Bardo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Bardo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Bardo to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu ząbkowickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Bardo.
 • 2 603 Liczba mieszkańców
 • 4,7 km² Powierzchnia
 • 552,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 255 – 571 m n.p.m Wysokość
 • X wiek Data założenia
 • od początku XIV wieku Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DZA Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Żegański Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 16.740450.5051 Współrzędne GPS
 • 0224014 TERYT (TERC)
 • 0983801 SIMC
Herb miasta Bardo
Bardo herb

Bardo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
57-256Poczta Bardo

Bardo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Bardzie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Ząbkowicach Śląskich (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Os. XX-lecia 52
57-200 Ząbkowice Śląskie
Urząd Miasta i Gminy w Bardzie
(74) 817-14-78
(74) 817-14-24
Rynek 2
57-256 Bardo

Bardo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Bardo jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 603, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 10,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,8 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 7 małżeństw, co odpowiada 2,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,6% mieszkańców Barda jest stanu wolnego, 51,7% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,1% to wdowy/wdowcy.

  Bardo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,25 na 1000 mieszkańców Barda. W 2017 roku urodziło się 23 dzieci, w tym 30,4% dziewczynek i 69,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 329 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,61 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 45,4% zgonów w Bardzie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,4% zgonów w Bardzie były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Barda przypada 12.2 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 18 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 31 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Barda -13. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  62,3% mieszkańców Barda jest w wieku produkcyjnym, 13,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Barda
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 603 Liczba mieszkańców
 • 1 358 Kobiety
 • 1 245 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Bardzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Bardzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Bardzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Barda
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 43,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,8 lat
  Województwo
  42,2 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 45,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Bardo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Barda
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Bardo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Bardo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Bardo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  32,7%
  Dolnośląskie
  29,8%
  Cały kraj
  28,8%
 • 27,0% Kobiety
  (Panny)
 • 38,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  51,7%
  Województwo
  53,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 50,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,1% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,1%
  Dolnośląskie
  9,7%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Bardo
  5,3%
  Dolnośląskie
  6,6%
  Polska
  5,0%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Bardzie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  2,7
  Dolnośląskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,4
  Dolnośląskie
  2,0
  Cały kraj
  1,7
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Bardzie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -11 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -16 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,25 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,3
  woj. dolnośląskie
  -1,3
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Bardzie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Bardzie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Bardzie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Bardzie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 23 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 30,4%
  69,6%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,9
  Województwo
  9,8
  Cały kraj
  10,5
 • 34,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,4
  Województwo
  41,7
  Polska
  44,2
 • 8.24 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.24
 • 43.54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43.54
 • 72.09 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 72.09
 • 66.82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66.82
 • 30.1 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.1
 • 7.45 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.45
 • 3 329 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 268 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 389 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Bardo
  3 329 g
  woj. dolnośląskie
  3 348 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 51 Waga 4000g - 4499g
 • 51
 • 152 Waga 3500g - 3999g
 • 152
 • 179 Waga 3000g - 3499g
 • 179
 • 100 Waga 2500g - 2999g
 • 100
 • 26 Waga 2000g - 2499g
 • 26
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,14
  Województwo
  1,36
  Cała Polska
  1,45
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,57
  woj. dolnośląskie
  0,67
  Cały kraj
  0,71
 • 0,61 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,61
  Dolnośląskie
  0,89
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Bardzie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 32 Zgony
 • 16 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,2
  Dolnośląskie
  10,5
  Cała Polska
  10,1
 • 179,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Bardo
  179,5
  Dolnośląskie
  111,3
  Cała Polska
  101,5
 • 2,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,1
  Województwo
  3,8
  Cały kraj
  4,0
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,2
  Dolnośląskie
  3,5
  Cała Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ząbkowickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Bardo
  43,9%
  Dolnośląskie
  45,1%
  Kraj
  45,7%
 • 25,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Bardo
  25,7%
  Dolnośląskie
  27,4%
  Polska
  26,7%
 • 7,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,4%
  woj. dolnośląskie
  6,3%
  Kraj
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,5
  Cały kraj
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,7
  Kraj
  74,3
 • 318,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  318,8
  Dolnośląskie
  297,3
  Polska
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  281,7
  Cała Polska
  261,6
 • 545,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 559,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 529,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Bardo
  545,2
  Województwo
  489,6
  Kraj
  469,0
 • 117,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 189,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  117,2
  woj. dolnośląskie
  97,3
  Cała Polska
  87,7
 • 23,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  23,2
  Dolnośląskie
  32,6
  Cała Polska
  31,8
 • 11,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Bardo
  11,6
  Dolnośląskie
  8,9
  Kraj
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  woj. dolnośląskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 31 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -12 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -13 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Bardzie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Bardo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bardo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Bardzie oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,23 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Bardzie to 975 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 374 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 90,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 9,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Bardzie to 2,36 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Bardzie to 48,90 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,77% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,82% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,33% mieszkań posiada łazienkę, 68,72% korzysta z centralnego ogrzewania, a 87,90% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 975 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 374,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  374,00
  Województwo
  396,90
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 69,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  69,80 m2
  Województwo
  72,40 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 26,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,10 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,70 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,70
  Województwo
  3,84
  Cały kraj
  3,82
 • 2,67 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,67
  Dolnośląskie
  2,52
  Cały kraj
  2,69
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,72
  Dolnośląskie
  0,66
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 4,23 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  4,23
  Dolnośląskie
  5,88
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 26 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 2,36 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  2,36
  Dolnośląskie
  3,48
  Cała Polska
  3,91
 • 9,99 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  9,99
  woj. dolnośląskie
  20,49
  Polska
  18,14
 • 538 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 48,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Bardo
  48,9 m2
  Dolnośląskie
  81,8 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,21 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,77%
  Województwo
  98,59%
  Cała Polska
  96,79%
 • 88,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  88,82%
  Województwo
  94,82%
  Cała Polska
  93,66%
 • 85,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  85,33%
  woj. dolnośląskie
  92,57%
  Kraj
  91,31%
 • 68,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  68,72%
  Dolnośląskie
  81,32%
  Kraj
  82,12%
 • 87,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  87,90%
  woj. dolnośląskie
  64,85%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Bardo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Bardzie na 1000 mieszkańców pracuje 187 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 37,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 63,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Bardzie wynosiło w 2017 roku 12,9% (12,3% wśród kobiet i 13,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bardzie wynosiło 3 583,79 PLN, co odpowiada 79.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Barda 243 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 101 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -142.

  29,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Barda pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,4% w przemyśle i budownictwie, a 15,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 187 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  187,0
  woj. dolnośląskie
  268,0
  Cały kraj
  247,0
 • 12,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,3% Kobiety
 • 13,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  12,9%
  woj. dolnośląskie
  5,7%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Bardzie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Bardzie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Bardzie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 584 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Bardo
  3 584 PLN
  woj. dolnośląskie
  4 655 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Bardzie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 243 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 101 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -142 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,4% Przemysł i budownictwo
 • 19,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,5% Pozostałe
 • 36,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Bardzie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 486 Pracujący ogółem
 • 180 Kobiety
 • 306 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Bardzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Bardo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Bardo
  60,5
  woj. dolnośląskie
  63,4
  Polska
  63,4
 • 38,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  38,2
  Dolnośląskie
  35,8
  Polska
  34,0
 • 171,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  171,7
  woj. dolnośląskie
  129,6
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Bardo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Bardzie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 263 podmioty gospodarki narodowej, z czego 179 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 23 nowe podmioty, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (17) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (38) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Bardzie najwięcej (20) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (251) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,3% (56) podmiotów, a 77,2% (203) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bardzie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.5%) oraz Budownictwo (19.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 263 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56 Przemysł i budownictwo
 • 203 Pozostała działalność
 • 23 Podmioty nowo zarejestrowane w Bardzie w 2017 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w Bardzie w 2017 roku
 • 179 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 251 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 251
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 263 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 263
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 17 Spółki handlowe ogółem
 • 17
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 16  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 16
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 20 Spółki cywilne ogółem
 • 20
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 179 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 51 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 51
 • 35 Budownictwo
 • 35
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 13 Transport i gospodarka magazynowa
 • 13
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 9 Przetwórstwo przemysłowe
 • 9
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bardo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Bardzie stwierdzono szacunkowo 42 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,97 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Bardzie wynosi 78,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Barda najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,01 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 6,33 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,19 (96%), o charakterze gospodarczym - 2,05 (79%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,45 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Barda.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Bardo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 42
 • 29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 29
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 15,97 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,97
  Województwo
  25,10
  Cała Polska
  19,62
 • 11,01 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,01
  Województwo
  17,91
  Cała Polska
  12,07
 • 2,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Bardo
  2,05
  Województwo
  4,00
  Cała Polska
  4,94
 • 2,19 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,19
  woj. dolnośląskie
  2,10
  Kraj
  1,78
 • 0,45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Bardo
  0,45
  Dolnośląskie
  0,49
  Cały kraj
  0,49
 • 6,33 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,33
  woj. dolnośląskie
  14,49
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Bardo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  78%
  woj. dolnośląskie
  64%
  Cała Polska
  72%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Bardo
  74%
  Dolnośląskie
  55%
  Cała Polska
  60%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Bardo
  80%
  Województwo
  81%
  Kraj
  88%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  97%
  Dolnośląskie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Bardo
  93%
  Województwo
  83%
  Kraj
  84%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  57%
  Dolnośląskie
  45%
  Cała Polska
  52%

Bardo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Barda wyniosła w 2016 roku 18,2 mln złotych, co daje 3,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 22.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Barda - 29.8% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (27.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,1 mln złotych, czyli 6,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Barda wyniosła w 2016 roku 20,1 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 25.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (24.2%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.8%). W budżecie Barda wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 488 złotych na mieszkańca (13,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,8 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 21,2%.
 • Wydatki budżetu w Bardzie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Barda według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Bardo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Barda według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,2 mln

  3,1 tys(100%)

  33,4 mln

  6,0 tys(100%)

  20,6 mln

  3,7 tys(100%)

  14,9 mln

  2,7 tys(100%)

  14,8 mln

  2,7 tys(100%)

  18,3 mln

  3,4 tys(100%)

  15,1 mln

  2,7 tys(100%)

  18,2 mln

  3,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  1,1 tys(16.7%)

  2,9 mln

  1,1 tys(8.8%)

  2,9 mln

  1,1 tys(14.3%)

  3,0 mln

  1,1 tys(19.8%)

  3,1 mln

  1,1 tys(20.8%)

  3,0 mln

  1,1 tys(16.5%)

  3,1 mln

  1,2 tys(20.6%)

  5,4 mln

  2,1 tys(29.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,0 mln

  2,2 tys(34.8%)

  7,6 mln

  2,8 tys(22.8%)

  4,1 mln

  1,5 tys(19.8%)

  4,3 mln

  1,6 tys(28.5%)

  4,3 mln

  1,6 tys(29.1%)

  4,7 mln

  1,7 tys(25.5%)

  4,7 mln

  1,8 tys(31.4%)

  5,0 mln

  1,9 tys(27.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  743(11.8%)

  2,4 mln

  893(7.3%)

  2,2 mln

  790(10.6%)

  2,2 mln

  794(14.6%)

  2,1 mln

  765(14.1%)

  2,3 mln

  846(12.5%)

  2,2 mln

  844(14.8%)

  2,5 mln

  953(13.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  657(10.5%)

  15,8 mln

  5,8 tys(47.5%)

  6,5 mln

  2,3 tys(31.4%)

  1,8 mln

  670(12.3%)

  2,3 mln

  843(15.6%)

  3,8 mln

  1,4 tys(20.8%)

  1,6 mln

  601(10.5%)

  1,5 mln

  580(8.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  789,5 tys

  288(4.6%)

  1,8 mln

  666(5.4%)

  1,0 mln

  367(4.9%)

  639,2 tys

  234(4.3%)

  746,5 tys

  272(5%)

  1,0 mln

  382(5.6%)

  821,8 tys

  311(5.4%)

  920,6 tys

  353(5.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  489,6 tys

  179(2.8%)

  538,3 tys

  197(1.6%)

  835,8 tys

  301(4.1%)

  439,5 tys

  161(2.9%)

  341,0 tys

  124(2.3%)

  1,7 mln

  626(9.2%)

  553,1 tys

  210(3.7%)

  861,7 tys

  331(4.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  344,6 tys

  126(2%)

  396,9 tys

  145(1.2%)

  278,8 tys

  100(1.4%)

  294,0 tys

  107(2%)

  319,7 tys

  117(2.2%)

  350,7 tys

  130(1.9%)

  606,5 tys

  230(4%)

  522,3 tys

  200(2.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  178,9 tys

  65,3(1%)

  131,7 tys

  48,2(0.4%)

  127,6 tys

  45,9(0.6%)

  137,1 tys

  50,1(0.9%)

  158,6 tys

  57,9(1.1%)

  167,5 tys

  61,9(0.9%)

  164,2 tys

  62,2(1.1%)

  299,7 tys

  115(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  243,3 tys

  88,8(1.4%)

  235,4 tys

  86,3(0.7%)

  242,6 tys

  87,3(1.2%)

  274,2 tys

  100(1.8%)

  287,2 tys

  105(1.9%)

  292,3 tys

  108(1.6%)

  294,8 tys

  112(2%)

  298,1 tys

  114(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  401(6.4%)

  653,1 tys

  239(2%)

  117,6 tys

  42,3(0.6%)

  92,6 tys

  33,9(0.6%)

  64,5 tys

  23,5(0.4%)

  177,1 tys

  65,5(1%)

  137,2 tys

  52,0(0.9%)

  216,6 tys

  83,1(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  12,5 tys

  4,6(0.1%)

  76,7 tys

  28,1(0.2%)

  402,0 tys

  145(1.9%)

  598,1 tys

  219(4%)

  310,1 tys

  113(2.1%)

  232,7 tys

  86,0(1.3%)

  200,2 tys

  75,8(1.3%)

  173,6 tys

  66,6(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  339,1 tys

  124(2%)

  117,0 tys

  42,9(0.4%)

  62,9 tys

  22,6(0.3%)

  56,5 tys

  20,7(0.4%)

  84,6 tys

  30,9(0.6%)

  72,4 tys

  26,8(0.4%)

  93,4 tys

  35,4(0.6%)

  162,0 tys

  62,1(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  275,1 tys

  100(1.6%)

  181,5 tys

  66,5(0.5%)

  187,6 tys

  67,5(0.9%)

  611,6 tys

  224(4.1%)

  588,3 tys

  215(4%)

  276,7 tys

  102(1.5%)

  152,3 tys

  57,7(1%)

  152,3 tys

  58,4(0.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  599,4 tys

  219(3.5%)

  233,3 tys

  85,5(0.7%)

  1,5 mln

  543(7.3%)

  489,3 tys

  179(3.3%)

  40,4 tys

  14,7(0.3%)

  145,8 tys

  53,9(0.8%)

  209,8 tys

  79,5(1.4%)

  98,1 tys

  37,6(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  82,4 tys

  30,1(0.5%)

  86,8 tys

  31,8(0.3%)

  91,1 tys

  32,8(0.4%)

  79,0 tys

  28,9(0.5%)

  67,6 tys

  24,7(0.5%)

  64,0 tys

  23,7(0.3%)

  75,9 tys

  28,8(0.5%)

  94,5 tys

  36,2(0.5%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,5 tys

  23,3(0.4%)

  14,3 tys

  5,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  9,5 tys

  3,5(0.1%)

  34,8 tys

  12,8(0.1%)

  13,0 tys

  4,7(0.1%)

  970

  0,4(0%)

  968

  0,4(0%)

  36,3 tys

  13,4(0.2%)

  46,7 tys

  17,7(0.3%)

  4,5 tys

  1,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  38,0 tys

  13,9(0.2%)

  38,4 tys

  14,1(0.1%)

  41,2 tys

  14,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Bardzie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Barda według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Bardo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Barda według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,7 mln

  2,9 tys(100%)

  24,0 mln

  4,3 tys(100%)

  19,9 mln

  3,6 tys(100%)

  18,3 mln

  3,3 tys(100%)

  16,3 mln

  3,0 tys(100%)

  17,3 mln

  3,2 tys(100%)

  16,3 mln

  3,0 tys(100%)

  20,1 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,1 mln

  1,5 tys(26%)

  4,2 mln

  1,6 tys(17.6%)

  4,8 mln

  1,7 tys(23.8%)

  5,5 mln

  2,0 tys(30.1%)

  6,0 mln

  2,2 tys(37%)

  5,7 mln

  2,1 tys(33.2%)

  6,0 mln

  2,3 tys(36.8%)

  8,1 mln

  3,1 tys(40.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  861(15%)

  2,4 mln

  882(10%)

  2,5 mln

  888(12.4%)

  2,5 mln

  927(13.8%)

  2,6 mln

  964(16.2%)

  2,5 mln

  940(14.7%)

  2,6 mln

  983(15.9%)

  4,9 mln

  1,9 tys(24.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,2 mln

  1,5 tys(26.6%)

  4,1 mln

  1,5 tys(17.2%)

  4,5 mln

  1,6 tys(22.3%)

  4,5 mln

  1,6 tys(24.4%)

  4,6 mln

  1,7 tys(28%)

  4,2 mln

  1,5 tys(24%)

  3,9 mln

  1,5 tys(23.7%)

  4,6 mln

  1,8 tys(22.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  444,3 tys

  162(2.8%)

  6,0 mln

  2,2 tys(25.1%)

  4,7 mln

  1,7 tys(23.7%)

  3,6 mln

  1,3 tys(19.5%)

  1,5 mln

  554(9.3%)

  3,0 mln

  1,1 tys(17.2%)

  1,8 mln

  692(11.2%)

  788,2 tys

  302(3.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  965,1 tys

  352(6.1%)

  1,8 mln

  661(7.5%)

  1,2 mln

  418(5.8%)

  35,8 tys

  13,1(0.2%)

  171,4 tys

  62,5(1.1%)

  384,0 tys

  142(2.2%)

  423,1 tys

  160(2.6%)

  428,7 tys

  164(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,4 mln

  884(15.4%)

  385,9 tys

  141(1.6%)

  226,5 tys

  81,5(1.1%)

  390,1 tys

  143(2.1%)

  271,6 tys

  99,1(1.7%)

  354,2 tys

  131(2%)

  351,0 tys

  133(2.2%)

  415,8 tys

  159(2.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  568,3 tys

  208(2.4%)

  620,1 tys

  223(3.1%)

  887,5 tys

  324(4.8%)

  42,9 tys

  15,7(0.3%)

  44,2 tys

  16,4(0.3%)

  82,4 tys

  31,2(0.5%)

  371,6 tys

  143(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  166,5 tys

  60,8(1.1%)

  4,0 mln

  1,5 tys(16.8%)

  171,8 tys

  61,9(0.9%)

  296,7 tys

  108(1.6%)

  385,2 tys

  141(2.4%)

  273,4 tys

  101(1.6%)

  546,4 tys

  207(3.4%)

  292,3 tys

  112(1.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  142,3 tys

  51,9(0.9%)

  122,6 tys

  44,9(0.5%)

  139,0 tys

  50,0(0.7%)

  149,3 tys

  54,6(0.8%)

  157,0 tys

  57,3(1%)

  128,5 tys

  47,5(0.7%)

  119,6 tys

  45,3(0.7%)

  117,0 tys

  44,9(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  182,5 tys

  66,6(1.2%)

  138,7 tys

  50,8(0.6%)

  347,9 tys

  125(1.7%)

  113,2 tys

  41,4(0.6%)

  107,5 tys

  39,2(0.7%)

  143,3 tys

  53,0(0.8%)

  79,6 tys

  30,2(0.5%)

  93,3 tys

  35,8(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  114,0 tys

  41,6(0.7%)

  74,7 tys

  27,4(0.3%)

  26,9 tys

  9,7(0.1%)

  32,3 tys

  11,8(0.2%)

  41,1 tys

  15,0(0.3%)

  64,0 tys

  23,6(0.4%)

  37,6 tys

  14,3(0.2%)

  37,9 tys

  14,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  26,2 tys

  9,6(0.2%)

  4,2 tys

  1,5(0%)

  622,6 tys

  224(3.1%)

  47,5 tys

  17,4(0.3%)

  12,5 tys

  4,6(0.1%)

  287,5 tys

  106(1.7%)

  116,1 tys

  44,0(0.7%)

  17,3 tys

  6,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  9,5 tys

  3,5(0.1%)

  34,8 tys

  12,8(0.1%)

  13,0 tys

  4,7(0.1%)

  970

  0,4(0%)

  968

  0,4(0%)

  36,3 tys

  13,4(0.2%)

  46,7 tys

  17,7(0.3%)

  4,5 tys

  1,7(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  62,7 tys

  22,9(0.4%)

  74,3 tys

  27,2(0.3%)

  5,7 tys

  2,0(0%)

  89,4 tys

  32,7(0.5%)

  145,4 tys

  53,0(0.9%)

  158,1 tys

  58,5(0.9%)

  195,2 tys

  74,0(1.2%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,4(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  186,0 tys

  68,0(1%)

  200,5 tys

  73,2(1.2%)

  6,7 tys

  2,5(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  581,8 tys

  212(3.7%)

  112

  0,0(0%)

  205,3 tys

  73,9(1%)

  10,0 tys

  3,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  296

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  206

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Bardo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 481 mieszkańców Barda jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 248 kobiet oraz 233 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 21,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,4% mieszkańców Barda, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 20,8% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Barda mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Bardzie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz średnie zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,2%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  16,4% mieszkańców Barda w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,3% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 385 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,43 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (27,0% wśród dziewczynek i 30,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 184,09.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,9% wśród dziewczyn i 11,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 0,00.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,3% mieszkańców (16,9% wśród dziewczyn i 11,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,7% mieszkańców Barda w wieku potencjalnej nauki (27,8% kobiet i 29,6% mężczyzn).

 • 11,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  11,0%
  Województwo
  17,9%
  Kraj
  17,9%
 • 13,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Bardo
  35,2%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,4%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,5%
  Dolnośląskie
  12,9%
  Kraj
  12,4%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,3%
  Województwo
  18,9%
  Cała Polska
  18,1%
 • 20,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Bardo
  25,4%
  Dolnośląskie
  22,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Bardo
  5,3%
  Województwo
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  20,8%
  woj. dolnośląskie
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,3%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1385 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 385,0
  woj. dolnośląskie
  819,0
  Kraj
  811,0
 • 0,43 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Bardo
  0,43
  Dolnośląskie
  0,97
  Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Bardzie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bardzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BARDZIE Z FILIĄW PRZYŁĘKU
  Publiczne
  74 817-13-71
  74 817-17-32
  ul. Polna 1
  57-256 Bardo
  5133-
 • Szkoły podstawowe w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 184,09 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  184,09
  Województwo
  96,05
  Cała Polska
  96,62
 • 179,55 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  179,55
  Województwo
  91,14
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bardo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bardo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,0
  woj. dolnośląskie
  19,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Bardzie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bardzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
  Publiczna
  74 817-13-71
  74 817-17-32
  ul. Polna 1
  57-256 Bardo
  12256-
 • Szkoły gimnazjalne w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 0,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Bardo
  0,00
  Dolnośląskie
  98,13
  Cały kraj
  100,01
 • 0,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  0,00
  Dolnośląskie
  88,95
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Bardo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Bardo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 0 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Bardo
  0,0
  Dolnośląskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Bardo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Bardo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Bardo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bardo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Bardzie

 • Według danych GUS z 2017 roku w Bardzie znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki kolonijne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 170)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Bardzie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Bardzie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Bardzie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Bardzie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 160 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 48 (uczestnicy: 7 340)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 140)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 2 200)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 15 (uczestnicy: 700)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 150)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 150)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 3 800)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 74)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 1 (członkowie: 20)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 6)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 31)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 20)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 5)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 6)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 129)
  • teatralne: 2 (członkowie: 25)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 12)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 68)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 18)
  • inne: 1 (członkowie: 6)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Bardzie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 168 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 25 936 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Bardzie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 90 członków. Zarejestrowano 90 ćwiczących (mężczyźni: 88, kobiety: 2, chłopcy do lat 18: 65, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Bardzie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Bardzie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Barda znajduje się 29 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Bardzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Bardo, st.1 ze średniowieczadnia 1965-06-03, wykaz dokumentów: 120/Arch z 1965-06-03
  • Grodzisko Bardo, st.2 ze średniowieczadnia 1965-07-02, wykaz dokumentów: 125/Arch z 1965-07-02
  • Fortyfikacje stałe Bardo Śląskie z czasów nowożytnych dnia 1969-08-14, wykaz dokumentów: Arch/465/69 z 1969-08-14
  • Grodzisko Bardo, st.3 ze średniowieczadnia 1973-03-24, wykaz dokumentów: Arch/662/73 z 1973-03-24
  • Kościół z 1686 - 1704dnia 1949-03-29, wykaz dokumentów: 64 z 1949-03-29; A/1683/64 z 2010-03-08
  • Kaplica z XVIII w.dnia 1966-10-08, wykaz dokumentów: 1825 z 1966-10-08; A/1859/1825 z 2010-03-26
  • Plebania z 1712 - 1716dnia 1966-10-08, wykaz dokumentów: 1826 z 1966-10-08; A/1858/1826 z 2010-03-26
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1966-10-08, wykaz dokumentów: 1827 z 1966-10-08; A/3568/1827 z 2010-09-06
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1966-10-08, wykaz dokumentów: 1828 z 1966-10-08; A/3569 z 2010-09-06
  • Miasto z 1096 r.dnia 1968-05-17, wykaz dokumentów: 1940 z 1968-05-17; A/2561/1940 z 2010-07-22
  • Fort z 1813 r.dnia 1969-08-14, wykaz dokumentów: Arch/463/69 z 1969-08-14
  • Fort z 1813 r.dnia 1969-08-14, wykaz dokumentów: Arch/465/69 z 1969-08-14
  • Fort z 1813 r.dnia 1969-08-14, wykaz dokumentów: Arch/467/69 z 1969-08-14
  • Zespół - kaplica z 1905 - 1939dnia 1981-05-14, wykaz dokumentów: 808/WŁ z 1981-05-14; A/1857/808/Wł z 2010-03-26
  • Most z 1516 - 1580dnia 1984-11-15, wykaz dokumentów: 1066/WŁ z 1984-11-15; A/3570/1066/Wł z 2010-09-06
  • Gospoda z XVII w.dnia 1986-10-31, wykaz dokumentów: 1206/WŁ z 1986-10-31; A/3567/1206/Wł z 2010-09-06
  • Oficyna mieszkalna z 1913 r.dnia 1986-10-31, wykaz dokumentów: 1206/WŁ z 1986-10-31; A/3567/1206/Wł z 2010-09-06
  • Stajnia z XVII w.dnia 1986-10-31, wykaz dokumentów: 1206/WŁ z 1986-10-31; A/3567/1206/Wł z 2010-09-06
  • Oficyna mieszkalna z XVII w.dnia 1986-10-31, wykaz dokumentów: 1206/WŁ z 1986-10-31; A/3567/1206/Wł z 2010-09-06
  • Zespół - karczma z XVII w.dnia 1986-10-31, wykaz dokumentów: 1206/WŁ z 1986-10-31; A/3567/1206/Wł z 2010-09-06
  • Ratusz z XVIII w.dnia 1986-10-31, wykaz dokumentów: 1207/WŁ z 1986-10-31; A/3571/1207/Wł z 2010-09-06
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w.dnia 1986-10-31, wykaz dokumentów: 1208/WŁ z 1986-10-31; A/3572/1208/Wł z 2010-09-06
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w.dnia 1986-10-31, wykaz dokumentów: 1209/WŁ z 1986-10-31; A/3573/1209/Wł z 2010-09-06
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1986-10-31, wykaz dokumentów: 1210/WŁ z 1986-10-31; A/3574/1210/Wł z 2010-09-06
  • Klasztor z poł. XVIII w.dnia 1986-10-31, wykaz dokumentów: 1211/WŁ z 1986-10-31; A/3566/1211/Wł z 2010-09-06
  • Park z 1913 r.dnia 1991-03-19, wykaz dokumentów: 1326/WŁ z 1991-03-19; A/3575/1326/Wł z 2010-09-06
  • Klasztor z 1916 r.dnia 1991-12-10, wykaz dokumentów: 1360/WŁ z 1991-12-10; A/1960/1360/Wł z 2010-04-01
  • Klasztor z 1935 r.dnia 1996-06-11, wykaz dokumentów: 1502/WŁ z 1996-06-11; A/1961/1502/Wł z 2010-04-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1887 r.dnia 2002-06-28, wykaz dokumentów: 89/A/02 z 2002-06-28
 • Formy ochrony przyrody w Bardzie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Barda znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Bardzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cisy - leśny rezerwat przyrodyTyp: florystyczny, Data ustanowienia: 1954-05-19, Powierzchnia: 19.58 ha
  • Góry Bardzkie i Sowie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Góry Bardzkie i Sowie obejmuje głównie grzbiety tych gór pomiędzy przełęczą Kłodzką na wschodzie a doliną Bystrzycy Świdnickiej na zachodzie. Góry Sowie są zrębem tektonicznym zbudowanym z prekambryjskich gnejsów. Na szczytach i stokach występują ostańcowe skałki. Orograficznie Góry Bardzkie są przedłużeniem Gór Sowich. Zbudowane są ze sfałdowanych w orogenezie hercyńskiej skał paleozoicznych: zlepieńców piaskowców i łupków oraz skał wulkanicznych. Oba pasma gór porasta las piętra regla dolnego. Na Bukowej Kalenicy w Górach Sowich utworzono rezerwat chroniący fragment pierwotnej puszczy sudeckiej. W Górach Bardzkich istnieją rezerwaty Cisowa Góra i Cisy obejmujące fragmenty lasu mieszanego z dużymi skupiskami cisa., Data ustanowienia: 1981-01-01, Powierzchnia: 17336.0 ha
  • Góry Bardzkie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 3379.67 ha
  • Kamień Brygidy - Pomnik przyrodyOpis: głaz narzutowy, Data ustanowienia: 2006-09-27, Opis granicy: Pomnikowy głaz znajduje się tuż przy górskiej drodze asfaltowej będącej przedłużeniem ul. Krakowskiej ok. 1 2 km w kierunku południowym od ostatnich zabudowań
  • Obryw skalny - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Celem ochrony jest zachowanie unikatowych cech osuwiska skalnego posiadającego wysokie wartości estetyczne naukowe edukacyjne przyrodnicze kulturowe i krajobrazowe które wyróżniają go spośród otaczającego krajobrazu i w pełni zasługują na objęcie indywidualną ochroną., Data ustanowienia: 2006-10-28

Bardo - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Bardzie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ząbkowickiego.

  Powiat ząbkowicki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Bardo przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 8droga krajowa nr 8(granica (Czechy) - Kudowa-Zdrój - Jeleniów - Lewin-Kłodzki - Duszniki-Zdrój - Dolina - Szczytna - Polanica-Zdrój - Szalejów - Kłodzko - Boguszyn - Dębowina - Bardo - Braszowice - Tarnów - Ząbkowice Śląskie - Szklary-Huta - Przerzeczyn-Zdrój - Nowa Wieś Niemczańska - Niemcza - Wilków Wielki - Łagiewniki - Jordanów Śląski - Pustków Wilczkowski - Jaszowice - Rolantowice - Cieszyce - Kobierzyce - Magnice - Radziejowice - Krze Duże - Nowa Bukówka - Huta Żabiowolska - Żabia Wola - Przeszkoda - Siestrzeń - Urzut - Rusiec - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Marki - Słupno - Radzymin - Wyszków - Ojcowizna - Trzcianka - Poręba-Kocęby - Dybki - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Prosienica - Wyszomierz Wielki - Ostrożne - Zambrów - Mężenin - Stare Zambrzyce - Stare Krzewo - Jeżewo Stare - Białystok - Sielachowskie - Jurowce - Sochonie - Katrynka - Rybniki - Przewalanka - Krasne Folwarczne - Korycin - Mielniki - Zagórze - Skindzierz - Chodorówka Nowa - Krzywa - Suchowola - Ostrówek - Sztabin - Kamień - Podcisówek - Cisów - Białobrzegi - Augustów - Janówka - Raczki - Suwałki - Jasinowo - Żubryn - Czerwonka - Szypliszki - Mikołajówka - Sadzawki - Budzisko - granica (Litwa))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Bardo przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 276Linia kolejowa nr 276: Wrocław Główny - Międzylesie [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski - Żórawina - Węgry - Boreczek - Warkocz - Strzelin - Biały Kościół - Henryków - Ziębice - Starczów - Kamieniec Ząbkowicki - Suszka -Bardo Przyłęk -Bardo Śląskie - Ławica - Kłodzko Główne - Kłodzko Miasto - Krosnowice Kłodzkie - Krosnowice Górne - Gorzanów - Bystrzyca Kłodzka - Bystrzyca Kłodzka Przedmieście - Długopole Zdrój - Domaszków - Roztoki Bystrzyckie - Międzylesie)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Bardzie istnieje 27 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Chabrowa

  ul. Cmentarna

  ul. Fabryczna

  ul. Grunwaldzka

  ul. Główna

  ul. Jagiellońska

  pl. Kasztelański

  ul. Kolejowa

  ul. Krakowska

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Męki Pańskiej

  ul. Noworudzka

  ul. Ogrodowa

  ul. Polna

  Rynek

  ul. Różańcowa

  ul. Skalna

  ul. Spacerowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  pl. Wolności

  ul. Wrzosowa

  ul. Zielona