Powiat żuromiński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat żuromiński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 35 882 Liczba mieszkańców
 • 807 km2 Powierzchnia
 • 44 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 27,3% Stopa urbanizacji
 • Jerzy Rzymowski Starosta
 • pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin Adres starostwa powiatowego
 • WZU Tablice rejestracyjne
Powiat żuromiński na mapie
Identyfikatory
 • 1437 TERYT (TERC)
Herb powiatu żuromińskiego
powiat żuromiński herb
Flaga powiatu żuromińskiego
powiat żuromiński flaga

powiat żuromiński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie
23 657 23 98
23 657 21 60
ul.Warszawska 25
09-300 Żuromin
Komenda Powiatowa Policji w Żurominie
23 657 12 00
23 657 12 48
ul.Warszawska 8
09-300 Żuromin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie
23 657 31 37
24 657 31 37
ul.Lidzbarska
09-300 Żuromin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
23 657 22 17, 23 657 38 88
23 657 22 17, 23 657 38 88
ul. Przemysłowa 10
09-300 Żuromin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
23 657 39 47
23 657 39 47
ul.Olszewska 7
09-300 Żuromin
Starostwo Powiatowe w Żurominie
(23) 657-47-00 21
(23) 657-35-35
Pl. Piłsudskiego
09-300 Żuromin

Powiat żuromiński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat żuromiński ma 35 882 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 12,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu żuromińskiego w 2050 roku wynosi 29 322, z czego 14 625 to kobiety, a 14 697 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu żuromińskiego zawarli w 2021 roku 168 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców powiatu żuromińskiego jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat żuromiński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -211. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,78 na 1000 mieszkańców powiatu żuromińskiego. W 2021 roku urodziło się 328 dzieci, w tym 44,2% dziewczynek i 55,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 343 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,7% zgonów w powiecie żuromińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,8% zgonów w powiecie żuromińskim były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu żuromińskiego przypada 14.77 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 302 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 554 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu żuromińskiego -252. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  60,4% mieszkańców powiatu żuromińskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu żuromińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 35 882 Liczba mieszkańców
 • 18 187 Kobiety
 • 17 695 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie żuromińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie żuromińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie żuromińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu żuromińskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 322 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 14 625 Kobiety
 • 14 697 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie żuromińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie żuromińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie żuromińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu żuromińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat żuromiński
  41,9 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat żuromiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu żuromińskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat żuromiński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat żuromiński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat żuromiński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,2%
  Województwo
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • powiat żuromiński
  57,3%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • powiat żuromiński
  9,7%
  Województwo
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat żuromiński
  4,2%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • pow. żuromiński
  0,6%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie żuromińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,6
  Województwo
  4,5
  Polska
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,6
  Mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 168 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie żuromińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -211 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -124 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -87 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,78 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,8
  Województwo
  -3,5
  Cała Polska
  -5,0
 • -4,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie żuromińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie żuromińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie żuromińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie żuromińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 328 Urodzenia żywe
 • 145 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 183 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,2%
  55,8%
 • 9,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,0
  woj. mazowieckie
  9,8
  Polska
  8,7
 • 34,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  34,7
  Województwo
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 1 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 1
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 343 g Średnia waga noworodków
 • 3 232 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 452 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. żuromiński
  3 343 g
  Województwo
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 21 Waga 4000g - 4499g
 • 21
 • 91 Waga 3500g - 3999g
 • 91
 • 98 Waga 3000g - 3499g
 • 98
 • 40 Waga 2500g - 2999g
 • 40
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. żuromiński
  1,26
  woj. mazowieckie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat żuromiński
  0,62
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. żuromiński
  0,50
  Mazowieckie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie żuromińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 539 Zgony
 • 269 Kobiety
  (Zgony)
 • 270 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,9%
  50,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 14,8 Zgony na 1000 ludności
 • powiat żuromiński
  14,8
  Województwo
  13,3
  Cały kraj
  13,7
 • 164,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat żuromiński
  164,3
  Mazowieckie
  136,2
  Polska
  156,7
 • 6,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat żuromiński
  6,1
  woj. mazowieckie
  3,4
  Cały kraj
  3,9
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,2
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żuromińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  37,7%
  woj. mazowieckie
  30,5%
  Polska
  34,8%
 • 22,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  22,8%
  Województwo
  18,6%
  Kraj
  19,6%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. żuromiński
  4,8%
  woj. mazowieckie
  6,4%
  Kraj
  5,4%
 • 61 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Cała Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Cały kraj
  74,4
 • 337,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  337,1
  Mazowieckie
  248,2
  Cały kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  228,1
  Cała Polska
  246,5
 • 556,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 643,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 467,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. żuromiński
  556,4
  Mazowieckie
  407,0
  Kraj
  475,8
 • 50,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 6,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat żuromiński
  50,5
  woj. mazowieckie
  50,0
  Polska
  70,6
 • 64,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  64,9
  woj. mazowieckie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 16,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. żuromiński
  16,2
  Mazowieckie
  6,7
  Polska
  6,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. żuromiński
  1,1%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie żuromińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 Osoby w zamachach samobójczych
 • 0 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 16 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat żuromiński
  16,0
  woj. mazowieckie
  24,0
  Kraj
  36,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. żuromiński
  14,0
  woj. mazowieckie
  14,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 5 powieszenie się
 • 5
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 4 powieszenie się
 • 4
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 nieustalona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 nieustalona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 3 50-60 lat
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony3
 • 1 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 3 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony3
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony2
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 2 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony2
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 2 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 302 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 155 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 147 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 554 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 297 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 257 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -256 Saldo migracji
 • -147 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -109 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -252 Saldo migracji wewnętrznych
 • -142 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -110 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie żuromińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat żuromiński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żuromiński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie żuromińskim oddano do użytku 51 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,42 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie żuromińskim to 12 074 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 333 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  96,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 3,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie żuromińskim to 5,80 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie żuromińskim to 138,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,49% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,62% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,96% mieszkań posiada łazienkę, 82,08% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,02% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie żuromińskim 45 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 286 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 257 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 6 transakcji (mediana cen - 3 323 zł/m2, średnia - 3 300 zł/m2), a na rynku wtórnym 39 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 155 zł/m2, średnia - 3 252 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 286 zł
 • powiat żuromiński
  3 286 zł
  Województwo
  7 845 zł
  Cała Polska
  5 877 zł
 • 3 286 zł Ogółem
 • 3 286 zł
 • 3 462 zł do 40 m2
 • 3 462 zł
 • 3 140 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 140 zł
 • 3 178 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 178 zł
 • 2 939 zł od 80,1 m2
 • 2 939 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 257 zł
 • powiat żuromiński
  3 257 zł
  Województwo
  8 379 zł
  Polska
  6 334 zł
 • 3 257 zł Ogółem
 • 3 257 zł
 • 3 587 zł do 40 m2
 • 3 587 zł
 • 3 155 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 155 zł
 • 3 116 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 116 zł
 • 3 190 zł od 80,1 m2
 • 3 190 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 45
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m216
  • od 60,1 do 80 m29
  • od 80,1 m23
 • 17 do 40 m2
 • 16 od 40,1 do 60 m2
 • 9 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie żuromińskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 323 zł
 • Tutaj
  3 323 zł
  woj. mazowieckie
  6 927 zł
  Polska
  6 412 zł
 • 3 323 zł Ogółem
 • 3 323 zł
 • 3 366 zł do 40 m2
 • 3 366 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 300 zł
 • pow. żuromiński
  3 300 zł
  Mazowieckie
  7 790 zł
  Cały kraj
  6 899 zł
 • 3 300 zł Ogółem
 • 3 300 zł
 • 3 436 zł do 40 m2
 • 3 436 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 6
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 3 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 155 zł
 • pow. żuromiński
  3 155 zł
  woj. mazowieckie
  8 768 zł
  Polska
  5 254 zł
 • 3 155 zł Ogółem
 • 3 155 zł
 • 3 474 zł do 40 m2
 • 3 474 zł
 • 3 019 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 019 zł
 • 3 005 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 005 zł
 • 2 939 zł od 80,1 m2
 • 2 939 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 252 zł
 • pow. żuromiński
  3 252 zł
  Mazowieckie
  8 984 zł
  Cały kraj
  5 903 zł
 • 3 252 zł Ogółem
 • 3 252 zł
 • 3 612 zł do 40 m2
 • 3 612 zł
 • 3 135 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 135 zł
 • 3 106 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 106 zł
 • 3 190 zł od 80,1 m2
 • 3 190 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 39
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m214
  • od 40,1 do 60 m214
  • od 60,1 do 80 m28
  • od 80,1 m23
 • 14 do 40 m2
 • 14 od 40,1 do 60 m2
 • 8 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 074 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 332,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  332,50
  Województwo
  443,30
  Cały kraj
  405,20
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 86,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat żuromiński
  86,80 m2
  Województwo
  73,70 m2
  Cała Polska
  75,10 m2
 • 28,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat żuromiński
  28,90 m2
  Mazowieckie
  32,70 m2
  Cała Polska
  30,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,38 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat żuromiński
  4,38
  Mazowieckie
  3,65
  Polska
  3,84
 • 3,01 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat żuromiński
  3,01
  Województwo
  2,26
  Cała Polska
  2,47
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,69
  woj. mazowieckie
  0,62
  Cały kraj
  0,64
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 51 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,42 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  1,42
  Województwo
  7,83
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 296 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,80
  Mazowieckie
  3,70
  Kraj
  3,89
 • 8,25 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  8,25
  Województwo
  29,00
  Cała Polska
  24,56
 • 7 048 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 138,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  138,2 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat żuromiński
  0,20 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,49%
  Mazowieckie
  95,14%
  Kraj
  95,85%
 • 89,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  89,62%
  Mazowieckie
  92,98%
  Cała Polska
  92,92%
 • 85,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  85,96%
  Województwo
  91,10%
  Kraj
  90,72%
 • 82,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  82,08%
  Mazowieckie
  86,43%
  Cały kraj
  82,12%
 • 0,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat żuromiński
  0,02%
  Województwo
  57,87%
  Cały kraj
  56,59%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat żuromiński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie żuromińskim na 1000 mieszkańców pracuje 122osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie żuromińskim wynosiło w 2022 roku 16,4% (16,4% wśród kobiet i 16,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żuromińskim wynosiło 4 781,49 PLN, co odpowiada 79.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żuromińskiego 2 331 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 590 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -741.

  47,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żuromińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,5% w przemyśle i budownictwie, a 9,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 122 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. żuromiński
  122,0
  Mazowieckie
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 17,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 20,8% Kobiety
 • 14,1% Mężczyźni
 • Powiat
  16,4%
  woj. mazowieckie
  4,2%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie żuromińskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie żuromińskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie żuromińskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 781 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. żuromiński
  4 781 PLN
  Mazowieckie
  7 108 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie żuromińskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 331 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 590 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -741 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 47,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 36,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 57,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,5% Przemysł i budownictwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,6% Pozostałe
 • 40,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie żuromińskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 435 Pracujący ogółem
 • 2 568 Kobiety
 • 1 867 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie żuromińskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat żuromiński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat żuromiński
  65,5
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 35,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  35,7
  Województwo
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 120,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat żuromiński
  120,3
  woj. mazowieckie
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat żuromiński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie żuromińskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 969 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 444 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 247 nowych podmiotów, a 142 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (423) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (217) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (415) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (127) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie żuromińskim najwięcej (92) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 886) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  10,4% (308) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,7% (793) podmiotów, a 62,9% (1 868) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie żuromińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.0%) oraz Budownictwo (20.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 969 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 308 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 793 Przemysł i budownictwo
 • 1 868 Pozostała działalność
 • 247 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie żuromińskim w 2022 roku
 • 142 Podmioty wyrejestrowane w powiecie żuromińskim w 2022 roku
 • 2 444 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 886 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 886
 • 70 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 70
 • 12 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 12
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 2 968 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 968
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 Spółdzielnie ogółem
 • 13
 • 121 Spółki handlowe ogółem
 • 121
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 92  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 92
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 91 Spółki cywilne ogółem
 • 91
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 444 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 659 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 659
 • 510 Budownictwo
 • 510
 • 267 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 267
 • 203 Przetwórstwo przemysłowe
 • 203
 • 167 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 167
 • 117 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 117
 • 112 Pozostała działalność
 • 112
 • 97 Transport i gospodarka magazynowa
 • 97
 • 66 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 66
 • 57 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 57
 • 54 Informacja i komunikacja
 • 54
 • 45 Edukacja
 • 45
 • 44 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 44
 • 26 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 26
 • 11 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 11
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żuromiński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie żuromińskim stwierdzono 404 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,20 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie żuromińskim wynosi 80,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu żuromińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,10 (wykrywalność 85%) oraz przeciwko mieniu - 4,38 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,05 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,61 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 404 Przestępstwa ogółem
 • 404
 • 220 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 220
 • 94 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 94
 • 74 Przestępstwa drogowe
 • 74
 • 8 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 8
 • 158 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 158
 • 11,20 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,20
  Mazowieckie
  23,30
  Kraj
  22,81
 • 6,10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. żuromiński
  6,10
  Mazowieckie
  14,84
  Polska
  12,98
 • 2,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat żuromiński
  2,61
  Województwo
  5,93
  Polska
  6,99
 • 2,05 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,05
  woj. mazowieckie
  1,76
  Cały kraj
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat żuromiński
  0,22
  woj. mazowieckie
  0,29
  Polska
  0,35
 • 4,38 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,38
  Mazowieckie
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  Mazowieckie
  63%
  Kraj
  71%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  86%
  Mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. żuromiński
  53%
  Województwo
  69%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat żuromiński
  100%
  Województwo
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat żuromiński
  59%
  Województwo
  42%
  Cały kraj
  51%

Powiat żuromiński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu żuromińskiego wyniosła w 2021 roku 57,8 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu żuromińskiego - 40.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,6 mln złotych, czyli 11,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu żuromińskiego wyniosła w 2021 roku 59,9 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (54.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7.8%). W budżecie powiatu żuromińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 193 złotych na mieszkańca (11,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,7 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie żuromińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu żuromińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu żuromińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,0 mln

  1,1 tys(100%)

  40,9 mln

  1,0 tys(100%)

  39,5 mln

  998(100%)

  44,6 mln

  1,1 tys(100%)

  48,0 mln

  1,2 tys(100%)

  51,2 mln

  1,3 tys(100%)

  58,9 mln

  1,6 tys(100%)

  57,8 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,7 mln

  369(35%)

  14,6 mln

  369(35.8%)

  14,1 mln

  357(35.7%)

  15,0 mln

  381(33.6%)

  14,9 mln

  383(31.1%)

  17,6 mln

  456(34.3%)

  20,6 mln

  540(35.1%)

  23,5 mln

  624(40.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,9 mln

  198(18.8%)

  6,5 mln

  165(16%)

  4,4 mln

  110(11%)

  8,2 mln

  210(18.5%)

  8,7 mln

  222(18%)

  10,2 mln

  266(20%)

  13,2 mln

  346(22.5%)

  7,3 mln

  193(12.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,5 mln

  113(10.8%)

  4,5 mln

  113(10.9%)

  4,7 mln

  119(11.9%)

  5,2 mln

  133(11.8%)

  5,4 mln

  139(11.2%)

  5,4 mln

  141(10.6%)

  5,8 mln

  151(9.8%)

  6,3 mln

  167(10.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  81,8(7.8%)

  3,3 mln

  83,3(8.1%)

  3,6 mln

  89,9(9%)

  3,8 mln

  96,4(8.5%)

  4,0 mln

  103(8.3%)

  4,1 mln

  107(8%)

  4,9 mln

  129(8.4%)

  4,9 mln

  129(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  98,2(9.3%)

  4,1 mln

  102(9.9%)

  4,4 mln

  111(11.1%)

  3,4 mln

  87,3(7.7%)

  3,8 mln

  98,1(8%)

  4,0 mln

  104(7.8%)

  4,3 mln

  112(7.3%)

  4,4 mln

  117(7.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  56,2(5.3%)

  2,2 mln

  54,2(5.3%)

  1,9 mln

  47,2(4.7%)

  1,5 mln

  38,5(3.4%)

  1,5 mln

  39,8(3.2%)

  1,6 mln

  41,5(3.1%)

  1,8 mln

  47,0(3.1%)

  2,7 mln

  70,8(4.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  47,1(4.5%)

  1,8 mln

  46,1(4.5%)

  1,9 mln

  48,8(4.9%)

  1,8 mln

  46,3(4.1%)

  2,1 mln

  53,6(4.3%)

  2,1 mln

  54,2(4.1%)

  2,2 mln

  56,5(3.7%)

  2,1 mln

  56,8(3.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,3 mln

  33,6(3.2%)

  1,4 mln

  34,3(3.3%)

  1,4 mln

  34,5(3.5%)

  1,4 mln

  36,5(3.2%)

  1,5 mln

  39,7(3.2%)

  1,7 mln

  43,9(3.3%)

  1,9 mln

  48,4(3.1%)

  1,9 mln

  51,3(3.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  646,5 tys

  16,2(1.5%)

  707,2 tys

  17,8(1.7%)

  887,4 tys

  22,4(2.2%)

  991,4 tys

  25,2(2.2%)

  914,4 tys

  23,5(1.9%)

  1,1 mln

  27,5(2.1%)

  1,1 mln

  28,5(1.8%)

  1,3 mln

  34,3(2.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  344,0 tys

  8,6(0.8%)

  650,4 tys

  16,4(1.6%)

  315,8 tys

  8,0(0.8%)

  634,7 tys

  16,2(1.4%)

  1,9 mln

  47,9(3.9%)

  411,2 tys

  10,7(0.8%)

  444,6 tys

  11,6(0.8%)

  504,9 tys

  13,4(0.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  430,0 tys

  10,8(1%)

  486,6 tys

  12,2(1.2%)

  464,5 tys

  11,7(1.2%)

  474,9 tys

  12,1(1.1%)

  484,8 tys

  12,4(1%)

  475,0 tys

  12,3(0.9%)

  501,0 tys

  13,1(0.9%)

  438,2 tys

  11,6(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  31,9 tys

  0,8(0.1%)

  16,8 tys

  0,4(0%)

  24,4 tys

  0,6(0.1%)

  68,2 tys

  1,7(0.2%)

  62,8 tys

  1,6(0.1%)

  11,8 tys

  0,3(0%)

  65,9 tys

  1,7(0.1%)

  355,5 tys

  9,4(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  139,6 tys

  3,5(0.3%)

  16,7 tys

  0,4(0%)

  10,1 tys

  0,3(0%)

  287,4 tys

  7,3(0.6%)

  845,2 tys

  21,7(1.8%)

  160,9 tys

  4,2(0.3%)

  16,9 tys

  0,4(0%)

  185,8 tys

  4,9(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  103,0 tys

  2,6(0.2%)

  276,1 tys

  6,9(0.7%)

  1,1 mln

  28,7(2.9%)

  188,5 tys

  4,8(0.4%)

  165,7 tys

  4,3(0.3%)

  414,1 tys

  10,8(0.8%)

  179,1 tys

  4,7(0.3%)

  166,7 tys

  4,4(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  160,0 tys

  4,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  0,2(0%)

  121,7 tys

  3,1(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  132,0 tys

  3,4(0.3%)

  132,0 tys

  3,5(0.2%)

  132,0 tys

  3,5(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  209,3 tys

  5,3(0.5%)

  189,4 tys

  4,8(0.5%)

  181,5 tys

  4,6(0.5%)

  180,5 tys

  4,6(0.4%)

  208,2 tys

  5,3(0.4%)

  282,8 tys

  7,3(0.6%)

  189,8 tys

  5,0(0.3%)

  122,9 tys

  3,3(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  58,2 tys

  1,5(0.1%)

  59,6 tys

  1,5(0.1%)

  59,3 tys

  1,5(0.2%)

  47,8 tys

  1,2(0.1%)

  52,9 tys

  1,4(0.1%)

  78,6 tys

  2,0(0.2%)

  41,5 tys

  1,1(0.1%)

  96,6 tys

  2,6(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,5 tys

  0,4(0%)

  74,7 tys

  1,9(0.1%)

  63,5 tys

  1,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  226,0 tys

  5,7(0.5%)

  135,0 tys

  3,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  48,6 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie żuromińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu żuromińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat żuromiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu żuromińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,8 mln

  1,0 tys(100%)

  40,3 mln

  1,0 tys(100%)

  39,1 mln

  987(100%)

  42,3 mln

  1,1 tys(100%)

  45,6 mln

  1,2 tys(100%)

  52,9 mln

  1,4 tys(100%)

  60,9 mln

  1,6 tys(100%)

  59,9 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,4 mln

  563(55%)

  21,7 mln

  546(53.9%)

  21,2 mln

  536(54.3%)

  21,6 mln

  550(51%)

  22,7 mln

  583(49.8%)

  26,4 mln

  684(49.8%)

  32,1 mln

  841(52.7%)

  32,8 mln

  869(54.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,0 mln

  126(12.3%)

  5,3 mln

  135(13.3%)

  5,7 mln

  144(14.6%)

  6,2 mln

  158(14.6%)

  6,9 mln

  178(15.2%)

  8,0 mln

  207(15%)

  7,2 mln

  189(11.9%)

  8,4 mln

  222(14%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  78,7(7.7%)

  3,2 mln

  79,9(7.9%)

  3,4 mln

  85,6(8.7%)

  3,6 mln

  93,0(8.6%)

  3,9 mln

  99,4(8.5%)

  4,0 mln

  103(7.5%)

  4,7 mln

  123(7.7%)

  4,7 mln

  124(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  65,7(6.4%)

  2,8 mln

  70,5(7%)

  3,2 mln

  80,4(8.1%)

  3,1 mln

  77,9(7.2%)

  3,4 mln

  88,4(7.6%)

  3,5 mln

  91,6(6.7%)

  4,0 mln

  104(6.5%)

  4,0 mln

  107(6.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  48,5(4.7%)

  1,6 mln

  40,0(4%)

  279,1 tys

  7,1(0.7%)

  2,0 mln

  50,3(4.7%)

  1,8 mln

  45,0(3.8%)

  5,1 mln

  133(9.7%)

  3,5 mln

  90,5(5.7%)

  3,4 mln

  91,3(5.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  56,1(5.5%)

  2,1 mln

  54,1(5.3%)

  1,8 mln

  44,7(4.5%)

  1,5 mln

  38,5(3.6%)

  1,4 mln

  35,4(3%)

  1,4 mln

  35,7(2.6%)

  1,4 mln

  37,7(2.4%)

  1,9 mln

  50,6(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  639,1 tys

  16,0(1.6%)

  750,6 tys

  18,9(1.9%)

  849,1 tys

  21,5(2.2%)

  879,8 tys

  22,4(2.1%)

  890,5 tys

  22,9(2%)

  809,5 tys

  21,0(1.5%)

  1,0 mln

  26,9(1.7%)

  1,1 mln

  28,8(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  601,1 tys

  15,1(1.5%)

  766,2 tys

  19,3(1.9%)

  694,2 tys

  17,5(1.8%)

  945,9 tys

  24,1(2.2%)

  517,5 tys

  13,3(1.1%)

  1,1 mln

  28,1(2%)

  1,6 mln

  42,9(2.7%)

  1,0 mln

  27,3(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  948,4 tys

  23,8(2.3%)

  851,7 tys

  21,4(2.1%)

  852,6 tys

  21,5(2.2%)

  670,9 tys

  17,1(1.6%)

  698,8 tys

  17,9(1.5%)

  546,7 tys

  14,2(1%)

  574,6 tys

  15,0(0.9%)

  489,9 tys

  13,0(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  275,9 tys

  6,9(0.7%)

  152,1 tys

  3,8(0.4%)

  124,2 tys

  3,1(0.3%)

  432,8 tys

  11,0(1%)

  993,4 tys

  25,5(2.2%)

  403,2 tys

  10,5(0.8%)

  254,0 tys

  6,6(0.4%)

  453,8 tys

  12,0(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  342,0 tys

  8,6(0.8%)

  442,9 tys

  11,1(1.1%)

  342,0 tys

  8,6(0.9%)

  394,8 tys

  10,1(0.9%)

  703,9 tys

  18,1(1.5%)

  465,7 tys

  12,1(0.9%)

  225,3 tys

  5,9(0.4%)

  321,2 tys

  8,5(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  324,2 tys

  8,1(0.8%)

  345,5 tys

  8,7(0.9%)

  335,4 tys

  8,5(0.9%)

  337,4 tys

  8,6(0.8%)

  354,3 tys

  9,1(0.8%)

  343,0 tys

  8,9(0.6%)

  362,2 tys

  9,5(0.6%)

  314,9 tys

  8,3(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  121,7 tys

  3,1(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  132,0 tys

  3,4(0.2%)

  132,0 tys

  3,5(0.2%)

  132,0 tys

  3,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  99,7 tys

  2,5(0.2%)

  97,8 tys

  2,5(0.2%)

  92,4 tys

  2,3(0.2%)

  94,2 tys

  2,4(0.2%)

  70,9 tys

  1,8(0.2%)

  45,5 tys

  1,2(0.1%)

  104,5 tys

  2,7(0.2%)

  121,4 tys

  3,2(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  97,8 tys

  2,5(0.2%)

  82,1 tys

  2,1(0.2%)

  108,0 tys

  2,7(0.3%)

  99,0 tys

  2,5(0.2%)

  69,1 tys

  1,8(0.2%)

  78,8 tys

  2,0(0.1%)

  151,7 tys

  4,0(0.2%)

  91,8 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  90,0 tys

  2,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,8 tys

  0,1(0%)

  8,1 tys

  0,2(0%)

  6,4 tys

  0,2(0%)

  22,3 tys

  0,6(0.1%)

  55,5 tys

  1,4(0.1%)

  48,4 tys

  1,3(0.1%)

  50,9 tys

  1,3(0.1%)

  54,2 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  554,2 tys

  14,2(1.2%)

  89,4 tys

  2,3(0.2%)

  2,8 mln

  74,3(4.7%)

  33,7 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,5 tys

  0,4(0%)

  74,7 tys

  1,9(0.1%)

  63,5 tys

  1,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  42,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  48,6 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat żuromiński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 927 mieszkańców powiatu żuromińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 411 kobiet oraz 4 515 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,3% mieszkańców powiatu żuromińskiego, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 21,0% podstawowym ukończonym. 4,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu żuromińskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie żuromińskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,1%) oraz wyższe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,9%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2021 w powiecie żuromińskim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 45 oddziałów uczęszczało 834 dzieci (435 dziewczynek oraz 399 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie żuromińskim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 25 oddziałów uczęszczało 522 dzieci (244 dziewczynki oraz 278 chłopców). Dostępne były 563 miejsca.

  16,2% mieszkańców powiatu żuromińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 15,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 756 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,30 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 25 szkół podstawowych, w których w 236 oddziałach uczyło się 2 986 uczniów (1 459 kobiet oraz 1 527 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie żuromińskim placówkę miało 30 szkół podstawowych, w których w 205 oddziałach uczyło się 2 860 uczniów (1 417 kobiet oraz 1 443 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,96.

  W powiecie żuromińskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 22 oddziałach uczyło się 529 uczniów (324 kobiety oraz 205 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 83 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie żuromińskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 30 oddziałach uczyło się 875 uczniów (526 kobiet oraz 349 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 258 absolwentów.

  W powiecie żuromińskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 6 oddziałach uczyło się 116 uczniów (34 kobiety oraz 82 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,0 uczniów. 19,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,9% mieszkańców powiatu żuromińskiego w wieku potencjalnej nauki (30,8% kobiet i 31,0% mężczyzn).

 • 15,4% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  15,4%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Kraj
  25,2%
 • 19,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  31,8%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 32,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • powiat żuromiński
  2,6%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. żuromiński
  10,5%
  Województwo
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,7%
  Województwo
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  24,3%
  Mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 17,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. żuromiński
  3,3%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. żuromiński
  21,0%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 23,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat żuromiński
  4,3%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 4,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 756 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat żuromiński
  756,0
  woj. mazowieckie
  925,0
  Cała Polska
  883,0
 • 1,30 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. żuromiński
  1,30
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 12Przedszkola
 • 14 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 45 Oddziały
 • 19 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 802 Miejsca
  (rok 2018)
 • 8 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat żuromiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 834 Dzieci
 • 435 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 399 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,2%
  47,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 181 3 lata
 • 181
 • 203 4 lata
 • 203
 • 214 5 lata
 • 214
 • 230 6 lat
 • 230
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 92 3 lata
 • 92
 • 99 4 lata
 • 99
 • 118 5 lata
 • 118
 • 123 6 lat
 • 123
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 89 3 lata
 • 89
 • 104 4 lata
 • 104
 • 96 5 lata
 • 96
 • 107 6 lat
 • 107
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 305 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 60,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 58,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 22,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 74 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat żuromiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39 Dzieci
 • 23 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 16 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 59,0%
  41,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 11 4 lata
 • 11
 • 7 5 lata
 • 7
 • 7 6 lat
 • 7
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 7 4 lata
 • 7
 • 5 5 lata
 • 5
 • 3 6 lat
 • 3
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 4 4 lata
 • 4
 • 2 5 lata
 • 2
 • 4 6 lat
 • 4
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat żuromiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 225 Oddziały
 • 2 957 Uczniowie
 • 1 450 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 507 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 387 Uczniowie w 1 klasie
 • 186 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 201 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 335 Absolwenci
 • 165 Kobiety
  (absolwenci)
 • 170 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 11 Oddziały
 • 29 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,0%
  69,0%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  12,7
  Mazowieckie
  17,3
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 12,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 12,7
 • 12,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 12,7
 • 13,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13,1
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 309,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 256,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 92,96 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  92,96
  Województwo
  98,13
  Kraj
  95,71
 • 92,22 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. żuromiński
  92,22
  Mazowieckie
  97,07
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat żuromiński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat żuromiński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat żuromiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 488 Uczniowie
 • 311 Kobiety
  (uczniowie)
 • 177 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,7%
  36,3%
 • 125 Uczniowie w 1 klasie
 • 75 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 83 Absolwenci
 • 52 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 41 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,7%
  68,3%
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. żuromiński
  24,0
  Mazowieckie
  26,4
  Polska
  26,3
 •  
 • 35,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 24,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat żuromiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  19,3
  Województwo
  17,7
  Cała Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat żuromiński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat żuromiński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat żuromiński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żuromiński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie żuromińskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie żuromińskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie żuromińskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 299 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 58 (uczestnicy: 4 560)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 218)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 580)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 320)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 166)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 400)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 441)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 345)
  • warsztaty: 17 (uczestnicy: 340)
  • inne: 2 (uczestnicy: 1 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 386)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 162)
  • muzyczne: 17 (członkowie: 105)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 8)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 86)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 8)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 8)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 97)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 67)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie żuromińskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 159 miejscami na widowni. Odbyły się 42 seanse, na które przyszło 5 732 widzów, w tym 25 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 587 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie żuromińskim działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 1 160 zwiedzających, co daje 322 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie żuromińskim działało 9 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 101 446 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 15 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 135 040 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 101
  • dostępne dla czytelników: 71
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 71
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie żuromińskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 14 417 wolumenów w tym ziobry specjalne: 54. Odnotowano 363 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 112 wolumenów. Odnotowano 638 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie żuromińskim działało 12 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 587 członków. Zarejestrowano 618 ćwiczących (mężczyźni: 479, kobiety: 139, chłopcy do lat 18: 379, dziewczęta do lat 18: 126). Aktywne były 22 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (16), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie żuromińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat żuromiński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat żuromiński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 14 wypadków drogowych w powiecie żuromińskim odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 37,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 35,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie żuromińskim zarejestrowanych było 39 330 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 26 966 samochodów osobowych (742,6 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 3 849 samochodów ciężarowych (113,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie więcej od wartości dla całego kraju), 108 autobusów (2,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 284 ciągników siodłowych (7,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 862 motocykli (51,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,9 lat.


  W 2021 roku w powiecie żuromińskim znajdowało się 27 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie żuromińskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 14 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 14 Ranni
  (rok 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie żuromińskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 37,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  37,1
  Województwo
  56,9
  Polska
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. żuromiński
  0,0
  Województwo
  6,9
  Kraj
  5,9
 • 37,10 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  37,1
  woj. mazowieckie
  65,7
  Kraj
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  6,9
  Cała Polska
  6,6
 • 35,60 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  35,6
  Mazowieckie
  65,7
  Cała Polska
  77,6
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  12,2
  Cały kraj
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat żuromiński
  100,0
  woj. mazowieckie
  115,4
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 39 330 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie żuromińskim w 2021 roku
 • 26 966 Samochody osobowe
 • 3 849 Samochody ciężarowe
 • 162 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 108 Autobusy
 • 175 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 284 Ciągniki samochodowe
 • 284   Ciągniki siodłowe
 • 6 086 Ciągniki rolnicze
 • 1 862 Motocykle
 • 725   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 211 Motorowery
 • 26 966Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie żuromińskim
 • Samochody osobowe w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 742,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. żuromiński
  742,6
  Województwo
  742,4
  Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 804
  • 1400-1649 kg6 831
  • 1650-1899 kg6 465
  • 1900 kg i więcej7 866
 • 5 804 do 1399 kg
 • 6 831 1400-1649 kg
 • 6 465 1650-1899 kg
 • 7 866 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 10 009 do 1399 cm3
 • 10 009
 • 14 968 1400-1999 cm3
 • 14 968
 • 1 989 2000 i więcej cm3
 • 1 989
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna9 565
  • olej napędowy9 759
  • gaz (LPG)7 278
  • pozostałe364
 • 9 565 benzyna
 • 9 759 olej napędowy
 • 7 278 gaz (LPG)
 • 364 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 155 do 1 roku
 • 155
 • 131 2 lata
 • 131
 • 186 3 lata
 • 186
 • 504 4-5 lat
 • 504
 • 707 6-7 lat
 • 707
 • 907 8-9 lat
 • 907
 • 1 502 10-11 lat
 • 1 502
 • 4 417 12-15 lat
 • 4 417
 • 5 974 16-20 lat
 • 5 974
 • 5 154 21-25 lat
 • 5 154
 • 3 051 26-30 lat
 • 3 051
 • 4 278 31 lat i więcej
 • 4 278
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie żuromińskim
 • Tutaj
  20,5 lat
  Mazowieckie
  17,5 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 3 849Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie żuromińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 113,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  113,8
  woj. mazowieckie
  137,1
  Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 910 do 999 kg
 • 1 910
 • 1 135 1000-1499 kg
 • 1 135
 • 249 1500-2999 kg
 • 249
 • 38 3000-3499 kg
 • 38
 • 66 3500-4999 kg
 • 66
 • 216 5000-6999 kg
 • 216
 • 103 7000-9999 kg
 • 103
 • 88 10000-14999 kg
 • 88
 • 44 15000 kg i więcej
 • 44
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna222
  • olej napędowy2 629
  • gaz (LPG)874
  • pozostałe124
 • 222 benzyna
 • 2 629 olej napędowy
 • 874 gaz (LPG)
 • 124 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 7 do 1 roku
 • 7
 • 8 2 lata
 • 8
 • 29 3 lata
 • 29
 • 70 4-5 lat
 • 70
 • 124 6-7 lat
 • 124
 • 137 8-9 lat
 • 137
 • 207 10-11 lat
 • 207
 • 529 12-15 lat
 • 529
 • 636 16-20 lat
 • 636
 • 663 21-25 lat
 • 663
 • 438 26-30 lat
 • 438
 • 1 001 31 lat i więcej
 • 1 001
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie żuromińskim
 • Tutaj
  22,3 lat
  Mazowieckie
  18,4 lat
  Kraj
  19,6 lat
 • 108Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie żuromińskim
 • Autobusy w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2,9 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,9
  Mazowieckie
  3,9
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy100
  • gaz (LPG)8
  • pozostałe0
 • 0 benzyna
 • 100 olej napędowy
 • 8 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 7 8-9 lat
 • 7
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 16 12-15 lat
 • 16
 • 30 16-20 lat
 • 30
 • 18 21-25 lat
 • 18
 • 14 26-30 lat
 • 14
 • 18 31 lat i więcej
 • 18
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie żuromińskim
 • pow. żuromiński
  21,1 lat
  Województwo
  19,7 lat
  Polska
  22,0 lat
 • 284Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie żuromińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 7,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,5
  Województwo
  23,5
  Kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy271
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe11
 • 0 benzyna
 • 271 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 11 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 10 4-5 lat
 • 10
 • 17 6-7 lat
 • 17
 • 36 8-9 lat
 • 36
 • 34 10-11 lat
 • 34
 • 66 12-15 lat
 • 66
 • 42 16-20 lat
 • 42
 • 42 21-25 lat
 • 42
 • 11 26-30 lat
 • 11
 • 20 31 lat i więcej
 • 20
 • 15,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie żuromińskim
 • pow. żuromiński
  15,7 lat
  woj. mazowieckie
  10,1 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 1 862Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie żuromińskim
 • Motocykle w powiecie żuromińskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 51,3 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. żuromiński
  51,3
  Województwo
  42,2
  Kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 14 do 1 roku
 • 14
 • 15 2 lata
 • 15
 • 15 3 lata
 • 15
 • 21 4-5 lat
 • 21
 • 75 6-7 lat
 • 75
 • 38 8-9 lat
 • 38
 • 39 10-11 lat
 • 39
 • 162 12-15 lat
 • 162
 • 166 16-20 lat
 • 166
 • 157 21-25 lat
 • 157
 • 91 26-30 lat
 • 91
 • 1 069 31 lat i więcej
 • 1 069
 • 26,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie żuromińskim
 • Tutaj
  26,9 lat
  woj. mazowieckie
  21,9 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 27 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 16 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie żuromińskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 329,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. żuromiński
  329,8 km
  Województwo
  762,1 km
  Kraj
  591,9 km
 • 7,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  7,3 km
  Mazowieckie
  4,9 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami