Słomniki w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Słomniki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Słomniki to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu krakowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Słomniki.
 • 4 194 Liczba mieszkańców
 • 3,4 km² Powierzchnia
 • 1 222,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1358, 1917 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 12 Numer kierunkowy
 • KRA Tablice rejestracyjne
 • Paweł Janusz Knafel Burmistrz miasta
Słomniki na mapie
Identyfikatory
 • 20.082150.2399 Współrzędne GPS
 • 1206124 TERYT (TERC)
 • 0952077 SIMC
Herb miasta Słomniki
Słomniki herb

Jak Słomniki wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Słomniki na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Słomniki wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Słomniki plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
19Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
61Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
70Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
71Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
82Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
84Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
92Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
105Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
172Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
223Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
238Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
248Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
259Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
260Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
264Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
296Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
306Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
316Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
328Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
351Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
364Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
411Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań

Słomniki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-090Poczta Słomniki
32-090Skrytki Pocztowe Poczta Słomniki

Słomniki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Słomnikach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Krakowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków
Urząd Miejski w Słomnikach
(12) 388-11-02
(12) 388-21-02
ul. Tadeusza Kościuszki 64
32-090 Słomniki

Słomniki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Słomniki jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 194, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 4,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Słomnik zawarli w 2022 roku 18 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców Słomnik jest stanu wolnego, 59,8% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,6% to wdowy/wdowcy.

  Słomniki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,08 na 1000 mieszkańców Słomnik. W 2022 roku urodziło się 26 dzieci, w tym 42,3% dziewczynek i 57,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 333 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,87 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,5% zgonów w Słomnikach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,4% zgonów w Słomnikach były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Słomnik przypada 9.25 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 39 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 39 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Słomnik 0. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,9% mieszkańców Słomnik jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Słomnik
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 194 Liczba mieszkańców
 • 2 179 Kobiety
 • 2 015 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Słomnikach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Słomnikach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Słomnikach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Słomnik
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Słomniki
  42,6 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Słomniki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Słomnik
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Słomniki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Słomniki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Słomniki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,2%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,9%
  woj. małopolskie
  56,1%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,6% Wdowcy/Wdowy
 • Słomniki
  7,6%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Polska
  8,5%
 • 12,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Słomniki
  5,1%
  Małopolskie
  5,7%
  Kraj
  7,6%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Słomniki
  0,2%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Słomnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Słomnikach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Słomniki
  4,3
  Małopolskie
  4,5
  Kraj
  4,1
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  0,7
  woj. małopolskie
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Słomnikach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Słomnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -13 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,08 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,1
  woj. małopolskie
  -1,4
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Słomnikach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Słomnikach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Słomnikach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Słomnikach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,3%
  57,7%
 • 6,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,2
  woj. małopolskie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 33,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,3
  Małopolskie
  38,0
  Cała Polska
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 24
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 333 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 262 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 401 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 333 g
  woj. małopolskie
  3 313 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 23 Waga 4500g - 4999g
 • 23
 • 177 Waga 4000g - 4499g
 • 177
 • 700 Waga 3500g - 3999g
 • 700
 • 965 Waga 3000g - 3499g
 • 965
 • 352 Waga 2500g - 2999g
 • 352
 • 106 Waga 2000g - 2499g
 • 106
 • 27 Waga 1500g - 1999g
 • 27
 • 12 Waga 1000g - 1499g
 • 12
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,24
  woj. małopolskie
  1,29
  Cała Polska
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,61
  Małopolskie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,87 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,87
  woj. małopolskie
  0,86
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Słomnikach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 Zgony
 • 15 Kobiety
  (Zgony)
 • 24 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,5%
  61,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,3 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,3
  Małopolskie
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 114,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Słomniki
  114,8
  Województwo
  115,7
  Cały kraj
  147,0
 • 1,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,3
  woj. małopolskie
  2,8
  Cała Polska
  3,8
 • 2,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,3
  woj. małopolskie
  2,5
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krakowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Słomniki
  34,5%
  Małopolskie
  38,1%
  Polska
  34,8%
 • 22,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,4%
  woj. małopolskie
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,9%
  Województwo
  5,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • 523 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,8
  Cały kraj
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  70,4
  Kraj
  74,4
 • 234,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Słomniki
  234,3
  Małopolskie
  251,3
  Cały kraj
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  231,7
  Cały kraj
  246,5
 • 360,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 356,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 365,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  360,6
  woj. małopolskie
  452,3
  Polska
  475,8
 • 49,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 75,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  49,6
  woj. małopolskie
  60,9
  Polska
  70,6
 • 24,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  24,5
  Małopolskie
  31,1
  Cała Polska
  32,6
 • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  2,6
  Małopolskie
  6,6
  Kraj
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 39 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 0 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Słomnikach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Słomnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Słomniki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Słomniki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Słomnikach oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,19 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Słomnikach to 1 768 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 422 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Słomnikach to 4,80 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Słomnikach to 165,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,16% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,88% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,03% mieszkań posiada łazienkę, 70,67% korzysta z centralnego ogrzewania, a 22,01% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krakowskiego.

  Powiat krakowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Słomnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 768 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 421,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  421,60
  Województwo
  385,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 75,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  75,60 m2
  Małopolskie
  80,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 31,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,90 m2
  Małopolskie
  31,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,89 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,89
  Województwo
  3,98
  Polska
  3,83
 • 2,37 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Słomniki
  2,37
  Województwo
  2,60
  Kraj
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,61
  Małopolskie
  0,65
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Słomnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,19 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,19
  Małopolskie
  6,96
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 24 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Słomniki
  4,80
  woj. małopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 5,72 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Słomniki
  5,72
  woj. małopolskie
  28,13
  Kraj
  24,56
 • 829 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 165,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  165,8 m2
  Województwo
  97,5 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,20 m2
  Małopolskie
  0,68 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Słomnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,16%
  Województwo
  97,75%
  Cała Polska
  97,71%
 • 96,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,88%
  Małopolskie
  96,06%
  Cały kraj
  95,10%
 • 96,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,03%
  Województwo
  95,13%
  Cała Polska
  93,66%
 • 70,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  70,67%
  woj. małopolskie
  85,98%
  Cały kraj
  85,62%
 • 22,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Słomniki
  22,01%
  woj. małopolskie
  66,60%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Słomniki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Słomnikach na 1000 mieszkańców pracuje 427osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Słomnikach wynosiło w 2022 roku 4,8% (4,8% wśród kobiet i 4,8% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Słomnikach wynosiło 6 385,62 PLN, co odpowiada 95.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Słomnik 379 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 230 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -149.

  14,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Słomnik pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,9% w przemyśle i budownictwie, a 29,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Słomnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 427 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  427,0
  Województwo
  419,0
  Kraj
  402,0
 • 4,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,8% Kobiety
 • 4,8% Mężczyźni
 • Słomniki
  4,8%
  Województwo
  4,5%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Słomnikach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Słomnikach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Słomnikach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Słomnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 386 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 386 PLN
  Województwo
  6 825 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Słomnikach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Słomnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 379 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 230 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -149 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Słomnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,9% Przemysł i budownictwo
 • 24,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 29,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 25,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 31,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,9% Pozostałe
 • 33,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Słomnikach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Słomniki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Słomniki
  69,8
  Województwo
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 40,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  40,7
  Małopolskie
  35,0
  Cała Polska
  38,2
 • 139,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Słomniki
  139,3
  Województwo
  109,4
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Słomniki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Słomnikach w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 557 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 452 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 39 nowych podmiotów, a 27 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (49) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (29) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (56) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (18) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2018 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Słomnikach najwięcej (38) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (540) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,5% (103) podmiotów, a 81,1% (452) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Słomnikach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (40.3%) oraz Budownictwo (13.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 557 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 103 Przemysł i budownictwo
 • 452 Pozostała działalność
 • 39 Podmioty nowo zarejestrowane w Słomnikach w 2022 roku
 • 27 Podmioty wyrejestrowane w Słomnikach w 2022 roku
 • 452 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 540 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 540
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 557 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 557
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 22 Spółki handlowe ogółem
 • 22
 • 20  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 20
 • 38 Spółki cywilne ogółem
 • 38
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 452 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 182 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 182
 • 62 Budownictwo
 • 62
 • 37 Transport i gospodarka magazynowa
 • 37
 • 32 Przetwórstwo przemysłowe
 • 32
 • 27 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 27
 • 26 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 26
 • 23 Pozostała działalność
 • 23
 • 17 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 17
 • 13 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 13
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Słomniki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Słomnikach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 41 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Słomnikach wynosi 69,00% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Słomnik najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,41 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 3,95 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,58 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,07 (45%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Słomnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Słomnik.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Słomniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 41
 • 23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 23
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 9,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,91
  Województwo
  21,90
  Cała Polska
  22,81
 • 5,41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Słomniki
  5,41
  woj. małopolskie
  12,25
  Cały kraj
  12,98
 • 2,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Słomniki
  2,07
  Województwo
  6,74
  Cały kraj
  6,99
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Słomniki
  1,58
  Województwo
  1,39
  Polska
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,17
  Małopolskie
  0,26
  Polska
  0,35
 • 3,95 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,95
  Województwo
  10,41
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Słomniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  69%
  Małopolskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  65%
  Małopolskie
  71%
  Cała Polska
  63%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  46%
  Województwo
  72%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. małopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Słomniki
  94%
  Małopolskie
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  38%
  Województwo
  56%
  Cały kraj
  51%

Słomniki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Słomnik wyniosła w 2022 roku 96,0 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Słomnik - 33% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.6%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 20,6 mln złotych, czyli 21,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Słomnik wyniosła w 2022 roku 99,0 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.5%). W budżecie Słomnik wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 964 złotych na mieszkańca (13,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 46,6 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,6%.
 • Wydatki budżetu w Słomnikach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Słomnik według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Słomniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Słomnik według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,1 mln

  3,2 tys(100%)

  53,6 mln

  3,9 tys(100%)

  58,7 mln

  4,3 tys(100%)

  61,1 mln

  4,5 tys(100%)

  81,4 mln

  5,9 tys(100%)

  92,5 mln

  6,6 tys(100%)

  91,7 mln

  6,6 tys(100%)

  96,0 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  23,1 mln

  5,3 tys(52.5%)

  21,4 mln

  4,9 tys(40%)

  20,6 mln

  4,7 tys(35.1%)

  22,8 mln

  5,2 tys(37.2%)

  24,4 mln

  5,6 tys(30%)

  32,7 mln

  7,6 tys(35.4%)

  37,0 mln

  8,6 tys(40.3%)

  31,7 mln

  7,6 tys(33%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  315(3.1%)

  3,7 mln

  848(6.9%)

  4,0 mln

  916(6.8%)

  6,4 mln

  1,5 tys(10.5%)

  12,0 mln

  2,8 tys(14.8%)

  8,4 mln

  2,0 tys(9.1%)

  5,3 mln

  1,2 tys(5.7%)

  12,1 mln

  2,9 tys(12.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  792

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,4 tys

  3,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,4 mln

  2,2 tys(9.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,4 mln

  1,5 tys(14.6%)

  3,9 mln

  900(7.3%)

  4,6 mln

  1,1 tys(7.9%)

  3,5 mln

  798(5.7%)

  8,2 mln

  1,9 tys(10.1%)

  12,3 mln

  2,9 tys(13.3%)

  14,6 mln

  3,4 tys(15.9%)

  8,8 mln

  2,1 tys(9.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  883(8.7%)

  3,5 mln

  809(6.6%)

  4,5 mln

  1,0 tys(7.6%)

  4,7 mln

  1,1 tys(7.7%)

  4,7 mln

  1,1 tys(5.8%)

  4,8 mln

  1,1 tys(5.1%)

  5,2 mln

  1,2 tys(5.6%)

  5,7 mln

  1,4 tys(6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  530,1 tys

  122(1.2%)

  1,6 mln

  358(2.9%)

  1,9 mln

  447(3.3%)

  1,6 mln

  359(2.6%)

  3,9 mln

  897(4.8%)

  4,0 mln

  925(4.3%)

  1,5 mln

  342(1.6%)

  5,5 mln

  1,3 tys(5.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  1,3 tys(12.6%)

  13,2 mln

  3,0 tys(24.6%)

  2,8 mln

  643(4.8%)

  3,0 mln

  701(5%)

  3,6 mln

  832(4.4%)

  3,6 mln

  829(3.8%)

  3,9 mln

  913(4.3%)

  4,7 mln

  1,1 tys(4.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  252(2.5%)

  1,2 mln

  265(2.2%)

  1,2 mln

  265(2%)

  1,2 mln

  286(2%)

  2,0 mln

  465(2.5%)

  1,3 mln

  292(1.4%)

  1,7 mln

  394(1.8%)

  2,7 mln

  640(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  147,4 tys

  33,8(0.3%)

  381,7 tys

  87,5(0.7%)

  789,6 tys

  181(1.3%)

  125,6 tys

  28,9(0.2%)

  457,0 tys

  106(0.6%)

  206,6 tys

  48,1(0.2%)

  280,9 tys

  65,7(0.3%)

  1,8 mln

  437(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  303,0 tys

  69,6(0.7%)

  371,6 tys

  85,2(0.7%)

  403,6 tys

  92,6(0.7%)

  598,4 tys

  138(1%)

  544,2 tys

  126(0.7%)

  562,0 tys

  131(0.6%)

  724,7 tys

  169(0.8%)

  1,1 mln

  257(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  481,0 tys

  110(1.1%)

  352,0 tys

  80,7(0.7%)

  349,5 tys

  80,2(0.6%)

  365,9 tys

  84,2(0.6%)

  405,5 tys

  93,9(0.5%)

  398,4 tys

  92,8(0.4%)

  359,5 tys

  84,0(0.4%)

  859,4 tys

  205(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  333,4 tys

  76,5(0.8%)

  547,0 tys

  125(1%)

  1,4 mln

  310(2.3%)

  582,8 tys

  134(1%)

  484,4 tys

  112(0.6%)

  408,4 tys

  95,1(0.4%)

  800,4 tys

  187(0.9%)

  785,6 tys

  187(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  216,6 tys

  49,7(0.5%)

  2,5 mln

  565(4.6%)

  2,5 mln

  565(4.2%)

  1,9 mln

  447(3.2%)

  305,7 tys

  70,8(0.4%)

  474,1 tys

  110(0.5%)

  348,2 tys

  81,4(0.4%)

  561,7 tys

  134(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 mln

  687(3.6%)

  2,2 mln

  518(2.4%)

  27,3 tys

  6,4(0%)

  112,3 tys

  26,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 tys

  0,4(0%)

  385,0 tys

  88,3(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,2 tys

  13,4(0.1%)

  42,5 tys

  9,8(0.1%)

  45,6 tys

  10,6(0%)

  14,9 tys

  3,5(0%)

  91,0 tys

  21,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  536,6 tys

  123(1.2%)

  558,0 tys

  128(1%)

  540,5 tys

  124(0.9%)

  584,7 tys

  134(1%)

  644,4 tys

  149(0.8%)

  992,6 tys

  231(1.1%)

  961,4 tys

  225(1%)

  36,1 tys

  8,6(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,3 tys

  7,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  110,7 tys

  25,4(0.3%)

  10,2 tys

  2,3(0%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  121,1 tys

  27,8(0.2%)

  119,0 tys

  27,6(0.1%)

  115,2 tys

  26,8(0.1%)

  2,6 tys

  0,6(0%)

  2,8 tys

  0,7(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  20,4 tys

  4,7(0%)

  272

  0,1(0%)

  924

  0,2(0%)

  18,9 tys

  4,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  698

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  690

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Słomnikach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Słomnik według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Słomniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Słomnik według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,0 mln

  3,4 tys(100%)

  55,8 mln

  4,1 tys(100%)

  57,1 mln

  4,2 tys(100%)

  61,8 mln

  4,5 tys(100%)

  79,5 mln

  5,8 tys(100%)

  90,3 mln

  6,5 tys(100%)

  88,9 mln

  6,4 tys(100%)

  99,0 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,4 mln

  4,5 tys(42.1%)

  21,3 mln

  4,9 tys(38.1%)

  19,0 mln

  4,4 tys(33.2%)

  20,9 mln

  4,8 tys(33.8%)

  21,3 mln

  4,9 tys(26.8%)

  26,1 mln

  6,1 tys(28.9%)

  31,3 mln

  7,3 tys(35.2%)

  33,1 mln

  7,9 tys(33.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,8 mln

  3,4 tys(32%)

  14,4 mln

  3,3 tys(25.8%)

  16,3 mln

  3,7 tys(28.5%)

  18,2 mln

  4,2 tys(29.5%)

  20,0 mln

  4,6 tys(25.2%)

  20,7 mln

  4,8 tys(23%)

  22,3 mln

  5,2 tys(25.1%)

  28,5 mln

  6,8 tys(28.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,4 tys

  3,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,4 mln

  2,2 tys(9.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  561(5.3%)

  3,3 mln

  752(5.9%)

  3,5 mln

  793(6.1%)

  1,5 mln

  341(2.4%)

  4,5 mln

  1,0 tys(5.7%)

  8,4 mln

  1,9 tys(9.3%)

  6,4 mln

  1,5 tys(7.2%)

  6,3 mln

  1,5 tys(6.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  938(8.9%)

  11,8 mln

  2,7 tys(21.1%)

  1,3 mln

  306(2.3%)

  1,6 mln

  358(2.5%)

  1,9 mln

  451(2.4%)

  2,0 mln

  462(2.2%)

  1,9 mln

  450(2.2%)

  2,9 mln

  689(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  420(4%)

  1,5 mln

  348(2.7%)

  1,4 mln

  329(2.5%)

  1,3 mln

  303(2.1%)

  1,4 mln

  322(1.7%)

  1,9 mln

  439(2.1%)

  2,3 mln

  532(2.6%)

  2,7 mln

  649(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 mln

  413(3.9%)

  465,7 tys

  107(0.8%)

  500,7 tys

  115(0.9%)

  511,2 tys

  118(0.8%)

  609,6 tys

  141(0.8%)

  646,4 tys

  151(0.7%)

  659,8 tys

  154(0.7%)

  2,7 mln

  641(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  279(2.6%)

  1,6 mln

  374(2.9%)

  405,0 tys

  92,9(0.7%)

  1,7 mln

  382(2.7%)

  1,6 mln

  374(2%)

  4,0 mln

  931(4.4%)

  2,4 mln

  559(2.7%)

  1,1 mln

  269(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  109,2 tys

  25,1(0.2%)

  324,4 tys

  74,4(0.6%)

  216,8 tys

  49,7(0.4%)

  1,7 mln

  387(2.7%)

  9,5 mln

  2,2 tys(11.9%)

  4,5 mln

  1,0 tys(5%)

  2,3 mln

  530(2.6%)

  1,1 mln

  257(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  100,1 tys

  23,0(0.2%)

  124,6 tys

  28,6(0.2%)

  126,5 tys

  29,0(0.2%)

  409,9 tys

  94,3(0.7%)

  283,8 tys

  65,7(0.4%)

  121,8 tys

  28,4(0.1%)

  152,7 tys

  35,7(0.2%)

  570,7 tys

  136(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  134,2 tys

  30,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  148,8 tys

  34,7(0.2%)

  96,9 tys

  22,6(0.1%)

  496,5 tys

  118(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  45,0 tys

  10,3(0.1%)

  56,7 tys

  13,0(0.1%)

  366,4 tys

  84,0(0.6%)

  78,6 tys

  18,1(0.1%)

  42,6 tys

  9,9(0.1%)

  40,6 tys

  9,5(0%)

  25,1 tys

  5,9(0%)

  214,9 tys

  51,2(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,9 tys

  1,8(0%)

  813,7 tys

  187(1.5%)

  796,8 tys

  183(1.4%)

  251,6 tys

  57,9(0.4%)

  7,7 tys

  1,8(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  33,7 tys

  7,9(0%)

  101,3 tys

  24,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  25,0 tys

  5,7(0.1%)

  20,0 tys

  4,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,2 tys

  3,8(0%)

  278,6 tys

  64,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,0 tys

  9,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  117,4 tys

  27,0(0.3%)

  77,4 tys

  17,8(0.1%)

  68,1 tys

  15,6(0.1%)

  68,7 tys

  15,8(0.1%)

  72,0 tys

  16,7(0.1%)

  50,8 tys

  11,8(0.1%)

  40,2 tys

  9,4(0%)

  33,0 tys

  7,9(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  900

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  368(2%)

  1,3 mln

  299(1.4%)

  132,8 tys

  31,0(0.1%)

  12,9 tys

  3,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  110,7 tys

  25,4(0.2%)

  10,2 tys

  2,3(0%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  121,1 tys

  27,8(0.2%)

  119,0 tys

  27,6(0.1%)

  115,2 tys

  26,8(0.1%)

  2,6 tys

  0,6(0%)

  2,8 tys

  0,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,8 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  690

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  30,8 tys

  7,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Słomniki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 915 mieszkańców Słomnik jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 441 kobiet oraz 473 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 26,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 19,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców Słomnik, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 10,8% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Słomnik mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Słomnikach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (30,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2021 w Słomnikach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 139 dzieci (81 dziewczynek oraz 58 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Słomnikach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 67 dzieci (27 dziewczynek oraz 40 chłopców). Dostępnych było 69 miejsc.

  18,8% mieszkańców Słomnik w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,3% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 735 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,75 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 22 oddziałach uczyło się 465 uczniów (222 kobiety oraz 243 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Słomnikach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 385 uczniów (193 kobiety oraz 192 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 29,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 136,76.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,5% mieszkańców (17,3% wśród dziewczyn i 15,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,0% mieszkańców Słomnik w wieku potencjalnej nauki (23,7% kobiet i 22,4% mężczyzn).

 • 26,5% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  26,5%
  woj. małopolskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 30,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,2%
  woj. małopolskie
  34,2%
  Kraj
  35,2%
 • 33,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Słomniki
  3,0%
  Małopolskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Słomniki
  10,9%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,3%
  Województwo
  19,7%
  Kraj
  20,0%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  23,2%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Słomniki
  3,0%
  Małopolskie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  10,8%
  Małopolskie
  11,0%
  Kraj
  12,3%
 • 11,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Słomniki
  3,3%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Słomnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1735 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 735,0
  woj. małopolskie
  886,0
  Kraj
  883,0
 • 0,75 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,75
  woj. małopolskie
  0,88
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Słomniki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 139 Dzieci
 • 81 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 58 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 58,3%
  41,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 21 3 lata
 • 21
 • 44 4 lata
 • 44
 • 34 5 lata
 • 34
 • 34 6 lat
 • 34
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 10 3 lata
 • 10
 • 25 4 lata
 • 25
 • 22 5 lata
 • 22
 • 18 6 lat
 • 18
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 19 4 lata
 • 19
 • 12 5 lata
 • 12
 • 16 6 lat
 • 16
 • 148 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 13,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 15 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Słomniki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 12 Dzieci
 • 5 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 7 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 41,7%
  58,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 3 3 lata
 • 3
 • 4 4 lata
 • 4
 • 3 5 lata
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 4 4 lata
 • 4
 • 1 5 lata
 • 1
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Słomnikach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Słomnikach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole w Słomnikach
  Publiczne
  12 388-12-54
  ul. Kościuszki 29
  32-090 Słomniki
  511812
 • Szkoły podstawowe w Słomnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Słomniki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 465 Uczniowie
 • 222 Kobiety
  (uczniowie)
 • 243 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,7%
  52,3%
 • 62 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Słomniki
  21,1
  woj. małopolskie
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 31,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 27,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 136,76 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Słomniki
  136,76
  woj. małopolskie
  95,49
  Cały kraj
  95,71
 • 136,47 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Słomniki
  136,47
  Województwo
  94,78
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Słomniki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Słomniki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Słomnikach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Słomnikach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Słomnikach (Kazimierz Wielki)
  Publiczna
  12 388-38-24
  12 388-38-24
  ul. Świerczewskiego 2
  32-090 Słomniki
  18389-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Słomnikach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Słomnikach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Muzyczna I stopnia w Słomnikach
  Publiczna
  12 388-11-25
  12 388-00-60
  ul. os. Świerczewskiego 2
  32-090 Słomniki
  -80-
  Liceum Ogólnokształcące w Słomnikach (Kazimierz Wielki)
  Publiczne
  12 388-11-25
  12 388-00-60
  ul. Świerczewskiego 2
  32-090 Słomniki
  236-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (im. Kazimierza Wielkiego)
  Publiczne
  12 388-11-25
  12 388-11-25
  ul. oś.Świerczewskiego 2
  32-090 Słomniki
  330-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Słomnikach (Kazimierz Wielki)
  Publiczna
  12 388-11-25
  12 388-80-06
  ul. Świerczewskiego 2
  32-090 Słomniki
  ---
  Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Słomnikach (Kazimierz Wielki)
  Publiczne
  12 388-11-25
  12 388-00-60
  ul. Świerczewskiego 2
  32-090 Słomniki
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Słomnikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Słomniki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Słomniki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Słomniki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Słomniki - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Słomnikach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Słomnikach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Słomnikach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Słomnikach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Słomnikach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 140 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 84 (uczestnicy: 6 022)
  • seanse filmowe: 21 (uczestnicy: 600)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 60)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 1 000)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 600)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 13 (uczestnicy: 240)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 500)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 660)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 120)
  • warsztaty: 20 (uczestnicy: 330)
  • inne: 6 (uczestnicy: 1 912)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 365)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 60)
  • taneczne: 6 (członkowie: 120)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 36)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 87)
  • inne: 2 (członkowie: 32)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 29)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 8)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 21)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 287)
  • teatralne: 1 (członkowie: 22)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 90)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 50)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 25)
  • taneczne: 5 (członkowie: 100)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Słomnikach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 26 892 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 27 960 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2022 w Słomnikach działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 4 342 wolumeny w tym ziobry specjalne: 213. Odnotowano 42 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 3 508 wolumenów. Odnotowano 75 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Słomnikach działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 210 członków. Zarejestrowano 200 ćwiczących (mężczyźni: 180, kobiety: 20, chłopcy do lat 18: 145, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Słomnikach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Słomnikach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Słomnik znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Słomnikach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1888 - 1893 (ul. Rynek 2a)dnia 1990-07-11, wykaz dokumentów: A-623 z 1990-07-11
  • Mur/ogrodzenie z pocz. XX w.dnia 1990-07-11, wykaz dokumentów: A-623 z 1990-07-11
  • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1990-07-11, wykaz dokumentów: A-623 z 1990-07-11
  • Ogród (data nieznana)dnia 1990-07-11, wykaz dokumentów: A-623 z 1990-07-11
  • Plebania z pocz. XX w. (ul. Juliusza Słowackiego 2)dnia 1990-07-11, wykaz dokumentów: A-623 z 1990-07-11; brak numeru z 2015-06-23
 • Formy ochrony przyrody w Słomnikach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Słomnik znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Słomnikach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1966-02-10, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1966-02-18, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1966-02-22, Opis granicy: obok młyna
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-06-09, Opis granicy: Park
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-06-09, Opis granicy: Park

Słomniki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 58 wypadków drogowych w Słomnikach odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 66 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 382,9 wypadków (więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 71,5 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Słomnikach znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krakowskiego.

  Powiat krakowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Słomnikach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 58 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 66 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 23 Lekko ranni
 • 43 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Słomnikach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 382,93 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 382,9
  Małopolskie
  1 301,5
  Cały kraj
  1 100,9
 • 71,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  71,5
  Małopolskie
  76,8
  Cała Polska
  104,4
 • 1 573,68 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 573,7
  woj. małopolskie
  1 571,6
  Cała Polska
  1 327,3
 • 5,17 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  5,2
  woj. małopolskie
  5,9
  Polska
  9,5
 • 113,79 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Słomniki
  113,8
  woj. małopolskie
  120,8
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Słomnikach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 216,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Słomniki
  216,5 km
  Województwo
  599,5 km
  Kraj
  624,0 km
 • 1,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,7 km
  Województwo
  2,7 km
  Kraj
  5,2 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Słomniki przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 7droga krajowa nr 7(Żukowo - Lniska - Leźno - Gdańsk - Koszwały - Cedry Małe - Kiezmark - Dworek - Stare Babki - Nowy Dwór Gdański - Kmiecin - Rakowe Pole - Solnica - Jazowa - Kazimierzowo - Elbląg - Miłomłyn - Piławki - Ostróda - Grabin - Szyldak - Rychnowo - Olsztynek - Załuski - Litwinki - Nidzica - Kanigowo - Powierz - Napierki - Kuklin - Uniszki Zawadzkie - Mława - Modła - Wiśniewo - Żurominek - Dalnia - Mdzewo - Strzegowo - Unierzyż - Kowalewko - Glinojeck - Kondrajec Szlachecki - Rybitwy - Polesie - Wola Dłużniewska - Szymaki - Ćwiklinek - Cieciórki - Płońsk - Siedlin - Szczytniki - Szczytno - Przyborowice Górne - Michałówek - Załuski - Niepiekła - Sobole - Kroczewo - Zakroczym - Czosnów - Łomna - Palmiry - Nowy Dziekanów - Dziekanów Leśny - Łomianki - Warszawa - Raszyn - Janki - Sękocin Nowy - Słomin - Sękocin Las - Łazy - Marysin - Jabłonowo - Mroków - Wola Mrokowska - Grzędy - Tarczyn - Rembertów - Głuchów - Kępiny - Jedlińsk - Wsola - Wielogóra - Radom - Augustów - Młodocin - Orońsko - Dobrut - Wałsnów - Chustki - Świerczek - Szydłowiec - Barak - Skarżysko-Kamienna - Chęciny - Wrzosy - Podzamcze - Tokarnia - Brzegi - Kajtanów - Lipówka - Mnichów - Ignacówka - Podchojny - Jędrzejów - Łączyn - Diament - Mierzawa - Klemencice - Wodzisław - Świątniki - Książ Wielki - Cisia Wola - Antolka - Miechów - Poradów - Wielki Dół - Szczepanowice - Wężerów - Ojrzanów - Słomniki - Wesoła - Domiarki - Stary Poskwitów - Widoma - Firlejów - Zerwana - Michałowice - Węgrzyce - Rząska - Balice - Kraków - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Lubień - Tenczyn - Krzeczów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Spytkowice - Podwilk - Kuligowa - Orawka - Jabłonka - Chyżne - granica (Słowacja))
  • DW 775droga wojewódzka nr 775( Słomniki - Brończyce - Waganowice - Czechy - Przesławice - Piotrkowice Małe - Proszowice - Kowala - Szpitary - Nowe Brzesko - Ispina)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Słomniki przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 8Linia kolejowa nr 8: Warszawa Zachodnia - Kraków Główny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Rakowiec - Warszawa Żwirki i Wigury - Warszawa Służewiec - Warszawa Okęcie - Warszawa Dawidy - Warszawa Jeziorki - Nowa Iwiczna - Piaseczno - Zalesie Górne - Ustanówek - Czachówek Górny - Czachówek Południowy - Sułkowice - Chynów - Krężel - Michalczew - Gośniewice - Warka - Grabów nad Pilicą - Strzyżyna - Dobieszyn - Kruszyna - Wola Bierwiecka - Bartodzieje - Lesiów - Radom - Radom Południowy - Rożki - Ruda Wielka - Wola Lipieniecka - Jastrząb - Gąsawy Plebańskie - Szydłowiec - Lipowe Pole - Skarżysko Kamienna Północ - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Zachodnie - Suchedniów Północny - Suchedniów - Berezów - Łączna - Ostojów - Lekomin - Zagnańsk - Tumlin - Kostomłoty - Kielce Piaski - Kielce - Kielce Białogon - Słowik Przystanek - Sitkówka Nowiny - Radkowice - Wolica - Sobków - Miąsowa - Podchojny - Jędrzejów - Potok - Krzcięcice - Sędziszów - Gniewięcin - Klimontów - Kozłów - Kamionka Z - Tunel - Dziadówki - Miechów - Kamieńczyce - Szczepanowice - Smroków -Słomniki -Słomniki Miasto - Niedźwiedź - Goszcza - Łuczyce - Baranówka - Zastów - Zesławice - Kraków Batowice - Kraków Główny Osobowy)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Słomnikach istnieje 52 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 29-go Listopada

  ul. 3-go Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Generała Józefa Bema

  ul. Grunwaldzka

  ul. Górzysta

  ul. Jacka Malczewskiego

  ul. Jana Kasprowicza

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Matejki

  ul. Joachima Lelewela

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Chełmońskiego

  ul. Józefa Poniatowskiego

  ul. Karpacka

  ul. Kolejowa

  ul. Krakowska

  ul. Krótka

  ul. Lucjana Rydla

  ul. Majora Hubala

  ul. Niecała

  ul. Onufrego Zagłoby

  ul. Partyzantów

  ul. Polna

  ul. Proszowska

  ul. Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Rzeźnicza

  ul. Stanisława Mirka

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Stefana Batorego

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strzelecka

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tadeusza Rejtana

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojciecha Kossaka

  ul. Wolności

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zamknięta

  ul. Zygmunta Krasińskiego

  ul. króla Kazimierza Wielkiego

  ul. por. Stanisława Brykalskiego

  ul. św. Jadwigi Królowej

  ul. św. Jana Pawła II

  ul. św. Siostry Faustyny