Powiat ciechanowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat ciechanowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 85 378 Liczba mieszkańców
 • 1 060 km2 Powierzchnia
 • 81 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 53,9% Stopa urbanizacji
 • Sławomir Morawski Starosta
 • ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów Adres starostwa powiatowego
 • WCI Tablice rejestracyjne
Powiat ciechanowski na mapie
Identyfikatory
 • 1402 TERYT (TERC)
Herb powiatu ciechanowskiego
powiat ciechanowski herb
Flaga powiatu ciechanowskiego
powiat ciechanowski flaga

powiat ciechanowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
23 671 28 50
23 672 40 51
ul.Płocka 32
06-400 Ciechanów
Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie
23 673 16 14
23 673 14 10
ul.11 Pułku Ułanów Legionowych 25
06-400 Ciechanów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie
23 672 59 81
23 672 59 81
ul.17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie
23 672 33 13, 22 672 41 63
23 672 41 44
ul. Sienkiewicza 27
06-400 Ciechanów
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
(23) 672-34-85
(23) 672-29-45
ul. 17 Stycznia
06-400 Ciechanów

Powiat ciechanowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat ciechanowski ma 85 378 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 7,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ciechanowskiego w 2050 roku wynosi 71 195, z czego 35 776 to kobiety, a 35 419 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu ciechanowskiego zawarli w 2022 roku 350 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców powiatu ciechanowskiego jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat ciechanowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -425. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,95 na 1000 mieszkańców powiatu ciechanowskiego. W 2022 roku urodziło się 705 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 400 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 35,6% zgonów w powiecie ciechanowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,4% zgonów w powiecie ciechanowskim były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu ciechanowskiego przypada 13.16 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 816 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 980 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu ciechanowskiego -164. W tym samym roku 15 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 12.

  59,4% mieszkańców powiatu ciechanowskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu ciechanowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 85 378 Liczba mieszkańców
 • 43 423 Kobiety
 • 41 955 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie ciechanowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie ciechanowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie ciechanowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ciechanowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 71 195 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 776 Kobiety
 • 35 419 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie ciechanowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie ciechanowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie ciechanowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu ciechanowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. ciechanowski
  42,0 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat ciechanowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu ciechanowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat ciechanowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat ciechanowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat ciechanowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • powiat ciechanowski
  27,1%
  Mazowieckie
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 20,9% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,1% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  56,1%
  Województwo
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 55,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,6%
  Mazowieckie
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. ciechanowski
  7,1%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Powiat
  0,1%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie ciechanowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,1
  Mazowieckie
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 2,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. ciechanowski
  2,2
  woj. mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 350 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie ciechanowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -425 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -197 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -228 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,95 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -5,0
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • -6,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie ciechanowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie ciechanowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie ciechanowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie ciechanowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 705 Urodzenia żywe
 • 341 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 364 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,4%
  51,6%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,2
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 38,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat ciechanowski
  38,6
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 400 g Średnia waga noworodków
 • 3 326 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 470 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 400 g
  Województwo
  3 386 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 57 Waga 4000g - 4499g
 • 57
 • 243 Waga 3500g - 3999g
 • 243
 • 276 Waga 3000g - 3499g
 • 276
 • 91 Waga 2500g - 2999g
 • 91
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. ciechanowski
  1,41
  Województwo
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat ciechanowski
  0,68
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. ciechanowski
  0,62
  Województwo
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie ciechanowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 130 Zgony
 • 538 Kobiety
  (Zgony)
 • 592 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,6%
  52,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,2 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  13,2
  Mazowieckie
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 160,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. ciechanowski
  160,3
  Mazowieckie
  124,6
  Cała Polska
  147,0
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. ciechanowski
  1,4
  Województwo
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat ciechanowski
  4,0
  woj. mazowieckie
  2,8
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ciechanowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. ciechanowski
  35,6%
  woj. mazowieckie
  28,7%
  Kraj
  36,0%
 • 23,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,4%
  Mazowieckie
  23,5%
  Kraj
  23,6%
 • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,5%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Polska
  6,7%
 • 76 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Cały kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,3
  Cały kraj
  70,6
 • 307,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. ciechanowski
  307,5
  woj. mazowieckie
  266,8
  Cały kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Kraj
  253,9
 • 468,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 517,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 416,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat ciechanowski
  468,2
  Mazowieckie
  326,2
  Polska
  426,2
 • 73,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 98,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  73,5
  Województwo
  46,3
  Cała Polska
  62,9
 • 41,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat ciechanowski
  41,2
  woj. mazowieckie
  33,8
  Polska
  33,8
 • 2,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat ciechanowski
  2,3
  Województwo
  6,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat ciechanowski
  0,2%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie ciechanowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Osoby w zamachach samobójczych
 • 10 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 30 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat ciechanowski
  30,0
  Województwo
  25,0
  Cały kraj
  38,0
 • 21 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  21,0
  woj. mazowieckie
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • 4 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • 4 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 16 nieustalona
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 14 nieustalona
 • 14
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony19
 • 1 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 19 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony16
 • 1 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 separacja
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony25
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 25 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony18
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 18 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 5 emerytura
 • 5
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 16 nieustalony
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 11 nieustalony
 • 11
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 816 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 442 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 374 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 980 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 531 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 449 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -152 Saldo migracji
 • -79 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -73 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -164 Saldo migracji wewnętrznych
 • -89 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -75 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 12 Saldo migracji zagranicznych
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie ciechanowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat ciechanowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ciechanowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie ciechanowskim oddano do użytku 516 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,03 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie ciechanowskim to 33 576 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 392 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  57,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 43,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie ciechanowskim to 3,90 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie ciechanowskim to 87,80 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,63% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,15% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,74% mieszkań posiada łazienkę, 84,15% korzysta z centralnego ogrzewania, a 46,04% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie ciechanowskim 399 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 865 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 926 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 234 transakcje (mediana cen - 4 838 zł/m2, średnia - 4 924 zł/m2), a na rynku wtórnym 165 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 955 zł/m2, średnia - 4 928 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 865 zł
 • Tutaj
  4 865 zł
  woj. mazowieckie
  9 144 zł
  Kraj
  6 617 zł
 • 4 865 zł Ogółem
 • 4 865 zł
 • 4 942 zł do 40 m2
 • 4 942 zł
 • 4 783 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 783 zł
 • 5 347 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 347 zł
 • 4 380 zł od 80,1 m2
 • 4 380 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 926 zł
 • Powiat
  4 926 zł
  Mazowieckie
  9 651 zł
  Cały kraj
  7 224 zł
 • 4 926 zł Ogółem
 • 4 926 zł
 • 4 865 zł do 40 m2
 • 4 865 zł
 • 4 972 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 972 zł
 • 5 130 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 130 zł
 • 4 499 zł od 80,1 m2
 • 4 499 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 399
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m259
  • od 40,1 do 60 m2233
  • od 60,1 do 80 m272
  • od 80,1 m235
 • 59 do 40 m2
 • 233 od 40,1 do 60 m2
 • 72 od 60,1 do 80 m2
 • 35 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie ciechanowskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 838 zł
 • pow. ciechanowski
  4 838 zł
  Mazowieckie
  7 751 zł
  Cały kraj
  6 947 zł
 • 4 838 zł Ogółem
 • 4 838 zł
 • 4 931 zł do 40 m2
 • 4 931 zł
 • 4 729 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 729 zł
 • 5 420 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 420 zł
 • 4 592 zł od 80,1 m2
 • 4 592 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 924 zł
 • powiat ciechanowski
  4 924 zł
  Województwo
  8 501 zł
  Kraj
  7 466 zł
 • 4 924 zł Ogółem
 • 4 924 zł
 • 4 809 zł do 40 m2
 • 4 809 zł
 • 4 866 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 866 zł
 • 5 295 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 295 zł
 • 4 784 zł od 80,1 m2
 • 4 784 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 234
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m220
  • od 40,1 do 60 m2153
  • od 60,1 do 80 m235
  • od 80,1 m226
 • 20 do 40 m2
 • 153 od 40,1 do 60 m2
 • 35 od 60,1 do 80 m2
 • 26 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 955 zł
 • pow. ciechanowski
  4 955 zł
  Mazowieckie
  10 786 zł
  Cała Polska
  6 140 zł
 • 4 955 zł Ogółem
 • 4 955 zł
 • 5 000 zł do 40 m2
 • 5 000 zł
 • 5 096 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 096 zł
 • 4 940 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 940 zł
 • 2 710 zł od 80,1 m2
 • 2 710 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 928 zł
 • Powiat
  4 928 zł
  Mazowieckie
  10 903 zł
  Cały kraj
  6 984 zł
 • 4 928 zł Ogółem
 • 4 928 zł
 • 4 896 zł do 40 m2
 • 4 896 zł
 • 5 174 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 174 zł
 • 4 973 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 973 zł
 • 3 672 zł od 80,1 m2
 • 3 672 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 165
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m239
  • od 40,1 do 60 m280
  • od 60,1 do 80 m237
  • od 80,1 m29
 • 39 do 40 m2
 • 80 od 40,1 do 60 m2
 • 37 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 576 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 392,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat ciechanowski
  392,10
  Mazowieckie
  450,60
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 77,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat ciechanowski
  77,60 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 30,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,40 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,98 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat ciechanowski
  3,98
  woj. mazowieckie
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,55 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat ciechanowski
  2,55
  Mazowieckie
  2,22
  Cała Polska
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,64
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 516 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,03 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  6,03
  woj. mazowieckie
  7,83
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 014 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,90 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  3,90
  Mazowieckie
  3,70
  Polska
  3,89
 • 23,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  23,52
  woj. mazowieckie
  29,00
  Polska
  24,56
 • 45 292 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 87,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  87,8 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,53 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat ciechanowski
  0,53 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  96,63%
  Mazowieckie
  97,23%
  Kraj
  97,75%
 • 92,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. ciechanowski
  92,15%
  Mazowieckie
  95,03%
  Kraj
  95,18%
 • 89,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  89,74%
  Województwo
  93,83%
  Polska
  93,75%
 • 84,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. ciechanowski
  84,15%
  woj. mazowieckie
  88,35%
  Cały kraj
  85,83%
 • 46,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  46,04%
  woj. mazowieckie
  59,27%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat ciechanowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie ciechanowskim na 1000 mieszkańców pracuje 219osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie ciechanowskim wynosiło w 2023 roku 8,0% (8,0% wśród kobiet i 8,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ciechanowskim wynosiło 6 213,79 PLN, co odpowiada 92.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ciechanowskiego 5 253 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 374 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 879.

  16,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ciechanowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,8% w przemyśle i budownictwie, a 19,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 219 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  219,0
  Województwo
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 8,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,7% Kobiety
 • 8,1% Mężczyźni
 • powiat ciechanowski
  8,0%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie ciechanowskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie ciechanowskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie ciechanowskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 412 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  6 214 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie ciechanowskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 253 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 374 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 879 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,64 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,8% Przemysł i budownictwo
 • 23,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,5% Pozostałe
 • 44,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie ciechanowskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 876 Pracujący ogółem
 • 9 690 Kobiety
 • 9 186 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie ciechanowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat ciechanowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  68,4
  Mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 37,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. ciechanowski
  37,7
  woj. mazowieckie
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 123,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat ciechanowski
  123,0
  Mazowieckie
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat ciechanowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie ciechanowskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 087 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 314 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 555 nowych podmiotów, a 465 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (801) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (555) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (999) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (319) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie ciechanowskim najwięcej (373) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 810) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (197) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,0% (1 940) podmiotów, a 73,6% (5 950) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie ciechanowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.6%) oraz Budownictwo (18.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8 087 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 197 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 940 Przemysł i budownictwo
 • 5 950 Pozostała działalność
 • 555 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie ciechanowskim w 2023 roku
 • 465 Podmioty wyrejestrowane w powiecie ciechanowskim w 2023 roku
 • 6 314 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 810 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 810
 • 230 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 230
 • 42 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 42
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 3
 • 8 082 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 082
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 30 Spółdzielnie ogółem
 • 30
 • 446 Spółki handlowe ogółem
 • 446
 • 22  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 22
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 373  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 373
 • 20    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 20
 • 340 Spółki cywilne ogółem
 • 340
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 314 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 364 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 364
 • 1 135 Budownictwo
 • 1 135
 • 599 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 599
 • 552 Przetwórstwo przemysłowe
 • 552
 • 533 Transport i gospodarka magazynowa
 • 533
 • 531 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 531
 • 418 Pozostała działalność
 • 418
 • 258 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 258
 • 217 Informacja i komunikacja
 • 217
 • 166 Edukacja
 • 166
 • 160 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 160
 • 137 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 137
 • 93 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 93
 • 69 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 69
 • 59 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 59
 • 16 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 16
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ciechanowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie ciechanowskim stwierdzono 1 859 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,65 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie ciechanowskim wynosi 76,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu ciechanowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,82 (wykrywalność 68%) oraz o charakterze gospodarczym - 8,07 (wykrywalność 81%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 8,02 (48%), drogowe - 2,04 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat ciechanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 859 Przestępstwa ogółem
 • 1 859
 • 929 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 929
 • 693 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 693
 • 175 Przestępstwa drogowe
 • 175
 • 15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 15
 • 689 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 689
 • 21,65 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. ciechanowski
  21,65
  woj. mazowieckie
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 10,82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,82
  Mazowieckie
  14,84
  Polska
  12,98
 • 8,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,07
  Mazowieckie
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 2,04 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,04
  Mazowieckie
  1,76
  Cały kraj
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat ciechanowski
  0,17
  Województwo
  0,29
  Polska
  0,35
 • 8,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. ciechanowski
  8,02
  Województwo
  13,04
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat ciechanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. ciechanowski
  77%
  woj. mazowieckie
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  69%
  woj. mazowieckie
  55%
  Cała Polska
  63%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  81%
  woj. mazowieckie
  69%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat ciechanowski
  88%
  woj. mazowieckie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat ciechanowski
  48%
  woj. mazowieckie
  42%
  Cały kraj
  51%

Powiat ciechanowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu ciechanowskiego wyniosła w 2022 roku 136,9 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu ciechanowskiego - 32.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (14%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,8 mln złotych, czyli 11,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu ciechanowskiego wyniosła w 2022 roku 136,1 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.1%). W budżecie powiatu ciechanowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 312 złotych na mieszkańca (19,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,8 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie ciechanowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat ciechanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu ciechanowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  93,7 mln

  1,0 tys(100%)

  90,5 mln

  1,0 tys(100%)

  96,0 mln

  1,1 tys(100%)

  112,0 mln

  1,2 tys(100%)

  108,9 mln

  1,2 tys(100%)

  115,1 mln

  1,3 tys(100%)

  133,5 mln

  1,5 tys(100%)

  136,9 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  31,0 mln

  343(33.1%)

  29,7 mln

  329(32.8%)

  30,2 mln

  336(31.5%)

  32,8 mln

  366(29.3%)

  34,3 mln

  384(31.5%)

  41,7 mln

  469(36.2%)

  45,3 mln

  514(33.9%)

  44,7 mln

  522(32.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,9 mln

  209(20.2%)

  18,4 mln

  204(20.3%)

  14,3 mln

  159(14.9%)

  15,3 mln

  171(13.7%)

  16,6 mln

  185(15.2%)

  18,9 mln

  213(16.4%)

  18,8 mln

  214(14.1%)

  19,2 mln

  224(14%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,6 mln

  128(12.3%)

  11,7 mln

  130(13%)

  11,6 mln

  129(12.1%)

  10,4 mln

  116(9.3%)

  13,2 mln

  147(12.1%)

  15,4 mln

  174(13.4%)

  16,1 mln

  183(12.1%)

  18,6 mln

  218(13.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,4 mln

  59,4(5.7%)

  5,4 mln

  60,0(6%)

  5,9 mln

  65,5(6.1%)

  6,1 mln

  67,6(5.4%)

  7,3 mln

  81,3(6.7%)

  8,1 mln

  90,9(7%)

  8,3 mln

  93,9(6.2%)

  11,4 mln

  134(8.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,9 mln

  110(10.6%)

  7,6 mln

  84,4(8.4%)

  13,9 mln

  155(14.5%)

  27,6 mln

  308(24.7%)

  15,7 mln

  176(14.4%)

  6,3 mln

  71,0(5.5%)

  12,1 mln

  137(9.1%)

  11,2 mln

  131(8.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,5 mln

  72,2(7%)

  6,1 mln

  67,3(6.7%)

  4,9 mln

  54,2(5.1%)

  5,4 mln

  60,3(4.8%)

  5,5 mln

  61,2(5%)

  5,5 mln

  62,0(4.8%)

  5,7 mln

  65,0(4.3%)

  6,0 mln

  70,2(4.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,8 mln

  30,6(3%)

  3,0 mln

  32,7(3.3%)

  2,7 mln

  30,2(2.8%)

  2,8 mln

  30,9(2.5%)

  2,9 mln

  32,7(2.7%)

  3,6 mln

  40,7(3.1%)

  3,6 mln

  40,5(2.7%)

  3,9 mln

  45,4(2.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,0 mln

  22,7(2.2%)

  2,3 mln

  25,0(2.5%)

  2,2 mln

  24,7(2.3%)

  2,4 mln

  26,4(2.1%)

  2,9 mln

  32,1(2.6%)

  3,8 mln

  42,4(3.3%)

  4,3 mln

  48,9(3.2%)

  3,4 mln

  39,8(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,3 mln

  36,5(3.5%)

  3,3 mln

  36,2(3.6%)

  2,5 mln

  28,3(2.7%)

  2,0 mln

  22,5(1.8%)

  1,9 mln

  21,5(1.8%)

  2,2 mln

  25,1(1.9%)

  3,0 mln

  33,9(2.2%)

  2,9 mln

  33,5(2.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  500

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  131,3 tys

  1,5(0.1%)

  5,2 mln

  58,7(3.9%)

  2,7 mln

  32,0(2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  875,3 tys

  9,7(0.9%)

  887,4 tys

  9,8(1%)

  795,7 tys

  8,8(0.8%)

  712,7 tys

  7,9(0.6%)

  1,1 mln

  12,3(1%)

  591,6 tys

  6,7(0.5%)

  379,5 tys

  4,3(0.3%)

  2,3 mln

  27,0(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  844,0 tys

  9,3(0.9%)

  1,0 mln

  11,5(1.1%)

  915,0 tys

  10,2(1%)

  918,0 tys

  10,2(0.8%)

  1,3 mln

  14,9(1.2%)

  1,9 mln

  21,3(1.6%)

  2,0 mln

  23,3(1.5%)

  2,3 mln

  26,5(1.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  12,1 tys

  0,1(0%)

  358,0 tys

  4,0(0.4%)

  208,1 tys

  2,3(0.2%)

  11,9 tys

  0,1(0%)

  191,2 tys

  2,1(0.2%)

  449,8 tys

  5,1(0.4%)

  883,7 tys

  10,0(0.7%)

  745,3 tys

  8,7(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  118,6 tys

  1,3(0.1%)

  162,0 tys

  1,8(0.2%)

  112,3 tys

  1,2(0.1%)

  131,4 tys

  1,5(0.1%)

  135,1 tys

  1,5(0.1%)

  216,6 tys

  2,4(0.2%)

  391,7 tys

  4,4(0.3%)

  334,6 tys

  3,9(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  98,8 tys

  1,1(0.1%)

  98,1 tys

  1,1(0.1%)

  97,8 tys

  1,1(0.1%)

  85,0 tys

  0,9(0.1%)

  131,9 tys

  1,5(0.1%)

  185,4 tys

  2,1(0.2%)

  322,6 tys

  3,7(0.2%)

  312,0 tys

  3,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  321,2 tys

  3,6(0.3%)

  312,6 tys

  3,5(0.3%)

  315,7 tys

  3,5(0.3%)

  324,3 tys

  3,6(0.3%)

  399,3 tys

  4,5(0.4%)

  361,9 tys

  4,1(0.3%)

  379,6 tys

  4,3(0.3%)

  274,9 tys

  3,2(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,7(0.3%)

  250,4 tys

  2,8(0.3%)

  250,2 tys

  2,8(0.2%)

  256,0 tys

  2,9(0.2%)

  260,0 tys

  2,9(0.2%)

  263,9 tys

  3,0(0.2%)

  264,0 tys

  3,1(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,4 tys

  0,2(0%)

  38,9 tys

  0,4(0%)

  116,2 tys

  1,4(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  407,2 tys

  4,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  8,0 tys

  0,1(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,5 tys

  0,2(0%)

  108,9 tys

  1,2(0.1%)

  80,9 tys

  0,9(0.1%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie ciechanowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat ciechanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu ciechanowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  90,9 mln

  1,0 tys(100%)

  98,0 mln

  1,1 tys(100%)

  95,6 mln

  1,1 tys(100%)

  109,8 mln

  1,2 tys(100%)

  110,8 mln

  1,2 tys(100%)

  119,0 mln

  1,4 tys(100%)

  135,5 mln

  1,6 tys(100%)

  136,1 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  40,0 mln

  443(44%)

  40,5 mln

  448(41.3%)

  40,3 mln

  448(42.2%)

  40,3 mln

  450(36.7%)

  47,2 mln

  528(42.6%)

  56,5 mln

  635(47.4%)

  59,3 mln

  673(43.7%)

  56,6 mln

  661(41.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,9 mln

  198(19.7%)

  19,8 mln

  219(20.2%)

  20,7 mln

  230(21.6%)

  22,6 mln

  252(20.6%)

  25,1 mln

  280(22.6%)

  25,1 mln

  283(21.1%)

  27,9 mln

  316(20.6%)

  30,1 mln

  351(22.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,0 mln

  155(15.4%)

  14,2 mln

  157(14.5%)

  12,8 mln

  142(13.4%)

  13,4 mln

  150(12.2%)

  14,4 mln

  161(13%)

  16,4 mln

  185(13.8%)

  15,7 mln

  178(11.6%)

  17,9 mln

  209(13.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,2 mln

  57,4(5.7%)

  5,4 mln

  59,7(5.5%)

  5,8 mln

  64,3(6.1%)

  6,1 mln

  67,7(5.5%)

  7,1 mln

  79,9(6.4%)

  7,5 mln

  84,5(6.3%)

  7,9 mln

  89,8(5.8%)

  11,3 mln

  132(8.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  25,1(2.5%)

  1,5 mln

  17,0(1.6%)

  462,1 tys

  5,1(0.5%)

  440,1 tys

  4,9(0.4%)

  612,7 tys

  6,9(0.6%)

  1,5 mln

  16,4(1.2%)

  1,3 mln

  14,4(0.9%)

  2,9 mln

  33,3(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,3 mln

  36,1(3.6%)

  3,2 mln

  35,8(3.3%)

  2,5 mln

  27,9(2.6%)

  2,0 mln

  22,0(1.8%)

  1,9 mln

  21,0(1.7%)

  1,9 mln

  21,7(1.6%)

  2,7 mln

  30,3(2%)

  2,7 mln

  31,4(2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,2 mln

  35,2(3.5%)

  8,7 mln

  96,3(8.9%)

  6,0 mln

  66,9(6.3%)

  14,9 mln

  166(13.5%)

  4,3 mln

  47,7(3.9%)

  783,7 tys

  8,8(0.7%)

  6,8 mln

  76,9(5%)

  2,2 mln

  26,2(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  321,4 tys

  3,6(0.4%)

  1,0 mln

  11,1(1%)

  1,1 mln

  12,3(1.2%)

  3,0 mln

  34,0(2.8%)

  1,3 mln

  14,6(1.2%)

  1,4 mln

  15,6(1.2%)

  3,4 mln

  38,5(2.5%)

  2,1 mln

  24,5(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  14,4(1.4%)

  180,4 tys

  2,0(0.2%)

  1,2 mln

  13,3(1.2%)

  1,9 mln

  21,0(1.7%)

  3,6 mln

  40,3(3.3%)

  1,9 mln

  21,2(1.6%)

  3,0 mln

  34,1(2.2%)

  1,9 mln

  22,4(1.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  131,3 tys

  1,5(0.1%)

  2,1 mln

  23,8(1.5%)

  1,8 mln

  20,7(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  13,5(1.3%)

  1,6 mln

  17,9(1.6%)

  1,4 mln

  16,0(1.5%)

  1,5 mln

  16,3(1.3%)

  1,6 mln

  18,1(1.5%)

  1,6 mln

  17,6(1.3%)

  1,9 mln

  21,1(1.4%)

  1,7 mln

  20,2(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  748,7 tys

  8,3(0.8%)

  935,3 tys

  10,4(1%)

  665,6 tys

  7,4(0.7%)

  712,8 tys

  7,9(0.6%)

  650,2 tys

  7,3(0.6%)

  959,4 tys

  10,8(0.8%)

  759,7 tys

  8,6(0.6%)

  1,1 mln

  13,4(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  417,4 tys

  4,6(0.5%)

  359,7 tys

  4,0(0.4%)

  331,5 tys

  3,7(0.3%)

  410,1 tys

  4,6(0.4%)

  370,0 tys

  4,1(0.3%)

  448,9 tys

  5,0(0.4%)

  364,4 tys

  4,1(0.3%)

  445,4 tys

  5,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  795,9 tys

  8,8(0.9%)

  153,1 tys

  1,7(0.2%)

  61,2 tys

  0,7(0.1%)

  57,7 tys

  0,6(0.1%)

  82,4 tys

  0,9(0.1%)

  77,8 tys

  0,9(0.1%)

  84,0 tys

  1,0(0.1%)

  293,3 tys

  3,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,7(0.3%)

  250,4 tys

  2,8(0.3%)

  250,2 tys

  2,8(0.2%)

  256,0 tys

  2,9(0.2%)

  260,0 tys

  2,9(0.2%)

  263,9 tys

  3,0(0.2%)

  264,0 tys

  3,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  222,0 tys

  2,5(0.2%)

  208,2 tys

  2,3(0.2%)

  207,0 tys

  2,3(0.2%)

  211,1 tys

  2,4(0.2%)

  259,0 tys

  2,9(0.2%)

  222,1 tys

  2,5(0.2%)

  211,3 tys

  2,4(0.2%)

  150,9 tys

  1,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  52,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,0 tys

  0,2(0%)

  38,9 tys

  0,4(0%)

  26,0 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  930

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  120

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  8,0 tys

  0,1(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,5 tys

  0,2(0%)

  108,9 tys

  1,2(0.1%)

  80,9 tys

  0,9(0.1%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat ciechanowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 236 mieszkańców powiatu ciechanowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 818 kobiet oraz 10 417 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 20,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,8% mieszkańców powiatu ciechanowskiego, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 13,2% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu ciechanowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie ciechanowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,3%) oraz średnie zawodowe (18,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,2%) oraz średnie zawodowe (21,5%).

  W roku 2022 w powiecie ciechanowskim mieściło się 29 przedszkoli, w których do 116 oddziałów uczęszczało 2 249 dzieci (1 082 dziewczynki oraz 1 167 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ciechanowskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 51 oddziałów uczęszczało 1 135 dzieci (547 dziewczynek oraz 588 chłopców). Dostępnych było 1 190 miejsc.

  17,8% mieszkańców powiatu ciechanowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 876 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,14 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 37 szkół podstawowych, w których w 448 oddziałach uczyło się 7 084 uczniów (3 427 kobiet oraz 3 657 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie ciechanowskim placówkę miało 36 szkół podstawowych, w których w 335 oddziałach uczyło się 5 970 uczniów (2 838 kobiet oraz 3 132 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,30.

  W powiecie ciechanowskim znajduje się 10 licea ogólnokształcące, w których w 79 oddziałach uczyło się 2 131 uczniów (1 300 kobiet oraz 831 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 537 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ciechanowskim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 82 oddziałach uczyło się 2 303 uczniów (1 424 kobiety oraz 879 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 795 absolwentów.

  W powiecie ciechanowskim znajduje się 8 Technik, w których w 96 oddziałach uczyło się 2 229 uczniów (867 kobiet oraz 1 362 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 415 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ciechanowskim placówkę miało 6 Technik, w których w 34 oddziałach uczyło się 792 uczniów (200 kobiet oraz 592 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 125 absolwentów.

  W powiecie ciechanowskim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 25 oddziałach uczyło się 485 uczniów (129 kobiet oraz 356 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,0 uczniów. 19,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,2% mieszkańców powiatu ciechanowskiego w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 28,3% mężczyzn).

 • 22,9% Wykształcenie wyższe
 • pow. ciechanowski
  22,9%
  Mazowieckie
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 27,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat ciechanowski
  36,0%
  Mazowieckie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,1%
  Mazowieckie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  12,9%
  Województwo
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  20,0%
  Województwo
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  21,8%
  Mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 15,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,1%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,2%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 876 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  876,0
  Województwo
  970,0
  Cały kraj
  927,0
 • 1,14 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,14
  Mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 29Przedszkola
 • 29 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 116 Oddziały
 • 60 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 333 Miejsca
  (rok 2018)
 • 25 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat ciechanowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 249 Dzieci
 • 1 082 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 167 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,1%
  51,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 54 2 lata i mniej
 • 54
 • 526 3 lata
 • 526
 • 600 4 lata
 • 600
 • 606 5 lata
 • 606
 • 446 6 lat
 • 446
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 32 2 lata i mniej
 • 32
 • 258 3 lata
 • 258
 • 294 4 lata
 • 294
 • 265 5 lata
 • 265
 • 225 6 lat
 • 225
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 268 3 lata
 • 268
 • 306 4 lata
 • 306
 • 341 5 lata
 • 341
 • 221 6 lat
 • 221
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • 1 049 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 138,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 138,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 59,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 57,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 20 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat ciechanowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47 Dzieci
 • 26 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 21 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,3%
  44,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 16 4 lata
 • 16
 • 20 5 lata
 • 20
 • 7 6 lat
 • 7
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 11 4 lata
 • 11
 • 10 5 lata
 • 10
 • 4 6 lat
 • 4
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 5 4 lata
 • 5
 • 10 5 lata
 • 10
 • 3 6 lat
 • 3
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat ciechanowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 427 Oddziały
 • 6 983 Uczniowie
 • 3 406 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 577 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 898 Uczniowie w 1 klasie
 • 442 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 456 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 156 Absolwenci
 • 562 Kobiety
  (absolwenci)
 • 594 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21 Oddziały
 • 101 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 80 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,8%
  79,2%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat ciechanowski
  15,8
  Województwo
  17,8
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,8
 • 15,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,8
 • 16,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,4
 • 4,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,8
 •  
 • 591,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 491,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 100,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 26,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 94,30 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat ciechanowski
  94,30
  Województwo
  99,83
  Cały kraj
  95,96
 • 93,05 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. ciechanowski
  93,05
  Mazowieckie
  98,60
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ciechanowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ciechanowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat ciechanowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 65 Oddziały
 • 1 769 Uczniowie
 • 1 153 Kobiety
  (uczniowie)
 • 616 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,2%
  34,8%
 • 605 Uczniowie w 1 klasie
 • 413 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 192 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 396 Absolwenci
 • 265 Kobiety
  (absolwenci)
 • 131 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 14 Oddziały
 • 362 Uczniowie
 • 147 Kobiety
  (uczniowie)
 • 215 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,6%
  59,4%
 • 141 Absolwenci
 • 66 Kobiety
  (absolwenci)
 • 75 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,0
  Mazowieckie
  26,9
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 104,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 73,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat ciechanowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 96 Oddziały
 • 2 229 Uczniowie
 • 867 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 362 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,9%
  61,1%
 • 615 Uczniowie w 1 klasie
 • 222 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 393 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 415 Absolwenci
 • 180 Kobiety
  (absolwenci)
 • 235 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  23,2
  Województwo
  24,4
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 174,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 116,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 57,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat ciechanowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 164 Uczniowie w 1 klasie
 • 45 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 119 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 8 Oddziały
 • 63 Uczniowie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,7%
  68,3%
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  19,4
  woj. mazowieckie
  19,4
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,4
 • 24,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,8
 • 7,9 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,9
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat ciechanowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 519 Uczniowie
 • 394 Kobiety
  (uczniowie)
 • 125 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,9%
  24,1%
 • 318 Uczniowie w 1 klasie
 • 254 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 140 Absolwenci
 • 104 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat ciechanowski
  17,3
  woj. mazowieckie
  27,7
  Kraj
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat ciechanowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat ciechanowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat ciechanowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ciechanowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie ciechanowskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie ciechanowskim znajdowało się 6 hoteli (4 ★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • pokoje gościnne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 469)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie ciechanowskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie ciechanowskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 905 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 377 (uczestnicy: 86 995)
  • seanse filmowe: 19 (uczestnicy: 850)
  • wystawy: 22 (uczestnicy: 3 570)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 15 (uczestnicy: 4 840)
  • koncerty: 76 (uczestnicy: 64 713)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 24 (uczestnicy: 1 229)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 17 (uczestnicy: 1 716)
  • konkursy: 31 (uczestnicy: 1 618)
  • pokazy teatralne: 42 (uczestnicy: 3 040)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 100)
  • interdyscyplinarne: 46 (uczestnicy: 3 170)
  • warsztaty: 80 (uczestnicy: 1 549)
  • inne: 3 (uczestnicy: 600)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 85 (członkowie: 2 311)
  • plastyczne/techniczne: 20 (członkowie: 317)
  • taneczne: 15 (członkowie: 497)
  • muzyczne: 20 (członkowie: 171)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 28)
  • teatralne: 13 (członkowie: 212)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 45)
  • literackie: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 10 (członkowie: 1 010)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 15 (absolwenci: 135)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 45)
  • plastyczne: 3 (absolwenci: 40)
  • nauki gry na instrumentach: 8 (absolwenci: 30)
  • tańca: 1 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 57 (członkowie: 1 153)
  • teatralne: 10 (członkowie: 171)
  • muzyczne - instrumentalne: 15 (członkowie: 145)
  • wokalne i chóry: 19 (członkowie: 194)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 154)
  • taneczne: 8 (członkowie: 489)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie ciechanowskim działało 1 kino posiadające 2 sale z 435 miejscami na widowni. Odbyło się 1 911 seansów, na które przyszło 67 706 widzów, w tym 629 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 21 468 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie ciechanowskim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 158 502 zwiedzających, co daje 18 459 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie ciechanowskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 278 795 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 35 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 357 317 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 112
  • dostępne dla czytelników: 51
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 48
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 17
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 17
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie ciechanowskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 41 171 wolumenów w tym ziobry specjalne: 497. Odnotowano 833 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 11 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 51 334 wolumeny. Odnotowano 2 799 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ciechanowskim działały 32 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 659 członków. Zarejestrowano 1 522 ćwiczących (mężczyźni: 1 114, kobiety: 408, chłopcy do lat 18: 738, dziewczęta do lat 18: 386). Aktywnych było 57 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (45), instruktora sportowego (28) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie ciechanowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ciechanowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat ciechanowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 30 wypadków drogowych w powiecie ciechanowskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 29 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 35,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,6 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 32,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie ciechanowskim zarejestrowanych było 89 491 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 65 121 samochodów osobowych (760,5 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 8 816 samochodów ciężarowych (121,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla całego kraju), 291 autobusów (3,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski), 1 550 ciągników siodłowych (18,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 821 motocykli (56,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,7 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,9 lat.


  W 2022 roku w powiecie ciechanowskim znajdowało się 67 km ścieżek rowerowych, 0,1 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 24 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 23 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 30 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 29 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 28 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie ciechanowskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 35,04 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. ciechanowski
  35,0
  Mazowieckie
  52,6
  Polska
  56,5
 • 5,84 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  5,8
  Mazowieckie
  5,2
  Polska
  5,0
 • 33,87 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat ciechanowski
  33,9
  woj. mazowieckie
  61,7
  Polska
  65,5
 • 5,59 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat ciechanowski
  5,6
  Województwo
  5,2
  Polska
  5,4
 • 32,41 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  32,4
  woj. mazowieckie
  60,7
  Kraj
  71,0
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  16,7
  Mazowieckie
  10,0
  Kraj
  8,9
 • 96,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  96,7
  Województwo
  117,3
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 89 491 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie ciechanowskim w 2022 roku
 • 65 121 Samochody osobowe
 • 8 816 Samochody ciężarowe
 • 504 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 291 Autobusy
 • 489 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 552 Ciągniki samochodowe
 • 1 550   Ciągniki siodłowe
 • 8 401 Ciągniki rolnicze
 • 4 821 Motocykle
 • 1 608   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 961 Motorowery
 • 65 121Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie ciechanowskim
 • Samochody osobowe w powiecie ciechanowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 760,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat ciechanowski
  760,5
  Mazowieckie
  766,7
  Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 439
  • 1400-1649 kg17 836
  • 1650-1899 kg16 475
  • 1900 kg i więcej18 371
 • 12 439 do 1399 kg
 • 17 836 1400-1649 kg
 • 16 475 1650-1899 kg
 • 18 371 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 23 738 do 1399 cm3
 • 23 738
 • 36 287 1400-1999 cm3
 • 36 287
 • 5 096 2000 i więcej cm3
 • 5 096
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie ciechanowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna23 248
  • olej napędowy18 236
  • gaz (LPG)22 743
  • pozostałe894
 • 23 248 benzyna
 • 18 236 olej napędowy
 • 22 743 gaz (LPG)
 • 894 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 677 do 1 roku
 • 677
 • 426 2 lata
 • 426
 • 717 3 lata
 • 717
 • 1 763 4-5 lat
 • 1 763
 • 1 943 6-7 lat
 • 1 943
 • 2 137 8-9 lat
 • 2 137
 • 3 100 10-11 lat
 • 3 100
 • 9 127 12-15 lat
 • 9 127
 • 13 925 16-20 lat
 • 13 925
 • 11 815 21-25 lat
 • 11 815
 • 7 544 26-30 lat
 • 7 544
 • 11 947 31 lat i więcej
 • 11 947
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie ciechanowskim
 • Tutaj
  20,7 lat
  Województwo
  17,7 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 8 816Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie ciechanowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie ciechanowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 121,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  121,1
  Województwo
  141,6
  Cała Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 197 do 999 kg
 • 4 197
 • 2 302 1000-1499 kg
 • 2 302
 • 562 1500-2999 kg
 • 562
 • 50 3000-3499 kg
 • 50
 • 220 3500-4999 kg
 • 220
 • 619 5000-6999 kg
 • 619
 • 383 7000-9999 kg
 • 383
 • 315 10000-14999 kg
 • 315
 • 168 15000 kg i więcej
 • 168
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna446
  • olej napędowy5 441
  • gaz (LPG)2 692
  • pozostałe237
 • 446 benzyna
 • 5 441 olej napędowy
 • 2 692 gaz (LPG)
 • 237 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 41 do 1 roku
 • 41
 • 29 2 lata
 • 29
 • 59 3 lata
 • 59
 • 195 4-5 lat
 • 195
 • 296 6-7 lat
 • 296
 • 356 8-9 lat
 • 356
 • 428 10-11 lat
 • 428
 • 1 168 12-15 lat
 • 1 168
 • 1 409 16-20 lat
 • 1 409
 • 1 409 21-25 lat
 • 1 409
 • 773 26-30 lat
 • 773
 • 2 653 31 lat i więcej
 • 2 653
 • 22,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie ciechanowskim
 • powiat ciechanowski
  22,5 lat
  woj. mazowieckie
  18,7 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 291Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie ciechanowskim
 • Autobusy w powiecie ciechanowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,4 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat ciechanowski
  3,4
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy202
  • gaz (LPG)85
  • pozostałe4
 • 0 benzyna
 • 202 olej napędowy
 • 85 gaz (LPG)
 • 4 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 2 3 lata
 • 2
 • 6 4-5 lat
 • 6
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 7 8-9 lat
 • 7
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 26 12-15 lat
 • 26
 • 46 16-20 lat
 • 46
 • 35 21-25 lat
 • 35
 • 33 26-30 lat
 • 33
 • 127 31 lat i więcej
 • 127
 • 25,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie ciechanowskim
 • powiat ciechanowski
  25,8 lat
  Mazowieckie
  19,9 lat
  Cały kraj
  22,4 lat
 • 1 550Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie ciechanowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie ciechanowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 18,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat ciechanowski
  18,1
  Mazowieckie
  24,8
  Cały kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy1 373
  • gaz (LPG)114
  • pozostałe57
 • 6 benzyna
 • 1 373 olej napędowy
 • 114 gaz (LPG)
 • 57 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 11 do 1 roku
 • 11
 • 9 2 lata
 • 9
 • 13 3 lata
 • 13
 • 50 4-5 lat
 • 50
 • 99 6-7 lat
 • 99
 • 161 8-9 lat
 • 161
 • 232 10-11 lat
 • 232
 • 295 12-15 lat
 • 295
 • 283 16-20 lat
 • 283
 • 171 21-25 lat
 • 171
 • 91 26-30 lat
 • 91
 • 135 31 lat i więcej
 • 135
 • 16,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie ciechanowskim
 • powiat ciechanowski
  16,1 lat
  Województwo
  10,2 lat
  Kraj
  12,7 lat
 • 4 821Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie ciechanowskim
 • Motocykle w powiecie ciechanowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 56,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  56,3
  Mazowieckie
  44,3
  Kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 39 do 1 roku
 • 39
 • 43 2 lata
 • 43
 • 94 3 lata
 • 94
 • 69 4-5 lat
 • 69
 • 193 6-7 lat
 • 193
 • 95 8-9 lat
 • 95
 • 107 10-11 lat
 • 107
 • 399 12-15 lat
 • 399
 • 565 16-20 lat
 • 565
 • 462 21-25 lat
 • 462
 • 254 26-30 lat
 • 254
 • 2 501 31 lat i więcej
 • 2 501
 • 25,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie ciechanowskim
 • Tutaj
  25,9 lat
  Mazowieckie
  22,0 lat
  Kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 42 km  Będących pod zarządem gminy
 • 19 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie ciechanowskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 631,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. ciechanowski
  631,3 km
  Województwo
  796,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 7,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat ciechanowski
  7,8 km
  Województwo
  5,1 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 0,1 km Długość bus-pasów
 • 23 Liczba licencji na taksówki
 • 24 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami