Frampol w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Frampol - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Frampol to miasto leżące w wschodniej Polsce. Należy do województwa lubelskiego, powiatu biłgorajskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Frampol.
 • 1 427 Liczba mieszkańców
 • 4,7 km² Powierzchnia
 • 305,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 245 m n.p.m Wysokość
 • 1705 Data założenia
 • 1773 do 1864 ; od 1993 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 84 Numer kierunkowy
 • LBL Tablice rejestracyjne
 • Józef Rudy Burmistrz miasta
Frampol na mapie
Identyfikatory
 • 22.670750.6715 Współrzędne GPS
 • 0602054 TERYT (TERC)
 • 0887196 SIMC
Herb miasta Frampol
Frampol herb

Frampol - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
23-440Poczta Frampol

Frampol - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów we Frampolu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Biłgoraju
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 103
23-400 Biłgoraj
Urząd Miejski we Frampolu
(84) 685-75-27 33
(84) 685-75-63
ul. Radzięcka 8
23-440 Frampol

Frampol - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Frampol jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 427, z czego 49,1% stanowią kobiety, a 50,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Frampola zawarli w 2020 roku 7 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  29,5% mieszkańców Frampola jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 2,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Frampol ma zerowy przyrost naturalny wynoszący 0. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,00 na 1000 mieszkańców Frampola. W 2020 roku urodziło się 13 dzieci, w tym 7,7% dziewczynek i 92,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 311 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,66 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 47,4% zgonów we Frampolu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,8% zgonów we Frampolu były nowotwory, a 3,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Frampola przypada 9.04 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 17 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 23 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Frampola -6. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,7% mieszkańców Frampola jest w wieku produkcyjnym, 15,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Frampola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 427 Liczba mieszkańców
 • 700 Kobiety
 • 727 Mężczyźni
 • 49,1%
  50,9%
 • 96 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 96 kobiet)
 • 104 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 104 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja we Frampolu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet we Frampolu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn we Frampolu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Frampola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Frampol
  43,6 lat
  woj. lubelskie
  42,4 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 46,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Frampol, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Frampola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Frampol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Frampol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Frampol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • Frampol
  29,5%
  woj. lubelskie
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,6%
  Lubelskie
  56,4%
  Kraj
  55,8%
 • 56,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,0%
  Lubelskie
  10,4%
  Kraj
  9,6%
 • 16,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,3%
  woj. lubelskie
  3,9%
  Polska
  5,0%
 • 2,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Miasto
  0,6%
  Lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności we Frampolu w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  4,9
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Frampol
  1,2
  Lubelskie
  1,3
  Kraj
  1,3
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych we Frampolu w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 0 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Frampol
  0,0
  Lubelskie
  -4,4
  Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny we Frampolu w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) we Frampolu w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) we Frampolu w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń we Frampolu w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 Urodzenia żywe
 • 1 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 7,7%
  92,3%
 • 9,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Frampol
  9,0
  Lubelskie
  8,6
  Polska
  9,3
 • 35,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,8
  Lubelskie
  37,5
  Polska
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 311 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 236 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 384 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 311 g
  woj. lubelskie
  3 363 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 59 Waga 4000g - 4499g
 • 59
 • 254 Waga 3500g - 3999g
 • 254
 • 313 Waga 3000g - 3499g
 • 313
 • 125 Waga 2500g - 2999g
 • 125
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 7 Waga 600g - 999g
 • 7
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,20 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Frampol
  1,20
  Województwo
  1,27
  Kraj
  1,38
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,59
  woj. lubelskie
  0,61
  Polska
  0,67
 • 0,66 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Frampol
  0,66
  Lubelskie
  0,66
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów we Frampolu w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 13 Zgony
 • 7 Kobiety
  (Zgony)
 • 6 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,8%
  46,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,0
  woj. lubelskie
  13,0
  Polska
  12,5
 • 152,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  152,7
  Lubelskie
  151,1
  Cała Polska
  134,3
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,8
  woj. lubelskie
  3,9
  Kraj
  3,6
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,2
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie biłgorajskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  47,4%
  Województwo
  43,4%
  Cały kraj
  39,4%
 • 20,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,8%
  Lubelskie
  22,8%
  Kraj
  26,5%
 • 3,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,8%
  Lubelskie
  4,0%
  Cała Polska
  6,6%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  0,8
  Polska
  9,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  72,1
  Cały kraj
  70,4
 • 211,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Frampol
  211,6
  woj. lubelskie
  248,7
  Cała Polska
  283,2
 • 234,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,6
  Cała Polska
  261,3
 • 482,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 510,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 453,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Frampol
  482,4
  Województwo
  472,5
  Cały kraj
  421,0
 • 46,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 74,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Frampol
  46,8
  Województwo
  80,8
  Polska
  69,5
 • 19,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Frampol
  19,5
  Województwo
  27,6
  Polska
  35,1
 • 2,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  2,0
  Województwo
  6,2
  Polska
  7,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -6 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -6 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały we Frampolu w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Frampol, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Frampol - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku we Frampolu oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,49 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe we Frampolu to 529 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 369 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach we Frampolu to 5,20 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku we Frampolu to 111,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,95% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 79,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 76,94% mieszkań posiada łazienkę, 68,05% korzysta z centralnego ogrzewania, a 44,61% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu biłgorajskiego.

  Powiat biłgorajski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 529 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 369,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  369,40
  woj. lubelskie
  378,90
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 86,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  86,00 m2
  Lubelskie
  77,70 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 31,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Frampol
  31,80 m2
  Lubelskie
  29,40 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,88 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,88
  Lubelskie
  3,86
  Polska
  3,82
 • 2,71 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,71
  Województwo
  2,64
  Cała Polska
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Frampol
  0,70
  Województwo
  0,68
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,49 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  3,49
  woj. lubelskie
  4,03
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 26 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,20 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Frampol
  5,20
  Województwo
  4,18
  Cała Polska
  3,77
 • 18,16 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  18,16
  Lubelskie
  16,85
  Cała Polska
  21,77
 • 556 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 111,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Frampol
  111,2 m2
  Lubelskie
  96,3 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  0,39 m2
  Województwo
  0,39 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 93,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Frampol
  93,95%
  woj. lubelskie
  91,91%
  Kraj
  96,97%
 • 79,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  79,58%
  Lubelskie
  85,47%
  Cała Polska
  94,01%
 • 76,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  76,94%
  woj. lubelskie
  83,02%
  Cały kraj
  91,78%
 • 68,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Frampol
  68,05%
  Lubelskie
  76,30%
  Polska
  83,08%
 • 44,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Frampol
  44,61%
  Województwo
  46,14%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Frampol - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • We Frampolu na 1000 mieszkańców pracuje 132osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 70,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 29,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane we Frampolu wynosiło w 2020 roku 5,1% (5,0% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto we Frampolu wynosiło 4 522,48 PLN, co odpowiada 81.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Frampola 151 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 159 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 8.

  63,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Frampola pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,6% w przemyśle i budownictwie, a 5,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 132 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Frampol
  132,0
  Lubelskie
  189,0
  Polska
  252,0
 • 5,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,0% Kobiety
 • 5,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,1%
  woj. lubelskie
  8,2%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego we Frampolu w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet we Frampolu w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn we Frampolu w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 522 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 522 PLN
  Województwo
  4 915 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) we Frampolu w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 151 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 159 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 8 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,05 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 63,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 63,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 62,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,6% Przemysł i budownictwo
 • 7,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,6% Pozostałe
 • 21,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych we Frampolu w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 189 Pracujący ogółem
 • 133 Kobiety
 • 56 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci we Frampolu w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 51,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Frampol, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 67,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,5
  woj. lubelskie
  67,6
  Cały kraj
  68,0
 • 41,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  41,9
  woj. lubelskie
  38,2
  Kraj
  37,5
 • 163,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Frampol
  163,5
  woj. lubelskie
  129,5
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Frampol - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • We Frampolu w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 141 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 101 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 7 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (15) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (2) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (11) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną we Frampolu najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (134) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,7% (25) podmiotów, a 81,6% (115) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we Frampolu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (35.6%) oraz Budownictwo (10.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 141 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25 Przemysł i budownictwo
 • 115 Pozostała działalność
 • 7 Podmioty nowo zarejestrowane we Frampolu w 2020 roku
 • 5 Podmioty wyrejestrowane we Frampolu w 2020 roku
 • 101 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 134 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 134
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 141 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 141
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 101 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 36 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 36
 • 11 Budownictwo
 • 11
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 9 Przetwórstwo przemysłowe
 • 9
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 5 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 5
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Frampol - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku we Frampolu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 13 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem we Frampolu wynosi 85,50% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Frampola najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,67 (wykrywalność 83%) oraz przeciwko mieniu - 2,85 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,63 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,19 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Frampola.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Frampol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 13
 • 8 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 8
 • 2 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 2
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 4 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 4
 • 8,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,83
  Województwo
  13,81
  Cały kraj
  19,96
 • 5,67 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,67
  woj. lubelskie
  8,49
  Cały kraj
  12,25
 • 1,19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,19
  Województwo
  2,78
  Kraj
  5,17
 • 1,63 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,63
  Województwo
  1,81
  Kraj
  1,73
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,20
  Województwo
  0,34
  Cały kraj
  0,37
 • 2,85 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,85
  Województwo
  5,14
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Frampol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Frampol
  86%
  Województwo
  81%
  Kraj
  73%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Frampol
  83%
  Województwo
  79%
  Kraj
  65%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  75%
  Województwo
  75%
  Cała Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  woj. lubelskie
  94%
  Cały kraj
  87%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  64%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  54%

Frampol - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Frampola wyniosła w 2020 roku 27,9 mln złotych, co daje 4,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Frampola - 31.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (6.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,1 mln złotych, czyli 7,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Frampola wyniosła w 2020 roku 30,4 mln złotych, co daje 5,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (42.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.3%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (4.3%). W budżecie Frampola wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 414 złotych na mieszkańca (8,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,4 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,2%.
 • Wydatki budżetu we Frampolu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Frampola według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Frampol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Frampola według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,3 mln

  3,1 tys(100%)

  23,9 mln

  3,8 tys(100%)

  17,4 mln

  2,8 tys(100%)

  20,2 mln

  3,2 tys(100%)

  24,2 mln

  3,9 tys(100%)

  28,7 mln

  4,6 tys(100%)

  27,2 mln

  4,4 tys(100%)

  27,9 mln

  4,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,8 mln

  4,6 tys(35.1%)

  7,0 mln

  4,8 tys(29.2%)

  7,4 mln

  5,1 tys(42.4%)

  7,0 mln

  4,8 tys(34.6%)

  8,1 mln

  5,7 tys(33.6%)

  7,9 mln

  5,5 tys(27.5%)

  8,4 mln

  5,8 tys(31%)

  8,8 mln

  6,1 tys(31.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  1,3 tys(9.9%)

  2,1 mln

  1,5 tys(8.9%)

  2,1 mln

  1,5 tys(12.2%)

  2,2 mln

  1,5 tys(10.9%)

  2,2 mln

  1,5 tys(8.9%)

  2,9 mln

  2,0 tys(10%)

  2,9 mln

  2,0 tys(10.7%)

  3,1 mln

  2,1 tys(11%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  793,2 tys

  535(4.1%)

  882,6 tys

  606(3.7%)

  580,8 tys

  398(3.3%)

  632,7 tys

  436(3.1%)

  262,4 tys

  183(1.1%)

  2,1 mln

  1,4 tys(7.2%)

  1,2 mln

  813(4.3%)

  1,8 mln

  1,2 tys(6.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  643,1 tys

  434(3.3%)

  8,3 mln

  5,7 tys(34.8%)

  851,5 tys

  584(4.9%)

  863,6 tys

  596(4.3%)

  917,3 tys

  640(3.8%)

  4,4 mln

  3,1 tys(15.3%)

  1,7 mln

  1,2 tys(6.4%)

  1,8 mln

  1,2 tys(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  2,2 tys(16.5%)

  3,4 mln

  2,3 tys(14.1%)

  3,3 mln

  2,2 tys(18.8%)

  6,9 mln

  4,8 tys(34.2%)

  852,1 tys

  595(3.5%)

  964,8 tys

  671(3.4%)

  1,0 mln

  697(3.7%)

  992,0 tys

  693(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  629,7 tys

  425(3.3%)

  853,1 tys

  586(3.6%)

  736,9 tys

  505(4.2%)

  677,2 tys

  467(3.3%)

  616,6 tys

  430(2.5%)

  1,2 mln

  849(4.2%)

  828,8 tys

  576(3%)

  635,0 tys

  443(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  147,5 tys

  99,5(0.8%)

  124,1 tys

  85,2(0.5%)

  124,9 tys

  85,6(0.7%)

  164,6 tys

  114(0.8%)

  276,7 tys

  193(1.1%)

  279,8 tys

  195(1%)

  2,1 mln

  1,4 tys(7.6%)

  539,5 tys

  377(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  228,1 tys

  154(1.2%)

  195,3 tys

  134(0.8%)

  189,1 tys

  130(1.1%)

  241,8 tys

  167(1.2%)

  365,7 tys

  255(1.5%)

  389,3 tys

  271(1.4%)

  329,7 tys

  229(1.2%)

  503,6 tys

  352(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,1 mln

  1,4 tys(11%)

  330,6 tys

  227(1.4%)

  1,4 mln

  936(7.8%)

  367,1 tys

  253(1.8%)

  2,4 mln

  1,7 tys(9.9%)

  1,0 mln

  705(3.5%)

  416,5 tys

  289(1.5%)

  411,2 tys

  287(1.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  164,2 tys

  111(0.8%)

  183,5 tys

  126(0.8%)

  163,9 tys

  112(0.9%)

  119,8 tys

  82,6(0.6%)

  86,4 tys

  60,3(0.4%)

  97,9 tys

  68,1(0.3%)

  124,7 tys

  86,6(0.5%)

  152,9 tys

  107(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  12,4 tys

  8,4(0.1%)

  27,1 tys

  18,6(0.1%)

  67,9 tys

  46,6(0.4%)

  53,9 tys

  37,2(0.3%)

  19,7 tys

  13,7(0.1%)

  58,3 tys

  40,6(0.2%)

  20,6 tys

  14,3(0.1%)

  121,6 tys

  84,9(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  86,5 tys

  58,3(0.4%)

  106,8 tys

  73,3(0.4%)

  89,5 tys

  61,4(0.5%)

  648,2 tys

  447(3.2%)

  693,1 tys

  484(2.9%)

  169,8 tys

  118(0.6%)

  181,2 tys

  126(0.7%)

  112,6 tys

  78,7(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  101,3 tys

  68,4(0.5%)

  110,3 tys

  75,7(0.5%)

  90,7 tys

  62,2(0.5%)

  185,8 tys

  128(0.9%)

  111,5 tys

  77,8(0.5%)

  115,1 tys

  80,1(0.4%)

  108,2 tys

  75,1(0.4%)

  104,9 tys

  73,3(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  177,5 tys

  120(0.9%)

  164,3 tys

  113(0.7%)

  111,5 tys

  76,5(0.6%)

  86,0 tys

  59,3(0.4%)

  90,4 tys

  63,1(0.4%)

  97,6 tys

  67,9(0.3%)

  108,6 tys

  75,4(0.4%)

  86,8 tys

  60,6(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,1 tys

  0,8(0%)

  96,7 tys

  66,4(0.4%)

  96,1 tys

  65,9(0.6%)

  7,8 tys

  5,4(0%)

  1,3 tys

  0,9(0%)

  93,3 tys

  64,9(0.3%)

  83,5 tys

  58,0(0.3%)

  83,8 tys

  58,5(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  63,5 tys

  42,9(0.3%)

  35,0 tys

  24,0(0.1%)

  29,9 tys

  20,5(0.2%)

  36,2 tys

  25,0(0.2%)

  41,0 tys

  28,6(0.2%)

  48,4 tys

  33,7(0.2%)

  37,0 tys

  25,7(0.1%)

  29,2 tys

  20,4(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,4 tys

  9,0(0.1%)

  12,4 tys

  8,5(0.1%)

  12,8 tys

  8,7(0.1%)

  13,2 tys

  9,1(0.1%)

  13,2 tys

  9,2(0.1%)

  77,7 tys

  54,1(0.3%)

  15,4 tys

  10,7(0.1%)

  16,8 tys

  11,7(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  10,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,3 mln

  1,5 tys(11.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,7 tys

  73,1(0.6%)

  3,0 tys

  2,1(0%)

  3,0 tys

  2,1(0%)

  3,0 tys

  2,1(0%)

  3,0 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu we Frampolu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Frampola według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Frampol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Frampola według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,9 mln

  3,5 tys(100%)

  22,7 mln

  3,6 tys(100%)

  17,2 mln

  2,7 tys(100%)

  20,6 mln

  3,3 tys(100%)

  23,2 mln

  3,7 tys(100%)

  27,8 mln

  4,5 tys(100%)

  27,6 mln

  4,5 tys(100%)

  30,4 mln

  5,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,4 mln

  6,3 tys(42.7%)

  9,0 mln

  6,2 tys(39.4%)

  8,6 mln

  5,9 tys(50%)

  8,9 mln

  6,1 tys(43.3%)

  8,9 mln

  6,2 tys(38.6%)

  9,8 mln

  6,8 tys(35.4%)

  10,9 mln

  7,5 tys(39.3%)

  13,0 mln

  9,0 tys(42.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,9 mln

  2,0 tys(13.3%)

  3,2 mln

  2,2 tys(14.2%)

  3,5 mln

  2,4 tys(20.6%)

  3,8 mln

  2,6 tys(18.3%)

  4,1 mln

  2,9 tys(17.7%)

  4,1 mln

  2,8 tys(14.7%)

  4,6 mln

  3,2 tys(16.6%)

  4,7 mln

  3,3 tys(15.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  127,9 tys

  86,3(0.6%)

  118,1 tys

  81,1(0.5%)

  136,5 tys

  93,6(0.8%)

  135,6 tys

  93,5(0.7%)

  109,2 tys

  76,2(0.5%)

  111,4 tys

  77,5(0.4%)

  228,0 tys

  158(0.8%)

  1,3 mln

  920(4.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,5 mln

  2,3 tys(15.8%)

  4,6 mln

  3,1 tys(20.1%)

  328,3 tys

  225(1.9%)

  412,4 tys

  284(2%)

  425,9 tys

  297(1.8%)

  2,7 mln

  1,9 tys(9.8%)

  1,5 mln

  1,1 tys(5.6%)

  657,9 tys

  459(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  107,3 tys

  72,4(0.5%)

  408,5 tys

  280(1.8%)

  361,9 tys

  248(2.1%)

  327,3 tys

  226(1.6%)

  995,3 tys

  695(4.3%)

  747,3 tys

  520(2.7%)

  562,9 tys

  391(2%)

  619,6 tys

  433(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  294,5 tys

  199(1.3%)

  1,9 mln

  1,3 tys(8.1%)

  932,6 tys

  639(5.4%)

  454,0 tys

  313(2.2%)

  521,6 tys

  364(2.3%)

  2,0 mln

  1,4 tys(7.3%)

  900,1 tys

  625(3.3%)

  504,8 tys

  353(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  40,0 tys

  27,0(0.2%)

  331,4 tys

  227(1.5%)

  102,2 tys

  70,0(0.6%)

  30,0 tys

  20,7(0.1%)

  20,0 tys

  14,0(0.1%)

  740,0 tys

  515(2.7%)

  379,7 tys

  264(1.4%)

  384,0 tys

  268(1.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  1,8 tys(12.5%)

  2,9 mln

  2,0 tys(12.6%)

  2,7 mln

  1,8 tys(15.7%)

  6,3 mln

  4,3 tys(30.5%)

  323,9 tys

  226(1.4%)

  322,6 tys

  224(1.2%)

  282,6 tys

  196(1%)

  263,8 tys

  184(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  101,3 tys

  68,4(0.5%)

  155,4 tys

  107(0.7%)

  87,1 tys

  59,7(0.5%)

  70,6 tys

  48,7(0.3%)

  148,5 tys

  104(0.6%)

  67,9 tys

  47,2(0.2%)

  71,1 tys

  49,4(0.3%)

  97,4 tys

  68,0(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,1 tys

  0,8(0%)

  96,7 tys

  66,4(0.4%)

  96,1 tys

  65,9(0.6%)

  7,8 tys

  5,4(0%)

  1,3 tys

  0,9(0%)

  93,3 tys

  64,9(0.3%)

  83,5 tys

  58,0(0.3%)

  83,8 tys

  58,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  135,5 tys

  91,4(0.6%)

  127,8 tys

  87,7(0.6%)

  83,0 tys

  56,9(0.5%)

  56,7 tys

  39,1(0.3%)

  42,1 tys

  29,4(0.2%)

  45,7 tys

  31,8(0.2%)

  52,5 tys

  36,4(0.2%)

  76,6 tys

  53,5(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  3,4(0%)

  23,5

  0,0(0%)

  80,5 tys

  56,0(0.3%)

  34,4 tys

  23,9(0.1%)

  44,5 tys

  31,1(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  7,6 tys

  5,1(0%)

  33,3 tys

  22,8(0.1%)

  9,8 tys

  6,7(0.1%)

  34,0 tys

  23,4(0.2%)

  29,3 tys

  20,4(0.1%)

  16,5 tys

  11,5(0.1%)

  67,5 tys

  46,8(0.2%)

  36,3 tys

  25,4(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,0 tys

  4,0(0%)

  6,0 tys

  4,1(0%)

  6,0 tys

  4,1(0%)

  6,0 tys

  4,1(0%)

  5,0 tys

  3,5(0%)

  6,0 tys

  4,2(0%)

  6,0 tys

  4,2(0%)

  6,0 tys

  4,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  69,0(0.5%)

  323,0 tys

  225(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,9 tys

  14,5(0.1%)

  300

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  499,5 tys

  337(2.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  199,7 tys

  137(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  252,8 tys

  176(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  191

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,1 mln

  1,4 tys(9.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,9 tys

  61,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Frampol - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 287 mieszkańców Frampola jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 134 kobiet oraz 153 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 16,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców Frampola, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 25,8% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy Frampola mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających we Frampolu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,7%) oraz wyższe (16,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz podstawowe ukończone (24,8%).

  W roku 2018 we Frampolu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 96 dzieci (52 dziewczynki oraz 44 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc. Dla porównania w 2008 roku we Frampolu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 68 dzieci (39 dziewczynek oraz 29 chłopców). Dostępnych było 70 miejsc.

  15,3% mieszkańców Frampola w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,7% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 100 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,20 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 221 uczniów (113 kobiet oraz 108 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku we Frampolu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 8 oddziałach uczyło się 154 uczniów (68 kobiet oraz 86 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (35,8% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 199,10.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,8% mieszkańców (20,1% wśród dziewczyn i 17,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,1% mieszkańców Frampola w wieku potencjalnej nauki (18,7% kobiet i 32,7% mężczyzn).

 • 13,5% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  13,5%
  Województwo
  17,0%
  Kraj
  17,9%
 • 16,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,1%
  Lubelskie
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 30,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  Lubelskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Frampol
  9,6%
  Lubelskie
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,9%
  woj. lubelskie
  18,4%
  Polska
  18,1%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Frampol
  22,7%
  Lubelskie
  20,3%
  Polska
  22,9%
 • 16,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,9%
  Województwo
  5,6%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  25,8%
  Województwo
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 26,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,0%
  Lubelskie
  2,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2100 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  2 100,0
  woj. lubelskie
  844,0
  Polska
  873,0
 • 0,20 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Frampol
  0,20
  woj. lubelskie
  1,01
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Frampol) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 96 Dzieci
 • 52 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 44 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,2%
  45,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 13 3 lata
 • 13
 • 27 4 lata
 • 27
 • 23 5 lata
 • 23
 • 29 6 lat
 • 29
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 4 3 lata
 • 4
 • 16 4 lata
 • 16
 • 14 5 lata
 • 14
 • 15 6 lat
 • 15
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 9 3 lata
 • 9
 • 11 4 lata
 • 11
 • 9 5 lata
 • 9
 • 14 6 lat
 • 14
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych we Frampolu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół we Frampolu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole we Frampolu
  Publiczne
  84 685-75-21
  84 685-75-21
  ul. Gorajska 16
  23-440 Frampol
  466-
 • Szkoły podstawowe we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Frampol) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 221 Uczniowie
 • 113 Kobiety
  (uczniowie)
 • 108 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,1%
  48,9%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Absolwenci 2016
 • 19 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,4
  Lubelskie
  15,8
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 199,10 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Frampol
  199,10
  Lubelskie
  93,78
  Polska
  95,46
 • 198,20 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Frampol
  198,20
  Województwo
  92,63
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Frampol) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Frampol) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych we Frampolu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół we Frampolu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu (Józef Piłsudski)
  Publiczna
  84 685-75-21
  84 685-75-21
  ul. Gorajska 16
  23-440 Frampol
  8171-
 • Edukacyjne grupy wieku we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 35,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Frampol, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Frampol, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Frampol, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Frampol - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa we Frampolu

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg we Frampolu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja we Frampolu
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku we Frampolu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). We Frampolu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 13 (uczestnicy: 600)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 120)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 30)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 250)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 100)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 30)
  • taneczne: 4 (członkowie: 100)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 we Frampolu działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 12 945 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 15 872 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  Według danych z 2016 we Frampolu działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 75 członków. Zarejestrowano 269 ćwiczących (mężczyźni: 202, kobiety: 67, chłopcy do lat 18: 178, dziewczęta do lat 18: 63). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych we Frampolu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki we Frampolu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Frampola znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków we Frampolu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z pocz. XVIII w.dnia 1958-06-27, wykaz dokumentów: Kl.V-Oa/13/58 z 1958-06-27; A/75 z 1967-12-28
  • Kościół z 1877 - 1878dnia 1982-10-15, wykaz dokumentów: A/231 z 1982-10-15
  • Dzwonnica z 1899 r.dnia 1982-10-15, wykaz dokumentów: A/231 z 1982-10-15
  • Cmentarz przykościelny z 1877 r.dnia 1982-10-15, wykaz dokumentów: A/231 z 1982-10-15
  • Cmentarz żydowski z poł. XVIII w.dnia 1990-05-07, wykaz dokumentów: A/487 z 1990-05-07
  • Plebania z 2. poł. XIX w. (ul. Kościelna 23)dnia 2010-11-16, wykaz dokumentów: A/1351 z 2010-11-16
 • Formy ochrony przyrody we Frampolu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Frampola znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody we Frampolu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Lasy Janowskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 60235.75 ha

Frampol - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 13 wypadków drogowych we Frampolu odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 13 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 907,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 209,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku we Frampolu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu biłgorajskiego.

  Powiat biłgorajski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe we Frampolu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 13 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 4 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe we Frampolu w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 907,82 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  907,8
  Lubelskie
  724,8
  Polska
  971,2
 • 209,50 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  209,5
  woj. lubelskie
  106,0
  Polska
  92,2
 • 907,82 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  907,8
  Lubelskie
  844,5
  Cały kraj
  1 176,3
 • 23,08 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  23,1
  woj. lubelskie
  14,6
  Polska
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Frampol
  100,0
  woj. lubelskie
  116,5
  Kraj
  121,1
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Frampol przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 74droga krajowa nr 74(Walichnowy - Biała Pierwsza - Biała - Biała Rządowa - Dąbrowa - Wieluń - Olewin - Sieniec - Raducki Folwark - Stanisławów - Osjaków - Kuźnica Strobińska - Chorzyna - Mierzynów - Rusiec - Krasowa - Szczerców - Kluki - Nowy Świat - Bełchatów - Dobrzelów - Huta - Mzurki - Gomulin-Kolonia - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Jaksonek - Wójcin - Krasik - Paradyż - Budków - Trojanowice - Żarnów - Nowa Góra - Łysa Góra - Grębenice - Koliszowy - Ruda Maleniecka - Jacentów - Sielpia Wielka - Barak - Rozgół - Smyków - Lisie Jamy - Przełom - Mniów - Przyjmo - Ćmińsk Kościelny - Wyrowce - Cisowa - Miedziana Góra - Kostomłoty Drugie - Kostomłoty Pierwsze - Kielce - Cedzyna - Radlin - Górno - Wola Jachowa - Skorzeszyce - Napęków - Belno - Makoszyn - Lechów - Lechówek - Złota Woda - Łagów - Zagościniec - Piórków - Baćkowice - Olszownica - Gołoszyce - Marcinkowice - Opatów - Adamów - Balbinów - Gierczyce - Hultajka - Podlisów - Stodoły - Podkoszyce - Kunice - Bidziny - Wyszmontów - Zawada - Bałtówka - Szymanówka - Dębno II - Maruszów - Annopol - Gościeradów Folwark - Gościeradów Plebański - Gościeradów Ukazowy - Wólka Gościeradowska - Liśnik Duży - Liśnik Mały - Olbięcin - Kowalin - Kraśnik - Stróża - Słodków Pierwszy - Polichna - Modliborzyce - Janówek - Borownica - Janów Lubelski - Zofianka Górna - Krzemień - Dzwola - Frampol - Wola Radzięcka - Gorajec Zastawie - Gorajec Stara Wieś - Gorajec Zagroble - Szperówka - Szczebrzeszyn - Bodaczów - Wielącza Poduchowna - Zawada - Płoskie - Zamość - Szopinek - Jarosławiec - Karp - Miączyn - Zawalów - Horyszów - Hostynne - Werbkowice - Alojzów - Hrubieszów - Teptików - Husynne - Strzyżów - Zosin - granica (Ukraina))
  • DW 835droga wojewódzka nr 835(Lublin - Kolonia Wólka Abramowicka - Ćmiłów - Głuszczyzna - Czarniejów - Jabłonna - Piotrków - Gierniak - Giełczew - Wysokie - Nowy Dwór - Guzówka - Tarnawa Mała - Huta Torubińska - Zagrody - Goraj - Frampol - Korytków - Biłgoraj - Okrągłe - Korczów - Nowy Majdan - Markowicze - Księżpol - Płusy - Tarnogród - Majdan Sieniawski - Adamówka - Rudka - Wylewa - Sieniawa - Ubieszyn - Tryńcza - Wólka Małkowa - Gniewczyna Tryniecka - Gniewczyna Łańcucka - Gorliczyna - Przeworsk - Wojciechówka - Urzejowice - Mikulice - Niżatyce - Kańczuga - Siedleczka - Manasterz - Hadle Kańczuckie - Hadle Szklarskie - Widaczów - Jawornik Polski - Szklary - Dynów - Nozdrzec - Wara - Niewistka - Krzemienna - Dydnia - Jabłonka - Niebocko - Grabownica Starzeńska)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • We Frampolu istnieje 27 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Aleja Tysiąclecia

  ul. Biłgorajska

  ul. Butlerowska

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Fabryka

  ul. Gorajska

  ul. Graniczna

  ul. Janowska

  ul. Kościelna

  ul. Leśna

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Orzechowa

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Radzięcka

  ul. Rynek

  ul. Stolarska

  ul. Szkolna

  ul. Targowa

  ul. Tkacka

  ul. Wesoła

  ul. Zakościele

  ul. Zamojska

  ul. Łąkowa