Bojanowo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Bojanowo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Bojanowo to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu rawickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Bojanowo.
 • 2 802 Liczba mieszkańców
 • 2,3 km² Powierzchnia
 • 1 197,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 16 kwietnia 1638 Data założenia
 • Władysław IV Waza Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 65 Numer kierunkowy
 • PRA Tablice rejestracyjne
 • Maciej Dubiel Burmistrz miasta
Bojanowo na mapie
Identyfikatory
 • 16.748351.7075 Współrzędne GPS
 • 3022014 TERYT (TERC)
 • 0954308 SIMC
Herb miasta Bojanowo
Bojanowo herb
Flaga miasta Bojanowo
Bojanowo flaga

Jak Bojanowo wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Bojanowo na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Bojanowo wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Bojanowo plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
18Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
21Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
95Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
101Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
179Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
197Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
211Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
236Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
239Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
259Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
264Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
284Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
284Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
285Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
287Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
297Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
299Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
301Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
325Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
341Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych

Bojanowo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-940Poczta Bojanowo Poznańskie

Bojanowo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Bojanowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Rawiczu (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Mikołajewicza 18
63-900 Rawicz
Urząd Miejski w Bojanowie
(65) 545-62-30
(65) 545-66-40
Rynek 12
63-940 Bojanowo

Bojanowo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Bojanowo jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 802, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Bojanowa zawarli w 2022 roku 11 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców Bojanowa jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Bojanowo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -18. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,35 na 1000 mieszkańców Bojanowa. W 2022 roku urodziło się 23 dzieci, w tym 43,5% dziewczynek i 56,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 431 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,85 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 30,6% zgonów w Bojanowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,5% zgonów w Bojanowie były nowotwory, a 8,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Bojanowa przypada 14.47 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 43 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 44 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Bojanowa -1. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,8% mieszkańców Bojanowa jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Bojanowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 802 Liczba mieszkańców
 • 1 430 Kobiety
 • 1 372 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Bojanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Bojanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Bojanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Bojanowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,9 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Bojanowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Bojanowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Bojanowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Bojanowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Bojanowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,0%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • Bojanowo
  57,1%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,9%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,9%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Bojanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Bojanowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,9
  Województwo
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,7
  Województwo
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Bojanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Bojanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -18 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,35 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,4
  Wielkopolskie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Bojanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Bojanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Bojanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Bojanowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 23 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,5%
  56,5%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,1
  woj. wielkopolskie
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 40,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Bojanowo
  40,3
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 56 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56
 • 125 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 125
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 431 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 339 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 522 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Bojanowo
  3 431 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 60 Waga 4000g - 4499g
 • 60
 • 203 Waga 3500g - 3999g
 • 203
 • 186 Waga 3000g - 3499g
 • 186
 • 59 Waga 2500g - 2999g
 • 59
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,54 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,54
  Wielkopolskie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Bojanowo
  0,77
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,85 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,85
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Bojanowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 41 Zgony
 • 22 Kobiety
  (Zgony)
 • 19 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,7%
  46,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,5 Zgony na 1000 ludności
 • Bojanowo
  14,5
  Województwo
  10,9
  Cały kraj
  11,9
 • 117,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  117,8
  Województwo
  124,8
  Polska
  147,0
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,8
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  Wielkopolskie
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rawickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  30,6%
  Województwo
  28,6%
  Polska
  36,0%
 • 20,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  20,5%
  woj. wielkopolskie
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 8,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,7%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Polska
  6,7%
 • 43 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,7
  Kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Cała Polska
  70,6
 • 223,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Bojanowo
  223,9
  Wielkopolskie
  263,4
  Cała Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,9
  Polska
  253,9
 • 334,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 307,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 361,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  334,1
  Województwo
  311,2
  Cała Polska
  426,2
 • 78,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 129,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  78,2
  Województwo
  48,9
  Cały kraj
  62,9
 • 26,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Bojanowo
  26,7
  Województwo
  35,1
  Kraj
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Bojanowo
  0,0
  Wielkopolskie
  6,7
  Kraj
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 43 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 44 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -1 Saldo migracji
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -1 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Bojanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Bojanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Bojanowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bojanowo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bojanowie oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,20 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Bojanowie to 1 062 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 377 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Bojanowie to 6,11 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Bojanowie to 165,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,59% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,10% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,28% mieszkań posiada łazienkę, 77,02% korzysta z centralnego ogrzewania, a 88,89% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rawickiego.

  Powiat rawicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Bojanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 062 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 377,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  377,10
  Województwo
  386,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 80,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  80,90 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 30,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  30,50 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,16 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,16
  Województwo
  4,06
  Kraj
  3,83
 • 2,65 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,65
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Bojanowo
  0,64
  Wielkopolskie
  0,64
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Bojanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,20 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,20
  Województwo
  7,35
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 55 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,11 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Bojanowo
  6,11
  Województwo
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 19,53 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  19,53
  Województwo
  29,73
  Cały kraj
  24,56
 • 1 487 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 165,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  165,2 m2
  woj. wielkopolskie
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,53 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,53 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Bojanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,59%
  woj. wielkopolskie
  98,07%
  Cała Polska
  97,75%
 • 95,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  95,10%
  Województwo
  96,64%
  Cały kraj
  95,18%
 • 92,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,28%
  woj. wielkopolskie
  95,51%
  Kraj
  93,75%
 • 77,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  77,02%
  woj. wielkopolskie
  87,06%
  Kraj
  85,83%
 • 88,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  88,89%
  Województwo
  56,79%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Bojanowo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Bojanowie na 1000 mieszkańców pracuje 211osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Bojanowie wynosiło w 2023 roku 3,6% (3,6% wśród kobiet i 3,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bojanowie wynosiło 5 294,49 PLN, co odpowiada 79.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Bojanowa 445 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 178 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -267.

  26,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Bojanowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,5% w przemyśle i budownictwie, a 15,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 5,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Bojanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 211 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Bojanowo
  211,0
  Wielkopolskie
  290,0
  Kraj
  259,0
 • 4,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,1% Kobiety
 • 2,6% Mężczyźni
 • Bojanowo
  3,6%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Bojanowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Bojanowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Bojanowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bojanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 698 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 294 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Bojanowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Bojanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 445 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 178 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -267 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,40 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Bojanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,5% Przemysł i budownictwo
 • 23,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 5,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 6,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,1% Pozostałe
 • 29,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Bojanowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Bojanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 598 Pracujący ogółem
 • 345 Kobiety
 • 253 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Bojanowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Bojanowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  70,0
  Wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 39,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  39,0
  Wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 125,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  125,7
  Województwo
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Bojanowo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Bojanowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 319 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 221 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 20 nowych podmiotów, a 8 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (49) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (15) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (23) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2019 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Bojanowie najwięcej (16) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (305) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,8% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,7% (98) podmiotów, a 65,5% (209) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bojanowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 319 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 98 Przemysł i budownictwo
 • 209 Pozostała działalność
 • 20 Podmioty nowo zarejestrowane w Bojanowie w 2023 roku
 • 8 Podmioty wyrejestrowane w Bojanowie w 2023 roku
 • 221 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 305 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 305
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 319 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 319
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 18 Spółki handlowe ogółem
 • 18
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 16  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 16
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 221 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 60 Budownictwo
 • 60
 • 47 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 47
 • 23 Przetwórstwo przemysłowe
 • 23
 • 18 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 18
 • 14 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 14
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bojanowo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bojanowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 53 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,83 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Bojanowie wynosi 88,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Bojanowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,96 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 8,31 (wykrywalność 79%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,71 (97%), drogowe - 2,10 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Bojanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Bojanowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Bojanowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 53 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 53
 • 31 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 31
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 23 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 23
 • 18,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  18,83
  woj. wielkopolskie
  18,91
  Polska
  22,81
 • 10,96 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,96
  Województwo
  11,58
  Kraj
  12,98
 • 4,71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,71
  woj. wielkopolskie
  4,85
  Cały kraj
  6,99
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,10
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Polska
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Bojanowo
  0,22
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 8,31 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,31
  Województwo
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Bojanowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Bojanowo
  88%
  Wielkopolskie
  72%
  Polska
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  81%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Polska
  63%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  98%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Cała Polska
  88%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Bojanowo
  79%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Cały kraj
  51%

Bojanowo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Bojanowa wyniosła w 2022 roku 50,6 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Bojanowa - 33.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,5 mln złotych, czyli 4,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Bojanowa wyniosła w 2022 roku 50,1 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (28.9%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.1%). W budżecie Bojanowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 982 złotych na mieszkańca (16,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 44,1 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,0%.
 • Wydatki budżetu w Bojanowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Bojanowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Bojanowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Bojanowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,6 mln

  2,9 tys(100%)

  32,5 mln

  3,7 tys(100%)

  35,0 mln

  4,0 tys(100%)

  39,0 mln

  4,5 tys(100%)

  40,7 mln

  4,7 tys(100%)

  42,0 mln

  5,0 tys(100%)

  43,0 mln

  5,1 tys(100%)

  50,6 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,9 mln

  3,7 tys(42.6%)

  11,7 mln

  3,9 tys(35.9%)

  11,8 mln

  4,0 tys(33.7%)

  13,2 mln

  4,5 tys(33.8%)

  13,5 mln

  4,7 tys(33.2%)

  13,6 mln

  4,7 tys(32.3%)

  15,5 mln

  5,4 tys(36.1%)

  17,2 mln

  6,1 tys(33.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  14,0 tys

  4,7(0%)

  106,7 tys

  36,3(0.3%)

  98,6 tys

  33,7(0.3%)

  6,0 tys

  2,1(0%)

  107,9 tys

  37,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 mln

  2,5 tys(13.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  1,0 tys(12%)

  3,0 mln

  1,0 tys(9.2%)

  3,3 mln

  1,1 tys(9.4%)

  3,6 mln

  1,2 tys(9.1%)

  3,7 mln

  1,3 tys(9.2%)

  4,1 mln

  1,4 tys(9.7%)

  4,4 mln

  1,5 tys(10.2%)

  4,4 mln

  1,6 tys(8.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  1,9 tys(21.4%)

  10,9 mln

  3,7 tys(33.6%)

  2,5 mln

  840(7.1%)

  2,7 mln

  936(7%)

  3,2 mln

  1,1 tys(7.8%)

  3,1 mln

  1,1 tys(7.3%)

  3,2 mln

  1,1 tys(7.5%)

  4,0 mln

  1,4 tys(8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  201,6 tys

  68,3(0.8%)

  217,2 tys

  73,6(0.7%)

  356,7 tys

  121(1%)

  459,9 tys

  157(1.2%)

  744,2 tys

  256(1.8%)

  540,4 tys

  185(1.3%)

  489,7 tys

  170(1.1%)

  3,6 mln

  1,3 tys(7.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,8 mln

  964(11.1%)

  2,6 mln

  876(8%)

  2,0 mln

  666(5.6%)

  1,7 mln

  592(4.4%)

  1,9 mln

  645(4.6%)

  2,4 mln

  835(5.8%)

  2,3 mln

  797(5.3%)

  1,6 mln

  569(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  371(4.3%)

  1,4 mln

  487(4.4%)

  2,0 mln

  675(5.7%)

  1,9 mln

  649(4.9%)

  3,1 mln

  1,1 tys(7.5%)

  1,2 mln

  406(2.8%)

  1,3 mln

  451(3%)

  1,5 mln

  518(2.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  676,7 tys

  229(2.6%)

  742,5 tys

  252(2.3%)

  884,9 tys

  301(2.5%)

  739,9 tys

  253(1.9%)

  1,1 mln

  381(2.7%)

  1,3 mln

  437(3%)

  1,0 mln

  359(2.4%)

  1,3 mln

  449(2.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  135,7 tys

  46,0(0.5%)

  214,4 tys

  72,6(0.7%)

  181,3 tys

  61,7(0.5%)

  239,5 tys

  81,9(0.6%)

  284,6 tys

  97,9(0.7%)

  343,7 tys

  118(0.8%)

  168,8 tys

  58,5(0.4%)

  612,3 tys

  217(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  248,1 tys

  84,0(1%)

  244,1 tys

  82,7(0.8%)

  228,7 tys

  77,8(0.7%)

  252,1 tys

  86,2(0.6%)

  251,5 tys

  86,5(0.6%)

  289,1 tys

  99,2(0.7%)

  236,1 tys

  81,8(0.5%)

  569,3 tys

  202(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  393,1 tys

  133(1.5%)

  886,5 tys

  300(2.7%)

  760,1 tys

  259(2.2%)

  3,0 mln

  1,0 tys(7.6%)

  539,7 tys

  186(1.3%)

  998,2 tys

  342(2.4%)

  541,3 tys

  188(1.3%)

  303,5 tys

  108(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  159,1 tys

  53,9(0.6%)

  172,5 tys

  58,4(0.5%)

  207,1 tys

  70,4(0.6%)

  196,8 tys

  67,3(0.5%)

  212,2 tys

  73,0(0.5%)

  112,5 tys

  38,6(0.3%)

  156,3 tys

  54,2(0.4%)

  250,4 tys

  88,9(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  184,9 tys

  62,7(0.7%)

  258,9 tys

  87,7(0.8%)

  347,2 tys

  118(1%)

  301,2 tys

  103(0.8%)

  293,8 tys

  101(0.7%)

  224,4 tys

  77,0(0.5%)

  219,5 tys

  76,1(0.5%)

  239,9 tys

  85,2(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  137,4 tys

  46,5(0.5%)

  167,8 tys

  56,9(0.5%)

  155,5 tys

  52,9(0.4%)

  162,3 tys

  55,5(0.4%)

  176,5 tys

  60,7(0.4%)

  136,7 tys

  46,9(0.3%)

  142,3 tys

  49,3(0.3%)

  131,1 tys

  46,6(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  93,9 tys

  32,5(0.2%)

  23,7 tys

  8,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  119,9 tys

  41,0(0.3%)

  4,8 tys

  1,7(0%)

  22,6 tys

  7,8(0.1%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  3,8 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  69,8 tys

  23,7(0.3%)

  8,4 tys

  2,9(0%)

  4,7 tys

  1,6(0%)

  77,4 tys

  26,5(0.2%)

  73,6 tys

  25,3(0.2%)

  70,4 tys

  24,1(0.2%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 tys

  3,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Bojanowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Bojanowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Bojanowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Bojanowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,9 mln

  3,0 tys(100%)

  32,4 mln

  3,7 tys(100%)

  35,5 mln

  4,0 tys(100%)

  36,5 mln

  4,2 tys(100%)

  40,2 mln

  4,6 tys(100%)

  41,8 mln

  4,9 tys(100%)

  48,4 mln

  5,8 tys(100%)

  50,1 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,4 mln

  2,8 tys(31.1%)

  9,1 mln

  3,1 tys(28%)

  10,4 mln

  3,5 tys(29.3%)

  10,9 mln

  3,7 tys(30%)

  11,3 mln

  3,9 tys(28.2%)

  11,8 mln

  4,1 tys(28.3%)

  12,6 mln

  4,4 tys(26.1%)

  15,4 mln

  5,5 tys(30.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,2 mln

  3,8 tys(41.5%)

  11,7 mln

  4,0 tys(36.2%)

  12,0 mln

  4,1 tys(33.7%)

  12,6 mln

  4,3 tys(34.6%)

  12,5 mln

  4,3 tys(31.1%)

  13,7 mln

  4,7 tys(32.7%)

  15,8 mln

  5,5 tys(32.7%)

  14,5 mln

  5,1 tys(28.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  111,7 tys

  38,0(0.3%)

  51,0 tys

  17,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 mln

  2,5 tys(14.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  1,3 tys(14.1%)

  9,0 mln

  3,1 tys(28%)

  744,2 tys

  253(2.1%)

  757,2 tys

  259(2.1%)

  766,2 tys

  263(1.9%)

  878,9 tys

  302(2.1%)

  864,4 tys

  300(1.8%)

  1,8 mln

  633(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  682,1 tys

  231(2.5%)

  699,7 tys

  237(2.2%)

  709,8 tys

  241(2%)

  694,7 tys

  238(1.9%)

  1,1 mln

  389(2.8%)

  1,0 mln

  355(2.5%)

  978,2 tys

  339(2%)

  1,2 mln

  421(2.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  887,5 tys

  315(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  640,5 tys

  217(2.4%)

  674,6 tys

  229(2.1%)

  728,2 tys

  248(2.1%)

  684,3 tys

  234(1.9%)

  643,6 tys

  221(1.6%)

  574,1 tys

  197(1.4%)

  935,6 tys

  324(1.9%)

  770,3 tys

  274(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  352(3.9%)

  208,3 tys

  70,6(0.6%)

  498,1 tys

  169(1.4%)

  272,8 tys

  93,3(0.7%)

  341,0 tys

  117(0.8%)

  260,6 tys

  89,4(0.6%)

  3,9 mln

  1,3 tys(8%)

  446,9 tys

  159(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  125,2 tys

  42,4(0.5%)

  225,7 tys

  76,5(0.7%)

  102,2 tys

  34,8(0.3%)

  86,6 tys

  29,6(0.2%)

  95,4 tys

  32,8(0.2%)

  248,8 tys

  85,3(0.6%)

  117,6 tys

  40,8(0.2%)

  379,3 tys

  135(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  112,5 tys

  38,1(0.4%)

  131,3 tys

  44,5(0.4%)

  117,9 tys

  40,1(0.3%)

  128,4 tys

  43,9(0.4%)

  144,3 tys

  49,6(0.4%)

  107,2 tys

  36,8(0.3%)

  113,8 tys

  39,4(0.2%)

  108,8 tys

  38,6(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  582,7 tys

  197(2.2%)

  514,3 tys

  174(1.6%)

  36,5 tys

  12,4(0.1%)

  35,5 tys

  12,2(0.1%)

  10,4 tys

  3,6(0%)

  47,7 tys

  16,4(0.1%)

  183,2 tys

  63,5(0.4%)

  62,3 tys

  22,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,4 tys

  2,8(0%)

  67,5 tys

  23,1(0.2%)

  2,3 tys

  0,8(0%)

  5,1 tys

  1,7(0%)

  20,5 tys

  7,1(0%)

  33,8 tys

  12,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,7 tys

  1,2(0%)

  3,1 tys

  1,0(0%)

  3,8 tys

  1,3(0%)

  4,3 tys

  1,5(0%)

  4,4 tys

  1,5(0%)

  4,8 tys

  1,6(0%)

  5,3 tys

  1,8(0%)

  12,1 tys

  4,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  69,8 tys

  23,7(0.3%)

  8,4 tys

  2,9(0%)

  4,7 tys

  1,6(0%)

  77,4 tys

  26,5(0.2%)

  73,6 tys

  25,3(0.2%)

  70,4 tys

  24,1(0.2%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  30,9 tys

  10,5(0.1%)

  25,1 tys

  8,5(0.1%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  2,5 tys

  0,9(0%)

  231,2 tys

  79,5(0.6%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  158

  0,1(0%)

  561

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  21,5 tys

  7,3(0.1%)

  34,0 tys

  11,5(0.1%)

  18,7 tys

  6,4(0.1%)

  26,1 tys

  8,9(0.1%)

  22,4 tys

  7,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,3 tys

  10,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  272,0 tys

  92,1(1%)

  2,8 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,4

  0,0(0%)

  33,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  2,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 tys

  0,7(0%)

  424

  0,1(0%)

  33,8 tys

  11,5(0.1%)

  118,5 tys

  40,5(0.3%)

  1,5 mln

  525(3.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Bojanowo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 667 mieszkańców Bojanowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 320 kobiet oraz 347 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 20,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 32,9% mieszkańców Bojanowa, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 11,5% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Bojanowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Bojanowie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,8%) oraz średnie zawodowe (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,5%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

  W roku 2022 w Bojanowie mieściły się 3 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 223 dzieci (102 dziewczynki oraz 121 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Bojanowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 141 dzieci (60 dziewczynek oraz 81 chłopców). Dostępnych było 155 miejsc.

  18,0% mieszkańców Bojanowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,7% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 922 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,27 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 23 oddziałach uczyło się 486 uczniów (235 kobiet oraz 251 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Bojanowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 395 uczniów (190 kobiet oraz 205 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 192,86.

  W Bojanowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 38 uczniów (8 kobiet oraz 30 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Bojanowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 55 uczniów (35 kobiet oraz 20 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 24 absolwentów.

  W Bojanowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 9 oddziałach uczyło się 184 uczniów (71 kobiet oraz 113 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 8 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Bojanowie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 13 oddziałach uczyło się 276 uczniów (126 kobiet oraz 150 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 57 absolwentów.

  W Bojanowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 73 uczniów (22 kobiety oraz 51 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 17,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,0 uczniów. 24,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 20,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,1% mieszkańców Bojanowa w wieku potencjalnej nauki (23,1% kobiet i 21,2% mężczyzn).

 • 15,4% Wykształcenie wyższe
 • Bojanowo
  15,4%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 19,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,5%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Bojanowo
  2,9%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Bojanowo
  10,0%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,6%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 19,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 32,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  32,9%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 25,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Bojanowo
  3,1%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  11,5%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 13,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Bojanowo
  3,5%
  Województwo
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Bojanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1922 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 922,0
  woj. wielkopolskie
  949,0
  Polska
  927,0
 • 0,27 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,27
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 13 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 335 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Bojanowo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 223 Dzieci
 • 102 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 121 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,7%
  54,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 43 3 lata
 • 43
 • 43 4 lata
 • 43
 • 62 5 lata
 • 62
 • 60 6 lat
 • 60
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 18 3 lata
 • 18
 • 23 4 lata
 • 23
 • 24 5 lata
 • 24
 • 31 6 lat
 • 31
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 25 3 lata
 • 25
 • 20 4 lata
 • 20
 • 38 5 lata
 • 38
 • 29 6 lat
 • 29
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 9,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Bojanowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bojanowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE W BOJANOWIE
  Publiczne
  65 545-63-68
  65 545-63-68
  ul. DĄBROWSKIEGO 10
  63-940 Bojanowo
  613713
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE CHATKA PUCHATKA
  Niepubliczne
  50 525-40-93
  ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16
  63-940 Bojanowo
  ---
 • Szkoły podstawowe w Bojanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Bojanowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 486 Uczniowie
 • 235 Kobiety
  (uczniowie)
 • 251 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 57 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Absolwenci
 • 42 Kobiety
  (absolwenci)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Bojanowo
  21,1
  Województwo
  17,3
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 29,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 25,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 192,86 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Bojanowo
  192,86
  Wielkopolskie
  97,58
  Cały kraj
  95,96
 • 192,86 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Bojanowo
  192,86
  woj. wielkopolskie
  96,29
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bojanowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bojanowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Bojanowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bojanowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkola Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie (bł. Edmund Bojanowski)
  Publiczna
  65 545-64-20
  65 545-64-20
  ul. Lipowa 2
  63-940 Bojanowo
  1733537
 • Szkoły ponadpodstawowe w Bojanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Bojanowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 38 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 21,1%
  78,9%
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  19,0
  woj. wielkopolskie
  26,1
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 0,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Bojanowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 184 Uczniowie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie)
 • 113 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,6%
  61,4%
 • 81 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  20,4
  woj. wielkopolskie
  25,5
  Kraj
  24,9
 •  
 • 18,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Bojanowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  24,3
  Województwo
  22,8
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Bojanowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bojanowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  65 545-62-31
  65 545-62-31
  ul. DWORCOWA 29
  63-940 Bojanowo
  6124-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  65 545-62-31
  65 545-62-31
  ul. DWORCOWA 29
  63-940 Bojanowo
  397-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  65 545-62-31
  65 545-62-31
  ul. Dworcowa 29
  63-940 Bojanowo
  360-
  Technikum dla Dorosłych
  Publiczne
  65 545-62-31
  65 545-62-31
  ul. Dworcowa 29
  63-940 Bojanowo
  118-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  65 545-62-31
  65 545-62-31
  ul. Dworcowa 29
  63-940 Bojanowo
  112-
 • Edukacyjne grupy wieku w Bojanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Bojanowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Bojanowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Bojanowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bojanowo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Bojanowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Bojanowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Bojanowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Bojanowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Bojanowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 121 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 154 (uczestnicy: 13 635)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 90)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 88 (uczestnicy: 6 840)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 410)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 12 (uczestnicy: 1 341)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 764)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 85)
  • interdyscyplinarne: 10 (uczestnicy: 2 680)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 158)
  • inne: 18 (uczestnicy: 1 117)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 154)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 29)
  • taneczne: 2 (członkowie: 113)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 28)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 17)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 11)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Bojanowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 36 883 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 426 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Bojanowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 124 członków. Zarejestrowano 124 ćwiczących (mężczyźni: 82, kobiety: 42, chłopcy do lat 18: 60, dziewczęta do lat 18: 25). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Bojanowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Bojanowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Bojanowa znajduje się 14 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Bojanowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park z przełomu XIX/XX w.dnia 1979-01-16, wykaz dokumentów: 961/A z 1979-01-16
  • Miasto z 1638 r.dnia 1990-01-16, wykaz dokumentów: 1158A z 1990-01-16
  • Synagoga z 4. ćw. XIX w. (ul. Bojanowskiego 5)dnia 1991-03-14, wykaz dokumentów: 1177A z 1991-03-14; 495/Wlkp/A z 2007-04-11
  • Wieża ciśnień z 1910 r.dnia 1993-07-03, wykaz dokumentów: 1418/A z 1993-07-03
  • Kościół z 1859 - 1860 (ul. Marcinkowskiego 1)dnia 1993-09-29, wykaz dokumentów: 1460A z 1993-09-29; 511/Wlkp/A z 2007-05-11
  • Szkoła z 1907 r. (ul. Dworcowa 29)dnia 1997-06-09, wykaz dokumentów: 1632A z 1997-06-09; 629/Wlkp/A z 2008-02-13
  • Browar z 1910 r. (ul. Browarowa 2)dnia 2003-02-21, wykaz dokumentów: 120/Wlkp/A z 2003-02-21
  • Warzelnia z 1902 r. (ul. Browarowa 2)dnia 2003-02-21, wykaz dokumentów: 120/Wlkp/A z 2003-02-21
  • Kotłownia z 1902 r. (ul. Browarowa 2)dnia 2003-02-21, wykaz dokumentów: 120/Wlkp/A z 2003-02-21
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1920 r.dnia 2003-02-21, wykaz dokumentów: 120/Wlkp/A z 2003-02-21
  • Wartownia z 1920 r. (ul. Browarowa 2)dnia 2003-02-21, wykaz dokumentów: 120/Wlkp/A z 2003-02-21
  • Willa z 1911 r. (ul. Żwirki i Wigury 16)dnia 2003-02-21, wykaz dokumentów: 120/Wlkp/A z 2003-02-21
  • Zespół - browar z pocz. XX w. (ul. Browarowa 2)dnia 2003-02-21, wykaz dokumentów: 120/Wlkp/A z 2003-02-21
  • Ogród z 1. ćw. XX w.dnia 2003-02-21, wykaz dokumentów: 120/Wlkp/A z 2003-02-21
 • Formy ochrony przyrody w Bojanowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Bojanowa znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Bojanowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rośnie na podwórzu Szkoły Podstawowej.

Bojanowo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Bojanowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 71,0 wypadków (więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Bojanowie znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rawickiego.

  Powiat rawicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Bojanowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Bojanowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 71,02 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  71,0
  Województwo
  65,8
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  6,1
  Cała Polska
  5,0
 • 71,02 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  71,0
  woj. wielkopolskie
  74,9
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Bojanowo
  0,0
  Wielkopolskie
  9,3
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  113,8
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Bojanowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 502,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Bojanowo
  502,1 km
  Wielkopolskie
  868,0 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 7,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  7,5 km
  woj. wielkopolskie
  7,4 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Bojanowo przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S5droga ekspresowa S5(Morsk - Świecie - Dworzysko - Bydgoszcz - Białe Błota - Mielno - Gniezno - Łubowo - Fałkowo - Wierzyce - Iwno - Kostrzyn - Strumiany - Kleszczewo - Poznań - Śmigiel - Kaczkowo - Bojanowo - Rawicz - Korzeńsko - Żmigródek - Żmigród - Krościna Mała)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Bojanowo przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 271Linia kolejowa nr 271: Wrocław Główny - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Wrocław Główny - Wrocław Mikołajów - Wrocław Popowice - Wrocław Różanka - Wrocław Osobowice - Wrocław Świniary - Szewce - Pęgów - Oborniki Śląskie - Osola - Skokowa - Żmigród - Garbce - Korzeńsko - Rawicz -Bojanowo - Kaczkowo - Rydzyna - Leszno - Lipno Nowe - Górka Duchowna - Stare Bojanowo - Przysieka Stara - Kościan - Oborzyska Stare - Czempiń - Iłowiec - Drużyna Poznańska - Mosina - Puszczykówko - Puszczykowo - Luboń koło Poznania - Poznań Dębiec - Poznań Główny)
  • LK 372Linia kolejowa nr 372: Bojanowo - Góra Śląska [o znaczenia miejscowym] (Bojanowo - Zaborowice - Borszyn Wielki - Borszyn Mały - Góra Śląska)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Bojanowie istnieje 46 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 17 Stycznia

  ul. Bojanowskiego

  ul. Browarowa

  ul. Drzymały

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Gołaszyńska

  ul. Kasztanowa

  ul. Kilińskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kopernika

  ul. Kościuszki

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Marcinkowskiego

  ul. Mickiewicza

  ul. Niepodległości

  ul. Norwida

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Platanowa

  ul. Pocztowa

  ul. Podgórna

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Półwiejska

  ul. Ratuszowa

  Rynek

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sikorskiego

  ul. Sportowa

  ul. Szkolna

  ul. Słowackiego

  ul. Tylna

  ul. Wolności

  ul. Zacisze

  ul. Śliwkowa

  ul. Świętego Józefa

  ul. Żwirki i Wigury