Kałuszyn w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Kałuszyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kałuszyn to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu mińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kałuszyn.
 • 2 694 Liczba mieszkańców
 • 12,3 km² Powierzchnia
 • 219,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 25 Numer kierunkowy
 • WM Tablice rejestracyjne
 • Arkadiusz Marcin Czyżewski Burmistrz miasta
Kałuszyn na mapie
Identyfikatory
 • 21.808452.2067 Współrzędne GPS
 • 1412094 TERYT (TERC)
 • 0975380 SIMC
Herb miasta Kałuszyn
Kałuszyn herb

Jak Kałuszyn wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kałuszyn na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kałuszyn wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kałuszyn plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
26Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
43Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
52Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
76Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
84Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
85Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
85Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
89Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
89Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
156Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
168Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
171Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
176Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
185Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
195Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
211Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
214Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
221Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
229Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
292Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
293Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych

Kałuszyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-310Poczta Kałuszyn, ul. Warszawska

Kałuszyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kałuszynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Mińsku Mazowieckim (podlega pod: ZUS Oddział w Siedlcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 8.00-16.00, Wt: 8.00-16.00, Śr: 8.00-16.00, Cz: 8.00-16.00, Pt: 8.00-16.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Warszawska 84
05-300 Mińsk Mazowiecki
Urząd Miasta i Gminy Kałuszyn
(25) 757-66-18
(25) 757-60-26
ul. Pocztowa 1
05-310 Kałuszyn

Kałuszyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Kałuszyn jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 694, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kałuszyna zawarli w 2022 roku 8 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,4% mieszkańców Kałuszyna jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 6,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Kałuszyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,07 na 1000 mieszkańców Kałuszyna. W 2022 roku urodziło się 29 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 422 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 25,7% zgonów w Kałuszynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,5% zgonów w Kałuszynie były nowotwory, a 10,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kałuszyna przypada 14.79 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 30 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 22 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kałuszyna 8. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,0% mieszkańców Kałuszyna jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kałuszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 694 Liczba mieszkańców
 • 1 346 Kobiety
 • 1 348 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kałuszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kałuszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kałuszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kałuszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,2 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kałuszyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kałuszyna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kałuszyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kałuszyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kałuszyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,4% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,3%
  Województwo
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 32,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,5%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,6%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,6%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,1%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kałuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kałuszynie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,0
  woj. mazowieckie
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,8
  Mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kałuszynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kałuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -11 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,07 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,1
  Mazowieckie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kałuszynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kałuszynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kałuszynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kałuszynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 29 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 10,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,7
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 39,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  39,3
  Mazowieckie
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 94 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 94
 • 44 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 422 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 366 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Kałuszyn
  3 422 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 18 Waga 4500g - 4999g
 • 18
 • 164 Waga 4000g - 4499g
 • 164
 • 491 Waga 3500g - 3999g
 • 491
 • 525 Waga 3000g - 3499g
 • 525
 • 177 Waga 2500g - 2999g
 • 177
 • 42 Waga 2000g - 2499g
 • 42
 • 19 Waga 1500g - 1999g
 • 19
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,45 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,45
  Województwo
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,73
  woj. mazowieckie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,83
  Województwo
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kałuszynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 40 Zgony
 • 20 Kobiety
  (Zgony)
 • 20 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,8 Zgony na 1000 ludności
 • Kałuszyn
  14,8
  Województwo
  11,4
  Cała Polska
  11,9
 • 120,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Kałuszyn
  120,6
  Województwo
  124,6
  Cały kraj
  147,0
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Kałuszyn
  3,5
  Mazowieckie
  3,1
  Cała Polska
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,9
  Województwo
  2,8
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Kałuszyn
  25,7%
  woj. mazowieckie
  28,7%
  Cały kraj
  36,0%
 • 23,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,5%
  Mazowieckie
  23,5%
  Kraj
  23,6%
 • 10,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  10,1%
  Województwo
  7,7%
  Cała Polska
  6,7%
 • 135 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  16,6
  Cały kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,3
  Cały kraj
  70,6
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  257,4
  Mazowieckie
  266,8
  Kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Cała Polska
  253,9
 • 282,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 300,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 263,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  282,6
  Województwo
  326,2
  Cała Polska
  426,2
 • 50,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kałuszyn
  50,7
  Województwo
  46,3
  Kraj
  62,9
 • 17,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  17,2
  Mazowieckie
  33,8
  Polska
  33,8
 • 4,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Kałuszyn
  4,9
  Mazowieckie
  6,3
  Kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 30 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 22 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 8 Saldo migracji wewnętrznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kałuszynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kałuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kałuszyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kałuszyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kałuszynie oddano do użytku 36 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 13,33 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kałuszynie to 1 086 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 402 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  75,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 25,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kałuszynie to 2,94 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kałuszynie to 71,10 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 89,04% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,89% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,22% mieszkań posiada łazienkę, 74,13% korzysta z centralnego ogrzewania, a 5,25% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mińskiego.

  Powiat miński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kałuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 086 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 402,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Kałuszyn
  402,20
  Mazowieckie
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 76,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Kałuszyn
  76,00 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 30,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Kałuszyn
  30,60 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,88 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,88
  Mazowieckie
  3,65
  Kraj
  3,83
 • 2,49 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,49
  woj. mazowieckie
  2,22
  Kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,64
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kałuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 36 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 13,33 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  13,33
  woj. mazowieckie
  7,83
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 106 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 2,94 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,94
  Mazowieckie
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 39,26 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  39,26
  woj. mazowieckie
  29,00
  Polska
  24,56
 • 2 561 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 71,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  71,1 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,95 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,95 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kałuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 89,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Kałuszyn
  89,04%
  Mazowieckie
  97,23%
  Polska
  97,75%
 • 83,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Kałuszyn
  83,89%
  Województwo
  95,03%
  Cały kraj
  95,18%
 • 81,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Kałuszyn
  81,22%
  Województwo
  93,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 74,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  74,13%
  Województwo
  88,35%
  Cała Polska
  85,83%
 • 5,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  5,25%
  Województwo
  59,27%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Kałuszyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kałuszynie na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Kałuszynie wynosiło w 2023 roku 4,5% (4,5% wśród kobiet i 4,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kałuszynie wynosiło 5 785,24 PLN, co odpowiada 86.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kałuszyna 178 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 163 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -15.

  14,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Kałuszyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,9% w przemyśle i budownictwie, a 23,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kałuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Kałuszyn
  0,0
  Mazowieckie
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 6,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,7% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • Miasto
  4,5%
  Mazowieckie
  4,1%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kałuszynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kałuszynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kałuszynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kałuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 091 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 785 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kałuszynie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kałuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 178 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 163 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -15 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,92 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kałuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,9% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 24,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,2% Pozostałe
 • 44,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kałuszynie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 52,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kałuszyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  69,6
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 37,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,1
  Województwo
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 114,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Kałuszyn
  114,5
  Województwo
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kałuszyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Kałuszynie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 303 podmioty gospodarki narodowej, z czego 247 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 24 nowe podmioty, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (32) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (8) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (49) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kałuszynie najwięcej (13) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (289) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,1% (64) podmiotów, a 77,6% (235) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kałuszynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.4%) oraz Budownictwo (15.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 303 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 64 Przemysł i budownictwo
 • 235 Pozostała działalność
 • 24 Podmioty nowo zarejestrowane w Kałuszynie w 2023 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w Kałuszynie w 2023 roku
 • 247 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 289 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 289
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 303 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 303
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 13 Spółki cywilne ogółem
 • 13
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 247 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 85 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 85
 • 38 Budownictwo
 • 38
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 18 Przetwórstwo przemysłowe
 • 18
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kałuszyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kałuszynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 35 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kałuszynie wynosi 68,40% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kałuszyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,24 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 5,68 (wykrywalność 35%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,71 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,28 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kałuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kałuszyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kałuszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 35
 • 22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 22
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 15
 • 13,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,10
  Województwo
  23,30
  Polska
  22,81
 • 8,24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,24
  Województwo
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 2,28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Kałuszyn
  2,28
  Mazowieckie
  5,93
  Cały kraj
  6,99
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Kałuszyn
  1,71
  Województwo
  1,76
  Cały kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,30
  Województwo
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 5,68 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,68
  Województwo
  13,04
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kałuszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  68%
  Mazowieckie
  63%
  Kraj
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Kałuszyn
  64%
  Mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Kałuszyn
  52%
  Mazowieckie
  69%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Mazowieckie
  99%
  Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  Mazowieckie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  35%
  woj. mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  51%

Kałuszyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kałuszyna wyniosła w 2022 roku 45,1 mln złotych, co daje 8,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 27.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kałuszyna - 25% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.6%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (11.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,1 mln złotych, czyli 22,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kałuszyna wyniosła w 2022 roku 40,6 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14%). W budżecie Kałuszyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (16,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,3 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,6%.
 • Wydatki budżetu w Kałuszynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kałuszyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kałuszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kałuszyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,5 mln

  3,1 tys(100%)

  23,1 mln

  3,9 tys(100%)

  26,2 mln

  4,4 tys(100%)

  27,8 mln

  4,7 tys(100%)

  32,8 mln

  5,6 tys(100%)

  29,2 mln

  5,1 tys(100%)

  35,7 mln

  6,4 tys(100%)

  45,1 mln

  8,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,8 mln

  2,3 tys(36.8%)

  7,1 mln

  2,4 tys(30.9%)

  7,6 mln

  2,6 tys(29.1%)

  8,4 mln

  2,9 tys(30.1%)

  9,1 mln

  3,2 tys(27.9%)

  9,0 mln

  3,1 tys(30.7%)

  9,6 mln

  3,4 tys(27%)

  11,3 mln

  4,2 tys(25%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  390(6.2%)

  366,6 tys

  126(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  5,7 mln

  2,1 tys(12.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  314,6 tys

  108(1.7%)

  360,0 tys

  123(1.6%)

  1,5 mln

  505(5.6%)

  1,8 mln

  623(6.5%)

  565,5 tys

  196(1.7%)

  240,5 tys

  84,0(0.8%)

  3,0 mln

  1,0 tys(8.3%)

  5,2 mln

  1,9 tys(11.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  687(10.9%)

  2,3 mln

  789(10%)

  2,2 mln

  736(8.2%)

  2,6 mln

  913(9.5%)

  2,6 mln

  916(8.1%)

  2,4 mln

  834(8.2%)

  2,9 mln

  1,0 tys(8.1%)

  4,2 mln

  1,6 tys(9.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  519(8.2%)

  2,0 mln

  691(8.7%)

  1,5 mln

  525(5.9%)

  1,4 mln

  488(5.1%)

  3,3 mln

  1,1 tys(10%)

  2,9 mln

  1,0 tys(9.9%)

  2,9 mln

  1,0 tys(8%)

  4,0 mln

  1,5 tys(9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  535(8.5%)

  1,2 mln

  425(5.4%)

  1,2 mln

  396(4.4%)

  2,2 mln

  752(7.8%)

  1,4 mln

  476(4.2%)

  622,5 tys

  218(2.1%)

  3,3 mln

  1,2 tys(9.3%)

  3,0 mln

  1,1 tys(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  871(13.8%)

  6,7 mln

  2,3 tys(28.9%)

  871,8 tys

  298(3.3%)

  854,2 tys

  296(3.1%)

  3,2 mln

  1,1 tys(9.7%)

  1,0 mln

  358(3.5%)

  1,1 mln

  381(3%)

  2,2 mln

  799(4.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  916,4 tys

  313(4.9%)

  966,6 tys

  331(4.2%)

  1,0 mln

  346(3.9%)

  1,1 mln

  364(3.8%)

  1,1 mln

  395(3.5%)

  1,4 mln

  481(4.7%)

  1,9 mln

  666(5.3%)

  1,3 mln

  486(2.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  349,4 tys

  120(1.9%)

  516,9 tys

  177(2.2%)

  1,1 mln

  372(4.2%)

  363,6 tys

  126(1.3%)

  536,2 tys

  185(1.6%)

  543,4 tys

  190(1.9%)

  645,5 tys

  228(1.8%)

  1,1 mln

  423(2.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  340,0 tys

  116(1.8%)

  299,6 tys

  103(1.3%)

  259,7 tys

  88,7(1%)

  272,8 tys

  94,4(1%)

  333,5 tys

  115(1%)

  296,5 tys

  104(1%)

  158,2 tys

  55,9(0.4%)

  709,0 tys

  263(1.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  4,2 tys

  1,4(0%)

  58,9 tys

  20,2(0.3%)

  57,7 tys

  19,7(0.2%)

  63,4 tys

  21,9(0.2%)

  212,8 tys

  73,6(0.6%)

  254,5 tys

  88,9(0.9%)

  223,9 tys

  79,2(0.6%)

  298,7 tys

  111(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  115,4 tys

  39,5(0.6%)

  168,2 tys

  57,6(0.7%)

  452,7 tys

  155(1.7%)

  147,1 tys

  50,9(0.5%)

  895,0 tys

  310(2.7%)

  251,6 tys

  87,9(0.9%)

  170,0 tys

  60,1(0.5%)

  190,6 tys

  70,6(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  226,4 tys

  77,4(1.2%)

  261,4 tys

  89,5(1.1%)

  249,2 tys

  85,1(1%)

  587,3 tys

  203(2.1%)

  487,1 tys

  168(1.5%)

  629,3 tys

  220(2.2%)

  496,6 tys

  176(1.4%)

  155,1 tys

  57,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  413,0 tys

  141(2.2%)

  472,3 tys

  162(2%)

  132,9 tys

  45,4(0.5%)

  127,4 tys

  44,1(0.5%)

  92,6 tys

  32,0(0.3%)

  100,2 tys

  35,0(0.3%)

  126,2 tys

  44,6(0.4%)

  124,3 tys

  46,0(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  157,9 tys

  54,0(0.9%)

  213,1 tys

  73,0(0.9%)

  130,9 tys

  44,7(0.5%)

  55,3 tys

  19,1(0.2%)

  53,3 tys

  18,5(0.2%)

  37,2 tys

  13,0(0.1%)

  32,5 tys

  11,5(0.1%)

  57,9 tys

  21,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  24,0 tys

  8,2(0.1%)

  52,3 tys

  17,9(0.2%)

  72,0 tys

  24,6(0.3%)

  15,4 tys

  5,3(0.1%)

  93,9 tys

  32,5(0.3%)

  58,6 tys

  20,5(0.2%)

  55,1 tys

  19,5(0.2%)

  36,7 tys

  13,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,2 tys

  17,5(0.3%)

  6,0 tys

  2,0(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  60,0 tys

  20,8(0.2%)

  52,0 tys

  18,0(0.2%)

  53,3 tys

  18,6(0.2%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  9,1 tys

  3,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kałuszynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kałuszyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kałuszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kałuszyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,8 mln

  3,2 tys(100%)

  24,0 mln

  4,1 tys(100%)

  25,3 mln

  4,3 tys(100%)

  26,7 mln

  4,5 tys(100%)

  30,5 mln

  5,2 tys(100%)

  31,9 mln

  5,6 tys(100%)

  36,0 mln

  6,4 tys(100%)

  40,6 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,5 mln

  1,9 tys(29.3%)

  6,3 mln

  2,2 tys(26.3%)

  6,9 mln

  2,4 tys(27.3%)

  7,5 mln

  2,6 tys(28.2%)

  9,9 mln

  3,4 tys(32.6%)

  10,1 mln

  3,5 tys(31.7%)

  10,8 mln

  3,8 tys(30%)

  13,8 mln

  5,1 tys(33.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,9 mln

  2,3 tys(36.5%)

  6,7 mln

  2,3 tys(28%)

  7,6 mln

  2,6 tys(30%)

  7,6 mln

  2,6 tys(28.3%)

  7,9 mln

  2,7 tys(26%)

  8,6 mln

  3,0 tys(27.1%)

  8,2 mln

  2,9 tys(22.9%)

  7,2 mln

  2,7 tys(17.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  897,7 tys

  307(4.8%)

  125,1 tys

  42,9(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  5,7 mln

  2,1 tys(14%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  858,0 tys

  293(4.6%)

  558,2 tys

  191(2.3%)

  584,6 tys

  200(2.3%)

  660,4 tys

  229(2.5%)

  1,0 mln

  350(3.3%)

  1,7 mln

  587(5.3%)

  1,6 mln

  561(4.4%)

  2,1 mln

  766(5.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  234,6 tys

  80,2(1.2%)

  177,9 tys

  60,9(0.7%)

  158,8 tys

  54,3(0.6%)

  968,7 tys

  335(3.6%)

  278,3 tys

  96,3(0.9%)

  231,5 tys

  80,9(0.7%)

  2,4 mln

  850(6.7%)

  1,5 mln

  554(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  737(11.5%)

  6,3 mln

  2,2 tys(26.2%)

  376,0 tys

  128(1.5%)

  358,4 tys

  124(1.3%)

  490,4 tys

  170(1.6%)

  425,2 tys

  149(1.3%)

  425,3 tys

  150(1.2%)

  1,3 mln

  471(3.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  223,2 tys

  76,3(1.2%)

  1,6 mln

  547(6.6%)

  107,6 tys

  36,8(0.4%)

  250,0 tys

  86,5(0.9%)

  557,5 tys

  193(1.8%)

  516,8 tys

  181(1.6%)

  109,0 tys

  38,5(0.3%)

  1,3 mln

  469(3.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  431,5 tys

  148(2.3%)

  1,8 mln

  618(7.5%)

  677,3 tys

  231(2.7%)

  646,8 tys

  224(2.4%)

  675,4 tys

  234(2.2%)

  650,5 tys

  227(2%)

  770,6 tys

  272(2.1%)

  1,1 mln

  416(2.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  124,2 tys

  42,5(0.7%)

  109,8 tys

  37,6(0.5%)

  234,7 tys

  80,2(0.9%)

  190,3 tys

  65,8(0.7%)

  155,2 tys

  53,7(0.5%)

  39,9 tys

  13,9(0.1%)

  1,1 mln

  373(2.9%)

  868,4 tys

  322(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 tys

  1,0(0%)

  487

  0,2(0%)

  546,0 tys

  187(2.2%)

  54,4 tys

  18,8(0.2%)

  41,0 tys

  14,2(0.1%)

  27,0 tys

  9,4(0.1%)

  156,2 tys

  55,2(0.4%)

  573,9 tys

  213(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  405(6.3%)

  86,0 tys

  29,5(0.4%)

  317,1 tys

  108(1.3%)

  489,5 tys

  169(1.8%)

  299,7 tys

  104(1%)

  297,2 tys

  104(0.9%)

  1,4 mln

  480(3.8%)

  236,8 tys

  87,7(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  34,2(0.4%)

  202,5 tys

  70,1(0.8%)

  445,9 tys

  154(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,0 tys

  12,4(0.1%)

  88,7 tys

  32,9(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,7 tys

  14,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  185,3 tys

  63,4(1%)

  189,7 tys

  65,0(0.8%)

  27,9 tys

  9,5(0.1%)

  31,9 tys

  11,0(0.1%)

  37,9 tys

  13,1(0.1%)

  31,9 tys

  11,2(0.1%)

  22,7 tys

  8,0(0.1%)

  24,2 tys

  9,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  49,6 tys

  17,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  6,9(0.1%)

  29,6 tys

  10,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  139,2 tys

  49,2(0.4%)

  20,2 tys

  7,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  198,1 tys

  68,5(0.7%)

  96,2 tys

  33,3(0.3%)

  163,3 tys

  57,0(0.5%)

  182,0 tys

  64,3(0.5%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,2 tys

  17,5(0.3%)

  6,0 tys

  2,0(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  60,0 tys

  20,8(0.2%)

  52,0 tys

  18,0(0.2%)

  53,3 tys

  18,6(0.2%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  41,9 tys

  14,3(0.2%)

  10,6 tys

  3,6(0%)

  10,9 tys

  3,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,7 tys

  21,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kałuszyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 693 mieszkańców Kałuszyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 318 kobiet oraz 375 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców Kałuszyna, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 11,6% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Kałuszyna mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kałuszynie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (31,2%) oraz średnie zawodowe (16,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,2%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2022 w Kałuszynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 135 dzieci (70 dziewczynek oraz 65 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kałuszynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 103 dzieci (48 dziewczynek oraz 55 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  14,5% mieszkańców Kałuszyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,5% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 901 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,55 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 24 oddziałach uczyło się 508 uczniów (247 kobiet oraz 261 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kałuszynie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 352 uczniów (172 kobiety oraz 180 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,3% ludności (30,9% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 205,67.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,7% mieszkańców (18,4% wśród dziewczyn i 18,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców Kałuszyna w wieku potencjalnej nauki (23,7% kobiet i 23,4% mężczyzn).

 • 25,6% Wykształcenie wyższe
 • Kałuszyn
  25,6%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 31,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,4%
  Mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Kałuszyn
  3,6%
  Mazowieckie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,9%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,9%
  Województwo
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  19,8%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 14,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Kałuszyn
  11,6%
  Województwo
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 12,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Kałuszyn
  3,5%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kałuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1901 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 901,0
  woj. mazowieckie
  970,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,55 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Kałuszyn
  0,55
  Mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kałuszyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 135 Dzieci
 • 70 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 65 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,9%
  48,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 42 3 lata
 • 42
 • 37 4 lata
 • 37
 • 56 5 lata
 • 56
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 24 3 lata
 • 24
 • 21 4 lata
 • 21
 • 25 5 lata
 • 25
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 16 4 lata
 • 16
 • 31 5 lata
 • 31
 • 72 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 11,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kałuszynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kałuszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Kałuszynie
  Publiczne
  25 757-66-06
  25 757-66-06
  ul. Pocztowa 2
  05-310 Kałuszyn
  616112
 • Szkoły podstawowe w Kałuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kałuszyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 508 Uczniowie
 • 247 Kobiety
  (uczniowie)
 • 261 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 87 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 46 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Kałuszyn
  21,2
  woj. mazowieckie
  17,8
  Kraj
  17,0
 •  
 • 39,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 36,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 205,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  205,67
  Mazowieckie
  99,83
  Polska
  95,96
 • 202,83 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  202,83
  woj. mazowieckie
  98,60
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kałuszyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kałuszyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kałuszynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kałuszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie (Bolesław Prus)
  Publiczna
  25 757-60-21
  25 757-60-21
  ul. Pocztowa 4
  05-310 Kałuszyn
  1934838
 • Edukacyjne grupy wieku w Kałuszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 14,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kałuszyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kałuszyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kałuszyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kałuszyn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kałuszynie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kałuszynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kałuszynie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kałuszynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kałuszynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 28 (uczestnicy: 3 130)
  • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 400)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 2 500)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 30)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 40)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 40)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 15)


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 15)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)


  Według danych z 2022 w Kałuszynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 931 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 079 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Kałuszynie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 105 członków. Zarejestrowano 95 ćwiczących (mężczyźni: 52, kobiety: 43, chłopcy do lat 18: 52, dziewczęta do lat 18: 43). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kałuszynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kałuszynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kałuszyna znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kałuszynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ratusz z 1. poł. XIX w. (ul. Warszawska 13a)dnia 1962-05-05, wykaz dokumentów: 721/62 z 1962-05-05
  • Kościół z 1889 - 1893dnia 1975-09-01, wykaz dokumentów: 157/75 z 1975-09-01; brak numeru z 2003-04-07
  • Plebania z 1837 r. (ul. Adama Mickiewicza 2)dnia 1983-12-29, wykaz dokumentów: 313 z 1983-12-29; brak numeru z 2003-04-07
  • Poczta z 1. ćw. XIX w. (ul. Warszawska 9)dnia 1983-12-29, wykaz dokumentów: 314 z 1983-12-29; brak numeru z 2004-11-22
 • Formy ochrony przyrody w Kałuszynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kałuszyna znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kałuszynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miński - obszar chronionego krajobrazuOpis: Miński Obszar Chronionego Krajobrazu leży na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej. Obejmuje 29 451 ha powierzchni na której znajdują się rezerwaty przyrody "Jedlina" i "Rudka Sanatoryjna" oraz 66 pomników przyrody. Z wysoczyzny spływa rzeka Mienia w kierunku Wisły. Krajobraz ma charakter rolniczy i leśny., Data ustanowienia: 1986-01-01, Powierzchnia: 29315.9 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1955-12-30, Opis granicy: w ogrodzie probostwa
  • Sosny Olszewicke - użytek 782 - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: zgrupowanie karłowatych form sosen zwyczajnych przy kapliczce, Data ustanowienia: 2001-08-28, Opis granicy: Gmina Kałuszyn ewidencja gruntów 356, Powierzchnia: 0.22 ha

Kałuszyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 10 wypadków drogowych w Kałuszynie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 370,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 74,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kałuszynie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mińskiego.

  Powiat miński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kałuszynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 10 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 15 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kałuszynie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 370,37 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  370,4
  Mazowieckie
  52,6
  Cały kraj
  56,5
 • 74,07 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Kałuszyn
  74,1
  Województwo
  5,2
  Cały kraj
  5,0
 • 555,56 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  555,6
  Województwo
  61,7
  Polska
  65,5
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  20,0
  woj. mazowieckie
  10,0
  Polska
  8,9
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  150,0
  woj. mazowieckie
  117,3
  Kraj
  116,0
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kałuszyn przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A2autostrada A2(Słubice - Rzepin - Torzym - Jordanowo - Trzciel - Nowy Tomyśl - Buk - Głuchowo - Poznań - Września - Słupca - Sługocin - Modła Królewska - Konin - Koło - Dąbie - Wartkowice - Emilia - Zgierz - Stryków - Łyszkowice - Łowicz - Skierniewice - Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki - Pruszków - Warszawa - Choszczówka Stojecka - Mińsk Mazowiecki - Jakubów - Kałuszyn)
  • DK 2droga krajowa nr 2(Warszawa - Wesoła - Zakręt - Nowy Konik - Stary Kornik - Brzeziny - Wielgolas Brzeziński - Wielgolas Duchnowski - Dębe Wielkie - Choszczówka Stojecka - Kałuszyn - Marysin - Bojmie - Mingosy - Polaki - Broszków - Gręzów - Nowe Opole - Nowe Iganie - Stare Iganie - Żelków-Kolonia - Siedlce - Grabianów - Białki - Ujrzanów - Zbuczyn - Tchórzew-Plewki - Wólka Kamienna - Zawady - Krzesk-Królowa Niwa - Krzewica - Tłuściec - Żabce - Międzyrzec Podlaski - Wysokie - Rogoźniczka - Nowy Sławacinek - Stary Sławacinek - Biała Podlaska - Zalesie - Wólka Dobryńska - Małaszewicze Duże - Małaszewicze Małe - Terespol - granica (Białoruś))
  • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kałuszynie istnieje 40 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1-go Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Barlickiego

  ul. Bohaterów Września 1939 r.

  ul. Brzozowa

  ul. Chopina

  ul. Dębowa

  ul. Jutrzenki

  pl. Kilińskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kopernika

  ul. Kościelna

  ul. Krauzego

  ul. Kwiatowa

  ul. Martyrologii

  ul. Mickiewicza

  ul. Mostowa

  ul. Narty

  ul. Nowa

  ul. Odrodzenia

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedlowa

  ul. Pocztowa

  ul. Podleśna

  ul. Polna

  ul. Reja

  ul. Robotnicza

  ul. Różana

  ul. Sadowa

  ul. Trzcianka

  ul. Warszawska

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wyzwolenia

  ul. Zamojska

  ul. Zawoda

  ul. ppłk. Stanisława Truszkowskiego

  ul. Świerkowa

  ul. św. Jana Pawła II

  ul. Żeromskiego