Powiat krasnostawski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat krasnostawski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 62 552 Liczba mieszkańców
 • 1 031 km2 Powierzchnia
 • 63 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 27,4% Stopa urbanizacji
 • Janusz Szpak Starosta
 • ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw Adres starostwa powiatowego
 • LKS Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie krasnostawskim (1)
 • Krasnystaw
Powiat krasnostawski na mapie
Identyfikatory
 • 0606 TERYT (TERC)
Herb powiatu krasnostawskiego
powiat krasnostawski herb
Flaga powiatu krasnostawskiego
powiat krasnostawski flaga

powiat krasnostawski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie
82-57-63-454
82-57-63-565
Poniatowskiego 10
22-300 Krasnystaw
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
82-57-56-210
82-57-56-244
Okrzei 11
22-300 Krasnystaw
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krasnymstawie
82-57-62-832
82-57-62-832
Sikorskiego 3a
22-300 Krasnystaw
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
82-57-63-159
82-57-60-551
Piłsudskiego 60a
22-300 Krasnystaw
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
(82) 576-52-11
(82) 576-72-89
ul. Sobieskiego
22-300 Krasnystaw

Powiat krasnostawski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat krasnostawski ma 62 552 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 19,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,4 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krasnostawskiego w 2050 roku wynosi 48 061, z czego 23 990 to kobiety, a 24 071 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu krasnostawskiego zawarli w 2019 roku 244 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców powiatu krasnostawskiego jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat krasnostawski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -439. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,91 na 1000 mieszkańców powiatu krasnostawskiego. W 2019 roku urodziło się 456 dzieci, w tym 46,9% dziewczynek i 53,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 380 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,44 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 46,3% zgonów w powiecie krasnostawskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,1% zgonów w powiecie krasnostawskim były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu krasnostawskiego przypada 14.08 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 511 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 817 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu krasnostawskiego -306. W tym samym roku 22 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 21.

  58,6% mieszkańców powiatu krasnostawskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu krasnostawskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62 552 Liczba mieszkańców
 • 32 138 Kobiety
 • 30 414 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie krasnostawskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie krasnostawskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie krasnostawskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krasnostawskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 48 061 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 23 990 Kobiety
 • 24 071 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie krasnostawskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie krasnostawskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie krasnostawskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu krasnostawskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 44,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. krasnostawski
  44,4 lat
  Lubelskie
  42,4 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 46,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat krasnostawski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu krasnostawskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat krasnostawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat krasnostawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat krasnostawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,7%
  Lubelskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 21,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,4%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Polska
  55,8%
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,8% Wdowcy/Wdowy
 • pow. krasnostawski
  12,8%
  Województwo
  10,4%
  Kraj
  9,6%
 • 21,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  3,7%
  Lubelskie
  3,9%
  Cała Polska
  5,0%
 • 3,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie krasnostawskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat krasnostawski
  3,8
  woj. lubelskie
  4,7
  Kraj
  4,8
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat krasnostawski
  1,4
  Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 244 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie krasnostawskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -439 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -220 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -219 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,91 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. krasnostawski
  -6,9
  Lubelskie
  -1,8
  Cała Polska
  -0,9
 • -4,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -7,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie krasnostawskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie krasnostawskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie krasnostawskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie krasnostawskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 456 Urodzenia żywe
 • 214 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 242 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,9%
  53,1%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. krasnostawski
  7,2
  Lubelskie
  9,1
  Cała Polska
  9,8
 • 31,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,7
  woj. lubelskie
  37,5
  Polska
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 66 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 66
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 380 g Średnia waga noworodków
 • 3 316 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 441 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. krasnostawski
  3 380 g
  Lubelskie
  3 363 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 53 Waga 4000g - 4499g
 • 53
 • 128 Waga 3500g - 3999g
 • 128
 • 159 Waga 3000g - 3499g
 • 159
 • 50 Waga 2500g - 2999g
 • 50
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,08
  woj. lubelskie
  1,27
  Cały kraj
  1,38
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. krasnostawski
  0,52
  Województwo
  0,61
  Cały kraj
  0,67
 • 0,44 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat krasnostawski
  0,44
  woj. lubelskie
  0,66
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie krasnostawskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 895 Zgony
 • 434 Kobiety
  (Zgony)
 • 461 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,5%
  51,5%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 14,1 Zgony na 1000 ludności
 • pow. krasnostawski
  14,1
  Województwo
  10,9
  Polska
  10,7
 • 196,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  196,3
  Lubelskie
  119,3
  Kraj
  109,3
 • 8,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  8,8
  Województwo
  4,5
  Polska
  3,8
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  4,3
  Lubelskie
  3,1
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krasnostawskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. krasnostawski
  46,3%
  Lubelskie
  43,4%
  Kraj
  39,4%
 • 19,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,1%
  Województwo
  22,8%
  Polska
  26,5%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,1%
  Województwo
  4,0%
  Polska
  6,6%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  0,8
  Cały kraj
  9,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  72,1
  Polska
  70,4
 • 269,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat krasnostawski
  269,1
  Lubelskie
  248,7
  Cała Polska
  283,2
 • 234,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  234,6
  Cały kraj
  261,3
 • 651,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 696,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 604,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  651,4
  woj. lubelskie
  472,5
  Polska
  421,0
 • 129,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 53,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 202,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat krasnostawski
  129,9
  Województwo
  80,8
  Cały kraj
  69,5
 • 21,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  21,5
  Województwo
  27,6
  Cały kraj
  35,1
 • 3,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  3,1
  Województwo
  6,2
  Cała Polska
  7,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat krasnostawski
  0,2%
  Lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie krasnostawskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 22 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 35 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  35,0
  Województwo
  32,0
  Kraj
  31,0
 • 19 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  19,0
  woj. lubelskie
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 4 zażycie innych leków
 • 4
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 15 nieustalona
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 10 30-49 lat
 • 10
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu6
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 1 trzeźwy
 • 6 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 4 konkubinat
 • 4
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony11
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 3 renta
 • 3
 • 6 emerytura
 • 6
 • 4 zasiłek lub alimenty
 • 4
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 renta
 • 2
 • 5 emerytura
 • 5
 • 3 zasiłek lub alimenty
 • 3
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 511 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 261 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 250 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 817 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 453 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 364 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -285 Saldo migracji
 • -184 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -101 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -306 Saldo migracji wewnętrznych
 • -192 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -114 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 21 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 13 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie krasnostawskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat krasnostawski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krasnostawski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie krasnostawskim oddano do użytku 83 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,33 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie krasnostawskim to 24 855 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 393 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie krasnostawskim to 5,48 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie krasnostawskim to 146,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 87,32% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 73,93% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 70,60% mieszkań posiada łazienkę, 63,03% korzysta z centralnego ogrzewania, a 30,86% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie krasnostawskim 33 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 117 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 940 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 117 zł
 • powiat krasnostawski
  3 117 zł
  Lubelskie
  4 950 zł
  Cała Polska
  4 829 zł
 • 3 117 zł Ogółem
 • 3 117 zł
 • 3 333 zł do 40 m2
 • 3 333 zł
 • 2 745 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 745 zł
 • 3 154 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 154 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 940 zł
 • powiat krasnostawski
  2 940 zł
  Lubelskie
  4 818 zł
  Cała Polska
  5 202 zł
 • 2 940 zł Ogółem
 • 2 940 zł
 • 3 117 zł do 40 m2
 • 3 117 zł
 • 2 825 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 825 zł
 • 3 009 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 009 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 33
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m29
  • od 40,1 do 60 m215
  • od 60,1 do 80 m29
  • od 80,1 m20
 • 9 do 40 m2
 • 15 od 40,1 do 60 m2
 • 9 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie krasnostawskim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 136 zł
 • Powiat
  3 136 zł
  woj. lubelskie
  4 432 zł
  Cały kraj
  4 241 zł
 • 3 136 zł Ogółem
 • 3 136 zł
 • 3 333 zł do 40 m2
 • 3 333 zł
 • 2 732 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 732 zł
 • 3 154 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 154 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 938 zł
 • Powiat
  2 938 zł
  Województwo
  4 486 zł
  Cała Polska
  4 840 zł
 • 2 938 zł Ogółem
 • 2 938 zł
 • 3 117 zł do 40 m2
 • 3 117 zł
 • 2 813 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 813 zł
 • 3 009 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 009 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 32
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m29
  • od 40,1 do 60 m214
  • od 60,1 do 80 m29
  • od 80,1 m20
 • 9 do 40 m2
 • 14 od 40,1 do 60 m2
 • 9 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 24 855 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 392,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  392,90
  Lubelskie
  373,60
  Cała Polska
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 80,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. krasnostawski
  80,10 m2
  Województwo
  77,50 m2
  Cała Polska
  74,40 m2
 • 31,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat krasnostawski
  31,50 m2
  Województwo
  29,00 m2
  Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. krasnostawski
  3,79
  woj. lubelskie
  3,86
  Cały kraj
  3,82
 • 2,55 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,55
  Lubelskie
  2,68
  Cała Polska
  2,59
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. krasnostawski
  0,67
  Lubelskie
  0,69
  Cały kraj
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 83 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,33 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. krasnostawski
  1,33
  Województwo
  4,03
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 455 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,48 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,48
  Lubelskie
  4,18
  Kraj
  3,77
 • 7,27 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat krasnostawski
  7,27
  Lubelskie
  16,85
  Cała Polska
  21,77
 • 12 131 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 146,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  146,2 m2
  Lubelskie
  96,3 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,19 m2
  woj. lubelskie
  0,39 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 87,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat krasnostawski
  87,32%
  Województwo
  91,84%
  Cała Polska
  96,93%
 • 73,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat krasnostawski
  73,93%
  woj. lubelskie
  85,35%
  Cały kraj
  93,92%
 • 70,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. krasnostawski
  70,60%
  Województwo
  82,88%
  Cały kraj
  91,66%
 • 63,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. krasnostawski
  63,03%
  woj. lubelskie
  76,10%
  Cały kraj
  82,84%
 • 30,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  30,86%
  Lubelskie
  44,41%
  Cała Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat krasnostawski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie krasnostawskim na 1000 mieszkańców pracuje 135osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie krasnostawskim wynosiło w 2020 roku 11,6% (12,4% wśród kobiet i 10,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krasnostawskim wynosiło 4 096,88 PLN, co odpowiada 79.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krasnostawskiego 3 404 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 386 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 018.

  62,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krasnostawskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 13,8% w przemyśle i budownictwie, a 5,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 135 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat krasnostawski
  135,0
  woj. lubelskie
  191,0
  Cała Polska
  255,0
 • 11,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,1% Kobiety
 • 10,1% Mężczyźni
 • pow. krasnostawski
  11,6%
  Województwo
  8,2%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie krasnostawskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie krasnostawskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie krasnostawskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 097 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 097 PLN
  woj. lubelskie
  4 565 PLN
  Cała Polska
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie krasnostawskim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 404 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 386 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 018 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,70 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 62,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 63,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 13,8% Przemysł i budownictwo
 • 6,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,1% Pozostałe
 • 24,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie krasnostawskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 8 515 Pracujący ogółem
 • 4 396 Kobiety
 • 4 119 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie krasnostawskim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,6% W wieku produkcyjnym
 • 51,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat krasnostawski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 70,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. krasnostawski
  70,7
  Województwo
  67,6
  Cały kraj
  68,0
 • 44,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat krasnostawski
  44,3
  Lubelskie
  38,2
  Kraj
  37,5
 • 168,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat krasnostawski
  168,3
  Lubelskie
  129,5
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat krasnostawski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie krasnostawskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 039 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 140 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 332 nowe podmioty, a 208 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (440) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (322) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (422) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (208) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie krasnostawskim najwięcej (145) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 879) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (100) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,0% (968) podmiotów, a 73,6% (2 971) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie krasnostawskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.3%) oraz Budownictwo (20.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 039 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 100 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 968 Przemysł i budownictwo
 • 2 971 Pozostała działalność
 • 332 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie krasnostawskim w 2020 roku
 • 208 Podmioty wyrejestrowane w powiecie krasnostawskim w 2020 roku
 • 3 140 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 879 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 879
 • 130 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 130
 • 28 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 28
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 4 037 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 037
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 32 Spółdzielnie ogółem
 • 32
 • 122 Spółki handlowe ogółem
 • 122
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 86  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 86
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 145 Spółki cywilne ogółem
 • 145
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 140 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 825 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 825
 • 630 Budownictwo
 • 630
 • 281 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 281
 • 257 Przetwórstwo przemysłowe
 • 257
 • 254 Transport i gospodarka magazynowa
 • 254
 • 197 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 197
 • 155 Pozostała działalność
 • 155
 • 95 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 95
 • 95 Informacja i komunikacja
 • 95
 • 91 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 91
 • 82 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 82
 • 74 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 74
 • 37 Edukacja
 • 37
 • 31 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 31
 • 24 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 24
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krasnostawski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie krasnostawskim stwierdzono 831 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,20 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie krasnostawskim wynosi 85,40% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu krasnostawskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,93 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 3,91 (wykrywalność 69%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,03 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,43 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat krasnostawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 831 Przestępstwa ogółem
 • 831
 • 499 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 499
 • 153 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 153
 • 128 Przestępstwa drogowe
 • 128
 • 24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 24
 • 246 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 246
 • 13,20 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat krasnostawski
  13,20
  Województwo
  13,81
  Cała Polska
  19,96
 • 7,93 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat krasnostawski
  7,93
  Województwo
  8,49
  Cały kraj
  12,25
 • 2,43 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat krasnostawski
  2,43
  Lubelskie
  2,78
  Cały kraj
  5,17
 • 2,03 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,03
  woj. lubelskie
  1,81
  Cała Polska
  1,73
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,38
  Województwo
  0,34
  Cały kraj
  0,37
 • 3,91 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. krasnostawski
  3,91
  Lubelskie
  5,14
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat krasnostawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat krasnostawski
  85%
  Lubelskie
  81%
  Polska
  73%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. krasnostawski
  85%
  woj. lubelskie
  79%
  Cała Polska
  65%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  75%
  woj. lubelskie
  75%
  Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Lubelskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. krasnostawski
  96%
  woj. lubelskie
  94%
  Cały kraj
  87%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat krasnostawski
  70%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  54%

Powiat krasnostawski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu krasnostawskiego wyniosła w 2019 roku 106,2 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu krasnostawskiego - 26.6% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (20.9%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (20.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 30,4 mln złotych, czyli 28,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu krasnostawskiego wyniosła w 2019 roku 112,0 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.8% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (19%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (18.4%). W budżecie powiatu krasnostawskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 156 złotych na mieszkańca (8,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,1 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie krasnostawskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu krasnostawskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat krasnostawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu krasnostawskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  70,0 mln

  1,0 tys(100%)

  74,7 mln

  1,1 tys(100%)

  73,3 mln

  1,1 tys(100%)

  78,9 mln

  1,2 tys(100%)

  73,3 mln

  1,1 tys(100%)

  83,9 mln

  1,3 tys(100%)

  93,2 mln

  1,5 tys(100%)

  106,2 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,7 mln

  145(13.9%)

  13,2 mln

  198(17.6%)

  11,7 mln

  177(16%)

  13,6 mln

  209(17.3%)

  11,9 mln

  184(16.3%)

  19,6 mln

  304(23.3%)

  18,9 mln

  296(20.3%)

  28,2 mln

  446(26.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  21,3 mln

  319(30.4%)

  21,7 mln

  327(29.1%)

  22,1 mln

  335(30.1%)

  22,3 mln

  340(28.2%)

  23,3 mln

  358(31.7%)

  18,5 mln

  287(22%)

  20,1 mln

  314(21.5%)

  22,2 mln

  352(20.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,3 mln

  274(26.2%)

  18,5 mln

  278(24.7%)

  18,0 mln

  272(24.5%)

  17,6 mln

  269(22.3%)

  17,9 mln

  275(24.4%)

  18,2 mln

  283(21.7%)

  24,3 mln

  380(26.1%)

  21,8 mln

  344(20.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,5 mln

  82,9(7.9%)

  6,1 mln

  90,9(8.1%)

  5,8 mln

  87,9(7.9%)

  5,6 mln

  86,3(7.2%)

  5,4 mln

  83,0(7.3%)

  6,2 mln

  96,9(7.4%)

  6,3 mln

  98,5(6.8%)

  8,2 mln

  130(7.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  50,7(4.8%)

  3,6 mln

  53,8(4.8%)

  3,8 mln

  57,2(5.2%)

  4,3 mln

  66,0(5.5%)

  3,7 mln

  57,6(5.1%)

  4,0 mln

  61,7(4.7%)

  5,0 mln

  78,8(5.4%)

  4,9 mln

  77,0(4.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,5 mln

  52,0(5%)

  3,3 mln

  49,0(4.4%)

  3,4 mln

  50,9(4.6%)

  4,0 mln

  61,1(5.1%)

  3,6 mln

  56,1(5%)

  3,7 mln

  58,0(4.5%)

  3,5 mln

  54,8(3.8%)

  3,8 mln

  60,6(3.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,0 mln

  59,2(5.7%)

  4,2 mln

  62,6(5.6%)

  3,9 mln

  58,5(5.3%)

  3,9 mln

  60,2(5%)

  2,8 mln

  43,7(3.9%)

  2,6 mln

  40,2(3.1%)

  2,3 mln

  35,4(2.4%)

  3,3 mln

  51,6(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  521,6 tys

  7,8(0.7%)

  485,6 tys

  7,3(0.6%)

  478,6 tys

  7,3(0.7%)

  478,5 tys

  7,3(0.6%)

  822,5 tys

  12,7(1.1%)

  936,1 tys

  14,5(1.1%)

  1,7 mln

  27,2(1.9%)

  2,2 mln

  35,3(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  23,3(2.2%)

  1,6 mln

  24,4(2.2%)

  2,2 mln

  32,7(2.9%)

  2,7 mln

  41,6(3.5%)

  2,0 mln

  30,1(2.7%)

  2,1 mln

  32,5(2.5%)

  2,1 mln

  33,3(2.3%)

  2,2 mln

  35,3(2.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  656,8 tys

  9,8(0.9%)

  686,0 tys

  10,3(0.9%)

  709,9 tys

  10,8(1%)

  727,1 tys

  11,1(0.9%)

  729,6 tys

  11,2(1%)

  855,5 tys

  13,3(1%)

  963,9 tys

  15,1(1%)

  1,0 mln

  16,0(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  974,2 tys

  14,6(1.4%)

  679,2 tys

  10,2(0.9%)

  554,9 tys

  8,4(0.8%)

  439,8 tys

  6,7(0.6%)

  375,2 tys

  5,8(0.5%)

  354,3 tys

  5,5(0.4%)

  438,8 tys

  6,9(0.5%)

  498,3 tys

  7,9(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  86,5 tys

  1,3(0.1%)

  52,3 tys

  0,8(0.1%)

  101,3 tys

  1,5(0.1%)

  78,7 tys

  1,2(0.1%)

  145,3 tys

  2,2(0.2%)

  190,8 tys

  3,0(0.2%)

  590,9 tys

  9,2(0.6%)

  408,7 tys

  6,5(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,5 tys

  2,8(0.3%)

  187,8 tys

  2,9(0.2%)

  187,8 tys

  2,9(0.2%)

  193,8 tys

  3,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  188,1 tys

  2,8(0.3%)

  201,3 tys

  3,0(0.3%)

  193,0 tys

  2,9(0.3%)

  186,6 tys

  2,9(0.2%)

  191,2 tys

  2,9(0.3%)

  159,9 tys

  2,5(0.2%)

  183,6 tys

  2,9(0.2%)

  187,3 tys

  3,0(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  249,6 tys

  3,7(0.4%)

  386,2 tys

  5,8(0.5%)

  347,5 tys

  5,3(0.5%)

  2,7 mln

  40,8(3.4%)

  133,2 tys

  2,1(0.2%)

  140,3 tys

  2,2(0.2%)

  143,0 tys

  2,2(0.2%)

  147,8 tys

  2,3(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,5 tys

  0,1(0%)

  16,8 tys

  0,3(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  54,0 tys

  0,8(0.1%)

  83,7 tys

  1,3(0.1%)

  83,3 tys

  1,3(0.1%)

  101,8 tys

  1,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  42,1 tys

  0,6(0.1%)

  46,8 tys

  0,7(0.1%)

  46,0 tys

  0,7(0.1%)

  43,4 tys

  0,7(0.1%)

  45,8 tys

  0,7(0.1%)

  41,9 tys

  0,6(0%)

  48,8 tys

  0,8(0.1%)

  32,3 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,5 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  107,4 tys

  1,6(0.1%)

  97,8 tys

  1,5(0.1%)

  103,5 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie krasnostawskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu krasnostawskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat krasnostawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu krasnostawskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  71,4 mln

  1,1 tys(100%)

  74,3 mln

  1,1 tys(100%)

  74,1 mln

  1,1 tys(100%)

  78,6 mln

  1,2 tys(100%)

  74,8 mln

  1,1 tys(100%)

  81,0 mln

  1,3 tys(100%)

  93,5 mln

  1,5 tys(100%)

  112,0 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  28,5 mln

  425(39.9%)

  28,2 mln

  424(38%)

  27,0 mln

  410(36.5%)

  27,6 mln

  422(35.1%)

  28,0 mln

  432(37.5%)

  29,8 mln

  462(36.7%)

  31,7 mln

  496(33.9%)

  36,2 mln

  573(32.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,4 mln

  80,2(7.5%)

  5,7 mln

  85,0(7.6%)

  4,8 mln

  72,1(6.4%)

  6,5 mln

  99,4(8.3%)

  5,3 mln

  82,2(7.1%)

  7,5 mln

  116(9.3%)

  9,9 mln

  155(10.6%)

  21,3 mln

  337(19%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  19,7 mln

  294(27.6%)

  20,3 mln

  306(27.4%)

  20,6 mln

  312(27.8%)

  20,9 mln

  320(26.6%)

  21,7 mln

  335(29.1%)

  17,5 mln

  272(21.7%)

  19,1 mln

  299(20.4%)

  20,6 mln

  326(18.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,6 mln

  114(10.7%)

  8,1 mln

  122(10.9%)

  8,4 mln

  128(11.4%)

  8,7 mln

  134(11.1%)

  9,4 mln

  145(12.6%)

  10,0 mln

  155(12.3%)

  11,4 mln

  178(12.2%)

  12,1 mln

  192(10.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  50,5(4.7%)

  3,6 mln

  53,9(4.8%)

  3,6 mln

  55,3(4.9%)

  4,2 mln

  64,7(5.4%)

  3,7 mln

  57,5(5%)

  4,0 mln

  61,7(4.9%)

  5,0 mln

  78,2(5.3%)

  4,8 mln

  75,4(4.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  395,7 tys

  5,9(0.6%)

  1,4 mln

  20,3(1.8%)

  870,2 tys

  13,2(1.2%)

  384,8 tys

  5,9(0.5%)

  145,7 tys

  2,2(0.2%)

  1,1 mln

  16,4(1.3%)

  3,9 mln

  60,6(4.1%)

  3,4 mln

  53,4(3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  948,2 tys

  14,2(1.3%)

  1,0 mln

  15,2(1.4%)

  1,0 mln

  15,2(1.4%)

  1,0 mln

  15,4(1.3%)

  1,3 mln

  20,3(1.8%)

  1,3 mln

  20,9(1.7%)

  2,2 mln

  34,3(2.3%)

  2,5 mln

  39,1(2.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,5 mln

  52,5(4.9%)

  3,4 mln

  50,5(4.5%)

  3,7 mln

  55,5(4.9%)

  3,1 mln

  47,4(3.9%)

  2,8 mln

  43,7(3.8%)

  2,6 mln

  40,1(3.2%)

  2,3 mln

  35,4(2.4%)

  2,3 mln

  35,8(2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  765,1 tys

  11,4(1.1%)

  1,4 mln

  20,9(1.9%)

  1,0 mln

  15,8(1.4%)

  469,2 tys

  7,2(0.6%)

  168,1 tys

  2,6(0.2%)

  399,3 tys

  6,2(0.5%)

  608,2 tys

  9,5(0.7%)

  1,5 mln

  23,9(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  263,7 tys

  3,9(0.4%)

  237,3 tys

  3,6(0.3%)

  1,4 mln

  21,1(1.9%)

  1,3 mln

  20,3(1.7%)

  1,0 mln

  15,5(1.3%)

  672,5 tys

  10,4(0.8%)

  1,1 mln

  17,5(1.2%)

  793,6 tys

  12,5(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  472,7 tys

  7,1(0.7%)

  458,5 tys

  6,9(0.6%)

  1,1 mln

  16,3(1.4%)

  1,5 mln

  22,8(1.9%)

  662,3 tys

  10,2(0.9%)

  772,4 tys

  12,0(1%)

  428,7 tys

  6,7(0.5%)

  389,0 tys

  6,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,5 tys

  2,8(0.2%)

  187,8 tys

  2,9(0.2%)

  187,8 tys

  2,9(0.2%)

  193,8 tys

  3,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  21,4 tys

  0,3(0%)

  30,1 tys

  0,5(0%)

  23,5 tys

  0,4(0%)

  30,5 tys

  0,5(0%)

  24,5 tys

  0,4(0%)

  43,8 tys

  0,7(0.1%)

  93,9 tys

  1,5(0.1%)

  114,7 tys

  1,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  181,9 tys

  2,7(0.3%)

  94,9 tys

  1,4(0.1%)

  182,3 tys

  2,8(0.2%)

  167,3 tys

  2,6(0.2%)

  133,6 tys

  2,1(0.2%)

  141,5 tys

  2,2(0.2%)

  149,2 tys

  2,3(0.2%)

  108,7 tys

  1,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  50,2 tys

  0,8(0.1%)

  52,0 tys

  0,8(0.1%)

  52,0 tys

  0,8(0.1%)

  51,3 tys

  0,8(0.1%)

  50,8 tys

  0,8(0.1%)

  50,5 tys

  0,8(0.1%)

  51,5 tys

  0,8(0.1%)

  52,4 tys

  0,8(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  10,3 tys

  0,2(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  861

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,5 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  249,6 tys

  3,7(0.3%)

  386,2 tys

  5,8(0.5%)

  226,7 tys

  3,4(0.3%)

  2,5 mln

  38,9(3.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat krasnostawski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 12 890 mieszkańców powiatu krasnostawskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 240 kobiet oraz 6 650 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 9,1% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,6% mieszkańców powiatu krasnostawskiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 27,7% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu krasnostawskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie krasnostawskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,7%) oraz średnie zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz podstawowe ukończone (25,6%).

  W roku 2018 w powiecie krasnostawskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 53 oddziałów uczęszczało 1 012 dzieci (524 dziewczynki oraz 488 chłopców). Dostępne były 1 162 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie krasnostawskim mieściło się 9 przedszkoli, w których do 32 oddziałów uczęszczało 762 dzieci (333 dziewczynki oraz 429 chłopców). Dostępnych było 745 miejsc.

  15,5% mieszkańców powiatu krasnostawskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 14,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 767 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,20 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 29 szkół podstawowych, w których w 269 oddziałach uczyło się 4 238 uczniów (2 016 kobiet oraz 2 222 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie krasnostawskim placówkę miało 37 szkół podstawowych, w których w 251 oddziałach uczyło się 4 066 uczniów (1 951 kobiet oraz 2 115 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 26,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,96.

  W powiecie krasnostawskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 22 oddziałach uczyło się 513 uczniów (307 kobiet oraz 206 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 212 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie krasnostawskim placówkę miałp 10 licea ogólnokształcące, w których w 49 oddziałach uczyło się 1 305 uczniów (831 kobiet oraz 474 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 441 absolwentów.

  W powiecie krasnostawskim znajdują się 4 Technika, w których w 40 oddziałach uczyło się 794 uczniów (248 kobiet oraz 546 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 206 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie krasnostawskim placówkę miało 5 Technik, w których w 48 oddziałach uczyło się 1 015 uczniów (325 kobiet oraz 690 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 254 absolwentów.

  W powiecie krasnostawskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 83 uczniów (15 kobiet oraz 68 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,3 uczniów. 13,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 19,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,6% mieszkańców powiatu krasnostawskiego w wieku potencjalnej nauki (31,3% kobiet i 31,8% mężczyzn).

 • 11,9% Wykształcenie wyższe
 • pow. krasnostawski
  11,9%
  Lubelskie
  17,0%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat krasnostawski
  33,0%
  Województwo
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 34,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • pow. krasnostawski
  3,4%
  Lubelskie
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,1%
  Województwo
  11,7%
  Cały kraj
  12,4%
 • 11,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat krasnostawski
  20,5%
  Województwo
  18,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  19,6%
  Województwo
  20,3%
  Polska
  22,9%
 • 14,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,5%
  Województwo
  5,6%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. krasnostawski
  27,7%
  Województwo
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 29,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. krasnostawski
  2,2%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 767 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat krasnostawski
  767,0
  Lubelskie
  844,0
  Polska
  873,0
 • 1,20 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat krasnostawski
  1,20
  Lubelskie
  1,01
  Kraj
  0,89
 •  
 • 14Przedszkola
 • 16 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 53 Oddziały
 • 32 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 8 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 162 Miejsca
 • 96 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat krasnostawski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 012 Dzieci
 • 524 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 488 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,8%
  48,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 215 3 lata
 • 215
 • 236 4 lata
 • 236
 • 282 5 lata
 • 282
 • 261 6 lat
 • 261
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 108 3 lata
 • 108
 • 137 4 lata
 • 137
 • 139 5 lata
 • 139
 • 130 6 lat
 • 130
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 107 3 lata
 • 107
 • 99 4 lata
 • 99
 • 143 5 lata
 • 143
 • 131 6 lat
 • 131
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 613 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 75,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 75,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 12,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 33,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 100 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat krasnostawski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56 Dzieci
 • 33 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 23 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 58,9%
  41,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 12 3 lata
 • 12
 • 15 4 lata
 • 15
 • 26 5 lata
 • 26
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 8 4 lata
 • 8
 • 16 5 lata
 • 16
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 4 3 lata
 • 4
 • 7 4 lata
 • 7
 • 10 5 lata
 • 10
 •  
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat krasnostawski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 256 Oddziały
 • 4 161 Uczniowie
 • 1 993 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 168 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 508 Uczniowie w 1 klasie
 • 247 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 261 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 558 Absolwenci 2016
 • 264 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 294 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13 Oddziały
 • 77 Uczniowie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,9%
  70,1%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. krasnostawski
  15,8
  Województwo
  15,8
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,8
 • 15,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,8
 • 16,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,3
 • 5,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,9
 •  
 • 375,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 302,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 72,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 28,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 5 145 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski4 158
  • niemiecki882
  • francuski55
 • 4 158 angielski
 • 882 niemiecki
 • 55 francuski
 • 37 hiszpański
 • 13 rosyjski
 • 502 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 466 niemiecki
 • 36 inny
 • 33 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 33 angielski
 •  
 • 90,96 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat krasnostawski
  90,96
  woj. lubelskie
  93,78
  Cała Polska
  95,46
 • 90,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. krasnostawski
  90,00
  Lubelskie
  92,63
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krasnostawski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krasnostawski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat krasnostawski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 452 Uczniowie
 • 283 Kobiety
  (uczniowie)
 • 169 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,6%
  37,4%
 • 143 Uczniowie w 1 klasie
 • 94 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 185 Absolwenci
 • 124 Kobiety
  (absolwenci)
 • 61 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 61 Uczniowie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,3%
  60,7%
 • 33 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,3
  woj. lubelskie
  25,7
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 36,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 27,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat krasnostawski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 40 Oddziały
 • 794 Uczniowie
 • 248 Kobiety
  (uczniowie)
 • 546 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,2%
  68,8%
 • 207 Uczniowie w 1 klasie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 148 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 206 Absolwenci
 • 71 Kobiety
  (absolwenci)
 • 135 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat krasnostawski
  19,9
  Województwo
  22,1
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 84,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 45,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat krasnostawski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 68 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 59 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 13,2%
  86,8%
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 15 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 13,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  13,8
  Województwo
  17,7
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 13,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 13,8
 • 17,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 17,0
 • 7,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,5
 •  
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2 491 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 294
  • niemiecki1 036
  • francuski139
  • rosyjski22
 • 1 294 angielski
 • 1 036 niemiecki
 • 139 francuski
 • 22 rosyjski
 • 116 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 116 niemiecki
 • 19 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 19 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat krasnostawski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 10 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 3Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 7 Oddziały
 • 117 Uczniowie
 • 67 Kobiety
  (uczniowie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,3%
  42,7%
 • 37 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  14,1
  Lubelskie
  18,5
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 14,1 Szkoły policealne ogółem
 • 14,1
 • 5,0 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 5,0
 • 16,7 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 16,7
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 6 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 6 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat krasnostawski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat krasnostawski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat krasnostawski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krasnostawski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie krasnostawskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie krasnostawskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 770)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie krasnostawskim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W powiecie krasnostawskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 539 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 213 (uczestnicy: 14 519)
  • wystawy: 26 (uczestnicy: 1 790)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 3 670)
  • koncerty: 23 (uczestnicy: 2 807)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 18 (uczestnicy: 1 010)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 (uczestnicy: 578)
  • konkursy: 40 (uczestnicy: 1 205)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 664)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 340)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 370)
  • warsztaty: 31 (uczestnicy: 385)
  • inne: 24 (uczestnicy: 1 700)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 95 (członkowie: 1 332)
  • plastyczne/techniczne: 12 (członkowie: 98)
  • taneczne: 4 (członkowie: 57)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 13)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 1 (członkowie: 6)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 26)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 310)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 30)
  • koło gospodyń wiejskich: 64 (członkowie: 765)
  • inne: 1 (członkowie: 7)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 25)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 25)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 45 (członkowie: 532)
  • teatralne: 4 (członkowie: 63)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 61)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 124)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 13 (członkowie: 117)
  • taneczne: 9 (członkowie: 155)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie krasnostawskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 782 zwiedzających, co daje 124 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie krasnostawskim działało 20 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 218 462 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 43 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 21 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 262 815 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 115
  • dostępne dla czytelników: 58
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 58
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6


 • Biblioteki naukowe w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie krasnostawskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 5 399 wolumenów w tym ziobry specjalne: 2 478.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 5 063 wolumeny. Odnotowano 9 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kluby sportowe w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie krasnostawskim działało 31 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 577 członków. Zarejestrowano 1 726 ćwiczących (mężczyźni: 1 243, kobiety: 483, chłopcy do lat 18: 929, dziewczęta do lat 18: 362). Aktywnych było 48 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (25), instruktora sportowego (47) oraz inne osoby (11).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie krasnostawskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krasnostawski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat krasnostawski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 22 wypadków drogowych w powiecie krasnostawskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 23 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 35,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 11,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 85,5 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie krasnostawskim zarejestrowanych było 54 985 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 37 723 samochodów osobowych (596,3 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 3 855 samochodów ciężarowych (69,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 165 autobusów (2,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 552 ciągników siodłowych (8,7 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 207 motocykli (34,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,6 lat, ma masę całkowitą 1650-1899 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,7 lat.


  W 2019 roku w powiecie krasnostawskim znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 17 taksówek oraz 17 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 22 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 23 Ranni
  (rok 2020)
 • 23 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie krasnostawskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 35,17 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  35,2
  woj. lubelskie
  44,4
  Cały kraj
  61,5
 • 11,19 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  11,2
  Województwo
  7,4
  Cała Polska
  6,5
 • 36,77 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  36,8
  Województwo
  45,2
  Cały kraj
  69,2
 • 10,91 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • pow. krasnostawski
  10,9
  woj. lubelskie
  9,3
  Kraj
  9,1
 • 85,48 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • powiat krasnostawski
  85,5
  Lubelskie
  67,1
  Cała Polska
  110,9
 • 31,82 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  31,8
  Lubelskie
  16,8
  Cała Polska
  10,6
 • 104,55 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  104,5
  Województwo
  101,7
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 54 985 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie krasnostawskim w 2019 roku
 • 37 723 Samochody osobowe
 • 3 855 Samochody ciężarowe
 • 37 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 165 Autobusy
 • 352 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 556 Ciągniki samochodowe
 • 552   Ciągniki siodłowe
 • 10 127 Ciągniki rolnicze
 • 2 207 Motocykle
 • 674   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 041 Motorowery
 • 37 723Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie krasnostawskim
 • Samochody osobowe w powiecie krasnostawskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 596,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  596,3
  Lubelskie
  618,5
  Kraj
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 088
  • 1400-1649 kg10 067
  • 1650-1899 kg10 510
  • 1900 kg i więcej10 058
 • 7 088 do 1399 kg
 • 10 067 1400-1649 kg
 • 10 510 1650-1899 kg
 • 10 058 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 488 do 1399 cm3
 • 11 488
 • 23 018 1400-1999 cm3
 • 23 018
 • 3 217 2000 i więcej cm3
 • 3 217
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie krasnostawskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16 675
  • olej napędowy12 376
  • gaz (LPG)8 387
  • pozostałe285
 • 16 675 benzyna
 • 12 376 olej napędowy
 • 8 387 gaz (LPG)
 • 285 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 203 do 1 roku
 • 203
 • 129 2 lata
 • 129
 • 158 3 lata
 • 158
 • 480 4-5 lat
 • 480
 • 616 6-7 lat
 • 616
 • 1 006 8-9 lat
 • 1 006
 • 1 793 10-11 lat
 • 1 793
 • 6 232 12-15 lat
 • 6 232
 • 9 964 16-20 lat
 • 9 964
 • 7 534 21-25 lat
 • 7 534
 • 4 222 26-30 lat
 • 4 222
 • 5 386 31 lat i więcej
 • 5 386
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie krasnostawskim
 • pow. krasnostawski
  20,6 lat
  Lubelskie
  19,8 lat
  Polska
  18,4 lat
 • 3 855Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie krasnostawskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie krasnostawskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 69,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. krasnostawski
  69,7
  woj. lubelskie
  92,2
  Kraj
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 894 do 999 kg
 • 1 894
 • 1 136 1000-1499 kg
 • 1 136
 • 276 1500-2999 kg
 • 276
 • 27 3000-3499 kg
 • 27
 • 53 3500-4999 kg
 • 53
 • 205 5000-6999 kg
 • 205
 • 143 7000-9999 kg
 • 143
 • 91 10000-14999 kg
 • 91
 • 30 15000 kg i więcej
 • 30
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna736
  • olej napędowy2 560
  • gaz (LPG)211
  • pozostałe348
 • 736 benzyna
 • 2 560 olej napędowy
 • 211 gaz (LPG)
 • 348 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 21 do 1 roku
 • 21
 • 11 2 lata
 • 11
 • 16 3 lata
 • 16
 • 65 4-5 lat
 • 65
 • 84 6-7 lat
 • 84
 • 147 8-9 lat
 • 147
 • 180 10-11 lat
 • 180
 • 520 12-15 lat
 • 520
 • 819 16-20 lat
 • 819
 • 670 21-25 lat
 • 670
 • 443 26-30 lat
 • 443
 • 879 31 lat i więcej
 • 879
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie krasnostawskim
 • Tutaj
  21,9 lat
  woj. lubelskie
  20,3 lat
  Cały kraj
  19,0 lat
 • 165Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie krasnostawskim
 • Autobusy w powiecie krasnostawskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,6
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy150
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe14
 • 1 benzyna
 • 150 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 14 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 8 4-5 lat
 • 8
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 24 12-15 lat
 • 24
 • 41 16-20 lat
 • 41
 • 31 21-25 lat
 • 31
 • 27 26-30 lat
 • 27
 • 24 31 lat i więcej
 • 24
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie krasnostawskim
 • powiat krasnostawski
  21,2 lat
  Województwo
  21,4 lat
  Kraj
  21,2 lat
 • 552Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie krasnostawskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie krasnostawskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 8,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,7
  Lubelskie
  9,7
  Kraj
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy441
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe110
 • 1 benzyna
 • 441 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 110 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 2 2 lata
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 24 6-7 lat
 • 24
 • 44 8-9 lat
 • 44
 • 38 10-11 lat
 • 38
 • 122 12-15 lat
 • 122
 • 96 16-20 lat
 • 96
 • 93 21-25 lat
 • 93
 • 76 26-30 lat
 • 76
 • 50 31 lat i więcej
 • 50
 • 18,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie krasnostawskim
 • powiat krasnostawski
  18,7 lat
  woj. lubelskie
  14,4 lat
  Cała Polska
  12,2 lat
 • 2 207Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie krasnostawskim
 • Motocykle w powiecie krasnostawskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 34,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  34,9
  Województwo
  47,4
  Kraj
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 25 do 1 roku
 • 25
 • 4 2 lata
 • 4
 • 16 3 lata
 • 16
 • 99 4-5 lat
 • 99
 • 40 6-7 lat
 • 40
 • 65 8-9 lat
 • 65
 • 106 10-11 lat
 • 106
 • 207 12-15 lat
 • 207
 • 328 16-20 lat
 • 328
 • 240 21-25 lat
 • 240
 • 306 26-30 lat
 • 306
 • 771 31 lat i więcej
 • 771
 • 23,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie krasnostawskim
 • powiat krasnostawski
  23,7 lat
  Województwo
  26,0 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie krasnostawskim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 31,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. krasnostawski
  31,0 km
  woj. lubelskie
  363,2 km
  Cały kraj
  496,9 km
 • 0,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. krasnostawski
  0,5 km
  woj. lubelskie
  4,3 km
  Polska
  4,1 km
 • 17 Liczba licencji na taksówki
 • 17 Liczba taksówek