Frampol w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Frampol - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Frampol to miasto leżące w wschodniej Polsce. Należy do województwa lubelskiego, powiatu biłgorajskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Frampol.
 • 1 433 Liczba mieszkańców
 • 4,7 km² Powierzchnia
 • 306,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 245 m n.p.m Wysokość
 • 1705 Data założenia
 • 1773 do 1864 ; od 1993 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 84 Numer kierunkowy
 • LBL Tablice rejestracyjne
 • Józef Rudy Burmistrz miasta
Frampol na mapie
Identyfikatory
 • 22.670750.6715 Współrzędne GPS
 • 0602054 TERYT (TERC)
 • 0887196 SIMC
Herb miasta Frampol
Frampol herb

Frampol - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
23-440Poczta Frampol

Frampol - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów we Frampolu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Biłgoraju
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 103
23-400 Biłgoraj
Urząd Miejski we Frampolu
(84) 685-75-27 33
(84) 685-75-63
ul. Radzięcka 8
23-440 Frampol

Frampol - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Frampol jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 433, z czego 49,1% stanowią kobiety, a 50,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 8 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,5% mieszkańców Frampola jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 2,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Frampol ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,78 na 1000 mieszkańców Frampola. W 2017 roku urodziło się 14 dzieci, w tym 28,6% dziewczynek i 71,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 378 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,90 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 53,9% zgonów we Frampolu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,0% zgonów we Frampolu były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Frampola przypada 17.31 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 5 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 12 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Frampola -7. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,2% mieszkańców Frampola jest w wieku produkcyjnym, 15,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Frampola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 433 Liczba mieszkańców
 • 703 Kobiety
 • 730 Mężczyźni
 • 49,1%
  50,9%
 • 96 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 96 kobiet)
 • 104 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 104 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja we Frampolu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet we Frampolu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn we Frampolu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Frampola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,7 lat
  Lubelskie
  41,6 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 45,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Frampol, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Frampola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Frampol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Frampol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Frampol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • Frampol
  29,5%
  woj. lubelskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Frampol
  57,6%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Kraj
  55,8%
 • 56,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Frampol
  10,0%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Polska
  9,6%
 • 16,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  2,3%
  Lubelskie
  3,9%
  Kraj
  5,0%
 • 2,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Miasto
  0,6%
  Lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności we Frampolu w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,6
  woj. lubelskie
  5,0
  Polska
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  1,1
  Lubelskie
  1,6
  Polska
  1,7
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych we Frampolu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -4 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,78 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,8
  Województwo
  -1,2
  Cały kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny we Frampolu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) we Frampolu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) we Frampolu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń we Frampolu w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 28,6%
  71,4%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Frampol
  9,7
  Lubelskie
  9,8
  Kraj
  10,5
 • 40,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Frampol
  40,1
  Lubelskie
  42,0
  Polska
  44,2
 • 6.24 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.24
 • 40.43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40.43
 • 98.52 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98.52
 • 81.65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81.65
 • 32.21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.21
 • 4.62 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.62
 • 3 378 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 313 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 439 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Frampol
  3 378 g
  Lubelskie
  3 372 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 99 Waga 4000g - 4499g
 • 99
 • 284 Waga 3500g - 3999g
 • 284
 • 353 Waga 3000g - 3499g
 • 353
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  Lubelskie
  1,37
  Polska
  1,45
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  woj. lubelskie
  0,67
  Cały kraj
  0,71
 • 0,90 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Frampol
  0,90
  Województwo
  0,89
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów we Frampolu w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 25 Zgony
 • 17 Kobiety
  (Zgony)
 • 8 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 68,0%
  32,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,3 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  17,3
  woj. lubelskie
  10,4
  Polska
  10,1
 • 112,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Frampol
  112,2
  Lubelskie
  113,3
  Polska
  101,5
 • 2,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,1
  woj. lubelskie
  3,5
  Polska
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,9
  Lubelskie
  3,0
  Cała Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,5
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie biłgorajskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Frampol
  49,7%
  woj. lubelskie
  47,6%
  Cały kraj
  45,7%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,1%
  Lubelskie
  23,8%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,0%
  Województwo
  5,5%
  Cały kraj
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  4,0
  Polska
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  76,0
  Cały kraj
  74,3
 • 225,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Frampol
  225,8
  woj. lubelskie
  253,5
  Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  239,1
  Cała Polska
  261,6
 • 508,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 550,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 464,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  508,1
  Lubelskie
  506,7
  Cała Polska
  469,0
 • 82,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 119,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  82,1
  Województwo
  80,2
  Cała Polska
  87,7
 • 23,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Frampol
  23,0
  Województwo
  25,0
  Cały kraj
  31,8
 • 1,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Frampol
  1,9
  Województwo
  6,2
  Polska
  8,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Frampol
  0,2%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -7 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały we Frampolu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Frampol, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Frampol - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku we Frampolu oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,70 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe we Frampolu to 521 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 359 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach we Frampolu to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku we Frampolu to 114,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,86% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 79,08% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 76,20% mieszkań posiada łazienkę, 66,99% korzysta z centralnego ogrzewania, a 25,91% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 521 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 359,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  359,30
  Województwo
  359,90
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 85,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  85,10 m2
  Województwo
  77,10 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 30,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  30,60 m2
  woj. lubelskie
  27,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,84 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,84
  Lubelskie
  3,85
  Polska
  3,82
 • 2,78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Frampol
  2,78
  Lubelskie
  2,78
  Cała Polska
  2,69
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,72
  Lubelskie
  0,72
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,70 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,70
  Województwo
  3,46
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 7 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 6 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Frampol
  6,00
  Województwo
  4,27
  Polska
  3,91
 • 4,19 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  4,19
  woj. lubelskie
  14,79
  Polska
  18,14
 • 114 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 114,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Frampol
  114,0 m2
  Województwo
  96,9 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,08 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,08 m2
  Lubelskie
  0,34 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Frampol
  93,86%
  Lubelskie
  91,60%
  Cała Polska
  96,79%
 • 79,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  79,08%
  Województwo
  84,92%
  Cały kraj
  93,66%
 • 76,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Frampol
  76,20%
  woj. lubelskie
  82,38%
  Kraj
  91,31%
 • 66,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  66,99%
  Lubelskie
  75,41%
  Cała Polska
  82,12%
 • 25,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  25,91%
  woj. lubelskie
  42,93%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Frampol - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • We Frampolu na 1000 mieszkańców pracuje 186 osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane we Frampolu wynosiło w 2017 roku 5,6% (5,8% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto we Frampolu wynosiło 3 699,34 PLN, co odpowiada 81.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Frampola 151 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 159 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 8.

  64,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Frampola pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,9% w przemyśle i budownictwie, a 5,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 186 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Frampol
  186,0
  Lubelskie
  183,0
  Polska
  247,0
 • 5,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,8% Kobiety
 • 5,5% Mężczyźni
 • Frampol
  5,6%
  Województwo
  8,8%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego we Frampolu w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet we Frampolu w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn we Frampolu w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 699 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Frampol
  3 699 PLN
  Lubelskie
  4 020 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) we Frampolu w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 151 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 159 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 8 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,05 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 64,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 64,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 63,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,9% Przemysł i budownictwo
 • 6,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,3% Pozostałe
 • 20,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych we Frampolu w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 267 Pracujący ogółem
 • 142 Kobiety
 • 125 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci we Frampolu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Frampol, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,7
  woj. lubelskie
  63,7
  Cała Polska
  63,4
 • 36,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  36,2
  Województwo
  34,7
  Cała Polska
  34,0
 • 148,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  148,2
  woj. lubelskie
  119,9
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Frampol - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • We Frampolu w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 143 podmioty gospodarki narodowej, z czego 100 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 12 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (15) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (2) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (9) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2014 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną we Frampolu najwięcej (8) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (135) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,5% (25) podmiotów, a 81,8% (117) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we Frampolu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (37.0%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (11.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 143 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25 Przemysł i budownictwo
 • 117 Pozostała działalność
 • 12 Podmioty nowo zarejestrowane we Frampolu w 2017 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane we Frampolu w 2017 roku
 • 100 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 135 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 135
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 143 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 143
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 100 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 37 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 37
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 8 Budownictwo
 • 8
 • 5 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 5
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Frampol - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku we Frampolu stwierdzono szacunkowo 23 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,34 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem we Frampolu wynosi 92,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Frampola najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,14 (wykrywalność 91%) oraz o charakterze gospodarczym - 4,19 (wykrywalność 93%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 2,77 (65%), drogowe - 1,58 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Frampola.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Frampol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 23
 • 15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 15
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 4 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 4
 • 16,34 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,34
  woj. lubelskie
  14,59
  Kraj
  19,62
 • 10,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Frampol
  10,14
  woj. lubelskie
  8,79
  Kraj
  12,07
 • 4,19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,19
  Województwo
  3,11
  Cały kraj
  4,94
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,58
  woj. lubelskie
  1,92
  Cały kraj
  1,78
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,28
  Województwo
  0,49
  Kraj
  0,49
 • 2,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,77
  Województwo
  6,20
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Frampol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  93%
  Województwo
  77%
  Cały kraj
  72%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  91%
  Województwo
  69%
  Kraj
  60%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Frampol
  94%
  Województwo
  83%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Frampol
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  93%
  Województwo
  86%
  Cała Polska
  84%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  66%
  Województwo
  61%
  Polska
  52%

Frampol - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Frampola wyniosła w 2016 roku 20,2 mln złotych, co daje 3,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Frampola - 34.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (34.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,2 mln złotych, czyli 6,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Frampola wyniosła w 2016 roku 20,6 mln złotych, co daje 3,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (30.5%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.3%). W budżecie Frampola wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 299 złotych na mieszkańca (9,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,1 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,0%.
 • Wydatki budżetu we Frampolu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Frampola według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Frampol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Frampola według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,9 mln

  2,6 tys(100%)

  24,2 mln

  3,8 tys(100%)

  20,7 mln

  3,2 tys(100%)

  18,4 mln

  2,9 tys(100%)

  19,3 mln

  3,1 tys(100%)

  23,9 mln

  3,8 tys(100%)

  17,4 mln

  2,8 tys(100%)

  20,2 mln

  3,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,4 mln

  5,2 tys(43.9%)

  11,2 mln

  7,9 tys(46.1%)

  9,6 mln

  6,5 tys(46.4%)

  7,3 mln

  4,9 tys(39.8%)

  6,8 mln

  4,6 tys(35.1%)

  7,0 mln

  4,8 tys(29.2%)

  7,4 mln

  5,1 tys(42.4%)

  7,0 mln

  4,8 tys(34.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  1,9 tys(15.8%)

  2,9 mln

  2,1 tys(12%)

  3,1 mln

  2,1 tys(15%)

  3,4 mln

  2,3 tys(18.5%)

  3,2 mln

  2,2 tys(16.5%)

  3,4 mln

  2,3 tys(14.1%)

  3,3 mln

  2,2 tys(18.8%)

  6,9 mln

  4,8 tys(34.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  1,2 tys(9.6%)

  2,4 mln

  1,7 tys(9.9%)

  1,8 mln

  1,2 tys(8.6%)

  1,9 mln

  1,3 tys(10.3%)

  1,9 mln

  1,3 tys(9.9%)

  2,1 mln

  1,5 tys(8.9%)

  2,1 mln

  1,5 tys(12.2%)

  2,2 mln

  1,5 tys(10.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  447,7 tys

  317(2.7%)

  331,3 tys

  234(1.4%)

  382,4 tys

  257(1.8%)

  604,7 tys

  405(3.3%)

  643,1 tys

  434(3.3%)

  8,3 mln

  5,7 tys(34.8%)

  851,5 tys

  584(4.9%)

  863,6 tys

  596(4.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  563,3 tys

  399(3.3%)

  553,6 tys

  392(2.3%)

  674,7 tys

  453(3.3%)

  1,5 mln

  1,0 tys(8.2%)

  629,7 tys

  425(3.3%)

  853,1 tys

  586(3.6%)

  736,9 tys

  505(4.2%)

  677,2 tys

  467(3.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  78,6 tys

  55,7(0.5%)

  57,0 tys

  40,4(0.2%)

  52,6 tys

  35,4(0.3%)

  65,1 tys

  43,6(0.4%)

  86,5 tys

  58,3(0.4%)

  106,8 tys

  73,3(0.4%)

  89,5 tys

  61,4(0.5%)

  648,2 tys

  447(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  957,6 tys

  679(5.7%)

  1,6 mln

  1,1 tys(6.5%)

  1,1 mln

  748(5.4%)

  538,6 tys

  361(2.9%)

  793,2 tys

  535(4.1%)

  882,6 tys

  606(3.7%)

  580,8 tys

  398(3.3%)

  632,7 tys

  436(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,0 mln

  1,4 tys(11.8%)

  3,1 mln

  2,2 tys(12.8%)

  2,9 mln

  2,0 tys(14.1%)

  508,6 tys

  341(2.8%)

  2,1 mln

  1,4 tys(11%)

  330,6 tys

  227(1.4%)

  1,4 mln

  936(7.8%)

  367,1 tys

  253(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  238,8 tys

  169(1.4%)

  1,4 mln

  962(5.6%)

  453,2 tys

  305(2.2%)

  206,7 tys

  138(1.1%)

  228,1 tys

  154(1.2%)

  195,3 tys

  134(0.8%)

  189,1 tys

  130(1.1%)

  241,8 tys

  167(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  337,8 tys

  239(2%)

  91,9 tys

  65,0(0.4%)

  109,7 tys

  73,7(0.5%)

  123,8 tys

  82,9(0.7%)

  101,3 tys

  68,4(0.5%)

  110,3 tys

  75,7(0.5%)

  90,7 tys

  62,2(0.5%)

  185,8 tys

  128(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  295,7 tys

  210(1.8%)

  151,9 tys

  108(0.6%)

  100,0 tys

  67,2(0.5%)

  125,4 tys

  84,0(0.7%)

  147,5 tys

  99,5(0.8%)

  124,1 tys

  85,2(0.5%)

  124,9 tys

  85,6(0.7%)

  164,6 tys

  114(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  123,4 tys

  87,5(0.7%)

  157,9 tys

  112(0.7%)

  108,4 tys

  72,8(0.5%)

  108,5 tys

  72,7(0.6%)

  164,2 tys

  111(0.8%)

  183,5 tys

  126(0.8%)

  163,9 tys

  112(0.9%)

  119,8 tys

  82,6(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  28,7 tys

  20,4(0.2%)

  108,7 tys

  76,9(0.4%)

  178,5 tys

  120(0.9%)

  205,7 tys

  138(1.1%)

  177,5 tys

  120(0.9%)

  164,3 tys

  113(0.7%)

  111,5 tys

  76,5(0.6%)

  86,0 tys

  59,3(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  28,1 tys

  19,9(0.2%)

  36,3 tys

  25,7(0.1%)

  20,3 tys

  13,6(0.1%)

  38,2 tys

  25,6(0.2%)

  12,4 tys

  8,4(0.1%)

  27,1 tys

  18,6(0.1%)

  67,9 tys

  46,6(0.4%)

  53,9 tys

  37,2(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  488

  0,3(0%)

  1,6 tys

  1,1(0%)

  63,5 tys

  42,9(0.3%)

  35,0 tys

  24,0(0.1%)

  29,9 tys

  20,5(0.2%)

  36,2 tys

  25,0(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,6 tys

  4,7(0%)

  9,9 tys

  7,0(0%)

  10,1 tys

  6,8(0%)

  9,6 tys

  6,4(0.1%)

  13,4 tys

  9,0(0.1%)

  12,4 tys

  8,5(0.1%)

  12,8 tys

  8,7(0.1%)

  13,2 tys

  9,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  20,4 tys

  14,4(0.1%)

  57,5 tys

  40,7(0.2%)

  23,6 tys

  15,9(0.1%)

  1,1 tys

  0,8(0%)

  1,1 tys

  0,8(0%)

  96,7 tys

  66,4(0.4%)

  96,1 tys

  65,9(0.6%)

  7,8 tys

  5,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  75,3 tys

  53,3(0.3%)

  7,6 tys

  5,1(0%)

  1,7 mln

  1,2 tys(9.4%)

  2,3 mln

  1,5 tys(11.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,7 tys

  73,1(0.6%)

  3,0 tys

  2,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,4(0%)

  500

  0,4(0%)

  500

  0,3(0%)

  1,3 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  67,2 tys

  47,6(0.4%)

  62,3 tys

  44,1(0.3%)

  61,0 tys

  41,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu we Frampolu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Frampola według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Frampol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Frampola według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,6 mln

  2,3 tys(100%)

  22,4 mln

  3,5 tys(100%)

  21,2 mln

  3,3 tys(100%)

  17,6 mln

  2,8 tys(100%)

  21,9 mln

  3,5 tys(100%)

  22,7 mln

  3,6 tys(100%)

  17,2 mln

  2,7 tys(100%)

  20,6 mln

  3,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,8 mln

  6,2 tys(60.4%)

  8,4 mln

  6,0 tys(37.8%)

  9,1 mln

  6,1 tys(42.8%)

  9,7 mln

  6,5 tys(55.2%)

  9,4 mln

  6,3 tys(42.7%)

  9,0 mln

  6,2 tys(39.4%)

  8,6 mln

  5,9 tys(50%)

  8,9 mln

  6,1 tys(43.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  1,7 tys(16.1%)

  2,6 mln

  1,8 tys(11.4%)

  2,7 mln

  1,8 tys(12.9%)

  3,0 mln

  2,0 tys(16.9%)

  2,7 mln

  1,8 tys(12.5%)

  2,9 mln

  2,0 tys(12.6%)

  2,7 mln

  1,8 tys(15.7%)

  6,3 mln

  4,3 tys(30.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,1 mln

  1,5 tys(14.5%)

  2,2 mln

  1,6 tys(10%)

  2,4 mln

  1,6 tys(11.6%)

  2,7 mln

  1,8 tys(15.1%)

  2,9 mln

  2,0 tys(13.3%)

  3,2 mln

  2,2 tys(14.2%)

  3,5 mln

  2,4 tys(20.6%)

  3,8 mln

  2,6 tys(18.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  202,6 tys

  144(1.4%)

  1,3 mln

  900(5.7%)

  3,3 mln

  2,2 tys(15.4%)

  538,9 tys

  361(3.1%)

  294,5 tys

  199(1.3%)

  1,9 mln

  1,3 tys(8.1%)

  932,6 tys

  639(5.4%)

  454,0 tys

  313(2.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  561

  0,4(0%)

  56,4 tys

  39,9(0.3%)

  9,6 tys

  6,5(0%)

  22,8 tys

  15,3(0.1%)

  3,5 mln

  2,3 tys(15.8%)

  4,6 mln

  3,1 tys(20.1%)

  328,3 tys

  225(1.9%)

  412,4 tys

  284(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  398,1 tys

  282(2.7%)

  5,4 mln

  3,8 tys(24.2%)

  2,8 mln

  1,9 tys(13%)

  111,3 tys

  74,6(0.6%)

  107,3 tys

  72,4(0.5%)

  408,5 tys

  280(1.8%)

  361,9 tys

  248(2.1%)

  327,3 tys

  226(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  184,3 tys

  131(1.3%)

  67,9 tys

  48,1(0.3%)

  136,8 tys

  91,9(0.6%)

  85,0 tys

  56,9(0.5%)

  127,9 tys

  86,3(0.6%)

  118,1 tys

  81,1(0.5%)

  136,5 tys

  93,6(0.8%)

  135,6 tys

  93,5(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,2

  0,0(0%)

  41,9

  0,0(0%)

  300

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  69,0(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  138,1 tys

  97,9(0.9%)

  675,1 tys

  478(3%)

  130,5 tys

  87,7(0.6%)

  109,5 tys

  73,4(0.6%)

  101,3 tys

  68,4(0.5%)

  155,4 tys

  107(0.7%)

  87,1 tys

  59,7(0.5%)

  70,6 tys

  48,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  103,4 tys

  73,3(0.7%)

  92,6 tys

  65,6(0.4%)

  86,2 tys

  57,9(0.4%)

  89,0 tys

  59,6(0.5%)

  135,5 tys

  91,4(0.6%)

  127,8 tys

  87,7(0.6%)

  83,0 tys

  56,9(0.5%)

  56,7 tys

  39,1(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,5 tys

  1,8(0%)

  1 000

  0,7(0%)

  7,5 tys

  5,0(0%)

  25,1 tys

  16,8(0.1%)

  7,6 tys

  5,1(0%)

  33,3 tys

  22,8(0.1%)

  9,8 tys

  6,7(0.1%)

  34,0 tys

  23,4(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  280,9 tys

  199(1.9%)

  587,1 tys

  415(2.6%)

  447,4 tys

  301(2.1%)

  135,7 tys

  90,9(0.8%)

  40,0 tys

  27,0(0.2%)

  331,4 tys

  227(1.5%)

  102,2 tys

  70,0(0.6%)

  30,0 tys

  20,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  20,4 tys

  14,4(0.1%)

  57,5 tys

  40,7(0.3%)

  23,6 tys

  15,9(0.1%)

  1,1 tys

  0,8(0%)

  1,1 tys

  0,8(0%)

  96,7 tys

  66,4(0.4%)

  96,1 tys

  65,9(0.6%)

  7,8 tys

  5,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  4,0(0%)

  6,0 tys

  4,1(0%)

  6,0 tys

  4,1(0%)

  6,0 tys

  4,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  843,2 tys

  597(3.8%)

  1,8 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  3,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  42,3 tys

  29,9(0.2%)

  38,9 tys

  26,1(0.2%)

  67,6 tys

  45,3(0.4%)

  499,5 tys

  337(2.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  199,7 tys

  137(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,4(0%)

  500

  0,4(0%)

  500

  0,3(0%)

  1,3 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  191

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  32,9 tys

  23,3(0.1%)

  29,7 tys

  20,0(0.1%)

  1,1 mln

  709(6%)

  2,1 mln

  1,4 tys(9.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Frampol - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 310 mieszkańców Frampola jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 140 kobiet oraz 170 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 16,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców Frampola, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 25,8% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy Frampola mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających we Frampolu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,7%) oraz wyższe (16,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz podstawowe ukończone (24,8%).

  14,2% mieszkańców Frampola w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,7% wśród dziewczynek i 8,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 971 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,27 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (28,6% wśród dziewczynek i 24,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 209,88.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (14,3% wśród dziewczyn i 11,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 450,00.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,1% mieszkańców (11,4% wśród dziewczyn i 23,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,7% mieszkańców Frampola w wieku potencjalnej nauki (25,0% kobiet i 31,8% mężczyzn).

 • 13,5% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  13,5%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,1%
  Województwo
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 30,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,6%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,6%
  Lubelskie
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,9%
  Lubelskie
  18,4%
  Kraj
  18,1%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Frampol
  22,7%
  Lubelskie
  20,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,9%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Polska
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Frampol
  25,8%
  Lubelskie
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 26,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  2,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1971 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 971,0
  Województwo
  792,0
  Kraj
  811,0
 • 0,27 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,27
  Lubelskie
  1,13
  Cały kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych we Frampolu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół we Frampolu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole we Frampolu
  Publiczne
  84 685-75-21
  84 685-75-21
  ul. Gorajska 16
  23-440 Frampol
  466-
 • Szkoły podstawowe we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 209,88 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  209,88
  woj. lubelskie
  94,47
  Polska
  96,62
 • 208,64 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Frampol
  208,64
  woj. lubelskie
  91,77
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Frampol) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Frampol) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,0
  Lubelskie
  16,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych we Frampolu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół we Frampolu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu (Józef Piłsudski)
  Publiczna
  84 685-75-21
  84 685-75-21
  ul. Gorajska 16
  23-440 Frampol
  8171-
 • Szkoły gimnazjalne we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 450,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Frampol
  450,00
  Lubelskie
  98,27
  Polska
  100,01
 • 433,33 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Frampol
  433,33
  Województwo
  92,40
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Frampol) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Frampol) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  23,0
  Lubelskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych we Frampolu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół we Frampolu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum we Frampolu
  Publiczne
  84 685-75-21
  84 685-75-21
  ul. Gorajska 16
  23-440 Frampol
  7171-
 • Edukacyjne grupy wieku we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 14,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 8,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Frampol, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Frampol, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Frampol, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Frampol - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa we Frampolu

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg we Frampolu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja we Frampolu
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku we Frampolu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). We Frampolu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 65 (uczestnicy: 2 220)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 240)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 16 (uczestnicy: 800)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 150)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 40 (uczestnicy: 800)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 140)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 90)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 245)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 105)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 50)
  • taneczne: 1 (członkowie: 70)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 we Frampolu działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 12 169 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 15 872 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  Według danych z 2016 we Frampolu działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 75 członków. Zarejestrowano 269 ćwiczących (mężczyźni: 202, kobiety: 67, chłopcy do lat 18: 178, dziewczęta do lat 18: 63). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych we Frampolu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki we Frampolu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Frampola znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków we Frampolu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z pocz. XVIII w.dnia 1958-06-27, wykaz dokumentów: Kl.V-Oa/13/58 z 1958-06-27; A/75 z 1967-12-28
  • Kościół z 1877 - 1878dnia 1982-10-15, wykaz dokumentów: A/231 z 1982-10-15
  • Dzwonnica z 1899 r.dnia 1982-10-15, wykaz dokumentów: A/231 z 1982-10-15
  • Cmentarz przykościelny z 1877 r.dnia 1982-10-15, wykaz dokumentów: A/231 z 1982-10-15
  • Cmentarz żydowski z poł. XVIII w.dnia 1990-05-07, wykaz dokumentów: A/487 z 1990-05-07
  • Plebania z 2. poł. XIX w. (ul. Kościelna 23)dnia 2010-11-16, wykaz dokumentów: A/1351 z 2010-11-16
 • Formy ochrony przyrody we Frampolu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Frampola znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody we Frampolu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Lasy Janowskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 60235.75 ha

Frampol - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Frampol i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu biłgorajskiego.

Powiat biłgorajski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Frampol przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 74droga krajowa nr 74(Walichnowy - Biała Pierwsza - Biała - Biała Rządowa - Dąbrowa - Wieluń - Olewin - Sieniec - Raducki Folwark - Stanisławów - Osjaków - Kuźnica Strobińska - Chorzyna - Mierzynów - Rusiec - Krasowa - Szczerców - Kluki - Nowy Świat - Bełchatów - Dobrzelów - Huta - Mzurki - Gomulin-Kolonia - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Jaksonek - Wójcin - Krasik - Paradyż - Budków - Trojanowice - Żarnów - Nowa Góra - Łysa Góra - Grębenice - Koliszowy - Ruda Maleniecka - Jacentów - Sielpia Wielka - Barak - Rozgół - Smyków - Lisie Jamy - Przełom - Mniów - Przyjmo - Ćmińsk Kościelny - Wyrowce - Cisowa - Miedziana Góra - Kostomłoty Drugie - Kostomłoty Pierwsze - Kielce - Cedzyna - Radlin - Górno - Wola Jachowa - Skorzeszyce - Napęków - Belno - Makoszyn - Lechów - Lechówek - Złota Woda - Łagów - Zagościniec - Piórków - Baćkowice - Olszownica - Gołoszyce - Marcinkowice - Opatów - Adamów - Balbinów - Gierczyce - Hultajka - Podlisów - Stodoły - Podkoszyce - Kunice - Bidziny - Wyszmontów - Zawada - Bałtówka - Szymanówka - Dębno II - Maruszów - Annopol - Gościeradów Folwark - Gościeradów Plebański - Gościeradów Ukazowy - Wólka Gościeradowska - Liśnik Duży - Liśnik Mały - Olbięcin - Kowalin - Kraśnik - Stróża - Słodków Pierwszy - Polichna - Modliborzyce - Janówek - Borownica - Janów Lubelski - Zofianka Górna - Krzemień - Dzwola - Frampol - Wola Radzięcka - Gorajec Zastawie - Gorajec Stara Wieś - Gorajec Zagroble - Szperówka - Szczebrzeszyn - Bodaczów - Wielącza Poduchowna - Zawada - Płoskie - Zamość - Szopinek - Jarosławiec - Karp - Miączyn - Zawalów - Horyszów - Hostynne - Werbkowice - Alojzów - Hrubieszów - Teptików - Husynne - Strzyżów - Zosin - granica (Ukraina))
  • DW 835droga wojewódzka nr 835(Lublin - Kolonia Wólka Abramowicka - Ćmiłów - Głuszczyzna - Czarniejów - Jabłonna - Piotrków - Gierniak - Giełczew - Wysokie - Nowy Dwór - Guzówka - Tarnawa Mała - Huta Torubińska - Zagrody - Goraj - Frampol - Korytków - Biłgoraj - Okrągłe - Korczów - Nowy Majdan - Markowicze - Księżpol - Płusy - Tarnogród - Majdan Sieniawski - Adamówka - Rudka - Wylewa - Sieniawa - Ubieszyn - Tryńcza - Wólka Małkowa - Gniewczyna Tryniecka - Gniewczyna Łańcucka - Gorliczyna - Przeworsk - Wojciechówka - Urzejowice - Mikulice - Niżatyce - Kańczuga - Siedleczka - Manasterz - Hadle Kańczuckie - Hadle Szklarskie - Widaczów - Jawornik Polski - Szklary - Dynów - Nozdrzec - Wara - Niewistka - Krzemienna - Dydnia - Jabłonka - Niebocko - Grabownica Starzeńska)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • We Frampolu istnieje 27 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Aleja Tysiąclecia

  ul. Biłgorajska

  ul. Butlerowska

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Fabryka

  ul. Gorajska

  ul. Graniczna

  ul. Janowska

  ul. Kościelna

  ul. Leśna

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Orzechowa

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Radzięcka

  ul. Rynek

  ul. Stolarska

  ul. Szkolna

  ul. Targowa

  ul. Tkacka

  ul. Wesoła

  ul. Zakościele

  ul. Zamojska

  ul. Łąkowa