Mikstat w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Mikstat - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Mikstat to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu ostrzeszowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Mikstat.
 • 1 696 Liczba mieszkańców
 • 2,5 km² Powierzchnia
 • 673,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 215 m n.p.m Wysokość
 • (+48) 62 Numer kierunkowy
 • POT Tablice rejestracyjne
 • Henryk Zieliński Burmistrz miasta
Mikstat na mapie
Identyfikatory
 • 17.973851.5321 Współrzędne GPS
 • 3018064 TERYT (TERC)
 • 0937066 SIMC
Herb miasta Mikstat
Mikstat herb
Flaga miasta Mikstat
Mikstat flaga

Jak Mikstat wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Mikstat na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Mikstat wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Mikstat plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
18Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
21Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
23Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
28Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
52Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
59Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
61Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
111Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
125Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
140Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
160Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
165Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
183Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
218Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
227Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
229Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
236Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
240Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
240Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
268Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
296Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego

Mikstat - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-510Poczta Mikstat

Mikstat - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Mikstacie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Ostrzeszowie (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Przemysłowa 7
63-500 Ostrzeszów
Urząd Miasta i Gminy Mikstat
(62) 731-00-91
(62) 731-00-43
ul. Krakowska 17
63-510 Mikstat

Mikstat - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Mikstat jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 696, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 9,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Mikstatu zawarli w 2022 roku 5 małżeństw, co odpowiada 2,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców Mikstatu jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Mikstat ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,58 na 1000 mieszkańców Mikstatu. W 2022 roku urodziło się 21 dzieci, w tym 52,4% dziewczynek i 47,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 346 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,3% zgonów w Mikstacie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,8% zgonów w Mikstacie były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Mikstatu przypada 11.6 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 11 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 19 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Mikstatu -8. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,5% mieszkańców Mikstatu jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Mikstatu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 696 Liczba mieszkańców
 • 872 Kobiety
 • 824 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Mikstacie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Mikstacie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Mikstacie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Mikstatu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,6 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Mikstat, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Mikstatu
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Mikstat,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Mikstat,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Mikstat,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Mikstat
  28,4%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • Mikstat
  57,3%
  Województwo
  54,7%
  Polska
  54,0%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,5%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Mikstat
  5,7%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 6,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Mikstacie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Mikstacie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Mikstat
  2,9
  Wielkopolskie
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,3
  Wielkopolskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Mikstacie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Mikstacie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,58 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  0,6
  Województwo
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Mikstacie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Mikstacie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Mikstacie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Mikstacie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,4%
  47,6%
 • 12,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Mikstat
  12,2
  Wielkopolskie
  8,7
  Kraj
  8,1
 • 40,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,3
  Wielkopolskie
  37,1
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 346 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 243 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 435 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Mikstat
  3 346 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 31 Waga 4000g - 4499g
 • 31
 • 157 Waga 3500g - 3999g
 • 157
 • 203 Waga 3000g - 3499g
 • 203
 • 79 Waga 2500g - 2999g
 • 79
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,45 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,45
  Województwo
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,67
  Wielkopolskie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,71
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Mikstacie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 9 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 55,0%
  45,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • Mikstat
  11,6
  Województwo
  10,9
  Polska
  11,9
 • 140,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Mikstat
  140,3
  Wielkopolskie
  124,8
  Cała Polska
  147,0
 • 10,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  10,0
  Wielkopolskie
  3,5
  Cała Polska
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,0
  Województwo
  2,9
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostrzeszowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  39,3%
  Województwo
  28,6%
  Kraj
  36,0%
 • 20,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,8%
  woj. wielkopolskie
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,3%
  Województwo
  7,6%
  Cały kraj
  6,7%
 • 30 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  9,7
  Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Cały kraj
  70,6
 • 266,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  266,6
  Wielkopolskie
  263,4
  Kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  239,9
  Cała Polska
  253,9
 • 504,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 537,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 469,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  504,0
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Cała Polska
  426,2
 • 59,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 144,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Mikstat
  59,7
  Wielkopolskie
  48,9
  Cała Polska
  62,9
 • 25,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  25,2
  Wielkopolskie
  35,1
  Polska
  33,8
 • 3,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Mikstat
  3,6
  woj. wielkopolskie
  6,7
  Kraj
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Mikstacie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Mikstacie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Mikstat, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mikstat - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Mikstacie oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,37 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Mikstacie to 602 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 353 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Mikstacie to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Mikstacie to 123,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,83% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,50% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,84% mieszkań posiada łazienkę, 87,87% korzysta z centralnego ogrzewania, a 41,53% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrzeszowskiego.

  Powiat ostrzeszowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Mikstacie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 602 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 352,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  352,70
  Wielkopolskie
  386,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 94,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Mikstat
  94,90 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 33,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Mikstat
  33,50 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,71 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Mikstat
  4,71
  Wielkopolskie
  4,06
  Kraj
  3,83
 • 2,84 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,84
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Kraj
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,60
  Województwo
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Mikstacie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,37 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  3,37
  Województwo
  7,77
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 33 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Mikstat
  5,50
  Województwo
  3,97
  Polska
  3,90
 • 18,56 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  18,56
  woj. wielkopolskie
  30,80
  Kraj
  24,07
 • 739 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 123,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  123,2 m2
  woj. wielkopolskie
  90,9 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,42 m2
  woj. wielkopolskie
  0,71 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Mikstacie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,83%
  woj. wielkopolskie
  98,07%
  Kraj
  97,75%
 • 99,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,50%
  woj. wielkopolskie
  96,64%
  Kraj
  95,18%
 • 96,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,84%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Cały kraj
  93,75%
 • 87,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  87,87%
  woj. wielkopolskie
  87,06%
  Cała Polska
  85,83%
 • 41,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  41,53%
  Województwo
  56,79%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Mikstat - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Mikstacie na 1000 mieszkańców pracuje 328osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 65,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 34,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Mikstacie wynosiło w 2023 roku 3,7% (3,7% wśród kobiet i 3,7% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mikstacie wynosiło 5 479,65 PLN, co odpowiada 81.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Mikstatu 248 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 381 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 133.

  22,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Mikstatu pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,5% w przemyśle i budownictwie, a 11,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Mikstacie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 328 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  328,0
  Województwo
  290,0
  Kraj
  259,0
 • 2,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,1% Kobiety
 • 1,9% Mężczyźni
 • Mikstat
  3,7%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Mikstacie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Mikstacie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Mikstacie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mikstacie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 937 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 480 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Mikstacie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Mikstacie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 248 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 381 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 133 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,54 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Mikstacie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,5% Przemysł i budownictwo
 • 31,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 58,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,8% Pozostałe
 • 32,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Mikstacie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Mikstacie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 565 Pracujący ogółem
 • 372 Kobiety
 • 193 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Mikstacie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,5% W wieku produkcyjnym
 • 52,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Mikstat, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,2
  Województwo
  68,5
  Cały kraj
  69,0
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,4
  Województwo
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 121,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  121,6
  Wielkopolskie
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Mikstat - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Mikstacie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 221 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 162 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 12 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (27) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (8) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (23) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2013 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Mikstacie najwięcej (16) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (215) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,6% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 36,2% (80) podmiotów, a 60,2% (133) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Mikstacie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (30.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 221 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 80 Przemysł i budownictwo
 • 133 Pozostała działalność
 • 12 Podmioty nowo zarejestrowane w Mikstacie w 2023 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w Mikstacie w 2023 roku
 • 162 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 215 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 215
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 221 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 221
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 18 Spółki handlowe ogółem
 • 18
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 16  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 16
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 14 Spółki cywilne ogółem
 • 14
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 162 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 49 Budownictwo
 • 49
 • 40 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 40
 • 18 Przetwórstwo przemysłowe
 • 18
 • 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 13
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mikstat - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Mikstacie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 20 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,96 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Mikstacie wynosi 67,60% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Mikstatu najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,24 (wykrywalność 35%) oraz o charakterze kryminalnym - 5,64 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,40 (28%), drogowe - 2,15 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Mikstacie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Mikstatu.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Mikstat, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 20
 • 10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 10
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 9 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 9
 • 11,96 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,96
  woj. wielkopolskie
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 5,64 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,64
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Polska
  12,98
 • 3,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,40
  woj. wielkopolskie
  4,85
  Polska
  6,99
 • 2,15 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,15
  Wielkopolskie
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,16
  Wielkopolskie
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 5,24 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,24
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Mikstat, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  68%
  Województwo
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  76%
  Wielkopolskie
  65%
  Polska
  63%
 • 29% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  29%
  Wielkopolskie
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Mikstat
  89%
  Województwo
  94%
  Kraj
  88%
 • 36% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  36%
  Wielkopolskie
  52%
  Cały kraj
  51%

Mikstat - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Mikstatu wyniosła w 2022 roku 45,0 mln złotych, co daje 7,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Mikstatu - 25.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (13.5%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,0 mln złotych, czyli 20,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Mikstatu wyniosła w 2022 roku 44,2 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.5%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9.4%). W budżecie Mikstatu wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (18,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,9 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,2%.
 • Wydatki budżetu w Mikstacie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Mikstatu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Mikstat, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Mikstatu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,3 mln

  3,3 tys(100%)

  24,3 mln

  4,0 tys(100%)

  26,4 mln

  4,4 tys(100%)

  27,5 mln

  4,5 tys(100%)

  31,6 mln

  5,2 tys(100%)

  33,6 mln

  5,7 tys(100%)

  37,4 mln

  6,4 tys(100%)

  45,0 mln

  7,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,7 mln

  3,6 tys(33%)

  7,1 mln

  3,8 tys(29.1%)

  7,2 mln

  3,9 tys(27.3%)

  7,7 mln

  4,1 tys(27.9%)

  8,3 mln

  4,5 tys(26.4%)

  9,0 mln

  4,9 tys(26.7%)

  10,1 mln

  5,7 tys(26.9%)

  11,3 mln

  6,6 tys(25.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  1,1 tys(9.9%)

  2,3 mln

  1,2 tys(9.4%)

  1,9 mln

  1,0 tys(7.3%)

  2,8 mln

  1,5 tys(10.1%)

  2,0 mln

  1,1 tys(6.3%)

  2,5 mln

  1,4 tys(7.5%)

  2,5 mln

  1,4 tys(6.6%)

  6,1 mln

  3,6 tys(13.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  1,2 tys(10.8%)

  2,0 mln

  1,1 tys(8.4%)

  2,1 mln

  1,2 tys(8.1%)

  2,2 mln

  1,2 tys(8.1%)

  5,4 mln

  2,9 tys(17.2%)

  4,2 mln

  2,3 tys(12.4%)

  5,2 mln

  2,9 tys(13.8%)

  4,5 mln

  2,7 tys(10.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  1,4 tys(12.9%)

  2,7 mln

  1,4 tys(11.1%)

  2,8 mln

  1,5 tys(10.7%)

  3,0 mln

  1,6 tys(10.9%)

  3,4 mln

  1,8 tys(10.7%)

  3,6 mln

  2,0 tys(10.6%)

  3,7 mln

  2,1 tys(9.9%)

  4,5 mln

  2,7 tys(10%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1 000

  0,5(0%)

  23,4 tys

  12,5(0.1%)

  1 000

  0,5(0%)

  1 000

  0,5(0%)

  2,0 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  1,1(0%)

  4,0 mln

  2,3 tys(8.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  175,0 tys

  92,9(0.9%)

  122,3 tys

  65,5(0.5%)

  108,5 tys

  58,2(0.4%)

  115,7 tys

  62,4(0.4%)

  96,4 tys

  52,2(0.3%)

  134,3 tys

  74,1(0.4%)

  1,9 mln

  1,1 tys(5%)

  2,5 mln

  1,5 tys(5.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  1,5 tys(14.3%)

  6,8 mln

  3,6 tys(27.9%)

  1,2 mln

  655(4.6%)

  784,1 tys

  423(2.9%)

  860,2 tys

  466(2.7%)

  960,9 tys

  530(2.9%)

  992,5 tys

  558(2.7%)

  2,1 mln

  1,3 tys(4.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  659,2 tys

  350(3.2%)

  852,1 tys

  456(3.5%)

  969,7 tys

  520(3.7%)

  951,5 tys

  513(3.5%)

  799,3 tys

  433(2.5%)

  1,1 mln

  623(3.4%)

  1,1 mln

  593(2.8%)

  1,4 mln

  798(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  107,6 tys

  57,1(0.5%)

  149,4 tys

  80,0(0.6%)

  448,5 tys

  240(1.7%)

  182,0 tys

  98,1(0.7%)

  314,0 tys

  170(1%)

  438,8 tys

  242(1.3%)

  169,8 tys

  95,5(0.5%)

  645,1 tys

  378(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  365,8 tys

  194(1.8%)

  291,6 tys

  156(1.2%)

  437,3 tys

  234(1.7%)

  450,4 tys

  243(1.6%)

  282,1 tys

  153(0.9%)

  174,2 tys

  96,1(0.5%)

  647,8 tys

  364(1.7%)

  592,6 tys

  347(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  666(6.2%)

  587,0 tys

  314(2.4%)

  476,4 tys

  255(1.8%)

  397,0 tys

  214(1.4%)

  572,5 tys

  310(1.8%)

  610,6 tys

  337(1.8%)

  502,9 tys

  283(1.3%)

  565,8 tys

  331(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  291,8 tys

  155(1.4%)

  367,4 tys

  197(1.5%)

  335,9 tys

  180(1.3%)

  583,8 tys

  315(2.1%)

  455,0 tys

  247(1.4%)

  422,7 tys

  233(1.3%)

  403,5 tys

  227(1.1%)

  435,0 tys

  255(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  282,7 tys

  150(1.4%)

  355,9 tys

  191(1.5%)

  350,6 tys

  188(1.3%)

  423,2 tys

  228(1.5%)

  457,9 tys

  248(1.4%)

  377,2 tys

  208(1.1%)

  424,0 tys

  238(1.1%)

  425,6 tys

  249(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  141,9 tys

  75,3(0.7%)

  146,8 tys

  78,6(0.6%)

  151,6 tys

  81,2(0.6%)

  128,2 tys

  69,1(0.5%)

  108,3 tys

  58,7(0.3%)

  58,4 tys

  32,2(0.2%)

  31,9 tys

  17,9(0.1%)

  120,3 tys

  70,5(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  55,5 tys

  29,4(0.3%)

  54,7 tys

  29,3(0.2%)

  49,2 tys

  26,4(0.2%)

  39,1 tys

  21,1(0.1%)

  29,0 tys

  15,7(0.1%)

  62,9 tys

  34,7(0.2%)

  39,2 tys

  22,0(0.1%)

  36,3 tys

  21,3(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  27,1 tys

  14,4(0.1%)

  24,8 tys

  13,3(0.1%)

  26,2 tys

  14,0(0.1%)

  27,6 tys

  14,9(0.1%)

  31,0 tys

  16,8(0.1%)

  29,8 tys

  16,4(0.1%)

  33,0 tys

  18,5(0.1%)

  31,4 tys

  18,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  430,0 tys

  228(2.1%)

  450,5 tys

  241(1.9%)

  394,2 tys

  211(1.5%)

  403,5 tys

  218(1.5%)

  425,0 tys

  230(1.3%)

  379,0 tys

  209(1.1%)

  418,7 tys

  236(1.1%)

  28,7 tys

  16,8(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,3 tys

  2,8(0%)

  4,2 tys

  2,3(0%)

  2,9 tys

  1,6(0%)

  233,8 tys

  126(0.9%)

  184,7 tys

  100(0.6%)

  3,3 tys

  1,8(0%)

  2,8 tys

  1,6(0%)

  3,0 tys

  1,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  70,9 tys

  37,6(0.3%)

  6,5 tys

  3,5(0%)

  3,9 tys

  2,1(0%)

  75,7 tys

  40,8(0.3%)

  77,0 tys

  41,7(0.2%)

  63,9 tys

  35,3(0.2%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Mikstacie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Mikstatu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Mikstat, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Mikstatu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,6 mln

  3,4 tys(100%)

  24,9 mln

  4,1 tys(100%)

  27,6 mln

  4,6 tys(100%)

  29,4 mln

  4,8 tys(100%)

  33,8 mln

  5,6 tys(100%)

  38,4 mln

  6,5 tys(100%)

  36,5 mln

  6,2 tys(100%)

  44,2 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,0 mln

  2,7 tys(24.3%)

  5,7 mln

  3,0 tys(22.8%)

  6,9 mln

  3,7 tys(24.9%)

  8,6 mln

  4,6 tys(29.2%)

  11,7 mln

  6,3 tys(34.6%)

  12,9 mln

  7,1 tys(33.7%)

  10,4 mln

  5,9 tys(28.6%)

  12,7 mln

  7,4 tys(28.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,5 mln

  4,5 tys(41.3%)

  8,2 mln

  4,4 tys(32.7%)

  8,8 mln

  4,7 tys(31.8%)

  8,7 mln

  4,7 tys(29.6%)

  8,6 mln

  4,7 tys(25.4%)

  9,5 mln

  5,2 tys(24.7%)

  9,5 mln

  5,3 tys(26.1%)

  9,5 mln

  5,6 tys(21.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  220,0 tys

  117(1.1%)

  181,0 tys

  96,9(0.7%)

  157,4 tys

  84,4(0.6%)

  274,3 tys

  148(0.9%)

  494,7 tys

  268(1.5%)

  137,0 tys

  75,6(0.4%)

  806,3 tys

  453(2.2%)

  4,2 mln

  2,4 tys(9.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 mln

  2,3 tys(9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  597(5.5%)

  1,3 mln

  673(5%)

  1,3 mln

  685(4.6%)

  1,5 mln

  786(5%)

  1,8 mln

  991(5.4%)

  2,8 mln

  1,5 tys(7.3%)

  2,5 mln

  1,4 tys(6.7%)

  2,7 mln

  1,6 tys(6.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,1 mln

  573(5.2%)

  1,2 mln

  650(4.9%)

  1,2 mln

  659(4.5%)

  1,6 mln

  842(5.3%)

  1,4 mln

  758(4.1%)

  1,5 mln

  853(4%)

  1,5 mln

  837(4.1%)

  2,1 mln

  1,3 tys(4.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  1,3 tys(11.5%)

  6,3 mln

  3,4 tys(25.3%)

  410,9 tys

  220(1.5%)

  211,1 tys

  114(0.7%)

  206,8 tys

  112(0.6%)

  177,8 tys

  98,1(0.5%)

  184,8 tys

  104(0.5%)

  1,2 mln

  723(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  560,2 tys

  297(2.7%)

  582,9 tys

  312(2.3%)

  633,8 tys

  340(2.3%)

  611,2 tys

  330(2.1%)

  673,1 tys

  365(2%)

  657,4 tys

  363(1.7%)

  855,2 tys

  481(2.3%)

  783,9 tys

  459(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  650(5.9%)

  409,8 tys

  219(1.6%)

  394,2 tys

  211(1.4%)

  410,2 tys

  221(1.4%)

  542,1 tys

  294(1.6%)

  526,1 tys

  290(1.4%)

  529,7 tys

  298(1.5%)

  575,5 tys

  337(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  227,2 tys

  121(1.1%)

  888,9 tys

  476(3.6%)

  331,9 tys

  178(1.2%)

  266,5 tys

  144(0.9%)

  318,0 tys

  172(0.9%)

  372,9 tys

  206(1%)

  366,1 tys

  206(1%)

  384,3 tys

  225(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  61,8 tys

  32,8(0.3%)

  74,6 tys

  39,9(0.3%)

  103,2 tys

  55,3(0.4%)

  122,2 tys

  65,9(0.4%)

  138,8 tys

  75,2(0.4%)

  136,0 tys

  75,0(0.4%)

  157,3 tys

  88,5(0.4%)

  298,7 tys

  175(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  89,4 tys

  47,4(0.4%)

  124,1 tys

  66,5(0.5%)

  116,6 tys

  62,5(0.4%)

  110,8 tys

  59,7(0.4%)

  124,6 tys

  67,6(0.4%)

  64,1 tys

  35,4(0.2%)

  99,9 tys

  56,2(0.3%)

  119,8 tys

  70,2(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,8 tys

  5,8(0.1%)

  12,8 tys

  6,9(0.1%)

  14,4 tys

  7,7(0.1%)

  23,3 tys

  12,5(0.1%)

  66,9 tys

  36,2(0.2%)

  5,6

  0,0(0%)

  227,9 tys

  128(0.6%)

  43,7 tys

  25,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  41,0 tys

  21,7(0.2%)

  30,7 tys

  16,4(0.1%)

  23,3 tys

  12,5(0.1%)

  23,0 tys

  12,4(0.1%)

  20,5 tys

  11,1(0.1%)

  22,1 tys

  12,2(0.1%)

  12,1 tys

  6,8(0%)

  10,5 tys

  6,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  2,3(0%)

  3,0 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  2,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,8 tys

  3,8(0%)

  8,9 tys

  5,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  70,9 tys

  37,6(0.3%)

  6,5 tys

  3,5(0%)

  3,9 tys

  2,1(0%)

  75,7 tys

  40,8(0.3%)

  77,0 tys

  41,7(0.2%)

  63,9 tys

  35,3(0.2%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  222

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,6 tys

  6,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,3 tys

  6,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  3,8(0%)

  36,1 tys

  19,5(0.1%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Mikstat - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 396 mieszkańców Mikstatu jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 202 kobiet oraz 195 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 7,8% średnie ogólnokształcące, a 24,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,6% mieszkańców Mikstatu, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 12,5% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Mikstatu mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Mikstacie największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (24,0%) oraz zasadnicze zawodowe (22,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,4%) oraz średnie zawodowe (24,8%).

  W roku 2022 w Mikstacie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 153 dzieci (74 dziewczynki oraz 79 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Mikstacie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 105 dzieci (47 dziewczynek oraz 58 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  16,4% mieszkańców Mikstatu w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,8% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 465 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,39 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 375 uczniów (197 kobiet oraz 178 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Mikstacie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 249 uczniów (116 kobiet oraz 133 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 32,6% ludności (36,2% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 241,94.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (14,3% wśród dziewczyn i 19,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,4% mieszkańców Mikstatu w wieku potencjalnej nauki (21,4% kobiet i 23,4% mężczyzn).

 • 16,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,1%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Mikstat
  34,6%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Mikstat
  2,2%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 7,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  7,8%
  Województwo
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 10,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  24,6%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 24,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  30,6%
  Województwo
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 22,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,5%
  Województwo
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,3%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Mikstacie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2465 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Mikstat
  2 465,0
  woj. wielkopolskie
  949,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,39 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,39
  Województwo
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Mikstat) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 153 Dzieci
 • 74 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 79 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 25 3 lata
 • 25
 • 40 4 lata
 • 40
 • 41 5 lata
 • 41
 • 46 6 lat
 • 46
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 13 3 lata
 • 13
 • 20 4 lata
 • 20
 • 18 5 lata
 • 18
 • 22 6 lat
 • 22
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 20 4 lata
 • 20
 • 23 5 lata
 • 23
 • 24 6 lat
 • 24
 •  
 • 10,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Mikstacie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mikstacie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Mikstacie
  Publiczne
  62 731-00-54
  62 731-00-54
  ul. E.Estkowskiego 11
  63-510 Mikstat
  51259
 • Szkoły podstawowe w Mikstacie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Mikstat) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 375 Uczniowie
 • 197 Kobiety
  (uczniowie)
 • 178 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,5%
  47,5%
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Mikstat
  22,1
  Województwo
  17,3
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 29,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 241,94 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  241,94
  Województwo
  97,58
  Kraj
  95,96
 • 240,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Mikstat
  240,00
  Województwo
  96,29
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mikstat) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mikstat) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Mikstacie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mikstacie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego (Ewaryst Estkowski)
  Publiczna
  62 731-00-25
  62 731-00-25
  ul. Grabowska 13A
  63-510 Mikstat
  1224926
 • Edukacyjne grupy wieku w Mikstacie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 32,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 36,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Mikstat, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Mikstat, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Mikstat, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mikstat - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Mikstacie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Mikstacie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Mikstacie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Mikstacie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 16 (uczestnicy: 2 433)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 80)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 120)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 9 (uczestnicy: 2 028)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 205)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 96)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 8)
  • taneczne: 5 (członkowie: 60)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 28)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Mikstacie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 007 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 736 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Mikstacie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 80 członków. Zarejestrowano 109 ćwiczących (mężczyźni: 72, kobiety: 37, chłopcy do lat 18: 67, dziewczęta do lat 18: 37). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Mikstacie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Mikstacie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Mikstatu znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Mikstacie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Mikstat ze średniowieczadnia 1993-04-15, wykaz dokumentów: 668/A z 1993-04-15
  • Kościół z 1788 r. (ul. Cmentarna 1)dnia 1954-05-19, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/59/54 z 1954-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Grabowska 1)dnia 1969-11-13, wykaz dokumentów: 762/A z 1969-11-13; 457/Wlkp/A z 2007-02-12
  • Kościół z 1913 - 1914 (ul. Kościelna 9)dnia 2008-01-11, wykaz dokumentów: 585/Wlkp/A z 2008-01-11
  • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 2008-01-11, wykaz dokumentów: 585/Wlkp/A z 2008-01-11
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XVIII w.dnia 2008-09-18, wykaz dokumentów: 706/Wlkp/A z 2008-09-18
 • Formy ochrony przyrody w Mikstacie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Mikstatu znajduje się 9 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Mikstacie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (woj. wielkopolskie) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska należą do najbardziej wartościowych i najciekawszych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym obszarów w regionie. Wzgórza Ostrzeszowskie są najwyższą częścią Wału Trzebnickiego a Kotlina Odolanowska jest malowniczym obniżeniem terenu częściowo zalesionym z rozległymi łąkami i licznymi stawami rybnymi., Data ustanowienia: 1995-01-01, Powierzchnia: 87000.0 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: 2-pienny, Data ustanowienia: 1957-02-28, Opis granicy: L-ctwo Wanda oddz. 15 d.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2010-10-11, Opis granicy: L-ctwo Wanda
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2010-10-11, Opis granicy: L-ctwo Wanda
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2010-10-11, Opis granicy: L-ctwo Wanda
  • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 2004-09-01, Opis granicy: gm. Mikstat, Powierzchnia: 1.51 ha
  • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 2004-09-01, Opis granicy: gm. Mikstat, Powierzchnia: 3.31 ha
  • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 2004-09-01, Opis granicy: gm. Mikstat, Powierzchnia: 0.41 ha
  • Bagno (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 2004-09-01, Opis granicy: gm. Mikstat, Powierzchnia: 0.2 ha

Mikstat - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 7 wypadków drogowych w Mikstacie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 410,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 58,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Mikstacie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrzeszowskiego.

  Powiat ostrzeszowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Mikstacie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 7 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Mikstacie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 410,08 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  410,1
  Wielkopolskie
  1 024,9
  Cała Polska
  1 100,9
 • 58,58 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Mikstat
  58,6
  Województwo
  103,3
  Cały kraj
  104,4
 • 410,08 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  410,1
  Województwo
  1 203,8
  Cała Polska
  1 327,3
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Mikstat
  14,3
  woj. wielkopolskie
  10,1
  Cały kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Mikstat
  100,0
  Województwo
  117,5
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Mikstacie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 91,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Mikstat
  91,8 km
  Województwo
  868,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,4 km
  Wielkopolskie
  7,4 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Mikstat przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 447droga wojewódzka nr 447(Antonin - Mikstat-Pustkowie - Mikstat - Grabów Pustkowie - Grabów Nad Prosną)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Mikstat nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 272Linia kolejowa nr 272: Kluczbork - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Kluczbork - Krzywizna - Biskupice koło Kluczborka - Byczyna Kluczborska - Kostów - Łęka Opatowska - Słupia - Kępno - Hanulin - Domanin - Ostrzeszów - Niedźwiedź Wielkopolski - Antonin - Przygodzice - Janków Przygodzki - Ostrów Wielkopolski - Biniew - Bronów - Taczanów - Pleszew - Kotlin - Witaszyce - Jarocin - Mieszków - Chocicza - Solec Wielkopolski - Sulęcinek - Środa Wielkopolska - Pierzchno - Kórnik - Gądki - Poznań Krzesiny - Poznań Starołęka - Poznań Dębina - Poznań Główny Towarowy - Poznań Główny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Mikstacie istnieje 44 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Brzozowa

  ul. Chopina

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Estkowskiego

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Grabowska

  ul. Janusza Korczaka

  ul. Jęczmienna

  ul. Kaliska

  ul. Kardynała Wyszyńskiego

  ul. Kombatantów

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krakowska

  ul. Kwiatowa

  ul. Kłosowa

  ul. Macieja Rataja

  ul. Matejki

  ul. Mickiewicza

  ul. Młyńska

  ul. Odolanowska

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  Osiedle Bielany

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Powstańców Wlkp.

  ul. Południowa

  ul. Przesmyk

  ul. Rolna

  ul. Rynek

  ul. Różana

  ul. Skryta

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Mikołajczyka

  ul. Stara Droga

  ul. Słowackiego

  ul. Torfowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wrocławska

  ul. Zakole

  ul. Łąkowa

  ul. św. Rocha