Muszyna w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Muszyna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Muszyna to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Muszyna.
 • 4 909 Liczba mieszkańców
 • 24,4 km² Powierzchnia
 • 200,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 450 m n.p.m Wysokość
 • 1209 Data założenia
 • 1356 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 18 Numer kierunkowy
 • KNS Tablice rejestracyjne
 • Jan Józef Golba Burmistrz miasta
Muszyna na mapie
Identyfikatory
 • 20.897249.3566 Współrzędne GPS
 • 1210114 TERYT (TERC)
 • 0961283 SIMC
Herb miasta Muszyna
Muszyna herb
Flaga miasta Muszyna
Muszyna flaga

Muszyna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-370Poczta Muszyna
33-370Skrytki Pocztowe Poczta Muszyna

Muszyna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Muszynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Nowym Sączu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 77
33-300 Nowy Sącz
Urząd Miasta i Gminy w Muszynie
(18) 471-40-09
(18) 477-79-21
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna

Muszyna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Muszyna jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 909, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 36 małżeństw, co odpowiada 7,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  33,7% mieszkańców Muszyny jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 1,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy.

  Muszyna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -19. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,86 na 1000 mieszkańców Muszyny. W 2017 roku urodziło się 35 dzieci, w tym 60,0% dziewczynek i 40,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 318 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 42,9% zgonów w Muszynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,3% zgonów w Muszynie były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Muszyny przypada 10.65 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 42 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 37 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Muszyny 5. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -9.

  61,8% mieszkańców Muszyny jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Muszyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 909 Liczba mieszkańców
 • 2 562 Kobiety
 • 2 347 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Muszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Muszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Muszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Muszyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Muszyna
  41,7 lat
  woj. małopolskie
  40,5 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Muszyna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Muszyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  34,0%
  woj. małopolskie
  30,6%
  Cała Polska
  28,8%
 • 28,6% Kobiety
  (Panny)
 • 39,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,2%
  Małopolskie
  56,8%
  Kraj
  55,8%
 • 57,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,5% Wdowcy/Wdowy
 • Muszyna
  7,3%
  Województwo
  8,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 12,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  1,3%
  woj. małopolskie
  3,4%
  Cała Polska
  5,0%
 • 1,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  Województwo
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Muszynie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  7,3
  Województwo
  5,4
  Kraj
  5,0
 • 0,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  0,6
  woj. małopolskie
  1,3
  Cały kraj
  1,7
 • 36 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Muszynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -19 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,86 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Muszyna
  -3,9
  Małopolskie
  1,9
  Cały kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Muszynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Muszynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Muszynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Muszynie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 35 Urodzenia żywe
 • 21 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,0%
  40,0%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Muszyna
  7,1
  Małopolskie
  11,3
  Kraj
  10,5
 • 51,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Muszyna
  51,5
  Województwo
  46,2
  Cały kraj
  44,2
 • 6.49 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.49
 • 61.21 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 61.21
 • 118.48 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 118.48
 • 93.99 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 93.99
 • 48.33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 48.33
 • 9.62 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.62
 • 0.87 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.87
 • 3 318 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 276 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 359 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Muszyna
  3 318 g
  Województwo
  3 333 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 22 Waga 4500g - 4999g
 • 22
 • 189 Waga 4000g - 4499g
 • 189
 • 834 Waga 3500g - 3999g
 • 834
 • 1 097 Waga 3000g - 3499g
 • 1 097
 • 447 Waga 2500g - 2999g
 • 447
 • 127 Waga 2000g - 2499g
 • 127
 • 34 Waga 1500g - 1999g
 • 34
 • 19 Waga 1000g - 1499g
 • 19
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,69 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Muszyna
  1,69
  Małopolskie
  1,49
  Cały kraj
  1,45
 • 0,84 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,84
  Małopolskie
  0,72
  Cała Polska
  0,71
 • 1,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Muszyna
  1,71
  woj. małopolskie
  1,20
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Muszynie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 53 Zgony
 • 24 Kobiety
  (Zgony)
 • 29 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,3%
  54,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,7
  Małopolskie
  9,1
  Cały kraj
  10,1
 • 61,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Muszyna
  61,6
  Województwo
  84,5
  Polska
  101,5
 • 6,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Muszyna
  6,8
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  4,0
 • 2,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,2
  woj. małopolskie
  2,5
  Kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Muszyna
  45,2%
  Małopolskie
  50,2%
  Kraj
  45,7%
 • 26,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,8%
  woj. małopolskie
  28,1%
  Polska
  26,7%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,9%
  Województwo
  4,6%
  Polska
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  5,3
  Cały kraj
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  72,9
  Cała Polska
  74,3
 • 189,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Muszyna
  189,9
  Małopolskie
  261,6
  Kraj
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,4
  Kraj
  261,6
 • 320,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 335,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 305,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  320,5
  Małopolskie
  467,3
  Polska
  469,0
 • 51,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 85,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Muszyna
  51,3
  Małopolskie
  72,0
  Polska
  87,7
 • 14,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Muszyna
  14,1
  Województwo
  31,1
  Kraj
  31,8
 • 11,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  11,3
  Małopolskie
  7,3
  Polska
  8,0
 • 1,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Muszyna
  1,7%
  Województwo
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 37 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 5 Saldo migracji wewnętrznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Saldo migracji zagranicznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Muszynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Muszyna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Muszyna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Muszynie oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,41 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Muszynie to 1 618 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 329 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Muszynie to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Muszynie to 114,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,58% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,40% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,81% mieszkań posiada łazienkę, 81,95% korzysta z centralnego ogrzewania, a 78,49% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 618 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 328,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  328,60
  woj. małopolskie
  343,80
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 76,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  76,10 m2
  woj. małopolskie
  78,20 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 25,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,00 m2
  woj. małopolskie
  26,90 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,25 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,25
  Województwo
  3,92
  Cała Polska
  3,82
 • 3,04 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,04
  woj. małopolskie
  2,91
  Kraj
  2,69
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Muszyna
  0,72
  Małopolskie
  0,74
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,41 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,41
  woj. małopolskie
  5,89
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 12 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  6,00
  woj. małopolskie
  3,92
  Polska
  3,91
 • 2,44 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Muszyna
  2,44
  Województwo
  23,09
  Kraj
  18,14
 • 229 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 114,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  114,5 m2
  Małopolskie
  93,4 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,05 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,05 m2
  woj. małopolskie
  0,55 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,58%
  woj. małopolskie
  96,82%
  Polska
  96,79%
 • 97,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,40%
  woj. małopolskie
  94,95%
  Cała Polska
  93,66%
 • 94,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,81%
  Województwo
  93,08%
  Cały kraj
  91,31%
 • 81,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  81,95%
  woj. małopolskie
  81,97%
  Polska
  82,12%
 • 78,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  78,49%
  woj. małopolskie
  63,94%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Muszyna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Muszynie na 1000 mieszkańców pracuje 161 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Muszynie wynosiło w 2017 roku 8,9% (9,9% wśród kobiet i 8,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Muszynie wynosiło 3 396,14 PLN, co odpowiada 75.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Muszyny 469 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 199 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -270.

  51,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Muszyny pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 161 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  161,0
  Województwo
  238,0
  Cały kraj
  247,0
 • 8,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,9% Kobiety
 • 8,0% Mężczyźni
 • Miasto
  8,9%
  Małopolskie
  5,4%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Muszynie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Muszynie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Muszynie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 396 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 396 PLN
  Województwo
  4 347 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Muszynie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 469 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 199 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -270 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 51,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 50,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,7% Przemysł i budownictwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,7% Pozostałe
 • 26,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Muszynie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 790 Pracujący ogółem
 • 452 Kobiety
 • 338 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Muszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,8% W wieku produkcyjnym
 • 55,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Muszyna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Muszyna
  61,7
  Małopolskie
  62,6
  Cały kraj
  63,4
 • 35,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  35,0
  Województwo
  31,8
  Polska
  34,0
 • 130,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Muszyna
  130,9
  Małopolskie
  103,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Muszyna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Muszynie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 506 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 378 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 43 nowe podmioty, a 45 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (60) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (43) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (58) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (31) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Muszynie najwięcej (30) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (489) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,9% (126) podmiotów, a 73,5% (372) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Muszynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 506 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 126 Przemysł i budownictwo
 • 372 Pozostała działalność
 • 43 Podmioty nowo zarejestrowane w Muszynie w 2017 roku
 • 45 Podmioty wyrejestrowane w Muszynie w 2017 roku
 • 378 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 489 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 489
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 506 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 506
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 36 Spółki handlowe ogółem
 • 36
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 30  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 30
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 23 Spółki cywilne ogółem
 • 23
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 378 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 94 Budownictwo
 • 94
 • 89 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 89
 • 46 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 46
 • 27 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 27
 • 27 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 27
 • 16 Przetwórstwo przemysłowe
 • 16
 • 14 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 14
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 12 Transport i gospodarka magazynowa
 • 12
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Muszyna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Muszynie stwierdzono szacunkowo 114 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,29 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Muszynie wynosi 91,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Muszyny najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 18,10 (wykrywalność 90%) oraz o charakterze gospodarczym - 15,92 (wykrywalność 98%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 5,51 (70%), drogowe - 1,36 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Muszyny.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 114 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 114
 • 27 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 27
 • 78 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 78
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 89 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 89
 • 23,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Muszyna
  23,29
  woj. małopolskie
  24,34
  Cały kraj
  19,62
 • 5,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,51
  woj. małopolskie
  12,99
  Polska
  12,07
 • 15,92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,92
  Małopolskie
  9,11
  Kraj
  4,94
 • 1,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Muszyna
  1,36
  woj. małopolskie
  1,46
  Polska
  1,78
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Muszyna
  0,22
  Małopolskie
  0,40
  Kraj
  0,49
 • 18,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  18,10
  Województwo
  9,56
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Muszyna
  92%
  Województwo
  79%
  Cała Polska
  72%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  67%
  Kraj
  60%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Muszyna
  98%
  Małopolskie
  93%
  Kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Województwo
  83%
  Kraj
  84%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  91%
  woj. małopolskie
  58%
  Cała Polska
  52%

Muszyna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Muszyny wyniosła w 2016 roku 45,1 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Muszyny - 31.6% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (29.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,4 mln złotych, czyli 9,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Muszyny wyniosła w 2016 roku 50,5 mln złotych, co daje 4,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (25%). W budżecie Muszyny wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 530 złotych na mieszkańca (12,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 62,6 złotych na mieszkańca (1,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,4%.
 • Wydatki budżetu w Muszynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Muszyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Muszyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,0 mln

  4,3 tys(100%)

  67,1 mln

  5,8 tys(100%)

  47,6 mln

  4,1 tys(100%)

  53,5 mln

  4,6 tys(100%)

  60,0 mln

  5,1 tys(100%)

  46,3 mln

  4,0 tys(100%)

  41,4 mln

  3,5 tys(100%)

  45,1 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  971(9.8%)

  9,0 mln

  1,8 tys(13.4%)

  5,9 mln

  1,2 tys(12.4%)

  6,1 mln

  1,2 tys(11.3%)

  6,1 mln

  1,2 tys(10.1%)

  6,1 mln

  1,2 tys(13.2%)

  6,4 mln

  1,3 tys(15.6%)

  14,2 mln

  2,9 tys(31.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,7 mln

  2,4 tys(23.9%)

  12,3 mln

  2,5 tys(18.4%)

  13,2 mln

  2,6 tys(27.7%)

  16,5 mln

  3,2 tys(30.9%)

  12,8 mln

  2,5 tys(21.4%)

  12,9 mln

  2,6 tys(28%)

  13,3 mln

  2,6 tys(32.1%)

  13,2 mln

  2,7 tys(29.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,9 mln

  782(7.9%)

  4,8 mln

  981(7.2%)

  4,4 mln

  853(9.2%)

  4,3 mln

  850(8.1%)

  4,4 mln

  865(7.3%)

  4,4 mln

  870(9.5%)

  4,5 mln

  893(10.8%)

  4,4 mln

  892(9.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,8 mln

  1,6 tys(15.8%)

  6,4 mln

  1,3 tys(9.5%)

  8,3 mln

  1,6 tys(17.4%)

  6,2 mln

  1,2 tys(11.5%)

  5,8 mln

  1,1 tys(9.6%)

  10,3 mln

  2,1 tys(22.3%)

  4,0 mln

  795(9.6%)

  3,6 mln

  740(8.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,2 mln

  2,5 tys(24.9%)

  13,5 mln

  2,7 tys(20.1%)

  8,5 mln

  1,7 tys(17.8%)

  12,9 mln

  2,5 tys(24.1%)

  23,6 mln

  4,7 tys(39.4%)

  4,7 mln

  935(10.2%)

  3,4 mln

  668(8.1%)

  2,2 mln

  449(4.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  255(2.6%)

  4,2 mln

  840(6.2%)

  1,3 mln

  246(2.6%)

  969,2 tys

  189(1.8%)

  1,8 mln

  352(3%)

  970,7 tys

  193(2.1%)

  1,2 mln

  242(2.9%)

  1,7 mln

  353(3.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  877,9 tys

  177(1.8%)

  1,5 mln

  301(2.2%)

  1,1 mln

  216(2.3%)

  2,1 mln

  404(3.9%)

  1,3 mln

  259(2.2%)

  2,8 mln

  558(6.1%)

  2,1 mln

  421(5.1%)

  1,6 mln

  319(3.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  333,5 tys

  67,2(0.7%)

  781,0 tys

  158(1.2%)

  1,1 mln

  220(2.4%)

  1,4 mln

  283(2.7%)

  1,2 mln

  230(1.9%)

  1,1 mln

  216(2.4%)

  1,0 mln

  204(2.5%)

  931,1 tys

  189(2.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,1 mln

  817(8.3%)

  9,1 mln

  1,8 tys(13.5%)

  230,2 tys

  45,0(0.5%)

  64,8 tys

  12,7(0.1%)

  162,4 tys

  32,0(0.3%)

  439,6 tys

  87,4(1%)

  3,4 mln

  677(8.2%)

  810,3 tys

  165(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  262,8 tys

  52,9(0.5%)

  3,0 mln

  600(4.4%)

  1,8 mln

  344(3.7%)

  655,6 tys

  128(1.2%)

  964,5 tys

  190(1.6%)

  251,1 tys

  49,9(0.5%)

  261,8 tys

  52,1(0.6%)

  746,1 tys

  152(1.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  131,2 tys

  26,4(0.3%)

  221,0 tys

  44,7(0.3%)

  192,4 tys

  37,6(0.4%)

  364,6 tys

  71,3(0.7%)

  312,0 tys

  61,6(0.5%)

  561,4 tys

  112(1.2%)

  537,7 tys

  107(1.3%)

  471,6 tys

  95,8(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  456,9 tys

  92,0(0.9%)

  907,5 tys

  183(1.4%)

  370,8 tys

  72,5(0.8%)

  628,0 tys

  123(1.2%)

  386,1 tys

  76,2(0.6%)

  457,3 tys

  91,0(1%)

  382,3 tys

  76,2(0.9%)

  343,1 tys

  69,7(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  347,9 tys

  70,1(0.7%)

  500,4 tys

  101(0.7%)

  283,2 tys

  55,4(0.6%)

  302,3 tys

  59,1(0.6%)

  352,3 tys

  69,5(0.6%)

  306,5 tys

  60,9(0.7%)

  266,0 tys

  53,0(0.6%)

  280,5 tys

  57,0(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  232,7 tys

  46,9(0.5%)

  239,6 tys

  48,4(0.4%)

  212,4 tys

  41,5(0.4%)

  236,8 tys

  46,3(0.4%)

  242,6 tys

  47,9(0.4%)

  327,3 tys

  65,1(0.7%)

  281,2 tys

  56,0(0.7%)

  212,1 tys

  43,1(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  59,3 tys

  11,9(0.1%)

  120,4 tys

  24,3(0.2%)

  134,8 tys

  26,4(0.3%)

  281,4 tys

  55,0(0.5%)

  198,3 tys

  39,1(0.3%)

  180,7 tys

  35,9(0.4%)

  73,2 tys

  14,6(0.2%)

  169,1 tys

  34,3(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  20,6 tys

  4,1(0%)

  18,4 tys

  3,7(0%)

  72,6 tys

  14,2(0.2%)

  71,1 tys

  13,9(0.1%)

  158,4 tys

  31,3(0.3%)

  134,0 tys

  26,7(0.3%)

  104,3 tys

  20,8(0.3%)

  138,9 tys

  28,2(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  526,3 tys

  106(1.1%)

  481,8 tys

  97,4(0.7%)

  593,2 tys

  116(1.2%)

  451,5 tys

  88,3(0.8%)

  267,0 tys

  52,7(0.4%)

  199,3 tys

  39,6(0.4%)

  44,4 tys

  8,8(0.1%)

  46,9 tys

  9,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  43,1 tys

  8,7(0.1%)

  87,4 tys

  17,7(0.1%)

  25,5 tys

  5,0(0.1%)

  4,0 tys

  0,8(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  107,5 tys

  21,4(0.2%)

  130,5 tys

  26,0(0.3%)

  14,3 tys

  2,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  797

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,2(0%)

  200

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  48,8 tys

  9,8(0.1%)

  52,2 tys

  10,6(0.1%)

  50,6 tys

  9,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Muszynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Muszyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Muszyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Muszyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,2 mln

  3,8 tys(100%)

  57,9 mln

  5,0 tys(100%)

  47,7 mln

  4,1 tys(100%)

  53,6 mln

  4,6 tys(100%)

  58,2 mln

  5,0 tys(100%)

  40,2 mln

  3,4 tys(100%)

  48,1 mln

  4,1 tys(100%)

  50,5 mln

  4,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,6 mln

  2,5 tys(29.1%)

  13,5 mln

  2,7 tys(23.4%)

  12,6 mln

  2,5 tys(26.3%)

  13,2 mln

  2,6 tys(24.6%)

  14,2 mln

  2,8 tys(24.3%)

  13,7 mln

  2,7 tys(34.1%)

  14,7 mln

  2,9 tys(30.5%)

  15,8 mln

  3,2 tys(31.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,8 mln

  2,4 tys(27.2%)

  13,9 mln

  2,8 tys(24%)

  12,0 mln

  2,3 tys(25.1%)

  12,1 mln

  2,4 tys(22.5%)

  13,0 mln

  2,6 tys(22.3%)

  12,0 mln

  2,4 tys(29.9%)

  13,3 mln

  2,7 tys(27.7%)

  13,6 mln

  2,8 tys(26.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  828(9.5%)

  8,0 mln

  1,6 tys(13.9%)

  4,8 mln

  932(10%)

  4,9 mln

  959(9.2%)

  4,8 mln

  938(8.2%)

  4,7 mln

  942(11.8%)

  4,8 mln

  952(9.9%)

  12,6 mln

  2,6 tys(25%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,5 mln

  298(3.4%)

  2,9 mln

  595(5.1%)

  717,8 tys

  140(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,8 tys

  6,7(0.1%)

  97,5 tys

  19,4(0.2%)

  697,4 tys

  139(1.4%)

  2,2 mln

  445(4.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  229(2.6%)

  4,6 mln

  936(8%)

  4,6 mln

  895(9.6%)

  1,5 mln

  301(2.9%)

  3,2 mln

  629(5.5%)

  1,3 mln

  264(3.3%)

  4,9 mln

  969(10.1%)

  1,5 mln

  297(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  556,9 tys

  112(1.3%)

  627,1 tys

  127(1.1%)

  1,6 mln

  321(3.4%)

  3,5 mln

  686(6.5%)

  1,0 mln

  200(1.7%)

  1,7 mln

  346(4.3%)

  1,2 mln

  247(2.6%)

  1,2 mln

  250(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  348(4%)

  3,7 mln

  740(6.3%)

  1,8 mln

  358(3.8%)

  1,8 mln

  347(3.3%)

  1,9 mln

  378(3.3%)

  1,4 mln

  283(3.5%)

  1,7 mln

  347(3.6%)

  1,1 mln

  230(2.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  303,2 tys

  61,1(0.7%)

  192,7 tys

  39,0(0.3%)

  449,8 tys

  88,0(0.9%)

  609,9 tys

  119(1.1%)

  509,2 tys

  100(0.9%)

  857,0 tys

  170(2.1%)

  964,3 tys

  192(2%)

  793,2 tys

  161(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,2 mln

  1,6 tys(18.9%)

  7,1 mln

  1,4 tys(12.2%)

  4,6 mln

  905(9.7%)

  14,9 mln

  2,9 tys(27.8%)

  18,0 mln

  3,5 tys(30.9%)

  2,3 mln

  461(5.8%)

  3,8 mln

  754(7.9%)

  669,8 tys

  136(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  146,4 tys

  29,5(0.3%)

  656,9 tys

  133(1.1%)

  3,1 mln

  606(6.5%)

  305,6 tys

  59,7(0.6%)

  301,9 tys

  59,6(0.5%)

  269,7 tys

  53,6(0.7%)

  124,2 tys

  24,7(0.3%)

  308,8 tys

  62,7(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  23,6 tys

  4,7(0.1%)

  1,3 mln

  258(2.2%)

  644,0 tys

  126(1.4%)

  48,4 tys

  9,5(0.1%)

  753,6 tys

  149(1.3%)

  502,7 tys

  100,0(1.3%)

  966

  0,2(0%)

  270,0 tys

  54,8(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  471,0 tys

  94,9(1.1%)

  127,9 tys

  25,9(0.2%)

  34,9 tys

  6,8(0.1%)

  113,9 tys

  22,3(0.2%)

  50,8 tys

  10,0(0.1%)

  687,2 tys

  137(1.7%)

  1,6 mln

  327(3.4%)

  268,1 tys

  54,4(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  19,6 tys

  4,0(0%)

  17,8 tys

  3,6(0%)

  42,1 tys

  8,2(0.1%)

  48,0 tys

  9,4(0.1%)

  106,9 tys

  21,1(0.2%)

  91,4 tys

  18,2(0.2%)

  65,1 tys

  13,0(0.1%)

  84,5 tys

  17,2(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  33,4 tys

  6,7(0.1%)

  373,2 tys

  75,5(0.6%)

  45,8 tys

  9,0(0.1%)

  82,7 tys

  16,2(0.2%)

  40,5 tys

  8,0(0.1%)

  42,6 tys

  8,5(0.1%)

  48,3 tys

  9,6(0.1%)

  51,7 tys

  10,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  79,3 tys

  16,0(0.2%)

  246,4 tys

  49,8(0.4%)

  60,5 tys

  11,8(0.1%)

  57,4 tys

  11,2(0.1%)

  84,0 tys

  16,6(0.1%)

  78,1 tys

  15,5(0.2%)

  49,7 tys

  9,9(0.1%)

  32,5 tys

  6,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  43,1 tys

  8,7(0.1%)

  87,4 tys

  17,7(0.2%)

  25,5 tys

  5,0(0.1%)

  4,0 tys

  0,8(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  107,5 tys

  21,4(0.3%)

  130,5 tys

  26,0(0.3%)

  14,3 tys

  2,9(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,0 tys

  14,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,7 tys

  2,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  797

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,2(0%)

  200

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  526,3 tys

  106(1.2%)

  473,8 tys

  95,8(0.8%)

  534,0 tys

  104(1.1%)

  437,7 tys

  85,6(0.8%)

  327,9 tys

  64,7(0.6%)

  182,0 tys

  36,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Muszyna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 134 mieszkańców Muszyny jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 567 kobiet oraz 567 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców Muszyny, gimnazjalnym 7,0%, natomiast 21,7% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Muszyny mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Muszynie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,9%) oraz podstawowe ukończone (20,4%).

  14,9% mieszkańców Muszyny w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,5% wśród dziewczynek i 15,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 154 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,7% ludności (25,6% wśród dziewczynek i 25,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 106,01.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,9% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 126,99.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (18,3% wśród dziewczyn i 16,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 20 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,7% mieszkańców Muszyny w wieku potencjalnej nauki (28,7% kobiet i 28,7% mężczyzn).

 • 10,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  10,0%
  woj. małopolskie
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 12,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  30,5%
  woj. małopolskie
  33,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,3%
  Małopolskie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Muszyna
  10,8%
  woj. małopolskie
  12,6%
  Kraj
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  17,3%
  Małopolskie
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  28,7%
  Małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 20,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Muszyna
  7,0%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • 6,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Muszyna
  21,7%
  Województwo
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Muszyna
  2,1%
  Województwo
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1154 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 154,0
  Województwo
  820,0
  Kraj
  811,0
 • 0,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,68
  woj. małopolskie
  0,99
  Cała Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Muszynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Muszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Muszynie
  Publiczne
  18 471-45-53
  ul. Piłsudskiego 89
  33-370 Muszyna
  5113-
  Niepubliczne Przedszkole "Pszczółka Maja" M.Kruczek
  Niepubliczne
  51 266-04-43
  ul. PIŁSUDSKIEGO 119
  33-370 Muszyna
  ---
 • Szkoły podstawowe w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 106,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  106,01
  Małopolskie
  96,08
  Kraj
  96,62
 • 104,95 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Muszyna
  104,95
  Małopolskie
  93,17
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Muszyna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Muszyna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  Małopolskie
  17,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Muszynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Muszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kurierów Sądeckich w Muszynie (Kurierzy Sądeccy)
  Publiczna
  ul. Rynek 13
  33-370 Muszyna
  13288-
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Muszynie (Jan Paweł II)
  Publiczna
  18 471-40-01
  18 471-40-01
  ul. KOSCIUSZKI 54
  33-370 Muszyna
  77011
 • Szkoły gimnazjalne w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 126,99 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  126,99
  Województwo
  98,59
  Polska
  100,01
 • 123,93 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  123,93
  Małopolskie
  93,36
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Muszyna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Muszyna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Muszyna
  23,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Muszynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Muszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Muszynie im. Straży Granicznej II Rzeczpospolitej (Straż Graniczna II Rzeczpospolitej)
  Publiczne
  18 471-40-58
  18 471-80-11
  ul. Rynek 13
  33-370 Muszyna
  9229-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Muszynie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  25,0
  woj. małopolskie
  27,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Muszyna
  20,0
  woj. małopolskie
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 20 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 20
 • 20 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 20
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Muszynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Muszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im.Jana Kochanowskiego w Muszynie (Jan Kochanowski)
  Publiczne
  18 471-91-80
  18 471-91-80
  ul. Rynek 13
  33-370 Muszyna
  5123-
  Technikum w Złockiem z siedzibą w Muszynie
  Publiczne
  18 471-91-80
  18 471-91-80
  ul. Rynek 13
  33-370 Muszyna
  363-
 • Edukacyjne grupy wieku w Muszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 14,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Muszyna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Muszyna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Muszyna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Muszyna - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Muszynie

 • Według danych GUS z 2017 roku w Muszynie znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 ★★★, 1 ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki wczasowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 3
  • pokoje gościnne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 295)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Muszynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Muszynie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Muszynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Muszynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 63 (uczestnicy: 12 240)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 210)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 1 040)
  • koncerty: 24 (uczestnicy: 6 180)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 30)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 450)
  • pokazy teatralne: 13 (uczestnicy: 2 360)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 50)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 1 770)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 70)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 30)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 10)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 22 (członkowie: 355)
  • teatralne: 1 (członkowie: 30)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 78)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 65)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 27)
  • taneczne: 7 (członkowie: 155)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Muszynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 50 678 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 49 765 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Muszynie działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 467 członków. Zarejestrowano 399 ćwiczących (mężczyźni: 282, kobiety: 117, chłopcy do lat 18: 152, dziewczęta do lat 18: 89). Aktywnych było 14 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Muszynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Muszynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Muszyny znajduje się 31 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Muszynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1679 r.dnia 1965-02-25, wykaz dokumentów: Kl.V-3/6/65 z 1965-02-25
  • Mur/ogrodzenie z XIX w. (ul. Kościelna 64)dnia 1965-02-25, wykaz dokumentów: Kl.V-3/6/65 z 1965-02-25
  • Dzwonnica z 1803 r.dnia 1965-02-25, wykaz dokumentów: Kl.V-3/6/65 z 1965-02-25
  • Figura z 1752 r. (ul. Kościelna 62)dnia 1965-02-25, wykaz dokumentów: Kl.V-3/6/65 z 1965-02-25
  • Gajówka/leśniczówka z XVIII w. (ul. Zielona 1)dnia 1965-10-01, wykaz dokumentów: 789 z 1965-10-01
  • Dwór z XVIII w. (ul. Kity 16)dnia 1965-10-01, wykaz dokumentów: 790 z 1965-10-01; brak numeru z 1986-10-25
  • Zamek z XIII w.dnia 1980-01-28, wykaz dokumentów: 283/80 z 1980-01-28
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 75)dnia 1983-03-18, wykaz dokumentów: 334 z 1983-03-18
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 54)dnia 1983-03-18, wykaz dokumentów: 335 z 1983-03-18
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 46)dnia 1983-03-18, wykaz dokumentów: 336 z 1983-03-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Kościelna 59)dnia 1983-03-18, wykaz dokumentów: 337 z 1983-03-18
  • Miasto z XIX w.dnia 1983-03-18, wykaz dokumentów: A-333 z 1983-03-18
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 41)dnia 1983-03-22, wykaz dokumentów: 338 z 1983-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 57)dnia 1983-03-22, wykaz dokumentów: 339 z 1983-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 51)dnia 1983-03-22, wykaz dokumentów: 341 z 1983-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 61)dnia 1983-03-22, wykaz dokumentów: 342 z 1983-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 55)dnia 1983-03-22, wykaz dokumentów: 343 z 1983-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 49)dnia 1983-03-22, wykaz dokumentów: 344 z 1983-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kościelna 7)dnia 1983-03-22, wykaz dokumentów: 345 z 1983-03-22
  • Zajazd z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Kity 26)dnia 1987-09-04, wykaz dokumentów: A-514 z 1987-09-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1909 r. (ul. Piłsudskiego 106)dnia 1988-11-21, wykaz dokumentów: 582 z 1988-11-21
  • Kapliczka z 1900 r. (ul. Piłsudskiego 106)dnia 1988-11-21, wykaz dokumentów: 582 z 1988-11-21
  • Kapliczka z pocz. XIX w.dnia 1991-04-05, wykaz dokumentów: 623 z 1991-04-05
  • Kapliczka z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1991-04-06, wykaz dokumentów: 620 z 1991-04-06
  • Kapliczka z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1991-04-06, wykaz dokumentów: 621 z 1991-04-06
  • Kapliczka z 2. poł. XIX w.dnia 1991-04-06, wykaz dokumentów: 622 z 1991-04-06; A-1401/M z 2014-01-31
  • Plebania z 1. poł. XIX w. (ul. Kościelna 64)dnia 1994-02-23, wykaz dokumentów: A-733 z 1994-02-23
  • Kordegarda z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Kity 24)dnia 1994-02-24, wykaz dokumentów: A-734 z 1994-02-24
  • Kaplica z 2. poł. XIX w.dnia 1994-02-28, wykaz dokumentów: A-735 z 1994-02-28
  • Kapliczka z 1876 r. (ul. Kościuszki 110A)dnia 1994-03-01, wykaz dokumentów: A-736 z 1994-03-01
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 1994-05-05, wykaz dokumentów: A-707 z 1994-05-05
 • Formy ochrony przyrody w Muszynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Muszyny znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Muszynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Las Lipowy Obrożyska - leśny rezerwat przyrodyTyp: biocenotyczny i fizjocenotyczny, Data ustanowienia: 1958-02-03, Powierzchnia: 112.88 ha
  • Popradzki Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1987-09-11, Powierzchnia: 54392.7 ha, Powierzchnia otuliny: 21768.8 ha
  • Ostoja Popradzka - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-04-09, Powierzchnia: 57930.98 ha
  • Uroczysko Szczawnik - Pomnik przyrodyOpis: drzewostan jodłowo-bukowy, Data ustanowienia: 1990-02-20, Opis granicy: Leśnictwo Szczawnik oddz. 3D
  • im. prof. Henryka Świdzińskiego - Pomnik przyrodyOpis: mofeta co2, Data ustanowienia: 1998-12-07, Opis granicy: Inne - górny odcinek poza zabudową wsi bezpośrednio poniżej przepustu na skraju Złockiego Potoku przed skrętem drogi do Jastrzębika
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-01-15, Opis granicy: obok kościoła parafialnego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1969-04-02, Opis granicy: na gruncie kolejowym koło dworca kolejowego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1969-04-02, Opis granicy: pomiędzy kościołem a cmentarzem
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1969-04-15, Opis granicy: przy ul. Lipowej przed domem Polskiego Związku Ociemniałych
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1978-10-30, Opis granicy: przy ul. Lipowej po przeciwnej stronie domu Polskiego Związku Ociemniałych
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-07-25, Opis granicy: ul. Piłsudskiego w pasie drogi wojewódzkiej

Muszyna - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Muszynie znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 taksówek oraz 7 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosądeckiego.

  Powiat nowosądecki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Muszynie w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 127,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  127,3 km
  Małopolskie
  326,7 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 1,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,6 km
  woj. małopolskie
  1,5 km
  Polska
  3,2 km
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 7 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Muszyna przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 971droga wojewódzka nr 971(Piwniczna-Zdrój - Wierchomla Wielka - Zubrzyk - Żegiestów - Żegiestów-Zdrój - Andrzejówka - Milik - Muszyna - Powroźnik - Krynica-Zdrój)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Muszyna przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 96Linia kolejowa nr 96: Tarnów - Leluchów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tarnów - Tarnów Filia - Tarnów Południowy - Kłokowa - Łowczówek Pleśna - Łowczów - Tuchów - Lubaszowa - Siedliska koło Tuchowa - Chojnik - Gromnik - Bogoniowice Ciężkowice - Pławna - Bobowa - Bobowa Miasto - Jankowa - Wilczyska - Stróże - Grybów - Biała Wyżna - Ptaszkowa - Mszalnica - Kamionka Wielka - Nowy Sącz Jamnica - Nowy Sącz - Nowy Sącz Biegonice - Mostki - Stary Sącz - Barcice - Rytro - Młodów - Piwniczna Zdrój - Piwniczna - Łomnica Zdrój - Wierchomla - Wierchomla Wielka - Zubrzyk - Żegiestów - Żegiestów Zdrój - Andrzejówka - Milik -Muszyna -Muszyna Poprad - Leluchów)
  • LK 105Linia kolejowa nr 105: Muszyna - Krynica [o znaczeniu drugorzędnym] (Muszyna -Muszyna Zdrój - Powroźnik - Krynica-Zdrój)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Muszynie istnieje 28 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Basztowa

  ul. Grunwaldzka

  ul. Jasna

  ul. Kity

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Nowa

  ul. Obwodnica św. Jana Pawła II

  ul. Ogrodowa

  Park Zdrojowy Baszta im. Antoniego Jurczaka

  ul. Piłsudskiego

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Pułaskiego

  ul. Rolanda

  ul. Romana Dmowskiego

  ul. Rynek

  ul. Słoneczna

  ul. Wąska

  ul. Zazamcze

  al. Zdrojowa

  ul. Zefirka

  ul. Zielona

  ul. dr. Seweryna Mściwujewskiego