Imielin w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Imielin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Imielin to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Imielin.
 • 9 432 Liczba mieszkańców
 • 28,0 km² Powierzchnia
 • 337,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1994 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SBL Tablice rejestracyjne
 • Jan Michał Chwiędacz Burmistrz miasta
Imielin na mapie
Identyfikatory
 • 19.186050.1453 Współrzędne GPS
 • 2414021 TERYT (TERC)
 • 0941582 SIMC
Herb miasta Imielin
Imielin herb

Jak Imielin wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Imielin na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Imielin wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Imielin plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
2Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
6Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
8Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
13Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
29Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
53Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
74Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
81Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
98Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
129Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
159Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
165Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
202Miasta o największej powierzchni w Polsce
204Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
208Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
210Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
238Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
296Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
318Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
323Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców

Imielin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
41-407Poczta Imielin, ul. Imielińska 83
41-407Skrytki Pocztowe Poczta Imielin, ul. Imielińska 83

Imielin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Imielinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Tychach (podlega pod: ZUS Oddział w Rybniku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. de Gaulle`a 16
43-100 Tychy
Urząd Miasta Imielin
(32) 225-55-05
(32) 225-55-07
ul. Imielińska 81
41-407 Imielin

Imielin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Imielin jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 9 432, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 21,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Imielina zawarli w 2022 roku 33 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  24,9% mieszkańców Imielina jest stanu wolnego, 61,5% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,8% to wdowy/wdowcy.

  Imielin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -35. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,73 na 1000 mieszkańców Imielina. W 2022 roku urodziło się 72 dzieci, w tym 52,8% dziewczynek i 47,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 298 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 35,7% zgonów w Imielinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w Imielinie były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Imielina przypada 11.4 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 135 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 78 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Imielina 57. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,6% mieszkańców Imielina jest w wieku produkcyjnym, 21,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Imielina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 432 Liczba mieszkańców
 • 4 809 Kobiety
 • 4 623 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Imielinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Imielinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Imielinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Imielina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Imielin
  40,2 lat
  woj. śląskie
  43,0 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 41,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Imielin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Imielina
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Imielin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Imielin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Imielin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  24,9%
  woj. śląskie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 20,4% Kobiety
  (Panny)
 • 29,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 61,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  61,6%
  woj. śląskie
  55,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 61,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,8%
  Województwo
  9,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 12,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,5%
  śląskie
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Imielinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Imielinie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,5
  śląskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,5
  śląskie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 33 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Imielinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Imielinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -35 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -16 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -19 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,73 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,7
  śląskie
  -5,8
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Imielinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Imielinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Imielinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Imielinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 72 Urodzenia żywe
 • 38 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 34 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,8%
  47,2%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,7
  śląskie
  7,3
  Cała Polska
  8,1
 • 34,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Imielin
  34,6
  śląskie
  32,5
  Polska
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 298 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 243 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 352 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 298 g
  śląskie
  3 296 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 28 Waga 4000g - 4499g
 • 28
 • 127 Waga 3500g - 3999g
 • 127
 • 194 Waga 3000g - 3499g
 • 194
 • 89 Waga 2500g - 2999g
 • 89
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,25
  Województwo
  1,21
  Cała Polska
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Imielin
  0,77
  śląskie
  0,56
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Imielinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 107 Zgony
 • 54 Kobiety
  (Zgony)
 • 53 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,5%
  49,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,4
  śląskie
  13,0
  Cały kraj
  11,9
 • 129,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Imielin
  129,2
  Województwo
  179,4
  Polska
  147,0
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Imielin
  4,3
  śląskie
  4,8
  Cała Polska
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,1
  Województwo
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Imielin
  35,7%
  woj. śląskie
  36,4%
  Kraj
  36,0%
 • 22,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,6%
  Województwo
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,0%
  woj. śląskie
  5,2%
  Cały kraj
  6,7%
 • 39 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,4
  Polska
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  78,9
  Kraj
  70,6
 • 228,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  228,4
  woj. śląskie
  315,1
  Kraj
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,1
  Kraj
  253,9
 • 361,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 360,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 361,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Imielin
  361,1
  woj. śląskie
  473,7
  Cała Polska
  426,2
 • 53,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 77,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  53,8
  śląskie
  63,1
  Kraj
  62,9
 • 33,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  33,1
  woj. śląskie
  39,0
  Cała Polska
  33,8
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,6
  Województwo
  8,1
  Polska
  7,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,7%
  śląskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 135 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 67 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 68 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 78 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 37 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 58 Saldo migracji
 • 31 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 27 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 57 Saldo migracji wewnętrznych
 • 30 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 27 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Imielinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Imielinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Imielin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Imielin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Imielinie oddano do użytku 56 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,95 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Imielinie to 3 430 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 365 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  82,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 17,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Imielinie to 4,54 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Imielinie to 143,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,42% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,07% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,69% mieszkań posiada łazienkę, 86,82% korzysta z centralnego ogrzewania, a 72,62% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

  Powiat bieruńsko-lędziński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Imielinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 430 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 364,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  364,50
  Województwo
  423,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 110,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  110,80 m2
  woj. śląskie
  72,70 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 40,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  40,40 m2
  woj. śląskie
  30,80 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,99 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,99
  śląskie
  3,79
  Kraj
  3,83
 • 2,74 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,74
  woj. śląskie
  2,36
  Kraj
  2,42
 • 0,55 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Imielin
  0,55
  śląskie
  0,62
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Imielinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 56 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,95 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,95
  woj. śląskie
  4,31
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 254 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,54 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,54
  woj. śląskie
  4,13
  Kraj
  3,89
 • 26,99 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  26,99
  Województwo
  17,79
  Kraj
  24,56
 • 8 027 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 143,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  143,3 m2
  woj. śląskie
  101,8 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,85 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Imielin
  0,85 m2
  woj. śląskie
  0,44 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Imielinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,42%
  Województwo
  99,06%
  Polska
  97,75%
 • 99,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Imielin
  99,07%
  woj. śląskie
  96,69%
  Cała Polska
  95,18%
 • 98,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  98,69%
  woj. śląskie
  95,74%
  Cały kraj
  93,75%
 • 86,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  86,82%
  Województwo
  84,47%
  Cały kraj
  85,83%
 • 72,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  72,62%
  woj. śląskie
  68,55%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Imielin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Imielinie na 1000 mieszkańców pracuje 147osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 0,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 0,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Imielinie wynosiło w 2023 roku 1,4% (1,4% wśród kobiet i 1,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Imielinie wynosiło 5 620,67 PLN, co odpowiada 83.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Imielina 1 280 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 229 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 051.

  2,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Imielina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 66,1% w przemyśle i budownictwie, a 15,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Imielinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 147 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  147,0
  Województwo
  282,0
  Cały kraj
  259,0
 • 2,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,9% Kobiety
 • 1,4% Mężczyźni
 • Imielin
  1,4%
  Województwo
  3,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Imielinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Imielinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Imielinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Imielinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 055 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Imielin
  5 621 PLN
  woj. śląskie
  6 728 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Imielinie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Imielinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 280 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 229 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -1 051 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,18 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Imielinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 2,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 66,1% Przemysł i budownictwo
 • 34,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 81,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,6% Pozostałe
 • 38,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 4,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Imielinie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Imielinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 380 Pracujący ogółem
 • 0 Kobiety
 • 0 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Imielinie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Imielin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  70,6
  śląskie
  70,5
  Kraj
  69,0
 • 34,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,1
  śląskie
  41,1
  Polska
  38,2
 • 93,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Imielin
  93,2
  Województwo
  139,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Imielin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Imielinie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 126 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 888 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 77 nowych podmiotów, a 44 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (84) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (53) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (88) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (28) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Imielinie najwięcej (118) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 087) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,2% (295) podmiotów, a 73,0% (822) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Imielinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.8%) oraz Budownictwo (15.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 126 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 295 Przemysł i budownictwo
 • 822 Pozostała działalność
 • 77 Podmioty nowo zarejestrowane w Imielinie w 2023 roku
 • 44 Podmioty wyrejestrowane w Imielinie w 2023 roku
 • 888 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 087 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 087
 • 34 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 34
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 126 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 126
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 140 Spółki handlowe ogółem
 • 140
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 118  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 118
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 55 Spółki cywilne ogółem
 • 55
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 888 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 211 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 211
 • 135 Budownictwo
 • 135
 • 111 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 111
 • 81 Przetwórstwo przemysłowe
 • 81
 • 66 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 66
 • 62 Informacja i komunikacja
 • 62
 • 46 Pozostała działalność
 • 46
 • 37 Transport i gospodarka magazynowa
 • 37
 • 33 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 33
 • 30 Edukacja
 • 30
 • 24 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 24
 • 18 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 18
 • 14 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 14
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Imielin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Imielinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 128 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,59 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Imielinie wynosi 63,10% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Imielina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,75 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 6,53 (wykrywalność 41%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,65 (32%), drogowe - 1,58 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Imielinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Imielina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Imielin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 128 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 128
 • 82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 82
 • 25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 25
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 61 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 61
 • 13,59 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,59
  Województwo
  35,08
  Cały kraj
  22,81
 • 8,75 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Imielin
  8,75
  woj. śląskie
  14,39
  Cały kraj
  12,98
 • 2,65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Imielin
  2,65
  woj. śląskie
  17,79
  Kraj
  6,99
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,58
  woj. śląskie
  1,68
  Cała Polska
  1,82
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Imielin
  0,40
  woj. śląskie
  0,44
  Polska
  0,35
 • 6,53 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,53
  Województwo
  14,31
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Imielin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  63%
  Województwo
  80%
  Polska
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Imielin
  64%
  woj. śląskie
  67%
  Cały kraj
  63%
 • 33% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  33%
  woj. śląskie
  88%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  śląskie
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  42%
  śląskie
  60%
  Cała Polska
  51%

Imielin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Imielina wyniosła w 2022 roku 63,2 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Imielina - 36.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,1 mln złotych, czyli 20,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Imielina wyniosła w 2022 roku 61,5 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (49.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.5%). W budżecie Imielina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,7 tys złotych na mieszkańca (26,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 37,2 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 19,3%.
 • Wydatki budżetu w Imielinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Imielina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Imielin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Imielina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,1 mln

  3,1 tys(100%)

  37,8 mln

  4,3 tys(100%)

  40,5 mln

  4,5 tys(100%)

  60,0 mln

  6,6 tys(100%)

  58,9 mln

  6,4 tys(100%)

  53,7 mln

  5,8 tys(100%)

  61,4 mln

  6,6 tys(100%)

  63,2 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,9 mln

  1,1 tys(36.5%)

  10,8 mln

  1,2 tys(28.6%)

  12,0 mln

  1,3 tys(29.7%)

  15,2 mln

  1,7 tys(25.4%)

  11,9 mln

  1,3 tys(20.2%)

  13,8 mln

  1,5 tys(25.6%)

  20,6 mln

  2,2 tys(33.5%)

  22,9 mln

  2,4 tys(36.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,4 mln

  385(12.6%)

  7,8 mln

  877(20.6%)

  7,8 mln

  866(19.3%)

  15,0 mln

  1,6 tys(25%)

  15,3 mln

  1,7 tys(26%)

  5,7 mln

  612(10.6%)

  6,9 mln

  741(11.3%)

  10,6 mln

  1,1 tys(16.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,4 mln

  496(16.2%)

  4,1 mln

  462(10.9%)

  4,7 mln

  525(11.7%)

  4,8 mln

  529(8.1%)

  5,3 mln

  573(8.9%)

  5,4 mln

  585(10.1%)

  5,4 mln

  577(8.8%)

  6,8 mln

  722(10.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  89,5 tys

  10,1(0.3%)

  141,0 tys

  15,8(0.4%)

  69,0 tys

  7,6(0.2%)

  76,0 tys

  8,3(0.1%)

  91,7 tys

  10,0(0.2%)

  90,0 tys

  9,7(0.2%)

  88,3 tys

  9,4(0.1%)

  5,8 mln

  613(9.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,7 mln

  309(10.1%)

  3,4 mln

  384(9%)

  2,3 mln

  255(5.7%)

  10,8 mln

  1,2 tys(18%)

  7,5 mln

  822(12.8%)

  8,4 mln

  911(15.7%)

  8,2 mln

  875(13.4%)

  2,8 mln

  296(4.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  141(4.6%)

  1,4 mln

  160(3.8%)

  1,7 mln

  191(4.3%)

  1,7 mln

  182(2.8%)

  1,6 mln

  178(2.8%)

  1,6 mln

  170(2.9%)

  1,5 mln

  155(2.4%)

  1,7 mln

  182(2.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  270(8.8%)

  6,5 mln

  736(17.3%)

  970,2 tys

  107(2.4%)

  1,0 mln

  113(1.7%)

  1,0 mln

  114(1.8%)

  1,1 mln

  121(2.1%)

  1,1 mln

  120(1.8%)

  1,6 mln

  167(2.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  148(4.8%)

  1,7 mln

  194(4.6%)

  1,2 mln

  129(2.9%)

  1,5 mln

  159(2.4%)

  2,0 mln

  216(3.4%)

  2,3 mln

  252(4.3%)

  1,6 mln

  172(2.6%)

  1,5 mln

  162(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  450,8 tys

  51,0(1.7%)

  406,9 tys

  45,7(1.1%)

  509,3 tys

  56,3(1.3%)

  435,1 tys

  47,5(0.7%)

  1,4 mln

  152(2.4%)

  480,1 tys

  51,8(0.9%)

  968,3 tys

  103(1.6%)

  1,1 mln

  113(1.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  209,4 tys

  23,7(0.8%)

  275,2 tys

  30,9(0.7%)

  177,0 tys

  19,6(0.4%)

  193,8 tys

  21,2(0.3%)

  183,4 tys

  20,0(0.3%)

  176,6 tys

  19,1(0.3%)

  197,2 tys

  21,0(0.3%)

  231,3 tys

  24,6(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  244,3 tys

  27,6(0.9%)

  281,4 tys

  31,6(0.7%)

  1,1 mln

  123(2.7%)

  1,2 mln

  127(1.9%)

  1,2 mln

  136(2.1%)

  173,3 tys

  18,7(0.3%)

  141,5 tys

  15,1(0.2%)

  223,6 tys

  23,8(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  134,9 tys

  15,2(0.5%)

  132,0 tys

  14,8(0.3%)

  150,9 tys

  16,7(0.4%)

  148,1 tys

  16,2(0.2%)

  147,0 tys

  16,0(0.2%)

  33,4 tys

  3,6(0.1%)

  134,9 tys

  14,4(0.2%)

  155,6 tys

  16,5(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  247,6 tys

  28,0(0.9%)

  118,1 tys

  13,3(0.3%)

  31,7 tys

  3,5(0.1%)

  3,6 tys

  0,4(0%)

  60,9 tys

  6,6(0.1%)

  196,0 tys

  21,1(0.4%)

  149,9 tys

  16,0(0.2%)

  126,7 tys

  13,5(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  101,3 tys

  11,5(0.4%)

  88,3 tys

  9,9(0.2%)

  91,8 tys

  10,1(0.2%)

  99,9 tys

  10,9(0.2%)

  165,0 tys

  18,0(0.3%)

  63,1 tys

  6,8(0.1%)

  108,1 tys

  11,5(0.2%)

  80,7 tys

  8,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,5 tys

  1,4(0%)

  11,0 tys

  1,2(0%)

  13,5 tys

  1,5(0%)

  16,0 tys

  1,7(0%)

  17,2 tys

  1,9(0%)

  21,2 tys

  2,3(0%)

  19,6 tys

  2,1(0%)

  26,0 tys

  2,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  55,6 tys

  6,3(0.2%)

  7,7 tys

  0,9(0%)

  5,7 tys

  0,6(0%)

  60,8 tys

  6,6(0.1%)

  63,8 tys

  6,9(0.1%)

  57,5 tys

  6,2(0.1%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  252

  0,0(0%)

  256

  0,0(0%)

  255

  0,0(0%)

  303

  0,0(0%)

  295

  0,0(0%)

  307

  0,0(0%)

  311

  0,0(0%)

  335

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  222,9 tys

  25,2(0.8%)

  521,9 tys

  58,7(1.4%)

  317,4 tys

  35,1(0.8%)

  215,6 tys

  23,6(0.4%)

  33,1 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Imielinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Imielina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Imielin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Imielina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,5 mln

  3,7 tys(100%)

  49,9 mln

  5,6 tys(100%)

  40,0 mln

  4,5 tys(100%)

  50,1 mln

  5,5 tys(100%)

  53,3 mln

  5,8 tys(100%)

  54,7 mln

  5,9 tys(100%)

  63,8 mln

  6,8 tys(100%)

  61,5 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  20,7 mln

  2,3 tys(63.7%)

  21,4 mln

  2,4 tys(42.9%)

  22,6 mln

  2,5 tys(56.5%)

  24,0 mln

  2,6 tys(47.8%)

  25,1 mln

  2,7 tys(47.2%)

  26,3 mln

  2,8 tys(48.2%)

  30,1 mln

  3,2 tys(47.2%)

  30,6 mln

  3,2 tys(49.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,9 mln

  555(15.1%)

  5,4 mln

  608(10.8%)

  5,7 mln

  628(14.2%)

  5,9 mln

  642(11.7%)

  6,4 mln

  691(11.9%)

  7,5 mln

  808(13.7%)

  8,2 mln

  872(12.8%)

  9,7 mln

  1,0 tys(15.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 mln

  690(10.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  180(4.9%)

  14,5 mln

  1,6 tys(29%)

  2,0 mln

  215(4.9%)

  7,2 mln

  783(14.3%)

  5,3 mln

  580(10%)

  3,0 mln

  320(5.4%)

  2,5 mln

  263(3.9%)

  3,5 mln

  371(5.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  906,5 tys

  102(2.8%)

  1,2 mln

  134(2.4%)

  1,7 mln

  190(4.3%)

  2,2 mln

  241(4.4%)

  1,2 mln

  128(2.2%)

  1,1 mln

  118(2%)

  1,4 mln

  152(2.2%)

  1,4 mln

  153(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  830,0 tys

  93,8(2.5%)

  868,4 tys

  97,6(1.7%)

  463,8 tys

  51,2(1.2%)

  466,7 tys

  51,0(0.9%)

  834,6 tys

  90,8(1.6%)

  939,6 tys

  101(1.7%)

  1,1 mln

  113(1.7%)

  1,1 mln

  114(1.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,6 mln

  175(4.8%)

  5,7 mln

  641(11.4%)

  250,6 tys

  27,7(0.6%)

  248,9 tys

  27,2(0.5%)

  269,7 tys

  29,3(0.5%)

  280,9 tys

  30,3(0.5%)

  295,8 tys

  31,6(0.5%)

  640,7 tys

  68,1(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  46,4 tys

  5,2(0.1%)

  432,9 tys

  48,7(0.9%)

  62,9 tys

  7,0(0.2%)

  2,4 mln

  267(4.9%)

  3,3 mln

  359(6.2%)

  1,1 mln

  115(2%)

  5,6 mln

  602(8.9%)

  548,8 tys

  58,3(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  393,7 tys

  44,5(1.2%)

  171,3 tys

  19,3(0.3%)

  110,1 tys

  12,2(0.3%)

  229,8 tys

  25,1(0.5%)

  237,5 tys

  25,8(0.4%)

  178,7 tys

  19,3(0.3%)

  115,0 tys

  12,3(0.2%)

  208,4 tys

  22,1(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,5 mln

  167(4.5%)

  163,5 tys

  18,4(0.3%)

  108,7 tys

  12,0(0.3%)

  103,6 tys

  11,3(0.2%)

  116,4 tys

  12,7(0.2%)

  497,2 tys

  53,6(0.9%)

  102,5 tys

  10,9(0.2%)

  87,9 tys

  9,3(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,7 tys

  7,2(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  395

  0,0(0%)

  18,1 tys

  2,0(0%)

  5,8 tys

  0,6(0%)

  19,4 tys

  2,1(0%)

  10,2 tys

  1,1(0%)

  29,4 tys

  3,2(0.1%)

  550,3 tys

  58,7(0.9%)

  25,5 tys

  2,7(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,4 tys

  1,2(0%)

  9,4 tys

  1,1(0%)

  12,0 tys

  1,3(0%)

  14,5 tys

  1,6(0%)

  15,6 tys

  1,7(0%)

  19,6 tys

  2,1(0%)

  17,9 tys

  1,9(0%)

  24,9 tys

  2,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,8 tys

  2,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  55,6 tys

  6,3(0.2%)

  7,7 tys

  0,9(0%)

  5,7 tys

  0,6(0%)

  60,8 tys

  6,6(0.1%)

  63,8 tys

  6,9(0.1%)

  57,5 tys

  6,2(0.1%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  36,2 tys

  4,1(0.1%)

  27,4 tys

  3,1(0.1%)

  13,7 tys

  1,5(0%)

  10,0 tys

  1,1(0%)

  9,3 tys

  1,0(0%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1 000

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Imielin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 388 mieszkańców Imielina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 146 kobiet oraz 1 242 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 23,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców Imielina, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 9,6% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Imielina mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Imielinie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,7%) oraz zasadnicze zawodowe (21,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,9%) oraz średnie zawodowe (27,9%).

  W roku 2022 w Imielinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 16 oddziałów uczęszczało 397 dzieci (198 dziewczynek oraz 199 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Imielinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 195 dzieci (96 dziewczynek oraz 99 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  19,0% mieszkańców Imielina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 20,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 852 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,77 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 40 oddziałach uczyło się 888 uczniów (450 kobiet oraz 438 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Imielinie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 24 oddziałach uczyło się 508 uczniów (254 kobiety oraz 254 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,5% ludności (33,2% wśród dziewczynek i 29,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,43.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,2% mieszkańców (16,5% wśród dziewczyn i 15,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,8% mieszkańców Imielina w wieku potencjalnej nauki (20,2% kobiet i 19,5% mężczyzn).

 • 21,8% Wykształcenie wyższe
 • Imielin
  21,8%
  woj. śląskie
  23,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 25,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Imielin
  36,0%
  woj. śląskie
  36,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Imielin
  2,6%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,3%
  woj. śląskie
  11,3%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  23,1%
  śląskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 18,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,6%
  Województwo
  24,0%
  Polska
  21,2%
 • 21,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  śląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  9,6%
  Województwo
  10,6%
  Kraj
  12,3%
 • 12,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,0%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Imielinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 852 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  852,0
  woj. śląskie
  951,0
  Polska
  927,0
 • 0,77 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,77
  śląskie
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 16 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 400 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Imielin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 397 Dzieci
 • 198 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 199 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,9%
  50,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 72 3 lata
 • 72
 • 94 4 lata
 • 94
 • 122 5 lata
 • 122
 • 107 6 lat
 • 107
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 43 3 lata
 • 43
 • 44 4 lata
 • 44
 • 56 5 lata
 • 56
 • 55 6 lat
 • 55
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 29 3 lata
 • 29
 • 50 4 lata
 • 50
 • 66 5 lata
 • 66
 • 52 6 lat
 • 52
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 22,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 22,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Imielinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Imielinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IMIELINIE
  Publiczne
  32 225-61-17
  32 225-61-17
  ul. W.SAPETY 10
  41-407 Imielin
  1433520
 • Szkoły podstawowe w Imielinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Imielin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 40 Oddziały
 • 888 Uczniowie
 • 450 Kobiety
  (uczniowie)
 • 438 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,7%
  49,3%
 • 109 Uczniowie w 1 klasie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 127 Absolwenci
 • 53 Kobiety
  (absolwenci)
 • 74 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  22,2
  woj. śląskie
  17,5
  Kraj
  17,0
 •  
 • 55,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 46,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 90,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,43
  śląskie
  96,89
  Cała Polska
  95,96
 • 89,92 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Imielin
  89,92
  woj. śląskie
  95,51
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Imielin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Imielin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Imielinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Imielinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA (KARDYNAŁ STEFAN WYSZYNSKI)
  Publiczna
  32 225-60-55
  32 225-60-55
  ul. KAROLA MIARKI 7
  41-407 Imielin
  2555249
 • Edukacyjne grupy wieku w Imielinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 33,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Imielin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Imielin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Imielin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Imielin - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Imielinie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Imielinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Imielinie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Imielinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Imielinie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 226 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 73 (uczestnicy: 4 875)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 310)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 87)
  • koncerty: 19 (uczestnicy: 3 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 37)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 11 (uczestnicy: 408)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 161)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 632)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 40)
  • warsztaty: 9 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 445)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 99)
  • taneczne: 2 (członkowie: 71)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 67)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 25)
  • teatralne: 1 (członkowie: 53)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 98)
  • inne: 1 (członkowie: 32)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 228)
  • plastyczne: 3 (absolwenci: 67)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 59)
  • tańca: 2 (absolwenci: 48)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • politechniczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 140)
  • teatralne: 1 (członkowie: 40)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 45)
  • taneczne: 2 (członkowie: 55)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Imielinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 33 939 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 165 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Imielinie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 250 członków. Zarejestrowano 207 ćwiczących (mężczyźni: 55, kobiety: 152, chłopcy do lat 18: 50, dziewczęta do lat 18: 134). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Imielinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Imielinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Imielina znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Imielinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Imielin, st.4 z epoki brązu dnia 1987-01-26, wykaz dokumentów: 1340/86 z 1987-01-26
  • Kaplica z XVIII w.dnia 1966-06-15, wykaz dokumentów: 721/66 z 1966-06-15
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1966-06-15, wykaz dokumentów: 722/66 z 1966-06-15
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. św. Brata Alberta 60)dnia 1966-06-15, wykaz dokumentów: 723/66 z 1966-06-15
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1966-06-15, wykaz dokumentów: 724/66 z 1966-06-15
  • Młyn z XIX w.dnia 1966-06-15, wykaz dokumentów: 725/66 z 1966-06-15

Imielin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Imielinie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 42,5 wypadków (mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 10,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Imielinie znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

  Powiat bieruńsko-lędziński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Imielinie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Imielinie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 42,50 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  42,5
  śląskie
  45,6
  Kraj
  56,5
 • 10,63 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  10,6
  śląskie
  3,6
  Polska
  5,0
 • 31,88 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  31,9
  śląskie
  52,1
  Kraj
  65,5
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Imielin
  25,0
  śląskie
  7,8
  Kraj
  8,9
 • 75,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  75,0
  woj. śląskie
  114,1
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Imielinie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3 428,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  3 428,6 km
  śląskie
  1 123,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 10,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Imielin
  10,2 km
  Województwo
  3,2 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 0 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Imielin przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 934droga wojewódzka nr 934(Mysłowice - Imielin - Chełm Śląski - Bieruń)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Imielin przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 138Linia kolejowa nr 138: Oświęcim - Katowice [o znaczeniu państwowym] (Oświęcim - Nowy Bieruń - Chełm Śląski -Imielin - Mysłowice Kosztowy - Mysłowice Brzezinka - Mysłowice Brzęczkowice - Mysłowice - Katowice Szopienice Południowe - Katowice Zawodzie - Katowice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Imielinie istnieje 90 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Apteczna

  ul. Augustyna Kordeckiego

  ul. Bartnicza

  ul. Biskupa Stanisława Adamskiego

  ul. Bluszczowa

  ul. Bursztynowa

  ul. Cicha

  ul. Dobra

  ul. Floriana

  ul. Francuska

  ul. Grabowa

  ul. Grzybowa

  ul. Imielińska

  ul. Jacka Malczewskiego

  ul. Jana Baranowicza

  ul. Jana Brzozy

  ul. Jana Heweliusza

  ul. Janusza Kusocińskiego

  ul. Jastrzębia

  ul. Jerzego Szaniawskiego

  ul. Juliana Niemcewicza

  ul. Józefa Hallera

  ul. Józefa Poniatowskiego

  ul. Kamienna

  ul. Karola Miarki

  ul. Karola Olszewskiego

  ul. Karolinki

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Koralowa

  ul. Kordiana

  ul. Kowalska

  ul. Krucza

  ul. Krótka

  ul. Ks. Ignacego Rembowskiego

  ul. Ksawerego Dunikowskiego

  ul. Lawendowa

  ul. Leśna

  ul. Liliowa

  ul. Lipowa

  ul. Maratońska

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marka

  ul. Michała Drzymały

  ul. Miła

  ul. Modrzewiowa

  ul. Na Sarganach

  ul. Nowa

  ul. Nowozachęty

  ul. Orla

  ul. Pawła Pośpiecha

  ul. Perłowa

  ul. Piotra Skargi

  ul. Piotra Ściegiennego

  ul. Podmiejska

  ul. Pokoju

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Rubinowa

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Satelicka

  ul. Skalna

  ul. Skotnica

  ul. Sokola

  ul. Sosnowa

  ul. Stanisława Broszkiewicza

  ul. Stefana Kuczyńskiego

  ul. Szafirowa

  ul. Szczepana Malornego

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Banachiewicza

  ul. Tadeusza Rejtana

  ul. Turystyczna

  ul. Urocza

  ul. Wandy

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiosenna

  ul. Wodna

  ul. Wojciecha Sapety

  ul. Wyzwolenia

  ul. Wąska

  ul. Władysława Sikorskiego

  ul. Zachęty

  ul. Zacisze

  ul. Zygmunta Wróblewskiego

  ul. Złocista

  ul. Łąkowa

  ul. Świętego Brata Alberta

  ul. Żeńców