Karlino w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Karlino - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Karlino to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu białogardzkiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Karlino.
 • 5 480 Liczba mieszkańców
 • 9,4 km² Powierzchnia
 • 583,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 14 m n.p.m Wysokość
 • 1240 Data założenia
 • 1385 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 94 Numer kierunkowy
 • ZBI Tablice rejestracyjne
 • Waldemar Włodzimierz Miśko Burmistrz miasta
Karlino na mapie
Identyfikatory
 • 15.876954.0335 Współrzędne GPS
 • 3201034 TERYT (TERC)
 • 0949968 SIMC
Herb miasta Karlino
Karlino herb
Flaga miasta Karlino
Karlino flaga

Jak Karlino wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Karlino na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Karlino wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Karlino plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
18Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
26Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
27Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
28Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
35Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
40Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
66Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
68Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
82Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
86Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
86Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
91Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
96Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
135Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
159Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
164Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
183Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
198Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
216Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
236Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
241Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)

Karlino - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
78-230Poczta Karlino, ul. Koszalińska 57

Karlino - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Karlinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Białogardzie (podlega pod: ZUS Oddział w Koszalinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wojska Polskiego 56
78-200 Białogard
Urząd Miejski w Karlinie
(94) 311-72-73
(94) 311-74-10
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

Karlino - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Karlino jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 480, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 5,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Karlina zawarli w 2022 roku 18 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców Karlina jest stanu wolnego, 48,6% żyje w małżeństwie, 9,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Karlino ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -28. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,06 na 1000 mieszkańców Karlina. W 2022 roku urodziło się 44 dzieci, w tym 43,2% dziewczynek i 56,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 388 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,7% zgonów w Karlinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,7% zgonów w Karlinie były nowotwory, a 4,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Karlina przypada 13 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 54 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 77 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Karlina -23. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,3% mieszkańców Karlina jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Karlina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 480 Liczba mieszkańców
 • 2 839 Kobiety
 • 2 641 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Karlinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Karlinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Karlinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Karlina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,1 lat
  Zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Karlino, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Karlina
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Karlino,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Karlino,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Karlino,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,7%
  Województwo
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 23,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 48,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  48,6%
  woj. zachodniopomorskie
  51,0%
  Polska
  54,0%
 • 48,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 48,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,8%
  Województwo
  8,2%
  Kraj
  8,5%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  9,3%
  Województwo
  9,4%
  Kraj
  7,6%
 • 10,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,6% Nieustalone
 • Tutaj
  4,7%
  Zachodniopomorskie
  3,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 3,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Karlinie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,3
  woj. zachodniopomorskie
  4,1
  Polska
  4,1
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,0
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Cały kraj
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Karlinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -28 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,06 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Karlino
  -5,1
  Województwo
  -5,3
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Karlinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Karlinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Karlinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Karlinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 44 Urodzenia żywe
 • 19 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 25 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,2%
  56,8%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,0
  Województwo
  7,1
  Kraj
  8,1
 • 28,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Karlino
  28,3
  woj. zachodniopomorskie
  31,3
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 73 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 73
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 19 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 19
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 388 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 329 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 443 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Karlino
  3 388 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 325 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 32 Waga 4000g - 4499g
 • 32
 • 86 Waga 3500g - 3999g
 • 86
 • 103 Waga 3000g - 3499g
 • 103
 • 43 Waga 2500g - 2999g
 • 43
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,07
  Zachodniopomorskie
  1,18
  Polska
  1,26
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,52
  Województwo
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,48
  Województwo
  0,57
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Karlinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 72 Zgony
 • 32 Kobiety
  (Zgony)
 • 40 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,4%
  55,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,0
  woj. zachodniopomorskie
  12,4
  Cała Polska
  11,9
 • 207,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  207,4
  Województwo
  175,3
  Cała Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Karlino
  0,0
  Województwo
  4,4
  Kraj
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,0
  woj. zachodniopomorskie
  3,4
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białogardzkim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,7%
  Zachodniopomorskie
  36,9%
  Kraj
  36,0%
 • 22,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,7%
  Zachodniopomorskie
  23,6%
  Cała Polska
  23,6%
 • 4,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,4%
  Zachodniopomorskie
  6,1%
  Cała Polska
  6,7%
 • 21 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  26,0
  Kraj
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  75,2
  Cały kraj
  70,6
 • 298,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Karlino
  298,1
  Województwo
  293,4
  Cała Polska
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,7
  Cała Polska
  253,9
 • 587,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 533,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 643,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  587,3
  Województwo
  458,5
  Cały kraj
  426,2
 • 121,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 139,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Karlino
  121,0
  Zachodniopomorskie
  72,6
  Cała Polska
  62,9
 • 17,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  17,5
  Zachodniopomorskie
  29,8
  Cały kraj
  33,8
 • 4,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Karlino
  4,4
  Województwo
  7,1
  Polska
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Karlino
  0,4%
  Zachodniopomorskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 54 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 33 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 77 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 42 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -23 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -23 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Karlinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Karlino, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Karlino - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Karlinie oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,27 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Karlinie to 2 216 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 402 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Karlinie to 5,57 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Karlinie to 117,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,19% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,87% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,34% mieszkań posiada łazienkę, 86,64% korzysta z centralnego ogrzewania, a 38,94% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białogardzkiego.

  Powiat białogardzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 216 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 402,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  402,40
  Województwo
  430,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 59,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Karlino
  59,50 m2
  Województwo
  70,10 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 23,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  23,90 m2
  woj. zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,48 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,48
  Województwo
  3,70
  Cała Polska
  3,83
 • 2,49 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,49
  Województwo
  2,32
  Cała Polska
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Karlino
  0,71
  woj. zachodniopomorskie
  0,63
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,27 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,27
  woj. zachodniopomorskie
  6,21
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 39 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,57 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,57
  woj. zachodniopomorskie
  3,40
  Kraj
  3,89
 • 7,08 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  7,08
  woj. zachodniopomorskie
  21,10
  Kraj
  24,56
 • 822 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 117,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Karlino
  117,4 m2
  Zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,15 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,19%
  Zachodniopomorskie
  98,58%
  Kraj
  97,75%
 • 98,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Karlino
  98,87%
  Województwo
  97,12%
  Cała Polska
  95,18%
 • 97,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,34%
  Województwo
  96,11%
  Cały kraj
  93,75%
 • 86,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  86,64%
  Województwo
  87,94%
  Cała Polska
  85,83%
 • 38,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  38,94%
  woj. zachodniopomorskie
  64,99%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Karlino - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Karlinie na 1000 mieszkańców pracuje 236osób . Jest to więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 38,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 61,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Karlinie wynosiło w 2023 roku 16,0% (16,0% wśród kobiet i 16,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Karlinie wynosiło 5 746,07 PLN, co odpowiada 85.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Karlina 381 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 457 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 76.

  12,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Karlina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 236 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Karlino
  236,0
  woj. zachodniopomorskie
  222,0
  Cały kraj
  259,0
 • 18,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 23,2% Kobiety
 • 15,1% Mężczyźni
 • Miasto
  16,0%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Karlinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Karlinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Karlinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 147 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Karlino
  5 746 PLN
  Zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Karlinie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 381 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 457 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 76 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,20 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 40,1% Przemysł i budownictwo
 • 31,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,0% Pozostałe
 • 42,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Karlinie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 313 Pracujący ogółem
 • 508 Kobiety
 • 805 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Karlinie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Karlino, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  68,8
  woj. zachodniopomorskie
  69,1
  Cały kraj
  69,0
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  37,4
  woj. zachodniopomorskie
  40,0
  Cały kraj
  38,2
 • 119,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  119,2
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Karlino - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Karlinie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 725 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 475 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 58 nowych podmiotów, a 36 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (69) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (36) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (84) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (29) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Karlinie najwięcej (23) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (711) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,2% (197) podmiotów, a 71,6% (519) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Karlinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 725 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 197 Przemysł i budownictwo
 • 519 Pozostała działalność
 • 58 Podmioty nowo zarejestrowane w Karlinie w 2023 roku
 • 36 Podmioty wyrejestrowane w Karlinie w 2023 roku
 • 475 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 711 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 711
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 724 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 724
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 24 Spółki handlowe ogółem
 • 24
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 22  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 22
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 23 Spółki cywilne ogółem
 • 23
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 475 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 135 Budownictwo
 • 135
 • 88 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 88
 • 49 Przetwórstwo przemysłowe
 • 49
 • 36 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 36
 • 32 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 32
 • 31 Pozostała działalność
 • 31
 • 22 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 22
 • 18 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 18
 • 17 Transport i gospodarka magazynowa
 • 17
 • 12 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 12
 • 10 Edukacja
 • 10
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Karlino - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Karlinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 133 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,07 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Karlinie wynosi 84,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Karlina najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 15,93 (wykrywalność 79%) oraz o charakterze kryminalnym - 15,60 (wykrywalność 78%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,87 (94%), drogowe - 1,40 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Karlina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Karlino, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 133 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 133
 • 86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 86
 • 32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 32
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 88 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 88
 • 24,07 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  24,07
  Zachodniopomorskie
  22,28
  Polska
  22,81
 • 15,60 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,60
  Województwo
  15,77
  Cała Polska
  12,98
 • 5,87 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,87
  Zachodniopomorskie
  2,98
  Kraj
  6,99
 • 1,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,40
  woj. zachodniopomorskie
  2,47
  Kraj
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,22
  Województwo
  0,45
  Cały kraj
  0,35
 • 15,93 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,93
  Województwo
  10,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Karlino, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  85%
  woj. zachodniopomorskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  78%
  Województwo
  63%
  Polska
  63%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  95%
  Zachodniopomorskie
  83%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Karlino
  100%
  woj. zachodniopomorskie
  90%
  Cały kraj
  88%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Karlino
  79%
  Zachodniopomorskie
  50%
  Polska
  51%

Karlino - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Karlina wyniosła w 2022 roku 83,9 mln złotych, co daje 9,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Karlina - 22.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,1 mln złotych, czyli 15,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Karlina wyniosła w 2022 roku 82,8 mln złotych, co daje 9,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.6%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (7.9%). W budżecie Karlina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 941 złotych na mieszkańca (9,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 66,3 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 19,9%.
 • Wydatki budżetu w Karlinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Karlina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Karlino, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Karlina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,2 mln

  5,3 tys(100%)

  51,5 mln

  5,6 tys(100%)

  54,1 mln

  5,9 tys(100%)

  62,0 mln

  6,8 tys(100%)

  63,5 mln

  7,0 tys(100%)

  60,7 mln

  6,9 tys(100%)

  70,5 mln

  8,1 tys(100%)

  83,9 mln

  9,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,6 mln

  2,1 tys(25.7%)

  11,5 mln

  1,9 tys(22.4%)

  12,5 mln

  2,1 tys(23%)

  15,7 mln

  2,6 tys(25.2%)

  14,7 mln

  2,5 tys(23.1%)

  14,6 mln

  2,5 tys(24%)

  16,0 mln

  2,7 tys(22.7%)

  18,7 mln

  3,4 tys(22.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,1 mln

  1,0 tys(12.5%)

  5,4 mln

  908(10.5%)

  5,3 mln

  887(9.8%)

  6,4 mln

  1,1 tys(10.2%)

  4,2 mln

  706(6.6%)

  4,3 mln

  730(7%)

  8,6 mln

  1,5 tys(12.2%)

  9,2 mln

  1,7 tys(11%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  1,2 tys(14.2%)

  12,8 mln

  2,2 tys(24.9%)

  3,0 mln

  510(5.6%)

  3,2 mln

  538(5.1%)

  3,2 mln

  534(5%)

  3,3 mln

  567(5.5%)

  3,6 mln

  614(5.1%)

  7,5 mln

  1,4 tys(9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,4 mln

  738(8.9%)

  4,2 mln

  710(8.2%)

  4,8 mln

  812(8.9%)

  5,5 mln

  932(8.9%)

  5,0 mln

  846(7.9%)

  5,4 mln

  917(8.9%)

  5,8 mln

  989(8.2%)

  6,7 mln

  1,2 tys(8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,3 mln

  888(10.7%)

  3,1 mln

  525(6.1%)

  1,6 mln

  265(2.9%)

  1,6 mln

  265(2.5%)

  361,6 tys

  61,1(0.6%)

  470,3 tys

  80,2(0.8%)

  1,9 mln

  334(2.8%)

  6,1 mln

  1,1 tys(7.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,5 mln

  922(11.1%)

  6,1 mln

  1,0 tys(11.9%)

  6,4 mln

  1,1 tys(11.8%)

  8,3 mln

  1,4 tys(13.4%)

  11,1 mln

  1,9 tys(17.6%)

  6,0 mln

  1,0 tys(9.9%)

  5,5 mln

  937(7.7%)

  5,9 mln

  1,1 tys(7.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,7 mln

  294(3.6%)

  2,5 mln

  420(4.8%)

  3,1 mln

  528(5.8%)

  2,8 mln

  469(4.5%)

  2,9 mln

  482(4.5%)

  2,2 mln

  384(3.7%)

  4,8 mln

  820(6.8%)

  5,9 mln

  1,1 tys(7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  910,9 tys

  153(1.9%)

  1,1 mln

  185(2.1%)

  603,1 tys

  101(1.1%)

  1,3 mln

  216(2.1%)

  1,9 mln

  321(3%)

  2,9 mln

  490(4.7%)

  2,6 mln

  440(3.6%)

  4,8 mln

  869(5.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  237(2.9%)

  1,2 mln

  210(2.4%)

  1,1 mln

  189(2.1%)

  1,1 mln

  179(1.7%)

  1,3 mln

  217(2%)

  885,1 tys

  151(1.5%)

  611,8 tys

  105(0.9%)

  2,0 mln

  368(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,5 mln

  246(3%)

  624,0 tys

  105(1.2%)

  633,5 tys

  106(1.2%)

  576,8 tys

  97,4(0.9%)

  555,9 tys

  93,9(0.9%)

  928,9 tys

  158(1.5%)

  884,3 tys

  152(1.3%)

  1,8 mln

  320(2.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  227(2.7%)

  1,3 mln

  217(2.5%)

  1,4 mln

  230(2.5%)

  1,4 mln

  241(2.3%)

  2,1 mln

  347(3.2%)

  1,4 mln

  243(2.4%)

  1,4 mln

  248(2.1%)

  1,7 mln

  300(2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  316,1 tys

  53,3(0.6%)

  307,4 tys

  51,8(0.6%)

  264,5 tys

  44,5(0.5%)

  250,7 tys

  42,4(0.4%)

  358,2 tys

  60,5(0.6%)

  612,7 tys

  105(1%)

  782,5 tys

  134(1.1%)

  858,8 tys

  156(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  596,6 tys

  101(1.2%)

  672,8 tys

  113(1.3%)

  642,1 tys

  108(1.2%)

  693,3 tys

  117(1.1%)

  710,6 tys

  120(1.1%)

  784,9 tys

  134(1.3%)

  814,9 tys

  140(1.2%)

  824,0 tys

  150(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  167,4 tys

  28,2(0.3%)

  301,0 tys

  50,7(0.6%)

  403,6 tys

  67,8(0.7%)

  474,2 tys

  80,1(0.8%)

  387,1 tys

  65,4(0.6%)

  305,7 tys

  52,2(0.5%)

  379,6 tys

  65,1(0.5%)

  386,0 tys

  70,1(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  179,0 tys

  30,2(0.4%)

  145,5 tys

  24,5(0.3%)

  187,2 tys

  31,5(0.3%)

  193,4 tys

  32,7(0.3%)

  171,8 tys

  29,0(0.3%)

  185,3 tys

  31,6(0.3%)

  243,0 tys

  41,7(0.3%)

  285,6 tys

  51,9(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  9,9 tys

  1,7(0%)

  7,6 tys

  1,3(0%)

  10,9 tys

  1,8(0%)

  12,5 tys

  2,1(0%)

  15,2 tys

  2,6(0%)

  11,5 tys

  2,0(0%)

  302,9 tys

  52,0(0.4%)

  86,6 tys

  15,7(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  89,2 tys

  15,0(0.2%)

  84,5 tys

  14,2(0.2%)

  125,2 tys

  21,0(0.2%)

  114,8 tys

  19,4(0.2%)

  95,1 tys

  16,1(0.1%)

  50,9 tys

  8,7(0.1%)

  63,3 tys

  10,9(0.1%)

  85,7 tys

  15,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,1 tys

  9,8(0.1%)

  6,6 tys

  1,1(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  70,1 tys

  11,8(0.1%)

  63,1 tys

  10,7(0.1%)

  56,1 tys

  9,6(0.1%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 tys

  1,2(0%)

  4,4 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  506,5 tys

  85,6(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  158,6 tys

  27,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Karlinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Karlina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Karlino, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Karlina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,6 mln

  5,5 tys(100%)

  52,5 mln

  5,7 tys(100%)

  58,3 mln

  6,3 tys(100%)

  56,1 mln

  6,1 tys(100%)

  64,0 mln

  7,0 tys(100%)

  63,8 mln

  7,3 tys(100%)

  74,8 mln

  8,6 tys(100%)

  82,8 mln

  9,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,4 mln

  3,1 tys(36.4%)

  19,3 mln

  3,2 tys(36.7%)

  27,0 mln

  4,5 tys(46.2%)

  20,6 mln

  3,5 tys(36.7%)

  20,6 mln

  3,5 tys(32.3%)

  21,7 mln

  3,7 tys(33.9%)

  23,8 mln

  4,1 tys(31.8%)

  32,2 mln

  5,8 tys(38.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,3 mln

  1,4 tys(16.4%)

  8,5 mln

  1,4 tys(16.3%)

  8,4 mln

  1,4 tys(14.4%)

  8,8 mln

  1,5 tys(15.7%)

  8,9 mln

  1,5 tys(14%)

  10,7 mln

  1,8 tys(16.7%)

  11,8 mln

  2,0 tys(15.8%)

  12,9 mln

  2,3 tys(15.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,7 mln

  628(7.4%)

  4,2 mln

  710(8%)

  4,3 mln

  724(7.4%)

  5,8 mln

  973(10.3%)

  10,4 mln

  1,8 tys(16.3%)

  7,4 mln

  1,3 tys(11.6%)

  9,1 mln

  1,6 tys(12.1%)

  6,6 mln

  1,2 tys(7.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,0 mln

  679(8%)

  2,4 mln

  400(4.5%)

  2,0 mln

  329(3.4%)

  2,2 mln

  365(3.8%)

  3,6 mln

  609(5.6%)

  2,4 mln

  413(3.8%)

  4,8 mln

  820(6.4%)

  6,1 mln

  1,1 tys(7.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  570,0 tys

  96,0(1.1%)

  671,5 tys

  113(1.3%)

  471,5 tys

  79,2(0.8%)

  1,1 mln

  191(2%)

  2,2 mln

  373(3.4%)

  1,8 mln

  302(2.8%)

  2,5 mln

  421(3.3%)

  4,4 mln

  793(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  844(9.9%)

  10,7 mln

  1,8 tys(20.5%)

  1,2 mln

  196(2%)

  1,1 mln

  183(1.9%)

  977,8 tys

  165(1.5%)

  1,0 mln

  178(1.6%)

  1,1 mln

  182(1.4%)

  4,1 mln

  746(5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  792,9 tys

  134(1.6%)

  792,7 tys

  134(1.5%)

  1,6 mln

  271(2.8%)

  3,0 mln

  509(5.4%)

  1,9 mln

  323(3%)

  899,4 tys

  153(1.4%)

  1,7 mln

  292(2.3%)

  1,9 mln

  343(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,7 mln

  454(5.3%)

  1,6 mln

  277(3.1%)

  465,6 tys

  78,3(0.8%)

  134,2 tys

  22,7(0.2%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  215,0 tys

  36,7(0.3%)

  2,7 mln

  456(3.6%)

  1,7 mln

  309(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  590(6.9%)

  432,5 tys

  72,9(0.8%)

  135,8 tys

  22,8(0.2%)

  30,8 tys

  5,2(0.1%)

  8,8 tys

  1,5(0%)

  25,8 tys

  4,4(0%)

  231,2 tys

  39,6(0.3%)

  1,0 mln

  182(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  571,6 tys

  96,3(1.1%)

  628,5 tys

  106(1.2%)

  613,7 tys

  103(1.1%)

  678,7 tys

  115(1.2%)

  707,3 tys

  120(1.1%)

  780,0 tys

  133(1.2%)

  788,7 tys

  135(1.1%)

  814,5 tys

  148(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  299,8 tys

  50,5(0.6%)

  387,3 tys

  65,3(0.7%)

  207,5 tys

  34,9(0.4%)

  313,6 tys

  53,0(0.6%)

  242,5 tys

  41,0(0.4%)

  523,4 tys

  89,3(0.8%)

  218,9 tys

  37,5(0.3%)

  409,0 tys

  74,3(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,7 mln

  294(3.5%)

  2,5 mln

  416(4.7%)

  415,6 tys

  69,8(0.7%)

  465,8 tys

  78,7(0.8%)

  667,5 tys

  113(1%)

  333,6 tys

  56,9(0.5%)

  224,3 tys

  38,5(0.3%)

  310,2 tys

  56,3(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  100,6 tys

  16,9(0.2%)

  93,3 tys

  15,7(0.2%)

  119,4 tys

  20,1(0.2%)

  128,4 tys

  21,7(0.2%)

  158,9 tys

  26,9(0.2%)

  161,0 tys

  27,5(0.3%)

  204,0 tys

  35,0(0.3%)

  160,3 tys

  29,1(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  493,8 tys

  83,2(1%)

  6,5 tys

  1,1(0%)

  12,2 tys

  2,1(0%)

  7,1 tys

  1,2(0%)

  12,6 tys

  2,1(0%)

  11,5 tys

  2,0(0%)

  14,8 tys

  2,5(0%)

  140,1 tys

  25,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  226,8 tys

  38,2(0.4%)

  216,7 tys

  36,5(0.4%)

  165,4 tys

  27,8(0.3%)

  128,2 tys

  21,7(0.2%)

  133,0 tys

  22,5(0.2%)

  102,0 tys

  17,4(0.2%)

  100,5 tys

  17,2(0.1%)

  103,9 tys

  18,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,8 tys

  1,1(0%)

  5,9 tys

  1,0(0%)

  10,5 tys

  1,8(0%)

  11,5 tys

  1,9(0%)

  13,7 tys

  2,3(0%)

  14,7 tys

  2,5(0%)

  14,8 tys

  2,5(0%)

  32,4 tys

  5,9(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  55,0 tys

  9,3(0.1%)

  952

  0,2(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,8 tys

  9,6(0.1%)

  422,5 tys

  72,1(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,1 tys

  9,8(0.1%)

  6,6 tys

  1,1(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  70,1 tys

  11,8(0.1%)

  63,1 tys

  10,7(0.1%)

  56,1 tys

  9,6(0.1%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  112

  0,0(0%)

  300

  0,1(0%)

  535,6 tys

  91,9(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Karlino - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 397 mieszkańców Karlina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 709 kobiet oraz 688 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 19,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców Karlina, gimnazjalnym 4,0%, natomiast 18,1% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Karlina mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Karlinie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (19,0%) oraz zasadnicze zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,6%) oraz średnie zawodowe (21,1%).

  W roku 2022 w Karlinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 11 oddziałów uczęszczało 263 dzieci (130 dziewczynek oraz 133 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Karlinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 158 dzieci (81 dziewczynek oraz 77 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  16,3% mieszkańców Karlina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,1% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 145 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,69 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 22 oddziałach uczyło się 499 uczniów (263 kobiety oraz 236 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Karlinie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 19 oddziałach uczyło się 499 uczniów (247 kobiet oraz 252 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (29,0% wśród dziewczynek i 25,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 103,74.

  W Karlinie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 22 uczniów (9 kobiet oraz 13 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Karlinie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 68 uczniów (36 kobiet oraz 32 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 32 absolwentów.

  W Karlinie znajduje się 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 164 uczniów (47 kobiet oraz 117 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 10 absolwentów.

  W Karlinie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 77 uczniów (29 kobiet oraz 48 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,2% mieszkańców (21,1% wśród dziewczyn i 19,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,0 uczniów. 25,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 16,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,9% mieszkańców Karlina w wieku potencjalnej nauki (22,1% kobiet i 21,7% mężczyzn).

 • 15,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,0%
  woj. zachodniopomorskie
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 18,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,6%
  Województwo
  35,6%
  Kraj
  35,2%
 • 37,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,8%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,9%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,8%
  woj. zachodniopomorskie
  19,1%
  Kraj
  20,0%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,6%
  Zachodniopomorskie
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,0%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,1%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Polska
  12,3%
 • 19,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,7%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1145 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 145,0
  Województwo
  900,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,69 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,69
  Zachodniopomorskie
  0,97
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 11 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 250 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Karlino) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 263 Dzieci
 • 130 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 133 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 68 3 lata
 • 68
 • 49 4 lata
 • 49
 • 80 5 lata
 • 80
 • 63 6 lat
 • 63
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 33 3 lata
 • 33
 • 23 4 lata
 • 23
 • 43 5 lata
 • 43
 • 30 6 lat
 • 30
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 35 3 lata
 • 35
 • 26 4 lata
 • 26
 • 37 5 lata
 • 37
 • 33 6 lat
 • 33
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 23,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 23,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Karlinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Karlinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka (Kubuś Puchatek)
  Publiczne
  94 311-77-85
  94 311-77-85
  ul. Moniuszki 8
  78-230 Karlino
  923221
 • Szkoły podstawowe w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Karlino) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 499 Uczniowie
 • 263 Kobiety
  (uczniowie)
 • 236 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,7%
  47,3%
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 95 Absolwenci
 • 45 Kobiety
  (absolwenci)
 • 50 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Karlino
  22,7
  Województwo
  17,6
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 29,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 103,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Karlino
  103,74
  woj. zachodniopomorskie
  96,34
  Kraj
  95,96
 • 102,49 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  102,49
  Województwo
  94,40
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Karlino) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Karlino) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Karlinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Karlinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty)
  Publiczna
  94 311-74-17
  94 311-74-17
  ul. Traugutta 2
  78-230 Karlino
  1943336
 • Szkoły ponadpodstawowe w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Karlino) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 22 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,9%
  59,1%
 •  
 • 22,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  22,0
  Województwo
  25,0
  Polska
  26,5
 •  
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Karlino) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 164 Uczniowie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie)
 • 117 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,7%
  71,3%
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  16,4
  Województwo
  23,8
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 14,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 9,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Karlino) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  25,7
  woj. zachodniopomorskie
  20,2
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Karlinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Karlinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Karlinie
  Publiczna
  94 311-78-44
  94 311-78-44
  ul. Ks. Brzóski 6
  78-230 Karlino
  247-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Karlinie
  Publiczne
  94 311-78-44
  94 311-78-44
  ul. Ks. Brzóski 6
  78-230 Karlino
  222-
  Liceum Ogólnokształcące w Karlinie
  Publiczne
  94 311-78-44
  94 311-78-44
  ul. Ks. Brzóski 6
  78-230 Karlino
  113-
 • Edukacyjne grupy wieku w Karlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Karlino, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Karlino, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Karlino, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Karlino - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Karlinie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Karlinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Karlinie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Karlinie: 2 (publiczne: 1, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Karlinie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 60 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 138 (uczestnicy: 7 100)
  • seanse filmowe: 28 (uczestnicy: 660)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 210)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 450)
  • koncerty: 11 (uczestnicy: 990)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 275)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 30)
  • konkursy: 32 (uczestnicy: 870)
  • pokazy teatralne: 14 (uczestnicy: 960)
  • warsztaty: 38 (uczestnicy: 835)
  • inne: 7 (uczestnicy: 1 820)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 107)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 22)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 35)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 35)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 70)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 3 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Karlinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 35 252 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 38 282 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Karlinie działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 211 członków. Zarejestrowano 220 ćwiczących (mężczyźni: 162, kobiety: 58, chłopcy do lat 18: 140, dziewczęta do lat 18: 54). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Karlinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Karlinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Karlina znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Karlinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XV w. (ul. Plac Jana Pawła II 12)dnia 1955-05-25, wykaz dokumentów: 82 z 1955-05-25; 106 z 1956-10-30
  • Miasto z 1385 r.dnia 1956-09-04, wykaz dokumentów: 44 z 1956-09-04
  • Stodoła z XIX w. (ul. Szczecińska 19)dnia 1960-03-19, wykaz dokumentów: 246 z 1960-03-19; 1257 z 1997-10-15
  • Zamek z XIV - XVI (ul. Szczecińska 19)dnia 1960-03-19, wykaz dokumentów: 246 z 1960-03-19; A-428 z 2009-09-28
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Konopnickiej 29)dnia 1965-03-15, wykaz dokumentów: 411 z 1965-03-15; A-473 z 2009-12-07
  • Park z 2. poł. XIX w.dnia 1978-06-26, wykaz dokumentów: 1044 z 1978-06-26; A-448 z 2009-11-23
  • Spichlerz z końca XIX w. (ul. Szczecińska 17)dnia 1983-07-20, wykaz dokumentów: 1181 z 1983-07-20; A-431 z 2009-09-28
  • Kuźnia z XIX w. (ul. Szczecińska 19)dnia 1997-10-15, wykaz dokumentów: 1257 z 1997-10-15; A-474 z 2009-12-07
  • Obora z XIX w. (ul. Szczecińska 19)dnia 1997-10-15, wykaz dokumentów: 1257 z 1997-10-15; A-474 z 2009-12-07
  • Magazyn z XIX w. (ul. Szczecińska 19)dnia 1997-10-15, wykaz dokumentów: 1257 z 1997-10-15; A-474 z 2009-12-07
  • Dwór z XIX w. (ul. Szczecińska 19)dnia 1997-10-15, wykaz dokumentów: 1257 z 1997-10-15; A-474 z 2009-12-07
  • Zespół - folwark z XIX w. (ul. Szczecińska 19)dnia 1997-10-15, wykaz dokumentów: 1257 z 1997-10-15; A-474 z 2009-12-07
  • Willa z przełomu XIX/XX w. (ul. Koszalińska 94)dnia 2004-10-27, wykaz dokumentów: A-181 z 2004-10-27
 • Formy ochrony przyrody w Karlinie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Karlina znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Karlinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Radwi Chocieli i Chotli - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 21861.73 ha
  • Dorzecze Parsęty - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 27710.43 ha

Karlino - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 23 wypadków drogowych w Karlinie odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 28 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 417,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 72,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Karlinie znajdowało się 18 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białogardzkiego.

  Powiat białogardzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Karlinie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 23 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 28 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 23 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Karlinie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 417,65 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Karlino
  417,7
  woj. zachodniopomorskie
  998,0
  Cała Polska
  1 100,9
 • 72,63 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  72,6
  Zachodniopomorskie
  102,2
  Kraj
  104,4
 • 508,44 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Karlino
  508,4
  Województwo
  1 178,3
  Cała Polska
  1 327,3
 • 17,39 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  17,4
  Zachodniopomorskie
  10,2
  Cała Polska
  9,5
 • 121,74 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  121,7
  woj. zachodniopomorskie
  118,1
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 15 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Karlinie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 276,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 276,3 km
  Zachodniopomorskie
  542,9 km
  Kraj
  633,6 km
 • 21,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Karlino
  21,1 km
  Województwo
  7,6 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Karlino przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 6droga krajowa nr 6(Goleniów - Glewice - Kikorze - Olchowo - Wojcieszyn - Żabowo - Wyszogóra - Lisowo - Płoty - Wicimice - Pniewo - Skrzydłowo - Czartkowo - Rzesznikowo - Rymań - Leszczyn - Dębica - Słowenkowo - Gościnko - Karwin - Malonowo - Kozia Góra - Karlino - Żelimucha - Biesiekierz - Nowe Bielice - Stare Bielice - Koszalin - Sianów - Pękanino - Niemica - Malechowo - Karwice - Rzyszczewo - Bobrowice - Bobrowiczki - Sławno - Warszkowo - Sycewice - Reblinko - Redzikowo - Sąborze - Mianowice - Domaradz - Nowa Dąbrowa - Żochowo - Poganice - Darżyno - Potęgowo - Chlewnica - Pogorzelice - Leśnice - Lębork - Godętowo - Wielistowo - Bożepole Wielkie - Bożepole Małe - Strzebielino - Kębłowo - Gościcino - Bolszewo - Wejherowo - Reda - Rumia - Gdynia)
  • DW 163droga wojewódzka nr 163(Kołobrzeg - Stramnica - Czernin - Dygowo - Pyszka - Wrzosowo - Łykowo - Brzeźno - Karlino - Redlino - Białogard - Moczyłki - Przegonia - Byszyno - Wygoda - Tychówko - Bolkowo - Buślary - Połczyn-Zdrój - Gaworkowo - Kluczewo - Stare Drawsko - Czaplin Nowy - Czaplinek - Piekary - Broczyno - Machliny - Kosin - Dobrzyca - Golce - Glinki - Kłębowiec - Wałcz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Karlino przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 404Linia kolejowa nr 404: Szczecinek - Kołobrzeg [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Szczecinek - Szczecinek Chyże - Dalęcino - Przeradz - Iwin - Grzmiąca - Wielanowo - Tychowo - Podborsko - Białogard -Karlino - Daszewo - Wrzosowo - Jazy - Dygowo - Stramnica - Kołobrzeg)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Karlinie istnieje 50 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 4 Marca

  ul. Białogardzka

  ul. Bogusława X

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Chopina

  ul. Cisowa

  ul. Cyprysowa

  ul. Dworcowa

  ul. Jaworskiej

  ul. Jedności

  ul. Jodłowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Koszalińska

  ul. Kołobrzeska

  ul. Kościuszki

  ul. Krasickiego

  ul. Krótka

  ul. Księdza Brzóski

  ul. Leśna

  ul. Modrzewiowa

  ul. Moniuszki

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Niepodległości

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrzei

  ul. Parkowa

  ul. Pełki

  ul. Plac Jana Pawła II

  ul. Prusa

  ul. Przyjaźni

  ul. Sawickiej

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spichrzowa

  ul. Spokojna

  ul. Stroma

  ul. Szczecińska

  ul. Szymanowskiego

  ul. Słoneczna

  ul. Traugutta

  ul. Waryńskiego

  ul. Wigury

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolgast

  ul. Wolności

  ul. Wyzwolenia

  ul. Zwycięstwa

  ul. Świerkowa

  ul. Żwirki