Muszyna w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Muszyna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Muszyna to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Muszyna.
 • 4 665 Liczba mieszkańców
 • 24,4 km² Powierzchnia
 • 191,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 450 m n.p.m Wysokość
 • 1209 Data założenia
 • 1356 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 18 Numer kierunkowy
 • KNS Tablice rejestracyjne
 • Jan Józef Golba Burmistrz miasta
Muszyna na mapie
Identyfikatory
 • 20.897249.3566 Współrzędne GPS
 • 1210114 TERYT (TERC)
 • 0961283 SIMC
Herb miasta Muszyna
Muszyna herb
Flaga miasta Muszyna
Muszyna flaga

Muszyna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-370Poczta Muszyna
33-370Skrytki Pocztowe Poczta Muszyna

Muszyna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Muszynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Nowym Sączu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 77
33-300 Nowy Sącz
Urząd Miasta i Gminy w Muszynie
(18) 471-40-09
(18) 477-79-21
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna

Muszyna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Muszyna jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 665, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 7,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,2 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Muszyny zawarli w 2021 roku 18 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców Muszyny jest stanu wolnego, 59,4% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,1% to wdowy/wdowcy.

  Muszyna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -45. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,54 na 1000 mieszkańców Muszyny. W 2021 roku urodziło się 36 dzieci, w tym 36,1% dziewczynek i 63,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 279 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,11 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,7% zgonów w Muszynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w Muszynie były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Muszyny przypada 17.18 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 21 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 49 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Muszyny -28. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,1% mieszkańców Muszyny jest w wieku produkcyjnym, 15,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Muszyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 665 Liczba mieszkańców
 • 2 432 Kobiety
 • 2 233 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Muszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Muszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Muszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Muszyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,2 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 44,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Muszyna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Muszyny
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Muszyna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Muszyna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Muszyna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Muszyna
  30,6%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Kraj
  29,1%
 • 25,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  59,4%
  woj. małopolskie
  56,1%
  Cała Polska
  54,0%
 • 59,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,1% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  6,9%
  Małopolskie
  7,7%
  Kraj
  8,5%
 • 11,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Muszyna
  2,9%
  Województwo
  5,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,1%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Muszynie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  3,8
  Województwo
  4,9
  Polska
  4,4
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  0,9
  Województwo
  1,3
  Kraj
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Muszynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -45 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -29 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,54 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -9,5
  woj. małopolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Muszynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Muszynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Muszynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Muszynie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 36 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 23 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 36,1%
  63,9%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Muszyna
  7,6
  Małopolskie
  9,8
  Cały kraj
  8,7
 • 45,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Muszyna
  45,1
  Małopolskie
  41,1
  Kraj
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 91 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 91
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 279 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 203 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 349 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Muszyna
  3 279 g
  Województwo
  3 319 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 147 Waga 4000g - 4499g
 • 147
 • 654 Waga 3500g - 3999g
 • 654
 • 985 Waga 3000g - 3499g
 • 985
 • 440 Waga 2500g - 2999g
 • 440
 • 84 Waga 2000g - 2499g
 • 84
 • 40 Waga 1500g - 1999g
 • 40
 • 17 Waga 1000g - 1499g
 • 17
 • 11 Waga 600g - 999g
 • 11
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,51 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Muszyna
  1,51
  Województwo
  1,39
  Kraj
  1,32
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Muszyna
  0,72
  Małopolskie
  0,68
  Cały kraj
  0,64
 • 1,11 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,11
  Małopolskie
  0,82
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Muszynie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 81 Zgony
 • 42 Kobiety
  (Zgony)
 • 39 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,9%
  48,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,2 Zgony na 1000 ludności
 • Muszyna
  17,2
  woj. małopolskie
  12,0
  Cały kraj
  13,6
 • 90,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  90,4
  Małopolskie
  122,4
  Cały kraj
  156,7
 • 5,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Muszyna
  5,0
  Województwo
  3,0
  Polska
  3,9
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Muszyna
  2,8
  Województwo
  2,9
  Cała Polska
  3,6
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  36,7%
  Województwo
  38,1%
  Polska
  34,8%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Muszyna
  19,2%
  Małopolskie
  21,2%
  Kraj
  19,6%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,1%
  woj. małopolskie
  5,0%
  Polska
  5,4%
 • 361 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,8
  Cała Polska
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  70,4
  Kraj
  74,4
 • 193,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  193,3
  Województwo
  251,3
  Cała Polska
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  231,7
  Kraj
  246,5
 • 369,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 397,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 342,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  369,8
  Województwo
  452,3
  Kraj
  475,8
 • 46,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 73,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  46,4
  Małopolskie
  60,9
  Polska
  70,6
 • 22,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Muszyna
  22,3
  Małopolskie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 6,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Muszyna
  6,5
  Województwo
  6,6
  Kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Małopolskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 49 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -27 Saldo migracji
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -28 Saldo migracji wewnętrznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Muszynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Muszyna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Muszyna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Muszynie oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,71 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Muszynie to 1 623 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 343 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Muszynie to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Muszynie to 159,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,58% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,41% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,82% mieszkań posiada łazienkę, 82,01% korzysta z centralnego ogrzewania, a 80,22% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosądeckiego.

  Powiat nowosądecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 623 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 342,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Muszyna
  342,60
  Województwo
  363,30
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 76,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  76,30 m2
  woj. małopolskie
  79,00 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 26,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  26,10 m2
  woj. małopolskie
  28,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,26 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,26
  woj. małopolskie
  3,91
  Polska
  3,82
 • 2,92 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,92
  Województwo
  2,75
  Cała Polska
  2,55
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,69
  woj. małopolskie
  0,70
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,71 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Muszyna
  1,71
  Małopolskie
  6,43
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 44 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  5,50
  woj. małopolskie
  4,02
  Kraj
  3,90
 • 9,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  9,43
  woj. małopolskie
  25,89
  Polska
  24,07
 • 1 279 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 159,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Muszyna
  159,9 m2
  Województwo
  98,4 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,27 m2
  Małopolskie
  0,63 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,58%
  woj. małopolskie
  97,03%
  Polska
  96,97%
 • 97,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,41%
  woj. małopolskie
  95,28%
  Polska
  94,01%
 • 94,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  94,82%
  woj. małopolskie
  93,52%
  Cała Polska
  91,78%
 • 82,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,01%
  Województwo
  83,12%
  Cały kraj
  83,08%
 • 80,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  80,22%
  woj. małopolskie
  64,65%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Muszyna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Muszynie na 1000 mieszkańców pracuje 161osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Muszynie wynosiło w 2021 roku 7,7% (9,2% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Muszynie wynosiło 4 540,71 PLN, co odpowiada 75.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Muszyny 469 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 199 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -270.

  48,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Muszyny pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,5% w przemyśle i budownictwie, a 13,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 161 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  161,0
  woj. małopolskie
  255,0
  Polska
  257,0
 • 7,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,2% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • Miasto
  7,7%
  Województwo
  4,5%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Muszynie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Muszynie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Muszynie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 541 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 541 PLN
  Małopolskie
  6 047 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Muszynie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 469 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 199 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -270 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 48,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 46,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,5% Przemysł i budownictwo
 • 9,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,7% Pozostałe
 • 26,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Muszynie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 749 Pracujący ogółem
 • 410 Kobiety
 • 339 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Muszynie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 53,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Muszyna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  66,4
  Województwo
  67,1
  Cały kraj
  69,0
 • 41,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Muszyna
  41,2
  Małopolskie
  35,0
  Cały kraj
  38,2
 • 163,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  163,4
  Województwo
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Muszyna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Muszynie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 539 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 421 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 41 nowych podmiotów, a 24 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (60) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (18) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (58) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Muszynie najwięcej (27) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (522) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,3% (158) podmiotów, a 69,4% (374) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Muszynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 539 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 158 Przemysł i budownictwo
 • 374 Pozostała działalność
 • 41 Podmioty nowo zarejestrowane w Muszynie w 2021 roku
 • 24 Podmioty wyrejestrowane w Muszynie w 2021 roku
 • 421 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 522 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 522
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 539 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 539
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 31 Spółki handlowe ogółem
 • 31
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 27  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 27
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 22 Spółki cywilne ogółem
 • 22
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 421 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 122 Budownictwo
 • 122
 • 83 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 83
 • 44 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 44
 • 38 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 38
 • 24 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 24
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 18 Transport i gospodarka magazynowa
 • 18
 • 16 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 16
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 12 Informacja i komunikacja
 • 12
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Muszyna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Muszynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 69 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,70 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Muszynie wynosi 85,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Muszyny najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 8,45 (wykrywalność 87%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,74 (wykrywalność 79%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 3,38 (56%), drogowe - 1,17 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Muszyny.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 69
 • 22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 22
 • 39 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 39
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 14,70 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Muszyna
  14,70
  Małopolskie
  20,48
  Kraj
  21,51
 • 4,74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Muszyna
  4,74
  woj. małopolskie
  10,79
  Cały kraj
  12,82
 • 8,45 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,45
  woj. małopolskie
  7,08
  Polska
  5,89
 • 1,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,17
  Małopolskie
  1,29
  Kraj
  1,85
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Muszyna
  0,18
  woj. małopolskie
  0,25
  Polska
  0,35
 • 3,38 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Muszyna
  3,38
  Małopolskie
  9,25
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  86%
  Województwo
  76%
  Kraj
  71%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Muszyna
  79%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  64%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  87%
  Województwo
  76%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Muszyna
  100%
  Małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  97%
  Województwo
  83%
  Kraj
  89%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  56%
  Województwo
  57%
  Kraj
  53%

Muszyna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Muszyny wyniosła w 2021 roku 73,2 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 12.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Muszyny - 25.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,5 mln złotych, czyli 15,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Muszyny wyniosła w 2021 roku 86,0 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.6%). W budżecie Muszyny wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 828 złotych na mieszkańca (11,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 58,4 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,9%.
 • Wydatki budżetu w Muszynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Muszyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Muszyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,3 mln

  4,0 tys(100%)

  41,4 mln

  3,5 tys(100%)

  45,1 mln

  3,9 tys(100%)

  50,6 mln

  4,4 tys(100%)

  67,1 mln

  5,8 tys(100%)

  78,6 mln

  6,8 tys(100%)

  82,3 mln

  7,1 tys(100%)

  73,2 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,9 mln

  2,6 tys(28%)

  13,3 mln

  2,6 tys(32.1%)

  13,2 mln

  2,7 tys(29.2%)

  12,8 mln

  2,6 tys(25.3%)

  14,0 mln

  2,9 tys(20.8%)

  15,1 mln

  3,2 tys(19.2%)

  16,5 mln

  3,5 tys(20.1%)

  18,4 mln

  3,9 tys(25.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,3 mln

  2,1 tys(22.3%)

  4,0 mln

  795(9.6%)

  3,6 mln

  740(8.1%)

  5,3 mln

  1,1 tys(10.5%)

  5,1 mln

  1,1 tys(7.6%)

  10,9 mln

  2,3 tys(13.9%)

  19,6 mln

  4,1 tys(23.8%)

  12,8 mln

  2,7 tys(17.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,4 mln

  870(9.5%)

  4,5 mln

  893(10.8%)

  4,4 mln

  892(9.7%)

  5,1 mln

  1,0 tys(10%)

  5,7 mln

  1,2 tys(8.5%)

  5,9 mln

  1,2 tys(7.6%)

  6,2 mln

  1,3 tys(7.5%)

  6,9 mln

  1,5 tys(9.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,8 mln

  558(6.1%)

  2,1 mln

  421(5.1%)

  1,6 mln

  319(3.5%)

  2,4 mln

  499(4.8%)

  2,4 mln

  490(3.5%)

  1,8 mln

  379(2.3%)

  1,9 mln

  404(2.3%)

  5,1 mln

  1,1 tys(6.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,7 mln

  935(10.2%)

  3,4 mln

  668(8.1%)

  2,2 mln

  449(4.9%)

  2,1 mln

  437(4.2%)

  2,6 mln

  532(3.8%)

  16,1 mln

  3,4 tys(20.5%)

  7,9 mln

  1,7 tys(9.6%)

  4,8 mln

  1,0 tys(6.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,1 mln

  1,2 tys(13.2%)

  6,4 mln

  1,3 tys(15.6%)

  14,2 mln

  2,9 tys(31.6%)

  2,3 mln

  464(4.5%)

  2,5 mln

  510(3.7%)

  2,8 mln

  586(3.5%)

  2,9 mln

  615(3.5%)

  3,2 mln

  683(4.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  970,7 tys

  193(2.1%)

  1,2 mln

  242(2.9%)

  1,7 mln

  353(3.9%)

  653,4 tys

  133(1.3%)

  1,1 mln

  233(1.7%)

  988,1 tys

  208(1.3%)

  712,0 tys

  150(0.9%)

  1,2 mln

  262(1.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  439,6 tys

  87,4(1%)

  3,4 mln

  677(8.2%)

  810,3 tys

  165(1.8%)

  2,2 mln

  445(4.3%)

  12,7 mln

  2,6 tys(19%)

  5,9 mln

  1,2 tys(7.5%)

  5,7 mln

  1,2 tys(6.9%)

  805,5 tys

  173(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  251,1 tys

  49,9(0.5%)

  261,8 tys

  52,1(0.6%)

  746,1 tys

  152(1.7%)

  500,2 tys

  102(1%)

  3,7 mln

  758(5.5%)

  368,3 tys

  77,4(0.5%)

  293,1 tys

  61,9(0.4%)

  514,6 tys

  110(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  306,5 tys

  60,9(0.7%)

  266,0 tys

  53,0(0.6%)

  280,5 tys

  57,0(0.6%)

  290,4 tys

  59,2(0.6%)

  302,1 tys

  62,5(0.5%)

  347,7 tys

  73,0(0.4%)

  416,0 tys

  87,8(0.5%)

  430,2 tys

  92,2(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  457,3 tys

  91,0(1%)

  382,3 tys

  76,2(0.9%)

  343,1 tys

  69,7(0.8%)

  446,7 tys

  91,0(0.9%)

  744,9 tys

  154(1.1%)

  297,9 tys

  62,6(0.4%)

  533,5 tys

  113(0.6%)

  410,4 tys

  88,0(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  216(2.4%)

  1,0 mln

  204(2.5%)

  931,1 tys

  189(2.1%)

  865,8 tys

  176(1.7%)

  782,1 tys

  162(1.2%)

  746,1 tys

  157(0.9%)

  721,1 tys

  152(0.9%)

  398,5 tys

  85,4(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  134,0 tys

  26,7(0.3%)

  104,3 tys

  20,8(0.3%)

  138,9 tys

  28,2(0.3%)

  166,4 tys

  33,9(0.3%)

  145,0 tys

  30,0(0.2%)

  276,6 tys

  58,1(0.4%)

  126,6 tys

  26,7(0.2%)

  300,7 tys

  64,5(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  561,4 tys

  112(1.2%)

  537,7 tys

  107(1.3%)

  471,6 tys

  95,8(1%)

  448,2 tys

  91,3(0.9%)

  702,6 tys

  145(1%)

  599,2 tys

  126(0.8%)

  279,8 tys

  59,1(0.3%)

  277,9 tys

  59,6(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  327,3 tys

  65,1(0.7%)

  281,2 tys

  56,0(0.7%)

  212,1 tys

  43,1(0.5%)

  283,1 tys

  57,7(0.6%)

  203,9 tys

  42,2(0.3%)

  237,9 tys

  50,0(0.3%)

  171,5 tys

  36,2(0.2%)

  271,1 tys

  58,1(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  180,7 tys

  35,9(0.4%)

  73,2 tys

  14,6(0.2%)

  169,1 tys

  34,3(0.4%)

  125,1 tys

  25,5(0.2%)

  68,8 tys

  14,2(0.1%)

  78,5 tys

  16,5(0.1%)

  75,0 tys

  15,8(0.1%)

  189,7 tys

  40,7(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  199,3 tys

  39,6(0.4%)

  44,4 tys

  8,8(0.1%)

  46,9 tys

  9,5(0.1%)

  57,3 tys

  11,7(0.1%)

  50,6 tys

  10,5(0.1%)

  23,2 tys

  4,9(0%)

  17,6 tys

  3,7(0%)

  61,5 tys

  13,2(0.1%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,1 tys

  4,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  107,5 tys

  21,4(0.2%)

  130,5 tys

  26,0(0.3%)

  14,3 tys

  2,9(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  105,0 tys

  21,7(0.2%)

  128,3 tys

  27,0(0.2%)

  119,7 tys

  25,3(0.1%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,2(0%)

  200

  0,0(0%)

  920

  0,2(0%)

  350

  0,1(0%)

  470

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  159,2 tys

  32,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Muszynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Muszyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Muszyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,2 mln

  3,4 tys(100%)

  48,1 mln

  4,1 tys(100%)

  50,5 mln

  4,3 tys(100%)

  52,6 mln

  4,5 tys(100%)

  61,8 mln

  5,3 tys(100%)

  82,5 mln

  7,1 tys(100%)

  83,7 mln

  7,2 tys(100%)

  86,0 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,0 mln

  2,4 tys(29.9%)

  13,3 mln

  2,7 tys(27.7%)

  13,6 mln

  2,8 tys(26.8%)

  13,2 mln

  2,7 tys(25.1%)

  14,9 mln

  3,1 tys(24%)

  15,8 mln

  3,3 tys(19.1%)

  20,0 mln

  4,2 tys(23.9%)

  28,6 mln

  6,1 tys(33.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,7 mln

  2,7 tys(34.1%)

  14,7 mln

  2,9 tys(30.5%)

  15,8 mln

  3,2 tys(31.3%)

  16,9 mln

  3,5 tys(32.2%)

  17,6 mln

  3,6 tys(28.4%)

  19,8 mln

  4,2 tys(24%)

  18,9 mln

  4,0 tys(22.6%)

  21,5 mln

  4,6 tys(25%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  264(3.3%)

  4,9 mln

  969(10.1%)

  1,5 mln

  297(2.9%)

  989,3 tys

  202(1.9%)

  2,0 mln

  417(3.3%)

  6,5 mln

  1,4 tys(7.8%)

  9,2 mln

  1,9 tys(11%)

  7,4 mln

  1,6 tys(8.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  461(5.8%)

  3,8 mln

  754(7.9%)

  669,8 tys

  136(1.3%)

  845,8 tys

  172(1.6%)

  1,2 mln

  248(1.9%)

  11,2 mln

  2,3 tys(13.5%)

  8,8 mln

  1,9 tys(10.5%)

  3,8 mln

  823(4.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  283(3.5%)

  1,7 mln

  347(3.6%)

  1,1 mln

  230(2.2%)

  2,6 mln

  540(5%)

  1,6 mln

  336(2.6%)

  2,4 mln

  505(2.9%)

  1,8 mln

  381(2.2%)

  2,0 mln

  434(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  346(4.3%)

  1,2 mln

  247(2.6%)

  1,2 mln

  250(2.4%)

  1,3 mln

  262(2.4%)

  1,2 mln

  241(1.9%)

  1,1 mln

  227(1.3%)

  1,5 mln

  310(1.8%)

  1,9 mln

  401(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  687,2 tys

  137(1.7%)

  1,6 mln

  327(3.4%)

  268,1 tys

  54,4(0.5%)

  47,1 tys

  9,6(0.1%)

  1,2 mln

  250(2%)

  372,2 tys

  78,2(0.5%)

  122,4 tys

  25,8(0.1%)

  1,6 mln

  345(1.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  942(11.8%)

  4,8 mln

  952(9.9%)

  12,6 mln

  2,6 tys(25%)

  605,5 tys

  123(1.2%)

  660,3 tys

  137(1.1%)

  687,8 tys

  144(0.8%)

  704,7 tys

  149(0.8%)

  668,8 tys

  143(0.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  97,5 tys

  19,4(0.2%)

  697,4 tys

  139(1.4%)

  2,2 mln

  445(4.3%)

  679,3 tys

  138(1.3%)

  4,1 mln

  854(6.7%)

  6,6 mln

  1,4 tys(8%)

  3,7 mln

  791(4.5%)

  495,5 tys

  106(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  857,0 tys

  170(2.1%)

  964,3 tys

  192(2%)

  793,2 tys

  161(1.6%)

  581,8 tys

  119(1.1%)

  935,5 tys

  194(1.5%)

  664,8 tys

  140(0.8%)

  321,7 tys

  67,9(0.4%)

  369,0 tys

  79,1(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  269,7 tys

  53,6(0.7%)

  124,2 tys

  24,7(0.3%)

  308,8 tys

  62,7(0.6%)

  319,8 tys

  65,1(0.6%)

  808,7 tys

  167(1.3%)

  337,2 tys

  70,8(0.4%)

  183,2 tys

  38,7(0.2%)

  198,8 tys

  42,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  91,4 tys

  18,2(0.2%)

  65,1 tys

  13,0(0.1%)

  84,5 tys

  17,2(0.2%)

  91,0 tys

  18,5(0.2%)

  82,6 tys

  17,1(0.1%)

  177,1 tys

  37,2(0.2%)

  73,8 tys

  15,6(0.1%)

  155,7 tys

  33,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  502,7 tys

  100,0(1.3%)

  966

  0,2(0%)

  270,0 tys

  54,8(0.5%)

  17,7 tys

  3,6(0%)

  1,2 mln

  244(1.9%)

  809,2 tys

  170(1%)

  59,9 tys

  12,7(0.1%)

  99,7 tys

  21,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  78,1 tys

  15,5(0.2%)

  49,7 tys

  9,9(0.1%)

  32,5 tys

  6,6(0.1%)

  28,1 tys

  5,7(0.1%)

  24,5 tys

  5,1(0%)

  53,3 tys

  11,2(0.1%)

  82,4 tys

  17,4(0.1%)

  88,8 tys

  19,0(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  182,0 tys

  36,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,3 tys

  2,9(0%)

  10,8 tys

  2,2(0%)

  11,7 tys

  2,5(0%)

  10,2 tys

  2,2(0%)

  61,5 tys

  13,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  42,6 tys

  8,5(0.1%)

  48,3 tys

  9,6(0.1%)

  51,7 tys

  10,5(0.1%)

  39,9 tys

  8,1(0.1%)

  41,6 tys

  8,6(0.1%)

  300

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,4 tys

  11,0(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,9 tys

  7,7(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,0 tys

  3,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  107,5 tys

  21,4(0.3%)

  130,5 tys

  26,0(0.3%)

  14,3 tys

  2,9(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  105,0 tys

  21,7(0.2%)

  128,3 tys

  27,0(0.2%)

  119,7 tys

  25,3(0.1%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,2(0%)

  200

  0,0(0%)

  920

  0,2(0%)

  350

  0,1(0%)

  470

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,7 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Muszyna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 970 mieszkańców Muszyny jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 488 kobiet oraz 482 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,7% mieszkańców Muszyny, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 12,8% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Muszyny mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Muszynie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,0%) oraz średnie zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,6%) oraz średnie zawodowe (23,5%).

  W roku 2021 w Muszynie mieściły się 3 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 201 dzieci (110 dziewczynek oraz 91 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Muszynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 123 dzieci (67 dziewczynek oraz 56 chłopców). Dostępne były 104 miejsca.

  14,1% mieszkańców Muszyny w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 12,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 525 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,60 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 393 uczniów (196 kobiet oraz 197 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Muszynie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 373 uczniów (182 kobiety oraz 191 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,5% ludności (23,6% wśród dziewczynek i 25,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,1 uczniów.

  W Muszynie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 55 uczniów (34 kobiety oraz 21 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 22 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Muszynie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 12 oddziałach uczyło się 362 uczniów (219 kobiet oraz 143 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 122 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,5 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,3% mieszkańców Muszyny w wieku potencjalnej nauki (28,5% kobiet i 30,1% mężczyzn).

 • 17,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,2%
  woj. małopolskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,0%
  woj. małopolskie
  34,2%
  Polska
  35,2%
 • 37,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,0%
  Małopolskie
  11,2%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Muszyna
  22,1%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Kraj
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  27,7%
  Małopolskie
  22,6%
  Kraj
  21,2%
 • 19,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,5%
  Małopolskie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Muszyna
  12,8%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Muszyna
  3,8%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1525 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Muszyna
  1 525,0
  Województwo
  901,0
  Polska
  896,0
 • 0,60 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,60
  Województwo
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 209 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Muszyna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 201 Dzieci
 • 110 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 91 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,7%
  45,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 54 3 lata
 • 54
 • 43 4 lata
 • 43
 • 51 5 lata
 • 51
 • 48 6 lat
 • 48
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 32 3 lata
 • 32
 • 25 4 lata
 • 25
 • 25 5 lata
 • 25
 • 26 6 lat
 • 26
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 22 3 lata
 • 22
 • 18 4 lata
 • 18
 • 26 5 lata
 • 26
 • 22 6 lat
 • 22
 • 6 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 13,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Muszynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Muszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Muszynie
  Publiczne
  18 471-45-53
  ul. Piłsudskiego 89
  33-370 Muszyna
  5113-
  Niepubliczne Przedszkole "Pszczółka Maja" M.Kruczek
  Niepubliczne
  51 266-04-43
  ul. PIŁSUDSKIEGO 119
  33-370 Muszyna
  ---
 • Szkoły podstawowe w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Muszyna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 393 Uczniowie
 • 196 Kobiety
  (uczniowie)
 • 197 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,9%
  50,1%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  17,1
  woj. małopolskie
  16,5
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 33,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Muszynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Muszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kurierów Sądeckich w Muszynie (Kurierzy Sądeccy)
  Publiczna
  ul. Rynek 13
  33-370 Muszyna
  13288-
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Muszynie (Jan Paweł II)
  Publiczna
  18 471-40-01
  18 471-40-01
  ul. KOSCIUSZKI 54
  33-370 Muszyna
  77011
 • Szkoły ponadpodstawowe w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Muszyna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 55 Uczniowie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,8%
  38,2%
 • 22 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  27,5
  Małopolskie
  26,8
  Kraj
  26,3
 •  
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Muszynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Muszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im.Jana Kochanowskiego w Muszynie (Jan Kochanowski)
  Publiczne
  18 471-91-80
  18 471-91-80
  ul. Rynek 13
  33-370 Muszyna
  5123-
  Technikum w Złockiem z siedzibą w Muszynie
  Publiczne
  18 471-91-80
  18 471-91-80
  ul. Rynek 13
  33-370 Muszyna
  363-
 • Edukacyjne grupy wieku w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 14,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Muszyna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Muszyna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Muszyna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Muszyna - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Muszynie

 • Według danych GUS z 2021 roku w Muszynie znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 ★★★, 1 ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki wczasowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • zakłady uzdrowiskowe: 3
  • pokoje gościnne: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 88)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Muszynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Muszynie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Muszynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Muszynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 170 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 102 (uczestnicy: 9 099)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 183)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 1 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 65)
  • koncerty: 42 (uczestnicy: 3 974)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 129)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 506)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 78)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 45)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 480)
  • warsztaty: 25 (uczestnicy: 227)
  • inne: 16 (uczestnicy: 1 912)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 184)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 40)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 49)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 25)
  • taneczne: 6 (członkowie: 70)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Muszynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 45 244 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 49 765 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Muszynie działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 467 członków. Zarejestrowano 399 ćwiczących (mężczyźni: 282, kobiety: 117, chłopcy do lat 18: 152, dziewczęta do lat 18: 89). Aktywnych było 14 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Muszynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Muszynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Muszyny znajduje się 31 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Muszynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1679 r.dnia 1965-02-25, wykaz dokumentów: Kl.V-3/6/65 z 1965-02-25
  • Mur/ogrodzenie z XIX w. (ul. Kościelna 64)dnia 1965-02-25, wykaz dokumentów: Kl.V-3/6/65 z 1965-02-25
  • Dzwonnica z 1803 r.dnia 1965-02-25, wykaz dokumentów: Kl.V-3/6/65 z 1965-02-25
  • Figura z 1752 r. (ul. Kościelna 62)dnia 1965-02-25, wykaz dokumentów: Kl.V-3/6/65 z 1965-02-25
  • Gajówka/leśniczówka z XVIII w. (ul. Zielona 1)dnia 1965-10-01, wykaz dokumentów: 789 z 1965-10-01
  • Dwór z XVIII w. (ul. Kity 16)dnia 1965-10-01, wykaz dokumentów: 790 z 1965-10-01; brak numeru z 1986-10-25
  • Zamek z XIII w.dnia 1980-01-28, wykaz dokumentów: 283/80 z 1980-01-28
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 75)dnia 1983-03-18, wykaz dokumentów: 334 z 1983-03-18
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 54)dnia 1983-03-18, wykaz dokumentów: 335 z 1983-03-18
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 46)dnia 1983-03-18, wykaz dokumentów: 336 z 1983-03-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Kościelna 59)dnia 1983-03-18, wykaz dokumentów: 337 z 1983-03-18
  • Miasto z XIX w.dnia 1983-03-18, wykaz dokumentów: A-333 z 1983-03-18
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 41)dnia 1983-03-22, wykaz dokumentów: 338 z 1983-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 57)dnia 1983-03-22, wykaz dokumentów: 339 z 1983-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 51)dnia 1983-03-22, wykaz dokumentów: 341 z 1983-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 61)dnia 1983-03-22, wykaz dokumentów: 342 z 1983-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 55)dnia 1983-03-22, wykaz dokumentów: 343 z 1983-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 49)dnia 1983-03-22, wykaz dokumentów: 344 z 1983-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 7)dnia 1983-03-22, wykaz dokumentów: 345 z 1983-03-22
  • Zajazd z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Kity 26)dnia 1987-09-04, wykaz dokumentów: A-514 z 1987-09-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1909 r. (ul. Piłsudskiego 106)dnia 1988-11-21, wykaz dokumentów: 582 z 1988-11-21
  • Kapliczka z 1900 r. (ul. Piłsudskiego 106)dnia 1988-11-21, wykaz dokumentów: 582 z 1988-11-21
  • Kapliczka z pocz. XIX w.dnia 1991-04-05, wykaz dokumentów: 623 z 1991-04-05
  • Kapliczka z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1991-04-06, wykaz dokumentów: 620 z 1991-04-06
  • Kapliczka z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1991-04-06, wykaz dokumentów: 621 z 1991-04-06
  • Kapliczka z 2. poł. XIX w.dnia 1991-04-06, wykaz dokumentów: 622 z 1991-04-06; A-1401/M z 2014-01-31
  • Plebania z 1. poł. XIX w. (ul. Kościelna 64)dnia 1994-02-23, wykaz dokumentów: A-733 z 1994-02-23
  • Kordegarda z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Kity 24)dnia 1994-02-24, wykaz dokumentów: A-734 z 1994-02-24
  • Kaplica z 2. poł. XIX w.dnia 1994-02-28, wykaz dokumentów: A-735 z 1994-02-28
  • Kapliczka z 1876 r. (ul. Kościuszki 110A)dnia 1994-03-01, wykaz dokumentów: A-736 z 1994-03-01
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 1994-05-05, wykaz dokumentów: A-707 z 1994-05-05
 • Formy ochrony przyrody w Muszynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Muszyny znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Muszynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Las Lipowy Obrożyska - leśny rezerwat przyrodyTyp: biocenotyczny i fizjocenotyczny, Data ustanowienia: 1958-02-03, Powierzchnia: 112.88 ha
  • Popradzki Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1987-09-11, Powierzchnia: 54392.7 ha, Powierzchnia otuliny: 21768.8 ha
  • Ostoja Popradzka - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-04-09, Powierzchnia: 57930.98 ha
  • Uroczysko Szczawnik - Pomnik przyrodyOpis: drzewostan jodłowo-bukowy, Data ustanowienia: 1990-02-20, Opis granicy: Leśnictwo Szczawnik oddz. 3D
  • im. prof. Henryka Świdzińskiego - Pomnik przyrodyOpis: mofeta co2, Data ustanowienia: 1998-12-07, Opis granicy: Inne - górny odcinek poza zabudową wsi bezpośrednio poniżej przepustu na skraju Złockiego Potoku przed skrętem drogi do Jastrzębika
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-01-15, Opis granicy: obok kościoła parafialnego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1969-04-02, Opis granicy: na gruncie kolejowym koło dworca kolejowego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1969-04-02, Opis granicy: pomiędzy kościołem a cmentarzem
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1969-04-15, Opis granicy: przy ul. Lipowej przed domem Polskiego Związku Ociemniałych
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1978-10-30, Opis granicy: przy ul. Lipowej po przeciwnej stronie domu Polskiego Związku Ociemniałych
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-07-25, Opis granicy: ul. Piłsudskiego w pasie drogi wojewódzkiej

Muszyna - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Muszynie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 106,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Muszynie znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosądeckiego.

  Powiat nowosądecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Muszynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 6 Ranni
  (rok 2021)
 • 3 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Muszynie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 106,04 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Muszyna
  106,0
  Małopolskie
  65,7
  Cały kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  Małopolskie
  4,2
  Cały kraj
  5,9
 • 127,25 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  127,3
  Województwo
  76,0
  Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  Małopolskie
  6,4
  Cały kraj
  9,8
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Muszyna
  120,0
  Województwo
  115,7
  Cały kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Muszynie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 593,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  593,9 km
  woj. małopolskie
  551,4 km
  Polska
  591,9 km
 • 7,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Muszyna
  7,3 km
  woj. małopolskie
  2,5 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 7 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Muszyna przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 971droga wojewódzka nr 971(Piwniczna-Zdrój - Wierchomla Wielka - Zubrzyk - Żegiestów - Żegiestów-Zdrój - Andrzejówka - Milik - Muszyna - Powroźnik - Krynica-Zdrój)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Muszyna przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 96Linia kolejowa nr 96: Tarnów - Leluchów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tarnów - Tarnów Filia - Tarnów Południowy - Kłokowa - Łowczówek Pleśna - Łowczów - Tuchów - Lubaszowa - Siedliska koło Tuchowa - Chojnik - Gromnik - Bogoniowice Ciężkowice - Pławna - Bobowa - Bobowa Miasto - Jankowa - Wilczyska - Stróże - Grybów - Biała Wyżna - Ptaszkowa - Mszalnica - Kamionka Wielka - Nowy Sącz Jamnica - Nowy Sącz - Nowy Sącz Biegonice - Mostki - Stary Sącz - Barcice - Rytro - Młodów - Piwniczna Zdrój - Piwniczna - Łomnica Zdrój - Wierchomla - Wierchomla Wielka - Zubrzyk - Żegiestów - Żegiestów Zdrój - Andrzejówka - Milik -Muszyna -Muszyna Poprad - Leluchów)
  • LK 105Linia kolejowa nr 105: Muszyna - Krynica [o znaczeniu drugorzędnym] (Muszyna -Muszyna Zdrój - Powroźnik - Krynica-Zdrój)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Muszynie istnieje 28 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Basztowa

  ul. Grunwaldzka

  ul. Jasna

  ul. Kity

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Nowa

  ul. Obwodnica św. Jana Pawła II

  ul. Ogrodowa

  Park Zdrojowy Baszta im. Antoniego Jurczaka

  ul. Piłsudskiego

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Pułaskiego

  ul. Rolanda

  ul. Romana Dmowskiego

  ul. Rynek

  ul. Słoneczna

  ul. Wąska

  ul. Zazamcze

  al. Zdrojowa

  ul. Zefirka

  ul. Zielona

  ul. dr. Seweryna Mściwujewskiego