Czchów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Czchów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Czchów to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu brzeskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Czchów.
 • 2 311 Liczba mieszkańców
 • 14,1 km² Powierzchnia
 • 164,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XI/XII wiek Data założenia
 • przed 1333 do 1928 przywrócone 1 stycznia 2000 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KBR Tablice rejestracyjne
 • Marek Andrzej Chudoba Burmistrz miasta
Czchów na mapie
Identyfikatory
 • 20.680349.8369 Współrzędne GPS
 • 1202034 TERYT (TERC)
 • 0816871 SIMC
Herb miasta Czchów
Czchów herb

Jak Czchów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Czchów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Czchów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Czchów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
58Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
58Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
60Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
62Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
62Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
62Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
67Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
76Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
81Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
90Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
121Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
151Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
161Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
163Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
202Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
227Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
243Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
246Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
264Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
286Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
315Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych

Czchów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-860Poczta Czchów
32-860Skrytki Pocztowe Poczta Czchów

Czchów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Czchowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Bochni (podlega pod: ZUS Oddział w Tarnowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kazimierza Wielkiego 48
32-700 Bochnia
Urząd Miejski Czchów
(14) 662-17-10
(14) 662-17-33
Rynek 12
32-860 Czchów

Czchów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Czchów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 311, z czego 49,5% stanowią kobiety, a 50,5% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 6,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Czchowa zawarli w 2022 roku 11 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,7% mieszkańców Czchowa jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 4,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Czchów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,73 na 1000 mieszkańców Czchowa. W 2022 roku urodziło się 15 dzieci, w tym 33,3% dziewczynek i 66,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 297 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,2% zgonów w Czchowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,4% zgonów w Czchowie były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Czchowa przypada 11.19 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 34 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 34 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Czchowa 0. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  59,3% mieszkańców Czchowa jest w wieku produkcyjnym, 21,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Czchowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 311 Liczba mieszkańców
 • 1 143 Kobiety
 • 1 168 Mężczyźni
 • 49,5%
  50,5%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Czchowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Czchowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Czchowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Czchowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Czchów
  39,9 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 41,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Czchów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Czchowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Czchów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Czchów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Czchów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,5%
  Województwo
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 35,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • Czchów
  58,3%
  woj. małopolskie
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,1%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Kraj
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,1%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Czchów
  0,0%
  Województwo
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Czchowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,7
  Województwo
  4,5
  Cały kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,1
  woj. małopolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Czchowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -11 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,73 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,7
  Województwo
  -1,4
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Czchowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Czchowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Czchowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Czchowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 Urodzenia żywe
 • 5 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 33,3%
  66,7%
 • 6,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,5
  Małopolskie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 39,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,1
  Małopolskie
  38,0
  Polska
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 107 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 107
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 41 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 297 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 212 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 365 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 297 g
  Województwo
  3 313 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 58 Waga 4000g - 4499g
 • 58
 • 239 Waga 3500g - 3999g
 • 239
 • 329 Waga 3000g - 3499g
 • 329
 • 156 Waga 2500g - 2999g
 • 156
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Czchów
  1,38
  Małopolskie
  1,29
  Polska
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,61
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,89 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Czchów
  0,89
  woj. małopolskie
  0,86
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Czchowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 14 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,2
  woj. małopolskie
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 111,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  111,9
  woj. małopolskie
  115,7
  Kraj
  147,0
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,8
  Małopolskie
  2,8
  Polska
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,4
  Województwo
  2,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie brzeskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  36,2%
  woj. małopolskie
  38,1%
  Polska
  34,8%
 • 21,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Czchów
  21,4%
  woj. małopolskie
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Czchów
  5,1%
  Województwo
  5,0%
  Kraj
  5,4%
 • 196 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  8,8
  Cały kraj
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,4
  Cała Polska
  74,4
 • 251,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Czchów
  251,9
  Małopolskie
  251,3
  Kraj
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  231,7
  Kraj
  246,5
 • 426,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 447,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 405,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  426,7
  Województwo
  452,3
  Cały kraj
  475,8
 • 51,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  51,9
  Małopolskie
  60,9
  Cały kraj
  70,6
 • 19,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Czchów
  19,4
  Małopolskie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 4,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Czchów
  4,3
  Małopolskie
  6,6
  Kraj
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Czchów
  0,4%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 34 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -3 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 0 Saldo migracji wewnętrznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Czchowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Czchów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czchów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Czchowie oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,33 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Czchowie to 784 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 339 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Czchowie to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Czchowie to 123,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,64% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,09% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,02% mieszkań posiada łazienkę, 78,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 93,93% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzeskiego.

  Powiat brzeski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 784 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 339,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  339,20
  woj. małopolskie
  385,20
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2000-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 99,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Czchów
  99,60 m2
  Województwo
  80,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 33,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,80 m2
  Małopolskie
  31,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2000-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,66 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Czchów
  4,66
  woj. małopolskie
  3,98
  Cała Polska
  3,83
 • 2,95 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,95
  Małopolskie
  2,60
  Cała Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,63
  woj. małopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2000-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,33 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,33
  Małopolskie
  6,96
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2000-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 55 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,50
  woj. małopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 23,80 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Czchów
  23,80
  woj. małopolskie
  28,13
  Kraj
  24,56
 • 1 230 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 123,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  123,0 m2
  woj. małopolskie
  97,5 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,53 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Czchów
  0,53 m2
  Małopolskie
  0,68 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2000-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  96,64%
  Województwo
  97,75%
  Polska
  97,71%
 • 95,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  95,09%
  woj. małopolskie
  96,06%
  Cała Polska
  95,10%
 • 93,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  93,02%
  woj. małopolskie
  95,13%
  Cała Polska
  93,66%
 • 78,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Czchów
  78,29%
  Województwo
  85,98%
  Cała Polska
  85,62%
 • 93,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  93,93%
  woj. małopolskie
  66,60%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Czchów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Czchowie na 1000 mieszkańców pracuje 388osób . Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Czchowie wynosiło w 2022 roku 5,6% (5,6% wśród kobiet i 5,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czchowie wynosiło 5 127,71 PLN, co odpowiada 76.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Czchowa 98 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 192 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 94.

  21,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Czchowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,3% w przemyśle i budownictwie, a 15,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 388 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  388,0
  woj. małopolskie
  419,0
  Cała Polska
  402,0
 • 5,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,6% Kobiety
 • 5,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,6%
  Województwo
  4,5%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Czchowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Czchowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Czchowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 128 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 128 PLN
  Województwo
  6 825 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Czchowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 98 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 192 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 94 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,96 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,3% Przemysł i budownictwo
 • 13,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,4% Pozostałe
 • 45,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Czchowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Czchów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 68,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Czchów
  68,5
  Małopolskie
  67,1
  Cały kraj
  69,0
 • 33,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  33,2
  Małopolskie
  35,0
  Cała Polska
  38,2
 • 94,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Czchów
  94,1
  woj. małopolskie
  109,4
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Czchów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Czchowie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 280 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 239 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 14 nowych podmiotów, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (26) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (10) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (26) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Czchowie najwięcej (7) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (267) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  13,9% (39) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,5% (63) podmiotów, a 63,6% (178) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Czchowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%) oraz Budownictwo (16.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 280 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 39 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 63 Przemysł i budownictwo
 • 178 Pozostała działalność
 • 14 Podmioty nowo zarejestrowane w Czchowie w 2022 roku
 • 12 Podmioty wyrejestrowane w Czchowie w 2022 roku
 • 239 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 267 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 267
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 280 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 280
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółki handlowe ogółem
 • 8
 • 7  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7
 • 5 Spółki cywilne ogółem
 • 5
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 239 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 56 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 56
 • 39 Budownictwo
 • 39
 • 38 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 38
 • 19 Przetwórstwo przemysłowe
 • 19
 • 16 Transport i gospodarka magazynowa
 • 16
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czchów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Czchowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 75 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 32,50 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Czchowie wynosi 87,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Czchowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 19,27 (wykrywalność 89%) oraz przeciwko mieniu - 13,42 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 11,38 (83%), drogowe - 1,27 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Czchowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Czchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 75
 • 45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 45
 • 26 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 26
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 31 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 31
 • 32,50 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  32,50
  woj. małopolskie
  21,90
  Cały kraj
  22,81
 • 19,27 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Czchów
  19,27
  woj. małopolskie
  12,25
  Kraj
  12,98
 • 11,38 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,38
  woj. małopolskie
  6,74
  Cała Polska
  6,99
 • 1,27 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,27
  woj. małopolskie
  1,39
  Kraj
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,18
  woj. małopolskie
  0,26
  Kraj
  0,35
 • 13,42 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Czchów
  13,42
  Województwo
  10,41
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Czchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Czchów
  88%
  Województwo
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Czchów
  90%
  Małopolskie
  71%
  Polska
  63%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Czchów
  84%
  woj. małopolskie
  72%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Czchów
  99%
  Małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  82%
  woj. małopolskie
  82%
  Kraj
  88%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  76%
  Małopolskie
  56%
  Polska
  51%

Czchów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Czchowa wyniosła w 2022 roku 66,9 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Czchowa - 41.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.3%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,0 mln złotych, czyli 8,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Czchowa wyniosła w 2022 roku 65,3 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (45.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.4%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.9%). W budżecie Czchowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 813 złotych na mieszkańca (12,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,4 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,4%.
 • Wydatki budżetu w Czchowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Czchowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Czchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Czchowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,0 mln

  3,6 tys(100%)

  41,8 mln

  4,3 tys(100%)

  45,6 mln

  4,6 tys(100%)

  55,0 mln

  5,6 tys(100%)

  56,9 mln

  5,8 tys(100%)

  57,4 mln

  5,8 tys(100%)

  64,0 mln

  6,5 tys(100%)

  66,9 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  19,0 mln

  8,0 tys(54.4%)

  20,1 mln

  8,5 tys(48%)

  20,6 mln

  8,7 tys(45.3%)

  21,2 mln

  9,0 tys(38.5%)

  22,7 mln

  9,7 tys(39.9%)

  24,1 mln

  10,4 tys(42%)

  26,2 mln

  11,5 tys(41%)

  27,9 mln

  12,1 tys(41.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  66,4 tys

  28,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,0 tys

  20,6(0.1%)

  43,8 tys

  18,7(0.1%)

  47,6 tys

  20,3(0.1%)

  36,6 tys

  15,7(0.1%)

  207,1 tys

  90,5(0.3%)

  6,2 mln

  2,7 tys(9.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  660(4.5%)

  1,7 mln

  734(4.2%)

  1,7 mln

  713(3.7%)

  3,0 mln

  1,3 tys(5.4%)

  4,9 mln

  2,1 tys(8.5%)

  5,2 mln

  2,2 tys(9.1%)

  6,2 mln

  2,7 tys(9.7%)

  5,4 mln

  2,3 tys(8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  1,5 tys(9.9%)

  3,3 mln

  1,4 tys(7.9%)

  3,3 mln

  1,4 tys(7.3%)

  3,4 mln

  1,4 tys(6.2%)

  3,5 mln

  1,5 tys(6.2%)

  3,5 mln

  1,5 tys(6%)

  3,7 mln

  1,6 tys(5.8%)

  4,6 mln

  2,0 tys(6.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  685(4.6%)

  1,3 mln

  527(3%)

  1,5 mln

  647(3.4%)

  3,9 mln

  1,7 tys(7.1%)

  1,8 mln

  780(3.2%)

  1,7 mln

  720(2.9%)

  3,7 mln

  1,6 tys(5.8%)

  2,5 mln

  1,1 tys(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,3 mln

  1,8 tys(12.3%)

  10,8 mln

  4,5 tys(25.7%)

  1,2 mln

  500(2.6%)

  1,2 mln

  510(2.2%)

  1,2 mln

  509(2.1%)

  1,3 mln

  539(2.2%)

  1,4 mln

  628(2.2%)

  2,4 mln

  1,1 tys(3.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  692,0 tys

  292(2%)

  804,1 tys

  339(1.9%)

  1,1 mln

  462(2.4%)

  1,3 mln

  574(2.4%)

  1,5 mln

  640(2.6%)

  1,4 mln

  600(2.4%)

  2,1 mln

  916(3.3%)

  2,4 mln

  1,0 tys(3.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  529,6 tys

  224(1.5%)

  495,7 tys

  209(1.2%)

  456,3 tys

  192(1%)

  493,1 tys

  210(0.9%)

  514,7 tys

  220(0.9%)

  415,6 tys

  179(0.7%)

  350,6 tys

  153(0.5%)

  1,4 mln

  622(2.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  495(3.4%)

  1,1 mln

  468(2.7%)

  1,0 mln

  432(2.3%)

  4,1 mln

  1,7 tys(7.5%)

  2,6 mln

  1,1 tys(4.5%)

  1,0 mln

  436(1.8%)

  1,1 mln

  461(1.6%)

  1,1 mln

  493(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  254,3 tys

  107(0.7%)

  258,0 tys

  109(0.6%)

  267,9 tys

  113(0.6%)

  363,5 tys

  155(0.7%)

  514,8 tys

  220(0.9%)

  299,8 tys

  129(0.5%)

  475,2 tys

  208(0.7%)

  955,0 tys

  413(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  141,7 tys

  59,8(0.4%)

  229,8 tys

  96,7(0.5%)

  158,0 tys

  66,4(0.3%)

  251,1 tys

  107(0.5%)

  213,4 tys

  91,2(0.4%)

  136,5 tys

  58,7(0.2%)

  294,7 tys

  129(0.5%)

  826,5 tys

  358(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  574,7 tys

  243(1.6%)

  583,3 tys

  246(1.4%)

  596,5 tys

  251(1.3%)

  624,9 tys

  267(1.1%)

  598,2 tys

  256(1.1%)

  510,1 tys

  220(0.9%)

  769,4 tys

  336(1.2%)

  786,6 tys

  340(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  918,4 tys

  388(2.6%)

  668,4 tys

  281(1.6%)

  789,1 tys

  332(1.7%)

  1,4 mln

  608(2.6%)

  1,4 mln

  592(2.4%)

  289,0 tys

  124(0.5%)

  415,1 tys

  181(0.6%)

  439,1 tys

  190(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  92,1 tys

  38,9(0.3%)

  92,4 tys

  38,9(0.2%)

  82,8 tys

  34,8(0.2%)

  69,2 tys

  29,5(0.1%)

  76,1 tys

  32,5(0.1%)

  102,3 tys

  44,0(0.2%)

  107,0 tys

  46,8(0.2%)

  188,8 tys

  81,7(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  215,8 tys

  91,1(0.6%)

  183,9 tys

  77,4(0.4%)

  135,7 tys

  57,0(0.3%)

  145,1 tys

  61,9(0.3%)

  163,6 tys

  69,9(0.3%)

  156,1 tys

  67,2(0.3%)

  164,2 tys

  71,8(0.3%)

  171,6 tys

  74,3(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  9,0 tys

  3,8(0%)

  58,4 tys

  24,6(0.1%)

  42,5 tys

  17,9(0.1%)

  367,9 tys

  157(0.7%)

  8,6 tys

  3,7(0%)

  15,1 tys

  6,5(0%)

  51,8 tys

  22,7(0.1%)

  154,8 tys

  67,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  197,2 tys

  83,3(0.6%)

  184,8 tys

  77,8(0.4%)

  164,4 tys

  69,1(0.4%)

  171,5 tys

  73,2(0.3%)

  183,7 tys

  78,5(0.3%)

  217,3 tys

  93,6(0.4%)

  237,1 tys

  104(0.4%)

  66,5 tys

  28,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  29,0 tys

  12,2(0.1%)

  32,3 tys

  13,6(0.1%)

  122,4 tys

  51,4(0.3%)

  36,8 tys

  15,7(0.1%)

  75,3 tys

  32,2(0.1%)

  80,7 tys

  34,8(0.1%)

  76,0 tys

  33,2(0.1%)

  53,9 tys

  23,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  88,9 tys

  37,5(0.3%)

  10,3 tys

  4,4(0%)

  3,2 tys

  1,3(0%)

  123,0 tys

  52,5(0.2%)

  86,1 tys

  36,8(0.2%)

  82,3 tys

  35,4(0.1%)

  2,7 tys

  1,2(0%)

  2,0 tys

  0,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,3(0%)

  420

  0,2(0%)

  350

  0,1(0%)

  470

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  600

  0,3(0%)

  350

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  94,2 tys

  41,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Czchowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Czchowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Czchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Czchowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,0 mln

  3,7 tys(100%)

  43,0 mln

  4,4 tys(100%)

  45,7 mln

  4,6 tys(100%)

  51,0 mln

  5,2 tys(100%)

  54,8 mln

  5,6 tys(100%)

  57,8 mln

  5,8 tys(100%)

  63,8 mln

  6,5 tys(100%)

  65,3 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,4 mln

  8,2 tys(53.8%)

  20,8 mln

  8,8 tys(48.4%)

  20,6 mln

  8,6 tys(45%)

  21,7 mln

  9,3 tys(42.5%)

  21,9 mln

  9,4 tys(40%)

  23,1 mln

  10,0 tys(40.1%)

  28,1 mln

  12,3 tys(44.1%)

  29,5 mln

  12,8 tys(45.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,5 mln

  3,2 tys(20.7%)

  7,4 mln

  3,1 tys(17.3%)

  8,1 mln

  3,4 tys(17.8%)

  9,4 mln

  4,0 tys(18.5%)

  9,9 mln

  4,2 tys(18.1%)

  10,3 mln

  4,4 tys(17.8%)

  10,7 mln

  4,7 tys(16.7%)

  13,3 mln

  5,8 tys(20.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  479(3.1%)

  1,3 mln

  538(3%)

  1,3 mln

  563(2.9%)

  1,6 mln

  696(3.2%)

  2,6 mln

  1,1 tys(4.8%)

  2,8 mln

  1,2 tys(4.9%)

  2,9 mln

  1,3 tys(4.6%)

  3,9 mln

  1,7 tys(5.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  583(3.8%)

  1,4 mln

  575(3.2%)

  1,3 mln

  542(2.8%)

  1,3 mln

  547(2.5%)

  1,4 mln

  616(2.6%)

  2,3 mln

  997(4%)

  2,2 mln

  971(3.5%)

  2,0 mln

  854(3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  836,3 tys

  353(2.3%)

  985,7 tys

  415(2.3%)

  858,7 tys

  361(1.9%)

  926,4 tys

  395(1.8%)

  1,0 mln

  442(1.9%)

  1,0 mln

  435(1.7%)

  1,2 mln

  504(1.8%)

  1,8 mln

  793(2.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  66,4 tys

  28,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,0 tys

  19,8(0.1%)

  43,4 tys

  18,5(0.1%)

  47,1 tys

  20,1(0.1%)

  33,7 tys

  14,5(0.1%)

  263,9 tys

  115(0.4%)

  1,7 mln

  717(2.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  1,5 tys(9.9%)

  10,1 mln

  4,2 tys(23.4%)

  420,9 tys

  177(0.9%)

  387,6 tys

  165(0.8%)

  336,9 tys

  144(0.6%)

  409,8 tys

  176(0.7%)

  481,4 tys

  210(0.8%)

  1,4 mln

  625(2.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  164,9 tys

  69,6(0.5%)

  181,0 tys

  76,2(0.4%)

  211,6 tys

  88,9(0.5%)

  162,0 tys

  69,1(0.3%)

  137,3 tys

  58,7(0.3%)

  164,7 tys

  70,9(0.3%)

  164,8 tys

  72,0(0.3%)

  609,5 tys

  264(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  772

  0,3(0%)

  11,8 tys

  5,1(0%)

  500,2 tys

  216(0.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  218,4 tys

  92,2(0.6%)

  149,3 tys

  62,9(0.3%)

  178,6 tys

  75,1(0.4%)

  245,7 tys

  105(0.5%)

  276,7 tys

  118(0.5%)

  251,8 tys

  108(0.4%)

  433,6 tys

  189(0.7%)

  427,0 tys

  185(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 tys

  1,5(0%)

  29,3 tys

  12,3(0.1%)

  900

  0,4(0%)

  5,9 tys

  2,5(0%)

  17,5 tys

  7,5(0%)

  26,2 tys

  11,3(0%)

  48,9 tys

  21,4(0.1%)

  362,4 tys

  157(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  145,6 tys

  61,5(0.4%)

  131,6 tys

  55,4(0.3%)

  144,4 tys

  60,7(0.3%)

  125,8 tys

  53,7(0.2%)

  270,3 tys

  116(0.5%)

  188,6 tys

  81,2(0.3%)

  254,7 tys

  111(0.4%)

  331,7 tys

  144(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  222,3 tys

  93,9(0.6%)

  406,4 tys

  171(0.9%)

  185,3 tys

  77,9(0.4%)

  356,1 tys

  152(0.7%)

  207,6 tys

  88,7(0.4%)

  190,4 tys

  82,0(0.3%)

  189,9 tys

  83,0(0.3%)

  268,0 tys

  116(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  40,1 tys

  16,9(0.1%)

  20,3 tys

  8,5(0%)

  17,6 tys

  7,4(0%)

  75,7 tys

  32,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,3 tys

  29,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  33,5 tys

  14,2(0.1%)

  47,5 tys

  20,0(0.1%)

  52,6 tys

  22,1(0.1%)

  64,7 tys

  27,6(0.1%)

  63,7 tys

  27,2(0.1%)

  54,1 tys

  23,3(0.1%)

  55,2 tys

  24,1(0.1%)

  64,5 tys

  27,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  90,0 tys

  38,0(0.2%)

  77,6 tys

  32,7(0.2%)

  55,8 tys

  23,4(0.1%)

  66,8 tys

  28,5(0.1%)

  50,8 tys

  21,7(0.1%)

  46,7 tys

  20,1(0.1%)

  41,8 tys

  18,3(0.1%)

  39,3 tys

  17,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  88,9 tys

  37,5(0.2%)

  10,3 tys

  4,4(0%)

  3,2 tys

  1,3(0%)

  123,0 tys

  52,5(0.2%)

  86,1 tys

  36,8(0.2%)

  82,3 tys

  35,4(0.1%)

  1,8 tys

  0,8(0%)

  2,0 tys

  0,9(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  47,1 tys

  19,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,9(0%)

  40,6 tys

  17,5(0.1%)

  29,3 tys

  12,8(0%)

  936

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,3(0%)

  420

  0,2(0%)

  350

  0,1(0%)

  470

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  600

  0,3(0%)

  350

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  188,4 tys

  79,6(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  8,4(0%)

  548,0 tys

  234(1.1%)

  1,4 mln

  612(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  932,8 tys

  394(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  487(2.2%)

  148,8 tys

  63,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  638,2 tys

  279(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Czchów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 597 mieszkańców Czchowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 285 kobiet oraz 313 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 9,2% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,9% mieszkańców Czchowa, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 11,7% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Czchowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Czchowie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,4%) oraz wyższe (21,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,6%) oraz średnie zawodowe (22,8%).

  W roku 2021 w Czchowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 68 dzieci (23 dziewczynki oraz 45 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Czchowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 74 dzieci (32 dziewczynki oraz 42 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  20,1% mieszkańców Czchowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 23,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 756 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,19 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 264 uczniów (138 kobiet oraz 126 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Czchowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 8 oddziałach uczyło się 190 uczniów (95 kobiet oraz 95 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (31,4% wśród dziewczynek i 25,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 115,79.

  W Czchowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 5 oddziałach uczyło się 136 uczniów (44 kobiety oraz 92 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,2% mieszkańców (18,3% wśród dziewczyn i 20,1% wśród chłopaków). 27,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 18,9% mieszkańców Czchowa w wieku potencjalnej nauki (17,2% kobiet i 20,4% mężczyzn).

 • 17,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,1%
  woj. małopolskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 21,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,8%
  Województwo
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,8%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,2%
  Małopolskie
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,8%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Kraj
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Czchów
  30,9%
  Województwo
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 22,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Czchów
  11,7%
  Małopolskie
  11,0%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Czchów
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 756 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  756,0
  Województwo
  886,0
  Cała Polska
  883,0
 • 1,19 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  1,19
  Województwo
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 75 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Czchów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68 Dzieci
 • 23 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 45 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 33,8%
  66,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 20 4 lata
 • 20
 • 17 5 lata
 • 17
 • 10 6 lat
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 5 4 lata
 • 5
 • 6 5 lata
 • 6
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 15 4 lata
 • 15
 • 11 5 lata
 • 11
 • 6 6 lat
 • 6
 • 33 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Czchowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Czchowie
  Publiczne
  14 663-65-57
  14 663-65-57
  ul. Armii Krajowej 10
  32-860 Czchów
  3759
 • Szkoły podstawowe w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Czchów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 264 Uczniowie
 • 138 Kobiety
  (uczniowie)
 • 126 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,3%
  47,7%
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,6
  Województwo
  16,5
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 25,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 115,79 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Czchów
  115,79
  woj. małopolskie
  95,49
  Polska
  95,71
 • 115,35 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Czchów
  115,35
  Małopolskie
  94,78
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czchów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czchów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Czchowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie
  Publiczna
  14 684-32-00
  14 684-32-00
  ul. Szkolna 2
  32-860 Czchów
  1324730
 • Szkoły ponadpodstawowe w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Czchów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 27,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  27,2
  Małopolskie
  20,9
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Czchowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczne
  14 684-32-30
  14 684-32-30
  ul. Sądecka 187
  32-860 Czchów
  8189-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Kardynał Stefan Wyszyńśki)
  Publiczna
  14 684-32-30
  14 684-32-30
  ul. Sądecka 187
  32-860 Czchów
  6136-
  Liceum Ogólnokształcące (Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczne
  14 684-32-30
  14 684-32-30
  ul. Sądecka 187
  32-860 Czchów
  123-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  14 684-32-30
  14 684-32-30
  ul. Sądecka 187
  32-860 Czchów
  110-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Krakowie z siedzibą w Czchowie
  Publiczna
  14 684-33-30
  14 663-60-19
  ul. Sądecka 32
  32-860 Czchów
  ---
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  14 684-32-30
  14 684-32-30
  ul. Sądecka 187
  32-860 Czchów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Czchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 20,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Czchów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Czchów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Czchów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czchów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Czchowie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Czchowie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • zespoły domków turystycznych: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 100)
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Czchowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Czchowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Czchowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Czchowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 145 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 50 (uczestnicy: 9 814)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 320)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 1 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 2 025)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 4 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 20)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 18 (uczestnicy: 1 926)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 423)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 80)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 80)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 120)
  • teatralne: 2 (członkowie: 43)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 37)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Czchowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 030 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 154 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Czchowie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 76 członków. Zarejestrowano 76 ćwiczących (mężczyźni: 76, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 76, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Czchowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Czchowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Czchowa znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Czchowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Czchów ze średniowieczadnia 1957-12-12, wykaz dokumentów: 647/A z 1957-12-12
  • Baszta z XIV w.dnia 1930-02-28, wykaz dokumentów: XII-37/30 z 1930-02-28
  • Kościół z 1346 r.dnia 1968-04-04, wykaz dokumentów: A-9 z 1968-04-04
  • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1968-04-04, wykaz dokumentów: A-9 z 1968-04-04
  • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1968-04-04, wykaz dokumentów: A-9 z 1968-04-04
  • Miasto z poł. XIV w.dnia 1976-07-06, wykaz dokumentów: A-95 z 1976-07-06
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 2014-01-21, wykaz dokumentów: A-1390/M z 2014-01-21
  • Pomnik (data nieznana)dnia 2014-01-21, wykaz dokumentów: A-1390/M z 2014-01-21
  • Cmentarz I wojna światowa z 1915 - 1916dnia 2014-01-21, wykaz dokumentów: A-1390/M z 2014-01-21
 • Formy ochrony przyrody w Czchowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Czchowa znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Czchowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar ten wyróżnia się znacznie zróżnicowaną rzeźbą terenu> Dominują tu żyzne lasy bukowe tworzące podgórską formę buczyny karpackiej oraz grądy. Charakterystyczne jest również występowanie wielu gatunków roślin kserotermicznych. Obszar bogaty jest w zabytki kultury materialnej. O wartościach turystycznych świadczy bogata sieć szlaków turystycznych., Data ustanowienia: 1996-01-01, Powierzchnia: 50991.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego - obszar chronionego krajobrazuOpis: Cechuje go znaczne zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych - od żyznych i kwaśnych buczyn oraz jedlin poprzez grądy sosnowo-dębowe bory bory mieszane po bory świeże i acidofilne mszyste jedliny i różnego rodzaju zbiorowiska łęgowe. Północne obrzeża Obszaru stanowiące Próg Karpacki bogate są w zbiorowiska kserotermiczne oraz ciepłolubne zespoły gradowe i zaroślowe. Flora chroniona obszaru liczy 35 gatunków w tym 25 podlegających ochronie całkowitej i 10 częściowej. Osobliwością przyrody nieożywionej składają się liczne wychodnie i odsłonięcia skalne odpornych piaskowców. Obszar wyróżnia się również nagromadzeniem zabytków kultury materialnej (zamki kościoły)., Data ustanowienia: 1996-01-01, Powierzchnia: 29984.0 ha
  • Dolny Dunajec - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 1293.94 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-28, Opis granicy: na rynku przy kapliczce (obręb 0001 Czchów - miasto)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-28, Opis granicy: przy szkole podstawowej (obręb 0001 Czchów - miasto)

Czchów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Czchowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 10 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 216,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Czchowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzeskiego.

  Powiat brzeski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Czchowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 10 Ranni
  (rok 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Czchowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 216,36 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  216,4
  woj. małopolskie
  64,9
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Małopolskie
  3,0
  Kraj
  5,0
 • 432,71 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  432,7
  woj. małopolskie
  76,3
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. małopolskie
  4,6
  Kraj
  8,9
 • 200,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Czchów
  200,0
  woj. małopolskie
  117,5
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Czchów przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 75droga krajowa nr 75(Kraków - Niepołomice - Dąbrowa - Szarów - Targowisko - Moszczenica - Łapczyca - Bochnia - Gorzków - Łazy - Brzesko - Berskówka - Uszew - Gnojnik - Tymowa - Zworkowa - Jurków - Czchów - Witowice Górne - Łososina Dolna - Just - Tęgoborze - Kurów - Dąbrowa - Wielogłowy - Nowy Sącz - Nawojowa - Frycowa - Maciejowa - Łabowa - Nowa Wieś - Krzyżówka - Mochnaczka Wyżna - Mochnaczka Niżna - Tylicz - Muszynka - granica (Słowacja))
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Czchowie istnieje 45 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Armii Krajowej

  ul. Basztowa

  ul. Cmentarna

  ul. Do Promu

  ul. Dworska

  ul. Franciszka Kądzieli

  ul. Garncarska

  ul. Gawędówka

  ul. Granice

  park Grodzisko - Miejski Park Zieleni i Wypoczynku

  ul. Górna

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kolonia

  ul. Kozieniec

  ul. Krakowska

  ul. Kulówka

  ul. Kwaśniówka

  ul. Leśna

  ul. Machulec

  ul. Nad Potokiem

  ul. Ogrodowa

  ul. Partyzantów

  ul. Podgrodzie

  ul. Podkącie

  ul. Pęcherska Góra

  Rynek

  ul. Spacerowa

  ul. Szkolna

  ul. Sądecka

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Trawniki

  ul. Tymowska

  ul. Wałowa

  ul. Wypoczynkowa

  ul. Węgierska

  ul. Zapotocze

  ul. Zapotocze Górne

  ul. Zeliny

  ul. ks. Franciszka Koleboka

  ul. ks. Stanisława Bulandy

  ul. św. Andrzeja Świerada

  ul. św. Anny

  ul. św. Kingi

  ul. św. Królowej Jadwigi