Podkowa Leśna w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Podkowa Leśna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Podkowa Leśna to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu grodziskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Podkowa Leśna.
 • 3 810 Liczba mieszkańców
 • 10,1 km² Powierzchnia
 • 376,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WGM Tablice rejestracyjne
 • Artur Michał Tusiński Burmistrz miasta
Podkowa Leśna na mapie
Identyfikatory
 • 20.726552.1200 Współrzędne GPS
 • 1405021 TERYT (TERC)
 • 0921504 SIMC
Herb miasta Podkowa Leśna
Podkowa Leśna herb

Jak Podkowa Leśna wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Podkowa Leśna na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Podkowa Leśna wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Podkowa Leśna plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
1Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
1Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
2Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
3Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
18Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
28Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
28Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
30Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
31Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
33Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
37Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
37Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
41Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
48Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
62Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
63Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
76Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
110Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
121Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
122Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
147Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego

Podkowa Leśna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-807Poczta Podkowa Leśna, ul. Słowicza 2a

Podkowa Leśna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Podkowie Leśnej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Grodzisku Mazowieckim (podlega pod: ZUS III Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.45-15.45, Wt: 7.45-15.45, Śr: 7.45-15.45, Cz: 7.45-15.45, Pt: 7.45-15.45

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 45
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
(22) 759-21-00
(22) 758-90-03
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna

Podkowa Leśna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podkowa Leśna jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 810, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 1,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,8 lat i jest znacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Podkowy Leśnej zawarli w 2022 roku 14 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców Podkowy Leśnej jest stanu wolnego, 57,0% żyje w małżeństwie, 8,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,4% to wdowy/wdowcy.

  Podkowa Leśna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -35. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,04 na 1000 mieszkańców Podkowy Leśnej. W 2022 roku urodziło się 20 dzieci, w tym 40,0% dziewczynek i 60,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 368 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,87 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 19,7% zgonów w Podkowie Leśnej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,3% zgonów w Podkowie Leśnej były nowotwory, a 9,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Podkowy Leśnej przypada 14.2 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 80 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 52 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Podkowy Leśnej 28. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  52,9% mieszkańców Podkowy Leśnej jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 29,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Podkowy Leśnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 810 Liczba mieszkańców
 • 1 998 Kobiety
 • 1 812 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Podkowie Leśnej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Podkowie Leśnej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Podkowie Leśnej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Podkowy Leśnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  45,8 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 47,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 44,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Podkowa Leśna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Podkowy Leśnej
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Podkowa Leśna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Podkowa Leśna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Podkowa Leśna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,2%
  Województwo
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 31,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,0%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,4% Wdowcy/Wdowy
 • Podkowa Leśna
  7,4%
  Województwo
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 11,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,2%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Podkowa Leśna
  0,2%
  Mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Podkowie Leśnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Podkowie Leśnej w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,6
  woj. mazowieckie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,8
  Mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Podkowie Leśnej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Podkowie Leśnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -35 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -18 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -17 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,04 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -9,0
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Podkowie Leśnej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Podkowie Leśnej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Podkowie Leśnej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Podkowie Leśnej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,0%
  60,0%
 • 5,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Podkowa Leśna
  5,2
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 36,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,8
  Mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 89 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 89
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 368 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 286 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 437 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 368 g
  Województwo
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 86 Waga 4000g - 4499g
 • 86
 • 290 Waga 3500g - 3999g
 • 290
 • 342 Waga 3000g - 3499g
 • 342
 • 129 Waga 2500g - 2999g
 • 129
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,42 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,42
  Województwo
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  Mazowieckie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,87 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,87
  Mazowieckie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Podkowie Leśnej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 55 Zgony
 • 26 Kobiety
  (Zgony)
 • 29 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,3%
  52,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,2 Zgony na 1000 ludności
 • Podkowa Leśna
  14,2
  Mazowieckie
  11,4
  Kraj
  11,9
 • 114,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Podkowa Leśna
  114,5
  Województwo
  124,6
  Cały kraj
  147,0
 • 1,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,1
  woj. mazowieckie
  3,1
  Cała Polska
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,4
  woj. mazowieckie
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie grodziskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Podkowa Leśna
  19,7%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  36,0%
 • 27,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,3%
  Mazowieckie
  23,5%
  Cały kraj
  23,6%
 • 9,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  9,1%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  6,7%
 • 49 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  16,6
  Cały kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  59,3
  Cały kraj
  70,6
 • 272,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  272,3
  Mazowieckie
  266,8
  Kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  240,9
  Cała Polska
  253,9
 • 196,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 181,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 211,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  196,3
  Województwo
  326,2
  Kraj
  426,2
 • 20,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 11,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 42,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  20,9
  Województwo
  46,3
  Cała Polska
  62,9
 • 18,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Podkowa Leśna
  18,6
  woj. mazowieckie
  33,8
  Polska
  33,8
 • 13,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  13,0
  woj. mazowieckie
  6,3
  Kraj
  7,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Podkowa Leśna
  1,4%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 80 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 48 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 52 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 31 Saldo migracji
 • 21 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 28 Saldo migracji wewnętrznych
 • 21 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Podkowie Leśnej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Podkowie Leśnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 59,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 26,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Podkowa Leśna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Podkowa Leśna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Podkowie Leśnej oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,61 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Podkowie Leśnej to 1 549 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 404 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  80,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 20,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Podkowie Leśnej to 5,60 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Podkowie Leśnej to 168,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,97% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,77% mieszkań posiada łazienkę, 78,89% korzysta z centralnego ogrzewania, a 90,57% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grodziskiego.

  Powiat grodziski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Podkowie Leśnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 549 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 404,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Podkowa Leśna
  404,20
  woj. mazowieckie
  450,60
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 146,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Podkowa Leśna
  146,20 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 59,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  59,10 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5,44 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Podkowa Leśna
  5,44
  Mazowieckie
  3,65
  Cały kraj
  3,83
 • 2,47 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Podkowa Leśna
  2,47
  woj. mazowieckie
  2,22
  Polska
  2,42
 • 0,46 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,46
  Mazowieckie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Podkowie Leśnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,61 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,61
  woj. mazowieckie
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 56 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,60 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,60
  Województwo
  3,70
  Polska
  3,89
 • 14,61 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Podkowa Leśna
  14,61
  woj. mazowieckie
  29,00
  Cały kraj
  24,56
 • 1 685 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 168,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  168,5 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,44 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Podkowa Leśna
  0,44 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Podkowie Leśnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Podkowa Leśna
  98,97%
  Województwo
  97,23%
  Polska
  97,75%
 • 98,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Podkowa Leśna
  98,97%
  Województwo
  95,03%
  Polska
  95,18%
 • 98,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  98,77%
  Województwo
  93,83%
  Cały kraj
  93,75%
 • 78,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  78,89%
  Województwo
  88,35%
  Cała Polska
  85,83%
 • 90,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  90,57%
  Mazowieckie
  59,27%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Podkowa Leśna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Podkowie Leśnej na 1000 mieszkańców pracuje 122osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 70,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 29,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Podkowie Leśnej wynosiło w 2023 roku 2,8% (2,8% wśród kobiet i 2,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Podkowie Leśnej wynosiło 7 139,72 PLN, co odpowiada 106.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Podkowy Leśnej 444 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 354 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -90.

  5,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Podkowy Leśnej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,7% w przemyśle i budownictwie, a 30,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Podkowie Leśnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 122 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Podkowa Leśna
  122,0
  Mazowieckie
  318,0
  Kraj
  259,0
 • 2,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,5% Kobiety
 • 2,8% Mężczyźni
 • Podkowa Leśna
  2,8%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Podkowie Leśnej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Podkowie Leśnej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Podkowie Leśnej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Podkowie Leśnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 355 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Podkowa Leśna
  7 140 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Podkowie Leśnej w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Podkowie Leśnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 444 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 354 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -90 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,80 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Podkowie Leśnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 5,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 5,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 30,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 36,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,2% Pozostałe
 • 44,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Podkowie Leśnej w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Podkowie Leśnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 471 Pracujący ogółem
 • 334 Kobiety
 • 137 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Podkowie Leśnej w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 52,9% W wieku produkcyjnym
 • 49,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 56,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 29,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Podkowa Leśna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 89,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Podkowa Leśna
  89,1
  Mazowieckie
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 56,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  56,5
  woj. mazowieckie
  38,1
  Polska
  38,2
 • 173,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  173,4
  Mazowieckie
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 52,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 54,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 50,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 47,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 45,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 49,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Podkowa Leśna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Podkowie Leśnej w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 858 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 664 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 40 nowych podmiotów, a 41 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (75) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (36) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (73) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (26) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Podkowie Leśnej najwięcej (61) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (830) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,3% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 15,3% (131) podmiotów, a 84,4% (724) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Podkowie Leśnej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (23.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 858 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 131 Przemysł i budownictwo
 • 724 Pozostała działalność
 • 40 Podmioty nowo zarejestrowane w Podkowie Leśnej w 2023 roku
 • 41 Podmioty wyrejestrowane w Podkowie Leśnej w 2023 roku
 • 664 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 830 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 830
 • 24 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 24
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 858 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 858
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 63 Spółki handlowe ogółem
 • 63
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 56  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 56
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 61 Spółki cywilne ogółem
 • 61
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 664 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 158 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 158
 • 104 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 104
 • 69 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 69
 • 61 Przetwórstwo przemysłowe
 • 61
 • 57 Informacja i komunikacja
 • 57
 • 43 Edukacja
 • 43
 • 42 Budownictwo
 • 42
 • 31 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 31
 • 25 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 25
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 15
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Podkowa Leśna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Podkowie Leśnej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 90 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,65 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Podkowie Leśnej wynosi 74,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Podkowy Leśnej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,06 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 9,93 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,83 (76%), drogowe - 3,52 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,21 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Podkowie Leśnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Podkowy Leśnej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Podkowa Leśna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 90
 • 42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 42
 • 30 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 30
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 38 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 38
 • 23,65 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Podkowa Leśna
  23,65
  Województwo
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 11,06 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Podkowa Leśna
  11,06
  Mazowieckie
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 7,83 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Podkowa Leśna
  7,83
  Województwo
  5,93
  Cała Polska
  6,99
 • 3,52 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,52
  woj. mazowieckie
  1,76
  Cała Polska
  1,82
 • 0,21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,21
  Mazowieckie
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 9,93 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Podkowa Leśna
  9,93
  Mazowieckie
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Podkowa Leśna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  woj. mazowieckie
  63%
  Polska
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  62%
  Województwo
  55%
  Kraj
  63%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  76%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Podkowa Leśna
  100%
  Mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  91%
  Mazowieckie
  87%
  Kraj
  88%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  45%
  Mazowieckie
  42%
  Polska
  51%

Podkowa Leśna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Podkowy Leśnej wyniosła w 2022 roku 39,3 mln złotych, co daje 10,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Podkowy Leśnej - 32.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (14.3%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,1 mln złotych, czyli 15,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Podkowy Leśnej wyniosła w 2022 roku 43,0 mln złotych, co daje 11,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (49.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.7%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (8.3%). W budżecie Podkowy Leśnej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 4,5 tys złotych na mieszkańca (40,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 17,2 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,9%.
 • Wydatki budżetu w Podkowie Leśnej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Podkowy Leśnej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Podkowa Leśna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Podkowy Leśnej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,4 mln

  7,1 tys(100%)

  26,8 mln

  6,9 tys(100%)

  30,9 mln

  8,0 tys(100%)

  34,1 mln

  8,8 tys(100%)

  30,9 mln

  8,0 tys(100%)

  42,5 mln

  10,9 tys(100%)

  37,1 mln

  9,6 tys(100%)

  39,3 mln

  10,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,0 mln

  2,9 tys(40.2%)

  9,4 mln

  2,4 tys(35.2%)

  9,1 mln

  2,3 tys(29.4%)

  9,7 mln

  2,5 tys(28.4%)

  9,9 mln

  2,6 tys(32.1%)

  17,0 mln

  4,5 tys(39.9%)

  16,1 mln

  4,2 tys(43.4%)

  12,7 mln

  3,3 tys(32.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  892(12.6%)

  3,1 mln

  805(11.6%)

  3,2 mln

  838(10.5%)

  3,4 mln

  876(9.9%)

  3,5 mln

  899(11.2%)

  3,4 mln

  888(7.9%)

  3,8 mln

  1,0 tys(10.3%)

  5,6 mln

  1,5 tys(14.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,2 mln

  1,1 tys(15.2%)

  4,8 mln

  1,2 tys(17.8%)

  4,7 mln

  1,2 tys(15.3%)

  4,2 mln

  1,1 tys(12.5%)

  4,3 mln

  1,1 tys(13.8%)

  5,0 mln

  1,3 tys(11.7%)

  4,9 mln

  1,3 tys(13.2%)

  5,5 mln

  1,4 tys(14%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  483(6.8%)

  2,1 mln

  532(7.7%)

  5,4 mln

  1,4 tys(17.6%)

  7,8 mln

  2,0 tys(22.9%)

  3,3 mln

  849(10.6%)

  5,7 mln

  1,5 tys(13.3%)

  1,5 mln

  388(4%)

  4,2 mln

  1,1 tys(10.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,4 mln

  623(8.8%)

  1,5 mln

  400(5.8%)

  1,6 mln

  403(5.1%)

  1,7 mln

  434(4.9%)

  1,6 mln

  429(5.3%)

  1,6 mln

  418(3.7%)

  1,7 mln

  441(4.5%)

  1,7 mln

  436(4.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,1 mln

  282(4%)

  2,8 mln

  723(10.4%)

  1,2 mln

  299(3.8%)

  1,2 mln

  305(3.4%)

  1,1 mln

  281(3.5%)

  1,1 mln

  284(2.5%)

  1,1 mln

  296(3%)

  1,6 mln

  423(4.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  52,2 tys

  13,5(0.2%)

  84,4 tys

  21,9(0.3%)

  254,0 tys

  65,6(0.8%)

  157,8 tys

  41,0(0.5%)

  441,1 tys

  115(1.4%)

  416,3 tys

  110(1%)

  150,9 tys

  39,8(0.4%)

  1,4 mln

  353(3.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  290(2.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,1 mln

  281(4%)

  1,3 mln

  331(4.8%)

  1,2 mln

  303(3.8%)

  1,2 mln

  299(3.4%)

  1,1 mln

  281(3.5%)

  1,4 mln

  355(3.2%)

  1,2 mln

  309(3.2%)

  1,1 mln

  281(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  324(4.6%)

  538,3 tys

  140(2%)

  565,6 tys

  146(1.8%)

  1,3 mln

  332(3.8%)

  899,1 tys

  234(2.9%)

  1,0 mln

  263(2.4%)

  982,4 tys

  259(2.6%)

  1,0 mln

  273(2.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  245,2 tys

  63,5(0.9%)

  317,8 tys

  82,5(1.2%)

  570,6 tys

  147(1.8%)

  369,3 tys

  95,8(1.1%)

  421,5 tys

  110(1.4%)

  504,2 tys

  133(1.2%)

  490,0 tys

  129(1.3%)

  631,9 tys

  165(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  226,9 tys

  58,7(0.8%)

  199,8 tys

  51,8(0.7%)

  187,4 tys

  48,3(0.6%)

  161,3 tys

  41,9(0.5%)

  136,3 tys

  35,4(0.4%)

  83,2 tys

  21,9(0.2%)

  71,3 tys

  18,8(0.2%)

  272,0 tys

  71,0(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  111,3 tys

  28,8(0.4%)

  77,9 tys

  20,2(0.3%)

  82,7 tys

  21,3(0.3%)

  125,5 tys

  32,6(0.4%)

  171,1 tys

  44,5(0.6%)

  235,6 tys

  62,0(0.6%)

  189,2 tys

  49,9(0.5%)

  164,1 tys

  42,8(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  54,4 tys

  14,1(0.2%)

  51,7 tys

  13,4(0.2%)

  214,3 tys

  55,3(0.7%)

  55,0 tys

  14,3(0.2%)

  45,0 tys

  11,7(0.1%)

  40,0 tys

  10,5(0.1%)

  40,0 tys

  10,6(0.1%)

  56,9 tys

  14,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  22,9 tys

  5,9(0.1%)

  219,2 tys

  56,9(0.8%)

  43,4 tys

  11,2(0.1%)

  86,5 tys

  22,4(0.3%)

  63,5 tys

  16,5(0.2%)

  130,6 tys

  34,4(0.3%)

  62,0 tys

  16,4(0.2%)

  42,8 tys

  11,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  323,0 tys

  83,6(1.2%)

  330,7 tys

  85,8(1.2%)

  388,6 tys

  100(1.3%)

  415,8 tys

  108(1.2%)

  428,8 tys

  112(1.4%)

  414,1 tys

  109(1%)

  449,6 tys

  119(1.2%)

  18,5 tys

  4,8(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,9 tys

  6,8(0.1%)

  4,5 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  36,4 tys

  9,4(0.1%)

  9,1 tys

  2,4(0%)

  11,4 tys

  2,9(0%)

  32,7 tys

  8,5(0.1%)

  28,0 tys

  7,3(0.1%)

  24,1 tys

  6,3(0.1%)

  802

  0,2(0%)

  838

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,1

  0,0(0%)

  8,5

  0,0(0%)

  8,3

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  3,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Podkowie Leśnej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Podkowy Leśnej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Podkowa Leśna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Podkowy Leśnej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,6 mln

  7,1 tys(100%)

  28,8 mln

  7,4 tys(100%)

  30,2 mln

  7,8 tys(100%)

  36,1 mln

  9,3 tys(100%)

  34,7 mln

  9,0 tys(100%)

  37,7 mln

  9,6 tys(100%)

  42,7 mln

  11,1 tys(100%)

  43,0 mln

  11,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,8 mln

  3,8 tys(53.7%)

  15,1 mln

  3,9 tys(52.4%)

  15,7 mln

  4,0 tys(51.9%)

  17,8 mln

  4,6 tys(49.2%)

  18,1 mln

  4,7 tys(52.2%)

  17,6 mln

  4,6 tys(46.8%)

  20,5 mln

  5,4 tys(48.2%)

  21,2 mln

  5,5 tys(49.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,5 mln

  1,7 tys(23.6%)

  6,8 mln

  1,8 tys(23.8%)

  7,4 mln

  1,9 tys(24.6%)

  7,7 mln

  2,0 tys(21.4%)

  7,5 mln

  2,0 tys(21.7%)

  8,2 mln

  2,2 tys(21.8%)

  9,0 mln

  2,4 tys(21.2%)

  8,5 mln

  2,2 tys(19.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  265(3.7%)

  705,2 tys

  183(2.5%)

  834,2 tys

  215(2.8%)

  1,9 mln

  501(5.3%)

  1,2 mln

  312(3.5%)

  2,3 mln

  618(6.2%)

  851,7 tys

  225(2%)

  3,6 mln

  931(8.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  467(6.5%)

  2,1 mln

  553(7.4%)

  2,6 mln

  660(8.5%)

  1,9 mln

  498(5.3%)

  2,2 mln

  584(6.5%)

  2,8 mln

  735(7.4%)

  2,9 mln

  761(6.8%)

  3,2 mln

  837(7.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  969,6 tys

  251(3.5%)

  866,8 tys

  225(3%)

  703,3 tys

  181(2.3%)

  749,1 tys

  194(2.1%)

  1,0 mln

  268(3%)

  1,0 mln

  266(2.7%)

  1,0 mln

  271(2.4%)

  1,1 mln

  279(2.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  261(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  704,5 tys

  183(2.4%)

  152,1 tys

  39,2(0.5%)

  3,0 mln

  768(8.2%)

  282,0 tys

  73,3(0.8%)

  297,1 tys

  78,2(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  698,8 tys

  182(1.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  345,0 tys

  89,3(1.3%)

  1,9 mln

  489(6.5%)

  214,5 tys

  55,4(0.7%)

  220,2 tys

  57,1(0.6%)

  204,4 tys

  53,2(0.6%)

  223,3 tys

  58,7(0.6%)

  209,1 tys

  55,2(0.5%)

  614,4 tys

  160(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  442,5 tys

  115(1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  384,6 tys

  99,6(1.4%)

  406,8 tys

  106(1.4%)

  339,0 tys

  87,5(1.1%)

  454,1 tys

  118(1.3%)

  436,7 tys

  114(1.3%)

  391,9 tys

  103(1%)

  434,3 tys

  115(1%)

  418,3 tys

  109(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  957,3 tys

  248(3.5%)

  109,5 tys

  28,4(0.4%)

  115,3 tys

  29,7(0.4%)

  84,4 tys

  21,9(0.2%)

  81,9 tys

  21,3(0.2%)

  94,1 tys

  24,8(0.2%)

  126,5 tys

  33,4(0.3%)

  219,3 tys

  57,2(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  14,8 tys

  3,8(0.1%)

  36,8 tys

  9,6(0.1%)

  65,9 tys

  17,0(0.2%)

  20,4 tys

  5,3(0.1%)

  35,5 tys

  9,2(0.1%)

  41,7 tys

  11,0(0.1%)

  61,7 tys

  16,3(0.1%)

  61,0 tys

  15,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,7 tys

  5,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,4 tys

  0,6(0%)

  2,2 tys

  0,6(0%)

  2,1 tys

  0,5(0%)

  5,7 tys

  1,5(0%)

  4,1 tys

  1,1(0%)

  3,5 tys

  0,9(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  660

  0,2(0%)

  990

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  36,4 tys

  9,4(0.1%)

  9,1 tys

  2,4(0%)

  890

  0,2(0%)

  32,7 tys

  8,5(0.1%)

  28,0 tys

  7,3(0.1%)

  24,1 tys

  6,3(0.1%)

  802

  0,2(0%)

  838

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  135

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,6 tys

  5,9(0.1%)

  3,1 mln

  828(7.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  725,3 tys

  188(2.6%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Podkowa Leśna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 855 mieszkańców Podkowy Leśnej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 410 kobiet oraz 444 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 33,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 13,7% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 14,4% mieszkańców Podkowy Leśnej, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 9,8% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Podkowy Leśnej mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Podkowie Leśnej największy odsetek ma wykształcenie wyższe (38,2%) oraz średnie zawodowe (15,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (28,6%) oraz średnie zawodowe (21,7%).

  W roku 2022 w Podkowie Leśnej mieściły się 3 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 168 dzieci (80 dziewczynek oraz 88 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Podkowie Leśnej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 122 dzieci (49 dziewczynek oraz 73 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  16,5% mieszkańców Podkowy Leśnej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 465 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,46 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 33 oddziałach uczyło się 697 uczniów (350 kobiet oraz 347 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Podkowie Leśnej placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 372 uczniów (180 kobiet oraz 192 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 202,62.

  W Podkowie Leśnej znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 81 uczniów (44 kobiety oraz 37 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 19 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Podkowie Leśnej placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 44 uczniów (21 kobiet oraz 23 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 13 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,7% mieszkańców (17,8% wśród dziewczyn i 19,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 16,2 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,2% mieszkańców Podkowy Leśnej w wieku potencjalnej nauki (22,6% kobiet i 21,8% mężczyzn).

 • 33,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  33,6%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 38,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 28,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,6%
  Mazowieckie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,7%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  13,7%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Podkowa Leśna
  18,3%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 14,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Podkowa Leśna
  14,4%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 11,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 17,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,1%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  9,8%
  Województwo
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 10,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Podkowie Leśnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1465 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 465,0
  woj. mazowieckie
  970,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,46 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Podkowa Leśna
  0,46
  Mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 176 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Podkowa Leśna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 168 Dzieci
 • 80 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 88 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,6%
  52,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 30 3 lata
 • 30
 • 34 4 lata
 • 34
 • 56 5 lata
 • 56
 • 48 6 lat
 • 48
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 15 4 lata
 • 15
 • 26 5 lata
 • 26
 • 21 6 lat
 • 21
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 19 4 lata
 • 19
 • 30 5 lata
 • 30
 • 27 6 lat
 • 27
 • 14 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 15,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 15,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 40 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Podkowa Leśna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37 Dzieci
 • 13 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 24 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 35,1%
  64,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 13 4 lata
 • 13
 • 8 5 lata
 • 8
 • 8 6 lat
 • 8
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 7 4 lata
 • 7
 • 2 5 lata
 • 2
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 6 4 lata
 • 6
 • 6 5 lata
 • 6
 • 5 6 lat
 • 5
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Podkowie Leśnej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Podkowie Leśnej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole (Krasnal Hałabała)
  Publiczne
  22 758-95-46
  22 758-95-46
  ul. Miejska 7
  05-807 Podkowa Leśna
  512112
  Klub Rodzinny Ihaha
  Niepubliczny
  22 730-07-97
  ul. Bluszczowa 1
  05-807 Podkowa Leśna
  ---
  Montessoriańscy Odkrywcy Anna Szyszka
  Niepubliczny
  60 612-99-30
  ul. Borsucza 17
  05-807 Podkowa Leśna
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Na Akacjowej"
  Niepubliczny
  60 707-07-97
  ul. AKACJOWA 8
  05-807 Podkowa Leśna
  ---
 • Szkoły podstawowe w Podkowie Leśnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Podkowa Leśna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 33 Oddziały
 • 697 Uczniowie
 • 350 Kobiety
  (uczniowie)
 • 347 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,2%
  49,8%
 • 87 Uczniowie w 1 klasie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 99 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 56 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,1
  Województwo
  17,8
  Polska
  17,0
 •  
 • 59,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 48,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 202,62 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  202,62
  woj. mazowieckie
  99,83
  Kraj
  95,96
 • 200,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  200,00
  Województwo
  98,60
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Podkowa Leśna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Podkowa Leśna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Podkowie Leśnej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Podkowie Leśnej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowa Szkoła Podstawowa (Bohaterów Warszawy)
  Publiczna
  22 758-95-67
  22 758-95-67
  ul. Jana Pawła II 20
  05-807 Podkowa Leśna
  13306-
  Szkoła Podstawowa nr 2 (św. Teresa od Dzieciątka Jezus)
  Niepubliczna
  22 729-12-81
  22 758-92-35
  ul. Modrzewiowa 41
  05-807 Podkowa Leśna
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Podkowie Leśnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Podkowa Leśna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 81 Uczniowie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,3%
  45,7%
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Podkowa Leśna
  16,2
  Województwo
  26,9
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 13,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Podkowie Leśnej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Podkowie Leśnej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Medyczna Szkoła Policealna
  Niepubliczna
  22 758-90-51
  22 758-90-51
  ul. Modrzewiowa 45
  05-807 Podkowa Leśna
  ---
  Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Niepubliczna
  22 758-90-51
  22 758-90-51
  ul. Modrzewiowa 45
  05-807 Podkowa Leśna
  ---
  Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60
  Niepubliczne
  22 729-10-80
  22 729-10-80
  ul. Wiewiórek 2/4
  05-807 Podkowa Leśna
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Podkowie Leśnej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Podkowa Leśna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Podkowa Leśna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Podkowa Leśna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Podkowa Leśna - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Podkowie Leśnej

 • Według danych GUS z 2022 roku w Podkowie Leśnej znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 20)
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Podkowie Leśnej w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Podkowie Leśnej
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Podkowie Leśnej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Podkowie Leśnej 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 116 (uczestnicy: 9 910)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 35)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 610)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 2 650)
  • koncerty: 16 (uczestnicy: 1 245)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 45 (uczestnicy: 1 535)
  • pokazy teatralne: 13 (uczestnicy: 1 390)
  • interdyscyplinarne: 9 (uczestnicy: 1 380)
  • warsztaty: 9 (uczestnicy: 305)
  • inne: 11 (uczestnicy: 760)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 255)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 15)
  • taneczne: 3 (członkowie: 65)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 45)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 100)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 48)
  • teatralne: 1 (członkowie: 25)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 8)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Podkowie Leśnej działało 1 kino posiadające 1 salę z 80 miejscami na widowni. Odbyło się 10 seansów, na które przyszło 515 widzów, w tym 2 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 160 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Podkowie Leśnej działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 3 871 zwiedzających, co daje 9 995 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Podkowie Leśnej działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 25 513 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 13 537 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Podkowie Leśnej działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 90 członków. Zarejestrowano 75 ćwiczących (mężczyźni: 55, kobiety: 20, chłopcy do lat 18: 55, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Podkowie Leśnej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Podkowie Leśnej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Podkowy Leśnej znajduje się 18 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Podkowie Leśnej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Willa z XX w.dnia 1967-02-22, wykaz dokumentów: 764 z 1967-02-22; 1218 z 1983-01-12
  • Park z pocz. XX w.dnia 1967-02-22, wykaz dokumentów: 764 z 1967-02-22; 1218 z 1983-01-12; brak numeru z 1984-07-12
  • Kasyno z 1925 r. (ul. Lilpopa 18)dnia 1981-06-29, wykaz dokumentów: 1182A z 1981-06-29
  • Park z 1925 r.dnia 1981-06-29, wykaz dokumentów: 1182A z 1981-06-29
  • Miasto z 1925 r.dnia 1981-10-22, wykaz dokumentów: 1194A z 1981-10-22
  • Willa z 1926 r. (ul. Bukowa 19)dnia 1988-06-16, wykaz dokumentów: 1353-A z 1988-06-16
  • Willa z 1929 r. (ul. Aleja Lipowa 15)dnia 1990-06-27, wykaz dokumentów: 1440-A z 1990-06-27
  • Ogród z 1929 r.dnia 1990-06-27, wykaz dokumentów: 1440-A z 1990-06-27
  • Willa z 1931 r. (ul. Aleja Lipowa 11)dnia 1990-11-20, wykaz dokumentów: 1446-A z 1990-11-20
  • Ogród z 1931 r.dnia 1990-11-20, wykaz dokumentów: 1446-A z 1990-11-20
  • Willa z 1934 - 1935 (ul. 11 Listopada 1/3)dnia 1991-06-10, wykaz dokumentów: 1489-A z 1991-06-10
  • Oficyna gospodarcza z 1934 - 1935 (ul. 11 Listopada 1/3)dnia 1991-06-10, wykaz dokumentów: 1489-A z 1991-06-10
  • Ogród z 1934 - 1935dnia 1991-06-10, wykaz dokumentów: 1489-A z 1991-06-10
  • Willa z 1937 r. (ul. Juliusza Słowackiego 5)dnia 1999-08-11, wykaz dokumentów: A-14 z 1999-08-11; A-937 z 2010-09-27
  • Fontanna z 1937 r. (ul. Juliusza Słowackiego 5)dnia 1999-08-11, wykaz dokumentów: A-14 z 1999-08-11; A-937 z 2010-09-27
  • Zespół - willa z 1937 r. (ul. Juliusza Słowackiego 5)dnia 1999-08-11, wykaz dokumentów: A-14 z 1999-08-11; A-937 z 2010-09-27
  • Ogród z 1937 r.dnia 1999-08-11, wykaz dokumentów: A-14 z 1999-08-11; A-937 z 2010-09-27
  • Willa z końca XIX w. (ul. Jarosława Iwaszkiewicza 7)dnia 2010-07-07, wykaz dokumentów: A-979 z 2010-07-07
 • Formy ochrony przyrody w Podkowie Leśnej
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Podkowy Leśnej znajduje się 23 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Podkowie Leśnej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Parów Sójek - leśny rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1980-09-01, Powierzchnia: 3.84 ha
  • Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1977-09-01, Powierzchnia: 24.17 ha
  • Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego - leśny rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1984-08-01, Powierzchnia: 10.26 ha
  • Warszawski - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 148409.1 ha
  • Aleja na Dębaku - Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1977-12-29, Opis granicy: początek alei w odległości 80m w kierunku pn-zach od siedziby leśnictwa Podkowa Leśna wzdłuż drogi leśnej aleja kończy się przed dębem
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1960-11-26, Opis granicy: na tyłach urzędu miasta Podkowa Leśna
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1963-05-23
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: dęby szypułkowe, Data ustanowienia: 1977-06-14
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-12-29, Opis granicy: Uroczysko Zaborów w odl. Ok. 500m na zachód od siedziby Leśnictwa Podkowa Leśna
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1979-01-08
  • Pomnik przyrodyOpis: granit szary gruboziarni-sty, Data ustanowienia: 1979-03-22, Opis granicy: głaz narzutowy - na cmentarzu kościelnym obok głównego wejścia
  • Pomnik przyrodyOpis: granit szaro-rózowy, Data ustanowienia: 1979-03-22, Opis granicy: głaz narzutowy - na cmentarzu kościelnym obok głównego wejścia
  • Pomnik przyrodyOpis: granitognejs szary, Data ustanowienia: 1979-03-22, Opis granicy: głaz narzutowy - na cmentarzu kościelnym obok głównego wejścia
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1979-05-16, Opis granicy: od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Akacjową
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-09-12
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1990-12-27
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1990-12-27
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1990-12-27, Opis granicy: dom rodzin przymierza na przeciwko bramy posesji Jeża 11
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1990-12-27, Opis granicy: róg ul. Bukowej i Cichej w głębi działki za domem mieszkalnym w drzewostanie
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1990-12-27
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-07-31
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-07-31
  • Leśny Park Miejski w Mieście - Ogrodzie Podkowie Leśnej - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Szczególnym celem ochrony Zespołu jest zachowanie fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego a w szczególności kontynentalnego boru mieszanego i lasów reprezentujących zespół grądu subkontynentalnego stanowiących jednocześnie miejsce występowania wielu gatunków roślin chronionych oraz miejsce stałego przebywania i rozrodu wielu gatunków ptaków w tym chronionych., Data ustanowienia: 2003-09-20, Powierzchnia: 14.021 ha

Podkowa Leśna - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 22 wypadków drogowych w Podkowie Leśnej odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 23 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 574,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 26,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Podkowie Leśnej znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 58 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 23 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grodziskiego.

  Powiat grodziski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Podkowie Leśnej
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 22 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 23 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 22 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Podkowie Leśnej w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 574,11 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  574,1
  Województwo
  956,2
  Cała Polska
  1 100,9
 • 26,10 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  26,1
  Województwo
  117,8
  Cała Polska
  104,4
 • 600,21 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  600,2
  Mazowieckie
  1 130,3
  Cały kraj
  1 327,3
 • 4,55 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  4,5
  Województwo
  12,3
  Cały kraj
  9,5
 • 104,55 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  104,5
  woj. mazowieckie
  118,2
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Podkowie Leśnej w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 472,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  2 472,8 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 6,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Podkowa Leśna
  6,5 km
  Mazowieckie
  5,1 km
  Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 23 Liczba licencji na taksówki
 • 58 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Podkowa Leśna przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 719droga wojewódzka nr 719(Warszawa - Opacz-kolonia - Reguły - Piastów - Pruszków - Nowa Wieś - Otrębusy - Brwinów - Podkowa Leśna - Milanówek - Grodzisk Mazowiecki - Kozerki - Jaktorów - Stare Budy - Międzyborów - Żyrardów - Waleriany - Puszcza Mariańska - Marianów - Kamion)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Podkowa Leśna nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 3Linia kolejowa nr 3: Warszawa Zachodnia - Kunowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Warszawa Ursus Północny - Warszawa Gołąbki - Ożarów Mazowiecki - Płochocin - Błonie - Witanów - Boża Wola - Seroki - Teresin Niepokalanów - Piasecznica - Sochaczew - Kornelin - Leonów - Kęszyce - Jasionna Łowicka - Bednary - Mysłaków - Łowicz Główny - Niedźwiada Łowicka - Jackowice - Zosinów - Żychlin - Złotniki Kutnowskie - Stara Wieś - Sklęczki - Kutno - Nowe Kutnowskie - Krzewie - Turzynów - Kłodawa - Barłogi - Koło - Budki Nowe - Kramsk - Konin - Konin Zachód - Kawnice - Spławie - Cienin Kościelny - Cienin - Słupca - Strzałkowo - Wólka - Otoczna - Gutowo Wielkopolskie - Podstolice - Nekla - Gułtowy - Kostrzyn Wielkopolski - Paczkowo - Swarzędz - Poznań Antoninek - Poznań Wschód - Poznań Garbary - Poznań Główny - Poznań Górczyn - Poznań Junikowo - Palędzie - Dopiewo - Otusz - Buk - Wojnowice Wielkopolskie - Opalenica - Porażyn - Sątopy - Nowy Tomyśl - Jastrzębsko - Chrośnica - Zbąszyń - Zbąszynek - Szczaniec - Kupienino - Świebodzin - Wilkowo Świebodzińskie - Mostki - Toporów - Drzewce - Torzym - Boczów - Rzepin - Kunowice - Słubice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Podkowie Leśnej istnieje 103 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. Akacjowa

  ul. Bażantów

  ul. Bluszczowa

  ul. Bobrowa

  ul. Borowin

  ul. Borsucza

  ul. Brwinowska

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Błońska

  ul. Cicha

  ul. Czeremchowa

  ul. Dzików

  ul. Dębowa

  ul. Ejsmonda

  ul. Gołębia

  ul. Grabowa

  ul. Graniczna

  ul. Głogów

  ul. Głuszcowa

  ul. Główna

  ul. Helenowska

  ul. Irysowa

  ul. Iwaszkiewicza

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jaskółcza

  ul. Jastrzębia

  ul. Jaworowa

  ul. Jałowcowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Jelenia

  ul. Jeża

  ul. Jodłowa

  ul. Kalinowa

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konwalii

  ul. Kościelna

  ul. Krasek

  ul. Krasińskiego

  ul. Krecia

  ul. Królicza

  ul. Kukułek

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Leśniczówka Dębak

  ul. Lilpopa

  ul. Lipowa

  ul. Lisia

  ul. Lotnicza

  ul. Mickiewicza

  ul. Miejska

  park Miejski

  ul. Modrzewiowa

  ul. Myśliwska

  ul. Młochowska

  ul. Ogrodowa

  ul. Orla

  ul. Orzechowa

  ul. Ośrodek Dębak

  ul. Paproci

  ul. Parkowa

  ul. Podleśna

  ul. Prusa

  ul. Przy Lesie

  ul. Ptasia

  ul. Reymonta

  Rezerwat Sójek

  ul. Rysia

  ul. Różana

  ul. Sarnia

  ul. Sasanek

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sokola

  ul. Sosnowa

  ul. Sowia

  ul. Sportowa

  Stacja WKD

  ul. Storczyków

  ul. Szczygla

  ul. Szpaków

  ul. Sójek

  ul. Sępów

  ul. Słowackiego

  ul. Słowicza

  ul. Słowików

  ul. Topolowa

  ul. Warszawska

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiewiórek

  ul. Wilcza

  ul. Wiązowa

  ul. Wrzosowa

  ul. Wróbla

  ul. Wschodnia

  ul. Zachodnia

  ul. Zamkowa

  ul. Łosia

  ul. Świerkowa

  ul. Żeromskiego

  ul. Żubrowa