Kłodawa w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Kłodawa - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kłodawa to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu kolskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kłodawa.
 • 5 890 Liczba mieszkańców
 • 4,3 km² Powierzchnia
 • 1 366,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 114 m n.p.m Wysokość
 • XI wiek Data założenia
 • 1430-1867; 1925- Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 63 Numer kierunkowy
 • PKL Tablice rejestracyjne
 • Piotr Michalak Burmistrz miasta
Kłodawa na mapie
Identyfikatory
 • 18.913552.2543 Współrzędne GPS
 • 3009064 TERYT (TERC)
 • 0949046 SIMC
Herb miasta Kłodawa
Kłodawa herb

Jak Kłodawa wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kłodawa na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kłodawa wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kłodawa plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
50Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
55Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
91Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
106Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
156Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
165Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
188Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
190Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
213Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
214Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
245Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
249Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
249Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
261Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
280Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
293Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
301Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
312Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
345Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
361Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
367Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce

Kłodawa - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-650Poczta Kłodawa

Kłodawa - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kłodawie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kole (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. B. Prusa 11
62-600 Koło
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie
(63) 273-06-22
(63) 273-06-88
ul. Dąbska 17
62-650 Kłodawa

Kłodawa - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Kłodawa jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 890, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 14,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,2 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kłodawy zawarli w 2022 roku 15 małżeństw, co odpowiada 2,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Kłodawy jest stanu wolnego, 55,6% żyje w małżeństwie, 6,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Kłodawa ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -53. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,94 na 1000 mieszkańców Kłodawy. W 2022 roku urodziło się 37 dzieci, w tym 35,1% dziewczynek i 64,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 356 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,7% zgonów w Kłodawie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,8% zgonów w Kłodawie były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kłodawy przypada 15.18 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 69 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 90 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kłodawy -21. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  58,6% mieszkańców Kłodawy jest w wieku produkcyjnym, 15,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kłodawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 890 Liczba mieszkańców
 • 3 074 Kobiety
 • 2 816 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kłodawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kłodawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kłodawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kłodawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,2 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 46,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kłodawa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kłodawy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kłodawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kłodawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kłodawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,9%
  Województwo
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,6% Żonaci/Zamężne
 • Kłodawa
  55,6%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Polska
  54,0%
 • 54,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,1%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 16,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,4%
  Województwo
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 6,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kłodawie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,5
  Wielkopolskie
  4,2
  Kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,1
  Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kłodawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -53 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -31 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -22 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,94 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -8,9
  Wielkopolskie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kłodawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kłodawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kłodawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kłodawie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 37 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 24 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 35,1%
  64,9%
 • 6,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,2
  Wielkopolskie
  8,7
  Kraj
  8,1
 • 34,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Kłodawa
  34,7
  Wielkopolskie
  37,1
  Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 356 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 282 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 426 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Kłodawa
  3 356 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 186 Waga 3500g - 3999g
 • 186
 • 254 Waga 3000g - 3499g
 • 254
 • 88 Waga 2500g - 2999g
 • 88
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,31
  Wielkopolskie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Kłodawa
  0,64
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,57
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kłodawie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 90 Zgony
 • 44 Kobiety
  (Zgony)
 • 46 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,9%
  51,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,2 Zgony na 1000 ludności
 • Kłodawa
  15,2
  Wielkopolskie
  10,9
  Kraj
  11,9
 • 176,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Kłodawa
  176,7
  Województwo
  124,8
  Cała Polska
  147,0
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,2
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Cały kraj
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Kłodawa
  4,0
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kolskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  32,7%
  Województwo
  28,6%
  Polska
  36,0%
 • 19,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,8%
  woj. wielkopolskie
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,5%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Kraj
  6,7%
 • 67 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,7
  Cały kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Polska
  70,6
 • 264,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  264,8
  woj. wielkopolskie
  263,4
  Cała Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,9
  Polska
  253,9
 • 437,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 471,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 402,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  437,3
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Cała Polska
  426,2
 • 66,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 105,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kłodawa
  66,4
  woj. wielkopolskie
  48,9
  Cały kraj
  62,9
 • 19,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  19,0
  Wielkopolskie
  35,1
  Cały kraj
  33,8
 • 7,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,1
  woj. wielkopolskie
  6,7
  Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 37 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 90 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 45 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 45 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -22 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -21 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kłodawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kłodawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kłodawa - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kłodawie oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,52 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kłodawie to 2 424 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 410 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kłodawie to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kłodawie to 129,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,26% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,98% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,61% mieszkań posiada łazienkę, 88,24% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,45% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kolskiego.

  Powiat kolski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 424 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 409,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Kłodawa
  409,50
  Województwo
  386,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  73,30 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 30,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,00 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Kłodawa
  3,94
  Wielkopolskie
  4,06
  Cały kraj
  3,83
 • 2,44 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,44
  Województwo
  2,58
  Kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,62
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,52 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Kłodawa
  1,52
  Województwo
  7,35
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 48 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Kłodawa
  5,33
  Wielkopolskie
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 8,11 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Kłodawa
  8,11
  Województwo
  29,73
  Polska
  24,56
 • 1 168 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 129,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Kłodawa
  129,8 m2
  woj. wielkopolskie
  94,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Kłodawa
  0,20 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,26%
  woj. wielkopolskie
  98,07%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Kłodawa
  97,98%
  woj. wielkopolskie
  96,64%
  Polska
  95,18%
 • 97,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  97,61%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Kraj
  93,75%
 • 88,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  88,24%
  woj. wielkopolskie
  87,06%
  Polska
  85,83%
 • 0,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Kłodawa
  0,45%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Kłodawa - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kłodawie na 1000 mieszkańców pracuje 237osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 35,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 64,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kłodawie wynosiło w 2023 roku 3,9% (3,9% wśród kobiet i 3,9% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kłodawie wynosiło 5 976,51 PLN, co odpowiada 89.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kłodawy 250 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 320 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 70.

  26,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Kłodawy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,8% w przemyśle i budownictwie, a 12,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 237 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Kłodawa
  237,0
  woj. wielkopolskie
  290,0
  Kraj
  259,0
 • 3,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,3% Kobiety
 • 1,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,9%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kłodawie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kłodawie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kłodawie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 347 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Kłodawa
  5 977 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kłodawie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 250 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 320 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 70 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,28 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,8% Przemysł i budownictwo
 • 22,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,3% Pozostałe
 • 35,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kłodawie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 419 Pracujący ogółem
 • 504 Kobiety
 • 915 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kłodawie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,6% W wieku produkcyjnym
 • 52,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kłodawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  70,6
  woj. wielkopolskie
  68,5
  Cała Polska
  69,0
 • 43,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  43,9
  Województwo
  35,6
  Polska
  38,2
 • 164,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  164,1
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kłodawa - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Kłodawie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 590 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 428 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 26 nowych podmiotów, a 24 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (68) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (26) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (70) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (22) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kłodawie najwięcej (45) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (568) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,1% (107) podmiotów, a 80,8% (477) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kłodawie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.8%) oraz Budownictwo (15.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 590 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 107 Przemysł i budownictwo
 • 477 Pozostała działalność
 • 26 Podmioty nowo zarejestrowane w Kłodawie w 2023 roku
 • 24 Podmioty wyrejestrowane w Kłodawie w 2023 roku
 • 428 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 568 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 568
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 589 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 589
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 21 Spółki handlowe ogółem
 • 21
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 45 Spółki cywilne ogółem
 • 45
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 428 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 149 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 149
 • 66 Budownictwo
 • 66
 • 40 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 40
 • 27 Transport i gospodarka magazynowa
 • 27
 • 27 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 27
 • 23 Pozostała działalność
 • 23
 • 22 Przetwórstwo przemysłowe
 • 22
 • 17 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 17
 • 16 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 16
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kłodawa - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kłodawie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 97 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,29 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kłodawie wynosi 82,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kłodawy najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,00 (wykrywalność 71%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,52 (wykrywalność 77%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,27 (76%), drogowe - 2,61 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kłodawy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kłodawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 97 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 97
 • 45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 45
 • 31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 31
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 53 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 53
 • 16,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Kłodawa
  16,29
  Województwo
  18,91
  Polska
  22,81
 • 7,52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,52
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Polska
  12,98
 • 5,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,27
  woj. wielkopolskie
  4,85
  Cały kraj
  6,99
 • 2,61 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,61
  Wielkopolskie
  1,67
  Kraj
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,28
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Polska
  0,35
 • 9,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,00
  Województwo
  9,57
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kłodawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  82%
  Wielkopolskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  78%
  Wielkopolskie
  65%
  Polska
  63%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Kłodawa
  77%
  Województwo
  77%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Kraj
  88%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  71%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Kraj
  51%

Kłodawa - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kłodawy wyniosła w 2022 roku 79,4 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kłodawy - 25.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,2 mln złotych, czyli 14,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kłodawy wyniosła w 2022 roku 77,6 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.8%). W budżecie Kłodawy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 872 złotych na mieszkańca (13,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,7 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,8%.
 • Wydatki budżetu w Kłodawie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kłodawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kłodawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kłodawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,8 mln

  2,9 tys(100%)

  47,5 mln

  3,6 tys(100%)

  49,7 mln

  3,8 tys(100%)

  55,4 mln

  4,3 tys(100%)

  55,2 mln

  4,3 tys(100%)

  60,9 mln

  5,0 tys(100%)

  68,9 mln

  5,7 tys(100%)

  79,4 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,1 mln

  2,1 tys(37.3%)

  14,4 mln

  2,2 tys(30.2%)

  14,6 mln

  2,2 tys(29.5%)

  16,3 mln

  2,5 tys(29.4%)

  17,1 mln

  2,7 tys(30.9%)

  17,3 mln

  2,7 tys(28.5%)

  19,2 mln

  3,1 tys(27.8%)

  20,3 mln

  3,4 tys(25.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,1 tys

  2,0(0%)

  20,9 tys

  3,2(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  163,6 tys

  25,7(0.3%)

  6,0 tys

  1,0(0%)

  9,0 mln

  1,5 tys(11.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,2 mln

  335(5.8%)

  3,1 mln

  470(6.5%)

  3,0 mln

  455(6%)

  5,1 mln

  794(9.3%)

  2,0 mln

  313(3.6%)

  4,0 mln

  635(6.6%)

  6,9 mln

  1,1 tys(10.1%)

  7,4 mln

  1,2 tys(9.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  456(8%)

  3,2 mln

  488(6.8%)

  3,4 mln

  518(6.8%)

  3,7 mln

  578(6.8%)

  4,1 mln

  631(7.3%)

  4,4 mln

  692(7.2%)

  5,9 mln

  944(8.6%)

  7,2 mln

  1,2 tys(9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  579(10.1%)

  4,0 mln

  611(8.5%)

  4,1 mln

  626(8.2%)

  4,3 mln

  663(7.8%)

  4,4 mln

  681(7.9%)

  4,7 mln

  745(7.8%)

  4,7 mln

  759(6.9%)

  5,8 mln

  975(7.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,4 mln

  1,1 tys(19.6%)

  15,0 mln

  2,3 tys(31.6%)

  2,9 mln

  449(5.9%)

  2,9 mln

  454(5.3%)

  2,9 mln

  449(5.2%)

  2,8 mln

  438(4.6%)

  3,0 mln

  477(4.3%)

  4,2 mln

  711(5.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  2,6 mln

  389(6.8%)

  2,5 mln

  378(5.2%)

  2,6 mln

  391(5.1%)

  2,5 mln

  382(4.5%)

  2,5 mln

  397(4.6%)

  2,6 mln

  405(4.2%)

  2,9 mln

  465(4.2%)

  3,5 mln

  583(4.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,5 mln

  221(3.8%)

  1,5 mln

  232(3.2%)

  1,5 mln

  227(3%)

  2,0 mln

  312(3.7%)

  2,3 mln

  352(4.1%)

  1,6 mln

  253(2.6%)

  2,9 mln

  466(4.2%)

  2,6 mln

  442(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  765,3 tys

  116(2%)

  890,4 tys

  135(1.9%)

  904,4 tys

  138(1.8%)

  838,5 tys

  129(1.5%)

  1,1 mln

  166(1.9%)

  1,1 mln

  171(1.8%)

  1,1 mln

  183(1.7%)

  1,3 mln

  219(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  515,6 tys

  78,3(1.4%)

  698,7 tys

  106(1.5%)

  538,8 tys

  82,5(1.1%)

  924,3 tys

  143(1.7%)

  679,0 tys

  106(1.2%)

  573,5 tys

  90,2(0.9%)

  811,1 tys

  130(1.2%)

  1,2 mln

  207(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  400,1 tys

  60,7(1.1%)

  569,9 tys

  86,7(1.2%)

  236,8 tys

  36,3(0.5%)

  707,3 tys

  109(1.3%)

  402,7 tys

  62,7(0.7%)

  279,1 tys

  43,9(0.5%)

  333,2 tys

  53,4(0.5%)

  1,2 mln

  203(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  377,6 tys

  57,3(1%)

  605,9 tys

  92,2(1.3%)

  576,2 tys

  88,2(1.2%)

  575,4 tys

  88,8(1%)

  515,5 tys

  80,3(0.9%)

  547,0 tys

  86,1(0.9%)

  658,3 tys

  105(1%)

  732,9 tys

  124(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  300,2 tys

  45,6(0.8%)

  284,4 tys

  43,3(0.6%)

  316,7 tys

  48,5(0.6%)

  329,4 tys

  50,8(0.6%)

  306,0 tys

  47,7(0.6%)

  208,6 tys

  32,8(0.3%)

  173,0 tys

  27,7(0.3%)

  528,9 tys

  89,4(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  221,5 tys

  33,6(0.6%)

  269,2 tys

  41,0(0.6%)

  303,3 tys

  46,4(0.6%)

  267,1 tys

  41,2(0.5%)

  254,9 tys

  39,7(0.5%)

  154,8 tys

  24,4(0.3%)

  284,7 tys

  45,6(0.4%)

  274,8 tys

  46,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  501,8 tys

  76,2(1.3%)

  452,7 tys

  68,9(1%)

  454,8 tys

  69,7(0.9%)

  424,8 tys

  65,5(0.8%)

  525,8 tys

  81,9(1%)

  348,4 tys

  54,8(0.6%)

  386,3 tys

  61,9(0.6%)

  93,8 tys

  15,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  37,2 tys

  5,7(0.1%)

  21,4 tys

  3,3(0%)

  23,0 tys

  3,5(0%)

  6,8 tys

  1,0(0%)

  12,1 tys

  1,9(0%)

  53,2 tys

  8,4(0.1%)

  23,6 tys

  3,8(0%)

  61,0 tys

  10,3(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  2,1 tys

  0,3(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  3,7 tys

  0,6(0%)

  16,5 tys

  2,5(0%)

  3,4 tys

  0,5(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  710

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  110,6 tys

  16,8(0.3%)

  13,2 tys

  2,0(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  156,5 tys

  24,1(0.3%)

  111,2 tys

  17,3(0.2%)

  103,5 tys

  16,3(0.2%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 tys

  1,1(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,7(0%)

  400

  0,1(0%)

  6,3 tys

  1,0(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  57,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kłodawie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kłodawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kłodawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kłodawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  39,7 mln

  3,0 tys(100%)

  46,6 mln

  3,6 tys(100%)

  50,2 mln

  3,8 tys(100%)

  52,7 mln

  4,1 tys(100%)

  60,7 mln

  4,7 tys(100%)

  65,5 mln

  5,3 tys(100%)

  70,5 mln

  5,8 tys(100%)

  77,6 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,0 mln

  2,0 tys(32.8%)

  13,3 mln

  2,0 tys(28.5%)

  14,3 mln

  2,2 tys(28.4%)

  15,0 mln

  2,3 tys(28.4%)

  16,7 mln

  2,6 tys(27.6%)

  16,3 mln

  2,6 tys(24.9%)

  17,1 mln

  2,7 tys(24.2%)

  19,8 mln

  3,3 tys(25.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,5 mln

  1,9 tys(31.4%)

  13,6 mln

  2,1 tys(29.1%)

  14,0 mln

  2,1 tys(28%)

  14,7 mln

  2,3 tys(27.8%)

  15,8 mln

  2,5 tys(25.9%)

  18,3 mln

  2,9 tys(28%)

  22,5 mln

  3,6 tys(31.9%)

  19,3 mln

  3,3 tys(24.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  1,5(0%)

  35,1 tys

  5,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  111,4 tys

  17,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,1 mln

  1,5 tys(11.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  2,8 mln

  432(7.2%)

  2,5 mln

  375(5.3%)

  2,4 mln

  374(4.9%)

  2,4 mln

  378(4.6%)

  2,5 mln

  388(4.1%)

  2,6 mln

  416(4%)

  2,6 mln

  417(3.7%)

  4,3 mln

  729(5.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  867(14.4%)

  13,1 mln

  2,0 tys(28.2%)

  1,1 mln

  175(2.3%)

  1,2 mln

  177(2.2%)

  1,1 mln

  167(1.8%)

  1,0 mln

  164(1.6%)

  1,1 mln

  172(1.5%)

  2,8 mln

  465(3.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  338(5.6%)

  1,5 mln

  234(3.3%)

  1,5 mln

  231(3%)

  1,4 mln

  217(2.7%)

  1,9 mln

  301(3.2%)

  2,0 mln

  312(3%)

  2,5 mln

  393(3.5%)

  2,6 mln

  433(3.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  545,1 tys

  82,7(1.4%)

  40,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  187(2.3%)

  3,0 mln

  460(4.9%)

  1,4 mln

  222(2.2%)

  1,7 mln

  269(2.4%)

  2,2 mln

  367(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  794,9 tys

  121(2%)

  877,3 tys

  133(1.9%)

  807,0 tys

  124(1.6%)

  761,3 tys

  117(1.4%)

  992,2 tys

  155(1.6%)

  1,1 mln

  168(1.6%)

  1,1 mln

  177(1.6%)

  1,2 mln

  206(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  503,9 tys

  76,5(1.3%)

  335,0 tys

  51,0(0.7%)

  665,1 tys

  102(1.3%)

  525,1 tys

  81,0(1%)

  721,4 tys

  112(1.2%)

  953,0 tys

  150(1.5%)

  1,2 mln

  190(1.7%)

  1,1 mln

  179(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  706,3 tys

  107(1.8%)

  700,9 tys

  107(1.5%)

  716,7 tys

  110(1.4%)

  763,1 tys

  118(1.4%)

  1,5 mln

  231(2.4%)

  858,0 tys

  135(1.3%)

  894,4 tys

  143(1.3%)

  692,6 tys

  117(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  111,4 tys

  16,9(0.3%)

  125,8 tys

  19,1(0.3%)

  119,5 tys

  18,3(0.2%)

  121,1 tys

  18,7(0.2%)

  135,0 tys

  21,0(0.2%)

  260,2 tys

  40,9(0.4%)

  168,6 tys

  27,0(0.2%)

  583,6 tys

  98,6(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  263,5 tys

  40,0(0.7%)

  222,4 tys

  33,8(0.5%)

  201,4 tys

  30,8(0.4%)

  177,9 tys

  27,4(0.3%)

  175,5 tys

  27,4(0.3%)

  109,5 tys

  17,2(0.2%)

  98,1 tys

  15,7(0.1%)

  75,6 tys

  12,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  41,7 tys

  6,3(0.1%)

  15,7 tys

  2,4(0%)

  14,4 tys

  2,2(0%)

  13,5 tys

  2,1(0%)

  9,9 tys

  1,5(0%)

  345,0 tys

  54,3(0.5%)

  125,7 tys

  20,1(0.2%)

  57,9 tys

  9,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  205,1 tys

  31,1(0.5%)

  200,0 tys

  30,4(0.4%)

  30,6 tys

  4,7(0.1%)

  106,2 tys

  16,4(0.2%)

  81,5 tys

  12,7(0.1%)

  38,2 tys

  6,0(0.1%)

  34,0 tys

  5,4(0%)

  26,7 tys

  4,5(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  17,5 tys

  2,7(0%)

  28,2 tys

  4,3(0.1%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  13,0 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  83,0 tys

  13,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,0 tys

  4,1(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  13,3 tys

  2,0(0%)

  12,5 tys

  1,9(0%)

  11,3 tys

  1,7(0%)

  11,6 tys

  1,8(0%)

  10,9 tys

  1,7(0%)

  8,4 tys

  1,3(0%)

  960

  0,2(0%)

  9,5 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  110,4 tys

  16,8(0.3%)

  13,0 tys

  2,0(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  156,5 tys

  24,1(0.3%)

  111,2 tys

  17,3(0.2%)

  103,5 tys

  16,3(0.2%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,2 tys

  6,0(0.1%)

  490

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  90,0 tys

  13,7(0.2%)

  89,6 tys

  13,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,1 tys

  2,2(0%)

  44,2 tys

  6,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kłodawa - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 307 mieszkańców Kłodawy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 623 kobiet oraz 685 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,4% średnie ogólnokształcące, a 21,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,2% mieszkańców Kłodawy, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 18,6% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Kłodawy mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kłodawie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,6%) oraz wyższe (19,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,6%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  W roku 2022 w Kłodawie mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 172 dzieci (82 dziewczynki oraz 90 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kłodawie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 147 dzieci (73 dziewczynki oraz 74 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  15,7% mieszkańców Kłodawy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,3% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 116 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,94 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 27 oddziałach uczyło się 527 uczniów (245 kobiet oraz 282 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kłodawie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 486 uczniów (250 kobiet oraz 236 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 115,57.

  W Kłodawie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 8 oddziałach uczyło się 146 uczniów (94 kobiety oraz 52 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 35 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kłodawie placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 15 oddziałach uczyło się 355 uczniów (199 kobiet oraz 156 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 107 absolwentów.

  W Kłodawie znajduje się 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 262 uczniów (69 kobiet oraz 193 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 46 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kłodawie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 7 oddziałach uczyło się 150 uczniów (54 kobiety oraz 96 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 21 absolwentów.

  W Kłodawie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 7 oddziałach uczyło się 32 uczniów (11 kobiet oraz 21 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,4% mieszkańców (18,0% wśród dziewczyn i 18,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,3 uczniów. 4,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,8% mieszkańców Kłodawy w wieku potencjalnej nauki (24,3% kobiet i 23,3% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  15,6%
  Województwo
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,9%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,5%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Kłodawa
  9,4%
  Województwo
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 11,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,1%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 19,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  26,2%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Kłodawa
  3,2%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Kłodawa
  18,6%
  Województwo
  11,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 20,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1116 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 116,0
  Województwo
  949,0
  Kraj
  927,0
 • 0,94 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,94
  Wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 175 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kłodawa) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 172 Dzieci
 • 82 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 90 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,7%
  52,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 39 3 lata
 • 39
 • 54 4 lata
 • 54
 • 43 5 lata
 • 43
 • 31 6 lat
 • 31
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 21 3 lata
 • 21
 • 24 4 lata
 • 24
 • 19 5 lata
 • 19
 • 16 6 lat
 • 16
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 18 3 lata
 • 18
 • 30 4 lata
 • 30
 • 24 5 lata
 • 24
 • 15 6 lat
 • 15
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 45 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kłodawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kłodawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 1 w Kłodawie (Jan Brzechwa)
  Publiczne
  63 273-08-13
  ul. Bohaterów Września 1939 r. 17
  62-650 Kłodawa
  716910
  Punkt Przedszkolny Poziomka
  Niepubliczny
  ul. Toruńska 22
  62-650 Kłodawa
  ---
 • Szkoły podstawowe w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kłodawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 527 Uczniowie
 • 245 Kobiety
  (uczniowie)
 • 282 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,5%
  53,5%
 • 74 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Absolwenci
 • 52 Kobiety
  (absolwenci)
 • 38 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,5
  Województwo
  17,3
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 40,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 37,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 115,57 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  115,57
  Wielkopolskie
  97,58
  Polska
  95,96
 • 114,25 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Kłodawa
  114,25
  Województwo
  96,29
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kłodawa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kłodawa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kłodawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kłodawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie (im. Białych Górników)
  Publiczna
  63 273-03-10
  63 273-01-12
  ul. 3 Maja 5
  62-650 Kłodawa
  2148438
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Kłodawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 119 Uczniowie
 • 85 Kobiety
  (uczniowie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,4%
  28,6%
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 27 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 12 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  18,3
  Województwo
  26,1
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 8,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Kłodawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 262 Uczniowie
 • 69 Kobiety
  (uczniowie)
 • 193 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,3%
  73,7%
 • 73 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Kłodawa
  23,8
  Wielkopolskie
  25,5
  Kraj
  24,9
 •  
 • 21,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 12,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Kłodawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 4,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Kłodawa
  4,6
  woj. wielkopolskie
  22,8
  Cała Polska
  21,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Kłodawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 56 Uczniowie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 46 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  14,0
  Wielkopolskie
  23,8
  Kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kłodawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kłodawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie
  Publiczne
  63 273-02-63
  63 273-05-39
  ul. Adama Mickiewicza 4
  62-650 Kłodawa
  7182-
  Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie
  Publiczne
  63 273-02-63
  63 273-05-39
  ul. Adama Mickiewicza 4
  62-650 Kłodawa
  5139-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie
  Publiczna
  63 273-02-63
  63 273-05-39
  ul. Adama Mickiewicza 4
  62-650 Kłodawa
  375-
  Technikum uzupełnające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie
  Publiczne
  63 273-02-63
  63 273-05-39
  ul. Adama Mickiewicza 4
  62-650 Kłodawa
  113-
  SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH CENTRUM NAUKI EUREKA
  Niepubliczna
  60 170-15-53
  ul. 3-GO MAJA 5
  62-650 Kłodawa
  ---
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH CENTRUM NAUKI EUREKA
  Niepubliczne
  78 523-24-60
  ul. 3-GO MAJA 5
  62-650 Kłodawa
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kłodawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kłodawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kłodawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kłodawa - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kłodawie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kłodawie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kłodawie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kłodawie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 321 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 85 (uczestnicy: 17 130)
  • seanse filmowe: 12 (uczestnicy: 1 500)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 1 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 1 000)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 2 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 600)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 6 000)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 3 600)
  • warsztaty: 20 (uczestnicy: 800)
  • inne: 2 (uczestnicy: 30)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 43)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 35)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 46)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 16)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Kłodawie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 28 252 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 24 218 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Kłodawie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 160 członków. Zarejestrowano 150 ćwiczących (mężczyźni: 148, kobiety: 2, chłopcy do lat 18: 130, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kłodawie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kłodawie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kłodawy znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kłodawie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1765 - 1766 (ul. Włocławska 2)dnia 1953-01-17, wykaz dokumentów: 3 z 1953-01-17
  • Klasztor z poł. XVIII w. (ul. Włocławska 2)dnia 1953-01-17, wykaz dokumentów: 3 z 1953-01-17
  • Zespół - klasztor z poł. XVIII w. (ul. Włocławska 2)dnia 1953-01-17, wykaz dokumentów: 3 z 1953-01-17; 681/Wlkp/A z 2008-06-18
  • Kościół z 1557 r.dnia 1965-05-26, wykaz dokumentów: 78/A z 1965-05-26
  • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1965-05-26, wykaz dokumentów: 78/A z 1965-05-26
  • Ratusz z 1820 r. (ul. pl. Wolności 16)dnia 1968-08-21, wykaz dokumentów: 184/A z 1968-08-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Poznańska 17)dnia 1984-12-10, wykaz dokumentów: 373/115 z 1984-12-10
  • Miasto z końca XIV w.dnia 2006-09-01, wykaz dokumentów: 407/Wlkp/A z 2006-09-01
  • Kopalnia z 1937 r.dnia 2007-04-05, wykaz dokumentów: 489/Wlkp/A z 2007-04-05
  • Mur/ogrodzenie z poł. XIX w. (ul. Włocławska 2)dnia 2008-06-18, wykaz dokumentów: 681/Wlkp/A z 2008-06-18
  • Kapliczka (data nieznana) (ul. Włocławska 2)dnia 2008-06-18, wykaz dokumentów: 681/Wlkp/A z 2008-06-18
  • Ogród z XVIII w.dnia 2008-06-18, wykaz dokumentów: 681/Wlkp/A z 2008-06-18
 • Formy ochrony przyrody w Kłodawie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kłodawy znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kłodawie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 lip; 1: urwany konar dziupla w pniu 1 współprzewodnik oderwany próchnica pnia; 2: tylce dziupla próchnica pnia, Data ustanowienia: 1988-12-30, Opis granicy: rosną w parku zabytkowym w Kłodawie
  • Profil Soli Różowej - formacja geologiczna (stanowisko dokumentacyjne)Opis: naturalne, Data ustanowienia: 2008-03-02, Opis granicy: Stanowisko jest fragmentem formacji geologicznej o powierzchni 266 m2 zlokalizowanym w przekopie południowo-zachodnim nr 12 w obrębie działek o nr ewid. 1138 i 1140 arkusz nr 7 obręb miasto Kłodawa na głębokości 600 m poniżej powierzchni terenu., Powierzchnia: 0.026 ha

Kłodawa - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Kłodawie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 67,6 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kłodawie znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kolskiego.

  Powiat kolski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kłodawie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kłodawie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 67,58 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  67,6
  woj. wielkopolskie
  65,8
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. wielkopolskie
  6,1
  Cała Polska
  5,0
 • 67,58 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  67,6
  Województwo
  74,9
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. wielkopolskie
  9,3
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  woj. wielkopolskie
  113,8
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kłodawie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 131,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  131,9 km
  Wielkopolskie
  868,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,4 km
  Wielkopolskie
  7,4 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kłodawa przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
  • DW 263droga wojewódzka nr 263(Słupca - Koszuty - Czesławowo - Drążna - Pieńki - Stara Olszyna - Lucynowo - Szyszłowo - Izdebno - Przytuki - Jabłonka - Słaboludz - Roztoka - Sławoszewek - Genowefa - Rożnowo - Sarnowa - Ślesin - Półwiosek Lubstowski - Ignacewo - Wierzelin - Teresowo - Sompolno - Szczerkowo - Mostki Kujawskie - Paprocin - Mostki-Kolonia - Ozorzyn - Babiak - Bugaj - Rysiny - Luboniek - Bierzwienna Długa - Kłodawa - Głębokie - Tomaszew - Drzewce - Tarnówka Wiesiołowska - Dąbie)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kłodawa przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 3Linia kolejowa nr 3: Warszawa Zachodnia - Kunowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Warszawa Ursus Północny - Warszawa Gołąbki - Ożarów Mazowiecki - Płochocin - Błonie - Witanów - Boża Wola - Seroki - Teresin Niepokalanów - Piasecznica - Sochaczew - Kornelin - Leonów - Kęszyce - Jasionna Łowicka - Bednary - Mysłaków - Łowicz Główny - Niedźwiada Łowicka - Jackowice - Zosinów - Żychlin - Złotniki Kutnowskie - Stara Wieś - Sklęczki - Kutno - Nowe Kutnowskie - Krzewie - Turzynów -Kłodawa - Barłogi - Koło - Budki Nowe - Kramsk - Konin - Konin Zachód - Kawnice - Spławie - Cienin Kościelny - Cienin - Słupca - Strzałkowo - Wólka - Otoczna - Gutowo Wielkopolskie - Podstolice - Nekla - Gułtowy - Kostrzyn Wielkopolski - Paczkowo - Swarzędz - Poznań Antoninek - Poznań Wschód - Poznań Garbary - Poznań Główny - Poznań Górczyn - Poznań Junikowo - Palędzie - Dopiewo - Otusz - Buk - Wojnowice Wielkopolskie - Opalenica - Porażyn - Sątopy - Nowy Tomyśl - Jastrzębsko - Chrośnica - Zbąszyń - Zbąszynek - Szczaniec - Kupienino - Świebodzin - Wilkowo Świebodzińskie - Mostki - Toporów - Drzewce - Torzym - Boczów - Rzepin - Kunowice - Słubice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kłodawie istnieje 83 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • al. 1 Maja

  al. 1000-lecia

  ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Adama Rustejki Pińkiewicza

  ul. Akademii Krakowskiej

  ul. Armii Krajowej

  ul. Barbary

  ul. Bierzwieńska

  ul. Bohaterów Września 1939 r.

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzoskwiniowa

  ul. Cegielniana

  ul. Cicha

  ul. Czereśniowa

  ul. Dolna

  ul. Dąbska

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Gruntowa

  ul. Grzegorza z Sambora

  ul. Górnicza

  ul. Harcerska

  ul. Henryka Dąbrowskiego

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jasna

  ul. Jaśminowa

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Grzymskiego

  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolska

  ul. Kościelna

  ul. Krańcowa

  ul. Krótka

  ul. Krępa

  ul. Lipowa

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Morelowa

  ul. Niezłomnych

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Polna

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Poznańska

  ul. Przedecka

  ul. Rawity Witanowskiego

  ul. Rolnicza

  ul. Różana

  ul. Solna

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Stodólna

  ul. Strażacka

  ul. Szkolna

  ul. Sędziwoja z Czechla

  al. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Toruńska

  ul. Traktorowa

  ul. Warszawska

  ul. Wiejska

  ul. Wiśniowa

  pl. Wolności

  ul. Wrzosowa

  ul. Wspólna

  ul. Wyżynna

  ul. Wąska

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Kapicy

  droga Własna

  ul. Włocławska

  ul. Zagórnicka

  ul. Zawodnia

  ul. Zbigniewa Herberta

  ul. Zielona

  ul. Łąkowa

  ul. Łęczycka

  ul. Świętego Ducha