Powiat żuromiński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat żuromiński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 37 908 Liczba mieszkańców
 • 807 km2 Powierzchnia
 • 49 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 27,3% Stopa urbanizacji
 • Jerzy Rzymowski Starosta
 • pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin Adres starostwa powiatowego
 • WZU Tablice rejestracyjne
Powiat żuromiński na mapie
Identyfikatory
 • 1437 TERYT (TERC)
Herb powiatu żuromińskiego
powiat żuromiński herb
Flaga powiatu żuromińskiego
powiat żuromiński flaga

powiat żuromiński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie
23 657 23 98
23 657 21 60
ul.Warszawska 25
09-300 Żuromin
Komenda Powiatowa Policji w Żurominie
23 657 12 00
23 657 12 48
ul.Warszawska 8
09-300 Żuromin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie
23 657 31 37
24 657 31 37
ul.Lidzbarska
09-300 Żuromin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
23 657 22 17, 23 657 38 88
23 657 22 17, 23 657 38 88
ul. Przemysłowa 10
09-300 Żuromin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
23 657 39 47
23 657 39 47
ul.Olszewska 7
09-300 Żuromin
Starostwo Powiatowe w Żurominie
(23) 657-47-00 21
(23) 657-35-35
Pl. Piłsudskiego
09-300 Żuromin

Powiat żuromiński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat żuromiński ma 37 908 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 7,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu żuromińskiego w 2050 roku wynosi 29 322, z czego 14 625 to kobiety, a 14 697 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu żuromińskiego zawarli w 2020 roku 158 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców powiatu żuromińskiego jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 2,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat żuromiński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -223. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,82 na 1000 mieszkańców powiatu żuromińskiego. W 2020 roku urodziło się 312 dzieci, w tym 49,7% dziewczynek i 50,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 390 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 43,0% zgonów w powiecie żuromińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,8% zgonów w powiecie żuromińskim były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu żuromińskiego przypada 13.96 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 304 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 466 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu żuromińskiego -162. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,9% mieszkańców powiatu żuromińskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu żuromińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 37 908 Liczba mieszkańców
 • 19 177 Kobiety
 • 18 731 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie żuromińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie żuromińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie żuromińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu żuromińskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 29 322 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 14 625 Kobiety
 • 14 697 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie żuromińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie żuromińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie żuromińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu żuromińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat żuromiński
  41,7 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat żuromiński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu żuromińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • powiat żuromiński
  28,0%
  Województwo
  28,4%
  Polska
  28,8%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • powiat żuromiński
  58,7%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Polska
  55,8%
 • 57,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • pow. żuromiński
  10,2%
  Województwo
  9,9%
  Kraj
  9,6%
 • 17,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,5%
  Województwo
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 2,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Tutaj
  0,6%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie żuromińskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  4,1
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  0,9
  woj. mazowieckie
  1,5
  Polska
  1,3
 • 158 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie żuromińskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -223 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -109 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -114 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,82 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -5,8
  Województwo
  -2,0
  Kraj
  -3,2
 • -5,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie żuromińskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie żuromińskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie żuromińskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie żuromińskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 312 Urodzenia żywe
 • 155 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 157 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,7%
  50,3%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. żuromiński
  8,1
  Województwo
  10,5
  Kraj
  9,3
 • 36,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. żuromiński
  36,1
  woj. mazowieckie
  44,3
  Cała Polska
  39,9
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 84 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 3 390 g Średnia waga noworodków
 • 3 324 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 456 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat żuromiński
  3 390 g
  Województwo
  3 410 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 23 Waga 4000g - 4499g
 • 23
 • 94 Waga 3500g - 3999g
 • 94
 • 123 Waga 3000g - 3499g
 • 123
 • 50 Waga 2500g - 2999g
 • 50
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,17 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. żuromiński
  1,17
  Mazowieckie
  1,53
  Polska
  1,38
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat żuromiński
  0,58
  Województwo
  0,75
  Cały kraj
  0,67
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat żuromiński
  0,58
  Mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie żuromińskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 535 Zgony
 • 264 Kobiety
  (Zgony)
 • 271 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,3%
  50,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat żuromiński
  14,0
  woj. mazowieckie
  12,4
  Cały kraj
  12,5
 • 171,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  171,5
  Województwo
  119,0
  Polska
  134,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. żuromiński
  0,0
  woj. mazowieckie
  3,2
  Cała Polska
  3,6
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. żuromiński
  3,7
  Mazowieckie
  3,2
  Cała Polska
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żuromińskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. żuromiński
  43,0%
  woj. mazowieckie
  32,6%
  Kraj
  39,4%
 • 24,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  24,8%
  woj. mazowieckie
  26,0%
  Cała Polska
  26,5%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,7%
  Województwo
  7,9%
  Kraj
  6,6%
 • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,9
  Cała Polska
  9,9
 • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  62,4
  Kraj
  70,4
 • 302,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat żuromiński
  302,4
  woj. mazowieckie
  277,2
  Polska
  283,2
 • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  254,6
  Polska
  261,3
 • 524,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 602,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 445,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  524,7
  woj. mazowieckie
  347,0
  Polska
  421,0
 • 37,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 12,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 60,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. żuromiński
  37,5
  Mazowieckie
  54,5
  Polska
  69,5
 • 30,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. żuromiński
  30,6
  woj. mazowieckie
  36,3
  Cała Polska
  35,1
 • 5,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat żuromiński
  5,1
  woj. mazowieckie
  7,7
  Kraj
  7,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. żuromiński
  0,4%
  woj. mazowieckie
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie żuromińskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 11 Osoby w zamachach samobójczych
 • 0 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 28 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat żuromiński
  28,0
  Województwo
  22,0
  Cała Polska
  31,0
 • 26 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat żuromiński
  26,0
  Województwo
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 11 powieszenie się
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 10 powieszenie się
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 10 nieustalona
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 9 nieustalona
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 2 50-60 lat
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 0 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 0 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne6
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony2
 • 0 podstawowe niepełne
 • 6 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 2 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne6
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony1
 • 0 podstawowe niepełne
 • 6 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 1 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 304 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 178 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 126 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 466 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 247 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 219 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -162 Saldo migracji
 • -70 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -92 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -162 Saldo migracji wewnętrznych
 • -69 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -93 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie żuromińskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat żuromiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żuromiński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie żuromińskim oddano do użytku 132 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,46 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie żuromińskim to 12 389 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 324 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  68,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 31,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie żuromińskim to 3,51 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie żuromińskim to 85,60 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,71% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,04% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,49% mieszkań posiada łazienkę, 79,72% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,02% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie żuromińskim 121 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 425 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 295 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 84 transakcje (mediana cen - 3 459 zł/m2, średnia - 3 403 zł/m2), a na rynku wtórnym 37 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 179 zł/m2, średnia - 3 062 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 425 zł
 • Tutaj
  3 425 zł
  woj. mazowieckie
  7 414 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 3 425 zł Ogółem
 • 3 425 zł
 • 3 420 zł do 40 m2
 • 3 420 zł
 • 3 456 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 456 zł
 • 3 475 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 475 zł
 • 3 197 zł od 80,1 m2
 • 3 197 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 295 zł
 • pow. żuromiński
  3 295 zł
  Mazowieckie
  7 646 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 3 295 zł Ogółem
 • 3 295 zł
 • 3 245 zł do 40 m2
 • 3 245 zł
 • 3 364 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 364 zł
 • 3 103 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 103 zł
 • 3 296 zł od 80,1 m2
 • 3 296 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 121
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m223
  • od 40,1 do 60 m269
  • od 60,1 do 80 m216
  • od 80,1 m213
 • 23 do 40 m2
 • 69 od 40,1 do 60 m2
 • 16 od 60,1 do 80 m2
 • 13 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie żuromińskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 459 zł
 • pow. żuromiński
  3 459 zł
  woj. mazowieckie
  7 067 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 3 459 zł Ogółem
 • 3 459 zł
 • 3 496 zł do 40 m2
 • 3 496 zł
 • 3 476 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 476 zł
 • 3 482 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 482 zł
 • 3 211 zł od 80,1 m2
 • 3 211 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 403 zł
 • pow. żuromiński
  3 403 zł
  Mazowieckie
  7 229 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 3 403 zł Ogółem
 • 3 403 zł
 • 3 427 zł do 40 m2
 • 3 427 zł
 • 3 455 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 455 zł
 • 3 455 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 455 zł
 • 3 208 zł od 80,1 m2
 • 3 208 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 84
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m215
  • od 40,1 do 60 m248
  • od 60,1 do 80 m211
  • od 80,1 m210
 • 15 do 40 m2
 • 48 od 40,1 do 60 m2
 • 11 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 179 zł
 • Powiat
  3 179 zł
  Województwo
  7 982 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 3 179 zł Ogółem
 • 3 179 zł
 • 2 812 zł do 40 m2
 • 2 812 zł
 • 3 229 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 229 zł
 • 1 667 zł od 60,1 do 80 m2
 • 1 667 zł
 • 3 179 zł od 80,1 m2
 • 3 179 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 062 zł
 • powiat żuromiński
  3 062 zł
  Województwo
  8 112 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 3 062 zł Ogółem
 • 3 062 zł
 • 2 947 zł do 40 m2
 • 2 947 zł
 • 3 167 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 167 zł
 • 2 436 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 436 zł
 • 3 554 zł od 80,1 m2
 • 3 554 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 37
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m28
  • od 40,1 do 60 m221
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m23
 • 8 do 40 m2
 • 21 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12 389 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 324,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat żuromiński
  324,30
  Mazowieckie
  440,20
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 87,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat żuromiński
  87,00 m2
  Mazowieckie
  72,60 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 28,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat żuromiński
  28,20 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,39 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,39
  woj. mazowieckie
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 3,08 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,08
  Województwo
  2,27
  Cała Polska
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,70
  Mazowieckie
  0,63
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 132 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,46 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  3,46
  Województwo
  8,60
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 463 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 3,51 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  3,51
  Województwo
  3,50
  Kraj
  3,77
 • 12,12 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat żuromiński
  12,12
  Mazowieckie
  30,10
  Cała Polska
  21,77
 • 11 294 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 85,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  85,6 m2
  Mazowieckie
  83,9 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,30 m2
  Mazowieckie
  0,72 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 93,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  93,71%
  Województwo
  96,09%
  Kraj
  96,97%
 • 87,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  87,04%
  Mazowieckie
  93,90%
  Cały kraj
  94,01%
 • 83,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat żuromiński
  83,49%
  Województwo
  92,00%
  Cały kraj
  91,78%
 • 79,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. żuromiński
  79,72%
  Mazowieckie
  87,29%
  Cała Polska
  83,08%
 • 0,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  0,02%
  woj. mazowieckie
  58,44%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat żuromiński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie żuromińskim na 1000 mieszkańców pracuje 119osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie żuromińskim wynosiło w 2020 roku 14,3% (17,1% wśród kobiet i 12,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żuromińskim wynosiło 4 384,30 PLN, co odpowiada 79.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żuromińskiego 2 331 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 590 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -741.

  64,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żuromińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 9,2% w przemyśle i budownictwie, a 7,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 119 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. żuromiński
  119,0
  Mazowieckie
  313,0
  Polska
  252,0
 • 14,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 17,1% Kobiety
 • 12,0% Mężczyźni
 • powiat żuromiński
  14,3%
  woj. mazowieckie
  5,2%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie żuromińskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie żuromińskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie żuromińskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 384 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 384 PLN
  Województwo
  6 582 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie żuromińskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 331 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 590 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -741 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 64,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 72,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 9,2% Przemysł i budownictwo
 • 5,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 13,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,1% Pozostałe
 • 28,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie żuromińskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 553 Pracujący ogółem
 • 2 596 Kobiety
 • 1 957 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie żuromińskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat żuromiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat żuromiński
  64,3
  woj. mazowieckie
  70,7
  Polska
  68,0
 • 34,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  34,7
  Mazowieckie
  37,7
  Kraj
  37,5
 • 117,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. żuromiński
  117,4
  Mazowieckie
  114,0
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat żuromiński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie żuromińskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 856 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 355 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 221 nowych podmiotów, a 133 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (423) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (220) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (415) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (133) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie żuromińskim najwięcej (93) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 774) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  10,5% (299) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,2% (748) podmiotów, a 63,3% (1 809) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie żuromińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.4%) oraz Budownictwo (20.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 856 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 299 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 748 Przemysł i budownictwo
 • 1 809 Pozostała działalność
 • 221 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie żuromińskim w 2020 roku
 • 133 Podmioty wyrejestrowane w powiecie żuromińskim w 2020 roku
 • 2 355 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 774 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 774
 • 69 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 69
 • 12 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 12
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 2 855 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 855
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 Spółdzielnie ogółem
 • 13
 • 110 Spółki handlowe ogółem
 • 110
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 80  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 80
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 93 Spółki cywilne ogółem
 • 93
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 355 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 668 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 668
 • 475 Budownictwo
 • 475
 • 258 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 258
 • 199 Przetwórstwo przemysłowe
 • 199
 • 154 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 154
 • 111 Pozostała działalność
 • 111
 • 108 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 108
 • 98 Transport i gospodarka magazynowa
 • 98
 • 59 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 59
 • 59 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 59
 • 43 Informacja i komunikacja
 • 43
 • 38 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 38
 • 35 Edukacja
 • 35
 • 27 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 27
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żuromiński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie żuromińskim stwierdzono 382 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,96 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie żuromińskim wynosi 81,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu żuromińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,57 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 3,86 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,75 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,38 (69%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 382 Przestępstwa ogółem
 • 382
 • 252 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 252
 • 53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 53
 • 67 Przestępstwa drogowe
 • 67
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 6
 • 148 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 148
 • 9,96 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat żuromiński
  9,96
  Województwo
  20,31
  Polska
  19,96
 • 6,57 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,57
  woj. mazowieckie
  13,38
  Cały kraj
  12,25
 • 1,38 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat żuromiński
  1,38
  woj. mazowieckie
  4,46
  Polska
  5,17
 • 1,75 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,75
  Mazowieckie
  1,80
  Cały kraj
  1,73
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,16
  Mazowieckie
  0,31
  Kraj
  0,37
 • 3,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,86
  Mazowieckie
  10,46
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. żuromiński
  81%
  Województwo
  65%
  Polska
  73%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  78%
  woj. mazowieckie
  56%
  Kraj
  65%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat żuromiński
  70%
  Województwo
  73%
  Cała Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat żuromiński
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  woj. mazowieckie
  85%
  Kraj
  87%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  60%
  woj. mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  54%

Powiat żuromiński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu żuromińskiego wyniosła w 2020 roku 58,9 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu żuromińskiego - 35.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (22.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,9 mln złotych, czyli 20,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu żuromińskiego wyniosła w 2020 roku 60,9 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (52.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (11.9%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7.7%). W budżecie powiatu żuromińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 159 złotych na mieszkańca (10,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,0 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie żuromińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu żuromińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu żuromińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,3 mln

  1,0 tys(100%)

  42,0 mln

  1,1 tys(100%)

  40,9 mln

  1,0 tys(100%)

  39,5 mln

  998(100%)

  44,6 mln

  1,1 tys(100%)

  48,0 mln

  1,2 tys(100%)

  51,2 mln

  1,3 tys(100%)

  58,9 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,3 mln

  383(37.1%)

  14,7 mln

  369(35%)

  14,6 mln

  369(35.8%)

  14,1 mln

  357(35.7%)

  15,0 mln

  381(33.6%)

  14,9 mln

  383(31.1%)

  17,6 mln

  456(34.3%)

  20,6 mln

  540(35.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,7 mln

  168(16.3%)

  7,9 mln

  198(18.8%)

  6,5 mln

  165(16%)

  4,4 mln

  110(11%)

  8,2 mln

  210(18.5%)

  8,7 mln

  222(18%)

  10,2 mln

  266(20%)

  13,2 mln

  346(22.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,3 mln

  109(10.5%)

  4,5 mln

  113(10.8%)

  4,5 mln

  113(10.9%)

  4,7 mln

  119(11.9%)

  5,2 mln

  133(11.8%)

  5,4 mln

  139(11.2%)

  5,4 mln

  141(10.6%)

  5,8 mln

  151(9.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  83,3(8.1%)

  3,3 mln

  81,8(7.8%)

  3,3 mln

  83,3(8.1%)

  3,6 mln

  89,9(9%)

  3,8 mln

  96,4(8.5%)

  4,0 mln

  103(8.3%)

  4,1 mln

  107(8%)

  4,9 mln

  129(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  103(10%)

  3,9 mln

  98,2(9.3%)

  4,1 mln

  102(9.9%)

  4,4 mln

  111(11.1%)

  3,4 mln

  87,3(7.7%)

  3,8 mln

  98,1(8%)

  4,0 mln

  104(7.8%)

  4,3 mln

  112(7.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  44,1(4.3%)

  1,9 mln

  47,1(4.5%)

  1,8 mln

  46,1(4.5%)

  1,9 mln

  48,8(4.9%)

  1,8 mln

  46,3(4.1%)

  2,1 mln

  53,6(4.3%)

  2,1 mln

  54,2(4.1%)

  2,2 mln

  56,5(3.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,4 mln

  33,7(3.3%)

  1,3 mln

  33,6(3.2%)

  1,4 mln

  34,3(3.3%)

  1,4 mln

  34,5(3.5%)

  1,4 mln

  36,5(3.2%)

  1,5 mln

  39,7(3.2%)

  1,7 mln

  43,9(3.3%)

  1,9 mln

  48,4(3.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  56,2(5.4%)

  2,2 mln

  56,2(5.3%)

  2,2 mln

  54,2(5.3%)

  1,9 mln

  47,2(4.7%)

  1,5 mln

  38,5(3.4%)

  1,5 mln

  39,8(3.2%)

  1,6 mln

  41,5(3.1%)

  1,8 mln

  47,0(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  643,2 tys

  16,1(1.6%)

  646,5 tys

  16,2(1.5%)

  707,2 tys

  17,8(1.7%)

  887,4 tys

  22,4(2.2%)

  991,4 tys

  25,2(2.2%)

  914,4 tys

  23,5(1.9%)

  1,1 mln

  27,5(2.1%)

  1,1 mln

  28,5(1.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  418,4 tys

  10,5(1%)

  430,0 tys

  10,8(1%)

  486,6 tys

  12,2(1.2%)

  464,5 tys

  11,7(1.2%)

  474,9 tys

  12,1(1.1%)

  484,8 tys

  12,4(1%)

  475,0 tys

  12,3(0.9%)

  501,0 tys

  13,1(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  387,4 tys

  9,7(0.9%)

  344,0 tys

  8,6(0.8%)

  650,4 tys

  16,4(1.6%)

  315,8 tys

  8,0(0.8%)

  634,7 tys

  16,2(1.4%)

  1,9 mln

  47,9(3.9%)

  411,2 tys

  10,7(0.8%)

  444,6 tys

  11,6(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  203,3 tys

  5,1(0.5%)

  209,3 tys

  5,3(0.5%)

  189,4 tys

  4,8(0.5%)

  181,5 tys

  4,6(0.5%)

  180,5 tys

  4,6(0.4%)

  208,2 tys

  5,3(0.4%)

  282,8 tys

  7,3(0.6%)

  189,8 tys

  5,0(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  207,7 tys

  5,2(0.5%)

  103,0 tys

  2,6(0.2%)

  276,1 tys

  6,9(0.7%)

  1,1 mln

  28,7(2.9%)

  188,5 tys

  4,8(0.4%)

  165,7 tys

  4,3(0.3%)

  414,1 tys

  10,8(0.8%)

  179,1 tys

  4,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  0,2(0%)

  121,7 tys

  3,1(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  132,0 tys

  3,4(0.3%)

  132,0 tys

  3,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  21,0 tys

  0,5(0.1%)

  31,9 tys

  0,8(0.1%)

  16,8 tys

  0,4(0%)

  24,4 tys

  0,6(0.1%)

  68,2 tys

  1,7(0.2%)

  62,8 tys

  1,6(0.1%)

  11,8 tys

  0,3(0%)

  65,9 tys

  1,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  8,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,5 tys

  0,4(0%)

  74,7 tys

  1,9(0.1%)

  63,5 tys

  1,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  52,6 tys

  1,3(0.1%)

  58,2 tys

  1,5(0.1%)

  59,6 tys

  1,5(0.1%)

  59,3 tys

  1,5(0.2%)

  47,8 tys

  1,2(0.1%)

  52,9 tys

  1,4(0.1%)

  78,6 tys

  2,0(0.2%)

  41,5 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  14,4 tys

  0,4(0%)

  139,6 tys

  3,5(0.3%)

  16,7 tys

  0,4(0%)

  10,1 tys

  0,3(0%)

  287,4 tys

  7,3(0.6%)

  845,2 tys

  21,7(1.8%)

  160,9 tys

  4,2(0.3%)

  16,9 tys

  0,4(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  102,3 tys

  2,6(0.2%)

  226,0 tys

  5,7(0.5%)

  135,0 tys

  3,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  48,6 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie żuromińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu żuromińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu żuromińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,0 mln

  996(100%)

  40,8 mln

  1,0 tys(100%)

  40,3 mln

  1,0 tys(100%)

  39,1 mln

  987(100%)

  42,3 mln

  1,1 tys(100%)

  45,6 mln

  1,2 tys(100%)

  52,9 mln

  1,4 tys(100%)

  60,9 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,6 mln

  566(56.6%)

  22,4 mln

  563(55%)

  21,7 mln

  546(53.9%)

  21,2 mln

  536(54.3%)

  21,6 mln

  550(51%)

  22,7 mln

  583(49.8%)

  26,4 mln

  684(49.8%)

  32,1 mln

  841(52.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,3 mln

  107(10.7%)

  5,0 mln

  126(12.3%)

  5,3 mln

  135(13.3%)

  5,7 mln

  144(14.6%)

  6,2 mln

  158(14.6%)

  6,9 mln

  178(15.2%)

  8,0 mln

  207(15%)

  7,2 mln

  189(11.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  79,4(7.9%)

  3,1 mln

  78,7(7.7%)

  3,2 mln

  79,9(7.9%)

  3,4 mln

  85,6(8.7%)

  3,6 mln

  93,0(8.6%)

  3,9 mln

  99,4(8.5%)

  4,0 mln

  103(7.5%)

  4,7 mln

  123(7.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  62,6(6.3%)

  2,6 mln

  65,7(6.4%)

  2,8 mln

  70,5(7%)

  3,2 mln

  80,4(8.1%)

  3,1 mln

  77,9(7.2%)

  3,4 mln

  88,4(7.6%)

  3,5 mln

  91,6(6.7%)

  4,0 mln

  104(6.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  29,0(2.9%)

  1,9 mln

  48,5(4.7%)

  1,6 mln

  40,0(4%)

  279,1 tys

  7,1(0.7%)

  2,0 mln

  50,3(4.7%)

  1,8 mln

  45,0(3.8%)

  5,1 mln

  133(9.7%)

  3,5 mln

  90,5(5.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  331,9 tys

  8,3(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  554,2 tys

  14,2(1.2%)

  89,4 tys

  2,3(0.2%)

  2,8 mln

  74,3(4.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  25,2(2.5%)

  601,1 tys

  15,1(1.5%)

  766,2 tys

  19,3(1.9%)

  694,2 tys

  17,5(1.8%)

  945,9 tys

  24,1(2.2%)

  517,5 tys

  13,3(1.1%)

  1,1 mln

  28,1(2%)

  1,6 mln

  42,9(2.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  56,1(5.6%)

  2,2 mln

  56,1(5.5%)

  2,1 mln

  54,1(5.3%)

  1,8 mln

  44,7(4.5%)

  1,5 mln

  38,5(3.6%)

  1,4 mln

  35,4(3%)

  1,4 mln

  35,7(2.6%)

  1,4 mln

  37,7(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  567,2 tys

  14,2(1.4%)

  639,1 tys

  16,0(1.6%)

  750,6 tys

  18,9(1.9%)

  849,1 tys

  21,5(2.2%)

  879,8 tys

  22,4(2.1%)

  890,5 tys

  22,9(2%)

  809,5 tys

  21,0(1.5%)

  1,0 mln

  26,9(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  814,5 tys

  20,4(2%)

  948,4 tys

  23,8(2.3%)

  851,7 tys

  21,4(2.1%)

  852,6 tys

  21,5(2.2%)

  670,9 tys

  17,1(1.6%)

  698,8 tys

  17,9(1.5%)

  546,7 tys

  14,2(1%)

  574,6 tys

  15,0(0.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  322,1 tys

  8,1(0.8%)

  324,2 tys

  8,1(0.8%)

  345,5 tys

  8,7(0.9%)

  335,4 tys

  8,5(0.9%)

  337,4 tys

  8,6(0.8%)

  354,3 tys

  9,1(0.8%)

  343,0 tys

  8,9(0.6%)

  362,2 tys

  9,5(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  70,7 tys

  1,8(0.2%)

  275,9 tys

  6,9(0.7%)

  152,1 tys

  3,8(0.4%)

  124,2 tys

  3,1(0.3%)

  432,8 tys

  11,0(1%)

  993,4 tys

  25,5(2.2%)

  403,2 tys

  10,5(0.8%)

  254,0 tys

  6,6(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  640,8 tys

  16,0(1.6%)

  342,0 tys

  8,6(0.8%)

  442,9 tys

  11,1(1.1%)

  342,0 tys

  8,6(0.9%)

  394,8 tys

  10,1(0.9%)

  703,9 tys

  18,1(1.5%)

  465,7 tys

  12,1(0.9%)

  225,3 tys

  5,9(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  144,0 tys

  3,6(0.4%)

  97,8 tys

  2,5(0.2%)

  82,1 tys

  2,1(0.2%)

  108,0 tys

  2,7(0.3%)

  99,0 tys

  2,5(0.2%)

  69,1 tys

  1,8(0.2%)

  78,8 tys

  2,0(0.1%)

  151,7 tys

  4,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  121,7 tys

  3,1(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  132,0 tys

  3,4(0.2%)

  132,0 tys

  3,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  64,5 tys

  1,6(0.2%)

  99,7 tys

  2,5(0.2%)

  97,8 tys

  2,5(0.2%)

  92,4 tys

  2,3(0.2%)

  94,2 tys

  2,4(0.2%)

  70,9 tys

  1,8(0.2%)

  45,5 tys

  1,2(0.1%)

  104,5 tys

  2,7(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  8,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,5 tys

  0,4(0%)

  74,7 tys

  1,9(0.1%)

  63,5 tys

  1,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  25,7 tys

  0,6(0.1%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  8,1 tys

  0,2(0%)

  6,4 tys

  0,2(0%)

  22,3 tys

  0,6(0.1%)

  55,5 tys

  1,4(0.1%)

  48,4 tys

  1,3(0.1%)

  50,9 tys

  1,3(0.1%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  42,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  48,6 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat żuromiński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 9 105 mieszkańców powiatu żuromińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 498 kobiet oraz 4 607 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 13,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,3% mieszkańców powiatu żuromińskiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 30,0% podstawowym ukończonym. 4,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu żuromińskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie żuromińskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (32,0%) oraz zasadnicze zawodowe (16,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,4%) oraz podstawowe ukończone (28,0%).

  W roku 2018 w powiecie żuromińskim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 36 oddziałów uczęszczało 745 dzieci (384 dziewczynki oraz 361 chłopców). Dostępne były 802 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie żuromińskim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 25 oddziałów uczęszczało 522 dzieci (244 dziewczynki oraz 278 chłopców). Dostępne były 563 miejsca.

  16,3% mieszkańców powiatu żuromińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 666 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,30 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 27 szkół podstawowych, w których w 236 oddziałach uczyło się 3 092 uczniów (1 536 kobiet oraz 1 556 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie żuromińskim placówkę miało 30 szkół podstawowych, w których w 205 oddziałach uczyło się 2 860 uczniów (1 417 kobiet oraz 1 443 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 26,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,53.

  W powiecie żuromińskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 468 uczniów (298 kobiet oraz 170 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 163 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie żuromińskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 30 oddziałach uczyło się 875 uczniów (526 kobiet oraz 349 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 258 absolwentów.

  W powiecie żuromińskim znajdują się 2 Technika, w których w 25 oddziałach uczyło się 643 uczniów (219 kobiet oraz 424 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 144 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie żuromińskim placówkę miały 2 Technika, w których w 28 oddziałach uczyło się 740 uczniów (260 kobiet oraz 480 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 75 absolwentów.

  W powiecie żuromińskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 61 uczniów (23 kobiety oraz 38 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,6 uczniów. 20,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,2% mieszkańców powiatu żuromińskiego w wieku potencjalnej nauki (31,1% kobiet i 31,3% mężczyzn).

 • 9,9% Wykształcenie wyższe
 • powiat żuromiński
  9,9%
  Województwo
  24,4%
  Polska
  17,9%
 • 12,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. żuromiński
  26,1%
  Województwo
  34,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 28,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,9%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  2,7%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,3%
  Mazowieckie
  14,4%
  Polska
  12,4%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. żuromiński
  13,8%
  Województwo
  17,4%
  Polska
  18,1%
 • 12,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. żuromiński
  23,3%
  woj. mazowieckie
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 16,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat żuromiński
  6,4%
  Województwo
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 30,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat żuromiński
  30,0%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Cała Polska
  19,3%
 • 32,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 28,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. żuromiński
  4,3%
  woj. mazowieckie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 5,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 666 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  666,0
  Mazowieckie
  935,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,30 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,30
  Województwo
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 17 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 36 Oddziały
 • 21 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 802 Miejsca
 • 8 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat żuromiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 745 Dzieci
 • 384 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 361 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,5%
  48,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 145 3 lata
 • 145
 • 216 4 lata
 • 216
 • 172 5 lata
 • 172
 • 201 6 lat
 • 201
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 81 3 lata
 • 81
 • 114 4 lata
 • 114
 • 80 5 lata
 • 80
 • 101 6 lat
 • 101
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 64 3 lata
 • 64
 • 102 4 lata
 • 102
 • 92 5 lata
 • 92
 • 100 6 lat
 • 100
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 290 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 50,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 49,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 22,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 10 Oddziały
 • 74 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat żuromiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89 Dzieci
 • 41 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 48 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,1%
  53,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 18 4 lata
 • 18
 • 22 5 lata
 • 22
 • 24 6 lat
 • 24
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 9 4 lata
 • 9
 • 8 5 lata
 • 8
 • 13 6 lat
 • 13
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 9 4 lata
 • 9
 • 14 5 lata
 • 14
 • 11 6 lat
 • 11
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 •  
 • 12,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 12,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat żuromiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 231 Oddziały
 • 3 079 Uczniowie
 • 1 532 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 547 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,8%
  50,2%
 • 368 Uczniowie w 1 klasie
 • 177 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 191 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 382 Absolwenci 2016
 • 168 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 214 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5 Oddziały
 • 13 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,8%
  69,2%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci 2016
 • 1 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 13,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. żuromiński
  13,1
  Mazowieckie
  17,6
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,1
 • 13,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,1
 • 13,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13,3
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 311,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 258,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 136 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 136 niemiecki
 • 3 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 3 angielski
 •  
 • 93,53 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. żuromiński
  93,53
  Mazowieckie
  98,96
  Polska
  95,46
 • 92,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  92,80
  Województwo
  97,33
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat żuromiński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat żuromiński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat żuromiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 416 Uczniowie
 • 267 Kobiety
  (uczniowie)
 • 149 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,2%
  35,8%
 • 131 Uczniowie w 1 klasie
 • 84 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 134 Absolwenci
 • 77 Kobiety
  (absolwenci)
 • 57 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 52 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,6%
  40,4%
 • 20 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  24,6
  Województwo
  26,1
  Polska
  26,2
 •  
 • 31,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 20,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat żuromiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 643 Uczniowie
 • 219 Kobiety
  (uczniowie)
 • 424 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,1%
  65,9%
 • 172 Uczniowie w 1 klasie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 123 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 144 Absolwenci
 • 62 Kobiety
  (absolwenci)
 • 82 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. żuromiński
  25,7
  Województwo
  23,2
  Kraj
  23,8
 •  
 • 55,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 26,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat żuromiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 61 Uczniowie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,7%
  62,3%
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  20,3
  woj. mazowieckie
  18,4
  Kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 2 213 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 1 157 angielski
 • 1 056 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat żuromiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 2 Oddziały
 • 39 Uczniowie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,7%
  33,3%
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  19,5
  Województwo
  21,1
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 19,5 Szkoły policealne ogółem
 • 19,5
 • 19,5 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 19,5
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat żuromiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat żuromiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat żuromiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żuromiński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie żuromińskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie żuromińskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W powiecie żuromińskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 299 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 43 (uczestnicy: 1 720)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 140)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 268)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 330)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 150)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 197)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 250)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 16 (uczestnicy: 235)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 276)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 74)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 47)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 77)
  • inne: 2 (członkowie: 58)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 142)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 69)
  • taneczne: 1 (członkowie: 25)
  • inne: 1 (członkowie: 13)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie żuromińskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 159 miejscami na widowni. Odbyło się 41 seansów, na które przyszło 5 700 widzów, w tym 18 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 500 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie żuromińskim działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 34 zwiedzających, co daje 9 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie żuromińskim działało 9 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 96 842 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 16 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 135 040 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 85
  • dostępne dla czytelników: 61
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 61
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie żuromińskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 14 365 wolumenów w tym ziobry specjalne: 54. Odnotowano 355 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 112 wolumenów. Odnotowano 638 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie żuromińskim działało 12 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 587 członków. Zarejestrowano 618 ćwiczących (mężczyźni: 479, kobiety: 139, chłopcy do lat 18: 379, dziewczęta do lat 18: 126). Aktywne były 22 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (16), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie żuromińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żuromiński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat żuromiński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 16 wypadków drogowych w powiecie żuromińskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 17 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 41,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,9 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,8 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 44,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie żuromińskim zarejestrowanych było 38 356 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 26 275 samochodów osobowych (687,8 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 3 762 samochodów ciężarowych (105,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 104 autobusów (2,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 261 ciągników siodłowych (6,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 783 motocykli (46,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,0 lat.


  W 2020 roku w powiecie żuromińskim znajdowało się 27 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 17 Ranni
  (rok 2020)
 • 9 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie żuromińskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 41,88 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  41,9
  Mazowieckie
  54,6
  Cała Polska
  61,5
 • 7,85 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  7,9
  Województwo
  7,7
  Cały kraj
  6,5
 • 44,50 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat żuromiński
  44,5
  woj. mazowieckie
  60,7
  Cały kraj
  69,2
 • 7,82 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. żuromiński
  7,8
  Województwo
  8,0
  Polska
  7,6
 • 44,32 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  44,3
  Mazowieckie
  62,9
  Cała Polska
  80,2
 • 18,75 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  18,8
  woj. mazowieckie
  14,2
  Polska
  10,6
 • 106,25 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  106,3
  Mazowieckie
  111,3
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 38 356 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie żuromińskim w 2020 roku
 • 26 275 Samochody osobowe
 • 3 762 Samochody ciężarowe
 • 162 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 104 Autobusy
 • 175 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 261 Ciągniki samochodowe
 • 261   Ciągniki siodłowe
 • 5 996 Ciągniki rolnicze
 • 1 783 Motocykle
 • 705   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 196 Motorowery
 • 26 275Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie żuromińskim
 • Samochody osobowe w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 687,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  687,8
  Mazowieckie
  729,5
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 878
  • 1400-1649 kg6 809
  • 1650-1899 kg6 286
  • 1900 kg i więcej7 302
 • 5 878 do 1399 kg
 • 6 809 1400-1649 kg
 • 6 286 1650-1899 kg
 • 7 302 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 878 do 1399 cm3
 • 9 878
 • 14 481 1400-1999 cm3
 • 14 481
 • 1 916 2000 i więcej cm3
 • 1 916
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna9 326
  • olej napędowy9 350
  • gaz (LPG)7 287
  • pozostałe312
 • 9 326 benzyna
 • 9 350 olej napędowy
 • 7 287 gaz (LPG)
 • 312 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 162 do 1 roku
 • 162
 • 142 2 lata
 • 142
 • 163 3 lata
 • 163
 • 482 4-5 lat
 • 482
 • 630 6-7 lat
 • 630
 • 1 177 8-9 lat
 • 1 177
 • 1 529 10-11 lat
 • 1 529
 • 4 316 12-15 lat
 • 4 316
 • 6 033 16-20 lat
 • 6 033
 • 4 897 21-25 lat
 • 4 897
 • 2 983 26-30 lat
 • 2 983
 • 3 761 31 lat i więcej
 • 3 761
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie żuromińskim
 • pow. żuromiński
  20,1 lat
  Województwo
  17,2 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 3 762Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie żuromińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 105,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  105,3
  Województwo
  134,0
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 857 do 999 kg
 • 1 857
 • 1 098 1000-1499 kg
 • 1 098
 • 253 1500-2999 kg
 • 253
 • 39 3000-3499 kg
 • 39
 • 65 3500-4999 kg
 • 65
 • 216 5000-6999 kg
 • 216
 • 106 7000-9999 kg
 • 106
 • 87 10000-14999 kg
 • 87
 • 41 15000 kg i więcej
 • 41
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna238
  • olej napędowy2 529
  • gaz (LPG)871
  • pozostałe124
 • 238 benzyna
 • 2 529 olej napędowy
 • 871 gaz (LPG)
 • 124 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 12 2 lata
 • 12
 • 23 3 lata
 • 23
 • 67 4-5 lat
 • 67
 • 116 6-7 lat
 • 116
 • 142 8-9 lat
 • 142
 • 227 10-11 lat
 • 227
 • 502 12-15 lat
 • 502
 • 697 16-20 lat
 • 697
 • 647 21-25 lat
 • 647
 • 402 26-30 lat
 • 402
 • 917 31 lat i więcej
 • 917
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie żuromińskim
 • pow. żuromiński
  21,9 lat
  woj. mazowieckie
  18,2 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 104Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie żuromińskim
 • Autobusy w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,7 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. żuromiński
  2,7
  Województwo
  3,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy96
  • gaz (LPG)8
  • pozostałe0
 • 0 benzyna
 • 96 olej napędowy
 • 8 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 17 12-15 lat
 • 17
 • 28 16-20 lat
 • 28
 • 18 21-25 lat
 • 18
 • 11 26-30 lat
 • 11
 • 17 31 lat i więcej
 • 17
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie żuromińskim
 • Tutaj
  20,6 lat
  woj. mazowieckie
  19,4 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 261Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie żuromińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 6,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. żuromiński
  6,8
  Województwo
  21,5
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy249
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe10
 • 0 benzyna
 • 249 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 10 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 3 2 lata
 • 3
 • 6 3 lata
 • 6
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 25 6-7 lat
 • 25
 • 28 8-9 lat
 • 28
 • 20 10-11 lat
 • 20
 • 66 12-15 lat
 • 66
 • 44 16-20 lat
 • 44
 • 36 21-25 lat
 • 36
 • 9 26-30 lat
 • 9
 • 19 31 lat i więcej
 • 19
 • 15,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie żuromińskim
 • Tutaj
  15,6 lat
  Mazowieckie
  10,0 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 1 783Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie żuromińskim
 • Motocykle w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 46,7 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat żuromiński
  46,7
  Województwo
  40,6
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 16 do 1 roku
 • 16
 • 10 2 lata
 • 10
 • 6 3 lata
 • 6
 • 70 4-5 lat
 • 70
 • 28 6-7 lat
 • 28
 • 40 8-9 lat
 • 40
 • 48 10-11 lat
 • 48
 • 151 12-15 lat
 • 151
 • 144 16-20 lat
 • 144
 • 142 21-25 lat
 • 142
 • 96 26-30 lat
 • 96
 • 1 032 31 lat i więcej
 • 1 032
 • 27,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie żuromińskim
 • Powiat
  27,0 lat
  Mazowieckie
  21,8 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 27 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 16 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie żuromińskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 328,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  328,5 km
  Województwo
  721,6 km
  Polska
  551,8 km
 • 6,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  6,9 km
  woj. mazowieckie
  4,7 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami