Pisz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Pisz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pisz to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu piskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pisz.
 • 17 754 Liczba mieszkańców
 • 10,1 km² Powierzchnia
 • 1 761,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 115 m n.p.m Wysokość
 • 1367 Data założenia
 • 1645 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 87 Numer kierunkowy
 • NPI Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Janusz Szymborski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 21.812453.6289 Współrzędne GPS
 • 2816034 TERYT (TERC)
 • 0977835 SIMC
Herb miasta Pisz
Pisz herb

Jak Pisz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pisz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pisz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pisz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
2Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
10Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
19Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
28Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
31Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
34Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
35Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
84Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
85Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
114Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
115Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
136Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
139Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
179Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
191Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
193Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
197Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
205Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
205Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
235Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
235Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców

Pisz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
12-200Poczta Pisz 001, ul. Gizewiusza 6
12-200Skrytki Pocztowe Poczta Pisz 001, ul. Gizewiusza 6
12-201Poczta Pisz 003, ul. Wojska Polskiego 92

Pisz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Piszu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Piszu aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Piszu
(87) 425-20-00
(87) 423-25-70
Okopowa 2
12-200 Pisz
ZUS Biuro Terenowe w Piszu (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Czerniewskiego 3
12-200 Pisz
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu
087 425 41 04
087 425 41 39 087 425 41 38
Olsztyńska 40a
12-200 Pisz
Komenda Powiatowa Policji w Piszu
087 425 42 00
087 425 42 05
Armii Krajowej 1
12-200 Pisz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu
087 423 31 87
087 423 31 87
Piaskowa 2
12-200 Pisz
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Pisz
087 423 23 78
087 423 27 80
Warszawska 5
12-200 Pisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu
087 423 27 53
087 424 09 89
Warszawska 38
12-200 Pisz
Urząd Miejski w Piszu
(87) 423-52-10
(87) 424-12-38
ul. Gizewiusza 5
12-200 Pisz
Starostwo Powiatowe w Piszu
(87) 425-47-00
(87) 425-47-01
ul.Warszawska 1
12-200 Pisz

Pisz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Pisz jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 17 754, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 7,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pisza zawarli w 2022 roku 87 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,9% mieszkańców Pisza jest stanu wolnego, 53,1% żyje w małżeństwie, 7,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Pisz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -50. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,78 na 1000 mieszkańców Pisza. W 2022 roku urodziło się 141 dzieci, w tym 53,2% dziewczynek i 46,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 412 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 34,7% zgonów w Piszu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,4% zgonów w Piszu były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pisza przypada 10.63 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 85 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 239 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pisza -154. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 31 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -21.

  59,7% mieszkańców Pisza jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pisza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17 754 Liczba mieszkańców
 • 9 093 Kobiety
 • 8 661 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Piszu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Piszu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Piszu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pisza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,2 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pisz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pisza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pisz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pisz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pisz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,1%
  Województwo
  29,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,1% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  53,1%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Pisz
  8,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,5%
  Województwo
  8,9%
  Kraj
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Miasto
  0,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Piszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Piszu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Pisz
  4,8
  Województwo
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,4
  Województwo
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 87 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Piszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Piszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -50 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -16 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -34 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,78 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Pisz
  -2,8
  Województwo
  -4,5
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Piszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Piszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Piszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Piszu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 141 Urodzenia żywe
 • 75 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 66 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,2%
  46,8%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,9
  Województwo
  7,2
  Cała Polska
  8,1
 • 35,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  35,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  32,1
  Cała Polska
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 412 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 344 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 485 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 412 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 138 Waga 3500g - 3999g
 • 138
 • 156 Waga 3000g - 3499g
 • 156
 • 53 Waga 2500g - 2999g
 • 53
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,32
  Warmińsko-mazurskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Pisz
  0,69
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Pisz
  0,65
  Województwo
  0,61
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Piszu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 191 Zgony
 • 91 Kobiety
  (Zgony)
 • 100 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,6%
  52,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,6
  Województwo
  11,8
  Cały kraj
  11,9
 • 153,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  153,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  162,8
  Polska
  147,0
 • 9,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Pisz
  9,7
  Województwo
  4,6
  Cała Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,6
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  34,7%
  Warmińsko-mazurskie
  30,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 22,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Pisz
  22,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,4%
  Kraj
  23,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Pisz
  4,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Cała Polska
  6,7%
 • 51 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  20,1
  Kraj
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,1
  Cały kraj
  70,6
 • 271,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  271,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  276,2
  Kraj
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  249,7
  Cała Polska
  253,9
 • 419,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 411,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 427,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Pisz
  419,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  355,1
  Kraj
  426,2
 • 57,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 86,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  57,7
  Warmińsko-mazurskie
  50,1
  Kraj
  62,9
 • 37,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  37,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,5
  Cała Polska
  33,8
 • 15,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Pisz
  15,1
  Województwo
  8,0
  Kraj
  7,0
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Pisz
  1,3%
  Warmińsko-mazurskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 85 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 42 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 239 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 119 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 120 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Wymeldowania za granicę
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -175 Saldo migracji
 • -90 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -85 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -154 Saldo migracji wewnętrznych
 • -77 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -77 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -21 Saldo migracji zagranicznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Piszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Piszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pisz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pisz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Piszu oddano do użytku 47 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,64 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Piszu to 6 649 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 373 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  70,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 29,8% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Piszu to 3,89 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Piszu to 89,30 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,74% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,52% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,43% mieszkań posiada łazienkę, 94,44% korzysta z centralnego ogrzewania, a 70,07% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piskiego.

  Powiat piski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Piszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 649 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 373,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  373,00
  Województwo
  396,50
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  69,10 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 25,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,80 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,90 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Pisz
  3,90
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Kraj
  3,83
 • 2,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,68
  Województwo
  2,52
  Cały kraj
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Pisz
  0,69
  Województwo
  0,67
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Piszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 47 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,64 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,64
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,65
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 183 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,89 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,89
  Województwo
  3,77
  Polska
  3,89
 • 10,26 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  10,26
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,29
  Cały kraj
  24,56
 • 4 199 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 89,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  89,3 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,24 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Piszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,74%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,99%
  Polska
  97,75%
 • 99,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,52%
  woj. warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Cała Polska
  95,18%
 • 99,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Pisz
  99,43%
  woj. warmińsko-mazurskie
  93,98%
  Polska
  93,75%
 • 94,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  94,44%
  Województwo
  86,97%
  Cały kraj
  85,83%
 • 70,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  70,07%
  woj. warmińsko-mazurskie
  44,04%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Pisz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Piszu na 1000 mieszkańców pracuje 243osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 54,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Piszu wynosiło w 2023 roku 12,1% (12,1% wśród kobiet i 12,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piszu wynosiło 5 580,91 PLN, co odpowiada 83.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pisza 358 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 400 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 42.

  20,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Pisza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,2% w przemyśle i budownictwie, a 17,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Piszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 243 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  243,0
  Województwo
  206,0
  Polska
  259,0
 • 12,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 16,8% Kobiety
 • 9,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  12,1%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Piszu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Piszu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Piszu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 968 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 581 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Piszu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Piszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 358 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 400 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 42 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,12 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Piszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,2% Przemysł i budownictwo
 • 15,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,6% Pozostałe
 • 46,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Piszu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Piszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 395 Pracujący ogółem
 • 2 411 Kobiety
 • 1 984 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Piszu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 53,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pisz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Pisz
  67,4
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Cały kraj
  69,0
 • 37,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,7
  Warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cały kraj
  38,2
 • 126,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Pisz
  126,9
  Województwo
  119,2
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pisz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Piszu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 867 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 322 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 103 nowe podmioty, a 95 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (213) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (103) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (301) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (77) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Piszu najwięcej (100) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 797) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (32) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,5% (364) podmiotów, a 78,8% (1 471) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Piszu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.8%) oraz Budownictwo (17.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 867 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 32 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 364 Przemysł i budownictwo
 • 1 471 Pozostała działalność
 • 103 Podmioty nowo zarejestrowane w Piszu w 2023 roku
 • 95 Podmioty wyrejestrowane w Piszu w 2023 roku
 • 1 322 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 797 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 797
 • 53 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 53
 • 16 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 16
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 866 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 866
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 63 Spółki handlowe ogółem
 • 63
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 48  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 48
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 100 Spółki cywilne ogółem
 • 100
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 322 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 301 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 301
 • 232 Budownictwo
 • 232
 • 140 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 140
 • 122 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 122
 • 89 Transport i gospodarka magazynowa
 • 89
 • 86 Pozostała działalność
 • 86
 • 86 Przetwórstwo przemysłowe
 • 86
 • 57 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 57
 • 41 Edukacja
 • 41
 • 39 Informacja i komunikacja
 • 39
 • 38 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 38
 • 32 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 32
 • 26 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26
 • 17 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 17
 • 16 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 16
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pisz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Piszu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 308 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,23 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Piszu wynosi 79,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pisza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,32 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 7,14 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,75 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,90 (57%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Piszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pisza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pisz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 308 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 308
 • 185 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 185
 • 52 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 52
 • 49 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 49
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 7
 • 128 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 128
 • 17,23 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Pisz
  17,23
  Województwo
  19,85
  Cała Polska
  22,81
 • 10,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,32
  Województwo
  11,34
  Cały kraj
  12,98
 • 2,90 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,90
  Województwo
  5,43
  Polska
  6,99
 • 2,75 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Pisz
  2,75
  Województwo
  2,01
  Cała Polska
  1,82
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,38
  Województwo
  0,37
  Kraj
  0,35
 • 7,14 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,14
  Warmińsko-mazurskie
  10,33
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pisz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  80%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Polska
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Pisz
  80%
  Województwo
  71%
  Polska
  63%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  57%
  woj. warmińsko-mazurskie
  70%
  Cały kraj
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  97%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  95%
  Warmińsko-mazurskie
  96%
  Polska
  88%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Pisz
  60%
  Województwo
  60%
  Cały kraj
  51%

Pisz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Pisza wyniosła w 2022 roku 139,7 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Pisza - 29.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.4%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,7 mln złotych, czyli 11,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pisza wyniosła w 2022 roku 162,1 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.6%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (8.7%). W budżecie Pisza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 780 złotych na mieszkańca (12,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 51,4 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,7%.
 • Wydatki budżetu w Piszu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pisza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pisz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pisza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  76,8 mln

  2,8 tys(100%)

  91,6 mln

  3,3 tys(100%)

  100,8 mln

  3,6 tys(100%)

  109,4 mln

  3,9 tys(100%)

  123,1 mln

  4,4 tys(100%)

  131,1 mln

  4,9 tys(100%)

  140,8 mln

  5,3 tys(100%)

  139,7 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  27,5 mln

  1,4 tys(35.8%)

  25,9 mln

  1,3 tys(28.3%)

  29,3 mln

  1,5 tys(29.1%)

  31,6 mln

  1,6 tys(28.9%)

  33,7 mln

  1,8 tys(27.4%)

  34,4 mln

  1,8 tys(26.2%)

  36,4 mln

  1,9 tys(25.9%)

  41,4 mln

  2,3 tys(29.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,3 mln

  425(10.8%)

  6,6 mln

  340(7.2%)

  7,8 mln

  403(7.8%)

  8,3 mln

  428(7.5%)

  9,2 mln

  478(7.5%)

  11,5 mln

  605(8.8%)

  10,0 mln

  533(7.1%)

  14,5 mln

  814(10.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,8 mln

  963(24.4%)

  34,6 mln

  1,8 tys(37.7%)

  8,2 mln

  422(8.1%)

  9,3 mln

  483(8.5%)

  9,7 mln

  506(7.9%)

  9,1 mln

  479(7%)

  9,2 mln

  492(6.6%)

  13,1 mln

  734(9.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,3 mln

  274(6.9%)

  5,3 mln

  274(5.8%)

  8,3 mln

  429(8.3%)

  13,3 mln

  689(12.2%)

  16,1 mln

  837(13.1%)

  12,3 mln

  647(9.4%)

  12,6 mln

  668(8.9%)

  12,7 mln

  713(9.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,5 tys

  0,3(0%)

  15,0 tys

  0,8(0%)

  81,4 tys

  4,2(0.1%)

  266,0 tys

  13,8(0.2%)

  251,3 tys

  13,1(0.2%)

  61,4 tys

  3,2(0%)

  157,5 tys

  8,4(0.1%)

  9,6 mln

  540(6.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  730,3 tys

  37,5(1%)

  792,7 tys

  40,8(0.9%)

  985,6 tys

  50,8(1%)

  1,0 mln

  53,9(1%)

  1,0 mln

  53,3(0.8%)

  1,2 mln

  62,8(0.9%)

  1,5 mln

  79,8(1.1%)

  7,8 mln

  437(5.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,3 mln

  222(5.6%)

  2,9 mln

  147(3.1%)

  4,5 mln

  230(4.4%)

  5,6 mln

  289(5.1%)

  6,1 mln

  319(5%)

  9,1 mln

  477(6.9%)

  21,1 mln

  1,1 tys(15%)

  5,8 mln

  324(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,4 mln

  123(3.1%)

  2,7 mln

  138(2.9%)

  2,5 mln

  131(2.5%)

  2,7 mln

  138(2.4%)

  3,1 mln

  164(2.6%)

  3,0 mln

  160(2.3%)

  3,7 mln

  197(2.6%)

  3,5 mln

  197(2.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  164,0 tys

  8,4(0.2%)

  183,7 tys

  9,4(0.2%)

  971,7 tys

  50,1(1%)

  1,1 mln

  58,3(1%)

  1,1 mln

  58,0(0.9%)

  514,3 tys

  27,0(0.4%)

  438,3 tys

  23,3(0.3%)

  2,2 mln

  126(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  809,3 tys

  41,5(1.1%)

  6,0 mln

  309(6.6%)

  870,4 tys

  44,9(0.9%)

  906,2 tys

  46,9(0.8%)

  1,1 mln

  59,6(0.9%)

  1,2 mln

  62,3(0.9%)

  1,2 mln

  63,4(0.8%)

  1,3 mln

  70,7(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,9 mln

  199(5%)

  2,7 mln

  139(2.9%)

  1,3 mln

  66,4(1.3%)

  1,2 mln

  60,3(1.1%)

  1,6 mln

  83,5(1.3%)

  3,0 mln

  157(2.3%)

  1,0 mln

  53,3(0.7%)

  1,1 mln

  63,1(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  520,6 tys

  26,7(0.7%)

  629,4 tys

  32,4(0.7%)

  573,9 tys

  29,6(0.6%)

  646,4 tys

  33,5(0.6%)

  754,7 tys

  39,3(0.6%)

  967,2 tys

  50,8(0.7%)

  679,4 tys

  36,1(0.5%)

  760,1 tys

  42,6(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  404,2 tys

  20,7(0.5%)

  342,1 tys

  17,6(0.4%)

  554,2 tys

  28,6(0.5%)

  343,7 tys

  17,8(0.3%)

  452,1 tys

  23,5(0.4%)

  444,0 tys

  23,3(0.3%)

  415,9 tys

  22,1(0.3%)

  567,6 tys

  31,8(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,3 mln

  65,6(1.7%)

  1,2 mln

  63,3(1.3%)

  1,2 mln

  59,8(1.2%)

  1,5 mln

  77,7(1.4%)

  1,4 mln

  72,9(1.1%)

  1,3 mln

  66,4(1%)

  1,4 mln

  74,5(1%)

  472,0 tys

  26,5(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  75,1 tys

  3,9(0.1%)

  68,0 tys

  3,5(0.1%)

  330,8 tys

  17,1(0.3%)

  181,2 tys

  9,4(0.2%)

  801,1 tys

  41,7(0.7%)

  461,4 tys

  24,2(0.4%)

  86,6 tys

  4,6(0.1%)

  30,9 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  194,6 tys

  10,0(0.3%)

  21,6 tys

  1,1(0%)

  5,4 tys

  0,3(0%)

  174,9 tys

  9,1(0.2%)

  193,7 tys

  10,1(0.2%)

  182,4 tys

  9,6(0.1%)

  5,5 tys

  0,3(0%)

  5,5 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  70,3(1.4%)

  110,6 tys

  5,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,4 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,2 mln

  110(2.8%)

  1,7 mln

  84,8(1.8%)

  1,1 mln

  59,1(1.1%)

  743,2 tys

  38,5(0.7%)

  399,8 tys

  20,8(0.3%)

  118,7 tys

  6,2(0.1%)

  16,2 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Piszu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pisza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pisz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pisza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  87,5 mln

  3,1 tys(100%)

  109,6 mln

  3,9 tys(100%)

  111,1 mln

  4,0 tys(100%)

  122,2 mln

  4,4 tys(100%)

  135,5 mln

  4,9 tys(100%)

  142,6 mln

  5,3 tys(100%)

  152,5 mln

  5,8 tys(100%)

  162,1 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  26,7 mln

  1,4 tys(30.6%)

  29,1 mln

  1,5 tys(26.6%)

  31,3 mln

  1,6 tys(28.2%)

  35,2 mln

  1,8 tys(28.8%)

  38,4 mln

  2,0 tys(28.3%)

  36,1 mln

  1,9 tys(25.4%)

  41,1 mln

  2,2 tys(27%)

  40,9 mln

  2,3 tys(25.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  26,7 mln

  1,4 tys(30.6%)

  28,2 mln

  1,4 tys(25.7%)

  29,7 mln

  1,5 tys(26.7%)

  30,0 mln

  1,6 tys(24.5%)

  31,6 mln

  1,6 tys(23.3%)

  39,9 mln

  2,1 tys(28%)

  37,4 mln

  2,0 tys(24.5%)

  38,2 mln

  2,1 tys(23.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  444,1 tys

  22,8(0.5%)

  918,8 tys

  47,2(0.8%)

  820,5 tys

  42,3(0.7%)

  1,7 mln

  89,7(1.4%)

  1,8 mln

  94,1(1.3%)

  1,9 mln

  98,4(1.3%)

  2,8 mln

  152(1.9%)

  14,1 mln

  789(8.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  19,3 tys

  1,0(0%)

  10,0 tys

  0,5(0%)

  70,3 tys

  3,6(0.1%)

  229,5 tys

  11,9(0.2%)

  196,2 tys

  10,2(0.1%)

  51,4 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 mln

  540(5.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,0 mln

  203(4.5%)

  4,2 mln

  214(3.8%)

  4,6 mln

  238(4.1%)

  8,0 mln

  414(6.6%)

  11,4 mln

  593(8.4%)

  7,6 mln

  401(5.4%)

  11,3 mln

  601(7.4%)

  8,2 mln

  463(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,9 mln

  712(15.9%)

  30,3 mln

  1,6 tys(27.6%)

  4,0 mln

  209(3.6%)

  3,8 mln

  197(3.1%)

  5,7 mln

  297(4.2%)

  4,6 mln

  244(3.3%)

  4,6 mln

  247(3%)

  7,9 mln

  443(4.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  9,8 mln

  500(11.1%)

  6,8 mln

  347(6.2%)

  4,1 mln

  210(3.7%)

  3,5 mln

  183(2.9%)

  4,6 mln

  237(3.4%)

  4,8 mln

  253(3.4%)

  6,2 mln

  332(4.1%)

  6,9 mln

  389(4.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,0 mln

  152(3.4%)

  2,7 mln

  141(2.5%)

  3,6 mln

  183(3.2%)

  4,0 mln

  207(3.3%)

  2,9 mln

  151(2.1%)

  2,4 mln

  128(1.7%)

  3,1 mln

  164(2%)

  3,9 mln

  219(2.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  424,4 tys

  21,8(0.5%)

  703,0 tys

  36,1(0.6%)

  308,4 tys

  15,9(0.3%)

  615,1 tys

  31,8(0.5%)

  479,9 tys

  25,0(0.4%)

  425,6 tys

  22,4(0.3%)

  2,5 mln

  133(1.6%)

  2,0 mln

  114(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  530

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,4 tys

  3,6(0.1%)

  4,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1,8 mln

  99,7(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  21,2 tys

  1,1(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  549,7 tys

  28,4(0.5%)

  93,0 tys

  4,8(0.1%)

  113,2 tys

  5,9(0.1%)

  150,3 tys

  7,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  80,8(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  56,0(1.2%)

  6,1 mln

  312(5.5%)

  951,4 tys

  49,1(0.9%)

  987,2 tys

  51,1(0.8%)

  1,2 mln

  64,0(0.9%)

  1,3 mln

  67,2(0.9%)

  1,3 mln

  68,7(0.8%)

  1,4 mln

  76,4(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  506,3 tys

  26,0(0.6%)

  24,7 tys

  1,3(0%)

  8,4 tys

  0,4(0%)

  6,0 tys

  0,3(0%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  19,2 tys

  1,0(0%)

  162,4 tys

  8,6(0.1%)

  698,8 tys

  39,2(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  580,7 tys

  29,8(0.7%)

  576,8 tys

  29,7(0.5%)

  496,0 tys

  25,6(0.4%)

  764,8 tys

  39,6(0.6%)

  607,3 tys

  31,6(0.4%)

  460,6 tys

  24,2(0.3%)

  454,7 tys

  24,2(0.3%)

  391,0 tys

  21,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  85,0 tys

  4,4(0.1%)

  67,6 tys

  3,5(0.1%)

  60,7 tys

  3,1(0.1%)

  76,4 tys

  4,0(0.1%)

  72,0 tys

  3,8(0.1%)

  184,5 tys

  9,7(0.1%)

  250,0 tys

  13,3(0.2%)

  268,2 tys

  15,0(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 mln

  150(2.4%)

  291,5 tys

  15,2(0.2%)

  245,3 tys

  12,9(0.2%)

  284,9 tys

  15,2(0.2%)

  123,9 tys

  7,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  20,8 tys

  1,1(0%)

  18,2 tys

  0,9(0%)

  16,4 tys

  0,8(0%)

  16,2 tys

  0,8(0%)

  16,4 tys

  0,9(0%)

  22,9 tys

  1,2(0%)

  23,0 tys

  1,2(0%)

  99,5 tys

  5,6(0.1%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,2 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  194,6 tys

  10,0(0.2%)

  21,6 tys

  1,1(0%)

  5,4 tys

  0,3(0%)

  174,9 tys

  9,1(0.1%)

  193,7 tys

  10,1(0.1%)

  182,4 tys

  9,6(0.1%)

  5,5 tys

  0,3(0%)

  5,5 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,4 tys

  0,3(0%)

  11,6 tys

  0,6(0%)

  6,8 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  38,8 tys

  2,1(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  47,2 tys

  2,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,5 tys

  1,0(0%)

  238,3 tys

  12,4(0.2%)

  310,4 tys

  16,3(0.2%)

  551,7 tys

  29,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pisz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 173 mieszkańców Pisza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 993 kobiet oraz 2 181 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 13,7% średnie ogólnokształcące, a 17,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,7% mieszkańców Pisza, gimnazjalnym 4,6%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Pisza mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Piszu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,2%) oraz wyższe (19,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,4%) oraz podstawowe ukończone (22,0%).

  W roku 2022 w Piszu mieściły się 2 przedszkola, w których do 29 oddziałów uczęszczało 710 dzieci (376 dziewczynek oraz 334 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Piszu mieściły się 2 przedszkola, w których do 17 oddziałów uczęszczało 432 dzieci (211 dziewczynek oraz 221 chłopców). Dostępne były 434 miejsca.

  17,3% mieszkańców Pisza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 097 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,78 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 83 oddziałach uczyło się 1 678 uczniów (806 kobiet oraz 872 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Piszu placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 98 oddziałach uczyło się 1 491 uczniów (705 kobiet oraz 786 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (25,5% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 118,92.

  W Piszu znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 41 oddziałach uczyło się 977 uczniów (563 kobiety oraz 414 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 225 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Piszu placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 37 oddziałach uczyło się 1 054 uczniów (557 kobiet oraz 497 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 304 absolwentów.

  W Piszu znajduje się 1 Technikum, w którym w 19 oddziałach uczyło się 426 uczniów (165 kobiet oraz 261 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 89 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Piszu placówkę miała 1 Technikum, w którym w 24 oddziałach uczyło się 606 uczniów (325 kobiet oraz 281 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 105 absolwentów.

  W Piszu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 9 oddziałach uczyło się 233 uczniów (79 kobiet oraz 154 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,1% mieszkańców (17,4% wśród dziewczyn i 18,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,8 uczniów. 25,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,3% mieszkańców Pisza w wieku potencjalnej nauki (23,0% kobiet i 21,6% mężczyzn).

 • 15,4% Wykształcenie wyższe
 • Pisz
  15,4%
  Warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Polska
  25,2%
 • 19,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,4%
  Województwo
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  Warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  13,7%
  Województwo
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  17,8%
  Województwo
  19,5%
  Polska
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  19,7%
  Województwo
  21,0%
  Polska
  21,2%
 • 14,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Kraj
  3,0%
 • 3,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Pisz
  22,1%
  Województwo
  16,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 22,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Pisz
  3,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 4,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Piszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1097 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 097,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  857,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,78 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,78
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 29 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 612 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Pisz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 710 Dzieci
 • 376 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 334 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,0%
  47,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 149 3 lata
 • 149
 • 179 4 lata
 • 179
 • 179 5 lata
 • 179
 • 196 6 lat
 • 196
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 79 3 lata
 • 79
 • 97 4 lata
 • 97
 • 93 5 lata
 • 93
 • 104 6 lat
 • 104
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 70 3 lata
 • 70
 • 82 4 lata
 • 82
 • 86 5 lata
 • 86
 • 92 6 lat
 • 92
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 50 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 41,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 41,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 43 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Pisz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42 Dzieci
 • 25 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 17 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 59,5%
  40,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 9 3 lata
 • 9
 • 18 4 lata
 • 18
 • 11 5 lata
 • 11
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 7 3 lata
 • 7
 • 10 4 lata
 • 10
 • 5 5 lata
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 8 4 lata
 • 8
 • 6 5 lata
 • 6
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Piszu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piszu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie Nr 1 w Piszu
  Publiczne
  87 423-35-82
  87 423-35-82
  ul. Gizewiusza 9
  12-200 Pisz
  1641133
  NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "ZIELONA CHATKA"
  Niepubliczny
  50 264-38-67
  ul. DŁUGA 4
  12-200 Pisz
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny Skrzatek
  Niepubliczny
  50 864-02-18
  ul. Wojska Polskiego 13/1A
  12-200 Pisz
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"
  Niepubliczne
  60 937-65-22
  ul. Długa 31
  12-200 Pisz
  ---
 • Szkoły podstawowe w Piszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pisz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 83 Oddziały
 • 1 678 Uczniowie
 • 806 Kobiety
  (uczniowie)
 • 872 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 213 Uczniowie w 1 klasie
 • 98 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 115 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 304 Absolwenci
 • 154 Kobiety
  (absolwenci)
 • 150 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,2
  Województwo
  15,9
  Polska
  17,0
 •  
 • 138,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 115,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 118,92 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  118,92
  woj. warmińsko-mazurskie
  90,81
  Kraj
  95,96
 • 117,72 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  117,72
  woj. warmińsko-mazurskie
  89,35
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pisz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pisz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Piszu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piszu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Piszu (im. Mikołaja Kopernika w Piszu)
  Publiczna
  87 423-25-22
  87 423-25-22
  ul. Klementowskiego 2
  12-200 Pisz
  2971455
  Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu (Papież Jan Paweł II)
  Publiczna
  87 425-15-22
  87 425-15-22
  ul. WOŁODYJOWSKIEGO 2a
  12-200 Pisz
  22475-
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  87 423-20-27
  87 423-20-27
  ul. Gizewiusza 8
  12-200 Pisz
  1641039
 • Szkoły ponadpodstawowe w Piszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Pisz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 35 Oddziały
 • 864 Uczniowie
 • 506 Kobiety
  (uczniowie)
 • 358 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,6%
  41,4%
 • 260 Uczniowie w 1 klasie
 • 151 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 186 Absolwenci
 • 108 Kobiety
  (absolwenci)
 • 78 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 113 Uczniowie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,4%
  49,6%
 • 39 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  23,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,6
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 58,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 43,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Pisz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 426 Uczniowie
 • 165 Kobiety
  (uczniowie)
 • 261 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,7%
  61,3%
 • 119 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 89 Absolwenci
 • 42 Kobiety
  (absolwenci)
 • 47 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  22,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  24,4
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 36,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 21,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Pisz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 118 Uczniowie w 1 klasie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 69 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  25,9
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Pisz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 51 Uczniowie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 86,3%
  13,7%
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  17,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,9
  Cały kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Piszu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piszu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  87 423-20-52
  87 423-20-52
  ul. Gizewiusza 3
  12-200 Pisz
  15408-
  I Liceum Ogólnokształcące (im. Bojowników o Polskość Mazur)
  Publiczne
  87 423-25-87
  87 423-25-87
  ul. Sikorskiego 15
  12-200 Pisz
  10273-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  87 423-20-52
  87 423-20-52
  ul. Gizewiusza 3
  12-200 Pisz
  12271-
  II Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  87 423-21-43
  87 423-21-43
  ul. Młodzieżowa 26
  12-200 Pisz
  9246-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  87 423-34-99
  87 423-34-99
  ul. Warszawska 5
  12-200 Pisz
  6212-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  87 423-34-99
  87 423-34-99
  ul. Warszawska 5
  12-200 Pisz
  6151-
  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
  Publiczna
  87 423-49-28
  87 423-49-28
  ul. Jagodna 4
  12-200 Pisz
  610431
  Katolickie Liceum Ogólnokształcące (Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczne
  87 425-15-00
  87 425-15-00
  ul. PLAC IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 9A
  12-200 Pisz
  34128
  Liceum Profilowane
  Publiczne
  87 423-20-52
  87 423-20-52
  ul. Gizewiusza 3
  12-200 Pisz
  ---
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  87 423-25-87
  87 423-25-87
  ul. Sikorskiego 15
  12-200 Pisz
  ---
  Studium Kadr "Mentor" w Piszu
  Niepubliczna
  87 423-58-69
  87 423-58-69
  ul. Gustawa Gizewiusza 12
  12-200 Pisz
  ---
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piszu
  Niepubliczne
  87 423-55-66
  87 423-55-66
  ul. Adama Mickiewicza 41
  12-200 Pisz
  ---
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piszu
  Niepubliczne
  87 423-58-69
  87 423-58-69
  ul. Gizewiusza 12
  12-200 Pisz
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Piszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pisz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pisz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pisz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pisz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Piszu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Piszu znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 700)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Piszu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Piszu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Piszu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Piszu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 239 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 101 (uczestnicy: 63 405)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 180)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 201)
  • koncerty: 61 (uczestnicy: 51 079)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 23 (uczestnicy: 11 300)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 80)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 350)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 30)
  • inne: 1 (uczestnicy: 35)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 68 (członkowie: 466)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 108)
  • taneczne: 45 (członkowie: 177)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 41)
  • teatralne: 12 (członkowie: 29)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 111)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 410)
  • teatralne: 6 (członkowie: 37)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 49)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 41)
  • taneczne: 8 (członkowie: 177)
  • inne: 8 (członkowie: 106)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Piszu działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 2 800 zwiedzających, co daje 1 558 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Piszu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 42 999 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 71 598 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 19
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Piszu działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 189 członków. Zarejestrowano 167 ćwiczących (mężczyźni: 146, kobiety: 21, chłopcy do lat 18: 75, dziewczęta do lat 18: 19). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Piszu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Piszu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pisza znajduje się 42 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Piszu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XVIII w. (ul. Rybacka 8)dnia 1953-09-28, wykaz dokumentów: KL.IV-37c-26/53 z 1953-09-28; P/229 z 1958-09-05; A/1156 z 1968-05-11; A-1010 z 1994-09-20
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1953-09-28, wykaz dokumentów: KL.IV-37c-27/53 z 1953-09-28; P/229 z 1958-09-05
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1953-09-28, wykaz dokumentów: KL.IV-37c/25/53 z 1953-09-28; P/229 z 1958-09-05; brak numeru z 1967-09-29; brak numeru z 1968-06-14
  • Kościół z 1696 r. (ul. Armii Krajowej 2)dnia 1958-09-05, wykaz dokumentów: P/152 z 1958-09-05; P/229 z 1958-09-05; A/1155 z 1968-05-11; 510 z 1986-06-26
  • Relikt z 1345 r.dnia 1958-09-05, wykaz dokumentów: P/228 z 1958-09-05; P/229 z 1958-09-05
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1958-09-05, wykaz dokumentów: P/229 z 1958-09-05
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1958-09-05, wykaz dokumentów: P/229 z 1958-09-05
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rybacka 12)dnia 1958-09-05, wykaz dokumentów: P/229 z 1958-09-05
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rybacka 16)dnia 1958-09-05, wykaz dokumentów: P/229 z 1958-09-05
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rybacka 18)dnia 1958-09-05, wykaz dokumentów: P/229 z 1958-09-05
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1958-09-05, wykaz dokumentów: P/229 z 1958-09-05
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1958-09-05, wykaz dokumentów: P/229 z 1958-09-05
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1958-09-05, wykaz dokumentów: P/229 z 1958-09-05
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII - XIXdnia 1958-09-05, wykaz dokumentów: P/229 z 1958-09-05
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII - XIXdnia 1958-09-05, wykaz dokumentów: P/229 z 1958-09-05
  • Miasto z 1367 r.dnia 1958-09-05, wykaz dokumentów: P/229 z 1958-09-05; brak numeru z 1968-05-10; brak numeru z 1968-05-10; 75 z 1980-03-14
  • Cmentarz przykościelny z 1696 r.dnia 1968-05-11, wykaz dokumentów: A/1155 z 1968-05-11; 510 z 1986-06-26
  • Kaplica (data nieznana)dnia 1986-07-23, wykaz dokumentów: 523 z 1986-07-23
  • Brama (data nieznana)dnia 1986-07-23, wykaz dokumentów: 523 z 1986-07-23; brak numeru z 2010-02-22
  • Cmentarz ewangelicki z XIX w.dnia 1986-07-23, wykaz dokumentów: 523 z 1986-07-23; brak numeru z 2010-02-22
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Ratuszowa 1)dnia 1991-07-18, wykaz dokumentów: A-826 z 1991-07-18
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Dworcowa 4)dnia 1996-05-30, wykaz dokumentów: A-1052 z 1996-05-30
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z przełomu XIX/XX w.dnia 1996-05-30, wykaz dokumentów: A-1052 z 1996-05-30
  • Magazyn z przełomu XIX/XX w.dnia 1996-05-30, wykaz dokumentów: A-1052 z 1996-05-30
  • Zespół - magazyn z przełomu XIX/XX w. (ul. Dworcowa 4)dnia 1996-05-30, wykaz dokumentów: A-1052 z 1996-05-30
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XX w. (ul. Ignacego Daszyńskiego 1)dnia 2005-05-20, wykaz dokumentów: A-2187 z 2005-05-20
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XX w. (ul. Ignacego Daszyńskiego 2)dnia 2005-05-20, wykaz dokumentów: A-2189 z 2005-05-20
  • Ratusz z 1900 r. (ul. Ignacego Daszyńskiego 7)dnia 2005-05-20, wykaz dokumentów: A-2191 z 2005-05-20
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XX w. (ul. Ignacego Daszyńskiego 8)dnia 2005-05-20, wykaz dokumentów: A-2192 z 2005-05-20
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XX w. (ul. Ignacego Daszyńskiego 9)dnia 2005-05-20, wykaz dokumentów: A-2193 z 2005-05-20
  • Inny budynek mieszkalny z 1956 r. (ul. Wyzwolenia 1)dnia 2005-05-20, wykaz dokumentów: A-2194 z 2005-05-20
  • Inny budynek mieszkalny z 1956 r. (ul. Wyzwolenia 2)dnia 2005-05-20, wykaz dokumentów: A-2195 z 2005-05-20
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Wyzwolenia 3)dnia 2005-05-20, wykaz dokumentów: A-2196 z 2005-05-20
  • Inny budynek mieszkalny z 1957 r. (ul. Wyzwolenia 4)dnia 2005-05-20, wykaz dokumentów: A-2197 z 2005-05-20; brak numeru z 2005-09-30; brak numeru z 2014-10-03; brak numeru z 2015-07-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1860 r. (ul. Rybacka 2)dnia 2005-05-20, wykaz dokumentów: A-2198 z 2005-05-20; brak numeru z 2008-04-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1860 r. (ul. Rybacka 4)dnia 2005-05-20, wykaz dokumentów: A-2199 z 2005-05-20
  • Inny budynek mieszkalny z 1860 r.dnia 2005-05-20, wykaz dokumentów: A-2200 z 2005-05-20
  • Inny budynek mieszkalny z 1909 r. (ul. Ignacego Daszyńskiego 14)dnia 2005-05-20, wykaz dokumentów: A-2201 z 2005-05-20
  • Wieża ciśnień z 1907 r. (ul. Gdańska 11)dnia 2007-01-04, wykaz dokumentów: A-4445 z 2007-01-04
  • Schron z 1939 r. (ul. Wojciecha 7)dnia 2007-06-29, wykaz dokumentów: A-4469 z 2007-06-29
  • Schron z 1939 r.dnia 2007-10-08, wykaz dokumentów: A-4479 z 2007-10-08
  • Wieża ciśnień z 1919 r.dnia 2008-10-23, wykaz dokumentów: A-4515 z 2008-10-23
 • Formy ochrony przyrody w Piszu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pisza znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Piszu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Puszczy i Jezior Piskich - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 43629.8 ha
  • Puszcza Piska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 172802.21 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-14, Opis granicy: ul. Kwiatowa 4
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-14, Opis granicy: ul. Gizewiusza 7
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja dębowa, Data ustanowienia: 2010-01-02, Opis granicy: N-ctwo Pisz L-ctwo Brzeziny oddz. 40 j; obecnie 2 drzewa 41i 6 drzew 40h 4 drzewa 40i

Pisz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Piszu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 22,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,6 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Piszu znajdowało się 19 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 28 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 27 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piskiego.

  Powiat piski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Piszu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Piszu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 22,44 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  22,4
  Warmińsko-mazurskie
  60,7
  Polska
  56,5
 • 5,61 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  5,6
  Województwo
  6,1
  Polska
  5,0
 • 16,83 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  16,8
  Województwo
  67,9
  Kraj
  65,5
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Pisz
  25,0
  Warmińsko-mazurskie
  10,1
  Cały kraj
  8,9
 • 75,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Pisz
  75,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  111,8
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 13 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Piszu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 299,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  299,5 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  331,9 km
  Kraj
  633,6 km
 • 7,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  7,3 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,9 km
  Kraj
  5,3 km
 • 27 Liczba licencji na taksówki
 • 28 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pisz przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 58droga krajowa nr 58(Olsztynek - Mierki - Swaderki - Selwa - Kurki - Dąb - Zgniłocha - Dłużek - Jedwabno - Narty - Warchały - Dzierzki - Sawica - Janowo - Szczytno - Lemany - Zielonka - Stare Kiejkuty - Marksoby - Babięta - Stare Kiełbonki - Zgon - Ruciane-Nida - Snopki - Pisz - Babrosty - Kocioł Duży - Kaliszki - Biała Piska - Kożuchy - Świdry - Czarnówek - Chojnowo - Szczuczyn)
  • DK 63droga krajowa nr 63(granica (Rosja) - Rudziszki - Perły - Klimki - Maćki - Węgorzewo - Kolonia Rybacka - Ogonki - Pozezdrze - Spytkowo - Giżycko - Bystry - Grajwo - Kąp - Ruda - Staświny - Miłki - Wyszowate - Konopki Wielkie - Sumki - Grądy Podmiejskie - Orzysz - Gaudynki - Kociołek Szlachecki - Szczechy Wielkie - Jeglin - Maldanin - Pisz - Niedźwiedzie - Jeże - Wincenta - Czerwone - Kolno - Borkowo - Korzeniste - Zalesie - Mały Płock - Rogienice Wielkie - Kisielnica - Budy Czarnockie - Marianowo - Piątnica Poduchowna - Łomża - Zasin - Podgórze - Wygoda - Zbieżnica - Nagórki-Jabłoń - Zambrów - Długobórz Pierwszy - Długobórz Drugi - Osowiec - Grochy-Pogorzele - Chmiele-Pogorzele - Przeździecko-Mroczki - Ołdaki-Polonia - Zaręby-Warchoły - Zaręby-Bolędy - Czyżew-Sutki - Czyżew - Brulino-Piwki - Szulborze-Kozy - Godlewo Wielkie - Godlewo-Mierniki - Strękowo - Nur - Przewóz Nurski - Ceranów - Lebiedzie - Sterdyń - Zembrów - Kurowice - Sabnie - Suchodół Szlachecki - Kupientyn - Sokołów Podlaski - Wojewódki Górne - Bielany-Wąsy - Bielany-Żylaki - Kowiesy - Podnieśno - Suchożebry - Wola Suchożebrska - Chodów - Strzała - Siedlce - Ujrzanów - Białki - Mościbrody - Wiśniew - Gostchorz - Biardy - Gołaszyn - Łuków - Klębów - Stok - Ulan-Majorat - Ulan-Duży - Ulan-Mały - Radzyń Podlaski - Stasinów - Rudno - Wygoda - Wisznice - Małgorzacin - Aleksandrów - Omszana - Sławatycze-Kolonia - Sławatycze - granica (Białoruś))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Pisz przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 219Linia kolejowa nr 219: Olsztyn Główny - Ełk [o znaczeniu drugorzędnym] (Olsztyn Główny - Klewki - Marcinkowo - Pasym - Grom - Szczytno - Olszyny - Jeruty - Świętajno - Kolonia - Spychowo - Karwica Mazurska - Ruciane-Nida Zachód - Ruciane-Nida - Szeroki Bór -Pisz - Stare Guty - Kaliszki - Biała koło Piszu - Drygały - Pogorzel Wielka - Bajtkowo - Nowa Wieś Ełcka - Ełk Szyba Zachód - Ełk Towarowy - Ełk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Piszu istnieje 149 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Agrestowa

  ul. Akacjowa

  pl. Amfiteatru

  ul. Andrzeja Kmicica

  ul. Armii Krajowej

  ul. Baśniowa

  ul. Bliska

  ul. Bociania

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Bratnia

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Chabrowa

  ul. Daleka

  ul. Dobra

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Długa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fabryczna

  ul. Fryderyka Adama Czerniewskiego

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Gdańska

  ul. Gołębia

  ul. Grabowa

  ul. Grunwaldzka

  ul. Gustawa Gizewiusza

  ul. Henryka Sienkiewicza

  pl. Ignacego Daszyńskiego

  ul. J. Pisańskiego

  ul. Jagodna

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Onufrego Zagłoby

  ul. Jana Skrzetuskiego

  ul. Jasna

  ul. Jastrzębia

  ul. Jaszczurówka

  ul. Jaworowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Jesionowa

  ul. Jeziorna

  ul. Jodłowa

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Bema

  al. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kalinowa

  ul. Klonowa

  ul. Kominiarska

  ul. Konstantego I. Gałczyńskiego

  ul. Kowieńska

  ul. Krańcowa

  ul. Krucza

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Letnia

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Lisia

  ul. M. Wańkowicza

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Matejki

  ul. Mazurska

  ul. Mała

  ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego

  ul. Michała Kajki

  ul. Michała Wołodyjowskiego

  ul. Mieszka I

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Miodowa

  ul. Miła

  ul. Młodzieżowa

  ul. Narożna

  ul. Nidzka

  ul. Nowy Świat

  ul. Okopowa

  ul. Olsztyńska

  ul. Orla

  ul. Orzyska

  ul. Owocowa

  ul. PCK

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Pionierów

  ul. Piwna

  ul. Piękna

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Pszeniczna

  ul. Radosława Misińskiego

  ul. Ratuszowa

  Rondo Mazurskie

  Rondo im. Premiera Stanisława Mikołajczyka

  Rondo im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

  Rondo im. Zesłańców Sybiru

  ul. Rybacka

  ul. Rysia

  ul. Różana

  ul. Smocza

  ul. Sosnowa

  ul. Sowia

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stefana Batorego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Suwalska

  ul. Szeroka

  ul. Słoneczna

  ul. Słubicka

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Trzcinowa

  al. Turystów

  ul. Tęczowa

  ul. Urocza

  ul. Usługowa

  ul. Warmińska

  ul. Warszawska

  ul. Wilcza

  ul. Wileńska

  ul. Wiosenna

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wronia

  ul. Wyzwolenia

  ul. Wąglicka

  ul. Wąska

  ul. Wędkarska

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Sikorskiego

  ul. Zatorowa

  ul. Zgody

  ul. Zielna

  ul. dr. Władysława Klementowskiego

  ul. Łabędzia

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa

  ul. Świętojańska

  ul. św. Wojciecha

  ul. Żurawia

  ul. Żytnia