Drzewica w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Drzewica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Drzewica to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu opoczyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Drzewica.
 • 3 531 Liczba mieszkańców
 • 4,8 km² Powierzchnia
 • 734,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1429–1869 i od 1987 r. Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • EOP Tablice rejestracyjne
 • Janusz Bernard Reszelewski Burmistrz miasta
Drzewica na mapie
Identyfikatory
 • 20.477151.4506 Współrzędne GPS
 • 1007024 TERYT (TERC)
 • 0973346 SIMC
Herb miasta Drzewica
Drzewica herb

Jak Drzewica wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Drzewica na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Drzewica wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Drzewica plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
41Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
68Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
77Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
86Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
140Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
190Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
218Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
228Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
258Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
291Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
309Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
322Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
336Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
396Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
397Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
401Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
410Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
415Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
422Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
430Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań

Drzewica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-340Poczta Drzewica

Drzewica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Drzewicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Drzewicy aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Opocznie (podlega pod: ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Moniuszki 1
26-300 Opoczno
Ochotnicza Straż Pożarna Drzewica
(48) 375-60-08
Pl. Narutowicza 1
26-340 Drzewica
Komisariat Policji w Drzewicy
(48) 375-60-07
ul.. Sikorskiego 1
26-340 Drzewica
Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy
(48) 375-60-91
(48) 375-66-41
ul. Staszica 22
26-340 Drzewica

Drzewica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Drzewica jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 531, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 13,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Drzewicy zawarli w 2022 roku 11 małżeństw, co odpowiada 3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  27,4% mieszkańców Drzewicy jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Drzewica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -33. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,24 na 1000 mieszkańców Drzewicy. W 2022 roku urodziło się 26 dzieci, w tym 61,5% dziewczynek i 38,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 389 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,61 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,2% zgonów w Drzewicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,3% zgonów w Drzewicy były nowotwory, a 8,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Drzewicy przypada 16.53 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 36 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 59 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Drzewicy -23. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  56,3% mieszkańców Drzewicy jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Drzewicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 531 Liczba mieszkańców
 • 1 813 Kobiety
 • 1 718 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Drzewicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Drzewicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Drzewicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Drzewicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,2 lat
  Województwo
  43,4 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 46,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Drzewica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Drzewicy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Drzewica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Drzewica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Drzewica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,4% Kawalerowie/Panny
 • Drzewica
  27,5%
  łódzkie
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 20,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • Drzewica
  57,4%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Kraj
  54,0%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,0%
  Województwo
  10,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,7%
  Województwo
  8,6%
  Polska
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Drzewicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Drzewicy w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,1
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Drzewica
  1,5
  łódzkie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Drzewicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Drzewicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -33 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -24 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,24 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -9,2
  woj. łódzkie
  -6,4
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Drzewicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Drzewicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Drzewicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Drzewicy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 26 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 61,5%
  38,5%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,3
  Województwo
  7,6
  Cały kraj
  8,1
 • 37,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  37,3
  Województwo
  34,6
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 389 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 318 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 456 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 389 g
  łódzkie
  3 354 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 63 Waga 4000g - 4499g
 • 63
 • 186 Waga 3500g - 3999g
 • 186
 • 217 Waga 3000g - 3499g
 • 217
 • 91 Waga 2500g - 2999g
 • 91
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,40
  Województwo
  1,28
  Cała Polska
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,68
  woj. łódzkie
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,61 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Drzewica
  0,61
  woj. łódzkie
  0,54
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Drzewicy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59 Zgony
 • 25 Kobiety
  (Zgony)
 • 34 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,4%
  57,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,5 Zgony na 1000 ludności
 • Drzewica
  16,5
  łódzkie
  14,0
  Cała Polska
  11,9
 • 164,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Drzewica
  164,2
  woj. łódzkie
  183,7
  Kraj
  147,0
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,7
  łódzkie
  4,0
  Cały kraj
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Drzewica
  3,8
  woj. łódzkie
  3,7
  Cała Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opoczyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  32,2%
  łódzkie
  29,5%
  Polska
  36,0%
 • 21,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Drzewica
  21,3%
  woj. łódzkie
  21,9%
  Cały kraj
  23,6%
 • 8,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,9%
  łódzkie
  7,9%
  Kraj
  6,7%
 • 46 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  11,0
  Cały kraj
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  71,8
  Cały kraj
  70,6
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  281,1
  woj. łódzkie
  306,0
  Polska
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  274,1
  Polska
  253,9
 • 425,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 422,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 429,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  425,9
  łódzkie
  412,1
  Cały kraj
  426,2
 • 56,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 136,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  56,2
  Województwo
  53,5
  Cały kraj
  62,9
 • 27,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  27,3
  woj. łódzkie
  38,6
  Cały kraj
  33,8
 • 5,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,5
  łódzkie
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Drzewica
  0,5%
  woj. łódzkie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 36 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 59 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -23 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -23 Saldo migracji wewnętrznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Drzewicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Drzewicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Drzewica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drzewica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Drzewicy oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,41 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Drzewicy to 1 404 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 395 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Drzewicy to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Drzewicy to 147,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,01% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,87% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,66% mieszkań posiada łazienkę, 84,40% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,28% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opoczyńskiego.

  Powiat opoczyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Drzewicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 404 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 395,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  395,40
  Województwo
  445,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 75,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  75,10 m2
  łódzkie
  71,80 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 29,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Drzewica
  29,70 m2
  łódzkie
  32,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,92 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Drzewica
  3,92
  Województwo
  3,68
  Polska
  3,83
 • 2,53 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,53
  łódzkie
  2,24
  Kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Drzewica
  0,65
  woj. łódzkie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Drzewicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,41 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,41
  woj. łódzkie
  5,58
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 30 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,00
  łódzkie
  3,80
  Polska
  3,89
 • 8,45 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  8,45
  łódzkie
  21,24
  Kraj
  24,56
 • 739 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 147,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Drzewica
  147,8 m2
  woj. łódzkie
  93,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,21 m2
  woj. łódzkie
  0,52 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Drzewicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,01%
  Województwo
  96,76%
  Cała Polska
  97,75%
 • 95,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  95,87%
  łódzkie
  92,46%
  Cały kraj
  95,18%
 • 94,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  94,66%
  woj. łódzkie
  89,88%
  Cała Polska
  93,75%
 • 84,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  84,40%
  Województwo
  82,27%
  Polska
  85,83%
 • 0,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Drzewica
  0,28%
  łódzkie
  46,52%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Drzewica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Drzewicy na 1000 mieszkańców pracuje 241osób . Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. 50,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Drzewicy wynosiło w 2023 roku 8,2% (8,2% wśród kobiet i 8,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Drzewicy wynosiło 5 462,96 PLN, co odpowiada 81.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Drzewicy 255 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 435 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 180.

  24,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Drzewicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,9% w przemyśle i budownictwie, a 18,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Drzewicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 241 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  241,0
  woj. łódzkie
  258,0
  Cała Polska
  259,0
 • 8,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,0% Kobiety
 • 7,0% Mężczyźni
 • Miasto
  8,2%
  łódzkie
  5,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Drzewicy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Drzewicy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Drzewicy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Drzewicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 878 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Drzewica
  5 463 PLN
  Województwo
  6 211 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Drzewicy w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Drzewicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 255 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 435 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 180 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,71 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Drzewicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,9% Przemysł i budownictwo
 • 18,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,8% Pozostałe
 • 39,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Drzewicy w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Drzewicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 869 Pracujący ogółem
 • 442 Kobiety
 • 427 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Drzewicy w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,3% W wieku produkcyjnym
 • 49,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Drzewica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Drzewica
  77,6
  Województwo
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 48,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Drzewica
  48,4
  łódzkie
  43,1
  Kraj
  38,2
 • 165,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Drzewica
  165,6
  Województwo
  145,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Drzewica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Drzewicy w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 370 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 283 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 25 nowych podmiotów, a 16 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (50) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (16) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (90) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Drzewicy najwięcej (27) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (351) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,9% (81) podmiotów, a 76,5% (283) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Drzewicy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.6%) oraz Budownictwo (19.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 370 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 81 Przemysł i budownictwo
 • 283 Pozostała działalność
 • 25 Podmioty nowo zarejestrowane w Drzewicy w 2023 roku
 • 16 Podmioty wyrejestrowane w Drzewicy w 2023 roku
 • 283 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 351 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 351
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 369 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 369
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 33 Spółki handlowe ogółem
 • 33
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 27  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 27
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 283 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 98 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 98
 • 54 Budownictwo
 • 54
 • 25 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 25
 • 22 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 22
 • 17 Przetwórstwo przemysłowe
 • 17
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 13 Informacja i komunikacja
 • 13
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drzewica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Drzewicy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 63 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,70 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Drzewicy wynosi 86,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Drzewicy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,77 (wykrywalność 83%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,31 (wykrywalność 87%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,02 (66%), drogowe - 1,97 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Drzewicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Drzewicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Drzewica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 63
 • 31 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 31
 • 22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 22
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 21 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 21
 • 17,70 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,70
  woj. łódzkie
  19,38
  Cała Polska
  22,81
 • 8,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,77
  woj. łódzkie
  11,45
  Cały kraj
  12,98
 • 6,31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,31
  woj. łódzkie
  5,35
  Cały kraj
  6,99
 • 1,97 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Drzewica
  1,97
  Województwo
  1,94
  Cała Polska
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Drzewica
  0,28
  woj. łódzkie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 6,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,02
  łódzkie
  10,36
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Drzewica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Drzewica
  87%
  Województwo
  65%
  Kraj
  71%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Drzewica
  83%
  Województwo
  57%
  Polska
  63%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Drzewica
  87%
  łódzkie
  67%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. łódzkie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  86%
  Cały kraj
  88%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  67%
  Województwo
  44%
  Polska
  51%

Drzewica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Drzewicy wyniosła w 2022 roku 59,9 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Drzewicy - 25.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,9 mln złotych, czyli 14,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Drzewicy wyniosła w 2022 roku 61,7 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.1%). W budżecie Drzewicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 916 złotych na mieszkańca (14,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 36,4 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,5%.
 • Wydatki budżetu w Drzewicy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Drzewicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Drzewica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Drzewicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,5 mln

  2,7 tys(100%)

  38,2 mln

  3,6 tys(100%)

  42,3 mln

  4,0 tys(100%)

  51,8 mln

  4,9 tys(100%)

  46,6 mln

  4,5 tys(100%)

  45,5 mln

  4,5 tys(100%)

  51,0 mln

  5,1 tys(100%)

  59,9 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,8 mln

  3,2 tys(44.8%)

  12,7 mln

  3,3 tys(33.3%)

  12,7 mln

  3,3 tys(30%)

  13,4 mln

  3,5 tys(25.9%)

  14,9 mln

  3,9 tys(32%)

  14,8 mln

  3,9 tys(32.6%)

  16,4 mln

  4,3 tys(32.2%)

  15,3 mln

  4,3 tys(25.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  430,5 tys

  109(1.5%)

  481,3 tys

  123(1.3%)

  493,9 tys

  128(1.2%)

  519,5 tys

  135(1%)

  555,6 tys

  145(1.2%)

  628,4 tys

  165(1.4%)

  724,0 tys

  192(1.4%)

  8,2 mln

  2,3 tys(13.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  744(10.3%)

  3,1 mln

  791(8.1%)

  5,7 mln

  1,5 tys(13.4%)

  4,1 mln

  1,1 tys(8%)

  4,4 mln

  1,2 tys(9.5%)

  3,7 mln

  968(8.1%)

  4,1 mln

  1,1 tys(8%)

  5,2 mln

  1,5 tys(8.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  482(6.7%)

  3,5 mln

  901(9.2%)

  3,1 mln

  791(7.2%)

  3,9 mln

  1,0 tys(7.6%)

  1,8 mln

  462(3.8%)

  1,9 mln

  511(4.3%)

  2,3 mln

  604(4.5%)

  5,1 mln

  1,4 tys(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  1,2 tys(17.4%)

  12,2 mln

  3,1 tys(31.9%)

  1,2 mln

  299(2.7%)

  2,5 mln

  651(4.8%)

  1,6 mln

  417(3.4%)

  1,6 mln

  422(3.5%)

  2,0 mln

  518(3.8%)

  3,9 mln

  1,1 tys(6.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  505(7%)

  2,3 mln

  577(5.9%)

  2,4 mln

  610(5.6%)

  9,4 mln

  2,4 tys(18.2%)

  4,0 mln

  1,0 tys(8.6%)

  2,9 mln

  762(6.4%)

  4,3 mln

  1,1 tys(8.5%)

  3,3 mln

  941(5.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  301(4.2%)

  1,3 mln

  343(3.5%)

  1,4 mln

  350(3.2%)

  2,2 mln

  575(4.3%)

  2,0 mln

  529(4.3%)

  1,9 mln

  509(4.3%)

  1,8 mln

  464(3.4%)

  2,2 mln

  630(3.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  352,6 tys

  89,0(1.2%)

  761,9 tys

  195(2%)

  351,3 tys

  90,9(0.8%)

  522,7 tys

  136(1%)

  539,9 tys

  141(1.2%)

  295,0 tys

  77,6(0.6%)

  1,7 mln

  462(3.4%)

  2,0 mln

  565(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  262,5 tys

  66,2(0.9%)

  288,5 tys

  73,7(0.8%)

  306,4 tys

  79,3(0.7%)

  266,4 tys

  69,3(0.5%)

  581,7 tys

  152(1.2%)

  363,2 tys

  95,5(0.8%)

  383,1 tys

  101(0.8%)

  1,9 mln

  522(3.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  518(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  262,9 tys

  66,3(0.9%)

  275,7 tys

  70,5(0.7%)

  216,0 tys

  55,9(0.5%)

  889,2 tys

  231(1.7%)

  843,9 tys

  221(1.8%)

  152,9 tys

  40,2(0.3%)

  624,8 tys

  165(1.2%)

  881,2 tys

  248(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  328,7 tys

  83,0(1.2%)

  383,9 tys

  98,1(1%)

  509,5 tys

  132(1.2%)

  454,9 tys

  118(0.9%)

  388,2 tys

  101(0.8%)

  476,1 tys

  125(1%)

  475,8 tys

  126(0.9%)

  570,6 tys

  161(1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,9 tys

  14,3(0.1%)

  94,6 tys

  24,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  236,5 tys

  66,6(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  674,4 tys

  170(2.4%)

  595,4 tys

  152(1.6%)

  465,1 tys

  120(1.1%)

  433,2 tys

  113(0.8%)

  376,3 tys

  98,4(0.8%)

  391,4 tys

  103(0.9%)

  417,5 tys

  111(0.8%)

  123,8 tys

  34,9(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  127,6 tys

  32,2(0.4%)

  168,6 tys

  43,1(0.4%)

  176,5 tys

  45,7(0.4%)

  197,4 tys

  51,4(0.4%)

  106,5 tys

  27,8(0.2%)

  34,8 tys

  9,2(0.1%)

  216,3 tys

  57,2(0.4%)

  109,2 tys

  30,7(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  165,9 tys

  41,9(0.6%)

  119,9 tys

  30,6(0.3%)

  97,6 tys

  25,3(0.2%)

  72,4 tys

  18,8(0.1%)

  159,6 tys

  41,7(0.3%)

  53,7 tys

  14,1(0.1%)

  9,9 tys

  2,6(0%)

  36,5 tys

  10,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,6 tys

  10,9(0.1%)

  36,0 tys

  9,5(0.1%)

  30,7 tys

  8,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,3 tys

  11,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  130,8 tys

  33,0(0.5%)

  9,4 tys

  2,4(0%)

  2,2 tys

  0,6(0%)

  121,2 tys

  31,5(0.2%)

  114,5 tys

  29,9(0.2%)

  117,0 tys

  30,8(0.3%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Drzewicy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Drzewicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Drzewica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Drzewicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,3 mln

  2,9 tys(100%)

  40,5 mln

  3,8 tys(100%)

  42,4 mln

  4,0 tys(100%)

  47,2 mln

  4,5 tys(100%)

  48,5 mln

  4,6 tys(100%)

  50,2 mln

  5,0 tys(100%)

  56,3 mln

  5,7 tys(100%)

  61,7 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,4 mln

  4,1 tys(52.2%)

  16,9 mln

  4,3 tys(41.7%)

  17,1 mln

  4,4 tys(40.3%)

  17,3 mln

  4,5 tys(36.6%)

  18,2 mln

  4,8 tys(37.6%)

  18,8 mln

  5,0 tys(37.5%)

  21,3 mln

  5,6 tys(37.9%)

  19,2 mln

  5,4 tys(31.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,7 mln

  1,7 tys(21.5%)

  7,2 mln

  1,8 tys(17.7%)

  7,9 mln

  2,1 tys(18.8%)

  8,7 mln

  2,3 tys(18.5%)

  9,5 mln

  2,5 tys(19.5%)

  9,9 mln

  2,6 tys(19.8%)

  11,7 mln

  3,1 tys(20.7%)

  14,4 mln

  4,1 tys(23.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  421,8 tys

  106(1.3%)

  450,3 tys

  115(1.1%)

  444,3 tys

  115(1%)

  464,0 tys

  121(1%)

  503,9 tys

  132(1%)

  575,4 tys

  151(1.1%)

  602,7 tys

  160(1.1%)

  8,1 mln

  2,3 tys(13.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  1,1 tys(14.4%)

  11,7 mln

  3,0 tys(28.9%)

  575,0 tys

  149(1.4%)

  894,9 tys

  233(1.9%)

  663,1 tys

  173(1.4%)

  800,5 tys

  210(1.6%)

  919,6 tys

  243(1.6%)

  2,5 mln

  705(4.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  856,6 tys

  216(2.7%)

  775,8 tys

  198(1.9%)

  744,0 tys

  192(1.8%)

  4,8 mln

  1,3 tys(10.2%)

  2,7 mln

  708(5.6%)

  1,4 mln

  363(2.7%)

  1,5 mln

  407(2.7%)

  2,5 mln

  696(4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 mln

  521(3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 mln

  430(4.1%)

  240,8 tys

  62,3(0.6%)

  654,4 tys

  170(1.4%)

  700,6 tys

  183(1.4%)

  860,7 tys

  226(1.7%)

  1,5 mln

  402(2.7%)

  1,5 mln

  412(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  306(3.9%)

  827,7 tys

  212(2%)

  769,0 tys

  199(1.8%)

  774,6 tys

  202(1.6%)

  765,4 tys

  200(1.6%)

  821,2 tys

  216(1.6%)

  1,3 mln

  350(2.4%)

  919,1 tys

  259(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  176,3 tys

  44,5(0.6%)

  150,6 tys

  38,5(0.4%)

  233,7 tys

  60,5(0.6%)

  118,7 tys

  30,9(0.3%)

  150,7 tys

  39,4(0.3%)

  152,5 tys

  40,1(0.3%)

  126,5 tys

  33,5(0.2%)

  527,7 tys

  149(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  25,0 tys

  6,3(0.1%)

  205,0 tys

  52,4(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  763,2 tys

  202(1.4%)

  367,6 tys

  104(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  254,1 tys

  64,1(0.8%)

  274,7 tys

  70,2(0.7%)

  265,1 tys

  68,6(0.6%)

  247,4 tys

  64,4(0.5%)

  308,5 tys

  80,6(0.6%)

  304,3 tys

  80,0(0.6%)

  322,4 tys

  85,3(0.6%)

  353,7 tys

  99,6(0.6%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,9 tys

  14,3(0.1%)

  87,9 tys

  23,0(0.2%)

  6,7 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  311,5 tys

  87,7(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  152,6 tys

  38,5(0.5%)

  159,8 tys

  40,8(0.4%)

  557,9 tys

  144(1.3%)

  271,3 tys

  70,6(0.6%)

  542,7 tys

  142(1.1%)

  150,8 tys

  39,6(0.3%)

  177,3 tys

  46,9(0.3%)

  193,8 tys

  54,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  152,4 tys

  38,5(0.5%)

  155,0 tys

  39,6(0.4%)

  121,5 tys

  31,4(0.3%)

  100,5 tys

  26,1(0.2%)

  96,3 tys

  25,2(0.2%)

  93,2 tys

  24,5(0.2%)

  120,3 tys

  31,8(0.2%)

  99,5 tys

  28,0(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  16,5 tys

  4,2(0.1%)

  18,7 tys

  4,8(0%)

  22,7 tys

  5,9(0.1%)

  19,4 tys

  5,0(0%)

  26,8 tys

  7,0(0.1%)

  179,9 tys

  47,3(0.4%)

  302,4 tys

  80,0(0.5%)

  51,1 tys

  14,4(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  151,4 tys

  38,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  135,5 tys

  35,9(0.2%)

  50,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  174,5 tys

  44,0(0.6%)

  13,5 tys

  3,5(0%)

  7,5 tys

  1,9(0%)

  15,0 tys

  3,9(0%)

  17,0 tys

  4,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  4,2(0%)

  4,0 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  130,8 tys

  33,0(0.4%)

  9,4 tys

  2,4(0%)

  2,2 tys

  0,6(0%)

  121,2 tys

  31,5(0.3%)

  114,5 tys

  29,9(0.2%)

  117,0 tys

  30,8(0.2%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Drzewica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 831 mieszkańców Drzewicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 406 kobiet oraz 426 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 19,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców Drzewicy, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 18,4% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Drzewicy mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Drzewicy największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,4%) oraz podstawowe ukończone (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,8%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2022 w Drzewicy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 142 dzieci (71 dziewczynek oraz 71 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Drzewicy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 174 dzieci (91 dziewczynek oraz 83 chłopców). Dostępnych było 180 miejsc.

  13,6% mieszkańców Drzewicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,5% wśród dziewczynek i 14,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 724 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 409 uczniów (207 kobiet oraz 202 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Drzewicy placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 370 uczniów (161 kobiet oraz 209 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (26,3% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 24,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 145,04.

  W Drzewicy znajduje się 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 275 uczniów (94 kobiety oraz 181 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 24 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Drzewicy placówkę miała 1 Technikum, w którym w 3 oddziałach uczyło się 50 uczniów (9 kobiet oraz 41 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,0% mieszkańców (20,5% wśród dziewczyn i 15,7% wśród chłopaków). 27,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,6% mieszkańców Drzewicy w wieku potencjalnej nauki (24,0% kobiet i 29,1% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,4%
  Województwo
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 22,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,0%
  woj. łódzkie
  36,4%
  Kraj
  35,2%
 • 34,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,4%
  łódzkie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  13,2%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,4%
  Województwo
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,8%
  łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,6%
  woj. łódzkie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  18,4%
  łódzkie
  14,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 19,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,7%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Drzewicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1724 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 724,0
  Województwo
  934,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,52
  łódzkie
  0,90
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 190 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Drzewica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 142 Dzieci
 • 71 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 71 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 40 3 lata
 • 40
 • 38 4 lata
 • 38
 • 53 5 lata
 • 53
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 24 3 lata
 • 24
 • 17 4 lata
 • 17
 • 24 5 lata
 • 24
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 16 3 lata
 • 16
 • 21 4 lata
 • 21
 • 29 5 lata
 • 29
 • 41 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 11,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Drzewicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drzewicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Drzewicy
  Publiczne
  48 375-79-94
  ul. Stawowa 58
  26-340 Drzewica
  920716
 • Szkoły podstawowe w Drzewicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Drzewica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 409 Uczniowie
 • 207 Kobiety
  (uczniowie)
 • 202 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,6%
  49,4%
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Absolwenci
 • 40 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Drzewica
  24,1
  łódzkie
  16,8
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 26,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 145,04 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Drzewica
  145,04
  łódzkie
  97,10
  Cała Polska
  95,96
 • 144,68 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  144,68
  woj. łódzkie
  95,87
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Drzewica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Drzewica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Drzewicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drzewicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Polscy Olimpijczycy)
  Publiczna
  48 375-69-29
  48 375-69-29
  ul. Stanisława Staszica 7
  26-340 Drzewica
  1434626
 • Szkoły ponadpodstawowe w Drzewicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Drzewica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 275 Uczniowie
 • 94 Kobiety
  (uczniowie)
 • 181 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,2%
  65,8%
 • 63 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Drzewica
  27,5
  łódzkie
  23,9
  Polska
  24,9
 •  
 • 18,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 10,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Drzewicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drzewicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  48 375-60-89
  48 375-60-89
  ul. Staszica 5
  26-340 Drzewica
  351-
  Liceum Ogólnokształcące w Drzewicy
  Publiczne
  48 375-60-89
  48 375-60-89
  ul. Staszica 5
  26-340 Drzewica
  248-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  48 375-60-89
  48 375-60-89
  ul. Staszica 5
  26-340 Drzewica
  241-
  Technikum w Drzewicy
  Publiczne
  48 375-60-89
  48 375-60-89
  ul. Staszica 5
  26-340 Drzewica
  435-
 • Edukacyjne grupy wieku w Drzewicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 13,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Drzewica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Drzewica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Drzewica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drzewica - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Drzewicy

 • Według danych GUS z 2022 roku w Drzewicy znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 200)
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Drzewicy w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Drzewicy
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Drzewicy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Drzewicy 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 300 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 48 (uczestnicy: 1 285)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 256)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 123)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 258)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 14 (uczestnicy: 112)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 85)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 68)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 296)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 87)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 50)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 50)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 22 (członkowie: 425)
  • teatralne: 3 (członkowie: 60)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 24)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 88)
  • taneczne: 7 (członkowie: 160)
  • inne: 8 (członkowie: 78)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Drzewicy działało 1 kino posiadające 1 salę z 300 miejscami na widowni. Odbyło się 57 seansów, na które przyszło 9 720 widzów, w tym 23 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 620 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Drzewicy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 288 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 216 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 22
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Drzewicy działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 89 członków. Zarejestrowano 89 ćwiczących (mężczyźni: 84, kobiety: 5, chłopcy do lat 18: 60, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Drzewicy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Drzewicy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Drzewicy znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Drzewicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XIV w. (ul. Warszawska 2)dnia 1956-10-26, wykaz dokumentów: 295 z 1956-10-26; 338 z 1967-06-21; 48/A/80 z 1980-05-07
  • Zamek z XVI w.dnia 1956-10-26, wykaz dokumentów: 297 z 1956-10-26; 335 z 1972-05-08; 47/A/80 z 1980-04-28
  • Dwór (data nieznana) (ul. Generała Władysława Sikorskiego 1a)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 350 z 1967-06-21; 46/A/80 z 1980-04-26
  • Park (data nieznana)dnia 1967-06-21, wykaz dokumentów: 350 z 1967-06-21; 46/A/80 z 1980-04-26
  • Cmentarz żydowski z XIX w.dnia 1991-11-05, wykaz dokumentów: 472/A/91 z 1991-11-05
  • Mur/ogrodzenie z 1. poł. XIX w.dnia 1991-11-05, wykaz dokumentów: 473/A/91 z 1991-11-05
  • Mauzoleum z 1. poł. XIX w.dnia 1991-11-05, wykaz dokumentów: 473/A/91 z 1991-11-05
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1991-11-05, wykaz dokumentów: 473/A/91 z 1991-11-05
 • Formy ochrony przyrody w Drzewicy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Drzewicy znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Drzewicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1998-05-15, Opis granicy: Drzewica 30 w, Powierzchnia: 0.87 ha

Drzewica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 39 wypadków drogowych w Drzewicy odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 42 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 098,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 56,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Drzewicy znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opoczyńskiego.

  Powiat opoczyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Drzewicy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 39 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 42 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 37 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Drzewicy w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 098,28 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 098,3
  łódzkie
  1 942,5
  Polska
  1 100,9
 • 56,32 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Drzewica
  56,3
  Województwo
  133,2
  Kraj
  104,4
 • 1 182,77 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 182,8
  łódzkie
  2 376,3
  Cały kraj
  1 327,3
 • 5,13 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  5,1
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  9,5
 • 107,69 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  107,7
  łódzkie
  122,3
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Drzewicy w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 363,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  363,8 km
  Województwo
  624,9 km
  Kraj
  633,6 km
 • 4,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  4,4 km
  woj. łódzkie
  4,8 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Drzewica przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 728droga wojewódzka nr 728(Grójec - Odrzywołek - Bielsk Mały - Bielsk Duży - Stara Wieś - Łęczeszyce - Kozietuły - Wodziczna - Mogielnica - Otaląż - Brzostowiec - Wólka Gostomska - Nowe Miasto nad Pilicą - Żdżarki - Wysokin - Odrzywół - Kłonna - Żardki - Zakościele - Drzewica - Brzustowiec - Brzuśnia - Snarki - Rozwady - Kotfin - Kamienna Wola - Korytków - Gowarczów - Morzywół - Bębnów - Kornica - Końskie - Wincentów - Gatniki - Sielpia Wielka - Plenna - Radoszyce - Radoska - Kapałów - Mularzów - Jóźwików - Sarbice Drugie - Sarbice Pierwsze - Czałczyn - Łopuszno - Czartoszowy - Gnieździska - Wrzosówka - Małogoszcz - Wola Tesserowa - Lipnica - Lasków - Jędrzejów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Drzewica przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 22Linia kolejowa nr 22: Tomaszów Mazowiecki - Radom [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tomaszów Mazowiecki - Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi - Brzustów - Antoniów - Dęba Opoczyńska - Radzice - Radzice Przystanek -Drzewica - Bieliny Opoczyńskie - Zygmuntów - Smogorzów Przysuski - Przysucha - Skrzynno - Wieniawa - Podbór - Chronów - Wolanów - Kończyce Radomskie - Radom Krychnowice - Radom Potkanów - Radom)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Drzewicy istnieje 36 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Armii Krajowej

  ul. Braci Kobylańskich

  ul. Błonie

  ul. Cmentarna

  ul. Fabryczna

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Miła

  ul. Mostowa

  ul. Ogrodowa

  Osiedle Bolesława Chrobrego

  Osiedle Mieszka I-go

  Osiedle Słoneczne

  ul. Parkowa

  Plac Gabriela Narutowicza

  Plac Tadeusza Kościuszki

  Plac Wolności

  ul. Prymasa Macieja Drzewickiego

  ul. Przemysłowa

  ul. Północna

  ul. Rzeczna

  ul. Skalna

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stawowa

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  ul. Warszawska

  ul. Zdrojowa

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. mjra Hubala