Powiat średzki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat średzki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 55 849 Liczba mieszkańców
 • 704 km2 Powierzchnia
 • 76 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 17,8% Stopa urbanizacji
 • Sebastian Burdzy Starosta
 • ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska Adres starostwa powiatowego
 • DSR Tablice rejestracyjne
Powiat średzki na mapie
Identyfikatory
 • 0218 TERYT (TERC)
Herb powiatu średzkiego
powiat średzki herb

powiat średzki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
71 317 24 15
71 396 75 42
ul. Św. Andrzeja 2
55-300 Środa Śląska
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej
71 317 22 12
71 317 69 83
ul. Kolejowa 45
55-300 Środa Śląska
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej
71 317 27 60
71 317 27 60
ul. Ogrody Zamkowe 5
55-300 Środa Śląska
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Śląskiej
71 317 23 76
71 396 66 42
ul. Wrocławska 2
55-300 Środa Śląska
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej
(71) 317-56-46
(71) 317-56-49
ul. Wrocławska
55-300 Środa Śląska

Powiat średzki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat średzki ma 55 849 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 14,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu średzkiego w 2050 roku wynosi 56 239, z czego 28 438 to kobiety, a 27 801 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu średzkiego zawarli w 2020 roku 196 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu średzkiego jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat średzki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -130. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,35 na 1000 mieszkańców powiatu średzkiego. W 2020 roku urodziło się 491 dzieci, w tym 47,7% dziewczynek i 52,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 317 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 39,6% zgonów w powiecie średzkim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,9% zgonów w powiecie średzkim były nowotwory, a 7,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu średzkiego przypada 11.22 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 1 060 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 581 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu średzkiego 479. W tym samym roku 18 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 13.

  61,6% mieszkańców powiatu średzkiego jest w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu średzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 55 849 Liczba mieszkańców
 • 28 202 Kobiety
 • 27 647 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie średzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie średzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie średzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu średzkiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 56 239 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 438 Kobiety
 • 27 801 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie średzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie średzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie średzkim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu średzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat średzki
  40,5 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat średzki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu średzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat średzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat średzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat średzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,4%
  Dolnośląskie
  29,8%
  Polska
  28,8%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • pow. średzki
  56,4%
  woj. dolnośląskie
  53,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • pow. średzki
  9,3%
  Województwo
  9,7%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,5%
  Województwo
  6,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,4% Nieustalone
 • powiat średzki
  1,4%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie średzkim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  3,5
  woj. dolnośląskie
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat średzki
  1,6
  Dolnośląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,3
 • 196 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie średzkim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -130 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -67 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -63 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,35 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -2,4
  woj. dolnośląskie
  -4,1
  Kraj
  -3,2
 • -3,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie średzkim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie średzkim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie średzkim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie średzkim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 491 Urodzenia żywe
 • 234 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 257 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,7%
  52,3%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. średzki
  8,9
  woj. dolnośląskie
  8,9
  Cała Polska
  9,3
 • 37,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat średzki
  37,1
  Dolnośląskie
  38,3
  Cała Polska
  39,9
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 85 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 317 g Średnia waga noworodków
 • 3 247 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 381 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat średzki
  3 317 g
  Województwo
  3 354 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 45 Waga 4000g - 4499g
 • 45
 • 124 Waga 3500g - 3999g
 • 124
 • 203 Waga 3000g - 3499g
 • 203
 • 86 Waga 2500g - 2999g
 • 86
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,29
  Dolnośląskie
  1,33
  Cały kraj
  1,38
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat średzki
  0,62
  Województwo
  0,66
  Kraj
  0,67
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,79
  Dolnośląskie
  0,68
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie średzkim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 621 Zgony
 • 301 Kobiety
  (Zgony)
 • 320 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,5%
  51,5%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • pow. średzki
  11,2
  Województwo
  13,0
  Kraj
  12,5
 • 126,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. średzki
  126,5
  woj. dolnośląskie
  146,2
  Cała Polska
  134,3
 • 2,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,0
  Dolnośląskie
  3,5
  Polska
  3,6
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  Dolnośląskie
  3,6
  Kraj
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie średzkim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  39,6%
  Dolnośląskie
  38,5%
  Kraj
  39,4%
 • 26,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,9%
  Dolnośląskie
  27,5%
  Cały kraj
  26,5%
 • 7,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. średzki
  7,4%
  woj. dolnośląskie
  7,3%
  Cała Polska
  6,6%
 • 14,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,8
  Kraj
  9,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  74,5
  Kraj
  70,4
 • 265,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  265,3
  woj. dolnośląskie
  310,8
  Kraj
  283,2
 • 288,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  288,4
  Kraj
  261,3
 • 391,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 424,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 358,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat średzki
  391,6
  Województwo
  434,1
  Cały kraj
  421,0
 • 79,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 117,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  79,5
  Województwo
  90,6
  Cała Polska
  69,5
 • 29,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  29,0
  Województwo
  38,3
  Cała Polska
  35,1
 • 3,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  3,6
  Dolnośląskie
  9,1
  Polska
  7,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  Województwo
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie średzkim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 20 Osoby w zamachach samobójczych
 • 7 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 37 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  37,0
  Dolnośląskie
  38,0
  Polska
  31,0
 • 16 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. średzki
  16,0
  Dolnośląskie
  16,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 9 powieszenie się
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 5 zawód miłosny
 • 5
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków4
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 4 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 4 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 2 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 separacja
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie4
  • wyższe1
  • nieustalony13
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 1 wyższe
 • 13 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 8 nieustalony
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 060 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 543 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 517 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 581 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 310 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 271 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 492 Saldo migracji
 • 239 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 253 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 479 Saldo migracji wewnętrznych
 • 233 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 246 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 13 Saldo migracji zagranicznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie średzkim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat średzki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat średzki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie średzkim oddano do użytku 595 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 10,72 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie średzkim to 19 465 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 351 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  56,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 43,9% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie średzkim to 4,44 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie średzkim to 99,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,49% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,67% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,61% mieszkań posiada łazienkę, 82,48% korzysta z centralnego ogrzewania, a 28,79% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie średzkim 263 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 018 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 522 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 86 transakcji (mediana cen - 5 417 zł/m2, średnia - 5 190 zł/m2), a na rynku wtórnym 177 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 577 zł/m2, średnia - 4 239 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 018 zł
 • Tutaj
  5 018 zł
  Dolnośląskie
  4 720 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 5 018 zł Ogółem
 • 5 018 zł
 • 5 455 zł do 40 m2
 • 5 455 zł
 • 5 286 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 286 zł
 • 4 514 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 514 zł
 • 4 373 zł od 80,1 m2
 • 4 373 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 522 zł
 • powiat średzki
  4 522 zł
  woj. dolnośląskie
  4 827 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 4 522 zł Ogółem
 • 4 522 zł
 • 5 177 zł do 40 m2
 • 5 177 zł
 • 4 745 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 745 zł
 • 4 214 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 214 zł
 • 4 113 zł od 80,1 m2
 • 4 113 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 263
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m259
  • od 40,1 do 60 m2110
  • od 60,1 do 80 m263
  • od 80,1 m231
 • 59 do 40 m2
 • 110 od 40,1 do 60 m2
 • 63 od 60,1 do 80 m2
 • 31 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie średzkim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 417 zł
 • Powiat
  5 417 zł
  Dolnośląskie
  5 781 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 5 417 zł Ogółem
 • 5 417 zł
 • 5 500 zł do 40 m2
 • 5 500 zł
 • 5 490 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 490 zł
 • 4 533 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 533 zł
 • 4 550 zł od 80,1 m2
 • 4 550 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 190 zł
 • Powiat
  5 190 zł
  Województwo
  5 806 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 5 190 zł Ogółem
 • 5 190 zł
 • 5 437 zł do 40 m2
 • 5 437 zł
 • 5 490 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 490 zł
 • 4 815 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 815 zł
 • 4 511 zł od 80,1 m2
 • 4 511 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 86
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m225
  • od 40,1 do 60 m241
  • od 60,1 do 80 m211
  • od 80,1 m29
 • 25 do 40 m2
 • 41 od 40,1 do 60 m2
 • 11 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 577 zł
 • Tutaj
  4 577 zł
  woj. dolnośląskie
  4 006 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 4 577 zł Ogółem
 • 4 577 zł
 • 5 277 zł do 40 m2
 • 5 277 zł
 • 4 525 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 525 zł
 • 4 466 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 466 zł
 • 4 307 zł od 80,1 m2
 • 4 307 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 239 zł
 • pow. średzki
  4 239 zł
  woj. dolnośląskie
  4 356 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 4 239 zł Ogółem
 • 4 239 zł
 • 4 968 zł do 40 m2
 • 4 968 zł
 • 4 327 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 327 zł
 • 4 085 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 085 zł
 • 3 974 zł od 80,1 m2
 • 3 974 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 177
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m234
  • od 40,1 do 60 m269
  • od 60,1 do 80 m252
  • od 80,1 m222
 • 34 do 40 m2
 • 69 od 40,1 do 60 m2
 • 52 od 60,1 do 80 m2
 • 22 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19 465 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 350,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. średzki
  350,70
  woj. dolnośląskie
  424,80
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 90,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. średzki
  90,20 m2
  Województwo
  72,80 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 31,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat średzki
  31,60 m2
  Dolnośląskie
  30,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,39 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,39
  woj. dolnośląskie
  3,81
  Cały kraj
  3,82
 • 2,85 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. średzki
  2,85
  Województwo
  2,35
  Polska
  2,55
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  Województwo
  0,62
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 595 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 10,72 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. średzki
  10,72
  Województwo
  7,56
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2 639 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,44 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat średzki
  4,44
  Województwo
  3,50
  Kraj
  3,77
 • 47,54 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. średzki
  47,54
  Dolnośląskie
  26,44
  Cała Polska
  21,77
 • 59 396 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 99,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  99,8 m2
  Województwo
  81,3 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 1,07 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. średzki
  1,07 m2
  Dolnośląskie
  0,61 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,49%
  Województwo
  98,69%
  Cały kraj
  96,97%
 • 94,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. średzki
  94,67%
  Województwo
  95,19%
  Polska
  94,01%
 • 92,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  92,61%
  Województwo
  93,09%
  Cała Polska
  91,78%
 • 82,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,48%
  Województwo
  82,55%
  Kraj
  83,08%
 • 28,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  28,79%
  woj. dolnośląskie
  66,02%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat średzki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie średzkim na 1000 mieszkańców pracuje 257osób . Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 45,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie średzkim wynosiło w 2020 roku 6,0% (6,5% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie średzkim wynosiło 5 260,90 PLN, co odpowiada 95.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu średzkiego 8 105 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 273 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 832.

  17,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu średzkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 49,3% w przemyśle i budownictwie, a 15,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 257 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat średzki
  257,0
  woj. dolnośląskie
  277,0
  Kraj
  252,0
 • 6,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,5% Kobiety
 • 5,5% Mężczyźni
 • powiat średzki
  6,0%
  woj. dolnośląskie
  5,6%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie średzkim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie średzkim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie średzkim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 261 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat średzki
  5 261 PLN
  woj. dolnośląskie
  5 694 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie średzkim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 105 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 273 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 832 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,77 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 49,3% Przemysł i budownictwo
 • 41,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,1% Pozostałe
 • 27,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie średzkim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14 278 Pracujący ogółem
 • 6 420 Kobiety
 • 7 858 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie średzkim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,6% W wieku produkcyjnym
 • 56,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat średzki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat średzki
  62,2
  Dolnośląskie
  69,0
  Cała Polska
  68,0
 • 31,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  31,0
  Województwo
  39,9
  Polska
  37,5
 • 99,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. średzki
  99,1
  Dolnośląskie
  137,0
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat średzki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie średzkim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 297 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 737 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 446 nowych podmiotów, a 186 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (529) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (397) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (598) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (186) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie średzkim najwięcej (429) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 101) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (161) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,6% (1 739) podmiotów, a 69,8% (4 397) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie średzkim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.2%) oraz Budownictwo (20.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 297 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 161 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 739 Przemysł i budownictwo
 • 4 397 Pozostała działalność
 • 446 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie średzkim w 2020 roku
 • 186 Podmioty wyrejestrowane w powiecie średzkim w 2020 roku
 • 4 737 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 101 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 101
 • 156 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 156
 • 35 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 35
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 6 292 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 292
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 Spółdzielnie ogółem
 • 17
 • 514 Spółki handlowe ogółem
 • 514
 • 98  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 98
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 429  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 429
 • 92    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 92
 • 326 Spółki cywilne ogółem
 • 326
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 737 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 100 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 100
 • 973 Budownictwo
 • 973
 • 450 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 450
 • 449 Przetwórstwo przemysłowe
 • 449
 • 388 Transport i gospodarka magazynowa
 • 388
 • 215 Pozostała działalność
 • 215
 • 204 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 204
 • 193 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 193
 • 182 Informacja i komunikacja
 • 182
 • 140 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 140
 • 119 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 119
 • 108 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 108
 • 101 Edukacja
 • 101
 • 51 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 51
 • 43 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 43
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat średzki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie średzkim stwierdzono 1 103 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,93 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie średzkim wynosi 71,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu średzkiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,35 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 10,41 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,42 (96%), o charakterze gospodarczym - 3,09 (61%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat średzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 103 Przestępstwa ogółem
 • 1 103
 • 739 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 739
 • 171 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 171
 • 134 Przestępstwa drogowe
 • 134
 • 23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 23
 • 576 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 576
 • 19,93 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat średzki
  19,93
  Województwo
  25,81
  Cały kraj
  19,96
 • 13,35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. średzki
  13,35
  Województwo
  18,28
  Kraj
  12,25
 • 3,09 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat średzki
  3,09
  Województwo
  3,97
  Cały kraj
  5,17
 • 2,42 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat średzki
  2,42
  Dolnośląskie
  2,13
  Cała Polska
  1,73
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. średzki
  0,42
  Województwo
  0,43
  Kraj
  0,37
 • 10,41 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. średzki
  10,41
  Dolnośląskie
  14,62
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat średzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  72%
  Dolnośląskie
  66%
  Kraj
  73%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  59%
  Cała Polska
  65%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  61%
  woj. dolnośląskie
  68%
  Cała Polska
  82%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  96%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Cała Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat średzki
  87%
  Dolnośląskie
  85%
  Kraj
  87%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. średzki
  54%
  Dolnośląskie
  46%
  Kraj
  54%

Powiat średzki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu średzkiego wyniosła w 2020 roku 58,7 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu średzkiego - 20.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,4 mln złotych, czyli 26,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu średzkiego wyniosła w 2020 roku 62,5 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.4%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (10.3%). W budżecie powiatu średzkiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 276 złotych na mieszkańca (24,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,2 złotych na mieszkańca (1,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie średzkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu średzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat średzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu średzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,2 mln

  730(100%)

  37,2 mln

  708(100%)

  38,4 mln

  727(100%)

  40,6 mln

  766(100%)

  41,1 mln

  770(100%)

  48,9 mln

  907(100%)

  53,6 mln

  980(100%)

  58,7 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,4 mln

  179(24.6%)

  9,4 mln

  178(25.2%)

  9,3 mln

  176(24.2%)

  8,4 mln

  159(20.8%)

  9,2 mln

  171(22.3%)

  10,1 mln

  187(20.7%)

  11,0 mln

  199(20.5%)

  12,2 mln

  220(20.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,2 mln

  137(18.8%)

  5,6 mln

  107(15.1%)

  7,4 mln

  140(19.2%)

  10,2 mln

  191(25%)

  7,6 mln

  141(18.5%)

  9,4 mln

  174(19.3%)

  8,2 mln

  148(15.2%)

  10,0 mln

  181(17.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,1 mln

  98,0(13.5%)

  5,7 mln

  107(15.2%)

  5,4 mln

  102(14%)

  5,6 mln

  105(13.7%)

  5,8 mln

  108(14.1%)

  6,6 mln

  121(13.4%)

  6,7 mln

  121(12.5%)

  6,6 mln

  119(11.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,6 mln

  30,6(4.2%)

  1,7 mln

  32,9(4.7%)

  1,3 mln

  24,3(3.3%)

  1,1 mln

  19,9(2.6%)

  977,4 tys

  18,2(2.4%)

  755,1 tys

  13,9(1.5%)

  1,2 mln

  21,6(2.2%)

  5,9 mln

  107(10.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  64,9(8.9%)

  3,4 mln

  65,3(9.2%)

  3,6 mln

  69,0(9.5%)

  3,5 mln

  66,5(8.7%)

  4,2 mln

  77,6(10.1%)

  3,8 mln

  70,5(7.8%)

  4,3 mln

  78,4(8.1%)

  5,7 mln

  102(9.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  708,8 tys

  13,5(1.9%)

  706,0 tys

  13,4(1.9%)

  776,0 tys

  14,7(2%)

  734,0 tys

  13,8(1.8%)

  890,6 tys

  16,6(2.2%)

  857,0 tys

  15,8(1.8%)

  8,3 mln

  151(15.5%)

  4,3 mln

  77,6(7.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  94,9(13%)

  5,0 mln

  94,3(13.4%)

  5,0 mln

  93,8(12.9%)

  5,6 mln

  106(13.8%)

  2,1 mln

  38,3(5%)

  2,1 mln

  38,5(4.3%)

  2,4 mln

  44,3(4.6%)

  2,5 mln

  45,1(4.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,6 mln

  30,9(4.3%)

  1,8 mln

  34,7(4.9%)

  1,8 mln

  34,5(4.7%)

  1,7 mln

  31,8(4.2%)

  2,0 mln

  37,8(4.9%)

  1,8 mln

  34,1(3.8%)

  2,3 mln

  41,6(4.3%)

  2,3 mln

  42,1(4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  21,6(3%)

  1,4 mln

  25,7(3.6%)

  1,2 mln

  22,3(3.1%)

  1,3 mln

  23,8(3.1%)

  1,4 mln

  25,4(3.3%)

  1,4 mln

  25,9(2.9%)

  1,6 mln

  29,9(3.1%)

  1,8 mln

  32,8(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  25,3(3.5%)

  1,4 mln

  25,9(3.7%)

  1,3 mln

  24,2(3.3%)

  1,3 mln

  25,3(3.3%)

  1,3 mln

  25,1(3.3%)

  2,0 mln

  36,0(4%)

  1,5 mln

  27,4(2.8%)

  1,4 mln

  25,6(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  909,9 tys

  17,4(2.4%)

  662,7 tys

  12,6(1.8%)

  529,8 tys

  10,0(1.4%)

  508,2 tys

  9,6(1.3%)

  477,4 tys

  8,9(1.2%)

  479,1 tys

  8,8(1%)

  430,3 tys

  7,8(0.8%)

  409,5 tys

  7,4(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  145,5 tys

  2,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  279,3 tys

  5,3(0.7%)

  82,7 tys

  1,6(0.2%)

  50,9 tys

  0,9(0.1%)

  104,6 tys

  1,9(0.2%)

  109,6 tys

  2,0(0.2%)

  205,7 tys

  3,7(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  391,0 tys

  7,5(1%)

  163,3 tys

  3,1(0.4%)

  171,5 tys

  3,2(0.4%)

  197,9 tys

  3,7(0.5%)

  485,6 tys

  9,0(1.2%)

  2,7 mln

  49,7(5.5%)

  324,8 tys

  5,9(0.6%)

  188,6 tys

  3,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,3(0.3%)

  125,2 tys

  2,3(0.3%)

  109,2 tys

  2,0(0.2%)

  132,0 tys

  2,4(0.2%)

  132,0 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  155,1 tys

  3,0(0.4%)

  156,6 tys

  3,0(0.4%)

  162,2 tys

  3,1(0.4%)

  180,3 tys

  3,4(0.4%)

  136,0 tys

  2,5(0.3%)

  129,3 tys

  2,4(0.3%)

  130,7 tys

  2,4(0.2%)

  130,8 tys

  2,4(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  26,5 tys

  0,5(0.1%)

  30,4 tys

  0,6(0.1%)

  36,1 tys

  0,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  77,2 tys

  1,5(0.2%)

  74,8 tys

  1,4(0.2%)

  68,0 tys

  1,3(0.2%)

  86,6 tys

  1,6(0.2%)

  62,5 tys

  1,2(0.2%)

  246,6 tys

  4,5(0.5%)

  54,4 tys

  1,0(0.1%)

  24,3 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  14,4 tys

  0,3(0%)

  12,2 tys

  0,2(0%)

  22,0 tys

  0,4(0.1%)

  11,1 tys

  0,2(0%)

  10,1 tys

  0,2(0%)

  8,9 tys

  0,2(0%)

  16,0 tys

  0,3(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  19,7 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  227,0 tys

  4,2(0.6%)

  2,1 mln

  37,8(4.2%)

  551,0 tys

  10,0(1%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  180,0 tys

  3,4(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  56,6 tys

  1,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie średzkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu średzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat średzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu średzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,9 mln

  744(100%)

  38,0 mln

  723(100%)

  37,7 mln

  713(100%)

  42,6 mln

  804(100%)

  42,3 mln

  791(100%)

  49,7 mln

  921(100%)

  58,8 mln

  1,1 tys(100%)

  62,5 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,9 mln

  264(35.7%)

  12,5 mln

  238(33%)

  13,1 mln

  249(34.9%)

  12,7 mln

  240(29.9%)

  12,6 mln

  234(29.7%)

  12,5 mln

  231(25.2%)

  13,8 mln

  250(23.5%)

  19,3 mln

  347(30.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,5 mln

  182(24.6%)

  10,5 mln

  199(27.7%)

  11,6 mln

  219(30.8%)

  13,5 mln

  254(31.7%)

  14,2 mln

  265(33.7%)

  16,2 mln

  299(32.6%)

  18,7 mln

  340(31.9%)

  18,4 mln

  331(29.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,7 mln

  70,7(9.5%)

  3,0 mln

  56,6(7.8%)

  3,4 mln

  64,3(9%)

  6,1 mln

  114(14.2%)

  3,7 mln

  69,3(8.8%)

  5,7 mln

  105(11.4%)

  7,4 mln

  135(12.6%)

  6,4 mln

  115(10.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  64,9(8.8%)

  3,4 mln

  65,1(9%)

  3,6 mln

  68,8(9.6%)

  3,5 mln

  66,4(8.3%)

  4,2 mln

  77,4(9.8%)

  3,8 mln

  70,3(7.7%)

  4,3 mln

  78,3(7.3%)

  5,4 mln

  98,0(8.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  46,9 tys

  0,9(0.1%)

  30,0 tys

  0,6(0.1%)

  50,0 tys

  0,9(0.1%)

  222,0 tys

  4,2(0.5%)

  99,9 tys

  1,9(0.2%)

  40,0 tys

  0,7(0.1%)

  4,5 mln

  81,6(7.6%)

  2,8 mln

  51,1(4.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  28,1(3.8%)

  1,7 mln

  33,0(4.6%)

  1,7 mln

  32,3(4.5%)

  2,4 mln

  45,1(5.6%)

  1,7 mln

  30,8(3.9%)

  1,6 mln

  29,0(3.2%)

  2,0 mln

  35,8(3.4%)

  2,3 mln

  41,8(3.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,6 mln

  30,6(4.1%)

  1,6 mln

  30,6(4.2%)

  1,2 mln

  21,9(3.1%)

  933,3 tys

  17,6(2.2%)

  853,0 tys

  15,9(2%)

  755,1 tys

  13,9(1.5%)

  714,9 tys

  13,0(1.2%)

  1,8 mln

  32,4(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  27,0(3.6%)

  1,2 mln

  23,6(3.3%)

  1,2 mln

  22,5(3.2%)

  1,2 mln

  21,8(2.7%)

  1,2 mln

  22,1(2.8%)

  1,6 mln

  29,5(3.2%)

  1,4 mln

  25,8(2.4%)

  1,4 mln

  24,6(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  42,8(5.8%)

  2,1 mln

  40,6(5.6%)

  393,9 tys

  7,5(1%)

  553,0 tys

  10,4(1.3%)

  536,8 tys

  10,0(1.3%)

  2,3 mln

  42,2(4.6%)

  808,3 tys

  14,7(1.4%)

  669,7 tys

  12,1(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  275,4 tys

  5,3(0.7%)

  559,6 tys

  10,6(1.5%)

  348,8 tys

  6,6(0.9%)

  155,8 tys

  2,9(0.4%)

  624,0 tys

  11,6(1.5%)

  1,1 mln

  20,2(2.2%)

  755,5 tys

  13,7(1.3%)

  665,0 tys

  12,0(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  398,8 tys

  7,6(1%)

  395,0 tys

  7,5(1%)

  375,9 tys

  7,1(1%)

  478,3 tys

  9,0(1.1%)

  642,1 tys

  12,0(1.5%)

  434,8 tys

  8,0(0.9%)

  561,5 tys

  10,2(1%)

  559,9 tys

  10,1(0.9%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  30,4(3.3%)

  150,7 tys

  2,7(0.3%)

  200,0 tys

  3,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,3(0.3%)

  125,2 tys

  2,3(0.3%)

  109,2 tys

  2,0(0.2%)

  132,0 tys

  2,4(0.2%)

  132,0 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  145,1 tys

  2,8(0.4%)

  146,4 tys

  2,8(0.4%)

  146,4 tys

  2,8(0.4%)

  159,9 tys

  3,0(0.4%)

  128,5 tys

  2,4(0.3%)

  119,1 tys

  2,2(0.2%)

  120,6 tys

  2,2(0.2%)

  121,6 tys

  2,2(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  510,3 tys

  9,7(1.3%)

  526,7 tys

  10,0(1.4%)

  290,4 tys

  5,5(0.8%)

  312,4 tys

  5,9(0.7%)

  309,1 tys

  5,8(0.7%)

  95,1 tys

  1,8(0.2%)

  1,5 mln

  27,0(2.5%)

  104,5 tys

  1,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1

  0,0(0%)

  1,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  192,0 tys

  3,5(0.3%)

  62,5 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  145,5 tys

  2,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  150,4 tys

  2,8(0.4%)

  82,7 tys

  1,6(0.2%)

  49,6 tys

  0,9(0.1%)

  104,6 tys

  1,9(0.2%)

  99,6 tys

  1,8(0.2%)

  50,7 tys

  0,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  81,3 tys

  1,5(0.2%)

  93,6 tys

  1,8(0.2%)

  96,3 tys

  1,8(0.3%)

  158,7 tys

  3,0(0.4%)

  103,8 tys

  1,9(0.2%)

  87,5 tys

  1,6(0.2%)

  48,8 tys

  0,9(0.1%)

  38,4 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  26,5 tys

  0,5(0.1%)

  30,4 tys

  0,6(0.1%)

  36,1 tys

  0,7(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  245

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  56,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat średzki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 12 956 mieszkańców powiatu średzkiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 274 kobiet oraz 6 682 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 17,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,7% mieszkańców powiatu średzkiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 21,8% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu średzkiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie średzkim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,0%) oraz zasadnicze zawodowe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,1%) oraz podstawowe ukończone (19,6%).

  W roku 2018 w powiecie średzkim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 71 oddziałów uczęszczało 1 553 dzieci (753 dziewczynki oraz 800 chłopców). Dostępne były 1 693 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie średzkim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 39 oddziałów uczęszczało 867 dzieci (431 dziewczynek oraz 436 chłopców). Dostępnych było 909 miejsc.

  18,3% mieszkańców powiatu średzkiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 19,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 852 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,88 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 15 szkół podstawowych, w których w 233 oddziałach uczyło się 4 451 uczniów (2 165 kobiet oraz 2 286 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie średzkim placówkę miało 17 szkół podstawowych, w których w 164 oddziałach uczyło się 3 060 uczniów (1 504 kobiety oraz 1 556 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,8% ludności (30,3% wśród dziewczynek i 29,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,89.

  W powiecie średzkim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 11 oddziałach uczyło się 205 uczniów (125 kobiet oraz 80 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 83 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie średzkim placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 16 oddziałach uczyło się 381 uczniów (240 kobiet oraz 141 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 149 absolwentów.

  W powiecie średzkim znajdują się 2 Technika, w których w 19 oddziałach uczyło się 352 uczniów (167 kobiet oraz 185 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 93 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie średzkim placówkę miały 2 Technika, w których w 7 oddziałach uczyło się 167 uczniów (106 kobiet oraz 61 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 65 absolwentów.

  W powiecie średzkim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 126 uczniów (38 kobiet oraz 88 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,7% mieszkańców (11,3% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,6 uczniów. 18,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 18,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,3% mieszkańców powiatu średzkiego w wieku potencjalnej nauki (26,7% kobiet i 25,9% mężczyzn).

 • 12,2% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,2%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Polska
  17,9%
 • 14,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. średzki
  30,6%
  Województwo
  35,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 33,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • powiat średzki
  2,6%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,4%
  woj. dolnośląskie
  12,9%
  Kraj
  12,4%
 • 11,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,6%
  Województwo
  18,9%
  Polska
  18,1%
 • 18,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat średzki
  27,7%
  woj. dolnośląskie
  22,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 19,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,6%
  Dolnośląskie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  21,8%
  woj. dolnośląskie
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 24,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat średzki
  2,1%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 852 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  852,0
  woj. dolnośląskie
  887,0
  Polska
  873,0
 • 0,88 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. średzki
  0,88
  woj. dolnośląskie
  0,85
  Kraj
  0,89
 •  
 • 15Przedszkola
 • 9 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 71 Oddziały
 • 17 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 693 Miejsca
 • 16 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat średzki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 553 Dzieci
 • 753 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 800 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 31 2 lata i mniej
 • 31
 • 369 3 lata
 • 369
 • 393 4 lata
 • 393
 • 362 5 lata
 • 362
 • 393 6 lat
 • 393
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 185 3 lata
 • 185
 • 174 4 lata
 • 174
 • 162 5 lata
 • 162
 • 211 6 lat
 • 211
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 184 3 lata
 • 184
 • 219 4 lata
 • 219
 • 200 5 lata
 • 200
 • 182 6 lat
 • 182
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 335 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 120,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 119,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 16,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 100 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat średzki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87 Dzieci
 • 39 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 48 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,8%
  55,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 20 3 lata
 • 20
 • 29 4 lata
 • 29
 • 25 5 lata
 • 25
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 7 3 lata
 • 7
 • 14 4 lata
 • 14
 • 13 5 lata
 • 13
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 13 3 lata
 • 13
 • 15 4 lata
 • 15
 • 12 5 lata
 • 12
 •  
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat średzki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 226 Oddziały
 • 4 403 Uczniowie
 • 2 151 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 252 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 584 Uczniowie w 1 klasie
 • 288 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 296 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 424 Absolwenci 2016
 • 201 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 223 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,2%
  70,8%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 19,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat średzki
  19,1
  Dolnośląskie
  18,4
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,1
 • 19,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,1
 • 19,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,5
 • 6,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,9
 •  
 • 295,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 254,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 507 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 1 206 niemiecki
 • 301 angielski
 • 30 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 30 niemiecki
 •  
 • 90,89 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,89
  Województwo
  94,88
  Cała Polska
  95,46
 • 88,85 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,85
  Dolnośląskie
  92,92
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat średzki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat średzki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat średzki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 174 Uczniowie
 • 111 Kobiety
  (uczniowie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,8%
  36,2%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Absolwenci
 • 40 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 31 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,2%
  54,8%
 • 26 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  18,6
  Województwo
  26,2
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 15,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 11,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat średzki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 352 Uczniowie
 • 167 Kobiety
  (uczniowie)
 • 185 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,4%
  52,6%
 • 103 Uczniowie w 1 klasie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 93 Absolwenci
 • 42 Kobiety
  (absolwenci)
 • 51 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat średzki
  18,5
  Dolnośląskie
  23,5
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 31,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 26,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat średzki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 120 Uczniowie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie)
 • 86 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,3%
  71,7%
 • 61 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 6 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,7%
  33,3%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  18,0
  Województwo
  18,9
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,0
 • 20,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 20,0
 • 6,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,0
 •  
 •  
 • 1 202 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 604 niemiecki
 • 598 angielski
 • 21 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 21 angielski
 • 13 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 13 niemiecki
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat średzki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat średzki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat średzki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat średzki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie średzkim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie średzkim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 290)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie średzkim: 19 (publiczne: 19, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 4, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie średzkim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 545 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 54 (uczestnicy: 2 580)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 80)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 780)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 90)
  • konkursy: 18 (uczestnicy: 600)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 170)
  • warsztaty: 16 (uczestnicy: 410)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 57 (członkowie: 689)
  • plastyczne/techniczne: 20 (członkowie: 176)
  • taneczne: 7 (członkowie: 95)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 53)
  • teatralne: 2 (członkowie: 17)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 15)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 40)
  • koło gospodyń wiejskich: 21 (członkowie: 293)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 40)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 40)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 17
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 150)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 6)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 74)
  • taneczne: 3 (członkowie: 32)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie średzkim działało 1 kino posiadające 1 salę z 198 miejscami na widowni. Odbyło się 355 seansów, na które przyszło 13 023 widzów, w tym 79 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 160 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie średzkim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 646 zwiedzających, co daje 297 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie średzkim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 171 687 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 25 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 211 825 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 69
  • dostępne dla czytelników: 50
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 50
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 10
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Biblioteki naukowe w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie średzkim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 17 790 wolumenów w tym ziobry specjalne: 207. Odnotowano 1 521 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie średzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie średzkim działało 41 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 945 członków. Zarejestrowano 1 906 ćwiczących (mężczyźni: 1 763, kobiety: 143, chłopcy do lat 18: 840, dziewczęta do lat 18: 97). Aktywnych było 46 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (64), instruktora sportowego (16) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie średzkim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat średzki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat średzki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 45 wypadków drogowych w powiecie średzkim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 50 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 81,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 12,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 91,3 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie średzkim zarejestrowanych było 54 761 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 40 885 samochodów osobowych (736,6 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 5 192 samochodów ciężarowych (129,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 646 autobusów (11,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 973 ciągników siodłowych (35,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 632 motocykli (47,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 10,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,7 lat.


  W 2020 roku w powiecie średzkim znajdowało się 26 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 5 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie średzkim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 45 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 50 Ranni
  (rok 2020)
 • 4 Lekko ranni
 • 46 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie średzkim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 81,07 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. średzki
  81,1
  woj. dolnośląskie
  54,6
  Cała Polska
  61,5
 • 12,61 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  12,6
  woj. dolnośląskie
  5,7
  Kraj
  6,5
 • 90,08 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. średzki
  90,1
  Dolnośląskie
  62,0
  Kraj
  69,2
 • 12,78 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  12,8
  Dolnośląskie
  6,7
  Kraj
  7,6
 • 91,31 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. średzki
  91,3
  Województwo
  73,3
  Polska
  80,2
 • 15,56 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat średzki
  15,6
  woj. dolnośląskie
  10,5
  Cała Polska
  10,6
 • 111,11 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. średzki
  111,1
  Dolnośląskie
  113,7
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 54 761 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie średzkim w 2020 roku
 • 40 885 Samochody osobowe
 • 5 192 Samochody ciężarowe
 • 89 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 646 Autobusy
 • 311 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 975 Ciągniki samochodowe
 • 1 973   Ciągniki siodłowe
 • 3 120 Ciągniki rolnicze
 • 2 632 Motocykle
 • 853   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 713 Motorowery
 • 40 885Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie średzkim
 • Samochody osobowe w powiecie średzkim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 736,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat średzki
  736,6
  Województwo
  679,0
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 993
  • 1400-1649 kg9 720
  • 1650-1899 kg9 702
  • 1900 kg i więcej11 470
 • 9 993 do 1399 kg
 • 9 720 1400-1649 kg
 • 9 702 1650-1899 kg
 • 11 470 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 563 do 1399 cm3
 • 14 563
 • 22 859 1400-1999 cm3
 • 22 859
 • 3 463 2000 i więcej cm3
 • 3 463
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie średzkim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21 181
  • olej napędowy14 707
  • gaz (LPG)4 544
  • pozostałe453
 • 21 181 benzyna
 • 14 707 olej napędowy
 • 4 544 gaz (LPG)
 • 453 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 351 do 1 roku
 • 351
 • 269 2 lata
 • 269
 • 369 3 lata
 • 369
 • 930 4-5 lat
 • 930
 • 965 6-7 lat
 • 965
 • 1 354 8-9 lat
 • 1 354
 • 1 762 10-11 lat
 • 1 762
 • 6 207 12-15 lat
 • 6 207
 • 8 714 16-20 lat
 • 8 714
 • 7 724 21-25 lat
 • 7 724
 • 4 582 26-30 lat
 • 4 582
 • 7 658 31 lat i więcej
 • 7 658
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie średzkim
 • Tutaj
  21,0 lat
  Województwo
  19,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 5 192Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie średzkim
 • Samochody ciężarowe w powiecie średzkim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 129,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. średzki
  129,1
  woj. dolnośląskie
  98,2
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 547 do 999 kg
 • 2 547
 • 1 441 1000-1499 kg
 • 1 441
 • 337 1500-2999 kg
 • 337
 • 42 3000-3499 kg
 • 42
 • 95 3500-4999 kg
 • 95
 • 239 5000-6999 kg
 • 239
 • 163 7000-9999 kg
 • 163
 • 199 10000-14999 kg
 • 199
 • 129 15000 kg i więcej
 • 129
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna623
  • olej napędowy4 127
  • gaz (LPG)162
  • pozostałe280
 • 623 benzyna
 • 4 127 olej napędowy
 • 162 gaz (LPG)
 • 280 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 59 do 1 roku
 • 59
 • 44 2 lata
 • 44
 • 80 3 lata
 • 80
 • 216 4-5 lat
 • 216
 • 233 6-7 lat
 • 233
 • 239 8-9 lat
 • 239
 • 330 10-11 lat
 • 330
 • 785 12-15 lat
 • 785
 • 912 16-20 lat
 • 912
 • 803 21-25 lat
 • 803
 • 402 26-30 lat
 • 402
 • 1 089 31 lat i więcej
 • 1 089
 • 19,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie średzkim
 • pow. średzki
  19,9 lat
  Województwo
  19,4 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 646Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie średzkim
 • Autobusy w powiecie średzkim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 11,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  11,6
  Województwo
  3,7
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy632
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe10
 • 2 benzyna
 • 632 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 10 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 18 do 1 roku
 • 18
 • 15 2 lata
 • 15
 • 8 3 lata
 • 8
 • 8 4-5 lat
 • 8
 • 19 6-7 lat
 • 19
 • 25 8-9 lat
 • 25
 • 36 10-11 lat
 • 36
 • 126 12-15 lat
 • 126
 • 139 16-20 lat
 • 139
 • 102 21-25 lat
 • 102
 • 52 26-30 lat
 • 52
 • 98 31 lat i więcej
 • 98
 • 19,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie średzkim
 • pow. średzki
  19,0 lat
  woj. dolnośląskie
  21,5 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 1 973Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie średzkim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie średzkim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 35,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat średzki
  35,5
  woj. dolnośląskie
  8,2
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy1 908
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe63
 • 2 benzyna
 • 1 908 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 63 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 89 do 1 roku
 • 89
 • 122 2 lata
 • 122
 • 127 3 lata
 • 127
 • 322 4-5 lat
 • 322
 • 295 6-7 lat
 • 295
 • 244 8-9 lat
 • 244
 • 99 10-11 lat
 • 99
 • 285 12-15 lat
 • 285
 • 133 16-20 lat
 • 133
 • 125 21-25 lat
 • 125
 • 63 26-30 lat
 • 63
 • 69 31 lat i więcej
 • 69
 • 10,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie średzkim
 • Powiat
  10,4 lat
  Dolnośląskie
  14,3 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 2 632Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie średzkim
 • Motocykle w powiecie średzkim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 47,4 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat średzki
  47,4
  Dolnośląskie
  35,4
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 64 do 1 roku
 • 64
 • 26 2 lata
 • 26
 • 22 3 lata
 • 22
 • 142 4-5 lat
 • 142
 • 62 6-7 lat
 • 62
 • 56 8-9 lat
 • 56
 • 96 10-11 lat
 • 96
 • 298 12-15 lat
 • 298
 • 304 16-20 lat
 • 304
 • 256 21-25 lat
 • 256
 • 213 26-30 lat
 • 213
 • 1 093 31 lat i więcej
 • 1 093
 • 23,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie średzkim
 • pow. średzki
  23,7 lat
  Dolnośląskie
  23,0 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 26 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 11 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie średzkim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 367,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  367,8 km
  Województwo
  561,1 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 4,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,7 km
  Dolnośląskie
  3,9 km
  Polska
  4,5 km
 • 5 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 7 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami