Czchów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Czchów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Czchów to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu brzeskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Czchów.
 • 2 324 Liczba mieszkańców
 • 14,1 km² Powierzchnia
 • 164,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XI/XII wiek Data założenia
 • przed 1333 do 1928 przywrócone 1 stycznia 2000 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KBR Tablice rejestracyjne
 • Marek Andrzej Chudoba Burmistrz miasta
Czchów na mapie
Identyfikatory
 • 20.680349.8369 Współrzędne GPS
 • 1202034 TERYT (TERC)
 • 0816871 SIMC
Herb miasta Czchów
Czchów herb

Czchów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-860Poczta Czchów
32-860Skrytki Pocztowe Poczta Czchów

Czchów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Czchowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Bochni (podlega pod: ZUS Oddział w Tarnowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kazimierza Wielkiego 48
32-700 Bochnia
Urząd Miejski Czchów
(14) 662-17-10
(14) 662-17-33
Rynek 12
32-860 Czchów

Czchów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Czchów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 324, z czego 49,4% stanowią kobiety, a 50,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 7,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Czchowa zawarli w 2020 roku 6 małżeństw, co odpowiada 2,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,9% mieszkańców Czchowa jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 1,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Czchów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,86 na 1000 mieszkańców Czchowa. W 2020 roku urodziło się 28 dzieci, w tym 39,3% dziewczynek i 60,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 351 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 43,3% zgonów w Czchowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,2% zgonów w Czchowie były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Czchowa przypada 12.86 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 15 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 26 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Czchowa -11. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -8.

  60,9% mieszkańców Czchowa jest w wieku produkcyjnym, 20,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Czchowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 324 Liczba mieszkańców
 • 1 149 Kobiety
 • 1 175 Mężczyźni
 • 49,4%
  50,6%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Czchowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Czchowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Czchowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Czchowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 39,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Czchów
  39,4 lat
  woj. małopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 40,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Czchów, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Czchowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Czchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Czchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Czchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  31,9%
  woj. małopolskie
  30,6%
  Kraj
  28,8%
 • 26,8% Kobiety
  (Panny)
 • 37,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,3%
  woj. małopolskie
  56,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Czchów
  8,6%
  Województwo
  8,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,0%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,1%
  woj. małopolskie
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Czchowie w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  2,6
  Województwo
  4,2
  Cały kraj
  3,8
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  0,8
  Małopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,3
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Czchowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -2 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,86 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,9
  Małopolskie
  -1,0
  Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Czchowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Czchowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Czchowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Czchowie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 28 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 17 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 39,3%
  60,7%
 • 12,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  12,0
  Województwo
  10,4
  Cała Polska
  9,3
 • 40,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Czchów
  40,1
  Małopolskie
  43,4
  Polska
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 351 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 256 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 430 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 351 g
  Województwo
  3 328 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 68 Waga 4000g - 4499g
 • 68
 • 288 Waga 3500g - 3999g
 • 288
 • 352 Waga 3000g - 3499g
 • 352
 • 124 Waga 2500g - 2999g
 • 124
 • 42 Waga 2000g - 2499g
 • 42
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Czchów
  1,33
  woj. małopolskie
  1,45
  Polska
  1,38
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,60
  woj. małopolskie
  0,70
  Cały kraj
  0,67
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,84
  woj. małopolskie
  0,91
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w Czchowie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 30 Zgony
 • 15 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,9
  Małopolskie
  11,4
  Polska
  12,5
 • 119,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  119,3
  Województwo
  109,7
  Polska
  134,3
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,5
  Województwo
  3,5
  Cała Polska
  3,6
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,5
  Małopolskie
  2,8
  Polska
  3,4
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie brzeskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Czchów
  43,3%
  Województwo
  46,1%
  Kraj
  39,4%
 • 25,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  25,2%
  Województwo
  26,4%
  Cały kraj
  26,5%
 • 7,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,8%
  Małopolskie
  6,9%
  Polska
  6,6%
 • 5,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  5,7
  Cały kraj
  9,9
 • 70,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  70,3
  Cała Polska
  70,4
 • 233,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  233,0
  Województwo
  256,0
  Kraj
  283,2
 • 237,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  237,9
  Cały kraj
  261,3
 • 399,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 413,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 385,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Czchów
  399,4
  Małopolskie
  446,5
  Polska
  421,0
 • 74,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 106,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Czchów
  74,9
  Małopolskie
  72,1
  Kraj
  69,5
 • 23,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Czchów
  23,4
  woj. małopolskie
  32,4
  Cała Polska
  35,1
 • 6,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,4
  woj. małopolskie
  6,8
  Polska
  7,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Czchów
  0,7%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 26 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -19 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -11 Saldo migracji wewnętrznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Czchowie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Czchów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czchów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Czchowie oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,44 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Czchowie to 776 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 334 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Czchowie to 5,38 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Czchowie to 175,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,81% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,34% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,24% mieszkań posiada łazienkę, 71,78% korzysta z centralnego ogrzewania, a 98,45% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzeskiego.

  Powiat brzeski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 776 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 334,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  334,10
  Małopolskie
  363,30
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2000-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 99,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Czchów
  99,90 m2
  woj. małopolskie
  79,00 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 33,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  33,40 m2
  Małopolskie
  28,70 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2000-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,46 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,46
  woj. małopolskie
  3,91
  Cała Polska
  3,82
 • 2,99 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,99
  Małopolskie
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,67
  woj. małopolskie
  0,70
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2000-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,44 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Czchów
  3,44
  woj. małopolskie
  5,82
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2000-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 43 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,38 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,38
  woj. małopolskie
  3,86
  Cała Polska
  3,77
 • 18,51 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Czchów
  18,51
  Małopolskie
  22,49
  Cała Polska
  21,77
 • 1 402 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 175,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  175,3 m2
  Województwo
  92,3 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,60 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  0,60 m2
  woj. małopolskie
  0,54 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2000-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 93,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  93,81%
  woj. małopolskie
  97,03%
  Cała Polska
  96,97%
 • 90,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Czchów
  90,34%
  Województwo
  95,28%
  Cała Polska
  94,01%
 • 87,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  87,24%
  woj. małopolskie
  93,52%
  Cały kraj
  91,78%
 • 71,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  71,78%
  woj. małopolskie
  83,12%
  Cała Polska
  83,08%
 • 98,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  98,45%
  Województwo
  64,65%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Czchów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Czchowie na 1000 mieszkańców pracuje 178osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 68,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 31,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Czchowie wynosiło w 2020 roku 4,1% (5,5% wśród kobiet i 2,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czchowie wynosiło 4 244,82 PLN, co odpowiada 76.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Czchowa 98 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 192 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 94.

  48,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Czchowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,3% w przemyśle i budownictwie, a 9,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 178 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  178,0
  Województwo
  249,0
  Polska
  252,0
 • 4,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,5% Kobiety
 • 2,8% Mężczyźni
 • Czchów
  4,1%
  Małopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Czchowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Czchowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Czchowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 245 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 245 PLN
  Małopolskie
  5 536 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Czchowie w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 98 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 192 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 94 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,96 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 48,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 45,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,3% Przemysł i budownictwo
 • 7,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,5% Pozostałe
 • 28,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Czchowie w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 414 Pracujący ogółem
 • 284 Kobiety
 • 130 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Czchowie w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Czchów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Czchów
  64,2
  woj. małopolskie
  66,2
  Cały kraj
  68,0
 • 30,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  30,3
  woj. małopolskie
  34,4
  Cały kraj
  37,5
 • 89,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Czchów
  89,6
  woj. małopolskie
  108,5
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Czchów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Czchowie w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 266 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 224 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 10 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (26) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (10) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (26) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Czchowie najwięcej (8) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (253) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  14,7% (39) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,3% (62) podmiotów, a 62,0% (165) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Czchowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.7%) oraz Budownictwo (17.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 266 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 39 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62 Przemysł i budownictwo
 • 165 Pozostała działalność
 • 10 Podmioty nowo zarejestrowane w Czchowie w 2020 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w Czchowie w 2020 roku
 • 224 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 253 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 253
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 266 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 266
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 4 Spółki cywilne ogółem
 • 4
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 224 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 53 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 53
 • 38 Budownictwo
 • 38
 • 37 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 37
 • 19 Przetwórstwo przemysłowe
 • 19
 • 18 Transport i gospodarka magazynowa
 • 18
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czchów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Czchowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 61 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,09 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Czchowie wynosi 90,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Czchowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 19,11 (wykrywalność 91%) oraz przeciwko mieniu - 6,87 (wykrywalność 73%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,09 (85%), drogowe - 1,43 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Czchowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Czchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 61
 • 44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 44
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 26,09 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  26,09
  woj. małopolskie
  20,26
  Cała Polska
  19,96
 • 19,11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,11
  woj. małopolskie
  10,99
  Kraj
  12,25
 • 5,09 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,09
  woj. małopolskie
  7,23
  Kraj
  5,17
 • 1,43 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Czchów
  1,43
  Województwo
  1,25
  Polska
  1,73
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Czchów
  0,26
  Województwo
  0,30
  Cały kraj
  0,37
 • 6,87 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Czchów
  6,87
  Małopolskie
  7,50
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Czchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Czchów
  91%
  woj. małopolskie
  78%
  Kraj
  73%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Czchów
  91%
  Małopolskie
  70%
  Kraj
  65%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  85%
  woj. małopolskie
  86%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Małopolskie
  98%
  Polska
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  84%
  woj. małopolskie
  84%
  Polska
  87%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  74%
  Województwo
  54%
  Cały kraj
  54%

Czchów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Czchowa wyniosła w 2020 roku 57,4 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Czchowa - 42% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,6 mln złotych, czyli 8,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Czchowa wyniosła w 2020 roku 57,8 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.9%). W budżecie Czchowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 583 złotych na mieszkańca (9,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,9 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,0%.
 • Wydatki budżetu w Czchowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Czchowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Czchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Czchowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,3 mln

  3,4 tys(100%)

  34,7 mln

  3,6 tys(100%)

  35,0 mln

  3,6 tys(100%)

  41,8 mln

  4,3 tys(100%)

  45,6 mln

  4,6 tys(100%)

  55,0 mln

  5,6 tys(100%)

  56,9 mln

  5,8 tys(100%)

  57,4 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,1 mln

  6,8 tys(48.2%)

  17,5 mln

  7,4 tys(50.5%)

  19,0 mln

  8,0 tys(54.4%)

  20,1 mln

  8,5 tys(48%)

  20,6 mln

  8,7 tys(45.3%)

  21,2 mln

  9,0 tys(38.5%)

  22,7 mln

  9,7 tys(39.9%)

  24,1 mln

  10,4 tys(42%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,3 mln

  1,4 tys(9.8%)

  1,8 mln

  750(5.1%)

  1,6 mln

  660(4.5%)

  1,7 mln

  734(4.2%)

  1,7 mln

  713(3.7%)

  3,0 mln

  1,3 tys(5.4%)

  4,9 mln

  2,1 tys(8.5%)

  5,2 mln

  2,2 tys(9.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  1,3 tys(9.4%)

  3,4 mln

  1,4 tys(9.8%)

  3,5 mln

  1,5 tys(9.9%)

  3,3 mln

  1,4 tys(7.9%)

  3,3 mln

  1,4 tys(7.3%)

  3,4 mln

  1,4 tys(6.2%)

  3,5 mln

  1,5 tys(6.2%)

  3,5 mln

  1,5 tys(6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  878(6.2%)

  3,0 mln

  1,3 tys(8.6%)

  1,6 mln

  685(4.6%)

  1,3 mln

  527(3%)

  1,5 mln

  647(3.4%)

  3,9 mln

  1,7 tys(7.1%)

  1,8 mln

  780(3.2%)

  1,7 mln

  720(2.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  497,2 tys

  212(1.5%)

  498,3 tys

  211(1.4%)

  692,0 tys

  292(2%)

  804,1 tys

  339(1.9%)

  1,1 mln

  462(2.4%)

  1,3 mln

  574(2.4%)

  1,5 mln

  640(2.6%)

  1,4 mln

  600(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,3 mln

  1,8 tys(12.8%)

  4,3 mln

  1,8 tys(12.5%)

  4,3 mln

  1,8 tys(12.3%)

  10,8 mln

  4,5 tys(25.7%)

  1,2 mln

  500(2.6%)

  1,2 mln

  510(2.2%)

  1,2 mln

  509(2.1%)

  1,3 mln

  539(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  888,1 tys

  379(2.7%)

  1,1 mln

  478(3.3%)

  1,2 mln

  495(3.4%)

  1,1 mln

  468(2.7%)

  1,0 mln

  432(2.3%)

  4,1 mln

  1,7 tys(7.5%)

  2,6 mln

  1,1 tys(4.5%)

  1,0 mln

  436(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  426,2 tys

  182(1.3%)

  593,1 tys

  251(1.7%)

  574,7 tys

  243(1.6%)

  583,3 tys

  246(1.4%)

  596,5 tys

  251(1.3%)

  624,9 tys

  267(1.1%)

  598,2 tys

  256(1.1%)

  510,1 tys

  220(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  724,5 tys

  309(2.2%)

  608,5 tys

  257(1.8%)

  529,6 tys

  224(1.5%)

  495,7 tys

  209(1.2%)

  456,3 tys

  192(1%)

  493,1 tys

  210(0.9%)

  514,7 tys

  220(0.9%)

  415,6 tys

  179(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  358,6 tys

  153(1.1%)

  213,6 tys

  90,3(0.6%)

  254,3 tys

  107(0.7%)

  258,0 tys

  109(0.6%)

  267,9 tys

  113(0.6%)

  363,5 tys

  155(0.7%)

  514,8 tys

  220(0.9%)

  299,8 tys

  129(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  325,7 tys

  139(1%)

  246,4 tys

  104(0.7%)

  918,4 tys

  388(2.6%)

  668,4 tys

  281(1.6%)

  789,1 tys

  332(1.7%)

  1,4 mln

  608(2.6%)

  1,4 mln

  592(2.4%)

  289,0 tys

  124(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  274,1 tys

  117(0.8%)

  254,8 tys

  108(0.7%)

  197,2 tys

  83,3(0.6%)

  184,8 tys

  77,8(0.4%)

  164,4 tys

  69,1(0.4%)

  171,5 tys

  73,2(0.3%)

  183,7 tys

  78,5(0.3%)

  217,3 tys

  93,6(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  156,2 tys

  66,6(0.5%)

  149,6 tys

  63,3(0.4%)

  215,8 tys

  91,1(0.6%)

  183,9 tys

  77,4(0.4%)

  135,7 tys

  57,0(0.3%)

  145,1 tys

  61,9(0.3%)

  163,6 tys

  69,9(0.3%)

  156,1 tys

  67,2(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  201,9 tys

  86,1(0.6%)

  169,7 tys

  71,8(0.5%)

  141,7 tys

  59,8(0.4%)

  229,8 tys

  96,7(0.5%)

  158,0 tys

  66,4(0.3%)

  251,1 tys

  107(0.5%)

  213,4 tys

  91,2(0.4%)

  136,5 tys

  58,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  73,2 tys

  31,2(0.2%)

  55,2 tys

  23,4(0.2%)

  92,1 tys

  38,9(0.3%)

  92,4 tys

  38,9(0.2%)

  82,8 tys

  34,8(0.2%)

  69,2 tys

  29,5(0.1%)

  76,1 tys

  32,5(0.1%)

  102,3 tys

  44,0(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  4,9 tys

  2,1(0%)

  66,1 tys

  28,0(0.2%)

  88,9 tys

  37,5(0.3%)

  10,3 tys

  4,4(0%)

  3,2 tys

  1,3(0%)

  123,0 tys

  52,5(0.2%)

  86,1 tys

  36,8(0.2%)

  82,3 tys

  35,4(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  73,2 tys

  31,0(0.2%)

  29,0 tys

  12,2(0.1%)

  32,3 tys

  13,6(0.1%)

  122,4 tys

  51,4(0.3%)

  36,8 tys

  15,7(0.1%)

  75,3 tys

  32,2(0.1%)

  80,7 tys

  34,8(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  489,0 tys

  208(1.5%)

  504,8 tys

  214(1.5%)

  66,4 tys

  28,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,0 tys

  20,6(0.1%)

  43,8 tys

  18,7(0.1%)

  47,6 tys

  20,3(0.1%)

  36,6 tys

  15,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  138,6 tys

  59,1(0.4%)

  142,6 tys

  60,3(0.4%)

  9,0 tys

  3,8(0%)

  58,4 tys

  24,6(0.1%)

  42,5 tys

  17,9(0.1%)

  367,9 tys

  157(0.7%)

  8,6 tys

  3,7(0%)

  15,1 tys

  6,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,3(0%)

  420

  0,2(0%)

  350

  0,1(0%)

  470

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Czchowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Czchowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Czchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Czchowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,6 mln

  3,5 tys(100%)

  33,3 mln

  3,4 tys(100%)

  36,0 mln

  3,7 tys(100%)

  43,0 mln

  4,4 tys(100%)

  45,7 mln

  4,6 tys(100%)

  51,0 mln

  5,2 tys(100%)

  54,8 mln

  5,6 tys(100%)

  57,8 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,5 mln

  7,0 tys(49.1%)

  17,6 mln

  7,5 tys(52.9%)

  19,4 mln

  8,2 tys(53.8%)

  20,8 mln

  8,8 tys(48.4%)

  20,6 mln

  8,6 tys(45%)

  21,7 mln

  9,3 tys(42.5%)

  21,9 mln

  9,4 tys(40%)

  23,1 mln

  10,0 tys(40.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,4 mln

  2,7 tys(19.2%)

  6,4 mln

  2,7 tys(19.1%)

  7,5 mln

  3,2 tys(20.7%)

  7,4 mln

  3,1 tys(17.3%)

  8,1 mln

  3,4 tys(17.8%)

  9,4 mln

  4,0 tys(18.5%)

  9,9 mln

  4,2 tys(18.1%)

  10,3 mln

  4,4 tys(17.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  988(6.9%)

  1,0 mln

  425(3%)

  1,1 mln

  479(3.1%)

  1,3 mln

  538(3%)

  1,3 mln

  563(2.9%)

  1,6 mln

  696(3.2%)

  2,6 mln

  1,1 tys(4.8%)

  2,8 mln

  1,2 tys(4.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  514(3.6%)

  1,0 mln

  436(3.1%)

  1,4 mln

  583(3.8%)

  1,4 mln

  575(3.2%)

  1,3 mln

  542(2.8%)

  1,3 mln

  547(2.5%)

  1,4 mln

  616(2.6%)

  2,3 mln

  997(4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  787,1 tys

  335(2.3%)

  802,3 tys

  339(2.4%)

  836,3 tys

  353(2.3%)

  985,7 tys

  415(2.3%)

  858,7 tys

  361(1.9%)

  926,4 tys

  395(1.8%)

  1,0 mln

  442(1.9%)

  1,0 mln

  435(1.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  1,6 tys(10.9%)

  3,7 mln

  1,5 tys(11%)

  3,6 mln

  1,5 tys(9.9%)

  10,1 mln

  4,2 tys(23.4%)

  420,9 tys

  177(0.9%)

  387,6 tys

  165(0.8%)

  336,9 tys

  144(0.6%)

  409,8 tys

  176(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  212,9 tys

  90,7(0.6%)

  186,9 tys

  79,0(0.6%)

  218,4 tys

  92,2(0.6%)

  149,3 tys

  62,9(0.3%)

  178,6 tys

  75,1(0.4%)

  245,7 tys

  105(0.5%)

  276,7 tys

  118(0.5%)

  251,8 tys

  108(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  575,8 tys

  245(1.7%)

  277,5 tys

  117(0.8%)

  222,3 tys

  93,9(0.6%)

  406,4 tys

  171(0.9%)

  185,3 tys

  77,9(0.4%)

  356,1 tys

  152(0.7%)

  207,6 tys

  88,7(0.4%)

  190,4 tys

  82,0(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  152,2 tys

  64,9(0.5%)

  168,9 tys

  71,4(0.5%)

  145,6 tys

  61,5(0.4%)

  131,6 tys

  55,4(0.3%)

  144,4 tys

  60,7(0.3%)

  125,8 tys

  53,7(0.2%)

  270,3 tys

  116(0.5%)

  188,6 tys

  81,2(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  410,7 tys

  175(1.2%)

  306,9 tys

  130(0.9%)

  164,9 tys

  69,6(0.5%)

  181,0 tys

  76,2(0.4%)

  211,6 tys

  88,9(0.5%)

  162,0 tys

  69,1(0.3%)

  137,3 tys

  58,7(0.3%)

  164,7 tys

  70,9(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  4,9 tys

  2,1(0%)

  66,1 tys

  28,0(0.2%)

  88,9 tys

  37,5(0.2%)

  10,3 tys

  4,4(0%)

  3,2 tys

  1,3(0%)

  123,0 tys

  52,5(0.2%)

  86,1 tys

  36,8(0.2%)

  82,3 tys

  35,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  42,0 tys

  17,9(0.1%)

  33,2 tys

  14,0(0.1%)

  33,5 tys

  14,2(0.1%)

  47,5 tys

  20,0(0.1%)

  52,6 tys

  22,1(0.1%)

  64,7 tys

  27,6(0.1%)

  63,7 tys

  27,2(0.1%)

  54,1 tys

  23,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  165,3 tys

  70,4(0.5%)

  144,6 tys

  61,1(0.4%)

  90,0 tys

  38,0(0.2%)

  77,6 tys

  32,7(0.2%)

  55,8 tys

  23,4(0.1%)

  66,8 tys

  28,5(0.1%)

  50,8 tys

  21,7(0.1%)

  46,7 tys

  20,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,1 tys

  19,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,9(0%)

  40,6 tys

  17,5(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  483,5 tys

  206(1.4%)

  504,8 tys

  214(1.5%)

  66,4 tys

  28,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,0 tys

  19,8(0.1%)

  43,4 tys

  18,5(0.1%)

  47,1 tys

  20,1(0.1%)

  33,7 tys

  14,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,1 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  1,5(0%)

  29,3 tys

  12,3(0.1%)

  900

  0,4(0%)

  5,9 tys

  2,5(0%)

  17,5 tys

  7,5(0%)

  26,2 tys

  11,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,3(0%)

  420

  0,2(0%)

  350

  0,1(0%)

  470

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  1,2(0%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  772

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,2

  0,0(0%)

  115,0 tys

  48,6(0.3%)

  188,4 tys

  79,6(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  8,4(0%)

  548,0 tys

  234(1.1%)

  1,4 mln

  612(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  72,0 tys

  30,7(0.2%)

  28,7 tys

  12,1(0.1%)

  40,1 tys

  16,9(0.1%)

  20,3 tys

  8,5(0%)

  17,6 tys

  7,4(0%)

  75,7 tys

  32,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  556,7 tys

  237(1.7%)

  984,5 tys

  416(3%)

  932,8 tys

  394(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  487(2.2%)

  148,8 tys

  63,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Czchów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 595 mieszkańców Czchowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 293 kobiet oraz 302 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 17,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,1% mieszkańców Czchowa, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 20,3% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Czchowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Czchowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,7%) oraz zasadnicze zawodowe (22,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,2%) oraz podstawowe ukończone (17,7%).

  W roku 2018 w Czchowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 68 dzieci (36 dziewczynek oraz 32 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Czchowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 74 dzieci (32 dziewczynki oraz 42 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  20,2% mieszkańców Czchowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,1% wśród dziewczynek i 20,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 640 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,19 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 261 uczniów (143 kobiety oraz 118 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Czchowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 8 oddziałach uczyło się 190 uczniów (95 kobiet oraz 95 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 25,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 120,83.

  W Czchowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 38 uczniów (13 kobiet oraz 25 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 12 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Czchowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 97 uczniów (67 kobiet oraz 30 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 20 absolwentów.

  W Czchowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 7 oddziałach uczyło się 132 uczniów (95 kobiet oraz 37 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 46 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Czchowie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 260 uczniów (190 kobiet oraz 70 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 70 absolwentów.

  W Czchowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 45 uczniów (22 kobiety oraz 23 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,6% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 19,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,0 uczniów. 22,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 18,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,5% mieszkańców Czchowa w wieku potencjalnej nauki (24,6% kobiet i 24,5% mężczyzn).

 • 11,5% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  11,5%
  woj. małopolskie
  18,2%
  Kraj
  17,9%
 • 14,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  29,2%
  Małopolskie
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 33,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,1%
  woj. małopolskie
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Czchów
  9,7%
  Województwo
  12,6%
  Polska
  12,4%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,4%
  Województwo
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Czchów
  31,1%
  Małopolskie
  24,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 22,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Czchów
  6,4%
  Województwo
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  20,3%
  Województwo
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 22,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,6%
  Województwo
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 1,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 640 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  640,0
  Województwo
  883,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,19 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Czchów
  1,19
  woj. małopolskie
  0,88
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 75 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Czchów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68 Dzieci
 • 36 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 32 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,9%
  47,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 17 4 lata
 • 17
 • 19 5 lata
 • 19
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 11 4 lata
 • 11
 • 10 5 lata
 • 10
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 6 4 lata
 • 6
 • 9 5 lata
 • 9
 • 10 6 lat
 • 10
 • 16 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Czchowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Czchowie
  Publiczne
  14 663-65-57
  14 663-65-57
  ul. Armii Krajowej 10
  32-860 Czchów
  3759
 • Szkoły podstawowe w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Czchów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 261 Uczniowie
 • 143 Kobiety
  (uczniowie)
 • 118 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,8%
  45,2%
 • 38 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci 2016
 • 18 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Czchów
  18,6
  Małopolskie
  16,8
  Cały kraj
  17,3
 • 114 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 114 niemiecki
 •  
 • 120,83 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  120,83
  Małopolskie
  95,56
  Cały kraj
  95,46
 • 119,91 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  119,91
  woj. małopolskie
  94,56
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czchów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czchów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Czchowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie
  Publiczna
  14 684-32-00
  14 684-32-00
  ul. Szkolna 2
  32-860 Czchów
  1324730
 • Szkoły ponadpodstawowe w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Czchów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 38 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,2%
  65,8%
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  19,0
  Małopolskie
  26,5
  Kraj
  26,2
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Czchów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 132 Uczniowie
 • 95 Kobiety
  (uczniowie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 72,0%
  28,0%
 • 32 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  18,9
  woj. małopolskie
  25,3
  Kraj
  23,8
 •  
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Czchów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 45 Uczniowie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  22,5
  woj. małopolskie
  17,3
  Kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 350 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 218 angielski
 • 132 niemiecki
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Czchowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczne
  14 684-32-30
  14 684-32-30
  ul. Sądecka 187
  32-860 Czchów
  8189-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Kardynał Stefan Wyszyńśki)
  Publiczna
  14 684-32-30
  14 684-32-30
  ul. Sądecka 187
  32-860 Czchów
  6136-
  Liceum Ogólnokształcące (Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczne
  14 684-32-30
  14 684-32-30
  ul. Sądecka 187
  32-860 Czchów
  123-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  14 684-32-30
  14 684-32-30
  ul. Sądecka 187
  32-860 Czchów
  110-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Krakowie z siedzibą w Czchowie
  Publiczna
  14 684-33-30
  14 663-60-19
  ul. Sądecka 32
  32-860 Czchów
  ---
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  14 684-32-30
  14 684-32-30
  ul. Sądecka 187
  32-860 Czchów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 20,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Czchów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Czchów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Czchów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czchów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Czchowie

 • Według danych GUS z 2020 roku w Czchowie znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • zespoły domków turystycznych: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 55)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Czchowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Czchowie
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Czchowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W Czchowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 145 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 22 (uczestnicy: 2 735)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 42)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 1 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 105)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 355)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 214)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 151)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 368)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 50)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 50)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 80)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Czchowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 661 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 154 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Czchowie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 76 członków. Zarejestrowano 76 ćwiczących (mężczyźni: 76, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 76, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Czchowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Czchowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Czchowa znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Czchowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Czchów ze średniowieczadnia 1957-12-12, wykaz dokumentów: 647/A z 1957-12-12
  • Baszta z XIV w.dnia 1930-02-28, wykaz dokumentów: XII-37/30 z 1930-02-28
  • Kościół z 1346 r.dnia 1968-04-04, wykaz dokumentów: A-9 z 1968-04-04
  • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1968-04-04, wykaz dokumentów: A-9 z 1968-04-04
  • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1968-04-04, wykaz dokumentów: A-9 z 1968-04-04
  • Miasto z poł. XIV w.dnia 1976-07-06, wykaz dokumentów: A-95 z 1976-07-06
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 2014-01-21, wykaz dokumentów: A-1390/M z 2014-01-21
  • Pomnik (data nieznana)dnia 2014-01-21, wykaz dokumentów: A-1390/M z 2014-01-21
  • Cmentarz I wojna światowa z 1915 - 1916dnia 2014-01-21, wykaz dokumentów: A-1390/M z 2014-01-21
 • Formy ochrony przyrody w Czchowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Czchowa znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Czchowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar ten wyróżnia się znacznie zróżnicowaną rzeźbą terenu> Dominują tu żyzne lasy bukowe tworzące podgórską formę buczyny karpackiej oraz grądy. Charakterystyczne jest również występowanie wielu gatunków roślin kserotermicznych. Obszar bogaty jest w zabytki kultury materialnej. O wartościach turystycznych świadczy bogata sieć szlaków turystycznych., Data ustanowienia: 1996-01-01, Powierzchnia: 50991.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego - obszar chronionego krajobrazuOpis: Cechuje go znaczne zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych - od żyznych i kwaśnych buczyn oraz jedlin poprzez grądy sosnowo-dębowe bory bory mieszane po bory świeże i acidofilne mszyste jedliny i różnego rodzaju zbiorowiska łęgowe. Północne obrzeża Obszaru stanowiące Próg Karpacki bogate są w zbiorowiska kserotermiczne oraz ciepłolubne zespoły gradowe i zaroślowe. Flora chroniona obszaru liczy 35 gatunków w tym 25 podlegających ochronie całkowitej i 10 częściowej. Osobliwością przyrody nieożywionej składają się liczne wychodnie i odsłonięcia skalne odpornych piaskowców. Obszar wyróżnia się również nagromadzeniem zabytków kultury materialnej (zamki kościoły)., Data ustanowienia: 1996-01-01, Powierzchnia: 29984.0 ha
  • Dolny Dunajec - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 1293.94 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-28, Opis granicy: na rynku przy kapliczce (obręb 0001 Czchów - miasto)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-28, Opis granicy: przy szkole podstawowej (obręb 0001 Czchów - miasto)

Czchów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Czchowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 301,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Czchowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzeskiego.

  Powiat brzeski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Czchowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 7 Ranni
  (rok 2020)
 • 3 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Czchowie w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 301,33 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Czchów
  301,3
  woj. małopolskie
  66,4
  Polska
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Czchów
  0,0
  Małopolskie
  4,6
  Cała Polska
  6,5
 • 301,33 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Miasto
  301,3
  Województwo
  75,2
  Cały kraj
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Czchów
  0,0
  woj. małopolskie
  6,9
  Polska
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Miasto
  100,0
  Województwo
  113,2
  Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Czchów przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 75droga krajowa nr 75(Kraków - Niepołomice - Dąbrowa - Szarów - Targowisko - Moszczenica - Łapczyca - Bochnia - Gorzków - Łazy - Brzesko - Berskówka - Uszew - Gnojnik - Tymowa - Zworkowa - Jurków - Czchów - Witowice Górne - Łososina Dolna - Just - Tęgoborze - Kurów - Dąbrowa - Wielogłowy - Nowy Sącz - Nawojowa - Frycowa - Maciejowa - Łabowa - Nowa Wieś - Krzyżówka - Mochnaczka Wyżna - Mochnaczka Niżna - Tylicz - Muszynka - granica (Słowacja))
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Czchowie istnieje 45 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Armii Krajowej

  ul. Basztowa

  ul. Cmentarna

  ul. Do Promu

  ul. Dworska

  ul. Franciszka Kądzieli

  ul. Garncarska

  ul. Gawędówka

  ul. Granice

  park Grodzisko - Miejski Park Zieleni i Wypoczynku

  ul. Górna

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kolonia

  ul. Kozieniec

  ul. Krakowska

  ul. Kulówka

  ul. Kwaśniówka

  ul. Leśna

  ul. Machulec

  ul. Nad Potokiem

  ul. Ogrodowa

  ul. Partyzantów

  ul. Podgrodzie

  ul. Podkącie

  ul. Pęcherska Góra

  Rynek

  ul. Spacerowa

  ul. Szkolna

  ul. Sądecka

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Trawniki

  ul. Tymowska

  ul. Wałowa

  ul. Wypoczynkowa

  ul. Węgierska

  ul. Zapotocze

  ul. Zapotocze Górne

  ul. Zeliny

  ul. ks. Franciszka Koleboka

  ul. ks. Stanisława Bulandy

  ul. św. Andrzeja Świerada

  ul. św. Anny

  ul. św. Kingi

  ul. św. Królowej Jadwigi