Tłuszcz w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Tłuszcz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Tłuszcz to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu wołomińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Tłuszcz.
 • 8 007 Liczba mieszkańców
 • 7,9 km² Powierzchnia
 • 1 012,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 110 m n.p.m Wysokość
 • (+48) 29 Numer kierunkowy
 • WWL Tablice rejestracyjne
 • Paweł Marcin Bednarczyk Burmistrz miasta
Tłuszcz na mapie
Identyfikatory
 • 21.435152.4300 Współrzędne GPS
 • 1434114 TERYT (TERC)
 • 0966441 SIMC
Herb miasta Tłuszcz
Tłuszcz herb

Jak Tłuszcz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Tłuszcz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Tłuszcz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Tłuszcz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
7Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
24Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
43Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
45Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
51Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
53Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
54Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
61Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
66Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
68Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
71Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
89Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
89Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
104Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
106Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
108Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
129Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
129Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
147Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2020 roku
153Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
161Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
165Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
197Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
205Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym

Tłuszcz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-240Poczta Tłuszcz, ul. Warszawska 4

Tłuszcz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Tłuszczu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Wołominie (podlega pod: ZUS II Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Reja 20
05-200 Wołomin
Urząd Miejski w Tłuszczu
(29) 757-30-16
(29) 777-52-52
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz

Tłuszcz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Tłuszcz jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 8 007, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 12,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Tłuszcza zawarli w 2021 roku 40 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Tłuszcza jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,9% to wdowy/wdowcy.

  Tłuszcz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -15. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,87 na 1000 mieszkańców Tłuszcza. W 2021 roku urodziło się 80 dzieci, w tym 46,3% dziewczynek i 53,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 428 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,15 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 26,8% zgonów w Tłuszczu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w Tłuszczu były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Tłuszcza przypada 11.84 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 66 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 102 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Tłuszcza -36. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  58,6% mieszkańców Tłuszcza jest w wieku produkcyjnym, 21,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Tłuszcza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 007 Liczba mieszkańców
 • 4 145 Kobiety
 • 3 862 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Tłuszczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Tłuszczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Tłuszczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Tłuszcza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tłuszcz
  39,8 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Tłuszcz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Tłuszcza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Tłuszcz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Tłuszcz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Tłuszcz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Tłuszcz
  27,8%
  Województwo
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,2%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  6,9%
  Mazowieckie
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 11,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tłuszcz
  6,9%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Tłuszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Tłuszczu w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tłuszcz
  5,0
  Województwo
  4,5
  Kraj
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,4
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 40 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Tłuszczu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Tłuszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -15 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,87 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tłuszcz
  -1,9
  Województwo
  -3,5
  Cała Polska
  -5,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Tłuszczu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Tłuszczu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Tłuszczu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Tłuszczu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 80 Urodzenia żywe
 • 37 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 43 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,3%
  53,8%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  10,0
  Mazowieckie
  9,8
  Kraj
  8,7
 • 41,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  41,6
  woj. mazowieckie
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 121 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 121
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 428 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 359 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 496 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tłuszcz
  3 428 g
  woj. mazowieckie
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 28 Waga 4500g - 4999g
 • 28
 • 311 Waga 4000g - 4499g
 • 311
 • 1 013 Waga 3500g - 3999g
 • 1 013
 • 1 017 Waga 3000g - 3499g
 • 1 017
 • 349 Waga 2500g - 2999g
 • 349
 • 81 Waga 2000g - 2499g
 • 81
 • 30 Waga 1500g - 1999g
 • 30
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 8 Waga 600g - 999g
 • 8
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,53 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,53
  Mazowieckie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,76 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,76
  woj. mazowieckie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 1,15 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,15
  woj. mazowieckie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Tłuszczu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 95 Zgony
 • 47 Kobiety
  (Zgony)
 • 48 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,5%
  50,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,8
  woj. mazowieckie
  13,3
  Kraj
  13,7
 • 94,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tłuszcz
  94,6
  Województwo
  136,2
  Kraj
  156,7
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tłuszcz
  5,6
  woj. mazowieckie
  3,4
  Kraj
  3,9
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,0
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wołomińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tłuszcz
  26,8%
  Województwo
  30,5%
  Polska
  34,8%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  18,4%
  Mazowieckie
  18,6%
  Kraj
  19,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,3%
  woj. mazowieckie
  6,4%
  Kraj
  5,4%
 • 526 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Cała Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,5
  Cały kraj
  74,4
 • 196,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  196,3
  Województwo
  248,2
  Kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Cały kraj
  246,5
 • 285,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 298,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 270,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  285,1
  woj. mazowieckie
  407,0
  Cały kraj
  475,8
 • 44,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 69,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tłuszcz
  44,0
  woj. mazowieckie
  50,0
  Polska
  70,6
 • 29,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,6
  Mazowieckie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 5,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,1
  Województwo
  6,7
  Cały kraj
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 36 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 102 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 57 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 45 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -34 Saldo migracji
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -36 Saldo migracji wewnętrznych
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Tłuszczu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Tłuszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Tłuszcz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tłuszcz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Tłuszczu oddano do użytku 72 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,99 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Tłuszczu to 2 633 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 329 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  61,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 38,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Tłuszczu to 5,22 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Tłuszczu to 131,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,32% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,05% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,67% mieszkań posiada łazienkę, 85,60% korzysta z centralnego ogrzewania, a 81,84% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołomińskiego.

  Powiat wołomiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Tłuszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 633 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 329,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tłuszcz
  329,00
  woj. mazowieckie
  443,30
  Polska
  405,20
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 94,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  94,90 m2
  woj. mazowieckie
  73,70 m2
  Kraj
  75,10 m2
 • 31,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tłuszcz
  31,20 m2
  Województwo
  32,70 m2
  Polska
  30,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,68 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,68
  Mazowieckie
  3,65
  Cały kraj
  3,84
 • 3,04 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,04
  Województwo
  2,26
  Cała Polska
  2,47
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,65
  woj. mazowieckie
  0,62
  Cała Polska
  0,64
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Tłuszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 72 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 8,99 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  8,99
  woj. mazowieckie
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 376 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,22 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,22
  Mazowieckie
  3,70
  Polska
  3,89
 • 46,96 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tłuszcz
  46,96
  Województwo
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 9 467 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 131,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  131,5 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 1,18 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tłuszcz
  1,18 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Tłuszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  91,32%
  Mazowieckie
  95,14%
  Polska
  95,85%
 • 91,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  91,05%
  Mazowieckie
  92,98%
  Cały kraj
  92,92%
 • 89,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  89,67%
  woj. mazowieckie
  91,10%
  Cały kraj
  90,72%
 • 85,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  85,60%
  Województwo
  86,43%
  Kraj
  82,12%
 • 81,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tłuszcz
  81,84%
  Mazowieckie
  57,87%
  Cała Polska
  56,59%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Tłuszcz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Tłuszczu na 1000 mieszkańców pracuje 174osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Tłuszczu wynosiło w 2022 roku 6,9% (6,9% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tłuszczu wynosiło 5 451,36 PLN, co odpowiada 90.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Tłuszcza 1 172 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 300 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -872.

  6,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Tłuszcza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,8% w przemyśle i budownictwie, a 28,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Tłuszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 174 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tłuszcz
  174,0
  woj. mazowieckie
  318,0
  Kraj
  259,0
 • 11,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,6% Kobiety
 • 11,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,9%
  Mazowieckie
  4,2%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Tłuszczu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Tłuszczu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Tłuszczu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tłuszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 451 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 451 PLN
  Mazowieckie
  7 108 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Tłuszczu w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Tłuszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 172 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 300 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -872 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,26 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Tłuszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,8% Przemysł i budownictwo
 • 21,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 28,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 33,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,5% Pozostałe
 • 45,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Tłuszczu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Tłuszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 392 Pracujący ogółem
 • 689 Kobiety
 • 703 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Tłuszczu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Tłuszcz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tłuszcz
  70,7
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 34,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tłuszcz
  34,4
  Województwo
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 94,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  94,8
  Województwo
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Tłuszcz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Tłuszczu w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 850 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 678 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 44 nowe podmioty, a 32 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (84) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (44) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (115) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (29) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Tłuszczu najwięcej (46) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (824) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,0% (221) podmiotów, a 73,3% (623) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Tłuszczu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.7%) oraz Budownictwo (22.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 850 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 221 Przemysł i budownictwo
 • 623 Pozostała działalność
 • 44 Podmioty nowo zarejestrowane w Tłuszczu w 2022 roku
 • 32 Podmioty wyrejestrowane w Tłuszczu w 2022 roku
 • 678 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 824 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 824
 • 22 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 22
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 850 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 850
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 56 Spółki handlowe ogółem
 • 56
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 43  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 43
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 46 Spółki cywilne ogółem
 • 46
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 678 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 161 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 161
 • 149 Budownictwo
 • 149
 • 60 Transport i gospodarka magazynowa
 • 60
 • 57 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 57
 • 57 Pozostała działalność
 • 57
 • 36 Przetwórstwo przemysłowe
 • 36
 • 32 Informacja i komunikacja
 • 32
 • 31 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 31
 • 28 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 28
 • 27 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 27
 • 18 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 18
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tłuszcz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Tłuszczu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 234 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 29,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Tłuszczu wynosi 66,10% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Tłuszcza najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 18,52 (wykrywalność 53%) oraz o charakterze kryminalnym - 16,21 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 10,81 (86%), drogowe - 1,54 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Tłuszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Tłuszcza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Tłuszcz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 234 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 234
 • 129 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 129
 • 86 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 86
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 148 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 148
 • 29,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  29,33
  woj. mazowieckie
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 16,21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tłuszcz
  16,21
  Województwo
  14,84
  Polska
  12,98
 • 10,81 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tłuszcz
  10,81
  Województwo
  5,93
  Polska
  6,99
 • 1,54 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,54
  Mazowieckie
  1,76
  Polska
  1,82
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tłuszcz
  0,35
  Województwo
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 18,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tłuszcz
  18,52
  woj. mazowieckie
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Tłuszcz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tłuszcz
  66%
  woj. mazowieckie
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  48%
  woj. mazowieckie
  55%
  Cała Polska
  63%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  87%
  woj. mazowieckie
  69%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tłuszcz
  98%
  Mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tłuszcz
  92%
  woj. mazowieckie
  87%
  Polska
  88%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  53%
  Mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  51%

Tłuszcz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Tłuszcza wyniosła w 2021 roku 109,7 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Tłuszcza - 32.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.7%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (7.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,0 mln złotych, czyli 14,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Tłuszcza wyniosła w 2021 roku 128,7 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.3%). W budżecie Tłuszcza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (16,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,6 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,6%.
 • Wydatki budżetu w Tłuszczu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Tłuszcza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Tłuszcz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Tłuszcza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  57,3 mln

  2,9 tys(100%)

  52,3 mln

  2,7 tys(100%)

  66,7 mln

  3,4 tys(100%)

  86,0 mln

  4,3 tys(100%)

  91,0 mln

  4,6 tys(100%)

  112,8 mln

  5,6 tys(100%)

  102,7 mln

  5,1 tys(100%)

  109,7 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  29,9 mln

  3,7 tys(52.2%)

  25,2 mln

  3,1 tys(48.1%)

  25,9 mln

  3,2 tys(38.8%)

  27,8 mln

  3,4 tys(32.3%)

  30,9 mln

  3,8 tys(34%)

  30,8 mln

  3,8 tys(27.3%)

  32,7 mln

  4,0 tys(31.8%)

  35,4 mln

  4,4 tys(32.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,1 mln

  384(5.4%)

  3,2 mln

  399(6.2%)

  3,8 mln

  471(5.7%)

  8,5 mln

  1,0 tys(9.9%)

  11,5 mln

  1,4 tys(12.7%)

  26,5 mln

  3,2 tys(23.5%)

  16,4 mln

  2,0 tys(16%)

  14,0 mln

  1,7 tys(12.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  282(4%)

  1,7 mln

  209(3.2%)

  2,7 mln

  332(4%)

  8,9 mln

  1,1 tys(10.3%)

  4,4 mln

  535(4.8%)

  6,2 mln

  757(5.5%)

  2,2 mln

  273(2.2%)

  8,1 mln

  997(7.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,3 mln

  531(7.5%)

  4,6 mln

  573(8.8%)

  5,0 mln

  624(7.6%)

  5,8 mln

  716(6.8%)

  6,4 mln

  789(7.1%)

  6,8 mln

  833(6%)

  7,1 mln

  874(6.9%)

  7,6 mln

  939(6.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,5 mln

  935(13.1%)

  8,2 mln

  1,0 tys(15.6%)

  22,1 mln

  2,7 tys(33%)

  3,1 mln

  383(3.6%)

  3,5 mln

  424(3.8%)

  3,7 mln

  449(3.3%)

  3,6 mln

  442(3.5%)

  3,9 mln

  482(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9 mln

  238(3.3%)

  1,8 mln

  229(3.5%)

  1,8 mln

  218(2.6%)

  2,1 mln

  256(2.4%)

  2,2 mln

  271(2.4%)

  2,3 mln

  276(2%)

  2,2 mln

  275(2.2%)

  2,0 mln

  250(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  137,8 tys

  17,1(0.2%)

  161,9 tys

  20,1(0.3%)

  146,0 tys

  18,1(0.2%)

  1,1 mln

  137(1.3%)

  2,8 mln

  339(3%)

  2,9 mln

  354(2.6%)

  639,5 tys

  78,3(0.6%)

  1,1 mln

  139(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  524,0 tys

  65,2(0.9%)

  577,6 tys

  71,7(1.1%)

  560,3 tys

  69,3(0.8%)

  581,1 tys

  71,5(0.7%)

  652,7 tys

  80,0(0.7%)

  781,3 tys

  95,3(0.7%)

  792,9 tys

  97,1(0.8%)

  988,3 tys

  122(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  357,2 tys

  44,4(0.6%)

  442,1 tys

  54,9(0.8%)

  396,9 tys

  49,1(0.6%)

  1,2 mln

  148(1.4%)

  391,4 tys

  48,0(0.4%)

  477,4 tys

  58,2(0.4%)

  440,6 tys

  54,0(0.4%)

  984,2 tys

  121(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,3 mln

  532(7.5%)

  4,2 mln

  517(8%)

  2,8 mln

  346(4.2%)

  1,4 mln

  174(1.6%)

  1,6 mln

  198(1.8%)

  1,0 mln

  124(0.9%)

  611,9 tys

  74,9(0.6%)

  640,9 tys

  79,0(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,0 mln

  125(1.7%)

  873,7 tys

  108(1.7%)

  846,1 tys

  105(1.3%)

  832,0 tys

  102(1%)

  904,8 tys

  111(1%)

  926,1 tys

  113(0.8%)

  834,3 tys

  102(0.8%)

  574,4 tys

  70,8(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  276,8 tys

  34,4(0.5%)

  260,9 tys

  32,4(0.5%)

  164,7 tys

  20,4(0.2%)

  171,5 tys

  21,1(0.2%)

  314,2 tys

  38,5(0.3%)

  211,4 tys

  25,8(0.2%)

  158,8 tys

  19,4(0.2%)

  244,3 tys

  30,1(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  56,4 tys

  7,0(0.1%)

  143,5 tys

  17,8(0.3%)

  70,1 tys

  8,7(0.1%)

  94,1 tys

  11,6(0.1%)

  99,1 tys

  12,2(0.1%)

  104,3 tys

  12,7(0.1%)

  59,5 tys

  7,3(0.1%)

  77,0 tys

  9,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  596,4 tys

  74,2(1%)

  212,5 tys

  26,4(0.4%)

  165,5 tys

  20,5(0.2%)

  132,1 tys

  16,3(0.2%)

  127,8 tys

  15,7(0.1%)

  62,2 tys

  7,6(0.1%)

  32,0 tys

  3,9(0%)

  56,8 tys

  7,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  120,3 tys

  15,0(0.2%)

  147,1 tys

  18,3(0.3%)

  18,1 tys

  2,2(0%)

  3,9 tys

  0,5(0%)

  145,7 tys

  17,9(0.2%)

  160,7 tys

  19,6(0.1%)

  159,5 tys

  19,5(0.2%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  70,2 tys

  8,7(0.1%)

  209,9 tys

  26,0(0.3%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  499

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  947

  0,1(0%)

  17,0 tys

  2,1(0%)

  31,1 tys

  3,8(0%)

  20,0 tys

  2,5(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  9,3 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  937,1 tys

  117(1.6%)

  533,8 tys

  66,3(1%)

  88,8 tys

  11,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  4,2 tys

  0,5(0%)

  12,9 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Tłuszczu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Tłuszcza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Tłuszcz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Tłuszcza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  53,1 mln

  2,7 tys(100%)

  54,6 mln

  2,8 tys(100%)

  69,0 mln

  3,5 tys(100%)

  82,1 mln

  4,1 tys(100%)

  89,7 mln

  4,5 tys(100%)

  105,9 mln

  5,3 tys(100%)

  108,1 mln

  5,4 tys(100%)

  128,7 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,5 mln

  2,8 tys(42.4%)

  24,0 mln

  3,0 tys(43.9%)

  24,5 mln

  3,0 tys(35.4%)

  25,4 mln

  3,1 tys(31%)

  27,1 mln

  3,3 tys(30.3%)

  29,6 mln

  3,6 tys(27.9%)

  33,3 mln

  4,1 tys(30.8%)

  46,0 mln

  5,7 tys(35.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,1 mln

  2,3 tys(34.1%)

  17,3 mln

  2,2 tys(31.7%)

  19,4 mln

  2,4 tys(28.1%)

  21,2 mln

  2,6 tys(25.8%)

  23,7 mln

  2,9 tys(26.4%)

  26,3 mln

  3,2 tys(24.9%)

  26,5 mln

  3,2 tys(24.5%)

  30,4 mln

  3,7 tys(23.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  132(2%)

  3,6 mln

  444(6.6%)

  1,8 mln

  224(2.6%)

  3,9 mln

  485(4.8%)

  5,9 mln

  719(6.5%)

  13,9 mln

  1,7 tys(13.1%)

  9,3 mln

  1,1 tys(8.6%)

  8,1 mln

  999(6.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  192,3 tys

  23,9(0.4%)

  161,7 tys

  20,1(0.3%)

  124,0 tys

  15,3(0.2%)

  2,8 mln

  349(3.5%)

  1,3 mln

  160(1.5%)

  1,5 mln

  185(1.4%)

  107,5 tys

  13,2(0.1%)

  6,6 mln

  811(5.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,6 mln

  323(4.9%)

  1,8 mln

  219(3.2%)

  1,7 mln

  213(2.5%)

  2,4 mln

  290(2.9%)

  3,1 mln

  377(3.4%)

  1,8 mln

  219(1.7%)

  1,8 mln

  223(1.7%)

  2,4 mln

  299(1.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  747(11.3%)

  6,5 mln

  801(11.8%)

  20,1 mln

  2,5 tys(29.2%)

  1,0 mln

  125(1.2%)

  1,6 mln

  195(1.8%)

  1,1 mln

  140(1.1%)

  1,2 mln

  147(1.1%)

  1,2 mln

  150(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  163,9 tys

  20,4(0.3%)

  190,5 tys

  23,6(0.3%)

  362,4 tys

  44,8(0.5%)

  300,4 tys

  37,0(0.4%)

  182,3 tys

  22,3(0.2%)

  214,9 tys

  26,2(0.2%)

  278,4 tys

  34,1(0.3%)

  256,4 tys

  31,6(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  400

  0,0(0%)

  106

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  619,7 tys

  76,3(0.8%)

  40,1 tys

  4,9(0%)

  35,4 tys

  4,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,9 tys

  15,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  162(2.5%)

  62,6 tys

  7,8(0.1%)

  72,3 tys

  8,9(0.1%)

  79,1 tys

  9,7(0.1%)

  756,6 tys

  92,8(0.8%)

  1,4 mln

  175(1.4%)

  105,3 tys

  12,9(0.1%)

  103,0 tys

  12,7(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  112,8 tys

  14,0(0.2%)

  138,5 tys

  17,2(0.3%)

  810,2 tys

  100(1.2%)

  217,8 tys

  26,8(0.3%)

  939,2 tys

  115(1%)

  165,9 tys

  20,2(0.2%)

  840,8 tys

  103(0.8%)

  80,9 tys

  10,0(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  28,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  499

  0,1(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  141,4 tys

  17,3(0.2%)

  0,7

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  40,1 tys

  4,9(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  69,5 tys

  8,6(0.1%)

  44,7 tys

  5,5(0.1%)

  18,4 tys

  2,3(0%)

  9,9 tys

  1,2(0%)

  12,5 tys

  1,5(0%)

  22,7 tys

  2,8(0%)

  46,1 tys

  5,6(0%)

  31,6 tys

  3,9(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  5,0

  0,0(0%)

  23,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,9 tys

  1,1(0%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  19,0

  0,0(0%)

  28,2 tys

  3,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  120,3 tys

  15,0(0.2%)

  147,1 tys

  18,3(0.3%)

  18,1 tys

  2,2(0%)

  3,9 tys

  0,5(0%)

  145,7 tys

  17,9(0.2%)

  160,7 tys

  19,6(0.2%)

  159,5 tys

  19,5(0.1%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  263,4 tys

  32,7(0.5%)

  2,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,8

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,9

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,9 tys

  3,4(0%)

  16,0 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  870,3 tys

  108(1.6%)

  456,4 tys

  56,7(0.8%)

  74,9 tys

  9,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,8 tys

  1,1(0%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Tłuszcz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 086 mieszkańców Tłuszcza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 006 kobiet oraz 1 080 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 29,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 14,9% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 16,2% mieszkańców Tłuszcza, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 10,9% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Tłuszcza mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Tłuszczu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (35,2%) oraz średnie zawodowe (15,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (23,0%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

  W roku 2021 w Tłuszczu mieściły się 4 przedszkola, w których do 16 oddziałów uczęszczało 331 dzieci (160 dziewczynek oraz 171 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Tłuszczu mieściły się 3 przedszkola, w których do 11 oddziałów uczęszczało 268 dzieci (133 dziewczynki oraz 135 chłopców). Dostępne były 292 miejsca.

  18,1% mieszkańców Tłuszcza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,4% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 164 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,78 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 44 oddziałach uczyło się 879 uczniów (426 kobiet oraz 453 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Tłuszczu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 26 oddziałach uczyło się 593 uczniów (291 kobiet oraz 302 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 109,46.

  W Tłuszczu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 93 uczniów (70 kobiet oraz 23 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 23 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Tłuszczu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 101 uczniów (73 kobiety oraz 28 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 62 absolwentów.

  W Tłuszczu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 12 oddziałach uczyło się 206 uczniów (59 kobiet oraz 147 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (18,0% wśród dziewczyn i 17,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,3 uczniów. 17,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,2% mieszkańców Tłuszcza w wieku potencjalnej nauki (20,6% kobiet i 19,9% mężczyzn).

 • 29,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  29,4%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 35,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,8%
  Mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  14,9%
  Województwo
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,8%
  Mazowieckie
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  16,2%
  Województwo
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 12,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,2%
  Mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  10,9%
  Województwo
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 10,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Tłuszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1164 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 164,0
  Mazowieckie
  925,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,78 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,78
  Mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 16 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 369 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Tłuszcz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 331 Dzieci
 • 160 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 171 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,3%
  51,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 106 3 lata
 • 106
 • 108 4 lata
 • 108
 • 104 5 lata
 • 104
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 47 3 lata
 • 47
 • 53 4 lata
 • 53
 • 51 5 lata
 • 51
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 59 3 lata
 • 59
 • 55 4 lata
 • 55
 • 53 5 lata
 • 53
 • 109 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 23,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 22,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Tłuszczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tłuszczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe "Baśniowa Kraina"
  Publiczne
  29 757-32-37
  29 757-32-37
  ul. Mickiewicza 7
  05-240 Tłuszcz
  717320
  Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Galileo"
  Niepubliczne
  60 817-97-95
  29 642-40-46
  ul. Powstańców 9
  05-240 Tłuszcz
  ---
  Prywatne Przedszkole "Zuch"
  Niepubliczne
  53 348-20-11
  ul. Mickiewicza 16
  05-240 Tłuszcz
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr od Aniołów
  Niepubliczne
  29 757-30-39
  ul. Racławicka 9
  05-240 Tłuszcz
  ---
 • Szkoły podstawowe w Tłuszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Tłuszcz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 44 Oddziały
 • 879 Uczniowie
 • 426 Kobiety
  (uczniowie)
 • 453 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 96 Uczniowie w 1 klasie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 110 Absolwenci
 • 51 Kobiety
  (absolwenci)
 • 59 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tłuszcz
  20,0
  Mazowieckie
  17,3
  Kraj
  16,7
 •  
 • 62,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 51,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 109,46 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  109,46
  Województwo
  98,13
  Kraj
  95,71
 • 109,09 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  109,09
  woj. mazowieckie
  97,07
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tłuszcz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tłuszcz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Tłuszczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tłuszczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu (Jan Paweł II)
  Publiczna
  29 757-30-02
  29 757-30-02
  ul. KOŚCIELNA 1
  05-240 Tłuszcz
  3278061
 • Szkoły ponadpodstawowe w Tłuszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Tłuszcz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 93 Uczniowie
 • 70 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,3%
  24,7%
 • 23 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,3
  Mazowieckie
  26,4
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Tłuszcz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tłuszcz
  17,2
  woj. mazowieckie
  17,7
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Tłuszczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tłuszczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Krzysztof Kamil Baczyński)
  Publiczna
  29 777-42-00
  29 777-42-00
  ul. Radzymińska 2
  05-240 Tłuszcz
  7182-
  Technikum (Krzysztof Kamil Baczyński)
  Publiczne
  29 777-42-00
  29 777-42-00
  ul. Radzymińska 2
  05-240 Tłuszcz
  4101-
  Liceum Ogólnokształcące (Krzysztof Kamil Baczyński)
  Publiczne
  29 777-42-00
  29 777-42-00
  ul. Radzymińska 2
  05-240 Tłuszcz
  373-
 • Edukacyjne grupy wieku w Tłuszczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Tłuszcz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Tłuszcz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Tłuszcz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tłuszcz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Tłuszczu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Tłuszczu znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Tłuszczu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Tłuszczu
   (Źródło: GUS, 2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Tłuszczu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Tłuszczu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 60 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 33 (uczestnicy: 2 950)
   • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 460)
   • wystawy: 2 (uczestnicy: 56)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 86)
   • koncerty: 7 (uczestnicy: 1 700)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 120)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 236)
   • konkursy: 2 (uczestnicy: 132)
   • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 58)
   • warsztaty: 4 (uczestnicy: 102)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 23 (członkowie: 687)
   • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 55)
   • taneczne: 2 (członkowie: 52)
   • muzyczne: 7 (członkowie: 137)
   • informatyczne: 2 (członkowie: 52)
   • teatralne: 1 (członkowie: 18)
   • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 185)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 110)
   • inne: 4 (członkowie: 78)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • plastyczne: 1
   • komputerowe: 1
   • ceramiczne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 10 (członkowie: 206)
   • teatralne: 1 (członkowie: 18)
   • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 95)
   • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 41)
   • taneczne: 3 (członkowie: 52)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Według danych z 2022 w Tłuszczu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 29 390 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 240 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
   • dostępne dla czytelników: 7
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   Według danych z 2016 w Tłuszczu działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 292 członków. Zarejestrowano 389 ćwiczących (mężczyźni: 270, kobiety: 119, chłopcy do lat 18: 225, dziewczęta do lat 18: 108). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (7) oraz inne osoby (4).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Tłuszczu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Tłuszczu
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Tłuszcza znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Tłuszczu
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Spichlerz z XIX w. (ul. Powstańców 22)dnia 1962-04-05, wykaz dokumentów: 637/62 z 1962-04-05; A-418 z 2005-07-19
   • Cmentarz wojna polsko-rosyjska 1920 z 1920 - 1921dnia 1986-01-18, wykaz dokumentów: 264 z 1986-01-18; A-572 z 2005-12-16
  • Formy ochrony przyrody w Tłuszczu
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Tłuszcza znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Tłuszczu
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-10-29
   • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2003-12-15
   • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2003-12-15
   • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2003-12-15, Opis granicy: pas drogi powiatowej Nr 28656
   • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2003-12-15, Opis granicy: pas drogi gminnej

  Tłuszcz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Tłuszczu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 36,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2021 roku w Tłuszczu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołomińskiego.

   Powiat wołomiński - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Tłuszczu
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 3 Wypadki drogowe
   (rok 2021)
  • 0 Ofiary śmiertelne
   (rok 2021)
  • 4 Ranni
   (rok 2021)
  • 0 Lekko ranni
  • 4 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Tłuszczu w latach 2010 - 2021,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
  • 36,86 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Tłuszcz
   36,9
   Mazowieckie
   56,9
   Polska
   59,9
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Tłuszcz
   0,0
   Województwo
   6,9
   Kraj
   5,9
  • 49,15 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Tutaj
   49,1
   woj. mazowieckie
   65,7
   Cały kraj
   69,4
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • Tutaj
   0,0
   Województwo
   12,2
   Polska
   9,8
  • 133,33 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • Tutaj
   133,3
   woj. mazowieckie
   115,4
   Cały kraj
   115,8
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 0 km  Będących pod zarządem gminy
  • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Tłuszczu w latach 2013 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Miasto
   0,0 km
   woj. mazowieckie
   762,1 km
   Cały kraj
   591,9 km
  • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Tutaj
   0,0 km
   Mazowieckie
   4,9 km
   Cała Polska
   4,9 km
  • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
  • 3 Liczba licencji na taksówki
  • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Tłuszcz przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DW 634droga wojewódzka nr 634(Warszawa - Ząbki - Zielonka - Kobyłka - Wołomin - Nowe Lipiny - Duczki - Krzywica - Tuł - Karolew - Miąse - Jasienica - Tłuszcz - Wólka Kozłowska)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Tłuszcz przechodzą 4 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 6Linia kolejowa nr 6: Zielonka - Kuźnica Białostocka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zielonka - Kobyłka Ossów - Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna - Zagościniec - Dobczyn - Klembów - Jasienica Mazowiecka -Tłuszcz - Chrzęsne - Mokra Wieś - Szewnica - Urle - Barchów - Łochów - Ostrówek Węgrowski - Topór - Sadowne Węgrowskie - Prostyń - Małkinia - Zaręby Kościelne - Kietlanka - Szulborze Koty - Czyżew - Kity - Dąbrowa-Łazy - Szepietowo - Szymbory - Jabłoń Kościelna - Racibory - Zdrody Nowe - Łapy Osse - Łapy - Uhowo - Bojary - Baciuty - Trypucie - Niewodnica - Klepacze - Białystok Wiadukt - Białystok - Wasilków - Czarny Blok - Wólka Ratowiecka - Czarna Białostocka - Machnacz - Rozedranka - Gieniusze - Gieniusze - Sokółka - Kundzin - Łosośna - Czuprynowo - Kuźnica Białostocka)
   • LK 10Linia kolejowa nr 10: Legionowo - Tłuszcz [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Legionowo - Legionowo Piaski - Michałów Reginów - Wieliszew - Nieporęt - Beniaminów - Dąbkowizna - Radzymin - Emilianów -Tłuszcz)
   • LK 29Linia kolejowa nr 29: Tłuszcz - Ostrołęka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tłuszcz - Jarzębia Łąka - Grzegorzewo - Mostówka - Lucynów - Rybienko - Wyszków - Leszczydół - Dalekie - Zygmuntowo Mazowieckie - Przetycz - Prabuty Góry - Pasieki - Goworowo - Gierwaty - Ostrołęka)
   • LK 513Linia kolejowa nr 513: Jasienica - Tłuszcz [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tłuszcz)