Powiat krasnostawski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat krasnostawski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 64 432 Liczba mieszkańców
 • 1 031 km2 Powierzchnia
 • 63 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 27,4% Stopa urbanizacji
 • Janusz Szpak Starosta
 • ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw Adres starostwa powiatowego
 • LKS Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie krasnostawskim (1)
 • Krasnystaw
Powiat krasnostawski na mapie
Identyfikatory
 • 0606 TERYT (TERC)
Herb powiatu krasnostawskiego
powiat krasnostawski herb
Flaga powiatu krasnostawskiego
powiat krasnostawski flaga

powiat krasnostawski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie
82-57-63-454
82-57-63-565
Poniatowskiego 10
22-300 Krasnystaw
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
82-57-56-210
82-57-56-244
Okrzei 11
22-300 Krasnystaw
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krasnymstawie
82-57-62-832
82-57-62-832
Sikorskiego 3a
22-300 Krasnystaw
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
82-57-63-159
82-57-60-551
Piłsudskiego 60a
22-300 Krasnystaw
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
(82) 576-52-11
(82) 576-72-89
ul. Sobieskiego
22-300 Krasnystaw

Powiat krasnostawski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat krasnostawski ma 64 432 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 17,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krasnostawskiego w 2050 roku wynosi 48 061, z czego 23 990 to kobiety, a 24 071 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu krasnostawskiego zawarli w 2017 roku 300 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców powiatu krasnostawskiego jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat krasnostawski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -332. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,14 na 1000 mieszkańców powiatu krasnostawskiego. W 2017 roku urodziło się 559 dzieci, w tym 50,8% dziewczynek i 49,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 356 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,63 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 54,7% zgonów w powiecie krasnostawskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w powiecie krasnostawskim były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu krasnostawskiego przypada 12.33 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 462 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 643 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu krasnostawskiego -181. W tym samym roku 22 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 21.

  60,0% mieszkańców powiatu krasnostawskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu krasnostawskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64 432 Liczba mieszkańców
 • 33 037 Kobiety
 • 31 395 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie krasnostawskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie krasnostawskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie krasnostawskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krasnostawskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 48 061 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 23 990 Kobiety
 • 24 071 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie krasnostawskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie krasnostawskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie krasnostawskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu krasnostawskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat krasnostawski
  43,6 lat
  Lubelskie
  41,6 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 45,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat krasnostawski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu krasnostawskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat krasnostawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat krasnostawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat krasnostawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,7%
  woj. lubelskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 21,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  55,4%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Kraj
  55,8%
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,8% Wdowcy/Wdowy
 • powiat krasnostawski
  12,8%
  Lubelskie
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 21,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  3,7%
  woj. lubelskie
  3,9%
  Polska
  5,0%
 • 3,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • powiat krasnostawski
  0,4%
  Lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie krasnostawskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,6
  Lubelskie
  5,0
  Polska
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. krasnostawski
  1,4
  Lubelskie
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 300 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie krasnostawskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -332 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -166 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -166 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,14 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,1
  Lubelskie
  -1,2
  Cały kraj
  -0,0
 • -1,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie krasnostawskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie krasnostawskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie krasnostawskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie krasnostawskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 559 Urodzenia żywe
 • 284 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 275 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,8%
  49,2%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,7
  woj. lubelskie
  9,8
  Polska
  10,5
 • 39,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. krasnostawski
  39,2
  Województwo
  42,0
  Kraj
  44,2
 • 10.06 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.06
 • 43.14 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43.14
 • 93.07 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93.07
 • 70.3 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70.3
 • 37.01 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37.01
 • 6.56 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.56
 • 3 356 g Średnia waga noworodków
 • 3 256 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 460 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 356 g
  Lubelskie
  3 372 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 47 Waga 4000g - 4499g
 • 47
 • 177 Waga 3500g - 3999g
 • 177
 • 209 Waga 3000g - 3499g
 • 209
 • 77 Waga 2500g - 2999g
 • 77
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,29
  Województwo
  1,37
  Kraj
  1,45
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat krasnostawski
  0,66
  woj. lubelskie
  0,67
  Kraj
  0,71
 • 0,63 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat krasnostawski
  0,63
  Województwo
  0,89
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie krasnostawskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 803 Zgony
 • 405 Kobiety
  (Zgony)
 • 398 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,4%
  49,6%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,3 Zgony na 1000 ludności
 • pow. krasnostawski
  12,3
  Lubelskie
  10,4
  Cała Polska
  10,1
 • 171,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. krasnostawski
  171,9
  Lubelskie
  113,3
  Cała Polska
  101,5
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,4
  woj. lubelskie
  3,5
  Polska
  4,0
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. krasnostawski
  3,5
  Lubelskie
  3,0
  Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,5
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krasnostawskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  52,9%
  woj. lubelskie
  47,6%
  Cały kraj
  45,7%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,4%
  Lubelskie
  23,8%
  Cała Polska
  26,7%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,5%
  woj. lubelskie
  5,5%
  Cały kraj
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  4,0
  Cały kraj
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  76,0
  Kraj
  74,3
 • 286,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  286,3
  Województwo
  253,5
  Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,1
  Kraj
  261,6
 • 741,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 827,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 651,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat krasnostawski
  741,7
  Lubelskie
  506,7
  Cała Polska
  469,0
 • 118,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 69,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 165,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. krasnostawski
  118,4
  Lubelskie
  80,2
  Kraj
  87,7
 • 32,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  32,6
  Województwo
  25,0
  Polska
  31,8
 • 3,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  3,0
  Województwo
  6,2
  Polska
  8,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. krasnostawski
  0,2%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 462 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 235 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 227 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 643 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 344 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 299 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -160 Saldo migracji
 • -102 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -58 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -181 Saldo migracji wewnętrznych
 • -109 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -72 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 21 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 14 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie krasnostawskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat krasnostawski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krasnostawski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie krasnostawskim oddano do użytku 112 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,74 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie krasnostawskim to 24 676 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 380 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie krasnostawskim to 5,48 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie krasnostawskim to 131,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 87,17% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 73,65% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 70,29% mieszkań posiada łazienkę, 62,66% korzysta z centralnego ogrzewania, a 30,35% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 24 676 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 380,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat krasnostawski
  380,10
  Lubelskie
  359,90
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 79,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  79,60 m2
  woj. lubelskie
  77,10 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 30,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  30,30 m2
  woj. lubelskie
  27,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,78 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat krasnostawski
  3,78
  Województwo
  3,85
  Cały kraj
  3,82
 • 2,63 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,63
  Województwo
  2,78
  Cały kraj
  2,69
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,70
  Województwo
  0,72
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 112 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,74 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat krasnostawski
  1,74
  Lubelskie
  3,46
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 94 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 614 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,48 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,48
  Województwo
  4,27
  Kraj
  3,91
 • 9,53 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  9,53
  woj. lubelskie
  14,79
  Cała Polska
  18,14
 • 14 725 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 131,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat krasnostawski
  131,5 m2
  Lubelskie
  96,9 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat krasnostawski
  0,23 m2
  Lubelskie
  0,34 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 87,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  87,17%
  woj. lubelskie
  91,60%
  Cały kraj
  96,79%
 • 73,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  73,65%
  Województwo
  84,92%
  Cała Polska
  93,66%
 • 70,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  70,29%
  Lubelskie
  82,38%
  Cała Polska
  91,31%
 • 62,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. krasnostawski
  62,66%
  Województwo
  75,41%
  Cała Polska
  82,12%
 • 30,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat krasnostawski
  30,35%
  Województwo
  42,93%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat krasnostawski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie krasnostawskim na 1000 mieszkańców pracuje 130 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie krasnostawskim wynosiło w 2017 roku 12,7% (13,9% wśród kobiet i 11,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krasnostawskim wynosiło 3 619,20 PLN, co odpowiada 79.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krasnostawskiego 3 404 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 386 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 018.

  62,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krasnostawskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 13,5% w przemyśle i budownictwie, a 5,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 130 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. krasnostawski
  130,0
  woj. lubelskie
  183,0
  Cały kraj
  247,0
 • 12,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,9% Kobiety
 • 11,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  12,7%
  Lubelskie
  8,8%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie krasnostawskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie krasnostawskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie krasnostawskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 619 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. krasnostawski
  3 619 PLN
  Lubelskie
  4 020 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie krasnostawskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 404 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 386 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 018 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,70 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 62,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 63,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 13,5% Przemysł i budownictwo
 • 6,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 4,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,5% Pozostałe
 • 24,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie krasnostawskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 400 Pracujący ogółem
 • 4 311 Kobiety
 • 4 089 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie krasnostawskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 52,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat krasnostawski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 66,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. krasnostawski
  66,8
  Województwo
  63,7
  Cała Polska
  63,4
 • 40,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  40,6
  Lubelskie
  34,7
  Kraj
  34,0
 • 155,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat krasnostawski
  155,4
  Lubelskie
  119,9
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat krasnostawski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie krasnostawskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 784 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 892 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 404 nowe podmioty, a 332 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (404) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (322) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (422) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (248) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie krasnostawskim najwięcej (142) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 609) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (113) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,3% (770) podmiotów, a 76,7% (2 901) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie krasnostawskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.6%) oraz Budownictwo (15.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 784 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 113 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 770 Przemysł i budownictwo
 • 2 901 Pozostała działalność
 • 404 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie krasnostawskim w 2017 roku
 • 332 Podmioty wyrejestrowane w powiecie krasnostawskim w 2017 roku
 • 2 892 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 609 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 609
 • 144 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 144
 • 28 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 28
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 3 781 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 781
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 43 Spółdzielnie ogółem
 • 43
 • 129 Spółki handlowe ogółem
 • 129
 • 17  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 91  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 91
 • 16    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 142 Spółki cywilne ogółem
 • 142
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 892 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 885 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 885
 • 459 Budownictwo
 • 459
 • 252 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 252
 • 230 Transport i gospodarka magazynowa
 • 230
 • 228 Przetwórstwo przemysłowe
 • 228
 • 196 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 196
 • 146 Pozostała działalność
 • 146
 • 91 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 91
 • 90 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 90
 • 83 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 83
 • 76 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 76
 • 65 Informacja i komunikacja
 • 65
 • 30 Edukacja
 • 30
 • 26 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 26
 • 24 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 24
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krasnostawski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie krasnostawskim stwierdzono 798 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,34 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie krasnostawskim wynosi 79,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu krasnostawskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,46 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 4,02 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,03 (81%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat krasnostawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 798 Przestępstwa ogółem
 • 798
 • 482 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 482
 • 131 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 131
 • 140 Przestępstwa drogowe
 • 140
 • 31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 31
 • 260 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 260
 • 12,34 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  12,34
  Lubelskie
  14,59
  Kraj
  19,62
 • 7,46 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,46
  woj. lubelskie
  8,79
  Polska
  12,07
 • 2,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat krasnostawski
  2,03
  Województwo
  3,11
  Cała Polska
  4,94
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat krasnostawski
  2,17
  woj. lubelskie
  1,92
  Cały kraj
  1,78
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. krasnostawski
  0,48
  Województwo
  0,49
  Cały kraj
  0,49
 • 4,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. krasnostawski
  4,02
  woj. lubelskie
  6,20
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat krasnostawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  79%
  Lubelskie
  77%
  Cała Polska
  72%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat krasnostawski
  71%
  woj. lubelskie
  69%
  Cała Polska
  60%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. krasnostawski
  81%
  Województwo
  83%
  Cała Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. lubelskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. krasnostawski
  90%
  Województwo
  86%
  Cały kraj
  84%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat krasnostawski
  49%
  Lubelskie
  61%
  Kraj
  52%

Powiat krasnostawski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu krasnostawskiego wyniosła w 2016 roku 73,3 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 6.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu krasnostawskiego - 31.7% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (24.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (16.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,7 mln złotych, czyli 13,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu krasnostawskiego wyniosła w 2016 roku 74,8 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (29.1%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (12.6%). W budżecie powiatu krasnostawskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 115 złotych na mieszkańca (10,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,9 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie krasnostawskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu krasnostawskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat krasnostawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu krasnostawskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,1 mln

  869(100%)

  67,9 mln

  998(100%)

  81,0 mln

  1,2 tys(100%)

  70,0 mln

  1,0 tys(100%)

  74,7 mln

  1,1 tys(100%)

  73,3 mln

  1,1 tys(100%)

  78,9 mln

  1,2 tys(100%)

  73,3 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  17,3 mln

  255(29.3%)

  18,6 mln

  276(27.3%)

  22,7 mln

  336(28%)

  21,3 mln

  319(30.4%)

  21,7 mln

  327(29.1%)

  22,1 mln

  335(30.1%)

  22,3 mln

  340(28.2%)

  23,3 mln

  358(31.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,5 mln

  243(27.9%)

  18,0 mln

  267(26.5%)

  19,8 mln

  294(24.5%)

  18,3 mln

  274(26.2%)

  18,5 mln

  278(24.7%)

  18,0 mln

  272(24.5%)

  17,6 mln

  269(22.3%)

  17,9 mln

  275(24.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,1 mln

  104(12%)

  11,0 mln

  163(16.2%)

  16,5 mln

  245(20.4%)

  9,7 mln

  145(13.9%)

  13,2 mln

  198(17.6%)

  11,7 mln

  177(16%)

  13,6 mln

  209(17.3%)

  11,9 mln

  184(16.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,1 mln

  75,3(8.6%)

  5,4 mln

  79,5(7.9%)

  5,3 mln

  79,2(6.6%)

  5,5 mln

  82,9(7.9%)

  6,1 mln

  90,9(8.1%)

  5,8 mln

  87,9(7.9%)

  5,6 mln

  86,3(7.2%)

  5,4 mln

  83,0(7.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  46,9(5.4%)

  4,3 mln

  64,6(6.4%)

  3,7 mln

  54,4(4.5%)

  3,4 mln

  50,7(4.8%)

  3,6 mln

  53,8(4.8%)

  3,8 mln

  57,2(5.2%)

  4,3 mln

  66,0(5.5%)

  3,7 mln

  57,6(5.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,2 mln

  47,3(5.4%)

  3,8 mln

  55,8(5.5%)

  3,6 mln

  53,2(4.4%)

  3,5 mln

  52,0(5%)

  3,3 mln

  49,0(4.4%)

  3,4 mln

  50,9(4.6%)

  4,0 mln

  61,1(5.1%)

  3,6 mln

  56,1(5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,4 mln

  34,7(4%)

  2,8 mln

  41,7(4.1%)

  3,4 mln

  50,2(4.2%)

  4,0 mln

  59,2(5.7%)

  4,2 mln

  62,6(5.6%)

  3,9 mln

  58,5(5.3%)

  3,9 mln

  60,2(5%)

  2,8 mln

  43,7(3.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  31,0(3.6%)

  1,7 mln

  25,2(2.5%)

  1,7 mln

  24,5(2%)

  1,6 mln

  23,3(2.2%)

  1,6 mln

  24,4(2.2%)

  2,2 mln

  32,7(2.9%)

  2,7 mln

  41,6(3.5%)

  2,0 mln

  30,1(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  350,9 tys

  5,2(0.6%)

  423,8 tys

  6,3(0.6%)

  643,6 tys

  9,5(0.8%)

  521,6 tys

  7,8(0.7%)

  485,6 tys

  7,3(0.6%)

  478,6 tys

  7,3(0.7%)

  478,5 tys

  7,3(0.6%)

  822,5 tys

  12,7(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  709,4 tys

  10,5(1.2%)

  684,3 tys

  10,2(1%)

  709,2 tys

  10,5(0.9%)

  656,8 tys

  9,8(0.9%)

  686,0 tys

  10,3(0.9%)

  709,9 tys

  10,8(1%)

  727,1 tys

  11,1(0.9%)

  729,6 tys

  11,2(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  840,6 tys

  12,4(1.4%)

  760,3 tys

  11,3(1.1%)

  994,4 tys

  14,8(1.2%)

  974,2 tys

  14,6(1.4%)

  679,2 tys

  10,2(0.9%)

  554,9 tys

  8,4(0.8%)

  439,8 tys

  6,7(0.6%)

  375,2 tys

  5,8(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  163,5 tys

  2,4(0.3%)

  174,5 tys

  2,6(0.3%)

  184,3 tys

  2,7(0.2%)

  188,1 tys

  2,8(0.3%)

  201,3 tys

  3,0(0.3%)

  193,0 tys

  2,9(0.3%)

  186,6 tys

  2,9(0.2%)

  191,2 tys

  2,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,5 tys

  2,8(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  63,5 tys

  0,9(0.1%)

  192,2 tys

  2,9(0.3%)

  350,7 tys

  5,2(0.4%)

  86,5 tys

  1,3(0.1%)

  52,3 tys

  0,8(0.1%)

  101,3 tys

  1,5(0.1%)

  78,7 tys

  1,2(0.1%)

  145,3 tys

  2,2(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  11,7 tys

  0,2(0%)

  12,4 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  249,6 tys

  3,7(0.4%)

  386,2 tys

  5,8(0.5%)

  347,5 tys

  5,3(0.5%)

  2,7 mln

  40,8(3.4%)

  133,2 tys

  2,1(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  39,8 tys

  0,6(0.1%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  16,8 tys

  0,3(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  54,0 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  48,1 tys

  0,7(0.1%)

  36,0 tys

  0,5(0.1%)

  47,4 tys

  0,7(0.1%)

  42,1 tys

  0,6(0.1%)

  46,8 tys

  0,7(0.1%)

  46,0 tys

  0,7(0.1%)

  43,4 tys

  0,7(0.1%)

  45,8 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,5 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  40,3 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  21,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,5 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  107,4 tys

  1,6(0.1%)

  97,8 tys

  1,5(0.1%)

  103,5 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  22,0 tys

  0,3(0%)

  24,1 tys

  0,4(0%)

  1,4 mln

  20,9(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie krasnostawskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu krasnostawskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat krasnostawski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu krasnostawskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,1 mln

  870(100%)

  68,9 mln

  1,0 tys(100%)

  80,1 mln

  1,2 tys(100%)

  71,4 mln

  1,1 tys(100%)

  74,3 mln

  1,1 tys(100%)

  74,1 mln

  1,1 tys(100%)

  78,6 mln

  1,2 tys(100%)

  74,8 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  26,4 mln

  389(44.6%)

  29,1 mln

  433(42.3%)

  29,5 mln

  437(36.8%)

  28,5 mln

  425(39.9%)

  28,2 mln

  424(38%)

  27,0 mln

  410(36.5%)

  27,6 mln

  422(35.1%)

  28,0 mln

  432(37.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,3 mln

  240(27.5%)

  17,5 mln

  260(25.5%)

  21,1 mln

  313(26.4%)

  19,7 mln

  294(27.6%)

  20,3 mln

  306(27.4%)

  20,6 mln

  312(27.8%)

  20,9 mln

  320(26.6%)

  21,7 mln

  335(29.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,9 mln

  86,4(9.9%)

  6,1 mln

  89,9(8.8%)

  7,1 mln

  105(8.8%)

  7,6 mln

  114(10.7%)

  8,1 mln

  122(10.9%)

  8,4 mln

  128(11.4%)

  8,7 mln

  134(11.1%)

  9,4 mln

  145(12.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,4 mln

  35,5(4.1%)

  5,9 mln

  88,2(8.6%)

  7,8 mln

  116(9.8%)

  5,4 mln

  80,2(7.5%)

  5,7 mln

  85,0(7.6%)

  4,8 mln

  72,1(6.4%)

  6,5 mln

  99,4(8.3%)

  5,3 mln

  82,2(7.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  46,7(5.4%)

  4,3 mln

  63,3(6.2%)

  3,6 mln

  53,9(4.5%)

  3,4 mln

  50,5(4.7%)

  3,6 mln

  53,9(4.8%)

  3,6 mln

  55,3(4.9%)

  4,2 mln

  64,7(5.4%)

  3,7 mln

  57,5(5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,4 mln

  34,7(4%)

  2,8 mln

  41,1(4%)

  2,9 mln

  42,6(3.6%)

  3,5 mln

  52,5(4.9%)

  3,4 mln

  50,5(4.5%)

  3,7 mln

  55,5(4.9%)

  3,1 mln

  47,4(3.9%)

  2,8 mln

  43,7(3.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  351,3 tys

  5,2(0.6%)

  424,4 tys

  6,3(0.6%)

  2,0 mln

  30,2(2.5%)

  948,2 tys

  14,2(1.3%)

  1,0 mln

  15,2(1.4%)

  1,0 mln

  15,2(1.4%)

  1,0 mln

  15,4(1.3%)

  1,3 mln

  20,3(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  184,0 tys

  2,7(0.3%)

  332,1 tys

  4,9(0.5%)

  1,4 mln

  21,4(1.8%)

  263,7 tys

  3,9(0.4%)

  237,3 tys

  3,6(0.3%)

  1,4 mln

  21,1(1.9%)

  1,3 mln

  20,3(1.7%)

  1,0 mln

  15,5(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  18,3(2.1%)

  854,5 tys

  12,7(1.2%)

  941,5 tys

  14,0(1.2%)

  472,7 tys

  7,1(0.7%)

  458,5 tys

  6,9(0.6%)

  1,1 mln

  16,3(1.4%)

  1,5 mln

  22,8(1.9%)

  662,3 tys

  10,2(0.9%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,5 tys

  2,8(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  757,2 tys

  11,2(1.3%)

  625,1 tys

  9,3(0.9%)

  395,6 tys

  5,9(0.5%)

  765,1 tys

  11,4(1.1%)

  1,4 mln

  20,9(1.9%)

  1,0 mln

  15,8(1.4%)

  469,2 tys

  7,2(0.6%)

  168,1 tys

  2,6(0.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  122,4 tys

  1,8(0.2%)

  532,8 tys

  7,9(0.8%)

  1,8 mln

  26,3(2.2%)

  395,7 tys

  5,9(0.6%)

  1,4 mln

  20,3(1.8%)

  870,2 tys

  13,2(1.2%)

  384,8 tys

  5,9(0.5%)

  145,7 tys

  2,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  211,2 tys

  3,1(0.3%)

  174,3 tys

  2,6(0.2%)

  181,9 tys

  2,7(0.3%)

  94,9 tys

  1,4(0.1%)

  182,3 tys

  2,8(0.2%)

  167,3 tys

  2,6(0.2%)

  133,6 tys

  2,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  45,4 tys

  0,7(0.1%)

  46,9 tys

  0,7(0.1%)

  48,1 tys

  0,7(0.1%)

  50,2 tys

  0,8(0.1%)

  52,0 tys

  0,8(0.1%)

  52,0 tys

  0,8(0.1%)

  51,3 tys

  0,8(0.1%)

  50,8 tys

  0,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  12,2 tys

  0,2(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  9,4 tys

  0,1(0%)

  21,4 tys

  0,3(0%)

  30,1 tys

  0,5(0%)

  23,5 tys

  0,4(0%)

  30,5 tys

  0,5(0%)

  24,5 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,2 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,5 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  946

  0,0(0%)

  8,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  21,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,5 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  11,7 tys

  0,2(0%)

  12,4 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  249,6 tys

  3,7(0.3%)

  386,2 tys

  5,8(0.5%)

  226,7 tys

  3,4(0.3%)

  2,5 mln

  38,9(3.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  40,3 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  37,1 tys

  0,6(0.1%)

  1,2 mln

  17,9(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat krasnostawski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13 925 mieszkańców powiatu krasnostawskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 710 kobiet oraz 7 215 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 9,1% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,6% mieszkańców powiatu krasnostawskiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 27,7% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu krasnostawskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie krasnostawskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,7%) oraz średnie zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz podstawowe ukończone (25,6%).

  15,1% mieszkańców powiatu krasnostawskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 14,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 743 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,31 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,4% ludności (25,3% wśród dziewczynek i 25,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,42.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,7% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,78.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 19 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,1% mieszkańców powiatu krasnostawskiego w wieku potencjalnej nauki (34,2% kobiet i 34,0% mężczyzn).

 • 11,9% Wykształcenie wyższe
 • powiat krasnostawski
  11,9%
  Lubelskie
  17,0%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 20,7% W miastach
  (wyższe)
 • 8,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat krasnostawski
  33,0%
  Województwo
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 42,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • powiat krasnostawski
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 6,0% W miastach
  (policealne)
 • 2,4% Na wsi
  (policealne)
 • 9,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat krasnostawski
  9,1%
  Lubelskie
  11,7%
  Cały kraj
  12,4%
 • 11,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,5%
  woj. lubelskie
  18,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  19,6%
  Województwo
  20,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 14,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 15,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. krasnostawski
  5,5%
  Lubelskie
  5,6%
  Polska
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat krasnostawski
  27,7%
  Lubelskie
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 29,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 33,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. krasnostawski
  2,2%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 743 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  743,0
  woj. lubelskie
  792,0
  Polska
  811,0
 • 1,31 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,31
  Lubelskie
  1,13
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 74,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 73,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 12,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 37,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,42 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. krasnostawski
  92,42
  woj. lubelskie
  94,47
  Cały kraj
  96,62
 • 90,06 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat krasnostawski
  90,06
  Województwo
  91,77
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krasnostawski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krasnostawski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. krasnostawski
  16,0
  Lubelskie
  16,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 10 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 10
 •  
 • 274,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 231,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 19,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,78 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat krasnostawski
  97,78
  Województwo
  98,27
  Polska
  100,01
 • 91,33 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. krasnostawski
  91,33
  Lubelskie
  92,40
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat krasnostawski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat krasnostawski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  19,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 14 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 14
 •  
 • 158,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 113,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 45,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie krasnostawskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat krasnostawski
  25,0
  Województwo
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 18 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 18
 • 45,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 31,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  19,0
  Województwo
  22,0
  Polska
  24,0
 • 19 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 19
 • 19 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 19
 • 83,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 46,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  17,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17 Szkoły policealne ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 34,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat krasnostawski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat krasnostawski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat krasnostawski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krasnostawski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie krasnostawskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie krasnostawskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 770)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie krasnostawskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 9 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie krasnostawskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 489 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 399 (uczestnicy: 74 550)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 490)
  • wystawy: 35 (uczestnicy: 4 970)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 27 (uczestnicy: 24 640)
  • koncerty: 54 (uczestnicy: 15 230)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 40 (uczestnicy: 1 490)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 45 (uczestnicy: 2 915)
  • konkursy: 49 (uczestnicy: 4 240)
  • pokazy teatralne: 42 (uczestnicy: 7 910)
  • konferencje: 10 (uczestnicy: 1 260)
  • interdyscyplinarne: 22 (uczestnicy: 2 530)
  • warsztaty: 41 (uczestnicy: 635)
  • inne: 28 (uczestnicy: 8 240)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 92 (członkowie: 1 208)
  • plastyczne/techniczne: 12 (członkowie: 130)
  • taneczne: 4 (członkowie: 52)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 11)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 12)
  • teatralne: 2 (członkowie: 25)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 54)
  • literackie: 1 (członkowie: 14)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 137)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 30)
  • koło gospodyń wiejskich: 61 (członkowie: 730)
  • inne: 2 (członkowie: 13)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 8)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 8)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 56 (członkowie: 643)
  • teatralne: 4 (członkowie: 56)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 73)
  • wokalne i chóry: 10 (członkowie: 109)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 15 (członkowie: 154)
  • taneczne: 15 (członkowie: 239)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie krasnostawskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 2 574 zwiedzających, co daje 398 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie krasnostawskim działało 20 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 220 607 wolumenów oraz 30 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 55 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 21 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 262 815 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 110
  • dostępne dla czytelników: 69
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 69
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 12
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 7
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie krasnostawskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 5 304 wolumeny w tym ziobry specjalne: 2 478. Odnotowano 3 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 5 063 wolumeny. Odnotowano 9 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kluby sportowe w powiecie krasnostawskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie krasnostawskim działało 31 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 577 członków. Zarejestrowano 1 726 ćwiczących (mężczyźni: 1 243, kobiety: 483, chłopcy do lat 18: 929, dziewczęta do lat 18: 362). Aktywnych było 48 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (25), instruktora sportowego (47) oraz inne osoby (11).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie krasnostawskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krasnostawski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat krasnostawski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 25 wypadków drogowych w powiecie krasnostawskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 29 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 38,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 9,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 58,8 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie krasnostawskim zarejestrowanych było 49 317 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 33 323 samochodów osobowych (513,3 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 3 639 samochodów ciężarowych (63,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 163 autobusów (2,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 470 ciągników siodłowych (7,2 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 744 motocykli (26,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,6 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,1 lat.


  W 2017 roku w powiecie krasnostawskim znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 11 taksówek oraz 11 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 25 Wypadki drogowe
 • 6 Ofiary śmiertelne
 • 29 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie krasnostawskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 38,50 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. krasnostawski
  38,5
  Województwo
  59,2
  Polska
  87,6
 • 9,21 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. krasnostawski
  9,2
  woj. lubelskie
  8,3
  Cały kraj
  7,9
 • 12,17 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat krasnostawski
  12,2
  Lubelskie
  10,8
  Polska
  10,6
 • 58,80 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat krasnostawski
  58,8
  Lubelskie
  90,1
  Kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 49 317 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie krasnostawskim w 2016 roku
 • 33 323 Samochody osobowe
 • 3 639 Samochody ciężarowe
 • 229 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 163 Autobusy
 • 304 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 475 Ciągniki samochodowe
 • 470   Ciągniki siodłowe
 • 9 669 Ciągniki rolnicze
 • 1 744 Motocykle
 • 493   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 814 Motorowery
 • 33 323Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie krasnostawskim
 • Samochody osobowe w powiecie krasnostawskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 513,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. krasnostawski
  513,3
  Województwo
  541,9
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 514
  • 1400-1649 kg9 853
  • 1650-1899 kg9 017
  • 1900 kg i więcej6 939
 • 7 514 do 1399 kg
 • 9 853 1400-1649 kg
 • 9 017 1650-1899 kg
 • 6 939 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 044 do 1399 cm3
 • 11 044
 • 19 727 1400-1999 cm3
 • 19 727
 • 2 552 2000 i więcej cm3
 • 2 552
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie krasnostawskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15 693
  • olej napędowy10 026
  • gaz (LPG)7 553
  • pozostałe51
 • 15 693 benzyna
 • 10 026 olej napędowy
 • 7 553 gaz (LPG)
 • 51 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 150 do 1 roku
 • 150
 • 130 2 lata
 • 130
 • 128 3 lata
 • 128
 • 415 4-5 lat
 • 415
 • 640 6-7 lat
 • 640
 • 1 276 8-9 lat
 • 1 276
 • 1 932 10-11 lat
 • 1 932
 • 5 882 12-15 lat
 • 5 882
 • 9 993 16-20 lat
 • 9 993
 • 5 905 21-25 lat
 • 5 905
 • 2 994 26-30 lat
 • 2 994
 • 3 878 31 lat i więcej
 • 3 878
 • 19,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie krasnostawskim
 • powiat krasnostawski
  19,6 lat
  woj. lubelskie
  19,0 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 3 639Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie krasnostawskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie krasnostawskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 63,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. krasnostawski
  63,3
  Lubelskie
  83,0
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 808 do 999 kg
 • 1 808
 • 1 018 1000-1499 kg
 • 1 018
 • 265 1500-2999 kg
 • 265
 • 29 3000-3499 kg
 • 29
 • 56 3500-4999 kg
 • 56
 • 214 5000-6999 kg
 • 214
 • 137 7000-9999 kg
 • 137
 • 82 10000-14999 kg
 • 82
 • 30 15000 kg i więcej
 • 30
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna759
  • olej napędowy2 644
  • gaz (LPG)222
  • pozostałe14
 • 759 benzyna
 • 2 644 olej napędowy
 • 222 gaz (LPG)
 • 14 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 19 do 1 roku
 • 19
 • 17 2 lata
 • 17
 • 16 3 lata
 • 16
 • 68 4-5 lat
 • 68
 • 137 6-7 lat
 • 137
 • 157 8-9 lat
 • 157
 • 181 10-11 lat
 • 181
 • 568 12-15 lat
 • 568
 • 859 16-20 lat
 • 859
 • 497 21-25 lat
 • 497
 • 420 26-30 lat
 • 420
 • 700 31 lat i więcej
 • 700
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie krasnostawskim
 • Tutaj
  20,7 lat
  woj. lubelskie
  19,4 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 163Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie krasnostawskim
 • Autobusy w powiecie krasnostawskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat krasnostawski
  2,5
  Województwo
  3,3
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy162
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 1 benzyna
 • 162 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 4 2 lata
 • 4
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 10 10-11 lat
 • 10
 • 38 12-15 lat
 • 38
 • 42 16-20 lat
 • 42
 • 25 21-25 lat
 • 25
 • 20 26-30 lat
 • 20
 • 16 31 lat i więcej
 • 16
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie krasnostawskim
 • Tutaj
  19,2 lat
  Województwo
  20,2 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 470Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie krasnostawskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie krasnostawskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 7,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,2
  Lubelskie
  7,9
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy468
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe1
 • 1 benzyna
 • 468 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 8 6-7 lat
 • 8
 • 40 8-9 lat
 • 40
 • 49 10-11 lat
 • 49
 • 92 12-15 lat
 • 92
 • 120 16-20 lat
 • 120
 • 69 21-25 lat
 • 69
 • 52 26-30 lat
 • 52
 • 31 31 lat i więcej
 • 31
 • 18,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie krasnostawskim
 • Powiat
  18,0 lat
  woj. lubelskie
  13,5 lat
  Cały kraj
  11,9 lat
 • 1 744Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie krasnostawskim
 • Motocykle w powiecie krasnostawskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 26,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  26,9
  Województwo
  40,1
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 67 do 1 roku
 • 67
 • 11 2 lata
 • 11
 • 6 3 lata
 • 6
 • 31 4-5 lat
 • 31
 • 43 6-7 lat
 • 43
 • 79 8-9 lat
 • 79
 • 73 10-11 lat
 • 73
 • 159 12-15 lat
 • 159
 • 239 16-20 lat
 • 239
 • 186 21-25 lat
 • 186
 • 311 26-30 lat
 • 311
 • 539 31 lat i więcej
 • 539
 • 23,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie krasnostawskim
 • Powiat
  23,1 lat
  Województwo
  26,1 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie krasnostawskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 51,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. krasnostawski
  51,4 km
  woj. lubelskie
  271,8 km
  Kraj
  388,2 km
 • 0,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat krasnostawski
  0,8 km
  Lubelskie
  3,2 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 11 Liczba licencji na taksówki
 • 11 Liczba taksówek