Powiat żuromiński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat żuromiński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 37 736 Liczba mieszkańców
 • 807 km2 Powierzchnia
 • 47 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 27,3% Stopa urbanizacji
 • Jerzy Rzymowski Starosta
 • pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin Adres starostwa powiatowego
 • WZU Tablice rejestracyjne
Powiat żuromiński na mapie
Identyfikatory
 • 1437 TERYT (TERC)
Herb powiatu żuromińskiego
powiat żuromiński herb
Flaga powiatu żuromińskiego
powiat żuromiński flaga

powiat żuromiński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie
23 657 23 98
23 657 21 60
ul.Warszawska 25
09-300 Żuromin
Komenda Powiatowa Policji w Żurominie
23 657 12 00
23 657 12 48
ul.Warszawska 8
09-300 Żuromin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie
23 657 31 37
24 657 31 37
ul.Lidzbarska
09-300 Żuromin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
23 657 22 17, 23 657 38 88
23 657 22 17, 23 657 38 88
ul. Przemysłowa 10
09-300 Żuromin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
23 657 39 47
23 657 39 47
ul.Olszewska 7
09-300 Żuromin
Starostwo Powiatowe w Żurominie
(23) 657-47-00 21
(23) 657-35-35
Pl. Piłsudskiego
09-300 Żuromin

Powiat żuromiński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat żuromiński ma 37 736 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 7,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu żuromińskiego w 2050 roku wynosi 29 322, z czego 14 625 to kobiety, a 14 697 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu żuromińskiego zawarli w 2021 roku 168 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców powiatu żuromińskiego jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat żuromiński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -211. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,57 na 1000 mieszkańców powiatu żuromińskiego. W 2021 roku urodziło się 328 dzieci, w tym 44,2% dziewczynek i 55,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 364 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,61 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,7% zgonów w powiecie żuromińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,8% zgonów w powiecie żuromińskim były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu żuromińskiego przypada 14.22 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 302 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 554 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu żuromińskiego -252. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  60,4% mieszkańców powiatu żuromińskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu żuromińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 37 736 Liczba mieszkańców
 • 19 090 Kobiety
 • 18 646 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie żuromińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie żuromińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie żuromińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu żuromińskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 29 322 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 14 625 Kobiety
 • 14 697 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie żuromińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie żuromińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie żuromińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu żuromińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. żuromiński
  41,9 lat
  woj. mazowieckie
  41,7 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat żuromiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu żuromińskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat żuromiński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat żuromiński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat żuromiński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • pow. żuromiński
  28,2%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • powiat żuromiński
  57,3%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,7%
  Województwo
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat żuromiński
  4,2%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • powiat żuromiński
  0,6%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie żuromińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat żuromiński
  4,4
  woj. mazowieckie
  4,6
  Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. żuromiński
  1,5
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 168 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie żuromińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -211 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -124 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -87 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,57 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,6
  Województwo
  -3,6
  Polska
  -4,9
 • -4,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie żuromińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie żuromińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie żuromińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie żuromińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 328 Urodzenia żywe
 • 145 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 183 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,2%
  55,8%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,7
  Mazowieckie
  10,0
  Cała Polska
  8,7
 • 38,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,6
  Województwo
  42,2
  Cała Polska
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 364 g Średnia waga noworodków
 • 3 294 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 419 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 364 g
  woj. mazowieckie
  3 396 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 27 Waga 4000g - 4499g
 • 27
 • 109 Waga 3500g - 3999g
 • 109
 • 118 Waga 3000g - 3499g
 • 118
 • 52 Waga 2500g - 2999g
 • 52
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,26
  Województwo
  1,49
  Kraj
  1,32
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. żuromiński
  0,56
  Województwo
  0,73
  Kraj
  0,64
 • 0,61 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. żuromiński
  0,61
  woj. mazowieckie
  0,73
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie żuromińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 539 Zgony
 • 269 Kobiety
  (Zgony)
 • 270 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,9%
  50,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 14,2 Zgony na 1000 ludności
 • powiat żuromiński
  14,2
  Województwo
  13,6
  Cała Polska
  13,6
 • 164,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. żuromiński
  164,3
  Mazowieckie
  136,2
  Polska
  156,7
 • 6,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat żuromiński
  6,1
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,9
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat żuromiński
  4,0
  Mazowieckie
  3,4
  Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żuromińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,7%
  Województwo
  30,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 22,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat żuromiński
  22,8%
  woj. mazowieckie
  18,6%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,8%
  woj. mazowieckie
  6,4%
  Polska
  5,4%
 • 61 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Cały kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  65,5
  Kraj
  74,4
 • 337,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  337,1
  woj. mazowieckie
  248,2
  Cała Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  228,1
  Cała Polska
  246,5
 • 556,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 643,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 467,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  556,4
  Województwo
  407,0
  Kraj
  475,8
 • 50,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 6,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  50,5
  woj. mazowieckie
  50,0
  Cała Polska
  70,6
 • 64,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. żuromiński
  64,9
  Mazowieckie
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 16,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat żuromiński
  16,2
  woj. mazowieckie
  6,7
  Polska
  6,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,1%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie żuromińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 Osoby w zamachach samobójczych
 • 0 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 16 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. żuromiński
  16,0
  Mazowieckie
  24,0
  Polska
  36,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. żuromiński
  13,0
  woj. mazowieckie
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 5 powieszenie się
 • 5
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 4 powieszenie się
 • 4
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 nieustalona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 nieustalona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 3 50-60 lat
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony3
 • 1 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 3 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony3
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony2
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 2 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony2
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 2 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 302 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 155 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 147 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 554 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 297 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 257 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -256 Saldo migracji
 • -147 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -109 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -252 Saldo migracji wewnętrznych
 • -142 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -110 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie żuromińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat żuromiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żuromiński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie żuromińskim oddano do użytku 63 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,67 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie żuromińskim to 12 389 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 324 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie żuromińskim to 5,79 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie żuromińskim to 136,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,71% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,04% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,49% mieszkań posiada łazienkę, 79,72% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,02% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie żuromińskim 121 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 425 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 295 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 84 transakcje (mediana cen - 3 459 zł/m2, średnia - 3 403 zł/m2), a na rynku wtórnym 37 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 179 zł/m2, średnia - 3 062 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 425 zł
 • powiat żuromiński
  3 425 zł
  woj. mazowieckie
  7 414 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 3 425 zł Ogółem
 • 3 425 zł
 • 3 420 zł do 40 m2
 • 3 420 zł
 • 3 456 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 456 zł
 • 3 475 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 475 zł
 • 3 197 zł od 80,1 m2
 • 3 197 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 295 zł
 • pow. żuromiński
  3 295 zł
  woj. mazowieckie
  7 646 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 3 295 zł Ogółem
 • 3 295 zł
 • 3 245 zł do 40 m2
 • 3 245 zł
 • 3 364 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 364 zł
 • 3 103 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 103 zł
 • 3 296 zł od 80,1 m2
 • 3 296 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 121
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m223
  • od 40,1 do 60 m269
  • od 60,1 do 80 m216
  • od 80,1 m213
 • 23 do 40 m2
 • 69 od 40,1 do 60 m2
 • 16 od 60,1 do 80 m2
 • 13 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie żuromińskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 459 zł
 • powiat żuromiński
  3 459 zł
  Województwo
  7 067 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 3 459 zł Ogółem
 • 3 459 zł
 • 3 496 zł do 40 m2
 • 3 496 zł
 • 3 476 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 476 zł
 • 3 482 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 482 zł
 • 3 211 zł od 80,1 m2
 • 3 211 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 403 zł
 • powiat żuromiński
  3 403 zł
  Województwo
  7 229 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 3 403 zł Ogółem
 • 3 403 zł
 • 3 427 zł do 40 m2
 • 3 427 zł
 • 3 455 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 455 zł
 • 3 455 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 455 zł
 • 3 208 zł od 80,1 m2
 • 3 208 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 84
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m215
  • od 40,1 do 60 m248
  • od 60,1 do 80 m211
  • od 80,1 m210
 • 15 do 40 m2
 • 48 od 40,1 do 60 m2
 • 11 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 179 zł
 • Tutaj
  3 179 zł
  woj. mazowieckie
  7 982 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 3 179 zł Ogółem
 • 3 179 zł
 • 2 812 zł do 40 m2
 • 2 812 zł
 • 3 229 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 229 zł
 • 1 667 zł od 60,1 do 80 m2
 • 1 667 zł
 • 3 179 zł od 80,1 m2
 • 3 179 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 062 zł
 • pow. żuromiński
  3 062 zł
  Mazowieckie
  8 112 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 3 062 zł Ogółem
 • 3 062 zł
 • 2 947 zł do 40 m2
 • 2 947 zł
 • 3 167 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 167 zł
 • 2 436 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 436 zł
 • 3 554 zł od 80,1 m2
 • 3 554 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 37
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m28
  • od 40,1 do 60 m221
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m23
 • 8 do 40 m2
 • 21 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12 389 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 324,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. żuromiński
  324,30
  woj. mazowieckie
  440,20
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 87,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. żuromiński
  87,00 m2
  Mazowieckie
  72,60 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 28,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  28,20 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,39 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat żuromiński
  4,39
  Województwo
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 3,08 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat żuromiński
  3,08
  Mazowieckie
  2,27
  Cała Polska
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat żuromiński
  0,70
  Mazowieckie
  0,63
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 63 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,67 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat żuromiński
  1,67
  Województwo
  8,19
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 365 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,79 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  5,79
  woj. mazowieckie
  3,74
  Cały kraj
  3,90
 • 9,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  9,67
  Województwo
  30,65
  Cała Polska
  24,07
 • 8 624 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 136,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  136,9 m2
  Mazowieckie
  91,2 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  0,23 m2
  Województwo
  0,75 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 93,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  93,71%
  Województwo
  96,09%
  Kraj
  96,97%
 • 87,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat żuromiński
  87,04%
  Mazowieckie
  93,90%
  Cała Polska
  94,01%
 • 83,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  83,49%
  Mazowieckie
  92,00%
  Kraj
  91,78%
 • 79,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  79,72%
  Mazowieckie
  87,29%
  Cała Polska
  83,08%
 • 0,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,02%
  Województwo
  58,44%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat żuromiński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie żuromińskim na 1000 mieszkańców pracuje 118osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie żuromińskim wynosiło w 2021 roku 13,1% (15,9% wśród kobiet i 10,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żuromińskim wynosiło 4 781,49 PLN, co odpowiada 79.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żuromińskiego 2 331 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 590 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -741.

  63,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żuromińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 11,8% w przemyśle i budownictwie, a 6,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 118 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  118,0
  Mazowieckie
  323,0
  Cały kraj
  257,0
 • 13,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,9% Kobiety
 • 10,8% Mężczyźni
 • powiat żuromiński
  13,1%
  Województwo
  4,6%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie żuromińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie żuromińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie żuromińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 781 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. żuromiński
  4 781 PLN
  Mazowieckie
  7 108 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie żuromińskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 331 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 590 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -741 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 63,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 69,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 11,8% Przemysł i budownictwo
 • 6,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 17,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 4,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,2% Pozostałe
 • 27,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie żuromińskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 435 Pracujący ogółem
 • 2 568 Kobiety
 • 1 867 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie żuromińskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat żuromiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  65,5
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 35,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. żuromiński
  35,7
  Mazowieckie
  38,1
  Polska
  38,2
 • 120,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat żuromiński
  120,3
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat żuromiński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie żuromińskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 903 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 393 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 217 nowych podmiotów, a 127 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (423) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (217) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (415) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (127) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie żuromińskim najwięcej (92) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 821) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  10,5% (304) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,1% (759) podmiotów, a 63,4% (1 840) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie żuromińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.8%) oraz Budownictwo (20.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 903 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 304 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 759 Przemysł i budownictwo
 • 1 840 Pozostała działalność
 • 217 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie żuromińskim w 2021 roku
 • 127 Podmioty wyrejestrowane w powiecie żuromińskim w 2021 roku
 • 2 393 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 821 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 821
 • 69 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 69
 • 12 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 12
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 2 902 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 902
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 Spółdzielnie ogółem
 • 13
 • 115 Spółki handlowe ogółem
 • 115
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 86  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 86
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 92 Spółki cywilne ogółem
 • 92
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 393 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 665 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 665
 • 484 Budownictwo
 • 484
 • 264 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 264
 • 199 Przetwórstwo przemysłowe
 • 199
 • 159 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 159
 • 112 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 112
 • 112 Pozostała działalność
 • 112
 • 94 Transport i gospodarka magazynowa
 • 94
 • 65 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 65
 • 59 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 59
 • 49 Informacja i komunikacja
 • 49
 • 44 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 44
 • 42 Edukacja
 • 42
 • 25 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 25
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żuromiński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie żuromińskim stwierdzono 360 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,50 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie żuromińskim wynosi 75,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu żuromińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,04 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 3,67 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,40 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,74 (48%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 360 Przestępstwa ogółem
 • 360
 • 229 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 229
 • 66 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 66
 • 53 Przestępstwa drogowe
 • 53
 • 10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 10
 • 139 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 139
 • 9,50 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,50
  Województwo
  22,31
  Cały kraj
  21,51
 • 6,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat żuromiński
  6,04
  woj. mazowieckie
  14,38
  Polska
  12,82
 • 1,74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,74
  Mazowieckie
  5,32
  Kraj
  5,89
 • 1,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. żuromiński
  1,40
  Mazowieckie
  1,84
  Polska
  1,85
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat żuromiński
  0,26
  Województwo
  0,30
  Polska
  0,35
 • 3,67 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,67
  woj. mazowieckie
  11,83
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat żuromiński
  75%
  woj. mazowieckie
  64%
  Polska
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  76%
  Mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  64%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  49%
  Mazowieckie
  71%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. żuromiński
  100%
  Województwo
  86%
  Polska
  89%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  48%
  woj. mazowieckie
  41%
  Kraj
  53%

Powiat żuromiński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu żuromińskiego wyniosła w 2021 roku 57,8 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu żuromińskiego - 40.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,6 mln złotych, czyli 11,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu żuromińskiego wyniosła w 2021 roku 59,9 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (54.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7.8%). W budżecie powiatu żuromińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 186 złotych na mieszkańca (11,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,6 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie żuromińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu żuromińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu żuromińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,0 mln

  1,1 tys(100%)

  40,9 mln

  1,0 tys(100%)

  39,5 mln

  998(100%)

  44,6 mln

  1,1 tys(100%)

  48,0 mln

  1,2 tys(100%)

  51,2 mln

  1,3 tys(100%)

  58,9 mln

  1,5 tys(100%)

  57,8 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,7 mln

  369(35%)

  14,6 mln

  369(35.8%)

  14,1 mln

  357(35.7%)

  15,0 mln

  381(33.6%)

  14,9 mln

  383(31.1%)

  17,6 mln

  456(34.3%)

  20,6 mln

  540(35.1%)

  23,5 mln

  624(40.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,9 mln

  198(18.8%)

  6,5 mln

  165(16%)

  4,4 mln

  110(11%)

  8,2 mln

  210(18.5%)

  8,7 mln

  222(18%)

  10,2 mln

  266(20%)

  13,2 mln

  346(22.5%)

  7,3 mln

  193(12.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,5 mln

  113(10.8%)

  4,5 mln

  113(10.9%)

  4,7 mln

  119(11.9%)

  5,2 mln

  133(11.8%)

  5,4 mln

  139(11.2%)

  5,4 mln

  141(10.6%)

  5,8 mln

  151(9.8%)

  6,3 mln

  167(10.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  81,8(7.8%)

  3,3 mln

  83,3(8.1%)

  3,6 mln

  89,9(9%)

  3,8 mln

  96,4(8.5%)

  4,0 mln

  103(8.3%)

  4,1 mln

  107(8%)

  4,9 mln

  129(8.4%)

  4,9 mln

  129(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  98,2(9.3%)

  4,1 mln

  102(9.9%)

  4,4 mln

  111(11.1%)

  3,4 mln

  87,3(7.7%)

  3,8 mln

  98,1(8%)

  4,0 mln

  104(7.8%)

  4,3 mln

  112(7.3%)

  4,4 mln

  117(7.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  56,2(5.3%)

  2,2 mln

  54,2(5.3%)

  1,9 mln

  47,2(4.7%)

  1,5 mln

  38,5(3.4%)

  1,5 mln

  39,8(3.2%)

  1,6 mln

  41,5(3.1%)

  1,8 mln

  47,0(3.1%)

  2,7 mln

  70,8(4.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  47,1(4.5%)

  1,8 mln

  46,1(4.5%)

  1,9 mln

  48,8(4.9%)

  1,8 mln

  46,3(4.1%)

  2,1 mln

  53,6(4.3%)

  2,1 mln

  54,2(4.1%)

  2,2 mln

  56,5(3.7%)

  2,1 mln

  56,8(3.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,3 mln

  33,6(3.2%)

  1,4 mln

  34,3(3.3%)

  1,4 mln

  34,5(3.5%)

  1,4 mln

  36,5(3.2%)

  1,5 mln

  39,7(3.2%)

  1,7 mln

  43,9(3.3%)

  1,9 mln

  48,4(3.1%)

  1,9 mln

  51,3(3.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  646,5 tys

  16,2(1.5%)

  707,2 tys

  17,8(1.7%)

  887,4 tys

  22,4(2.2%)

  991,4 tys

  25,2(2.2%)

  914,4 tys

  23,5(1.9%)

  1,1 mln

  27,5(2.1%)

  1,1 mln

  28,5(1.8%)

  1,3 mln

  34,3(2.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  344,0 tys

  8,6(0.8%)

  650,4 tys

  16,4(1.6%)

  315,8 tys

  8,0(0.8%)

  634,7 tys

  16,2(1.4%)

  1,9 mln

  47,9(3.9%)

  411,2 tys

  10,7(0.8%)

  444,6 tys

  11,6(0.8%)

  504,9 tys

  13,4(0.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  430,0 tys

  10,8(1%)

  486,6 tys

  12,2(1.2%)

  464,5 tys

  11,7(1.2%)

  474,9 tys

  12,1(1.1%)

  484,8 tys

  12,4(1%)

  475,0 tys

  12,3(0.9%)

  501,0 tys

  13,1(0.9%)

  438,2 tys

  11,6(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  31,9 tys

  0,8(0.1%)

  16,8 tys

  0,4(0%)

  24,4 tys

  0,6(0.1%)

  68,2 tys

  1,7(0.2%)

  62,8 tys

  1,6(0.1%)

  11,8 tys

  0,3(0%)

  65,9 tys

  1,7(0.1%)

  355,5 tys

  9,4(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  139,6 tys

  3,5(0.3%)

  16,7 tys

  0,4(0%)

  10,1 tys

  0,3(0%)

  287,4 tys

  7,3(0.6%)

  845,2 tys

  21,7(1.8%)

  160,9 tys

  4,2(0.3%)

  16,9 tys

  0,4(0%)

  185,8 tys

  4,9(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  103,0 tys

  2,6(0.2%)

  276,1 tys

  6,9(0.7%)

  1,1 mln

  28,7(2.9%)

  188,5 tys

  4,8(0.4%)

  165,7 tys

  4,3(0.3%)

  414,1 tys

  10,8(0.8%)

  179,1 tys

  4,7(0.3%)

  166,7 tys

  4,4(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  160,0 tys

  4,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  0,2(0%)

  121,7 tys

  3,1(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  132,0 tys

  3,4(0.3%)

  132,0 tys

  3,5(0.2%)

  132,0 tys

  3,5(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  209,3 tys

  5,3(0.5%)

  189,4 tys

  4,8(0.5%)

  181,5 tys

  4,6(0.5%)

  180,5 tys

  4,6(0.4%)

  208,2 tys

  5,3(0.4%)

  282,8 tys

  7,3(0.6%)

  189,8 tys

  5,0(0.3%)

  122,9 tys

  3,3(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  58,2 tys

  1,5(0.1%)

  59,6 tys

  1,5(0.1%)

  59,3 tys

  1,5(0.2%)

  47,8 tys

  1,2(0.1%)

  52,9 tys

  1,4(0.1%)

  78,6 tys

  2,0(0.2%)

  41,5 tys

  1,1(0.1%)

  96,6 tys

  2,6(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,5 tys

  0,4(0%)

  74,7 tys

  1,9(0.1%)

  63,5 tys

  1,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  226,0 tys

  5,7(0.5%)

  135,0 tys

  3,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  48,6 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie żuromińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu żuromińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu żuromińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,8 mln

  1,0 tys(100%)

  40,3 mln

  1,0 tys(100%)

  39,1 mln

  987(100%)

  42,3 mln

  1,1 tys(100%)

  45,6 mln

  1,2 tys(100%)

  52,9 mln

  1,4 tys(100%)

  60,9 mln

  1,6 tys(100%)

  59,9 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,4 mln

  563(55%)

  21,7 mln

  546(53.9%)

  21,2 mln

  536(54.3%)

  21,6 mln

  550(51%)

  22,7 mln

  583(49.8%)

  26,4 mln

  684(49.8%)

  32,1 mln

  841(52.7%)

  32,8 mln

  869(54.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,0 mln

  126(12.3%)

  5,3 mln

  135(13.3%)

  5,7 mln

  144(14.6%)

  6,2 mln

  158(14.6%)

  6,9 mln

  178(15.2%)

  8,0 mln

  207(15%)

  7,2 mln

  189(11.9%)

  8,4 mln

  222(14%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  78,7(7.7%)

  3,2 mln

  79,9(7.9%)

  3,4 mln

  85,6(8.7%)

  3,6 mln

  93,0(8.6%)

  3,9 mln

  99,4(8.5%)

  4,0 mln

  103(7.5%)

  4,7 mln

  123(7.7%)

  4,7 mln

  124(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  65,7(6.4%)

  2,8 mln

  70,5(7%)

  3,2 mln

  80,4(8.1%)

  3,1 mln

  77,9(7.2%)

  3,4 mln

  88,4(7.6%)

  3,5 mln

  91,6(6.7%)

  4,0 mln

  104(6.5%)

  4,0 mln

  107(6.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  48,5(4.7%)

  1,6 mln

  40,0(4%)

  279,1 tys

  7,1(0.7%)

  2,0 mln

  50,3(4.7%)

  1,8 mln

  45,0(3.8%)

  5,1 mln

  133(9.7%)

  3,5 mln

  90,5(5.7%)

  3,4 mln

  91,3(5.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  56,1(5.5%)

  2,1 mln

  54,1(5.3%)

  1,8 mln

  44,7(4.5%)

  1,5 mln

  38,5(3.6%)

  1,4 mln

  35,4(3%)

  1,4 mln

  35,7(2.6%)

  1,4 mln

  37,7(2.4%)

  1,9 mln

  50,6(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  639,1 tys

  16,0(1.6%)

  750,6 tys

  18,9(1.9%)

  849,1 tys

  21,5(2.2%)

  879,8 tys

  22,4(2.1%)

  890,5 tys

  22,9(2%)

  809,5 tys

  21,0(1.5%)

  1,0 mln

  26,9(1.7%)

  1,1 mln

  28,8(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  601,1 tys

  15,1(1.5%)

  766,2 tys

  19,3(1.9%)

  694,2 tys

  17,5(1.8%)

  945,9 tys

  24,1(2.2%)

  517,5 tys

  13,3(1.1%)

  1,1 mln

  28,1(2%)

  1,6 mln

  42,9(2.7%)

  1,0 mln

  27,3(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  948,4 tys

  23,8(2.3%)

  851,7 tys

  21,4(2.1%)

  852,6 tys

  21,5(2.2%)

  670,9 tys

  17,1(1.6%)

  698,8 tys

  17,9(1.5%)

  546,7 tys

  14,2(1%)

  574,6 tys

  15,0(0.9%)

  489,9 tys

  13,0(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  275,9 tys

  6,9(0.7%)

  152,1 tys

  3,8(0.4%)

  124,2 tys

  3,1(0.3%)

  432,8 tys

  11,0(1%)

  993,4 tys

  25,5(2.2%)

  403,2 tys

  10,5(0.8%)

  254,0 tys

  6,6(0.4%)

  453,8 tys

  12,0(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  342,0 tys

  8,6(0.8%)

  442,9 tys

  11,1(1.1%)

  342,0 tys

  8,6(0.9%)

  394,8 tys

  10,1(0.9%)

  703,9 tys

  18,1(1.5%)

  465,7 tys

  12,1(0.9%)

  225,3 tys

  5,9(0.4%)

  321,2 tys

  8,5(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  324,2 tys

  8,1(0.8%)

  345,5 tys

  8,7(0.9%)

  335,4 tys

  8,5(0.9%)

  337,4 tys

  8,6(0.8%)

  354,3 tys

  9,1(0.8%)

  343,0 tys

  8,9(0.6%)

  362,2 tys

  9,5(0.6%)

  314,9 tys

  8,3(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  121,7 tys

  3,1(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  132,0 tys

  3,4(0.2%)

  132,0 tys

  3,5(0.2%)

  132,0 tys

  3,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  99,7 tys

  2,5(0.2%)

  97,8 tys

  2,5(0.2%)

  92,4 tys

  2,3(0.2%)

  94,2 tys

  2,4(0.2%)

  70,9 tys

  1,8(0.2%)

  45,5 tys

  1,2(0.1%)

  104,5 tys

  2,7(0.2%)

  121,4 tys

  3,2(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  97,8 tys

  2,5(0.2%)

  82,1 tys

  2,1(0.2%)

  108,0 tys

  2,7(0.3%)

  99,0 tys

  2,5(0.2%)

  69,1 tys

  1,8(0.2%)

  78,8 tys

  2,0(0.1%)

  151,7 tys

  4,0(0.2%)

  91,8 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  90,0 tys

  2,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,8 tys

  0,1(0%)

  8,1 tys

  0,2(0%)

  6,4 tys

  0,2(0%)

  22,3 tys

  0,6(0.1%)

  55,5 tys

  1,4(0.1%)

  48,4 tys

  1,3(0.1%)

  50,9 tys

  1,3(0.1%)

  54,2 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  554,2 tys

  14,2(1.2%)

  89,4 tys

  2,3(0.2%)

  2,8 mln

  74,3(4.7%)

  33,7 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,5 tys

  0,4(0%)

  74,7 tys

  1,9(0.1%)

  63,5 tys

  1,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  42,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  48,6 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat żuromiński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 918 mieszkańców powiatu żuromińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 402 kobiet oraz 4 516 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,3% mieszkańców powiatu żuromińskiego, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 21,0% podstawowym ukończonym. 4,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu żuromińskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie żuromińskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,1%) oraz wyższe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,9%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2021 w powiecie żuromińskim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 45 oddziałów uczęszczało 834 dzieci (435 dziewczynek oraz 399 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie żuromińskim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 25 oddziałów uczęszczało 522 dzieci (244 dziewczynki oraz 278 chłopców). Dostępne były 563 miejsca.

  16,2% mieszkańców powiatu żuromińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 15,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 768 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,30 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 25 szkół podstawowych, w których w 236 oddziałach uczyło się 2 986 uczniów (1 459 kobiet oraz 1 527 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie żuromińskim placówkę miało 30 szkół podstawowych, w których w 205 oddziałach uczyło się 2 860 uczniów (1 417 kobiet oraz 1 443 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,7 uczniów.

  W powiecie żuromińskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 22 oddziałach uczyło się 529 uczniów (324 kobiety oraz 205 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 83 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie żuromińskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 30 oddziałach uczyło się 875 uczniów (526 kobiet oraz 349 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 258 absolwentów.

  W powiecie żuromińskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 6 oddziałach uczyło się 116 uczniów (34 kobiety oraz 82 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,0 uczniów. 19,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,9% mieszkańców powiatu żuromińskiego w wieku potencjalnej nauki (30,8% kobiet i 31,0% mężczyzn).

 • 15,4% Wykształcenie wyższe
 • powiat żuromiński
  15,4%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat żuromiński
  31,8%
  Województwo
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 32,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,6%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,5%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat żuromiński
  18,7%
  Województwo
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. żuromiński
  24,3%
  Województwo
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,3%
  Województwo
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  21,0%
  Mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 23,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. żuromiński
  4,3%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 4,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 768 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. żuromiński
  768,0
  woj. mazowieckie
  937,0
  Polska
  896,0
 • 1,30 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat żuromiński
  1,30
  Województwo
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 12Przedszkola
 • 14 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 45 Oddziały
 • 19 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 802 Miejsca
  (rok 2018)
 • 8 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat żuromiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 834 Dzieci
 • 435 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 399 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,2%
  47,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 181 3 lata
 • 181
 • 203 4 lata
 • 203
 • 214 5 lata
 • 214
 • 230 6 lat
 • 230
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 92 3 lata
 • 92
 • 99 4 lata
 • 99
 • 118 5 lata
 • 118
 • 123 6 lat
 • 123
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 89 3 lata
 • 89
 • 104 4 lata
 • 104
 • 96 5 lata
 • 96
 • 107 6 lat
 • 107
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 305 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 60,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 58,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 22,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 74 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat żuromiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39 Dzieci
 • 23 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 16 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 59,0%
  41,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 11 4 lata
 • 11
 • 7 5 lata
 • 7
 • 7 6 lat
 • 7
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 7 4 lata
 • 7
 • 5 5 lata
 • 5
 • 3 6 lat
 • 3
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 4 4 lata
 • 4
 • 2 5 lata
 • 2
 • 4 6 lat
 • 4
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat żuromiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 225 Oddziały
 • 2 957 Uczniowie
 • 1 450 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 507 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 387 Uczniowie w 1 klasie
 • 186 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 201 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 335 Absolwenci
 • 165 Kobiety
  (absolwenci)
 • 170 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 11 Oddziały
 • 29 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,0%
  69,0%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat żuromiński
  12,7
  woj. mazowieckie
  17,3
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 12,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 12,7
 • 12,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 12,7
 • 13,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13,1
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 309,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 256,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat żuromiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 488 Uczniowie
 • 311 Kobiety
  (uczniowie)
 • 177 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,7%
  36,3%
 • 125 Uczniowie w 1 klasie
 • 75 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 83 Absolwenci
 • 52 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 41 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,7%
  68,3%
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. żuromiński
  24,0
  woj. mazowieckie
  26,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 35,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 24,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat żuromiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  19,3
  Mazowieckie
  17,7
  Cały kraj
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat żuromiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat żuromiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat żuromiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żuromiński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie żuromińskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie żuromińskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie żuromińskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 299 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 50 (uczestnicy: 3 352)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 200)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 358)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 184)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 420)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 145)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 970)
  • konkursy: 14 (uczestnicy: 590)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 160)
  • warsztaty: 9 (uczestnicy: 325)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 26 (członkowie: 286)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 83)
  • taneczne: 1 (członkowie: 6)
  • muzyczne: 13 (członkowie: 97)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 88)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 13)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 7)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 6)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 76)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 51)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie żuromińskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 159 miejscami na widowni. Odbyło się 90 seansów, na które przyszło 4 722 widzów, w tym 17 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 450 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie żuromińskim działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 146 zwiedzających, co daje 39 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie żuromińskim działało 9 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 98 261 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 15 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 135 040 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 85
  • dostępne dla czytelników: 61
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 61
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie żuromińskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 14 767 wolumenów w tym ziobry specjalne: 54. Odnotowano 357 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 112 wolumenów. Odnotowano 638 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie żuromińskim działało 12 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 587 członków. Zarejestrowano 618 ćwiczących (mężczyźni: 479, kobiety: 139, chłopcy do lat 18: 379, dziewczęta do lat 18: 126). Aktywne były 22 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (16), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie żuromińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żuromiński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat żuromiński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 14 wypadków drogowych w powiecie żuromińskim odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 37,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,8 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 44,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie żuromińskim zarejestrowanych było 38 356 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 26 275 samochodów osobowych (687,8 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 3 762 samochodów ciężarowych (105,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 104 autobusów (2,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 261 ciągników siodłowych (6,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 783 motocykli (46,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,0 lat.


  W 2021 roku w powiecie żuromińskim znajdowało się 27 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 14 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 14 Ranni
  (rok 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie żuromińskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 37,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  37,1
  Województwo
  56,9
  Kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. żuromiński
  0,0
  Mazowieckie
  6,9
  Cała Polska
  5,9
 • 37,10 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. żuromiński
  37,1
  Mazowieckie
  65,7
  Polska
  69,4
 • 7,82 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  7,8
  Województwo
  8,0
  Cała Polska
  7,6
 • 44,32 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  44,3
  Województwo
  62,9
  Polska
  80,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. żuromiński
  0,0
  Województwo
  12,2
  Kraj
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  100,0
  woj. mazowieckie
  115,4
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 38 356 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie żuromińskim w 2020 roku
 • 26 275 Samochody osobowe
 • 3 762 Samochody ciężarowe
 • 162 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 104 Autobusy
 • 175 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 261 Ciągniki samochodowe
 • 261   Ciągniki siodłowe
 • 5 996 Ciągniki rolnicze
 • 1 783 Motocykle
 • 705   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 196 Motorowery
 • 26 275Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie żuromińskim
 • Samochody osobowe w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 687,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  687,8
  Województwo
  729,5
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 878
  • 1400-1649 kg6 809
  • 1650-1899 kg6 286
  • 1900 kg i więcej7 302
 • 5 878 do 1399 kg
 • 6 809 1400-1649 kg
 • 6 286 1650-1899 kg
 • 7 302 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 878 do 1399 cm3
 • 9 878
 • 14 481 1400-1999 cm3
 • 14 481
 • 1 916 2000 i więcej cm3
 • 1 916
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna9 326
  • olej napędowy9 350
  • gaz (LPG)7 287
  • pozostałe312
 • 9 326 benzyna
 • 9 350 olej napędowy
 • 7 287 gaz (LPG)
 • 312 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 162 do 1 roku
 • 162
 • 142 2 lata
 • 142
 • 163 3 lata
 • 163
 • 482 4-5 lat
 • 482
 • 630 6-7 lat
 • 630
 • 1 177 8-9 lat
 • 1 177
 • 1 529 10-11 lat
 • 1 529
 • 4 316 12-15 lat
 • 4 316
 • 6 033 16-20 lat
 • 6 033
 • 4 897 21-25 lat
 • 4 897
 • 2 983 26-30 lat
 • 2 983
 • 3 761 31 lat i więcej
 • 3 761
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie żuromińskim
 • Powiat
  20,1 lat
  Mazowieckie
  17,2 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 3 762Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie żuromińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 105,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  105,3
  Województwo
  134,0
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 857 do 999 kg
 • 1 857
 • 1 098 1000-1499 kg
 • 1 098
 • 253 1500-2999 kg
 • 253
 • 39 3000-3499 kg
 • 39
 • 65 3500-4999 kg
 • 65
 • 216 5000-6999 kg
 • 216
 • 106 7000-9999 kg
 • 106
 • 87 10000-14999 kg
 • 87
 • 41 15000 kg i więcej
 • 41
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna238
  • olej napędowy2 529
  • gaz (LPG)871
  • pozostałe124
 • 238 benzyna
 • 2 529 olej napędowy
 • 871 gaz (LPG)
 • 124 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 12 2 lata
 • 12
 • 23 3 lata
 • 23
 • 67 4-5 lat
 • 67
 • 116 6-7 lat
 • 116
 • 142 8-9 lat
 • 142
 • 227 10-11 lat
 • 227
 • 502 12-15 lat
 • 502
 • 697 16-20 lat
 • 697
 • 647 21-25 lat
 • 647
 • 402 26-30 lat
 • 402
 • 917 31 lat i więcej
 • 917
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie żuromińskim
 • powiat żuromiński
  21,9 lat
  woj. mazowieckie
  18,2 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 104Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie żuromińskim
 • Autobusy w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,7 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. żuromiński
  2,7
  Województwo
  3,8
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy96
  • gaz (LPG)8
  • pozostałe0
 • 0 benzyna
 • 96 olej napędowy
 • 8 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 17 12-15 lat
 • 17
 • 28 16-20 lat
 • 28
 • 18 21-25 lat
 • 18
 • 11 26-30 lat
 • 11
 • 17 31 lat i więcej
 • 17
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie żuromińskim
 • Tutaj
  20,6 lat
  Mazowieckie
  19,4 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 261Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie żuromińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 6,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,8
  woj. mazowieckie
  21,5
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy249
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe10
 • 0 benzyna
 • 249 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 10 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 3 2 lata
 • 3
 • 6 3 lata
 • 6
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 25 6-7 lat
 • 25
 • 28 8-9 lat
 • 28
 • 20 10-11 lat
 • 20
 • 66 12-15 lat
 • 66
 • 44 16-20 lat
 • 44
 • 36 21-25 lat
 • 36
 • 9 26-30 lat
 • 9
 • 19 31 lat i więcej
 • 19
 • 15,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie żuromińskim
 • Tutaj
  15,6 lat
  Mazowieckie
  10,0 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 1 783Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie żuromińskim
 • Motocykle w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 46,7 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  46,7
  Mazowieckie
  40,6
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 16 do 1 roku
 • 16
 • 10 2 lata
 • 10
 • 6 3 lata
 • 6
 • 70 4-5 lat
 • 70
 • 28 6-7 lat
 • 28
 • 40 8-9 lat
 • 40
 • 48 10-11 lat
 • 48
 • 151 12-15 lat
 • 151
 • 144 16-20 lat
 • 144
 • 142 21-25 lat
 • 142
 • 96 26-30 lat
 • 96
 • 1 032 31 lat i więcej
 • 1 032
 • 27,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie żuromińskim
 • pow. żuromiński
  27,0 lat
  Województwo
  21,8 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 27 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 16 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie żuromińskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 329,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  329,8 km
  Województwo
  762,1 km
  Kraj
  591,9 km
 • 7,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. żuromiński
  7,1 km
  woj. mazowieckie
  5,0 km
  Kraj
  4,9 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami