Stęszew w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Stęszew - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Stęszew to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Stęszew.
 • 5 905 Liczba mieszkańców
 • 5,7 km² Powierzchnia
 • 1 037,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1370 Data założenia
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PZ , POZ Tablice rejestracyjne
 • Włodzimierz Jan Pinczak Burmistrz miasta
Stęszew na mapie
Identyfikatory
 • 16.700752.2838 Współrzędne GPS
 • 3021144 TERYT (TERC)
 • 0971494 SIMC
Herb miasta Stęszew
Stęszew herb

Jak Stęszew wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Stęszew na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Stęszew wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Stęszew plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
18Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
27Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
30Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
34Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
37Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
43Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
61Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
78Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
89Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
101Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
111Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
115Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
117Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
130Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
161Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
162Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
165Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
215Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
215Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
293Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
299Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi

Stęszew - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-060Poczta Stęszew

Stęszew - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Stęszewie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS I Oddział w Poznaniu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dąbrowskiego 12
60-908 Poznań
Urząd Miejski Gminy Stęszew
(61) 819-71-20
(61) 813-42-87
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

Stęszew - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Stęszew jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 905, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 14,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Stęszewa zawarli w 2022 roku 33 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Stęszewa jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,3% to wdowy/wdowcy.

  Stęszew ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,85 na 1000 mieszkańców Stęszewa. W 2022 roku urodziło się 68 dzieci, w tym 47,1% dziewczynek i 52,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 409 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,32 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 26,7% zgonów w Stęszewie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w Stęszewie były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Stęszewa przypada 9.59 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 50 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 101 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Stęszewa -51. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,9% mieszkańców Stęszewa jest w wieku produkcyjnym, 20,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Stęszewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 905 Liczba mieszkańców
 • 3 071 Kobiety
 • 2 834 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Stęszewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Stęszewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Stęszewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Stęszewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  40,5 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 41,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Stęszew, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Stęszewa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Stęszew,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Stęszew,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Stęszew,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,8%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 31,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,7%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Polska
  54,0%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  6,3%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 10,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,1%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Stęszew
  0,1%
  Województwo
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Stęszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Stęszewie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Stęszew
  5,6
  Wielkopolskie
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,2
  Wielkopolskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 33 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Stęszewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Stęszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,85 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  1,9
  Wielkopolskie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Stęszewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Stęszewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Stęszewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Stęszewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 68 Urodzenia żywe
 • 32 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 36 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,1%
  52,9%
 • 11,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  11,4
  Wielkopolskie
  8,7
  Kraj
  8,1
 • 40,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  40,2
  Wielkopolskie
  37,1
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 117 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 117
 • 101 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 101
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 409 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 343 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 409 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 63 Waga 4500g - 4999g
 • 63
 • 437 Waga 4000g - 4499g
 • 437
 • 1 498 Waga 3500g - 3999g
 • 1 498
 • 1 638 Waga 3000g - 3499g
 • 1 638
 • 628 Waga 2500g - 2999g
 • 628
 • 125 Waga 2000g - 2499g
 • 125
 • 54 Waga 1500g - 1999g
 • 54
 • 15 Waga 1000g - 1499g
 • 15
 • 12 Waga 600g - 999g
 • 12
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,52
  Wielkopolskie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,75
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 1,32 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,32
  Województwo
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Stęszewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57 Zgony
 • 26 Kobiety
  (Zgony)
 • 31 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,6%
  54,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • Stęszew
  9,6
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Kraj
  11,9
 • 75,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Stęszew
  75,6
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Cała Polska
  147,0
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Stęszew
  3,6
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Cała Polska
  3,8
 • 2,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,0
  Województwo
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie poznańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  26,7%
  Województwo
  28,6%
  Cała Polska
  36,0%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,3%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,7%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Cała Polska
  6,7%
 • 239 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  9,7
  Cały kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  57,5
  Cała Polska
  70,6
 • 194,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  194,4
  Wielkopolskie
  263,4
  Cały kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  239,9
  Polska
  253,9
 • 205,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 197,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 213,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  205,1
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Cała Polska
  426,2
 • 34,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 67,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  34,8
  woj. wielkopolskie
  48,9
  Kraj
  62,9
 • 25,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,7
  Wielkopolskie
  35,1
  Cała Polska
  33,8
 • 4,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,9
  Województwo
  6,7
  Cała Polska
  7,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,7%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 50 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 101 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 49 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 52 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -51 Saldo migracji
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -29 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -51 Saldo migracji wewnętrznych
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -29 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Stęszewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Stęszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Stęszew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stęszew - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Stęszewie oddano do użytku 18 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,04 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Stęszewie to 2 040 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 344 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  83,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 16,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Stęszewie to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Stęszewie to 119,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,68% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,45% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,01% mieszkań posiada łazienkę, 86,23% korzysta z centralnego ogrzewania, a 80,29% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu poznańskiego.

  Powiat poznański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Stęszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 040 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 344,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  344,40
  Województwo
  386,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 101,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  101,40 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 34,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  34,90 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,67 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Stęszew
  4,67
  Wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 2,90 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,90
  Wielkopolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Stęszew
  0,62
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Stęszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 18 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,04 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Stęszew
  3,04
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 90 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,00
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 15,20 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  15,20
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Polska
  24,56
 • 2 149 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 119,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  119,4 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,36 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,36 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Stęszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,68%
  Województwo
  98,07%
  Kraj
  97,75%
 • 97,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,45%
  Wielkopolskie
  96,64%
  Polska
  95,18%
 • 97,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,01%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Kraj
  93,75%
 • 86,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Stęszew
  86,23%
  woj. wielkopolskie
  87,06%
  Cała Polska
  85,83%
 • 80,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Stęszew
  80,29%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Stęszew - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Stęszewie na 1000 mieszkańców pracuje 403osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 40,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 59,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Stęszewie wynosiło w 2023 roku 1,0% (1,0% wśród kobiet i 1,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stęszewie wynosiło 5 737,99 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Stęszewa 747 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 307 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 560.

  4,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Stęszewa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,2% w przemyśle i budownictwie, a 40,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Stęszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 403 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Stęszew
  403,0
  Województwo
  290,0
  Polska
  259,0
 • 1,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,3% Kobiety
 • 1,2% Mężczyźni
 • Miasto
  1,0%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Stęszewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Stęszewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Stęszewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stęszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 054 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 738 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Stęszewie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Stęszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 747 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 307 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 560 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,75 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Stęszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 4,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,2% Przemysł i budownictwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 40,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 37,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 43,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,2% Pozostałe
 • 26,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Stęszewie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Stęszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 404 Pracujący ogółem
 • 965 Kobiety
 • 1 439 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Stęszewie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Stęszew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Stęszew
  69,9
  Województwo
  68,5
  Cały kraj
  69,0
 • 35,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Stęszew
  35,7
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 104,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Stęszew
  104,4
  Wielkopolskie
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Stęszew - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Stęszewie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 996 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 754 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 62 nowe podmioty, a 37 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (93) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (52) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (72) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (27) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Stęszewie najwięcej (90) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (950) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,6% (295) podmiotów, a 68,7% (684) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Stęszewie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.4%) oraz Budownictwo (19.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 996 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 295 Przemysł i budownictwo
 • 684 Pozostała działalność
 • 62 Podmioty nowo zarejestrowane w Stęszewie w 2023 roku
 • 37 Podmioty wyrejestrowane w Stęszewie w 2023 roku
 • 754 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 950 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 950
 • 40 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 40
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 996 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 996
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 121 Spółki handlowe ogółem
 • 121
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 90  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 90
 • 10    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 69 Spółki cywilne ogółem
 • 69
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 754 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 154 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 154
 • 149 Budownictwo
 • 149
 • 84 Przetwórstwo przemysłowe
 • 84
 • 83 Transport i gospodarka magazynowa
 • 83
 • 75 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 75
 • 42 Pozostała działalność
 • 42
 • 34 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 34
 • 29 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 29
 • 23 Informacja i komunikacja
 • 23
 • 19 Edukacja
 • 19
 • 15 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 15
 • 15 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 15
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stęszew - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Stęszewie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 77 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,06 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Stęszewie wynosi 58,20% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Stęszewa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,93 (wykrywalność 51%) oraz przeciwko mieniu - 7,70 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,31 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,14 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Stęszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Stęszewa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Stęszew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 77
 • 53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 53
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 45 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 45
 • 13,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,06
  Wielkopolskie
  18,91
  Polska
  22,81
 • 8,93 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,93
  Wielkopolskie
  11,58
  Kraj
  12,98
 • 2,14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Stęszew
  2,14
  woj. wielkopolskie
  4,85
  Cała Polska
  6,99
 • 1,31 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,31
  Województwo
  1,67
  Polska
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Stęszew
  0,22
  Wielkopolskie
  0,30
  Polska
  0,35
 • 7,70 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Stęszew
  7,70
  Wielkopolskie
  9,57
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Stęszew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  58%
  Województwo
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  52%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  52%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  94%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Kraj
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  38%
  Wielkopolskie
  52%
  Kraj
  51%

Stęszew - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Stęszewa wyniosła w 2022 roku 92,0 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Stęszewa - 33.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (13.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,3 mln złotych, czyli 17,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Stęszewa wyniosła w 2022 roku 94,0 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (43.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.5%). W budżecie Stęszewa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (22,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 68,6 złotych na mieszkańca (1,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,7%.
 • Wydatki budżetu w Stęszewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Stęszewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Stęszew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Stęszewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,9 mln

  2,9 tys(100%)

  52,2 mln

  3,5 tys(100%)

  65,9 mln

  4,4 tys(100%)

  75,1 mln

  5,0 tys(100%)

  67,7 mln

  4,5 tys(100%)

  70,0 mln

  4,6 tys(100%)

  79,9 mln

  5,2 tys(100%)

  92,0 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,3 mln

  2,9 tys(39.3%)

  18,1 mln

  3,0 tys(34.6%)

  25,5 mln

  4,3 tys(38.7%)

  26,1 mln

  4,4 tys(34.8%)

  22,9 mln

  3,9 tys(33.9%)

  23,7 mln

  4,0 tys(33.8%)

  26,2 mln

  4,4 tys(32.8%)

  30,4 mln

  5,1 tys(33.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,6 mln

  603(8.2%)

  2,3 mln

  379(4.3%)

  8,6 mln

  1,4 tys(13.1%)

  12,9 mln

  2,2 tys(17.1%)

  6,8 mln

  1,1 tys(10%)

  5,7 mln

  972(8.2%)

  7,5 mln

  1,3 tys(9.4%)

  12,3 mln

  2,1 tys(13.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,6 mln

  773(10.5%)

  4,5 mln

  763(8.7%)

  5,3 mln

  882(8%)

  5,6 mln

  941(7.4%)

  5,9 mln

  999(8.8%)

  5,9 mln

  1 000(8.4%)

  6,5 mln

  1,1 tys(8.1%)

  7,9 mln

  1,3 tys(8.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  281,5 tys

  47,5(0.4%)

  381,2 tys

  64,1(0.6%)

  321,7 tys

  54,5(0.5%)

  32,4 tys

  5,5(0%)

  7,2 mln

  1,2 tys(7.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,2 mln

  369(5%)

  3,0 mln

  508(5.8%)

  2,0 mln

  339(3.1%)

  2,7 mln

  461(3.6%)

  3,1 mln

  513(4.5%)

  1,3 mln

  224(1.9%)

  5,9 mln

  1,0 tys(7.4%)

  6,8 mln

  1,1 tys(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,1 mln

  1,0 tys(13.8%)

  14,2 mln

  2,4 tys(27.2%)

  2,0 mln

  340(3.1%)

  2,3 mln

  382(3%)

  2,3 mln

  391(3.4%)

  2,3 mln

  396(3.3%)

  2,9 mln

  483(3.6%)

  6,2 mln

  1,1 tys(6.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  399(5.4%)

  2,4 mln

  409(4.7%)

  3,1 mln

  525(4.7%)

  5,1 mln

  864(6.8%)

  2,4 mln

  403(3.5%)

  3,4 mln

  570(4.8%)

  2,9 mln

  486(3.6%)

  3,8 mln

  633(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  964,1 tys

  162(2.2%)

  1,2 mln

  209(2.4%)

  1,6 mln

  271(2.4%)

  2,0 mln

  343(2.7%)

  2,1 mln

  350(3.1%)

  1,8 mln

  305(2.6%)

  1,8 mln

  311(2.3%)

  2,1 mln

  347(2.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,7 mln

  965(13.1%)

  5,2 mln

  876(10%)

  1,2 mln

  195(1.8%)

  1,2 mln

  197(1.6%)

  511,0 tys

  85,9(0.8%)

  658,7 tys

  112(0.9%)

  1,0 mln

  174(1.3%)

  842,9 tys

  142(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  233,3 tys

  39,3(0.5%)

  241,0 tys

  40,5(0.5%)

  249,2 tys

  41,9(0.4%)

  310,5 tys

  52,4(0.4%)

  298,5 tys

  50,2(0.4%)

  135,3 tys

  22,9(0.2%)

  269,0 tys

  45,5(0.3%)

  664,9 tys

  112(0.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  346,4 tys

  58,5(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  294,5 tys

  49,6(0.7%)

  255,2 tys

  42,8(0.5%)

  245,0 tys

  41,2(0.4%)

  311,3 tys

  52,5(0.4%)

  305,2 tys

  51,3(0.5%)

  222,2 tys

  37,6(0.3%)

  1,1 mln

  191(1.4%)

  262,0 tys

  44,2(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  55,2 tys

  9,3(0.1%)

  98,7 tys

  16,6(0.2%)

  614,0 tys

  103(0.9%)

  62,3 tys

  10,5(0.1%)

  201,9 tys

  33,9(0.3%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  26,4 tys

  4,5(0%)

  236,1 tys

  39,9(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,0 tys

  0,8(0%)

  62,4 tys

  10,5(0.1%)

  34,4 tys

  5,8(0.1%)

  67,6 tys

  11,4(0.1%)

  102,0 tys

  17,1(0.2%)

  23,7 tys

  4,0(0%)

  20,1 tys

  3,4(0%)

  233,0 tys

  39,3(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  91,7 tys

  15,4(0.2%)

  218,3 tys

  36,7(0.4%)

  164,6 tys

  27,7(0.2%)

  283,6 tys

  47,8(0.4%)

  218,0 tys

  36,7(0.3%)

  148,4 tys

  25,1(0.2%)

  217,6 tys

  36,8(0.3%)

  213,6 tys

  36,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  172,0 tys

  29,0(0.4%)

  178,0 tys

  29,9(0.3%)

  146,6 tys

  24,6(0.2%)

  138,9 tys

  23,4(0.2%)

  142,5 tys

  24,0(0.2%)

  106,2 tys

  18,0(0.2%)

  121,0 tys

  20,5(0.2%)

  126,2 tys

  21,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  80,2 tys

  13,5(0.2%)

  10,3 tys

  1,7(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  95,1 tys

  16,0(0.1%)

  77,7 tys

  13,1(0.1%)

  82,5 tys

  14,0(0.1%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  84,9 tys

  14,3(0.2%)

  73,4 tys

  12,3(0.1%)

  78,1 tys

  13,1(0.1%)

  74,1 tys

  12,5(0.1%)

  47,7 tys

  8,0(0.1%)

  22,5 tys

  3,8(0%)

  8,0 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  122,4 tys

  20,6(0.3%)

  129,4 tys

  21,7(0.2%)

  95,6 tys

  16,1(0.1%)

  88,6 tys

  14,9(0.1%)

  88,6 tys

  14,9(0.1%)

  15,0 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Stęszewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Stęszewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Stęszew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Stęszewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,5 mln

  3,1 tys(100%)

  61,1 mln

  4,1 tys(100%)

  63,9 mln

  4,3 tys(100%)

  66,5 mln

  4,4 tys(100%)

  74,4 mln

  4,9 tys(100%)

  80,4 mln

  5,2 tys(100%)

  91,9 mln

  6,0 tys(100%)

  94,0 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  25,2 mln

  4,3 tys(54.2%)

  27,0 mln

  4,5 tys(44.2%)

  28,4 mln

  4,8 tys(44.5%)

  31,9 mln

  5,4 tys(47.9%)

  32,9 mln

  5,5 tys(44.3%)

  34,6 mln

  5,9 tys(43%)

  39,2 mln

  6,6 tys(42.7%)

  40,9 mln

  6,9 tys(43.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,4 mln

  1,9 tys(24.5%)

  11,8 mln

  2,0 tys(19.4%)

  12,7 mln

  2,1 tys(19.9%)

  13,2 mln

  2,2 tys(19.9%)

  13,7 mln

  2,3 tys(18.4%)

  15,8 mln

  2,7 tys(19.7%)

  18,5 mln

  3,1 tys(20.1%)

  16,1 mln

  2,7 tys(17.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  24,2 tys

  4,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  226,9 tys

  38,3(0.3%)

  470,1 tys

  79,1(0.6%)

  213,0 tys

  36,1(0.3%)

  -6 637,5

  -1,1(-0%)

  8,0 mln

  1,4 tys(8.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  176(2.2%)

  3,4 mln

  575(5.6%)

  2,1 mln

  356(3.3%)

  1,1 mln

  180(1.6%)

  2,1 mln

  360(2.9%)

  1,2 mln

  210(1.5%)

  5,6 mln

  944(6.1%)

  4,1 mln

  686(4.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  755(9.6%)

  12,5 mln

  2,1 tys(20.5%)

  552,9 tys

  92,9(0.9%)

  553,9 tys

  93,4(0.8%)

  534,0 tys

  89,8(0.7%)

  528,1 tys

  89,5(0.7%)

  627,5 tys

  106(0.7%)

  4,0 mln

  678(4.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  733,5 tys

  124(1.6%)

  796,5 tys

  134(1.3%)

  796,9 tys

  134(1.2%)

  802,1 tys

  135(1.2%)

  973,0 tys

  164(1.3%)

  953,2 tys

  161(1.2%)

  969,8 tys

  164(1.1%)

  3,8 mln

  645(4.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  269(3.4%)

  1,6 mln

  274(2.7%)

  1,8 mln

  295(2.7%)

  1,7 mln

  291(2.6%)

  1,8 mln

  306(2.4%)

  1,4 mln

  233(1.7%)

  2,3 mln

  381(2.5%)

  2,2 mln

  370(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  245,6 tys

  41,4(0.5%)

  99,8 tys

  16,8(0.2%)

  212,5 tys

  35,7(0.3%)

  306,4 tys

  51,7(0.5%)

  841,6 tys

  142(1.1%)

  597,9 tys

  101(0.7%)

  162,1 tys

  27,4(0.2%)

  1,3 mln

  215(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  984,5 tys

  166(2.1%)

  2,3 mln

  385(3.7%)

  1,3 mln

  215(2%)

  1,1 mln

  180(1.6%)

  1,1 mln

  189(1.5%)

  722,9 tys

  122(0.9%)

  670,9 tys

  113(0.7%)

  1,1 mln

  184(1.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  417,0 tys

  70,3(0.9%)

  336,9 tys

  56,6(0.6%)

  472,5 tys

  79,4(0.7%)

  326,4 tys

  55,0(0.5%)

  124,7 tys

  21,0(0.2%)

  192,6 tys

  32,6(0.2%)

  353,4 tys

  59,8(0.4%)

  381,0 tys

  64,3(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  68,3 tys

  11,5(0.1%)

  69,7 tys

  11,7(0.1%)

  74,1 tys

  12,5(0.1%)

  73,3 tys

  12,4(0.1%)

  78,0 tys

  13,1(0.1%)

  71,7 tys

  12,1(0.1%)

  341,3 tys

  57,7(0.4%)

  78,3 tys

  13,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  67,6 tys

  11,4(0.1%)

  1,0 mln

  168(1.6%)

  770,7 tys

  129(1.2%)

  546

  0,1(0%)

  138,4 tys

  23,3(0.2%)

  119,2 tys

  20,2(0.1%)

  81,1 tys

  13,7(0.1%)

  77,9 tys

  13,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  45,0 tys

  7,6(0.1%)

  33,2 tys

  5,6(0.1%)

  22,0 tys

  3,7(0%)

  23,1 tys

  3,9(0%)

  10,1 tys

  1,7(0%)

  16,7 tys

  2,8(0%)

  42,2 tys

  7,1(0%)

  16,8 tys

  2,8(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  138,0 tys

  23,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,6

  0,0(0%)

  73,8 tys

  12,4(0.1%)

  192,6 tys

  32,6(0.2%)

  20,0 tys

  3,4(0%)

  10,7 tys

  1,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  80,2 tys

  13,5(0.2%)

  10,3 tys

  1,7(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  95,1 tys

  16,0(0.1%)

  77,7 tys

  13,1(0.1%)

  82,5 tys

  14,0(0.1%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,1 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,2 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,6 tys

  2,5(0%)

  53,6 tys

  9,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  5,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,2

  0,0(0%)

  72,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Stęszew - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 420 mieszkańców Stęszewa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 692 kobiet oraz 728 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 33,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,2% mieszkańców Stęszewa, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 8,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Stęszewa mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Stęszewie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (37,3%) oraz zasadnicze zawodowe (14,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (28,9%) oraz zasadnicze zawodowe (24,2%).

  W roku 2022 w Stęszewie mieściły się 3 przedszkola, w których do 20 oddziałów uczęszczało 443 dzieci (220 dziewczynek oraz 223 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Stęszewie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 10 oddziałów uczęszczało 231 dzieci (111 dziewczynek oraz 120 chłopców). Dostępnych było 235 miejsc.

  16,3% mieszkańców Stęszewa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 14,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 772 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,44 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 54 oddziałach uczyło się 920 uczniów (436 kobiet oraz 484 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Stęszewie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 26 oddziałach uczyło się 644 uczniów (313 kobiet oraz 331 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,5% ludności (29,1% wśród dziewczynek i 31,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 161,40.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (17,0% wśród dziewczyn i 17,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,0% mieszkańców Stęszewa w wieku potencjalnej nauki (19,8% kobiet i 22,2% mężczyzn).

 • 33,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  33,3%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 37,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,4%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Stęszew
  3,4%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,4%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,6%
  Województwo
  19,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Stęszew
  19,2%
  Województwo
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 14,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Stęszew
  3,2%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 8,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Stęszew
  8,5%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 9,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Stęszew
  3,4%
  Województwo
  3,2%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Stęszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1772 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Stęszew
  1 772,0
  Województwo
  949,0
  Kraj
  927,0
 • 0,44 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,44
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 20 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 460 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Stęszew) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 443 Dzieci
 • 220 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 223 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,7%
  50,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 102 3 lata
 • 102
 • 112 4 lata
 • 112
 • 105 5 lata
 • 105
 • 117 6 lat
 • 117
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 46 3 lata
 • 46
 • 65 4 lata
 • 65
 • 60 5 lata
 • 60
 • 45 6 lat
 • 45
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 56 3 lata
 • 56
 • 47 4 lata
 • 47
 • 45 5 lata
 • 45
 • 72 6 lat
 • 72
 •  
 • 26,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 26,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Stęszewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stęszewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Stęszewie
  Publiczne
  61 813-43-45
  61 813-43-45
  ul. Janusza Korczaka 2
  62-060 Stęszew
  1536328
 • Szkoły podstawowe w Stęszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Stęszew) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 39 Oddziały
 • 886 Uczniowie
 • 423 Kobiety
  (uczniowie)
 • 463 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,7%
  52,3%
 • 113 Uczniowie w 1 klasie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 179 Absolwenci
 • 87 Kobiety
  (absolwenci)
 • 92 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 15 Oddziały
 • 34 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,2%
  61,8%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,0
  Wielkopolskie
  17,3
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,0
 • 17,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,0
 • 22,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22,7
 • 2,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,3
 •  
 • 51,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 41,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 161,40 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  161,40
  Województwo
  97,58
  Polska
  95,96
 • 158,95 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  158,95
  Wielkopolskie
  96,29
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stęszew) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stęszew) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Stęszewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stęszewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (-)
  Publiczna
  61 813-41-92
  61 813-41-92
  ul. Poznańska 25
  62-060 Stęszew
  2963854
  Szkoła Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych
  Publiczna
  61 813-40-96
  61 813-40-96
  ul. Wojska Polskiego 18
  62-060 Stęszew
  320-
 • Edukacyjne grupy wieku w Stęszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Stęszew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Stęszew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Stęszew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stęszew - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Stęszewie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Stęszewie znajdowało się 0 hoteli, 1 motel (kategorii ★★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Stęszewie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Stęszewie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Stęszewie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Stęszewie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 600 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 24 (uczestnicy: 2 520)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 350)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 40)
  • koncerty: 14 (uczestnicy: 1 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 70)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 60)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 46)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 30)
  • inne: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 22)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 14)
  • tańca: 1 (absolwenci: 8)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 39)
  • teatralne: 1 (członkowie: 9)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 8)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 13)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 9)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Stęszewie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 690 zwiedzających, co daje 1 161 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Stęszewie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 31 704 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 28 149 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Stęszewie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 258 członków. Zarejestrowano 296 ćwiczących (mężczyźni: 230, kobiety: 66, chłopcy do lat 18: 171, dziewczęta do lat 18: 59). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Stęszewie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Stęszewie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Stęszewa znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Stęszewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Stęszew, st.3 ze średniowieczadnia 1984-12-10, wykaz dokumentów: 1972/A z 1984-12-10; 186/Wlkp/C z 2011-05-19
  • Kościół z przełomu XV/XVI w. (ul. Kościelna 3)dnia 1932-12-21, wykaz dokumentów: 2409/A z 1932-12-21
  • Zamek (data nieznana) (ul. Kościelna 4)dnia 1933-01-14, wykaz dokumentów: 2410/A z 1933-01-14
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Rynek 8)dnia 1970-07-24, wykaz dokumentów: 1185/A z 1970-07-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 9)dnia 1970-07-24, wykaz dokumentów: 1186/A z 1970-07-24
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Rynek 19)dnia 1970-07-24, wykaz dokumentów: 1187/A z 1970-07-24
  • Przepust z pocz. XX w.dnia 1983-01-14, wykaz dokumentów: 1902/A z 1983-01-14
  • Miasto z XIII - XIXdnia 2008-08-14, wykaz dokumentów: 690/Wlkp/A z 2008-08-14
  • Kościół z 1905 r. (ul. Kościańska 39)dnia 2012-03-26, wykaz dokumentów: 781/Wlkp/A z 2012-03-26
 • Formy ochrony przyrody w Stęszewie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Stęszewa znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Stęszewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Wielkopolski Park NarodowyData ustanowienia: 1957-04-01, Powierzchnia: 7619.82 ha
  • Ostoja Rogalińska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 21763.12 ha
  • Ostoja Wielkopolska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 8427.12 ha
  • Cis - Pomnik przyrodyOpis: drzewo cis pospolity, Data ustanowienia: 1981-02-10, Opis granicy: rośnie w Stęszewie na działce nr 1079/20 obecnie to działka 1474 ul. Kórnicka 4
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo żywotnik olbrzymi, Data ustanowienia: 1997-09-25, Opis granicy: rośnie na terenie ogródka przydomowego budynku nr 16 przy ulicy Poznańskiej
  • Żywotnik - Pomnik przyrodyOpis: drzewo żywotnik olbrzymi, Data ustanowienia: 1992-12-15, Opis granicy: rośnie w ogródku przydomowym budynku nr 16 przy ul Poznańskiej w Stęszewie (pałacyk)

Stęszew - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Stęszewie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 67,5 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Stęszewie znajdowało się 13 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu poznańskiego.

  Powiat poznański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Stęszewie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Stęszewie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 67,53 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Stęszew
  67,5
  Województwo
  65,8
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Wielkopolskie
  6,1
  Cała Polska
  5,0
 • 67,53 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  67,5
  Województwo
  74,9
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Wielkopolskie
  9,3
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Stęszew
  100,0
  Wielkopolskie
  113,8
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Stęszewie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 748,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  748,4 km
  Wielkopolskie
  868,0 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 8,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  8,5 km
  Województwo
  7,4 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Stęszew przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 32droga krajowa nr 32(granica (Niemcy) - Sękowice - Gubin - Brzózka - Połupin - Dąbie - Pław - Gronów - Łagów - Leśniów Wielki - Zielona Góra - Zawada - Sulechów - Okunin - Smolno Wielkie - Chwalim - Kargowa - Wielka Wieś - Kopanica - Żodyń - Powodowo - Wolsztyn - Karpicko - Rostarzewo - Rakoniewice - Drzymałowo - Ruchocice - Grodzisk Wielkopolski - Ptaszkowo - Kotowo - Granowo - Strykowo - Stęszew)
  • DK 5droga krajowa nr 5(Nowe Marzy - Wiąg - Morsk - Dworzysko - Gruczno - Luszkowo - Zbrachlin - Niewieścin - Trzeciewiec - Włóki - Kusowo - Aleksandrowo - Żołędowo - Osielsko - Bydgoszcz - Białe Błota - Lipniki - Kruszyn Krajeński - Zamość - Rynarzewo - Kołaczkowo - Łachowo - Szubin - Kowalewo - Brzyskorzystewko - Jaroszewo - Żnin - Bożejewiczki - Bożejewice - Czewujewo - Grochowiska Księże - Rogowo - Cotoń - Mielno - Modliszewko - Modliszewo - Gniezno - Poznań - Komorniki - Szreniawa - Rosnówko - Dębienko - Stęszew - Zamysłowo - Będlewo - Piotrowo Pierwsze - Głuchowo - Jarogniewice - Kawczyn - Kiełczewo - Kościan - Ponin - Czacz - Glińsko - Śmigiel - Nietążkowo - Wydorowo - Radomicko - Lipno - Leszno - Rydzyna - Kaczkowo - Korzeńsko - Garbce - Żmigródek - Żmigród - Borzęcin - Prusice - Małuszyn - Trzebnica - Będkowo - Wysoki Kościół - Wisznia Mała - Ligota Piękna - Kryniczno - Psary - Wrocław - Bielany Wrocławskie - Kąty Wrocławskie - Kostomłoty - Osiek - Jaroszów - Strzegom - Serwinów - Dobromierz - Bolków - Wierzchosławice - Domanów - Pustelnik - Marciszów - Debrznik - Ptaszków - Kamienna Góra - Przedwojów - Lubawka - granica (Czechy))
  • DW 306droga wojewódzka nr 306(Lipnica - Wierzchaczewo - Pólko - Sękowo - Wilczyna - Duszniki - Sędziny - Wielka Wieś - Buk - Tomiczki - Stęszew - Łódź - Nowe Dymaczewo)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Stęszew przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 357Linia kolejowa nr 357: Sulechów - Luboń koło Poznania [o znaczeniu drugorzędnym] (Sulechów - Powodowo - Wolsztyn - Tłoki - Rostarzewo - Rakoniewice - Drzymałowo - Ruchocice - Młyniewo Nowotomyskie - Grodzisk Wielkopolski - Grąblewo - Ptaszkowo Wielkopolskie - Kotowo - Granowo Nowotomyskie - Strykowo Poznańskie -Stęszew - Trzebaw Rosnówko - Szreniawa - Wiry - Luboń koło Poznania)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Stęszewie istnieje 94 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 25 Stycznia

  ul. 28 Grudnia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Antoniego Andrzejewskiego

  ul. Bagienna

  ul. Bluszczowa

  ul. Bojerowa

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowska

  ul. Błonie

  ul. Chabrowa

  ul. Chmielniki

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Dojazdowa

  ul. Doktora Kazimierza Białego

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Fiołkowa

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Grobla

  ul. Grodziska

  ul. Hokejowa

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Janusza Korczaka

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jaworowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Poniatowskiego

  ul. Józefa Wybickiego

  ul. Józefa Łukaszewicza

  ul. Kanałowa

  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  ul. Kazimierza Kosickiego

  ul. Kazimierza Pułaskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kościańska

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Księdza Ignacego Skorupki

  ul. Kuśnierska

  ul. Kwiatowa

  ul. Kórnicka

  ul. Laskowa

  ul. Lipowa

  ul. Malwowa

  ul. Marcina Kasprzaka

  ul. Michała Błażejewskiego

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Mosińska

  ul. Młodych Przemysłowców

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Piotra Skargi

  ul. Piotra Tomickiego

  ul. Piłkarska

  ul. Plac Kościuszki

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Poznańska

  ul. Pływacka

  ul. Regatowa

  Rondo im. Jana Pawła II

  ul. Rynek

  ul. Różana

  ul. Sasankowa

  ul. Składowa

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Wojciechowskiego

  ul. Szachowa

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Topolowa

  ul. Trzebawska

  ul. Wierzbowa

  ul. Wioślarska

  ul. Wjazdowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wrocławska

  park Zielony Zakątek

  ul. gen. Henryka Dąbrowskiego

  ul. kpt. Józefa Szyftera

  ul. ks. Wawrzyńca Chybickiego

  ul. Łozowa

  ul. Łyżwiarska

  ul. Łąkowa

  ul. Ślusarska

  ul. Żeglarska