Radłów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Radłów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Radłów to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Radłów.
 • 2 687 Liczba mieszkańców
 • 16,8 km² Powierzchnia
 • 159,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 2012 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KTA Tablice rejestracyjne
 • Zbigniew Bronisław Mączka Burmistrz miasta
Radłów na mapie
Identyfikatory
 • 20.849950.0840 Współrzędne GPS
 • 1216054 TERYT (TERC)
 • 0827923 SIMC
Herb miasta Radłów
Radłów herb
Flaga miasta Radłów
Radłów flaga

Jak Radłów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Radłów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Radłów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Radłów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
16Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
42Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
78Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
104Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
126Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
127Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
131Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
138Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
143Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
151Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
189Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
190Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
194Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
226Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
273Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
293Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
325Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
327Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
328Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
332Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
372Miasta o największej powierzchni w Polsce

Radłów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-130Poczta Radłów koło Tarnowa

Radłów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Radłowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Tarnowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów
Urząd Miejski w Radłowie
(14) 678-20-44
(14) 678-28-18
ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

Radłów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Radłów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 687, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2010-2022 liczba mieszkańców zmalała o 1,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Radłowa zawarli w 2022 roku 8 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców Radłowa jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Radłów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,50 na 1000 mieszkańców Radłowa. W 2022 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 52,0% dziewczynek i 48,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 263 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,0% zgonów w Radłowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,3% zgonów w Radłowie były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Radłowa przypada 10.86 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 26 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 16 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Radłowa 10. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  61,3% mieszkańców Radłowa jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Radłowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 687 Liczba mieszkańców
 • 1 389 Kobiety
 • 1 298 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Radłowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Radłowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Radłowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Radłowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Radłów
  41,3 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Radłów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Radłowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Radłów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Radłów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Radłów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • Radłów
  30,0%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Kraj
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,4%
  Województwo
  56,1%
  Polska
  54,0%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,8%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  8,5%
 • 13,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,7%
  Małopolskie
  5,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 3,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Radłów
  0,1%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Radłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Radłowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,0
  woj. małopolskie
  4,5
  Cała Polska
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,9
  Małopolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Radłowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Radłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -4 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,50 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -1,5
  Małopolskie
  -1,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Radłowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Radłowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Radłowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Radłowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,0%
  48,0%
 • 9,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Radłów
  9,4
  Małopolskie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Radłów
  36,6
  Małopolskie
  38,0
  Cała Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 263 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 219 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 306 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 263 g
  Województwo
  3 313 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 90 Waga 4000g - 4499g
 • 90
 • 446 Waga 3500g - 3999g
 • 446
 • 733 Waga 3000g - 3499g
 • 733
 • 301 Waga 2500g - 2999g
 • 301
 • 79 Waga 2000g - 2499g
 • 79
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 6 Waga poniżej 600g
 • 6
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Radłów
  1,31
  Województwo
  1,29
  Cały kraj
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Radłów
  0,64
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Radłów
  0,84
  woj. małopolskie
  0,86
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Radłowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 Zgony
 • 18 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 62,1%
  37,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,9
  Województwo
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 119,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  119,4
  Małopolskie
  115,7
  Polska
  147,0
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,7
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,8
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,5
  Województwo
  2,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  37,0%
  Małopolskie
  38,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 19,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  19,3%
  Województwo
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 4,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,5%
  Małopolskie
  5,0%
  Cała Polska
  5,4%
 • 376 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,8
  Polska
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  70,4
  Cała Polska
  74,4
 • 221,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  221,4
  Województwo
  251,3
  Cała Polska
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  231,7
  Polska
  246,5
 • 424,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 472,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 375,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Radłów
  424,2
  Województwo
  452,3
  Kraj
  475,8
 • 49,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 9,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 87,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  49,7
  Małopolskie
  60,9
  Cała Polska
  70,6
 • 29,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,0
  woj. małopolskie
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 10,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  10,0
  Województwo
  6,6
  Kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Małopolskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 16 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Saldo migracji
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 10 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Radłowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Radłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Radłów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radłów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Radłowie oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,47 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Radłowie to 859 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 320 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Radłowie to 5,92 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Radłowie to 151,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,17% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,85% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,03% mieszkań posiada łazienkę, 76,18% korzysta z centralnego ogrzewania, a 87,15% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnowskiego.

  Powiat tarnowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Radłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 859 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 319,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  319,70
  Województwo
  385,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2010-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 92,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Radłów
  92,40 m2
  Małopolskie
  80,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 29,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,60 m2
  Małopolskie
  31,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2010-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,58 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Radłów
  4,58
  woj. małopolskie
  3,98
  Cały kraj
  3,83
 • 3,13 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,13
  Małopolskie
  2,60
  Cała Polska
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Radłów
  0,68
  Małopolskie
  0,65
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2010-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Radłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,47 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,47
  woj. małopolskie
  6,96
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2010-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,92 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,92
  Województwo
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 26,42 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  26,42
  woj. małopolskie
  28,13
  Cała Polska
  24,56
 • 1 819 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 151,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  151,6 m2
  woj. małopolskie
  97,5 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,68 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,68 m2
  Małopolskie
  0,68 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2010-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Radłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 95,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  95,17%
  woj. małopolskie
  97,75%
  Cała Polska
  97,71%
 • 87,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  87,85%
  Małopolskie
  96,06%
  Polska
  95,10%
 • 87,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  87,03%
  Województwo
  95,13%
  Polska
  93,66%
 • 76,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  76,18%
  Małopolskie
  85,98%
  Cała Polska
  85,62%
 • 87,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Radłów
  87,15%
  Województwo
  66,60%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2010-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Radłów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Radłowie na 1000 mieszkańców pracuje 360osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Radłowie wynosiło w 2022 roku 8,3% (8,3% wśród kobiet i 8,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radłowie wynosiło 5 010,43 PLN, co odpowiada 74.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  31,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Radłowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,2% w przemyśle i budownictwie, a 19,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Radłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 360 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  360,0
  Małopolskie
  419,0
  Cała Polska
  402,0
 • 8,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,3% Kobiety
 • 8,3% Mężczyźni
 • Radłów
  8,3%
  woj. małopolskie
  4,5%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Radłowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Radłowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Radłowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 010 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Radłów
  5 010 PLN
  Województwo
  6 825 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Radłowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Radłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,2% Przemysł i budownictwo
 • 14,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,3% Pozostałe
 • 35,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Radłowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 55,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Radłów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  63,1
  Małopolskie
  67,1
  Cały kraj
  69,0
 • 34,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,4
  Małopolskie
  35,0
  Cały kraj
  38,2
 • 120,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Radłów
  120,3
  woj. małopolskie
  109,4
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Radłów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Radłowie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 247 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 193 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 7 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (28) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (8) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (17) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Radłowie najwięcej (17) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (237) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 41,7% (103) podmiotów, a 57,5% (142) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Radłowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (36.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 247 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 103 Przemysł i budownictwo
 • 142 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Radłowie w 2022 roku
 • 7 Podmioty wyrejestrowane w Radłowie w 2022 roku
 • 193 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 237 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 237
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 247 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 247
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 17 Spółki cywilne ogółem
 • 17
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 193 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 71 Budownictwo
 • 71
 • 31 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 31
 • 22 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 22
 • 16 Przetwórstwo przemysłowe
 • 16
 • 14 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 14
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radłów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Radłowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 72 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,75 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Radłowie wynosi 88,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Radłowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 19,61 (wykrywalność 91%) oraz przeciwko mieniu - 8,10 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 4,33 (68%), drogowe - 1,66 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Radłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Radłowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Radłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 72
 • 12 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 12
 • 53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 53
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 22 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 22
 • 26,75 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  26,75
  Województwo
  21,90
  Kraj
  22,81
 • 4,33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,33
  Województwo
  12,25
  Cała Polska
  12,98
 • 19,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,61
  Małopolskie
  6,74
  Cała Polska
  6,99
 • 1,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Radłów
  1,66
  Województwo
  1,39
  Polska
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,17
  Małopolskie
  0,26
  Cała Polska
  0,35
 • 8,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Radłów
  8,10
  Województwo
  10,41
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Radłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  89%
  Małopolskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  69%
  woj. małopolskie
  71%
  Kraj
  63%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Radłów
  92%
  woj. małopolskie
  72%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Radłów
  99%
  woj. małopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Radłów
  91%
  Województwo
  82%
  Polska
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Radłów
  68%
  woj. małopolskie
  56%
  Kraj
  51%

Radłów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Radłowa wyniosła w 2022 roku 60,0 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Radłowa - 29.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.5%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,0 mln złotych, czyli 16,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Radłowa wyniosła w 2022 roku 60,0 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.4%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.1%). W budżecie Radłowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 974 złotych na mieszkańca (15,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,7 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,0%.
 • Wydatki budżetu w Radłowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Radłowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Radłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Radłowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,1 mln

  4,4 tys(100%)

  31,8 mln

  3,3 tys(100%)

  35,8 mln

  3,7 tys(100%)

  37,5 mln

  3,8 tys(100%)

  46,4 mln

  4,8 tys(100%)

  47,5 mln

  5,0 tys(100%)

  51,6 mln

  5,5 tys(100%)

  60,0 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,8 mln

  4,2 tys(27.3%)

  12,7 mln

  4,6 tys(39.9%)

  12,0 mln

  4,3 tys(33.7%)

  12,3 mln

  4,4 tys(32.8%)

  13,5 mln

  4,9 tys(29.2%)

  15,2 mln

  5,5 tys(32.1%)

  16,6 mln

  6,1 tys(32.1%)

  17,6 mln

  6,6 tys(29.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  12,8 mln

  4,6 tys(29.8%)

  1,6 mln

  581(5.1%)

  1,1 mln

  411(3.2%)

  1,7 mln

  606(4.5%)

  2,3 mln

  839(5%)

  3,5 mln

  1,3 tys(7.4%)

  6,9 mln

  2,5 tys(13.3%)

  7,5 mln

  2,8 tys(12.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  728,2 tys

  262(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,5 tys

  36,3(0.3%)

  104,7 tys

  38,2(0.2%)

  6,3 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,7 mln

  2,1 tys(9.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  1,1 tys(7.1%)

  2,9 mln

  1,0 tys(9.1%)

  3,0 mln

  1,1 tys(8.4%)

  3,7 mln

  1,3 tys(9.8%)

  3,4 mln

  1,2 tys(7.3%)

  3,7 mln

  1,3 tys(7.7%)

  3,8 mln

  1,4 tys(7.4%)

  4,8 mln

  1,8 tys(8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  657(4.2%)

  871,2 tys

  314(2.7%)

  851,1 tys

  306(2.4%)

  1,7 mln

  623(4.6%)

  2,2 mln

  801(4.7%)

  1,6 mln

  580(3.4%)

  2,1 mln

  782(4.1%)

  4,1 mln

  1,5 tys(6.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  1,7 tys(11%)

  10,1 mln

  3,6 tys(31.7%)

  2,4 mln

  878(6.8%)

  2,9 mln

  1,1 tys(7.8%)

  2,8 mln

  1,0 tys(6%)

  2,8 mln

  1,0 tys(5.9%)

  2,8 mln

  1,0 tys(5.5%)

  4,0 mln

  1,5 tys(6.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  306,4 tys

  110(0.7%)

  184,6 tys

  66,6(0.6%)

  201,2 tys

  72,4(0.6%)

  299,3 tys

  108(0.8%)

  318,9 tys

  116(0.7%)

  211,8 tys

  76,8(0.4%)

  232,0 tys

  84,8(0.4%)

  2,5 mln

  922(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  900,5 tys

  325(2.1%)

  918,5 tys

  331(2.9%)

  855,5 tys

  308(2.4%)

  1,1 mln

  399(2.9%)

  2,3 mln

  834(4.9%)

  1,5 mln

  554(3.2%)

  1,3 mln

  472(2.5%)

  1,9 mln

  692(3.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  427(2.7%)

  227,7 tys

  82,2(0.7%)

  233,3 tys

  83,9(0.7%)

  262,1 tys

  94,7(0.7%)

  401,2 tys

  146(0.9%)

  270,9 tys

  98,3(0.6%)

  789,4 tys

  289(1.5%)

  1,5 mln

  549(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,1 mln

  1,5 tys(9.6%)

  1,1 mln

  385(3.4%)

  4,2 mln

  1,5 tys(11.8%)

  2,4 mln

  866(6.4%)

  5,8 mln

  2,1 tys(12.6%)

  2,7 mln

  968(5.6%)

  2,4 mln

  888(4.7%)

  793,7 tys

  295(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  318,1 tys

  115(0.7%)

  370,9 tys

  134(1.2%)

  431,0 tys

  155(1.2%)

  430,9 tys

  156(1.1%)

  394,8 tys

  144(0.9%)

  315,8 tys

  115(0.7%)

  202,3 tys

  74,0(0.4%)

  785,5 tys

  292(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  786,0 tys

  283(1.8%)

  274,1 tys

  98,9(0.9%)

  325,2 tys

  117(0.9%)

  592,2 tys

  214(1.6%)

  635,8 tys

  232(1.4%)

  394,6 tys

  143(0.8%)

  443,9 tys

  162(0.9%)

  552,6 tys

  206(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  148,7 tys

  53,6(0.3%)

  191,7 tys

  69,2(0.6%)

  184,9 tys

  66,5(0.5%)

  28,7 tys

  10,4(0.1%)

  137,7 tys

  50,2(0.3%)

  55,3 tys

  20,1(0.1%)

  192,5 tys

  70,4(0.4%)

  165,1 tys

  61,5(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  65,5 tys

  23,6(0.2%)

  63,1 tys

  22,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  150,0 tys

  54,8(0.3%)

  155,2 tys

  57,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  281,9 tys

  102(0.7%)

  325,5 tys

  117(1%)

  273,1 tys

  98,2(0.8%)

  249,1 tys

  90,0(0.7%)

  327,5 tys

  119(0.7%)

  305,6 tys

  111(0.6%)

  286,8 tys

  105(0.6%)

  134,9 tys

  50,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  35,0 tys

  12,6(0.1%)

  35,3 tys

  12,7(0.1%)

  25,4 tys

  9,1(0.1%)

  41,5 tys

  15,0(0.1%)

  60,3 tys

  22,0(0.1%)

  112,9 tys

  41,0(0.2%)

  142,9 tys

  52,3(0.3%)

  70,2 tys

  26,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  77,3 tys

  27,9(0.2%)

  9,6 tys

  3,5(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  94,7 tys

  34,2(0.3%)

  87,6 tys

  32,0(0.2%)

  88,6 tys

  32,1(0.2%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,2(0%)

  2,4 tys

  0,9(0%)

  350

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  400

  0,1(0%)

  687

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Radłowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Radłowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Radłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Radłowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,5 mln

  4,1 tys(100%)

  34,0 mln

  3,5 tys(100%)

  33,1 mln

  3,4 tys(100%)

  40,9 mln

  4,2 tys(100%)

  45,4 mln

  4,7 tys(100%)

  49,3 mln

  5,2 tys(100%)

  54,1 mln

  5,7 tys(100%)

  60,0 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,4 mln

  4,8 tys(33.2%)

  13,0 mln

  4,7 tys(38.2%)

  10,9 mln

  3,9 tys(33%)

  13,2 mln

  4,8 tys(32.2%)

  14,2 mln

  5,2 tys(31.2%)

  15,4 mln

  5,6 tys(31.2%)

  18,3 mln

  6,7 tys(33.7%)

  16,0 mln

  5,9 tys(26.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,3 mln

  2,6 tys(18%)

  8,0 mln

  2,9 tys(23.6%)

  8,5 mln

  3,1 tys(25.8%)

  10,6 mln

  3,8 tys(25.9%)

  10,6 mln

  3,9 tys(23.3%)

  11,3 mln

  4,1 tys(22.8%)

  13,0 mln

  4,7 tys(23.9%)

  15,3 mln

  5,7 tys(25.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,2 mln

  3,0 tys(20.4%)

  1,9 mln

  682(5.5%)

  642,3 tys

  231(1.9%)

  985,9 tys

  356(2.4%)

  1,7 mln

  602(3.6%)

  2,6 mln

  947(5.3%)

  3,5 mln

  1,3 tys(6.5%)

  6,1 mln

  2,3 tys(10.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  709,3 tys

  256(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,5 tys

  36,3(0.2%)

  104,7 tys

  38,2(0.2%)

  6,3 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,8 mln

  2,1 tys(9.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  1,4 tys(9.5%)

  9,1 mln

  3,3 tys(26.8%)

  1,4 mln

  488(4.1%)

  1,7 mln

  605(4.1%)

  1,8 mln

  660(4%)

  1,5 mln

  541(3%)

  1,4 mln

  528(2.7%)

  2,4 mln

  905(4.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  84,2 tys

  30,4(0.2%)

  17,2 tys

  6,2(0.1%)

  258

  0,1(0%)

  49,0 tys

  17,7(0.1%)

  36,6 tys

  13,3(0.1%)

  27,5 tys

  10,0(0.1%)

  25,0 tys

  9,1(0%)

  2,2 mln

  807(3.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  941,9 tys

  340(2.3%)

  349,8 tys

  126(1%)

  115,3 tys

  41,5(0.3%)

  523,1 tys

  189(1.3%)

  1,2 mln

  435(2.6%)

  864,9 tys

  314(1.8%)

  529,7 tys

  194(1%)

  2,0 mln

  734(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  485,4 tys

  175(1.2%)

  560,5 tys

  202(1.6%)

  564,0 tys

  203(1.7%)

  539,1 tys

  195(1.3%)

  585,2 tys

  213(1.3%)

  695,5 tys

  252(1.4%)

  891,2 tys

  326(1.6%)

  910,0 tys

  339(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  388,6 tys

  140(1%)

  396,8 tys

  143(1.2%)

  451,7 tys

  162(1.4%)

  457,9 tys

  165(1.1%)

  591,1 tys

  216(1.3%)

  628,6 tys

  228(1.3%)

  677,1 tys

  248(1.3%)

  820,1 tys

  305(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,7 mln

  1,3 tys(9.1%)

  364,5 tys

  132(1.1%)

  848,4 tys

  305(2.6%)

  2,8 mln

  1,0 tys(6.9%)

  2,7 mln

  973(5.9%)

  1,5 mln

  535(3%)

  1,5 mln

  538(2.7%)

  812,2 tys

  302(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  301,9 tys

  109(0.7%)

  129,9 tys

  46,9(0.4%)

  139,1 tys

  50,1(0.4%)

  178,5 tys

  64,5(0.4%)

  146,1 tys

  53,3(0.3%)

  119,1 tys

  43,2(0.2%)

  1,3 mln

  459(2.3%)

  438,0 tys

  163(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  121,3 tys

  43,7(0.3%)

  116,4 tys

  42,0(0.3%)

  87,7 tys

  31,5(0.3%)

  97,5 tys

  35,3(0.2%)

  128,1 tys

  46,7(0.3%)

  85,3 tys

  30,9(0.2%)

  68,8 tys

  25,2(0.1%)

  74,4 tys

  27,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,5 tys

  11,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  77,3 tys

  27,9(0.2%)

  9,6 tys

  3,5(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  94,7 tys

  34,2(0.2%)

  87,6 tys

  32,0(0.2%)

  88,6 tys

  32,1(0.2%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  308

  0,1(0%)

  510

  0,2(0%)

  612

  0,2(0%)

  510

  0,2(0%)

  612

  0,2(0%)

  477

  0,2(0%)

  38,6 tys

  14,1(0.1%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  751,3 tys

  271(1.9%)

  9,0 tys

  3,2(0%)

  7,5 tys

  2,7(0%)

  7,3 tys

  2,6(0%)

  25,9 tys

  9,5(0.1%)

  5,5 tys

  2,0(0%)

  130,8 tys

  47,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  134,6 tys

  48,5(0.3%)

  4,9 tys

  1,8(0%)

  13,8 tys

  5,0(0%)

  50,0 tys

  18,1(0.1%)

  232,7 tys

  84,9(0.5%)

  591,0 tys

  214(1.2%)

  4,7 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,2(0%)

  2,4 tys

  0,9(0%)

  350

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Radłów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 589 mieszkańców Radłowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 297 kobiet oraz 292 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 20,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,5% mieszkańców Radłowa, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Radłowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Radłowie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,0%) oraz wyższe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,2%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2021 w Radłowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 123 dzieci (60 dziewczynek oraz 63 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  19,3% mieszkańców Radłowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,1% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 890 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,71 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 281 uczniów (145 kobiet oraz 136 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 32,2% ludności (33,7% wśród dziewczynek i 30,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 123,25.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (17,0% wśród dziewczyn i 16,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,7% mieszkańców Radłowa w wieku potencjalnej nauki (19,4% kobiet i 24,0% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,8%
  Województwo
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 21,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,1%
  Województwo
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Radłów
  2,6%
  Małopolskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,0%
  Województwo
  11,2%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,6%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  30,5%
  Województwo
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 23,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Małopolskie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,2%
  Województwo
  11,0%
  Polska
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Radłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 890 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  890,0
  Małopolskie
  886,0
  Polska
  883,0
 • 0,71 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,71
  woj. małopolskie
  0,88
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Radłów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 123 Dzieci
 • 60 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 63 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,8%
  51,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 24 3 lata
 • 24
 • 33 4 lata
 • 33
 • 24 5 lata
 • 24
 • 39 6 lat
 • 39
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 9 3 lata
 • 9
 • 18 4 lata
 • 18
 • 14 5 lata
 • 14
 • 18 6 lat
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 15 3 lata
 • 15
 • 15 4 lata
 • 15
 • 10 5 lata
 • 10
 • 21 6 lat
 • 21
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Radłowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radłowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Radłowie
  Publiczne
  14 678-22-42
  ul. SZKOLNA 1
  33-130 Radłów
  5108-
 • Szkoły podstawowe w Radłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Radłów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 281 Uczniowie
 • 145 Kobiety
  (uczniowie)
 • 136 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,6%
  48,4%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,6
  Małopolskie
  16,5
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 25,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 17,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 123,25 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Radłów
  123,25
  Województwo
  95,49
  Polska
  95,71
 • 122,81 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  122,81
  Województwo
  94,78
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Radłów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Radłów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Radłowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radłowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Radłowie (Bohaterów Września 1939 r.)
  Publiczna
  14 678-20-60
  14 678-27-98
  ul. SZKOLNA 1
  33-130 Radłów
  12197-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Radłowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radłowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  T
  Publiczne
  ul. Biskupska 2a
  33-130 Radłów
  4104-
  LO
  Publiczne
  ul. Biskupska 2a
  33-130 Radłów
  121-
 • Edukacyjne grupy wieku w Radłowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 19,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 32,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 33,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 9,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Radłów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Radłów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Radłów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radłów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Radłowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Radłowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Radłowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Radłowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Radłowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 418 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 216 (uczestnicy: 2 000)
  • seanse filmowe: 216 (uczestnicy: 2 000)


  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 200)
  • taneczne: 2 (członkowie: 200)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 60)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 20)
  • tańca: 3 (absolwenci: 40)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 250)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 40)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 150)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Radłowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 908 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
 • Zabytki w Radłowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Radłowa znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Radłowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z pocz. XIX w. (ul. Biskupska 2a)dnia 1947-04-25, wykaz dokumentów: I-3-41/47 z 1947-04-25; A-257 z 1971-04-13
  • Zespół - pałac z poł. XIX w. (ul. Biskupska 2)dnia 1947-04-25, wykaz dokumentów: I-3-41/47 z 1947-04-25; A-257 z 1971-04-13; A-140 z 1978-01-09
  • Kościół z 1337 r.dnia 1968-03-27, wykaz dokumentów: 2 z 1968-03-27
  • Cmentarz przykościelny z 1337 r.dnia 1968-03-27, wykaz dokumentów: 2 z 1968-03-27
  • Kapliczka z 1663 r.dnia 1968-03-27, wykaz dokumentów: 2 z 1968-03-27
  • Ogród z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1971-04-13, wykaz dokumentów: A-257 z 1971-04-13
  • Miasto z XI w.dnia 1977-12-19, wykaz dokumentów: A-139 z 1977-12-19
  • Plebania z 1930 - 1933 (ul. Biskupska 3)dnia 2009-11-05, wykaz dokumentów: A-1171/M z 2009-11-05
 • Formy ochrony przyrody w Radłowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Radłowa znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Radłowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Radłowsko-Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Powołany dla zachowania w dobrej kondycji zwartego kompleksu leśnego oraz specyfiki krajobrazu i architektury wsi Pogórza Bocheńskiego ponadto ostoi ptactwa wodnego i błotnego oraz stanowisk rzadkich roślin. W krajobrazie dominują lasy w przeważającej części bory mieszane a w miejscach wilgotnych - bory wilgotne ze śródleśnymi łąkami wilgotnymi. Zabytki kultury materialnej Obszaru to przede wszystkim kościoły zespoły dworsko-parkowe oraz XIX-wieczny dom rodzinny Wincentego Witosa w Wierzchosławicach., Data ustanowienia: 1996-01-01, Opis granicy: Opis tekstowy przebiegu granicy Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załacznik nr 1 do uchwały z 2016 r.) Granica Obszaru począwszy od wschodniego krańca wsi Miechowice Wielkie prowadzi do rzeki Kisielina drogą(1) gminną a następnie około 150 m drogą gruntową w kierunku zachodnim do potoku wpadającego do Kanału Jadownicko-Pojawskiego. Wzdłuż potoku przebiega na długości około 600 m a następnie wzdłuż kanału. Po ok. 400 m zmienia kierunek na zachodni wzdłuż drogi gruntowej docierając po ok. 1 1 km w przysiółku Natków we wsi Wola Przemykowska do drogi powiatowej 1336K (Zaborów - Wietrzychowice). Następnie wzdłuż tej drogi granica podąża na południe do Zaborowa. W Zaborowie przechodzi na drogę powiatową 1305K (Szczurowa - Żelichów) dochodząc do drogi gminnej prowadzącej do Dołęgi. Drogą tą przez ok. 1 5 km podąża na wschód następnie skręca w kierunku południowym na drogę powiatową 1421K (Zaborów - Wola Dębińska) podążając nią od miejscowości Jagniówka Dołęska do Borzęcina Dolnego. Następnie drogą gminną przez wieś Borzęcin Górny obok budynku szkoły dochodzi do drogi Waryś - Borek. Tu skręca na wschód biegnąc ok. 900 m drogą w kierunku wsi Waryś po czym na skrzyżowaniu skręca ponownie na południe w drogę powiatową 1421K (Zaborów - Wola Dębińska) docierając do centrum wsi Bielcza. W Bielczy skręca na wschód a po ok. 1 km na południe wzdłuż drogi przez Biadoliny Szlacheckie do Biadolin Radłowskich. Od Biadolin Radłowskich drogą gminną biegnącą obok wzniesienia Wielkiej Góry biegnie w kierunku Wojnicza by około 0 5 km przed drogą krajową nr 94 przejść przez potok Ulga. Następnie w dół jego biegu po ok. 1200 m dociera do drogi gruntowej a następnie gminnej którymi w kierunku wschodnim przechodzi na drogę wojewódzką 975. Drogą tą dochodzi do Biskupic Radłowskich gdzie skręca na zachód i przez ok. 1400 m biegnie drogą wojewódzką 964 w kierunku Szczurowej. Stąd drogą powiatową 1337K (Wietrzychowice - Biskupice Radłowskie) dociera do Miechowic Małych z których drogą gminną a następnie drogą powiatową 1305K (Szczurowa - Żelichów) do Miechowic Wielkich gdzie rozpoczęto opis granicy., Powierzchnia: 20811.45 ha

Radłów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 14 wypadków drogowych w Radłowie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 521,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 74,4 ofiar śmiertelnych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Radłowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnowskiego.

  Powiat tarnowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Radłowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 14 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 15 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Radłowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 521,03 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  521,0
  woj. małopolskie
  1 301,5
  Cała Polska
  1 100,9
 • 74,43 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Radłów
  74,4
  Województwo
  76,8
  Cała Polska
  104,4
 • 558,24 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  558,2
  woj. małopolskie
  1 571,6
  Polska
  1 327,3
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  14,3
  Małopolskie
  5,9
  Cały kraj
  9,5
 • 107,14 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Radłów
  107,1
  Województwo
  120,8
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Radłowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  0,0 km
  woj. małopolskie
  599,5 km
  Polska
  624,0 km
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Radłów
  0,0 km
  Małopolskie
  2,7 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Radłów przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 975droga wojewódzka nr 975(Dąbrowa Tarnowska - Morzychna - Odporyszów - Żabno - Biskupice Radłowskie - Radłów - Niwka - Wierzchosławice - Bogumiłowice - Łętowice - Łętowska Dębina - Wojnicz - Wielka Wieś - Sukmanie - Olszyny - Zakliczyn - Bleśnik - Olszowa - Paleśnica - Podole Górowa - Bartkowa Posadowa - Gródek nad Dunajcem - Lipie - Sienna - Zbyszyce - Dąbrowa)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Radłów nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 91Linia kolejowa nr 91: Kraków Główny Osobowy - Medyka [o znaczeniu państwowym] (Kraków Główny Osobowy - Kraków Zabłocie - Kraków Płaszów - Kraków Prokocim Osobowy - Kraków Bieżanów - Kokotów - Węgrzce Wielkie - Podłęże - Staniątki - Szarów - Kłaj - Stanisławice - Cikowice - Bochnia - Rzezawa - Jasień Brzeski - Brzesko Okocim - Sterkowiec - Biadoliny - Bogumiłowice - Tarnów Mościce - Tarnów - Wola Rzędzińska - Wałki - Czarna Tarnowska - Grabiny - Grabiny (stacja towarowa) - Dębica - Lubzina - Ropczyce - Ropczyce-Witkowice - Sędziszów Małopolski - Będziemyśl - Trzciana - Świlcza - Rudna Wielka - Rzeszów Główny - Rzeszów Załęże - Strażów - Krzemienica - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno koło Łańcuta - Grzęska - Przeworsk PK - Przeworsk - Przeworsk Towarowy - Pełkinie - Jarosław - Munina - Ostrowiecko - Radymno - Sośnica Jarosławska - Niziny - Walawa - Żurawica Rozrządowa - Żurawica - Przemyśl Zasanie - Przemyśl Główny - Hurko - Medyka Towarowa - Medyka Rozrządowa - Medyka)
  • LK 115Linia kolejowa nr 115: Tarnów - Szczucin [o znaczenia miejscowym] (Tarnów - Tarnów Północny - Tarnów Klikowa - Łukowa Tarnowska - Łęg Tarnowski - Niedomice - Żabno - Fiuk - Dąbrowa Tarnowska - Olesno Tarnowskie - Dąbrówki Breńskie - Mędrzechów - Kupienin - Delastowice - Szczucin koło Tarnowa)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Radłowie istnieje 27 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Biskupska

  ul. Boczna

  ul. Brzeska

  ul. Cicha

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Glowska

  ul. Grobla

  ul. Kolejowa

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Morawa

  ul. Nowy Świat

  ul. Okrężna

  ul. Poległych

  ul. Polna

  ul. Przelotowa

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  pl. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wiejska

  ul. Wiśniowa

  ul. Wodna

  ul. Woleńska

  ul. Zakościele

  ul. gen. Kazimierza Tumidajskiego