Powiat żuromiński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat żuromiński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 38 515 Liczba mieszkańców
 • 807 km2 Powierzchnia
 • 49 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 27,3% Stopa urbanizacji
 • Jerzy Rzymowski Starosta
 • pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin Adres starostwa powiatowego
 • WZU Tablice rejestracyjne
Powiat żuromiński na mapie
Identyfikatory
 • 1437 TERYT (TERC)
Herb powiatu żuromińskiego
powiat żuromiński herb
Flaga powiatu żuromińskiego
powiat żuromiński flaga

powiat żuromiński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie
23 657 23 98
23 657 21 60
ul.Warszawska 25
09-300 Żuromin
Komenda Powiatowa Policji w Żurominie
23 657 12 00
23 657 12 48
ul.Warszawska 8
09-300 Żuromin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie
23 657 31 37
24 657 31 37
ul.Lidzbarska
09-300 Żuromin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
23 657 22 17, 23 657 38 88
23 657 22 17, 23 657 38 88
ul. Przemysłowa 10
09-300 Żuromin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
23 657 39 47
23 657 39 47
ul.Olszewska 7
09-300 Żuromin
Starostwo Powiatowe w Żurominie
(23) 657-47-00 21
(23) 657-35-35
Pl. Piłsudskiego
09-300 Żuromin

Powiat żuromiński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat żuromiński ma 38 515 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 5,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu żuromińskiego w 2050 roku wynosi 29 322, z czego 14 625 to kobiety, a 14 697 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu żuromińskiego zawarli w 2019 roku 200 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców powiatu żuromińskiego jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 2,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat żuromiński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -117. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,02 na 1000 mieszkańców powiatu żuromińskiego. W 2019 roku urodziło się 355 dzieci, w tym 45,9% dziewczynek i 54,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 357 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 42,6% zgonów w powiecie żuromińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,6% zgonów w powiecie żuromińskim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu żuromińskiego przypada 12.2 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 286 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 551 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu żuromińskiego -265. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  61,0% mieszkańców powiatu żuromińskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu żuromińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 38 515 Liczba mieszkańców
 • 19 502 Kobiety
 • 19 013 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie żuromińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie żuromińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie żuromińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu żuromińskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 29 322 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 14 625 Kobiety
 • 14 697 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie żuromińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie żuromińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie żuromińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu żuromińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. żuromiński
  41,5 lat
  Województwo
  41,5 lat
  Cała Polska
  41,9 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat żuromiński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu żuromińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • powiat żuromiński
  28,0%
  Mazowieckie
  28,4%
  Polska
  28,8%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  58,7%
  Mazowieckie
  55,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 57,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,2%
  woj. mazowieckie
  9,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 17,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,5%
  woj. mazowieckie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Powiat
  0,6%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie żuromińskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  5,2
  woj. mazowieckie
  4,9
  Cała Polska
  4,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. żuromiński
  1,2
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,7
 • 200 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie żuromińskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -117 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -62 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -55 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,02 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. żuromiński
  -3,0
  woj. mazowieckie
  0,4
  Kraj
  -0,9
 • -0,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie żuromińskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie żuromińskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie żuromińskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie żuromińskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 355 Urodzenia żywe
 • 163 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 192 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,9%
  54,1%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat żuromiński
  9,2
  woj. mazowieckie
  11,0
  Cały kraj
  9,8
 • 40,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,5
  Województwo
  46,5
  Cały kraj
  41,8
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 357 g Średnia waga noworodków
 • 3 310 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 396 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat żuromiński
  3 357 g
  woj. mazowieckie
  3 399 g
  Cała Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 110 Waga 3500g - 3999g
 • 110
 • 130 Waga 3000g - 3499g
 • 130
 • 50 Waga 2500g - 2999g
 • 50
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat żuromiński
  1,31
  Województwo
  1,57
  Polska
  1,42
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat żuromiński
  0,60
  woj. mazowieckie
  0,76
  Polska
  0,69
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. żuromiński
  0,75
  Województwo
  1,03
  Kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie żuromińskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 472 Zgony
 • 225 Kobiety
  (Zgony)
 • 247 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,7%
  52,3%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,2
  Województwo
  10,7
  Polska
  10,7
 • 133,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  133,0
  Mazowieckie
  96,8
  Cała Polska
  109,3
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,6
  Województwo
  3,2
  Cała Polska
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,1
  woj. mazowieckie
  3,0
  Polska
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żuromińskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. żuromiński
  42,6%
  Mazowieckie
  34,7%
  Cały kraj
  40,5%
 • 26,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. żuromiński
  26,6%
  Mazowieckie
  25,5%
  Cała Polska
  26,4%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,1%
  Mazowieckie
  8,5%
  Cała Polska
  6,7%
 • 7,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  7,0
  Kraj
  9,8
 • 65,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,6
  Polska
  72,2
 • 347,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat żuromiński
  347,7
  Województwo
  278,2
  Cały kraj
  284,5
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  257,4
  Kraj
  263,9
 • 557,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 610,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 503,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat żuromiński
  557,3
  Mazowieckie
  378,0
  Kraj
  437,2
 • 58,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  58,5
  Województwo
  58,3
  Cały kraj
  71,0
 • 30,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat żuromiński
  30,2
  woj. mazowieckie
  36,3
  Cała Polska
  34,8
 • 5,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  5,0
  woj. mazowieckie
  7,5
  Polska
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,4%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 286 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 159 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 127 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 551 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 300 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 251 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -264 Saldo migracji
 • -142 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -122 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -265 Saldo migracji wewnętrznych
 • -141 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -124 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie żuromińskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat żuromiński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żuromiński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie żuromińskim oddano do użytku 39 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,01 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie żuromińskim to 12 236 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 314 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  89,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 10,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie żuromińskim to 5,64 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie żuromińskim to 143,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,63% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,87% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,27% mieszkań posiada łazienkę, 79,45% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,02% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 12 236 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 314,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. żuromiński
  314,20
  woj. mazowieckie
  426,20
  Kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 86,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  86,90 m2
  woj. mazowieckie
  72,30 m2
  Cała Polska
  74,20 m2
 • 27,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,30 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,40 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,40
  woj. mazowieckie
  3,62
  Cała Polska
  3,82
 • 3,18 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. żuromiński
  3,18
  Mazowieckie
  2,35
  Kraj
  2,63
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat żuromiński
  0,72
  woj. mazowieckie
  0,65
  Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 39 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 1,01 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  1,01
  woj. mazowieckie
  7,96
  Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 220 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,64 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. żuromiński
  5,64
  Mazowieckie
  3,49
  Polska
  3,78
 • 5,71 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. żuromiński
  5,71
  woj. mazowieckie
  27,78
  Cała Polska
  20,42
 • 5 613 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 143,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat żuromiński
  143,9 m2
  woj. mazowieckie
  82,3 m2
  Kraj
  88,6 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. żuromiński
  0,15 m2
  woj. mazowieckie
  0,65 m2
  Cały kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 93,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat żuromiński
  93,63%
  Województwo
  95,93%
  Cała Polska
  96,88%
 • 86,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat żuromiński
  86,87%
  Województwo
  93,66%
  Polska
  93,83%
 • 83,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  83,27%
  woj. mazowieckie
  91,69%
  Polska
  91,54%
 • 79,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. żuromiński
  79,45%
  Mazowieckie
  86,80%
  Cały kraj
  82,60%
 • 0,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. żuromiński
  0,02%
  woj. mazowieckie
  56,98%
  Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat żuromiński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie żuromińskim na 1000 mieszkańców pracuje 115osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 59,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie żuromińskim wynosiło w 2019 roku 14,4% (17,2% wśród kobiet i 12,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żuromińskim wynosiło 3 576,47 PLN, co odpowiada 74.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żuromińskiego 2 331 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 590 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -741.

  64,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żuromińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 9,1% w przemyśle i budownictwie, a 6,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 115 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. żuromiński
  115,0
  Mazowieckie
  309,0
  Cały kraj
  251,0
 • 14,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 18,1% Kobiety
 • 12,2% Mężczyźni
 • Powiat
  14,4%
  Województwo
  4,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie żuromińskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie żuromińskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie żuromińskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 576 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat żuromiński
  3 576 PLN
  Województwo
  5 889 PLN
  Cała Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie żuromińskim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 331 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 590 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -741 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 64,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 72,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 9,1% Przemysł i budownictwo
 • 4,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 13,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,8% Pozostałe
 • 29,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie żuromińskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 464 Pracujący ogółem
 • 2 646 Kobiety
 • 1 818 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie żuromińskim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat żuromiński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 63,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat żuromiński
  63,9
  Mazowieckie
  69,6
  Cała Polska
  66,7
 • 34,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat żuromiński
  34,0
  Mazowieckie
  37,0
  Polska
  36,5
 • 114,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat żuromiński
  114,0
  Województwo
  113,6
  Cała Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat żuromiński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie żuromińskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 807 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 309 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 251 nowych podmiotów, a 163 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (423) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (220) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (415) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (163) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie żuromińskim najwięcej (94) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 724) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  11,0% (309) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,9% (726) podmiotów, a 63,1% (1 772) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie żuromińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.5%) oraz Budownictwo (19.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 2 807 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 309 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 726 Przemysł i budownictwo
 • 1 772 Pozostała działalność
 • 251 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie żuromińskim w 2019 roku
 • 163 Podmioty wyrejestrowane w powiecie żuromińskim w 2019 roku
 • 2 309 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 724 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 724
 • 69 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 69
 • 13 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 13
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 2 806 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 806
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 Spółdzielnie ogółem
 • 14
 • 102 Spółki handlowe ogółem
 • 102
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 74  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 74
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 94 Spółki cywilne ogółem
 • 94
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 309 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 658 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 658
 • 460 Budownictwo
 • 460
 • 269 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 269
 • 196 Przetwórstwo przemysłowe
 • 196
 • 146 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 146
 • 108 Pozostała działalność
 • 108
 • 105 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 105
 • 93 Transport i gospodarka magazynowa
 • 93
 • 61 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 61
 • 55 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 55
 • 43 Informacja i komunikacja
 • 43
 • 34 Edukacja
 • 34
 • 32 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 32
 • 27 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 27
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żuromiński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie żuromińskim stwierdzono 465 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,02 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie żuromińskim wynosi 83,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu żuromińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,30 (wykrywalność 69%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,23 (wykrywalność 74%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,72 (88%), drogowe - 1,86 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (63%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 465 Przestępstwa ogółem
 • 465
 • 241 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 241
 • 144 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 144
 • 72 Przestępstwa drogowe
 • 72
 • 11 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 11
 • 205 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 205
 • 12,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  12,02
  woj. mazowieckie
  21,24
  Cały kraj
  20,75
 • 6,23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,23
  Województwo
  14,55
  Cała Polska
  13,21
 • 3,72 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,72
  Mazowieckie
  4,17
  Kraj
  4,88
 • 1,86 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,86
  Województwo
  1,84
  Cała Polska
  1,86
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,28
  Województwo
  0,34
  Kraj
  0,43
 • 5,30 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat żuromiński
  5,30
  Mazowieckie
  11,23
  Cała Polska
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  83%
  Mazowieckie
  63%
  Kraj
  73%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  75%
  Mazowieckie
  54%
  Cała Polska
  65%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  89%
  Województwo
  72%
  Kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Mazowieckie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat żuromiński
  64%
  Województwo
  83%
  Cały kraj
  86%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. żuromiński
  69%
  Mazowieckie
  40%
  Cała Polska
  53%

Powiat żuromiński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu żuromińskiego wyniosła w 2018 roku 48,0 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.6% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu żuromińskiego - 31.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,7 mln złotych, czyli 16,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu żuromińskiego wyniosła w 2018 roku 45,6 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.5% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (49.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.2%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8.5%). W budżecie powiatu żuromińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 144 złotych na mieszkańca (12,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,0 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie żuromińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu żuromińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu żuromińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,1 mln

  1,2 tys(100%)

  42,5 mln

  1,1 tys(100%)

  41,3 mln

  1,0 tys(100%)

  42,0 mln

  1,1 tys(100%)

  40,9 mln

  1,0 tys(100%)

  39,5 mln

  998(100%)

  44,6 mln

  1,1 tys(100%)

  48,0 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,7 mln

  340(29.2%)

  15,9 mln

  395(37.4%)

  15,3 mln

  383(37.1%)

  14,7 mln

  369(35%)

  14,6 mln

  369(35.8%)

  14,1 mln

  357(35.7%)

  15,0 mln

  381(33.6%)

  14,9 mln

  383(31.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,9 mln

  295(25.3%)

  5,8 mln

  143(13.6%)

  6,7 mln

  168(16.3%)

  7,9 mln

  198(18.8%)

  6,5 mln

  165(16%)

  4,4 mln

  110(11%)

  8,2 mln

  210(18.5%)

  8,7 mln

  222(18%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,1 mln

  102(8.7%)

  4,4 mln

  110(10.4%)

  4,3 mln

  109(10.5%)

  4,5 mln

  113(10.8%)

  4,5 mln

  113(10.9%)

  4,7 mln

  119(11.9%)

  5,2 mln

  133(11.8%)

  5,4 mln

  139(11.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  77,6(6.7%)

  3,3 mln

  80,8(7.7%)

  3,3 mln

  83,3(8.1%)

  3,3 mln

  81,8(7.8%)

  3,3 mln

  83,3(8.1%)

  3,6 mln

  89,9(9%)

  3,8 mln

  96,4(8.5%)

  4,0 mln

  103(8.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  80,7(6.9%)

  3,5 mln

  85,8(8.1%)

  4,1 mln

  103(10%)

  3,9 mln

  98,2(9.3%)

  4,1 mln

  102(9.9%)

  4,4 mln

  111(11.1%)

  3,4 mln

  87,3(7.7%)

  3,8 mln

  98,1(8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,0 mln

  49,8(4.3%)

  1,7 mln

  41,7(4%)

  1,8 mln

  44,1(4.3%)

  1,9 mln

  47,1(4.5%)

  1,8 mln

  46,1(4.5%)

  1,9 mln

  48,8(4.9%)

  1,8 mln

  46,3(4.1%)

  2,1 mln

  53,6(4.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,9 mln

  96,1(8.3%)

  2,9 mln

  72,2(6.8%)

  387,4 tys

  9,7(0.9%)

  344,0 tys

  8,6(0.8%)

  650,4 tys

  16,4(1.6%)

  315,8 tys

  8,0(0.8%)

  634,7 tys

  16,2(1.4%)

  1,9 mln

  47,9(3.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 mln

  46,4(4%)

  2,1 mln

  51,7(4.9%)

  2,2 mln

  56,2(5.4%)

  2,2 mln

  56,2(5.3%)

  2,2 mln

  54,2(5.3%)

  1,9 mln

  47,2(4.7%)

  1,5 mln

  38,5(3.4%)

  1,5 mln

  39,8(3.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,3 mln

  33,3(2.9%)

  1,2 mln

  30,4(2.9%)

  1,4 mln

  33,7(3.3%)

  1,3 mln

  33,6(3.2%)

  1,4 mln

  34,3(3.3%)

  1,4 mln

  34,5(3.5%)

  1,4 mln

  36,5(3.2%)

  1,5 mln

  39,7(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  794,3 tys

  19,7(1.7%)

  746,6 tys

  18,5(1.8%)

  643,2 tys

  16,1(1.6%)

  646,5 tys

  16,2(1.5%)

  707,2 tys

  17,8(1.7%)

  887,4 tys

  22,4(2.2%)

  991,4 tys

  25,2(2.2%)

  914,4 tys

  23,5(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  63,6 tys

  1,6(0.1%)

  45,0 tys

  1,1(0.1%)

  14,4 tys

  0,4(0%)

  139,6 tys

  3,5(0.3%)

  16,7 tys

  0,4(0%)

  10,1 tys

  0,3(0%)

  287,4 tys

  7,3(0.6%)

  845,2 tys

  21,7(1.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  392,4 tys

  9,7(0.8%)

  407,6 tys

  10,1(1%)

  418,4 tys

  10,5(1%)

  430,0 tys

  10,8(1%)

  486,6 tys

  12,2(1.2%)

  464,5 tys

  11,7(1.2%)

  474,9 tys

  12,1(1.1%)

  484,8 tys

  12,4(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  114,1 tys

  2,8(0.2%)

  184,7 tys

  4,6(0.4%)

  203,3 tys

  5,1(0.5%)

  209,3 tys

  5,3(0.5%)

  189,4 tys

  4,8(0.5%)

  181,5 tys

  4,6(0.5%)

  180,5 tys

  4,6(0.4%)

  208,2 tys

  5,3(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  352,2 tys

  8,7(0.7%)

  307,4 tys

  7,6(0.7%)

  207,7 tys

  5,2(0.5%)

  103,0 tys

  2,6(0.2%)

  276,1 tys

  6,9(0.7%)

  1,1 mln

  28,7(2.9%)

  188,5 tys

  4,8(0.4%)

  165,7 tys

  4,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  0,2(0%)

  121,7 tys

  3,1(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  19,5 tys

  0,5(0%)

  51,8 tys

  1,3(0.1%)

  21,0 tys

  0,5(0.1%)

  31,9 tys

  0,8(0.1%)

  16,8 tys

  0,4(0%)

  24,4 tys

  0,6(0.1%)

  68,2 tys

  1,7(0.2%)

  62,8 tys

  1,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  55,3 tys

  1,4(0.1%)

  46,7 tys

  1,2(0.1%)

  52,6 tys

  1,3(0.1%)

  58,2 tys

  1,5(0.1%)

  59,6 tys

  1,5(0.1%)

  59,3 tys

  1,5(0.2%)

  47,8 tys

  1,2(0.1%)

  52,9 tys

  1,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,6 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,9 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,5 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  13,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,3 tys

  2,6(0.2%)

  226,0 tys

  5,7(0.5%)

  135,0 tys

  3,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie żuromińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu żuromińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu żuromińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,5 mln

  1,2 tys(100%)

  41,3 mln

  1,0 tys(100%)

  40,0 mln

  996(100%)

  40,8 mln

  1,0 tys(100%)

  40,3 mln

  1,0 tys(100%)

  39,1 mln

  987(100%)

  42,3 mln

  1,1 tys(100%)

  45,6 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,6 mln

  534(45.4%)

  22,2 mln

  552(53.8%)

  22,6 mln

  566(56.6%)

  22,4 mln

  563(55%)

  21,7 mln

  546(53.9%)

  21,2 mln

  536(54.3%)

  21,6 mln

  550(51%)

  22,7 mln

  583(49.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,1 mln

  101(8.6%)

  4,1 mln

  102(10%)

  4,3 mln

  107(10.7%)

  5,0 mln

  126(12.3%)

  5,3 mln

  135(13.3%)

  5,7 mln

  144(14.6%)

  6,2 mln

  158(14.6%)

  6,9 mln

  178(15.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 mln

  74,8(6.4%)

  3,1 mln

  77,4(7.5%)

  3,2 mln

  79,4(7.9%)

  3,1 mln

  78,7(7.7%)

  3,2 mln

  79,9(7.9%)

  3,4 mln

  85,6(8.7%)

  3,6 mln

  93,0(8.6%)

  3,9 mln

  99,4(8.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  53,6(4.6%)

  2,3 mln

  56,7(5.5%)

  2,5 mln

  62,6(6.3%)

  2,6 mln

  65,7(6.4%)

  2,8 mln

  70,5(7%)

  3,2 mln

  80,4(8.1%)

  3,1 mln

  77,9(7.2%)

  3,4 mln

  88,4(7.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,4 mln

  183(15.6%)

  2,1 mln

  51,0(5%)

  1,2 mln

  29,0(2.9%)

  1,9 mln

  48,5(4.7%)

  1,6 mln

  40,0(4%)

  279,1 tys

  7,1(0.7%)

  2,0 mln

  50,3(4.7%)

  1,8 mln

  45,0(3.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  45,4(3.9%)

  2,1 mln

  52,0(5.1%)

  2,2 mln

  56,1(5.6%)

  2,2 mln

  56,1(5.5%)

  2,1 mln

  54,1(5.3%)

  1,8 mln

  44,7(4.5%)

  1,5 mln

  38,5(3.6%)

  1,4 mln

  35,4(3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  61,1 tys

  1,5(0.1%)

  85,0 tys

  2,1(0.2%)

  70,7 tys

  1,8(0.2%)

  275,9 tys

  6,9(0.7%)

  152,1 tys

  3,8(0.4%)

  124,2 tys

  3,1(0.3%)

  432,8 tys

  11,0(1%)

  993,4 tys

  25,5(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  915,0 tys

  22,6(1.9%)

  566,7 tys

  14,1(1.4%)

  567,2 tys

  14,2(1.4%)

  639,1 tys

  16,0(1.6%)

  750,6 tys

  18,9(1.9%)

  849,1 tys

  21,5(2.2%)

  879,8 tys

  22,4(2.1%)

  890,5 tys

  22,9(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  803,2 tys

  19,9(1.7%)

  224,5 tys

  5,6(0.5%)

  640,8 tys

  16,0(1.6%)

  342,0 tys

  8,6(0.8%)

  442,9 tys

  11,1(1.1%)

  342,0 tys

  8,6(0.9%)

  394,8 tys

  10,1(0.9%)

  703,9 tys

  18,1(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  31,3(2.7%)

  750,5 tys

  18,6(1.8%)

  814,5 tys

  20,4(2%)

  948,4 tys

  23,8(2.3%)

  851,7 tys

  21,4(2.1%)

  852,6 tys

  21,5(2.2%)

  670,9 tys

  17,1(1.6%)

  698,8 tys

  17,9(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,4 mln

  83,6(7.1%)

  2,0 mln

  48,7(4.7%)

  331,9 tys

  8,3(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  554,2 tys

  14,2(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  327,7 tys

  8,1(0.7%)

  1,1 mln

  26,7(2.6%)

  1,0 mln

  25,2(2.5%)

  601,1 tys

  15,1(1.5%)

  766,2 tys

  19,3(1.9%)

  694,2 tys

  17,5(1.8%)

  945,9 tys

  24,1(2.2%)

  517,5 tys

  13,3(1.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  303,5 tys

  7,5(0.6%)

  313,0 tys

  7,8(0.8%)

  322,1 tys

  8,1(0.8%)

  324,2 tys

  8,1(0.8%)

  345,5 tys

  8,7(0.9%)

  335,4 tys

  8,5(0.9%)

  337,4 tys

  8,6(0.8%)

  354,3 tys

  9,1(0.8%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  121,7 tys

  3,1(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  105,1 tys

  2,6(0.2%)

  129,5 tys

  3,2(0.3%)

  64,5 tys

  1,6(0.2%)

  99,7 tys

  2,5(0.2%)

  97,8 tys

  2,5(0.2%)

  92,4 tys

  2,3(0.2%)

  94,2 tys

  2,4(0.2%)

  70,9 tys

  1,8(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  202,1 tys

  5,0(0.4%)

  280,5 tys

  7,0(0.7%)

  144,0 tys

  3,6(0.4%)

  97,8 tys

  2,5(0.2%)

  82,1 tys

  2,1(0.2%)

  108,0 tys

  2,7(0.3%)

  99,0 tys

  2,5(0.2%)

  69,1 tys

  1,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  48,0 tys

  1,2(0.1%)

  41,8 tys

  1,0(0.1%)

  25,7 tys

  0,6(0.1%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  8,1 tys

  0,2(0%)

  6,4 tys

  0,2(0%)

  22,3 tys

  0,6(0.1%)

  55,5 tys

  1,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,6 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,9 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,5 tys

  0,4(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat żuromiński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 9 337 mieszkańców powiatu żuromińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 616 kobiet oraz 4 721 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 13,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,3% mieszkańców powiatu żuromińskiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 30,0% podstawowym ukończonym. 4,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu żuromińskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie żuromińskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (32,0%) oraz zasadnicze zawodowe (16,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,4%) oraz podstawowe ukończone (28,0%).

  W roku 2018 w powiecie żuromińskim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 36 oddziałów uczęszczało 745 dzieci (384 dziewczynki oraz 361 chłopców). Dostępne były 802 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie żuromińskim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 25 oddziałów uczęszczało 522 dzieci (244 dziewczynki oraz 278 chłopców). Dostępne były 563 miejsca.

  16,1% mieszkańców powiatu żuromińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 666 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,30 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 27 szkół podstawowych, w których w 236 oddziałach uczyło się 3 092 uczniów (1 536 kobiet oraz 1 556 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie żuromińskim placówkę miało 30 szkół podstawowych, w których w 205 oddziałach uczyło się 2 860 uczniów (1 417 kobiet oraz 1 443 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,53.

  W powiecie żuromińskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 468 uczniów (298 kobiet oraz 170 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 163 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie żuromińskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 30 oddziałach uczyło się 875 uczniów (526 kobiet oraz 349 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 258 absolwentów.

  W powiecie żuromińskim znajdują się 2 Technika, w których w 25 oddziałach uczyło się 643 uczniów (219 kobiet oraz 424 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 144 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie żuromińskim placówkę miały 2 Technika, w których w 28 oddziałach uczyło się 740 uczniów (260 kobiet oraz 480 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 75 absolwentów.

  W powiecie żuromińskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 61 uczniów (23 kobiety oraz 38 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,6 uczniów. 20,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,1% mieszkańców powiatu żuromińskiego w wieku potencjalnej nauki (32,0% kobiet i 32,3% mężczyzn).

 • 9,9% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  9,9%
  woj. mazowieckie
  24,4%
  Cały kraj
  17,9%
 • 12,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. żuromiński
  26,1%
  Mazowieckie
  34,8%
  Polska
  33,3%
 • 28,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • powiat żuromiński
  1,9%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,3%
  Województwo
  14,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat żuromiński
  13,8%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Polska
  18,1%
 • 12,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  23,3%
  Mazowieckie
  17,3%
  Kraj
  22,9%
 • 16,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. żuromiński
  6,4%
  Mazowieckie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 30,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat żuromiński
  30,0%
  Województwo
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 32,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 28,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  4,3%
  woj. mazowieckie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 5,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 666 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat żuromiński
  666,0
  woj. mazowieckie
  935,0
  Polska
  873,0
 • 1,30 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,30
  Mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 17 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 36 Oddziały
 • 21 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 802 Miejsca
 • 8 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat żuromiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 745 Dzieci
 • 384 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 361 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,5%
  48,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 145 3 lata
 • 145
 • 216 4 lata
 • 216
 • 172 5 lata
 • 172
 • 201 6 lat
 • 201
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 81 3 lata
 • 81
 • 114 4 lata
 • 114
 • 80 5 lata
 • 80
 • 101 6 lat
 • 101
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 64 3 lata
 • 64
 • 102 4 lata
 • 102
 • 92 5 lata
 • 92
 • 100 6 lat
 • 100
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 290 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 50,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 49,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 22,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 10 Oddziały
 • 74 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat żuromiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89 Dzieci
 • 41 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 48 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,1%
  53,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 18 4 lata
 • 18
 • 22 5 lata
 • 22
 • 24 6 lat
 • 24
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 9 4 lata
 • 9
 • 8 5 lata
 • 8
 • 13 6 lat
 • 13
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 9 4 lata
 • 9
 • 14 5 lata
 • 14
 • 11 6 lat
 • 11
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 •  
 • 12,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 12,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat żuromiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 231 Oddziały
 • 3 079 Uczniowie
 • 1 532 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 547 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,8%
  50,2%
 • 368 Uczniowie w 1 klasie
 • 177 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 191 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 382 Absolwenci 2016
 • 168 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 214 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5 Oddziały
 • 13 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,8%
  69,2%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci 2016
 • 1 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 13,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  13,1
  Mazowieckie
  17,6
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,1
 • 13,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,1
 • 13,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13,3
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 311,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 258,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3 793 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 3 074 angielski
 • 719 niemiecki
 • 136 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 136 niemiecki
 • 3 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 3 angielski
 •  
 • 93,53 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,53
  Mazowieckie
  98,96
  Cały kraj
  95,46
 • 92,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. żuromiński
  92,80
  Województwo
  97,33
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat żuromiński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat żuromiński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat żuromiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 416 Uczniowie
 • 267 Kobiety
  (uczniowie)
 • 149 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,2%
  35,8%
 • 131 Uczniowie w 1 klasie
 • 84 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 134 Absolwenci
 • 77 Kobiety
  (absolwenci)
 • 57 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 52 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,6%
  40,4%
 • 20 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,6
  woj. mazowieckie
  26,1
  Kraj
  26,2
 •  
 • 31,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 20,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat żuromiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 643 Uczniowie
 • 219 Kobiety
  (uczniowie)
 • 424 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,1%
  65,9%
 • 172 Uczniowie w 1 klasie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 123 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 144 Absolwenci
 • 62 Kobiety
  (absolwenci)
 • 82 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat żuromiński
  25,7
  Województwo
  23,2
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 55,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 26,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat żuromiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 61 Uczniowie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,7%
  62,3%
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat żuromiński
  20,3
  Województwo
  18,4
  Cały kraj
  17,9
 •  
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2 213 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 1 157 angielski
 • 1 056 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat żuromiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 2 Oddziały
 • 39 Uczniowie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,7%
  33,3%
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  19,5
  woj. mazowieckie
  21,1
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 19,5 Szkoły policealne ogółem
 • 19,5
 • 19,5 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 19,5
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat żuromiński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat żuromiński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat żuromiński, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żuromiński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie żuromińskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2019 roku):
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie żuromińskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W powiecie żuromińskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 299 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 99 (uczestnicy: 12 635)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 550)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 1 064)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 1 200)
  • koncerty: 11 (uczestnicy: 4 870)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 886)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 1 200)
  • konkursy: 15 (uczestnicy: 746)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 1 220)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 71)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 54)
  • warsztaty: 17 (uczestnicy: 314)
  • inne: 1 (uczestnicy: 460)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 492)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 158)
  • taneczne: 2 (członkowie: 32)
  • muzyczne: 12 (członkowie: 105)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 82)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 31)
  • inne: 3 (członkowie: 84)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 13)
  • tańca: 1 (absolwenci: 13)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 3
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 156)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 56)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 75)
  • taneczne: 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie żuromińskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 159 miejscami na widowni. Odbyło się 175 seansów, na które przyszło 15 020 widzów, w tym 72 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 7 700 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie żuromińskim działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 1 800 zwiedzających, co daje 465 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie żuromińskim działało 9 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 96 869 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 19 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 135 040 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 101
  • dostępne dla czytelników: 70
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 70
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie żuromińskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 13 936 wolumenów w tym ziobry specjalne: 44. Odnotowano 431 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 112 wolumenów. Odnotowano 638 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie żuromińskim działało 12 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 587 członków. Zarejestrowano 618 ćwiczących (mężczyźni: 479, kobiety: 139, chłopcy do lat 18: 379, dziewczęta do lat 18: 126). Aktywne były 22 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (16), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie żuromińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żuromiński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat żuromiński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 23 wypadków drogowych w powiecie żuromińskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 25 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 58,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,7 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 68,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie żuromińskim zarejestrowanych było 36 566 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 24 943 samochodów osobowych (640,5 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 3 643 samochodów ciężarowych (99,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 82 autobusów (2,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 219 ciągników siodłowych (5,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 645 motocykli (42,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,9 lat.


  W 2018 roku w powiecie żuromińskim znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 taksówki oraz 3 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 23 Wypadki drogowe
 • 3 Ofiary śmiertelne
 • 25 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie żuromińskim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 58,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  58,8
  woj. mazowieckie
  74,8
  Cała Polska
  82,5
 • 7,67 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat żuromiński
  7,7
  Województwo
  8,3
  Polska
  7,5
 • 8,20 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. żuromiński
  8,2
  Województwo
  9,2
  Cała Polska
  9,3
 • 68,37 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  68,4
  Województwo
  96,4
  Kraj
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 36 566 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie żuromińskim w 2018 roku
 • 24 943 Samochody osobowe
 • 3 643 Samochody ciężarowe
 • 162 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 82 Autobusy
 • 160 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 219 Ciągniki samochodowe
 • 219   Ciągniki siodłowe
 • 5 874 Ciągniki rolnicze
 • 1 645 Motocykle
 • 650   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 162 Motorowery
 • 24 943Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie żuromińskim
 • Samochody osobowe w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 640,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  640,5
  Mazowieckie
  678,0
  Polska
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 021
  • 1400-1649 kg6 830
  • 1650-1899 kg5 886
  • 1900 kg i więcej6 206
 • 6 021 do 1399 kg
 • 6 830 1400-1649 kg
 • 5 886 1650-1899 kg
 • 6 206 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 662 do 1399 cm3
 • 9 662
 • 13 540 1400-1999 cm3
 • 13 540
 • 1 741 2000 i więcej cm3
 • 1 741
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8 962
  • olej napędowy8 471
  • gaz (LPG)7 297
  • pozostałe213
 • 8 962 benzyna
 • 8 471 olej napędowy
 • 7 297 gaz (LPG)
 • 213 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 180 do 1 roku
 • 180
 • 119 2 lata
 • 119
 • 149 3 lata
 • 149
 • 403 4-5 lat
 • 403
 • 948 6-7 lat
 • 948
 • 1 175 8-9 lat
 • 1 175
 • 1 756 10-11 lat
 • 1 756
 • 4 158 12-15 lat
 • 4 158
 • 6 394 16-20 lat
 • 6 394
 • 4 119 21-25 lat
 • 4 119
 • 2 412 26-30 lat
 • 2 412
 • 3 130 31 lat i więcej
 • 3 130
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie żuromińskim
 • pow. żuromiński
  19,3 lat
  Województwo
  16,8 lat
  Polska
  18,3 lat
 • 3 643Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie żuromińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 99,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. żuromiński
  99,2
  woj. mazowieckie
  126,6
  Polska
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 830 do 999 kg
 • 1 830
 • 1 018 1000-1499 kg
 • 1 018
 • 254 1500-2999 kg
 • 254
 • 39 3000-3499 kg
 • 39
 • 65 3500-4999 kg
 • 65
 • 215 5000-6999 kg
 • 215
 • 103 7000-9999 kg
 • 103
 • 80 10000-14999 kg
 • 80
 • 39 15000 kg i więcej
 • 39
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna244
  • olej napędowy2 392
  • gaz (LPG)890
  • pozostałe117
 • 244 benzyna
 • 2 392 olej napędowy
 • 890 gaz (LPG)
 • 117 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 19 do 1 roku
 • 19
 • 12 2 lata
 • 12
 • 17 3 lata
 • 17
 • 86 4-5 lat
 • 86
 • 109 6-7 lat
 • 109
 • 198 8-9 lat
 • 198
 • 226 10-11 lat
 • 226
 • 513 12-15 lat
 • 513
 • 737 16-20 lat
 • 737
 • 577 21-25 lat
 • 577
 • 365 26-30 lat
 • 365
 • 784 31 lat i więcej
 • 784
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie żuromińskim
 • powiat żuromiński
  21,0 lat
  Województwo
  17,5 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 82Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie żuromińskim
 • Autobusy w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 2,1 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat żuromiński
  2,1
  woj. mazowieckie
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy74
  • gaz (LPG)8
  • pozostałe0
 • 0 benzyna
 • 74 olej napędowy
 • 8 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 12 12-15 lat
 • 12
 • 20 16-20 lat
 • 20
 • 18 21-25 lat
 • 18
 • 8 26-30 lat
 • 8
 • 12 31 lat i więcej
 • 12
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie żuromińskim
 • pow. żuromiński
  20,5 lat
  woj. mazowieckie
  19,0 lat
  Cały kraj
  21,0 lat
 • 219Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie żuromińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 5,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  5,6
  Mazowieckie
  19,3
  Cały kraj
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy209
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe8
 • 0 benzyna
 • 209 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 8 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 2 3 lata
 • 2
 • 14 4-5 lat
 • 14
 • 15 6-7 lat
 • 15
 • 18 8-9 lat
 • 18
 • 37 10-11 lat
 • 37
 • 43 12-15 lat
 • 43
 • 41 16-20 lat
 • 41
 • 21 21-25 lat
 • 21
 • 9 26-30 lat
 • 9
 • 15 31 lat i więcej
 • 15
 • 15,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie żuromińskim
 • Powiat
  15,0 lat
  Województwo
  9,4 lat
  Kraj
  12,0 lat
 • 1 645Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie żuromińskim
 • Motocykle w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 42,2 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. żuromiński
  42,2
  Mazowieckie
  36,2
  Cała Polska
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 8 2 lata
 • 8
 • 55 3 lata
 • 55
 • 17 4-5 lat
 • 17
 • 37 6-7 lat
 • 37
 • 39 8-9 lat
 • 39
 • 70 10-11 lat
 • 70
 • 106 12-15 lat
 • 106
 • 127 16-20 lat
 • 127
 • 89 21-25 lat
 • 89
 • 192 26-30 lat
 • 192
 • 901 31 lat i więcej
 • 901
 • 26,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie żuromińskim
 • pow. żuromiński
  26,9 lat
  Mazowieckie
  21,5 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie żuromińskim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 133,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  133,9 km
  Województwo
  561,2 km
  Cała Polska
  444,7 km
 • 2,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  2,8 km
  Województwo
  3,7 km
  Polska
  3,6 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba taksówek