Powiat sokołowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat sokołowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 52 659 Liczba mieszkańców
 • 1 131 km2 Powierzchnia
 • 47 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 35,8% Stopa urbanizacji
 • Leszek Iwaniuk Starosta
 • ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski Adres starostwa powiatowego
 • WSK Tablice rejestracyjne
Powiat sokołowski na mapie
Identyfikatory
 • 1429 TERYT (TERC)
Herb powiatu sokołowskiego
powiat sokołowski herb

powiat sokołowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
25 781 24 11
25 781 26 41
ul.Kolejowa 21
08-300 Sokołów Podlaski
Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim
25 787 20 11
25 787 20 11 w. 201
ul.Wolności 50
08-300 Sokołów Podlaski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim
25 781 74 24
25 781 74 30
ul.Armii Krajowej 4
08-300 Sokołów Podlaski
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokołowie Podlaskim
25 787 23 12
25 781 27 81
ul. Oleksiaka Wichury 3
08-300 Sokołów Podlaski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim
25 781 27 01
25 781 61 49
ul.Ząbkowska 5
08-300 Sokołów Podlaski
Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim
(25) 781-74-00
(25) 781-74-60
ul. Wolności
08-300 Sokołów Podlaski

Powiat sokołowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat sokołowski ma 52 659 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 9,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sokołowskiego w 2050 roku wynosi 39 757, z czego 19 489 to kobiety, a 20 268 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu sokołowskiego zawarli w 2021 roku 247 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców powiatu sokołowskiego jest stanu wolnego, 56,5% żyje w małżeństwie, 5,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat sokołowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -490. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,24 na 1000 mieszkańców powiatu sokołowskiego. W 2021 roku urodziło się 474 dzieci, w tym 49,8% dziewczynek i 50,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 465 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,49 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 32,3% zgonów w powiecie sokołowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 15,1% zgonów w powiecie sokołowskim były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu sokołowskiego przypada 18.19 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 457 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 671 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu sokołowskiego -214. W tym samym roku 16 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 11.

  58,3% mieszkańców powiatu sokołowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu sokołowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 52 659 Liczba mieszkańców
 • 26 519 Kobiety
 • 26 140 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie sokołowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie sokołowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie sokołowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sokołowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39 757 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 19 489 Kobiety
 • 20 268 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie sokołowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie sokołowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie sokołowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu sokołowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,8 lat
  Województwo
  41,7 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat sokołowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu sokołowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat sokołowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat sokołowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat sokołowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,1%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,2% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,5% Żonaci/Zamężne
 • pow. sokołowski
  56,5%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 55,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,3%
  Mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 17,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat sokołowski
  5,0%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • pow. sokołowski
  0,0%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie sokołowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat sokołowski
  4,7
  woj. mazowieckie
  4,6
  Kraj
  4,4
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat sokołowski
  1,1
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 247 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie sokołowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -490 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -253 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -237 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,24 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -9,2
  Województwo
  -3,6
  Cały kraj
  -4,9
 • -5,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -11,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie sokołowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie sokołowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie sokołowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie sokołowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 474 Urodzenia żywe
 • 236 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 238 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,8%
  50,2%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,9
  woj. mazowieckie
  10,0
  Cały kraj
  8,7
 • 42,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat sokołowski
  42,3
  Województwo
  42,2
  Cały kraj
  37,5
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 465 g Średnia waga noworodków
 • 3 387 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 543 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 465 g
  woj. mazowieckie
  3 396 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 53 Waga 4000g - 4499g
 • 53
 • 186 Waga 3500g - 3999g
 • 186
 • 168 Waga 3000g - 3499g
 • 168
 • 47 Waga 2500g - 2999g
 • 47
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat sokołowski
  1,41
  Mazowieckie
  1,49
  Cała Polska
  1,32
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat sokołowski
  0,70
  Województwo
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • 0,49 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. sokołowski
  0,49
  woj. mazowieckie
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie sokołowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 964 Zgony
 • 489 Kobiety
  (Zgony)
 • 475 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,7%
  49,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 18,2 Zgony na 1000 ludności
 • powiat sokołowski
  18,2
  Mazowieckie
  13,6
  Cała Polska
  13,6
 • 203,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat sokołowski
  203,4
  Województwo
  136,2
  Cały kraj
  156,7
 • 2,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,1
  woj. mazowieckie
  3,4
  Cała Polska
  3,9
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat sokołowski
  4,2
  woj. mazowieckie
  3,4
  Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sokołowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  32,3%
  Województwo
  30,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 15,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  15,1%
  woj. mazowieckie
  18,6%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,9%
  Mazowieckie
  6,4%
  Polska
  5,4%
 • 193 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,5
  Polska
  74,4
 • 283,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  283,8
  woj. mazowieckie
  248,2
  Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Kraj
  246,5
 • 604,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 658,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 550,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat sokołowski
  604,6
  woj. mazowieckie
  407,0
  Polska
  475,8
 • 76,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 10,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 138,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  76,2
  Województwo
  50,0
  Polska
  70,6
 • 34,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. sokołowski
  34,6
  Mazowieckie
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 7,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. sokołowski
  7,7
  Województwo
  6,7
  Kraj
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie sokołowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 42 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  42,0
  woj. mazowieckie
  24,0
  Cały kraj
  36,0
 • 8 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat sokołowski
  8,0
  woj. mazowieckie
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 5 samookaleczenie powierzchniowe
 • 5
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 3 powieszenie się
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 8 nieustalona
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 1 nieustalona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu11
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 3 trzeźwy
 • 11 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony4
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 3 konkubinat
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony11
 • 0 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony2
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 2 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 9 nieustalony
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 457 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 249 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 208 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 671 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 388 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 283 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -203 Saldo migracji
 • -133 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -70 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -214 Saldo migracji wewnętrznych
 • -139 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -75 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 11 Saldo migracji zagranicznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie sokołowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat sokołowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sokołowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie sokołowskim oddano do użytku 217 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,12 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie sokołowskim to 21 658 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 406 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  52,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 45,2% na cele indywidualne, 2,3% jako lokale zakładowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie sokołowskim to 4,47 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie sokołowskim to 104,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 86,28% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 79,04% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 75,60% mieszkań posiada łazienkę, 68,17% korzysta z centralnego ogrzewania, a 14,96% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie sokołowskim 83 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 094 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 777 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 33 transakcje (mediana cen - 4 423 zł/m2, średnia - 4 326 zł/m2), a na rynku wtórnym 50 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 521 zł/m2, średnia - 3 400 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 094 zł
 • pow. sokołowski
  4 094 zł
  Województwo
  7 414 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 4 094 zł Ogółem
 • 4 094 zł
 • 3 408 zł do 40 m2
 • 3 408 zł
 • 4 209 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 209 zł
 • 4 252 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 252 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 777 zł
 • Powiat
  3 777 zł
  Mazowieckie
  7 646 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 3 777 zł Ogółem
 • 3 777 zł
 • 3 256 zł do 40 m2
 • 3 256 zł
 • 3 817 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 817 zł
 • 3 914 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 914 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 83
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m216
  • od 40,1 do 60 m248
  • od 60,1 do 80 m218
  • od 80,1 m20
 • 16 do 40 m2
 • 48 od 40,1 do 60 m2
 • 18 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie sokołowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 423 zł
 • powiat sokołowski
  4 423 zł
  woj. mazowieckie
  7 067 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 4 423 zł Ogółem
 • 4 423 zł
 • 4 354 zł do 40 m2
 • 4 354 zł
 • 4 430 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 430 zł
 • 4 415 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 415 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 326 zł
 • Powiat
  4 326 zł
  Województwo
  7 229 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 4 326 zł Ogółem
 • 4 326 zł
 • 4 153 zł do 40 m2
 • 4 153 zł
 • 4 376 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 376 zł
 • 4 291 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 291 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 33
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m219
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m20
 • 4 do 40 m2
 • 19 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 521 zł
 • Powiat
  3 521 zł
  Mazowieckie
  7 982 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 3 521 zł Ogółem
 • 3 521 zł
 • 3 173 zł do 40 m2
 • 3 173 zł
 • 3 639 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 639 zł
 • 3 617 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 617 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 400 zł
 • powiat sokołowski
  3 400 zł
  woj. mazowieckie
  8 112 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 3 400 zł Ogółem
 • 3 400 zł
 • 2 974 zł do 40 m2
 • 2 974 zł
 • 3 467 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 467 zł
 • 3 447 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 447 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 50
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m212
  • od 40,1 do 60 m229
  • od 60,1 do 80 m28
  • od 80,1 m20
 • 12 do 40 m2
 • 29 od 40,1 do 60 m2
 • 8 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 21 658 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 406,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat sokołowski
  406,40
  woj. mazowieckie
  440,20
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 82,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. sokołowski
  82,00 m2
  Mazowieckie
  72,60 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 33,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. sokołowski
  33,30 m2
  woj. mazowieckie
  32,00 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,02 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,02
  Województwo
  3,61
  Kraj
  3,82
 • 2,46 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. sokołowski
  2,46
  woj. mazowieckie
  2,27
  Cała Polska
  2,55
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat sokołowski
  0,61
  Mazowieckie
  0,63
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 217 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,12 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. sokołowski
  4,12
  Mazowieckie
  8,19
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 971 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,47 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,47
  Województwo
  3,74
  Cały kraj
  3,90
 • 18,44 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. sokołowski
  18,44
  Mazowieckie
  30,65
  Cała Polska
  24,07
 • 22 570 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 104,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  104,0 m2
  Województwo
  91,2 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  0,43 m2
  woj. mazowieckie
  0,75 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 86,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  86,28%
  woj. mazowieckie
  96,09%
  Polska
  96,97%
 • 79,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat sokołowski
  79,04%
  Województwo
  93,90%
  Polska
  94,01%
 • 75,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  75,60%
  woj. mazowieckie
  92,00%
  Cały kraj
  91,78%
 • 68,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  68,17%
  Województwo
  87,29%
  Cały kraj
  83,08%
 • 14,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat sokołowski
  14,96%
  Województwo
  58,44%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat sokołowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie sokołowskim na 1000 mieszkańców pracuje 200osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie sokołowskim wynosiło w 2021 roku 5,1% (5,7% wśród kobiet i 4,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sokołowskim wynosiło 4 932,00 PLN, co odpowiada 82.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sokołowskiego 4 284 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 235 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 049.

  44,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sokołowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 22,8% w przemyśle i budownictwie, a 13,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 200 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat sokołowski
  200,0
  Województwo
  323,0
  Kraj
  257,0
 • 5,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,7% Kobiety
 • 4,6% Mężczyźni
 • pow. sokołowski
  5,1%
  Województwo
  4,6%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie sokołowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie sokołowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie sokołowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 932 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. sokołowski
  4 932 PLN
  woj. mazowieckie
  7 108 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie sokołowskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 284 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 235 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 049 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,76 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 37,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 22,8% Przemysł i budownictwo
 • 18,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,7% Pozostałe
 • 29,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie sokołowskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 537 Pracujący ogółem
 • 5 910 Kobiety
 • 4 627 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie sokołowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,3% W wieku produkcyjnym
 • 51,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat sokołowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat sokołowski
  71,5
  woj. mazowieckie
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 41,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat sokołowski
  41,2
  Województwo
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 135,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat sokołowski
  135,4
  Mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat sokołowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie sokołowskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 346 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 344 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 292 nowe podmioty, a 174 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (428) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (274) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (300) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (156) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie sokołowskim najwięcej (212) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 199) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,9% (171) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,5% (976) podmiotów, a 73,6% (3 199) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie sokołowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.4%) oraz Budownictwo (17.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 346 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 171 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 976 Przemysł i budownictwo
 • 3 199 Pozostała działalność
 • 292 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie sokołowskim w 2021 roku
 • 174 Podmioty wyrejestrowane w powiecie sokołowskim w 2021 roku
 • 3 344 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 199 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 199
 • 120 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 120
 • 20 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 20
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 4 339 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 339
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 Spółdzielnie ogółem
 • 17
 • 233 Spółki handlowe ogółem
 • 233
 • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 160  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 160
 • 11    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 212 Spółki cywilne ogółem
 • 212
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 344 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 815 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 815
 • 574 Budownictwo
 • 574
 • 313 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 313
 • 292 Transport i gospodarka magazynowa
 • 292
 • 284 Przetwórstwo przemysłowe
 • 284
 • 278 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 278
 • 171 Pozostała działalność
 • 171
 • 159 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 159
 • 91 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 91
 • 88 Informacja i komunikacja
 • 88
 • 83 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 83
 • 65 Edukacja
 • 65
 • 64 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 64
 • 34 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 34
 • 18 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 18
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sokołowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie sokołowskim stwierdzono 876 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,53 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie sokołowskim wynosi 77,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu sokołowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,56 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 6,47 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,72 (100%), o charakterze gospodarczym - 3,08 (65%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat sokołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 876 Przestępstwa ogółem
 • 876
 • 507 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 507
 • 163 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 163
 • 144 Przestępstwa drogowe
 • 144
 • 27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 27
 • 343 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 343
 • 16,53 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  16,53
  woj. mazowieckie
  22,31
  Cały kraj
  21,51
 • 9,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat sokołowski
  9,56
  woj. mazowieckie
  14,38
  Cała Polska
  12,82
 • 3,08 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. sokołowski
  3,08
  Województwo
  5,32
  Cały kraj
  5,89
 • 2,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,72
  woj. mazowieckie
  1,84
  Cały kraj
  1,85
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,51
  woj. mazowieckie
  0,30
  Polska
  0,35
 • 6,47 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. sokołowski
  6,47
  Mazowieckie
  11,83
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat sokołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat sokołowski
  77%
  woj. mazowieckie
  64%
  Cały kraj
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. sokołowski
  73%
  Województwo
  55%
  Cała Polska
  64%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. sokołowski
  66%
  woj. mazowieckie
  71%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. sokołowski
  100%
  woj. mazowieckie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  Mazowieckie
  86%
  Kraj
  89%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat sokołowski
  54%
  woj. mazowieckie
  41%
  Cały kraj
  53%

Powiat sokołowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu sokołowskiego wyniosła w 2021 roku 96,4 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu sokołowskiego - 41.1% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (22.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 36,4 mln złotych, czyli 37,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu sokołowskiego wyniosła w 2021 roku 92,9 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 7.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 600 - Transport i łączność (32.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (30.6%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.1%). W budżecie powiatu sokołowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 259 złotych na mieszkańca (14,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,6 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie sokołowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu sokołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat sokołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu sokołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,6 mln

  894(100%)

  49,8 mln

  901(100%)

  48,1 mln

  874(100%)

  46,3 mln

  848(100%)

  72,6 mln

  1,3 tys(100%)

  77,6 mln

  1,4 tys(100%)

  89,8 mln

  1,7 tys(100%)

  96,4 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,9 mln

  178(19.9%)

  6,0 mln

  108(12%)

  4,9 mln

  89,9(10.3%)

  4,2 mln

  77,4(9.1%)

  27,4 mln

  505(37.7%)

  27,6 mln

  514(35.6%)

  34,9 mln

  654(38.9%)

  39,6 mln

  752(41.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,4 mln

  261(29.1%)

  14,8 mln

  268(29.7%)

  14,7 mln

  268(30.5%)

  15,0 mln

  274(32.3%)

  15,9 mln

  293(21.9%)

  17,6 mln

  327(22.6%)

  20,9 mln

  392(23.3%)

  22,0 mln

  418(22.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,7 mln

  120(13.4%)

  6,3 mln

  113(12.6%)

  6,1 mln

  112(12.8%)

  7,0 mln

  127(15%)

  7,0 mln

  129(9.6%)

  7,0 mln

  131(9.1%)

  7,6 mln

  143(8.5%)

  8,5 mln

  162(8.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  71,2(7.9%)

  3,9 mln

  69,9(7.7%)

  4,0 mln

  73,5(8.4%)

  4,5 mln

  82,3(9.7%)

  5,1 mln

  93,7(7%)

  5,1 mln

  94,9(6.6%)

  6,0 mln

  112(6.6%)

  6,0 mln

  113(6.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  103(11.5%)

  5,9 mln

  107(11.9%)

  6,1 mln

  110(12.6%)

  4,5 mln

  83,0(9.8%)

  4,7 mln

  86,7(6.5%)

  5,3 mln

  98,7(6.8%)

  5,6 mln

  105(6.2%)

  5,5 mln

  105(5.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,5 mln

  26,6(3%)

  1,7 mln

  30,8(3.4%)

  2,0 mln

  36,5(4.2%)

  2,2 mln

  40,2(4.7%)

  2,4 mln

  45,2(3.4%)

  3,1 mln

  56,7(3.9%)

  3,2 mln

  60,1(3.6%)

  3,6 mln

  69,1(3.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  40,6(4.5%)

  2,0 mln

  36,9(4.1%)

  2,2 mln

  39,7(4.5%)

  2,2 mln

  41,1(4.8%)

  2,3 mln

  42,6(3.2%)

  2,5 mln

  47,1(3.3%)

  2,7 mln

  51,4(3.1%)

  3,1 mln

  59,3(3.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 mln

  36,7(4.1%)

  2,6 mln

  46,7(5.2%)

  2,0 mln

  36,4(4.2%)

  1,5 mln

  27,4(3.2%)

  1,3 mln

  23,4(1.7%)

  1,9 mln

  35,9(2.5%)

  2,5 mln

  47,4(2.8%)

  2,0 mln

  38,8(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  588,9 tys

  10,6(1.2%)

  564,2 tys

  10,2(1.1%)

  708,5 tys

  12,9(1.5%)

  611,7 tys

  11,2(1.3%)

  706,2 tys

  13,0(1%)

  730,3 tys

  13,6(0.9%)

  861,6 tys

  16,2(1%)

  765,2 tys

  14,5(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  106,9 tys

  1,9(0.2%)

  313,0 tys

  5,7(0.6%)

  315,0 tys

  5,7(0.7%)

  1,3 mln

  22,9(2.7%)

  2,2 mln

  40,2(3%)

  3,3 mln

  60,8(4.2%)

  1,7 mln

  32,4(1.9%)

  558,8 tys

  10,6(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  474,7 tys

  8,6(1%)

  471,4 tys

  8,5(0.9%)

  464,8 tys

  8,5(1%)

  465,5 tys

  8,5(1%)

  467,1 tys

  8,6(0.6%)

  510,2 tys

  9,5(0.7%)

  550,0 tys

  10,3(0.6%)

  494,2 tys

  9,4(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  98,3 tys

  1,8(0.2%)

  291,1 tys

  5,3(0.6%)

  253,6 tys

  4,6(0.5%)

  224,5 tys

  4,1(0.5%)

  275,1 tys

  5,1(0.4%)

  283,1 tys

  5,3(0.4%)

  377,9 tys

  7,1(0.4%)

  402,4 tys

  7,6(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  824,3 tys

  14,9(1.7%)

  745,1 tys

  13,5(1.5%)

  696,6 tys

  12,7(1.4%)

  674,4 tys

  12,4(1.5%)

  666,6 tys

  12,3(0.9%)

  662,7 tys

  12,3(0.9%)

  507,1 tys

  9,5(0.6%)

  390,8 tys

  7,4(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  838,6 tys

  15,1(1.7%)

  3,0 mln

  55,3(6.1%)

  3,1 mln

  57,4(6.6%)

  44,7 tys

  0,8(0.1%)

  387,0 tys

  7,1(0.5%)

  42,3 tys

  0,8(0.1%)

  26,1 tys

  0,5(0%)

  341,2 tys

  6,5(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,3(0.3%)

  125,2 tys

  2,3(0.3%)

  125,3 tys

  2,3(0.2%)

  132,0 tys

  2,5(0.2%)

  132,0 tys

  2,5(0.1%)

  132,0 tys

  2,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  84,0 tys

  1,5(0.2%)

  85,5 tys

  1,5(0.2%)

  77,5 tys

  1,4(0.2%)

  79,3 tys

  1,5(0.2%)

  66,6 tys

  1,2(0.1%)

  82,6 tys

  1,5(0.1%)

  50,7 tys

  1,0(0.1%)

  51,0 tys

  1,0(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  136,0 tys

  2,5(0.3%)

  19,1 tys

  0,3(0%)

  257,1 tys

  4,7(0.5%)

  256,4 tys

  4,7(0.6%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  11,8 tys

  0,2(0%)

  22,3 tys

  0,4(0%)

  36,5 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  58,9 tys

  1,1(0.1%)

  51,9 tys

  1,0(0.1%)

  65,7 tys

  1,2(0.1%)

  2,8 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  33,9 tys

  0,6(0.1%)

  135,8 tys

  2,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  37,6 tys

  0,7(0.1%)

  997,6 tys

  18,1(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  43,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,3 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie sokołowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu sokołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat sokołowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu sokołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,0 mln

  901(100%)

  49,5 mln

  896(100%)

  49,0 mln

  892(100%)

  48,1 mln

  880(100%)

  72,7 mln

  1,3 tys(100%)

  78,1 mln

  1,4 tys(100%)

  101,0 mln

  1,9 tys(100%)

  92,9 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,3 mln

  95,0(10.5%)

  3,3 mln

  59,7(6.6%)

  2,0 mln

  35,9(4%)

  957,7 tys

  17,5(2%)

  21,4 mln

  395(29.5%)

  21,9 mln

  408(28.1%)

  32,9 mln

  618(32.6%)

  29,9 mln

  568(32.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,3 mln

  366(40.5%)

  20,0 mln

  363(40.4%)

  20,8 mln

  378(42.4%)

  20,3 mln

  372(42.3%)

  20,9 mln

  386(28.8%)

  23,0 mln

  428(29.5%)

  35,3 mln

  663(35%)

  28,4 mln

  539(30.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,5 mln

  190(21.1%)

  11,3 mln

  205(22.8%)

  11,6 mln

  211(23.6%)

  12,2 mln

  224(25.4%)

  13,6 mln

  251(18.7%)

  15,3 mln

  283(19.5%)

  13,7 mln

  256(13.5%)

  15,9 mln

  301(17.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  70,4(7.8%)

  3,8 mln

  69,3(7.7%)

  4,0 mln

  72,2(8.1%)

  4,5 mln

  81,9(9.3%)

  5,0 mln

  92,8(6.9%)

  5,1 mln

  94,5(6.5%)

  5,9 mln

  111(5.8%)

  5,9 mln

  113(6.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  79,3(8.8%)

  4,7 mln

  84,9(9.5%)

  4,6 mln

  84,6(9.5%)

  4,2 mln

  77,7(8.8%)

  4,4 mln

  81,7(6.1%)

  4,6 mln

  86,3(5.9%)

  5,1 mln

  95,5(5%)

  5,0 mln

  95,1(5.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  760,3 tys

  13,7(1.5%)

  378,3 tys

  6,9(0.8%)

  540,5 tys

  9,8(1.1%)

  448,0 tys

  8,2(0.9%)

  536,5 tys

  9,9(0.7%)

  569,0 tys

  10,6(0.7%)

  1,3 mln

  23,7(1.2%)

  1,4 mln

  27,4(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  31,8(3.5%)

  1,7 mln

  31,0(3.4%)

  1,4 mln

  25,0(2.8%)

  1,1 mln

  20,6(2.3%)

  941,6 tys

  17,4(1.3%)

  837,6 tys

  15,6(1.1%)

  1,0 mln

  19,3(1%)

  1,3 mln

  24,6(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  25,7(2.8%)

  1,1 mln

  20,3(2.3%)

  1,2 mln

  21,3(2.4%)

  1,1 mln

  19,9(2.3%)

  1,1 mln

  20,3(1.5%)

  1,1 mln

  20,5(1.4%)

  1,5 mln

  28,6(1.5%)

  1,2 mln

  22,4(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  452,6 tys

  8,2(0.9%)

  464,6 tys

  8,4(0.9%)

  353,8 tys

  6,4(0.7%)

  365,6 tys

  6,7(0.8%)

  444,0 tys

  8,2(0.6%)

  413,6 tys

  7,7(0.5%)

  464,3 tys

  8,7(0.5%)

  580,9 tys

  11,0(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  106,9 tys

  1,9(0.2%)

  313,0 tys

  5,7(0.6%)

  697,5 tys

  12,7(1.4%)

  1,3 mln

  23,0(2.6%)

  2,2 mln

  40,2(3%)

  3,3 mln

  60,8(4.2%)

  1,7 mln

  32,2(1.7%)

  560,4 tys

  10,6(0.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  94,5 tys

  1,7(0.2%)

  101,9 tys

  1,8(0.2%)

  134,8 tys

  2,5(0.3%)

  249,9 tys

  4,6(0.5%)

  548,5 tys

  10,1(0.8%)

  534,8 tys

  9,9(0.7%)

  561,7 tys

  10,5(0.6%)

  328,9 tys

  6,2(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  279,8 tys

  5,0(0.6%)

  280,4 tys

  5,1(0.6%)

  273,8 tys

  5,0(0.6%)

  270,5 tys

  5,0(0.6%)

  272,1 tys

  5,0(0.4%)

  315,5 tys

  5,9(0.4%)

  353,0 tys

  6,6(0.3%)

  294,2 tys

  5,6(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  186,3 tys

  3,4(0.4%)

  900,0 tys

  16,3(1.8%)

  1,1 mln

  20,2(2.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  1,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  3,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,3(0.3%)

  125,2 tys

  2,3(0.3%)

  125,2 tys

  2,3(0.2%)

  132,0 tys

  2,5(0.2%)

  132,0 tys

  2,5(0.1%)

  132,0 tys

  2,5(0.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  364,5 tys

  6,6(0.7%)

  248,1 tys

  4,5(0.5%)

  78,9 tys

  1,4(0.2%)

  80,1 tys

  1,5(0.2%)

  89,4 tys

  1,6(0.1%)

  87,3 tys

  1,6(0.1%)

  92,9 tys

  1,7(0.1%)

  127,2 tys

  2,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  13,9 tys

  0,3(0%)

  15,3 tys

  0,3(0%)

  18,4 tys

  0,3(0%)

  27,4 tys

  0,5(0.1%)

  31,2 tys

  0,6(0%)

  41,1 tys

  0,8(0.1%)

  32,2 tys

  0,6(0%)

  41,1 tys

  0,8(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  174,0 tys

  3,1(0.3%)

  89,9 tys

  1,6(0.2%)

  253,2 tys

  4,6(0.5%)

  235,0 tys

  4,3(0.5%)

  95,3 tys

  1,8(0.1%)

  51,2 tys

  1,0(0.1%)

  44,7 tys

  0,8(0%)

  40,0 tys

  0,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,6 tys

  1,1(0.1%)

  51,9 tys

  1,0(0.1%)

  65,7 tys

  1,2(0.1%)

  2,8 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  657

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  43,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,3 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  812,3 tys

  14,7(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat sokołowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 906 mieszkańców powiatu sokołowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 843 kobiet oraz 6 063 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 21,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,6% mieszkańców powiatu sokołowskiego, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 16,6% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu sokołowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie sokołowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,9%) oraz średnie zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,4%) oraz średnie zawodowe (22,4%).

  W roku 2021 w powiecie sokołowskim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 94 oddziałów uczęszczało 1 868 dzieci (912 dziewczynek oraz 956 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie sokołowskim mieściło się 21 przedszkoli, w których do 61 oddziałów uczęszczało 1 269 dzieci (593 dziewczynki oraz 676 chłopców). Dostępnych było 1 338 miejsc.

  17,7% mieszkańców powiatu sokołowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 895 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 25 szkół podstawowych, w których w 273 oddziałach uczyło się 4 030 uczniów (1 999 kobiet oraz 2 031 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie sokołowskim placówkę miało 28 szkół podstawowych, w których w 228 oddziałach uczyło się 3 529 uczniów (1 722 kobiety oraz 1 807 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,8 uczniów.

  W powiecie sokołowskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 37 oddziałach uczyło się 884 uczniów (532 kobiety oraz 352 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 288 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie sokołowskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 42 oddziałach uczyło się 1 162 uczniów (657 kobiet oraz 505 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 370 absolwentów.

  W powiecie sokołowskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 16 oddziałach uczyło się 247 uczniów (59 kobiet oraz 188 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,9 uczniów. 15,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,3% mieszkańców powiatu sokołowskiego w wieku potencjalnej nauki (29,2% kobiet i 29,4% mężczyzn).

 • 18,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,6%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,3%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 34,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,3%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,0%
  Województwo
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 11,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,0%
  Województwo
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 19,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat sokołowski
  25,6%
  Mazowieckie
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 19,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,6%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 1,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,6%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 17,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. sokołowski
  3,3%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 895 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  895,0
  Województwo
  937,0
  Kraj
  896,0
 • 0,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,89
  Mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 26Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 94 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 754 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat sokołowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 868 Dzieci
 • 912 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 956 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,8%
  51,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 417 3 lata
 • 417
 • 465 4 lata
 • 465
 • 475 5 lata
 • 475
 • 475 6 lat
 • 475
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 212 3 lata
 • 212
 • 209 4 lata
 • 209
 • 240 5 lata
 • 240
 • 237 6 lat
 • 237
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 205 3 lata
 • 205
 • 256 4 lata
 • 256
 • 235 5 lata
 • 235
 • 238 6 lat
 • 238
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • 72 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 131,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 130,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat sokołowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 252 Oddziały
 • 3 981 Uczniowie
 • 1 981 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 000 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,8%
  50,2%
 • 468 Uczniowie w 1 klasie
 • 218 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 250 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 506 Absolwenci
 • 237 Kobiety
  (absolwenci)
 • 269 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21 Oddziały
 • 49 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,7%
  63,3%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat sokołowski
  14,8
  woj. mazowieckie
  17,3
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,8
 • 14,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,8
 • 15,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,8
 • 2,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,3
 •  
 • 338,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 286,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 51,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat sokołowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 34 Oddziały
 • 846 Uczniowie
 • 516 Kobiety
  (uczniowie)
 • 330 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,0%
  39,0%
 • 216 Uczniowie w 1 klasie
 • 123 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 93 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 248 Absolwenci
 • 157 Kobiety
  (absolwenci)
 • 91 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 38 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,1%
  57,9%
 • 40 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat sokołowski
  23,9
  Województwo
  26,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 66,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 51,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat sokołowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 62 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 10 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  15,4
  Mazowieckie
  17,7
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 15,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 15,4
 • 19,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 19,8
 • 2,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 2,5
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat sokołowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat sokołowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat sokołowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sokołowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie sokołowskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie sokołowskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 150)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie sokołowskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie sokołowskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 628 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 175 (uczestnicy: 16 652)
  • seanse filmowe: 41 (uczestnicy: 2 615)
  • wystawy: 25 (uczestnicy: 2 320)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 1 050)
  • koncerty: 42 (uczestnicy: 3 970)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 22 (uczestnicy: 1 336)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 1 910)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 363)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 445)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 2 100)
  • warsztaty: 17 (uczestnicy: 503)
  • inne: 2 (uczestnicy: 40)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 32 (członkowie: 886)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 243)
  • taneczne: 1 (członkowie: 13)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 66)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 47)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 64)
  • literackie: 2 (członkowie: 16)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 252)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 40)
  • inne: 3 (członkowie: 130)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 131)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 104)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 24 (członkowie: 550)
  • teatralne: 3 (członkowie: 53)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 79)
  • wokalne i chóry: 10 (członkowie: 147)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 173)
  • taneczne: 3 (członkowie: 98)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie sokołowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 374 miejscami na widowni. Odbyły się 652 seanse, na które przyszło 15 817 widzów, w tym 248 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 5 984 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie sokołowskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 19 406 zwiedzających, co daje 3 661 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie sokołowskim działało 16 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 207 005 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 30 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 263 662 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 86
  • dostępne dla czytelników: 34
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 34
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Biblioteki naukowe w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie sokołowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 41 699 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 039. Odnotowano 2 093 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 29 365 wolumenów. Odnotowano 2 009 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie sokołowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sokołowskim działały 23 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 421 członków. Zarejestrowano 1 348 ćwiczących (mężczyźni: 889, kobiety: 459, chłopcy do lat 18: 625, dziewczęta do lat 18: 426). Aktywnych było 48 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (20), instruktora sportowego (38) oraz inne osoby (12).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie sokołowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sokołowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat sokołowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 38 wypadków drogowych w powiecie sokołowskim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 37 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 72,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 17,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 70,7 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie sokołowskim zarejestrowanych było 55 146 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 35 832 samochodów osobowych (672,3 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 5 469 samochodów ciężarowych (122,8 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 173 autobusów (3,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski), 1 076 ciągników siodłowych (20,2 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 516 motocykli (47,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,0 lat.


  W 2021 roku w powiecie sokołowskim znajdowało się 59 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie sokołowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 38 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 9 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 37 Ranni
  (rok 2021)
 • 11 Lekko ranni
 • 26 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie sokołowskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 72,16 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  72,2
  woj. mazowieckie
  56,9
  Kraj
  59,9
 • 17,09 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  17,1
  Mazowieckie
  6,9
  Polska
  5,9
 • 70,26 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. sokołowski
  70,3
  Mazowieckie
  65,7
  Cała Polska
  69,4
 • 10,88 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  10,9
  woj. mazowieckie
  8,0
  Cała Polska
  7,6
 • 70,72 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. sokołowski
  70,7
  woj. mazowieckie
  62,9
  Polska
  80,2
 • 23,68 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. sokołowski
  23,7
  Województwo
  12,2
  Cały kraj
  9,8
 • 97,37 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. sokołowski
  97,4
  Województwo
  115,4
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 55 146 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie sokołowskim w 2020 roku
 • 35 832 Samochody osobowe
 • 5 469 Samochody ciężarowe
 • 22 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 173 Autobusy
 • 503 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 076 Ciągniki samochodowe
 • 1 076   Ciągniki siodłowe
 • 9 577 Ciągniki rolnicze
 • 2 516 Motocykle
 • 881   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 746 Motorowery
 • 35 832Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie sokołowskim
 • Samochody osobowe w powiecie sokołowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 672,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  672,3
  Mazowieckie
  729,5
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 427
  • 1400-1649 kg9 402
  • 1650-1899 kg8 867
  • 1900 kg i więcej11 136
 • 6 427 do 1399 kg
 • 9 402 1400-1649 kg
 • 8 867 1650-1899 kg
 • 11 136 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 842 do 1399 cm3
 • 11 842
 • 20 212 1400-1999 cm3
 • 20 212
 • 3 778 2000 i więcej cm3
 • 3 778
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie sokołowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16 165
  • olej napędowy11 806
  • gaz (LPG)7 514
  • pozostałe347
 • 16 165 benzyna
 • 11 806 olej napędowy
 • 7 514 gaz (LPG)
 • 347 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 333 do 1 roku
 • 333
 • 279 2 lata
 • 279
 • 438 3 lata
 • 438
 • 962 4-5 lat
 • 962
 • 1 132 6-7 lat
 • 1 132
 • 1 302 8-9 lat
 • 1 302
 • 1 808 10-11 lat
 • 1 808
 • 6 656 12-15 lat
 • 6 656
 • 8 597 16-20 lat
 • 8 597
 • 5 500 21-25 lat
 • 5 500
 • 3 319 26-30 lat
 • 3 319
 • 5 506 31 lat i więcej
 • 5 506
 • 19,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie sokołowskim
 • Tutaj
  19,6 lat
  Mazowieckie
  17,2 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 5 469Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie sokołowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie sokołowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 122,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  122,8
  Województwo
  134,0
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 705 do 999 kg
 • 2 705
 • 1 459 1000-1499 kg
 • 1 459
 • 315 1500-2999 kg
 • 315
 • 58 3000-3499 kg
 • 58
 • 121 3500-4999 kg
 • 121
 • 288 5000-6999 kg
 • 288
 • 273 7000-9999 kg
 • 273
 • 192 10000-14999 kg
 • 192
 • 58 15000 kg i więcej
 • 58
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna948
  • olej napędowy3 479
  • gaz (LPG)426
  • pozostałe616
 • 948 benzyna
 • 3 479 olej napędowy
 • 426 gaz (LPG)
 • 616 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 67 do 1 roku
 • 67
 • 29 2 lata
 • 29
 • 61 3 lata
 • 61
 • 140 4-5 lat
 • 140
 • 192 6-7 lat
 • 192
 • 222 8-9 lat
 • 222
 • 356 10-11 lat
 • 356
 • 841 12-15 lat
 • 841
 • 1 012 16-20 lat
 • 1 012
 • 864 21-25 lat
 • 864
 • 455 26-30 lat
 • 455
 • 1 230 31 lat i więcej
 • 1 230
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie sokołowskim
 • Tutaj
  20,7 lat
  Mazowieckie
  18,2 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 173Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie sokołowskim
 • Autobusy w powiecie sokołowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,2 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. sokołowski
  3,2
  Województwo
  3,8
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy146
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe26
 • 0 benzyna
 • 146 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 26 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 35 12-15 lat
 • 35
 • 59 16-20 lat
 • 59
 • 31 21-25 lat
 • 31
 • 7 26-30 lat
 • 7
 • 30 31 lat i więcej
 • 30
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie sokołowskim
 • Tutaj
  20,7 lat
  Mazowieckie
  19,4 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 1 076Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie sokołowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie sokołowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 20,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. sokołowski
  20,2
  woj. mazowieckie
  21,5
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy976
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe96
 • 1 benzyna
 • 976 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 96 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 30 do 1 roku
 • 30
 • 16 2 lata
 • 16
 • 35 3 lata
 • 35
 • 99 4-5 lat
 • 99
 • 92 6-7 lat
 • 92
 • 154 8-9 lat
 • 154
 • 69 10-11 lat
 • 69
 • 243 12-15 lat
 • 243
 • 134 16-20 lat
 • 134
 • 128 21-25 lat
 • 128
 • 37 26-30 lat
 • 37
 • 39 31 lat i więcej
 • 39
 • 13,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie sokołowskim
 • powiat sokołowski
  13,3 lat
  Województwo
  10,0 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 2 516Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie sokołowskim
 • Motocykle w powiecie sokołowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 47,2 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat sokołowski
  47,2
  woj. mazowieckie
  40,6
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 30 do 1 roku
 • 30
 • 20 2 lata
 • 20
 • 30 3 lata
 • 30
 • 140 4-5 lat
 • 140
 • 53 6-7 lat
 • 53
 • 59 8-9 lat
 • 59
 • 86 10-11 lat
 • 86
 • 296 12-15 lat
 • 296
 • 303 16-20 lat
 • 303
 • 215 21-25 lat
 • 215
 • 196 26-30 lat
 • 196
 • 1 088 31 lat i więcej
 • 1 088
 • 24,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie sokołowskim
 • Tutaj
  24,0 lat
  Mazowieckie
  21,8 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 48 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie sokołowskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 518,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  518,9 km
  woj. mazowieckie
  762,1 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 11,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. sokołowski
  11,2 km
  Mazowieckie
  5,0 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami