Powiat częstochowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat częstochowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 133 260 Liczba mieszkańców
 • 1 522 km2 Powierzchnia
 • 88 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 12,1% Stopa urbanizacji
 • Krzysztof Smela Starosta
 • ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa Adres starostwa powiatowego
 • SCZ Tablice rejestracyjne
Powiat częstochowski na mapie
Identyfikatory
 • 2404 TERYT (TERC)
Herb powiatu częstochowskiego
powiat częstochowski herb
Flaga powiatu częstochowskiego
powiat częstochowski flaga

Powiat częstochowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat częstochowski ma 133 260 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu częstochowskiego w 2050 roku wynosi 127 717, z czego 65 276 to kobiety, a 62 441 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu częstochowskiego zawarli w 2021 roku 532 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,8% mieszkańców powiatu częstochowskiego jest stanu wolnego, 59,7% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat częstochowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1 126. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,42 na 1000 mieszkańców powiatu częstochowskiego. W 2021 roku urodziło się 945 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 354 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,46 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 38,9% zgonów w powiecie częstochowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,8% zgonów w powiecie częstochowskim były nowotwory, a 2,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu częstochowskiego przypada 15.5 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 471 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 205 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu częstochowskiego 266. W tym samym roku 28 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 17.

  60,6% mieszkańców powiatu częstochowskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu częstochowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 133 260 Liczba mieszkańców
 • 67 983 Kobiety
 • 65 277 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie częstochowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie częstochowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie częstochowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu częstochowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 127 717 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 65 276 Kobiety
 • 62 441 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie częstochowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie częstochowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie częstochowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu częstochowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. częstochowski
  43,0 lat
  śląskie
  43,3 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat częstochowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu częstochowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat częstochowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat częstochowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat częstochowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  24,8%
  śląskie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 19,3% Kobiety
  (Panny)
 • 30,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,7% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  59,7%
  śląskie
  55,6%
  Polska
  54,0%
 • 58,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • powiat częstochowski
  9,6%
  woj. śląskie
  9,2%
  Kraj
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. częstochowski
  5,6%
  Województwo
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • pow. częstochowski
  0,4%
  śląskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie częstochowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,0
  śląskie
  4,3
  Polska
  4,4
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. częstochowski
  1,1
  woj. śląskie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 532 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie częstochowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -1 126 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -519 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -607 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,42 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. częstochowski
  -8,4
  Województwo
  -7,0
  Cała Polska
  -4,9
 • -10,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -8,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie częstochowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie częstochowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie częstochowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie częstochowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 945 Urodzenia żywe
 • 456 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 489 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. częstochowski
  7,1
  woj. śląskie
  7,8
  Kraj
  8,7
 • 31,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  31,0
  śląskie
  34,6
  Kraj
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 84 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84
 • 66 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 354 g Średnia waga noworodków
 • 3 277 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 427 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. częstochowski
  3 354 g
  Województwo
  3 303 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 84 Waga 4000g - 4499g
 • 84
 • 291 Waga 3500g - 3999g
 • 291
 • 373 Waga 3000g - 3499g
 • 373
 • 138 Waga 2500g - 2999g
 • 138
 • 41 Waga 2000g - 2499g
 • 41
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,10 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,10
  woj. śląskie
  1,24
  Cała Polska
  1,32
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,53
  Województwo
  0,60
  Polska
  0,64
 • 0,46 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,46
  śląskie
  0,53
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie częstochowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 071 Zgony
 • 975 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 096 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,1%
  52,9%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 15,5 Zgony na 1000 ludności
 • pow. częstochowski
  15,5
  Województwo
  14,8
  Kraj
  13,6
 • 219,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  219,2
  woj. śląskie
  190,4
  Kraj
  156,7
 • 4,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  4,2
  Województwo
  4,4
  Polska
  3,9
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat częstochowski
  4,1
  śląskie
  4,1
  Kraj
  3,6
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  0,7
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie częstochowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. częstochowski
  38,9%
  śląskie
  35,1%
  Kraj
  34,8%
 • 17,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. częstochowski
  17,8%
  śląskie
  20,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 2,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  2,7%
  Województwo
  3,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 365 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,9
  Cała Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  83,3
  Cały kraj
  74,4
 • 277,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  277,6
  Województwo
  304,2
  Polska
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  279,8
  Cały kraj
  246,5
 • 606,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 636,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 575,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  606,4
  śląskie
  529,0
  Polska
  475,8
 • 71,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 111,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. częstochowski
  71,6
  śląskie
  81,3
  Polska
  70,6
 • 35,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat częstochowski
  35,4
  Województwo
  39,9
  Cała Polska
  32,6
 • 5,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. częstochowski
  5,9
  Województwo
  6,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,4%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie częstochowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 258 Osoby w zamachach samobójczych
 • 91 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 167 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 192 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 66 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 46 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 7 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 39 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 32 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 193 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. częstochowski
  193,0
  śląskie
  40,0
  Kraj
  36,0
 • 34 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  34,0
  Województwo
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 2 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 2
 • 33 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 33
 • 47 zażycie innych leków
 • 47
 • 12 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 12
 • 42 samookaleczenie powierzchniowe
 • 42
 • 8 rzucenie się z wysokości
 • 8
 • 3 utonięcie / utopienie się
 • 3
 • 60 powieszenie się
 • 60
 • 11 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 11
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 2 samopodpalenie
 • 2
 • 35 inny
 • 35
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 30 powieszenie się
 • 30
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 3 inny
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 63 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 63
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 20 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 20
 • 2 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 2
 • 31 zawód miłosny
 • 31
 • 4 problemy w szkole lub pracy
 • 4
 • 3 nagła utrata źródła utrzymania
 • 3
 • 8 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 8
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 6 śmierć bliskiej osoby
 • 6
 • 8 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 8
 • 15 inna nie wymieniona
 • 15
 • 101 nieustalona
 • 101
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 10 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 10
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 4 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 4
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 25 nieustalona
 • 25
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 12 lat i mniej
 • 2
 • 30 13-18 lat
 • 30
 • 26 19-24 lat
 • 26
 • 16 25-29 lat
 • 16
 • 108 30-49 lat
 • 108
 • 62 50-60 lat
 • 62
 • 14 70 lat i więcej
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 16 30-49 lat
 • 16
 • 22 50-60 lat
 • 22
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy51
  • pod wpływem alkoholu110
  • pod wpływem środków odurzających5
  • pod wpływem leków29
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony68
 • 51 trzeźwy
 • 110 pod wpływem alkoholu
 • 5 pod wpływem środków odurzających
 • 29 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 68 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony36
 • 0 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 36 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 108 kawaler/panna
 • 108
 • 67 żonaty/zamężna
 • 67
 • 7 konkubinat
 • 7
 • 10 wdowiec/wdowa
 • 10
 • 24 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 24
 • 42 nieustalony
 • 42
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 16 kawaler/panna
 • 16
 • 19 żonaty/zamężna
 • 19
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne10
  • podstawowe i gimnazjalne22
  • zasadnicze zawodowe13
  • średnie20
  • wyższe3
  • nieustalony190
 • 10 podstawowe niepełne
 • 22 podstawowe i gimnazjalne
 • 13 zasadnicze zawodowe
 • 20 średnie
 • 3 wyższe
 • 190 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie4
  • wyższe0
  • nieustalony38
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 0 wyższe
 • 38 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 36 praca
 • 36
 • 45 na utrzymaniu innej osoby
 • 45
 • 7 renta
 • 7
 • 16 emerytura
 • 16
 • 6 zasiłek lub alimenty
 • 6
 • 19 bez stałego źródła utrzymania
 • 19
 • 129 nieustalony
 • 129
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 11 praca
 • 11
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 2 renta
 • 2
 • 5 emerytura
 • 5
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 20 nieustalony
 • 20
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 471 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 775 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 696 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 205 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 684 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 521 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 283 Saldo migracji
 • 100 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 183 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 266 Saldo migracji wewnętrznych
 • 91 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 175 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 17 Saldo migracji zagranicznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie częstochowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat częstochowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat częstochowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie częstochowskim oddano do użytku 603 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,52 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie częstochowskim to 48 219 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 360 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  98,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 1,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie częstochowskim to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie częstochowskim to 136,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,30% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,76% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,78% mieszkań posiada łazienkę, 72,47% korzysta z centralnego ogrzewania, a 26,34% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie częstochowskim 53 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 890 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 975 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 3 transakcje (mediana cen - 4 057 zł/m2, średnia - 4 235 zł/m2), a na rynku wtórnym 50 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 845 zł/m2, średnia - 2 866 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 890 zł
 • pow. częstochowski
  2 890 zł
  śląskie
  3 960 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 2 890 zł Ogółem
 • 2 890 zł
 • 2 749 zł do 40 m2
 • 2 749 zł
 • 2 953 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 953 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 975 zł
 • Powiat
  2 975 zł
  Województwo
  3 988 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 2 975 zł Ogółem
 • 2 975 zł
 • 2 861 zł do 40 m2
 • 2 861 zł
 • 2 859 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 859 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 53
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m222
  • od 40,1 do 60 m228
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 22 do 40 m2
 • 28 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie częstochowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 057 zł
 • pow. częstochowski
  4 057 zł
  Województwo
  4 948 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 4 057 zł Ogółem
 • 4 057 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 235 zł
 • powiat częstochowski
  4 235 zł
  woj. śląskie
  4 909 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 235 zł Ogółem
 • 4 235 zł
 • 3Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 845 zł
 • Powiat
  2 845 zł
  Województwo
  3 625 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 2 845 zł Ogółem
 • 2 845 zł
 • 2 749 zł do 40 m2
 • 2 749 zł
 • 2 902 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 902 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 866 zł
 • Powiat
  2 866 zł
  woj. śląskie
  3 718 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 2 866 zł Ogółem
 • 2 866 zł
 • 2 861 zł do 40 m2
 • 2 861 zł
 • 2 711 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 711 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 50
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m222
  • od 40,1 do 60 m226
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 22 do 40 m2
 • 26 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 48 219 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 359,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. częstochowski
  359,60
  śląskie
  401,50
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 90,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  90,90 m2
  śląskie
  71,80 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 32,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat częstochowski
  32,70 m2
  Województwo
  28,80 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,16 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,16
  woj. śląskie
  3,77
  Kraj
  3,82
 • 2,78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat częstochowski
  2,78
  woj. śląskie
  2,49
  Polska
  2,55
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. częstochowski
  0,67
  woj. śląskie
  0,66
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 603 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,52 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat częstochowski
  4,52
  śląskie
  3,81
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3 167 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. częstochowski
  5,25
  śląskie
  4,32
  Cała Polska
  3,90
 • 23,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat częstochowski
  23,77
  śląskie
  16,46
  Cały kraj
  24,07
 • 81 984 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 136,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. częstochowski
  136,0 m2
  Województwo
  108,3 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,62 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,62 m2
  woj. śląskie
  0,41 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 92,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  92,30%
  woj. śląskie
  98,82%
  Polska
  96,97%
 • 86,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. częstochowski
  86,76%
  Województwo
  95,61%
  Polska
  94,01%
 • 83,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. częstochowski
  83,78%
  Województwo
  94,04%
  Kraj
  91,78%
 • 72,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. częstochowski
  72,47%
  Województwo
  82,40%
  Cała Polska
  83,08%
 • 26,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. częstochowski
  26,34%
  woj. śląskie
  66,35%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat częstochowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie częstochowskim na 1000 mieszkańców pracuje 137osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 44,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie częstochowskim wynosiło w 2021 roku 7,0% (7,9% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie częstochowskim wynosiło 5 015,76 PLN, co odpowiada 83.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu częstochowskiego 15 968 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 228 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -9 740.

  40,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu częstochowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,8% w przemyśle i budownictwie, a 13,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 137 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  137,0
  śląskie
  277,0
  Cała Polska
  257,0
 • 7,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,9% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • pow. częstochowski
  7,0%
  woj. śląskie
  4,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie częstochowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie częstochowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie częstochowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 016 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 016 PLN
  śląskie
  5 908 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie częstochowskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 968 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 228 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -9 740 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,39 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 38,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,8% Przemysł i budownictwo
 • 16,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,3% Pozostałe
 • 28,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie częstochowskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 230 Pracujący ogółem
 • 8 119 Kobiety
 • 10 111 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie częstochowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat częstochowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat częstochowski
  65,1
  śląskie
  70,5
  Cała Polska
  69,0
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  37,4
  śląskie
  41,1
  Cały kraj
  38,2
 • 135,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. częstochowski
  135,5
  woj. śląskie
  139,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat częstochowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie częstochowskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 686 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 10 538 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 100 nowych podmiotów, a 520 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (1 336) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (955) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (1 084) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (498) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie częstochowskim najwięcej (527) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (12 204) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,9% (489) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,6% (4 005) podmiotów, a 64,6% (8 192) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie częstochowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.3%) oraz Budownictwo (17.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 686 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 489 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 005 Przemysł i budownictwo
 • 8 192 Pozostała działalność
 • 1 100 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie częstochowskim w 2021 roku
 • 520 Podmioty wyrejestrowane w powiecie częstochowskim w 2021 roku
 • 10 538 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 204 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 12 204
 • 427 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 427
 • 51 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 51
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 12 682 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 12 682
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 35 Spółdzielnie ogółem
 • 35
 • 682 Spółki handlowe ogółem
 • 682
 • 62  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 62
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 527  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 527
 • 60    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 60
 • 371 Spółki cywilne ogółem
 • 371
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 538 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 671 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 671
 • 1 842 Budownictwo
 • 1 842
 • 1 664 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 664
 • 803 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 803
 • 729 Transport i gospodarka magazynowa
 • 729
 • 487 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 487
 • 487 Pozostała działalność
 • 487
 • 454 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 454
 • 271 Informacja i komunikacja
 • 271
 • 239 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 239
 • 236 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 236
 • 223 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 223
 • 179 Edukacja
 • 179
 • 101 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 101
 • 100 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 100
 • 37 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 37
 • 11 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 11
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat częstochowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie częstochowskim stwierdzono 1 483 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie częstochowskim wynosi 70,20% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu częstochowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,70 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 4,64 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,65 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,27 (39%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,33 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat częstochowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 483 Przestępstwa ogółem
 • 1 483
 • 895 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 895
 • 303 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 303
 • 220 Przestępstwa drogowe
 • 220
 • 44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 44
 • 620 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 620
 • 11,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,10
  woj. śląskie
  27,10
  Cały kraj
  21,51
 • 6,70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,70
  woj. śląskie
  13,97
  Cały kraj
  12,82
 • 2,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. częstochowski
  2,27
  Województwo
  10,47
  Kraj
  5,89
 • 1,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat częstochowski
  1,65
  Województwo
  1,64
  Polska
  1,85
 • 0,33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat częstochowski
  0,33
  woj. śląskie
  0,42
  Polska
  0,35
 • 4,64 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,64
  woj. śląskie
  15,29
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat częstochowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat częstochowski
  70%
  śląskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  72%
  Województwo
  67%
  Polska
  64%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  40%
  śląskie
  82%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat częstochowski
  99%
  śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat częstochowski
  89%
  Województwo
  90%
  Kraj
  89%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  49%
  woj. śląskie
  64%
  Cała Polska
  53%

Powiat częstochowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu częstochowskiego wyniosła w 2021 roku 131,9 mln złotych, co daje 987 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu częstochowskiego - 29.1% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (16.9%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 33,6 mln złotych, czyli 25,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu częstochowskiego wyniosła w 2021 roku 141,2 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.4%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (14.1%). W budżecie powiatu częstochowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 285 złotych na mieszkańca (27,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,9 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie częstochowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu częstochowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat częstochowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu częstochowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  84,6 mln

  624(100%)

  92,6 mln

  682(100%)

  94,9 mln

  700(100%)

  103,4 mln

  763(100%)

  117,2 mln

  868(100%)

  111,0 mln

  825(100%)

  125,6 mln

  935(100%)

  131,9 mln

  987(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  25,9 mln

  191(30.6%)

  24,8 mln

  183(26.8%)

  35,3 mln

  260(37.2%)

  38,7 mln

  286(37.5%)

  51,8 mln

  384(44.2%)

  33,6 mln

  250(30.3%)

  45,8 mln

  341(36.4%)

  38,4 mln

  288(29.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  15,6 mln

  115(18.4%)

  15,3 mln

  113(16.6%)

  16,1 mln

  118(16.9%)

  16,5 mln

  122(16%)

  18,7 mln

  139(16%)

  19,4 mln

  144(17.4%)

  19,5 mln

  146(15.6%)

  22,2 mln

  167(16.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,0 mln

  132(21.3%)

  18,8 mln

  138(20.3%)

  20,8 mln

  154(22%)

  15,3 mln

  113(14.8%)

  14,2 mln

  105(12.1%)

  16,8 mln

  125(15.2%)

  17,2 mln

  128(13.7%)

  19,2 mln

  144(14.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,2 mln

  31,1(5%)

  12,3 mln

  90,5(13.3%)

  139,7 tys

  1,0(0.1%)

  893,7 tys

  6,6(0.9%)

  2,2 mln

  16,3(1.9%)

  2,9 mln

  21,3(2.6%)

  5,1 mln

  37,9(4%)

  13,5 mln

  101(10.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,7 mln

  63,8(10.2%)

  8,6 mln

  63,4(9.3%)

  7,8 mln

  57,3(8.2%)

  9,2 mln

  68,3(8.9%)

  8,5 mln

  63,1(7.3%)

  15,0 mln

  112(13.5%)

  11,8 mln

  87,7(9.4%)

  12,5 mln

  93,9(9.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,1 mln

  37,4(6%)

  5,0 mln

  36,7(5.4%)

  5,1 mln

  38,0(5.4%)

  6,0 mln

  44,3(5.8%)

  5,5 mln

  40,9(4.7%)

  6,2 mln

  46,0(5.6%)

  6,5 mln

  48,8(5.2%)

  7,5 mln

  56,0(5.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5 mln

  18,5(3%)

  3,1 mln

  23,0(3.4%)

  3,5 mln

  26,0(3.7%)

  2,9 mln

  21,4(2.8%)

  3,3 mln

  24,3(2.8%)

  3,5 mln

  26,2(3.2%)

  4,7 mln

  34,8(3.7%)

  4,6 mln

  34,5(3.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  10,0(1.6%)

  1,3 mln

  9,8(1.4%)

  1,3 mln

  9,5(1.4%)

  1,8 mln

  13,1(1.7%)

  1,4 mln

  10,5(1.2%)

  2,1 mln

  15,6(1.9%)

  1,8 mln

  13,5(1.4%)

  2,6 mln

  19,4(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  553,7 tys

  4,1(0.7%)

  852,1 tys

  6,3(0.9%)

  895,5 tys

  6,6(0.9%)

  585,6 tys

  4,3(0.6%)

  735,1 tys

  5,4(0.6%)

  613,9 tys

  4,6(0.6%)

  653,9 tys

  4,9(0.5%)

  663,5 tys

  5,0(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  517,6 tys

  3,8(0.6%)

  529,4 tys

  3,9(0.6%)

  572,1 tys

  4,2(0.6%)

  555,8 tys

  4,1(0.5%)

  596,7 tys

  4,4(0.5%)

  518,4 tys

  3,9(0.5%)

  578,8 tys

  4,3(0.5%)

  528,2 tys

  4,0(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  10,5(1.7%)

  1,2 mln

  8,6(1.3%)

  997,0 tys

  7,4(1.1%)

  927,5 tys

  6,9(0.9%)

  864,3 tys

  6,4(0.7%)

  861,2 tys

  6,4(0.8%)

  753,7 tys

  5,6(0.6%)

  346,6 tys

  2,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.3%)

  313,0 tys

  2,3(0.3%)

  312,6 tys

  2,3(0.3%)

  328,9 tys

  2,4(0.3%)

  327,6 tys

  2,4(0.3%)

  317,0 tys

  2,4(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  219,8 tys

  1,6(0.3%)

  292,9 tys

  2,2(0.3%)

  209,2 tys

  1,5(0.2%)

  214,8 tys

  1,6(0.2%)

  280,1 tys

  2,1(0.2%)

  258,3 tys

  1,9(0.2%)

  784,8 tys

  5,9(0.6%)

  278,2 tys

  2,1(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  124,0 tys

  0,9(0.1%)

  126,0 tys

  0,9(0.1%)

  1,4 mln

  10,3(1.5%)

  1,4 mln

  10,1(1.3%)

  161,0 tys

  1,2(0.1%)

  168,1 tys

  1,2(0.2%)

  124,3 tys

  0,9(0.1%)

  175,7 tys

  1,3(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,0 tys

  0,1(0%)

  15,7 tys

  0,1(0%)

  60,6 tys

  0,4(0.1%)

  74,7 tys

  0,6(0.1%)

  48,9 tys

  0,4(0%)

  68,2 tys

  0,5(0.1%)

  168,5 tys

  1,3(0.1%)

  122,6 tys

  0,9(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  224,3 tys

  1,7(0.3%)

  180,6 tys

  1,3(0.2%)

  147,0 tys

  1,1(0.2%)

  138,5 tys

  1,0(0.1%)

  146,5 tys

  1,1(0.1%)

  159,7 tys

  1,2(0.1%)

  111,8 tys

  0,8(0.1%)

  106,0 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  125,9 tys

  0,9(0.1%)

  143,5 tys

  1,1(0.2%)

  133,7 tys

  1,0(0.1%)

  146,4 tys

  1,1(0.1%)

  207,8 tys

  1,5(0.2%)

  186,4 tys

  1,4(0.2%)

  143,3 tys

  1,1(0.1%)

  94,7 tys

  0,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  27,0 tys

  0,2(0%)

  27,9 tys

  0,2(0%)

  29,8 tys

  0,2(0%)

  40,0 tys

  0,3(0%)

  32,0 tys

  0,2(0%)

  46,5 tys

  0,3(0%)

  43,9 tys

  0,3(0%)

  47,9 tys

  0,4(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  0,1(0%)

  11,3 tys

  0,1(0%)

  12,5 tys

  0,1(0%)

  12,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  599

  0,0(0%)

  936

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  599

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  555

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  23,4 tys

  0,2(0%)

  17,3 tys

  0,1(0%)

  13,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  119,6 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,8 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie częstochowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu częstochowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat częstochowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu częstochowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  86,8 mln

  641(100%)

  98,9 mln

  729(100%)

  96,6 mln

  713(100%)

  99,6 mln

  735(100%)

  118,9 mln

  881(100%)

  117,6 mln

  874(100%)

  128,6 mln

  957(100%)

  141,2 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  21,2 mln

  156(24.4%)

  23,0 mln

  169(23.2%)

  24,5 mln

  181(25.4%)

  26,2 mln

  194(26.3%)

  30,7 mln

  227(25.8%)

  33,8 mln

  251(28.8%)

  34,5 mln

  257(26.8%)

  39,8 mln

  298(28.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,1 mln

  170(26.6%)

  23,7 mln

  174(23.9%)

  26,2 mln

  193(27.1%)

  24,7 mln

  183(24.8%)

  24,2 mln

  179(20.4%)

  27,4 mln

  203(23.3%)

  33,5 mln

  250(26%)

  33,0 mln

  248(23.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,3 mln

  105(16.4%)

  14,9 mln

  110(15.1%)

  18,2 mln

  134(18.8%)

  18,3 mln

  135(18.4%)

  33,2 mln

  246(28%)

  20,6 mln

  153(17.5%)

  20,9 mln

  156(16.3%)

  20,0 mln

  150(14.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,6 mln

  101(15.7%)

  13,8 mln

  102(14%)

  16,2 mln

  120(16.8%)

  13,6 mln

  100(13.6%)

  12,0 mln

  88,8(10.1%)

  13,3 mln

  98,5(11.3%)

  15,5 mln

  116(12.1%)

  15,5 mln

  116(10.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,2 mln

  30,6(4.8%)

  12,2 mln

  90,2(12.4%)

  77,3 tys

  0,6(0.1%)

  842,1 tys

  6,2(0.8%)

  2,2 mln

  16,0(1.8%)

  2,8 mln

  20,8(2.4%)

  5,1 mln

  37,7(3.9%)

  13,2 mln

  99,3(9.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,4 mln

  39,8(6.2%)

  5,3 mln

  38,8(5.3%)

  5,3 mln

  38,9(5.5%)

  4,9 mln

  36,0(4.9%)

  5,4 mln

  39,9(4.5%)

  5,5 mln

  40,7(4.7%)

  5,0 mln

  36,9(3.9%)

  5,0 mln

  37,5(3.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 mln

  14,8(2.3%)

  2,6 mln

  19,4(2.7%)

  2,3 mln

  16,9(2.4%)

  2,2 mln

  16,5(2.2%)

  2,3 mln

  16,7(1.9%)

  2,5 mln

  18,9(2.2%)

  2,8 mln

  21,0(2.2%)

  3,4 mln

  25,3(2.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  888,4 tys

  6,5(1%)

  926,1 tys

  6,8(0.9%)

  763,1 tys

  5,6(0.8%)

  494,2 tys

  3,7(0.5%)

  743,8 tys

  5,5(0.6%)

  1,1 mln

  8,2(0.9%)

  1,6 mln

  11,6(1.2%)

  2,1 mln

  16,1(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  778,5 tys

  5,7(0.9%)

  616,8 tys

  4,5(0.6%)

  176,8 tys

  1,3(0.2%)

  1,1 mln

  7,9(1.1%)

  826,1 tys

  6,1(0.7%)

  3,2 mln

  24,1(2.8%)

  1,1 mln

  8,0(0.8%)

  1,2 mln

  9,3(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  806,0 tys

  5,9(0.9%)

  1,2 mln

  8,6(1.2%)

  1,1 mln

  7,9(1.1%)

  753,0 tys

  5,6(0.8%)

  990,6 tys

  7,3(0.8%)

  929,0 tys

  6,9(0.8%)

  703,3 tys

  5,2(0.5%)

  1,1 mln

  8,2(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  61,0 tys

  0,4(0.1%)

  53,8 tys

  0,4(0.1%)

  52,0 tys

  0,4(0.1%)

  176,5 tys

  1,3(0.2%)

  82,8 tys

  0,6(0.1%)

  82,4 tys

  0,6(0.1%)

  1,2 mln

  8,8(0.9%)

  642,8 tys

  4,8(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.3%)

  313,0 tys

  2,3(0.3%)

  312,6 tys

  2,3(0.3%)

  328,9 tys

  2,4(0.3%)

  327,6 tys

  2,4(0.3%)

  317,0 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  278,0 tys

  2,0(0.3%)

  293,8 tys

  2,2(0.3%)

  314,9 tys

  2,3(0.3%)

  299,7 tys

  2,2(0.3%)

  324,3 tys

  2,4(0.3%)

  286,7 tys

  2,1(0.2%)

  341,5 tys

  2,5(0.3%)

  290,2 tys

  2,2(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  49,0 tys

  0,4(0.1%)

  47,6 tys

  0,4(0%)

  44,4 tys

  0,3(0%)

  44,3 tys

  0,3(0%)

  81,7 tys

  0,6(0.1%)

  53,6 tys

  0,4(0%)

  43,2 tys

  0,3(0%)

  70,7 tys

  0,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  12,1 tys

  0,1(0%)

  12,8 tys

  0,1(0%)

  12,7 tys

  0,1(0%)

  23,2 tys

  0,2(0%)

  12,5 tys

  0,1(0%)

  31,4 tys

  0,2(0%)

  12,5 tys

  0,1(0%)

  22,6 tys

  0,2(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,4 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  0,1(0%)

  11,3 tys

  0,1(0%)

  12,5 tys

  0,1(0%)

  12,7 tys

  0,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  157,5 tys

  1,2(0.2%)

  206,5 tys

  1,5(0.2%)

  170,6 tys

  1,3(0.2%)

  76,7 tys

  0,6(0.1%)

  643,4 tys

  4,8(0.5%)

  139,6 tys

  1,0(0.1%)

  18,4 tys

  0,1(0%)

  10,8 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  599

  0,0(0%)

  936

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  599

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  555

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  132

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  920,9 tys

  6,8(1%)

  974,9 tys

  7,2(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  119,6 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,8 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat częstochowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 28 629 mieszkańców powiatu częstochowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 982 kobiet oraz 14 647 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,0% mieszkańców powiatu częstochowskiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu częstochowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie częstochowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,0%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,0%) oraz średnie zawodowe (24,5%).

  W roku 2021 w powiecie częstochowskim mieściły się 53 przedszkola, w których do 177 oddziałów uczęszczało 3 548 dzieci (1 777 dziewczynek oraz 1 771 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie częstochowskim mieściło się 45 przedszkoli, w których do 118 oddziałów uczęszczało 2 519 dzieci (1 245 dziewczynek oraz 1 274 chłopców). Dostępnych było 2 695 miejsc.

  16,4% mieszkańców powiatu częstochowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 908 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 75 szkół podstawowych, w których w 686 oddziałach uczyło się 9 746 uczniów (4 762 kobiety oraz 4 984 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie częstochowskim placówkę miało 81 szkół podstawowych, w których w 521 oddziałach uczyło się 7 936 uczniów (3 854 kobiety oraz 4 082 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,2 uczniów.

  W powiecie częstochowskim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 185 uczniów (98 kobiet oraz 87 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 77 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie częstochowskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 14 oddziałach uczyło się 360 uczniów (208 kobiet oraz 152 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 97 absolwentów.

  W powiecie częstochowskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 64 uczniów (7 kobiet oraz 57 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 15,4 uczniów. 16,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,5% mieszkańców powiatu częstochowskiego w wieku potencjalnej nauki (28,1% kobiet i 28,8% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • powiat częstochowski
  19,7%
  śląskie
  23,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 24,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat częstochowski
  34,7%
  Województwo
  36,2%
  Kraj
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • powiat częstochowski
  2,5%
  woj. śląskie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat częstochowski
  10,1%
  Województwo
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,1%
  Województwo
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. częstochowski
  26,0%
  śląskie
  24,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  2,9%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat częstochowski
  13,7%
  woj. śląskie
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 15,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  śląskie
  2,9%
  Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 908 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  908,0
  woj. śląskie
  907,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,89
  woj. śląskie
  0,81
  Polska
  0,89
 •  
 • 53Przedszkola
 • 37 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 177 Oddziały
 • 60 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 839 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat częstochowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 548 Dzieci
 • 1 777 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 771 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,1%
  49,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 64 2 lata i mniej
 • 64
 • 787 3 lata
 • 787
 • 968 4 lata
 • 968
 • 907 5 lata
 • 907
 • 819 6 lat
 • 819
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 36 2 lata i mniej
 • 36
 • 418 3 lata
 • 418
 • 468 4 lata
 • 468
 • 440 5 lata
 • 440
 • 414 6 lat
 • 414
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 28 2 lata i mniej
 • 28
 • 369 3 lata
 • 369
 • 500 4 lata
 • 500
 • 467 5 lata
 • 467
 • 405 6 lat
 • 405
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 938 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 260,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 258,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 74,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 73,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat częstochowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 676 Oddziały
 • 9 726 Uczniowie
 • 4 756 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 970 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 1 140 Uczniowie w 1 klasie
 • 555 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 585 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 050 Absolwenci
 • 491 Kobiety
  (absolwenci)
 • 559 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 10 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,0%
  70,0%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  14,2
  śląskie
  17,2
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,2
 • 14,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,2
 • 14,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,4
 • 2,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,0
 •  
 • 968,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 829,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 138,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat częstochowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 120 Uczniowie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,7%
  33,3%
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 65 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,7%
  72,3%
 • 44 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  15,4
  woj. śląskie
  26,5
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 16,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat częstochowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat częstochowski
  16,0
  woj. śląskie
  17,9
  Cały kraj
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat częstochowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat częstochowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat częstochowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat częstochowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie częstochowskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie częstochowskim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • domy wycieczkowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 1)
  • pokoje gościnne: 2 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 285)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie częstochowskim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie częstochowskim 10 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 220 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 296 (uczestnicy: 24 703)
  • seanse filmowe: 30 (uczestnicy: 1 065)
  • wystawy: 23 (uczestnicy: 1 555)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 1 112)
  • koncerty: 36 (uczestnicy: 6 374)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 23 (uczestnicy: 669)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 44 (uczestnicy: 5 083)
  • konkursy: 75 (uczestnicy: 2 723)
  • pokazy teatralne: 20 (uczestnicy: 3 610)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 35)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 525)
  • warsztaty: 22 (uczestnicy: 572)
  • inne: 4 (uczestnicy: 1 380)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 82 (członkowie: 1 751)
  • plastyczne/techniczne: 16 (członkowie: 296)
  • taneczne: 9 (członkowie: 229)
  • muzyczne: 11 (członkowie: 146)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 2)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 31 (członkowie: 657)
  • literackie: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 233)
  • inne: 8 (członkowie: 162)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 13 (absolwenci: 307)
  • języków obcych: 5 (absolwenci: 88)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 30)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 30)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 14)
  • tańca: 1 (absolwenci: 30)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 40)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 12
  • muzyczne: 11
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 6
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 9


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 84 (członkowie: 1 350)
  • teatralne: 8 (członkowie: 108)
  • muzyczne - instrumentalne: 17 (członkowie: 308)
  • wokalne i chóry: 11 (członkowie: 142)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 24 (członkowie: 344)
  • taneczne: 21 (członkowie: 420)
  • inne: 3 (członkowie: 28)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie częstochowskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 9 012 zwiedzających, co daje 674 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie częstochowskim działało 40 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 374 809 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 51 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 41 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 464 378 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 126
  • dostępne dla czytelników: 74
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 71
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 16
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 22
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 28
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie częstochowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 11 029 wolumenów w tym ziobry specjalne: 318. Odnotowano 409 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 10 922 wolumeny. Odnotowano 600 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie częstochowskim działało 59 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 004 członków. Zarejestrowano 3 337 ćwiczących (mężczyźni: 2 714, kobiety: 623, chłopcy do lat 18: 1 817, dziewczęta do lat 18: 543). Aktywne były 104 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (65), instruktora sportowego (61) oraz inne osoby (41).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie częstochowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat częstochowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat częstochowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 114 wypadków drogowych w powiecie częstochowskim odnotowano 12 ofiar śmiertelnych oraz 153 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 85,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 9,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 14,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 176,1 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie częstochowskim zarejestrowanych było 127 198 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 92 665 samochodów osobowych (691,0 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 13 499 samochodów ciężarowych (118,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 296 autobusów (2,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 2 364 ciągników siodłowych (17,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 9 823 motocykli (73,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,0 lat.


  W 2021 roku w powiecie częstochowskim znajdowało się 46 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 114 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 12 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 153 Ranni
  (rok 2021)
 • 51 Lekko ranni
 • 102 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie częstochowskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 85,55 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat częstochowski
  85,5
  Województwo
  49,4
  Kraj
  59,9
 • 9,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  9,0
  woj. śląskie
  3,3
  Cała Polska
  5,9
 • 114,81 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  114,8
  śląskie
  57,8
  Polska
  69,4
 • 14,15 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. częstochowski
  14,2
  woj. śląskie
  5,5
  Polska
  7,6
 • 176,10 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. częstochowski
  176,1
  śląskie
  78,7
  Cały kraj
  80,2
 • 10,53 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  10,5
  woj. śląskie
  6,7
  Cała Polska
  9,8
 • 134,21 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  134,2
  Województwo
  116,9
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 127 198 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie częstochowskim w 2020 roku
 • 92 665 Samochody osobowe
 • 13 499 Samochody ciężarowe
 • 17 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 296 Autobusy
 • 1 029 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 2 365 Ciągniki samochodowe
 • 2 364   Ciągniki siodłowe
 • 7 521 Ciągniki rolnicze
 • 9 823 Motocykle
 • 4 060   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 7 239 Motorowery
 • 92 665Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie częstochowskim
 • Samochody osobowe w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 691,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat częstochowski
  691,0
  woj. śląskie
  624,0
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg22 597
  • 1400-1649 kg25 109
  • 1650-1899 kg22 211
  • 1900 kg i więcej22 748
 • 22 597 do 1399 kg
 • 25 109 1400-1649 kg
 • 22 211 1650-1899 kg
 • 22 748 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 38 026 do 1399 cm3
 • 38 026
 • 47 940 1400-1999 cm3
 • 47 940
 • 6 699 2000 i więcej cm3
 • 6 699
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna50 744
  • olej napędowy24 368
  • gaz (LPG)16 069
  • pozostałe1 484
 • 50 744 benzyna
 • 24 368 olej napędowy
 • 16 069 gaz (LPG)
 • 1 484 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 992 do 1 roku
 • 992
 • 757 2 lata
 • 757
 • 993 3 lata
 • 993
 • 2 408 4-5 lat
 • 2 408
 • 2 725 6-7 lat
 • 2 725
 • 3 778 8-9 lat
 • 3 778
 • 5 186 10-11 lat
 • 5 186
 • 15 459 12-15 lat
 • 15 459
 • 20 113 16-20 lat
 • 20 113
 • 13 543 21-25 lat
 • 13 543
 • 7 738 26-30 lat
 • 7 738
 • 18 973 31 lat i więcej
 • 18 973
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie częstochowskim
 • Powiat
  20,3 lat
  śląskie
  17,8 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 13 499Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie częstochowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 118,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. częstochowski
  118,3
  Województwo
  86,2
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 260 do 999 kg
 • 6 260
 • 4 194 1000-1499 kg
 • 4 194
 • 978 1500-2999 kg
 • 978
 • 97 3000-3499 kg
 • 97
 • 256 3500-4999 kg
 • 256
 • 613 5000-6999 kg
 • 613
 • 450 7000-9999 kg
 • 450
 • 521 10000-14999 kg
 • 521
 • 130 15000 kg i więcej
 • 130
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 570
  • olej napędowy8 956
  • gaz (LPG)679
  • pozostałe1 294
 • 2 570 benzyna
 • 8 956 olej napędowy
 • 679 gaz (LPG)
 • 1 294 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 151 do 1 roku
 • 151
 • 128 2 lata
 • 128
 • 132 3 lata
 • 132
 • 424 4-5 lat
 • 424
 • 561 6-7 lat
 • 561
 • 618 8-9 lat
 • 618
 • 906 10-11 lat
 • 906
 • 2 077 12-15 lat
 • 2 077
 • 2 376 16-20 lat
 • 2 376
 • 1 850 21-25 lat
 • 1 850
 • 1 065 26-30 lat
 • 1 065
 • 3 211 31 lat i więcej
 • 3 211
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie częstochowskim
 • pow. częstochowski
  20,5 lat
  woj. śląskie
  18,8 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 296Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie częstochowskim
 • Autobusy w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,2 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat częstochowski
  2,2
  woj. śląskie
  2,7
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21
  • olej napędowy210
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe63
 • 21 benzyna
 • 210 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 63 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 39 12-15 lat
 • 39
 • 62 16-20 lat
 • 62
 • 40 21-25 lat
 • 40
 • 39 26-30 lat
 • 39
 • 94 31 lat i więcej
 • 94
 • 24,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie częstochowskim
 • powiat częstochowski
  24,1 lat
  woj. śląskie
  21,8 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 2 364Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie częstochowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 17,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat częstochowski
  17,6
  Województwo
  9,5
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy2 099
  • gaz (LPG)7
  • pozostałe253
 • 5 benzyna
 • 2 099 olej napędowy
 • 7 gaz (LPG)
 • 253 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 185 do 1 roku
 • 185
 • 179 2 lata
 • 179
 • 120 3 lata
 • 120
 • 182 4-5 lat
 • 182
 • 242 6-7 lat
 • 242
 • 182 8-9 lat
 • 182
 • 113 10-11 lat
 • 113
 • 451 12-15 lat
 • 451
 • 272 16-20 lat
 • 272
 • 218 21-25 lat
 • 218
 • 97 26-30 lat
 • 97
 • 123 31 lat i więcej
 • 123
 • 12,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie częstochowskim
 • pow. częstochowski
  12,3 lat
  śląskie
  13,6 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 9 823Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie częstochowskim
 • Motocykle w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 73,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  73,2
  woj. śląskie
  35,3
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 104 do 1 roku
 • 104
 • 56 2 lata
 • 56
 • 63 3 lata
 • 63
 • 256 4-5 lat
 • 256
 • 159 6-7 lat
 • 159
 • 178 8-9 lat
 • 178
 • 216 10-11 lat
 • 216
 • 687 12-15 lat
 • 687
 • 802 16-20 lat
 • 802
 • 628 21-25 lat
 • 628
 • 483 26-30 lat
 • 483
 • 6 191 31 lat i więcej
 • 6 191
 • 28,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie częstochowskim
 • pow. częstochowski
  28,0 lat
  woj. śląskie
  22,3 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 22 km  Będących pod zarządem gminy
 • 19 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie częstochowskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 304,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  304,2 km
  śląskie
  1 109,9 km
  Kraj
  591,9 km
 • 3,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. częstochowski
  3,5 km
  woj. śląskie
  3,1 km
  Kraj
  4,9 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami