Powiat sulęciński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat sulęciński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 35 351 Liczba mieszkańców
 • 1 178 km2 Powierzchnia
 • 30 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 40,5% Stopa urbanizacji
 • Adam Basiński Starosta
 • ul. Lipowa 18/18a, 69-200 Sulęcin Adres starostwa powiatowego
 • FSU Tablice rejestracyjne
Powiat sulęciński na mapie
Identyfikatory
 • 0807 TERYT (TERC)
Herb powiatu sulęcińskiego
powiat sulęciński herb
Flaga powiatu sulęcińskiego
powiat sulęciński flaga

powiat sulęciński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
(95) 755-52-43 10
(95) 755-55-57
ul. Lipowa
69-200 Sulęcin

Powiat sulęciński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat sulęciński ma 35 351 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 0,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sulęcińskiego w 2050 roku wynosi 29 213, z czego 14 124 to kobiety, a 15 089 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu sulęcińskiego zawarli w 2017 roku 184 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,3% mieszkańców powiatu sulęcińskiego jest stanu wolnego, 52,9% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat sulęciński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -17. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,48 na 1000 mieszkańców powiatu sulęcińskiego. W 2017 roku urodziło się 368 dzieci, w tym 49,7% dziewczynek i 50,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 395 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,96 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 43,3% zgonów w powiecie sulęcińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,9% zgonów w powiecie sulęcińskim były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu sulęcińskiego przypada 11.34 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 428 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 532 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu sulęcińskiego -104. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 9.

  62,7% mieszkańców powiatu sulęcińskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu sulęcińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 35 351 Liczba mieszkańców
 • 17 795 Kobiety
 • 17 556 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie sulęcińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie sulęcińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie sulęcińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sulęcińskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 29 213 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 14 124 Kobiety
 • 15 089 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie sulęcińskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie sulęcińskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie sulęcińskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu sulęcińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. sulęciński
  40,3 lat
  woj. lubuskie
  41,1 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 41,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat sulęciński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu sulęcińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat sulęciński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat sulęciński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat sulęciński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,3% Kawalerowie/Panny
 • powiat sulęciński
  32,3%
  Lubuskie
  30,0%
  Cały kraj
  28,8%
 • 25,8% Kobiety
  (Panny)
 • 38,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,9%
  Lubuskie
  53,6%
  Cały kraj
  55,8%
 • 52,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,5%
  Województwo
  9,1%
  Kraj
  9,6%
 • 16,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,7%
  Lubuskie
  6,0%
  Kraj
  5,0%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • pow. sulęciński
  0,7%
  woj. lubuskie
  1,3%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie sulęcińskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat sulęciński
  5,2
  Lubuskie
  4,9
  Kraj
  5,0
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,6
  Województwo
  1,8
  Cały kraj
  1,7
 • 184 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie sulęcińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -17 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -31 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,48 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat sulęciński
  -0,5
  Lubuskie
  0,0
  Cały kraj
  -0,0
 • 0,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie sulęcińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie sulęcińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie sulęcińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie sulęcińskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 368 Urodzenia żywe
 • 183 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 185 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,7%
  50,3%
 • 10,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat sulęciński
  10,4
  Lubuskie
  10,1
  Polska
  10,5
 • 44,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat sulęciński
  44,9
  woj. lubuskie
  43,0
  Cała Polska
  44,2
 • 16.93 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16.93
 • 59.87 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59.87
 • 91.19 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91.19
 • 74.51 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74.51
 • 39.79 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39.79
 • 9.04 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.04
 • 3 395 g Średnia waga noworodków
 • 3 274 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 514 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat sulęciński
  3 395 g
  Lubuskie
  3 360 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 120 Waga 3500g - 3999g
 • 120
 • 126 Waga 3000g - 3499g
 • 126
 • 59 Waga 2500g - 2999g
 • 59
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1,45 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat sulęciński
  1,45
  woj. lubuskie
  1,43
  Polska
  1,45
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat sulęciński
  0,72
  Województwo
  0,69
  Polska
  0,71
 • 0,96 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat sulęciński
  0,96
  Województwo
  1,00
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie sulęcińskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 402 Zgony
 • 179 Kobiety
  (Zgony)
 • 223 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,5%
  55,5%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,3
  woj. lubuskie
  9,8
  Kraj
  10,1
 • 111,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat sulęciński
  111,4
  Województwo
  102,3
  Cały kraj
  101,5
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,8
  woj. lubuskie
  5,9
  Cały kraj
  4,0
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,1
  Lubuskie
  3,5
  Kraj
  3,2
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  2,2
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sulęcińskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. sulęciński
  47,7%
  Lubuskie
  43,7%
  Kraj
  45,7%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat sulęciński
  25,3%
  Województwo
  25,8%
  Kraj
  26,7%
 • 3,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  3,6%
  woj. lubuskie
  3,8%
  Cała Polska
  6,1%
 • 1,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  1,7
  Cały kraj
  5,9
 • 69,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  69,3
  Kraj
  74,3
 • 271,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat sulęciński
  271,7
  Lubuskie
  257,4
  Cały kraj
  274,3
 • 250,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  250,7
  Polska
  261,6
 • 512,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 561,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 462,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. sulęciński
  512,5
  Województwo
  435,8
  Kraj
  469,0
 • 110,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 60,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 157,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat sulęciński
  110,0
  woj. lubuskie
  110,0
  Cały kraj
  87,7
 • 16,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  16,7
  Województwo
  31,0
  Cała Polska
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat sulęciński
  0,0
  Lubuskie
  8,8
  Cały kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,0%
  woj. lubuskie
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 428 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 210 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 218 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 532 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 277 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 255 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -95 Saldo migracji
 • -61 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -34 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -104 Saldo migracji wewnętrznych
 • -67 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -37 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Saldo migracji zagranicznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie sulęcińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat sulęciński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sulęciński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie sulęcińskim oddano do użytku 89 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,52 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie sulęcińskim to 12 249 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 346 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 61,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 38,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie sulęcińskim to 4,87 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie sulęcińskim to 112,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,52% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,66% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,87% mieszkań posiada łazienkę, 72,81% korzysta z centralnego ogrzewania, a 10,93% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12 249 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 345,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  345,90
  woj. lubuskie
  362,80
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 79,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  79,80 m2
  woj. lubuskie
  73,50 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 27,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat sulęciński
  27,60 m2
  Lubuskie
  26,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat sulęciński
  4,13
  Województwo
  3,97
  Polska
  3,82
 • 2,89 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,89
  Lubuskie
  2,76
  Cały kraj
  2,69
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,70
  Województwo
  0,69
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 89 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,52 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,52
  woj. lubuskie
  3,93
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 49 Użytek własny
 • 13 Sprzedaż lub wynajem
 • 79,0%
  21,0%
 • 433 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,87 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. sulęciński
  4,87
  Lubuskie
  3,93
  Polska
  3,91
 • 12,25 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. sulęciński
  12,25
  woj. lubuskie
  15,46
  Cały kraj
  18,14
 • 10 016 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 112,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  112,5 m2
  Województwo
  89,6 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat sulęciński
  0,28 m2
  woj. lubuskie
  0,35 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. sulęciński
  96,52%
  Województwo
  98,36%
  Cała Polska
  96,79%
 • 93,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat sulęciński
  93,66%
  Lubuskie
  95,87%
  Kraj
  93,66%
 • 90,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  90,87%
  Województwo
  93,25%
  Kraj
  91,31%
 • 72,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. sulęciński
  72,81%
  Lubuskie
  81,46%
  Cały kraj
  82,12%
 • 10,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat sulęciński
  10,93%
  woj. lubuskie
  55,16%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat sulęciński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie sulęcińskim na 1000 mieszkańców pracuje 188 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie sulęcińskim wynosiło w 2017 roku 7,0% (7,8% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sulęcińskim wynosiło 3 468,90 PLN, co odpowiada 76.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sulęcińskiego 5 190 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 071 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 119.

  24,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sulęcińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,3% w przemyśle i budownictwie, a 18,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 188 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  188,0
  woj. lubuskie
  229,0
  Polska
  247,0
 • 7,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,8% Kobiety
 • 6,3% Mężczyźni
 • powiat sulęciński
  7,0%
  Lubuskie
  6,6%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie sulęcińskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie sulęcińskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie sulęcińskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 469 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat sulęciński
  3 469 PLN
  woj. lubuskie
  3 951 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie sulęcińskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 190 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 071 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 119 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 19,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,3% Przemysł i budownictwo
 • 23,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,9% Pozostałe
 • 39,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie sulęcińskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 631 Pracujący ogółem
 • 3 787 Kobiety
 • 2 844 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie sulęcińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,7% W wieku produkcyjnym
 • 56,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat sulęciński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat sulęciński
  59,4
  Lubuskie
  62,1
  Cała Polska
  63,4
 • 29,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat sulęciński
  29,8
  Lubuskie
  32,8
  Kraj
  34,0
 • 100,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat sulęciński
  100,4
  Województwo
  112,1
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat sulęciński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie sulęcińskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 905 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 166 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 277 nowych podmiotów, a 267 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (393) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (274) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (317) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (214) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie sulęcińskim najwięcej (218) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 763) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,6% (222) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,5% (711) podmiotów, a 67,9% (1 972) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie sulęcińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.8%) oraz Budownictwo (18.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 905 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 222 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 711 Przemysł i budownictwo
 • 1 972 Pozostała działalność
 • 277 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie sulęcińskim w 2017 roku
 • 267 Podmioty wyrejestrowane w powiecie sulęcińskim w 2017 roku
 • 2 166 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 763 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 763
 • 120 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 120
 • 19 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 19
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 2 902 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 902
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 21 Spółdzielnie ogółem
 • 21
 • 243 Spółki handlowe ogółem
 • 243
 • 87  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 87
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 218  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 218
 • 86    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 86
 • 127 Spółki cywilne ogółem
 • 127
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 166 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 581 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 581
 • 410 Budownictwo
 • 410
 • 171 Transport i gospodarka magazynowa
 • 171
 • 163 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 163
 • 153 Przetwórstwo przemysłowe
 • 153
 • 143 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 143
 • 110 Pozostała działalność
 • 110
 • 110 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 110
 • 86 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 86
 • 74 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 74
 • 56 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 56
 • 38 Edukacja
 • 38
 • 24 Informacja i komunikacja
 • 24
 • 20 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 20
 • 11 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 11
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sulęciński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie sulęcińskim stwierdzono 748 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,15 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie sulęcińskim wynosi 73,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu sulęcińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,11 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 8,74 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,28 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,57 (80%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,54 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat sulęciński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 748 Przestępstwa ogółem
 • 748
 • 499 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 499
 • 91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 91
 • 116 Przestępstwa drogowe
 • 116
 • 19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 19
 • 309 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 309
 • 21,15 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  21,15
  Lubuskie
  23,00
  Polska
  19,62
 • 14,11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat sulęciński
  14,11
  Województwo
  14,51
  Polska
  12,07
 • 2,57 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat sulęciński
  2,57
  woj. lubuskie
  5,52
  Polska
  4,94
 • 3,28 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,28
  woj. lubuskie
  2,02
  Cały kraj
  1,78
 • 0,54 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat sulęciński
  0,54
  woj. lubuskie
  0,62
  Kraj
  0,49
 • 8,74 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,74
  Województwo
  9,84
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat sulęciński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat sulęciński
  74%
  woj. lubuskie
  74%
  Kraj
  72%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  65%
  Lubuskie
  63%
  Kraj
  60%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  80%
  Lubuskie
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  97%
  Województwo
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. sulęciński
  95%
  Województwo
  84%
  Polska
  84%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  48%
  Lubuskie
  49%
  Cały kraj
  52%

Powiat sulęciński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu sulęcińskiego wyniosła w 2016 roku 33,9 mln złotych, co daje 956 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 10% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu sulęcińskiego - 34.1% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (22.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 682,1 tys złotych, czyli 2,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu sulęcińskiego wyniosła w 2016 roku 37,3 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (24.3%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.3%). W budżecie powiatu sulęcińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 158 złotych na mieszkańca (15,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,4 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie sulęcińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu sulęcińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat sulęciński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu sulęcińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,4 mln

  1,3 tys(100%)

  37,8 mln

  1,0 tys(100%)

  34,7 mln

  964(100%)

  36,4 mln

  1,0 tys(100%)

  43,8 mln

  1,2 tys(100%)

  40,1 mln

  1,1 tys(100%)

  37,6 mln

  1,1 tys(100%)

  33,9 mln

  956(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,7 mln

  244(18.7%)

  8,9 mln

  252(23.6%)

  8,9 mln

  247(25.6%)

  10,3 mln

  288(28.4%)

  10,1 mln

  283(23.1%)

  10,5 mln

  293(26.1%)

  11,1 mln

  311(29.5%)

  11,6 mln

  327(34.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,4 mln

  208(15.9%)

  7,8 mln

  220(20.6%)

  7,8 mln

  218(22.6%)

  10,3 mln

  287(28.2%)

  12,4 mln

  347(28.3%)

  12,5 mln

  349(31.1%)

  9,6 mln

  269(25.5%)

  7,7 mln

  217(22.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,5 mln

  128(9.8%)

  3,5 mln

  98,2(9.2%)

  3,7 mln

  102(10.6%)

  3,5 mln

  98,8(9.7%)

  4,2 mln

  117(9.6%)

  4,4 mln

  123(11%)

  4,6 mln

  128(12.2%)

  3,6 mln

  101(10.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,9 mln

  81,9(6.3%)

  3,1 mln

  86,6(8.1%)

  3,4 mln

  93,8(9.7%)

  3,2 mln

  89,1(8.8%)

  3,3 mln

  92,2(7.5%)

  3,5 mln

  97,8(8.7%)

  4,3 mln

  122(11.6%)

  3,5 mln

  99,5(10.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,3 mln

  64,4(4.9%)

  2,3 mln

  65,3(6.1%)

  2,4 mln

  67,8(7%)

  2,4 mln

  68,2(6.7%)

  2,3 mln

  64,7(5.3%)

  2,4 mln

  67,8(6%)

  2,6 mln

  73,1(6.9%)

  2,4 mln

  66,4(6.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  52,2(4%)

  1,9 mln

  52,6(4.9%)

  1,6 mln

  44,2(4.6%)

  1,8 mln

  50,5(5%)

  2,4 mln

  68,1(5.6%)

  1,5 mln

  41,4(3.7%)

  1,2 mln

  34,3(3.2%)

  1,2 mln

  35,2(3.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  40,0 tys

  1,1(0.1%)

  27,0 tys

  0,8(0.1%)

  19,5 tys

  0,5(0.1%)

  22,0 tys

  0,6(0.1%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  20,0 tys

  0,6(0%)

  9,7 tys

  0,3(0%)

  786,4 tys

  22,2(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,4 mln

  434(33.2%)

  5,1 mln

  145(13.6%)

  4,0 mln

  110(11.4%)

  1,7 mln

  47,1(4.6%)

  5,7 mln

  160(13.1%)

  2,5 mln

  70,1(6.3%)

  1,7 mln

  48,8(4.6%)

  767,8 tys

  21,7(2.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  43,4(3.3%)

  2,3 mln

  65,9(6.2%)

  1,1 mln

  31,9(3.3%)

  1,0 mln

  29,0(2.9%)

  1,4 mln

  40,4(3.3%)

  1,3 mln

  35,3(3.1%)

  926,1 tys

  26,0(2.5%)

  763,8 tys

  21,6(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  550,7 tys

  15,5(1.2%)

  528,3 tys

  14,9(1.4%)

  545,2 tys

  15,2(1.6%)

  515,4 tys

  14,4(1.4%)

  618,1 tys

  17,3(1.4%)

  516,3 tys

  14,4(1.3%)

  569,8 tys

  16,0(1.5%)

  586,5 tys

  16,6(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  646,3 tys

  18,2(1.4%)

  796,5 tys

  22,5(2.1%)

  729,2 tys

  20,3(2.1%)

  1,2 mln

  32,3(3.2%)

  749,4 tys

  21,0(1.7%)

  548,0 tys

  15,3(1.4%)

  467,9 tys

  13,1(1.2%)

  464,6 tys

  13,1(1.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,6 tys

  0,4(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  150,0 tys

  4,2(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  65,0 tys

  1,8(0.2%)

  29,1 tys

  0,8(0.1%)

  11,9 tys

  0,3(0%)

  17,7 tys

  0,5(0%)

  49,7 tys

  1,4(0.1%)

  38,7 tys

  1,1(0.1%)

  130,4 tys

  3,7(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,5(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  84,1 tys

  2,4(0.2%)

  91,9 tys

  2,6(0.2%)

  91,3 tys

  2,5(0.3%)

  93,5 tys

  2,6(0.3%)

  105,2 tys

  2,9(0.2%)

  111,0 tys

  3,1(0.3%)

  100,0 tys

  2,8(0.3%)

  110,5 tys

  3,1(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  53,5 tys

  1,5(0.1%)

  34,5 tys

  1,0(0.1%)

  73,5 tys

  2,0(0.2%)

  49,5 tys

  1,4(0.1%)

  74,3 tys

  2,1(0.2%)

  44,1 tys

  1,2(0.1%)

  197,0 tys

  5,5(0.5%)

  85,9 tys

  2,4(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  42,4 tys

  1,2(0.1%)

  51,9 tys

  1,5(0.1%)

  40,6 tys

  1,1(0.1%)

  81,7 tys

  2,3(0.2%)

  45,1 tys

  1,3(0.1%)

  23,3 tys

  0,7(0.1%)

  24,3 tys

  0,7(0.1%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  318

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  21,3 tys

  0,6(0%)

  1,1 mln

  30,3(2.8%)

  17,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  135,3 tys

  3,8(0.3%)

  236,8 tys

  6,7(0.6%)

  181,3 tys

  5,0(0.5%)

  161,8 tys

  4,5(0.4%)

  266,3 tys

  7,4(0.6%)

  268,7 tys

  7,5(0.7%)

  124,7 tys

  3,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  88,9 tys

  2,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  13,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,5 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  180,3 tys

  5,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie sulęcińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu sulęcińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat sulęciński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu sulęcińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,6 mln

  1,1 tys(100%)

  35,8 mln

  991(100%)

  39,4 mln

  1,1 tys(100%)

  35,4 mln

  986(100%)

  40,5 mln

  1,1 tys(100%)

  42,4 mln

  1,2 tys(100%)

  37,7 mln

  1,1 tys(100%)

  37,3 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,3 mln

  404(35.3%)

  14,3 mln

  405(40%)

  18,3 mln

  509(46.4%)

  14,8 mln

  415(42%)

  14,1 mln

  393(34.7%)

  13,4 mln

  374(31.6%)

  13,4 mln

  377(35.6%)

  13,6 mln

  384(36.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,6 mln

  187(16.3%)

  6,9 mln

  194(19.1%)

  6,9 mln

  192(17.5%)

  7,6 mln

  212(21.5%)

  7,6 mln

  212(18.7%)

  8,0 mln

  224(18.9%)

  8,4 mln

  237(22.3%)

  9,0 mln

  255(24.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,6 mln

  102(8.9%)

  3,9 mln

  109(10.8%)

  4,5 mln

  126(11.5%)

  4,8 mln

  134(13.6%)

  5,3 mln

  147(13%)

  5,5 mln

  154(13%)

  5,8 mln

  163(15.3%)

  6,8 mln

  193(18.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,8 mln

  80,1(7%)

  2,9 mln

  83,1(8.2%)

  3,2 mln

  89,8(8.2%)

  3,1 mln

  86,8(8.8%)

  3,2 mln

  90,7(8%)

  3,4 mln

  94,4(8%)

  4,4 mln

  124(11.7%)

  3,5 mln

  99,3(9.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  550,7 tys

  15,5(1.4%)

  524,2 tys

  14,8(1.5%)

  919,2 tys

  25,6(2.3%)

  938,5 tys

  26,2(2.7%)

  857,4 tys

  24,0(2.1%)

  765,9 tys

  21,4(1.8%)

  885,6 tys

  24,9(2.3%)

  809,7 tys

  22,9(2.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  809,1 tys

  22,8(2%)

  990,3 tys

  28,0(2.8%)

  1,0 mln

  28,8(2.6%)

  986,1 tys

  27,5(2.8%)

  1,1 mln

  32,1(2.8%)

  1,2 mln

  32,6(2.7%)

  944,0 tys

  26,5(2.5%)

  792,9 tys

  22,4(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  40,0 tys

  1,1(0.1%)

  27,0 tys

  0,8(0.1%)

  19,5 tys

  0,5(0%)

  22,0 tys

  0,6(0.1%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  20,0 tys

  0,6(0%)

  9,7 tys

  0,3(0%)

  786,4 tys

  22,2(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  996,2 tys

  28,1(2.5%)

  1,3 mln

  35,5(3.5%)

  1,0 mln

  29,0(2.6%)

  1,4 mln

  38,1(3.9%)

  1,4 mln

  39,7(3.5%)

  550,8 tys

  15,4(1.3%)

  340,3 tys

  9,6(0.9%)

  366,8 tys

  10,4(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  270,6 tys

  7,6(0.7%)

  94,2 tys

  2,7(0.3%)

  94,4 tys

  2,6(0.2%)

  74,1 tys

  2,1(0.2%)

  353,3 tys

  9,9(0.9%)

  75,3 tys

  2,1(0.2%)

  521,7 tys

  14,7(1.4%)

  338,4 tys

  9,6(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  321,5 tys

  9,1(0.8%)

  332,3 tys

  9,4(0.9%)

  328,1 tys

  9,1(0.8%)

  293,7 tys

  8,2(0.8%)

  289,2 tys

  8,1(0.7%)

  289,2 tys

  8,1(0.7%)

  292,1 tys

  8,2(0.8%)

  250,7 tys

  7,1(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  340,9 tys

  9,6(1%)

  177,5 tys

  4,9(0.5%)

  185,5 tys

  5,2(0.5%)

  97,1 tys

  2,7(0.2%)

  171,3 tys

  4,8(0.4%)

  182,1 tys

  5,1(0.5%)

  232,7 tys

  6,6(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  256,4 tys

  7,2(0.6%)

  203,9 tys

  5,8(0.6%)

  221,4 tys

  6,2(0.6%)

  218,8 tys

  6,1(0.6%)

  1,3 mln

  37,5(3.3%)

  796,8 tys

  22,3(1.9%)

  297,4 tys

  8,4(0.8%)

  203,4 tys

  5,7(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,5 mln

  269(23.5%)

  2,8 mln

  79,6(7.9%)

  2,4 mln

  67,5(6.2%)

  663,9 tys

  18,5(1.9%)

  1,1 mln

  29,5(2.6%)

  2,6 mln

  71,4(6%)

  1,4 mln

  39,5(3.7%)

  168,0 tys

  4,7(0.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  152,9 tys

  4,3(0.4%)

  70,2 tys

  2,0(0.2%)

  74,7 tys

  2,1(0.2%)

  131,4 tys

  3,7(0.4%)

  3,5 mln

  99,1(8.8%)

  5,5 mln

  153(12.9%)

  531,1 tys

  14,9(1.4%)

  128,2 tys

  3,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,5(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  79,4 tys

  2,2(0.2%)

  82,2 tys

  2,3(0.2%)

  84,4 tys

  2,3(0.2%)

  88,0 tys

  2,5(0.2%)

  91,3 tys

  2,6(0.2%)

  92,1 tys

  2,6(0.2%)

  92,1 tys

  2,6(0.2%)

  89,6 tys

  2,5(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  318

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  21,3 tys

  0,6(0.1%)

  1,1 mln

  30,4(3%)

  16,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,0 tys

  1,2(0.1%)

  43,1 tys

  1,2(0.1%)

  137,2 tys

  3,8(0.3%)

  117,5 tys

  3,3(0.3%)

  186,0 tys

  5,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  180,3 tys

  5,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  13,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,5 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat sulęciński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 8 483 mieszkańców powiatu sulęcińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 126 kobiet oraz 4 357 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,7% średnie ogólnokształcące, a 18,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,0% mieszkańców powiatu sulęcińskiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 22,5% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu sulęcińskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie sulęcińskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,7%) oraz zasadnicze zawodowe (18,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,3%) oraz podstawowe ukończone (20,3%).

  17,7% mieszkańców powiatu sulęcińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 706 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,05 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (29,9% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,78.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,7% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,6% wśród dziewczyn i 11,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,93.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,0% mieszkańców (11,2% wśród dziewczyn i 10,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,6% mieszkańców powiatu sulęcińskiego w wieku potencjalnej nauki (30,1% kobiet i 31,1% mężczyzn).

 • 10,8% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  10,8%
  Lubuskie
  15,3%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,8% W miastach
  (wyższe)
 • 7,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. sulęciński
  33,6%
  Lubuskie
  33,5%
  Polska
  33,3%
 • 36,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 40,0% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,0% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • pow. sulęciński
  2,9%
  woj. lubuskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,8% W miastach
  (policealne)
 • 2,3% Na wsi
  (policealne)
 • 12,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. sulęciński
  12,7%
  Lubuskie
  12,1%
  Cała Polska
  12,4%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,0%
  Lubuskie
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,0%
  Województwo
  25,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 18,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,5%
  Województwo
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  22,5%
  Województwo
  18,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,6%
  woj. lubuskie
  1,7%
  Kraj
  1,4%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 706 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. sulęciński
  706,0
  Województwo
  787,0
  Kraj
  811,0
 • 1,05 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,05
  Województwo
  1,01
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 63,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 63,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,78 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. sulęciński
  93,78
  Województwo
  94,41
  Polska
  96,62
 • 91,05 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,05
  Województwo
  90,76
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat sulęciński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat sulęciński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  Lubuskie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9
 •  
 • 156,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 135,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,93 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat sulęciński
  95,93
  Województwo
  98,04
  Polska
  100,01
 • 89,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  89,18
  woj. lubuskie
  88,98
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat sulęciński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat sulęciński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 78,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 58,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sulęcińskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat sulęciński
  23,0
  woj. lubuskie
  25,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 22 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 22
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 15,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 10,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. sulęciński
  24,0
  woj. lubuskie
  24,0
  Polska
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 33,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 18,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat sulęciński
  16,0
  woj. lubuskie
  19,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 16 Szkoły policealne ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 16
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 10,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat sulęciński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat sulęciński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat sulęciński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sulęciński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie sulęcińskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie sulęcińskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 2 motele (1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji) oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 6
  • schroniska młodzieżowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 3 (całoroczne: 2)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2 (całoroczne: 1)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 10 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 775)
  • z nagłośnieniem: 8
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 8
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 16


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie sulęcińskim: 9 (publiczne: 9, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie sulęcińskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 438 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 239 (uczestnicy: 28 271)
  • seanse filmowe: 60 (uczestnicy: 3 034)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 1 135)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 3 830)
  • koncerty: 60 (uczestnicy: 7 585)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 325)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 31 (uczestnicy: 7 230)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 527)
  • pokazy teatralne: 28 (uczestnicy: 3 298)
  • warsztaty: 24 (uczestnicy: 1 307)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 36 (członkowie: 620)
  • plastyczne/techniczne: 12 (członkowie: 193)
  • taneczne: 3 (członkowie: 53)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 90)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 14)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • teatralne: 3 (członkowie: 44)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 33)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 9)
  • koło gospodyń wiejskich: 6 (członkowie: 158)
  • inne: 1 (członkowie: 11)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 230)
  • wiedzy praktycznej: 2 (absolwenci: 180)
  • tańca: 2 (absolwenci: 50)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 9
  • muzyczne: 4
  • politechniczne: 2
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 214)
  • teatralne: 1 (członkowie: 17)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 56)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 30)
  • taneczne: 2 (członkowie: 111)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie sulęcińskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 2 242 zwiedzających, co daje 634 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sulęcińskim działało 13 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 128 357 wolumenów oraz 7 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 25 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 164 736 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 46
  • dostępne dla czytelników: 32
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 32
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 6
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sulęcińskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 29 798 wolumenów w tym ziobry specjalne: 109. Odnotowano 395 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 88 504 wolumeny. Odnotowano 1 813 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie sulęcińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie sulęcińskim działało 17 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 739 członków. Zarejestrowano 799 ćwiczących (mężczyźni: 671, kobiety: 128, chłopcy do lat 18: 407, dziewczęta do lat 18: 122). Aktywnych było 29 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (27), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie sulęcińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sulęciński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat sulęciński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 34 wypadków drogowych w powiecie sulęcińskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 46 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 96,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 16,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 20,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 155,4 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie sulęcińskim zarejestrowanych było 29 595 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 22 321 samochodów osobowych (630,4 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 2 693 samochodów ciężarowych (81,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 77 autobusów (2,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 177 ciągników siodłowych (5,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 355 motocykli (66,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,3 lat.


  W 2017 roku w powiecie sulęcińskim znajdowały się 34 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 12 taksówek oraz 12 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 34 Wypadki drogowe
 • 6 Ofiary śmiertelne
 • 46 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie sulęcińskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 96,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  96,0
  woj. lubuskie
  67,2
  Cały kraj
  87,6
 • 16,92 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. sulęciński
  16,9
  woj. lubuskie
  11,1
  Kraj
  7,9
 • 20,27 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat sulęciński
  20,3
  Województwo
  14,5
  Cały kraj
  10,6
 • 155,43 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  155,4
  Lubuskie
  112,5
  Kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 29 595 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie sulęcińskim w 2016 roku
 • 22 321 Samochody osobowe
 • 2 693 Samochody ciężarowe
 • 167 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 77 Autobusy
 • 211 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 177 Ciągniki samochodowe
 • 177   Ciągniki siodłowe
 • 1 760 Ciągniki rolnicze
 • 2 355 Motocykle
 • 967   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 054 Motorowery
 • 22 321Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie sulęcińskim
 • Samochody osobowe w powiecie sulęcińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 630,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  630,4
  Lubuskie
  596,7
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 773
  • 1400-1649 kg5 511
  • 1650-1899 kg4 844
  • 1900 kg i więcej5 193
 • 6 773 do 1399 kg
 • 5 511 1400-1649 kg
 • 4 844 1650-1899 kg
 • 5 193 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 8 174 do 1399 cm3
 • 8 174
 • 12 235 1400-1999 cm3
 • 12 235
 • 1 912 2000 i więcej cm3
 • 1 912
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie sulęcińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12 864
  • olej napędowy6 841
  • gaz (LPG)2 599
  • pozostałe17
 • 12 864 benzyna
 • 6 841 olej napędowy
 • 2 599 gaz (LPG)
 • 17 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 156 do 1 roku
 • 156
 • 86 2 lata
 • 86
 • 106 3 lata
 • 106
 • 361 4-5 lat
 • 361
 • 479 6-7 lat
 • 479
 • 958 8-9 lat
 • 958
 • 1 328 10-11 lat
 • 1 328
 • 3 686 12-15 lat
 • 3 686
 • 5 640 16-20 lat
 • 5 640
 • 3 701 21-25 lat
 • 3 701
 • 1 878 26-30 lat
 • 1 878
 • 3 942 31 lat i więcej
 • 3 942
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie sulęcińskim
 • Powiat
  20,4 lat
  Województwo
  19,0 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 2 693Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie sulęcińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie sulęcińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 81,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  81,1
  Lubuskie
  93,7
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 402 do 999 kg
 • 1 402
 • 689 1000-1499 kg
 • 689
 • 179 1500-2999 kg
 • 179
 • 23 3000-3499 kg
 • 23
 • 42 3500-4999 kg
 • 42
 • 137 5000-6999 kg
 • 137
 • 58 7000-9999 kg
 • 58
 • 149 10000-14999 kg
 • 149
 • 14 15000 kg i więcej
 • 14
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna586
  • olej napędowy2 031
  • gaz (LPG)73
  • pozostałe3
 • 586 benzyna
 • 2 031 olej napędowy
 • 73 gaz (LPG)
 • 3 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 114 do 1 roku
 • 114
 • 19 2 lata
 • 19
 • 8 3 lata
 • 8
 • 51 4-5 lat
 • 51
 • 100 6-7 lat
 • 100
 • 150 8-9 lat
 • 150
 • 153 10-11 lat
 • 153
 • 391 12-15 lat
 • 391
 • 537 16-20 lat
 • 537
 • 352 21-25 lat
 • 352
 • 216 26-30 lat
 • 216
 • 602 31 lat i więcej
 • 602
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie sulęcińskim
 • Powiat
  20,1 lat
  Województwo
  18,9 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 77Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie sulęcińskim
 • Autobusy w powiecie sulęcińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,2 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. sulęciński
  2,2
  Lubuskie
  2,5
  Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy74
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 3 benzyna
 • 74 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 11 12-15 lat
 • 11
 • 11 16-20 lat
 • 11
 • 13 21-25 lat
 • 13
 • 9 26-30 lat
 • 9
 • 23 31 lat i więcej
 • 23
 • 23,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie sulęcińskim
 • pow. sulęciński
  23,3 lat
  Województwo
  22,9 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 177Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie sulęcińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie sulęcińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 5,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. sulęciński
  5,0
  Lubuskie
  9,6
  Kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy175
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe1
 • 1 benzyna
 • 175 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 9 6-7 lat
 • 9
 • 37 8-9 lat
 • 37
 • 28 10-11 lat
 • 28
 • 35 12-15 lat
 • 35
 • 26 16-20 lat
 • 26
 • 16 21-25 lat
 • 16
 • 10 26-30 lat
 • 10
 • 7 31 lat i więcej
 • 7
 • 14,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie sulęcińskim
 • Tutaj
  14,4 lat
  Lubuskie
  12,0 lat
  Cały kraj
  11,9 lat
 • 2 355Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie sulęcińskim
 • Motocykle w powiecie sulęcińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 66,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  66,5
  Lubuskie
  40,9
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 54 do 1 roku
 • 54
 • 10 2 lata
 • 10
 • 7 3 lata
 • 7
 • 40 4-5 lat
 • 40
 • 42 6-7 lat
 • 42
 • 53 8-9 lat
 • 53
 • 57 10-11 lat
 • 57
 • 110 12-15 lat
 • 110
 • 155 16-20 lat
 • 155
 • 117 21-25 lat
 • 117
 • 241 26-30 lat
 • 241
 • 1 469 31 lat i więcej
 • 1 469
 • 28,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie sulęcińskim
 • pow. sulęciński
  28,3 lat
  Lubuskie
  25,8 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 34 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 15 km  Będących pod zarządem gminy
 • 7 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 12 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie sulęcińskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 290,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat sulęciński
  290,4 km
  woj. lubuskie
  412,3 km
  Kraj
  388,2 km
 • 9,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  9,7 km
  woj. lubuskie
  5,7 km
  Kraj
  3,2 km
 • 12 Liczba licencji na taksówki
 • 12 Liczba taksówek