Powiat buski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat buski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 72 131 Liczba mieszkańców
 • 968 km2 Powierzchnia
 • 75 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 23,0% Stopa urbanizacji
 • Jerzy Kolarz Starosta
 • ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój Adres starostwa powiatowego
 • TBU Tablice rejestracyjne
Powiat buski na mapie
Identyfikatory
 • 2601 TERYT (TERC)
Herb powiatu buskiego
powiat buski herb
Flaga powiatu buskiego
powiat buski flaga

Powiat buski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat buski ma 72 131 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców zmalała o 3,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu buskiego w 2050 roku wynosi 58 715, z czego 29 971 to kobiety, a 28 744 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu buskiego zawarli w 2017 roku 342 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,5% mieszkańców powiatu buskiego jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat buski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -315. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,34 na 1000 mieszkańców powiatu buskiego. W 2017 roku urodziło się 576 dzieci, w tym 42,7% dziewczynek i 57,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 305 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 49,5% zgonów w powiecie buskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,5% zgonów w powiecie buskim były nowotwory, a 3,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu buskiego przypada 11.82 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 623 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 743 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu buskiego -120. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  60,5% mieszkańców powiatu buskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu buskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 72 131 Liczba mieszkańców
 • 36 929 Kobiety
 • 35 202 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie buskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie buskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie buskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu buskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 58 715 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 29 971 Kobiety
 • 28 744 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie buskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie buskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie buskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu buskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 43,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. buski
  43,1 lat
  Województwo
  42,5 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat buski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu buskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,5% Kawalerowie/Panny
 • pow. buski
  26,5%
  woj. świętokrzyskie
  27,7%
  Kraj
  28,8%
 • 20,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  58,1%
  świętokrzyskie
  57,2%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,5% Wdowcy/Wdowy
 • pow. buski
  11,5%
  woj. świętokrzyskie
  10,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 18,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. buski
  3,1%
  woj. świętokrzyskie
  4,0%
  Polska
  5,0%
 • 3,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Powiat
  0,9%
  woj. świętokrzyskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie buskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  4,7
  świętokrzyskie
  4,7
  Cały kraj
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. buski
  1,1
  woj. świętokrzyskie
  1,4
  Cały kraj
  1,7
 • 342 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie buskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie buskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 576 Urodzenia żywe
 • 246 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 330 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,7%
  57,3%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. buski
  7,9
  Województwo
  8,7
  Kraj
  10,5
 • 34,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,9
  świętokrzyskie
  38,1
  Cała Polska
  44,2
 • 10.53 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.53
 • 48.5 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48.5
 • 73.16 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 73.16
 • 71.29 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.29
 • 30.04 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.04
 • 4.52 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.52
 • 3 305 g Średnia waga noworodków
 • 3 213 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 374 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 305 g
  świętokrzyskie
  3 348 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 169 Waga 3500g - 3999g
 • 169
 • 230 Waga 3000g - 3499g
 • 230
 • 91 Waga 2500g - 2999g
 • 91
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat buski
  1,19
  świętokrzyskie
  1,26
  Cała Polska
  1,45
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,51
  Województwo
  0,62
  Cała Polska
  0,71
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,65
  Województwo
  0,76
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie buskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 862 Zgony
 • 402 Kobiety
  (Zgony)
 • 460 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,6%
  53,4%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • powiat buski
  11,8
  świętokrzyskie
  11,1
  Cała Polska
  10,1
 • 142,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  142,5
  Województwo
  131,5
  Kraj
  101,5
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. buski
  3,3
  woj. świętokrzyskie
  4,2
  Polska
  4,0
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat buski
  3,5
  świętokrzyskie
  3,3
  Polska
  3,2
 • 1,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,8
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie buskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 53,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  53,2%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Kraj
  45,7%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  24,4%
  woj. świętokrzyskie
  24,3%
  Cała Polska
  26,7%
 • 3,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,1%
  woj. świętokrzyskie
  3,6%
  Kraj
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  0,2
  Polska
  5,9
 • 91,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  91,6
  Polska
  74,3
 • 314,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. buski
  314,1
  woj. świętokrzyskie
  277,6
  Polska
  274,3
 • 272,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  272,5
  Kraj
  261,6
 • 684,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 709,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 657,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. buski
  684,2
  woj. świętokrzyskie
  638,2
  Cały kraj
  469,0
 • 118,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 64,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 170,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  118,5
  woj. świętokrzyskie
  120,2
  Kraj
  87,7
 • 32,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. buski
  32,0
  świętokrzyskie
  29,6
  Cały kraj
  31,8
 • 5,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. buski
  5,3
  woj. świętokrzyskie
  8,2
  Polska
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. buski
  0,5%
  świętokrzyskie
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 623 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 323 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 300 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 743 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 399 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 344 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -118 Saldo migracji
 • -77 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -41 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -120 Saldo migracji wewnętrznych
 • -76 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -44 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie buskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat buski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat buski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie buskim oddano do użytku 187 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,59 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie buskim to 25 021 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 346 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  99,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 0,5% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 96,8% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 3,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie buskim to 5,78 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie buskim to 137,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,63% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,01% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,01% mieszkań posiada łazienkę, 74,50% korzysta z centralnego ogrzewania, a 39,37% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 25 021 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 346,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat buski
  346,00
  świętokrzyskie
  356,10
  Cała Polska
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 85,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  85,30 m2
  świętokrzyskie
  74,60 m2
  Cały kraj
  74,00 m2
 • 29,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat buski
  29,50 m2
  świętokrzyskie
  26,60 m2
  Cała Polska
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat buski
  4,13
  świętokrzyskie
  3,79
  Kraj
  3,82
 • 2,89 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,89
  świętokrzyskie
  2,81
  Polska
  2,66
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,70
  woj. świętokrzyskie
  0,74
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 187 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,59 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. buski
  2,59
  Województwo
  2,53
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 1 081 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,78 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,78
  woj. świętokrzyskie
  5,20
  Cały kraj
  3,91
 • 14,95 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  14,95
  świętokrzyskie
  13,12
  Polska
  18,14
 • 25 717 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 137,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  137,5 m2
  woj. świętokrzyskie
  120,6 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,36 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat buski
  0,36 m2
  świętokrzyskie
  0,30 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 91,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  91,63%
  świętokrzyskie
  92,32%
  Cała Polska
  96,83%
 • 84,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. buski
  84,01%
  Województwo
  86,41%
  Polska
  93,74%
 • 81,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  81,01%
  Województwo
  83,86%
  Cały kraj
  91,41%
 • 74,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. buski
  74,50%
  świętokrzyskie
  78,98%
  Polska
  82,34%
 • 39,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  39,37%
  woj. świętokrzyskie
  40,32%
  Cała Polska
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Powiat buski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie buskim na 1000 mieszkańców pracuje 154 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie buskim wynosiło w 2017 roku 4,6% (4,8% wśród kobiet i 4,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie buskim wynosiło 3 587,24 PLN, co odpowiada 79.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu buskiego 6 147 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 777 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -370.

  62,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu buskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 7,8% w przemyśle i budownictwie, a 10,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 154 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  154,0
  woj. świętokrzyskie
  191,0
  Cała Polska
  247,0
 • 4,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,8% Kobiety
 • 4,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,6%
  Województwo
  8,8%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie buskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie buskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie buskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 587 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. buski
  3 587 PLN
  woj. świętokrzyskie
  3 911 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie buskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 147 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 777 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -370 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,94 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 62,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 59,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 66,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 7,8% Przemysł i budownictwo
 • 3,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 13,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,6% Pozostałe
 • 26,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie buskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11 159 Pracujący ogółem
 • 6 437 Kobiety
 • 4 722 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie buskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat buski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. buski
  65,3
  świętokrzyskie
  63,8
  Kraj
  63,4
 • 38,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat buski
  38,3
  woj. świętokrzyskie
  36,6
  Polska
  34,0
 • 141,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat buski
  141,9
  świętokrzyskie
  134,4
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat buski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie buskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 803 podmioty gospodarki narodowej, z czego 4 660 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 504 nowe podmioty, a 355 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (504) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (344) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (570) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (269) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie buskim najwięcej (323) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 567) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (114) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,0% (1 450) podmiotów, a 73,0% (4 239) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie buskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.4%) oraz Budownictwo (21.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 803 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 114 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 450 Przemysł i budownictwo
 • 4 239 Pozostała działalność
 • 504 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie buskim w 2017 roku
 • 355 Podmioty wyrejestrowane w powiecie buskim w 2017 roku
 • 4 660 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 567 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 567
 • 189 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 189
 • 43 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 43
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 5 799 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 799
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 31 Spółdzielnie ogółem
 • 31
 • 198 Spółki handlowe ogółem
 • 198
 • 15  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 143  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 143
 • 14    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 323 Spółki cywilne ogółem
 • 323
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 660 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 511 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 511
 • 984 Budownictwo
 • 984
 • 335 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 335
 • 324 Przetwórstwo przemysłowe
 • 324
 • 321 Transport i gospodarka magazynowa
 • 321
 • 297 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 297
 • 179 Pozostała działalność
 • 179
 • 177 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 177
 • 117 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 117
 • 106 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 106
 • 81 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 81
 • 76 Informacja i komunikacja
 • 76
 • 63 Edukacja
 • 63
 • 44 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 44
 • 30 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 30
 • 11 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 11
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat buski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie buskim stwierdzono 1 062 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,64 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie buskim wynosi 88,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu buskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,62 (wykrywalność 86%) oraz przeciwko mieniu - 2,56 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,08 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,16 (84%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 062 Przestępstwa ogółem
 • 1 062
 • 770 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 770
 • 84 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 84
 • 151 Przestępstwa drogowe
 • 151
 • 22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 22
 • 186 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 186
 • 14,64 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat buski
  14,64
  woj. świętokrzyskie
  16,87
  Cała Polska
  19,62
 • 10,62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,62
  woj. świętokrzyskie
  9,05
  Kraj
  12,07
 • 1,16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,16
  woj. świętokrzyskie
  5,38
  Polska
  4,94
 • 2,08 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat buski
  2,08
  świętokrzyskie
  1,73
  Kraj
  1,78
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. buski
  0,30
  woj. świętokrzyskie
  0,49
  Cały kraj
  0,49
 • 2,56 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,56
  świętokrzyskie
  6,84
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. buski
  89%
  świętokrzyskie
  80%
  Cała Polska
  72%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  87%
  świętokrzyskie
  68%
  Cała Polska
  60%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  85%
  świętokrzyskie
  92%
  Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. buski
  99%
  woj. świętokrzyskie
  98%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat buski
  91%
  woj. świętokrzyskie
  85%
  Kraj
  84%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. buski
  55%
  świętokrzyskie
  64%
  Polska
  52%

Powiat buski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu buskiego wyniosła w 2017 roku 89,7 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.2% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu powiatu buskiego - 30.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (12%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,5 mln złotych, czyli 14,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu buskiego wyniosła w 2017 roku 88,8 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.3% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (49.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.3%). W budżecie powiatu buskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 151 złotych na mieszkańca (12,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,9 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie buskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu buskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu buskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  96,2 mln

  1,3 tys(100%)

  87,0 mln

  1,2 tys(100%)

  85,7 mln

  1,2 tys(100%)

  85,1 mln

  1,2 tys(100%)

  82,9 mln

  1,1 tys(100%)

  88,5 mln

  1,2 tys(100%)

  87,3 mln

  1,2 tys(100%)

  89,7 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  27,2 mln

  374(28.3%)

  26,1 mln

  351(30%)

  25,5 mln

  345(29.8%)

  26,2 mln

  356(30.8%)

  25,4 mln

  346(30.6%)

  25,8 mln

  353(29.1%)

  27,0 mln

  370(30.9%)

  27,2 mln

  377(30.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  29,0 mln

  398(30.2%)

  17,2 mln

  232(19.8%)

  12,1 mln

  164(14.1%)

  4,6 mln

  62,9(5.4%)

  9,2 mln

  125(11.1%)

  8,6 mln

  118(9.7%)

  12,0 mln

  165(13.8%)

  13,5 mln

  186(15%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  10,5 mln

  144(10.9%)

  10,9 mln

  147(12.5%)

  10,5 mln

  141(12.2%)

  11,7 mln

  159(13.7%)

  11,5 mln

  156(13.8%)

  10,6 mln

  145(12%)

  10,6 mln

  146(12.1%)

  10,8 mln

  149(12%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,0 mln

  151(11.4%)

  12,2 mln

  165(14.1%)

  14,7 mln

  199(17.1%)

  12,7 mln

  172(14.9%)

  12,8 mln

  174(15.4%)

  13,4 mln

  183(15.1%)

  12,3 mln

  169(14%)

  10,4 mln

  143(11.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,2 mln

  98,7(7.5%)

  7,1 mln

  95,4(8.1%)

  7,2 mln

  97,5(8.4%)

  7,0 mln

  95,1(8.2%)

  7,2 mln

  97,7(8.7%)

  7,1 mln

  97,2(8%)

  7,0 mln

  96,3(8%)

  7,5 mln

  104(8.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  52,0(3.9%)

  3,9 mln

  52,0(4.4%)

  3,9 mln

  52,2(4.5%)

  4,1 mln

  55,5(4.8%)

  4,1 mln

  55,7(4.9%)

  4,6 mln

  63,2(5.2%)

  4,4 mln

  59,8(5%)

  4,6 mln

  63,2(5.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,5 mln

  47,4(3.6%)

  4,8 mln

  64,3(5.5%)

  5,1 mln

  69,1(6%)

  6,1 mln

  83,0(7.2%)

  5,8 mln

  79,5(7%)

  3,6 mln

  48,9(4%)

  3,3 mln

  44,8(3.7%)

  3,9 mln

  54,2(4.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  472,7 tys

  6,4(0.6%)

  2,6 mln

  35,9(3.1%)

  250,0 tys

  3,4(0.3%)

  1,7 mln

  23,5(1.9%)

  4,3 mln

  58,8(4.9%)

  2,1 mln

  29,2(2.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,3 mln

  31,3(2.4%)

  2,4 mln

  32,4(2.8%)

  3,2 mln

  43,0(3.7%)

  6,1 mln

  83,3(7.2%)

  3,4 mln

  46,4(4.1%)

  4,5 mln

  61,2(5.1%)

  3,3 mln

  45,7(3.8%)

  1,8 mln

  25,5(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  401,6 tys

  5,5(0.4%)

  812,4 tys

  10,9(0.9%)

  865,1 tys

  11,7(1%)

  650,9 tys

  8,8(0.8%)

  690,9 tys

  9,4(0.8%)

  709,1 tys

  9,7(0.8%)

  1,2 mln

  16,3(1.4%)

  924,7 tys

  12,8(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  191,6 tys

  2,6(0.2%)

  408,4 tys

  5,5(0.5%)

  580,3 tys

  7,8(0.7%)

  798,3 tys

  10,8(0.9%)

  932,5 tys

  12,7(1.1%)

  738,4 tys

  10,1(0.8%)

  723,4 tys

  9,9(0.8%)

  719,4 tys

  9,9(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  132,7 tys

  1,8(0.1%)

  139,8 tys

  1,9(0.2%)

  172,0 tys

  2,3(0.2%)

  68,9 tys

  0,9(0.1%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  2,0 mln

  27,9(2.3%)

  249,2 tys

  3,4(0.3%)

  693,7 tys

  9,6(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  51,8 tys

  0,7(0.1%)

  61,2 tys

  0,8(0.1%)

  387,0 tys

  5,2(0.5%)

  118,0 tys

  1,6(0.1%)

  350,5 tys

  4,8(0.4%)

  144,5 tys

  2,0(0.2%)

  303,1 tys

  4,2(0.3%)

  599,0 tys

  8,3(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  442,9 tys

  6,1(0.5%)

  458,3 tys

  6,2(0.5%)

  409,8 tys

  5,5(0.5%)

  412,0 tys

  5,6(0.5%)

  417,2 tys

  5,7(0.5%)

  418,7 tys

  5,7(0.5%)

  415,0 tys

  5,7(0.5%)

  409,5 tys

  5,7(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,0 tys

  2,5(0.2%)

  189,3 tys

  2,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  247,4 tys

  3,4(0.3%)

  161,4 tys

  2,2(0.2%)

  75,7 tys

  1,0(0.1%)

  79,4 tys

  1,1(0.1%)

  92,5 tys

  1,3(0.1%)

  110,2 tys

  1,5(0.1%)

  90,9 tys

  1,2(0.1%)

  127,9 tys

  1,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  180,2 tys

  2,5(0.2%)

  221,5 tys

  3,0(0.3%)

  104,8 tys

  1,4(0.1%)

  60,7 tys

  0,8(0.1%)

  98,0 tys

  1,3(0.1%)

  91,0 tys

  1,2(0.1%)

  94,1 tys

  1,3(0.1%)

  127,5 tys

  1,8(0.1%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,8 tys

  0,1(0%)

  155,4 tys

  2,1(0.2%)

  386,0 tys

  5,2(0.5%)

  1,7 mln

  22,9(2%)

  82,5 tys

  1,1(0.1%)

  4,0 mln

  55,2(4.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  3,4 tys

  0,0(0%)

  12,7 tys

  0,2(0%)

  114,5 tys

  1,5(0.1%)

  77,6 tys

  1,1(0.1%)

  634,4 tys

  8,6(0.8%)

  307,3 tys

  4,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie buskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu buskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu buskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  88,6 mln

  1,2 tys(100%)

  88,0 mln

  1,2 tys(100%)

  83,2 mln

  1,1 tys(100%)

  82,3 mln

  1,1 tys(100%)

  84,7 mln

  1,2 tys(100%)

  87,9 mln

  1,2 tys(100%)

  84,0 mln

  1,2 tys(100%)

  88,8 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  45,9 mln

  630(51.8%)

  47,8 mln

  644(54.3%)

  43,4 mln

  587(52.2%)

  43,6 mln

  592(53%)

  43,2 mln

  588(50.9%)

  43,7 mln

  599(49.8%)

  44,2 mln

  607(52.6%)

  43,6 mln

  604(49.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,8 mln

  108(8.9%)

  8,9 mln

  120(10.1%)

  9,3 mln

  126(11.2%)

  10,0 mln

  136(12.1%)

  10,4 mln

  141(12.2%)

  11,0 mln

  151(12.5%)

  12,0 mln

  165(14.3%)

  12,9 mln

  178(14.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,3 mln

  99,8(8.2%)

  8,2 mln

  110(9.3%)

  11,0 mln

  149(13.3%)

  8,7 mln

  119(10.6%)

  9,8 mln

  133(11.5%)

  10,7 mln

  147(12.2%)

  9,6 mln

  132(11.4%)

  8,3 mln

  115(9.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,2 mln

  209(17.2%)

  8,6 mln

  115(9.7%)

  5,8 mln

  78,4(7%)

  1,3 mln

  18,2(1.6%)

  5,0 mln

  68,3(5.9%)

  4,4 mln

  60,7(5%)

  5,2 mln

  71,4(6.2%)

  6,7 mln

  93,3(7.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 mln

  51,4(4.2%)

  3,8 mln

  51,2(4.3%)

  3,8 mln

  51,9(4.6%)

  4,1 mln

  55,2(4.9%)

  4,1 mln

  55,3(4.8%)

  4,6 mln

  62,7(5.2%)

  4,3 mln

  59,3(5.1%)

  4,5 mln

  62,6(5.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  31,3(2.6%)

  3,8 mln

  51,6(4.4%)

  3,7 mln

  49,8(4.4%)

  4,9 mln

  66,1(5.9%)

  4,5 mln

  61,1(5.3%)

  1,9 mln

  26,3(2.2%)

  2,2 mln

  29,6(2.6%)

  3,1 mln

  42,2(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  21,2(1.7%)

  512,8 tys

  6,9(0.6%)

  304,1 tys

  4,1(0.4%)

  427,2 tys

  5,8(0.5%)

  170,2 tys

  2,3(0.2%)

  170,8 tys

  2,3(0.2%)

  1,1 mln

  15,2(1.3%)

  1,9 mln

  26,5(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  401,6 tys

  5,5(0.5%)

  2,3 mln

  30,7(2.6%)

  984,3 tys

  13,3(1.2%)

  1,2 mln

  16,9(1.5%)

  1,1 mln

  15,6(1.3%)

  1,2 mln

  16,2(1.3%)

  1,5 mln

  20,0(1.7%)

  1,4 mln

  19,6(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  24,1(2%)

  1,9 mln

  25,0(2.1%)

  1,8 mln

  23,8(2.1%)

  3,8 mln

  51,8(4.6%)

  3,1 mln

  42,1(3.7%)

  2,2 mln

  30,6(2.5%)

  1,4 mln

  19,4(1.7%)

  1,1 mln

  15,7(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  593,7 tys

  8,1(0.7%)

  627,7 tys

  8,4(0.7%)

  1,2 mln

  16,7(1.5%)

  400,5 tys

  5,4(0.5%)

  1,0 mln

  13,7(1.2%)

  1,1 mln

  15,6(1.3%)

  531,1 tys

  7,3(0.6%)

  1,1 mln

  15,5(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  989,7 tys

  13,6(1.1%)

  481,5 tys

  6,5(0.5%)

  468,1 tys

  6,3(0.6%)

  1,3 mln

  17,7(1.6%)

  1,1 mln

  14,8(1.3%)

  499,7 tys

  6,8(0.6%)

  528,6 tys

  7,3(0.6%)

  677,7 tys

  9,4(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  254,4 tys

  3,5(0.3%)

  176,3 tys

  2,4(0.2%)

  176,2 tys

  2,4(0.2%)

  77,9 tys

  1,1(0.1%)

  156,9 tys

  2,1(0.2%)

  1,1 mln

  14,7(1.2%)

  743,2 tys

  10,2(0.9%)

  593,4 tys

  8,2(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  372,7 tys

  5,1(0.4%)

  383,3 tys

  5,2(0.4%)

  397,3 tys

  5,4(0.5%)

  412,0 tys

  5,6(0.5%)

  417,2 tys

  5,7(0.5%)

  418,7 tys

  5,7(0.5%)

  415,0 tys

  5,7(0.5%)

  409,5 tys

  5,7(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,0 tys

  2,5(0.2%)

  187,1 tys

  2,6(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  302,0 tys

  4,1(0.3%)

  339,2 tys

  4,6(0.4%)

  332,5 tys

  4,5(0.4%)

  343,8 tys

  4,7(0.4%)

  332,8 tys

  4,5(0.4%)

  276,7 tys

  3,8(0.3%)

  111,0 tys

  1,5(0.1%)

  122,1 tys

  1,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  27,7 tys

  0,4(0%)

  12,5 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  151

  0,0(0%)

  186

  0,0(0%)

  1,6

  0,0(0%)

  0,3

  0,0(0%)

  0,7

  0,0(0%)

  48,3

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,8 tys

  0,1(0%)

  155,4 tys

  2,1(0.2%)

  354,7 tys

  4,8(0.4%)

  1,7 mln

  23,3(2.1%)

  84,3 tys

  1,1(0.1%)

  4,0 mln

  55,2(4.6%)

  20,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  109,8 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  310,7 tys

  4,2(0.4%)

  429,8 tys

  5,9(0.5%)

  112,7 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat buski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15 987 mieszkańców powiatu buskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 856 kobiet oraz 8 131 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 8,1% średnie ogólnokształcące, a 18,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców powiatu buskiego, gimnazjalnym 5,0%, natomiast 25,9% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu buskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie buskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,9%) oraz średnie zawodowe (17,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,6%) oraz podstawowe ukończone (23,8%).

  15,4% mieszkańców powiatu buskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,2% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 659 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,25 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,4% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,65.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,70.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,5% mieszkańców powiatu buskiego w wieku potencjalnej nauki (32,2% kobiet i 32,8% mężczyzn).

 • 13,3% Wykształcenie wyższe
 • pow. buski
  13,3%
  woj. świętokrzyskie
  16,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,9% W miastach
  (wyższe)
 • 9,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. buski
  29,3%
  świętokrzyskie
  31,5%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 40,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • pow. buski
  2,6%
  woj. świętokrzyskie
  2,5%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 5,6% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 8,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. buski
  8,1%
  świętokrzyskie
  10,7%
  Kraj
  12,4%
 • 10,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,8% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat buski
  18,6%
  woj. świętokrzyskie
  18,3%
  Kraj
  18,1%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. buski
  24,6%
  świętokrzyskie
  22,3%
  Kraj
  22,9%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 16,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. buski
  5,0%
  woj. świętokrzyskie
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • 4,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,2% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  25,9%
  Województwo
  22,2%
  Polska
  19,3%
 • 27,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. buski
  1,9%
  Województwo
  1,7%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 659 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  659,0
  świętokrzyskie
  768,0
  Polska
  811,0
 • 1,25 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. buski
  1,25
  woj. świętokrzyskie
  1,14
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 94,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 93,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 29,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,65 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,65
  woj. świętokrzyskie
  94,69
  Cała Polska
  96,62
 • 90,53 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,53
  woj. świętokrzyskie
  91,39
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat buski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat buski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,0
  świętokrzyskie
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 311,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 275,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,70 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  97,70
  świętokrzyskie
  98,86
  Kraj
  100,01
 • 92,81 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat buski
  92,81
  woj. świętokrzyskie
  91,66
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat buski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat buski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  woj. świętokrzyskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 169,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 129,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 21,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie buskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  26,0
  woj. świętokrzyskie
  27,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 10 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 10
 • 27 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 27
 • 57,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 40,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  23,0
  Województwo
  23,0
  Cała Polska
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 8 Technika dla młodzieży specjalne
 • 8
 • 81,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 50,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  19,0
  świętokrzyskie
  21,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 19 Szkoły policealne ogółem
 • 19
 • 9 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 9
 • 9 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 9
 • 24 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 24
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat buski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat buski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat buski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat buski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie buskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie buskim znajdowało się 8 hoteli (3 ★★★★, 3 ★★★, 1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 6 pensjonatów (1 ★★★★, 5 ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 8 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 1
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 8
  • pokoje gościnne: 4 (całoroczne: 2)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 10
  • drzwi automatycznie otwierane: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 14
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 12


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 12 (liczba sal: 16, liczba miejsc: 1 820)
  • z nagłośnieniem: 13
  • z projektorem multimedialnym: 12
  • z zestawem do wideokonferencji: 7
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 12
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 10
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 12
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 23


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie buskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 4 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie buskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 889 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 127 (uczestnicy: 281 408)
  • seanse filmowe: 504 (uczestnicy: 8 486)
  • wystawy: 31 (uczestnicy: 37 700)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 32 (uczestnicy: 61 500)
  • koncerty: 153 (uczestnicy: 38 750)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 40 (uczestnicy: 4 580)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 113 (uczestnicy: 31 458)
  • konkursy: 30 (uczestnicy: 8 457)
  • pokazy teatralne: 30 (uczestnicy: 14 190)
  • konferencje: 8 (uczestnicy: 710)
  • interdyscyplinarne: 18 (uczestnicy: 19 454)
  • warsztaty: 85 (uczestnicy: 29 821)
  • inne: 83 (uczestnicy: 26 302)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 52 (członkowie: 950)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 38)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 102)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 195)
  • koło gospodyń wiejskich: 41 (członkowie: 603)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 44)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 38)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 5
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 5
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 776)
  • teatralne: 3 (członkowie: 207)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 118)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 205)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 28)
  • taneczne: 4 (członkowie: 218)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie buskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 409 miejscami na widowni. Odbyły się 364 seanse, na które przyszło 34 782 widzów, w tym 96 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 11 757 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie buskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 6 924 zwiedzających, co daje 955 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie buskim działało 15 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 214 794 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 30 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 17 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 235 761 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 49
  • dostępne dla czytelników: 32
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 32
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 5
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6


 • Biblioteki naukowe w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie buskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 49 674 wolumeny w tym ziobry specjalne: 759. Odnotowano 1 492 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 60 911 wolumenów. Odnotowano 2 727 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie buskim działały 24 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 101 członków. Zarejestrowano 1 019 ćwiczących (mężczyźni: 761, kobiety: 258, chłopcy do lat 18: 550, dziewczęta do lat 18: 220). Aktywnych było 36 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (22), instruktora sportowego (30) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie buskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat buski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat buski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 roku w wyniku 42 wypadków drogowych w powiecie buskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 53 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 58,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 9,7 ofiar śmiertelnych (nieznacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 80,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2017 roku w powiecie buskim zarejestrowanych było 64 506 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 39 868 samochodów osobowych (547,8 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 9 451 samochodów ciężarowych (140,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 326 autobusów (4,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 762 ciągników siodłowych (10,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 883 motocykli (53,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,6 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,1 lat.


  W 2017 roku w powiecie buskim znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 27 taksówek oraz 27 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 42 Wypadki drogowe
 • 7 Ofiary śmiertelne
 • 53 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie buskim w latach 2011 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 58,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat buski
  58,1
  woj. świętokrzyskie
  99,0
  Cały kraj
  85,2
 • 9,65 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat buski
  9,7
  świętokrzyskie
  9,2
  Polska
  7,4
 • 10,61 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat buski
  10,6
  świętokrzyskie
  11,8
  Cała Polska
  9,6
 • 80,32 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  80,3
  świętokrzyskie
  156,9
  Cały kraj
  133,2
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 64 506 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie buskim w 2016 roku
 • 39 868 Samochody osobowe
 • 9 451 Samochody ciężarowe
 • 989 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 326 Autobusy
 • 446 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 763 Ciągniki samochodowe
 • 762   Ciągniki siodłowe
 • 9 769 Ciągniki rolnicze
 • 3 883 Motocykle
 • 1 510   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 561 Motorowery
 • 39 868Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie buskim
 • Samochody osobowe w powiecie buskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 547,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat buski
  547,8
  Województwo
  524,9
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg10 641
  • 1400-1649 kg11 415
  • 1650-1899 kg9 540
  • 1900 kg i więcej8 272
 • 10 641 do 1399 kg
 • 11 415 1400-1649 kg
 • 9 540 1650-1899 kg
 • 8 272 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 15 503 do 1399 cm3
 • 15 503
 • 21 675 1400-1999 cm3
 • 21 675
 • 2 690 2000 i więcej cm3
 • 2 690
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie buskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21 421
  • olej napędowy12 425
  • gaz (LPG)5 906
  • pozostałe116
 • 21 421 benzyna
 • 12 425 olej napędowy
 • 5 906 gaz (LPG)
 • 116 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 285 do 1 roku
 • 285
 • 216 2 lata
 • 216
 • 351 3 lata
 • 351
 • 928 4-5 lat
 • 928
 • 1 010 6-7 lat
 • 1 010
 • 2 024 8-9 lat
 • 2 024
 • 2 531 10-11 lat
 • 2 531
 • 6 995 12-15 lat
 • 6 995
 • 10 411 16-20 lat
 • 10 411
 • 5 006 21-25 lat
 • 5 006
 • 3 623 26-30 lat
 • 3 623
 • 6 488 31 lat i więcej
 • 6 488
 • 19,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie buskim
 • Powiat
  19,6 lat
  świętokrzyskie
  19,0 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 9 451Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie buskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie buskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 140,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat buski
  140,3
  świętokrzyskie
  106,9
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 342 do 999 kg
 • 4 342
 • 3 006 1000-1499 kg
 • 3 006
 • 820 1500-2999 kg
 • 820
 • 72 3000-3499 kg
 • 72
 • 163 3500-4999 kg
 • 163
 • 469 5000-6999 kg
 • 469
 • 317 7000-9999 kg
 • 317
 • 182 10000-14999 kg
 • 182
 • 80 15000 kg i więcej
 • 80
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 992
  • olej napędowy6 033
  • gaz (LPG)382
  • pozostałe44
 • 2 992 benzyna
 • 6 033 olej napędowy
 • 382 gaz (LPG)
 • 44 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 38 do 1 roku
 • 38
 • 37 2 lata
 • 37
 • 50 3 lata
 • 50
 • 151 4-5 lat
 • 151
 • 334 6-7 lat
 • 334
 • 469 8-9 lat
 • 469
 • 472 10-11 lat
 • 472
 • 1 351 12-15 lat
 • 1 351
 • 1 817 16-20 lat
 • 1 817
 • 907 21-25 lat
 • 907
 • 921 26-30 lat
 • 921
 • 2 904 31 lat i więcej
 • 2 904
 • 22,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie buskim
 • Powiat
  22,4 lat
  świętokrzyskie
  20,6 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 326Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie buskim
 • Autobusy w powiecie buskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,5 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat buski
  4,5
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna25
  • olej napędowy299
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe2
 • 25 benzyna
 • 299 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 2 lata
 • 2
 • 9 6-7 lat
 • 9
 • 16 8-9 lat
 • 16
 • 8 10-11 lat
 • 8
 • 38 12-15 lat
 • 38
 • 79 16-20 lat
 • 79
 • 52 21-25 lat
 • 52
 • 23 26-30 lat
 • 23
 • 99 31 lat i więcej
 • 99
 • 23,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie buskim
 • powiat buski
  23,1 lat
  świętokrzyskie
  21,8 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 762Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie buskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie buskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 10,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. buski
  10,5
  Województwo
  9,1
  Kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy753
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe0
 • 6 benzyna
 • 753 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 60 4-5 lat
 • 60
 • 17 6-7 lat
 • 17
 • 96 8-9 lat
 • 96
 • 109 10-11 lat
 • 109
 • 117 12-15 lat
 • 117
 • 153 16-20 lat
 • 153
 • 92 21-25 lat
 • 92
 • 60 26-30 lat
 • 60
 • 45 31 lat i więcej
 • 45
 • 15,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie buskim
 • Tutaj
  15,9 lat
  woj. świętokrzyskie
  14,9 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 3 883Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie buskim
 • Motocykle w powiecie buskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 53,4 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat buski
  53,4
  świętokrzyskie
  36,8
  Kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 54 do 1 roku
 • 54
 • 15 2 lata
 • 15
 • 19 3 lata
 • 19
 • 32 4-5 lat
 • 32
 • 59 6-7 lat
 • 59
 • 105 8-9 lat
 • 105
 • 111 10-11 lat
 • 111
 • 208 12-15 lat
 • 208
 • 299 16-20 lat
 • 299
 • 189 21-25 lat
 • 189
 • 540 26-30 lat
 • 540
 • 2 252 31 lat i więcej
 • 2 252
 • 28,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie buskim
 • pow. buski
  28,1 lat
  Województwo
  26,1 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 12 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie buskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 126,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  126,0 km
  Województwo
  204,7 km
  Kraj
  388,2 km
 • 1,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. buski
  1,7 km
  Województwo
  1,9 km
  Polska
  3,2 km
 • 27 Liczba licencji na taksówki
 • 27 Liczba taksówek