Powiat buski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat buski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 71 596 Liczba mieszkańców
 • 968 km2 Powierzchnia
 • 75 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 23,0% Stopa urbanizacji
 • Jerzy Kolarz Starosta
 • ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój Adres starostwa powiatowego
 • TBU Tablice rejestracyjne
Powiat buski na mapie
Identyfikatory
 • 2601 TERYT (TERC)
Herb powiatu buskiego
powiat buski herb
Flaga powiatu buskiego
powiat buski flaga

Powiat buski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat buski ma 71 596 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 4,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu buskiego w 2050 roku wynosi 58 715, z czego 29 971 to kobiety, a 28 744 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu buskiego zawarli w 2019 roku 307 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,5% mieszkańców powiatu buskiego jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat buski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -316. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,40 na 1000 mieszkańców powiatu buskiego. W 2019 roku urodziło się 569 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 357 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 54,2% zgonów w powiecie buskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w powiecie buskim były nowotwory, a 2,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu buskiego przypada 12.32 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 663 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 832 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu buskiego -169. W tym samym roku 17 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 11.

  59,5% mieszkańców powiatu buskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu buskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 71 596 Liczba mieszkańców
 • 36 663 Kobiety
 • 34 933 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie buskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie buskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie buskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu buskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 58 715 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 29 971 Kobiety
 • 28 744 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie buskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie buskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie buskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu buskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 43,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  43,7 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,1 lat
  Polska
  41,9 lat
 • 45,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat buski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu buskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,5% Kawalerowie/Panny
 • pow. buski
  26,5%
  Województwo
  27,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 20,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • pow. buski
  58,1%
  woj. świętokrzyskie
  57,2%
  Kraj
  55,8%
 • 56,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  11,5%
  świętokrzyskie
  10,5%
  Cała Polska
  9,6%
 • 18,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. buski
  3,1%
  woj. świętokrzyskie
  4,0%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • pow. buski
  0,9%
  woj. świętokrzyskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie buskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  4,3
  woj. świętokrzyskie
  4,3
  Polska
  4,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  1,1
  świętokrzyskie
  1,2
  Cały kraj
  1,7
 • 307 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie buskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -316 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -151 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -165 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,40 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. buski
  -4,4
  woj. świętokrzyskie
  -3,5
  Cały kraj
  -0,9
 • -5,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie buskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie buskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie buskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie buskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 569 Urodzenia żywe
 • 278 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 291 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,9%
  51,1%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. buski
  7,9
  Województwo
  8,3
  Kraj
  9,8
 • 35,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,2
  świętokrzyskie
  36,5
  Cała Polska
  41,8
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 85 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 357 g Średnia waga noworodków
 • 3 278 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 433 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 357 g
  świętokrzyskie
  3 354 g
  Kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 163 Waga 3500g - 3999g
 • 163
 • 239 Waga 3000g - 3499g
 • 239
 • 81 Waga 2500g - 2999g
 • 81
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat buski
  1,22
  świętokrzyskie
  1,24
  Cała Polska
  1,42
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,60
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,69
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,64
  Województwo
  0,71
  Cała Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie buskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 885 Zgony
 • 429 Kobiety
  (Zgony)
 • 456 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,5%
  51,5%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12,3 Zgony na 1000 ludności
 • powiat buski
  12,3
  świętokrzyskie
  11,7
  Cała Polska
  10,7
 • 155,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  155,5
  Województwo
  141,8
  Kraj
  109,3
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. buski
  1,8
  woj. świętokrzyskie
  2,8
  Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat buski
  3,0
  świętokrzyskie
  3,3
  Polska
  3,1
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie buskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  54,2%
  świętokrzyskie
  48,4%
  Kraj
  40,5%
 • 22,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  22,5%
  woj. świętokrzyskie
  23,2%
  Cała Polska
  26,4%
 • 2,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  2,4%
  woj. świętokrzyskie
  3,6%
  Kraj
  6,7%
 • 0,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  0,4
  Polska
  9,8
 • 84,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  84,2
  Polska
  72,2
 • 275,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. buski
  275,9
  woj. świętokrzyskie
  272,6
  Polska
  284,5
 • 257,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  257,8
  Kraj
  263,9
 • 664,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 723,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 602,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. buski
  664,1
  woj. świętokrzyskie
  569,0
  Cały kraj
  437,2
 • 82,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 53,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 111,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  82,9
  woj. świętokrzyskie
  96,5
  Kraj
  71,0
 • 19,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. buski
  19,0
  świętokrzyskie
  29,8
  Cały kraj
  34,8
 • 8,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. buski
  8,1
  woj. świętokrzyskie
  7,4
  Polska
  8,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. buski
  0,7%
  świętokrzyskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 663 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 346 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 317 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 832 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 454 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 378 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -158 Saldo migracji
 • -102 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -56 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -169 Saldo migracji wewnętrznych
 • -108 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -61 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 11 Saldo migracji zagranicznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie buskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat buski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat buski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie buskim oddano do użytku 228 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,18 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie buskim to 25 187 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 350 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  62,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 28,9% na mieszkania komunalne, 8,3% jako sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie buskim to 4,54 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie buskim to 103,90 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,68% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,11% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,13% mieszkań posiada łazienkę, 74,67% korzysta z centralnego ogrzewania, a 39,70% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 25 187 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 349,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat buski
  349,50
  świętokrzyskie
  360,20
  Cała Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 85,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  85,70 m2
  świętokrzyskie
  74,90 m2
  Cały kraj
  74,20 m2
 • 30,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat buski
  30,00 m2
  świętokrzyskie
  27,00 m2
  Cała Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,15 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat buski
  4,15
  świętokrzyskie
  3,79
  Kraj
  3,82
 • 2,86 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,86
  świętokrzyskie
  2,78
  Polska
  2,63
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,69
  woj. świętokrzyskie
  0,73
  Cała Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 228 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 3,18 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. buski
  3,18
  Województwo
  3,15
  Cała Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 1 035 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,54 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  4,54
  woj. świętokrzyskie
  4,48
  Cały kraj
  3,78
 • 14,46 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  14,46
  świętokrzyskie
  14,11
  Polska
  20,42
 • 23 685 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 103,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  103,9 m2
  woj. świętokrzyskie
  102,5 m2
  Kraj
  88,6 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat buski
  0,33 m2
  świętokrzyskie
  0,32 m2
  Kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 91,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  91,68%
  świętokrzyskie
  92,39%
  Cała Polska
  96,88%
 • 84,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. buski
  84,11%
  Województwo
  86,53%
  Polska
  93,83%
 • 81,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  81,13%
  Województwo
  83,99%
  Cały kraj
  91,54%
 • 74,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. buski
  74,67%
  świętokrzyskie
  79,15%
  Polska
  82,60%
 • 39,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  39,70%
  woj. świętokrzyskie
  40,49%
  Cała Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat buski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie buskim na 1000 mieszkańców pracuje 158osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie buskim wynosiło w 2019 roku 3,6% (4,0% wśród kobiet i 3,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie buskim wynosiło 3 846,44 PLN, co odpowiada 79.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu buskiego 6 147 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 777 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -370.

  62,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu buskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 7,2% w przemyśle i budownictwie, a 11,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 158 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  158,0
  woj. świętokrzyskie
  194,0
  Cała Polska
  251,0
 • 3,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,3% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  7,9%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie buskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie buskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie buskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 846 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. buski
  3 846 PLN
  woj. świętokrzyskie
  4 171 PLN
  Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie buskim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 147 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 777 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -370 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,94 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 62,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 58,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 65,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 7,2% Przemysł i budownictwo
 • 2,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 12,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,5% Pozostałe
 • 26,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie buskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 11 368 Pracujący ogółem
 • 6 500 Kobiety
 • 4 868 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie buskim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,5% W wieku produkcyjnym
 • 53,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat buski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 68,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. buski
  68,0
  świętokrzyskie
  67,1
  Kraj
  66,7
 • 40,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat buski
  40,7
  woj. świętokrzyskie
  39,5
  Polska
  36,5
 • 149,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat buski
  149,7
  świętokrzyskie
  143,5
  Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat buski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie buskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 118 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 945 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 485 nowych podmiotów, a 252 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (534) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (344) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (570) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (252) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie buskim najwięcej (335) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 898) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (109) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,5% (1 623) podmiotów, a 71,7% (4 386) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie buskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.1%) oraz Budownictwo (23.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 6 118 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 109 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 623 Przemysł i budownictwo
 • 4 386 Pozostała działalność
 • 485 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie buskim w 2019 roku
 • 252 Podmioty wyrejestrowane w powiecie buskim w 2019 roku
 • 4 945 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 898 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 898
 • 176 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 176
 • 40 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 40
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 6 114 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 114
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 Spółdzielnie ogółem
 • 18
 • 179 Spółki handlowe ogółem
 • 179
 • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 119  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 119
 • 11    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 335 Spółki cywilne ogółem
 • 335
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 945 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 487 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 487
 • 1 138 Budownictwo
 • 1 138
 • 353 Przetwórstwo przemysłowe
 • 353
 • 350 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 350
 • 338 Transport i gospodarka magazynowa
 • 338
 • 304 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 304
 • 210 Pozostała działalność
 • 210
 • 188 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 188
 • 127 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 127
 • 108 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 108
 • 87 Informacja i komunikacja
 • 87
 • 82 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 82
 • 81 Edukacja
 • 81
 • 51 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 51
 • 28 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 28
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat buski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie buskim stwierdzono 1 225 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,06 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie buskim wynosi 87,40% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu buskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,02 (wykrywalność 75%) oraz o charakterze gospodarczym - 7,34 (wykrywalność 94%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 3,37 (54%), drogowe - 2,14 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 225 Przestępstwa ogółem
 • 1 225
 • 504 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 504
 • 527 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 527
 • 154 Przestępstwa drogowe
 • 154
 • 28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 28
 • 242 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 242
 • 17,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat buski
  17,06
  woj. świętokrzyskie
  17,25
  Cała Polska
  20,75
 • 7,02 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,02
  woj. świętokrzyskie
  9,64
  Kraj
  13,21
 • 7,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,34
  woj. świętokrzyskie
  5,13
  Polska
  4,88
 • 2,14 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat buski
  2,14
  świętokrzyskie
  1,83
  Kraj
  1,86
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. buski
  0,39
  woj. świętokrzyskie
  0,42
  Cały kraj
  0,43
 • 3,37 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,37
  świętokrzyskie
  5,88
  Cały kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. buski
  87%
  świętokrzyskie
  80%
  Cała Polska
  73%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  75%
  świętokrzyskie
  73%
  Cała Polska
  65%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  95%
  świętokrzyskie
  87%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. buski
  99%
  woj. świętokrzyskie
  98%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat buski
  100%
  woj. świętokrzyskie
  87%
  Kraj
  86%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. buski
  55%
  świętokrzyskie
  58%
  Polska
  53%

Powiat buski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu buskiego wyniosła w 2018 roku 106,4 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.4% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu buskiego - 37% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.6%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (10.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 22,0 mln złotych, czyli 20,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu buskiego wyniosła w 2018 roku 101,3 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.7% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (42.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.6%). W budżecie powiatu buskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 165 złotych na mieszkańca (11,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,0 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie buskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu buskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu buskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  87,0 mln

  1,2 tys(100%)

  85,7 mln

  1,2 tys(100%)

  85,1 mln

  1,2 tys(100%)

  82,9 mln

  1,1 tys(100%)

  88,5 mln

  1,2 tys(100%)

  87,3 mln

  1,2 tys(100%)

  89,7 mln

  1,2 tys(100%)

  106,4 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  26,1 mln

  351(30%)

  25,5 mln

  345(29.8%)

  26,2 mln

  356(30.8%)

  25,4 mln

  346(30.6%)

  25,8 mln

  353(29.1%)

  27,0 mln

  370(30.9%)

  27,2 mln

  377(30.4%)

  39,4 mln

  547(37%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  17,2 mln

  232(19.8%)

  12,1 mln

  164(14.1%)

  4,6 mln

  62,9(5.4%)

  9,2 mln

  125(11.1%)

  8,6 mln

  118(9.7%)

  12,0 mln

  165(13.8%)

  13,5 mln

  186(15%)

  15,6 mln

  216(14.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  10,9 mln

  147(12.5%)

  10,5 mln

  141(12.2%)

  11,7 mln

  159(13.7%)

  11,5 mln

  156(13.8%)

  10,6 mln

  145(12%)

  10,6 mln

  146(12.1%)

  10,8 mln

  149(12%)

  11,3 mln

  157(10.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,2 mln

  165(14.1%)

  14,7 mln

  199(17.1%)

  12,7 mln

  172(14.9%)

  12,8 mln

  174(15.4%)

  13,4 mln

  183(15.1%)

  12,3 mln

  169(14%)

  10,4 mln

  143(11.6%)

  10,2 mln

  142(9.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,1 mln

  95,4(8.1%)

  7,2 mln

  97,5(8.4%)

  7,0 mln

  95,1(8.2%)

  7,2 mln

  97,7(8.7%)

  7,1 mln

  97,2(8%)

  7,0 mln

  96,3(8%)

  7,5 mln

  104(8.3%)

  8,1 mln

  113(7.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  52,0(4.4%)

  3,9 mln

  52,2(4.5%)

  4,1 mln

  55,5(4.8%)

  4,1 mln

  55,7(4.9%)

  4,6 mln

  63,2(5.2%)

  4,4 mln

  59,8(5%)

  4,6 mln

  63,2(5.1%)

  4,8 mln

  66,9(4.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,8 mln

  64,3(5.5%)

  5,1 mln

  69,1(6%)

  6,1 mln

  83,0(7.2%)

  5,8 mln

  79,5(7%)

  3,6 mln

  48,9(4%)

  3,3 mln

  44,8(3.7%)

  3,9 mln

  54,2(4.4%)

  3,8 mln

  53,0(3.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  472,7 tys

  6,4(0.6%)

  2,6 mln

  35,9(3.1%)

  250,0 tys

  3,4(0.3%)

  1,7 mln

  23,5(1.9%)

  4,3 mln

  58,8(4.9%)

  2,1 mln

  29,2(2.4%)

  3,2 mln

  44,0(3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,4 mln

  32,4(2.8%)

  3,2 mln

  43,0(3.7%)

  6,1 mln

  83,3(7.2%)

  3,4 mln

  46,4(4.1%)

  4,5 mln

  61,2(5.1%)

  3,3 mln

  45,7(3.8%)

  1,8 mln

  25,5(2.1%)

  2,2 mln

  30,3(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  812,4 tys

  10,9(0.9%)

  865,1 tys

  11,7(1%)

  650,9 tys

  8,8(0.8%)

  690,9 tys

  9,4(0.8%)

  709,1 tys

  9,7(0.8%)

  1,2 mln

  16,3(1.4%)

  924,7 tys

  12,8(1%)

  913,1 tys

  12,7(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  408,4 tys

  5,5(0.5%)

  580,3 tys

  7,8(0.7%)

  798,3 tys

  10,8(0.9%)

  932,5 tys

  12,7(1.1%)

  738,4 tys

  10,1(0.8%)

  723,4 tys

  9,9(0.8%)

  719,4 tys

  9,9(0.8%)

  715,7 tys

  9,9(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  61,2 tys

  0,8(0.1%)

  387,0 tys

  5,2(0.5%)

  118,0 tys

  1,6(0.1%)

  350,5 tys

  4,8(0.4%)

  144,5 tys

  2,0(0.2%)

  303,1 tys

  4,2(0.3%)

  599,0 tys

  8,3(0.7%)

  714,9 tys

  9,9(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  458,3 tys

  6,2(0.5%)

  409,8 tys

  5,5(0.5%)

  412,0 tys

  5,6(0.5%)

  417,2 tys

  5,7(0.5%)

  418,7 tys

  5,7(0.5%)

  415,0 tys

  5,7(0.5%)

  409,5 tys

  5,7(0.5%)

  414,3 tys

  5,7(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,0 tys

  2,5(0.2%)

  189,3 tys

  2,6(0.2%)

  187,7 tys

  2,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  221,5 tys

  3,0(0.3%)

  104,8 tys

  1,4(0.1%)

  60,7 tys

  0,8(0.1%)

  98,0 tys

  1,3(0.1%)

  91,0 tys

  1,2(0.1%)

  94,1 tys

  1,3(0.1%)

  127,5 tys

  1,8(0.1%)

  181,8 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  161,4 tys

  2,2(0.2%)

  75,7 tys

  1,0(0.1%)

  79,4 tys

  1,1(0.1%)

  92,5 tys

  1,3(0.1%)

  110,2 tys

  1,5(0.1%)

  90,9 tys

  1,2(0.1%)

  127,9 tys

  1,8(0.1%)

  160,7 tys

  2,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  139,8 tys

  1,9(0.2%)

  172,0 tys

  2,3(0.2%)

  68,9 tys

  0,9(0.1%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  2,0 mln

  27,9(2.3%)

  249,2 tys

  3,4(0.3%)

  693,7 tys

  9,6(0.8%)

  113,5 tys

  1,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,2 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,8 tys

  0,5(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  12,7 tys

  0,2(0%)

  114,5 tys

  1,5(0.1%)

  77,6 tys

  1,1(0.1%)

  634,4 tys

  8,6(0.8%)

  307,3 tys

  4,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  155,4 tys

  2,1(0.2%)

  386,0 tys

  5,2(0.5%)

  1,7 mln

  22,9(2%)

  82,5 tys

  1,1(0.1%)

  4,0 mln

  55,2(4.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie buskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu buskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat buski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu buskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  88,0 mln

  1,2 tys(100%)

  83,2 mln

  1,1 tys(100%)

  82,3 mln

  1,1 tys(100%)

  84,7 mln

  1,2 tys(100%)

  87,9 mln

  1,2 tys(100%)

  84,0 mln

  1,2 tys(100%)

  88,8 mln

  1,2 tys(100%)

  101,3 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  47,8 mln

  644(54.3%)

  43,4 mln

  587(52.2%)

  43,6 mln

  592(53%)

  43,2 mln

  588(50.9%)

  43,7 mln

  599(49.8%)

  44,2 mln

  607(52.6%)

  43,6 mln

  604(49.1%)

  43,4 mln

  603(42.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,9 mln

  120(10.1%)

  9,3 mln

  126(11.2%)

  10,0 mln

  136(12.1%)

  10,4 mln

  141(12.2%)

  11,0 mln

  151(12.5%)

  12,0 mln

  165(14.3%)

  12,9 mln

  178(14.5%)

  14,0 mln

  194(13.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,2 mln

  110(9.3%)

  11,0 mln

  149(13.3%)

  8,7 mln

  119(10.6%)

  9,8 mln

  133(11.5%)

  10,7 mln

  147(12.2%)

  9,6 mln

  132(11.4%)

  8,3 mln

  115(9.3%)

  9,8 mln

  136(9.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,6 mln

  115(9.7%)

  5,8 mln

  78,4(7%)

  1,3 mln

  18,2(1.6%)

  5,0 mln

  68,3(5.9%)

  4,4 mln

  60,7(5%)

  5,2 mln

  71,4(6.2%)

  6,7 mln

  93,3(7.6%)

  7,8 mln

  108(7.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  512,8 tys

  6,9(0.6%)

  304,1 tys

  4,1(0.4%)

  427,2 tys

  5,8(0.5%)

  170,2 tys

  2,3(0.2%)

  170,8 tys

  2,3(0.2%)

  1,1 mln

  15,2(1.3%)

  1,9 mln

  26,5(2.2%)

  7,8 mln

  108(7.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  627,7 tys

  8,4(0.7%)

  1,2 mln

  16,7(1.5%)

  400,5 tys

  5,4(0.5%)

  1,0 mln

  13,7(1.2%)

  1,1 mln

  15,6(1.3%)

  531,1 tys

  7,3(0.6%)

  1,1 mln

  15,5(1.3%)

  5,5 mln

  77,0(5.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  51,2(4.3%)

  3,8 mln

  51,9(4.6%)

  4,1 mln

  55,2(4.9%)

  4,1 mln

  55,3(4.8%)

  4,6 mln

  62,7(5.2%)

  4,3 mln

  59,3(5.1%)

  4,5 mln

  62,6(5.1%)

  4,7 mln

  65,8(4.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,8 mln

  51,6(4.4%)

  3,7 mln

  49,8(4.4%)

  4,9 mln

  66,1(5.9%)

  4,5 mln

  61,1(5.3%)

  1,9 mln

  26,3(2.2%)

  2,2 mln

  29,6(2.6%)

  3,1 mln

  42,2(3.4%)

  1,9 mln

  26,2(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,3 mln

  30,7(2.6%)

  984,3 tys

  13,3(1.2%)

  1,2 mln

  16,9(1.5%)

  1,1 mln

  15,6(1.3%)

  1,2 mln

  16,2(1.3%)

  1,5 mln

  20,0(1.7%)

  1,4 mln

  19,6(1.6%)

  1,5 mln

  20,5(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 mln

  25,0(2.1%)

  1,8 mln

  23,8(2.1%)

  3,8 mln

  51,8(4.6%)

  3,1 mln

  42,1(3.7%)

  2,2 mln

  30,6(2.5%)

  1,4 mln

  19,4(1.7%)

  1,1 mln

  15,7(1.3%)

  1,1 mln

  14,9(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  481,5 tys

  6,5(0.5%)

  468,1 tys

  6,3(0.6%)

  1,3 mln

  17,7(1.6%)

  1,1 mln

  14,8(1.3%)

  499,7 tys

  6,8(0.6%)

  528,6 tys

  7,3(0.6%)

  677,7 tys

  9,4(0.8%)

  692,6 tys

  9,6(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  383,3 tys

  5,2(0.4%)

  397,3 tys

  5,4(0.5%)

  412,0 tys

  5,6(0.5%)

  417,2 tys

  5,7(0.5%)

  418,7 tys

  5,7(0.5%)

  415,0 tys

  5,7(0.5%)

  409,5 tys

  5,7(0.5%)

  414,3 tys

  5,7(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,0 tys

  2,5(0.2%)

  187,1 tys

  2,6(0.2%)

  186,4 tys

  2,6(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  339,2 tys

  4,6(0.4%)

  332,5 tys

  4,5(0.4%)

  343,8 tys

  4,7(0.4%)

  332,8 tys

  4,5(0.4%)

  276,7 tys

  3,8(0.3%)

  111,0 tys

  1,5(0.1%)

  122,1 tys

  1,7(0.1%)

  139,9 tys

  1,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  176,3 tys

  2,4(0.2%)

  176,2 tys

  2,4(0.2%)

  77,9 tys

  1,1(0.1%)

  156,9 tys

  2,1(0.2%)

  1,1 mln

  14,7(1.2%)

  743,2 tys

  10,2(0.9%)

  593,4 tys

  8,2(0.7%)

  88,0 tys

  1,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,2 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,8 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  12,5 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  843

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  20,0 tys

  0,3(0%)

  151

  0,0(0%)

  186

  0,0(0%)

  1,6

  0,0(0%)

  0,3

  0,0(0%)

  0,7

  0,0(0%)

  48,3

  0,0(0%)

  0,7

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  155,4 tys

  2,1(0.2%)

  354,7 tys

  4,8(0.4%)

  1,7 mln

  23,3(2.1%)

  84,3 tys

  1,1(0.1%)

  4,0 mln

  55,2(4.6%)

  20,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  109,8 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  310,7 tys

  4,2(0.4%)

  429,8 tys

  5,9(0.5%)

  112,7 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat buski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15 321 mieszkańców powiatu buskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 509 kobiet oraz 7 812 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 8,1% średnie ogólnokształcące, a 18,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców powiatu buskiego, gimnazjalnym 5,0%, natomiast 25,9% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu buskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie buskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,9%) oraz średnie zawodowe (17,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,6%) oraz podstawowe ukończone (23,8%).

  W roku 2018 w powiecie buskim mieściło się 17 przedszkoli, w których do 66 oddziałów uczęszczało 1 442 dzieci (699 dziewczynek oraz 743 chłopców). Dostępnych było 1 617 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie buskim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 37 oddziałów uczęszczało 911 dzieci (462 dziewczynki oraz 449 chłopców). Dostępnych było 930 miejsc.

  15,5% mieszkańców powiatu buskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,2% wśród dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 766 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,98 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 32 szkoły podstawowe, w których w 309 oddziałach uczyło się 5 092 uczniów (2 518 kobiet oraz 2 574 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie buskim placówkę miały 44 szkoły podstawowe, w których w 267 oddziałach uczyło się 4 517 uczniów (2 201 kobiet oraz 2 316 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,23.

  W powiecie buskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 39 oddziałach uczyło się 974 uczniów (635 kobiet oraz 339 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 355 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie buskim placówkę miałp 8 licea ogólnokształcące, w których w 47 oddziałach uczyło się 1 358 uczniów (859 kobiet oraz 499 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 447 absolwentów.

  W powiecie buskim znajduje się 5 Technik, w których w 50 oddziałach uczyło się 1 150 uczniów (481 kobiet oraz 669 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 250 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie buskim placówkę miało 5 Technik, w których w 52 oddziałach uczyło się 1 280 uczniów (521 kobiet oraz 759 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 331 absolwentów.

  W powiecie buskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 189 uczniów (45 kobiet oraz 144 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,0 uczniów. 18,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,6% mieszkańców powiatu buskiego w wieku potencjalnej nauki (30,3% kobiet i 30,9% mężczyzn).

 • 13,3% Wykształcenie wyższe
 • pow. buski
  13,3%
  woj. świętokrzyskie
  16,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. buski
  29,3%
  świętokrzyskie
  31,5%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • pow. buski
  2,6%
  woj. świętokrzyskie
  2,5%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. buski
  8,1%
  świętokrzyskie
  10,7%
  Kraj
  12,4%
 • 10,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat buski
  18,6%
  woj. świętokrzyskie
  18,3%
  Kraj
  18,1%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. buski
  24,6%
  świętokrzyskie
  22,3%
  Kraj
  22,9%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. buski
  5,0%
  woj. świętokrzyskie
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • 4,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  25,9%
  Województwo
  22,2%
  Polska
  19,3%
 • 27,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. buski
  1,9%
  Województwo
  1,7%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 766 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  766,0
  świętokrzyskie
  835,0
  Polska
  873,0
 • 0,98 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. buski
  0,98
  woj. świętokrzyskie
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 17Przedszkola
 • 20 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 66 Oddziały
 • 24 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 617 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat buski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 442 Dzieci
 • 699 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 743 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 34 2 lata i mniej
 • 34
 • 333 3 lata
 • 333
 • 357 4 lata
 • 357
 • 388 5 lata
 • 388
 • 322 6 lat
 • 322
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 173 3 lata
 • 173
 • 181 4 lata
 • 181
 • 172 5 lata
 • 172
 • 152 6 lat
 • 152
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 160 3 lata
 • 160
 • 176 4 lata
 • 176
 • 216 5 lata
 • 216
 • 170 6 lat
 • 170
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 401 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 105,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 105,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 23,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8Punkty przedszkolne
 • 9 Oddziały
 • 208 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat buski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 169 Dzieci
 • 91 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 78 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,8%
  46,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 49 3 lata
 • 49
 • 84 4 lata
 • 84
 • 30 5 lata
 • 30
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 24 3 lata
 • 24
 • 50 4 lata
 • 50
 • 13 5 lata
 • 13
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 25 3 lata
 • 25
 • 34 4 lata
 • 34
 • 17 5 lata
 • 17
 •  
 • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 10,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat buski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 301 Oddziały
 • 5 050 Uczniowie
 • 2 506 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 544 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,6%
  50,4%
 • 597 Uczniowie w 1 klasie
 • 281 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 316 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 652 Absolwenci 2016
 • 320 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 332 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8 Oddziały
 • 42 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,6%
  71,4%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci 2016
 • 1 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,5
  woj. świętokrzyskie
  15,6
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,5
 • 16,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,5
 • 16,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,8
 • 5,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,3
 •  
 • 416,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 356,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 59,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 19,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 6 091 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 5 032 angielski
 • 1 059 niemiecki
 • 322 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 322 niemiecki
 • 15 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 15 angielski
 •  
 • 92,23 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  92,23
  woj. świętokrzyskie
  93,58
  Polska
  95,46
 • 91,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,41
  świętokrzyskie
  92,29
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat buski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat buski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat buski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 31 Oddziały
 • 817 Uczniowie
 • 552 Kobiety
  (uczniowie)
 • 265 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,6%
  32,4%
 • 277 Uczniowie w 1 klasie
 • 202 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 75 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 284 Absolwenci
 • 178 Kobiety
  (absolwenci)
 • 106 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 2 Oddziały
 • 15 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 86,7%
  13,3%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 142 Uczniowie
 • 70 Kobiety
  (uczniowie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 45 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  25,0
  świętokrzyskie
  26,8
  Kraj
  26,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25,0 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25,0
 • 25,2 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25,2
 • 7,5 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 7,5
 •  
 • 53,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 37,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat buski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 45 Oddziały
 • 1 111 Uczniowie
 • 468 Kobiety
  (uczniowie)
 • 643 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,1%
  57,9%
 • 327 Uczniowie w 1 klasie
 • 139 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 188 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 243 Absolwenci
 • 110 Kobiety
  (absolwenci)
 • 133 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Technika dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 39 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat buski
  23,0
  woj. świętokrzyskie
  23,9
  Polska
  23,8
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach według typu
 • 23,0 Technika ogółem
 • 23,0
 • 24,7 Technika bez specjalnych
 • 24,7
 • 7,8 Technika specjalne
 • 7,8
 •  
 • 77,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 48,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat buski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 149 Uczniowie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie)
 • 114 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 23,5%
  76,5%
 • 69 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 40 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  18,9
  woj. świętokrzyskie
  15,1
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,9
 • 24,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,8
 • 10,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 10,0
 •  
 • 9,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3 991 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 078
  • niemiecki1 492
  • rosyjski199
  • włoski112
  • francuski110
 • 2 078 angielski
 • 1 492 niemiecki
 • 199 rosyjski
 • 112 włoski
 • 110 francuski
 • 127 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 127 inny
 • 164 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 110 angielski
 • 54 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat buski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne specjalne
 • 4 Oddziały
 • 34 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 14 Oddziały
 • 339 Uczniowie
 • 277 Kobiety
  (uczniowie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 81,7%
  18,3%
 • 90 Absolwenci
 • 77 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  20,7
  woj. świętokrzyskie
  22,3
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20,7 Szkoły policealne ogółem
 • 20,7
 • 8,5 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 8,5
 • 8,5 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 8,5
 • 24,2 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 24,2
 •  
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych specjalnych
 • 34 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat buski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat buski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat buski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat buski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie buskim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie buskim znajdowało się 9 hoteli (4 ★★★★, 3 ★★★, 1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 7 pensjonatów (1 ★★★★, 6 ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 10 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 1
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 8
  • pokoje gościnne: 4 (całoroczne: 3)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 10
  • drzwi automatycznie otwierane: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 14
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 12


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 12 (liczba sal: 16, liczba miejsc: 1 820)
  • z nagłośnieniem: 13
  • z projektorem multimedialnym: 12
  • z zestawem do wideokonferencji: 7
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 12
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 10
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 12
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 23


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie buskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 8 (przystosowane wejście do budynku: 8, udogodnienia wewnątrz budynku: 8). W powiecie buskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 889 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 695 (uczestnicy: 212 946)
  • seanse filmowe: 54 (uczestnicy: 2 839)
  • wystawy: 29 (uczestnicy: 7 470)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 24 (uczestnicy: 56 083)
  • koncerty: 116 (uczestnicy: 29 968)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 33 (uczestnicy: 1 530)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 113 (uczestnicy: 8 757)
  • konkursy: 25 (uczestnicy: 1 668)
  • pokazy teatralne: 35 (uczestnicy: 17 110)
  • interdyscyplinarne: 47 (uczestnicy: 21 490)
  • warsztaty: 159 (uczestnicy: 41 321)
  • inne: 60 (uczestnicy: 24 710)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 32 (członkowie: 727)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 89)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 65)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 170)
  • koło gospodyń wiejskich: 18 (członkowie: 373)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 81)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 34)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 40)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 5
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 4
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 403)
  • teatralne: 2 (członkowie: 33)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 106)
  • wokalne i chóry: 10 (członkowie: 124)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 28)
  • taneczne: 3 (członkowie: 75)
  • inne: 1 (członkowie: 37)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie buskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 457 miejscami na widowni. Odbyło się 986 seansów, na które przyszło 53 719 widzów, w tym 385 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 27 636 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie buskim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 7 125 zwiedzających, co daje 992 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie buskim działało 15 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 214 632 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 26 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 17 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 235 761 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 44
  • dostępne dla czytelników: 24
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 24
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6


 • Biblioteki naukowe w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie buskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 50 731 wolumenów w tym ziobry specjalne: 824. Odnotowano 1 727 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 60 911 wolumenów. Odnotowano 2 727 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie buskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie buskim działały 24 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 101 członków. Zarejestrowano 1 019 ćwiczących (mężczyźni: 761, kobiety: 258, chłopcy do lat 18: 550, dziewczęta do lat 18: 220). Aktywnych było 36 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (22), instruktora sportowego (30) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie buskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat buski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat buski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 33 wypadków drogowych w powiecie buskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 30 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 45,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 11,1 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,8 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 44,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie buskim zarejestrowanych było 67 973 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 42 192 samochodów osobowych (585,5 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 9 804 samochodów ciężarowych (148,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 297 autobusów (4,1 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 861 ciągników siodłowych (11,9 - więcej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla kraju) oraz 4 290 motocykli (59,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,8 lat.


  W 2018 roku w powiecie buskim znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 29 taksówek oraz 29 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 33 Wypadki drogowe
 • 8 Ofiary śmiertelne
 • 30 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie buskim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 45,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  45,8
  Województwo
  96,5
  Cała Polska
  82,5
 • 11,09 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  11,1
  świętokrzyskie
  10,2
  Cały kraj
  7,5
 • 11,77 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat buski
  11,8
  woj. świętokrzyskie
  12,6
  Cały kraj
  9,3
 • 44,14 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat buski
  44,1
  świętokrzyskie
  143,6
  Polska
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 67 973 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie buskim w 2018 roku
 • 42 192 Samochody osobowe
 • 9 804 Samochody ciężarowe
 • 63 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 297 Autobusy
 • 501 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 862 Ciągniki samochodowe
 • 861   Ciągniki siodłowe
 • 10 027 Ciągniki rolnicze
 • 4 290 Motocykle
 • 1 701   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 694 Motorowery
 • 42 192Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie buskim
 • Samochody osobowe w powiecie buskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 585,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat buski
  585,5
  świętokrzyskie
  569,3
  Cała Polska
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg10 097
  • 1400-1649 kg11 168
  • 1650-1899 kg10 662
  • 1900 kg i więcej10 265
 • 10 097 do 1399 kg
 • 11 168 1400-1649 kg
 • 10 662 1650-1899 kg
 • 10 265 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 15 586 do 1399 cm3
 • 15 586
 • 23 514 1400-1999 cm3
 • 23 514
 • 3 092 2000 i więcej cm3
 • 3 092
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie buskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21 866
  • olej napędowy13 921
  • gaz (LPG)6 178
  • pozostałe227
 • 21 866 benzyna
 • 13 921 olej napędowy
 • 6 178 gaz (LPG)
 • 227 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 381 do 1 roku
 • 381
 • 242 2 lata
 • 242
 • 270 3 lata
 • 270
 • 863 4-5 lat
 • 863
 • 1 267 6-7 lat
 • 1 267
 • 1 531 8-9 lat
 • 1 531
 • 2 747 10-11 lat
 • 2 747
 • 7 361 12-15 lat
 • 7 361
 • 10 510 16-20 lat
 • 10 510
 • 5 464 21-25 lat
 • 5 464
 • 3 714 26-30 lat
 • 3 714
 • 7 842 31 lat i więcej
 • 7 842
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie buskim
 • Tutaj
  20,1 lat
  świętokrzyskie
  19,4 lat
  Cały kraj
  18,3 lat
 • 9 804Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie buskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie buskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 148,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat buski
  148,0
  Województwo
  114,3
  Cała Polska
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 456 do 999 kg
 • 4 456
 • 3 190 1000-1499 kg
 • 3 190
 • 846 1500-2999 kg
 • 846
 • 76 3000-3499 kg
 • 76
 • 170 3500-4999 kg
 • 170
 • 472 5000-6999 kg
 • 472
 • 315 7000-9999 kg
 • 315
 • 184 10000-14999 kg
 • 184
 • 95 15000 kg i więcej
 • 95
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 939
  • olej napędowy5 412
  • gaz (LPG)366
  • pozostałe1 087
 • 2 939 benzyna
 • 5 412 olej napędowy
 • 366 gaz (LPG)
 • 1 087 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 48 do 1 roku
 • 48
 • 27 2 lata
 • 27
 • 47 3 lata
 • 47
 • 154 4-5 lat
 • 154
 • 223 6-7 lat
 • 223
 • 418 8-9 lat
 • 418
 • 592 10-11 lat
 • 592
 • 1 307 12-15 lat
 • 1 307
 • 1 866 16-20 lat
 • 1 866
 • 1 024 21-25 lat
 • 1 024
 • 876 26-30 lat
 • 876
 • 3 222 31 lat i więcej
 • 3 222
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie buskim
 • Powiat
  22,9 lat
  świętokrzyskie
  21,2 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 297Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie buskim
 • Autobusy w powiecie buskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,1 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat buski
  4,1
  świętokrzyskie
  4,0
  Polska
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna25
  • olej napędowy193
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe79
 • 25 benzyna
 • 193 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 79 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 14 10-11 lat
 • 14
 • 27 12-15 lat
 • 27
 • 64 16-20 lat
 • 64
 • 62 21-25 lat
 • 62
 • 23 26-30 lat
 • 23
 • 103 31 lat i więcej
 • 103
 • 24,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie buskim
 • Powiat
  24,8 lat
  świętokrzyskie
  22,2 lat
  Kraj
  21,0 lat
 • 861Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie buskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie buskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 11,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat buski
  11,9
  Województwo
  11,1
  Cały kraj
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy672
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe180
 • 6 benzyna
 • 672 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 180 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 58 do 1 roku
 • 58
 • 10 3 lata
 • 10
 • 25 4-5 lat
 • 25
 • 76 6-7 lat
 • 76
 • 31 8-9 lat
 • 31
 • 105 10-11 lat
 • 105
 • 168 12-15 lat
 • 168
 • 151 16-20 lat
 • 151
 • 101 21-25 lat
 • 101
 • 70 26-30 lat
 • 70
 • 66 31 lat i więcej
 • 66
 • 15,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie buskim
 • powiat buski
  15,8 lat
  świętokrzyskie
  14,7 lat
  Polska
  12,0 lat
 • 4 290Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie buskim
 • Motocykle w powiecie buskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 59,5 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. buski
  59,5
  Województwo
  41,1
  Kraj
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 22 do 1 roku
 • 22
 • 28 2 lata
 • 28
 • 58 3 lata
 • 58
 • 44 4-5 lat
 • 44
 • 50 6-7 lat
 • 50
 • 91 8-9 lat
 • 91
 • 136 10-11 lat
 • 136
 • 284 12-15 lat
 • 284
 • 407 16-20 lat
 • 407
 • 219 21-25 lat
 • 219
 • 462 26-30 lat
 • 462
 • 2 489 31 lat i więcej
 • 2 489
 • 27,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie buskim
 • Tutaj
  27,8 lat
  woj. świętokrzyskie
  25,9 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 12 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie buskim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 126,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat buski
  126,0 km
  świętokrzyskie
  235,8 km
  Kraj
  444,7 km
 • 1,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. buski
  1,7 km
  Województwo
  2,2 km
  Kraj
  3,6 km
 • 29 Liczba licencji na taksówki
 • 29 Liczba taksówek