Kłodawa w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Kłodawa - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kłodawa to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu kolskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kłodawa.
 • 6 530 Liczba mieszkańców
 • 4,3 km² Powierzchnia
 • 1 515,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 114 m n.p.m Wysokość
 • XI wiek Data założenia
 • 1430-1867; 1925- Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 63 Numer kierunkowy
 • PKL Tablice rejestracyjne
 • Piotr Michalak Burmistrz miasta
Kłodawa na mapie
Identyfikatory
 • 18.913552.2543 Współrzędne GPS
 • 3009064 TERYT (TERC)
 • 0949046 SIMC
Herb miasta Kłodawa
Kłodawa herb

Kłodawa - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-650Poczta Kłodawa

Kłodawa - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kłodawie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kole (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. B. Prusa 11
62-600 Koło
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie
(63) 273-06-22
(63) 273-06-88
ul. Dąbska 17
62-650 Kłodawa

Kłodawa - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Kłodawa jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 530, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 4,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 29 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Kłodawy jest stanu wolnego, 57,7% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,8% to wdowy/wdowcy.

  Kłodawa ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -14. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,14 na 1000 mieszkańców Kłodawy. W 2017 roku urodziło się 44 dzieci, w tym 38,6% dziewczynek i 61,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 398 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 40,3% zgonów w Kłodawie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,3% zgonów w Kłodawie były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kłodawy przypada 8.98 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 54 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 76 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kłodawy -22. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,8% mieszkańców Kłodawy jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kłodawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 530 Liczba mieszkańców
 • 3 374 Kobiety
 • 3 156 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kłodawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kłodawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kłodawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kłodawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,2 lat
  woj. wielkopolskie
  40,3 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kłodawa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kłodawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kłodawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kłodawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kłodawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,8%
  woj. wielkopolskie
  29,5%
  Polska
  28,8%
 • 21,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,7%
  woj. wielkopolskie
  57,2%
  Polska
  55,8%
 • 56,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,8% Wdowcy/Wdowy
 • Kłodawa
  10,7%
  Wielkopolskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 17,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  3,6%
  Województwo
  4,1%
  Cała Polska
  5,0%
 • 3,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kłodawie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,4
  Województwo
  5,3
  Cała Polska
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Kłodawa
  1,8
  woj. wielkopolskie
  1,7
  Polska
  1,7
 • 29 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kłodawie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -14 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,14 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -2,1
  woj. wielkopolskie
  2,1
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kłodawie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kłodawie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kłodawie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kłodawie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 44 Urodzenia żywe
 • 17 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 27 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 38,6%
  61,4%
 • 6,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,7
  Województwo
  11,6
  Polska
  10,5
 • 40,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,4
  woj. wielkopolskie
  48,2
  Cały kraj
  44,2
 • 10.91 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.91
 • 48.5 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48.5
 • 103.67 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103.67
 • 72.37 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72.37
 • 29.49 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.49
 • 7.51 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.51
 • 0.72 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.72
 • 3 398 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 345 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 442 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 398 g
  Wielkopolskie
  3 406 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 19 Waga 4500g - 4999g
 • 19
 • 78 Waga 4000g - 4499g
 • 78
 • 265 Waga 3500g - 3999g
 • 265
 • 295 Waga 3000g - 3499g
 • 295
 • 114 Waga 2500g - 2999g
 • 114
 • 37 Waga 2000g - 2499g
 • 37
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,36 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,36
  Województwo
  1,58
  Cały kraj
  1,45
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,61
  Wielkopolskie
  0,77
  Kraj
  0,71
 • 0,89 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,89
  Wielkopolskie
  1,22
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Kłodawie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59 Zgony
 • 32 Kobiety
  (Zgony)
 • 27 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,2%
  45,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,0 Zgony na 1000 ludności
 • Kłodawa
  9,0
  Wielkopolskie
  9,3
  Polska
  10,1
 • 113,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Kłodawa
  113,9
  woj. wielkopolskie
  84,5
  Polska
  101,5
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,6
  Wielkopolskie
  4,1
  Cała Polska
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Kłodawa
  3,6
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,2
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kolskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Kłodawa
  45,4%
  Wielkopolskie
  39,8%
  Polska
  45,7%
 • 23,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Kłodawa
  23,7%
  Wielkopolskie
  27,4%
  Cały kraj
  26,7%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,0%
  woj. wielkopolskie
  6,5%
  Kraj
  6,1%
 • 7,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  7,8
  Kraj
  5,9
 • 64,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,1
  Polska
  74,3
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  266,5
  Województwo
  261,2
  Cały kraj
  274,3
 • 245,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  245,2
  Polska
  261,6
 • 510,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 539,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 480,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  510,5
  woj. wielkopolskie
  380,2
  Cały kraj
  469,0
 • 96,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 51,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 138,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  96,0
  Wielkopolskie
  68,9
  Kraj
  87,7
 • 37,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Kłodawa
  37,7
  Województwo
  31,9
  Cała Polska
  31,8
 • 2,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Kłodawa
  2,2
  woj. wielkopolskie
  6,2
  Cała Polska
  8,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 54 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 76 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 35 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -22 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -22 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kłodawie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kłodawa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kłodawa - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Kłodawie oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,92 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kłodawie to 2 372 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 361 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kłodawie to 4,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Kłodawie to 115,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,23% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,04% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,22% mieszkań posiada łazienkę, 85,24% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,04% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 372 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 360,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  360,90
  woj. wielkopolskie
  342,80
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 70,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Kłodawa
  70,50 m2
  woj. wielkopolskie
  81,20 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 25,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  25,40 m2
  Wielkopolskie
  27,80 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,88 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,88
  woj. wielkopolskie
  4,05
  Polska
  3,82
 • 2,77 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,77
  Województwo
  2,92
  Cały kraj
  2,69
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Kłodawa
  0,71
  Województwo
  0,72
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,92 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,92
  Województwo
  5,40
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 9 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 28 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  4,67
  woj. wielkopolskie
  3,99
  Cały kraj
  3,91
 • 4,29 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Kłodawa
  4,29
  Wielkopolskie
  21,56
  Cały kraj
  18,14
 • 690 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 115,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  115,0 m2
  Województwo
  93,5 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,11 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,11 m2
  woj. wielkopolskie
  0,51 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Kłodawa
  98,23%
  Województwo
  98,50%
  Kraj
  96,79%
 • 96,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Kłodawa
  96,04%
  Wielkopolskie
  96,06%
  Cała Polska
  93,66%
 • 94,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Kłodawa
  94,22%
  Województwo
  93,81%
  Polska
  91,31%
 • 85,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Kłodawa
  85,24%
  woj. wielkopolskie
  83,33%
  Polska
  82,12%
 • 0,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Kłodawa
  0,04%
  Województwo
  51,41%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Kłodawa - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Kłodawie na 1000 mieszkańców pracuje 227 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 34,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 66,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kłodawie wynosiło w 2017 roku 5,7% (8,3% wśród kobiet i 3,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kłodawie wynosiło 4 035,50 PLN, co odpowiada 89.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kłodawy 250 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 320 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 70.

  43,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Kłodawy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,9% w przemyśle i budownictwie, a 9,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 227 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  227,0
  woj. wielkopolskie
  277,0
  Cała Polska
  247,0
 • 5,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,3% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • Kłodawa
  5,7%
  woj. wielkopolskie
  3,7%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kłodawie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kłodawie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kłodawie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 036 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 036 PLN
  Wielkopolskie
  4 124 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kłodawie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 250 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 320 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 70 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,28 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 43,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 44,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,9% Przemysł i budownictwo
 • 16,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,6% Pozostałe
 • 27,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kłodawie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 485 Pracujący ogółem
 • 505 Kobiety
 • 980 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kłodawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,8% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kłodawa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,8
  woj. wielkopolskie
  63,1
  Polska
  63,4
 • 35,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kłodawa
  35,6
  woj. wielkopolskie
  31,7
  Cała Polska
  34,0
 • 135,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Kłodawa
  135,7
  woj. wielkopolskie
  100,8
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kłodawa - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Kłodawie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 594 podmioty gospodarki narodowej, z czego 439 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 42 nowe podmioty, a 42 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (68) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (38) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (70) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (40) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kłodawie najwięcej (46) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (570) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 15,8% (94) podmiotów, a 83,7% (497) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kłodawie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (41.5%) oraz Budownictwo (13.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 594 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 94 Przemysł i budownictwo
 • 497 Pozostała działalność
 • 42 Podmioty nowo zarejestrowane w Kłodawie w 2017 roku
 • 42 Podmioty wyrejestrowane w Kłodawie w 2017 roku
 • 439 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 570 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 570
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 593 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 593
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 12 Spółki handlowe ogółem
 • 12
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 46 Spółki cywilne ogółem
 • 46
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 439 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 182 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 182
 • 57 Budownictwo
 • 57
 • 44 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 44
 • 28 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 28
 • 23 Pozostała działalność
 • 23
 • 21 Przetwórstwo przemysłowe
 • 21
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 17 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 17
 • 14 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 14
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kłodawa - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Kłodawie stwierdzono szacunkowo 74 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,37 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kłodawie wynosi 88,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kłodawy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,16 (wykrywalność 83%) oraz przeciwko mieniu - 4,09 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,49 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,01 (85%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kłodawy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kłodawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 74
 • 40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 40
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 16 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 16
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 27 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 27
 • 11,37 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,37
  Województwo
  16,50
  Cała Polska
  19,62
 • 6,16 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Kłodawa
  6,16
  woj. wielkopolskie
  9,93
  Kraj
  12,07
 • 2,01 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,01
  woj. wielkopolskie
  4,08
  Cała Polska
  4,94
 • 2,49 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,49
  Województwo
  1,70
  Polska
  1,78
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,36
  woj. wielkopolskie
  0,35
  Cały kraj
  0,49
 • 4,09 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Kłodawa
  4,09
  Województwo
  7,90
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kłodawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  88%
  woj. wielkopolskie
  75%
  Polska
  72%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  83%
  woj. wielkopolskie
  63%
  Cały kraj
  60%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  86%
  Wielkopolskie
  90%
  Kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Województwo
  90%
  Cała Polska
  84%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  73%
  Wielkopolskie
  54%
  Kraj
  52%

Kłodawa - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Kłodawy wyniosła w 2016 roku 47,5 mln złotych, co daje 3,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 26% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Kłodawy - 31.6% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (30.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,2 mln złotych, czyli 8,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kłodawy wyniosła w 2016 roku 46,6 mln złotych, co daje 3,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (28.2%). W budżecie Kłodawy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 498 złotych na mieszkańca (14,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,1 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,6%.
 • Wydatki budżetu w Kłodawie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kłodawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kłodawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kłodawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,2 mln

  2,3 tys(100%)

  30,3 mln

  2,3 tys(100%)

  30,6 mln

  2,3 tys(100%)

  32,3 mln

  2,4 tys(100%)

  31,5 mln

  2,4 tys(100%)

  37,1 mln

  2,8 tys(100%)

  37,8 mln

  2,9 tys(100%)

  47,5 mln

  3,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  845(18.8%)

  6,2 mln

  924(20.4%)

  6,6 mln

  967(21.4%)

  7,1 mln

  1,1 tys(22.1%)

  6,9 mln

  1,0 tys(22%)

  7,5 mln

  1,1 tys(20.1%)

  7,4 mln

  1,1 tys(19.6%)

  15,0 mln

  2,3 tys(31.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,2 mln

  1,8 tys(40.4%)

  12,5 mln

  1,9 tys(41.2%)

  12,9 mln

  1,9 tys(42.4%)

  14,1 mln

  2,1 tys(43.8%)

  13,2 mln

  2,0 tys(42%)

  13,8 mln

  2,1 tys(37.1%)

  14,1 mln

  2,1 tys(37.3%)

  14,4 mln

  2,2 tys(30.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  446(9.9%)

  3,1 mln

  466(10.3%)

  3,3 mln

  484(10.7%)

  3,3 mln

  488(10.3%)

  3,4 mln

  510(10.9%)

  3,6 mln

  536(9.6%)

  3,8 mln

  579(10.1%)

  4,0 mln

  611(8.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,4 mln

  654(14.5%)

  1,3 mln

  194(4.3%)

  1,2 mln

  174(3.8%)

  1,2 mln

  178(3.7%)

  1,9 mln

  283(6%)

  3,7 mln

  554(9.9%)

  3,0 mln

  456(8%)

  3,2 mln

  488(6.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  244(5.4%)

  1,7 mln

  258(5.7%)

  1,7 mln

  254(5.6%)

  691,3 tys

  102(2.1%)

  1,4 mln

  211(4.5%)

  2,9 mln

  442(7.9%)

  2,2 mln

  335(5.8%)

  3,1 mln

  470(6.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  168(3%)

  2,6 mln

  389(6.8%)

  2,5 mln

  378(5.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  176(3.9%)

  2,7 mln

  405(8.9%)

  1,3 mln

  189(4.2%)

  1,7 mln

  258(5.4%)

  1,3 mln

  192(4.1%)

  1,3 mln

  200(3.6%)

  1,5 mln

  221(3.8%)

  1,5 mln

  232(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  540,4 tys

  80,5(1.8%)

  636,0 tys

  94,8(2.1%)

  940,6 tys

  139(3.1%)

  724,8 tys

  107(2.2%)

  758,8 tys

  113(2.4%)

  765,8 tys

  115(2.1%)

  765,3 tys

  116(2%)

  890,4 tys

  135(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  296,9 tys

  44,2(1%)

  325,2 tys

  48,5(1.1%)

  423,9 tys

  62,5(1.4%)

  320,7 tys

  47,3(1%)

  312,2 tys

  46,4(1%)

  507,5 tys

  76,5(1.4%)

  515,6 tys

  78,3(1.4%)

  698,7 tys

  106(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  180,8 tys

  26,9(0.6%)

  450,7 tys

  67,2(1.5%)

  527,3 tys

  77,8(1.7%)

  634,9 tys

  93,7(2%)

  759,9 tys

  113(2.4%)

  420,7 tys

  63,4(1.1%)

  377,6 tys

  57,3(1%)

  605,9 tys

  92,2(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  103,4 tys

  15,4(0.3%)

  140,6 tys

  21,0(0.5%)

  408,0 tys

  60,2(1.3%)

  299,3 tys

  44,2(0.9%)

  119,1 tys

  17,7(0.4%)

  220,6 tys

  33,2(0.6%)

  400,1 tys

  60,7(1.1%)

  569,9 tys

  86,7(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  270,2 tys

  40,2(0.9%)

  298,6 tys

  44,5(1%)

  297,1 tys

  43,8(1%)

  335,0 tys

  49,4(1%)

  468,1 tys

  69,6(1.5%)

  531,2 tys

  80,1(1.4%)

  501,8 tys

  76,2(1.3%)

  452,7 tys

  68,9(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  376,0 tys

  56,0(1.2%)

  491,4 tys

  73,3(1.6%)

  482,4 tys

  71,2(1.6%)

  616,0 tys

  90,9(1.9%)

  392,9 tys

  58,5(1.2%)

  377,4 tys

  56,9(1%)

  300,2 tys

  45,6(0.8%)

  284,4 tys

  43,3(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  139,5 tys

  20,8(0.5%)

  133,3 tys

  19,9(0.4%)

  143,2 tys

  21,1(0.5%)

  145,0 tys

  21,4(0.4%)

  201,1 tys

  29,9(0.6%)

  256,3 tys

  38,6(0.7%)

  221,5 tys

  33,6(0.6%)

  269,2 tys

  41,0(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  7,0 tys

  1,0(0%)

  85,0 tys

  12,6(0.3%)

  27,2 tys

  4,1(0.1%)

  37,2 tys

  5,7(0.1%)

  21,4 tys

  3,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  32,4 tys

  4,8(0.1%)

  107,0 tys

  16,0(0.4%)

  34,9 tys

  5,2(0.1%)

  74,9 tys

  11,1(0.2%)

  8,4 tys

  1,3(0%)

  114,5 tys

  17,3(0.3%)

  110,6 tys

  16,8(0.3%)

  13,2 tys

  2,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  2,9 tys

  0,4(0%)

  3,1 tys

  0,5(0%)

  5,8 tys

  0,9(0%)

  689,6 tys

  102(2.1%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  23,2 tys

  3,5(0.1%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  143,9 tys

  21,2(0.5%)

  72,4 tys

  10,7(0.2%)

  95,2 tys

  14,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  99,2 tys

  14,8(0.3%)

  126,7 tys

  18,9(0.4%)

  86,4 tys

  12,7(0.3%)

  138,3 tys

  20,4(0.4%)

  110,9 tys

  16,5(0.4%)

  0,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,1 tys

  3,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  65,1 tys

  9,7(0.2%)

  56,8 tys

  8,5(0.2%)

  77,6 tys

  11,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kłodawie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kłodawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kłodawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kłodawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,7 mln

  2,1 tys(100%)

  30,3 mln

  2,2 tys(100%)

  29,4 mln

  2,2 tys(100%)

  33,2 mln

  2,5 tys(100%)

  33,4 mln

  2,5 tys(100%)

  34,5 mln

  2,6 tys(100%)

  39,7 mln

  3,0 tys(100%)

  46,6 mln

  3,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,1 mln

  1,7 tys(40.2%)

  11,1 mln

  1,7 tys(36.6%)

  11,7 mln

  1,7 tys(39.9%)

  12,4 mln

  1,8 tys(37.4%)

  12,4 mln

  1,9 tys(37.2%)

  12,0 mln

  1,8 tys(34.9%)

  12,5 mln

  1,9 tys(31.4%)

  13,6 mln

  2,1 tys(29.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,8 mln

  1,5 tys(35.4%)

  9,6 mln

  1,4 tys(31.8%)

  10,4 mln

  1,5 tys(35.3%)

  11,6 mln

  1,7 tys(35%)

  13,0 mln

  1,9 tys(38.8%)

  13,5 mln

  2,0 tys(39.2%)

  13,0 mln

  2,0 tys(32.8%)

  13,3 mln

  2,0 tys(28.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  654(15.9%)

  4,8 mln

  718(15.9%)

  5,1 mln

  749(17.2%)

  5,6 mln

  819(16.7%)

  5,4 mln

  808(16.2%)

  5,7 mln

  865(16.7%)

  5,7 mln

  867(14.4%)

  13,1 mln

  2,0 tys(28.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  538,9 tys

  81,2(1.6%)

  2,8 mln

  432(7.2%)

  2,5 mln

  375(5.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,6 tys

  1,0(0%)

  2,8 mln

  421(9.3%)

  203,7 tys

  30,1(0.7%)

  226,7 tys

  33,5(0.7%)

  85,7 tys

  12,7(0.3%)

  145,7 tys

  22,0(0.4%)

  2,2 mln

  338(5.6%)

  1,5 mln

  234(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  527,3 tys

  78,5(1.9%)

  576,2 tys

  85,9(1.9%)

  549,1 tys

  81,0(1.9%)

  796,5 tys

  118(2.4%)

  702,1 tys

  104(2.1%)

  706,7 tys

  107(2.1%)

  794,9 tys

  121(2%)

  877,3 tys

  133(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  154,4 tys

  23,0(0.6%)

  225,2 tys

  33,6(0.7%)

  358,3 tys

  52,9(1.2%)

  900,4 tys

  133(2.7%)

  669,6 tys

  99,6(2%)

  551,9 tys

  83,2(1.6%)

  706,3 tys

  107(1.8%)

  700,9 tys

  107(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  966,4 tys

  144(3.5%)

  554,5 tys

  82,7(1.8%)

  508,9 tys

  75,1(1.7%)

  1,1 mln

  167(3.4%)

  288,0 tys

  42,9(0.9%)

  455,7 tys

  68,7(1.3%)

  503,9 tys

  76,5(1.3%)

  335,0 tys

  51,0(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  160,9 tys

  24,0(0.6%)

  141,4 tys

  21,1(0.5%)

  144,2 tys

  21,3(0.5%)

  161,5 tys

  23,8(0.5%)

  236,0 tys

  35,1(0.7%)

  249,4 tys

  37,6(0.7%)

  263,5 tys

  40,0(0.7%)

  222,4 tys

  33,8(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 tys

  0,5(0%)

  39,9 tys

  6,0(0.1%)

  11,8 tys

  1,7(0%)

  8,9 tys

  1,3(0%)

  9,6 tys

  1,4(0%)

  184,1 tys

  27,7(0.5%)

  205,1 tys

  31,1(0.5%)

  200,0 tys

  30,4(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  161,9 tys

  24,1(0.6%)

  155,3 tys

  23,2(0.5%)

  156,7 tys

  23,1(0.5%)

  129,9 tys

  19,2(0.4%)

  133,7 tys

  19,9(0.4%)

  129,9 tys

  19,6(0.4%)

  111,4 tys

  16,9(0.3%)

  125,8 tys

  19,1(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  101,2 tys

  14,9(0.3%)

  11,1 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,9 tys

  4,0(0.1%)

  90,0 tys

  13,7(0.2%)

  89,6 tys

  13,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,5 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  2,2(0%)

  32,5 tys

  4,9(0.1%)

  17,5 tys

  2,7(0%)

  28,2 tys

  4,3(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,0 tys

  11,2(0.3%)

  32,0 tys

  4,7(0.1%)

  345,2 tys

  51,4(1%)

  43,9 tys

  6,6(0.1%)

  41,7 tys

  6,3(0.1%)

  15,7 tys

  2,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  32,4 tys

  4,8(0.1%)

  107,0 tys

  16,0(0.4%)

  34,9 tys

  5,2(0.1%)

  50,6 tys

  7,5(0.2%)

  8,4 tys

  1,3(0%)

  114,5 tys

  17,3(0.3%)

  110,4 tys

  16,8(0.3%)

  13,0 tys

  2,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  24,0 tys

  3,6(0.1%)

  14,5 tys

  2,2(0%)

  14,2 tys

  2,1(0%)

  11,4 tys

  1,7(0%)

  11,0 tys

  1,6(0%)

  13,9 tys

  2,1(0%)

  13,3 tys

  2,0(0%)

  12,5 tys

  1,9(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  220,0 tys

  32,8(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  621

  0,1(0%)

  51,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  545,1 tys

  82,7(1.4%)

  40,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  88,8 tys

  13,2(0.3%)

  113,0 tys

  16,9(0.4%)

  74,3 tys

  11,0(0.3%)

  127,2 tys

  18,8(0.4%)

  99,2 tys

  14,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kłodawa - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 425 mieszkańców Kłodawy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 701 kobiet oraz 724 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 8,7% średnie ogólnokształcące, a 16,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,1% mieszkańców Kłodawy, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 27,7% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Kłodawy mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kłodawie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (30,0%) oraz zasadnicze zawodowe (18,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,4%) oraz podstawowe ukończone (25,2%).

  16,3% mieszkańców Kłodawy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,6% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 777 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,83 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 112,10.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,3% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 25 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 119,79.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,4% mieszkańców (17,5% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,2% mieszkańców Kłodawy w wieku potencjalnej nauki (28,2% kobiet i 26,2% mężczyzn).

 • 10,5% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  10,5%
  Wielkopolskie
  16,9%
  Polska
  17,9%
 • 13,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Kłodawa
  27,7%
  Województwo
  31,7%
  Kraj
  33,3%
 • 30,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,2%
  Wielkopolskie
  2,3%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,7%
  Wielkopolskie
  11,3%
  Kraj
  12,4%
 • 11,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,8%
  woj. wielkopolskie
  18,1%
  Kraj
  18,1%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  26,1%
  Województwo
  26,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,8%
  woj. wielkopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  27,7%
  woj. wielkopolskie
  18,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 30,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Kłodawa
  2,2%
  Województwo
  1,1%
  Polska
  1,4%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 777 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  777,0
  woj. wielkopolskie
  842,0
  Kraj
  811,0
 • 0,83 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,83
  Wielkopolskie
  0,94
  Cały kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kłodawie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kłodawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 1 w Kłodawie (Jan Brzechwa)
  Publiczne
  63 273-08-13
  ul. Bohaterów Września 1939 r. 17
  62-650 Kłodawa
  716910
  Punkt Przedszkolny Poziomka
  Niepubliczny
  ul. Toruńska 22
  62-650 Kłodawa
  ---
 • Szkoły podstawowe w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 112,10 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Kłodawa
  112,10
  woj. wielkopolskie
  98,89
  Kraj
  96,62
 • 108,60 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Kłodawa
  108,60
  Województwo
  94,65
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kłodawa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kłodawa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,0
  Wielkopolskie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kłodawie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kłodawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie (im. Białych Górników)
  Publiczna
  63 273-03-10
  63 273-01-12
  ul. 3 Maja 5
  62-650 Kłodawa
  2148438
 • Szkoły gimnazjalne w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 119,79 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  119,79
  Województwo
  103,12
  Kraj
  100,01
 • 117,11 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  117,11
  Wielkopolskie
  94,24
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Kłodawa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Kłodawa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  25,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 25 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 25
 • 25 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 25
 • 25 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 25
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Kłodawie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kłodawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum nr 1 w Kłodawie
  Publiczne
  63 273-03-80
  63 273-03-80
  ul. KOŚCIELNA 15
  62-650 Kłodawa
  925225
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Kłodawie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  21,0
  Wielkopolskie
  27,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 21 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 21
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 15 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 15
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Kłodawa
  27,0
  Województwo
  25,0
  Cała Polska
  24,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Miasto
  13,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 13 Szkoły policealne ogółem
 • 13
 • 13 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 13
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Kłodawie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kłodawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie
  Publiczne
  63 273-02-63
  63 273-05-39
  ul. Adama Mickiewicza 4
  62-650 Kłodawa
  7182-
  Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie
  Publiczne
  63 273-02-63
  63 273-05-39
  ul. Adama Mickiewicza 4
  62-650 Kłodawa
  5139-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie
  Publiczna
  63 273-02-63
  63 273-05-39
  ul. Adama Mickiewicza 4
  62-650 Kłodawa
  375-
  Technikum uzupełnające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie
  Publiczne
  63 273-02-63
  63 273-05-39
  ul. Adama Mickiewicza 4
  62-650 Kłodawa
  113-
  SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH CENTRUM NAUKI EUREKA
  Niepubliczna
  60 170-15-53
  ul. 3-GO MAJA 5
  62-650 Kłodawa
  ---
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH CENTRUM NAUKI EUREKA
  Niepubliczne
  78 523-24-60
  ul. 3-GO MAJA 5
  62-650 Kłodawa
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kłodawa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kłodawa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kłodawa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kłodawa - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kłodawie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kłodawie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kłodawie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Kłodawie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Kłodawie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 321 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 97 (uczestnicy: 16 550)
  • seanse filmowe: 20 (uczestnicy: 1 500)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 150)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 1 500)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 1 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 450)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 150)
  • pokazy teatralne: 20 (uczestnicy: 4 000)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 150)
  • inne: 15 (uczestnicy: 7 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 65)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)
  • teatralne: 1 (członkowie: 30)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 130)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 30)
  • taneczne: 1 (członkowie: 80)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Kłodawie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 26 029 wolumenów oraz 86 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 24 218 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Kłodawie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 160 członków. Zarejestrowano 150 ćwiczących (mężczyźni: 148, kobiety: 2, chłopcy do lat 18: 130, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kłodawie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kłodawie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kłodawy znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kłodawie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1765 - 1766 (ul. Włocławska 2)dnia 1953-01-17, wykaz dokumentów: 3 z 1953-01-17
  • Klasztor z poł. XVIII w. (ul. Włocławska 2)dnia 1953-01-17, wykaz dokumentów: 3 z 1953-01-17
  • Zespół - klasztor z poł. XVIII w. (ul. Włocławska 2)dnia 1953-01-17, wykaz dokumentów: 3 z 1953-01-17; 681/Wlkp/A z 2008-06-18
  • Kościół z 1557 r.dnia 1965-05-26, wykaz dokumentów: 78/A z 1965-05-26
  • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1965-05-26, wykaz dokumentów: 78/A z 1965-05-26
  • Ratusz z 1820 r. (ul. pl. Wolności 16)dnia 1968-08-21, wykaz dokumentów: 184/A z 1968-08-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Poznańska 17)dnia 1984-12-10, wykaz dokumentów: 373/115 z 1984-12-10
  • Miasto z końca XIV w.dnia 2006-09-01, wykaz dokumentów: 407/Wlkp/A z 2006-09-01
  • Kopalnia z 1937 r.dnia 2007-04-05, wykaz dokumentów: 489/Wlkp/A z 2007-04-05
  • Mur/ogrodzenie z poł. XIX w. (ul. Włocławska 2)dnia 2008-06-18, wykaz dokumentów: 681/Wlkp/A z 2008-06-18
  • Kapliczka (data nieznana) (ul. Włocławska 2)dnia 2008-06-18, wykaz dokumentów: 681/Wlkp/A z 2008-06-18
  • Ogród z XVIII w.dnia 2008-06-18, wykaz dokumentów: 681/Wlkp/A z 2008-06-18
 • Formy ochrony przyrody w Kłodawie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kłodawy znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kłodawie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 lip; 1: urwany konar dziupla w pniu 1 współprzewodnik oderwany próchnica pnia; 2: tylce dziupla próchnica pnia, Data ustanowienia: 1988-12-30, Opis granicy: rosną w parku zabytkowym w Kłodawie
  • Profil Soli Różowej - formacja geologiczna (stanowisko dokumentacyjne)Opis: naturalne, Data ustanowienia: 2008-03-02, Opis granicy: Stanowisko jest fragmentem formacji geologicznej o powierzchni 266 m2 zlokalizowanym w przekopie południowo-zachodnim nr 12 w obrębie działek o nr ewid. 1138 i 1140 arkusz nr 7 obręb miasto Kłodawa na głębokości 600 m poniżej powierzchni terenu., Powierzchnia: 0.026 ha

Kłodawa - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Kłodawie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kolskiego.

  Powiat kolski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kłodawa przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
  • DW 263droga wojewódzka nr 263(Słupca - Koszuty - Czesławowo - Drążna - Pieńki - Stara Olszyna - Lucynowo - Szyszłowo - Izdebno - Przytuki - Jabłonka - Słaboludz - Roztoka - Sławoszewek - Genowefa - Rożnowo - Sarnowa - Ślesin - Półwiosek Lubstowski - Ignacewo - Wierzelin - Teresowo - Sompolno - Szczerkowo - Mostki Kujawskie - Paprocin - Mostki-Kolonia - Ozorzyn - Babiak - Bugaj - Rysiny - Luboniek - Bierzwienna Długa - Kłodawa - Głębokie - Tomaszew - Drzewce - Tarnówka Wiesiołowska - Dąbie)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kłodawa przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 3Linia kolejowa nr 3: Warszawa Zachodnia - Kunowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Warszawa Ursus Północny - Warszawa Gołąbki - Ożarów Mazowiecki - Płochocin - Błonie - Witanów - Boża Wola - Seroki - Teresin Niepokalanów - Piasecznica - Sochaczew - Kornelin - Leonów - Kęszyce - Jasionna Łowicka - Bednary - Mysłaków - Łowicz Główny - Niedźwiada Łowicka - Jackowice - Zosinów - Żychlin - Złotniki Kutnowskie - Stara Wieś - Sklęczki - Kutno - Nowe Kutnowskie - Krzewie - Turzynów -Kłodawa - Barłogi - Koło - Budki Nowe - Kramsk - Konin - Konin Zachód - Kawnice - Spławie - Cienin Kościelny - Cienin - Słupca - Strzałkowo - Wólka - Otoczna - Gutowo Wielkopolskie - Podstolice - Nekla - Gułtowy - Kostrzyn Wielkopolski - Paczkowo - Swarzędz - Poznań Antoninek - Poznań Wschód - Poznań Garbary - Poznań Główny - Poznań Górczyn - Poznań Junikowo - Palędzie - Dopiewo - Otusz - Buk - Wojnowice Wielkopolskie - Opalenica - Porażyn - Sątopy - Nowy Tomyśl - Jastrzębsko - Chrośnica - Zbąszyń - Zbąszynek - Szczaniec - Kupienino - Świebodzin - Wilkowo Świebodzińskie - Mostki - Toporów - Drzewce - Torzym - Boczów - Rzepin - Kunowice - Słubice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kłodawie istnieje 83 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • al. 1 Maja

  al. 1000-lecia

  ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Adama Rustejki Pińkiewicza

  ul. Akademii Krakowskiej

  ul. Armii Krajowej

  ul. Barbary

  ul. Bierzwieńska

  ul. Bohaterów Września 1939 r.

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzoskwiniowa

  ul. Cegielniana

  ul. Cicha

  ul. Czereśniowa

  ul. Dolna

  ul. Dąbska

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Gruntowa

  ul. Grzegorza z Sambora

  ul. Górnicza

  ul. Harcerska

  ul. Henryka Dąbrowskiego

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jasna

  ul. Jaśminowa

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Grzymskiego

  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolska

  ul. Kościelna

  ul. Krańcowa

  ul. Krótka

  ul. Krępa

  ul. Lipowa

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Morelowa

  ul. Niezłomnych

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Polna

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Poznańska

  ul. Przedecka

  ul. Rawity Witanowskiego

  ul. Rolnicza

  ul. Różana

  ul. Solna

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Stodólna

  ul. Strażacka

  ul. Szkolna

  ul. Sędziwoja z Czechla

  al. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Toruńska

  ul. Traktorowa

  ul. Warszawska

  ul. Wiejska

  ul. Wiśniowa

  pl. Wolności

  ul. Wrzosowa

  ul. Wspólna

  ul. Wyżynna

  ul. Wąska

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Kapicy

  droga Własna

  ul. Włocławska

  ul. Zagórnicka

  ul. Zawodnia

  ul. Zbigniewa Herberta

  ul. Zielona

  ul. Łąkowa

  ul. Łęczycka

  ul. Świętego Ducha