Łowicz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Łowicz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łowicz to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu łowickiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Łowicz.
 • 27 436 Liczba mieszkańców
 • 23,4 km² Powierzchnia
 • 1 171,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XII wiek Data założenia
 • ok. 1298 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 46 Numer kierunkowy
 • ELC Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Jan Kaliński Burmistrz miasta
Łowicz na mapie
Identyfikatory
 • 19.945452.1068 Współrzędne GPS
 • 1005011 TERYT (TERC)
 • 0977031 SIMC
Herb miasta Łowicz
Łowicz herb
Flaga miasta Łowicz
Łowicz flaga

Łowicz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
99-400Poczta Łowicz 001, ul. 3 Maja 13
99-401Poczta Łowicz 003, Osiedle Kostka 12
99-402Poczta Łowicz 004, ul. Zduńska 47

Łowicz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łowiczu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Łowiczu aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Łowiczu
(46) 837-65-05
(46) 837-97-66
Józefa Chełmońskiego 2
99-400 Łowicz
ZUS Inspektorat w Łowiczu (podlega pod: ZUS I Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00/7.30 - 15.00/15.30, Wt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Śr: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Cz: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Pt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kaliska 8
99-400 Łowicz
Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łowiczu
(46) 830-20-81
ul. Jana Pawła II 173/175
99-400 Łowicz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu
ul. Starościńska 1, (46)837-03-47
99-400 Łowicz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
(46) 837 - 55 - 78, 837 - 52 - 88
ul. Starościńska 5a
99-400 Łowicz
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Łowicz
(46) 830-25-50
ul. Seminaryjna 4
99-400 Łowicz
Komenda Powiatowa PSP w Łowiczu
(46) 830-25-70,71
ul. Seminaryjna 4
99-400 Łowicz
Ochotnicza Straż Pożarna KSRG Łowicz
ul. Floriana
99-400 Łowicz
Urząd Miejski w Łowiczu
(46) 830-91-51
(46) 830-91-60
ul. Stary Rynek 1
99-400 Łowicz
Starostwo Powiatowe w Łowiczu
(46) 837-59-02
(46) 837-50-15
ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

Łowicz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Łowicz jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 27 436, z czego 53,0% stanowią kobiety, a 47,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 10,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Łowicza zawarli w 2021 roku 112 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,2% mieszkańców Łowicza jest stanu wolnego, 56,0% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,9% to wdowy/wdowcy.

  Łowicz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -243. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,78 na 1000 mieszkańców Łowicza. W 2021 roku urodziło się 194 dzieci, w tym 52,1% dziewczynek i 47,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 362 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,52 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,2% zgonów w Łowiczu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,7% zgonów w Łowiczu były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łowicza przypada 15.78 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 128 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 321 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łowicza -193. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 19 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -14.

  56,7% mieszkańców Łowicza jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łowicza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 27 436 Liczba mieszkańców
 • 14 536 Kobiety
 • 12 900 Mężczyźni
 • 53,0%
  47,0%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łowiczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łowiczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łowiczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łowicza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,6 lat
  Województwo
  43,5 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 45,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łowicz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łowicza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łowicz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łowicz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łowicz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,2% Kawalerowie/Panny
 • Łowicz
  26,4%
  woj. łódzkie
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,1% Kobiety
  (Panny)
 • 32,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,1%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Kraj
  54,0%
 • 54,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,9% Wdowcy/Wdowy
 • Łowicz
  10,7%
  Województwo
  10,0%
  Kraj
  8,5%
 • 17,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,1%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Łowicz
  0,8%
  Województwo
  1,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łowiczu w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,0
  woj. łódzkie
  4,3
  Cała Polska
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,2
  woj. łódzkie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 112 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łowiczu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -243 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -112 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -131 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,78 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -8,8
  woj. łódzkie
  -7,6
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łowiczu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łowiczu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łowiczu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łowiczu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 194 Urodzenia żywe
 • 101 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 93 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,1%
  47,9%
 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,0
  woj. łódzkie
  8,1
  Kraj
  8,7
 • 36,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Łowicz
  36,4
  woj. łódzkie
  36,2
  Cały kraj
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 362 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 318 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 403 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Łowicz
  3 362 g
  łódzkie
  3 349 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 55 Waga 4000g - 4499g
 • 55
 • 203 Waga 3500g - 3999g
 • 203
 • 238 Waga 3000g - 3499g
 • 238
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,25
  Województwo
  1,29
  Cały kraj
  1,32
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,60
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,64
 • 0,52 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Łowicz
  0,52
  woj. łódzkie
  0,51
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Łowiczu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 437 Zgony
 • 213 Kobiety
  (Zgony)
 • 224 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,7%
  51,3%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 15,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,8
  łódzkie
  15,7
  Kraj
  13,6
 • 192,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Łowicz
  192,0
  Województwo
  194,3
  Cała Polska
  156,7
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,8
  łódzkie
  3,6
  Kraj
  3,9
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  woj. łódzkie
  4,2
  Cała Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łowickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Łowicz
  30,2%
  woj. łódzkie
  29,3%
  Cały kraj
  34,8%
 • 16,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  16,7%
  woj. łódzkie
  18,5%
  Polska
  19,6%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,2%
  woj. łódzkie
  6,3%
  Cała Polska
  5,4%
 • 235 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  13,0
  Kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  75,7
  Cała Polska
  74,4
 • 266,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Łowicz
  266,4
  łódzkie
  293,1
  Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,5
  Cały kraj
  246,5
 • 482,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 531,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 430,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  482,4
  łódzkie
  463,6
  Cały kraj
  475,8
 • 43,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 59,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  43,2
  Województwo
  63,6
  Cała Polska
  70,6
 • 20,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  20,5
  woj. łódzkie
  36,5
  Cały kraj
  32,6
 • 5,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Łowicz
  5,1
  łódzkie
  7,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  łódzkie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 128 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 78 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 50 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 321 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 181 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 140 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -207 Saldo migracji
 • -107 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -100 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -193 Saldo migracji wewnętrznych
 • -103 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -90 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łowiczu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łowicz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łowicz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Łowiczu oddano do użytku 163 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,94 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Łowiczu to 11 708 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 420 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  85,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 14,7% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Łowiczu to 3,63 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Łowiczu to 73,10 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,72% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,50% mieszkań posiada łazienkę, 85,25% korzysta z centralnego ogrzewania, a 16,72% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łowickiego.

  Powiat łowicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 11 708 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 419,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Łowicz
  419,70
  woj. łódzkie
  427,80
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 67,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  67,60 m2
  łódzkie
  69,90 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 28,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,40 m2
  Województwo
  29,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,80 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Łowicz
  3,80
  woj. łódzkie
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,38 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Łowicz
  2,38
  Województwo
  2,34
  Polska
  2,55
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  woj. łódzkie
  0,65
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 163 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 5,94 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Łowicz
  5,94
  Województwo
  4,99
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 591 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,63 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  3,63
  łódzkie
  4,01
  Kraj
  3,90
 • 21,54 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  21,54
  łódzkie
  19,99
  Kraj
  24,07
 • 11 909 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 73,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  73,1 m2
  łódzkie
  97,2 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,43 m2
  woj. łódzkie
  0,48 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,72%
  Województwo
  94,90%
  Kraj
  96,97%
 • 95,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Łowicz
  95,55%
  łódzkie
  89,89%
  Cały kraj
  94,01%
 • 93,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,50%
  Województwo
  86,01%
  Cała Polska
  91,78%
 • 85,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Łowicz
  85,25%
  łódzkie
  77,97%
  Kraj
  83,08%
 • 16,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  16,72%
  łódzkie
  45,26%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Łowicz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łowiczu na 1000 mieszkańców pracuje 300osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 51,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Łowiczu wynosiło w 2021 roku 6,1% (6,3% wśród kobiet i 6,0% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łowiczu wynosiło 4 866,80 PLN, co odpowiada 81.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Łowicza 1 447 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 423 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -24.

  50,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Łowicza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,9% w przemyśle i budownictwie, a 12,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 300 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Łowicz
  300,0
  Województwo
  256,0
  Polska
  257,0
 • 6,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,3% Kobiety
 • 6,0% Mężczyźni
 • Łowicz
  6,1%
  woj. łódzkie
  5,6%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łowiczu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łowiczu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łowiczu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 867 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 867 PLN
  Województwo
  5 622 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łowiczu w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 447 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 423 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -24 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,98 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 50,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 48,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 53,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,9% Przemysł i budownictwo
 • 14,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 21,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 24,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łowiczu w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 225 Pracujący ogółem
 • 4 243 Kobiety
 • 3 982 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Łowiczu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,7% W wieku produkcyjnym
 • 50,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łowicz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  76,5
  woj. łódzkie
  72,7
  Polska
  69,0
 • 46,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  46,6
  Województwo
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 156,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Łowicz
  156,2
  woj. łódzkie
  145,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łowicz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łowiczu w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 953 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 218 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 169 nowych podmiotów, a 107 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (314) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (169) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (429) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (107) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Łowiczu najwięcej (250) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 823) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (31) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,4% (572) podmiotów, a 79,6% (2 350) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Łowiczu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.1%) oraz Budownictwo (14.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 953 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 31 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 572 Przemysł i budownictwo
 • 2 350 Pozostała działalność
 • 169 Podmioty nowo zarejestrowane w Łowiczu w 2021 roku
 • 107 Podmioty wyrejestrowane w Łowiczu w 2021 roku
 • 2 218 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 823 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 823
 • 93 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 93
 • 32 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 32
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 948 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 948
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 Spółdzielnie ogółem
 • 14
 • 160 Spółki handlowe ogółem
 • 160
 • 13  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 127  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 127
 • 13    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 250 Spółki cywilne ogółem
 • 250
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 218 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 578 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 578
 • 314 Budownictwo
 • 314
 • 257 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 257
 • 192 Transport i gospodarka magazynowa
 • 192
 • 183 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 183
 • 170 Przetwórstwo przemysłowe
 • 170
 • 111 Pozostała działalność
 • 111
 • 77 Informacja i komunikacja
 • 77
 • 73 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 73
 • 65 Edukacja
 • 65
 • 60 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 60
 • 57 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 57
 • 31 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 31
 • 24 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 24
 • 23 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łowicz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Łowiczu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 466 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,92 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Łowiczu wynosi 67,50% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łowicza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,61 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 8,68 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,63 (55%), drogowe - 2,11 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łowicza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łowicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 466 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 466
 • 293 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 293
 • 100 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 100
 • 58 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 58
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 6
 • 239 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 239
 • 16,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Łowicz
  16,92
  woj. łódzkie
  22,60
  Kraj
  21,51
 • 10,61 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,61
  Województwo
  11,92
  Cały kraj
  12,82
 • 3,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,63
  łódzkie
  8,03
  Cała Polska
  5,89
 • 2,11 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Łowicz
  2,11
  łódzkie
  2,00
  Polska
  1,85
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  Województwo
  0,40
  Cała Polska
  0,35
 • 8,68 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,68
  Województwo
  10,47
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łowicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  68%
  łódzkie
  70%
  Polska
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  65%
  Województwo
  57%
  Kraj
  64%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  55%
  woj. łódzkie
  81%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  woj. łódzkie
  86%
  Polska
  89%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  48%
  łódzkie
  47%
  Cały kraj
  53%

Łowicz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Łowicza wyniosła w 2021 roku 165,4 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 11.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Łowicza - 27.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18.3%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (7.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 26,1 mln złotych, czyli 15,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łowicza wyniosła w 2021 roku 176,3 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.8%). W budżecie Łowicza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (20,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 63,0 złotych na mieszkańca (1,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,8%.
 • Wydatki budżetu w Łowiczu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łowicza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łowicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łowicza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  82,5 mln

  2,8 tys(100%)

  96,5 mln

  3,3 tys(100%)

  106,4 mln

  3,7 tys(100%)

  120,3 mln

  4,2 tys(100%)

  135,3 mln

  4,7 tys(100%)

  152,7 mln

  5,4 tys(100%)

  186,2 mln

  6,6 tys(100%)

  165,4 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  32,4 mln

  1,1 tys(39.3%)

  34,1 mln

  1,2 tys(35.4%)

  37,2 mln

  1,3 tys(35%)

  36,5 mln

  1,3 tys(30.4%)

  41,1 mln

  1,4 tys(30.4%)

  42,3 mln

  1,5 tys(27.7%)

  43,1 mln

  1,5 tys(23.2%)

  46,0 mln

  1,7 tys(27.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,6 mln

  261(9.2%)

  6,8 mln

  233(7%)

  6,4 mln

  221(6%)

  7,0 mln

  243(5.8%)

  8,9 mln

  312(6.6%)

  9,5 mln

  337(6.2%)

  48,4 mln

  1,7 tys(26%)

  30,3 mln

  1,1 tys(18.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,8 mln

  198(7%)

  14,0 mln

  482(14.5%)

  8,3 mln

  287(7.8%)

  17,3 mln

  604(14.4%)

  18,2 mln

  638(13.5%)

  24,2 mln

  859(15.9%)

  18,1 mln

  648(9.7%)

  12,4 mln

  453(7.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,7 mln

  264(9.3%)

  7,6 mln

  263(7.9%)

  7,8 mln

  272(7.4%)

  9,0 mln

  312(7.4%)

  10,5 mln

  370(7.8%)

  10,8 mln

  384(7.1%)

  10,1 mln

  360(5.4%)

  11,0 mln

  403(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,4 mln

  424(15%)

  12,8 mln

  444(13.3%)

  26,2 mln

  909(24.6%)

  6,4 mln

  224(5.3%)

  7,0 mln

  245(5.2%)

  7,6 mln

  269(5%)

  7,7 mln

  277(4.1%)

  8,4 mln

  306(5.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  6,8 mln

  232(8.2%)

  8,9 mln

  307(9.2%)

  9,4 mln

  325(8.8%)

  7,6 mln

  265(6.3%)

  9,5 mln

  332(7%)

  7,0 mln

  247(4.6%)

  8,2 mln

  293(4.4%)

  7,9 mln

  287(4.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,5 mln

  121(4.3%)

  4,6 mln

  159(4.8%)

  4,3 mln

  148(4%)

  4,1 mln

  143(3.4%)

  5,3 mln

  185(3.9%)

  5,4 mln

  191(3.5%)

  5,0 mln

  178(2.7%)

  5,5 mln

  201(3.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  76,3(2.7%)

  2,4 mln

  82,1(2.5%)

  2,7 mln

  95,1(2.6%)

  3,1 mln

  109(2.6%)

  3,2 mln

  113(2.4%)

  8,4 mln

  298(5.5%)

  2,3 mln

  82,2(1.2%)

  2,4 mln

  88,0(1.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  989,1 tys

  33,9(1.2%)

  1,3 mln

  45,2(1.4%)

  1,5 mln

  53,2(1.4%)

  1,6 mln

  56,3(1.3%)

  1,7 mln

  60,8(1.3%)

  1,9 mln

  66,0(1.2%)

  1,8 mln

  64,3(1%)

  1,8 mln

  67,3(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  750,0 tys

  25,7(0.9%)

  668,4 tys

  23,1(0.7%)

  675,1 tys

  23,4(0.6%)

  693,6 tys

  24,2(0.6%)

  789,3 tys

  27,7(0.6%)

  819,7 tys

  29,0(0.5%)

  765,4 tys

  27,4(0.4%)

  701,8 tys

  25,6(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  632,1 tys

  21,7(0.8%)

  390,9 tys

  13,5(0.4%)

  315,3 tys

  10,9(0.3%)

  605,3 tys

  21,1(0.5%)

  392,6 tys

  13,8(0.3%)

  607,9 tys

  21,5(0.4%)

  659,0 tys

  23,6(0.4%)

  525,9 tys

  19,2(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  8,9 tys

  0,3(0%)

  65,6 tys

  2,3(0.1%)

  168,4 tys

  5,9(0.1%)

  559,8 tys

  19,6(0.4%)

  426,1 tys

  15,1(0.3%)

  396,1 tys

  14,2(0.2%)

  422,9 tys

  15,4(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  278,4 tys

  9,5(0.3%)

  392,2 tys

  13,6(0.4%)

  239,4 tys

  8,3(0.2%)

  278,6 tys

  9,7(0.2%)

  560,6 tys

  19,7(0.4%)

  268,7 tys

  9,5(0.2%)

  448,4 tys

  16,1(0.2%)

  371,7 tys

  13,5(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  473,5 tys

  16,2(0.6%)

  1,5 mln

  50,7(1.5%)

  596,0 tys

  20,7(0.6%)

  147,6 tys

  5,1(0.1%)

  209,9 tys

  7,4(0.2%)

  323,5 tys

  11,5(0.2%)

  304,8 tys

  10,9(0.2%)

  337,4 tys

  12,3(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  468,9 tys

  16,1(0.6%)

  456,5 tys

  15,8(0.5%)

  489,1 tys

  17,0(0.5%)

  631,7 tys

  22,0(0.5%)

  1,8 mln

  64,1(1.4%)

  1,4 mln

  50,4(0.9%)

  544,9 tys

  19,5(0.3%)

  220,1 tys

  8,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  63,8 tys

  2,2(0.1%)

  159,3 tys

  5,5(0.2%)

  142,8 tys

  5,0(0.1%)

  81,2 tys

  2,8(0.1%)

  130,8 tys

  4,6(0.1%)

  82,9 tys

  2,9(0.1%)

  73,6 tys

  2,6(0%)

  63,8 tys

  2,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  15,3 tys

  0,5(0%)

  15,0 tys

  0,5(0%)

  15,8 tys

  0,5(0%)

  15,6 tys

  0,5(0%)

  15,1 tys

  0,5(0%)

  20,0 tys

  0,7(0%)

  22,0 tys

  0,8(0%)

  21,8 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  238,4 tys

  8,2(0.3%)

  240,8 tys

  8,3(0.2%)

  27,7 tys

  1,0(0%)

  6,0 tys

  0,2(0%)

  296,3 tys

  10,4(0.2%)

  244,2 tys

  8,7(0.2%)

  218,4 tys

  7,8(0.1%)

  5,6 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,6 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  13,9 tys

  0,5(0%)

  214,4 tys

  7,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  182,7 tys

  6,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łowiczu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łowicza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łowicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łowicza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  87,6 mln

  3,0 tys(100%)

  94,5 mln

  3,3 tys(100%)

  108,5 mln

  3,8 tys(100%)

  115,7 mln

  4,0 tys(100%)

  126,6 mln

  4,4 tys(100%)

  141,1 mln

  5,0 tys(100%)

  179,7 mln

  6,4 tys(100%)

  176,3 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  46,9 mln

  1,6 tys(53.6%)

  44,1 mln

  1,5 tys(46.7%)

  46,9 mln

  1,6 tys(43.3%)

  50,0 mln

  1,7 tys(43.2%)

  52,9 mln

  1,9 tys(41.8%)

  58,0 mln

  2,1 tys(41.1%)

  58,1 mln

  2,1 tys(32.3%)

  64,3 mln

  2,3 tys(36.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,0 mln

  581(19.4%)

  18,1 mln

  626(19.2%)

  18,8 mln

  654(17.4%)

  19,4 mln

  675(16.7%)

  20,3 mln

  711(16%)

  21,3 mln

  753(15.1%)

  25,9 mln

  930(14.4%)

  31,0 mln

  1,1 tys(17.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  288,6 tys

  9,9(0.3%)

  3,3 mln

  115(3.5%)

  2,9 mln

  101(2.7%)

  4,0 mln

  138(3.4%)

  3,6 mln

  128(2.9%)

  4,9 mln

  173(3.5%)

  35,7 mln

  1,3 tys(19.9%)

  22,5 mln

  822(12.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  8,1 mln

  278(9.3%)

  8,3 mln

  285(8.7%)

  8,8 mln

  305(8.1%)

  8,1 mln

  281(7%)

  8,6 mln

  300(6.8%)

  10,0 mln

  354(7.1%)

  9,8 mln

  353(5.5%)

  10,3 mln

  376(5.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,9 mln

  133(4.4%)

  4,2 mln

  144(4.4%)

  4,2 mln

  145(3.8%)

  3,3 mln

  117(2.9%)

  3,5 mln

  123(2.8%)

  4,3 mln

  153(3.1%)

  4,7 mln

  169(2.6%)

  4,6 mln

  167(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,1 mln

  278(9.3%)

  8,6 mln

  296(9.1%)

  21,9 mln

  759(20.2%)

  2,4 mln

  82,8(2.1%)

  2,5 mln

  87,1(2%)

  2,6 mln

  93,9(1.9%)

  2,8 mln

  101(1.6%)

  2,9 mln

  106(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  815,6 tys

  28,0(0.9%)

  4,0 mln

  139(4.2%)

  2,3 mln

  80,1(2.1%)

  2,1 mln

  73,5(1.8%)

  8,4 mln

  294(6.6%)

  3,3 mln

  117(2.3%)

  2,3 mln

  83,3(1.3%)

  2,6 mln

  94,8(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  688,9 tys

  23,6(0.8%)

  693,1 tys

  24,0(0.7%)

  690,1 tys

  24,0(0.6%)

  721,6 tys

  25,1(0.6%)

  752,2 tys

  26,4(0.6%)

  778,1 tys

  27,6(0.6%)

  821,2 tys

  29,4(0.5%)

  864,0 tys

  31,5(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  468,7 tys

  16,1(0.5%)

  652,7 tys

  22,6(0.7%)

  527,5 tys

  18,3(0.5%)

  485,8 tys

  16,9(0.4%)

  372,5 tys

  13,1(0.3%)

  1,1 mln

  39,4(0.8%)

  719,2 tys

  25,8(0.4%)

  535,6 tys

  19,5(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  527,3 tys

  18,1(0.6%)

  735,5 tys

  25,4(0.8%)

  694,8 tys

  24,1(0.6%)

  532,8 tys

  18,6(0.5%)

  514,8 tys

  18,1(0.4%)

  521,5 tys

  18,5(0.4%)

  541,8 tys

  19,4(0.3%)

  449,4 tys

  16,4(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  258,4 tys

  8,9(0.3%)

  1,1 mln

  38,3(1.2%)

  305,4 tys

  10,6(0.3%)

  97,1 tys

  3,4(0.1%)

  107,7 tys

  3,8(0.1%)

  340,9 tys

  12,1(0.2%)

  280,7 tys

  10,1(0.2%)

  202,2 tys

  7,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  282,5 tys

  9,7(0.3%)

  275,1 tys

  9,5(0.3%)

  291,1 tys

  10,1(0.3%)

  241,7 tys

  8,4(0.2%)

  245,1 tys

  8,6(0.2%)

  245,6 tys

  8,7(0.2%)

  193,3 tys

  6,9(0.1%)

  156,7 tys

  5,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,7 tys

  1,1(0%)

  300,4 tys

  10,6(0.2%)

  36,2 tys

  1,3(0%)

  38,1 tys

  1,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  24,3 tys

  0,8(0%)

  59,8 tys

  2,1(0.1%)

  82,1 tys

  2,9(0.1%)

  74,1 tys

  2,6(0.1%)

  76,1 tys

  2,7(0.1%)

  2,6 mln

  90,9(1.8%)

  184,1 tys

  6,6(0.1%)

  35,2 tys

  1,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  13,6 tys

  0,5(0%)

  13,6 tys

  0,5(0%)

  14,4 tys

  0,5(0%)

  14,4 tys

  0,5(0%)

  13,8 tys

  0,5(0%)

  18,8 tys

  0,7(0%)

  20,7 tys

  0,7(0%)

  20,4 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  238,4 tys

  8,2(0.3%)

  240,8 tys

  8,3(0.3%)

  27,7 tys

  1,0(0%)

  6,0 tys

  0,2(0%)

  296,3 tys

  10,4(0.2%)

  244,2 tys

  8,7(0.2%)

  218,4 tys

  7,8(0.1%)

  5,6 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,4(0%)

  8,2 tys

  0,3(0%)

  6,2 tys

  0,2(0%)

  5,4 tys

  0,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,0 tys

  0,2(0%)

  600

  0,0(0%)

  760

  0,0(0%)

  41,4 tys

  1,4(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  6,1 tys

  0,2(0%)

  98,4

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  143,6 tys

  5,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  125,9 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,6 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  23,3 tys

  0,8(0%)

  13,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łowicz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 772 mieszkańców Łowicza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 815 kobiet oraz 2 957 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 24,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,3% mieszkańców Łowicza, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 15,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Łowicza mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łowiczu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,5%) oraz średnie zawodowe (22,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,0%) oraz średnie zawodowe (27,0%).

  W roku 2021 w Łowiczu mieściło się 10 przedszkoli, w których do 55 oddziałów uczęszczało 1 090 dzieci (524 dziewczynki oraz 566 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Łowiczu mieściło się 7 przedszkoli, w których do 29 oddziałów uczęszczało 713 dzieci (385 dziewczynek oraz 328 chłopców). Dostępnych było 710 miejsc.

  17,4% mieszkańców Łowicza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 079 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,64 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 8 szkół podstawowych, w których w 146 oddziałach uczyło się 2 539 uczniów (1 235 kobiet oraz 1 304 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Łowiczu placówkę miało 7 szkół podstawowych, w których w 82 oddziałach uczyło się 1 821 uczniów (886 kobiet oraz 935 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 29,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,4 uczniów.

  W Łowiczu znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 48 oddziałach uczyło się 1 217 uczniów (773 kobiety oraz 444 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 334 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Łowiczu placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 54 oddziałach uczyło się 1 463 uczniów (877 kobiet oraz 586 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 449 absolwentów.

  W Łowiczu znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 18 oddziałach uczyło się 324 uczniów (96 kobiet oraz 228 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 16,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,4 uczniów. 18,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,7% mieszkańców Łowicza w wieku potencjalnej nauki (22,9% kobiet i 22,5% mężczyzn).

 • 19,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,2%
  łódzkie
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Łowicz
  36,9%
  Województwo
  36,4%
  Kraj
  35,2%
 • 37,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,9%
  łódzkie
  12,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  24,6%
  łódzkie
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 22,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,3%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 16,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,9%
  woj. łódzkie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  15,6%
  woj. łódzkie
  14,2%
  Polska
  12,3%
 • 16,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Łowicz
  3,2%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1079 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 079,0
  łódzkie
  905,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,64 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,64
  woj. łódzkie
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 10Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 55 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 165 Miejsca
  (rok 2018)
 • 15 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Łowicz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 090 Dzieci
 • 524 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 566 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,1%
  51,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 245 3 lata
 • 245
 • 268 4 lata
 • 268
 • 282 5 lata
 • 282
 • 258 6 lat
 • 258
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 125 3 lata
 • 125
 • 125 4 lata
 • 125
 • 134 5 lata
 • 134
 • 127 6 lat
 • 127
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 120 3 lata
 • 120
 • 143 4 lata
 • 143
 • 148 5 lata
 • 148
 • 131 6 lat
 • 131
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • 84 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 93,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 93,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łowiczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łowiczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 1 w Łowiczu
  Publiczne
  46 837-90-51
  ul. Ułańska 1
  99-490 Łowicz
  615016
  Przedszkole Nr 2 wŁowiczu
  Publiczne
  46 837-40-07
  ul. Starzyńskiego 5s
  99-400 Łowicz
  614917
  Przedszkole nr 3
  Publiczne
  46 837-37-63
  ul. 3 MAJA 4
  99-400 Łowicz
  512513
  Przedszkole nr 5 wŁOWICZU
  Publiczne
  46 837-38-99
  ul. CHEŁMOŃSKIEGO 4
  99-400 Łowicz
  512514
  Przedszkole Integracyjne Nr 10 w Łowiczu
  Publiczne
  46 837-53-03
  46 837-53-03
  ul. Księżacka 26
  99-400 Łowicz
  510022
  Przedszkole Nr 4 w Łowiczu
  Publiczne
  46 837-54-04
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 2
  99-400 Łowicz
  410010
  Przedszkole Nr 7 w Łowiczu (nie ma)
  Publiczne
  46 837-18-63
  46 837-18-63
  ul. Wiosenna 2
  99-400 Łowicz
  410010
  Prywatne Przedszkole przy sali zabaw Bajkoland w Łowiczu (nie ma)
  Niepubliczne
  72 229-34-61
  42 719-42-74
  ul. Os.Bratkowice 2
  99-400 Łowicz
  ---
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "TEREFERE"
  Niepubliczne
  46 837-20-04
  46 837-20-04
  ul. 3 Maja 3/5
  99-400 Łowicz
  ---
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE DIECEZJI ŁOWICKIEJ (IM. BŁ. BOLESŁAWA LAMENT)
  Niepubliczne
  46 837-62-18
  43 837-62-18
  ul. SEMINARYJNA 6 B
  99-400 Łowicz
  ---
 • Szkoły podstawowe w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Łowicz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 124 Oddziały
 • 2 488 Uczniowie
 • 1 218 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 270 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 282 Uczniowie w 1 klasie
 • 144 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 138 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 288 Absolwenci
 • 134 Kobiety
  (absolwenci)
 • 154 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22 Oddziały
 • 51 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Łowicz
  17,4
  woj. łódzkie
  16,5
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,4
 • 17,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,4
 • 20,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,1
 • 2,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,3
 •  
 • 198,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 161,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łowiczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łowiczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  46 837-37-85
  46 837-37-85
  ul. Kaliska 12
  99-400 Łowicz
  2147834
  Szkoła Podstawowa nr 2 im.Adama Mickiewicza w Łowiczu (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  46 837-57-04
  46 837-57-04
  ul. Adama Mickiewicza 1
  99-400 Łowicz
  1941435
  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łowiczu (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  46 837-36-94
  46 837-36-94
  ul. Stanisławskiego 31a
  99-400 Łowicz
  1431731
  Szkoła Podstawowa nr 3 im. kard. Karola Wojtyły - Papieża Polaka w Łowiczu (Karol Wojtyła)
  Publiczna
  46 837-37-03
  46 837-34-68
  ul. Grunwaldzka 9
  99-400 Łowicz
  13248-
  Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Łowiczu (Jan Paweł II)
  Publiczna
  46 837-73-87
  46 837-73-87
  ul. Młodzieżowa 15
  99-400 Łowicz
  12208-
  Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju
  Publiczna
  46 837-66-10
  46 837-66-10
  ul. Pijarska 2
  99-400 Łowicz
  718628
  SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA
  Publiczna
  46 837-57-12
  46 837-57-12
  ul. POWSTAŃCÓW 1863 12G-H
  99-400 Łowicz
  543-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Łowicz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 46 Oddziały
 • 1 172 Uczniowie
 • 758 Kobiety
  (uczniowie)
 • 414 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,7%
  35,3%
 • 291 Uczniowie w 1 klasie
 • 179 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 313 Absolwenci
 • 227 Kobiety
  (absolwenci)
 • 86 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 45 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 21 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Łowicz
  25,4
  łódzkie
  26,0
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 91,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 68,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Łowicz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 111 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 22 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,5%
  54,5%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  18,0
  Województwo
  19,3
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,0
 • 21,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 21,6
 • 5,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,5
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Łowiczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łowiczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T Kościuszki (T Kościuszko)
  Publiczne
  46 837-37-05
  46 837-37-05
  ul. Blich 10
  99-400 Łowicz
  22542-
  II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu (Mikołaj Kopernik)
  Publiczne
  46 830-08-98
  46 830-08-98
  ul. Ułańska 2
  99-400 Łowicz
  1335536
  I Liceum Ogólnokształcące (Józef Chełmoński)
  Publiczne
  46 837-42-00
  46 837-42-00
  ul. Bonifraterska 3
  99-400 Łowicz
  1232833
  Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu
  Publiczne
  46 837-05-87
  46 837-05-87
  ul. Powstańców 1863 r 12 D
  99-400 Łowicz
  14321-
  IV LO (WŁADYSŁAW GRABSKI)
  Publiczne
  46 837-49-49
  46 837-49-49
  ul. KALISKA 5A
  99-400 Łowicz
  10304-
  TECHNIKUM NR 4 (WŁADYSŁAW GRABSKI)
  Publiczne
  46 837-49-49
  46 837-49-49
  ul. KALISKA 5A
  99-400 Łowicz
  10284-
  Technikum nr 1
  Publiczne
  46 837-42-01
  46 837-42-01
  ul. Podrzeczna 30
  99-400 Łowicz
  11219-
  Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu
  Publiczne
  46 837-66-10
  46 837-66-10
  ul. Pijarska 2
  99-400 Łowicz
  916332
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr1
  Publiczna
  46 837-42-01
  46 837-42-01
  ul. Podrzeczna 30
  99-400 Łowicz
  6143-
  Łowicka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Łowiczu
  Publiczna
  46 837-58-85
  46 837-50-27
  ul. UŁAŃSKA 2
  99-400 Łowicz
  4104-
  Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
  Publiczna
  46 837-58-85
  46 837-50-27
  ul. UŁAŃSKA 2
  99-400 Łowicz
  497-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T Kościuszki (T Kościuszko)
  Publiczna
  46 837-37-05
  46 837-37-05
  ul. Blich 10
  99-400 Łowicz
  362-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (T Kościuszko)
  Publiczna
  46 837-37-05
  46 837-37-05
  ul. Blich 10
  99-400 Łowicz
  358-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu
  Publiczna
  46 837-05-87
  46 837-05-87
  ul. Powstańców 1863 r. 12 D
  99-400 Łowicz
  344-
  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (T Kościuszko)
  Publiczne
  46 837-37-05
  46 837-37-05
  ul. Blich 10
  99-400 Łowicz
  235-
 • Edukacyjne grupy wieku w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łowicz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łowicz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łowicz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łowicz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, Pomniki Historii, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Łowiczu

 • Według danych GUS z 2021 roku w Łowiczu znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 30)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Łowiczu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Łowiczu: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Łowiczu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 50 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 52 (uczestnicy: 4 708)
  • seanse filmowe: 9 (uczestnicy: 136)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 1 100)
  • koncerty: 20 (uczestnicy: 2 752)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 50)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 20)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 50)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 70)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 40)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 100)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 80)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Łowiczu działało 1 kino posiadające 2 sale z 185 miejscami na widowni. Odbyło się 1 238 seansów, na które przyszło 17 944 widzów, w tym 421 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 963 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Łowiczu działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 33 390 zwiedzających, co daje 12 060 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Łowiczu działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 58 225 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 15 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 76 314 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 43
  • dostępne dla czytelników: 19
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 19
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3
  Według danych z 2021 w Łowiczu działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 30 730 wolumenów w tym ziobry specjalne: 376. Odnotowano 996 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 54 647 wolumenów. Odnotowano 1 565 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Łowiczu działało 14 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 600 członków. Zarejestrowano 847 ćwiczących (mężczyźni: 691, kobiety: 156, chłopcy do lat 18: 550, dziewczęta do lat 18: 145). Aktywnych było 21 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (28), instruktora sportowego (17).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Łowiczu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Łowiczu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Łowicza znajduje się 112 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Łowiczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zespół sakralny i sepulkralny Łowicz - Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pannydnia 2012-10-22
  • Zamek Łowicz, st.21 ze średniowieczadnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 574 z 1967-08-19
  • Kościół z 1. poł. XVII w. (ul. aleja Henryka Sienkiewicza 1)dnia 1946-06-02, wykaz dokumentów: 103-VI-12 z 1946-06-02; KL.III-52/32/61 z 1961-03-16; 127 z 1967-08-18
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 34)dnia 1946-06-02, wykaz dokumentów: 104-VI-13 z 1946-06-02; KL.III-52/31/61 z 1961-03-16; 138 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XVII w. (ul. Zduńska 42)dnia 1946-06-02, wykaz dokumentów: 105-VI-14 z 1946-06-02; KL.III-52/30/61 z 1961-03-17; 141 z 1967-08-18
  • Klasztor z poł. XVII w. (ul. aleja Henryka Sienkiewicza 17)dnia 1946-06-02, wykaz dokumentów: 107-VI-16 z 1946-06-02; KL.III-52/28/61 z 1961-03-17; 129 z 1967-08-18
  • Klasztor z XVII w. (ul. plac Stary Rynek 5/7)dnia 1946-06-02, wykaz dokumentów: 108-VI-17 z 1946-06-02; KL.III-52/27/61 z 1961-03-17; 144 z 1967-08-18
  • Kościół z XV w.dnia 1946-06-02, wykaz dokumentów: 110-VI-19 z 1946-06-02; KL.III-52/21/61 z 1961-03-18; 123 z 1967-07-18
  • Kościół z 2. poł. XVII w. (ul. Zduńska 1)dnia 1946-06-02, wykaz dokumentów: 6/18 z 1946-06-02; KL.III-52/26/61 z 1961-03-17; 130 z 1967-08-18
  • Kościół z poł. XVII w. (ul. aleja Henryka Sienkiewicza 13/15)dnia 1946-06-15, wykaz dokumentów: 106-VI-15 z 1946-06-15; KL.III-52/29/61 z 1961-03-17; 128 z 1967-08-18
  • Ratusz z 1825 - 1828 (ul. plac Stary Rynek 1)dnia 1947-03-05, wykaz dokumentów: 536-VI-34 z 1947-03-05; 131 z 1967-08-18
  • Klasztor z końca XV w. (ul. Stanisława Stanisławskiego 31)dnia 1947-03-06, wykaz dokumentów: 111-VI-20 z 1947-03-06; KL.III-52/24/61 z 1961-03-18; 568 z 1967-08-18
  • Dzwonnica z XVIII w. (ul. plac Stary Rynek 21/23)dnia 1947-03-06, wykaz dokumentów: 112-VI-21 z 1947-03-06; KL.III-52/22/61 z 1961-03-18; 124 z 1967-08-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XVIII w. (ul. plac Stary Rynek 24/30C)dnia 1947-03-06, wykaz dokumentów: 113-VI-22 z 1947-03-06; KL.III-52/23/61 z 1961-02-18; 135 z 1967-08-18
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 13)dnia 1947-03-06, wykaz dokumentów: 114-VI-23 z 1947-03-06; KL.III-52/25/61 z 1961-03-18; 136 z 1967-08-21
  • Kanonia z XVI w. (ul. plac Stary Rynek 18)dnia 1947-03-06, wykaz dokumentów: 115-VI-24 z 1947-03-06; KL.III-52/20/61 z 1961-03-18; 134 z 1967-08-21
  • Kościół z 2. poł. XVI w. (ul. Stanisława Stanisławskiego 31)dnia 1947-03-06, wykaz dokumentów: 542-VI-40 z 1947-03-06; KL.III-52/24/61 z 1961-03-18; 126 z 1967-08-18
  • Pałac z 1822 - 1824 (ul. Pałacowa 6)dnia 1947-03-06, wykaz dokumentów: 543-VI-41 z 1947-03-06; 133 z 1967-08-19
  • Park z 1822 - 1824dnia 1948-11-08, wykaz dokumentów: 207/P-VI-5 z 1948-11-08; 471 z 1978-09-16; 794A z 1990-05-09
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. plac Przy Rynek 17)dnia 1952-03-22, wykaz dokumentów: 572-VI-49 z 1952-03-22; 142 z 1967-08-24
  • Kamienica z pocz. XIX w. (ul. Podrzeczna 5)dnia 1952-03-22, wykaz dokumentów: 573-VI-50 z 1952-03-22
  • Kościół z pocz. XV w. (ul. Długa 1)dnia 1961-03-16, wykaz dokumentów: 102-VI-11 z 1961-03-16; KL.III-52/33/61 z 1961-03-16; 125 z 1967-08-18
  • Poczta z 1829 r. (ul. 3 Maja 13)dnia 1967-08-18, wykaz dokumentów: 132 z 1967-08-18
  • Zespół - poczta z 1829 r. (ul. 3 Maja 13)dnia 1967-08-18, wykaz dokumentów: 132 z 1967-08-18; 698 z 1967-09-28; 699 z 1967-09-28
  • Brama z poł. XVII w.dnia 1967-08-18, wykaz dokumentów: 567 z 1967-08-18
  • Kościół z 2. poł. XVII w. (ul. Podrzeczna 18)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 569 z 1967-08-19
  • Klasztor z 2. poł. XVII w.dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 570 z 1967-08-19
  • Kaplica z 1848 r. (ul. Tuszewska 2)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 571 z 1967-08-19
  • Kościół z 1838 - 1839 (ul. Podrzeczna 17)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 572 z 1967-08-19
  • Dzwonnica z 1. poł. XIX w.dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 573 z 1967-08-19
  • Zamek z 2. poł. XIV w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 574 z 1967-08-19
  • Wieża obronna z 1822 - 1824dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 575 z 1967-08-19
  • Kaplica z 1822 - 1824 (ul. Pałacowa 6)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 576 z 1967-08-19
  • Domek dozorcy z 1822 - 1824 (ul. Pałacowa 6)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 577 z 1967-08-19
  • Szpital z 1827 r. (ul. Stanisława Stanisławskiego 30a)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 578 z 1967-08-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. plac Stary Rynek 2)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 579 z 1967-08-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. plac Stary Rynek 3)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 580 z 1967-08-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. plac Stary Rynek 12)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 581 z 1967-08-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVI/XVII w. (ul. plac Stary Rynek 14)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 582 z 1967-08-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVI/XVII w. (ul. plac Stary Rynek 15)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 583 z 1967-08-21
  • Kanonia z 1. poł. XVII w. (ul. plac Stary Rynek 19)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 584 z 1967-08-21
  • Kanonia z 1. poł. XVII w. (ul. plac Stary Rynek 19)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 585 z 1967-08-21
  • Kanonia z 1. poł. XVII w. (ul. plac Stary Rynek 20)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 586 z 1967-08-21
  • Kanonia z XVI w. (ul. plac Stary Rynek 20)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 587 z 1967-08-21
  • Kanonia z końca XVII w. (ul. plac Stary Rynek 24/30A)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 589 z 1967-08-21
  • Kanonia z 1. poł. XVII w. (ul. plac Stary Rynek 24/30E)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 590 z 1967-08-21
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 1)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 591 z 1967-08-21
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 2)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 592 z 1967-08-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 3)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 593 z 1967-08-21
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 6)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 594 z 1967-08-21
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 9)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 595 z 1967-08-21
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 33)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 137 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 35)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 139 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 36)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 140 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Zduńska 41)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 143 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. plac Nowy Rynek 17)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 596 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 25)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 597 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. plac Nowy Rynek 30)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 598 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. plac Nowy Rynek 32)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 599 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Zduńska 22)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 601 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Zduńska 27)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 602 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Zduńska 29)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 603 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Zduńska 34)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 604 z 1967-08-22
  • Oficyna mieszkalna z XIX w. (ul. Zduńska 34)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 605 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Zduńska 56)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 606 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Podrzeczna 14)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 607 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Podrzeczna 18)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 608 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Podrzeczna 22)dnia 1967-08-24, wykaz dokumentów: 609 z 1967-08-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Świętojańska 1/3)dnia 1967-08-24, wykaz dokumentów: 610 z 1967-08-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Świętojańska 5/7)dnia 1967-08-24, wykaz dokumentów: 611 z 1967-08-24
  • Wozownia z pocz. XIX w. (ul. 3 Maja 13)dnia 1967-09-28, wykaz dokumentów: 698 z 1967-09-28
  • Stajnia z pocz. XIX w. (ul. 3 Maja 13)dnia 1967-09-28, wykaz dokumentów: 699 z 1967-09-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. aleja Henryka Sienkiewicza 27)dnia 1972-04-12, wykaz dokumentów: 1094 z 1972-04-12
  • Park (data nieznana)dnia 1974-06-14, wykaz dokumentów: 1158 z 1974-06-14; brak numeru z 1995-09-25
  • Skwer z 1924 - 1925dnia 1978-09-16, wykaz dokumentów: 472 z 1978-09-16
  • Ogród z 1886 r.dnia 1978-09-16, wykaz dokumentów: 473 z 1978-09-16; brak numeru z 2012-06-05; brak numeru z 2013-02-05
  • Park z 1932 r.dnia 1978-09-16, wykaz dokumentów: 474 z 1978-09-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1908 r. (ul. Zduńska 4)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 622 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Zduńska 12)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 623 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Zduńska 14)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 624 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Zduńska 18)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 625 z 1983-09-29; brak numeru z 2013-08-30
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Zduńska 23)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 626 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1872 r. (ul. Zduńska 25)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 627 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Zduńska 24)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 628 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1827 r. (ul. Zduńska 28)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 629 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Zduńska 32)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 630 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Zduńska 35)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 631 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Zduńska 36)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 632 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Ciemna 9)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 633 z 1983-09-29
  • Magazyn z 1925 r. (ul. Blich 10)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 634 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Blich 10)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 634 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Blich 10)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 634 z 1983-09-29
  • Obora z 1925 r. (ul. Blich 10)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 634 z 1983-09-29
  • Stajnia z 1925 r. (ul. Blich 10)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 634 z 1983-09-29; brak numeru z 2012-07-25
  • Zespół - szkoła z 1925 r. (ul. Blich 10)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 634 z 1983-09-29; brak numeru z 2012-07-25
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 10)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 635 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. plac Nowy Rynek 19)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 636 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 12)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 637 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XVII w. (ul. plac Stary Rynek 10)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 638 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XVII w. (ul. plac Stary Rynek 11)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 639 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVIII w. (ul. plac Stary Rynek 13)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 640 z 1983-09-29
  • Hotel z końca XVIII w. (ul. 3 Maja 12)dnia 1988-02-27, wykaz dokumentów: 787A z 1988-02-27
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1823 r.dnia 1991-11-20, wykaz dokumentów: 803A z 1991-11-20
  • Cmentarz ewangelicki z 1841 r.dnia 1991-11-20, wykaz dokumentów: 808A z 1991-11-20
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1843 r.dnia 1991-11-22, wykaz dokumentów: 809A z 1991-11-22
  • Cmentarz żydowski z 1. poł. XIX w.dnia 1992-03-20, wykaz dokumentów: 875A z 1992-03-20
  • Miasto z XII - XXdnia 1993-05-20, wykaz dokumentów: 933A z 1993-05-20
  • Piwnica z XVII w.dnia 1993-10-25, wykaz dokumentów: 934A z 1993-10-25
  • Ogród z XVII w.dnia 1993-10-25, wykaz dokumentów: 934A z 1993-10-25
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1404 r.dnia 1995-08-24, wykaz dokumentów: 996A z 1995-08-24
  • Kamienica z poł. XIX w. (ul. Podrzeczna 2)dnia 1998-09-23, wykaz dokumentów: 1006A z 1998-09-23
  • Kościół z 1907 - 1910 (ul. aleja Henryka Sienkiewicza 3)dnia 2002-04-15, wykaz dokumentów: A/3 z 2002-04-15
 • Formy ochrony przyrody w Łowiczu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Łowicza znajduje się 9 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Łowiczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Warszawsko-Berlińska zajmuje powierzchnię 36 650 ha. Przedmiotem ochrony Obszaru jest zachowanie walorów przyrodniczych części pradoliny powstałej w okresie plejstoceńskim łączącej dolinę Wisły z doliną Warty. Wyznaczony Obszar wchodzi w skład sieci obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych. Obszar Chronionego Krajobrazu został wyznaczony na terenach już istniejących Obszarów: - Bolimowsko Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki (dot. gm. Bolimów Nieborów) oraz Doliny Bzury (gm. Bielawy Domaniewice Zduny Łowicz) które wyznaczył Wojewoda Skierniewicki rozporządzeniem Nr 36 z dnia 28 lipca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 18 poz. 113) - Pradolina Warszawsko Berlińska – rozporządzenie Nr 16/98 Wojewody Płockiego z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie dostosowania uchwały Nr 163/XXV/88 wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku w sprawie ochrony krajobrazu w województwie płockim do wymagań ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody ( gm: Łęczyca Witonia Góra Św. Małgorzaty Krzyżanów Piątek Bedlno m. Łęczyca). W celu uzyskania ciągłości obszarów chronionych postanowiono dodatkowo objąć ochroną część Pradoliny na wschód od Łowicza do granicy z województwem mazowieckim oraz w zachodniej części (obszary położone na terenie gmin: Wartkowice Świnice Warckie Grabów i Uniejów)., Data ustanowienia: 1988-01-01, Powierzchnia: 36650.0 ha
  • Pradolina Bzury-Neru - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 21886.17 ha
  • Pradolina Warszawsko-Berlińska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 23412.42 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-11-01, Opis granicy: Rośnie na terenie cmentarza przy ul. Blich 8
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-11-01, Opis granicy: Rośnie na terenie cmentarza przy ul. Topolowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-11-01, Opis granicy: Rośnie na terenie cmentarza przy ul. Listopadowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-03-26, Opis granicy: Rośnie przy ul. Blich 10 a na terenie ZSP Nr 2 RCKU im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu dz. Nr 1376
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-03-26, Opis granicy: ul. Starzyńskiego dz. Nr 2335/21
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-03-26, Opis granicy: rośnie 50 m na zachód od mostu na ul. Mostowej przy wale w kierunku obwodnicyul. Starzyńskiego dz. Nr 2335/21

Łowicz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 18 wypadków drogowych w Łowiczu odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 19 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 65,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 7,2 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Łowiczu znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 25 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 25 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łowickiego.

  Powiat łowicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Łowiczu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 18 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 19 Ranni
  (rok 2021)
 • 4 Lekko ranni
 • 15 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Łowiczu w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 65,01 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  65,0
  łódzkie
  95,4
  Cały kraj
  59,9
 • 7,22 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  7,2
  Województwo
  7,9
  Kraj
  5,9
 • 68,62 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  68,6
  łódzkie
  114,3
  Kraj
  69,4
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Łowicz
  11,1
  Województwo
  8,3
  Cały kraj
  9,8
 • 105,56 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Łowicz
  105,6
  woj. łódzkie
  119,8
  Cały kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Łowiczu w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 5 807,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  5 807,0 km
  woj. łódzkie
  573,4 km
  Kraj
  591,9 km
 • 5,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Łowicz
  5,0 km
  Województwo
  4,3 km
  Kraj
  4,9 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 25 Liczba licencji na taksówki
 • 25 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Łowicz przechodzi 6 dróg publicznych zaliczanych do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A2autostrada A2(Słubice - Rzepin - Torzym - Jordanowo - Trzciel - Nowy Tomyśl - Buk - Głuchowo - Poznań - Września - Słupca - Sługocin - Modła Królewska - Konin - Koło - Dąbie - Wartkowice - Emilia - Zgierz - Stryków - Łyszkowice - Łowicz - Skierniewice - Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki - Pruszków - Warszawa - Choszczówka Stojecka - Mińsk Mazowiecki - Jakubów - Kałuszyn)
  • DK 14droga krajowa nr 14( Łowicz - Jamno - Krępa - Domaniewice - Kadzielin - Głowno - Bratoszewice - Stryków - Sosnowiec Dolny - Łódź - Ksawerów - Pabianice)
  • DK 70droga krajowa nr 70( Łowicz - Bełchów - Mokra Prawa - Skierniewice - Pamiętna - Kamion - Wycześniak - Stary Łajszczew - Wola Pękoszewska - Zawady - Huta Zawadzka)
  • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
  • DW 584droga wojewódzka nr 584(Sanniki - Osmolin - Kiernozia - Czerniew - Karsznice Duże - Mastki - Marianka Duża - Goleńsko - Łowicz)
  • DW 703droga wojewódzka nr 703(Porczyny - Wyłazów - Truskawiec - Praga - Poddębice - Sworawa - Tur - Wartkowice - Chodów - Karkosy - Janków - Zduny - Wichrów - Wilczkowice Nad Szosą - Łęczyca - Marynki - Witaszewiczki - Nowy Gaj - Stawy - Piątek - Oszkowice - Brzozów - Bielawy - Piotrowice - Chruślin - Otolice - Łowicz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Łowicz przechodzi 5 linii kolejowych wykorzystywanych do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 3Linia kolejowa nr 3: Warszawa Zachodnia - Kunowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Warszawa Ursus Północny - Warszawa Gołąbki - Ożarów Mazowiecki - Płochocin - Błonie - Witanów - Boża Wola - Seroki - Teresin Niepokalanów - Piasecznica - Sochaczew - Kornelin - Leonów - Kęszyce - Jasionna Łowicka - Bednary - Mysłaków -Łowicz Główny - Niedźwiada Łowicka - Jackowice - Zosinów - Żychlin - Złotniki Kutnowskie - Stara Wieś - Sklęczki - Kutno - Nowe Kutnowskie - Krzewie - Turzynów - Kłodawa - Barłogi - Koło - Budki Nowe - Kramsk - Konin - Konin Zachód - Kawnice - Spławie - Cienin Kościelny - Cienin - Słupca - Strzałkowo - Wólka - Otoczna - Gutowo Wielkopolskie - Podstolice - Nekla - Gułtowy - Kostrzyn Wielkopolski - Paczkowo - Swarzędz - Poznań Antoninek - Poznań Wschód - Poznań Garbary - Poznań Główny - Poznań Górczyn - Poznań Junikowo - Palędzie - Dopiewo - Otusz - Buk - Wojnowice Wielkopolskie - Opalenica - Porażyn - Sątopy - Nowy Tomyśl - Jastrzębsko - Chrośnica - Zbąszyń - Zbąszynek - Szczaniec - Kupienino - Świebodzin - Wilkowo Świebodzińskie - Mostki - Toporów - Drzewce - Torzym - Boczów - Rzepin - Kunowice - Słubice)
  • LK 11Linia kolejowa nr 11: Skierniewice - Łowicz Główny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Skierniewice - Mokra - Sierakowice Skierniewickie - Bełchów - Bobrowniki -Łowicz Główny)
  • LK 15Linia kolejowa nr 15: Bednary - Łódź Kaliska [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Bednary -Łowicz Przedmieście - Grudze - Domaniewice - Domaniewice Centrum - Kamień Łowicki - Głowno - Bratoszewice - Stryków - Swędów - Glinnik - Glinnik Wieś - Smardzew - Zgierz - Łódź Radogoszcz Zachód - Łódź Żabieniec - Łódź Kaliska)
  • LK 531Linia kolejowa nr 531: Łowicz Główny ŁG1 - Łowicz Przedmieście [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łowicz Przedmieście)
  • LK 532Linia kolejowa nr 532: Łowicz Główny - Łowicz Przedmieście [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łowicz Główny -Łowicz Przedmieście)