Bardo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Bardo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Bardo to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu ząbkowickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Bardo.
 • 2 329 Liczba mieszkańców
 • 4,7 km² Powierzchnia
 • 494,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 255 – 571 m n.p.m Wysokość
 • X wiek Data założenia
 • od początku XIV wieku Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DZA Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Żegański Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 16.740450.5051 Współrzędne GPS
 • 0224014 TERYT (TERC)
 • 0983801 SIMC
Herb miasta Bardo
Bardo herb

Jak Bardo wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Bardo na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Bardo wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Bardo plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
14Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
33Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
38Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
50Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
52Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
70Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
85Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
104Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
117Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
121Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
128Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
138Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
170Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
170Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
215Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
222Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
230Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
235Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
265Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
292Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
332Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce

Bardo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
57-256Poczta Bardo

Bardo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Bardzie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Ząbkowicach Śląskich (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Os. XX-lecia 52
57-200 Ząbkowice Śląskie
Urząd Miasta i Gminy w Bardzie
(74) 817-14-78
(74) 817-14-24
Rynek 2
57-256 Bardo

Bardo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Bardo jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 329, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 19,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,3 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Barda zawarli w 2022 roku 3 małżeństw, co odpowiada 1,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,5% mieszkańców Barda jest stanu wolnego, 49,5% żyje w małżeństwie, 8,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Bardo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -31. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -12,92 na 1000 mieszkańców Barda. W 2022 roku urodziło się 8 dzieci, w tym 37,5% dziewczynek i 62,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 286 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,39 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 46,3% zgonów w Bardzie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,3% zgonów w Bardzie były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Barda przypada 16.25 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 15 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 34 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Barda -19. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,9% mieszkańców Barda jest w wieku produkcyjnym, 14,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Barda
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 329 Liczba mieszkańców
 • 1 211 Kobiety
 • 1 118 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Bardzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Bardzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Bardzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Barda
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  45,3 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 47,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Bardo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Barda
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Bardo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Bardo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Bardo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 32,5% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  32,5%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Cała Polska
  29,1%
 • 27,1% Kobiety
  (Panny)
 • 38,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,5% Żonaci/Zamężne
 • Bardo
  49,5%
  Dolnośląskie
  50,8%
  Polska
  54,0%
 • 49,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,2%
  woj. dolnośląskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,7%
  Dolnośląskie
  9,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Dolnośląskie
  0,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Bardzie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,3
  woj. dolnośląskie
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,2
  Województwo
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 3 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Bardzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -31 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -12,92 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -12,9
  Województwo
  -4,6
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Bardzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Bardzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Bardzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Bardzie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8 Urodzenia żywe
 • 3 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 37,5%
  62,5%
 • 3,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Bardo
  3,3
  woj. dolnośląskie
  7,9
  Cała Polska
  8,1
 • 28,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  28,8
  Województwo
  33,7
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 23 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 23
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 286 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 194 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 363 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 286 g
  woj. dolnośląskie
  3 335 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 112 Waga 3500g - 3999g
 • 112
 • 145 Waga 3000g - 3499g
 • 145
 • 69 Waga 2500g - 2999g
 • 69
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,11
  Dolnośląskie
  1,20
  Cała Polska
  1,26
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,51
  Dolnośląskie
  0,58
  Cała Polska
  0,61
 • 0,39 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Bardo
  0,39
  Dolnośląskie
  0,63
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Bardzie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 Zgony
 • 18 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,3 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  16,3
  Województwo
  12,5
  Cały kraj
  11,9
 • 259,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  259,1
  Dolnośląskie
  158,8
  Cała Polska
  147,0
 • 5,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,2
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Kraj
  3,8
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Bardo
  4,3
  Dolnośląskie
  3,3
  Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  0,8
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ząbkowickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  46,3%
  woj. dolnośląskie
  44,6%
  Kraj
  36,0%
 • 21,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,3%
  Województwo
  23,6%
  Cały kraj
  23,6%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Bardo
  6,0%
  woj. dolnośląskie
  9,0%
  Polska
  6,7%
 • 57 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  13,9
  Cała Polska
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  85,1
  Polska
  70,6
 • 346,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  346,7
  woj. dolnośląskie
  294,0
  Cały kraj
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  272,2
  Cała Polska
  253,9
 • 753,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 780,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 724,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  753,6
  Dolnośląskie
  556,8
  Cała Polska
  426,2
 • 99,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 137,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Bardo
  99,7
  Dolnośląskie
  96,5
  Kraj
  62,9
 • 31,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,6
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Polska
  33,8
 • 9,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,5
  Województwo
  8,3
  Cały kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 34 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -19 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -19 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Bardzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Bardo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bardo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Bardzie oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,82 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Bardzie to 1 031 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 438 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Bardzie to 6,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Bardzie to 157,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,28% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,94% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,26% mieszkań posiada łazienkę, 71,10% korzysta z centralnego ogrzewania, a 92,43% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ząbkowickiego.

  Powiat ząbkowicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 031 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 437,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  437,60
  Województwo
  448,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 70,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  70,40 m2
  Województwo
  70,80 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 30,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  30,80 m2
  Dolnośląskie
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,75 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,75
  Dolnośląskie
  3,67
  Kraj
  3,83
 • 2,29 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,29
  Dolnośląskie
  2,23
  Cały kraj
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,61
  Dolnośląskie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,82 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,82
  woj. dolnośląskie
  8,67
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 13 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Bardo
  6,50
  Dolnośląskie
  3,56
  Polska
  3,90
 • 5,33 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  5,33
  Województwo
  30,86
  Cały kraj
  24,07
 • 315 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 157,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  157,5 m2
  Województwo
  83,3 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,13 m2
  Województwo
  0,72 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,28%
  woj. dolnośląskie
  98,22%
  Kraj
  97,75%
 • 88,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  88,94%
  Dolnośląskie
  95,37%
  Kraj
  95,18%
 • 85,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  85,26%
  woj. dolnośląskie
  93,95%
  Cały kraj
  93,75%
 • 71,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  71,10%
  woj. dolnośląskie
  85,03%
  Cały kraj
  85,83%
 • 92,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  92,43%
  woj. dolnośląskie
  64,57%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Bardo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Bardzie na 1000 mieszkańców pracuje 252osób . Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 33,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 66,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Bardzie wynosiło w 2023 roku 9,9% (9,9% wśród kobiet i 9,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bardzie wynosiło 5 615,48 PLN, co odpowiada 83.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Barda 243 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 101 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -142.

  15,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Barda pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,7% w przemyśle i budownictwie, a 19,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 252 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Bardo
  252,0
  woj. dolnośląskie
  279,0
  Cały kraj
  259,0
 • 8,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,9% Kobiety
 • 8,6% Mężczyźni
 • Bardo
  9,9%
  woj. dolnośląskie
  4,4%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Bardzie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Bardzie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Bardzie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 976 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 615 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Bardzie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 243 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 101 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -142 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,7% Przemysł i budownictwo
 • 24,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,8% Pozostałe
 • 42,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Bardzie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 608 Pracujący ogółem
 • 206 Kobiety
 • 402 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Bardzie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,9% W wieku produkcyjnym
 • 50,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Bardo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  72,6
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Cały kraj
  69,0
 • 47,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  47,1
  Województwo
  40,7
  Cała Polska
  38,2
 • 184,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  184,6
  Województwo
  137,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Bardo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Bardzie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 262 podmioty gospodarki narodowej, z czego 174 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 13 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (12) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (38) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Bardzie najwięcej (22) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (252) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,0% (55) podmiotów, a 77,9% (204) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bardzie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.7%) oraz Budownictwo (22.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 262 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55 Przemysł i budownictwo
 • 204 Pozostała działalność
 • 13 Podmioty nowo zarejestrowane w Bardzie w 2023 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Bardzie w 2023 roku
 • 174 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 252 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 252
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 262 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 262
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 14  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14
 • 22 Spółki cywilne ogółem
 • 22
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 174 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 43 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 43
 • 39 Budownictwo
 • 39
 • 16 Transport i gospodarka magazynowa
 • 16
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 7 Przetwórstwo przemysłowe
 • 7
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bardo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bardzie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 37 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,50 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Bardzie wynosi 75,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Barda najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,44 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 7,45 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,05 (100%), o charakterze gospodarczym - 3,04 (54%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Barda.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Bardo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 37
 • 22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 22
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 18 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 18
 • 15,50 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Bardo
  15,50
  Województwo
  29,03
  Cała Polska
  22,81
 • 9,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,44
  woj. dolnośląskie
  19,57
  Kraj
  12,98
 • 3,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Bardo
  3,04
  Dolnośląskie
  5,59
  Cały kraj
  6,99
 • 2,05 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,05
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Kraj
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,28
  woj. dolnośląskie
  0,40
  Cała Polska
  0,35
 • 7,45 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Bardo
  7,45
  Dolnośląskie
  16,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Bardo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Bardo
  76%
  Województwo
  63%
  Kraj
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  75%
  Dolnośląskie
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Bardo
  54%
  Województwo
  62%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Dolnośląskie
  97%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  94%
  Województwo
  82%
  Kraj
  88%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Bardo
  54%
  woj. dolnośląskie
  43%
  Cała Polska
  51%

Bardo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Barda wyniosła w 2022 roku 48,3 mln złotych, co daje 9,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 60.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Barda - 17.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.1%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (16.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,3 mln złotych, czyli 33,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Barda wyniosła w 2022 roku 38,9 mln złotych, co daje 7,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.2%). W budżecie Barda wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (17,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 65,2 złotych na mieszkańca (0,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,3%.
 • Wydatki budżetu w Bardzie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Barda według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Bardo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Barda według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,1 mln

  2,7 tys(100%)

  18,2 mln

  3,4 tys(100%)

  23,9 mln

  4,5 tys(100%)

  35,1 mln

  6,6 tys(100%)

  27,2 mln

  5,1 tys(100%)

  29,4 mln

  5,6 tys(100%)

  30,6 mln

  5,9 tys(100%)

  48,3 mln

  9,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,7 mln

  1,8 tys(31.4%)

  5,0 mln

  1,9 tys(27.3%)

  8,3 mln

  3,2 tys(34.7%)

  5,9 mln

  2,3 tys(16.7%)

  6,3 mln

  2,5 tys(23.3%)

  6,3 mln

  2,5 tys(21.4%)

  6,6 mln

  2,7 tys(21.5%)

  8,3 mln

  3,5 tys(17.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  553,1 tys

  210(3.7%)

  861,7 tys

  331(4.7%)

  1,5 mln

  566(6.2%)

  5,7 mln

  2,2 tys(16.3%)

  1,9 mln

  761(7.1%)

  2,9 mln

  1,2 tys(10%)

  3,1 mln

  1,3 tys(10%)

  8,3 mln

  3,5 tys(17.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  153,2 tys

  59,8(0.4%)

  9,5 tys

  3,7(0%)

  307,1 tys

  123(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 mln

  3,4 tys(16.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  601(10.5%)

  1,5 mln

  580(8.3%)

  1,7 mln

  662(7.2%)

  6,1 mln

  2,4 tys(17.3%)

  5,3 mln

  2,1 tys(19.6%)

  4,6 mln

  1,9 tys(15.8%)

  4,5 mln

  1,8 tys(14.6%)

  4,0 mln

  1,7 tys(8.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  844(14.8%)

  2,5 mln

  953(13.6%)

  3,5 mln

  1,3 tys(14.6%)

  3,9 mln

  1,5 tys(11%)

  2,8 mln

  1,1 tys(10.4%)

  3,0 mln

  1,2 tys(10.1%)

  3,1 mln

  1,3 tys(10.1%)

  4,0 mln

  1,7 tys(8.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  164,2 tys

  62,2(1.1%)

  299,7 tys

  115(1.6%)

  192,8 tys

  74,1(0.8%)

  167,6 tys

  65,4(0.5%)

  197,8 tys

  77,5(0.7%)

  205,7 tys

  82,4(0.7%)

  1,8 mln

  720(5.7%)

  3,4 mln

  1,4 tys(7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  1,2 tys(20.6%)

  5,4 mln

  2,1 tys(29.8%)

  1,6 mln

  621(6.8%)

  1,7 mln

  646(4.7%)

  1,6 mln

  620(5.8%)

  1,6 mln

  650(5.5%)

  1,9 mln

  774(6.2%)

  2,6 mln

  1,1 tys(5.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  821,8 tys

  311(5.4%)

  920,6 tys

  353(5.1%)

  1,0 mln

  396(4.3%)

  1,1 mln

  437(3.2%)

  982,9 tys

  385(3.6%)

  1,2 mln

  471(4%)

  1,1 mln

  437(3.5%)

  1,3 mln

  568(2.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  200,2 tys

  75,8(1.3%)

  173,6 tys

  66,6(1%)

  157,4 tys

  60,5(0.7%)

  272,5 tys

  106(0.8%)

  389,7 tys

  153(1.4%)

  290,3 tys

  116(1%)

  222,4 tys

  91,2(0.7%)

  957,1 tys

  406(2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  75,9 tys

  28,8(0.5%)

  94,5 tys

  36,2(0.5%)

  73,4 tys

  28,2(0.3%)

  57,3 tys

  22,3(0.2%)

  62,1 tys

  24,3(0.2%)

  36,4 tys

  14,6(0.1%)

  88,3 tys

  36,2(0.3%)

  890,6 tys

  378(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  137,2 tys

  52,0(0.9%)

  216,6 tys

  83,1(1.2%)

  197,2 tys

  75,8(0.8%)

  295,6 tys

  115(0.8%)

  559,4 tys

  219(2.1%)

  430,7 tys

  173(1.5%)

  343,8 tys

  141(1.1%)

  850,5 tys

  361(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  606,5 tys

  230(4%)

  522,3 tys

  200(2.9%)

  574,9 tys

  221(2.4%)

  489,1 tys

  191(1.4%)

  589,6 tys

  231(2.2%)

  504,6 tys

  202(1.7%)

  394,3 tys

  162(1.3%)

  524,3 tys

  223(1.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  209,8 tys

  79,5(1.4%)

  98,1 tys

  37,6(0.5%)

  230,5 tys

  88,6(1%)

  2,2 mln

  877(6.4%)

  315,7 tys

  124(1.2%)

  150,1 tys

  60,1(0.5%)

  229,1 tys

  93,9(0.7%)

  389,7 tys

  165(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  152,3 tys

  57,7(1%)

  152,3 tys

  58,4(0.8%)

  198,2 tys

  76,2(0.8%)

  192,4 tys

  75,1(0.5%)

  178,5 tys

  69,9(0.7%)

  669,7 tys

  268(2.3%)

  525,7 tys

  215(1.7%)

  385,3 tys

  164(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  93,4 tys

  35,4(0.6%)

  162,0 tys

  62,1(0.9%)

  144,6 tys

  55,6(0.6%)

  76,0 tys

  29,7(0.2%)

  106,9 tys

  41,9(0.4%)

  105,7 tys

  42,3(0.4%)

  213,1 tys

  87,3(0.7%)

  137,1 tys

  58,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  294,8 tys

  112(2%)

  298,1 tys

  114(1.6%)

  263,4 tys

  101(1.1%)

  243,1 tys

  94,9(0.7%)

  251,9 tys

  98,7(0.9%)

  284,9 tys

  114(1%)

  290,8 tys

  119(1%)

  32,1 tys

  13,6(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,4 tys

  7,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  46,7 tys

  17,7(0.3%)

  4,5 tys

  1,7(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  52,3 tys

  20,4(0.1%)

  45,4 tys

  17,8(0.2%)

  40,8 tys

  16,3(0.1%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  9,5 tys

  4,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  591

  0,2(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  200

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  61,5 tys

  23,3(0.4%)

  14,3 tys

  5,5(0.1%)

  43,4 tys

  16,7(0.2%)

  2,3 mln

  888(6.5%)

  97,4 tys

  38,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  3,7 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Bardzie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Barda według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Bardo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Barda według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,3 mln

  3,0 tys(100%)

  20,1 mln

  3,7 tys(100%)

  19,9 mln

  3,7 tys(100%)

  31,3 mln

  5,9 tys(100%)

  28,1 mln

  5,3 tys(100%)

  33,4 mln

  6,4 tys(100%)

  34,6 mln

  6,7 tys(100%)

  38,9 mln

  7,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,0 mln

  2,3 tys(36.8%)

  8,1 mln

  3,1 tys(40.2%)

  7,3 mln

  2,8 tys(36.9%)

  8,1 mln

  3,2 tys(25.9%)

  8,6 mln

  3,4 tys(30.6%)

  8,6 mln

  3,4 tys(25.8%)

  9,7 mln

  4,0 tys(27.9%)

  12,7 mln

  5,4 tys(32.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,9 mln

  1,5 tys(23.7%)

  4,6 mln

  1,8 tys(22.8%)

  4,8 mln

  1,9 tys(24.3%)

  4,1 mln

  1,6 tys(13.1%)

  5,1 mln

  2,0 tys(18.3%)

  10,4 mln

  4,2 tys(31.2%)

  10,3 mln

  4,2 tys(29.7%)

  6,1 mln

  2,6 tys(15.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 mln

  2,4 tys(14.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  195,2 tys

  74,0(1.2%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  84,5 tys

  32,5(0.4%)

  2,4 mln

  951(7.8%)

  781,8 tys

  306(2.8%)

  1,7 mln

  689(5.2%)

  2,0 mln

  828(5.8%)

  2,3 mln

  994(6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  692(11.2%)

  788,2 tys

  302(3.9%)

  814,7 tys

  313(4.1%)

  6,0 mln

  2,4 tys(19.2%)

  2,2 mln

  850(7.7%)

  2,4 mln

  952(7.1%)

  2,3 mln

  927(6.5%)

  2,3 mln

  981(5.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  546,4 tys

  207(3.4%)

  292,3 tys

  112(1.5%)

  371,1 tys

  143(1.9%)

  532,7 tys

  208(1.7%)

  197,6 tys

  77,4(0.7%)

  202,8 tys

  81,2(0.6%)

  200,9 tys

  82,3(0.6%)

  2,0 mln

  869(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  983(15.9%)

  4,9 mln

  1,9 tys(24.2%)

  1,1 mln

  406(5.3%)

  1,1 mln

  418(3.4%)

  904,2 tys

  354(3.2%)

  889,0 tys

  356(2.7%)

  938,8 tys

  385(2.7%)

  1,5 mln

  625(3.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  423,1 tys

  160(2.6%)

  428,7 tys

  164(2.1%)

  598,4 tys

  230(3%)

  2,3 mln

  914(7.5%)

  839,4 tys

  329(3%)

  484,1 tys

  194(1.5%)

  577,4 tys

  237(1.7%)

  995,6 tys

  423(2.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  79,6 tys

  30,2(0.5%)

  93,3 tys

  35,8(0.5%)

  71,4 tys

  27,4(0.4%)

  474,4 tys

  185(1.5%)

  976,7 tys

  383(3.5%)

  732,1 tys

  293(2.2%)

  78,0 tys

  32,0(0.2%)

  629,4 tys

  267(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  351,0 tys

  133(2.2%)

  415,8 tys

  159(2.1%)

  379,8 tys

  146(1.9%)

  569,5 tys

  222(1.8%)

  619,4 tys

  243(2.2%)

  835,9 tys

  335(2.5%)

  1,2 mln

  481(3.4%)

  505,0 tys

  214(1.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  82,4 tys

  31,2(0.5%)

  371,6 tys

  143(1.8%)

  325

  0,1(0%)

  489,2 tys

  191(1.6%)

  1,1 mln

  439(4%)

  192,2 tys

  77,0(0.6%)

  36,7 tys

  15,0(0.1%)

  88,5 tys

  37,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  116,1 tys

  44,0(0.7%)

  17,3 tys

  6,6(0.1%)

  37,1 tys

  14,3(0.2%)

  16,5 tys

  6,4(0.1%)

  90,6 tys

  35,5(0.3%)

  239,0 tys

  95,7(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  86,3 tys

  36,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  37,6 tys

  14,3(0.2%)

  37,9 tys

  14,6(0.2%)

  37,7 tys

  14,5(0.2%)

  36,2 tys

  14,1(0.1%)

  36,1 tys

  14,2(0.1%)

  34,0 tys

  13,6(0.1%)

  37,2 tys

  15,2(0.1%)

  33,4 tys

  14,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  119,6 tys

  45,3(0.7%)

  117,0 tys

  44,9(0.6%)

  90,5 tys

  34,8(0.5%)

  58,0 tys

  22,6(0.2%)

  57,1 tys

  22,4(0.2%)

  42,1 tys

  16,8(0.1%)

  29,2 tys

  11,9(0.1%)

  26,8 tys

  11,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  46,7 tys

  17,7(0.3%)

  4,5 tys

  1,7(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  52,3 tys

  20,4(0.2%)

  45,4 tys

  17,8(0.2%)

  40,8 tys

  16,3(0.1%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  9,5 tys

  4,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  591

  0,2(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,5 tys

  0,6(0%)

  296

  0,1(0%)

  687

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  11,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  243

  0,1(0%)

  145

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  419(3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  783,2 tys

  306(2.5%)

  1,2 mln

  466(4.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,4(0%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  12,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Bardo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 444 mieszkańców Barda jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 224 kobiet oraz 220 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 25,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,2% mieszkańców Barda, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,3% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Barda mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Bardzie największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (23,1%) oraz wyższe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,2%) oraz średnie zawodowe (27,8%).

  W roku 2022 w Bardzie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 101 dzieci (44 dziewczynki oraz 57 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Bardzie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 114 dzieci (57 dziewczynek oraz 57 chłopców). Dostępnych było 114 miejsc.

  16,4% mieszkańców Barda w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 276 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,40 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 339 uczniów (167 kobiet oraz 172 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Bardzie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 183 uczniów (96 kobiet oraz 87 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 33,0% ludności (31,4% wśród dziewczynek i 34,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 192,61.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,5% mieszkańców (20,6% wśród dziewczyn i 18,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 18,9% mieszkańców Barda w wieku potencjalnej nauki (21,1% kobiet i 16,6% mężczyzn).

 • 16,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,1%
  Dolnośląskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 20,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 40,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  40,1%
  Dolnośląskie
  36,0%
  Kraj
  35,2%
 • 41,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,8%
  Województwo
  3,7%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Bardo
  10,9%
  Dolnośląskie
  12,1%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 25,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Bardo
  25,4%
  Województwo
  20,3%
  Kraj
  20,0%
 • 23,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,2%
  woj. dolnośląskie
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,3%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Kraj
  12,3%
 • 14,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Bardo
  3,2%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1276 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 276,0
  Województwo
  946,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,40 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,40
  Województwo
  0,85
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Bardo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 101 Dzieci
 • 44 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 57 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,6%
  56,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 17 3 lata
 • 17
 • 28 4 lata
 • 28
 • 29 5 lata
 • 29
 • 23 6 lat
 • 23
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 12 3 lata
 • 12
 • 13 4 lata
 • 13
 • 9 5 lata
 • 9
 • 9 6 lat
 • 9
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 5 3 lata
 • 5
 • 15 4 lata
 • 15
 • 20 5 lata
 • 20
 • 14 6 lat
 • 14
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 7,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Bardzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bardzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BARDZIE Z FILIĄW PRZYŁĘKU
  Publiczne
  74 817-13-71
  74 817-17-32
  ul. Polna 1
  57-256 Bardo
  5133-
 • Szkoły podstawowe w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Bardo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 339 Uczniowie
 • 167 Kobiety
  (uczniowie)
 • 172 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 38 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,2
  woj. dolnośląskie
  18,1
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 24,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 192,61 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Bardo
  192,61
  Dolnośląskie
  98,48
  Cały kraj
  95,96
 • 189,77 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  189,77
  Dolnośląskie
  96,90
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bardo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bardo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Bardzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bardzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
  Publiczna
  74 817-13-71
  74 817-17-32
  ul. Polna 1
  57-256 Bardo
  12256-
 • Edukacyjne grupy wieku w Bardzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 33,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 34,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Bardo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Bardo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Bardo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bardo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Bardzie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Bardzie znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki kolonijne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 230)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Bardzie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Bardzie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Bardzie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Bardzie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 140 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 8 (uczestnicy: 260)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 50)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 210)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 7)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 7)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 69)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 34)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Bardzie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 585 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 25 936 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Bardzie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 90 członków. Zarejestrowano 90 ćwiczących (mężczyźni: 88, kobiety: 2, chłopcy do lat 18: 65, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Bardzie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Bardzie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Barda znajduje się 29 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Bardzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Bardo, st.1 ze średniowieczadnia 1965-06-03, wykaz dokumentów: 120/Arch z 1965-06-03
  • Grodzisko Bardo, st.2 ze średniowieczadnia 1965-07-02, wykaz dokumentów: 125/Arch z 1965-07-02
  • Fortyfikacje stałe Bardo Śląskie z czasów nowożytnych dnia 1969-08-14, wykaz dokumentów: Arch/465/69 z 1969-08-14
  • Grodzisko Bardo, st.3 ze średniowieczadnia 1973-03-24, wykaz dokumentów: Arch/662/73 z 1973-03-24
  • Kościół z 1686 - 1704dnia 1949-03-29, wykaz dokumentów: 64 z 1949-03-29; A/1683/64 z 2010-03-08
  • Kaplica z XVIII w.dnia 1966-10-08, wykaz dokumentów: 1825 z 1966-10-08; A/1859/1825 z 2010-03-26
  • Plebania z 1712 - 1716dnia 1966-10-08, wykaz dokumentów: 1826 z 1966-10-08; A/1858/1826 z 2010-03-26
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1966-10-08, wykaz dokumentów: 1827 z 1966-10-08; A/3568/1827 z 2010-09-06
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1966-10-08, wykaz dokumentów: 1828 z 1966-10-08; A/3569 z 2010-09-06
  • Miasto z 1096 r.dnia 1968-05-17, wykaz dokumentów: 1940 z 1968-05-17; A/2561/1940 z 2010-07-22
  • Fort z 1813 r.dnia 1969-08-14, wykaz dokumentów: Arch/463/69 z 1969-08-14
  • Fort z 1813 r.dnia 1969-08-14, wykaz dokumentów: Arch/465/69 z 1969-08-14
  • Fort z 1813 r.dnia 1969-08-14, wykaz dokumentów: Arch/467/69 z 1969-08-14
  • Zespół - kaplica z 1905 - 1939dnia 1981-05-14, wykaz dokumentów: 808/WŁ z 1981-05-14; A/1857/808/Wł z 2010-03-26
  • Most z 1516 - 1580dnia 1984-11-15, wykaz dokumentów: 1066/WŁ z 1984-11-15; A/3570/1066/Wł z 2010-09-06
  • Gospoda z XVII w.dnia 1986-10-31, wykaz dokumentów: 1206/WŁ z 1986-10-31; A/3567/1206/Wł z 2010-09-06
  • Oficyna mieszkalna z 1913 r.dnia 1986-10-31, wykaz dokumentów: 1206/WŁ z 1986-10-31; A/3567/1206/Wł z 2010-09-06
  • Stajnia z XVII w.dnia 1986-10-31, wykaz dokumentów: 1206/WŁ z 1986-10-31; A/3567/1206/Wł z 2010-09-06
  • Oficyna mieszkalna z XVII w.dnia 1986-10-31, wykaz dokumentów: 1206/WŁ z 1986-10-31; A/3567/1206/Wł z 2010-09-06
  • Zespół - karczma z XVII w.dnia 1986-10-31, wykaz dokumentów: 1206/WŁ z 1986-10-31; A/3567/1206/Wł z 2010-09-06
  • Ratusz z XVIII w.dnia 1986-10-31, wykaz dokumentów: 1207/WŁ z 1986-10-31; A/3571/1207/Wł z 2010-09-06
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w.dnia 1986-10-31, wykaz dokumentów: 1208/WŁ z 1986-10-31; A/3572/1208/Wł z 2010-09-06
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w.dnia 1986-10-31, wykaz dokumentów: 1209/WŁ z 1986-10-31; A/3573/1209/Wł z 2010-09-06
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1986-10-31, wykaz dokumentów: 1210/WŁ z 1986-10-31; A/3574/1210/Wł z 2010-09-06
  • Klasztor z poł. XVIII w.dnia 1986-10-31, wykaz dokumentów: 1211/WŁ z 1986-10-31; A/3566/1211/Wł z 2010-09-06
  • Park z 1913 r.dnia 1991-03-19, wykaz dokumentów: 1326/WŁ z 1991-03-19; A/3575/1326/Wł z 2010-09-06
  • Klasztor z 1916 r.dnia 1991-12-10, wykaz dokumentów: 1360/WŁ z 1991-12-10; A/1960/1360/Wł z 2010-04-01
  • Klasztor z 1935 r.dnia 1996-06-11, wykaz dokumentów: 1502/WŁ z 1996-06-11; A/1961/1502/Wł z 2010-04-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1887 r.dnia 2002-06-28, wykaz dokumentów: 89/A/02 z 2002-06-28
 • Formy ochrony przyrody w Bardzie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Barda znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Bardzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cisy - leśny rezerwat przyrodyTyp: florystyczny, Data ustanowienia: 1954-05-19, Powierzchnia: 19.58 ha
  • Góry Bardzkie i Sowie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Góry Bardzkie i Sowie obejmuje głównie grzbiety tych gór pomiędzy przełęczą Kłodzką na wschodzie a doliną Bystrzycy Świdnickiej na zachodzie. Góry Sowie są zrębem tektonicznym zbudowanym z prekambryjskich gnejsów. Na szczytach i stokach występują ostańcowe skałki. Orograficznie Góry Bardzkie są przedłużeniem Gór Sowich. Zbudowane są ze sfałdowanych w orogenezie hercyńskiej skał paleozoicznych: zlepieńców piaskowców i łupków oraz skał wulkanicznych. Oba pasma gór porasta las piętra regla dolnego. Na Bukowej Kalenicy w Górach Sowich utworzono rezerwat chroniący fragment pierwotnej puszczy sudeckiej. W Górach Bardzkich istnieją rezerwaty Cisowa Góra i Cisy obejmujące fragmenty lasu mieszanego z dużymi skupiskami cisa., Data ustanowienia: 1981-01-01, Powierzchnia: 17336.0 ha
  • Góry Bardzkie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 3379.67 ha
  • Kamień Brygidy - Pomnik przyrodyOpis: głaz narzutowy, Data ustanowienia: 2006-09-27, Opis granicy: Pomnikowy głaz znajduje się tuż przy górskiej drodze asfaltowej będącej przedłużeniem ul. Krakowskiej ok. 1 2 km w kierunku południowym od ostatnich zabudowań
  • Obryw skalny - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Celem ochrony jest zachowanie unikatowych cech osuwiska skalnego posiadającego wysokie wartości estetyczne naukowe edukacyjne przyrodnicze kulturowe i krajobrazowe które wyróżniają go spośród otaczającego krajobrazu i w pełni zasługują na objęcie indywidualną ochroną., Data ustanowienia: 2006-10-28

Bardo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 24 wypadków drogowych w Bardzie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 34 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 018,7 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 42,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Bardzie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ząbkowickiego.

  Powiat ząbkowicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Bardzie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 24 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 34 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 12 Lekko ranni
 • 22 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Bardzie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 018,68 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Bardo
  1 018,7
  Dolnośląskie
  1 022,8
  Kraj
  1 100,9
 • 42,44 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Bardo
  42,4
  Województwo
  94,6
  Cały kraj
  104,4
 • 1 443,12 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Bardo
  1 443,1
  Dolnośląskie
  1 295,9
  Polska
  1 327,3
 • 4,17 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  4,2
  Województwo
  9,2
  Cała Polska
  9,5
 • 141,67 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Bardo
  141,7
  Dolnośląskie
  126,7
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Bardo przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 8droga krajowa nr 8(granica (Czechy) - Kudowa-Zdrój - Jeleniów - Lewin-Kłodzki - Duszniki-Zdrój - Dolina - Szczytna - Polanica-Zdrój - Szalejów - Kłodzko - Boguszyn - Dębowina - Bardo - Braszowice - Tarnów - Ząbkowice Śląskie - Szklary-Huta - Przerzeczyn-Zdrój - Nowa Wieś Niemczańska - Niemcza - Wilków Wielki - Łagiewniki - Jordanów Śląski - Pustków Wilczkowski - Jaszowice - Rolantowice - Cieszyce - Kobierzyce - Magnice - Radziejowice - Krze Duże - Nowa Bukówka - Huta Żabiowolska - Żabia Wola - Przeszkoda - Siestrzeń - Urzut - Rusiec - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Marki - Słupno - Radzymin - Wyszków - Ojcowizna - Trzcianka - Poręba-Kocęby - Dybki - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Prosienica - Wyszomierz Wielki - Ostrożne - Zambrów - Mężenin - Stare Zambrzyce - Stare Krzewo - Jeżewo Stare - Białystok - Sielachowskie - Jurowce - Sochonie - Katrynka - Rybniki - Przewalanka - Krasne Folwarczne - Korycin - Mielniki - Zagórze - Skindzierz - Chodorówka Nowa - Krzywa - Suchowola - Ostrówek - Sztabin - Kamień - Podcisówek - Cisów - Białobrzegi - Augustów - Janówka - Raczki - Suwałki - Jasinowo - Żubryn - Czerwonka - Szypliszki - Mikołajówka - Sadzawki - Budzisko - granica (Litwa))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Bardo przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 276Linia kolejowa nr 276: Wrocław Główny - Międzylesie [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski - Żórawina - Węgry - Boreczek - Warkocz - Strzelin - Biały Kościół - Henryków - Ziębice - Starczów - Kamieniec Ząbkowicki - Suszka -Bardo Przyłęk -Bardo Śląskie - Ławica - Kłodzko Główne - Kłodzko Miasto - Krosnowice Kłodzkie - Krosnowice Górne - Gorzanów - Bystrzyca Kłodzka - Bystrzyca Kłodzka Przedmieście - Długopole Zdrój - Domaszków - Roztoki Bystrzyckie - Międzylesie)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Bardzie istnieje 27 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Chabrowa

  ul. Cmentarna

  ul. Fabryczna

  ul. Grunwaldzka

  ul. Główna

  ul. Jagiellońska

  pl. Kasztelański

  ul. Kolejowa

  ul. Krakowska

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Męki Pańskiej

  ul. Noworudzka

  ul. Ogrodowa

  ul. Polna

  Rynek

  ul. Różańcowa

  ul. Skalna

  ul. Spacerowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  pl. Wolności

  ul. Wrzosowa

  ul. Zielona