Powiat ciechanowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat ciechanowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 89 976 Liczba mieszkańców
 • 1 060 km2 Powierzchnia
 • 85 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 53,9% Stopa urbanizacji
 • Sławomir Morawski Starosta
 • ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów Adres starostwa powiatowego
 • WCI Tablice rejestracyjne
Powiat ciechanowski na mapie
Identyfikatory
 • 1402 TERYT (TERC)
Herb powiatu ciechanowskiego
powiat ciechanowski herb
Flaga powiatu ciechanowskiego
powiat ciechanowski flaga

powiat ciechanowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
23 671 28 50
23 672 40 51
ul.Płocka 32
06-400 Ciechanów
Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie
23 673 16 14
23 673 14 10
ul.11 Pułku Ułanów Legionowych 25
06-400 Ciechanów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie
23 672 59 81
23 672 59 81
ul.17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie
23 672 33 13, 22 672 41 63
23 672 41 44
ul. Sienkiewicza 27
06-400 Ciechanów
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
(23) 672-34-85
(23) 672-29-45
ul. 17 Stycznia
06-400 Ciechanów

Powiat ciechanowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat ciechanowski ma 89 976 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ciechanowskiego w 2050 roku wynosi 71 195, z czego 35 776 to kobiety, a 35 419 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu ciechanowskiego zawarli w 2017 roku 471 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców powiatu ciechanowskiego jest stanu wolnego, 57,4% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat ciechanowski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,12 na 1000 mieszkańców powiatu ciechanowskiego. W 2017 roku urodziło się 976 dzieci, w tym 45,6% dziewczynek i 54,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 404 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,01 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 36,6% zgonów w powiecie ciechanowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,6% zgonów w powiecie ciechanowskim były nowotwory, a 8,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu ciechanowskiego przypada 10.05 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 892 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 141 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu ciechanowskiego -249. W tym samym roku 13 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 8.

  61,8% mieszkańców powiatu ciechanowskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu ciechanowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 89 976 Liczba mieszkańców
 • 45 742 Kobiety
 • 44 234 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie ciechanowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie ciechanowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie ciechanowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ciechanowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 71 195 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 776 Kobiety
 • 35 419 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie ciechanowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie ciechanowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie ciechanowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu ciechanowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. ciechanowski
  41,1 lat
  woj. mazowieckie
  41,2 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat ciechanowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu ciechanowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat ciechanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat ciechanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat ciechanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,0%
  woj. mazowieckie
  28,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,4% Żonaci/Zamężne
 • pow. ciechanowski
  57,4%
  Mazowieckie
  55,4%
  Kraj
  55,8%
 • 55,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,1% Wdowcy/Wdowy
 • pow. ciechanowski
  10,1%
  Mazowieckie
  9,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat ciechanowski
  4,3%
  woj. mazowieckie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat ciechanowski
  0,2%
  Mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie ciechanowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. ciechanowski
  5,2
  Mazowieckie
  5,1
  Kraj
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,7
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 471 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie ciechanowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,12 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. ciechanowski
  0,1
  woj. mazowieckie
  0,9
  Cała Polska
  -0,0
 • 0,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie ciechanowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie ciechanowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie ciechanowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie ciechanowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 976 Urodzenia żywe
 • 445 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 531 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,6%
  54,4%
 • 10,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. ciechanowski
  10,8
  Województwo
  11,5
  Polska
  10,5
 • 47,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat ciechanowski
  47,6
  Mazowieckie
  48,2
  Cała Polska
  44,2
 • 17.23 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 17.23
 • 55.35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 55.35
 • 114.37 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 114.37
 • 84.11 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84.11
 • 37.76 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37.76
 • 5.76 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.76
 • 3 404 g Średnia waga noworodków
 • 3 337 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 460 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 404 g
  Województwo
  3 405 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 96 Waga 4000g - 4499g
 • 96
 • 308 Waga 3500g - 3999g
 • 308
 • 392 Waga 3000g - 3499g
 • 392
 • 113 Waga 2500g - 2999g
 • 113
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1,57 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,57
  Mazowieckie
  1,57
  Cała Polska
  1,45
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. ciechanowski
  0,71
  Mazowieckie
  0,76
  Cała Polska
  0,71
 • 1,01 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,01
  woj. mazowieckie
  1,08
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie ciechanowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 907 Zgony
 • 430 Kobiety
  (Zgony)
 • 477 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,1
  Mazowieckie
  10,2
  Cały kraj
  10,1
 • 102,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. ciechanowski
  102,4
  woj. mazowieckie
  92,1
  Polska
  101,5
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  4,5
  woj. mazowieckie
  3,3
  Cały kraj
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,4
  Województwo
  3,1
  Cały kraj
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,4
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ciechanowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  42,0%
  Województwo
  45,4%
  Cała Polska
  45,7%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  25,3%
  woj. mazowieckie
  26,7%
  Cały kraj
  26,7%
 • 7,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,8%
  Mazowieckie
  8,5%
  Cały kraj
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  1,3
  Kraj
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,2
  Polska
  74,3
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  257,4
  Mazowieckie
  275,0
  Cały kraj
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  264,5
  Polska
  261,6
 • 426,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 469,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 382,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  426,4
  Mazowieckie
  467,3
  Cały kraj
  469,0
 • 85,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 131,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. ciechanowski
  85,1
  Mazowieckie
  92,2
  Cała Polska
  87,7
 • 30,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. ciechanowski
  30,4
  Mazowieckie
  35,2
  Polska
  31,8
 • 6,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. ciechanowski
  6,5
  woj. mazowieckie
  7,6
  Kraj
  8,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Mazowieckie
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 892 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 474 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 418 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 141 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 629 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 512 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -241 Saldo migracji
 • -152 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -89 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -249 Saldo migracji wewnętrznych
 • -155 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -94 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie ciechanowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat ciechanowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ciechanowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie ciechanowskim oddano do użytku 338 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,76 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie ciechanowskim to 31 131 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 345 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 59,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 40,8% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie ciechanowskim to 3,93 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie ciechanowskim to 87,70 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,01% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,92% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,53% mieszkań posiada łazienkę, 82,01% korzysta z centralnego ogrzewania, a 42,76% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 31 131 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 344,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  344,90
  woj. mazowieckie
  415,20
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 76,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat ciechanowski
  76,70 m2
  Województwo
  72,00 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 26,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,50 m2
  woj. mazowieckie
  29,90 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,96 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,96
  Mazowieckie
  3,63
  Kraj
  3,82
 • 2,90 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat ciechanowski
  2,90
  Mazowieckie
  2,41
  Polska
  2,69
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,73
  Województwo
  0,66
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 338 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,76 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat ciechanowski
  3,76
  woj. mazowieckie
  6,92
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 133 Użytek własny
 • 37 Sprzedaż lub wynajem
 • 78,2%
  21,8%
 • 1 327 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,93 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat ciechanowski
  3,93
  Województwo
  3,55
  Cała Polska
  3,91
 • 14,75 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat ciechanowski
  14,75
  Województwo
  24,57
  Polska
  18,14
 • 29 631 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 87,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat ciechanowski
  87,7 m2
  Województwo
  84,7 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,33 m2
  woj. mazowieckie
  0,59 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  94,01%
  woj. mazowieckie
  95,77%
  Kraj
  96,79%
 • 88,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  88,92%
  Mazowieckie
  93,42%
  Cały kraj
  93,66%
 • 85,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. ciechanowski
  85,53%
  Mazowieckie
  91,38%
  Cały kraj
  91,31%
 • 82,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat ciechanowski
  82,01%
  Województwo
  86,29%
  Kraj
  82,12%
 • 42,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. ciechanowski
  42,76%
  Mazowieckie
  57,68%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat ciechanowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie ciechanowskim na 1000 mieszkańców pracuje 205 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie ciechanowskim wynosiło w 2017 roku 10,8% (12,1% wśród kobiet i 9,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ciechanowskim wynosiło 4 093,02 PLN, co odpowiada 90.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ciechanowskiego 5 253 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 374 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 879.

  23,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ciechanowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,9% w przemyśle i budownictwie, a 17,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 205 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  205,0
  Mazowieckie
  305,0
  Cały kraj
  247,0
 • 10,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,1% Kobiety
 • 9,7% Mężczyźni
 • powiat ciechanowski
  10,8%
  Mazowieckie
  5,6%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie ciechanowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie ciechanowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie ciechanowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 093 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat ciechanowski
  4 093 PLN
  woj. mazowieckie
  5 524 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie ciechanowskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 253 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 374 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 879 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,64 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,9% Przemysł i budownictwo
 • 18,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,0% Pozostałe
 • 42,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie ciechanowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18 455 Pracujący ogółem
 • 9 429 Kobiety
 • 9 026 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie ciechanowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,8% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat ciechanowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,7
  woj. mazowieckie
  66,4
  Kraj
  63,4
 • 32,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat ciechanowski
  32,3
  woj. mazowieckie
  35,0
  Polska
  34,0
 • 110,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat ciechanowski
  110,0
  Mazowieckie
  111,2
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat ciechanowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie ciechanowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 235 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 546 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 678 nowych podmiotów, a 664 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (801) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (587) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (999) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (533) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie ciechanowskim najwięcej (351) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 950) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,9% (211) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,1% (1 599) podmiotów, a 75,0% (5 425) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie ciechanowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.7%) oraz Budownictwo (14.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 235 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 211 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 599 Przemysł i budownictwo
 • 5 425 Pozostała działalność
 • 678 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie ciechanowskim w 2017 roku
 • 664 Podmioty wyrejestrowane w powiecie ciechanowskim w 2017 roku
 • 5 546 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 950 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 950
 • 239 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 239
 • 42 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 42
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 7 231 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 231
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 54 Spółdzielnie ogółem
 • 54
 • 416 Spółki handlowe ogółem
 • 416
 • 52  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 52
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 333  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 333
 • 50    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 50
 • 351 Spółki cywilne ogółem
 • 351
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 546 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 479 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 479
 • 816 Budownictwo
 • 816
 • 523 Przetwórstwo przemysłowe
 • 523
 • 519 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 519
 • 494 Transport i gospodarka magazynowa
 • 494
 • 419 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 419
 • 298 Pozostała działalność
 • 298
 • 212 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 212
 • 172 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 172
 • 143 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 143
 • 136 Edukacja
 • 136
 • 123 Informacja i komunikacja
 • 123
 • 90 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 90
 • 61 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 61
 • 37 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 37
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ciechanowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie ciechanowskim stwierdzono 1 671 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,54 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie ciechanowskim wynosi 80,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu ciechanowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,11 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 7,90 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,69 (88%), drogowe - 2,11 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat ciechanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 671 Przestępstwa ogółem
 • 1 671
 • 821 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 821
 • 603 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 603
 • 190 Przestępstwa drogowe
 • 190
 • 23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 23
 • 712 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 712
 • 18,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  18,54
  Województwo
  19,35
  Kraj
  19,62
 • 9,11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,11
  woj. mazowieckie
  13,22
  Cała Polska
  12,07
 • 6,69 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,69
  Mazowieckie
  3,63
  Polska
  4,94
 • 2,11 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,11
  woj. mazowieckie
  1,78
  Polska
  1,78
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,26
  Województwo
  0,40
  Polska
  0,49
 • 7,90 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat ciechanowski
  7,90
  woj. mazowieckie
  10,51
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat ciechanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  81%
  Mazowieckie
  60%
  Kraj
  72%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. ciechanowski
  70%
  Mazowieckie
  49%
  Kraj
  60%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  88%
  Województwo
  74%
  Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. ciechanowski
  100%
  woj. mazowieckie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  87%
  woj. mazowieckie
  84%
  Cały kraj
  84%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  62%
  Województwo
  37%
  Cała Polska
  52%

Powiat ciechanowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu ciechanowskiego wyniosła w 2016 roku 90,5 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 3.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu ciechanowskiego - 32.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (20.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,5 mln złotych, czyli 6,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu ciechanowskiego wyniosła w 2016 roku 98,0 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (14.5%). W budżecie powiatu ciechanowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 180 złotych na mieszkańca (16,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,3 złotych na mieszkańca (1,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie ciechanowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat ciechanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu ciechanowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  78,0 mln

  862(100%)

  104,3 mln

  1,1 tys(100%)

  94,7 mln

  1,0 tys(100%)

  84,8 mln

  929(100%)

  92,0 mln

  1,0 tys(100%)

  108,4 mln

  1,2 tys(100%)

  93,7 mln

  1,0 tys(100%)

  90,5 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  26,6 mln

  295(34.1%)

  28,4 mln

  316(27.3%)

  29,9 mln

  327(31.6%)

  30,6 mln

  335(36.1%)

  31,1 mln

  342(33.8%)

  33,6 mln

  370(31%)

  31,0 mln

  343(33.1%)

  29,7 mln

  329(32.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,2 mln

  158(18.3%)

  13,4 mln

  149(12.9%)

  14,5 mln

  158(15.3%)

  16,7 mln

  183(19.7%)

  16,9 mln

  186(18.4%)

  24,4 mln

  269(22.5%)

  18,9 mln

  209(20.2%)

  18,4 mln

  204(20.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,2 mln

  102(11.8%)

  9,9 mln

  111(9.5%)

  10,0 mln

  109(10.5%)

  10,0 mln

  110(11.8%)

  10,6 mln

  116(11.5%)

  11,6 mln

  128(10.7%)

  11,6 mln

  128(12.3%)

  11,7 mln

  130(13%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,6 mln

  118(13.6%)

  30,6 mln

  340(29.4%)

  18,1 mln

  198(19.1%)

  4,7 mln

  52,0(5.6%)

  7,7 mln

  84,9(8.4%)

  11,1 mln

  123(10.3%)

  9,9 mln

  110(10.6%)

  7,6 mln

  84,4(8.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,7 mln

  51,6(6%)

  5,0 mln

  55,5(4.8%)

  5,2 mln

  57,0(5.5%)

  5,5 mln

  59,9(6.4%)

  8,1 mln

  89,4(8.8%)

  10,8 mln

  119(10%)

  6,5 mln

  72,2(7%)

  6,1 mln

  67,3(6.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,8 mln

  52,9(6.1%)

  7,2 mln

  79,5(6.9%)

  5,5 mln

  60,2(5.8%)

  5,0 mln

  54,9(5.9%)

  5,0 mln

  55,1(5.4%)

  5,0 mln

  54,9(4.6%)

  5,4 mln

  59,4(5.7%)

  5,4 mln

  60,0(6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  24,7(2.9%)

  3,0 mln

  33,0(2.8%)

  3,3 mln

  36,1(3.5%)

  3,6 mln

  39,7(4.3%)

  3,9 mln

  42,6(4.2%)

  3,9 mln

  42,5(3.6%)

  3,3 mln

  36,5(3.5%)

  3,3 mln

  36,2(3.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,4 mln

  26,6(3.1%)

  3,4 mln

  37,3(3.2%)

  3,8 mln

  41,6(4%)

  3,2 mln

  35,5(3.8%)

  3,4 mln

  37,8(3.7%)

  3,5 mln

  38,5(3.2%)

  2,8 mln

  30,6(3%)

  3,0 mln

  32,7(3.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,0 mln

  22,4(2.6%)

  1,8 mln

  20,6(1.8%)

  1,9 mln

  21,0(2%)

  2,2 mln

  23,6(2.5%)

  2,2 mln

  24,1(2.4%)

  2,2 mln

  24,7(2.1%)

  2,0 mln

  22,7(2.2%)

  2,3 mln

  25,0(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  429,6 tys

  4,8(0.6%)

  421,2 tys

  4,7(0.4%)

  918,6 tys

  10,1(1%)

  627,7 tys

  6,9(0.7%)

  1,0 mln

  11,5(1.1%)

  835,2 tys

  9,2(0.8%)

  844,0 tys

  9,3(0.9%)

  1,0 mln

  11,5(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  273,0 tys

  3,0(0.4%)

  520,6 tys

  5,8(0.5%)

  1,1 mln

  12,3(1.2%)

  1,7 mln

  19,1(2.1%)

  1,1 mln

  11,6(1.2%)

  883,6 tys

  9,7(0.8%)

  875,3 tys

  9,7(0.9%)

  887,4 tys

  9,8(1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  50,6 tys

  0,6(0%)

  19,3 tys

  0,2(0%)

  289,1 tys

  3,2(0.3%)

  342,5 tys

  3,8(0.4%)

  15,7 tys

  0,2(0%)

  12,1 tys

  0,1(0%)

  358,0 tys

  4,0(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  290,1 tys

  3,2(0.4%)

  330,5 tys

  3,7(0.3%)

  278,4 tys

  3,0(0.3%)

  288,6 tys

  3,2(0.3%)

  303,7 tys

  3,3(0.3%)

  310,1 tys

  3,4(0.3%)

  321,2 tys

  3,6(0.3%)

  312,6 tys

  3,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,7(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  81,8 tys

  0,9(0.1%)

  86,8 tys

  1,0(0.1%)

  60,2 tys

  0,7(0.1%)

  91,4 tys

  1,0(0.1%)

  79,3 tys

  0,9(0.1%)

  91,0 tys

  1,0(0.1%)

  118,6 tys

  1,3(0.1%)

  162,0 tys

  1,8(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  45,9 tys

  0,5(0.1%)

  71,0 tys

  0,8(0.1%)

  56,8 tys

  0,6(0.1%)

  135,7 tys

  1,5(0.2%)

  80,2 tys

  0,9(0.1%)

  94,1 tys

  1,0(0.1%)

  98,8 tys

  1,1(0.1%)

  98,1 tys

  1,1(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  60,0 tys

  0,7(0.1%)

  60,0 tys

  0,7(0.1%)

  55,0 tys

  0,6(0.1%)

  36,0 tys

  0,4(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,5 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  797

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  1,1(0.1%)

  100,0 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  24,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie ciechanowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat ciechanowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu ciechanowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  74,4 mln

  823(100%)

  91,6 mln

  997(100%)

  85,8 mln

  937(100%)

  85,6 mln

  938(100%)

  93,1 mln

  1,0 tys(100%)

  101,1 mln

  1,1 tys(100%)

  90,9 mln

  1,0 tys(100%)

  98,0 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  36,4 mln

  403(48.9%)

  39,1 mln

  435(42.7%)

  39,1 mln

  428(45.5%)

  39,6 mln

  434(46.3%)

  41,6 mln

  457(44.7%)

  42,4 mln

  468(42%)

  40,0 mln

  443(44%)

  40,5 mln

  448(41.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,0 mln

  144(17.5%)

  13,5 mln

  150(14.7%)

  14,5 mln

  158(16.9%)

  16,1 mln

  177(18.8%)

  16,8 mln

  185(18.1%)

  17,1 mln

  188(16.9%)

  17,9 mln

  198(19.7%)

  19,8 mln

  219(20.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,3 mln

  103(12.5%)

  9,1 mln

  101(9.9%)

  9,9 mln

  109(11.6%)

  12,0 mln

  132(14.1%)

  12,2 mln

  134(13.1%)

  19,7 mln

  217(19.5%)

  14,0 mln

  155(15.4%)

  14,2 mln

  157(14.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,1 mln

  34,7(4.2%)

  12,5 mln

  139(13.7%)

  4,9 mln

  53,8(5.7%)

  990,8 tys

  10,9(1.2%)

  2,6 mln

  28,5(2.8%)

  1,3 mln

  14,5(1.3%)

  3,2 mln

  35,2(3.5%)

  8,7 mln

  96,3(8.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,7 mln

  52,5(6.4%)

  4,9 mln

  54,6(5.4%)

  5,0 mln

  54,6(5.8%)

  5,0 mln

  54,9(5.8%)

  5,0 mln

  54,8(5.4%)

  4,9 mln

  53,7(4.8%)

  5,2 mln

  57,4(5.7%)

  5,4 mln

  59,7(5.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  24,5(3%)

  2,9 mln

  32,7(3.2%)

  3,3 mln

  36,0(3.8%)

  3,6 mln

  39,3(4.2%)

  3,8 mln

  42,2(4.1%)

  3,8 mln

  42,1(3.8%)

  3,3 mln

  36,1(3.6%)

  3,2 mln

  35,8(3.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  426,0 tys

  4,7(0.6%)

  422,4 tys

  4,7(0.5%)

  1,4 mln

  15,5(1.7%)

  990,6 tys

  10,9(1.2%)

  1,1 mln

  12,0(1.2%)

  1,2 mln

  13,0(1.2%)

  1,2 mln

  13,5(1.3%)

  1,6 mln

  17,9(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  25,7(3.1%)

  2,7 mln

  29,7(2.9%)

  2,4 mln

  26,7(2.8%)

  2,3 mln

  25,5(2.7%)

  2,6 mln

  28,6(2.8%)

  2,5 mln

  27,8(2.5%)

  2,3 mln

  25,1(2.5%)

  1,5 mln

  17,0(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  267,2 tys

  3,0(0.4%)

  179,7 tys

  2,0(0.2%)

  169,5 tys

  1,9(0.2%)

  1,0 mln

  11,1(1.2%)

  263,8 tys

  2,9(0.3%)

  305,2 tys

  3,4(0.3%)

  321,4 tys

  3,6(0.4%)

  1,0 mln

  11,1(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  844,6 tys

  9,4(1.1%)

  1,6 mln

  18,3(1.8%)

  1,9 mln

  21,1(2.2%)

  1,2 mln

  13,6(1.4%)

  1,3 mln

  14,5(1.4%)

  1,4 mln

  15,8(1.4%)

  748,7 tys

  8,3(0.8%)

  935,3 tys

  10,4(1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 mln

  27,3(2.7%)

  383,3 tys

  4,2(0.4%)

  368,0 tys

  4,0(0.4%)

  371,5 tys

  4,1(0.4%)

  354,1 tys

  3,9(0.4%)

  417,4 tys

  4,6(0.5%)

  359,7 tys

  4,0(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,7(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  222,6 tys

  2,5(0.3%)

  258,6 tys

  2,9(0.3%)

  199,6 tys

  2,2(0.2%)

  203,7 tys

  2,2(0.2%)

  211,3 tys

  2,3(0.2%)

  213,2 tys

  2,4(0.2%)

  222,0 tys

  2,5(0.2%)

  208,2 tys

  2,3(0.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  13,0(1.6%)

  1,5 mln

  16,9(1.7%)

  2,1 mln

  22,8(2.4%)

  1,7 mln

  18,6(2%)

  2,3 mln

  25,6(2.5%)

  2,0 mln

  22,6(2%)

  1,3 mln

  14,4(1.4%)

  180,4 tys

  2,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  141,2 tys

  1,6(0.2%)

  193,6 tys

  2,2(0.2%)

  379,6 tys

  4,2(0.4%)

  342,8 tys

  3,8(0.4%)

  2,8 mln

  30,5(3%)

  3,8 mln

  41,7(3.7%)

  795,9 tys

  8,8(0.9%)

  153,1 tys

  1,7(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  125,0 tys

  1,4(0.2%)

  105,0 tys

  1,2(0.1%)

  113,0 tys

  1,2(0.1%)

  86,0 tys

  0,9(0.1%)

  48,1 tys

  0,5(0.1%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  23,5 tys

  0,3(0%)

  700

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  120

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  148,0 tys

  1,6(0.2%)

  61,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  73,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  24,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat ciechanowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 21 504 mieszkańców powiatu ciechanowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 392 kobiet oraz 11 112 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 13,8% średnie ogólnokształcące, a 16,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,6% mieszkańców powiatu ciechanowskiego, gimnazjalnym 5,7%, natomiast 22,0% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu ciechanowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie ciechanowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,7%) oraz wyższe (18,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,2%) oraz podstawowe ukończone (21,3%).

  17,2% mieszkańców powiatu ciechanowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 693 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,26 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,4% ludności (25,2% wśród dziewczynek i 25,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,56.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 104,94.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,8% mieszkańców powiatu ciechanowskiego w wieku potencjalnej nauki (31,5% kobiet i 32,2% mężczyzn).

 • 15,8% Wykształcenie wyższe
 • powiat ciechanowski
  15,8%
  woj. mazowieckie
  24,4%
  Polska
  17,9%
 • 18,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 21,0% W miastach
  (wyższe)
 • 9,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  32,6%
  Województwo
  34,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,4%
  Mazowieckie
  3,0%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,6% W miastach
  (policealne)
 • 1,1% Na wsi
  (policealne)
 • 13,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. ciechanowski
  13,8%
  woj. mazowieckie
  14,4%
  Kraj
  12,4%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat ciechanowski
  16,3%
  Mazowieckie
  17,4%
  Polska
  18,1%
 • 15,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. ciechanowski
  22,6%
  woj. mazowieckie
  17,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,5% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,7%
  Mazowieckie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,2% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  22,0%
  Mazowieckie
  17,4%
  Kraj
  19,3%
 • 22,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 29,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,4%
  Mazowieckie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 693 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat ciechanowski
  693,0
  Województwo
  880,0
  Polska
  811,0
 • 1,26 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. ciechanowski
  1,26
  Województwo
  0,95
  Kraj
  1,01
 •  
 • 144,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 142,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 15,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 45,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 44,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. ciechanowski
  98,56
  woj. mazowieckie
  100,57
  Cała Polska
  96,62
 • 94,48 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  94,48
  woj. mazowieckie
  95,87
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ciechanowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ciechanowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,0
  woj. mazowieckie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 410,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 355,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 104,94 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  104,94
  Województwo
  105,11
  Cała Polska
  100,01
 • 95,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat ciechanowski
  95,80
  woj. mazowieckie
  95,78
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat ciechanowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat ciechanowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat ciechanowski
  20,0
  woj. mazowieckie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 • 27 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 27
 •  
 • 233,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 173,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 60,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ciechanowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. ciechanowski
  24,0
  Mazowieckie
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 20 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 20
 • 104,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 70,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 10,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat ciechanowski
  23,0
  Mazowieckie
  23,0
  Cały kraj
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 133,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 82,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  21,0
  Mazowieckie
  20,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21 Szkoły policealne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat ciechanowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat ciechanowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat ciechanowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ciechanowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie ciechanowskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie ciechanowskim znajdowało się 7 hoteli (4 ★★★, 3 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 390)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie ciechanowskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 5 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie ciechanowskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 956 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 427 (uczestnicy: 70 201)
  • seanse filmowe: 23 (uczestnicy: 1 550)
  • wystawy: 63 (uczestnicy: 10 650)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 22 (uczestnicy: 17 600)
  • koncerty: 69 (uczestnicy: 17 327)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 78 (uczestnicy: 3 370)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 (uczestnicy: 5 900)
  • konkursy: 39 (uczestnicy: 2 172)
  • pokazy teatralne: 49 (uczestnicy: 6 370)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 30)
  • interdyscyplinarne: 18 (uczestnicy: 1 390)
  • warsztaty: 41 (uczestnicy: 1 582)
  • inne: 5 (uczestnicy: 2 260)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 68 (członkowie: 1 431)
  • plastyczne/techniczne: 13 (członkowie: 221)
  • taneczne: 12 (członkowie: 405)
  • muzyczne: 16 (członkowie: 170)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 5)
  • teatralne: 8 (członkowie: 124)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • literackie: 3 (członkowie: 48)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 293)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 53)
  • koło gospodyń wiejskich: 2 (członkowie: 34)
  • inne: 4 (członkowie: 58)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 90)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 15)
  • wiedzy praktycznej: 3 (absolwenci: 60)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 15)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 6
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 40 (członkowie: 743)
  • teatralne: 9 (członkowie: 113)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 96)
  • wokalne i chóry: 12 (członkowie: 139)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 159)
  • taneczne: 7 (członkowie: 236)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie ciechanowskim działało 1 kino posiadające 2 sale z 456 miejscami na widowni. Odbyło się 1 537 seansów, na które przyszło 60 695 widzów, w tym 381 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 23 467 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie ciechanowskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 46 681 zwiedzających, co daje 5 179 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ciechanowskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 324 230 wolumenów oraz 221 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 50 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 357 317 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 105
  • dostępne dla czytelników: 53
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 53
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 15
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 17
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 17


 • Biblioteki naukowe w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ciechanowskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 48 847 wolumenów w tym ziobry specjalne: 608. Odnotowano 1 014 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 15 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 51 334 wolumeny. Odnotowano 2 799 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 23
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie ciechanowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ciechanowskim działały 32 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 659 członków. Zarejestrowano 1 522 ćwiczących (mężczyźni: 1 114, kobiety: 408, chłopcy do lat 18: 738, dziewczęta do lat 18: 386). Aktywnych było 57 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (45), instruktora sportowego (28) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie ciechanowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ciechanowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat ciechanowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 33 wypadków drogowych w powiecie ciechanowskim odnotowano 13 ofiar śmiertelnych oraz 25 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 36,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 14,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 17,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 33,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie ciechanowskim zarejestrowanych było 73 859 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 53 309 samochodów osobowych (590,6 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 7 711 samochodów ciężarowych (97,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie więcej od wartości dla całego kraju), 290 autobusów (3,2 - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski), 1 068 ciągników siodłowych (11,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 507 motocykli (38,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,6 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to gaz (LPG).
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,0 lat.


  W 2017 roku w powiecie ciechanowskim znajdowały się 33 km ścieżek rowerowych, 1,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 44 taksówki oraz 44 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 33 Wypadki drogowe
 • 13 Ofiary śmiertelne
 • 25 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie ciechanowskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 36,60 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  36,6
  Województwo
  76,0
  Cały kraj
  87,6
 • 14,40 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  14,4
  Województwo
  9,5
  Cały kraj
  7,9
 • 17,60 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  17,6
  Mazowieckie
  11,4
  Polska
  10,6
 • 33,85 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  33,9
  woj. mazowieckie
  109,9
  Kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 73 859 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie ciechanowskim w 2016 roku
 • 53 309 Samochody osobowe
 • 7 711 Samochody ciężarowe
 • 504 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 290 Autobusy
 • 337 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 068 Ciągniki samochodowe
 • 1 068   Ciągniki siodłowe
 • 7 637 Ciągniki rolnicze
 • 3 507 Motocykle
 • 1 215   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 652 Motorowery
 • 53 309Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie ciechanowskim
 • Samochody osobowe w powiecie ciechanowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 590,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  590,6
  woj. mazowieckie
  620,5
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg13 223
  • 1400-1649 kg16 862
  • 1650-1899 kg12 692
  • 1900 kg i więcej10 532
 • 13 223 do 1399 kg
 • 16 862 1400-1649 kg
 • 12 692 1650-1899 kg
 • 10 532 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 21 268 do 1399 cm3
 • 21 268
 • 28 555 1400-1999 cm3
 • 28 555
 • 3 486 2000 i więcej cm3
 • 3 486
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie ciechanowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 921
  • olej napędowy13 490
  • gaz (LPG)21 717
  • pozostałe181
 • 17 921 benzyna
 • 13 490 olej napędowy
 • 21 717 gaz (LPG)
 • 181 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 711 do 1 roku
 • 711
 • 375 2 lata
 • 375
 • 414 3 lata
 • 414
 • 1 466 4-5 lat
 • 1 466
 • 1 668 6-7 lat
 • 1 668
 • 2 966 8-9 lat
 • 2 966
 • 3 457 10-11 lat
 • 3 457
 • 9 395 12-15 lat
 • 9 395
 • 14 343 16-20 lat
 • 14 343
 • 7 894 21-25 lat
 • 7 894
 • 4 002 26-30 lat
 • 4 002
 • 6 618 31 lat i więcej
 • 6 618
 • 18,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie ciechanowskim
 • Tutaj
  18,6 lat
  Województwo
  16,6 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 7 711Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie ciechanowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie ciechanowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 97,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  97,3
  Województwo
  119,0
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 771 do 999 kg
 • 3 771
 • 1 791 1000-1499 kg
 • 1 791
 • 549 1500-2999 kg
 • 549
 • 49 3000-3499 kg
 • 49
 • 220 3500-4999 kg
 • 220
 • 611 5000-6999 kg
 • 611
 • 353 7000-9999 kg
 • 353
 • 248 10000-14999 kg
 • 248
 • 119 15000 kg i więcej
 • 119
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna466
  • olej napędowy4 387
  • gaz (LPG)2 745
  • pozostałe113
 • 466 benzyna
 • 4 387 olej napędowy
 • 2 745 gaz (LPG)
 • 113 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 62 do 1 roku
 • 62
 • 47 2 lata
 • 47
 • 74 3 lata
 • 74
 • 230 4-5 lat
 • 230
 • 405 6-7 lat
 • 405
 • 415 8-9 lat
 • 415
 • 421 10-11 lat
 • 421
 • 1 216 12-15 lat
 • 1 216
 • 1 566 16-20 lat
 • 1 566
 • 731 21-25 lat
 • 731
 • 732 26-30 lat
 • 732
 • 1 812 31 lat i więcej
 • 1 812
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie ciechanowskim
 • Powiat
  20,4 lat
  Mazowieckie
  17,0 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 290Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie ciechanowskim
 • Autobusy w powiecie ciechanowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,2 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat ciechanowski
  3,2
  Województwo
  3,3
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy204
  • gaz (LPG)85
  • pozostałe1
 • 0 benzyna
 • 204 olej napędowy
 • 85 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 3 2 lata
 • 3
 • 1 3 lata
 • 1
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 29 12-15 lat
 • 29
 • 52 16-20 lat
 • 52
 • 34 21-25 lat
 • 34
 • 93 26-30 lat
 • 93
 • 59 31 lat i więcej
 • 59
 • 23,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie ciechanowskim
 • powiat ciechanowski
  23,9 lat
  Województwo
  18,5 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 1 068Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie ciechanowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie ciechanowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 11,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. ciechanowski
  11,8
  Mazowieckie
  16,2
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy930
  • gaz (LPG)109
  • pozostałe22
 • 7 benzyna
 • 930 olej napędowy
 • 109 gaz (LPG)
 • 22 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 9 do 1 roku
 • 9
 • 16 2 lata
 • 16
 • 20 3 lata
 • 20
 • 88 4-5 lat
 • 88
 • 59 6-7 lat
 • 59
 • 175 8-9 lat
 • 175
 • 133 10-11 lat
 • 133
 • 196 12-15 lat
 • 196
 • 169 16-20 lat
 • 169
 • 86 21-25 lat
 • 86
 • 54 26-30 lat
 • 54
 • 63 31 lat i więcej
 • 63
 • 14,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie ciechanowskim
 • Tutaj
  14,2 lat
  Mazowieckie
  9,3 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 3 507Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie ciechanowskim
 • Motocykle w powiecie ciechanowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 38,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  38,9
  Województwo
  32,5
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 109 do 1 roku
 • 109
 • 18 2 lata
 • 18
 • 20 3 lata
 • 20
 • 44 4-5 lat
 • 44
 • 89 6-7 lat
 • 89
 • 143 8-9 lat
 • 143
 • 141 10-11 lat
 • 141
 • 273 12-15 lat
 • 273
 • 249 16-20 lat
 • 249
 • 173 21-25 lat
 • 173
 • 462 26-30 lat
 • 462
 • 1 786 31 lat i więcej
 • 1 786
 • 26,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie ciechanowskim
 • Tutaj
  26,0 lat
  woj. mazowieckie
  21,3 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 33 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 23 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie ciechanowskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 306,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat ciechanowski
  306,7 km
  woj. mazowieckie
  439,0 km
  Kraj
  388,2 km
 • 3,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. ciechanowski
  3,6 km
  Mazowieckie
  2,9 km
  Polska
  3,2 km
 • 1,0 km Długość bus-pasów
 • 44 Liczba licencji na taksówki
 • 44 Liczba taksówek