Zabłudów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Zabłudów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zabłudów to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu białostockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Zabłudów.
 • 2 489 Liczba mieszkańców
 • 14,3 km² Powierzchnia
 • 174,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1553 Data założenia
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BIA Tablice rejestracyjne
 • Adam Tomanek Burmistrz miasta
Zabłudów na mapie
Identyfikatory
 • 23.338353.0141 Współrzędne GPS
 • 2002144 TERYT (TERC)
 • 0923578 SIMC
Herb miasta Zabłudów
Zabłudów herb
Flaga miasta Zabłudów
Zabłudów flaga

Jak Zabłudów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Zabłudów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Zabłudów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Zabłudów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
7Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
8Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
21Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
22Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
28Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
37Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
67Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
81Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
127Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
130Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
159Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
159Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
176Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
216Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
229Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
248Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
251Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
260Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
260Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
295Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
308Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Zabłudów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
16-060Poczta Zabłudów, ul. Surażska 2

Zabłudów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zabłudowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Białymstoku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok
Urząd Miejski w Zabłudowie
(85) 718-81-00
(85) 7188100wew.44
Rynek 8
16-060 Zabłudów

Zabłudów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Zabłudów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 489, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 2,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Zabłudowa zawarli w 2022 roku 14 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,4% mieszkańców Zabłudowa jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 6,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Zabłudów ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 5,19 na 1000 mieszkańców Zabłudowa. W 2022 roku urodziło się 34 dzieci, w tym 58,8% dziewczynek i 41,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 433 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,5% zgonów w Zabłudowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,2% zgonów w Zabłudowie były nowotwory, a 8,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zabłudowa przypada 8.39 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 48 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 33 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zabłudowa 15. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,9% mieszkańców Zabłudowa jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zabłudowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 489 Liczba mieszkańców
 • 1 288 Kobiety
 • 1 201 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zabłudowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zabłudowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zabłudowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zabłudowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Zabłudów
  40,2 lat
  woj. podlaskie
  42,3 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 41,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zabłudów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zabłudowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zabłudów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zabłudów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zabłudów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,4% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  26,5%
  Województwo
  28,6%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 31,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,5%
  Podlaskie
  54,2%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Zabłudów
  8,2%
  Województwo
  9,0%
  Polska
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,8%
  Podlaskie
  7,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Tutaj
  0,9%
  Podlaskie
  0,7%
  Polska
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zabłudowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zabłudowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,6
  woj. podlaskie
  4,0
  Cały kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,1
  woj. podlaskie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zabłudowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zabłudowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 5,19 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  5,2
  woj. podlaskie
  -3,8
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zabłudowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zabłudowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zabłudowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zabłudowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 34 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 58,8%
  41,2%
 • 13,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Zabłudów
  13,6
  Podlaskie
  8,0
  Kraj
  8,1
 • 36,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  36,2
  Województwo
  35,9
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 24
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 433 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 346 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 517 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 433 g
  Województwo
  3 431 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 21 Waga 4500g - 4999g
 • 21
 • 149 Waga 4000g - 4499g
 • 149
 • 446 Waga 3500g - 3999g
 • 446
 • 435 Waga 3000g - 3499g
 • 435
 • 156 Waga 2500g - 2999g
 • 156
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 12 Waga 1000g - 1499g
 • 12
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  Podlaskie
  1,27
  Polska
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,65
  woj. podlaskie
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Zabłudów
  0,78
  Podlaskie
  0,68
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Zabłudowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 Zgony
 • 8 Kobiety
  (Zgony)
 • 13 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,1%
  61,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,4 Zgony na 1000 ludności
 • Zabłudów
  8,4
  Podlaskie
  11,8
  Polska
  11,9
 • 128,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Zabłudów
  128,7
  woj. podlaskie
  147,1
  Cała Polska
  147,0
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,9
  Podlaskie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,6
  woj. podlaskie
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białostockim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Zabłudów
  44,5%
  woj. podlaskie
  45,0%
  Cała Polska
  36,0%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,2%
  Podlaskie
  21,9%
  Cała Polska
  23,6%
 • 8,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  8,3%
  Podlaskie
  7,2%
  Cała Polska
  6,7%
 • 88 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  14,6
  Cała Polska
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  78,6
  Cały kraj
  70,6
 • 233,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  233,7
  Województwo
  257,1
  Cały kraj
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  232,8
  Cały kraj
  253,9
 • 467,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 544,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 387,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  467,3
  Podlaskie
  529,3
  Cała Polska
  426,2
 • 51,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 64,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  51,1
  Województwo
  52,4
  Cała Polska
  62,9
 • 43,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  43,1
  woj. podlaskie
  31,3
  Cały kraj
  33,8
 • 10,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,1
  Województwo
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 48 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 33 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 15 Saldo migracji
 • 15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 15 Saldo migracji wewnętrznych
 • 15 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zabłudowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zabłudowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zabłudów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zabłudów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zabłudowie oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,19 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Zabłudowie to 932 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 372 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zabłudowie to 4,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Zabłudowie to 106,40 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,92% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,13% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,05% mieszkań posiada łazienkę, 77,79% korzysta z centralnego ogrzewania, a 27,58% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Zabłudowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 932 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 371,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  371,90
  woj. podlaskie
  411,70
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 83,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  83,30 m2
  Podlaskie
  78,20 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 31,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,00 m2
  Podlaskie
  32,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,30 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,30
  woj. podlaskie
  4,04
  Polska
  3,83
 • 2,69 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,69
  woj. podlaskie
  2,43
  Cały kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,63
  Województwo
  0,60
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zabłudowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,19 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,19
  Województwo
  5,72
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 38 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Zabłudów
  4,75
  Województwo
  4,14
  Cała Polska
  3,89
 • 15,16 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  15,16
  woj. podlaskie
  23,68
  Cały kraj
  24,56
 • 851 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 106,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  106,4 m2
  Podlaskie
  98,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,34 m2
  Województwo
  0,56 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Zabłudowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  95,92%
  Podlaskie
  97,54%
  Kraj
  97,75%
 • 90,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  90,13%
  Podlaskie
  92,28%
  Cały kraj
  95,18%
 • 86,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Zabłudów
  86,05%
  Województwo
  90,71%
  Polska
  93,75%
 • 77,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  77,79%
  Podlaskie
  83,62%
  Cała Polska
  85,83%
 • 27,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  27,58%
  Podlaskie
  33,39%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Zabłudów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Zabłudowie na 1000 mieszkańców pracuje 463osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 0,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 0,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Zabłudowie wynosiło w 2023 roku 7,5% (7,5% wśród kobiet i 7,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zabłudowie wynosiło 5 597,60 PLN, co odpowiada 83.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zabłudowa 245 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 108 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -137.

  22,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Zabłudowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,0% w przemyśle i budownictwie, a 16,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zabłudowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 463 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  463,0
  woj. podlaskie
  209,0
  Polska
  259,0
 • 9,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,9% Kobiety
 • 9,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,5%
  Podlaskie
  7,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zabłudowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zabłudowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zabłudowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zabłudowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 979 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 598 PLN
  Województwo
  6 013 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zabłudowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zabłudowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 245 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 108 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -137 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,44 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zabłudowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,0% Przemysł i budownictwo
 • 22,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,8% Pozostałe
 • 40,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zabłudowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Zabłudowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 148 Pracujący ogółem
 • 0 Kobiety
 • 0 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Zabłudowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 56,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zabłudów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Zabłudów
  61,4
  woj. podlaskie
  66,2
  Cały kraj
  69,0
 • 31,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Zabłudów
  31,0
  Województwo
  37,0
  Cała Polska
  38,2
 • 101,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  101,9
  woj. podlaskie
  126,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zabłudów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Zabłudowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 295 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 238 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 34 nowe podmioty, a 19 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (34) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (15) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (25) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Zabłudowie najwięcej (12) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (286) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 37,6% (111) podmiotów, a 60,7% (179) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Zabłudowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (34.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 295 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 111 Przemysł i budownictwo
 • 179 Pozostała działalność
 • 34 Podmioty nowo zarejestrowane w Zabłudowie w 2023 roku
 • 19 Podmioty wyrejestrowane w Zabłudowie w 2023 roku
 • 238 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 286 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 286
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 294 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 294
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 238 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 81 Budownictwo
 • 81
 • 37 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 37
 • 25 Przetwórstwo przemysłowe
 • 25
 • 19 Pozostała działalność
 • 19
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 12 Informacja i komunikacja
 • 12
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 8 Transport i gospodarka magazynowa
 • 8
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zabłudów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zabłudowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 35 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,87 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zabłudowie wynosi 74,20% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zabłudowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,52 (wykrywalność 42%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,44 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,27 (60%), drogowe - 2,16 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zabłudowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zabłudowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zabłudów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 35
 • 16 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 16
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 14 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 14
 • 13,87 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,87
  woj. podlaskie
  19,92
  Polska
  22,81
 • 6,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,44
  Podlaskie
  8,92
  Kraj
  12,98
 • 4,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Zabłudów
  4,27
  Podlaskie
  7,89
  Cała Polska
  6,99
 • 2,16 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Zabłudów
  2,16
  Województwo
  2,21
  Polska
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Zabłudów
  0,32
  Podlaskie
  0,46
  Kraj
  0,35
 • 5,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,52
  Podlaskie
  6,92
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zabłudów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  woj. podlaskie
  81%
  Cała Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  woj. podlaskie
  74%
  Cała Polska
  63%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Zabłudów
  61%
  Województwo
  82%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Podlaskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Zabłudów
  96%
  Podlaskie
  92%
  Kraj
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  43%
  Województwo
  53%
  Polska
  51%

Zabłudów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Zabłudowa wyniosła w 2022 roku 69,2 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 25.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Zabłudowa - 24.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,0 mln złotych, czyli 23,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zabłudowa wyniosła w 2022 roku 72,1 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.5%). W budżecie Zabłudowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 997 złotych na mieszkańca (13,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 22,8 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,2%.
 • Wydatki budżetu w Zabłudowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zabłudowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zabłudów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zabłudowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,5 mln

  2,9 tys(100%)

  36,1 mln

  3,9 tys(100%)

  35,1 mln

  3,8 tys(100%)

  51,9 mln

  5,6 tys(100%)

  54,1 mln

  5,8 tys(100%)

  52,4 mln

  5,4 tys(100%)

  54,5 mln

  5,6 tys(100%)

  69,2 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,1 mln

  3,6 tys(34.3%)

  9,3 mln

  3,8 tys(25.9%)

  10,0 mln

  4,0 tys(28.4%)

  10,7 mln

  4,3 tys(20.6%)

  14,8 mln

  5,9 tys(27.3%)

  12,2 mln

  4,9 tys(23.2%)

  13,7 mln

  5,5 tys(25.2%)

  17,1 mln

  6,8 tys(24.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  1,1 tys(10.7%)

  4,9 mln

  2,0 tys(13.7%)

  2,6 mln

  1,1 tys(7.4%)

  15,1 mln

  6,1 tys(29.1%)

  9,3 mln

  3,7 tys(17.2%)

  6,9 mln

  2,8 tys(13.2%)

  4,7 mln

  1,9 tys(8.7%)

  12,6 mln

  5,0 tys(18.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  1,3 tys(11.9%)

  2,9 mln

  1,2 tys(8.2%)

  3,2 mln

  1,3 tys(9.1%)

  3,4 mln

  1,4 tys(6.6%)

  3,7 mln

  1,5 tys(6.9%)

  4,1 mln

  1,6 tys(7.8%)

  4,6 mln

  1,8 tys(8.4%)

  7,0 mln

  2,8 tys(10.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  1,3 tys(12.2%)

  6,0 mln

  2,4 tys(16.5%)

  4,2 mln

  1,7 tys(11.9%)

  7,6 mln

  3,1 tys(14.7%)

  8,2 mln

  3,3 tys(15.2%)

  4,8 mln

  1,9 tys(9.1%)

  9,2 mln

  3,7 tys(17%)

  6,3 mln

  2,5 tys(9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  122,4 tys

  48,8(0.5%)

  7,4 tys

  3,0(0%)

  335,0 tys

  135(1%)

  147,5 tys

  59,9(0.3%)

  7,9 tys

  3,2(0%)

  9,1 tys

  3,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 mln

  2,4 tys(8.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  1,5 tys(14.6%)

  9,1 mln

  3,7 tys(25.2%)

  1,8 mln

  721(5.1%)

  1,7 mln

  699(3.3%)

  1,7 mln

  671(3.1%)

  3,5 mln

  1,4 tys(6.6%)

  2,3 mln

  930(4.2%)

  3,8 mln

  1,5 tys(5.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,5 mln

  602(5.7%)

  841,8 tys

  340(2.3%)

  855,6 tys

  346(2.4%)

  690,5 tys

  280(1.3%)

  1,1 mln

  428(2%)

  1,1 mln

  442(2.1%)

  1,4 mln

  555(2.5%)

  3,5 mln

  1,4 tys(5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  446(4.2%)

  1,2 mln

  472(3.2%)

  1,1 mln

  428(3%)

  1,2 mln

  480(2.3%)

  1,4 mln

  572(2.6%)

  2,3 mln

  911(4.3%)

  1,9 mln

  749(3.4%)

  1,5 mln

  613(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  256,3 tys

  102(1%)

  255,2 tys

  103(0.7%)

  296,5 tys

  120(0.8%)

  324,1 tys

  132(0.6%)

  551,7 tys

  222(1%)

  403,2 tys

  162(0.8%)

  249,4 tys

  100(0.5%)

  1,4 mln

  551(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  442,0 tys

  176(1.7%)

  520,4 tys

  210(1.4%)

  427,4 tys

  173(1.2%)

  443,7 tys

  180(0.9%)

  529,5 tys

  213(1%)

  2,0 mln

  800(3.8%)

  1,1 mln

  446(2%)

  830,4 tys

  331(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  34,2 tys

  13,7(0.1%)

  139,7 tys

  56,4(0.4%)

  453,5 tys

  183(1.3%)

  180,5 tys

  73,2(0.3%)

  528,0 tys

  213(1%)

  1,0 mln

  414(2%)

  1,1 mln

  451(2.1%)

  439,6 tys

  175(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  189,6 tys

  75,7(0.7%)

  223,0 tys

  89,9(0.6%)

  253,2 tys

  102(0.7%)

  257,5 tys

  105(0.5%)

  488,6 tys

  197(0.9%)

  338,2 tys

  136(0.6%)

  355,5 tys

  143(0.7%)

  402,7 tys

  161(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  187,1 tys

  74,7(0.7%)

  218,5 tys

  88,1(0.6%)

  226,7 tys

  91,6(0.6%)

  214,7 tys

  87,1(0.4%)

  283,7 tys

  114(0.5%)

  329,6 tys

  132(0.6%)

  237,2 tys

  95,5(0.4%)

  325,8 tys

  130(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,5 tys

  7,4(0%)

  7,4 tys

  3,0(0%)

  168,2 tys

  67,1(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  22,0 tys

  8,8(0.1%)

  31,4 tys

  12,7(0.1%)

  89,7 tys

  36,2(0.3%)

  133,1 tys

  54,0(0.3%)

  32,1 tys

  12,9(0.1%)

  11,0 tys

  4,4(0%)

  26,7 tys

  10,7(0%)

  151,0 tys

  60,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  337,0 tys

  134(1.3%)

  395,4 tys

  159(1.1%)

  394,3 tys

  159(1.1%)

  240,5 tys

  97,6(0.5%)

  281,8 tys

  114(0.5%)

  288,2 tys

  116(0.5%)

  246,5 tys

  99,3(0.5%)

  79,5 tys

  31,7(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103,6 tys

  42,1(0.2%)

  33,5 tys

  13,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,7 tys

  12,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  98,1 tys

  39,2(0.4%)

  8,8 tys

  3,5(0%)

  1,9 tys

  0,8(0%)

  100,0 tys

  40,6(0.2%)

  96,4 tys

  38,8(0.2%)

  85,0 tys

  34,1(0.2%)

  1,9 tys

  0,8(0%)

  1,9 tys

  0,8(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zabłudowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zabłudowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zabłudów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zabłudowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,7 mln

  3,0 tys(100%)

  33,7 mln

  3,7 tys(100%)

  36,8 mln

  4,0 tys(100%)

  41,0 mln

  4,4 tys(100%)

  53,4 mln

  5,8 tys(100%)

  52,3 mln

  5,4 tys(100%)

  63,6 mln

  6,5 tys(100%)

  72,1 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,6 mln

  5,0 tys(45.3%)

  12,8 mln

  5,1 tys(37.9%)

  13,3 mln

  5,4 tys(36.3%)

  14,6 mln

  5,9 tys(35.6%)

  16,0 mln

  6,4 tys(29.9%)

  17,3 mln

  7,0 tys(33.1%)

  19,6 mln

  7,9 tys(30.9%)

  22,5 mln

  9,0 tys(31.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,4 mln

  3,0 tys(26.9%)

  7,8 mln

  3,1 tys(23%)

  7,9 mln

  3,2 tys(21.4%)

  9,3 mln

  3,8 tys(22.6%)

  10,0 mln

  4,0 tys(18.7%)

  12,6 mln

  5,1 tys(24.2%)

  17,3 mln

  7,0 tys(27.2%)

  11,0 mln

  4,4 tys(15.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  103,3 tys

  41,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  230,0 tys

  92,9(0.6%)

  131,5 tys

  53,4(0.3%)

  889

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 mln

  3,0 tys(10.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  810(7.3%)

  2,1 mln

  866(6.4%)

  3,7 mln

  1,5 tys(10.2%)

  3,6 mln

  1,4 tys(8.7%)

  4,6 mln

  1,8 tys(8.6%)

  3,1 mln

  1,2 tys(5.9%)

  3,8 mln

  1,5 tys(6%)

  7,6 mln

  3,0 tys(10.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  107,9 tys

  43,1(0.4%)

  1,0 mln

  422(3.1%)

  197,4 tys

  79,7(0.5%)

  1,1 mln

  426(2.6%)

  6,8 mln

  2,7 tys(12.7%)

  1,2 mln

  489(2.3%)

  2,5 mln

  1,0 tys(4%)

  4,7 mln

  1,9 tys(6.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,5 mln

  602(5.4%)

  866,9 tys

  350(2.6%)

  797,0 tys

  322(2.2%)

  1,1 mln

  452(2.7%)

  1,2 mln

  466(2.2%)

  1,4 mln

  547(2.6%)

  1,6 mln

  626(2.4%)

  2,6 mln

  1,0 tys(3.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  1,1 tys(9.9%)

  7,9 mln

  3,2 tys(23.3%)

  725,1 tys

  293(2%)

  645,0 tys

  262(1.6%)

  567,7 tys

  229(1.1%)

  2,4 mln

  954(4.5%)

  1,1 mln

  460(1.8%)

  2,6 mln

  1,0 tys(3.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  448,3 tys

  179(1.6%)

  494,4 tys

  199(1.5%)

  560,0 tys

  226(1.5%)

  548,0 tys

  222(1.3%)

  1,9 mln

  769(3.6%)

  775,7 tys

  312(1.5%)

  1,7 mln

  704(2.8%)

  1,8 mln

  720(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  223,2 tys

  89,1(0.8%)

  297,8 tys

  120(0.9%)

  181,6 tys

  73,3(0.5%)

  200,0 tys

  81,2(0.5%)

  895,1 tys

  361(1.7%)

  122,6 tys

  49,3(0.2%)

  951,9 tys

  383(1.5%)

  1,4 mln

  557(1.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,0 tys

  4,5(0%)

  71,9 tys

  29,0(0.1%)

  33,0 tys

  13,2(0.1%)

  397,7 tys

  160(0.6%)

  833,5 tys

  333(1.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  716,9 tys

  286(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  153,4 tys

  61,2(0.6%)

  109,5 tys

  44,2(0.3%)

  113,2 tys

  45,7(0.3%)

  111,8 tys

  45,4(0.3%)

  72,8 tys

  29,3(0.1%)

  92,0 tys

  37,0(0.2%)

  106,0 tys

  42,7(0.2%)

  678,4 tys

  271(0.9%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  109,7 tys

  44,5(0.3%)

  27,4 tys

  11,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  281,6 tys

  112(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  34,2 tys

  13,7(0.1%)

  99,4 tys

  40,1(0.3%)

  8,6 tys

  3,5(0%)

  49,6 tys

  20,1(0.1%)

  34,5 tys

  13,9(0.1%)

  22,6 tys

  9,1(0%)

  938,1 tys

  378(1.5%)

  196,6 tys

  78,4(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  77,8 tys

  31,0(0.3%)

  81,1 tys

  32,7(0.2%)

  84,9 tys

  34,3(0.2%)

  92,5 tys

  37,5(0.2%)

  103,2 tys

  41,6(0.2%)

  118,0 tys

  47,4(0.2%)

  153,9 tys

  62,0(0.2%)

  129,5 tys

  51,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  6,4

  0,0(0%)

  8,0 tys

  3,2(0%)

  84,1 tys

  34,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,8 tys

  26,1(0.1%)

  120,0 tys

  47,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  127,5 tys

  50,9(0.5%)

  119,8 tys

  48,3(0.4%)

  97,8 tys

  39,5(0.3%)

  67,6 tys

  27,4(0.2%)

  53,7 tys

  21,7(0.1%)

  56,0 tys

  22,5(0.1%)

  41,0 tys

  16,5(0.1%)

  37,6 tys

  15,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  9,1 tys

  3,6(0%)

  7,9 tys

  3,2(0%)

  7,8 tys

  3,2(0%)

  7,8 tys

  3,2(0%)

  8,9 tys

  3,6(0%)

  9,6 tys

  3,9(0%)

  9,7 tys

  3,9(0%)

  18,6 tys

  7,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  98,1 tys

  39,2(0.4%)

  8,8 tys

  3,5(0%)

  1,9 tys

  0,8(0%)

  100,0 tys

  40,6(0.2%)

  96,4 tys

  38,8(0.2%)

  85,0 tys

  34,1(0.2%)

  1,9 tys

  0,8(0%)

  1,9 tys

  0,8(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  25,4 tys

  10,1(0.1%)

  7,0 tys

  2,8(0%)

  881

  0,4(0%)

  499

  0,2(0%)

  108,2 tys

  43,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  2,1(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zabłudów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 567 mieszkańców Zabłudowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 262 kobiet oraz 305 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 21,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,8% mieszkańców Zabłudowa, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Zabłudowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zabłudowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (30,2%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (25,2%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%).

  W roku 2022 w Zabłudowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 201 dzieci (106 dziewczynek oraz 95 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Zabłudowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 47 dzieci (22 dziewczynki oraz 25 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  19,8% mieszkańców Zabłudowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (23,0% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 547 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,43 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 359 uczniów (181 kobiet oraz 178 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Zabłudowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 243 uczniów (112 kobiet oraz 131 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,0% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 25,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 174,27.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (16,9% wśród dziewczyn i 18,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,3% mieszkańców Zabłudowa w wieku potencjalnej nauki (20,7% kobiet i 25,6% mężczyzn).

 • 25,4% Wykształcenie wyższe
 • Zabłudów
  25,4%
  woj. podlaskie
  24,5%
  Polska
  25,2%
 • 30,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Zabłudów
  36,3%
  Podlaskie
  36,5%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Zabłudów
  3,6%
  Podlaskie
  3,6%
  Polska
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,3%
  woj. podlaskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,4%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Polska
  20,0%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Zabłudów
  17,8%
  Podlaskie
  17,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 13,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Podlaskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,7%
  Podlaskie
  15,3%
  Polska
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,8%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zabłudowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1547 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 547,0
  woj. podlaskie
  915,0
  Polska
  927,0
 • 0,43 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Zabłudów
  0,43
  woj. podlaskie
  0,98
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 159 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Zabłudów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 201 Dzieci
 • 106 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 95 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,7%
  47,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 40 3 lata
 • 40
 • 52 4 lata
 • 52
 • 55 5 lata
 • 55
 • 49 6 lat
 • 49
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 21 3 lata
 • 21
 • 23 4 lata
 • 23
 • 30 5 lata
 • 30
 • 28 6 lat
 • 28
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 19 3 lata
 • 19
 • 29 4 lata
 • 29
 • 25 5 lata
 • 25
 • 21 6 lat
 • 21
 •  
 • 17,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 17,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zabłudowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zabłudowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Zabłudowie
  Publiczne
  85 718-80-20
  85 718-80-20
  ul. Adama Mickiewicza 20
  16-060 Zabłudów
  249-
 • Szkoły podstawowe w Zabłudowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Zabłudów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 359 Uczniowie
 • 181 Kobiety
  (uczniowie)
 • 178 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,4%
  49,6%
 • 46 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 33 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Zabłudów
  21,1
  woj. podlaskie
  16,1
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 26,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 174,27 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Zabłudów
  174,27
  Województwo
  92,82
  Polska
  95,96
 • 173,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Zabłudów
  173,79
  woj. podlaskie
  91,85
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zabłudów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zabłudów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zabłudowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zabłudowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Zabłudowie (Franciszek Karpiński)
  Publiczna
  85 718-80-20
  85 718-80-20
  ul. Adama Mickiewicza 20
  16-060 Zabłudów
  17339-
 • Edukacyjne grupy wieku w Zabłudowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zabłudów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zabłudów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zabłudów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zabłudów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Zabłudowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zabłudowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Zabłudowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Zabłudowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 43 (uczestnicy: 4 561)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 82)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 363)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 70)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 2 565)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 149)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 222)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 15)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 305)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 312)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 36)
  • inne: 6 (uczestnicy: 442)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 132)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 82)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 27)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 6)
  • inne: 2 (członkowie: 17)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 13)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 10)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 3)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 33)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 33)


  Według danych z 2022 w Zabłudowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 25 784 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 629 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Zabłudowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 230 członków. Zarejestrowano 197 ćwiczących (mężczyźni: 152, kobiety: 45, chłopcy do lat 18: 128, dziewczęta do lat 18: 45). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Zabłudowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Zabłudowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zabłudowa znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Zabłudowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park z XIX w.dnia 1975-05-26, wykaz dokumentów: 357 z 1975-05-26; A-359 z 2011-07-27
  • Miasto z XVI w.dnia 1976-11-19, wykaz dokumentów: 380 z 1976-11-19; A-439 z 2012-06-20
  • Kaplica z 1848 r.dnia 1985-01-05, wykaz dokumentów: 594 z 1985-01-05; A-513 z 2013-03-22
  • Cerkiew z 1847 - 1855dnia 1985-01-08, wykaz dokumentów: 593 z 1985-01-08; A-512 z 2013-03-22
  • Kościół z 1805 - 1840dnia 1985-01-09, wykaz dokumentów: 595 z 1985-01-09; A-511 z 2013-03-22
  • Kaplica z poł. XIX w.dnia 1985-01-10, wykaz dokumentów: 596 z 1985-01-10; A-94 z 2004-08-05
  • Mur/ogrodzenie z poł. XIX w.dnia 1986-11-12, wykaz dokumentów: 822 z 1986-11-12
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z pocz. XIX w.dnia 1986-11-12, wykaz dokumentów: 822 z 1986-11-12; A-94 z 2004-08-05

Zabłudów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 12 wypadków drogowych w Zabłudowie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 13 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 478,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 79,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Zabłudowie znajdowały się 23 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Zabłudowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 12 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 13 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 10 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Zabłudowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 478,85 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  478,9
  Podlaskie
  733,0
  Kraj
  1 100,9
 • 79,81 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Zabłudów
  79,8
  woj. podlaskie
  129,1
  Polska
  104,4
 • 518,75 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Zabłudów
  518,8
  woj. podlaskie
  870,2
  Cały kraj
  1 327,3
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Zabłudów
  16,7
  Podlaskie
  17,6
  Polska
  9,5
 • 108,33 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Zabłudów
  108,3
  woj. podlaskie
  118,7
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 23 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 13 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 10 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Zabłudowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 679,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  679,9 km
  Województwo
  409,4 km
  Polska
  633,6 km
 • 23,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  23,3 km
  Województwo
  7,2 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zabłudów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 19droga krajowa nr 19(granica (Białoruś) - Kuźnica - Popławce - Zadworzany - Sokółka - Wierzchłowce - Podjanowszczyzna - Moczalnia Stara - Straż - Czarna Białostocka - Horodnianka - Wasilków - Sochonie - Jurowce - Sielachowskie - Białystok - Kuriany - Zwierki - Kucharówka - Zabłudów - Koźliki - Laszki - Ryboły - Chraboły - Haćki - Proniewicze - Bielsk Podlaski - Piliki - Knorydy - Boćki - Andryjanki - Wojeniec - Dziadkowice - Wierciń Duży - Leszczka - Siemiatycze - Turna Mała - Kózki - Chlebczyn - Sarnaki - Platerów - Ostromęczyn - Puczyce-Kolonia - Woźniki - Łosice - Mszanna - Kopce - Mostów - Łukowisko - Międzyrzec Podlaski - Rzeczyca - Rudnik - Kąkolewnica - Żakowola Poprzeczna - Żakowola Radzyńska - Turów - Bedlno Radzyńskie - Białka - Radzyń Podlaski - Borki - Kock - Bykowszczyzna - Firlej - Lubartów - Łucka-Kolonia - Trzciniec - Niemce - Leonów - Ciecierzyn - Elizówka - Lublin - Konopnica - Zemborzyce Tereszyńskie - Trojaczkowice - Strzeżkowice Duże - Niedrzwica Duża - Niedrzwica Kościelna Druga - Niedrzwica Kościelna - Sobieszczany-Kolonia - Wilkołaz - Zdrapy - Rudnik Szlachecki - Pułankowice - Kraśnik - Stróża - Słodków Pierwszy - Polichna - Modliborzyce - Janówek - Borownica - Janów Lubelski - Gierlachy - Łążek Ordynacki - Domostawa - Katy - Ździary - Podborek - Zarzecze - Nisko - Nowosielec - Jeżowe - Błonie - Kamień - Sokołów Małopolski - Nienadówka - Stobierna - Jasionka - Nowa Wieś - Trzebownisko - Rzeszów - Boguchwała - Lutoryż - Zarzecze - Babica - Wyżne - Połomia - Baryczka - Małówka - Niebylec - Jawornik - Lutcza - Domaradz - Jasienica Rosielna - Iskrzynia - Krościenko Wyżne - Pustyny - Łężany - Miejsce Piastowe - Rogi - Równe - Zboiska - Dukla - Lipowica - Nowa Wieś - Trzciana - Tylawa - Barwinek - granica (Słowacja))
  • DW 685droga wojewódzka nr 685( Zabłudów - Olszanka - Żywkowo - Trześcianka - Ancuty - Narew - Makówka - Chrabostówka - Nowosady - Dubiny - Hajnówka - Pasieczniki Duże - Istok - Dubicze Cerkiewne - Grabowiec - Jelonka - Kleszczele)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Zabłudów nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 37Linia kolejowa nr 37: Białystok - Zubki Białostockie [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Białystok - Białystok Fabryczny - Kuriany - Zajezierce - Żednia - Sokole Białostockie - Waliły - Straszewo Białostockie - Zubki Białostockie)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Zabłudowie istnieje 31 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Białostocka

  ul. Bielska

  ul. Cerkiewna

  ul. Drukarzy Zabłudowskich

  ul. Franciszka Karpińskiego

  ul. Grzegorza Chodkiewicza

  ul. I Dywizji

  ul. Izabeli Demblińskiej

  ul. Józefa Manteuffla

  ul. Kalwińska

  ul. Kazimierza Ostaszewskiego

  ul. Kolonia

  ul. Koziniec

  ul. Kościelna

  ul. Książąt Litewskich

  ul. Muchawiecka

  ul. Podrzeczna

  ul. Polna

  ul. Radziwiłłowska

  ul. Rynek

  ul. Sapiehów

  ul. Surażska

  ul. Szkolna

  ul. Trawiasta

  ul. Zamiejska

  ul. Zaułek

  rondo dr. Macieja Zabłockiego

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. św. Rocha