Powiat buski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat buski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 70 687 Liczba mieszkańców
 • 968 km2 Powierzchnia
 • 75 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 23,0% Stopa urbanizacji
 • Jerzy Kolarz Starosta
 • ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój Adres starostwa powiatowego
 • TBU Tablice rejestracyjne
Powiat buski na mapie
Identyfikatory
 • 2601 TERYT (TERC)
Herb powiatu buskiego
powiat buski herb
Flaga powiatu buskiego
powiat buski flaga

Powiat buski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat buski ma 70 687 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu buskiego w 2050 roku wynosi 58 715, z czego 29 971 to kobiety, a 28 744 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu buskiego zawarli w 2020 roku 247 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,5% mieszkańców powiatu buskiego jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat buski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -488. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,83 na 1000 mieszkańców powiatu buskiego. W 2020 roku urodziło się 550 dzieci, w tym 53,8% dziewczynek i 46,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 298 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 52,1% zgonów w powiecie buskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,4% zgonów w powiecie buskim były nowotwory, a 2,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu buskiego przypada 14.53 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 585 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 593 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu buskiego -8. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  59,1% mieszkańców powiatu buskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu buskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70 687 Liczba mieszkańców
 • 36 258 Kobiety
 • 34 429 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie buskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie buskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie buskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu buskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58 715 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 29 971 Kobiety
 • 28 744 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie buskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie buskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie buskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu buskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,9 lat
  świętokrzyskie
  43,3 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 45,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat buski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu buskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,5% Kawalerowie/Panny
 • powiat buski
  26,5%
  świętokrzyskie
  27,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 20,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,1%
  Województwo
  57,2%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  11,5%
  Województwo
  10,5%
  Cała Polska
  9,6%
 • 18,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat buski
  3,1%
  świętokrzyskie
  4,0%
  Cała Polska
  5,0%
 • 3,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Powiat
  0,9%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie buskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. buski
  3,5
  woj. świętokrzyskie
  3,4
  Polska
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat buski
  1,2
  świętokrzyskie
  1,1
  Polska
  1,3
 • 247 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie buskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -488 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -211 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -277 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,83 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,8
  Województwo
  -6,4
  Cała Polska
  -3,2
 • -8,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie buskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie buskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie buskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie buskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 550 Urodzenia żywe
 • 296 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 254 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,8%
  46,2%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat buski
  7,7
  woj. świętokrzyskie
  7,7
  Cała Polska
  9,3
 • 34,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  34,5
  Województwo
  34,4
  Cały kraj
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 298 g Średnia waga noworodków
 • 3 239 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 367 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. buski
  3 298 g
  woj. świętokrzyskie
  3 358 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 164 Waga 3500g - 3999g
 • 164
 • 218 Waga 3000g - 3499g
 • 218
 • 78 Waga 2500g - 2999g
 • 78
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat buski
  1,21
  świętokrzyskie
  1,18
  Polska
  1,38
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. buski
  0,65
  woj. świętokrzyskie
  0,57
  Polska
  0,67
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. buski
  0,53
  woj. świętokrzyskie
  0,55
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie buskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 038 Zgony
 • 507 Kobiety
  (Zgony)
 • 531 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,8%
  51,2%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 14,5 Zgony na 1000 ludności
 • pow. buski
  14,5
  Województwo
  14,1
  Cały kraj
  12,5
 • 188,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. buski
  188,7
  świętokrzyskie
  182,4
  Kraj
  134,3
 • 5,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. buski
  5,5
  Województwo
  4,2
  Kraj
  3,6
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. buski
  3,4
  świętokrzyskie
  3,7
  Kraj
  3,4
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie buskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat buski
  52,1%
  świętokrzyskie
  48,3%
  Cała Polska
  39,4%
 • 22,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  22,4%
  świętokrzyskie
  23,3%
  Cały kraj
  26,5%
 • 2,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat buski
  2,1%
  świętokrzyskie
  3,8%
  Cała Polska
  6,6%
 • 0,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  0,1
  Polska
  9,9
 • 83,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  83,9
  Cała Polska
  70,4
 • 275,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat buski
  275,7
  świętokrzyskie
  272,7
  Cała Polska
  283,2
 • 255,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  255,1
  Cała Polska
  261,3
 • 642,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 693,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 588,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. buski
  642,0
  Województwo
  566,2
  Cała Polska
  421,0
 • 89,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 150,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  89,0
  woj. świętokrzyskie
  107,7
  Cały kraj
  69,5
 • 29,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  29,9
  świętokrzyskie
  30,1
  Polska
  35,1
 • 2,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  2,7
  woj. świętokrzyskie
  4,9
  Kraj
  7,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat buski
  0,2%
  świętokrzyskie
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie buskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 30 Osoby w zamachach samobójczych
 • 12 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 23 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 42 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  42,0
  świętokrzyskie
  41,0
  Cała Polska
  31,0
 • 17 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. buski
  17,0
  Województwo
  15,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 16 powieszenie się
 • 16
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 2 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 2
 • 5 zawód miłosny
 • 5
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 9 nieustalona
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 5 25-29 lat
 • 5
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy9
  • pod wpływem alkoholu6
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 9 trzeźwy
 • 6 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 2 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 12 kawaler/panna
 • 12
 • 17 żonaty/zamężna
 • 17
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne7
  • zasadnicze zawodowe10
  • średnie8
  • wyższe1
  • nieustalony4
 • 0 podstawowe niepełne
 • 7 podstawowe i gimnazjalne
 • 10 zasadnicze zawodowe
 • 8 średnie
 • 1 wyższe
 • 4 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie5
  • wyższe0
  • nieustalony2
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 0 wyższe
 • 2 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 3 renta
 • 3
 • 3 emerytura
 • 3
 • 7 bez stałego źródła utrzymania
 • 7
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 585 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 305 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 280 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 593 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 311 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 282 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie buskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat buski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat buski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie buskim oddano do użytku 210 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,95 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie buskim to 25 546 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 359 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  83,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 16,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie buskim to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie buskim to 128,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,80% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,34% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,40% mieszkań posiada łazienkę, 75,03% korzysta z centralnego ogrzewania, a 43,29% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie buskim 59 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 167 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 050 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 15 transakcji (mediana cen - 4 913 zł/m2, średnia - 4 940 zł/m2), a na rynku wtórnym 44 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 831 zł/m2, średnia - 3 717 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 167 zł
 • Tutaj
  4 167 zł
  Województwo
  4 839 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 4 167 zł Ogółem
 • 4 167 zł
 • 4 520 zł do 40 m2
 • 4 520 zł
 • 3 691 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 691 zł
 • 4 060 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 060 zł
 • 4 455 zł od 80,1 m2
 • 4 455 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 050 zł
 • pow. buski
  4 050 zł
  świętokrzyskie
  4 709 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 4 050 zł Ogółem
 • 4 050 zł
 • 4 318 zł do 40 m2
 • 4 318 zł
 • 3 839 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 839 zł
 • 3 966 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 966 zł
 • 4 509 zł od 80,1 m2
 • 4 509 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 59
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m216
  • od 40,1 do 60 m226
  • od 60,1 do 80 m213
  • od 80,1 m24
 • 16 do 40 m2
 • 26 od 40,1 do 60 m2
 • 13 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie buskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 913 zł
 • Tutaj
  4 913 zł
  woj. świętokrzyskie
  5 441 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 4 913 zł Ogółem
 • 4 913 zł
 • 5 655 zł do 40 m2
 • 5 655 zł
 • 4 913 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 913 zł
 • 4 798 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 798 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 940 zł
 • Tutaj
  4 940 zł
  woj. świętokrzyskie
  5 356 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 4 940 zł Ogółem
 • 4 940 zł
 • 5 557 zł do 40 m2
 • 5 557 zł
 • 5 015 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 015 zł
 • 4 807 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 807 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 15
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m25
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m20
 • 4 do 40 m2
 • 5 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 831 zł
 • Tutaj
  3 831 zł
  Województwo
  4 020 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 3 831 zł Ogółem
 • 3 831 zł
 • 4 223 zł do 40 m2
 • 4 223 zł
 • 3 595 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 595 zł
 • 4 010 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 010 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 717 zł
 • pow. buski
  3 717 zł
  woj. świętokrzyskie
  4 087 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 3 717 zł Ogółem
 • 3 717 zł
 • 3 878 zł do 40 m2
 • 3 878 zł
 • 3 555 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 555 zł
 • 3 590 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 590 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 44
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m212
  • od 40,1 do 60 m221
  • od 60,1 do 80 m29
  • od 80,1 m20
 • 12 do 40 m2
 • 21 od 40,1 do 60 m2
 • 9 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 25 546 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 359,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. buski
  359,20
  świętokrzyskie
  370,80
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 86,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat buski
  86,10 m2
  woj. świętokrzyskie
  75,30 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 30,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat buski
  30,90 m2
  świętokrzyskie
  27,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,16 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat buski
  4,16
  woj. świętokrzyskie
  3,80
  Cała Polska
  3,82
 • 2,78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,78
  woj. świętokrzyskie
  2,70
  Kraj
  2,55
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,67
  woj. świętokrzyskie
  0,71
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 210 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,95 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat buski
  2,95
  świętokrzyskie
  3,25
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 103 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. buski
  5,25
  woj. świętokrzyskie
  4,44
  Cały kraj
  3,77
 • 15,51 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  15,51
  świętokrzyskie
  14,41
  Cały kraj
  21,77
 • 26 931 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 128,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. buski
  128,2 m2
  świętokrzyskie
  101,1 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,38 m2
  świętokrzyskie
  0,33 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  91,80%
  świętokrzyskie
  92,53%
  Polska
  96,97%
 • 84,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. buski
  84,34%
  woj. świętokrzyskie
  86,76%
  Polska
  94,01%
 • 81,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat buski
  81,40%
  woj. świętokrzyskie
  84,27%
  Kraj
  91,78%
 • 75,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. buski
  75,03%
  świętokrzyskie
  79,51%
  Polska
  83,08%
 • 43,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. buski
  43,29%
  woj. świętokrzyskie
  42,98%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat buski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie buskim na 1000 mieszkańców pracuje 159osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie buskim wynosiło w 2020 roku 4,4% (4,7% wśród kobiet i 4,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie buskim wynosiło 4 375,49 PLN, co odpowiada 79.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu buskiego 6 147 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 777 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -370.

  62,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu buskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 7,4% w przemyśle i budownictwie, a 10,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 159 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. buski
  159,0
  świętokrzyskie
  193,0
  Cały kraj
  252,0
 • 4,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,7% Kobiety
 • 4,1% Mężczyźni
 • pow. buski
  4,4%
  woj. świętokrzyskie
  8,5%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie buskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie buskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie buskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 375 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. buski
  4 375 PLN
  świętokrzyskie
  4 800 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie buskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 147 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 777 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -370 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,94 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 62,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 59,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 66,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 7,4% Przemysł i budownictwo
 • 2,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 12,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,3% Pozostałe
 • 27,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie buskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 11 283 Pracujący ogółem
 • 6 439 Kobiety
 • 4 844 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie buskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,1% W wieku produkcyjnym
 • 52,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat buski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 69,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat buski
  69,1
  woj. świętokrzyskie
  68,3
  Kraj
  68,0
 • 41,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. buski
  41,8
  świętokrzyskie
  40,6
  Kraj
  37,5
 • 152,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. buski
  152,9
  woj. świętokrzyskie
  146,7
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat buski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie buskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 327 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 120 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 460 nowych podmiotów, a 221 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (534) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (344) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (570) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (221) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie buskim najwięcej (341) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 111) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (106) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,5% (1 737) podmiotów, a 70,9% (4 484) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie buskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.3%) oraz Budownictwo (23.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 327 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 106 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 737 Przemysł i budownictwo
 • 4 484 Pozostała działalność
 • 460 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie buskim w 2020 roku
 • 221 Podmioty wyrejestrowane w powiecie buskim w 2020 roku
 • 5 120 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 111 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 111
 • 172 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 172
 • 40 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 40
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 6 323 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 323
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 Spółdzielnie ogółem
 • 17
 • 198 Spółki handlowe ogółem
 • 198
 • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 134  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 134
 • 11    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 341 Spółki cywilne ogółem
 • 341
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 120 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 501 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 501
 • 1 223 Budownictwo
 • 1 223
 • 374 Przetwórstwo przemysłowe
 • 374
 • 364 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 364
 • 341 Transport i gospodarka magazynowa
 • 341
 • 309 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 309
 • 228 Pozostała działalność
 • 228
 • 192 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 192
 • 125 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 125
 • 117 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 117
 • 98 Informacja i komunikacja
 • 98
 • 81 Edukacja
 • 81
 • 79 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 79
 • 47 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 47
 • 29 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 29
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat buski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie buskim stwierdzono 870 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,18 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie buskim wynosi 84,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu buskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,62 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 3,74 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,74 (82%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 870 Przestępstwa ogółem
 • 870
 • 473 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 473
 • 196 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 196
 • 155 Przestępstwa drogowe
 • 155
 • 16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 16
 • 267 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 267
 • 12,18 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,18
  Województwo
  18,44
  Polska
  19,96
 • 6,62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. buski
  6,62
  Województwo
  9,25
  Cała Polska
  12,25
 • 2,74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,74
  świętokrzyskie
  6,85
  Polska
  5,17
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. buski
  2,17
  woj. świętokrzyskie
  1,69
  Cała Polska
  1,73
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  woj. świętokrzyskie
  0,35
  Cała Polska
  0,37
 • 3,74 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,74
  woj. świętokrzyskie
  6,67
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  84%
  świętokrzyskie
  82%
  Polska
  73%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  80%
  świętokrzyskie
  74%
  Kraj
  65%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat buski
  82%
  woj. świętokrzyskie
  88%
  Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  woj. świętokrzyskie
  88%
  Kraj
  87%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  67%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  54%

Powiat buski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu buskiego wyniosła w 2020 roku 110,4 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu buskiego - 29.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.6%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (13.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,7 mln złotych, czyli 16,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu buskiego wyniosła w 2020 roku 111,8 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.8%). W budżecie powiatu buskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 180 złotych na mieszkańca (11,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,3 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie buskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu buskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu buskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  85,1 mln

  1,2 tys(100%)

  82,9 mln

  1,1 tys(100%)

  88,5 mln

  1,2 tys(100%)

  87,3 mln

  1,2 tys(100%)

  89,7 mln

  1,2 tys(100%)

  106,4 mln

  1,5 tys(100%)

  95,6 mln

  1,3 tys(100%)

  110,4 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  26,2 mln

  356(30.8%)

  25,4 mln

  346(30.6%)

  25,8 mln

  353(29.1%)

  27,0 mln

  370(30.9%)

  27,2 mln

  377(30.4%)

  39,4 mln

  547(37%)

  32,1 mln

  448(33.5%)

  32,3 mln

  453(29.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,6 mln

  62,9(5.4%)

  9,2 mln

  125(11.1%)

  8,6 mln

  118(9.7%)

  12,0 mln

  165(13.8%)

  13,5 mln

  186(15%)

  15,6 mln

  216(14.6%)

  11,1 mln

  155(11.6%)

  16,1 mln

  227(14.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,7 mln

  172(14.9%)

  12,8 mln

  174(15.4%)

  13,4 mln

  183(15.1%)

  12,3 mln

  169(14%)

  10,4 mln

  143(11.6%)

  10,2 mln

  142(9.6%)

  12,9 mln

  180(13.5%)

  15,2 mln

  214(13.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  11,7 mln

  159(13.7%)

  11,5 mln

  156(13.8%)

  10,6 mln

  145(12%)

  10,6 mln

  146(12.1%)

  10,8 mln

  149(12%)

  11,3 mln

  157(10.6%)

  12,6 mln

  176(13.2%)

  14,4 mln

  203(13.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,0 mln

  95,1(8.2%)

  7,2 mln

  97,7(8.7%)

  7,1 mln

  97,2(8%)

  7,0 mln

  96,3(8%)

  7,5 mln

  104(8.3%)

  8,1 mln

  113(7.6%)

  8,5 mln

  118(8.9%)

  8,7 mln

  122(7.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  55,5(4.8%)

  4,1 mln

  55,7(4.9%)

  4,6 mln

  63,2(5.2%)

  4,4 mln

  59,8(5%)

  4,6 mln

  63,2(5.1%)

  4,8 mln

  66,9(4.5%)

  5,3 mln

  73,6(5.5%)

  5,8 mln

  82,2(5.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,1 mln

  83,3(7.2%)

  3,4 mln

  46,4(4.1%)

  4,5 mln

  61,2(5.1%)

  3,3 mln

  45,7(3.8%)

  1,8 mln

  25,5(2.1%)

  2,2 mln

  30,3(2.1%)

  1,3 mln

  17,6(1.3%)

  4,7 mln

  65,9(4.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,1 mln

  83,0(7.2%)

  5,8 mln

  79,5(7%)

  3,6 mln

  48,9(4%)

  3,3 mln

  44,8(3.7%)

  3,9 mln

  54,2(4.4%)

  3,8 mln

  53,0(3.6%)

  3,2 mln

  44,9(3.4%)

  3,5 mln

  49,6(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  650,9 tys

  8,8(0.8%)

  690,9 tys

  9,4(0.8%)

  709,1 tys

  9,7(0.8%)

  1,2 mln

  16,3(1.4%)

  924,7 tys

  12,8(1%)

  913,1 tys

  12,7(0.9%)

  1,3 mln

  18,1(1.4%)

  2,4 mln

  34,3(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  798,3 tys

  10,8(0.9%)

  932,5 tys

  12,7(1.1%)

  738,4 tys

  10,1(0.8%)

  723,4 tys

  9,9(0.8%)

  719,4 tys

  9,9(0.8%)

  715,7 tys

  9,9(0.7%)

  750,6 tys

  10,5(0.8%)

  528,0 tys

  7,4(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  412,0 tys

  5,6(0.5%)

  417,2 tys

  5,7(0.5%)

  418,7 tys

  5,7(0.5%)

  415,0 tys

  5,7(0.5%)

  409,5 tys

  5,7(0.5%)

  414,3 tys

  5,7(0.4%)

  420,6 tys

  5,9(0.4%)

  431,9 tys

  6,1(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,0 tys

  2,5(0.2%)

  189,3 tys

  2,6(0.2%)

  187,7 tys

  2,6(0.2%)

  198,0 tys

  2,8(0.2%)

  198,0 tys

  2,8(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  118,0 tys

  1,6(0.1%)

  350,5 tys

  4,8(0.4%)

  144,5 tys

  2,0(0.2%)

  303,1 tys

  4,2(0.3%)

  599,0 tys

  8,3(0.7%)

  714,9 tys

  9,9(0.7%)

  236,8 tys

  3,3(0.2%)

  187,9 tys

  2,6(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,8 tys

  0,5(0%)

  36,2 tys

  0,5(0%)

  176,1 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  60,7 tys

  0,8(0.1%)

  98,0 tys

  1,3(0.1%)

  91,0 tys

  1,2(0.1%)

  94,1 tys

  1,3(0.1%)

  127,5 tys

  1,8(0.1%)

  181,8 tys

  2,5(0.2%)

  170,6 tys

  2,4(0.2%)

  160,3 tys

  2,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  79,4 tys

  1,1(0.1%)

  92,5 tys

  1,3(0.1%)

  110,2 tys

  1,5(0.1%)

  90,9 tys

  1,2(0.1%)

  127,9 tys

  1,8(0.1%)

  160,7 tys

  2,2(0.2%)

  248,4 tys

  3,5(0.3%)

  139,7 tys

  2,0(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  68,9 tys

  0,9(0.1%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  2,0 mln

  27,9(2.3%)

  249,2 tys

  3,4(0.3%)

  693,7 tys

  9,6(0.8%)

  113,5 tys

  1,6(0.1%)

  116,7 tys

  1,6(0.1%)

  105,1 tys

  1,5(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  77,6 tys

  1,1(0.1%)

  634,4 tys

  8,6(0.8%)

  307,3 tys

  4,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103,0 tys

  1,4(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,7 mln

  22,9(2%)

  82,5 tys

  1,1(0.1%)

  4,0 mln

  55,2(4.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  42,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,6 mln

  35,9(3.1%)

  250,0 tys

  3,4(0.3%)

  1,7 mln

  23,5(1.9%)

  4,3 mln

  58,8(4.9%)

  2,1 mln

  29,2(2.4%)

  3,2 mln

  44,0(3%)

  730,0 tys

  10,2(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie buskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu buskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu buskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  82,3 mln

  1,1 tys(100%)

  84,7 mln

  1,2 tys(100%)

  87,9 mln

  1,2 tys(100%)

  84,0 mln

  1,2 tys(100%)

  88,8 mln

  1,2 tys(100%)

  101,3 mln

  1,4 tys(100%)

  105,8 mln

  1,5 tys(100%)

  111,8 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  43,6 mln

  592(53%)

  43,2 mln

  588(50.9%)

  43,7 mln

  599(49.8%)

  44,2 mln

  607(52.6%)

  43,6 mln

  604(49.1%)

  43,4 mln

  603(42.9%)

  48,3 mln

  675(45.7%)

  56,8 mln

  798(50.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,0 mln

  136(12.1%)

  10,4 mln

  141(12.2%)

  11,0 mln

  151(12.5%)

  12,0 mln

  165(14.3%)

  12,9 mln

  178(14.5%)

  14,0 mln

  194(13.8%)

  15,5 mln

  217(14.7%)

  14,8 mln

  208(13.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,7 mln

  119(10.6%)

  9,8 mln

  133(11.5%)

  10,7 mln

  147(12.2%)

  9,6 mln

  132(11.4%)

  8,3 mln

  115(9.3%)

  9,8 mln

  136(9.6%)

  12,2 mln

  170(11.5%)

  14,3 mln

  201(12.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  55,2(4.9%)

  4,1 mln

  55,3(4.8%)

  4,6 mln

  62,7(5.2%)

  4,3 mln

  59,3(5.1%)

  4,5 mln

  62,6(5.1%)

  4,7 mln

  65,8(4.7%)

  5,1 mln

  71,8(4.9%)

  5,8 mln

  82,0(5.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  18,2(1.6%)

  5,0 mln

  68,3(5.9%)

  4,4 mln

  60,7(5%)

  5,2 mln

  71,4(6.2%)

  6,7 mln

  93,3(7.6%)

  7,8 mln

  108(7.7%)

  12,8 mln

  179(12.1%)

  5,0 mln

  69,7(4.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,8 mln

  51,8(4.6%)

  3,1 mln

  42,1(3.7%)

  2,2 mln

  30,6(2.5%)

  1,4 mln

  19,4(1.7%)

  1,1 mln

  15,7(1.3%)

  1,1 mln

  14,9(1.1%)

  853,1 tys

  11,9(0.8%)

  4,1 mln

  58,3(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  427,2 tys

  5,8(0.5%)

  170,2 tys

  2,3(0.2%)

  170,8 tys

  2,3(0.2%)

  1,1 mln

  15,2(1.3%)

  1,9 mln

  26,5(2.2%)

  7,8 mln

  108(7.7%)

  573,8 tys

  8,0(0.5%)

  2,4 mln

  33,3(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  16,9(1.5%)

  1,1 mln

  15,6(1.3%)

  1,2 mln

  16,2(1.3%)

  1,5 mln

  20,0(1.7%)

  1,4 mln

  19,6(1.6%)

  1,5 mln

  20,5(1.5%)

  1,5 mln

  21,5(1.5%)

  2,1 mln

  29,7(1.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,9 mln

  66,1(5.9%)

  4,5 mln

  61,1(5.3%)

  1,9 mln

  26,3(2.2%)

  2,2 mln

  29,6(2.6%)

  3,1 mln

  42,2(3.4%)

  1,9 mln

  26,2(1.9%)

  1,6 mln

  22,5(1.5%)

  1,9 mln

  26,2(1.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,3 mln

  17,7(1.6%)

  1,1 mln

  14,8(1.3%)

  499,7 tys

  6,8(0.6%)

  528,6 tys

  7,3(0.6%)

  677,7 tys

  9,4(0.8%)

  692,6 tys

  9,6(0.7%)

  1,5 mln

  21,1(1.4%)

  447,1 tys

  6,3(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  412,0 tys

  5,6(0.5%)

  417,2 tys

  5,7(0.5%)

  418,7 tys

  5,7(0.5%)

  415,0 tys

  5,7(0.5%)

  409,5 tys

  5,7(0.5%)

  414,3 tys

  5,7(0.4%)

  420,6 tys

  5,9(0.4%)

  431,9 tys

  6,1(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  400,5 tys

  5,4(0.5%)

  1,0 mln

  13,7(1.2%)

  1,1 mln

  15,6(1.3%)

  531,1 tys

  7,3(0.6%)

  1,1 mln

  15,5(1.3%)

  5,5 mln

  77,0(5.5%)

  2,2 mln

  30,4(2.1%)

  269,8 tys

  3,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,0 tys

  2,5(0.2%)

  187,1 tys

  2,6(0.2%)

  186,4 tys

  2,6(0.2%)

  198,0 tys

  2,8(0.2%)

  198,0 tys

  2,8(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,8 tys

  0,5(0%)

  36,2 tys

  0,5(0%)

  176,1 tys

  2,5(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  343,8 tys

  4,7(0.4%)

  332,8 tys

  4,5(0.4%)

  276,7 tys

  3,8(0.3%)

  111,0 tys

  1,5(0.1%)

  122,1 tys

  1,7(0.1%)

  139,9 tys

  1,9(0.1%)

  143,3 tys

  2,0(0.1%)

  141,4 tys

  2,0(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  310,7 tys

  4,2(0.4%)

  429,8 tys

  5,9(0.5%)

  112,7 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  1,4(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  77,9 tys

  1,1(0.1%)

  156,9 tys

  2,1(0.2%)

  1,1 mln

  14,7(1.2%)

  743,2 tys

  10,2(0.9%)

  593,4 tys

  8,2(0.7%)

  88,0 tys

  1,2(0.1%)

  94,6 tys

  1,3(0.1%)

  74,6 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,4 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  843

  0,0(0%)

  21,7 tys

  0,3(0%)

  470

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  186

  0,0(0%)

  1,6

  0,0(0%)

  0,3

  0,0(0%)

  0,7

  0,0(0%)

  48,3

  0,0(0%)

  0,7

  0,0(0%)

  924

  0,0(0%)

  0,6

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,7 mln

  23,3(2.1%)

  84,3 tys

  1,1(0.1%)

  4,0 mln

  55,2(4.6%)

  20,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  42,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat buski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15 063 mieszkańców powiatu buskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 363 kobiet oraz 7 700 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 8,1% średnie ogólnokształcące, a 18,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców powiatu buskiego, gimnazjalnym 5,0%, natomiast 25,9% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu buskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie buskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,9%) oraz średnie zawodowe (17,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,6%) oraz podstawowe ukończone (23,8%).

  W roku 2018 w powiecie buskim mieściło się 17 przedszkoli, w których do 66 oddziałów uczęszczało 1 442 dzieci (699 dziewczynek oraz 743 chłopców). Dostępnych było 1 617 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie buskim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 37 oddziałów uczęszczało 911 dzieci (462 dziewczynki oraz 449 chłopców). Dostępnych było 930 miejsc.

  15,7% mieszkańców powiatu buskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,0% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 766 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,98 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 32 szkoły podstawowe, w których w 309 oddziałach uczyło się 5 092 uczniów (2 518 kobiet oraz 2 574 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie buskim placówkę miały 44 szkoły podstawowe, w których w 267 oddziałach uczyło się 4 517 uczniów (2 201 kobiet oraz 2 316 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,23.

  W powiecie buskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 39 oddziałach uczyło się 974 uczniów (635 kobiet oraz 339 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 355 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie buskim placówkę miałp 8 licea ogólnokształcące, w których w 47 oddziałach uczyło się 1 358 uczniów (859 kobiet oraz 499 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 447 absolwentów.

  W powiecie buskim znajduje się 5 Technik, w których w 50 oddziałach uczyło się 1 150 uczniów (481 kobiet oraz 669 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 250 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie buskim placówkę miało 5 Technik, w których w 52 oddziałach uczyło się 1 280 uczniów (521 kobiet oraz 759 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 331 absolwentów.

  W powiecie buskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 189 uczniów (45 kobiet oraz 144 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,0 uczniów. 18,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,9% mieszkańców powiatu buskiego w wieku potencjalnej nauki (30,0% kobiet i 29,9% mężczyzn).

 • 13,3% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  13,3%
  świętokrzyskie
  16,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat buski
  29,3%
  woj. świętokrzyskie
  31,5%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • powiat buski
  2,6%
  świętokrzyskie
  2,5%
  Polska
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat buski
  8,1%
  świętokrzyskie
  10,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 10,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,6%
  świętokrzyskie
  18,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat buski
  24,6%
  Województwo
  22,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,0%
  świętokrzyskie
  5,4%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat buski
  25,9%
  świętokrzyskie
  22,2%
  Polska
  19,3%
 • 27,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,9%
  świętokrzyskie
  1,7%
  Kraj
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 766 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat buski
  766,0
  Województwo
  835,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,98 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat buski
  0,98
  świętokrzyskie
  0,99
  Polska
  0,89
 •  
 • 17Przedszkola
 • 20 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 66 Oddziały
 • 24 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 617 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat buski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 442 Dzieci
 • 699 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 743 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 34 2 lata i mniej
 • 34
 • 333 3 lata
 • 333
 • 357 4 lata
 • 357
 • 388 5 lata
 • 388
 • 322 6 lat
 • 322
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 173 3 lata
 • 173
 • 181 4 lata
 • 181
 • 172 5 lata
 • 172
 • 152 6 lat
 • 152
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 160 3 lata
 • 160
 • 176 4 lata
 • 176
 • 216 5 lata
 • 216
 • 170 6 lat
 • 170
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 401 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 105,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 105,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 23,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8Punkty przedszkolne
 • 9 Oddziały
 • 208 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat buski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 169 Dzieci
 • 91 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 78 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,8%
  46,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 49 3 lata
 • 49
 • 84 4 lata
 • 84
 • 30 5 lata
 • 30
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 24 3 lata
 • 24
 • 50 4 lata
 • 50
 • 13 5 lata
 • 13
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 25 3 lata
 • 25
 • 34 4 lata
 • 34
 • 17 5 lata
 • 17
 •  
 • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 10,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat buski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 301 Oddziały
 • 5 050 Uczniowie
 • 2 506 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 544 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,6%
  50,4%
 • 597 Uczniowie w 1 klasie
 • 281 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 316 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 652 Absolwenci 2016
 • 320 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 332 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8 Oddziały
 • 42 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,6%
  71,4%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci 2016
 • 1 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. buski
  16,5
  Województwo
  15,6
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,5
 • 16,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,5
 • 16,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,8
 • 5,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,3
 •  
 • 416,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 356,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 59,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 19,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 322 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 322 niemiecki
 • 15 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 15 angielski
 •  
 • 92,23 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  92,23
  woj. świętokrzyskie
  93,58
  Polska
  95,46
 • 91,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat buski
  91,41
  świętokrzyskie
  92,29
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat buski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat buski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat buski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 31 Oddziały
 • 817 Uczniowie
 • 552 Kobiety
  (uczniowie)
 • 265 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,6%
  32,4%
 • 277 Uczniowie w 1 klasie
 • 202 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 75 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 284 Absolwenci
 • 178 Kobiety
  (absolwenci)
 • 106 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 2 Oddziały
 • 15 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 86,7%
  13,3%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 142 Uczniowie
 • 70 Kobiety
  (uczniowie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 45 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. buski
  25,0
  Województwo
  26,8
  Kraj
  26,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25,0 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25,0
 • 25,2 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25,2
 • 7,5 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 7,5
 •  
 • 53,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 37,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat buski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 45 Oddziały
 • 1 111 Uczniowie
 • 468 Kobiety
  (uczniowie)
 • 643 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,1%
  57,9%
 • 327 Uczniowie w 1 klasie
 • 139 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 188 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 243 Absolwenci
 • 110 Kobiety
  (absolwenci)
 • 133 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Technika dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 39 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  23,0
  Województwo
  23,9
  Kraj
  23,8
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach według typu
 • 23,0 Technika ogółem
 • 23,0
 • 24,7 Technika bez specjalnych
 • 24,7
 • 7,8 Technika specjalne
 • 7,8
 •  
 • 77,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 48,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat buski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 149 Uczniowie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie)
 • 114 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 23,5%
  76,5%
 • 69 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 40 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. buski
  18,9
  Województwo
  15,1
  Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,9
 • 24,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,8
 • 10,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 10,0
 •  
 •  
 • 3 991 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 078
  • niemiecki1 492
  • rosyjski199
  • włoski112
  • francuski110
 • 2 078 angielski
 • 1 492 niemiecki
 • 199 rosyjski
 • 112 włoski
 • 110 francuski
 • 127 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 127 inny
 • 164 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 110 angielski
 • 54 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat buski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne specjalne
 • 4 Oddziały
 • 34 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 14 Oddziały
 • 339 Uczniowie
 • 277 Kobiety
  (uczniowie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 81,7%
  18,3%
 • 90 Absolwenci
 • 77 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat buski
  20,7
  Województwo
  22,3
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20,7 Szkoły policealne ogółem
 • 20,7
 • 8,5 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 8,5
 • 8,5 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 8,5
 • 24,2 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 24,2
 •  
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych specjalnych
 • 34 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat buski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat buski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat buski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat buski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie buskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie buskim znajdowało się 9 hoteli (4 ★★★★, 3 ★★★, 1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 4 pensjonaty (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 7 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • ośrodki wczasowe: 1
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 8
  • pokoje gościnne: 5 (całoroczne: 4)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 10
  • drzwi automatycznie otwierane: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 14
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 12


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 12 (liczba sal: 16, liczba miejsc: 1 820)
  • z nagłośnieniem: 13
  • z projektorem multimedialnym: 12
  • z zestawem do wideokonferencji: 7
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 12
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 10
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 12
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 23


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie buskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 8, udogodnienia wewnątrz budynku: 8). W powiecie buskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 889 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 344 (uczestnicy: 56 764)
  • seanse filmowe: 28 (uczestnicy: 1 476)
  • wystawy: 27 (uczestnicy: 6 108)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 30 055)
  • koncerty: 39 (uczestnicy: 6 584)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 566)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 33 (uczestnicy: 908)
  • konkursy: 23 (uczestnicy: 1 026)
  • pokazy teatralne: 15 (uczestnicy: 2 036)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 124)
  • interdyscyplinarne: 9 (uczestnicy: 1 719)
  • warsztaty: 42 (uczestnicy: 1 686)
  • inne: 107 (uczestnicy: 4 476)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 634)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 51)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 40)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 147)
  • koło gospodyń wiejskich: 18 (członkowie: 373)
  • inne: 1 (członkowie: 23)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 70)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 33)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 30)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 4
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 266)
  • teatralne: 2 (członkowie: 22)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 65)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 80)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 24)
  • taneczne: 2 (członkowie: 33)
  • inne: 4 (członkowie: 42)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie buskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 457 miejscami na widowni. Odbyło się 545 seansów, na które przyszło 16 671 widzów, w tym 235 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 10 848 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie buskim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1).

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie buskim działało 14 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 198 331 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 28 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 17 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 235 761 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 42
  • dostępne dla czytelników: 22
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 22
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie buskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 51 014 wolumenów w tym ziobry specjalne: 856. Odnotowano 602 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 60 911 wolumenów. Odnotowano 2 727 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie buskim działały 24 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 101 członków. Zarejestrowano 1 019 ćwiczących (mężczyźni: 761, kobiety: 258, chłopcy do lat 18: 550, dziewczęta do lat 18: 220). Aktywnych było 36 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (22), instruktora sportowego (30) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie buskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat buski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat buski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 35 wypadków drogowych w powiecie buskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 40 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 49,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 9,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,7 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 55,2 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie buskim zarejestrowanych było 72 482 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 45 146 samochodów osobowych (634,7 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 10 332 samochodów ciężarowych (158,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 303 autobusów (4,3 - wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 925 ciągników siodłowych (13,0 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla kraju) oraz 4 744 motocykli (66,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,7 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,7 lat.


  W 2020 roku w powiecie buskim znajdowało się 17 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 30 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 30 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie buskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 35 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 40 Ranni
  (rok 2020)
 • 11 Lekko ranni
 • 29 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie buskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 49,21 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  49,2
  Województwo
  67,9
  Cała Polska
  61,5
 • 9,84 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. buski
  9,8
  Województwo
  7,8
  Polska
  6,5
 • 56,24 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat buski
  56,2
  woj. świętokrzyskie
  77,8
  Cała Polska
  69,2
 • 9,66 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat buski
  9,7
  woj. świętokrzyskie
  8,9
  Cały kraj
  7,6
 • 55,19 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  55,2
  świętokrzyskie
  88,4
  Polska
  80,2
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  20,0
  woj. świętokrzyskie
  11,6
  Kraj
  10,6
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  114,3
  świętokrzyskie
  114,7
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 72 482 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie buskim w 2020 roku
 • 45 146 Samochody osobowe
 • 10 332 Samochody ciężarowe
 • 66 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 303 Autobusy
 • 541 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 926 Ciągniki samochodowe
 • 925   Ciągniki siodłowe
 • 10 490 Ciągniki rolnicze
 • 4 744 Motocykle
 • 1 897   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 855 Motorowery
 • 45 146Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie buskim
 • Samochody osobowe w powiecie buskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 634,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  634,7
  woj. świętokrzyskie
  616,9
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 807
  • 1400-1649 kg11 175
  • 1650-1899 kg11 641
  • 1900 kg i więcej12 523
 • 9 807 do 1399 kg
 • 11 175 1400-1649 kg
 • 11 641 1650-1899 kg
 • 12 523 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 025 do 1399 cm3
 • 16 025
 • 25 506 1400-1999 cm3
 • 25 506
 • 3 615 2000 i więcej cm3
 • 3 615
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie buskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna22 728
  • olej napędowy15 384
  • gaz (LPG)6 382
  • pozostałe652
 • 22 728 benzyna
 • 15 384 olej napędowy
 • 6 382 gaz (LPG)
 • 652 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 329 do 1 roku
 • 329
 • 311 2 lata
 • 311
 • 383 3 lata
 • 383
 • 848 4-5 lat
 • 848
 • 1 226 6-7 lat
 • 1 226
 • 1 765 8-9 lat
 • 1 765
 • 2 157 10-11 lat
 • 2 157
 • 7 511 12-15 lat
 • 7 511
 • 10 692 16-20 lat
 • 10 692
 • 7 035 21-25 lat
 • 7 035
 • 3 639 26-30 lat
 • 3 639
 • 9 250 31 lat i więcej
 • 9 250
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie buskim
 • Powiat
  20,7 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 10 332Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie buskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie buskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 158,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  158,3
  woj. świętokrzyskie
  123,0
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 628 do 999 kg
 • 4 628
 • 3 485 1000-1499 kg
 • 3 485
 • 867 1500-2999 kg
 • 867
 • 79 3000-3499 kg
 • 79
 • 173 3500-4999 kg
 • 173
 • 484 5000-6999 kg
 • 484
 • 322 7000-9999 kg
 • 322
 • 191 10000-14999 kg
 • 191
 • 103 15000 kg i więcej
 • 103
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 932
  • olej napędowy5 884
  • gaz (LPG)356
  • pozostałe1 160
 • 2 932 benzyna
 • 5 884 olej napędowy
 • 356 gaz (LPG)
 • 1 160 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 44 do 1 roku
 • 44
 • 40 2 lata
 • 40
 • 61 3 lata
 • 61
 • 156 4-5 lat
 • 156
 • 236 6-7 lat
 • 236
 • 321 8-9 lat
 • 321
 • 527 10-11 lat
 • 527
 • 1 329 12-15 lat
 • 1 329
 • 1 872 16-20 lat
 • 1 872
 • 1 350 21-25 lat
 • 1 350
 • 820 26-30 lat
 • 820
 • 3 576 31 lat i więcej
 • 3 576
 • 23,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie buskim
 • powiat buski
  23,4 lat
  woj. świętokrzyskie
  21,8 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 303Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie buskim
 • Autobusy w powiecie buskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,3 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,3
  świętokrzyskie
  4,2
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna25
  • olej napędowy199
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe79
 • 25 benzyna
 • 199 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 79 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 23 12-15 lat
 • 23
 • 71 16-20 lat
 • 71
 • 58 21-25 lat
 • 58
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 110 31 lat i więcej
 • 110
 • 25,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie buskim
 • Powiat
  25,8 lat
  woj. świętokrzyskie
  22,9 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 925Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie buskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie buskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 13,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. buski
  13,0
  Województwo
  12,7
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy733
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe183
 • 6 benzyna
 • 733 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 183 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 23 2 lata
 • 23
 • 40 3 lata
 • 40
 • 28 4-5 lat
 • 28
 • 33 6-7 lat
 • 33
 • 99 8-9 lat
 • 99
 • 39 10-11 lat
 • 39
 • 208 12-15 lat
 • 208
 • 144 16-20 lat
 • 144
 • 136 21-25 lat
 • 136
 • 85 26-30 lat
 • 85
 • 89 31 lat i więcej
 • 89
 • 17,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie buskim
 • Tutaj
  17,1 lat
  Województwo
  15,1 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 4 744Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie buskim
 • Motocykle w powiecie buskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 66,7 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. buski
  66,7
  woj. świętokrzyskie
  46,3
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 31 do 1 roku
 • 31
 • 28 2 lata
 • 28
 • 24 3 lata
 • 24
 • 113 4-5 lat
 • 113
 • 55 6-7 lat
 • 55
 • 65 8-9 lat
 • 65
 • 125 10-11 lat
 • 125
 • 341 12-15 lat
 • 341
 • 469 16-20 lat
 • 469
 • 391 21-25 lat
 • 391
 • 328 26-30 lat
 • 328
 • 2 774 31 lat i więcej
 • 2 774
 • 27,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie buskim
 • pow. buski
  27,7 lat
  świętokrzyskie
  25,8 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 12 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie buskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 176,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat buski
  176,7 km
  woj. świętokrzyskie
  335,4 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 2,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  2,4 km
  woj. świętokrzyskie
  3,2 km
  Kraj
  4,5 km
 • 30 Liczba licencji na taksówki
 • 30 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami