Powiat częstochowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat częstochowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 131 701 Liczba mieszkańców
 • 1 522 km2 Powierzchnia
 • 87 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 12,1% Stopa urbanizacji
 • Krzysztof Smela Starosta
 • ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa Adres starostwa powiatowego
 • SCZ Tablice rejestracyjne
Powiat częstochowski na mapie
Identyfikatory
 • 2404 TERYT (TERC)
Herb powiatu częstochowskiego
powiat częstochowski herb
Flaga powiatu częstochowskiego
powiat częstochowski flaga

Powiat częstochowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat częstochowski ma 131 701 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 1,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu częstochowskiego w 2050 roku wynosi 127 717, z czego 65 276 to kobiety, a 62 441 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu częstochowskiego zawarli w 2022 roku 473 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,8% mieszkańców powiatu częstochowskiego jest stanu wolnego, 59,7% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat częstochowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -841. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,36 na 1000 mieszkańców powiatu częstochowskiego. W 2022 roku urodziło się 937 dzieci, w tym 47,8% dziewczynek i 52,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,3% zgonów w powiecie częstochowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,1% zgonów w powiecie częstochowskim były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu częstochowskiego przypada 13.45 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 531 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 285 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu częstochowskiego 246. W tym samym roku 27 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 18 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 9.

  60,6% mieszkańców powiatu częstochowskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu częstochowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 131 701 Liczba mieszkańców
 • 67 076 Kobiety
 • 64 625 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie częstochowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie częstochowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie częstochowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu częstochowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 127 717 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 65 276 Kobiety
 • 62 441 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie częstochowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie częstochowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie częstochowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu częstochowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat częstochowski
  43,0 lat
  woj. śląskie
  43,0 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat częstochowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu częstochowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat częstochowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat częstochowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat częstochowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,8% Kawalerowie/Panny
 • pow. częstochowski
  24,8%
  Województwo
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 19,3% Kobiety
  (Panny)
 • 30,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,7% Żonaci/Zamężne
 • pow. częstochowski
  59,7%
  śląskie
  55,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 58,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,6%
  śląskie
  9,2%
  Polska
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. częstochowski
  5,6%
  woj. śląskie
  8,0%
  Kraj
  7,6%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • pow. częstochowski
  0,4%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie częstochowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. częstochowski
  3,6
  woj. śląskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,4
  śląskie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 473 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie częstochowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -841 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -401 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -440 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,36 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. częstochowski
  -6,4
  Województwo
  -5,8
  Kraj
  -3,8
 • -9,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie częstochowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie częstochowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie częstochowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie częstochowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 937 Urodzenia żywe
 • 448 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 489 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,8%
  52,2%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,1
  woj. śląskie
  7,3
  Cała Polska
  8,1
 • 32,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,5
  Województwo
  32,5
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 344 g Średnia waga noworodków
 • 3 253 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 428 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 344 g
  śląskie
  3 296 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 80 Waga 4000g - 4499g
 • 80
 • 295 Waga 3500g - 3999g
 • 295
 • 351 Waga 3000g - 3499g
 • 351
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. częstochowski
  1,25
  Województwo
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,60
  woj. śląskie
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,53
  Województwo
  0,56
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie częstochowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 778 Zgony
 • 849 Kobiety
  (Zgony)
 • 929 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,8%
  52,2%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 40,0%
  60,0%
 • 13,5 Zgony na 1000 ludności
 • powiat częstochowski
  13,5
  śląskie
  13,0
  Kraj
  11,9
 • 189,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. częstochowski
  189,8
  woj. śląskie
  179,4
  Kraj
  147,0
 • 5,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat częstochowski
  5,3
  śląskie
  4,8
  Kraj
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat częstochowski
  3,8
  Województwo
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie częstochowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  41,3%
  woj. śląskie
  36,4%
  Polska
  36,0%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,1%
  Województwo
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat częstochowski
  4,3%
  śląskie
  5,2%
  Cały kraj
  6,7%
 • 140 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,4
  Polska
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  78,9
  Kraj
  70,6
 • 297,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat częstochowski
  297,3
  śląskie
  315,1
  Polska
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,1
  Cała Polska
  253,9
 • 556,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 623,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 485,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. częstochowski
  556,1
  Województwo
  473,7
  Cała Polska
  426,2
 • 70,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 104,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  70,6
  Województwo
  63,1
  Polska
  62,9
 • 38,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. częstochowski
  38,6
  śląskie
  39,0
  Kraj
  33,8
 • 5,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,9
  Województwo
  8,1
  Cała Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. częstochowski
  0,5%
  śląskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie częstochowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 290 Osoby w zamachach samobójczych
 • 98 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 192 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 208 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 82 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 50 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 5 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 45 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 31 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 19 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 219 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  219,0
  Województwo
  45,0
  Kraj
  38,0
 • 38 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. częstochowski
  38,0
  Województwo
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 4 zatrucie gazem / spalinami
 • 4
 • 5 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 5
 • 32 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 32
 • 50 zażycie innych leków
 • 50
 • 13 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 13
 • 46 samookaleczenie powierzchniowe
 • 46
 • 15 rzucenie się z wysokości
 • 15
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 79 powieszenie się
 • 79
 • 9 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 9
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • 5 uduszenie się
 • 5
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 27 inny
 • 27
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 4 zatrucie gazem / spalinami
 • 4
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 35 powieszenie się
 • 35
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 65 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 65
 • 4 choroba fizyczna
 • 4
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 27 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 27
 • 2 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 2
 • 21 zawód miłosny
 • 21
 • 10 problemy w szkole lub pracy
 • 10
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 6 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 6
 • 3 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 3
 • 6 śmierć bliskiej osoby
 • 6
 • 4 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 4
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 19 inna nie wymieniona
 • 19
 • 123 nieustalona
 • 123
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 9 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 9
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 2 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 29 nieustalona
 • 29
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 34 13-18 lat
 • 34
 • 26 19-24 lat
 • 26
 • 38 25-29 lat
 • 38
 • 111 30-49 lat
 • 111
 • 64 50-60 lat
 • 64
 • 16 70 lat i więcej
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 14 30-49 lat
 • 14
 • 19 50-60 lat
 • 19
 • 9 70 lat i więcej
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy51
  • pod wpływem alkoholu130
  • pod wpływem środków odurzających3
  • pod wpływem leków32
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony78
 • 51 trzeźwy
 • 130 pod wpływem alkoholu
 • 3 pod wpływem środków odurzających
 • 32 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 78 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony41
 • 3 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 41 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 113 kawaler/panna
 • 113
 • 81 żonaty/zamężna
 • 81
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 11 wdowiec/wdowa
 • 11
 • 16 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 16
 • 1 separacja
 • 1
 • 65 nieustalony
 • 65
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 14 kawaler/panna
 • 14
 • 23 żonaty/zamężna
 • 23
 • 5 wdowiec/wdowa
 • 5
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne6
  • podstawowe i gimnazjalne32
  • zasadnicze zawodowe11
  • średnie16
  • wyższe6
  • nieustalony219
 • 6 podstawowe niepełne
 • 32 podstawowe i gimnazjalne
 • 11 zasadnicze zawodowe
 • 16 średnie
 • 6 wyższe
 • 219 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony45
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 45 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 41 praca
 • 41
 • 49 na utrzymaniu innej osoby
 • 49
 • 5 renta
 • 5
 • 22 emerytura
 • 22
 • 3 zasiłek lub alimenty
 • 3
 • 14 bez stałego źródła utrzymania
 • 14
 • 156 nieustalony
 • 156
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 13 praca
 • 13
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 12 emerytura
 • 12
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 20 nieustalony
 • 20
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 531 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 798 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 733 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 285 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 694 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 591 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 255 Saldo migracji
 • 107 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 148 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 246 Saldo migracji wewnętrznych
 • 104 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 142 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie częstochowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat częstochowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat częstochowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie częstochowskim oddano do użytku 651 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,93 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie częstochowskim to 48 010 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 364 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  93,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 4,0% na sprzedaż lub wynajem, 2,5% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie częstochowskim to 5,24 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie częstochowskim to 135,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,00% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,77% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,85% mieszkań posiada łazienkę, 76,74% korzysta z centralnego ogrzewania, a 31,57% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie częstochowskim 73 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 916 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 028 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 9 transakcji (mediana cen - 4 975 zł/m2, średnia - 4 949 zł/m2), a na rynku wtórnym 64 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 785 zł/m2, średnia - 3 796 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 916 zł
 • powiat częstochowski
  3 916 zł
  woj. śląskie
  5 014 zł
  Polska
  6 617 zł
 • 3 916 zł Ogółem
 • 3 916 zł
 • 4 227 zł do 40 m2
 • 4 227 zł
 • 3 558 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 558 zł
 • 3 079 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 079 zł
 • 4 966 zł od 80,1 m2
 • 4 966 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 028 zł
 • Powiat
  4 028 zł
  Województwo
  5 005 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 4 028 zł Ogółem
 • 4 028 zł
 • 4 240 zł do 40 m2
 • 4 240 zł
 • 3 756 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 756 zł
 • 2 778 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 778 zł
 • 4 950 zł od 80,1 m2
 • 4 950 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 73
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m226
  • od 40,1 do 60 m231
  • od 60,1 do 80 m26
  • od 80,1 m210
 • 26 do 40 m2
 • 31 od 40,1 do 60 m2
 • 6 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie częstochowskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 975 zł
 • Powiat
  4 975 zł
  woj. śląskie
  5 852 zł
  Kraj
  6 947 zł
 • 4 975 zł Ogółem
 • 4 975 zł
 • 4 975 zł od 80,1 m2
 • 4 975 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 949 zł
 • pow. częstochowski
  4 949 zł
  śląskie
  5 762 zł
  Cała Polska
  7 466 zł
 • 4 949 zł Ogółem
 • 4 949 zł
 • 4 949 zł od 80,1 m2
 • 4 949 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 9
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m29
 • 0 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 785 zł
 • Powiat
  3 785 zł
  śląskie
  4 596 zł
  Cały kraj
  6 140 zł
 • 3 785 zł Ogółem
 • 3 785 zł
 • 4 227 zł do 40 m2
 • 4 227 zł
 • 3 558 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 558 zł
 • 3 079 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 079 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 796 zł
 • powiat częstochowski
  3 796 zł
  Województwo
  4 631 zł
  Cały kraj
  6 984 zł
 • 3 796 zł Ogółem
 • 3 796 zł
 • 4 240 zł do 40 m2
 • 4 240 zł
 • 3 756 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 756 zł
 • 2 778 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 778 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 64
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m226
  • od 40,1 do 60 m231
  • od 60,1 do 80 m26
  • od 80,1 m20
 • 26 do 40 m2
 • 31 od 40,1 do 60 m2
 • 6 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 48 010 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 363,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  363,70
  woj. śląskie
  423,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 95,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat częstochowski
  95,20 m2
  woj. śląskie
  72,70 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 34,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. częstochowski
  34,60 m2
  woj. śląskie
  30,80 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,34 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat częstochowski
  4,34
  śląskie
  3,79
  Kraj
  3,83
 • 2,75 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. częstochowski
  2,75
  śląskie
  2,36
  Cała Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat częstochowski
  0,63
  śląskie
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 651 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,93 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. częstochowski
  4,93
  Województwo
  4,31
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3 408 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,24 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,24
  woj. śląskie
  4,13
  Kraj
  3,89
 • 25,82 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  25,82
  woj. śląskie
  17,79
  Polska
  24,56
 • 87 905 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 135,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. częstochowski
  135,0 m2
  Województwo
  101,8 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,67 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. częstochowski
  0,67 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. częstochowski
  97,00%
  Województwo
  99,06%
  Cała Polska
  97,75%
 • 93,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. częstochowski
  93,77%
  woj. śląskie
  96,69%
  Kraj
  95,18%
 • 90,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  90,85%
  śląskie
  95,74%
  Cała Polska
  93,75%
 • 76,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. częstochowski
  76,74%
  woj. śląskie
  84,47%
  Cały kraj
  85,83%
 • 31,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  31,57%
  śląskie
  68,55%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat częstochowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie częstochowskim na 1000 mieszkańców pracuje 138osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 44,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie częstochowskim wynosiło w 2023 roku 6,3% (6,3% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie częstochowskim wynosiło 5 774,96 PLN, co odpowiada 86.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu częstochowskiego 15 968 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 228 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -9 740.

  18,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu częstochowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,7% w przemyśle i budownictwie, a 19,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 138 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat częstochowski
  138,0
  śląskie
  282,0
  Cała Polska
  259,0
 • 8,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,5% Kobiety
 • 7,5% Mężczyźni
 • Powiat
  6,3%
  śląskie
  3,6%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie częstochowskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie częstochowskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie częstochowskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 016 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. częstochowski
  5 775 PLN
  woj. śląskie
  6 728 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie częstochowskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 968 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 228 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -9 740 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,39 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,4% Pozostałe
 • 39,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie częstochowskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 230 Pracujący ogółem
 • 8 119 Kobiety
 • 10 111 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie częstochowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat częstochowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,1
  woj. śląskie
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,4
  woj. śląskie
  41,1
  Cały kraj
  38,2
 • 135,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. częstochowski
  135,5
  Województwo
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat częstochowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie częstochowskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 13 319 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 11 025 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 026 nowych podmiotów, a 696 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (1 336) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (955) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (1 084) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (498) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie częstochowskim najwięcej (633) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (12 855) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,8% (504) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,5% (4 190) podmiotów, a 64,8% (8 625) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie częstochowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.7%) oraz Budownictwo (18.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 319 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 504 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 190 Przemysł i budownictwo
 • 8 625 Pozostała działalność
 • 1 026 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie częstochowskim w 2023 roku
 • 696 Podmioty wyrejestrowane w powiecie częstochowskim w 2023 roku
 • 11 025 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 855 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 12 855
 • 408 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 408
 • 52 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 52
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 13 315 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 13 315
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 33 Spółdzielnie ogółem
 • 33
 • 787 Spółki handlowe ogółem
 • 787
 • 58  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 58
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 633  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 633
 • 58    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 58
 • 362 Spółki cywilne ogółem
 • 362
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 025 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 719 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 719
 • 2 031 Budownictwo
 • 2 031
 • 1 626 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 626
 • 873 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 873
 • 731 Transport i gospodarka magazynowa
 • 731
 • 541 Pozostała działalność
 • 541
 • 535 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 535
 • 468 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 468
 • 334 Informacja i komunikacja
 • 334
 • 271 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 271
 • 236 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 236
 • 222 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 222
 • 188 Edukacja
 • 188
 • 101 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 101
 • 94 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 94
 • 40 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 40
 • 10 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 10
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat częstochowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie częstochowskim stwierdzono 1 467 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie częstochowskim wynosi 66,70% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu częstochowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,00 (wykrywalność 44%) oraz o charakterze kryminalnym - 5,95 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,91 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,56 (34%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat częstochowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 467 Przestępstwa ogółem
 • 1 467
 • 787 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 787
 • 338 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 338
 • 252 Przestępstwa drogowe
 • 252
 • 39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 39
 • 661 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 661
 • 11,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat częstochowski
  11,10
  Województwo
  35,08
  Polska
  22,81
 • 5,95 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat częstochowski
  5,95
  woj. śląskie
  14,39
  Polska
  12,98
 • 2,56 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,56
  woj. śląskie
  17,79
  Cały kraj
  6,99
 • 1,91 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat częstochowski
  1,91
  śląskie
  1,68
  Cały kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,30
  Województwo
  0,44
  Polska
  0,35
 • 5,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,00
  śląskie
  14,31
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat częstochowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat częstochowski
  67%
  śląskie
  80%
  Kraj
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat częstochowski
  68%
  Województwo
  67%
  Kraj
  63%
 • 34% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  34%
  woj. śląskie
  88%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat częstochowski
  99%
  śląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat częstochowski
  95%
  Województwo
  89%
  Kraj
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat częstochowski
  44%
  woj. śląskie
  60%
  Polska
  51%

Powiat częstochowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu częstochowskiego wyniosła w 2022 roku 141,1 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu częstochowskiego - 29% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (19.9%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 28,9 mln złotych, czyli 20,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu częstochowskiego wyniosła w 2022 roku 146,2 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.7%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (19.4%). W budżecie powiatu częstochowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 298 złotych na mieszkańca (27,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,4 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie częstochowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu częstochowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat częstochowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu częstochowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  92,6 mln

  682(100%)

  94,9 mln

  700(100%)

  103,4 mln

  763(100%)

  117,2 mln

  868(100%)

  111,0 mln

  825(100%)

  125,6 mln

  940(100%)

  131,9 mln

  992(100%)

  141,1 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  24,8 mln

  183(26.8%)

  35,3 mln

  260(37.2%)

  38,7 mln

  286(37.5%)

  51,8 mln

  384(44.2%)

  33,6 mln

  250(30.3%)

  45,8 mln

  341(36.4%)

  38,4 mln

  288(29.1%)

  40,9 mln

  310(29%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  15,3 mln

  113(16.6%)

  16,1 mln

  118(16.9%)

  16,5 mln

  122(16%)

  18,7 mln

  139(16%)

  19,4 mln

  144(17.4%)

  19,5 mln

  146(15.6%)

  22,2 mln

  167(16.9%)

  28,0 mln

  212(19.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,8 mln

  138(20.3%)

  20,8 mln

  154(22%)

  15,3 mln

  113(14.8%)

  14,2 mln

  105(12.1%)

  16,8 mln

  125(15.2%)

  17,2 mln

  128(13.7%)

  19,2 mln

  144(14.6%)

  20,8 mln

  158(14.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,6 mln

  63,4(9.3%)

  7,8 mln

  57,3(8.2%)

  9,2 mln

  68,3(8.9%)

  8,5 mln

  63,1(7.3%)

  15,0 mln

  112(13.5%)

  11,8 mln

  87,7(9.4%)

  12,5 mln

  93,9(9.5%)

  13,2 mln

  100(9.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,3 mln

  90,5(13.3%)

  139,7 tys

  1,0(0.1%)

  893,7 tys

  6,6(0.9%)

  2,2 mln

  16,3(1.9%)

  2,9 mln

  21,3(2.6%)

  5,1 mln

  37,9(4%)

  13,5 mln

  101(10.2%)

  8,6 mln

  64,8(6.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,0 mln

  36,7(5.4%)

  5,1 mln

  38,0(5.4%)

  6,0 mln

  44,3(5.8%)

  5,5 mln

  40,9(4.7%)

  6,2 mln

  46,0(5.6%)

  6,5 mln

  48,8(5.2%)

  7,5 mln

  56,0(5.7%)

  7,8 mln

  59,4(5.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,1 mln

  23,0(3.4%)

  3,5 mln

  26,0(3.7%)

  2,9 mln

  21,4(2.8%)

  3,3 mln

  24,3(2.8%)

  3,5 mln

  26,2(3.2%)

  4,7 mln

  34,8(3.7%)

  4,6 mln

  34,5(3.5%)

  4,1 mln

  31,0(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  9,8(1.4%)

  1,3 mln

  9,5(1.4%)

  1,8 mln

  13,1(1.7%)

  1,4 mln

  10,5(1.2%)

  2,1 mln

  15,6(1.9%)

  1,8 mln

  13,5(1.4%)

  2,6 mln

  19,4(2%)

  2,9 mln

  22,2(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  292,9 tys

  2,2(0.3%)

  209,2 tys

  1,5(0.2%)

  214,8 tys

  1,6(0.2%)

  280,1 tys

  2,1(0.2%)

  258,3 tys

  1,9(0.2%)

  784,8 tys

  5,9(0.6%)

  278,2 tys

  2,1(0.2%)

  2,7 mln

  20,8(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,2 mln

  8,6(1.3%)

  997,0 tys

  7,4(1.1%)

  927,5 tys

  6,9(0.9%)

  864,3 tys

  6,4(0.7%)

  861,2 tys

  6,4(0.8%)

  753,7 tys

  5,6(0.6%)

  346,6 tys

  2,6(0.3%)

  927,1 tys

  7,0(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  852,1 tys

  6,3(0.9%)

  895,5 tys

  6,6(0.9%)

  585,6 tys

  4,3(0.6%)

  735,1 tys

  5,4(0.6%)

  613,9 tys

  4,6(0.6%)

  653,9 tys

  4,9(0.5%)

  663,5 tys

  5,0(0.5%)

  646,0 tys

  4,9(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  529,4 tys

  3,9(0.6%)

  572,1 tys

  4,2(0.6%)

  555,8 tys

  4,1(0.5%)

  596,7 tys

  4,4(0.5%)

  518,4 tys

  3,9(0.5%)

  578,8 tys

  4,3(0.5%)

  528,2 tys

  4,0(0.4%)

  533,4 tys

  4,0(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.3%)

  313,0 tys

  2,3(0.3%)

  312,6 tys

  2,3(0.3%)

  328,9 tys

  2,4(0.3%)

  327,6 tys

  2,4(0.3%)

  317,0 tys

  2,4(0.2%)

  316,3 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  143,5 tys

  1,1(0.2%)

  133,7 tys

  1,0(0.1%)

  146,4 tys

  1,1(0.1%)

  207,8 tys

  1,5(0.2%)

  186,4 tys

  1,4(0.2%)

  143,3 tys

  1,1(0.1%)

  94,7 tys

  0,7(0.1%)

  284,1 tys

  2,2(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  126,0 tys

  0,9(0.1%)

  1,4 mln

  10,3(1.5%)

  1,4 mln

  10,1(1.3%)

  161,0 tys

  1,2(0.1%)

  168,1 tys

  1,2(0.2%)

  124,3 tys

  0,9(0.1%)

  175,7 tys

  1,3(0.1%)

  239,4 tys

  1,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  15,7 tys

  0,1(0%)

  60,6 tys

  0,4(0.1%)

  74,7 tys

  0,6(0.1%)

  48,9 tys

  0,4(0%)

  68,2 tys

  0,5(0.1%)

  168,5 tys

  1,3(0.1%)

  122,6 tys

  0,9(0.1%)

  143,5 tys

  1,1(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  180,6 tys

  1,3(0.2%)

  147,0 tys

  1,1(0.2%)

  138,5 tys

  1,0(0.1%)

  146,5 tys

  1,1(0.1%)

  159,7 tys

  1,2(0.1%)

  111,8 tys

  0,8(0.1%)

  106,0 tys

  0,8(0.1%)

  123,7 tys

  0,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  27,9 tys

  0,2(0%)

  29,8 tys

  0,2(0%)

  40,0 tys

  0,3(0%)

  32,0 tys

  0,2(0%)

  46,5 tys

  0,3(0%)

  43,9 tys

  0,3(0%)

  47,9 tys

  0,4(0%)

  64,0 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,2 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  0,1(0%)

  11,3 tys

  0,1(0%)

  12,5 tys

  0,1(0%)

  12,7 tys

  0,1(0%)

  13,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  700

  0,0(0%)

  599

  0,0(0%)

  936

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  599

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  555

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  23,4 tys

  0,2(0%)

  17,3 tys

  0,1(0%)

  13,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,8 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie częstochowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu częstochowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat częstochowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu częstochowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  98,9 mln

  729(100%)

  96,6 mln

  713(100%)

  99,6 mln

  735(100%)

  118,9 mln

  881(100%)

  117,6 mln

  874(100%)

  128,6 mln

  963(100%)

  141,2 mln

  1,1 tys(100%)

  146,2 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  23,0 mln

  169(23.2%)

  24,5 mln

  181(25.4%)

  26,2 mln

  194(26.3%)

  30,7 mln

  227(25.8%)

  33,8 mln

  251(28.8%)

  34,5 mln

  257(26.8%)

  39,8 mln

  298(28.2%)

  41,0 mln

  310(28%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,7 mln

  174(23.9%)

  26,2 mln

  193(27.1%)

  24,7 mln

  183(24.8%)

  24,2 mln

  179(20.4%)

  27,4 mln

  203(23.3%)

  33,5 mln

  250(26%)

  33,0 mln

  248(23.4%)

  28,8 mln

  218(19.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,9 mln

  110(15.1%)

  18,2 mln

  134(18.8%)

  18,3 mln

  135(18.4%)

  33,2 mln

  246(28%)

  20,6 mln

  153(17.5%)

  20,9 mln

  156(16.3%)

  20,0 mln

  150(14.1%)

  28,4 mln

  215(19.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,8 mln

  102(14%)

  16,2 mln

  120(16.8%)

  13,6 mln

  100(13.6%)

  12,0 mln

  88,8(10.1%)

  13,3 mln

  98,5(11.3%)

  15,5 mln

  116(12.1%)

  15,5 mln

  116(10.9%)

  17,4 mln

  132(11.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,2 mln

  90,2(12.4%)

  77,3 tys

  0,6(0.1%)

  842,1 tys

  6,2(0.8%)

  2,2 mln

  16,0(1.8%)

  2,8 mln

  20,8(2.4%)

  5,1 mln

  37,7(3.9%)

  13,2 mln

  99,3(9.4%)

  8,3 mln

  62,7(5.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,3 mln

  38,8(5.3%)

  5,3 mln

  38,9(5.5%)

  4,9 mln

  36,0(4.9%)

  5,4 mln

  39,9(4.5%)

  5,5 mln

  40,7(4.7%)

  5,0 mln

  36,9(3.9%)

  5,0 mln

  37,5(3.5%)

  5,0 mln

  38,2(3.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,6 mln

  19,4(2.7%)

  2,3 mln

  16,9(2.4%)

  2,2 mln

  16,5(2.2%)

  2,3 mln

  16,7(1.9%)

  2,5 mln

  18,9(2.2%)

  2,8 mln

  21,0(2.2%)

  3,4 mln

  25,3(2.4%)

  3,1 mln

  23,8(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  12,8 tys

  0,1(0%)

  12,7 tys

  0,1(0%)

  23,2 tys

  0,2(0%)

  12,5 tys

  0,1(0%)

  31,4 tys

  0,2(0%)

  12,5 tys

  0,1(0%)

  22,6 tys

  0,2(0%)

  2,3 mln

  17,7(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  616,8 tys

  4,5(0.6%)

  176,8 tys

  1,3(0.2%)

  1,1 mln

  7,9(1.1%)

  826,1 tys

  6,1(0.7%)

  3,2 mln

  24,1(2.8%)

  1,1 mln

  8,0(0.8%)

  1,2 mln

  9,3(0.9%)

  2,3 mln

  17,3(1.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  926,1 tys

  6,8(0.9%)

  763,1 tys

  5,6(0.8%)

  494,2 tys

  3,7(0.5%)

  743,8 tys

  5,5(0.6%)

  1,1 mln

  8,2(0.9%)

  1,6 mln

  11,6(1.2%)

  2,1 mln

  16,1(1.5%)

  2,2 mln

  16,9(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  8,6(1.2%)

  1,1 mln

  7,9(1.1%)

  753,0 tys

  5,6(0.8%)

  990,6 tys

  7,3(0.8%)

  929,0 tys

  6,9(0.8%)

  703,3 tys

  5,2(0.5%)

  1,1 mln

  8,2(0.8%)

  1,1 mln

  8,1(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.3%)

  313,0 tys

  2,3(0.3%)

  312,6 tys

  2,3(0.3%)

  328,9 tys

  2,4(0.3%)

  327,6 tys

  2,4(0.3%)

  317,0 tys

  2,4(0.2%)

  316,3 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  293,8 tys

  2,2(0.3%)

  314,9 tys

  2,3(0.3%)

  299,7 tys

  2,2(0.3%)

  324,3 tys

  2,4(0.3%)

  286,7 tys

  2,1(0.2%)

  341,5 tys

  2,5(0.3%)

  290,2 tys

  2,2(0.2%)

  280,2 tys

  2,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  206,5 tys

  1,5(0.2%)

  170,6 tys

  1,3(0.2%)

  76,7 tys

  0,6(0.1%)

  643,4 tys

  4,8(0.5%)

  139,6 tys

  1,0(0.1%)

  18,4 tys

  0,1(0%)

  10,8 tys

  0,1(0%)

  152,4 tys

  1,2(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  53,8 tys

  0,4(0.1%)

  52,0 tys

  0,4(0.1%)

  176,5 tys

  1,3(0.2%)

  82,8 tys

  0,6(0.1%)

  82,4 tys

  0,6(0.1%)

  1,2 mln

  8,8(0.9%)

  642,8 tys

  4,8(0.5%)

  141,5 tys

  1,1(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  47,6 tys

  0,4(0%)

  44,4 tys

  0,3(0%)

  44,3 tys

  0,3(0%)

  81,7 tys

  0,6(0.1%)

  53,6 tys

  0,4(0%)

  43,2 tys

  0,3(0%)

  70,7 tys

  0,5(0.1%)

  73,4 tys

  0,6(0.1%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  0,1(0%)

  11,3 tys

  0,1(0%)

  12,5 tys

  0,1(0%)

  12,7 tys

  0,1(0%)

  13,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  700

  0,0(0%)

  599

  0,0(0%)

  936

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  599

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  555

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  920,9 tys

  6,8(1%)

  974,9 tys

  7,2(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,8 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  132

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat częstochowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 603 mieszkańców powiatu częstochowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 970 kobiet oraz 14 633 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,0% mieszkańców powiatu częstochowskiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu częstochowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie częstochowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,0%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,0%) oraz średnie zawodowe (24,5%).

  W roku 2022 w powiecie częstochowskim mieściły się 52 przedszkola, w których do 171 oddziałów uczęszczało 3 553 dzieci (1 754 dziewczynki oraz 1 799 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie częstochowskim mieściło się 45 przedszkoli, w których do 118 oddziałów uczęszczało 2 519 dzieci (1 245 dziewczynek oraz 1 274 chłopców). Dostępnych było 2 695 miejsc.

  16,4% mieszkańców powiatu częstochowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 888 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 75 szkół podstawowych, w których w 667 oddziałach uczyło się 9 382 uczniów (4 610 kobiet oraz 4 772 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie częstochowskim placówkę miało 81 szkół podstawowych, w których w 521 oddziałach uczyło się 7 936 uczniów (3 854 kobiety oraz 4 082 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 83,73.

  W powiecie częstochowskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 11 oddziałach uczyło się 191 uczniów (121 kobiet oraz 70 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 84 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie częstochowskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 14 oddziałach uczyło się 360 uczniów (208 kobiet oraz 152 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 97 absolwentów.

  W powiecie częstochowskim znajdują się 2 Technika, w których w 13 oddziałach uczyło się 274 uczniów (135 kobiet oraz 139 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 46 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie częstochowskim placówkę miały 2 Technika, w których w 20 oddziałach uczyło się 446 uczniów (230 kobiet oraz 216 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 148 absolwentów.

  W powiecie częstochowskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 79 uczniów (13 kobiet oraz 66 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 17,4 uczniów. 19,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 21,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,5% mieszkańców powiatu częstochowskiego w wieku potencjalnej nauki (28,1% kobiet i 28,8% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • powiat częstochowski
  19,7%
  Województwo
  23,3%
  Kraj
  25,2%
 • 24,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,7%
  Województwo
  36,2%
  Polska
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • pow. częstochowski
  2,5%
  śląskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,1%
  Województwo
  11,3%
  Polska
  11,9%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat częstochowski
  22,1%
  woj. śląskie
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,0%
  śląskie
  24,0%
  Polska
  21,2%
 • 19,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  13,7%
  woj. śląskie
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 15,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,1%
  śląskie
  2,9%
  Kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 888 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  888,0
  woj. śląskie
  951,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat częstochowski
  0,89
  woj. śląskie
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 52Przedszkola
 • 37 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 171 Oddziały
 • 62 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 839 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat częstochowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 553 Dzieci
 • 1 754 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 799 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 68 2 lata i mniej
 • 68
 • 740 3 lata
 • 740
 • 937 4 lata
 • 937
 • 1 003 5 lata
 • 1 003
 • 794 6 lat
 • 794
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 371 3 lata
 • 371
 • 483 4 lata
 • 483
 • 479 5 lata
 • 479
 • 380 6 lat
 • 380
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 29 2 lata i mniej
 • 29
 • 369 3 lata
 • 369
 • 454 4 lata
 • 454
 • 524 5 lata
 • 524
 • 414 6 lat
 • 414
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • 1 076 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 254,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 252,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 75,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 74,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat częstochowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 659 Oddziały
 • 9 360 Uczniowie
 • 4 602 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 758 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 1 139 Uczniowie w 1 klasie
 • 589 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 550 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 668 Absolwenci
 • 823 Kobiety
  (absolwenci)
 • 845 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8 Oddziały
 • 22 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,4%
  63,6%
 •  
 • 14,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat częstochowski
  14,1
  Województwo
  17,5
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,1
 • 14,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,1
 • 14,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,2
 • 2,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,8
 •  
 • 946,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 814,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 132,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 83,73 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  83,73
  woj. śląskie
  96,89
  Cała Polska
  95,96
 • 83,32 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  83,32
  śląskie
  95,51
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat częstochowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat częstochowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat częstochowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 180 Uczniowie
 • 119 Kobiety
  (uczniowie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,1%
  33,9%
 • 87 Uczniowie w 1 klasie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 11 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 18,2%
  81,8%
 • 53 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. częstochowski
  17,4
  woj. śląskie
  26,4
  Polska
  26,5
 •  
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 13,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat częstochowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 274 Uczniowie
 • 135 Kobiety
  (uczniowie)
 • 139 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 80 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. częstochowski
  21,1
  śląskie
  25,2
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 26,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 20,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat częstochowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  19,8
  woj. śląskie
  19,6
  Cała Polska
  21,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat częstochowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat częstochowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat częstochowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat częstochowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie częstochowskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie częstochowskim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • domy wycieczkowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 1)
  • pokoje gościnne: 2 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 285)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie częstochowskim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie częstochowskim 10 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 220 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 457 (uczestnicy: 65 731)
  • seanse filmowe: 76 (uczestnicy: 4 260)
  • wystawy: 40 (uczestnicy: 4 010)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 21 (uczestnicy: 15 270)
  • koncerty: 67 (uczestnicy: 20 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 25 (uczestnicy: 780)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 47 (uczestnicy: 6 935)
  • konkursy: 60 (uczestnicy: 2 943)
  • pokazy teatralne: 25 (uczestnicy: 4 606)
  • konferencje: 6 (uczestnicy: 160)
  • interdyscyplinarne: 37 (uczestnicy: 825)
  • warsztaty: 42 (uczestnicy: 822)
  • inne: 11 (uczestnicy: 5 020)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 66 (członkowie: 1 545)
  • plastyczne/techniczne: 13 (członkowie: 355)
  • taneczne: 9 (członkowie: 163)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 140)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 22 (członkowie: 507)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 264)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 5 (członkowie: 90)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (absolwenci: 150)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 22)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 18)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 19)
  • komputerowe: 4 (absolwenci: 53)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 11
  • muzyczne: 10
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 8


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 84 (członkowie: 1 525)
  • teatralne: 10 (członkowie: 126)
  • muzyczne - instrumentalne: 16 (członkowie: 326)
  • wokalne i chóry: 11 (członkowie: 151)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 22 (członkowie: 377)
  • taneczne: 19 (członkowie: 470)
  • inne: 6 (członkowie: 75)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie częstochowskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 9 910 zwiedzających, co daje 750 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie częstochowskim działało 40 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 362 272 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 49 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 41 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 464 378 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 125
  • dostępne dla czytelników: 75
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 75
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 21
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 31
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6


 • Biblioteki naukowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie częstochowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 11 108 wolumenów w tym ziobry specjalne: 49. Odnotowano 424 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 10 922 wolumeny. Odnotowano 600 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie częstochowskim działało 59 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 004 członków. Zarejestrowano 3 337 ćwiczących (mężczyźni: 2 714, kobiety: 623, chłopcy do lat 18: 1 817, dziewczęta do lat 18: 543). Aktywne były 104 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (65), instruktora sportowego (61) oraz inne osoby (41).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie częstochowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat częstochowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat częstochowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 86 wypadków drogowych w powiecie częstochowskim odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 103 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 65,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 8,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 77,7 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie częstochowskim zarejestrowanych było 132 573 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 96 010 samochodów osobowych (727,3 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 14 163 samochodów ciężarowych (127,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 309 autobusów (2,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 2 664 ciągników siodłowych (20,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 10 369 motocykli (78,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,0 lat.


  W 2022 roku w powiecie częstochowskim znajdowało się 56 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie częstochowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 86 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 11 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 103 Ranni
  (rok 2022)
 • 37 Lekko ranni
 • 66 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie częstochowskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 65,15 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  65,1
  Województwo
  45,6
  Kraj
  56,5
 • 8,33 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat częstochowski
  8,3
  woj. śląskie
  3,6
  Cała Polska
  5,0
 • 78,02 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  78,0
  śląskie
  52,1
  Cały kraj
  65,5
 • 8,30 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. częstochowski
  8,3
  Województwo
  4,3
  Kraj
  5,4
 • 77,69 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. częstochowski
  77,7
  woj. śląskie
  62,9
  Cała Polska
  71,0
 • 12,79 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat częstochowski
  12,8
  woj. śląskie
  7,8
  Cały kraj
  8,9
 • 119,77 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat częstochowski
  119,8
  woj. śląskie
  114,1
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 132 573 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie częstochowskim w 2022 roku
 • 96 010 Samochody osobowe
 • 14 163 Samochody ciężarowe
 • 20 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 309 Autobusy
 • 1 107 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 2 664 Ciągniki samochodowe
 • 2 664   Ciągniki siodłowe
 • 7 951 Ciągniki rolnicze
 • 10 369 Motocykle
 • 4 300   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 7 369 Motorowery
 • 96 010Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie częstochowskim
 • Samochody osobowe w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 727,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat częstochowski
  727,3
  Województwo
  669,4
  Cały kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg21 883
  • 1400-1649 kg25 111
  • 1650-1899 kg23 169
  • 1900 kg i więcej25 847
 • 21 883 do 1399 kg
 • 25 111 1400-1649 kg
 • 23 169 1650-1899 kg
 • 25 847 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 38 720 do 1399 cm3
 • 38 720
 • 50 151 1400-1999 cm3
 • 50 151
 • 7 139 2000 i więcej cm3
 • 7 139
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna52 356
  • olej napędowy25 743
  • gaz (LPG)15 977
  • pozostałe1 934
 • 52 356 benzyna
 • 25 743 olej napędowy
 • 15 977 gaz (LPG)
 • 1 934 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 861 do 1 roku
 • 861
 • 533 2 lata
 • 533
 • 927 3 lata
 • 927
 • 2 641 4-5 lat
 • 2 641
 • 3 283 6-7 lat
 • 3 283
 • 3 453 8-9 lat
 • 3 453
 • 4 720 10-11 lat
 • 4 720
 • 14 331 12-15 lat
 • 14 331
 • 20 928 16-20 lat
 • 20 928
 • 13 993 21-25 lat
 • 13 993
 • 8 388 26-30 lat
 • 8 388
 • 21 952 31 lat i więcej
 • 21 952
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie częstochowskim
 • pow. częstochowski
  21,0 lat
  śląskie
  18,4 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 14 163Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie częstochowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 127,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  127,5
  woj. śląskie
  93,9
  Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 449 do 999 kg
 • 6 449
 • 4 544 1000-1499 kg
 • 4 544
 • 1 001 1500-2999 kg
 • 1 001
 • 99 3000-3499 kg
 • 99
 • 264 3500-4999 kg
 • 264
 • 605 5000-6999 kg
 • 605
 • 463 7000-9999 kg
 • 463
 • 588 10000-14999 kg
 • 588
 • 150 15000 kg i więcej
 • 150
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 528
  • olej napędowy9 635
  • gaz (LPG)668
  • pozostałe1 332
 • 2 528 benzyna
 • 9 635 olej napędowy
 • 668 gaz (LPG)
 • 1 332 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 151 do 1 roku
 • 151
 • 92 2 lata
 • 92
 • 151 3 lata
 • 151
 • 394 4-5 lat
 • 394
 • 546 6-7 lat
 • 546
 • 646 8-9 lat
 • 646
 • 733 10-11 lat
 • 733
 • 2 261 12-15 lat
 • 2 261
 • 2 374 16-20 lat
 • 2 374
 • 1 998 21-25 lat
 • 1 998
 • 1 252 26-30 lat
 • 1 252
 • 3 565 31 lat i więcej
 • 3 565
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie częstochowskim
 • pow. częstochowski
  21,1 lat
  woj. śląskie
  19,3 lat
  Cała Polska
  20,0 lat
 • 309Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie częstochowskim
 • Autobusy w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,3 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,3
  śląskie
  2,8
  Kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21
  • olej napędowy223
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe63
 • 21 benzyna
 • 223 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 63 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 5 4-5 lat
 • 5
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 32 12-15 lat
 • 32
 • 72 16-20 lat
 • 72
 • 47 21-25 lat
 • 47
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 106 31 lat i więcej
 • 106
 • 24,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie częstochowskim
 • pow. częstochowski
  24,7 lat
  woj. śląskie
  22,5 lat
  Kraj
  22,4 lat
 • 2 664Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie częstochowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 20,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. częstochowski
  20,2
  woj. śląskie
  11,1
  Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy2 390
  • gaz (LPG)5
  • pozostałe262
 • 7 benzyna
 • 2 390 olej napędowy
 • 5 gaz (LPG)
 • 262 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 178 do 1 roku
 • 178
 • 73 2 lata
 • 73
 • 131 3 lata
 • 131
 • 317 4-5 lat
 • 317
 • 216 6-7 lat
 • 216
 • 256 8-9 lat
 • 256
 • 204 10-11 lat
 • 204
 • 429 12-15 lat
 • 429
 • 335 16-20 lat
 • 335
 • 230 21-25 lat
 • 230
 • 138 26-30 lat
 • 138
 • 157 31 lat i więcej
 • 157
 • 12,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie częstochowskim
 • pow. częstochowski
  12,9 lat
  woj. śląskie
  13,9 lat
  Kraj
  12,7 lat
 • 10 369Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie częstochowskim
 • Motocykle w powiecie częstochowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 78,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  78,5
  woj. śląskie
  39,6
  Kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 97 do 1 roku
 • 97
 • 80 2 lata
 • 80
 • 81 3 lata
 • 81
 • 147 4-5 lat
 • 147
 • 296 6-7 lat
 • 296
 • 181 8-9 lat
 • 181
 • 202 10-11 lat
 • 202
 • 643 12-15 lat
 • 643
 • 881 16-20 lat
 • 881
 • 812 21-25 lat
 • 812
 • 453 26-30 lat
 • 453
 • 6 496 31 lat i więcej
 • 6 496
 • 28,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie częstochowskim
 • Tutaj
  28,0 lat
  Województwo
  22,5 lat
  Kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 56 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 24 km  Będących pod zarządem gminy
 • 19 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 14 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie częstochowskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 370,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  370,6 km
  woj. śląskie
  1 123,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 4,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  4,3 km
  śląskie
  3,2 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami