Powiat częstochowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat częstochowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 135 227 Liczba mieszkańców
 • 1 521 km2 Powierzchnia
 • 89 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 12,1% Stopa urbanizacji
 • Krzysztof Smela Starosta
 • ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa Adres starostwa powiatowego
 • SCZ Tablice rejestracyjne
Powiat częstochowski na mapie
Identyfikatory
 • 2404 TERYT (TERC)
Herb powiatu częstochowskiego
powiat częstochowski herb
Flaga powiatu częstochowskiego
powiat częstochowski flaga

Powiat częstochowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat częstochowski ma 135 227 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 1,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu częstochowskiego w 2050 roku wynosi 127 717, z czego 65 276 to kobiety, a 62 441 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu częstochowskiego zawarli w 2017 roku 656 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,4% mieszkańców powiatu częstochowskiego jest stanu wolnego, 59,8% żyje w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat częstochowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -441. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,26 na 1000 mieszkańców powiatu częstochowskiego. W 2017 roku urodziło się 1 239 dzieci, w tym 46,7% dziewczynek i 53,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 401 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 50,1% zgonów w powiecie częstochowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,0% zgonów w powiecie częstochowskim były nowotwory, a 3,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu częstochowskiego przypada 11.61 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 1 341 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 197 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu częstochowskiego 144. W tym samym roku 28 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 17 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 11.

  62,4% mieszkańców powiatu częstochowskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu częstochowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 135 227 Liczba mieszkańców
 • 69 005 Kobiety
 • 66 222 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie częstochowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie częstochowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie częstochowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu częstochowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 127 717 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 65 276 Kobiety
 • 62 441 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie częstochowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie częstochowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie częstochowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu częstochowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. częstochowski
  42,1 lat
  woj. śląskie
  42,4 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat częstochowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu częstochowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat częstochowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat częstochowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat częstochowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,4%
  Województwo
  27,1%
  Cała Polska
  28,8%
 • 19,5% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,8%
  woj. śląskie
  57,5%
  Polska
  55,8%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,0% Wdowcy/Wdowy
 • pow. częstochowski
  11,0%
  Województwo
  9,8%
  Kraj
  9,6%
 • 18,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. częstochowski
  3,2%
  śląskie
  5,1%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • pow. częstochowski
  0,5%
  woj. śląskie
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie częstochowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. częstochowski
  4,8
  śląskie
  4,9
  Cały kraj
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,1
  śląskie
  1,8
  Polska
  1,7
 • 656 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie częstochowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -441 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -219 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -222 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -3,3
  śląskie
  -1,4
  Polska
  -0,0
 • -3,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie częstochowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie częstochowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie częstochowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie częstochowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 239 Urodzenia żywe
 • 579 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 660 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,7%
  53,3%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat częstochowski
  9,2
  woj. śląskie
  9,9
  Kraj
  10,5
 • 39,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. częstochowski
  39,1
  Województwo
  42,8
  Cały kraj
  44,2
 • 7.77 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.77
 • 43.24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43.24
 • 94.63 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94.63
 • 82.05 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82.05
 • 32.08 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.08
 • 5.49 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.49
 • 0.22 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.22
 • 3 401 g Średnia waga noworodków
 • 3 328 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 465 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. częstochowski
  3 401 g
  śląskie
  3 323 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 128 Waga 4000g - 4499g
 • 128
 • 392 Waga 3500g - 3999g
 • 392
 • 479 Waga 3000g - 3499g
 • 479
 • 166 Waga 2500g - 2999g
 • 166
 • 41 Waga 2000g - 2499g
 • 41
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,33
  śląskie
  1,42
  Polska
  1,45
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. częstochowski
  0,62
  woj. śląskie
  0,69
  Kraj
  0,71
 • 0,74 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. częstochowski
  0,74
  Województwo
  0,87
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie częstochowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 574 Zgony
 • 747 Kobiety
  (Zgony)
 • 827 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,5%
  52,5%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • pow. częstochowski
  11,6
  woj. śląskie
  10,7
  Kraj
  10,1
 • 139,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  139,9
  śląskie
  114,5
  Kraj
  101,5
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. częstochowski
  3,6
  Województwo
  4,4
  Kraj
  4,0
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,5
  woj. śląskie
  3,6
  Cała Polska
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie częstochowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat częstochowski
  52,7%
  Województwo
  46,1%
  Kraj
  45,7%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,2%
  woj. śląskie
  27,5%
  Cały kraj
  26,7%
 • 3,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. częstochowski
  3,8%
  woj. śląskie
  4,6%
  Kraj
  6,1%
 • 9,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  9,5
  Cała Polska
  5,9
 • 81,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  81,1
  Polska
  74,3
 • 257,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat częstochowski
  257,2
  śląskie
  302,7
  Kraj
  274,3
 • 281,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  281,0
  Cała Polska
  261,6
 • 611,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 715,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 502,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. częstochowski
  611,0
  śląskie
  508,0
  Kraj
  469,0
 • 89,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 139,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. częstochowski
  89,2
  śląskie
  96,0
  Cały kraj
  87,7
 • 36,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  36,1
  Województwo
  37,6
  Cały kraj
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  0,0
  woj. śląskie
  9,2
  Polska
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 341 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 692 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 649 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 197 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 626 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 571 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Wymeldowania za granicę
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 155 Saldo migracji
 • 67 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 88 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 144 Saldo migracji wewnętrznych
 • 66 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 78 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 11 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie częstochowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat częstochowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat częstochowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie częstochowskim oddano do użytku 440 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie częstochowskim to 46 567 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 343 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie częstochowskim to 5,64 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie częstochowskim to 153,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,03% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,29% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,20% mieszkań posiada łazienkę, 71,50% korzysta z centralnego ogrzewania, a 18,19% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 46 567 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 343,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat częstochowski
  343,40
  śląskie
  384,00
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 89,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  89,00 m2
  śląskie
  70,70 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 30,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. częstochowski
  30,60 m2
  śląskie
  27,20 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,11 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat częstochowski
  4,11
  Województwo
  3,76
  Cała Polska
  3,82
 • 2,91 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. częstochowski
  2,91
  Województwo
  2,60
  Cała Polska
  2,69
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,71
  Województwo
  0,69
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 440 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,25 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. częstochowski
  3,25
  śląskie
  2,69
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 411 Użytek własny
 • 1 Sprzedaż lub wynajem
 • 99,8%
  0,2%
 • 2 481 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,64 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,64
  Województwo
  4,52
  Cała Polska
  3,91
 • 18,35 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. częstochowski
  18,35
  śląskie
  12,14
  Cały kraj
  18,14
 • 67 348 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 153,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  153,1 m2
  Województwo
  112,6 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,50 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. częstochowski
  0,50 m2
  Województwo
  0,30 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat częstochowski
  92,03%
  woj. śląskie
  98,77%
  Polska
  96,79%
 • 86,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  86,29%
  Województwo
  95,45%
  Kraj
  93,66%
 • 83,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  83,20%
  woj. śląskie
  93,83%
  Kraj
  91,31%
 • 71,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. częstochowski
  71,50%
  śląskie
  81,75%
  Cała Polska
  82,12%
 • 18,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  18,19%
  śląskie
  64,39%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat częstochowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie częstochowskim na 1000 mieszkańców pracuje 127 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie częstochowskim wynosiło w 2017 roku 8,7% (9,8% wśród kobiet i 7,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie częstochowskim wynosiło 3 640,22 PLN, co odpowiada 80.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu częstochowskiego 15 968 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 228 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -9 740.

  41,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu częstochowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 127 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat częstochowski
  127,0
  Województwo
  270,0
  Cały kraj
  247,0
 • 8,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,8% Kobiety
 • 7,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,7%
  woj. śląskie
  5,2%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie częstochowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie częstochowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie częstochowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 640 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat częstochowski
  3 640 PLN
  woj. śląskie
  4 482 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie częstochowskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 968 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 228 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -9 740 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,39 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 41,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 40,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,7% Przemysł i budownictwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 27,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie częstochowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17 176 Pracujący ogółem
 • 8 115 Kobiety
 • 9 061 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie częstochowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat częstochowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. częstochowski
  60,2
  woj. śląskie
  63,8
  Cała Polska
  63,4
 • 33,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat częstochowski
  33,3
  śląskie
  36,0
  Kraj
  34,0
 • 123,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. częstochowski
  123,6
  śląskie
  129,8
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat częstochowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie częstochowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 878 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 8 910 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 971 nowych podmiotów, a 925 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 336) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (955) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (1 084) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (726) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie częstochowskim najwięcej (466) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (10 368) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,8% (524) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,0% (3 371) podmiotów, a 64,2% (6 983) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie częstochowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.9%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (18.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 878 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 524 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 371 Przemysł i budownictwo
 • 6 983 Pozostała działalność
 • 971 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie częstochowskim w 2017 roku
 • 925 Podmioty wyrejestrowane w powiecie częstochowskim w 2017 roku
 • 8 910 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 368 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 10 368
 • 453 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 453
 • 54 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 54
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 10 875 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 875
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 55 Spółdzielnie ogółem
 • 55
 • 611 Spółki handlowe ogółem
 • 611
 • 66  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 66
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 466  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 466
 • 65    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 65
 • 359 Spółki cywilne ogółem
 • 359
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 910 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 579 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 579
 • 1 608 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 608
 • 1 282 Budownictwo
 • 1 282
 • 633 Transport i gospodarka magazynowa
 • 633
 • 614 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 614
 • 476 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 476
 • 354 Pozostała działalność
 • 354
 • 343 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 343
 • 208 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 208
 • 194 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 194
 • 179 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 179
 • 129 Informacja i komunikacja
 • 129
 • 122 Edukacja
 • 122
 • 84 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 84
 • 55 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 55
 • 34 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 34
 • 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 9
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat częstochowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie częstochowskim stwierdzono 1 483 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,95 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie częstochowskim wynosi 82,80% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu częstochowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,52 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 3,48 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,35 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,31 (82%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat częstochowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 483 Przestępstwa ogółem
 • 1 483
 • 748 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 748
 • 313 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 313
 • 319 Przestępstwa drogowe
 • 319
 • 40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 40
 • 471 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 471
 • 10,95 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat częstochowski
  10,95
  śląskie
  24,53
  Cały kraj
  19,62
 • 5,52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. częstochowski
  5,52
  Województwo
  13,94
  Cały kraj
  12,07
 • 2,31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,31
  woj. śląskie
  8,05
  Kraj
  4,94
 • 2,35 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,35
  woj. śląskie
  1,60
  Polska
  1,78
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. częstochowski
  0,30
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,49
 • 3,48 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. częstochowski
  3,48
  Województwo
  12,21
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat częstochowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. częstochowski
  83%
  Województwo
  78%
  Cała Polska
  72%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. częstochowski
  75%
  woj. śląskie
  66%
  Kraj
  60%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  83%
  śląskie
  92%
  Cała Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. częstochowski
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  śląskie
  78%
  Kraj
  84%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat częstochowski
  57%
  śląskie
  63%
  Cała Polska
  52%

Powiat częstochowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu częstochowskiego wyniosła w 2016 roku 94,9 mln złotych, co daje 700 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu częstochowskiego - 37.2% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (22%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (16.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 27,0 mln złotych, czyli 28,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu częstochowskiego wyniosła w 2016 roku 96,6 mln złotych, co daje 713 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.4%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (18.8%). W budżecie powiatu częstochowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 174 złotych na mieszkańca (24,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,5 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie częstochowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu częstochowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat częstochowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu częstochowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  87,5 mln

  652(100%)

  96,1 mln

  710(100%)

  119,4 mln

  881(100%)

  96,0 mln

  708(100%)

  97,4 mln

  719(100%)

  84,6 mln

  624(100%)

  92,6 mln

  682(100%)

  94,9 mln

  700(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  37,3 mln

  278(42.6%)

  45,9 mln

  342(47.8%)

  61,3 mln

  452(51.3%)

  38,5 mln

  284(40.1%)

  42,3 mln

  312(43.4%)

  25,9 mln

  191(30.6%)

  24,8 mln

  183(26.8%)

  35,3 mln

  260(37.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,1 mln

  105(16.1%)

  15,5 mln

  115(16.1%)

  16,0 mln

  118(13.4%)

  17,3 mln

  127(18%)

  17,5 mln

  129(17.9%)

  18,0 mln

  132(21.3%)

  18,8 mln

  138(20.3%)

  20,8 mln

  154(22%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,0 mln

  89,6(13.7%)

  12,9 mln

  96,3(13.5%)

  17,0 mln

  126(14.3%)

  15,4 mln

  113(16%)

  14,8 mln

  109(15.2%)

  15,6 mln

  115(18.4%)

  15,3 mln

  113(16.6%)

  16,1 mln

  118(16.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,9 mln

  59,3(9.1%)

  8,5 mln

  63,2(8.8%)

  8,3 mln

  61,2(7%)

  8,4 mln

  61,8(8.7%)

  8,8 mln

  64,6(9%)

  8,7 mln

  63,8(10.2%)

  8,6 mln

  63,4(9.3%)

  7,8 mln

  57,3(8.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,7 mln

  27,3(4.2%)

  4,4 mln

  32,8(4.6%)

  4,7 mln

  34,8(4%)

  4,6 mln

  33,8(4.8%)

  4,9 mln

  36,3(5.1%)

  5,1 mln

  37,4(6%)

  5,0 mln

  36,7(5.4%)

  5,1 mln

  38,0(5.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  14,0(2.1%)

  2,2 mln

  16,7(2.3%)

  2,5 mln

  18,2(2.1%)

  2,3 mln

  17,3(2.4%)

  2,6 mln

  19,2(2.7%)

  2,5 mln

  18,5(3%)

  3,1 mln

  23,0(3.4%)

  3,5 mln

  26,0(3.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  10,2(1.6%)

  147,5 tys

  1,1(0.2%)

  391,0 tys

  2,9(0.3%)

  271,2 tys

  2,0(0.3%)

  119,8 tys

  0,9(0.1%)

  124,0 tys

  0,9(0.1%)

  126,0 tys

  0,9(0.1%)

  1,4 mln

  10,3(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  743,8 tys

  5,5(0.8%)

  693,2 tys

  5,2(0.7%)

  1,6 mln

  12,0(1.4%)

  1,7 mln

  12,3(1.7%)

  1,6 mln

  11,5(1.6%)

  1,4 mln

  10,0(1.6%)

  1,3 mln

  9,8(1.4%)

  1,3 mln

  9,5(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  727,3 tys

  5,4(0.8%)

  1,3 mln

  9,5(1.3%)

  1,9 mln

  14,0(1.6%)

  2,5 mln

  18,4(2.6%)

  1,9 mln

  14,1(2%)

  1,4 mln

  10,5(1.7%)

  1,2 mln

  8,6(1.3%)

  997,0 tys

  7,4(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  327,7 tys

  2,4(0.4%)

  672,3 tys

  5,0(0.7%)

  437,9 tys

  3,2(0.4%)

  903,1 tys

  6,7(0.9%)

  697,6 tys

  5,1(0.7%)

  553,7 tys

  4,1(0.7%)

  852,1 tys

  6,3(0.9%)

  895,5 tys

  6,6(0.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  241,4 tys

  1,8(0.3%)

  723,9 tys

  5,4(0.8%)

  505,1 tys

  3,7(0.4%)

  513,4 tys

  3,8(0.5%)

  524,7 tys

  3,9(0.5%)

  517,6 tys

  3,8(0.6%)

  529,4 tys

  3,9(0.6%)

  572,1 tys

  4,2(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  230,2 tys

  1,7(0.3%)

  280,6 tys

  2,1(0.3%)

  289,5 tys

  2,1(0.2%)

  155,9 tys

  1,2(0.2%)

  170,7 tys

  1,3(0.2%)

  219,8 tys

  1,6(0.3%)

  292,9 tys

  2,2(0.3%)

  209,2 tys

  1,5(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  33,2(5.1%)

  603,0 tys

  4,5(0.6%)

  107,0 tys

  0,8(0.1%)

  61,7 tys

  0,5(0.1%)

  57,4 tys

  0,4(0.1%)

  224,3 tys

  1,7(0.3%)

  180,6 tys

  1,3(0.2%)

  147,0 tys

  1,1(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  278,2 tys

  2,1(0.3%)

  1,6 mln

  12,2(1.7%)

  621,0 tys

  4,6(0.5%)

  3,4 mln

  24,9(3.5%)

  1,4 mln

  10,2(1.4%)

  4,2 mln

  31,1(5%)

  12,3 mln

  90,5(13.3%)

  139,7 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  126,0 tys

  0,9(0.1%)

  156,7 tys

  1,2(0.2%)

  144,3 tys

  1,1(0.1%)

  124,5 tys

  0,9(0.1%)

  124,5 tys

  0,9(0.1%)

  125,9 tys

  0,9(0.1%)

  143,5 tys

  1,1(0.2%)

  133,7 tys

  1,0(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  767,4 tys

  5,7(0.9%)

  388,9 tys

  2,9(0.4%)

  3,6 mln

  26,4(3%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  15,7 tys

  0,1(0%)

  60,6 tys

  0,4(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  25,0 tys

  0,2(0%)

  29,9 tys

  0,2(0%)

  35,0 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,2(0%)

  30,0 tys

  0,2(0%)

  27,0 tys

  0,2(0%)

  27,9 tys

  0,2(0%)

  29,8 tys

  0,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,4 tys

  0,2(0%)

  17,3 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  599

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  34,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  119,6 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  1,4 mln

  10,2(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie częstochowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu częstochowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat częstochowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu częstochowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  69,5 mln

  518(100%)

  88,8 mln

  656(100%)

  109,6 mln

  809(100%)

  99,2 mln

  732(100%)

  103,9 mln

  767(100%)

  86,8 mln

  641(100%)

  98,9 mln

  729(100%)

  96,6 mln

  713(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,6 mln

  154(29.6%)

  22,1 mln

  165(24.9%)

  21,9 mln

  162(20%)

  22,4 mln

  166(22.6%)

  23,5 mln

  174(22.6%)

  23,1 mln

  170(26.6%)

  23,7 mln

  174(23.9%)

  26,2 mln

  193(27.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,8 mln

  110(21.2%)

  14,7 mln

  109(16.6%)

  17,2 mln

  127(15.7%)

  18,3 mln

  135(18.5%)

  19,5 mln

  144(18.8%)

  21,2 mln

  156(24.4%)

  23,0 mln

  169(23.2%)

  24,5 mln

  181(25.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,1 mln

  105(20.3%)

  28,8 mln

  214(32.4%)

  43,0 mln

  317(39.2%)

  31,4 mln

  232(31.6%)

  36,5 mln

  269(35.1%)

  14,3 mln

  105(16.4%)

  14,9 mln

  110(15.1%)

  18,2 mln

  134(18.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,3 mln

  76,5(14.8%)

  11,2 mln

  83,1(12.6%)

  12,4 mln

  91,1(11.3%)

  12,9 mln

  95,3(13%)

  13,4 mln

  99,1(12.9%)

  13,6 mln

  101(15.7%)

  13,8 mln

  102(14%)

  16,2 mln

  120(16.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,3 mln

  32,3(6.2%)

  4,8 mln

  36,0(5.5%)

  7,0 mln

  51,7(6.4%)

  6,6 mln

  48,5(6.6%)

  5,6 mln

  41,6(5.4%)

  5,4 mln

  39,8(6.2%)

  5,3 mln

  38,8(5.3%)

  5,3 mln

  38,9(5.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  745,6 tys

  5,6(1.1%)

  978,5 tys

  7,3(1.1%)

  1,8 mln

  13,4(1.7%)

  1,7 mln

  12,8(1.7%)

  1,7 mln

  12,4(1.6%)

  2,0 mln

  14,8(2.3%)

  2,6 mln

  19,4(2.7%)

  2,3 mln

  16,9(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  796,8 tys

  5,9(1.1%)

  972,1 tys

  7,2(1.1%)

  772,5 tys

  5,7(0.7%)

  1,2 mln

  8,7(1.2%)

  906,3 tys

  6,7(0.9%)

  806,0 tys

  5,9(0.9%)

  1,2 mln

  8,6(1.2%)

  1,1 mln

  7,9(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  669,0 tys

  5,0(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  723

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  920,9 tys

  6,8(1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  767,4 tys

  5,7(1.1%)

  1,6 mln

  12,0(1.8%)

  4,3 mln

  31,5(3.9%)

  529,8 tys

  3,9(0.5%)

  312,5 tys

  2,3(0.3%)

  888,4 tys

  6,5(1%)

  926,1 tys

  6,8(0.9%)

  763,1 tys

  5,6(0.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  241,4 tys

  1,8(0.3%)

  450,3 tys

  3,4(0.5%)

  256,0 tys

  1,9(0.2%)

  266,6 tys

  2,0(0.3%)

  283,5 tys

  2,1(0.3%)

  278,0 tys

  2,0(0.3%)

  293,8 tys

  2,2(0.3%)

  314,9 tys

  2,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  197,4 tys

  1,5(0.3%)

  182,4 tys

  1,4(0.2%)

  141,1 tys

  1,0(0.1%)

  365,2 tys

  2,7(0.4%)

  577,6 tys

  4,3(0.6%)

  778,5 tys

  5,7(0.9%)

  616,8 tys

  4,5(0.6%)

  176,8 tys

  1,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  112,5 tys

  0,8(0.2%)

  155,4 tys

  1,2(0.2%)

  199,4 tys

  1,5(0.2%)

  116,1 tys

  0,9(0.1%)

  117,4 tys

  0,9(0.1%)

  157,5 tys

  1,2(0.2%)

  206,5 tys

  1,5(0.2%)

  170,6 tys

  1,3(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  244,9 tys

  1,8(0.4%)

  1,6 mln

  11,9(1.8%)

  566,3 tys

  4,2(0.5%)

  3,3 mln

  24,4(3.3%)

  1,3 mln

  9,8(1.3%)

  4,2 mln

  30,6(4.8%)

  12,2 mln

  90,2(12.4%)

  77,3 tys

  0,6(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  42,3 tys

  0,3(0.1%)

  36,8 tys

  0,3(0%)

  38,0 tys

  0,3(0%)

  60,6 tys

  0,4(0.1%)

  55,6 tys

  0,4(0.1%)

  61,0 tys

  0,4(0.1%)

  53,8 tys

  0,4(0.1%)

  52,0 tys

  0,4(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  205,6 tys

  1,5(0.3%)

  1,1 mln

  7,9(1.2%)

  51,8 tys

  0,4(0%)

  47,8 tys

  0,4(0%)

  52,8 tys

  0,4(0.1%)

  49,0 tys

  0,4(0.1%)

  47,6 tys

  0,4(0%)

  44,4 tys

  0,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  42,2 tys

  0,3(0.1%)

  96,4 tys

  0,7(0.1%)

  11,6 tys

  0,1(0%)

  60,2 tys

  0,4(0.1%)

  13,4 tys

  0,1(0%)

  12,1 tys

  0,1(0%)

  12,8 tys

  0,1(0%)

  12,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  599

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  34,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  119,6 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  1,4 mln

  10,3(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat częstochowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 30 399 mieszkańców powiatu częstochowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 798 kobiet oraz 15 601 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 9,5% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,7% mieszkańców powiatu częstochowskiego, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 22,7% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu częstochowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie częstochowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,7%) oraz zasadnicze zawodowe (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,0%) oraz podstawowe ukończone (19,6%).

  16,0% mieszkańców powiatu częstochowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 821 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,03 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,67.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,6% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 90,23.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,0% mieszkańców powiatu częstochowskiego w wieku potencjalnej nauki (31,8% kobiet i 32,2% mężczyzn).

 • 12,0% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,0%
  śląskie
  16,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,7% W miastach
  (wyższe)
 • 11,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. częstochowski
  29,8%
  woj. śląskie
  34,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 32,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 28,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,0%
  woj. śląskie
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,4% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 9,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,5%
  woj. śląskie
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 11,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. częstochowski
  18,3%
  Województwo
  20,2%
  Kraj
  18,1%
 • 17,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat częstochowski
  27,7%
  Województwo
  26,6%
  Polska
  22,9%
 • 19,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,5% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat częstochowski
  5,8%
  woj. śląskie
  4,9%
  Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,2% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  22,7%
  woj. śląskie
  16,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 23,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat częstochowski
  2,0%
  śląskie
  0,9%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 821 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  821,0
  Województwo
  828,0
  Polska
  811,0
 • 1,03 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,03
  śląskie
  0,90
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 218,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 216,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 68,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 89,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat częstochowski
  89,67
  śląskie
  97,89
  Kraj
  96,62
 • 87,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat częstochowski
  87,00
  Województwo
  93,60
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat częstochowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat częstochowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,0
  woj. śląskie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 646,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 575,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 71,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90,23 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat częstochowski
  90,23
  śląskie
  100,21
  Cały kraj
  100,01
 • 86,33 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat częstochowski
  86,33
  Województwo
  91,26
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat częstochowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat częstochowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat częstochowski
  20,0
  woj. śląskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 317,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 258,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 59,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie częstochowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat częstochowski
  20,0
  Województwo
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 20 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 20
 • 19 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 19
 • 23 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 23
 • 12,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  21,0
  Województwo
  24,0
  Polska
  24,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 • 20,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 14,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat częstochowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat częstochowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat częstochowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat częstochowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie częstochowskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie częstochowskim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • domy wycieczkowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 1)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 8 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 530)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie częstochowskim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 10 (przystosowane wejście do budynku: 11, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W powiecie częstochowskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 830 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 482 (uczestnicy: 103 892)
  • seanse filmowe: 22 (uczestnicy: 1 310)
  • wystawy: 36 (uczestnicy: 7 630)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 31 (uczestnicy: 22 600)
  • koncerty: 54 (uczestnicy: 29 510)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 72 (uczestnicy: 2 322)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 87 (uczestnicy: 7 767)
  • konkursy: 57 (uczestnicy: 6 060)
  • pokazy teatralne: 22 (uczestnicy: 2 683)
  • konferencje: 8 (uczestnicy: 750)
  • interdyscyplinarne: 24 (uczestnicy: 2 700)
  • warsztaty: 59 (uczestnicy: 1 560)
  • inne: 10 (uczestnicy: 19 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 108 (członkowie: 1 997)
  • plastyczne/techniczne: 18 (członkowie: 342)
  • taneczne: 9 (członkowie: 192)
  • muzyczne: 16 (członkowie: 218)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 5)
  • teatralne: 4 (członkowie: 56)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 25 (członkowie: 419)
  • literackie: 2 (członkowie: 18)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 420)
  • koło gospodyń wiejskich: 22 (członkowie: 295)
  • inne: 4 (członkowie: 32)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 19 (absolwenci: 350)
  • języków obcych: 6 (absolwenci: 85)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 40)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 40)
  • tańca: 3 (absolwenci: 65)
  • komputerowe: 5 (absolwenci: 113)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 13
  • muzyczne: 10
  • komputerowe: 6
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 6
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 73 (członkowie: 1 398)
  • teatralne: 9 (członkowie: 106)
  • muzyczne - instrumentalne: 14 (członkowie: 229)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 129)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 19 (członkowie: 471)
  • taneczne: 20 (członkowie: 439)
  • inne: 3 (członkowie: 24)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie częstochowskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 8 176 zwiedzających, co daje 604 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie częstochowskim działały 42 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 408 314 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 75 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 18 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 9 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 41 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 464 378 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 133
  • dostępne dla czytelników: 89
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 89
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 19
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 21
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 17
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie częstochowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 11 558 wolumenów w tym ziobry specjalne: 318. Odnotowano 433 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 10 922 wolumeny. Odnotowano 600 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie częstochowskim działało 59 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 004 członków. Zarejestrowano 3 337 ćwiczących (mężczyźni: 2 714, kobiety: 623, chłopcy do lat 18: 1 817, dziewczęta do lat 18: 543). Aktywne były 104 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (65), instruktora sportowego (61) oraz inne osoby (41).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie częstochowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat częstochowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat częstochowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 246 wypadków drogowych w powiecie częstochowskim odnotowano 13 ofiar śmiertelnych oraz 350 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 181,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 9,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości dla całego kraju) oraz 311,5 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie częstochowskim zarejestrowanych było 112 372 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 82 211 samochodów osobowych (606,2 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 12 104 samochodów ciężarowych (100,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla całego kraju), 274 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 515 ciągników siodłowych (11,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 8 443 motocykli (62,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,5 lat.


  W 2017 roku w powiecie częstochowskim znajdowały się 35 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 246 Wypadki drogowe
 • 13 Ofiary śmiertelne
 • 350 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie częstochowskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 181,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. częstochowski
  181,4
  śląskie
  80,1
  Cały kraj
  87,6
 • 9,59 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  9,6
  Województwo
  5,6
  Polska
  7,9
 • 11,57 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat częstochowski
  11,6
  woj. śląskie
  8,4
  Polska
  10,6
 • 311,47 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  311,5
  śląskie
  142,0
  Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 112 372 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie częstochowskim w 2016 roku
 • 82 211 Samochody osobowe
 • 12 104 Samochody ciężarowe
 • 640 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 274 Autobusy
 • 865 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 515 Ciągniki samochodowe
 • 1 515   Ciągniki siodłowe
 • 6 960 Ciągniki rolnicze
 • 8 443 Motocykle
 • 3 500   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 801 Motorowery
 • 82 211Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie częstochowskim
 • Samochody osobowe w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 606,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  606,2
  woj. śląskie
  545,5
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg24 529
  • 1400-1649 kg24 391
  • 1650-1899 kg18 098
  • 1900 kg i więcej15 193
 • 24 529 do 1399 kg
 • 24 391 1400-1649 kg
 • 18 098 1650-1899 kg
 • 15 193 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 36 167 do 1399 cm3
 • 36 167
 • 40 851 1400-1999 cm3
 • 40 851
 • 5 193 2000 i więcej cm3
 • 5 193
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna46 893
  • olej napędowy20 204
  • gaz (LPG)15 088
  • pozostałe26
 • 46 893 benzyna
 • 20 204 olej napędowy
 • 15 088 gaz (LPG)
 • 26 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 863 do 1 roku
 • 863
 • 539 2 lata
 • 539
 • 605 3 lata
 • 605
 • 1 965 4-5 lat
 • 1 965
 • 2 713 6-7 lat
 • 2 713
 • 4 576 8-9 lat
 • 4 576
 • 5 642 10-11 lat
 • 5 642
 • 14 343 12-15 lat
 • 14 343
 • 20 304 16-20 lat
 • 20 304
 • 10 263 21-25 lat
 • 10 263
 • 5 950 26-30 lat
 • 5 950
 • 14 448 31 lat i więcej
 • 14 448
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie częstochowskim
 • Powiat
  19,4 lat
  woj. śląskie
  16,9 lat
  Polska
  17,9 lat
 • 12 104Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie częstochowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 100,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  100,4
  śląskie
  77,0
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 808 do 999 kg
 • 5 808
 • 3 471 1000-1499 kg
 • 3 471
 • 921 1500-2999 kg
 • 921
 • 102 3000-3499 kg
 • 102
 • 255 3500-4999 kg
 • 255
 • 587 5000-6999 kg
 • 587
 • 419 7000-9999 kg
 • 419
 • 432 10000-14999 kg
 • 432
 • 109 15000 kg i więcej
 • 109
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 627
  • olej napędowy8 795
  • gaz (LPG)677
  • pozostałe5
 • 2 627 benzyna
 • 8 795 olej napędowy
 • 677 gaz (LPG)
 • 5 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 162 do 1 roku
 • 162
 • 128 2 lata
 • 128
 • 120 3 lata
 • 120
 • 365 4-5 lat
 • 365
 • 711 6-7 lat
 • 711
 • 920 8-9 lat
 • 920
 • 763 10-11 lat
 • 763
 • 1 847 12-15 lat
 • 1 847
 • 2 417 16-20 lat
 • 2 417
 • 1 281 21-25 lat
 • 1 281
 • 857 26-30 lat
 • 857
 • 2 533 31 lat i więcej
 • 2 533
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie częstochowskim
 • Powiat
  19,3 lat
  woj. śląskie
  17,5 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 274Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie częstochowskim
 • Autobusy w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat częstochowski
  2,0
  woj. śląskie
  2,5
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20
  • olej napędowy251
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe1
 • 20 benzyna
 • 251 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 10 6-7 lat
 • 10
 • 7 8-9 lat
 • 7
 • 18 10-11 lat
 • 18
 • 39 12-15 lat
 • 39
 • 47 16-20 lat
 • 47
 • 48 21-25 lat
 • 48
 • 27 26-30 lat
 • 27
 • 73 31 lat i więcej
 • 73
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie częstochowskim
 • powiat częstochowski
  22,3 lat
  Województwo
  20,6 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 1 515Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie częstochowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 11,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,2
  woj. śląskie
  7,5
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy1 502
  • gaz (LPG)8
  • pozostałe0
 • 5 benzyna
 • 1 502 olej napędowy
 • 8 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 78 do 1 roku
 • 78
 • 68 2 lata
 • 68
 • 55 3 lata
 • 55
 • 123 4-5 lat
 • 123
 • 67 6-7 lat
 • 67
 • 221 8-9 lat
 • 221
 • 145 10-11 lat
 • 145
 • 250 12-15 lat
 • 250
 • 246 16-20 lat
 • 246
 • 116 21-25 lat
 • 116
 • 83 26-30 lat
 • 83
 • 63 31 lat i więcej
 • 63
 • 13,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie częstochowskim
 • Tutaj
  13,0 lat
  śląskie
  12,9 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 8 443Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie częstochowskim
 • Motocykle w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 62,3 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. częstochowski
  62,3
  woj. śląskie
  28,6
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 133 do 1 roku
 • 133
 • 70 2 lata
 • 70
 • 25 3 lata
 • 25
 • 123 4-5 lat
 • 123
 • 136 6-7 lat
 • 136
 • 239 8-9 lat
 • 239
 • 238 10-11 lat
 • 238
 • 433 12-15 lat
 • 433
 • 498 16-20 lat
 • 498
 • 369 21-25 lat
 • 369
 • 785 26-30 lat
 • 785
 • 5 394 31 lat i więcej
 • 5 394
 • 28,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie częstochowskim
 • pow. częstochowski
  28,5 lat
  śląskie
  21,9 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 35 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 12 km  Będących pod zarządem gminy
 • 17 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie częstochowskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 227,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  227,3 km
  woj. śląskie
  668,2 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 2,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,6 km
  Województwo
  1,8 km
  Kraj
  3,2 km