Rymanów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Rymanów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Rymanów to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu krośnieńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Rymanów.
 • 3 556 Liczba mieszkańców
 • 12,4 km² Powierzchnia
 • 287,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 13 Numer kierunkowy
 • RKR Tablice rejestracyjne
 • Wojciech Farbaniec Burmistrz miasta
Rymanów na mapie
Identyfikatory
 • 21.868249.5764 Współrzędne GPS
 • 1807084 TERYT (TERC)
 • 0953421 SIMC
Herb miasta Rymanów
Rymanów herb

Jak Rymanów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Rymanów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Rymanów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Rymanów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
16Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
88Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
89Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
89Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
92Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
123Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
139Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
172Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
205Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
244Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
245Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
251Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
277Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
283Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
283Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
285Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
292Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
298Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
305Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
316Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce

Rymanów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
38-480Poczta Rymanów
38-480Skrytki Pocztowe Poczta Rymanów

Rymanów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Rymanowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Krośnie (podlega pod: ZUS Oddział w Jaśle)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
Urząd Miejski w Rymanowie
(13) 435-50-06
(13) 435-57-65
ul. Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanów

Rymanów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rymanów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 556, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 1,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,1 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Rymanowa zawarli w 2022 roku 18 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców Rymanowa jest stanu wolnego, 58,6% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Rymanów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -25. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,02 na 1000 mieszkańców Rymanowa. W 2022 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 32,0% dziewczynek i 68,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 353 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,66 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,3% zgonów w Rymanowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w Rymanowie były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Rymanowa przypada 14.04 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 49 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 41 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Rymanowa 8. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  57,4% mieszkańców Rymanowa jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Rymanowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 556 Liczba mieszkańców
 • 1 817 Kobiety
 • 1 739 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Rymanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Rymanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Rymanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Rymanowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,1 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 45,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Rymanów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Rymanowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Rymanów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Rymanów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Rymanów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,2%
  Województwo
  29,4%
  Polska
  29,1%
 • 22,9% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,6% Żonaci/Zamężne
 • Rymanów
  58,7%
  Podkarpackie
  57,0%
  Kraj
  54,0%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Rymanów
  8,7%
  Województwo
  8,0%
  Kraj
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Rymanów
  4,2%
  Podkarpackie
  5,0%
  Polska
  7,6%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Podkarpackie
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Rymanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Rymanowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Rymanów
  5,1
  Województwo
  4,0
  Kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,2
  Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Rymanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Rymanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -25 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -17 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,02 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -7,0
  Podkarpackie
  -2,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Rymanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Rymanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Rymanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Rymanowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 25 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 17 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 32,0%
  68,0%
 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Rymanów
  7,0
  Podkarpackie
  8,1
  Polska
  8,1
 • 35,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,1
  Województwo
  35,1
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 353 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 295 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 404 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 353 g
  woj. podkarpackie
  3 312 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 272 Waga 3500g - 3999g
 • 272
 • 343 Waga 3000g - 3499g
 • 343
 • 129 Waga 2500g - 2999g
 • 129
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,31
  woj. podkarpackie
  1,25
  Cały kraj
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,62
  woj. podkarpackie
  0,60
  Kraj
  0,61
 • 0,66 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,66
  woj. podkarpackie
  0,77
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Rymanowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 50 Zgony
 • 25 Kobiety
  (Zgony)
 • 25 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  14,0
  Województwo
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 151,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Rymanów
  151,5
  Województwo
  130,5
  Polska
  147,0
 • 1,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,2
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,8
  woj. podkarpackie
  2,6
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krośnieńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Rymanów
  41,3%
  Województwo
  44,0%
  Kraj
  36,0%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,4%
  Podkarpackie
  21,3%
  Kraj
  23,6%
 • 6,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,7%
  woj. podkarpackie
  6,4%
  Cały kraj
  6,7%
 • 102 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  18,0
  Cała Polska
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  68,8
  Kraj
  70,6
 • 291,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  291,0
  Województwo
  224,0
  Cały kraj
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  198,8
  Polska
  253,9
 • 493,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 552,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 432,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  493,3
  woj. podkarpackie
  463,9
  Kraj
  426,2
 • 74,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 82,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  74,8
  Województwo
  72,9
  Cały kraj
  62,9
 • 54,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  54,1
  Województwo
  25,5
  Cała Polska
  33,8
 • 12,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Rymanów
  12,6
  woj. podkarpackie
  4,8
  Cały kraj
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Rymanów
  1,1%
  woj. podkarpackie
  0,5%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 49 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 41 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 8 Saldo migracji wewnętrznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Rymanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Rymanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Rymanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rymanów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Rymanowie oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,36 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Rymanowie to 1 202 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 336 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Rymanowie to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Rymanowie to 158,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,00% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,92% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,92% mieszkań posiada łazienkę, 81,20% korzysta z centralnego ogrzewania, a 97,17% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krośnieńskiego.

  Powiat krośnieński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Rymanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 202 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 336,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Rymanów
  336,20
  Województwo
  342,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 93,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  93,60 m2
  woj. podkarpackie
  84,50 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 31,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Rymanów
  31,50 m2
  woj. podkarpackie
  29,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,63 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,63
  Podkarpackie
  4,24
  Cała Polska
  3,83
 • 2,97 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,97
  Województwo
  2,92
  Cały kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,64
  Podkarpackie
  0,69
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Rymanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,36 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Rymanów
  3,36
  Podkarpackie
  5,39
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,33
  woj. podkarpackie
  4,42
  Polska
  3,89
 • 17,90 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Rymanów
  17,90
  woj. podkarpackie
  23,86
  Cały kraj
  24,56
 • 1 900 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 158,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  158,3 m2
  woj. podkarpackie
  105,7 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,53 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,53 m2
  woj. podkarpackie
  0,57 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Rymanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,00%
  Województwo
  97,52%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,92%
  Podkarpackie
  94,28%
  Cały kraj
  95,18%
 • 97,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  97,92%
  Województwo
  92,88%
  Cała Polska
  93,75%
 • 81,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,20%
  Podkarpackie
  84,55%
  Kraj
  85,83%
 • 97,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  97,17%
  Podkarpackie
  78,45%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Rymanów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Rymanowie na 1000 mieszkańców pracuje 447osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 46,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Rymanowie wynosiło w 2023 roku 8,3% (8,3% wśród kobiet i 8,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rymanowie wynosiło 4 841,46 PLN, co odpowiada 72.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Rymanowa 481 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 749 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 268.

  24,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Rymanowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,8% w przemyśle i budownictwie, a 13,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Rymanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 447 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  447,0
  Podkarpackie
  224,0
  Cała Polska
  259,0
 • 6,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,9% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • Miasto
  8,3%
  Podkarpackie
  8,6%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Rymanowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Rymanowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Rymanowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rymanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 433 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Rymanów
  4 841 PLN
  Podkarpackie
  5 663 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Rymanowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Rymanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 481 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 749 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 268 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,56 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Rymanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,8% Przemysł i budownictwo
 • 15,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,1% Pozostałe
 • 43,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Rymanowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Rymanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 597 Pracujący ogółem
 • 748 Kobiety
 • 849 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Rymanowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,4% W wieku produkcyjnym
 • 51,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Rymanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  74,1
  Podkarpackie
  64,6
  Cały kraj
  69,0
 • 42,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  42,2
  Województwo
  34,8
  Cała Polska
  38,2
 • 132,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  132,4
  Województwo
  116,6
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Rymanów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Rymanowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 463 podmioty gospodarki narodowej, z czego 364 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 30 nowych podmiotów, a 8 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (40) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (20) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (48) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Rymanowie najwięcej (19) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (439) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,9% (106) podmiotów, a 76,0% (352) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Rymanowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.9%) oraz Budownictwo (17.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 463 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 106 Przemysł i budownictwo
 • 352 Pozostała działalność
 • 30 Podmioty nowo zarejestrowane w Rymanowie w 2023 roku
 • 8 Podmioty wyrejestrowane w Rymanowie w 2023 roku
 • 364 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 439 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 439
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 463 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 463
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 23 Spółki handlowe ogółem
 • 23
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 19  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 19
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 19 Spółki cywilne ogółem
 • 19
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 364 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 87 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 87
 • 65 Budownictwo
 • 65
 • 42 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 42
 • 39 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 39
 • 28 Przetwórstwo przemysłowe
 • 28
 • 26 Transport i gospodarka magazynowa
 • 26
 • 15 Informacja i komunikacja
 • 15
 • 14 Pozostała działalność
 • 14
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 10 Edukacja
 • 10
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rymanów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Rymanowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 52 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,50 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Rymanowie wynosi 77,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Rymanowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,97 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze gospodarczym - 8,24 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 4,63 (70%), drogowe - 1,28 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Rymanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Rymanowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Rymanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 52
 • 17 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 17
 • 29 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 29
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 36 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 36
 • 14,50 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Rymanów
  14,50
  Podkarpackie
  12,93
  Cała Polska
  22,81
 • 4,63 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,63
  Podkarpackie
  6,81
  Cały kraj
  12,98
 • 8,24 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Rymanów
  8,24
  Województwo
  3,93
  Polska
  6,99
 • 1,28 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Rymanów
  1,28
  Podkarpackie
  1,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,20
  Województwo
  0,32
  Cała Polska
  0,35
 • 9,97 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Rymanów
  9,97
  Województwo
  6,46
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Rymanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  77%
  woj. podkarpackie
  68%
  Kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  66%
  Cała Polska
  63%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  76%
  Województwo
  56%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Rymanów
  100%
  woj. podkarpackie
  99%
  Kraj
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  82%
  woj. podkarpackie
  87%
  Kraj
  88%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  70%
  woj. podkarpackie
  48%
  Kraj
  51%

Rymanów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Rymanowa wyniosła w 2022 roku 117,0 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Rymanowa - 33.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.2%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 29,0 mln złotych, czyli 24,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Rymanowa wyniosła w 2022 roku 112,4 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.2%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (7.9%). W budżecie Rymanowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 771 złotych na mieszkańca (10,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,5 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,8%.
 • Wydatki budżetu w Rymanowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Rymanowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Rymanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Rymanowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  53,6 mln

  3,4 tys(100%)

  58,2 mln

  3,7 tys(100%)

  72,5 mln

  4,6 tys(100%)

  82,9 mln

  5,2 tys(100%)

  96,5 mln

  6,1 tys(100%)

  89,4 mln

  5,7 tys(100%)

  100,9 mln

  6,5 tys(100%)

  117,0 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,1 mln

  5,9 tys(41.2%)

  24,3 mln

  6,4 tys(41.7%)

  25,6 mln

  6,8 tys(35.4%)

  26,2 mln

  6,8 tys(31.5%)

  28,4 mln

  7,4 tys(29.5%)

  29,6 mln

  7,8 tys(33.1%)

  33,6 mln

  9,1 tys(33.3%)

  39,4 mln

  11,0 tys(33.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  513(3.6%)

  2,2 mln

  588(3.8%)

  7,6 mln

  2,0 tys(10.5%)

  4,9 mln

  1,3 tys(6%)

  3,7 mln

  982(3.9%)

  2,9 mln

  768(3.2%)

  8,0 mln

  2,2 tys(7.9%)

  14,2 mln

  4,0 tys(12.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,3 mln

  2,5 tys(17.4%)

  4,7 mln

  1,3 tys(8.1%)

  4,7 mln

  1,2 tys(6.5%)

  5,5 mln

  1,4 tys(6.6%)

  12,1 mln

  3,2 tys(12.6%)

  8,5 mln

  2,2 tys(9.5%)

  6,0 mln

  1,6 tys(6%)

  11,5 mln

  3,2 tys(9.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 mln

  2,4 tys(7.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,5 mln

  1,7 tys(12.2%)

  4,3 mln

  1,1 tys(7.5%)

  5,4 mln

  1,4 tys(7.4%)

  6,4 mln

  1,7 tys(7.7%)

  6,3 mln

  1,6 tys(6.5%)

  5,9 mln

  1,6 tys(6.6%)

  6,6 mln

  1,8 tys(6.5%)

  7,2 mln

  2,0 tys(6.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  265(1.9%)

  495,1 tys

  131(0.9%)

  1,2 mln

  324(1.7%)

  1,6 mln

  425(2%)

  1,5 mln

  392(1.5%)

  1,2 mln

  326(1.4%)

  3,6 mln

  983(3.6%)

  5,0 mln

  1,4 tys(4.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,7 mln

  1,8 tys(12.4%)

  15,8 mln

  4,2 tys(27.1%)

  2,2 mln

  593(3.1%)

  2,1 mln

  542(2.5%)

  2,0 mln

  537(2.1%)

  2,2 mln

  591(2.5%)

  2,7 mln

  736(2.7%)

  4,6 mln

  1,3 tys(4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  167,8 tys

  44,4(0.3%)

  443,6 tys

  118(0.8%)

  452,0 tys

  119(0.6%)

  6,3 mln

  1,7 tys(7.6%)

  7,5 mln

  2,0 tys(7.8%)

  4,3 mln

  1,1 tys(4.8%)

  6,7 mln

  1,8 tys(6.6%)

  2,7 mln

  760(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,5 mln

  396(2.8%)

  1,8 mln

  465(3%)

  2,3 mln

  614(3.2%)

  6,7 mln

  1,8 tys(8.1%)

  7,5 mln

  2,0 tys(7.7%)

  3,5 mln

  921(3.9%)

  2,1 mln

  564(2.1%)

  2,4 mln

  677(2.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  424,2 tys

  112(0.8%)

  327,8 tys

  86,9(0.6%)

  322,2 tys

  85,0(0.4%)

  477,7 tys

  125(0.6%)

  647,9 tys

  170(0.7%)

  463,6 tys

  123(0.5%)

  267,0 tys

  72,1(0.3%)

  1,4 mln

  398(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,0 mln

  266(1.9%)

  634,0 tys

  168(1.1%)

  1,1 mln

  278(1.5%)

  659,8 tys

  173(0.8%)

  2,6 mln

  690(2.7%)

  3,3 mln

  878(3.7%)

  3,1 mln

  839(3.1%)

  1,4 mln

  389(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  885,7 tys

  235(1.7%)

  1,1 mln

  284(1.8%)

  2,2 mln

  580(3%)

  1,4 mln

  370(1.7%)

  1,7 mln

  446(1.8%)

  1,8 mln

  469(2%)

  2,0 mln

  532(2%)

  991,1 tys

  277(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  653,7 tys

  173(1.2%)

  738,2 tys

  196(1.3%)

  962,7 tys

  254(1.3%)

  924,2 tys

  242(1.1%)

  589,6 tys

  154(0.6%)

  476,0 tys

  126(0.5%)

  492,2 tys

  133(0.5%)

  764,1 tys

  214(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  735,2 tys

  195(1.4%)

  608,5 tys

  161(1%)

  642,9 tys

  170(0.9%)

  406,1 tys

  106(0.5%)

  326,3 tys

  85,5(0.3%)

  203,2 tys

  53,8(0.2%)

  328,3 tys

  88,6(0.3%)

  482,2 tys

  135(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  7,2 tys

  1,9(0%)

  7,2 tys

  1,9(0%)

  4,8 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  125,9 tys

  33,0(0.1%)

  22,0 tys

  5,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  366,8 tys

  103(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  227,5 tys

  60,2(0.4%)

  246,2 tys

  65,3(0.4%)

  254,4 tys

  67,1(0.4%)

  370,4 tys

  97,0(0.4%)

  287,4 tys

  75,3(0.3%)

  350,4 tys

  92,8(0.4%)

  244,1 tys

  65,9(0.2%)

  359,4 tys

  101(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  126,4 tys

  33,5(0.2%)

  351,4 tys

  93,2(0.6%)

  343,6 tys

  90,6(0.5%)

  411,4 tys

  108(0.5%)

  255,1 tys

  66,9(0.3%)

  315,6 tys

  83,6(0.4%)

  276,1 tys

  74,5(0.3%)

  257,0 tys

  71,9(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,2 tys

  4,8(0%)

  3,2 tys

  0,8(0%)

  51,9 tys

  13,6(0.1%)

  6,4 tys

  1,7(0%)

  19,8 tys

  5,3(0%)

  39,6 tys

  11,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  165,2 tys

  43,7(0.3%)

  18,4 tys

  4,9(0%)

  8,6 tys

  2,3(0%)

  129,9 tys

  34,0(0.2%)

  169,8 tys

  44,5(0.2%)

  158,1 tys

  41,9(0.2%)

  3,2 tys

  0,9(0%)

  10,6 tys

  3,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  36,4 tys

  9,6(0.1%)

  37,9 tys

  10,1(0.1%)

  37,3 tys

  9,8(0.1%)

  16,2 tys

  4,2(0%)

  96,1 tys

  25,2(0.1%)

  51,5 tys

  13,6(0.1%)

  63,3 tys

  17,1(0.1%)

  6,3 tys

  1,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  114,4 tys

  30,3(0.2%)

  128,9 tys

  34,2(0.2%)

  120,0 tys

  31,6(0.2%)

  95,0 tys

  24,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Rymanowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Rymanowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Rymanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Rymanowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,3 mln

  3,4 tys(100%)

  62,2 mln

  3,9 tys(100%)

  69,9 mln

  4,4 tys(100%)

  72,2 mln

  4,5 tys(100%)

  90,2 mln

  5,7 tys(100%)

  97,6 mln

  6,3 tys(100%)

  111,4 mln

  7,2 tys(100%)

  112,4 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  25,8 mln

  6,8 tys(47.5%)

  26,5 mln

  7,0 tys(42.5%)

  27,8 mln

  7,3 tys(39.8%)

  29,3 mln

  7,7 tys(40.6%)

  30,3 mln

  7,9 tys(33.6%)

  38,1 mln

  10,1 tys(39.1%)

  51,5 mln

  13,9 tys(46.2%)

  41,2 mln

  11,5 tys(36.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,1 mln

  3,7 tys(26%)

  14,8 mln

  3,9 tys(23.7%)

  17,6 mln

  4,6 tys(25.1%)

  16,6 mln

  4,3 tys(23%)

  18,0 mln

  4,7 tys(19.9%)

  17,7 mln

  4,7 tys(18.2%)

  19,7 mln

  5,3 tys(17.6%)

  23,9 mln

  6,7 tys(21.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  332,3 tys

  88,0(0.6%)

  558,6 tys

  148(0.9%)

  255,2 tys

  67,3(0.4%)

  371,4 tys

  97,2(0.5%)

  1,7 mln

  441(1.9%)

  247,6 tys

  65,6(0.3%)

  891,3 tys

  241(0.8%)

  8,9 mln

  2,5 tys(7.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 mln

  2,4 tys(7.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,1 mln

  1,1 tys(7.5%)

  1,7 mln

  439(2.7%)

  2,0 mln

  526(2.9%)

  1,7 mln

  453(2.4%)

  6,4 mln

  1,7 tys(7%)

  6,7 mln

  1,8 tys(6.9%)

  3,4 mln

  931(3.1%)

  5,0 mln

  1,4 tys(4.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  21,1 tys

  5,6(0%)

  22,6 tys

  6,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  220,0 tys

  57,6(0.3%)

  5,1 mln

  1,3 tys(5.6%)

  4,5 mln

  1,2 tys(4.6%)

  4,0 mln

  1,1 tys(3.6%)

  2,8 mln

  788(2.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  1,4 tys(10%)

  14,5 mln

  3,8 tys(23.2%)

  893,2 tys

  236(1.3%)

  760,0 tys

  199(1.1%)

  728,7 tys

  191(0.8%)

  837,1 tys

  222(0.9%)

  852,4 tys

  230(0.8%)

  2,5 mln

  694(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  270(1.9%)

  1,0 mln

  278(1.7%)

  2,0 mln

  518(2.8%)

  2,2 mln

  583(3.1%)

  1,4 mln

  359(1.5%)

  1,5 mln

  408(1.6%)

  1,8 mln

  495(1.6%)

  1,6 mln

  449(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  868,3 tys

  230(1.6%)

  674,1 tys

  179(1.1%)

  588,6 tys

  155(0.8%)

  1,0 mln

  270(1.4%)

  1,2 mln

  313(1.3%)

  731,8 tys

  194(0.8%)

  1,4 mln

  390(1.3%)

  1,3 mln

  369(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  272(1.9%)

  1,8 mln

  469(2.8%)

  764,0 tys

  201(1.1%)

  934,1 tys

  245(1.3%)

  1,2 mln

  327(1.4%)

  1,1 mln

  301(1.2%)

  1,9 mln

  511(1.7%)

  969,0 tys

  271(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  283,2 tys

  75,0(0.5%)

  163,8 tys

  43,5(0.3%)

  119,9 tys

  31,6(0.2%)

  474,8 tys

  124(0.7%)

  129,3 tys

  33,9(0.1%)

  155,5 tys

  41,2(0.2%)

  170,5 tys

  46,0(0.2%)

  656,5 tys

  184(0.6%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  147,8 tys

  38,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  366,8 tys

  103(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  55,2 tys

  14,6(0.1%)

  70,1 tys

  18,6(0.1%)

  180,7 tys

  47,7(0.3%)

  135,1 tys

  35,4(0.2%)

  123,9 tys

  32,5(0.1%)

  110,8 tys

  29,4(0.1%)

  186,8 tys

  50,4(0.2%)

  148,9 tys

  41,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  256,5 tys

  67,9(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  132,1 tys

  34,8(0.2%)

  2,2 tys

  0,6(0%)

  1,0 mln

  265(1.1%)

  986,3 tys

  261(1%)

  877,5 tys

  237(0.8%)

  92,7 tys

  25,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  310,7 tys

  82,3(0.6%)

  281,4 tys

  74,6(0.5%)

  243,9 tys

  64,3(0.3%)

  202,4 tys

  53,0(0.3%)

  155,7 tys

  40,8(0.2%)

  103,3 tys

  27,4(0.1%)

  101,3 tys

  27,3(0.1%)

  84,1 tys

  23,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  165,2 tys

  43,8(0.3%)

  178,1 tys

  47,2(0.3%)

  310,9 tys

  82,0(0.4%)

  427,3 tys

  112(0.6%)

  2,3 mln

  605(2.6%)

  728,8 tys

  193(0.7%)

  255,1 tys

  68,9(0.2%)

  47,7 tys

  13,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  165,2 tys

  43,7(0.3%)

  18,4 tys

  4,9(0%)

  8,6 tys

  2,3(0%)

  129,9 tys

  34,0(0.2%)

  169,8 tys

  44,5(0.2%)

  158,1 tys

  41,9(0.2%)

  3,2 tys

  0,9(0%)

  10,6 tys

  3,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  367,0 tys

  97,2(0.7%)

  60,8 tys

  16,1(0.1%)

  157,8 tys

  41,6(0.2%)

  141,5 tys

  37,1(0.2%)

  41,1 tys

  10,8(0%)

  11,0 tys

  2,9(0%)

  12,7 tys

  3,4(0%)

  8,4 tys

  2,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  40,4 tys

  10,7(0.1%)

  39,8 tys

  10,6(0.1%)

  62,0 tys

  16,3(0.1%)

  211

  0,1(0%)

  90,6 tys

  23,7(0.1%)

  64,9 tys

  17,2(0.1%)

  98,0 tys

  26,5(0.1%)

  6,1 tys

  1,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,6 tys

  8,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Rymanów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 838 mieszkańców Rymanowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 391 kobiet oraz 448 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 22,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,6% mieszkańców Rymanowa, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,0% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Rymanowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Rymanowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,4%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,7%) oraz średnie zawodowe (24,9%).

  W roku 2022 w Rymanowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 268 dzieci (143 dziewczynki oraz 125 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Rymanowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 138 dzieci (67 dziewczynek oraz 71 chłopców). Dostępnych było 135 miejsc.

  18,4% mieszkańców Rymanowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,3% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 066 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,49 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 22 oddziałach uczyło się 411 uczniów (185 kobiet oraz 226 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Rymanowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 311 uczniów (145 kobiet oraz 166 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 129,25.

  W Rymanowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 19 oddziałach uczyło się 437 uczniów (288 kobiet oraz 149 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 78 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Rymanowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 139 uczniów (92 kobiety oraz 47 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 30 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (11,1% wśród dziewczyn i 14,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,7% mieszkańców Rymanowa w wieku potencjalnej nauki (25,1% kobiet i 24,4% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  19,7%
  woj. podkarpackie
  22,6%
  Kraj
  25,2%
 • 23,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Rymanów
  35,5%
  Podkarpackie
  36,1%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,4%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,2%
  Podkarpackie
  11,0%
  Kraj
  11,9%
 • 12,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Rymanów
  22,0%
  Województwo
  21,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,6%
  Województwo
  22,5%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,9%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,0%
  woj. podkarpackie
  12,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Rymanów
  3,4%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Rymanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2066 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  2 066,0
  woj. podkarpackie
  896,0
  Polska
  927,0
 • 0,49 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Rymanów
  0,49
  Podkarpackie
  0,95
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 270 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Rymanów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 268 Dzieci
 • 143 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 125 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,4%
  46,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 77 3 lata
 • 77
 • 64 4 lata
 • 64
 • 70 5 lata
 • 70
 • 48 6 lat
 • 48
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 43 3 lata
 • 43
 • 42 4 lata
 • 42
 • 30 5 lata
 • 30
 • 23 6 lat
 • 23
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 34 3 lata
 • 34
 • 22 4 lata
 • 22
 • 40 5 lata
 • 40
 • 25 6 lat
 • 25
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 18 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 22,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 21,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Rymanowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rymanowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole św. Józefa
  Publiczne
  13 435-50-59
  13 435-50-59
  ul. Grunwaldzka 10
  38-480 Rymanów
  716015
  Tuptusiowo-niepubliczne przedszkole językowe
  Niepubliczne
  79 596-17-81
  ul. Piekarska 3
  38-480 Rymanów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Rymanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Rymanów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 411 Uczniowie
 • 185 Kobiety
  (uczniowie)
 • 226 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,0%
  55,0%
 • 63 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,7
  woj. podkarpackie
  15,1
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 29,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 129,25 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  129,25
  woj. podkarpackie
  90,63
  Cały kraj
  95,96
 • 129,25 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  129,25
  woj. podkarpackie
  89,99
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Rymanów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Rymanów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Rymanowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rymanowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie (Stanisław Wyspiański)
  Publiczna
  13 435-50-55
  13 435-50-55
  ul. Szkolna 2
  38-480 Rymanów
  14288-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Rymanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Rymanów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 437 Uczniowie
 • 288 Kobiety
  (uczniowie)
 • 149 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,9%
  34,1%
 • 161 Uczniowie w 1 klasie
 • 103 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Absolwenci
 • 55 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  23,0
  Podkarpackie
  27,1
  Polska
  26,5
 •  
 • 31,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 17,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Rymanowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rymanowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Szkół Publicznych Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie (Stanisław Wyspiański)
  Publiczne
  13 435-50-55
  13 435-50-55
  ul. Szkolna 2
  38-480 Rymanów
  10241-
  Zespół Szkół Pblicznych Szkoła Muzyczna I stopnia w Rymanowie
  Publiczna
  13 435-50-20
  13 435-50-20
  ul. Szkolna 2
  38-480 Rymanów
  -145-
 • Edukacyjne grupy wieku w Rymanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Rymanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Rymanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Rymanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rymanów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Rymanowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Rymanowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Rymanowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Rymanowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Rymanowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 563 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 97 (uczestnicy: 14 246)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 560)
  • wystawy: 12 (uczestnicy: 1 120)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 2 850)
  • koncerty: 14 (uczestnicy: 4 850)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 665)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 235)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 655)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 334)
  • interdyscyplinarne: 19 (uczestnicy: 2 558)
  • warsztaty: 17 (uczestnicy: 419)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 271)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 75)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 78)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 2 (członkowie: 65)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 193)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 43)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 45)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 5)
  • taneczne: 10 (członkowie: 100)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Rymanowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 27 081 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 731 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Rymanowie działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 392 członków. Zarejestrowano 380 ćwiczących (mężczyźni: 235, kobiety: 145, chłopcy do lat 18: 148, dziewczęta do lat 18: 129). Aktywnych było 13 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (11) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Rymanowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Rymanowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Rymanowa znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Rymanowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1782 r. (ul. Wola 5)dnia 1948-11-15, wykaz dokumentów: 4-ZN. z 1948-11-15
  • Pałac z pocz. XIX w. (ul. Parkowa 38)dnia 1952-11-27, wykaz dokumentów: A-73 z 1952-11-27; brak numeru z 2012-04-25; A-887 z 2012-08-10
  • Inny budynek gospodarczy z 1. poł. XIX w.dnia 1952-11-27, wykaz dokumentów: A-73 z 1952-11-27; brak numeru z 2012-04-25; A-887 z 2012-08-10
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 1952-11-27, wykaz dokumentów: A-73 z 1952-11-27; brak numeru z 2012-04-25; A-887 z 2012-08-10
  • Zespół - pałac z 1. poł. XIX w.dnia 1952-11-27, wykaz dokumentów: A-73 z 1952-11-27; brak numeru z 2012-04-25; A-887 z 2012-08-10
  • Plebania z XVIII w. (ul. Wola 5)dnia 1952-11-27, wykaz dokumentów: A-74 z 1952-11-27
  • Synagoga z 1. poł. XVII w.dnia 1970-11-03, wykaz dokumentów: A-273 z 1970-11-03
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Doktora Bieleckiego 9)dnia 1985-02-18, wykaz dokumentów: A-83 z 1985-02-18; A-1320 z 2015-03-09
  • Inny budynek mieszkalny z 1914 r. (ul. Sanocka 15)dnia 1986-06-16, wykaz dokumentów: A-96 z 1986-06-16
  • Cmentarz żydowski z XVI w.dnia 1995-10-24, wykaz dokumentów: A-343 z 1995-10-24
  • Gorzelnia z końca XIX w. (ul. Mitkowskiego 12)dnia 2004-07-26, wykaz dokumentów: A-97 z 2004-07-26
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 2012-04-25, wykaz dokumentów: brak numeru z 2012-04-25; A-887 z 2012-08-10
  • Park z XIX w.dnia 2012-04-25, wykaz dokumentów: brak numeru z 2012-04-25; A-887 z 2012-08-10
 • Formy ochrony przyrody w Rymanowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Rymanowa znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Rymanowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego leży w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego. Łączy się z Magurskim Parkiem Narodowym Jaśliskim Parkiem Krajobrazowym i Wschodniobeskidzkim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Charakteryzuje się dużą lesistością i niskim stopniem przekształcenia antropogenicznego. Dominują łagodne pasma zalesionych pasm górskich. Obszar składa się z kompleksu głównego kompleksu Grab oraz mniejszych kompleksów: Krempna Olchowiec i Polany., Data ustanowienia: 1998-01-01, Opis granicy: Opis granic głównego kompleksu reguluje uchwała Nr VI/116/15 z dnia 30 marca 2015 r. Począwszy od zachodu granica głównego kompleksu Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego rozpoczyna się w miejscu przecięcia zachodniej granicy administracyjnej gminy Dębowiec z drogą wojewódzką Gorlice Dukla w miejscowości Wola Cieklińska i biegnie linią ciągłą kolejnymi opisanymi niżej odcinkami: 1) w kierunku wschodnim ww. drogą wojewódzką do miejscowości Dukla 2) w kierunku północno-wschodnim drogą krajową Nr 9 Barwinek-Rzeszów do przecięcia z drogą powiatową Krosno-Rogi-Iwonicz Wieś w miejscowości Rogi 3) w kierunku wschodnim ww. drogą powiatową do miejsca przecięcia się z drogą krajową Nr 28 Wadowice-Przemyśl w miejscowości Iwonicz-Wieś 4) w kierunku południowo-wschodnim ww. drogą krajową do zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Rymanów 5) w kierunku południowym wschodnim a następnie północnym południowymi granicami administracyjnymi miasta Rymanów do drogi powiatowej Rymanów-Sieniawa z zastrzeżeniem pkt.3 6) w kierunku południowo-wschodnim ww. drogą powiatową oraz drogą lokalną do miejscowości Sieniawa 7) w kierunku północnym drogą powiatową Głebokie-Sieniawa-Rymanów drogą wojewódzką Szczawne-Sieniawa do drogi krajowej Wadowice-Przemyśl 8) w kierunku wschodnim ww. drogą krajową do miejscowości Posada Zarszyńska 9) w kierunku południowo-wschodnim terenami miejscowości Posada Zarszyńska drogami polnymi i lokalnymi przez przysiółki Stachanów i Pod Lasem do drogi powiatowej Pisarowice-Nowotaniec w miejscowości Pielnia 10) w kierunku południowo-zachodnim ww. drogą powiatową drogą wojewódzką Sieniawa-Szczawne do miejscowości Bukowsko 11) w kierunku północno-wschodnim drogami powiatowymi do południowej granicy administracyjnej miasta Sanok 12) w kierunku południowo-wschodnim południową granicą administracyjną Miasta Sanok do drogi krajowej Sanok-Krośnienko z zastrzeżeniem pkt.4 13) w kierunku południowo-wschodnim ww. drogą krajową do zachodniej granicy administracyjnej Miasta Zagórz 14) w kierunku południowym a następnie wschodnim zachodnią i południową granicą administracyjną Miasta Zagórz do rzeki Osława z zastrzeżeniem pkt.5 15) w kierunku południowo-zachodnim rzeką Osława następnie rzeką Osławica do wschodniej granicy Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Opisany fragment granicy Obszaru na odcinku od przecięcia południowej granicy administracyjnej Miasta Zagórz z rzeką Osława do przecięcia rzeki Osławica ze wschodnią granicą Jaśliskiego Parku Krajobrazowego stanowi jednocześnie zachodnią granicę Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 16) w kierunku północno-zachodnim następnie południowo-zachodnim wschodnią a następnie północno-zachodnią granicą Jaśliskiego Parku Krajobrazowego do miejsca przecięcia drogi powiatowej Huta Polańska -Polany z granicą Magurskiego Parku Narodowego w pobliżu miejscowości Polany 17) w kierunku północno-wschodnim wschodnią a następnie północną granicą Magurskiego Parku Narodowego do miejsca przecięcia zachodniej granicy administracyjnej gminy Dębowiec z drogą wojewódzką Gorlice Dukla w miejscowości Wola Cieklińska skąd rozpoczęto opis granicy. Opis granic enklaw reguluje uchwała Nr XLVIII/997/14 z dnia 23 czerwca 2014. Począwszy od zachodu granica kompleksu Grab rozpoczyna się w miejscu przecięcia zachodniej granicy administracyjnej gminy Krempna z południową granicą Magurskiego Parku Narodowego w miejscowości Wyszowatka i biegnie linią ciągłą kolejnymi opisanymi niżej odcinkami: 1) w kierunku południowo-wschodnim południową granica Magurskiego Parku Narodowego do granicy państwowej ze Słowacją w okolicy punktu granicznego w miejscowości Ożenna; 2) w kierunku południowo-zachodnim a następnie północno-zachodnim granicą państwową ze Słowacją do zachodniej granicy administracyjnej Gminy Krempna z zastrzeżeniem pkt.3; 3) w kierunku północno-zachodni a następnie północno-wschodnim zachodnia granica administracyjną Gminy Krempna do granicy Magurskiego Parku narodowego skąd rozpoczęto opis granicy z zastrzeżeniem pkt.4; 3. W przypadku rozbieżności między przebiegiem granicy Obszaru wyznaczonym punktami jej załamania a faktycznym przebiegiem polsko-słowackiej granicy państwowej za prawidłowy przebieg granicy Obszaru należy uznać granicę państwową. 4. W przypadku rozbieżności między przebiegiem granicy Obszaru wyznaczonym punktami jej załamania a faktycznym przebiegiem zachodniej granicy administracyjnej Gminy Krempna za prawidłowy przebieg granicy Obszaru należy uznać granicę administracyjną Gminy Krempna. 5. W skład powierzchni Obszaru wchodzą również enklawy położone w obrębie Magurskiego Parku Narodowego na terenie miejscowości: 1) Krempna: dz. ew. nr 183 102/2 2) Olchowiec: dz. ew. nr 291 nr 289 nr 201 częśc dz. 357 3) Polany: nr 383 nr 318/1 nr 318/2 nr 340/2 nr 396 nr 399 nr 401 nr 407/1 nr403 nr 404 nr 405 nr 390 nr 392 nr 409 nr 415 nr 85 nr 86 366/2 365/2. 6. Z powierzchni Obszaru wyłącza się enklawy należące do Magurskiego Parku Narodowego położone na terenie miejscowości: 1) Świątkowa Wielka: dz. ew. Ne 30 nr 62 nr 440 nr 106/1 nr 284/8; 2) Krempna: dz. ew. nr 22/24 nr 22/25 nr 60 nr 81 nr 39 355 nr 295/2; 3) Polany: dz. ew. nr 52; 4) Nowy Żmigród: dz. ew. nr 1032 nr 1790 nr 1776 nr 1791/3;, Powierzchnia: 82946.0 ha
  • Ladzin - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 50.14 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1954-05-25, Opis granicy: ogród otaczający zajazd ostoja
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wiek 280 lat, Data ustanowienia: 1978-07-15, Opis granicy: park obok budynku nadleźnictwa rymanów

Rymanów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Rymanowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 111,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Rymanowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krośnieńskiego.

  Powiat krośnieński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Rymanowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Rymanowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 111,89 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  111,9
  Województwo
  51,1
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Podkarpackie
  4,2
  Kraj
  5,0
 • 167,83 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  167,8
  woj. podkarpackie
  60,8
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  8,3
  Cały kraj
  8,9
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  150,0
  Województwo
  119,0
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Rymanów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 28droga krajowa nr 28(Zator - Rudze - Graboszyce - Radocza - Tomice - Wadowice - Gorzeń Dolny - Gorzeń Górny - Świnna Poręba - Skawce - Tarnawa Dolna - Zembrzyce - Sucha Beskidzka - Maków Podhalański - Białka - Juszczyn - Kojszówka - Baranówka - Osielec - Jordanów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Raba Niżna - Mszana Dolna - Fornale - Gruszowiec - Dobra - Tymbark - Zamieście - Limanowa - Kanina - Wysokie - Biczyce Górne - Biczyce Dolne - Nowy Sącz - Paszyn - Cieniawa - Grybów - Szymbark - Ropica Polska - Gorlice - Klęczany - Korczyna - Biecz - Siepietnica - Lisówek - Skołyszyn - Siedliska Sławęcińskie - Przysieki - Jasło - Warzyce - Zimna Woda - Szebnie - Jaszczew - Potok - Krosno - Miejsce Piastowe - Iwonicz - Klimkówka - Rymanów - Sieniawa - Besko - Zarszyn - Długie - Nowosielce - Pisarowce - Sanok - Bykowce - Załuż - Tyrawa Wołoska - Kuźmina - Leszczawa Dolna - Bircza - Korzeniec - Boguszówka - Olszany - Śliwnica - Krasiczyn - Dybawka - Prałkowce - Przemyśl - Medyka - granica (Ukraina))
  • DW 887droga wojewódzka nr 887(Brzozów - Humniska - Turze Pole - Jasionów - Buków - Trześniów - Bzianka - Milcza - Wróblik Szlachecki - Ladzin - Rymanów - Posada Górna - Rymanów-Zdrój - Deszno - Bałucianka - Królik Polski - Szklary - Daliowa)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Rymanów nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 108Linia kolejowa nr 108: Stróże - Krościenko [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Stróże - Polna - Szalowa - Wola Łużańska - Moszczenica Małopolska - Gorlice Zagórzany - Libusza - Biecz - Siepietnica - Skołyszyn - Przysieki - Jasło - Gliniczek - Tarnowiec - Jedlicze Męcinka - Jedlicze - Krosno Turaszówka - Krosno Polanka - Krosno - Krosno Miasto - Targowiska - Widacz - Wróblik Szlachecki - Milcza - Besko - Zarszyn - Długie - Nowosielce - Sanok Dąbrówka - Sanok Miasto - Sanok - Nowy Zagórz - Załuż - Lesko Łukawica - Jankowce - Uherce Tunel - Uherce - Olszanica - Ustianowa - Ustrzyki Dolne - Krościenko)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Rymanowie istnieje 42 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Bartoszów

  ul. Boczna

  ul. Bohaterów II Wojny Światowej

  ul. Dworska

  ul. Garbarska

  ul. Gospodarska

  ul. Grunwaldzka

  skwer Jana Pawła II

  ul. Jasna

  ul. Jesionowa

  ul. Kalwaria

  ul. Kilińskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Krzywa

  ul. Mała

  ul. Mickiewicza

  ul. Mitkowskiego

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Nowa Wieś

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedle

  ul. Paderewskiego

  ul. Parkowa

  ul. Piekarska

  ul. Piękna

  ul. Piłsudskiego

  ul. Podgórze

  ul. Polna

  Rynek

  ul. Sanocka

  ul. Sienkiewicza

  ul. Stanisława Mistygacza

  ul. Swobody

  ul. Szkolna

  ul. Słowackiego

  ul. Wesoła

  ul. Wola

  ul. Zielona

  ul. dr. Bieleckiego

  ul. gen. Stefana Roweckiego

  ul. gen. Władysława Sikorskiego