Lidzbark Warmiński w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Lidzbark Warmiński - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Lidzbark Warmiński to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu lidzbarskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Lidzbark Warmiński.
 • 14 567 Liczba mieszkańców
 • 14,4 km² Powierzchnia
 • 1 015,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 71 m n.p.m Wysokość
 • 1308 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NLI Tablice rejestracyjne
 • Jacek Wiśniowski Burmistrz miasta
Lidzbark Warmiński na mapie
Identyfikatory
 • 20.586054.1249 Współrzędne GPS
 • 2809011 TERYT (TERC)
 • 0964732 SIMC
Herb miasta Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński herb

Jak Lidzbark Warmiński wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Lidzbark Warmiński na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Lidzbark Warmiński wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Lidzbark Warmiński plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
12Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
16Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
35Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
50Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
55Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
91Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
94Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
110Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
127Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
142Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
164Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
170Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
175Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
178Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
188Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
191Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
195Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
219Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce

Lidzbark Warmiński - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-100Poczta Lidzbark Warmiński 001, ul. Świętochowskiego 5
11-100Skrytki Pocztowe Poczta Lidzbark Warmiński 001, ul. Świętochowskiego 5
11-101Poczta Lidzbark Warmiński 003, ul. Poniatowskiego 16
11-102Poczta Lidzbark Warmiński 004, ul. Polna 36

Lidzbark Warmiński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Lidzbarku Warmińskim)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Lidzbarku Warmińskim aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Lidzbarku Warmińskim (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Legionów 3
11-100 Lidzbark Warmiński
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
(89) 767-85-00
(89) 767-23-03
Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim
(89) 767-79-00
(89) 767-79-03
ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Lidzbark Warmiński jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 14 567, z czego 52,9% stanowią kobiety, a 47,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 12,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,8 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego zawarli w 2022 roku 39 małżeństw, co odpowiada 2,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego jest stanu wolnego, 50,3% żyje w małżeństwie, 8,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Lidzbark Warmiński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -92. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,26 na 1000 mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego. W 2022 roku urodziło się 99 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 408 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,3% zgonów w Lidzbarku Warmińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,3% zgonów w Lidzbarku Warmińskim były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Lidzbarka Warmińskiego przypada 12.99 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 140 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 186 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Lidzbarka Warmińskiego -46. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  58,0% mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14 567 Liczba mieszkańców
 • 7 705 Kobiety
 • 6 862 Mężczyźni
 • 52,9%
  47,1%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Lidzbarku Warmińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Lidzbarku Warmińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Lidzbarku Warmińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,8 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 46,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Lidzbark Warmiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Lidzbark Warmiński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Lidzbark Warmiński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Lidzbark Warmiński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  50,3%
  Województwo
  51,4%
  Cała Polska
  54,0%
 • 49,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Lidzbark Warmiński
  9,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,7%
  Warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Kraj
  7,6%
 • 9,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,4% Nieustalone
 • Lidzbark Warmiński
  2,4%
  Województwo
  2,1%
  Kraj
  0,7%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Lidzbarku Warmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Lidzbarku Warmińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Lidzbark Warmiński
  2,7
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Lidzbark Warmiński
  1,7
  Warmińsko-mazurskie
  1,8
  Kraj
  1,6
 • 39 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Lidzbarku Warmińskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Lidzbarku Warmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -92 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -57 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -35 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,3
  Województwo
  -4,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Lidzbarku Warmińskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Lidzbarku Warmińskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Lidzbarku Warmińskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Lidzbarku Warmińskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 99 Urodzenia żywe
 • 48 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 51 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 6,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Lidzbark Warmiński
  6,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 29,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  29,8
  Warmińsko-mazurskie
  32,1
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88
 • 56 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 56
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 408 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 330 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 491 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 408 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 32 Waga 4000g - 4499g
 • 32
 • 71 Waga 3500g - 3999g
 • 71
 • 97 Waga 3000g - 3499g
 • 97
 • 34 Waga 2500g - 2999g
 • 34
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,11
  Województwo
  1,21
  Cała Polska
  1,26
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,58
  Warmińsko-mazurskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,51
  Warmińsko-mazurskie
  0,61
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Lidzbarku Warmińskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 191 Zgony
 • 105 Kobiety
  (Zgony)
 • 86 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 55,0%
  45,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,0
  Warmińsko-mazurskie
  11,8
  Polska
  11,9
 • 194,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  194,8
  Warmińsko-mazurskie
  162,8
  Cała Polska
  147,0
 • 8,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  8,1
  Województwo
  4,6
  Polska
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lidzbarskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Lidzbark Warmiński
  37,3%
  Województwo
  30,2%
  Polska
  36,0%
 • 21,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  21,3%
  Województwo
  23,4%
  Kraj
  23,6%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,0%
  Województwo
  6,4%
  Polska
  6,7%
 • 31 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  20,1
  Cały kraj
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,1
  Cała Polska
  70,6
 • 266,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Lidzbark Warmiński
  266,0
  Województwo
  276,2
  Cały kraj
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  249,7
  Cały kraj
  253,9
 • 464,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 490,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 438,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  464,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  355,1
  Kraj
  426,2
 • 51,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 144,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Lidzbark Warmiński
  51,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  50,1
  Polska
  62,9
 • 40,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Lidzbark Warmiński
  40,4
  Warmińsko-mazurskie
  28,5
  Cała Polska
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Warmińsko-mazurskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 140 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 78 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 62 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 186 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 91 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 95 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -39 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -34 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -46 Saldo migracji wewnętrznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -33 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Lidzbarku Warmińskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Lidzbarku Warmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Lidzbark Warmiński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lidzbark Warmiński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lidzbarku Warmińskim oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,68 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Lidzbarku Warmińskim to 6 532 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 447 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Lidzbarku Warmińskim to 5,40 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Lidzbarku Warmińskim to 177,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,74% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,69% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,04% mieszkań posiada łazienkę, 90,54% korzysta z centralnego ogrzewania, a 60,32% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lidzbarskiego.

  Powiat lidzbarski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Lidzbarku Warmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 532 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 447,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  447,00
  Województwo
  396,50
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 59,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  59,30 m2
  Warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 26,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,50 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,55 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,55
  Województwo
  3,78
  Cały kraj
  3,83
 • 2,24 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,24
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,52
  Cały kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Lidzbark Warmiński
  0,63
  Województwo
  0,67
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Lidzbarku Warmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,68 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,68
  Warmińsko-mazurskie
  5,65
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 54 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Lidzbark Warmiński
  5,40
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,77
  Polska
  3,89
 • 3,70 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,70
  Warmińsko-mazurskie
  21,29
  Cała Polska
  24,56
 • 1 771 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 177,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  177,1 m2
  Województwo
  84,5 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,12 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,12 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Lidzbarku Warmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Lidzbark Warmiński
  99,74%
  Warmińsko-mazurskie
  97,99%
  Kraj
  97,75%
 • 99,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,69%
  Województwo
  95,49%
  Cała Polska
  95,18%
 • 98,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Lidzbark Warmiński
  98,04%
  woj. warmińsko-mazurskie
  93,98%
  Kraj
  93,75%
 • 90,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  90,54%
  Województwo
  86,97%
  Kraj
  85,83%
 • 60,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Lidzbark Warmiński
  60,32%
  Województwo
  44,04%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Lidzbark Warmiński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Lidzbarku Warmińskim na 1000 mieszkańców pracuje 269osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. 54,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Lidzbarku Warmińskim wynosiło w 2023 roku 10,3% (10,3% wśród kobiet i 10,3% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lidzbarku Warmińskim wynosiło 5 155,53 PLN, co odpowiada 76.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego 364 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 353 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -11.

  20,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,4% w przemyśle i budownictwie, a 14,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Lidzbarku Warmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 269 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  269,0
  Warmińsko-mazurskie
  206,0
  Cały kraj
  259,0
 • 9,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,7% Kobiety
 • 7,9% Mężczyźni
 • Miasto
  10,3%
  Warmińsko-mazurskie
  8,3%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Lidzbarku Warmińskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Lidzbarku Warmińskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Lidzbarku Warmińskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lidzbarku Warmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 701 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 156 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Lidzbarku Warmińskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Lidzbarku Warmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 364 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 353 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -11 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,97 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Lidzbarku Warmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,4% Przemysł i budownictwo
 • 23,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,6% Pozostałe
 • 40,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Lidzbarku Warmińskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Lidzbarku Warmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 977 Pracujący ogółem
 • 2 160 Kobiety
 • 1 817 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Lidzbarku Warmińskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,0% W wieku produkcyjnym
 • 51,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Lidzbark Warmiński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  72,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  65,7
  Cały kraj
  69,0
 • 43,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  43,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cały kraj
  38,2
 • 154,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  154,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  119,2
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Lidzbark Warmiński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Lidzbarku Warmińskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 845 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 178 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 109 nowych podmiotów, a 80 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (167) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (94) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (214) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (63) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Lidzbarku Warmińskim najwięcej (106) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 773) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,5% (379) podmiotów, a 78,8% (1 453) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Lidzbarku Warmińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.6%) oraz Budownictwo (17.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 845 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 379 Przemysł i budownictwo
 • 1 453 Pozostała działalność
 • 109 Podmioty nowo zarejestrowane w Lidzbarku Warmińskim w 2023 roku
 • 80 Podmioty wyrejestrowane w Lidzbarku Warmińskim w 2023 roku
 • 1 178 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 773 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 773
 • 53 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 53
 • 18 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 18
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 844 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 844
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 104 Spółki handlowe ogółem
 • 104
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 84  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 84
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 106 Spółki cywilne ogółem
 • 106
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 178 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 231 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 231
 • 208 Budownictwo
 • 208
 • 114 Transport i gospodarka magazynowa
 • 114
 • 113 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 113
 • 107 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 107
 • 93 Przetwórstwo przemysłowe
 • 93
 • 80 Pozostała działalność
 • 80
 • 54 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 54
 • 41 Informacja i komunikacja
 • 41
 • 40 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 40
 • 32 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 32
 • 31 Edukacja
 • 31
 • 11 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 11
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 9
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lidzbark Warmiński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lidzbarku Warmińskim stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 213 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,54 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Lidzbarku Warmińskim wynosi 73,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,83 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 7,57 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,40 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,32 (34%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Lidzbarku Warmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Lidzbark Warmiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 213 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 213
 • 130 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 130
 • 34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 34
 • 35 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 35
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 7
 • 111 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 111
 • 14,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,54
  Warmińsko-mazurskie
  19,85
  Cały kraj
  22,81
 • 8,83 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,83
  Warmińsko-mazurskie
  11,34
  Kraj
  12,98
 • 2,32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,32
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,43
  Cała Polska
  6,99
 • 2,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,40
  Warmińsko-mazurskie
  2,01
  Kraj
  1,82
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,46
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,37
  Kraj
  0,35
 • 7,57 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,57
  Województwo
  10,33
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Lidzbark Warmiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  74%
  Warmińsko-mazurskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  75%
  woj. warmińsko-mazurskie
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Lidzbark Warmiński
  35%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Lidzbark Warmiński
  94%
  Warmińsko-mazurskie
  96%
  Kraj
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  56%
  Warmińsko-mazurskie
  60%
  Kraj
  51%

Lidzbark Warmiński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Lidzbarka Warmińskiego wyniosła w 2022 roku 98,3 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Lidzbarka Warmińskiego - 23.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (10.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,1 mln złotych, czyli 21,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Lidzbarka Warmińskiego wyniosła w 2022 roku 96,8 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.2%). W budżecie Lidzbarka Warmińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (17,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 40,9 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,2%.
 • Wydatki budżetu w Lidzbarku Warmińskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Lidzbarka Warmińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Lidzbark Warmiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Lidzbarka Warmińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  73,0 mln

  4,5 tys(100%)

  59,5 mln

  3,7 tys(100%)

  76,1 mln

  4,8 tys(100%)

  86,6 mln

  5,5 tys(100%)

  81,2 mln

  5,2 tys(100%)

  97,1 mln

  6,5 tys(100%)

  92,8 mln

  6,3 tys(100%)

  98,3 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,7 mln

  970(21.5%)

  16,4 mln

  1,0 tys(27.5%)

  16,8 mln

  1,1 tys(22.1%)

  24,7 mln

  1,6 tys(28.5%)

  19,6 mln

  1,2 tys(24.1%)

  19,5 mln

  1,3 tys(20.1%)

  20,7 mln

  1,3 tys(22.3%)

  23,4 mln

  1,6 tys(23.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  14,0 mln

  862(19.1%)

  5,1 mln

  320(8.6%)

  6,4 mln

  402(8.4%)

  9,4 mln

  594(10.8%)

  6,4 mln

  406(7.9%)

  7,3 mln

  471(7.5%)

  8,8 mln

  574(9.5%)

  11,3 mln

  776(11.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,3 mln

  696(15.4%)

  18,8 mln

  1,2 tys(31.6%)

  7,0 mln

  443(9.2%)

  7,0 mln

  439(8%)

  7,3 mln

  467(9%)

  8,0 mln

  519(8.3%)

  8,5 mln

  552(9.1%)

  10,5 mln

  715(10.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  338,5 tys

  20,9(0.5%)

  514,2 tys

  32,1(0.9%)

  2,6 mln

  164(3.4%)

  863,1 tys

  54,6(1%)

  1,9 mln

  120(2.3%)

  13,0 mln

  838(13.4%)

  6,9 mln

  451(7.5%)

  9,8 mln

  669(10%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,9 mln

  242(5.4%)

  4,2 mln

  262(7.1%)

  5,5 mln

  348(7.2%)

  6,1 mln

  384(7%)

  6,8 mln

  431(8.3%)

  8,9 mln

  573(9.1%)

  8,6 mln

  560(9.3%)

  8,6 mln

  590(8.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,8 mln

  233(5.2%)

  2,0 mln

  122(3.3%)

  5,2 mln

  330(6.9%)

  13,8 mln

  871(15.9%)

  2,8 mln

  179(3.5%)

  1,9 mln

  122(1.9%)

  4,6 mln

  296(4.9%)

  4,5 mln

  307(4.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,7 mln

  230(5.1%)

  4,0 mln

  251(6.8%)

  4,4 mln

  277(5.8%)

  4,8 mln

  301(5.5%)

  5,8 mln

  367(7.1%)

  4,8 mln

  309(4.9%)

  3,4 mln

  222(3.7%)

  3,9 mln

  268(4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,7 mln

  537(11.9%)

  3,7 mln

  232(6.3%)

  9,5 mln

  601(12.5%)

  676,1 tys

  42,7(0.8%)

  5,0 mln

  319(6.2%)

  8,4 mln

  541(8.6%)

  6,6 mln

  427(7.1%)

  3,8 mln

  261(3.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  9,6 tys

  0,6(0%)

  70,6 tys

  4,4(0.1%)

  72,0 tys

  4,5(0.1%)

  387,4 tys

  24,5(0.4%)

  2,6 mln

  168(3.2%)

  768,0 tys

  49,6(0.8%)

  710,0 tys

  46,2(0.8%)

  3,3 mln

  224(3.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  8,4 mln

  517(11.5%)

  1,8 mln

  109(2.9%)

  2,2 mln

  140(2.9%)

  2,6 mln

  163(3%)

  3,4 mln

  220(4.2%)

  1,9 mln

  125(2%)

  2,3 mln

  150(2.5%)

  2,5 mln

  171(2.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  636,7 tys

  39,3(0.9%)

  659,0 tys

  41,1(1.1%)

  562,7 tys

  35,4(0.7%)

  534,9 tys

  33,8(0.6%)

  611,9 tys

  39,0(0.8%)

  453,4 tys

  29,3(0.5%)

  384,7 tys

  25,0(0.4%)

  1,8 mln

  121(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  373,0 tys

  23,0(0.5%)

  757,8 tys

  47,2(1.3%)

  439,5 tys

  27,7(0.6%)

  439,9 tys

  27,8(0.5%)

  448,0 tys

  28,5(0.6%)

  490,3 tys

  31,7(0.5%)

  441,0 tys

  28,7(0.5%)

  1,1 mln

  74,5(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  10,0 tys

  0,6(0%)

  13,7 tys

  0,9(0%)

  23,3 tys

  1,5(0%)

  10,0 tys

  0,6(0%)

  10,0 tys

  0,6(0%)

  210,6 tys

  13,6(0.2%)

  48,5 tys

  3,2(0.1%)

  920,6 tys

  63,0(0.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  590,0 tys

  40,4(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,4 mln

  86,5(1.9%)

  828,3 tys

  51,6(1.4%)

  152,5 tys

  9,6(0.2%)

  151,1 tys

  9,6(0.2%)

  301,0 tys

  19,2(0.4%)

  135,5 tys

  8,8(0.1%)

  183,3 tys

  11,9(0.2%)

  194,6 tys

  13,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  651,8 tys

  40,2(0.9%)

  642,4 tys

  40,1(1.1%)

  603,4 tys

  38,0(0.8%)

  759,3 tys

  48,0(0.9%)

  708,0 tys

  45,1(0.9%)

  683,3 tys

  44,1(0.7%)

  642,8 tys

  41,8(0.7%)

  155,3 tys

  10,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  24,0 tys

  1,5(0%)

  25,5 tys

  1,6(0%)

  25,9 tys

  1,6(0%)

  24,3 tys

  1,5(0%)

  28,8 tys

  1,8(0%)

  25,5 tys

  1,6(0%)

  22,8 tys

  1,5(0%)

  17,6 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  112,3 tys

  6,9(0.2%)

  13,7 tys

  0,9(0%)

  3,3 tys

  0,2(0%)

  115,2 tys

  7,3(0.1%)

  115,3 tys

  7,3(0.1%)

  109,8 tys

  7,1(0.1%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  913

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  21,2 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Lidzbarku Warmińskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Lidzbarka Warmińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Lidzbark Warmiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Lidzbarka Warmińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,3 mln

  4,1 tys(100%)

  67,4 mln

  4,2 tys(100%)

  74,8 mln

  4,7 tys(100%)

  83,3 mln

  5,3 tys(100%)

  79,1 mln

  5,0 tys(100%)

  95,9 mln

  6,4 tys(100%)

  96,5 mln

  6,5 tys(100%)

  96,8 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  21,0 mln

  1,3 tys(31.7%)

  22,6 mln

  1,4 tys(33.5%)

  23,1 mln

  1,5 tys(30.8%)

  25,0 mln

  1,6 tys(30%)

  26,2 mln

  1,7 tys(33.1%)

  27,6 mln

  1,8 tys(28.8%)

  29,1 mln

  1,9 tys(30.2%)

  31,3 mln

  2,1 tys(32.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,1 mln

  1,1 tys(25.8%)

  18,2 mln

  1,1 tys(27%)

  12,8 mln

  804(17.1%)

  12,8 mln

  811(15.4%)

  13,7 mln

  874(17.3%)

  17,8 mln

  1,1 tys(18.5%)

  17,6 mln

  1,1 tys(18.3%)

  16,2 mln

  1,1 tys(16.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,9 mln

  425(10.4%)

  3,5 mln

  221(5.3%)

  3,8 mln

  239(5.1%)

  5,8 mln

  369(7%)

  2,9 mln

  186(3.7%)

  4,0 mln

  258(4.2%)

  5,2 mln

  341(5.4%)

  8,9 mln

  612(9.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,1 mln

  316(7.7%)

  5,7 mln

  355(8.5%)

  7,4 mln

  468(9.9%)

  5,7 mln

  363(6.9%)

  7,4 mln

  469(9.3%)

  5,7 mln

  367(5.9%)

  6,8 mln

  440(7%)

  6,6 mln

  454(6.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  300

  0,0(0%)

  255

  0,0(0%)

  28,3 tys

  1,8(0%)

  1,3 mln

  81,2(1.5%)

  187,1 tys

  11,9(0.2%)

  7,5 mln

  481(7.8%)

  3,6 mln

  236(3.8%)

  6,3 mln

  431(6.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,5 mln

  465(11.4%)

  14,9 mln

  931(22.1%)

  3,2 mln

  200(4.3%)

  3,2 mln

  199(3.8%)

  3,2 mln

  201(4%)

  3,5 mln

  225(3.6%)

  3,5 mln

  228(3.6%)

  5,2 mln

  354(5.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  458,7 tys

  29,0(0.6%)

  906,6 tys

  57,8(1.1%)

  982,3 tys

  63,4(1%)

  681,2 tys

  44,3(0.7%)

  3,1 mln

  212(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  85,0(2.1%)

  1,6 mln

  97,2(2.3%)

  1,6 mln

  98,2(2.1%)

  6,3 mln

  401(7.6%)

  1,9 mln

  124(2.5%)

  2,0 mln

  127(2%)

  2,6 mln

  169(2.7%)

  3,0 mln

  209(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,0 mln

  121(3%)

  30,0 tys

  1,9(0%)

  2,1 mln

  133(2.8%)

  7,3 mln

  461(8.7%)

  3,4 mln

  220(4.4%)

  56,6 tys

  3,7(0.1%)

  1,5 mln

  96,0(1.5%)

  1,5 mln

  105(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  236,8 tys

  14,6(0.4%)

  233,1 tys

  14,5(0.3%)

  279,7 tys

  17,6(0.4%)

  212,7 tys

  13,4(0.3%)

  202,1 tys

  12,9(0.3%)

  1,9 mln

  121(1.9%)

  1,7 mln

  111(1.8%)

  862,3 tys

  59,0(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  72,4(1.8%)

  225,4 tys

  14,0(0.3%)

  6,1 mln

  382(8.1%)

  259,7 tys

  16,4(0.3%)

  1,1 mln

  67,3(1.3%)

  4,3 mln

  277(4.5%)

  4,3 mln

  280(4.5%)

  784,3 tys

  53,7(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,7 tys

  0,4(0%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  13,7 tys

  0,9(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  3,7 tys

  0,2(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  638,0 tys

  43,7(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  10,0 tys

  0,6(0%)

  13,7 tys

  0,9(0%)

  10,0 tys

  0,6(0%)

  10,0 tys

  0,6(0%)

  10,0 tys

  0,6(0%)

  66,0 tys

  4,3(0.1%)

  8,0 tys

  0,5(0%)

  627,4 tys

  42,9(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,5 mln

  155(3.8%)

  98,3 tys

  6,1(0.1%)

  45,8 tys

  2,9(0.1%)

  415,2 tys

  26,2(0.5%)

  567,7 tys

  36,2(0.7%)

  254,0 tys

  16,4(0.3%)

  153,7 tys

  10,0(0.2%)

  118,4 tys

  8,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  320,4 tys

  19,8(0.5%)

  266,3 tys

  16,6(0.4%)

  242,0 tys

  15,2(0.3%)

  222,0 tys

  14,0(0.3%)

  198,8 tys

  12,7(0.3%)

  156,9 tys

  10,1(0.2%)

  122,2 tys

  7,9(0.1%)

  108,4 tys

  7,4(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  892,9 tys

  55,1(1.3%)

  20,6 tys

  1,3(0%)

  20,7 tys

  1,3(0%)

  21,8 tys

  1,4(0%)

  25,1 tys

  1,6(0%)

  28,9 tys

  1,9(0%)

  22,4 tys

  1,5(0%)

  27,2 tys

  1,9(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  22,2 tys

  1,4(0%)

  24,3 tys

  1,5(0%)

  24,4 tys

  1,5(0%)

  22,8 tys

  1,4(0%)

  27,1 tys

  1,7(0%)

  24,1 tys

  1,6(0%)

  20,2 tys

  1,3(0%)

  15,9 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  112,3 tys

  6,9(0.2%)

  13,7 tys

  0,9(0%)

  3,3 tys

  0,2(0%)

  115,2 tys

  7,3(0.1%)

  115,3 tys

  7,3(0.1%)

  109,8 tys

  7,1(0.1%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  913

  0,1(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Lidzbark Warmiński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 120 mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 486 kobiet oraz 1 636 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 21,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,5% mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 16,6% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Lidzbarku Warmińskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,0%) oraz średnie zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,9%) oraz średnie zawodowe (23,1%).

  W roku 2022 w Lidzbarku Warmińskim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 26 oddziałów uczęszczało 653 dzieci (323 dziewczynki oraz 330 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Lidzbarku Warmińskim mieściło się 5 przedszkoli, w których do 18 oddziałów uczęszczało 506 dzieci (243 dziewczynki oraz 263 chłopców). Dostępnych było 508 miejsc.

  18,7% mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,8% wśród dziewczynek i 18,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 229 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 75 oddziałach uczyło się 1 309 uczniów (607 kobiet oraz 702 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Lidzbarku Warmińskim placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 47 oddziałach uczyło się 1 097 uczniów (520 kobiet oraz 577 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 115,74.

  W Lidzbarku Warmińskim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 25 oddziałach uczyło się 594 uczniów (369 kobiet oraz 225 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 123 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Lidzbarku Warmińskim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 16 oddziałach uczyło się 453 uczniów (249 kobiet oraz 204 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 150 absolwentów.

  W Lidzbarku Warmińskim znajduje się 1 Technikum, w którym w 19 oddziałach uczyło się 452 uczniów (205 kobiet oraz 247 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 96 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Lidzbarku Warmińskim placówkę miały 4 Technika, w których w 25 oddziałach uczyło się 670 uczniów (376 kobiet oraz 294 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 169 absolwentów.

  W Lidzbarku Warmińskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 9 oddziałach uczyło się 162 uczniów (45 kobiet oraz 117 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,2% mieszkańców (15,6% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,8 uczniów. 18,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,0% mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego w wieku potencjalnej nauki (22,7% kobiet i 21,4% mężczyzn).

 • 16,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,3%
  Województwo
  20,7%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Lidzbark Warmiński
  36,5%
  Województwo
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 38,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,6%
  Warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,7%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,2%
  Województwo
  19,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Lidzbark Warmiński
  3,6%
  Województwo
  3,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,6%
  Warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Lidzbarku Warmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1229 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 229,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  857,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Lidzbark Warmiński
  0,68
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 26 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 642 Miejsca
  (rok 2018)
 • 16 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Lidzbark Warmiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 653 Dzieci
 • 323 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 330 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 135 3 lata
 • 135
 • 153 4 lata
 • 153
 • 171 5 lata
 • 171
 • 165 6 lat
 • 165
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 73 3 lata
 • 73
 • 70 4 lata
 • 70
 • 94 5 lata
 • 94
 • 69 6 lat
 • 69
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 62 3 lata
 • 62
 • 83 4 lata
 • 83
 • 77 5 lata
 • 77
 • 96 6 lat
 • 96
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 26 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 38,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 38,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Lidzbarku Warmińskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lidzbarku Warmińskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 6
  Publiczne
  89 767-32-59
  89 767-53-53
  ul. Polna 36
  11-100 Lidzbark Warmiński
  495-
  Przedszkole Nr 5 "PIĄTECZKA"
  Publiczne
  89 767-73-00
  ul. Wodna 9
  11-100 Lidzbark Warmiński
  4798
  Publiczne Przedszkole Specjalne
  Publiczne
  89 767-25-85
  89 767-25-85
  ul. Szkolna 3
  11-100 Lidzbark Warmiński
  110-
  Przedszkole Niepubliczne "Miś"
  Niepubliczne
  89 767-20-16
  ul. Kromera 13
  11-100 Lidzbark Warmiński
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Akademia Uśmiechu
  Niepubliczne
  66 054-13-52
  ul. Mazurska 2
  11-100 Lidzbark Warmiński
  ---
  Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK
  Niepubliczne
  89 767-26-03
  ul. Wyszyńskiego 11
  11-100 Lidzbark Warmiński
  ---
  Przedszkole Niepubliczne z oddziałem żłobkowym KUBUŚ (KUBUŚ)
  Niepubliczne
  89 767-35-81
  ul. Ogrodowa 1
  11-100 Lidzbark Warmiński
  ---
 • Szkoły podstawowe w Lidzbarku Warmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Lidzbark Warmiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 62 Oddziały
 • 1 256 Uczniowie
 • 600 Kobiety
  (uczniowie)
 • 656 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,8%
  52,2%
 • 181 Uczniowie w 1 klasie
 • 94 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 87 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 203 Absolwenci
 • 105 Kobiety
  (absolwenci)
 • 98 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13 Oddziały
 • 53 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 13,2%
  86,8%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,9
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,5
 • 17,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,5
 • 20,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,3
 • 4,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,1
 •  
 • 79,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 67,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 115,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Lidzbark Warmiński
  115,74
  woj. warmińsko-mazurskie
  90,81
  Cała Polska
  95,96
 • 113,26 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Lidzbark Warmiński
  113,26
  Województwo
  89,35
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lidzbark Warmiński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lidzbark Warmiński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Lidzbarku Warmińskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lidzbarku Warmińskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Krasickiego (Ignacy Krasicki)
  Publiczna
  89 767-20-70
  89 767-20-70
  ul. Lipowa 17a
  11-100 Lidzbark Warmiński
  1640030
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  89 767-62-23
  89 767-26-81
  ul. Szkolna 2
  11-100 Lidzbark Warmiński
  1329225
  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II (Jan Paweł II)
  Publiczna
  89 767-53-53
  89 767-53-53
  ul. Polna 36
  11-100 Lidzbark Warmiński
  13277-
  Szkoła Podstawowa Nr 5 (Maria Grzegorzewska)
  Publiczna
  89 767-27-94
  89 767-27-94
  ul. Leśna 15
  11-100 Lidzbark Warmiński
  222-
  Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2
  Publiczna
  89 767-25-85
  89 767-25-85
  ul. Szkolna 3
  11-100 Lidzbark Warmiński
  215-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Lidzbarku Warmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Lidzbark Warmiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 480 Uczniowie
 • 308 Kobiety
  (uczniowie)
 • 172 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,2%
  35,8%
 • 174 Uczniowie w 1 klasie
 • 108 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 83 Absolwenci
 • 51 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 114 Uczniowie
 • 61 Kobiety
  (uczniowie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,5%
  46,5%
 • 40 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  23,8
  Województwo
  25,6
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 35,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 24,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Lidzbark Warmiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 452 Uczniowie
 • 205 Kobiety
  (uczniowie)
 • 247 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,4%
  54,6%
 • 101 Uczniowie w 1 klasie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 96 Absolwenci
 • 39 Kobiety
  (absolwenci)
 • 57 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Lidzbark Warmiński
  23,8
  Województwo
  24,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 34,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 25,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Lidzbark Warmiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 29 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Lidzbark Warmiński
  18,0
  Warmińsko-mazurskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,0
 • 26,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,6
 • 7,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,3
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Lidzbark Warmiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 118 Uczniowie
 • 101 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 85,6%
  14,4%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 10,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  10,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,9
  Cała Polska
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Lidzbarku Warmińskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lidzbarku Warmińskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 1
  Publiczne
  89 767-25-59
  89 767-29-65
  ul. Orła Białego 5
  11-100 Lidzbark Warmiński
  12289-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  89 767-51-41
  89 767-51-41
  ul. Krasickiego 4
  11-100 Lidzbark Warmiński
  8255-
  Technikum Nr 2
  Publiczne
  89 767-20-13
  89 767-20-13
  ul. Wierzbickiego 3A
  11-100 Lidzbark Warmiński
  5126-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (im. Michała Kajki)
  Publiczna
  89 767-25-59
  89 767-29-65
  ul. Orła Białego 5
  11-100 Lidzbark Warmiński
  5109-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Lidzbarku Warmińskim
  Publiczna
  89 767-26-64
  89 767-26-64
  ul. Orła Białego 10
  11-100 Lidzbark Warmiński
  -10817
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
  Publiczne
  89 767-20-13
  89 767-20-13
  ul. Wierzbickiego 3A
  11-100 Lidzbark Warmiński
  128-
  Zasadnicz Szkoła Zawodowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim (im. Marii Grzegorzewskiej)
  Publiczna
  89 767-27-94
  89 767-27-94
  ul. Leśna 15
  11-100 Lidzbark Warmiński
  227-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
  Publiczne
  89 767-25-59
  89 767-29-65
  ul. Orła Białego 5
  11-100 Lidzbark Warmiński
  120-
  Liceum Ogólnokształcące Nr 2
  Publiczne
  89 767-20-13
  89 767-31-38
  ul. Wierzbickiego 3A
  11-100 Lidzbark Warmiński
  120-
  Ponadgimnazjalna Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  89 767-25-85
  89 767-25-85
  ul. Szkolna 3
  11-100 Lidzbark Warmiński
  216-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
  Publiczna
  89 767-20-13
  ul. Wirzbickiego 3A
  11-100 Lidzbark Warmiński
  ---
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  89 767-20-13
  89 767-20-13
  ul. Wierzbickiego 3A
  11-100 Lidzbark Warmiński
  ---
  Szkoła Policealna Nr 1
  Publiczna
  89 767-25-59
  89 767-29-65
  ul. Orła Białego 5
  11-100 Lidzbark Warmiński
  ---
  niepubliczna szkoła policealna w centrum edukacji zawodowej
  Niepubliczna
  ul. Mazurska 2
  11-100 Lidzbark Warmiński
  ---
  niepubliczne szkoła policealna dla dorosłych
  Niepubliczna
  ul. mazurska 2
  11-100 Lidzbark Warmiński
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Lidzbarku Warmińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Lidzbark Warmiński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Lidzbark Warmiński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Lidzbark Warmiński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lidzbark Warmiński - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Lidzbarku Warmińskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w Lidzbarku Warmińskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 630)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Lidzbarku Warmińskim w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Lidzbarku Warmińskim
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Lidzbarku Warmińskim: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Lidzbarku Warmińskim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 316 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 82 (uczestnicy: 16 280)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 650)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 3 000)
  • koncerty: 22 (uczestnicy: 4 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 560)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 300)
  • pokazy teatralne: 16 (uczestnicy: 4 700)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 570)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 500)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 625)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 10)
  • taneczne: 4 (członkowie: 270)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 70)
  • teatralne: 3 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 240)
  • inne: 2 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 25)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 25)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 619)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 12)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 57)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 230)
  • taneczne: 7 (członkowie: 300)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Lidzbarku Warmińskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 316 miejscami na widowni. Odbyło się 897 seansów, na które przyszło 31 285 widzów, w tym 264 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 9 095 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Lidzbarku Warmińskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 47 668 zwiedzających, co daje 32 410 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Lidzbarku Warmińskim działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 42 201 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 45 974 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 34
  • dostępne dla czytelników: 21
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 21
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2022 w Lidzbarku Warmińskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 36 865 wolumenów w tym ziobry specjalne: 492. Odnotowano 396 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 7 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 42 485 wolumenów. Odnotowano 2 108 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Lidzbarku Warmińskim działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 179 członków. Zarejestrowano 280 ćwiczących (mężczyźni: 247, kobiety: 33, chłopcy do lat 18: 167, dziewczęta do lat 18: 31). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Lidzbarku Warmińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Lidzbarku Warmińskim
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Lidzbarka Warmińskiego znajduje się 68 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Lidzbarku Warmińskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Lidzbark Warmiński ze średniowieczadnia 1992-06-29, wykaz dokumentów: A-A121 z 1992-06-29; C-156 z brak daty
  • Kościół z XIV w. (ul. Plac Kościelny 1)dnia 1949-09-16, wykaz dokumentów: IV-2-41/49 z 1949-09-16
  • Plebania (data nieznana) (ul. Plac Kościelny 1)dnia 1949-09-16, wykaz dokumentów: IV-2-41/49 z 1949-09-16
  • Dzwonnica z poł. XVIII w.dnia 1949-09-16, wykaz dokumentów: IV-2-41/49 z 1949-09-16; L/35 z 1957-12-17
  • Kaplica z 1709 r. (ul. Wiejska 113)dnia 1950-06-28, wykaz dokumentów: 52 z 1950-06-28; A-841 z 1968-08-25
  • Cmentarz przykościelny z XVIII w.dnia 1950-06-28, wykaz dokumentów: 52 z 1950-06-28; A-842 z 1968-08-25
  • Zamek z 1350 - 1355 (ul. Zamkowa 1)dnia 1953-06-24, wykaz dokumentów: A-51 z 1953-06-24
  • Pałac z XV w. (ul. Zamkowa 4)dnia 1953-06-24, wykaz dokumentów: A-51 z 1953-06-24
  • Oficyna gospodarcza z XV w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1953-06-24, wykaz dokumentów: A-51 z 1953-06-24
  • Oficyna gospodarcza z XV w.dnia 1953-06-24, wykaz dokumentów: A-51 z 1953-06-24
  • Fosa (data nieznana) (ul. Zamkowa 1)dnia 1953-06-24, wykaz dokumentów: A-51 z 1953-06-24
  • Figura z 1757 r.dnia 1953-06-24, wykaz dokumentów: A-51 z 1953-06-24
  • Zespół - zamek z 1350 - 1355 (ul. Zamkowa 1)dnia 1953-06-24, wykaz dokumentów: A-51 z 1953-06-24; A-1169 z 1968-05-18; A-834 z 1968-09-01
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Hoża 9a)dnia 1957-12-17, wykaz dokumentów: L/100 z 1957-12-17; A-436 z 2006-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Hoża 9b)dnia 1957-12-17, wykaz dokumentów: L/101 z 1957-12-17
  • Inny budynek mieszkalny z XIV w. (ul. Hoża 13a)dnia 1957-12-17, wykaz dokumentów: L/102 z 1957-12-17
  • Kamienica z XIX w. (ul. Plac Wolności 3)dnia 1957-12-17, wykaz dokumentów: L/103 z 1957-12-17; brak numeru z 1997-12-24
  • Kamienica z XIX w. (ul. Ratuszowa 1)dnia 1957-12-17, wykaz dokumentów: L/104 z 1957-12-17
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w.dnia 1957-12-17, wykaz dokumentów: L/121 z 1957-12-17
  • Kamienica z XIX w. (ul. Wysokiej Bramy 3)dnia 1957-12-17, wykaz dokumentów: L/123 z 1957-12-17
  • Kamienica z XIX w. (ul. Wysokiej Bramy 7)dnia 1957-12-17, wykaz dokumentów: L/141 z 1957-12-17
  • Kamienica z XIX w. (ul. Wysokiej Bramy 5)dnia 1957-12-17, wykaz dokumentów: L/142 z 1957-12-17
  • Miasto z XIV w.dnia 1957-12-17, wykaz dokumentów: L/29 z 1957-12-17
  • Mur miejski z XIV w.dnia 1957-12-17, wykaz dokumentów: L/29 z 1957-12-17; L/30 z 1957-12-17
  • Brama miejska z XIV w. (ul. Wysokiej Bramy 2)dnia 1957-12-17, wykaz dokumentów: L/31 z 1957-12-17
  • Kościół z pocz. XIX w. (ul. Wysokiej Bramy 4/6)dnia 1957-12-17, wykaz dokumentów: L/32 z 1957-12-17
  • Pałac z XVII w. (ul. Ignacego Krasickiego 2)dnia 1957-12-17, wykaz dokumentów: L/33 z 1957-12-17
  • Klasztor z XIX w. (ul. Plac Kościelny 2)dnia 1957-12-17, wykaz dokumentów: L/34 z 1957-12-17
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Plac Kościelny 3)dnia 1957-12-17, wykaz dokumentów: L/37 z 1957-12-17
  • Kaplica z XVIII w. (ul. Bartoszycka 1)dnia 1957-12-17, wykaz dokumentów: L/94 z 1957-12-17
  • Kamienica z XIX w. (ul. Hoża 17)dnia 1957-12-17, wykaz dokumentów: L/95 z 1957-12-17
  • Kamienica z XVIII w.dnia 1957-12-17, wykaz dokumentów: L/96 z 1957-12-17
  • Inny budynek mieszkalny z XIV w. (ul. Hoża 9)dnia 1957-12-17, wykaz dokumentów: L/99 z 1957-12-17; A-446 z 2006-12-28
  • Kamienica z XIX w. (ul. Wysokiej Bramy 21)dnia 1957-12-18, wykaz dokumentów: L/125 z 1957-12-18
  • Kamienica z XIX w. (ul. Wysokiej Bramy 19)dnia 1957-12-18, wykaz dokumentów: L/126 z 1957-12-18
  • Kamienica z XIX w. (ul. Wysokiej Bramy 17)dnia 1957-12-18, wykaz dokumentów: L/127 z 1957-12-18
  • Kamienica z XIX w. (ul. Wysokiej Bramy 15)dnia 1957-12-18, wykaz dokumentów: L/128 z 1957-12-18
  • Kamienica z XIX w. (ul. Wysokiej Bramy 13)dnia 1957-12-18, wykaz dokumentów: L/129 z 1957-12-18
  • Kamienica z XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 11)dnia 1957-12-18, wykaz dokumentów: L/136 z 1957-12-18
  • Kamienica z XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 9)dnia 1957-12-18, wykaz dokumentów: L/137 z 1957-12-18
  • Kamienica z XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 13)dnia 1957-12-18, wykaz dokumentów: L/138 z 1957-12-18
  • Kamienica z XIX w. (ul. Wysokiej Bramy 11)dnia 1957-12-18, wykaz dokumentów: L/139 z 1957-12-18
  • Kamienica z XIX w. (ul. Wysokiej Bramy 9)dnia 1957-12-18, wykaz dokumentów: L/140 z 1957-12-18
  • Bastion z XVII w.dnia 1968-05-18, wykaz dokumentów: A-1169 z 1968-05-18
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1968-05-19, wykaz dokumentów: A-1170 z 1968-05-19
  • Mur/ogrodzenie z XVIII w.dnia 1968-08-25, wykaz dokumentów: A-841 z 1968-08-25
  • Kaplica z XVIII w. (ul. Wiejska 113)dnia 1968-08-25, wykaz dokumentów: A-842 z 1968-08-25
  • Kaplica z XVIII w. (ul. Wiejska 113)dnia 1968-08-25, wykaz dokumentów: A-842 z 1968-08-25
  • Baszta z XVI w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1968-09-01, wykaz dokumentów: A-834 z 1968-09-01
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Hoża 9c)dnia 1973-10-04, wykaz dokumentów: 1416 z 1973-10-04; A-1199 z 2006-12-28
  • Wieża ciśnień z 1912 r.dnia 1996-05-07, wykaz dokumentów: A-1603 z 1996-05-07; brak numeru z 1996-09-24
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Lipowa 25)dnia 1997-07-11, wykaz dokumentów: A-1624 z 1997-07-11
  • Kamienica z 1904 r. (ul. Konstytucji 3 Maja 6)dnia 1998-03-26, wykaz dokumentów: A-1629 z 1998-03-26
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Ratuszowa 2)dnia 1998-07-07, wykaz dokumentów: A-1643 z 1998-07-07
  • Kamienica z 1905 r. (ul. Konstytucji 3 Maja 8)dnia 1998-09-03, wykaz dokumentów: A-1630 z 1998-09-03
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Konstytucji 3 Maja 14)dnia 1998-09-10, wykaz dokumentów: A-1633 z 1998-09-10
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 15)dnia 1998-09-11, wykaz dokumentów: A-1604 z 1998-09-11
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Jana Kasprowicza 10)dnia 1999-02-22, wykaz dokumentów: A-1622 z 1999-02-22
  • Kamienica z 1900 r. (ul. Konstytucji 3 Maja 2)dnia 2003-02-26, wykaz dokumentów: A-1627 z 2003-02-26
  • Most z 4. ćw. XIX w.dnia 2003-10-27, wykaz dokumentów: A-2031 z 2003-10-27
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Mikołaja Kopernika 5)dnia 2006-01-05, wykaz dokumentów: A-2219 z 2006-01-05
  • Młyn z 1915 r. (ul. Plac Młyński 5)dnia 2006-05-25, wykaz dokumentów: A-2257 z 2006-05-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1700 r. (ul. Mikołaja Reja 2)dnia 2007-04-02, wykaz dokumentów: A-4462 z 2007-04-02
  • Kamienica z pocz. XVIII w. (ul. Mikołaja Reja 2)dnia 2007-04-26, wykaz dokumentów: A-4464 z 2007-04-26
  • Kamienica z XIX w. (ul. Mikołaja Reja 4)dnia 2007-04-26, wykaz dokumentów: A-4464 z 2007-04-26
  • Kamienica z XIX w. (ul. Mikołaja Reja 6)dnia 2007-04-26, wykaz dokumentów: A-4464 z 2007-04-26
  • Zespół - kamienica z XVIII - XIX (ul. Mikołaja Reja 6)dnia 2007-04-26, wykaz dokumentów: A-4464 z 2007-04-26
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Mikołaja Kopernika 23)dnia 2009-10-05, wykaz dokumentów: A-4534 z 2009-10-05
 • Formy ochrony przyrody w Lidzbarku Warmińskim
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Lidzbarka Warmińskiego znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Lidzbarku Warmińskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Krąg Kamienny imienia Rycerza Herkusa Monte - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 12 głazów narzutowych, Data ustanowienia: 2003-10-29, Opis granicy: ul. Piękna nad rzeką Łyną

Lidzbark Warmiński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 12 wypadków drogowych w Lidzbarku Warmińskim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 82,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 6,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Lidzbarku Warmińskim znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 45 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 45 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lidzbarskiego.

  Powiat lidzbarski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Lidzbarku Warmińskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 12 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 11 Ranni
  (rok 2022)
 • 10 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Lidzbarku Warmińskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 82,11 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  82,1
  Województwo
  60,7
  Kraj
  56,5
 • 6,84 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Lidzbark Warmiński
  6,8
  Województwo
  6,1
  Kraj
  5,0
 • 75,27 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  75,3
  Województwo
  67,9
  Kraj
  65,5
 • 8,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  8,3
  Warmińsko-mazurskie
  10,1
  Cały kraj
  8,9
 • 91,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  91,7
  Województwo
  111,8
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Lidzbarku Warmińskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 7 595,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  7 595,8 km
  Warmińsko-mazurskie
  331,9 km
  Kraj
  633,6 km
 • 7,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  7,5 km
  Województwo
  5,9 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 45 Liczba licencji na taksówki
 • 45 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Lidzbark Warmiński przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 51droga krajowa nr 51(granica (Rosja) - Bezledy - Kiertyny Małe - Bartoszyce - Połęcze - Szwaruny - Osieka - Samolubie - Rogóż - Markajmy - Lidzbark Warmiński - Kraszewo - Miłogórze - Smolajny - Kosyń - Dobre Miasto - Stary Dwór - Barcikowo - Kabikiejmy Dolne - Spręcowo - Dywity - Olsztyn - Dorotowo - Stawiguda - Miodówko - Gryźliny - Ameryka - Olsztynek)
  • DW 511droga wojewódzka nr 511( Lidzbark Warmiński - Pieszkowo - Zielenica - Górowo Iławieckie - Sołtysowizna - Wojmiany - Czyprki - Gałajny - Żywkowo - granica (Rosja))
  • DW 513droga wojewódzka nr 513(Pasłęk - Kopina - Bielica - Burdajny - Godkowo - Swędkowo - Krykajny - Olkowo - Drwęczno - Orneta - Mingajny - Miłkowo - Babiak - Runowo - Ignalin - Lauda - Lidzbark Warmiński - Kierwiny - Kiwity - Wozławki)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Lidzbarku Warmińskim istnieje 104 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Adama Stanisława Grabowskiego

  ul. Akacjowa

  ul. Aleksandra Świętochowskiego

  rondo Armii Krajowej

  ul. Astronomów

  ul. Bartoszycka

  ul. Bohaterów Westerplatte

  ul. Cicha

  ul. Dębowa

  ul. Feliksa Nowowiejskiego

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Gdańska

  rondo Generała Władysława Sikorskiego

  ul. Gnieźnieńska

  ul. Grunwaldzka

  ul. Henryka Wieniawskiego

  ul. Hoża

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jana Dantyszka

  ul. Jana Kasprowicza

  ul. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Wierzbickiego

  ul. Józefa Wybickiego

  ul. Kanałowa

  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  ul. Karola Kurpińskiego

  ul. Karola Szymanowskiego

  ul. Kazimierza Pułaskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Konstytucji 3 Maja

  pl. Kościelny

  ul. Kresowa

  ul. Krucza

  ul. Krzywa

  ul. Księcia Józefa Poniatowskiego

  ul. Kwiatowa

  ul. Kąpielowa

  ul. Legionów

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Majowa

  ul. Marcina Kromera

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  ul. Mazurska

  ul. Michała Kajki

  ul. Michała Ogińskiego

  ul. Mieczysława Karłowicza

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Miodowa

  ul. Morska

  ul. Mławska

  pl. Młyński

  ul. Nad Łyną

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Olsztyńska

  ul. Ornecka

  ul. Orła Białego

  ul. Pionierów

  ul. Piękna

  ul. Polna

  ul. Powstańców Warszawy

  ul. Poznańska

  ul. Prosta

  ul. Przechodnia

  ul. Przystaniowa

  ul. Ratuszowa

  ul. Rolna

  Rondo Kombatantów Rzeczypospolitej

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Smolna

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Spółdzielców

  ul. Stanisława Konarskiego

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Szkolna

  ul. Szwoleżerów

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Topolowa

  pl. Tysiąclecia

  ul. Waldemara Milewicza

  ul. Warmińska

  ul. Warszawska

  ul. Wiejska

  ul. Wiślana

  ul. Wodna

  pl. Wolności

  ul. Wrzosowa

  ul. Wysokiej Bramy

  ul. Władysława Szpilmana

  ul. Zamkowa

  pl. Zamkowy

  ul. Zielona

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. Łazienna

  ul. Żytnia