Powiat częstochowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat częstochowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 132 009 Liczba mieszkańców
 • 1 522 km2 Powierzchnia
 • 87 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 12,1% Stopa urbanizacji
 • Krzysztof Smela Starosta
 • ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa Adres starostwa powiatowego
 • SCZ Tablice rejestracyjne
Powiat częstochowski na mapie
Identyfikatory
 • 2404 TERYT (TERC)
Herb powiatu częstochowskiego
powiat częstochowski herb
Flaga powiatu częstochowskiego
powiat częstochowski flaga

Powiat częstochowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat częstochowski ma 132 009 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 1,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu częstochowskiego w 2050 roku wynosi 127 717, z czego 65 276 to kobiety, a 62 441 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu częstochowskiego zawarli w 2022 roku 473 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,8% mieszkańców powiatu częstochowskiego jest stanu wolnego, 59,7% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat częstochowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -841. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,36 na 1000 mieszkańców powiatu częstochowskiego. W 2022 roku urodziło się 937 dzieci, w tym 47,8% dziewczynek i 52,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 38,9% zgonów w powiecie częstochowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,8% zgonów w powiecie częstochowskim były nowotwory, a 2,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu częstochowskiego przypada 13.45 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 531 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 285 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu częstochowskiego 246. W tym samym roku 27 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 18 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 9.

  60,6% mieszkańców powiatu częstochowskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu częstochowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 132 009 Liczba mieszkańców
 • 67 230 Kobiety
 • 64 779 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie częstochowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie częstochowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie częstochowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu częstochowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 127 717 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 65 276 Kobiety
 • 62 441 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie częstochowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie częstochowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie częstochowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu częstochowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. częstochowski
  43,0 lat
  śląskie
  43,0 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat częstochowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu częstochowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat częstochowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat częstochowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat częstochowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  24,8%
  śląskie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 19,3% Kobiety
  (Panny)
 • 30,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,7% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  59,7%
  śląskie
  55,6%
  Polska
  54,0%
 • 58,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • powiat częstochowski
  9,6%
  woj. śląskie
  9,2%
  Kraj
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. częstochowski
  5,6%
  Województwo
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • pow. częstochowski
  0,4%
  śląskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie częstochowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,6
  śląskie
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. częstochowski
  1,4
  woj. śląskie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 473 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie częstochowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -841 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -401 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -440 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,36 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. częstochowski
  -6,4
  Województwo
  -5,8
  Cała Polska
  -3,8
 • -9,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie częstochowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie częstochowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie częstochowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie częstochowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 937 Urodzenia żywe
 • 448 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 489 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,8%
  52,2%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. częstochowski
  7,1
  woj. śląskie
  7,3
  Kraj
  8,1
 • 32,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  32,5
  śląskie
  32,5
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 344 g Średnia waga noworodków
 • 3 253 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 428 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. częstochowski
  3 344 g
  Województwo
  3 296 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 80 Waga 4000g - 4499g
 • 80
 • 295 Waga 3500g - 3999g
 • 295
 • 351 Waga 3000g - 3499g
 • 351
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,25
  woj. śląskie
  1,21
  Cała Polska
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,60
  Województwo
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,53
  śląskie
  0,56
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie częstochowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 778 Zgony
 • 849 Kobiety
  (Zgony)
 • 929 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,8%
  52,2%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 40,0%
  60,0%
 • 13,5 Zgony na 1000 ludności
 • pow. częstochowski
  13,5
  Województwo
  13,0
  Kraj
  11,9
 • 189,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  189,8
  woj. śląskie
  179,4
  Kraj
  147,0
 • 5,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  5,3
  Województwo
  4,8
  Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat częstochowski
  3,8
  śląskie
  3,5
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie częstochowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. częstochowski
  38,9%
  śląskie
  35,1%
  Kraj
  34,8%
 • 17,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. częstochowski
  17,8%
  śląskie
  20,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 2,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  2,7%
  Województwo
  3,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 365 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,9
  Cała Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  83,3
  Cały kraj
  74,4
 • 277,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  277,6
  Województwo
  304,2
  Polska
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  279,8
  Cały kraj
  246,5
 • 606,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 636,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 575,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  606,4
  śląskie
  529,0
  Polska
  475,8
 • 71,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 111,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. częstochowski
  71,6
  śląskie
  81,3
  Polska
  70,6
 • 35,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat częstochowski
  35,4
  Województwo
  39,9
  Cała Polska
  32,6
 • 5,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. częstochowski
  5,9
  Województwo
  6,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,4%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie częstochowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 290 Osoby w zamachach samobójczych
 • 98 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 192 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 208 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 82 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 50 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 5 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 45 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 31 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 19 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 219 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. częstochowski
  219,0
  śląskie
  45,0
  Kraj
  38,0
 • 38 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  38,0
  Województwo
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 4 zatrucie gazem / spalinami
 • 4
 • 5 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 5
 • 32 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 32
 • 50 zażycie innych leków
 • 50
 • 13 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 13
 • 46 samookaleczenie powierzchniowe
 • 46
 • 15 rzucenie się z wysokości
 • 15
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 79 powieszenie się
 • 79
 • 9 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 9
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • 5 uduszenie się
 • 5
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 27 inny
 • 27
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 4 zatrucie gazem / spalinami
 • 4
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 35 powieszenie się
 • 35
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 65 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 65
 • 4 choroba fizyczna
 • 4
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 27 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 27
 • 2 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 2
 • 21 zawód miłosny
 • 21
 • 10 problemy w szkole lub pracy
 • 10
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 6 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 6
 • 3 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 3
 • 6 śmierć bliskiej osoby
 • 6
 • 4 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 4
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 19 inna nie wymieniona
 • 19
 • 123 nieustalona
 • 123
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 9 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 9
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 2 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 29 nieustalona
 • 29
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 34 13-18 lat
 • 34
 • 26 19-24 lat
 • 26
 • 38 25-29 lat
 • 38
 • 111 30-49 lat
 • 111
 • 64 50-60 lat
 • 64
 • 16 70 lat i więcej
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 14 30-49 lat
 • 14
 • 19 50-60 lat
 • 19
 • 9 70 lat i więcej
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy51
  • pod wpływem alkoholu130
  • pod wpływem środków odurzających3
  • pod wpływem leków32
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony78
 • 51 trzeźwy
 • 130 pod wpływem alkoholu
 • 3 pod wpływem środków odurzających
 • 32 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 78 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony41
 • 3 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 41 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 113 kawaler/panna
 • 113
 • 81 żonaty/zamężna
 • 81
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 11 wdowiec/wdowa
 • 11
 • 16 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 16
 • 1 separacja
 • 1
 • 65 nieustalony
 • 65
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 14 kawaler/panna
 • 14
 • 23 żonaty/zamężna
 • 23
 • 5 wdowiec/wdowa
 • 5
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne6
  • podstawowe i gimnazjalne32
  • zasadnicze zawodowe11
  • średnie16
  • wyższe6
  • nieustalony219
 • 6 podstawowe niepełne
 • 32 podstawowe i gimnazjalne
 • 11 zasadnicze zawodowe
 • 16 średnie
 • 6 wyższe
 • 219 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony45
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 45 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 41 praca
 • 41
 • 49 na utrzymaniu innej osoby
 • 49
 • 5 renta
 • 5
 • 22 emerytura
 • 22
 • 3 zasiłek lub alimenty
 • 3
 • 14 bez stałego źródła utrzymania
 • 14
 • 156 nieustalony
 • 156
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 13 praca
 • 13
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 12 emerytura
 • 12
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 20 nieustalony
 • 20
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 531 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 798 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 733 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 285 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 694 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 591 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 255 Saldo migracji
 • 107 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 148 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 246 Saldo migracji wewnętrznych
 • 104 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 142 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie częstochowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat częstochowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat częstochowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie częstochowskim oddano do użytku 651 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,93 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie częstochowskim to 48 010 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 364 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  93,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 4,0% na sprzedaż lub wynajem, 2,5% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie częstochowskim to 5,24 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie częstochowskim to 135,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,94% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,68% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,74% mieszkań posiada łazienkę, 76,50% korzysta z centralnego ogrzewania, a 29,80% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie częstochowskim 76 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 814 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 511 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 814 zł
 • pow. częstochowski
  3 814 zł
  śląskie
  4 449 zł
  Cały kraj
  5 877 zł
 • 3 814 zł Ogółem
 • 3 814 zł
 • 4 037 zł do 40 m2
 • 4 037 zł
 • 3 797 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 797 zł
 • 3 056 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 056 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 511 zł
 • Powiat
  3 511 zł
  Województwo
  4 473 zł
  Kraj
  6 334 zł
 • 3 511 zł Ogółem
 • 3 511 zł
 • 3 872 zł do 40 m2
 • 3 872 zł
 • 3 552 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 552 zł
 • 2 777 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 777 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 76
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m230
  • od 40,1 do 60 m237
  • od 60,1 do 80 m28
  • od 80,1 m20
 • 30 do 40 m2
 • 37 od 40,1 do 60 m2
 • 8 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie częstochowskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 814 zł
 • pow. częstochowski
  3 814 zł
  Województwo
  4 167 zł
  Polska
  5 254 zł
 • 3 814 zł Ogółem
 • 3 814 zł
 • 4 037 zł do 40 m2
 • 4 037 zł
 • 3 797 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 797 zł
 • 3 056 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 056 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 511 zł
 • powiat częstochowski
  3 511 zł
  woj. śląskie
  4 202 zł
  Polska
  5 903 zł
 • 3 511 zł Ogółem
 • 3 511 zł
 • 3 872 zł do 40 m2
 • 3 872 zł
 • 3 552 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 552 zł
 • 2 777 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 777 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 76
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m230
  • od 40,1 do 60 m237
  • od 60,1 do 80 m28
  • od 80,1 m20
 • 30 do 40 m2
 • 37 od 40,1 do 60 m2
 • 8 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 48 010 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 363,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  363,70
  Województwo
  423,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 95,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  95,20 m2
  woj. śląskie
  72,70 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 34,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. częstochowski
  34,60 m2
  śląskie
  30,80 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,34 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,34
  śląskie
  3,79
  Cały kraj
  3,83
 • 2,75 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat częstochowski
  2,75
  Województwo
  2,36
  Cały kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,63
  woj. śląskie
  0,62
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 651 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,93 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat częstochowski
  4,93
  woj. śląskie
  4,31
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3 408 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,24 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. częstochowski
  5,24
  woj. śląskie
  4,13
  Cała Polska
  3,89
 • 25,82 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat częstochowski
  25,82
  śląskie
  17,79
  Kraj
  24,56
 • 87 905 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 135,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. częstochowski
  135,0 m2
  śląskie
  101,8 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,67 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat częstochowski
  0,67 m2
  śląskie
  0,44 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. częstochowski
  96,94%
  Województwo
  99,05%
  Cały kraj
  97,71%
 • 93,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  93,68%
  woj. śląskie
  96,66%
  Kraj
  95,10%
 • 90,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  90,74%
  woj. śląskie
  95,69%
  Polska
  93,66%
 • 76,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. częstochowski
  76,50%
  Województwo
  84,31%
  Polska
  85,62%
 • 29,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. częstochowski
  29,80%
  Województwo
  68,18%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat częstochowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie częstochowskim na 1000 mieszkańców pracuje 407osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie częstochowskim wynosiło w 2022 roku 6,9% (6,9% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie częstochowskim wynosiło 5 774,96 PLN, co odpowiada 86.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu częstochowskiego 15 968 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 228 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -9 740.

  18,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu częstochowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,7% w przemyśle i budownictwie, a 19,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 407 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. częstochowski
  407,0
  Województwo
  393,0
  Cała Polska
  402,0
 • 6,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,9% Kobiety
 • 6,9% Mężczyźni
 • pow. częstochowski
  6,9%
  woj. śląskie
  3,7%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie częstochowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie częstochowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie częstochowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 775 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 775 PLN
  śląskie
  6 728 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie częstochowskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 968 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 228 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -9 740 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,39 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,4% Pozostałe
 • 39,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie częstochowskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat częstochowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 65,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. częstochowski
  65,1
  woj. śląskie
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,4
  śląskie
  41,1
  Kraj
  38,2
 • 135,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat częstochowski
  135,5
  śląskie
  139,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat częstochowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie częstochowskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 13 017 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 10 789 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 047 nowych podmiotów, a 709 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (1 336) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (955) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (1 084) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (498) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie częstochowskim najwięcej (584) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (12 545) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,9% (510) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,5% (4 098) podmiotów, a 64,6% (8 409) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie częstochowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.9%) oraz Budownictwo (18.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 017 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 510 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 098 Przemysł i budownictwo
 • 8 409 Pozostała działalność
 • 1 047 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie częstochowskim w 2022 roku
 • 709 Podmioty wyrejestrowane w powiecie częstochowskim w 2022 roku
 • 10 789 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 545 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 12 545
 • 418 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 418
 • 50 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 50
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 13 013 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 13 013
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 35 Spółdzielnie ogółem
 • 35
 • 739 Spółki handlowe ogółem
 • 739
 • 61  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 61
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 584  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 584
 • 61    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 61
 • 368 Spółki cywilne ogółem
 • 368
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 789 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 686 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 686
 • 1 947 Budownictwo
 • 1 947
 • 1 632 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 632
 • 844 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 844
 • 726 Transport i gospodarka magazynowa
 • 726
 • 520 Pozostała działalność
 • 520
 • 514 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 514
 • 474 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 474
 • 303 Informacja i komunikacja
 • 303
 • 261 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 261
 • 235 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 235
 • 224 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 224
 • 184 Edukacja
 • 184
 • 94 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 94
 • 91 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 91
 • 39 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 39
 • 10 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 10
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat częstochowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie częstochowskim stwierdzono 1 467 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie częstochowskim wynosi 66,70% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu częstochowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,00 (wykrywalność 44%) oraz o charakterze kryminalnym - 5,95 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,91 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,56 (34%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat częstochowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 467 Przestępstwa ogółem
 • 1 467
 • 787 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 787
 • 338 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 338
 • 252 Przestępstwa drogowe
 • 252
 • 39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 39
 • 661 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 661
 • 11,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,10
  śląskie
  35,08
  Cały kraj
  22,81
 • 5,95 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. częstochowski
  5,95
  woj. śląskie
  14,39
  Cały kraj
  12,98
 • 2,56 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,56
  woj. śląskie
  17,79
  Cały kraj
  6,99
 • 1,91 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,91
  woj. śląskie
  1,68
  Cały kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. częstochowski
  0,30
  Województwo
  0,44
  Kraj
  0,35
 • 5,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat częstochowski
  5,00
  Województwo
  14,31
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat częstochowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat częstochowski
  67%
  woj. śląskie
  80%
  Polska
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  68%
  woj. śląskie
  67%
  Cały kraj
  63%
 • 34% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat częstochowski
  34%
  śląskie
  88%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  śląskie
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat częstochowski
  44%
  śląskie
  60%
  Kraj
  51%

Powiat częstochowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu częstochowskiego wyniosła w 2022 roku 141,1 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu częstochowskiego - 29% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (19.9%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 28,9 mln złotych, czyli 20,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu częstochowskiego wyniosła w 2022 roku 146,2 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.7%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (19.4%). W budżecie powiatu częstochowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 298 złotych na mieszkańca (27,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,4 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie częstochowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu częstochowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat częstochowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu częstochowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  92,6 mln

  682(100%)

  94,9 mln

  700(100%)

  103,4 mln

  763(100%)

  117,2 mln

  868(100%)

  111,0 mln

  825(100%)

  125,6 mln

  940(100%)

  131,9 mln

  992(100%)

  141,1 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  24,8 mln

  183(26.8%)

  35,3 mln

  260(37.2%)

  38,7 mln

  286(37.5%)

  51,8 mln

  384(44.2%)

  33,6 mln

  250(30.3%)

  45,8 mln

  341(36.4%)

  38,4 mln

  288(29.1%)

  40,9 mln

  310(29%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  15,3 mln

  113(16.6%)

  16,1 mln

  118(16.9%)

  16,5 mln

  122(16%)

  18,7 mln

  139(16%)

  19,4 mln

  144(17.4%)

  19,5 mln

  146(15.6%)

  22,2 mln

  167(16.9%)

  28,0 mln

  212(19.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,8 mln

  138(20.3%)

  20,8 mln

  154(22%)

  15,3 mln

  113(14.8%)

  14,2 mln

  105(12.1%)

  16,8 mln

  125(15.2%)

  17,2 mln

  128(13.7%)

  19,2 mln

  144(14.6%)

  20,8 mln

  158(14.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,6 mln

  63,4(9.3%)

  7,8 mln

  57,3(8.2%)

  9,2 mln

  68,3(8.9%)

  8,5 mln

  63,1(7.3%)

  15,0 mln

  112(13.5%)

  11,8 mln

  87,7(9.4%)

  12,5 mln

  93,9(9.5%)

  13,2 mln

  100(9.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,3 mln

  90,5(13.3%)

  139,7 tys

  1,0(0.1%)

  893,7 tys

  6,6(0.9%)

  2,2 mln

  16,3(1.9%)

  2,9 mln

  21,3(2.6%)

  5,1 mln

  37,9(4%)

  13,5 mln

  101(10.2%)

  8,6 mln

  64,8(6.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,0 mln

  36,7(5.4%)

  5,1 mln

  38,0(5.4%)

  6,0 mln

  44,3(5.8%)

  5,5 mln

  40,9(4.7%)

  6,2 mln

  46,0(5.6%)

  6,5 mln

  48,8(5.2%)

  7,5 mln

  56,0(5.7%)

  7,8 mln

  59,4(5.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,1 mln

  23,0(3.4%)

  3,5 mln

  26,0(3.7%)

  2,9 mln

  21,4(2.8%)

  3,3 mln

  24,3(2.8%)

  3,5 mln

  26,2(3.2%)

  4,7 mln

  34,8(3.7%)

  4,6 mln

  34,5(3.5%)

  4,1 mln

  31,0(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  9,8(1.4%)

  1,3 mln

  9,5(1.4%)

  1,8 mln

  13,1(1.7%)

  1,4 mln

  10,5(1.2%)

  2,1 mln

  15,6(1.9%)

  1,8 mln

  13,5(1.4%)

  2,6 mln

  19,4(2%)

  2,9 mln

  22,2(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  292,9 tys

  2,2(0.3%)

  209,2 tys

  1,5(0.2%)

  214,8 tys

  1,6(0.2%)

  280,1 tys

  2,1(0.2%)

  258,3 tys

  1,9(0.2%)

  784,8 tys

  5,9(0.6%)

  278,2 tys

  2,1(0.2%)

  2,7 mln

  20,8(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,2 mln

  8,6(1.3%)

  997,0 tys

  7,4(1.1%)

  927,5 tys

  6,9(0.9%)

  864,3 tys

  6,4(0.7%)

  861,2 tys

  6,4(0.8%)

  753,7 tys

  5,6(0.6%)

  346,6 tys

  2,6(0.3%)

  927,1 tys

  7,0(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  852,1 tys

  6,3(0.9%)

  895,5 tys

  6,6(0.9%)

  585,6 tys

  4,3(0.6%)

  735,1 tys

  5,4(0.6%)

  613,9 tys

  4,6(0.6%)

  653,9 tys

  4,9(0.5%)

  663,5 tys

  5,0(0.5%)

  646,0 tys

  4,9(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  529,4 tys

  3,9(0.6%)

  572,1 tys

  4,2(0.6%)

  555,8 tys

  4,1(0.5%)

  596,7 tys

  4,4(0.5%)

  518,4 tys

  3,9(0.5%)

  578,8 tys

  4,3(0.5%)

  528,2 tys

  4,0(0.4%)

  533,4 tys

  4,0(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.3%)

  313,0 tys

  2,3(0.3%)

  312,6 tys

  2,3(0.3%)

  328,9 tys

  2,4(0.3%)

  327,6 tys

  2,4(0.3%)

  317,0 tys

  2,4(0.2%)

  316,3 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  143,5 tys

  1,1(0.2%)

  133,7 tys

  1,0(0.1%)

  146,4 tys

  1,1(0.1%)

  207,8 tys

  1,5(0.2%)

  186,4 tys

  1,4(0.2%)

  143,3 tys

  1,1(0.1%)

  94,7 tys

  0,7(0.1%)

  284,1 tys

  2,2(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  126,0 tys

  0,9(0.1%)

  1,4 mln

  10,3(1.5%)

  1,4 mln

  10,1(1.3%)

  161,0 tys

  1,2(0.1%)

  168,1 tys

  1,2(0.2%)

  124,3 tys

  0,9(0.1%)

  175,7 tys

  1,3(0.1%)

  239,4 tys

  1,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  15,7 tys

  0,1(0%)

  60,6 tys

  0,4(0.1%)

  74,7 tys

  0,6(0.1%)

  48,9 tys

  0,4(0%)

  68,2 tys

  0,5(0.1%)

  168,5 tys

  1,3(0.1%)

  122,6 tys

  0,9(0.1%)

  143,5 tys

  1,1(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  180,6 tys

  1,3(0.2%)

  147,0 tys

  1,1(0.2%)

  138,5 tys

  1,0(0.1%)

  146,5 tys

  1,1(0.1%)

  159,7 tys

  1,2(0.1%)

  111,8 tys

  0,8(0.1%)

  106,0 tys

  0,8(0.1%)

  123,7 tys

  0,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  27,9 tys

  0,2(0%)

  29,8 tys

  0,2(0%)

  40,0 tys

  0,3(0%)

  32,0 tys

  0,2(0%)

  46,5 tys

  0,3(0%)

  43,9 tys

  0,3(0%)

  47,9 tys

  0,4(0%)

  64,0 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,2 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  0,1(0%)

  11,3 tys

  0,1(0%)

  12,5 tys

  0,1(0%)

  12,7 tys

  0,1(0%)

  13,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  700

  0,0(0%)

  599

  0,0(0%)

  936

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  599

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  555

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  23,4 tys

  0,2(0%)

  17,3 tys

  0,1(0%)

  13,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,8 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie częstochowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu częstochowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat częstochowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu częstochowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  98,9 mln

  729(100%)

  96,6 mln

  713(100%)

  99,6 mln

  735(100%)

  118,9 mln

  881(100%)

  117,6 mln

  874(100%)

  128,6 mln

  963(100%)

  141,2 mln

  1,1 tys(100%)

  146,2 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  23,0 mln

  169(23.2%)

  24,5 mln

  181(25.4%)

  26,2 mln

  194(26.3%)

  30,7 mln

  227(25.8%)

  33,8 mln

  251(28.8%)

  34,5 mln

  257(26.8%)

  39,8 mln

  298(28.2%)

  41,0 mln

  310(28%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,7 mln

  174(23.9%)

  26,2 mln

  193(27.1%)

  24,7 mln

  183(24.8%)

  24,2 mln

  179(20.4%)

  27,4 mln

  203(23.3%)

  33,5 mln

  250(26%)

  33,0 mln

  248(23.4%)

  28,8 mln

  218(19.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,9 mln

  110(15.1%)

  18,2 mln

  134(18.8%)

  18,3 mln

  135(18.4%)

  33,2 mln

  246(28%)

  20,6 mln

  153(17.5%)

  20,9 mln

  156(16.3%)

  20,0 mln

  150(14.1%)

  28,4 mln

  215(19.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,8 mln

  102(14%)

  16,2 mln

  120(16.8%)

  13,6 mln

  100(13.6%)

  12,0 mln

  88,8(10.1%)

  13,3 mln

  98,5(11.3%)

  15,5 mln

  116(12.1%)

  15,5 mln

  116(10.9%)

  17,4 mln

  132(11.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,2 mln

  90,2(12.4%)

  77,3 tys

  0,6(0.1%)

  842,1 tys

  6,2(0.8%)

  2,2 mln

  16,0(1.8%)

  2,8 mln

  20,8(2.4%)

  5,1 mln

  37,7(3.9%)

  13,2 mln

  99,3(9.4%)

  8,3 mln

  62,7(5.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,3 mln

  38,8(5.3%)

  5,3 mln

  38,9(5.5%)

  4,9 mln

  36,0(4.9%)

  5,4 mln

  39,9(4.5%)

  5,5 mln

  40,7(4.7%)

  5,0 mln

  36,9(3.9%)

  5,0 mln

  37,5(3.5%)

  5,0 mln

  38,2(3.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,6 mln

  19,4(2.7%)

  2,3 mln

  16,9(2.4%)

  2,2 mln

  16,5(2.2%)

  2,3 mln

  16,7(1.9%)

  2,5 mln

  18,9(2.2%)

  2,8 mln

  21,0(2.2%)

  3,4 mln

  25,3(2.4%)

  3,1 mln

  23,8(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  12,8 tys

  0,1(0%)

  12,7 tys

  0,1(0%)

  23,2 tys

  0,2(0%)

  12,5 tys

  0,1(0%)

  31,4 tys

  0,2(0%)

  12,5 tys

  0,1(0%)

  22,6 tys

  0,2(0%)

  2,3 mln

  17,7(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  616,8 tys

  4,5(0.6%)

  176,8 tys

  1,3(0.2%)

  1,1 mln

  7,9(1.1%)

  826,1 tys

  6,1(0.7%)

  3,2 mln

  24,1(2.8%)

  1,1 mln

  8,0(0.8%)

  1,2 mln

  9,3(0.9%)

  2,3 mln

  17,3(1.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  926,1 tys

  6,8(0.9%)

  763,1 tys

  5,6(0.8%)

  494,2 tys

  3,7(0.5%)

  743,8 tys

  5,5(0.6%)

  1,1 mln

  8,2(0.9%)

  1,6 mln

  11,6(1.2%)

  2,1 mln

  16,1(1.5%)

  2,2 mln

  16,9(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  8,6(1.2%)

  1,1 mln

  7,9(1.1%)

  753,0 tys

  5,6(0.8%)

  990,6 tys

  7,3(0.8%)

  929,0 tys

  6,9(0.8%)

  703,3 tys

  5,2(0.5%)

  1,1 mln

  8,2(0.8%)

  1,1 mln

  8,1(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.3%)

  313,0 tys

  2,3(0.3%)

  312,6 tys

  2,3(0.3%)

  328,9 tys

  2,4(0.3%)

  327,6 tys

  2,4(0.3%)

  317,0 tys

  2,4(0.2%)

  316,3 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  293,8 tys

  2,2(0.3%)

  314,9 tys

  2,3(0.3%)

  299,7 tys

  2,2(0.3%)

  324,3 tys

  2,4(0.3%)

  286,7 tys

  2,1(0.2%)

  341,5 tys

  2,5(0.3%)

  290,2 tys

  2,2(0.2%)

  280,2 tys

  2,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  206,5 tys

  1,5(0.2%)

  170,6 tys

  1,3(0.2%)

  76,7 tys

  0,6(0.1%)

  643,4 tys

  4,8(0.5%)

  139,6 tys

  1,0(0.1%)

  18,4 tys

  0,1(0%)

  10,8 tys

  0,1(0%)

  152,4 tys

  1,2(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  53,8 tys

  0,4(0.1%)

  52,0 tys

  0,4(0.1%)

  176,5 tys

  1,3(0.2%)

  82,8 tys

  0,6(0.1%)

  82,4 tys

  0,6(0.1%)

  1,2 mln

  8,8(0.9%)

  642,8 tys

  4,8(0.5%)

  141,5 tys

  1,1(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  47,6 tys

  0,4(0%)

  44,4 tys

  0,3(0%)

  44,3 tys

  0,3(0%)

  81,7 tys

  0,6(0.1%)

  53,6 tys

  0,4(0%)

  43,2 tys

  0,3(0%)

  70,7 tys

  0,5(0.1%)

  73,4 tys

  0,6(0.1%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  0,1(0%)

  11,3 tys

  0,1(0%)

  12,5 tys

  0,1(0%)

  12,7 tys

  0,1(0%)

  13,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  700

  0,0(0%)

  599

  0,0(0%)

  936

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  599

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  555

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  920,9 tys

  6,8(1%)

  974,9 tys

  7,2(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,8 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  132

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat częstochowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 28 603 mieszkańców powiatu częstochowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 970 kobiet oraz 14 633 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,0% mieszkańców powiatu częstochowskiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu częstochowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie częstochowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,0%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,0%) oraz średnie zawodowe (24,5%).

  W roku 2021 w powiecie częstochowskim mieściły się 53 przedszkola, w których do 177 oddziałów uczęszczało 3 548 dzieci (1 777 dziewczynek oraz 1 771 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie częstochowskim mieściło się 45 przedszkoli, w których do 118 oddziałów uczęszczało 2 519 dzieci (1 245 dziewczynek oraz 1 274 chłopców). Dostępnych było 2 695 miejsc.

  16,4% mieszkańców powiatu częstochowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 854 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 75 szkół podstawowych, w których w 686 oddziałach uczyło się 9 746 uczniów (4 762 kobiety oraz 4 984 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie częstochowskim placówkę miało 81 szkół podstawowych, w których w 521 oddziałach uczyło się 7 936 uczniów (3 854 kobiety oraz 4 082 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,40.

  W powiecie częstochowskim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 185 uczniów (98 kobiet oraz 87 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 77 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie częstochowskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 14 oddziałach uczyło się 360 uczniów (208 kobiet oraz 152 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 97 absolwentów.

  W powiecie częstochowskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 64 uczniów (7 kobiet oraz 57 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 15,4 uczniów. 16,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,5% mieszkańców powiatu częstochowskiego w wieku potencjalnej nauki (28,1% kobiet i 28,8% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • powiat częstochowski
  19,7%
  Województwo
  23,3%
  Kraj
  25,2%
 • 24,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  34,7%
  woj. śląskie
  36,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • powiat częstochowski
  2,5%
  śląskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat częstochowski
  10,1%
  Województwo
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat częstochowski
  22,1%
  woj. śląskie
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat częstochowski
  26,0%
  Województwo
  24,0%
  Kraj
  21,2%
 • 19,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. częstochowski
  13,7%
  śląskie
  10,6%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,1%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 854 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat częstochowski
  854,0
  woj. śląskie
  906,0
  Polska
  883,0
 • 0,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,89
  śląskie
  0,81
  Polska
  0,89
 •  
 • 53Przedszkola
 • 37 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 177 Oddziały
 • 60 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 839 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat częstochowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 548 Dzieci
 • 1 777 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 771 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,1%
  49,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 64 2 lata i mniej
 • 64
 • 787 3 lata
 • 787
 • 968 4 lata
 • 968
 • 907 5 lata
 • 907
 • 819 6 lat
 • 819
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 36 2 lata i mniej
 • 36
 • 418 3 lata
 • 418
 • 468 4 lata
 • 468
 • 440 5 lata
 • 440
 • 414 6 lat
 • 414
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 28 2 lata i mniej
 • 28
 • 369 3 lata
 • 369
 • 500 4 lata
 • 500
 • 467 5 lata
 • 467
 • 405 6 lat
 • 405
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 938 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 260,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 258,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 74,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 73,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat częstochowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 676 Oddziały
 • 9 726 Uczniowie
 • 4 756 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 970 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 1 140 Uczniowie w 1 klasie
 • 555 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 585 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 050 Absolwenci
 • 491 Kobiety
  (absolwenci)
 • 559 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 10 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,0%
  70,0%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  14,2
  woj. śląskie
  17,2
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,2
 • 14,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,2
 • 14,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,4
 • 2,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,0
 •  
 • 968,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 829,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 138,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 86,40 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  86,40
  woj. śląskie
  97,17
  Polska
  95,71
 • 86,09 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  86,09
  śląskie
  95,97
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat częstochowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat częstochowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat częstochowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 120 Uczniowie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,7%
  33,3%
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 65 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,7%
  72,3%
 • 44 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  15,4
  woj. śląskie
  26,5
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 16,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat częstochowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat częstochowski
  16,0
  woj. śląskie
  17,9
  Cały kraj
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat częstochowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat częstochowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat częstochowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat częstochowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie częstochowskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie częstochowskim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • domy wycieczkowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 1)
  • pokoje gościnne: 2 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 285)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie częstochowskim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie częstochowskim 10 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 220 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 457 (uczestnicy: 65 731)
  • seanse filmowe: 76 (uczestnicy: 4 260)
  • wystawy: 40 (uczestnicy: 4 010)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 21 (uczestnicy: 15 270)
  • koncerty: 67 (uczestnicy: 20 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 25 (uczestnicy: 780)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 47 (uczestnicy: 6 935)
  • konkursy: 60 (uczestnicy: 2 943)
  • pokazy teatralne: 25 (uczestnicy: 4 606)
  • konferencje: 6 (uczestnicy: 160)
  • interdyscyplinarne: 37 (uczestnicy: 825)
  • warsztaty: 42 (uczestnicy: 822)
  • inne: 11 (uczestnicy: 5 020)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 66 (członkowie: 1 545)
  • plastyczne/techniczne: 13 (członkowie: 355)
  • taneczne: 9 (członkowie: 163)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 140)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 22 (członkowie: 507)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 264)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 5 (członkowie: 90)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (absolwenci: 150)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 22)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 18)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 19)
  • komputerowe: 4 (absolwenci: 53)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 11
  • muzyczne: 10
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 8


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 84 (członkowie: 1 525)
  • teatralne: 10 (członkowie: 126)
  • muzyczne - instrumentalne: 16 (członkowie: 326)
  • wokalne i chóry: 11 (członkowie: 151)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 22 (członkowie: 377)
  • taneczne: 19 (członkowie: 470)
  • inne: 6 (członkowie: 75)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie częstochowskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 9 910 zwiedzających, co daje 750 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie częstochowskim działało 40 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 362 272 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 49 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 41 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 464 378 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 125
  • dostępne dla czytelników: 75
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 75
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 21
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 31
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6


 • Biblioteki naukowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie częstochowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 11 108 wolumenów w tym ziobry specjalne: 49. Odnotowano 424 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 10 922 wolumeny. Odnotowano 600 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie częstochowskim działało 59 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 004 członków. Zarejestrowano 3 337 ćwiczących (mężczyźni: 2 714, kobiety: 623, chłopcy do lat 18: 1 817, dziewczęta do lat 18: 543). Aktywne były 104 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (65), instruktora sportowego (61) oraz inne osoby (41).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie częstochowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat częstochowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat częstochowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 86 wypadków drogowych w powiecie częstochowskim odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 103 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 65,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 8,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 117,9 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie częstochowskim zarejestrowanych było 129 805 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 94 269 samochodów osobowych (711,3 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 13 810 samochodów ciężarowych (123,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 300 autobusów (2,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 2 557 ciągników siodłowych (19,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 10 058 motocykli (75,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,6 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,0 lat.


  W 2022 roku w powiecie częstochowskim znajdowało się 56 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 86 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 11 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 103 Ranni
  (rok 2022)
 • 37 Lekko ranni
 • 66 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie częstochowskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 65,15 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat częstochowski
  65,1
  Województwo
  45,6
  Kraj
  56,5
 • 8,33 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  8,3
  woj. śląskie
  3,6
  Cała Polska
  5,0
 • 78,02 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  78,0
  śląskie
  52,1
  Polska
  65,5
 • 9,24 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. częstochowski
  9,2
  woj. śląskie
  4,2
  Polska
  6,6
 • 117,87 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. częstochowski
  117,9
  śląskie
  72,9
  Cały kraj
  77,6
 • 12,79 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  12,8
  woj. śląskie
  7,8
  Cała Polska
  8,9
 • 119,77 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  119,8
  Województwo
  114,1
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 129 805 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie częstochowskim w 2021 roku
 • 94 269 Samochody osobowe
 • 13 810 Samochody ciężarowe
 • 20 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 300 Autobusy
 • 1 064 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 2 557 Ciągniki samochodowe
 • 2 557   Ciągniki siodłowe
 • 7 747 Ciągniki rolnicze
 • 10 058 Motocykle
 • 4 150   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 7 290 Motorowery
 • 94 269Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie częstochowskim
 • Samochody osobowe w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 711,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat częstochowski
  711,3
  woj. śląskie
  654,3
  Cała Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg22 129
  • 1400-1649 kg24 973
  • 1650-1899 kg22 705
  • 1900 kg i więcej24 462
 • 22 129 do 1399 kg
 • 24 973 1400-1649 kg
 • 22 705 1650-1899 kg
 • 24 462 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 38 240 do 1399 cm3
 • 38 240
 • 49 099 1400-1999 cm3
 • 49 099
 • 6 930 2000 i więcej cm3
 • 6 930
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna51 620
  • olej napędowy25 156
  • gaz (LPG)15 827
  • pozostałe1 666
 • 51 620 benzyna
 • 25 156 olej napędowy
 • 15 827 gaz (LPG)
 • 1 666 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 890 do 1 roku
 • 890
 • 754 2 lata
 • 754
 • 946 3 lata
 • 946
 • 2 679 4-5 lat
 • 2 679
 • 3 080 6-7 lat
 • 3 080
 • 3 525 8-9 lat
 • 3 525
 • 4 904 10-11 lat
 • 4 904
 • 15 199 12-15 lat
 • 15 199
 • 20 102 16-20 lat
 • 20 102
 • 13 803 21-25 lat
 • 13 803
 • 8 068 26-30 lat
 • 8 068
 • 20 319 31 lat i więcej
 • 20 319
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie częstochowskim
 • Powiat
  20,6 lat
  śląskie
  18,0 lat
  Cały kraj
  19,0 lat
 • 13 810Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie częstochowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 123,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. częstochowski
  123,5
  Województwo
  91,1
  Kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 338 do 999 kg
 • 6 338
 • 4 388 1000-1499 kg
 • 4 388
 • 985 1500-2999 kg
 • 985
 • 96 3000-3499 kg
 • 96
 • 258 3500-4999 kg
 • 258
 • 608 5000-6999 kg
 • 608
 • 453 7000-9999 kg
 • 453
 • 548 10000-14999 kg
 • 548
 • 136 15000 kg i więcej
 • 136
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 549
  • olej napędowy9 282
  • gaz (LPG)676
  • pozostałe1 303
 • 2 549 benzyna
 • 9 282 olej napędowy
 • 676 gaz (LPG)
 • 1 303 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 145 do 1 roku
 • 145
 • 117 2 lata
 • 117
 • 149 3 lata
 • 149
 • 411 4-5 lat
 • 411
 • 567 6-7 lat
 • 567
 • 581 8-9 lat
 • 581
 • 882 10-11 lat
 • 882
 • 2 123 12-15 lat
 • 2 123
 • 2 304 16-20 lat
 • 2 304
 • 1 988 21-25 lat
 • 1 988
 • 1 168 26-30 lat
 • 1 168
 • 3 375 31 lat i więcej
 • 3 375
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie częstochowskim
 • pow. częstochowski
  20,8 lat
  woj. śląskie
  19,0 lat
  Cała Polska
  19,6 lat
 • 300Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie częstochowskim
 • Autobusy w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2,3 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat częstochowski
  2,3
  woj. śląskie
  2,7
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21
  • olej napędowy214
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe63
 • 21 benzyna
 • 214 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 63 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 10 10-11 lat
 • 10
 • 36 12-15 lat
 • 36
 • 63 16-20 lat
 • 63
 • 46 21-25 lat
 • 46
 • 39 26-30 lat
 • 39
 • 96 31 lat i więcej
 • 96
 • 24,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie częstochowskim
 • powiat częstochowski
  24,3 lat
  woj. śląskie
  22,2 lat
  Cały kraj
  22,0 lat
 • 2 557Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie częstochowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 19,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat częstochowski
  19,2
  Województwo
  10,2
  Cały kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy2 283
  • gaz (LPG)5
  • pozostałe262
 • 7 benzyna
 • 2 283 olej napędowy
 • 5 gaz (LPG)
 • 262 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 170 do 1 roku
 • 170
 • 142 2 lata
 • 142
 • 177 3 lata
 • 177
 • 227 4-5 lat
 • 227
 • 225 6-7 lat
 • 225
 • 218 8-9 lat
 • 218
 • 193 10-11 lat
 • 193
 • 440 12-15 lat
 • 440
 • 282 16-20 lat
 • 282
 • 228 21-25 lat
 • 228
 • 114 26-30 lat
 • 114
 • 141 31 lat i więcej
 • 141
 • 12,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie częstochowskim
 • pow. częstochowski
  12,4 lat
  śląskie
  13,8 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 10 058Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie częstochowskim
 • Motocykle w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 75,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  75,9
  woj. śląskie
  37,6
  Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 102 do 1 roku
 • 102
 • 70 2 lata
 • 70
 • 64 3 lata
 • 64
 • 164 4-5 lat
 • 164
 • 281 6-7 lat
 • 281
 • 144 8-9 lat
 • 144
 • 214 10-11 lat
 • 214
 • 683 12-15 lat
 • 683
 • 805 16-20 lat
 • 805
 • 714 21-25 lat
 • 714
 • 453 26-30 lat
 • 453
 • 6 364 31 lat i więcej
 • 6 364
 • 28,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie częstochowskim
 • pow. częstochowski
  28,0 lat
  woj. śląskie
  22,5 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 56 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 24 km  Będących pod zarządem gminy
 • 19 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 14 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie częstochowskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 370,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  370,6 km
  śląskie
  1 123,1 km
  Kraj
  624,0 km
 • 4,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. częstochowski
  4,3 km
  woj. śląskie
  3,2 km
  Kraj
  5,2 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami