Frampol w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Frampol - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Frampol to miasto leżące w wschodniej Polsce. Należy do województwa lubelskiego, powiatu biłgorajskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Frampol.
 • 1 431 Liczba mieszkańców
 • 4,7 km² Powierzchnia
 • 306,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 245 m n.p.m Wysokość
 • 1705 Data założenia
 • 1773 do 1864 ; od 1993 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 84 Numer kierunkowy
 • LBL Tablice rejestracyjne
 • Józef Rudy Burmistrz miasta
Frampol na mapie
Identyfikatory
 • 22.670750.6715 Współrzędne GPS
 • 0602054 TERYT (TERC)
 • 0887196 SIMC
Herb miasta Frampol
Frampol herb

Frampol - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
23-440Poczta Frampol

Frampol - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów we Frampolu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Biłgoraju
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 103
23-400 Biłgoraj
Urząd Miejski we Frampolu
(84) 685-75-27 33
(84) 685-75-63
ul. Radzięcka 8
23-440 Frampol

Frampol - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Frampol jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 431, z czego 49,4% stanowią kobiety, a 50,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Frampola zawarli w 2021 roku 5 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,5% mieszkańców Frampola jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 2,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Frampol ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,91 na 1000 mieszkańców Frampola. W 2021 roku urodziło się 7 dzieci, w tym 85,7% dziewczynek i 14,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 328 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 43,4% zgonów we Frampolu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 14,5% zgonów we Frampolu były nowotwory, a 2,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Frampola przypada 9.81 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 17 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 18 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Frampola -1. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,0% mieszkańców Frampola jest w wieku produkcyjnym, 15,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Frampola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 431 Liczba mieszkańców
 • 707 Kobiety
 • 724 Mężczyźni
 • 49,4%
  50,6%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja we Frampolu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet we Frampolu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn we Frampolu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Frampola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,8 lat
  Lubelskie
  42,6 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 45,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Frampol, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Frampola
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Frampol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Frampol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Frampol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • Frampol
  29,5%
  woj. lubelskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Frampol
  57,6%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Kraj
  55,8%
 • 56,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Frampol
  10,0%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Polska
  9,6%
 • 16,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  2,3%
  Lubelskie
  3,9%
  Kraj
  5,0%
 • 2,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Miasto
  0,6%
  Lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności we Frampolu w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,5
  woj. lubelskie
  4,3
  Polska
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,3
  Lubelskie
  1,5
  Polska
  1,6
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych we Frampolu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -7 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,91 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,9
  Województwo
  -6,7
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny we Frampolu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) we Frampolu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) we Frampolu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń we Frampolu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 85,7%
  14,3%
 • 4,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Frampol
  4,9
  Lubelskie
  8,0
  Kraj
  8,7
 • 31,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Frampol
  31,0
  Lubelskie
  35,0
  Polska
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 25 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 25
 • 75 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 328 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 232 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 422 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Frampol
  3 328 g
  Lubelskie
  3 345 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 222 Waga 3500g - 3999g
 • 222
 • 274 Waga 3000g - 3499g
 • 274
 • 99 Waga 2500g - 2999g
 • 99
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,07
  Lubelskie
  1,20
  Polska
  1,32
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,53
  woj. lubelskie
  0,58
  Cały kraj
  0,64
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Frampol
  0,50
  Województwo
  0,54
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów we Frampolu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 Zgony
 • 8 Kobiety
  (Zgony)
 • 6 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 57,1%
  42,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,8
  woj. lubelskie
  14,7
  Polska
  13,6
 • 201,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Frampol
  201,7
  Lubelskie
  184,0
  Polska
  156,7
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,6
  woj. lubelskie
  4,6
  Polska
  3,9
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  Lubelskie
  3,7
  Cała Polska
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,7
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie biłgorajskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Frampol
  43,4%
  woj. lubelskie
  42,2%
  Cały kraj
  34,8%
 • 14,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  14,5%
  Lubelskie
  17,4%
  Cały kraj
  19,6%
 • 2,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  3,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 316 Zgony spowodowane COVID-19
 • 12,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  12,8
  Polska
  13,3
 • 89,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  89,0
  Cały kraj
  74,4
 • 210,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Frampol
  210,5
  woj. lubelskie
  259,7
  Polska
  268,1
 • 234,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  234,9
  Cała Polska
  246,5
 • 632,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 700,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 562,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  632,6
  Lubelskie
  630,6
  Cała Polska
  475,8
 • 75,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 109,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  75,2
  Województwo
  80,0
  Cała Polska
  70,6
 • 18,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Frampol
  18,0
  Województwo
  29,1
  Cały kraj
  32,6
 • 4,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Frampol
  4,0
  Województwo
  7,9
  Polska
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Frampol
  0,3%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 18 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -1 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały we Frampolu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Frampol, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Frampol - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku we Frampolu oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,19 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe we Frampolu to 529 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 369 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach we Frampolu to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku we Frampolu to 136,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,95% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 79,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 76,94% mieszkań posiada łazienkę, 68,05% korzysta z centralnego ogrzewania, a 44,61% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu biłgorajskiego.

  Powiat biłgorajski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 529 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 369,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  369,40
  Województwo
  378,90
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 86,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  86,00 m2
  Województwo
  77,70 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 31,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,80 m2
  woj. lubelskie
  29,40 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,88 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,88
  Lubelskie
  3,86
  Polska
  3,82
 • 2,71 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Frampol
  2,71
  Lubelskie
  2,64
  Cała Polska
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,70
  Lubelskie
  0,68
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,19 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,19
  Województwo
  4,37
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 36 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Frampol
  6,00
  Województwo
  4,25
  Polska
  3,90
 • 25,16 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  25,16
  woj. lubelskie
  18,55
  Polska
  24,07
 • 816 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 136,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Frampol
  136,0 m2
  Województwo
  98,1 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,57 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,57 m2
  Lubelskie
  0,43 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 93,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Frampol
  93,95%
  Lubelskie
  91,91%
  Cała Polska
  96,97%
 • 79,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  79,58%
  Województwo
  85,47%
  Cały kraj
  94,01%
 • 76,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Frampol
  76,94%
  woj. lubelskie
  83,02%
  Kraj
  91,78%
 • 68,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  68,05%
  Lubelskie
  76,30%
  Cała Polska
  83,08%
 • 44,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  44,61%
  woj. lubelskie
  46,14%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Frampol - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • We Frampolu na 1000 mieszkańców pracuje 116osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 0,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 0,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane we Frampolu wynosiło w 2021 roku 5,0% (5,1% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto we Frampolu wynosiło 4 781,00 PLN, co odpowiada 79.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Frampola 151 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 159 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 8.

  63,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Frampola pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,2% w przemyśle i budownictwie, a 5,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 116 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Frampol
  116,0
  Lubelskie
  193,0
  Polska
  257,0
 • 5,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,1% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • Frampol
  5,0%
  Województwo
  7,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego we Frampolu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet we Frampolu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn we Frampolu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 781 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Frampol
  4 781 PLN
  Lubelskie
  5 319 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) we Frampolu w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 151 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 159 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 8 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,05 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 63,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 63,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 63,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,2% Przemysł i budownictwo
 • 7,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 4,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,8% Pozostałe
 • 21,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych we Frampolu w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 166 Pracujący ogółem
 • 0 Kobiety
 • 0 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci we Frampolu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 49,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Frampol, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  69,3
  woj. lubelskie
  68,4
  Cała Polska
  69,0
 • 43,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  43,6
  Województwo
  38,9
  Cała Polska
  38,2
 • 168,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  168,8
  woj. lubelskie
  131,6
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Frampol - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • We Frampolu w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 138 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 99 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 5 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (15) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (2) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (11) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną we Frampolu najwięcej (6) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (131) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,1% (25) podmiotów, a 81,2% (112) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we Frampolu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.3%) oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (11.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 138 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25 Przemysł i budownictwo
 • 112 Pozostała działalność
 • 5 Podmioty nowo zarejestrowane we Frampolu w 2021 roku
 • 5 Podmioty wyrejestrowane we Frampolu w 2021 roku
 • 99 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 131 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 131
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 138 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 138
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 99 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 34 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 34
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 11 Budownictwo
 • 11
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 10 Przetwórstwo przemysłowe
 • 10
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 4 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 4
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Frampol - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku we Frampolu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 19 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,08 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem we Frampolu wynosi 86,50% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Frampola najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,86 (wykrywalność 81%) oraz o charakterze kryminalnym - 5,20 (wykrywalność 83%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,65 (84%), drogowe - 1,90 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Frampola.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Frampol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 19
 • 7 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 7
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 13,08 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,08
  woj. lubelskie
  15,97
  Kraj
  21,51
 • 5,20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Frampol
  5,20
  woj. lubelskie
  9,04
  Kraj
  12,82
 • 5,65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,65
  Województwo
  4,10
  Cały kraj
  5,89
 • 1,90 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,90
  woj. lubelskie
  1,93
  Cały kraj
  1,85
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,16
  Województwo
  0,33
  Kraj
  0,35
 • 6,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,86
  Województwo
  6,92
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Frampol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  87%
  Województwo
  80%
  Cały kraj
  71%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  83%
  Województwo
  78%
  Kraj
  64%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Frampol
  85%
  Województwo
  72%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Frampol
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  94%
  Województwo
  95%
  Cała Polska
  89%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  82%
  Województwo
  66%
  Polska
  53%

Frampol - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Frampola wyniosła w 2021 roku 34,3 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Frampola - 27.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (16.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,8 mln złotych, czyli 19,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Frampola wyniosła w 2021 roku 35,7 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (42.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.7%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (7.4%). W budżecie Frampola wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 476 złotych na mieszkańca (8,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,8 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,8%.
 • Wydatki budżetu we Frampolu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Frampola według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Frampol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Frampola według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,9 mln

  3,8 tys(100%)

  17,4 mln

  2,8 tys(100%)

  20,2 mln

  3,2 tys(100%)

  24,2 mln

  3,9 tys(100%)

  28,7 mln

  4,6 tys(100%)

  27,2 mln

  4,4 tys(100%)

  27,9 mln

  4,6 tys(100%)

  34,3 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,0 mln

  4,8 tys(29.2%)

  7,4 mln

  5,1 tys(42.4%)

  7,0 mln

  4,8 tys(34.6%)

  8,1 mln

  5,7 tys(33.6%)

  7,9 mln

  5,5 tys(27.5%)

  8,4 mln

  5,8 tys(31%)

  8,8 mln

  6,1 tys(31.5%)

  9,5 mln

  6,7 tys(27.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  124,1 tys

  85,2(0.5%)

  124,9 tys

  85,6(0.7%)

  164,6 tys

  114(0.8%)

  276,7 tys

  193(1.1%)

  279,8 tys

  195(1%)

  2,1 mln

  1,4 tys(7.6%)

  539,5 tys

  377(1.9%)

  5,6 mln

  3,9 tys(16.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  1,5 tys(8.9%)

  2,1 mln

  1,5 tys(12.2%)

  2,2 mln

  1,5 tys(10.9%)

  2,2 mln

  1,5 tys(8.9%)

  2,9 mln

  2,0 tys(10%)

  2,9 mln

  2,0 tys(10.7%)

  3,1 mln

  2,1 tys(11%)

  3,0 mln

  2,1 tys(8.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,3 mln

  5,7 tys(34.8%)

  851,5 tys

  584(4.9%)

  863,6 tys

  596(4.3%)

  917,3 tys

  640(3.8%)

  4,4 mln

  3,1 tys(15.3%)

  1,7 mln

  1,2 tys(6.4%)

  1,8 mln

  1,2 tys(6.3%)

  2,9 mln

  2,0 tys(8.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  882,6 tys

  606(3.7%)

  580,8 tys

  398(3.3%)

  632,7 tys

  436(3.1%)

  262,4 tys

  183(1.1%)

  2,1 mln

  1,4 tys(7.2%)

  1,2 mln

  813(4.3%)

  1,8 mln

  1,2 tys(6.4%)

  1,4 mln

  969(4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  2,3 tys(14.1%)

  3,3 mln

  2,2 tys(18.8%)

  6,9 mln

  4,8 tys(34.2%)

  852,1 tys

  595(3.5%)

  964,8 tys

  671(3.4%)

  1,0 mln

  697(3.7%)

  992,0 tys

  693(3.6%)

  1,2 mln

  808(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  853,1 tys

  586(3.6%)

  736,9 tys

  505(4.2%)

  677,2 tys

  467(3.3%)

  616,6 tys

  430(2.5%)

  1,2 mln

  849(4.2%)

  828,8 tys

  576(3%)

  635,0 tys

  443(2.3%)

  714,4 tys

  499(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  330,6 tys

  227(1.4%)

  1,4 mln

  936(7.8%)

  367,1 tys

  253(1.8%)

  2,4 mln

  1,7 tys(9.9%)

  1,0 mln

  705(3.5%)

  416,5 tys

  289(1.5%)

  411,2 tys

  287(1.5%)

  496,7 tys

  347(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  195,3 tys

  134(0.8%)

  189,1 tys

  130(1.1%)

  241,8 tys

  167(1.2%)

  365,7 tys

  255(1.5%)

  389,3 tys

  271(1.4%)

  329,7 tys

  229(1.2%)

  503,6 tys

  352(1.8%)

  285,9 tys

  200(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  106,8 tys

  73,3(0.4%)

  89,5 tys

  61,4(0.5%)

  648,2 tys

  447(3.2%)

  693,1 tys

  484(2.9%)

  169,8 tys

  118(0.6%)

  181,2 tys

  126(0.7%)

  112,6 tys

  78,7(0.4%)

  181,4 tys

  127(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  183,5 tys

  126(0.8%)

  163,9 tys

  112(0.9%)

  119,8 tys

  82,6(0.6%)

  86,4 tys

  60,3(0.4%)

  97,9 tys

  68,1(0.3%)

  124,7 tys

  86,6(0.5%)

  152,9 tys

  107(0.5%)

  145,7 tys

  102(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  110,3 tys

  75,7(0.5%)

  90,7 tys

  62,2(0.5%)

  185,8 tys

  128(0.9%)

  111,5 tys

  77,8(0.5%)

  115,1 tys

  80,1(0.4%)

  108,2 tys

  75,1(0.4%)

  104,9 tys

  73,3(0.4%)

  125,5 tys

  87,7(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  27,1 tys

  18,6(0.1%)

  67,9 tys

  46,6(0.4%)

  53,9 tys

  37,2(0.3%)

  19,7 tys

  13,7(0.1%)

  58,3 tys

  40,6(0.2%)

  20,6 tys

  14,3(0.1%)

  121,6 tys

  84,9(0.4%)

  74,6 tys

  52,1(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  164,3 tys

  113(0.7%)

  111,5 tys

  76,5(0.6%)

  86,0 tys

  59,3(0.4%)

  90,4 tys

  63,1(0.4%)

  97,6 tys

  67,9(0.3%)

  108,6 tys

  75,4(0.4%)

  86,8 tys

  60,6(0.3%)

  62,0 tys

  43,3(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,4 tys

  8,5(0.1%)

  12,8 tys

  8,7(0.1%)

  13,2 tys

  9,1(0.1%)

  13,2 tys

  9,2(0.1%)

  77,7 tys

  54,1(0.3%)

  15,4 tys

  10,7(0.1%)

  16,8 tys

  11,7(0.1%)

  15,4 tys

  10,8(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  10,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  4,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  96,7 tys

  66,4(0.4%)

  96,1 tys

  65,9(0.6%)

  7,8 tys

  5,4(0%)

  1,3 tys

  0,9(0%)

  93,3 tys

  64,9(0.3%)

  83,5 tys

  58,0(0.3%)

  83,8 tys

  58,5(0.3%)

  1,3 tys

  0,9(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  35,0 tys

  24,0(0.1%)

  29,9 tys

  20,5(0.2%)

  36,2 tys

  25,0(0.2%)

  41,0 tys

  28,6(0.2%)

  48,4 tys

  33,7(0.2%)

  37,0 tys

  25,7(0.1%)

  29,2 tys

  20,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  106,7 tys

  73,1(0.6%)

  3,0 tys

  2,1(0%)

  3,0 tys

  2,1(0%)

  3,0 tys

  2,1(0%)

  3,0 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu we Frampolu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Frampola według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Frampol, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Frampola według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,7 mln

  3,6 tys(100%)

  17,2 mln

  2,7 tys(100%)

  20,6 mln

  3,3 tys(100%)

  23,2 mln

  3,7 tys(100%)

  27,8 mln

  4,5 tys(100%)

  27,6 mln

  4,5 tys(100%)

  30,4 mln

  5,0 tys(100%)

  35,7 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,0 mln

  6,2 tys(39.4%)

  8,6 mln

  5,9 tys(50%)

  8,9 mln

  6,1 tys(43.3%)

  8,9 mln

  6,2 tys(38.6%)

  9,8 mln

  6,8 tys(35.4%)

  10,9 mln

  7,5 tys(39.3%)

  13,0 mln

  9,0 tys(42.7%)

  15,3 mln

  10,7 tys(42.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,2 mln

  2,2 tys(14.2%)

  3,5 mln

  2,4 tys(20.6%)

  3,8 mln

  2,6 tys(18.3%)

  4,1 mln

  2,9 tys(17.7%)

  4,1 mln

  2,8 tys(14.7%)

  4,6 mln

  3,2 tys(16.6%)

  4,7 mln

  3,3 tys(15.3%)

  5,2 mln

  3,7 tys(14.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  118,1 tys

  81,1(0.5%)

  136,5 tys

  93,6(0.8%)

  135,6 tys

  93,5(0.7%)

  109,2 tys

  76,2(0.5%)

  111,4 tys

  77,5(0.4%)

  228,0 tys

  158(0.8%)

  1,3 mln

  920(4.3%)

  2,6 mln

  1,8 tys(7.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,6 mln

  3,1 tys(20.1%)

  328,3 tys

  225(1.9%)

  412,4 tys

  284(2%)

  425,9 tys

  297(1.8%)

  2,7 mln

  1,9 tys(9.8%)

  1,5 mln

  1,1 tys(5.6%)

  657,9 tys

  459(2.2%)

  1,1 mln

  741(3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,0 tys

  4,1(0%)

  6,0 tys

  4,1(0%)

  6,0 tys

  4,1(0%)

  5,0 tys

  3,5(0%)

  6,0 tys

  4,2(0%)

  6,0 tys

  4,2(0%)

  6,0 tys

  4,2(0%)

  1,0 mln

  728(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  408,5 tys

  280(1.8%)

  361,9 tys

  248(2.1%)

  327,3 tys

  226(1.6%)

  995,3 tys

  695(4.3%)

  747,3 tys

  520(2.7%)

  562,9 tys

  391(2%)

  619,6 tys

  433(2%)

  665,8 tys

  465(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,9 mln

  1,3 tys(8.1%)

  932,6 tys

  639(5.4%)

  454,0 tys

  313(2.2%)

  521,6 tys

  364(2.3%)

  2,0 mln

  1,4 tys(7.3%)

  900,1 tys

  625(3.3%)

  504,8 tys

  353(1.7%)

  625,1 tys

  437(1.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  2,0 tys(12.6%)

  2,7 mln

  1,8 tys(15.7%)

  6,3 mln

  4,3 tys(30.5%)

  323,9 tys

  226(1.4%)

  322,6 tys

  224(1.2%)

  282,6 tys

  196(1%)

  263,8 tys

  184(0.9%)

  285,4 tys

  199(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  155,4 tys

  107(0.7%)

  87,1 tys

  59,7(0.5%)

  70,6 tys

  48,7(0.3%)

  148,5 tys

  104(0.6%)

  67,9 tys

  47,2(0.2%)

  71,1 tys

  49,4(0.3%)

  97,4 tys

  68,0(0.3%)

  142,4 tys

  99,5(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  127,8 tys

  87,7(0.6%)

  83,0 tys

  56,9(0.5%)

  56,7 tys

  39,1(0.3%)

  42,1 tys

  29,4(0.2%)

  45,7 tys

  31,8(0.2%)

  52,5 tys

  36,4(0.2%)

  76,6 tys

  53,5(0.3%)

  51,1 tys

  35,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  33,3 tys

  22,8(0.1%)

  9,8 tys

  6,7(0.1%)

  34,0 tys

  23,4(0.2%)

  29,3 tys

  20,4(0.1%)

  16,5 tys

  11,5(0.1%)

  67,5 tys

  46,8(0.2%)

  36,3 tys

  25,4(0.1%)

  23,4 tys

  16,3(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  331,4 tys

  227(1.5%)

  102,2 tys

  70,0(0.6%)

  30,0 tys

  20,7(0.1%)

  20,0 tys

  14,0(0.1%)

  740,0 tys

  515(2.7%)

  379,7 tys

  264(1.4%)

  384,0 tys

  268(1.3%)

  6,3 tys

  4,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,9 tys

  61,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  96,7 tys

  66,4(0.4%)

  96,1 tys

  65,9(0.6%)

  7,8 tys

  5,4(0%)

  1,3 tys

  0,9(0%)

  93,3 tys

  64,9(0.3%)

  83,5 tys

  58,0(0.3%)

  83,8 tys

  58,5(0.3%)

  1,3 tys

  0,9(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  69,0(0.5%)

  323,0 tys

  225(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,9 tys

  14,5(0.1%)

  300

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  199,7 tys

  137(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  252,8 tys

  176(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  3,4(0%)

  23,5

  0,0(0%)

  80,5 tys

  56,0(0.3%)

  34,4 tys

  23,9(0.1%)

  44,5 tys

  31,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Frampol - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 280 mieszkańców Frampola jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 131 kobiet oraz 149 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 16,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców Frampola, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 25,8% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy Frampola mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających we Frampolu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,7%) oraz wyższe (16,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz podstawowe ukończone (24,8%).

  W roku 2021 we Frampolu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 107 dzieci (47 dziewczynek oraz 60 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku we Frampolu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 68 dzieci (39 dziewczynek oraz 29 chłopców). Dostępnych było 70 miejsc.

  13,6% mieszkańców Frampola w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (10,7% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 700 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,20 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 234 uczniów (130 kobiet oraz 104 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku we Frampolu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 8 oddziałach uczyło się 154 uczniów (68 kobiet oraz 86 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (38,2% wśród dziewczynek i 18,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,0 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,3% mieszkańców (20,6% wśród dziewczyn i 18,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,9% mieszkańców Frampola w wieku potencjalnej nauki (13,7% kobiet i 32,9% mężczyzn).

 • 13,5% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  13,5%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,1%
  Województwo
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 30,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,6%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,6%
  Lubelskie
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,9%
  Lubelskie
  18,4%
  Kraj
  18,1%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Frampol
  22,7%
  Lubelskie
  20,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,9%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Polska
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Frampol
  25,8%
  Lubelskie
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 26,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  2,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2700 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  2 700,0
  Województwo
  881,0
  Kraj
  896,0
 • 0,20 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,20
  Lubelskie
  1,01
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Frampol) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 107 Dzieci
 • 47 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 60 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,9%
  56,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 32 3 lata
 • 32
 • 30 4 lata
 • 30
 • 19 5 lata
 • 19
 • 22 6 lat
 • 22
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 14 4 lata
 • 14
 • 8 5 lata
 • 8
 • 7 6 lat
 • 7
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 15 3 lata
 • 15
 • 16 4 lata
 • 16
 • 11 5 lata
 • 11
 • 15 6 lat
 • 15
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych we Frampolu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół we Frampolu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole we Frampolu
  Publiczne
  84 685-75-21
  84 685-75-21
  ul. Gorajska 16
  23-440 Frampol
  466-
 • Szkoły podstawowe we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Frampol) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 234 Uczniowie
 • 130 Kobiety
  (uczniowie)
 • 104 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,6%
  44,4%
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  woj. lubelskie
  15,2
  Polska
  16,7
 •  
 • 20,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 15,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych we Frampolu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół we Frampolu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu (Józef Piłsudski)
  Publiczna
  84 685-75-21
  84 685-75-21
  ul. Gorajska 16
  23-440 Frampol
  8171-
 • Edukacyjne grupy wieku we Frampolu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 13,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 10,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 38,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Frampol, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Frampol, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Frampol, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Frampol - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa we Frampolu

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg we Frampolu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja we Frampolu
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku we Frampolu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. We Frampolu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 28 (uczestnicy: 2 020)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 20)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 1 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 100)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 80)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 30)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 190)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 130)
  • taneczne: 3 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 we Frampolu działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 14 038 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 15 872 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  Według danych z 2016 we Frampolu działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 75 członków. Zarejestrowano 269 ćwiczących (mężczyźni: 202, kobiety: 67, chłopcy do lat 18: 178, dziewczęta do lat 18: 63). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych we Frampolu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki we Frampolu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Frampola znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków we Frampolu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z pocz. XVIII w.dnia 1958-06-27, wykaz dokumentów: Kl.V-Oa/13/58 z 1958-06-27; A/75 z 1967-12-28
  • Kościół z 1877 - 1878dnia 1982-10-15, wykaz dokumentów: A/231 z 1982-10-15
  • Dzwonnica z 1899 r.dnia 1982-10-15, wykaz dokumentów: A/231 z 1982-10-15
  • Cmentarz przykościelny z 1877 r.dnia 1982-10-15, wykaz dokumentów: A/231 z 1982-10-15
  • Cmentarz żydowski z poł. XVIII w.dnia 1990-05-07, wykaz dokumentów: A/487 z 1990-05-07
  • Plebania z 2. poł. XIX w. (ul. Kościelna 23)dnia 2010-11-16, wykaz dokumentów: A/1351 z 2010-11-16
 • Formy ochrony przyrody we Frampolu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Frampola znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody we Frampolu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Lasy Janowskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 60235.75 ha

Frampol - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 14 wypadków drogowych we Frampolu odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 981,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 210,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku we Frampolu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu biłgorajskiego.

  Powiat biłgorajski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe we Frampolu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 14 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 14 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 4 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe we Frampolu w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 981,08 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Frampol
  981,1
  woj. lubelskie
  774,4
  Polska
  1 035,8
 • 210,23 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  210,2
  Lubelskie
  113,5
  Cała Polska
  98,5
 • 981,08 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Frampol
  981,1
  Lubelskie
  898,7
  Polska
  1 251,4
 • 21,43 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Frampol
  21,4
  Województwo
  14,7
  Polska
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  100,0
  Lubelskie
  116,1
  Polska
  120,8
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Frampol przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 74droga krajowa nr 74(Walichnowy - Biała Pierwsza - Biała - Biała Rządowa - Dąbrowa - Wieluń - Olewin - Sieniec - Raducki Folwark - Stanisławów - Osjaków - Kuźnica Strobińska - Chorzyna - Mierzynów - Rusiec - Krasowa - Szczerców - Kluki - Nowy Świat - Bełchatów - Dobrzelów - Huta - Mzurki - Gomulin-Kolonia - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Jaksonek - Wójcin - Krasik - Paradyż - Budków - Trojanowice - Żarnów - Nowa Góra - Łysa Góra - Grębenice - Koliszowy - Ruda Maleniecka - Jacentów - Sielpia Wielka - Barak - Rozgół - Smyków - Lisie Jamy - Przełom - Mniów - Przyjmo - Ćmińsk Kościelny - Wyrowce - Cisowa - Miedziana Góra - Kostomłoty Drugie - Kostomłoty Pierwsze - Kielce - Cedzyna - Radlin - Górno - Wola Jachowa - Skorzeszyce - Napęków - Belno - Makoszyn - Lechów - Lechówek - Złota Woda - Łagów - Zagościniec - Piórków - Baćkowice - Olszownica - Gołoszyce - Marcinkowice - Opatów - Adamów - Balbinów - Gierczyce - Hultajka - Podlisów - Stodoły - Podkoszyce - Kunice - Bidziny - Wyszmontów - Zawada - Bałtówka - Szymanówka - Dębno II - Maruszów - Annopol - Gościeradów Folwark - Gościeradów Plebański - Gościeradów Ukazowy - Wólka Gościeradowska - Liśnik Duży - Liśnik Mały - Olbięcin - Kowalin - Kraśnik - Stróża - Słodków Pierwszy - Polichna - Modliborzyce - Janówek - Borownica - Janów Lubelski - Zofianka Górna - Krzemień - Dzwola - Frampol - Wola Radzięcka - Gorajec Zastawie - Gorajec Stara Wieś - Gorajec Zagroble - Szperówka - Szczebrzeszyn - Bodaczów - Wielącza Poduchowna - Zawada - Płoskie - Zamość - Szopinek - Jarosławiec - Karp - Miączyn - Zawalów - Horyszów - Hostynne - Werbkowice - Alojzów - Hrubieszów - Teptików - Husynne - Strzyżów - Zosin - granica (Ukraina))
  • DW 835droga wojewódzka nr 835(Lublin - Kolonia Wólka Abramowicka - Ćmiłów - Głuszczyzna - Czarniejów - Jabłonna - Piotrków - Gierniak - Giełczew - Wysokie - Nowy Dwór - Guzówka - Tarnawa Mała - Huta Torubińska - Zagrody - Goraj - Frampol - Korytków - Biłgoraj - Okrągłe - Korczów - Nowy Majdan - Markowicze - Księżpol - Płusy - Tarnogród - Majdan Sieniawski - Adamówka - Rudka - Wylewa - Sieniawa - Ubieszyn - Tryńcza - Wólka Małkowa - Gniewczyna Tryniecka - Gniewczyna Łańcucka - Gorliczyna - Przeworsk - Wojciechówka - Urzejowice - Mikulice - Niżatyce - Kańczuga - Siedleczka - Manasterz - Hadle Kańczuckie - Hadle Szklarskie - Widaczów - Jawornik Polski - Szklary - Dynów - Nozdrzec - Wara - Niewistka - Krzemienna - Dydnia - Jabłonka - Niebocko - Grabownica Starzeńska)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • We Frampolu istnieje 27 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Aleja Tysiąclecia

  ul. Biłgorajska

  ul. Butlerowska

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Fabryka

  ul. Gorajska

  ul. Graniczna

  ul. Janowska

  ul. Kościelna

  ul. Leśna

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Orzechowa

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Radzięcka

  ul. Rynek

  ul. Stolarska

  ul. Szkolna

  ul. Targowa

  ul. Tkacka

  ul. Wesoła

  ul. Zakościele

  ul. Zamojska

  ul. Łąkowa