Świdwin w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Świdwin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Świdwin to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu świdwińskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Świdwin.
 • 14 605 Liczba mieszkańców
 • 22,4 km² Powierzchnia
 • 652,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 79-111 m n.p.m Wysokość
 • 1296 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 94 Numer kierunkowy
 • ZSD Tablice rejestracyjne
 • Piotr Wacław Feliński Burmistrz miasta
Świdwin na mapie
Identyfikatory
 • 15.774253.7756 Współrzędne GPS
 • 3216011 TERYT (TERC)
 • 0950322 SIMC
Herb miasta Świdwin
Świdwin herb

Jak Świdwin wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Świdwin na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Świdwin wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Świdwin plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
55Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
85Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
86Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
110Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
139Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
155Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
159Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
218Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
221Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
230Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
232Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
257Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
262Miasta o największej powierzchni w Polsce
267Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
290Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
308Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
319Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
332Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce

Świdwin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
78-300Poczta Świdwin 001, Pl. Jana Pawła II 2
78-301Poczta Filia UP Świdwin 001, ul. Żwirki i Wigury 3

Świdwin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Świdwinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Świdwinie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Świdwinie (podlega pod: ZUS Oddział w Koszalinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wojska Polskiego 1
78-300 Świdwin
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie
94 365 24 81
94 365 00 50
ul. Armii Krajowej 23
78-300 Świdwin
Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie
94 365 05 11, 94 365 05 05
94 365 05 13, 94 365 05 14
ul. Wojska Polskiego 18 A
78-300 Świdwin
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie
94 365 30 24
94 365 26 84
ul. Drawska 38
78-300 Świdwin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie
94 365 62 47
94 365 62 47
ul. Kołobrzeska 43
78-300 Świdwin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie
94 365 22 06
94 365 22 06
ul. Połczyńska 18
78-300 Świdwin
Starostwo Powiatowe w Świdwinie
(94) 365-03-01
(94) 365-03-00
ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin
Urząd Miasta Świdwin
(94) 365-20-11
(94) 365-22-83
pl. Konstytucji 3-go Maja 1
78-300 Świdwin

Świdwin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Świdwin jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 14 605, z czego 52,7% stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 9,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Świdwina zawarli w 2022 roku 71 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców Świdwina jest stanu wolnego, 50,1% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Świdwin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -88. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,96 na 1000 mieszkańców Świdwina. W 2022 roku urodziło się 103 dzieci, w tym 43,7% dziewczynek i 56,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 264 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,47 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,1% zgonów w Świdwinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w Świdwinie były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Świdwina przypada 12.94 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 132 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 194 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Świdwina -62. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -6.

  57,5% mieszkańców Świdwina jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Świdwina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14 605 Liczba mieszkańców
 • 7 703 Kobiety
 • 6 902 Mężczyźni
 • 52,7%
  47,3%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Świdwinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Świdwinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Świdwinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Świdwina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,7 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Świdwin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Świdwina
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Świdwin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Świdwin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Świdwin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,1%
  Województwo
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,1% Żonaci/Zamężne
 • Świdwin
  50,1%
  woj. zachodniopomorskie
  51,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 50,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Świdwin
  9,2%
  Województwo
  8,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,1%
  Zachodniopomorskie
  9,4%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,4% Nieustalone
 • Miasto
  4,5%
  Województwo
  3,7%
  Kraj
  0,7%
 • 3,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 5,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Świdwinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Świdwinie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,8
  Zachodniopomorskie
  4,1
  Polska
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,8
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Cały kraj
  1,6
 • 71 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Świdwinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Świdwinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -88 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -52 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -36 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,96 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,0
  woj. zachodniopomorskie
  -5,3
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Świdwinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Świdwinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Świdwinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Świdwinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 103 Urodzenia żywe
 • 45 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 58 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,7%
  56,3%
 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,0
  woj. zachodniopomorskie
  7,1
  Kraj
  8,1
 • 32,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  32,0
  Województwo
  31,3
  Polska
  35,1
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 56 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56
 • 84 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84
 • 63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 264 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 224 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 310 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Świdwin
  3 264 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 325 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 13 Waga 4000g - 4499g
 • 13
 • 100 Waga 3500g - 3999g
 • 100
 • 116 Waga 3000g - 3499g
 • 116
 • 49 Waga 2500g - 2999g
 • 49
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Świdwin
  1,25
  Zachodniopomorskie
  1,18
  Kraj
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,68
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,47 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,47
  Zachodniopomorskie
  0,57
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Świdwinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 191 Zgony
 • 97 Kobiety
  (Zgony)
 • 94 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,8%
  49,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,9 Zgony na 1000 ludności
 • Świdwin
  12,9
  Zachodniopomorskie
  12,4
  Cały kraj
  11,9
 • 213,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  213,2
  Zachodniopomorskie
  175,3
  Polska
  147,0
 • 6,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,6
  Zachodniopomorskie
  4,4
  Polska
  3,8
 • 4,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Świdwin
  4,8
  woj. zachodniopomorskie
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie świdwińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  39,1%
  woj. zachodniopomorskie
  36,9%
  Cała Polska
  36,0%
 • 22,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Świdwin
  22,5%
  woj. zachodniopomorskie
  23,6%
  Polska
  23,6%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Świdwin
  6,5%
  woj. zachodniopomorskie
  6,1%
  Cały kraj
  6,7%
 • 27 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  26,0
  Cała Polska
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  75,2
  Kraj
  70,6
 • 331,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  331,1
  Województwo
  293,4
  Polska
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  266,7
  Kraj
  253,9
 • 575,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 633,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 515,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  575,3
  Województwo
  458,5
  Kraj
  426,2
 • 114,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 70,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 168,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  114,7
  woj. zachodniopomorskie
  72,6
  Cała Polska
  62,9
 • 31,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Świdwin
  31,4
  Zachodniopomorskie
  29,8
  Polska
  33,8
 • 18,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  18,0
  Województwo
  7,1
  Polska
  7,0
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Świdwin
  1,3%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 132 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 79 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 53 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 194 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 96 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 98 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -68 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -51 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -62 Saldo migracji wewnętrznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -45 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Świdwinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Świdwinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Świdwin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Świdwin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Świdwinie oddano do użytku 20 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,37 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Świdwinie to 6 103 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 417 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Świdwinie to 4,45 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Świdwinie to 125,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,18% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,03% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,85% mieszkań posiada łazienkę, 87,53% korzysta z centralnego ogrzewania, a 81,21% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu świdwińskiego.

  Powiat świdwiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Świdwinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 103 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 417,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  417,00
  Województwo
  430,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  64,60 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 26,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,90 m2
  woj. zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,60 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Świdwin
  3,60
  Zachodniopomorskie
  3,70
  Cały kraj
  3,83
 • 2,40 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,40
  woj. zachodniopomorskie
  2,32
  Cała Polska
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Świdwin
  0,67
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Świdwinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 20 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,37 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,37
  woj. zachodniopomorskie
  6,21
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 89 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,45 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,45
  woj. zachodniopomorskie
  3,40
  Cała Polska
  3,89
 • 6,08 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,08
  Województwo
  21,10
  Kraj
  24,56
 • 2 501 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 125,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Świdwin
  125,1 m2
  Zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Świdwin
  0,17 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Świdwinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,18%
  Zachodniopomorskie
  98,58%
  Polska
  97,75%
 • 98,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Świdwin
  98,03%
  Województwo
  97,12%
  Kraj
  95,18%
 • 96,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,85%
  woj. zachodniopomorskie
  96,11%
  Kraj
  93,75%
 • 87,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  87,53%
  Województwo
  87,94%
  Polska
  85,83%
 • 81,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Świdwin
  81,21%
  woj. zachodniopomorskie
  64,99%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Świdwin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Świdwinie na 1000 mieszkańców pracuje 191osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Świdwinie wynosiło w 2023 roku 13,1% (13,1% wśród kobiet i 13,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Świdwinie wynosiło 5 239,03 PLN, co odpowiada 78.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Świdwina 421 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 941 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 520.

  19,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Świdwina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,4% w przemyśle i budownictwie, a 12,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Świdwinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 191 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  191,0
  Zachodniopomorskie
  222,0
  Cały kraj
  259,0
 • 10,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,9% Kobiety
 • 7,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  13,1%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Świdwinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Świdwinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Świdwinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Świdwinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 705 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 239 PLN
  Województwo
  6 170 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Świdwinie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Świdwinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 421 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 941 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 520 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,24 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Świdwinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,4% Przemysł i budownictwo
 • 19,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 35,7% Pozostałe
 • 49,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 21,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Świdwinie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Świdwinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 832 Pracujący ogółem
 • 1 554 Kobiety
 • 1 278 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Świdwinie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,5% W wieku produkcyjnym
 • 51,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Świdwin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  74,0
  woj. zachodniopomorskie
  69,1
  Kraj
  69,0
 • 42,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  42,9
  Zachodniopomorskie
  40,0
  Cały kraj
  38,2
 • 138,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  138,3
  Zachodniopomorskie
  137,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Świdwin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Świdwinie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 898 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 270 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 107 nowych podmiotów, a 76 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (162) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (100) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (168) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (65) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Świdwinie najwięcej (90) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 819) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (23) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,9% (415) podmiotów, a 76,9% (1 460) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Świdwinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.4%) oraz Budownictwo (18.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 898 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 23 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 415 Przemysł i budownictwo
 • 1 460 Pozostała działalność
 • 107 Podmioty nowo zarejestrowane w Świdwinie w 2023 roku
 • 76 Podmioty wyrejestrowane w Świdwinie w 2023 roku
 • 1 270 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 819 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 819
 • 67 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 67
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 897 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 897
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 Spółdzielnie ogółem
 • 12
 • 90 Spółki handlowe ogółem
 • 90
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 70  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 70
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 90 Spółki cywilne ogółem
 • 90
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 270 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 374 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 374
 • 239 Budownictwo
 • 239
 • 109 Przetwórstwo przemysłowe
 • 109
 • 102 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 102
 • 100 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 100
 • 92 Pozostała działalność
 • 92
 • 59 Transport i gospodarka magazynowa
 • 59
 • 40 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 40
 • 38 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 38
 • 30 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 30
 • 22 Edukacja
 • 22
 • 20 Informacja i komunikacja
 • 20
 • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18
 • 17 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 17
 • 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 9
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Świdwin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Świdwinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 260 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,65 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Świdwinie wynosi 76,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Świdwina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,56 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 7,65 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,37 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,51 (56%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Świdwinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Świdwina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Świdwin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 260 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 260
 • 185 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 185
 • 22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 22
 • 35 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 35
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 113 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 113
 • 17,65 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Świdwin
  17,65
  Zachodniopomorskie
  22,28
  Kraj
  22,81
 • 12,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,56
  woj. zachodniopomorskie
  15,77
  Polska
  12,98
 • 1,51 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,51
  woj. zachodniopomorskie
  2,98
  Cała Polska
  6,99
 • 2,37 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Świdwin
  2,37
  Województwo
  2,47
  Kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Świdwin
  0,30
  Województwo
  0,45
  Cała Polska
  0,35
 • 7,65 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,65
  woj. zachodniopomorskie
  10,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Świdwin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  Zachodniopomorskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Świdwin
  73%
  Województwo
  63%
  Kraj
  63%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Świdwin
  56%
  Zachodniopomorskie
  83%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  Województwo
  90%
  Kraj
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Świdwin
  56%
  Zachodniopomorskie
  50%
  Polska
  51%

Świdwin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Świdwina wyniosła w 2022 roku 91,3 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Świdwina - 26.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (10.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,6 mln złotych, czyli 13,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Świdwina wyniosła w 2022 roku 88,9 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (7.9%). W budżecie Świdwina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (17,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 33,1 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,5%.
 • Wydatki budżetu w Świdwinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Świdwina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Świdwin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Świdwina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,7 mln

  3,3 tys(100%)

  62,0 mln

  4,0 tys(100%)

  64,6 mln

  4,2 tys(100%)

  66,0 mln

  4,2 tys(100%)

  69,8 mln

  4,5 tys(100%)

  74,8 mln

  5,0 tys(100%)

  80,9 mln

  5,4 tys(100%)

  91,3 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,0 mln

  1,0 tys(31.5%)

  16,0 mln

  1,0 tys(25.8%)

  17,3 mln

  1,1 tys(26.7%)

  18,6 mln

  1,2 tys(28.1%)

  19,5 mln

  1,3 tys(27.9%)

  21,5 mln

  1,4 tys(28.7%)

  21,7 mln

  1,4 tys(26.8%)

  24,3 mln

  1,7 tys(26.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,8 mln

  823(25.2%)

  20,7 mln

  1,3 tys(33.4%)

  7,0 mln

  445(10.8%)

  6,9 mln

  445(10.5%)

  7,2 mln

  463(10.3%)

  7,2 mln

  467(9.6%)

  7,3 mln

  482(9%)

  9,3 mln

  638(10.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,1 mln

  261(8%)

  4,5 mln

  287(7.2%)

  4,6 mln

  290(7.1%)

  5,2 mln

  333(7.9%)

  5,1 mln

  330(7.3%)

  5,0 mln

  325(6.7%)

  5,8 mln

  379(7.1%)

  8,9 mln

  611(9.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,4 mln

  220(6.7%)

  1,6 mln

  102(2.6%)

  3,9 mln

  250(6.1%)

  1,9 mln

  123(2.9%)

  615,0 tys

  39,8(0.9%)

  2,7 mln

  178(3.7%)

  2,5 mln

  166(3.1%)

  7,9 mln

  539(8.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  115,4 tys

  7,3(0.2%)

  1,3 mln

  83,7(2%)

  669,0 tys

  43,3(1%)

  570,3 tys

  37,2(0.8%)

  660,7 tys

  43,5(0.8%)

  7,4 mln

  504(8.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,2 mln

  273(8.4%)

  3,7 mln

  241(6%)

  6,7 mln

  425(10.3%)

  7,1 mln

  457(10.8%)

  8,1 mln

  525(11.6%)

  5,6 mln

  365(7.5%)

  6,8 mln

  447(8.4%)

  7,1 mln

  486(7.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,8 mln

  311(9.5%)

  9,9 mln

  641(16.1%)

  3,5 mln

  224(5.4%)

  3,0 mln

  190(4.5%)

  2,6 mln

  171(3.8%)

  2,7 mln

  175(3.6%)

  6,2 mln

  409(7.7%)

  5,0 mln

  343(5.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,0 mln

  129(4%)

  2,1 mln

  136(3.4%)

  2,2 mln

  137(3.3%)

  2,5 mln

  158(3.7%)

  3,0 mln

  191(4.2%)

  3,0 mln

  199(4.1%)

  3,1 mln

  204(3.8%)

  3,0 mln

  202(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,5 mln

  96,7(3%)

  1,6 mln

  102(2.6%)

  1,6 mln

  104(2.5%)

  1,7 mln

  109(2.6%)

  1,9 mln

  125(2.8%)

  1,6 mln

  101(2.1%)

  1,7 mln

  114(2.1%)

  1,9 mln

  128(2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  363,4 tys

  23,4(0.7%)

  396,3 tys

  25,5(0.6%)

  407,5 tys

  25,9(0.6%)

  476,0 tys

  30,5(0.7%)

  418,0 tys

  27,0(0.6%)

  331,6 tys

  21,6(0.4%)

  444,5 tys

  29,2(0.5%)

  745,1 tys

  50,9(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  328,0 tys

  21,1(0.6%)

  344,0 tys

  22,2(0.6%)

  428,9 tys

  27,3(0.7%)

  569,2 tys

  36,5(0.9%)

  456,7 tys

  29,5(0.7%)

  478,4 tys

  31,2(0.6%)

  475,1 tys

  31,3(0.6%)

  413,2 tys

  28,2(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  323,1 tys

  20,8(0.6%)

  292,3 tys

  18,8(0.5%)

  350,1 tys

  22,3(0.5%)

  311,6 tys

  20,0(0.5%)

  328,5 tys

  21,2(0.5%)

  246,9 tys

  16,1(0.3%)

  101,0 tys

  6,6(0.1%)

  187,7 tys

  12,8(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  140,7 tys

  9,0(0.3%)

  158,3 tys

  10,2(0.3%)

  162,0 tys

  10,3(0.3%)

  162,4 tys

  10,4(0.2%)

  159,7 tys

  10,3(0.2%)

  154,2 tys

  10,1(0.2%)

  134,8 tys

  8,9(0.2%)

  116,6 tys

  8,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  68,7 tys

  4,4(0.1%)

  35,0 tys

  2,3(0.1%)

  35,3 tys

  2,2(0.1%)

  45,0 tys

  2,9(0.1%)

  25,1 tys

  1,6(0%)

  12,8 tys

  0,8(0%)

  15,6 tys

  1,0(0%)

  113,9 tys

  7,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  536,6 tys

  34,5(1.1%)

  541,0 tys

  34,9(0.9%)

  541,8 tys

  34,5(0.8%)

  485,4 tys

  31,1(0.7%)

  474,6 tys

  30,7(0.7%)

  550,6 tys

  35,9(0.7%)

  643,7 tys

  42,4(0.8%)

  110,6 tys

  7,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  52,8 tys

  3,4(0.1%)

  54,5 tys

  3,5(0.1%)

  51,9 tys

  3,3(0.1%)

  284,2 tys

  18,2(0.4%)

  107,7 tys

  7,0(0.2%)

  144,4 tys

  9,4(0.2%)

  306,9 tys

  20,2(0.4%)

  92,6 tys

  6,3(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  10,1 tys

  0,6(0%)

  10,6 tys

  0,7(0%)

  6,0 tys

  0,4(0%)

  6,1 tys

  0,4(0%)

  6,4 tys

  0,4(0%)

  6,4 tys

  0,4(0%)

  6,4 tys

  0,4(0%)

  6,4 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  82,0 tys

  5,3(0.2%)

  10,7 tys

  0,7(0%)

  25,5 tys

  1,6(0%)

  90,9 tys

  5,8(0.1%)

  100,8 tys

  6,5(0.1%)

  74,1 tys

  4,8(0.1%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,5 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,1 tys

  3,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Świdwinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Świdwina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Świdwin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Świdwina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  51,5 mln

  3,3 tys(100%)

  62,0 mln

  4,0 tys(100%)

  63,4 mln

  4,1 tys(100%)

  67,8 mln

  4,3 tys(100%)

  72,4 mln

  4,7 tys(100%)

  79,0 mln

  5,2 tys(100%)

  86,2 mln

  5,8 tys(100%)

  88,9 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  21,5 mln

  1,4 tys(41.8%)

  22,6 mln

  1,5 tys(36.5%)

  23,6 mln

  1,5 tys(37.3%)

  25,7 mln

  1,6 tys(37.9%)

  27,1 mln

  1,8 tys(37.5%)

  26,0 mln

  1,7 tys(32.9%)

  29,1 mln

  1,9 tys(33.8%)

  30,2 mln

  2,1 tys(34%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,9 mln

  634(19.1%)

  10,2 mln

  655(16.4%)

  10,5 mln

  669(16.6%)

  10,7 mln

  685(15.7%)

  13,0 mln

  841(18%)

  12,8 mln

  834(16.2%)

  16,1 mln

  1,1 tys(18.6%)

  14,6 mln

  994(16.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  484,8 tys

  30,8(0.8%)

  595,3 tys

  38,2(0.9%)

  1,1 mln

  68,7(1.5%)

  510,3 tys

  33,3(0.6%)

  645,4 tys

  42,5(0.7%)

  7,0 mln

  481(7.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,3 mln

  277(8.4%)

  7,4 mln

  476(11.9%)

  3,6 mln

  227(5.6%)

  4,6 mln

  293(6.7%)

  3,7 mln

  240(5.1%)

  3,5 mln

  231(4.5%)

  6,9 mln

  457(8.1%)

  5,6 mln

  385(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,6 mln

  620(18.7%)

  17,2 mln

  1,1 tys(27.8%)

  4,0 mln

  254(6.3%)

  3,9 mln

  252(5.8%)

  3,8 mln

  244(5.2%)

  3,5 mln

  227(4.4%)

  3,4 mln

  222(3.9%)

  5,3 mln

  361(5.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  184(5.5%)

  2,4 mln

  158(3.9%)

  3,7 mln

  233(5.8%)

  5,2 mln

  335(7.7%)

  2,9 mln

  186(4%)

  6,3 mln

  409(8%)

  4,2 mln

  276(4.9%)

  4,3 mln

  295(4.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  86,2(2.6%)

  1,4 mln

  90,0(2.3%)

  1,4 mln

  88,3(2.2%)

  1,3 mln

  84,2(1.9%)

  1,3 mln

  87,1(1.9%)

  1,6 mln

  102(2%)

  2,4 mln

  156(2.7%)

  4,0 mln

  274(4.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  206,4 tys

  13,3(0.4%)

  214,8 tys

  13,8(0.3%)

  216,8 tys

  13,8(0.3%)

  222,7 tys

  14,3(0.3%)

  257,3 tys

  16,6(0.4%)

  535,0 tys

  34,9(0.7%)

  392,5 tys

  25,8(0.5%)

  1,4 mln

  97,0(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  94,2(2.8%)

  202,2 tys

  13,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  208,7 tys

  13,5(0.3%)

  1,2 mln

  75,1(1.5%)

  285,4 tys

  18,8(0.3%)

  1,3 mln

  86,1(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  32,5 tys

  2,1(0.1%)

  24,2 tys

  1,6(0%)

  11,0 tys

  0,7(0%)

  91,3 tys

  5,9(0.1%)

  68,8 tys

  4,4(0.1%)

  58,8 tys

  3,8(0.1%)

  64,0 tys

  4,2(0.1%)

  722,3 tys

  49,4(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  30,5 tys

  2,0(0.1%)

  35,9 tys

  2,3(0.1%)

  38,3 tys

  2,4(0.1%)

  34,0 tys

  2,2(0.1%)

  186,3 tys

  12,0(0.3%)

  93,6 tys

  6,1(0.1%)

  41,5 tys

  2,7(0%)

  167,7 tys

  11,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  117,9 tys

  7,6(0.2%)

  105,8 tys

  6,8(0.2%)

  92,8 tys

  5,9(0.1%)

  97,8 tys

  6,3(0.1%)

  73,0 tys

  4,7(0.1%)

  69,7 tys

  4,5(0.1%)

  65,4 tys

  4,3(0.1%)

  91,9 tys

  6,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,3 tys

  0,3(0%)

  59,1 tys

  3,8(0.1%)

  6,3 tys

  0,4(0%)

  5,4 tys

  0,3(0%)

  76,1 tys

  4,9(0.1%)

  131,2 tys

  8,6(0.2%)

  46,8 tys

  3,1(0.1%)

  47,4 tys

  3,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  27,3 tys

  1,8(0.1%)

  27,1 tys

  1,7(0%)

  26,1 tys

  1,7(0%)

  26,5 tys

  1,7(0%)

  27,2 tys

  1,8(0%)

  20,1 tys

  1,3(0%)

  91,5 tys

  6,0(0.1%)

  26,5 tys

  1,8(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  27,1 tys

  1,7(0.1%)

  26,6 tys

  1,7(0%)

  27,7 tys

  1,8(0%)

  26,5 tys

  1,7(0%)

  24,9 tys

  1,6(0%)

  14,2 tys

  0,9(0%)

  18,2 tys

  1,2(0%)

  17,0 tys

  1,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  259

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,2 tys

  1,7(0%)

  7,5 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  82,0 tys

  5,3(0.2%)

  10,7 tys

  0,7(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  90,9 tys

  5,8(0.1%)

  100,8 tys

  6,5(0.1%)

  74,1 tys

  4,8(0.1%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  4,8

  0,0(0%)

  16,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,4(0%)

  398

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  3,2(0.1%)

  250,0 tys

  15,9(0.4%)

  50,0 tys

  3,2(0.1%)

  50,0 tys

  3,2(0.1%)

  75,0 tys

  4,9(0.1%)

  75,0 tys

  4,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,4 tys

  3,1(0.1%)

  11,7 tys

  0,8(0%)

  164,6 tys

  10,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Świdwin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 339 mieszkańców Świdwina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 663 kobiet oraz 1 678 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 14,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 20,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców Świdwina, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 17,4% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Świdwina mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Świdwinie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (18,9%) oraz zasadnicze zawodowe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,8%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2022 w Świdwinie mieściły się 3 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 351 dzieci (184 dziewczynki oraz 167 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Świdwinie mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 261 dzieci (124 dziewczynki oraz 137 chłopców). Dostępnych było 250 miejsc.

  17,9% mieszkańców Świdwina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 964 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,27 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 61 oddziałach uczyło się 1 240 uczniów (647 kobiet oraz 593 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Świdwinie placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 45 oddziałach uczyło się 1 001 uczniów (486 kobiet oraz 515 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,64.

  W Świdwinie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 13 oddziałach uczyło się 341 uczniów (222 kobiety oraz 119 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 82 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Świdwinie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 18 oddziałach uczyło się 504 uczniów (333 kobiety oraz 171 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 165 absolwentów.

  W Świdwinie znajduje się 1 Technikum, w którym w 23 oddziałach uczyło się 729 uczniów (286 kobiet oraz 443 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 136 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Świdwinie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 26 oddziałach uczyło się 682 uczniów (282 kobiety oraz 400 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 150 absolwentów.

  W Świdwinie znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 255 uczniów (97 kobiet oraz 158 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,2% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 19,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,2 uczniów. 25,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 31,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,3% mieszkańców Świdwina w wieku potencjalnej nauki (19,8% kobiet i 20,8% mężczyzn).

 • 14,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  14,9%
  Zachodniopomorskie
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 17,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,7%
  Województwo
  35,6%
  Polska
  35,2%
 • 37,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,7%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Świdwin
  11,7%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,3%
  Województwo
  19,1%
  Kraj
  20,0%
 • 18,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Świdwin
  24,6%
  Województwo
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,7%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Świdwin
  17,4%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Cała Polska
  12,3%
 • 18,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,7%
  woj. zachodniopomorskie
  3,3%
  Kraj
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Świdwinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 964 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  964,0
  Zachodniopomorskie
  900,0
  Cały kraj
  927,0
 • 1,27 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,27
  Województwo
  0,97
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 15 Oddziały
 • 8 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 343 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Świdwin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 351 Dzieci
 • 184 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 167 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,4%
  47,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 87 3 lata
 • 87
 • 103 4 lata
 • 103
 • 155 5 lata
 • 155
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 40 3 lata
 • 40
 • 62 4 lata
 • 62
 • 81 5 lata
 • 81
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 47 3 lata
 • 47
 • 41 4 lata
 • 41
 • 74 5 lata
 • 74
 • 1 6 lat
 • 1
 • 196 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 21,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 21,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 14,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Świdwinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Świdwinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 (POD TOPOLĄ)
  Publiczne
  94 365-32-02
  94 365-32-02
  ul. SPORTOWA 3
  78-300 Świdwin
  5125-
  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 (KUBUŚ PUCHATEK)
  Publiczne
  94 365-20-93
  ul. DRAWSKA 30
  78-300 Świdwin
  5121-
  Anglojęzyczne Przedszkole Happy Days
  Niepubliczne
  50 448-33-76
  94 365-25-40
  ul. POŁCZYŃSKA 66
  78-300 Świdwin
  ---
 • Szkoły podstawowe w Świdwinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Świdwin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 57 Oddziały
 • 1 232 Uczniowie
 • 644 Kobiety
  (uczniowie)
 • 588 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,3%
  47,7%
 • 169 Uczniowie w 1 klasie
 • 88 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 81 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 219 Absolwenci
 • 117 Kobiety
  (absolwenci)
 • 102 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4 Oddziały
 • 8 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,5%
  62,5%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Świdwin
  20,3
  Województwo
  17,6
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20,3
 • 20,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20,3
 • 21,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,6
 • 2,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,0
 •  
 • 84,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 66,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 97,64 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  97,64
  Województwo
  96,34
  Kraj
  95,96
 • 96,46 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  96,46
  Województwo
  94,40
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Świdwin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Świdwin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Świdwinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Świdwinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 (im.ppor.Emili Gierczak)
  Publiczna
  94 365-22-34
  94 365-22-34
  ul. Armii Krajowej 19
  78-300 Świdwin
  2451045
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego w Świdwinie (Orzeł Biały)
  Publiczna
  94 365-24-62
  94 365-70-44
  ul. Plac Jana Pawła II 5
  78-300 Świdwin
  2150536
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 (im. Lotników Polskich)
  Publiczna
  94 365-10-41
  94 365-10-41
  ul. Szturmowców 1
  78-300 Świdwin
  919522
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Sławoborzu filia w Świdwinie
  Publiczna
  ul. Szczecińska 87
  78-300 Świdwin
  219-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Świdwinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Świdwin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 341 Uczniowie
 • 222 Kobiety
  (uczniowie)
 • 119 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,1%
  34,9%
 • 112 Uczniowie w 1 klasie
 • 73 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 82 Absolwenci
 • 63 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Świdwin
  26,2
  Województwo
  25,0
  Polska
  26,5
 •  
 • 21,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 15,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Świdwin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 729 Uczniowie
 • 286 Kobiety
  (uczniowie)
 • 443 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,2%
  60,8%
 • 216 Uczniowie w 1 klasie
 • 91 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 125 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 136 Absolwenci
 • 47 Kobiety
  (absolwenci)
 • 89 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 31,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  31,7
  woj. zachodniopomorskie
  23,8
  Polska
  24,9
 •  
 • 43,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 22,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Świdwin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 127 Uczniowie w 1 klasie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Świdwin
  25,5
  Zachodniopomorskie
  20,2
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Świdwinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Świdwinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Zawodowe
  Publiczne
  ul. Szczecińska 88
  78-300 Świdwin
  24682-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  94 365-24-74
  94 365-22-41
  ul. Kościuszki 28
  78-300 Świdwin
  12340-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr1
  Publiczna
  ul. SZCZECIŃSKA 88
  78-300 Świdwin
  6167-
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  94 365-24-74
  94 365-24-74
  ul. Kościuszki 28
  78-300 Świdwin
  387-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
  Publiczna
  94 365-24-74
  94 365-22-41
  ul. Kościuszki 28
  78-300 Świdwin
  353-
  II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  ul. Szczecińska 88
  78-300 Świdwin
  249-
  Zaoczna Szkoła Policealna
  Publiczna
  94 365-25-82
  94 365-25-80
  ul. Szczecińska 88
  78-300 Świdwin
  237-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
  Publiczne
  94 365-25-82
  94 365-25-80
  ul. Szczecińska 88
  78-300 Świdwin
  229-
  Policealna Szkoła Wiliams
  Niepubliczna
  ul. Szturmowców 1
  78-300 Świdwin
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Świdwinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Świdwin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Świdwin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Świdwin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Świdwin - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Świdwinie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Świdwinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Świdwinie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Świdwinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Świdwinie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 86 (uczestnicy: 51 530)
  • seanse filmowe: 26 (uczestnicy: 15 000)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 250)
  • koncerty: 16 (uczestnicy: 30 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 3 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 10)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 2 500)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 70)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 90)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 65)
  • literackie: 2 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 180)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 80)
  • taneczne: 2 (członkowie: 100)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Świdwinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 44 823 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 53 051 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Świdwinie działało 9 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 351 członków. Zarejestrowano 409 ćwiczących (mężczyźni: 356, kobiety: 53, chłopcy do lat 18: 230, dziewczęta do lat 18: 36). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (7) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Świdwinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Świdwinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Świdwina znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Świdwinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z przełomu XIV/XV w. (ul. Niedziałkowskiego 2)dnia 1953-05-21, wykaz dokumentów: 5 z 1953-05-21; 490 z 1965-05-15
  • Zamek z 1382 - 1455 (ul. Niedziałkowskiego 17)dnia 1953-06-29, wykaz dokumentów: 8 z 1953-06-29; 490 z 1965-05-15; A-1191 z 2013-08-06; brak numeru z 2013-08-28
  • Brama miejska z XIV w. (ul. 1 Maja 29)dnia 1953-12-21, wykaz dokumentów: 15 z 1953-12-21; 490 z 1965-05-15
  • Mur miejski z XIV w.dnia 1965-05-15, wykaz dokumentów: 489 z 1965-05-15; 490 z 1965-05-15
  • Miasto z XIII - XXdnia 1965-05-15, wykaz dokumentów: 490 z 1965-05-15
  • Plebania z XVIII w. (ul. Niedziałkowskiego 2)dnia 1966-02-15, wykaz dokumentów: 571 z 1966-02-15
  • Park z 2. poł. XIX w.dnia 1980-03-18, wykaz dokumentów: 1089 z 1980-03-18; A-1192 z 2013-08-06; brak numeru z 2013-10-28
  • Cmentarz żydowski z 1890 - 1900dnia 1989-12-05, wykaz dokumentów: 1216 z 1989-12-05
  • Wieża widokowa z 1911 r.dnia 2013-09-30, wykaz dokumentów: A-1195 z 2013-09-30
 • Formy ochrony przyrody w Świdwinie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Świdwina znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Świdwinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dorzecze Regi - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 14827.82 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Ul. Kościuszki, Data ustanowienia: 2002-01-15, Opis granicy: Ul. Kościuszki; teren szkoły
  • Pomnik przyrodyOpis: Ul. Kościuszki, Data ustanowienia: 2002-01-15, Opis granicy: Ul. Kościuszki; teren szkoły
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 6 lip drobnolistnych w terenie pomierzono 2 drzewa 4 nie odnaleziono, Data ustanowienia: 2002-01-15, Opis granicy: Przy ul. Połczyńskiej teren szkoły
  • Pomnik przyrodyOpis: Przy Ul. Łokietka, Data ustanowienia: 2002-01-15, Opis granicy: Przy ul. Łokietka nad rzeka

Świdwin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Świdwinie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 27,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Świdwinie znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu świdwińskiego.

  Powiat świdwiński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Świdwinie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Świdwinie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 27,33 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Świdwin
  27,3
  Zachodniopomorskie
  53,7
  Cały kraj
  56,5
 • 6,83 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  6,8
  Zachodniopomorskie
  4,6
  Kraj
  5,0
 • 20,50 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  20,5
  woj. zachodniopomorskie
  60,5
  Polska
  65,5
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Świdwin
  25,0
  Województwo
  8,5
  Polska
  8,9
 • 75,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  75,0
  Województwo
  112,7
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Świdwinie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 725,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  2 725,6 km
  woj. zachodniopomorskie
  542,9 km
  Kraj
  633,6 km
 • 4,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  4,2 km
  woj. zachodniopomorskie
  7,6 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Świdwin przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 151droga wojewódzka nr 151( Świdwin - Słonowice - Byszewo - Łobez - Węgorzyno - Stare Węgorzynko - Storkowo - Ińsko - Ciemnik - Sulibórz - Suliborek - Wielgoszcz - Recz - Witoszyn - Choszczno - Zamęcin - Lubiana - Płotno - Pełczyce - Łyskowo - Wierzchno - Barlinek - Moczkowo - Łubianka - Kłodawa - Gorzów Wielkopolski)
  • DW 152droga wojewódzka nr 152(Płoty - Jarzysław - Resko - Prusim - Starogard Łobeski - Mołstowo - Rusinowo - Bełtno - Klępczewo - Świdwin - Smardzko - Sława - Redło - Buślary)
  • DW 162droga wojewódzka nr 162(Rościęcino - Ząbrowo - Gościno - Karkowo - Wartkowo - Słowenkowo - Sławoborze - Krosino - Świdwin - Wilczkowo - Brzeżno - Więcław - Łabędzie - Rydzewo - Żółte - Zarańsko)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Świdwin przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 202Linia kolejowa nr 202: Gdańsk Główny - Stargard Szczeciński [o znaczeniu państwowym] (Gdańsk Główny - Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Oliwa - Sopot - Gdynia Orłowo - Gdynia Główna - Gdynia Chylonia - Rumia - Reda - Reda Pieleszewo - Wejherowo Śmiechowo - Wejherowo Nanice - Wejherowo - Gościcino Wejherowskie - Luzino - Strzebielino Morskie - Bożepole Wielkie - Godętowo - Lębork Mosty - Lębork - Leśnice - Pogorzelice - Potęgowo - Głuszyno Pomorskie - Strzyżyno Słupskie - Damnica - Jezierzyce Słupskie - Słupsk - Reblino - Sycewice - Wrześnica - Sławno - Karwice - Wiekowo - Skibno - Koszalin - Niekłonice - Dunowo - Nosówko - Kościernica - Białogard - Czarnowęsy Pomorskie - Rąbino - Nielep -Świdwin - Klępnica - Worowo - Łobez - Lesięcin - Runowo Pomorskie - Cieszyno Łobeskie - Chociwel - Lisowo - Trąbki - Gogolewo - Ulikowo - Stargard)
  • LK 421Linia kolejowa nr 421: Smardzko - Świdwin [o znaczenia miejscowym] (Świdwin)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Świdwinie istnieje 111 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 3 Marca

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Armii Krajowej

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Krzywoustego

  ul. Brawo

  ul. Brzozowa

  ul. Bydgoska

  ul. Chełmińska

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Cypriana Norwida

  ul. Deszczowa

  ul. Dobra

  ul. Dobra Rycerskie

  ul. Drawska

  ul. Energetyków

  ul. Gdańska

  ul. Gen. bryg. Jacka Bartoszcze

  ul. Gnieźnieńska

  ul. Grodzka

  ul. Grudziądzka

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jesienna

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Jurija Gagarina

  ul. Katowicka

  ul. Kombatantów Polskich

  pl. Konstytucji 3 Maja

  ul. Koszalińska

  ul. Kołobrzeska

  ul. Kościuszki

  ul. Krakowska

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Lekarska

  ul. Letnia

  ul. Lipowa

  ul. Lotnicza

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mickiewicza

  ul. Mieszka I

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Miła

  ul. Nad Regą

  ul. Niedziałkowskiego

  ul. Nowa

  ul. Nowomiejska

  ul. Ogrodowa

  ul. Olsztyńska

  ul. Opolska

  ul. Orląt Lwowskich

  ul. Osiedle Chrobrego

  Osiedle Józefa Piłsudskiego

  ul. Parkowa

  ul. Plac Jana Pawła II

  Plac Lotników

  ul. Pocztowa

  ul. Podgórna

  ul. Podmiejska

  ul. Podwale

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Pomorska

  ul. Poznańska

  ul. Połczyńska

  ul. Reymonta

  Rondo Generała Romana Abrahama

  ul. Różana

  Skwer Rudolfa Virchowa

  park Solidarności

  ul. Sopocka

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  pl. Sybiraków

  ul. Szczecińska

  ul. Szturmowców

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Słowiańska

  ul. Toruńska

  ul. Tęczowa

  ul. Warszawska

  ul. Wczasowa

  ul. Wenedów

  ul. Wiejska

  ul. Wileńska

  ul. Wiosenna

  ul. Wisławy Szymborskiej

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wrocławska

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Zduńska

  ul. Zielone Wzgórze

  ul. Zimowa

  ul. Zofii Nałkowskiej

  ul. ks. Jerzego Popiełuszki

  ul. ppr. Emilii Gierczak

  ul. Łokietka

  ul. Łączna

  ul. Łąkowa

  ul. Żeromskiego

  ul. Żwirki i Wigury