Łowicz w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Łowicz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łowicz to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu łowickiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Łowicz.
 • 26 247 Liczba mieszkańców
 • 23,4 km² Powierzchnia
 • 1 120,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XII wiek Data założenia
 • ok. 1298 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 46 Numer kierunkowy
 • ELC Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Jan Kaliński Burmistrz miasta
Łowicz na mapie
Identyfikatory
 • 19.945452.1068 Współrzędne GPS
 • 1005011 TERYT (TERC)
 • 0977031 SIMC
Herb miasta Łowicz
Łowicz herb
Flaga miasta Łowicz
Łowicz flaga

Jak Łowicz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Łowicz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Łowicz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Łowicz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
19Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
40Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
43Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
48Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
55Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
57Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
92Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
104Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
111Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
111Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
115Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
132Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
135Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
146Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
159Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
164Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
166Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
172Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
177Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
180Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
189Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
193Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
226Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce

Łowicz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
99-400Poczta Łowicz 001, ul. 3 Maja 13
99-401Poczta Łowicz 003, Osiedle Kostka 12
99-402Poczta Łowicz 004, ul. Zduńska 47

Łowicz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łowiczu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Łowiczu aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Łowiczu
(46) 837-65-05
(46) 837-97-66
Józefa Chełmońskiego 2
99-400 Łowicz
ZUS Inspektorat w Łowiczu (podlega pod: ZUS I Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00/7.30 - 15.00/15.30, Wt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Śr: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Cz: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Pt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kaliska 8
99-400 Łowicz
Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łowiczu
(46) 830-20-81
ul. Jana Pawła II 173/175
99-400 Łowicz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu
ul. Starościńska 1, (46)837-03-47
99-400 Łowicz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
(46) 837 - 55 - 78, 837 - 52 - 88
ul. Starościńska 5a
99-400 Łowicz
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Łowicz
(46) 830-25-50
ul. Seminaryjna 4
99-400 Łowicz
Komenda Powiatowa PSP w Łowiczu
(46) 830-25-70,71
ul. Seminaryjna 4
99-400 Łowicz
Ochotnicza Straż Pożarna KSRG Łowicz
ul. Floriana
99-400 Łowicz
Urząd Miejski w Łowiczu
(46) 830-91-51
(46) 830-91-60
ul. Stary Rynek 1
99-400 Łowicz
Starostwo Powiatowe w Łowiczu
(46) 837-59-02
(46) 837-50-15
ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

Łowicz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Łowicz jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 26 247, z czego 53,4% stanowią kobiety, a 46,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 14,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Łowicza zawarli w 2022 roku 108 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,2% mieszkańców Łowicza jest stanu wolnego, 56,0% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,0% to wdowy/wdowcy.

  Łowicz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -186. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,05 na 1000 mieszkańców Łowicza. W 2022 roku urodziło się 199 dzieci, w tym 47,2% dziewczynek i 52,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 386 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,2% zgonów w Łowiczu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,7% zgonów w Łowiczu były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łowicza przypada 14.59 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 118 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 291 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łowicza -173. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 18 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -16.

  56,3% mieszkańców Łowicza jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łowicza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 247 Liczba mieszkańców
 • 14 004 Kobiety
 • 12 243 Mężczyźni
 • 53,4%
  46,6%
 • 114 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 114 kobiet)
 • 87 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 87 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łowiczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łowiczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łowiczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łowicza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,0 lat
  woj. łódzkie
  43,4 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 46,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łowicz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łowicza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łowicz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łowicz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łowicz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,2% Kawalerowie/Panny
 • Łowicz
  26,4%
  Województwo
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,1% Kobiety
  (Panny)
 • 32,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,1%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Cały kraj
  54,0%
 • 54,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,0% Wdowcy/Wdowy
 • Łowicz
  10,7%
  Województwo
  10,0%
  Kraj
  8,5%
 • 17,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,1%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Tutaj
  0,8%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łowiczu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,1
  woj. łódzkie
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  woj. łódzkie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 108 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łowiczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -186 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -110 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -76 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,05 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Łowicz
  -7,1
  woj. łódzkie
  -6,4
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łowiczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łowiczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łowiczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łowiczu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 199 Urodzenia żywe
 • 94 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 105 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,2%
  52,8%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Łowicz
  7,5
  łódzkie
  7,6
  Cała Polska
  8,1
 • 35,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,7
  Województwo
  34,6
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 94 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 94
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 386 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 315 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 451 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 386 g
  Województwo
  3 354 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 180 Waga 3500g - 3999g
 • 180
 • 224 Waga 3000g - 3499g
 • 224
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Łowicz
  1,35
  woj. łódzkie
  1,28
  Cały kraj
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  łódzkie
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Łowicz
  0,55
  Województwo
  0,54
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Łowiczu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 385 Zgony
 • 204 Kobiety
  (Zgony)
 • 181 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,0%
  47,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 14,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,6
  łódzkie
  14,0
  Kraj
  11,9
 • 182,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  182,4
  woj. łódzkie
  183,7
  Cała Polska
  147,0
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,7
  woj. łódzkie
  4,0
  Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,4
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łowickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  30,2%
  woj. łódzkie
  29,3%
  Cała Polska
  34,8%
 • 16,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  16,7%
  woj. łódzkie
  18,5%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,2%
  łódzkie
  6,3%
  Polska
  5,4%
 • 235 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  13,0
  Cały kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  75,7
  Kraj
  74,4
 • 266,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Łowicz
  266,4
  Województwo
  293,1
  Kraj
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,5
  Cała Polska
  246,5
 • 482,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 531,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 430,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  482,4
  woj. łódzkie
  463,6
  Cały kraj
  475,8
 • 43,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 59,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Łowicz
  43,2
  łódzkie
  63,6
  Cały kraj
  70,6
 • 20,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  20,5
  łódzkie
  36,5
  Polska
  32,6
 • 5,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Łowicz
  5,1
  woj. łódzkie
  7,0
  Kraj
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  łódzkie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 118 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 66 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 52 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 291 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 147 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 144 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -189 Saldo migracji
 • -86 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -103 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -173 Saldo migracji wewnętrznych
 • -81 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -92 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -16 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łowiczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łowicz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łowicz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łowiczu oddano do użytku 18 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,69 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Łowiczu to 11 683 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 445 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Łowiczu to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Łowiczu to 165,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,04% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,99% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,16% mieszkań posiada łazienkę, 87,33% korzysta z centralnego ogrzewania, a 13,06% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łowickiego.

  Powiat łowicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 683 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 445,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  445,10
  Województwo
  445,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Łowicz
  69,20 m2
  woj. łódzkie
  71,80 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 30,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Łowicz
  30,80 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,81 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,81
  woj. łódzkie
  3,68
  Kraj
  3,83
 • 2,25 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Łowicz
  2,25
  Województwo
  2,24
  Cała Polska
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,59
  łódzkie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 18 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,69 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,69
  łódzkie
  5,58
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 102 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,67
  łódzkie
  3,80
  Cała Polska
  3,89
 • 3,89 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,89
  woj. łódzkie
  21,24
  Cały kraj
  24,56
 • 2 974 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 165,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  165,2 m2
  Województwo
  93,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,11 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Łowicz
  0,11 m2
  łódzkie
  0,52 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,04%
  Województwo
  96,72%
  Cała Polska
  97,71%
 • 96,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Łowicz
  96,99%
  łódzkie
  92,36%
  Kraj
  95,10%
 • 96,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,16%
  łódzkie
  89,76%
  Cała Polska
  93,66%
 • 87,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Łowicz
  87,33%
  Województwo
  82,06%
  Polska
  85,62%
 • 13,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Łowicz
  13,06%
  woj. łódzkie
  46,57%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Łowicz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Łowiczu na 1000 mieszkańców pracuje 407osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Łowiczu wynosiło w 2022 roku 5,2% (5,2% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łowiczu wynosiło 5 395,60 PLN, co odpowiada 80.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Łowicza 1 447 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 423 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -24.

  34,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Łowicza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,3% w przemyśle i budownictwie, a 16,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 407 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  407,0
  Województwo
  422,0
  Cały kraj
  402,0
 • 5,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,2% Kobiety
 • 5,2% Mężczyźni
 • Miasto
  5,2%
  woj. łódzkie
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łowiczu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łowiczu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łowiczu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 396 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 396 PLN
  Województwo
  6 211 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łowiczu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 447 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 423 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -24 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,98 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 34,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 39,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,3% Przemysł i budownictwo
 • 19,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,9% Pozostałe
 • 33,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łowiczu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,3% W wieku produkcyjnym
 • 50,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łowicz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 77,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Łowicz
  77,5
  woj. łódzkie
  72,7
  Kraj
  69,0
 • 47,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Łowicz
  47,9
  woj. łódzkie
  43,1
  Kraj
  38,2
 • 161,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  161,4
  Województwo
  145,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łowicz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Łowiczu w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 938 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 196 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 189 nowych podmiotów, a 166 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (314) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (169) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (429) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (107) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Łowiczu najwięcej (246) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 808) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (30) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,3% (597) podmiotów, a 78,7% (2 311) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Łowiczu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.8%) oraz Budownictwo (15.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 938 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 30 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 597 Przemysł i budownictwo
 • 2 311 Pozostała działalność
 • 189 Podmioty nowo zarejestrowane w Łowiczu w 2022 roku
 • 166 Podmioty wyrejestrowane w Łowiczu w 2022 roku
 • 2 196 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 808 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 808
 • 93 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 93
 • 32 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 32
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 933 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 933
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 Spółdzielnie ogółem
 • 14
 • 175 Spółki handlowe ogółem
 • 175
 • 13  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 142  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 142
 • 13    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 246 Spółki cywilne ogółem
 • 246
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 196 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 545 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 545
 • 334 Budownictwo
 • 334
 • 248 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 248
 • 194 Transport i gospodarka magazynowa
 • 194
 • 179 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 179
 • 167 Przetwórstwo przemysłowe
 • 167
 • 108 Pozostała działalność
 • 108
 • 80 Informacja i komunikacja
 • 80
 • 72 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 72
 • 70 Edukacja
 • 70
 • 57 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 57
 • 57 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 57
 • 31 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 31
 • 28 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 28
 • 22 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łowicz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łowiczu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 645 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,49 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Łowiczu wynosi 79,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łowicza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 12,85 (wykrywalność 88%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,82 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 7,32 (44%), drogowe - 1,98 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łowicza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łowicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 645 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 645
 • 232 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 232
 • 338 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 338
 • 52 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 52
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 193 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 193
 • 24,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  24,49
  łódzkie
  19,38
  Cała Polska
  22,81
 • 8,82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Łowicz
  8,82
  łódzkie
  11,45
  Polska
  12,98
 • 12,85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,85
  Województwo
  5,35
  Cała Polska
  6,99
 • 1,98 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,98
  Województwo
  1,94
  Cały kraj
  1,82
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,16
  łódzkie
  0,36
  Polska
  0,35
 • 7,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,32
  Województwo
  10,36
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łowicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  80%
  woj. łódzkie
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  63%
  Województwo
  57%
  Kraj
  63%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  88%
  woj. łódzkie
  67%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  łódzkie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  83%
  łódzkie
  86%
  Cały kraj
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Łowicz
  44%
  Województwo
  44%
  Kraj
  51%

Łowicz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Łowicza wyniosła w 2022 roku 187,1 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Łowicza - 27.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20.3%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 35,3 mln złotych, czyli 18,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łowicza wyniosła w 2022 roku 166,6 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.3%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.5%). W budżecie Łowicza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (21,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 48,1 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,1%.
 • Wydatki budżetu w Łowiczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łowicza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łowicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łowicza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  96,5 mln

  3,3 tys(100%)

  106,4 mln

  3,7 tys(100%)

  120,3 mln

  4,2 tys(100%)

  135,3 mln

  4,7 tys(100%)

  152,7 mln

  5,4 tys(100%)

  186,2 mln

  6,8 tys(100%)

  165,4 mln

  6,2 tys(100%)

  187,1 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  34,1 mln

  1,2 tys(35.4%)

  37,2 mln

  1,3 tys(35%)

  36,5 mln

  1,3 tys(30.4%)

  41,1 mln

  1,4 tys(30.4%)

  42,3 mln

  1,5 tys(27.7%)

  43,1 mln

  1,5 tys(23.2%)

  46,0 mln

  1,7 tys(27.8%)

  51,2 mln

  1,9 tys(27.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,8 mln

  233(7%)

  6,4 mln

  221(6%)

  7,0 mln

  243(5.8%)

  8,9 mln

  312(6.6%)

  9,5 mln

  337(6.2%)

  48,4 mln

  1,7 tys(26%)

  30,3 mln

  1,1 tys(18.3%)

  38,0 mln

  1,4 tys(20.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,8 mln

  444(13.3%)

  26,2 mln

  909(24.6%)

  6,4 mln

  224(5.3%)

  7,0 mln

  245(5.2%)

  7,6 mln

  269(5%)

  7,7 mln

  277(4.1%)

  8,4 mln

  306(5.1%)

  16,7 mln

  636(8.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,0 mln

  482(14.5%)

  8,3 mln

  287(7.8%)

  17,3 mln

  604(14.4%)

  18,2 mln

  638(13.5%)

  24,2 mln

  859(15.9%)

  18,1 mln

  648(9.7%)

  12,4 mln

  453(7.5%)

  14,5 mln

  553(7.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,6 mln

  263(7.9%)

  7,8 mln

  272(7.4%)

  9,0 mln

  312(7.4%)

  10,5 mln

  370(7.8%)

  10,8 mln

  384(7.1%)

  10,1 mln

  360(5.4%)

  11,0 mln

  403(6.7%)

  12,5 mln

  475(6.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  50,7(1.5%)

  596,0 tys

  20,7(0.6%)

  147,6 tys

  5,1(0.1%)

  209,9 tys

  7,4(0.2%)

  323,5 tys

  11,5(0.2%)

  304,8 tys

  10,9(0.2%)

  337,4 tys

  12,3(0.2%)

  8,8 mln

  335(4.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  8,9 mln

  307(9.2%)

  9,4 mln

  325(8.8%)

  7,6 mln

  265(6.3%)

  9,5 mln

  332(7%)

  7,0 mln

  247(4.6%)

  8,2 mln

  293(4.4%)

  7,9 mln

  287(4.8%)

  8,5 mln

  322(4.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,6 mln

  159(4.8%)

  4,3 mln

  148(4%)

  4,1 mln

  143(3.4%)

  5,3 mln

  185(3.9%)

  5,4 mln

  191(3.5%)

  5,0 mln

  178(2.7%)

  5,5 mln

  201(3.3%)

  6,9 mln

  261(3.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  390,9 tys

  13,5(0.4%)

  315,3 tys

  10,9(0.3%)

  605,3 tys

  21,1(0.5%)

  392,6 tys

  13,8(0.3%)

  607,9 tys

  21,5(0.4%)

  659,0 tys

  23,6(0.4%)

  525,9 tys

  19,2(0.3%)

  3,3 mln

  125(1.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,4 mln

  82,1(2.5%)

  2,7 mln

  95,1(2.6%)

  3,1 mln

  109(2.6%)

  3,2 mln

  113(2.4%)

  8,4 mln

  298(5.5%)

  2,3 mln

  82,2(1.2%)

  2,4 mln

  88,0(1.5%)

  2,8 mln

  105(1.5%)

  Handel

  [Dział 500]

  456,5 tys

  15,8(0.5%)

  489,1 tys

  17,0(0.5%)

  631,7 tys

  22,0(0.5%)

  1,8 mln

  64,1(1.4%)

  1,4 mln

  50,4(0.9%)

  544,9 tys

  19,5(0.3%)

  220,1 tys

  8,0(0.1%)

  1,4 mln

  54,5(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  668,4 tys

  23,1(0.7%)

  675,1 tys

  23,4(0.6%)

  693,6 tys

  24,2(0.6%)

  789,3 tys

  27,7(0.6%)

  819,7 tys

  29,0(0.5%)

  765,4 tys

  27,4(0.4%)

  701,8 tys

  25,6(0.4%)

  1,2 mln

  45,1(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  392,2 tys

  13,6(0.4%)

  239,4 tys

  8,3(0.2%)

  278,6 tys

  9,7(0.2%)

  560,6 tys

  19,7(0.4%)

  268,7 tys

  9,5(0.2%)

  448,4 tys

  16,1(0.2%)

  371,7 tys

  13,5(0.2%)

  491,8 tys

  18,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,3 mln

  45,2(1.4%)

  1,5 mln

  53,2(1.4%)

  1,6 mln

  56,3(1.3%)

  1,7 mln

  60,8(1.3%)

  1,9 mln

  66,0(1.2%)

  1,8 mln

  64,3(1%)

  1,8 mln

  67,3(1.1%)

  393,7 tys

  15,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  159,3 tys

  5,5(0.2%)

  142,8 tys

  5,0(0.1%)

  81,2 tys

  2,8(0.1%)

  130,8 tys

  4,6(0.1%)

  82,9 tys

  2,9(0.1%)

  73,6 tys

  2,6(0%)

  63,8 tys

  2,3(0%)

  105,4 tys

  4,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  8,9 tys

  0,3(0%)

  65,6 tys

  2,3(0.1%)

  168,4 tys

  5,9(0.1%)

  559,8 tys

  19,6(0.4%)

  426,1 tys

  15,1(0.3%)

  396,1 tys

  14,2(0.2%)

  422,9 tys

  15,4(0.3%)

  86,7 tys

  3,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  15,0 tys

  0,5(0%)

  15,8 tys

  0,5(0%)

  15,6 tys

  0,5(0%)

  15,1 tys

  0,5(0%)

  20,0 tys

  0,7(0%)

  22,0 tys

  0,8(0%)

  21,8 tys

  0,8(0%)

  23,4 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  240,8 tys

  8,3(0.2%)

  27,7 tys

  1,0(0%)

  6,0 tys

  0,2(0%)

  296,3 tys

  10,4(0.2%)

  244,2 tys

  8,7(0.2%)

  218,4 tys

  7,8(0.1%)

  5,6 tys

  0,2(0%)

  5,4 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  27,6 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,5

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  214,4 tys

  7,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łowiczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łowicza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łowicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łowicza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  94,5 mln

  3,3 tys(100%)

  108,5 mln

  3,8 tys(100%)

  115,7 mln

  4,0 tys(100%)

  126,6 mln

  4,4 tys(100%)

  141,1 mln

  5,0 tys(100%)

  179,7 mln

  6,6 tys(100%)

  176,3 mln

  6,6 tys(100%)

  166,6 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  44,1 mln

  1,5 tys(46.7%)

  46,9 mln

  1,6 tys(43.3%)

  50,0 mln

  1,7 tys(43.2%)

  52,9 mln

  1,9 tys(41.8%)

  58,0 mln

  2,1 tys(41.1%)

  58,1 mln

  2,1 tys(32.3%)

  64,3 mln

  2,3 tys(36.5%)

  66,0 mln

  2,5 tys(39.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,1 mln

  626(19.2%)

  18,8 mln

  654(17.4%)

  19,4 mln

  675(16.7%)

  20,3 mln

  711(16%)

  21,3 mln

  753(15.1%)

  25,9 mln

  930(14.4%)

  31,0 mln

  1,1 tys(17.6%)

  25,4 mln

  969(15.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,3 mln

  115(3.5%)

  2,9 mln

  101(2.7%)

  4,0 mln

  138(3.4%)

  3,6 mln

  128(2.9%)

  4,9 mln

  173(3.5%)

  35,7 mln

  1,3 tys(19.9%)

  22,5 mln

  822(12.8%)

  14,1 mln

  538(8.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  8,3 mln

  285(8.7%)

  8,8 mln

  305(8.1%)

  8,1 mln

  281(7%)

  8,6 mln

  300(6.8%)

  10,0 mln

  354(7.1%)

  9,8 mln

  353(5.5%)

  10,3 mln

  376(5.8%)

  11,2 mln

  427(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,6 mln

  296(9.1%)

  21,9 mln

  759(20.2%)

  2,4 mln

  82,8(2.1%)

  2,5 mln

  87,1(2%)

  2,6 mln

  93,9(1.9%)

  2,8 mln

  101(1.6%)

  2,9 mln

  106(1.7%)

  10,0 mln

  380(6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  38,3(1.2%)

  305,4 tys

  10,6(0.3%)

  97,1 tys

  3,4(0.1%)

  107,7 tys

  3,8(0.1%)

  340,9 tys

  12,1(0.2%)

  280,7 tys

  10,1(0.2%)

  202,2 tys

  7,4(0.1%)

  8,8 mln

  334(5.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,2 mln

  144(4.4%)

  4,2 mln

  145(3.8%)

  3,3 mln

  117(2.9%)

  3,5 mln

  123(2.8%)

  4,3 mln

  153(3.1%)

  4,7 mln

  169(2.6%)

  4,6 mln

  167(2.6%)

  5,0 mln

  191(3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  693,1 tys

  24,0(0.7%)

  690,1 tys

  24,0(0.6%)

  721,6 tys

  25,1(0.6%)

  752,2 tys

  26,4(0.6%)

  778,1 tys

  27,6(0.6%)

  821,2 tys

  29,4(0.5%)

  864,0 tys

  31,5(0.5%)

  1,9 mln

  72,3(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,0 mln

  139(4.2%)

  2,3 mln

  80,1(2.1%)

  2,1 mln

  73,5(1.8%)

  8,4 mln

  294(6.6%)

  3,3 mln

  117(2.3%)

  2,3 mln

  83,3(1.3%)

  2,6 mln

  94,8(1.5%)

  1,8 mln

  67,1(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  652,7 tys

  22,6(0.7%)

  527,5 tys

  18,3(0.5%)

  485,8 tys

  16,9(0.4%)

  372,5 tys

  13,1(0.3%)

  1,1 mln

  39,4(0.8%)

  719,2 tys

  25,8(0.4%)

  535,6 tys

  19,5(0.3%)

  1,6 mln

  60,4(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  735,5 tys

  25,4(0.8%)

  694,8 tys

  24,1(0.6%)

  532,8 tys

  18,6(0.5%)

  514,8 tys

  18,1(0.4%)

  521,5 tys

  18,5(0.4%)

  541,8 tys

  19,4(0.3%)

  449,4 tys

  16,4(0.3%)

  682,6 tys

  26,0(0.4%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  143,6 tys

  5,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  506,2 tys

  19,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  275,1 tys

  9,5(0.3%)

  291,1 tys

  10,1(0.3%)

  241,7 tys

  8,4(0.2%)

  245,1 tys

  8,6(0.2%)

  245,6 tys

  8,7(0.2%)

  193,3 tys

  6,9(0.1%)

  156,7 tys

  5,7(0.1%)

  141,3 tys

  5,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,5 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  23,3 tys

  0,8(0%)

  13,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,2 tys

  2,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  59,8 tys

  2,1(0.1%)

  82,1 tys

  2,9(0.1%)

  74,1 tys

  2,6(0.1%)

  76,1 tys

  2,7(0.1%)

  2,6 mln

  90,9(1.8%)

  184,1 tys

  6,6(0.1%)

  35,2 tys

  1,3(0%)

  55,7 tys

  2,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,4(0%)

  8,2 tys

  0,3(0%)

  6,2 tys

  0,2(0%)

  5,4 tys

  0,2(0%)

  29,8 tys

  1,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,7 tys

  1,1(0%)

  300,4 tys

  10,6(0.2%)

  36,2 tys

  1,3(0%)

  38,1 tys

  1,4(0%)

  25,4 tys

  1,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  13,6 tys

  0,5(0%)

  14,4 tys

  0,5(0%)

  14,4 tys

  0,5(0%)

  13,8 tys

  0,5(0%)

  18,8 tys

  0,7(0%)

  20,7 tys

  0,7(0%)

  20,4 tys

  0,7(0%)

  22,2 tys

  0,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  600

  0,0(0%)

  760

  0,0(0%)

  41,4 tys

  1,4(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  6,1 tys

  0,2(0%)

  98,4

  0,0(0%)

  13,5 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  240,8 tys

  8,3(0.3%)

  27,7 tys

  1,0(0%)

  6,0 tys

  0,2(0%)

  296,3 tys

  10,4(0.2%)

  244,2 tys

  8,7(0.2%)

  218,4 tys

  7,8(0.1%)

  5,6 tys

  0,2(0%)

  5,4 tys

  0,2(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  125,9 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łowicz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 673 mieszkańców Łowicza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 750 kobiet oraz 2 926 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 24,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,3% mieszkańców Łowicza, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 15,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Łowicza mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łowiczu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,5%) oraz średnie zawodowe (22,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,0%) oraz średnie zawodowe (27,0%).

  W roku 2021 w Łowiczu mieściło się 10 przedszkoli, w których do 55 oddziałów uczęszczało 1 090 dzieci (524 dziewczynki oraz 566 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Łowiczu mieściło się 7 przedszkoli, w których do 29 oddziałów uczęszczało 713 dzieci (385 dziewczynek oraz 328 chłopców). Dostępnych było 710 miejsc.

  17,5% mieszkańców Łowicza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 145 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,64 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 8 szkół podstawowych, w których w 146 oddziałach uczyło się 2 539 uczniów (1 235 kobiet oraz 1 304 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Łowiczu placówkę miało 7 szkół podstawowych, w których w 82 oddziałach uczyło się 1 821 uczniów (886 kobiet oraz 935 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 29,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 119,20.

  W Łowiczu znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 48 oddziałach uczyło się 1 217 uczniów (773 kobiety oraz 444 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 334 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Łowiczu placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 54 oddziałach uczyło się 1 463 uczniów (877 kobiet oraz 586 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 449 absolwentów.

  W Łowiczu znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 18 oddziałach uczyło się 324 uczniów (96 kobiet oraz 228 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (17,7% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,4 uczniów. 18,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,1% mieszkańców Łowicza w wieku potencjalnej nauki (22,0% kobiet i 22,2% mężczyzn).

 • 19,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,2%
  Województwo
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 23,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,9%
  łódzkie
  36,4%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,4%
  łódzkie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,9%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  24,6%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 22,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,3%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Polska
  21,2%
 • 16,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Łowicz
  2,9%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  15,6%
  łódzkie
  14,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 16,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1145 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Łowicz
  1 145,0
  woj. łódzkie
  895,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,64 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Łowicz
  0,64
  łódzkie
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 10Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 55 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 165 Miejsca
  (rok 2018)
 • 15 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Łowicz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 090 Dzieci
 • 524 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 566 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,1%
  51,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 245 3 lata
 • 245
 • 268 4 lata
 • 268
 • 282 5 lata
 • 282
 • 258 6 lat
 • 258
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 125 3 lata
 • 125
 • 125 4 lata
 • 125
 • 134 5 lata
 • 134
 • 127 6 lat
 • 127
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 120 3 lata
 • 120
 • 143 4 lata
 • 143
 • 148 5 lata
 • 148
 • 131 6 lat
 • 131
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • 84 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 93,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 93,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łowiczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łowiczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 1 w Łowiczu
  Publiczne
  46 837-90-51
  ul. Ułańska 1
  99-490 Łowicz
  615016
  Przedszkole Nr 2 wŁowiczu
  Publiczne
  46 837-40-07
  ul. Starzyńskiego 5s
  99-400 Łowicz
  614917
  Przedszkole nr 3
  Publiczne
  46 837-37-63
  ul. 3 MAJA 4
  99-400 Łowicz
  512513
  Przedszkole nr 5 wŁOWICZU
  Publiczne
  46 837-38-99
  ul. CHEŁMOŃSKIEGO 4
  99-400 Łowicz
  512514
  Przedszkole Integracyjne Nr 10 w Łowiczu
  Publiczne
  46 837-53-03
  46 837-53-03
  ul. Księżacka 26
  99-400 Łowicz
  510022
  Przedszkole Nr 4 w Łowiczu
  Publiczne
  46 837-54-04
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 2
  99-400 Łowicz
  410010
  Przedszkole Nr 7 w Łowiczu (nie ma)
  Publiczne
  46 837-18-63
  46 837-18-63
  ul. Wiosenna 2
  99-400 Łowicz
  410010
  Prywatne Przedszkole przy sali zabaw Bajkoland w Łowiczu (nie ma)
  Niepubliczne
  72 229-34-61
  42 719-42-74
  ul. Os.Bratkowice 2
  99-400 Łowicz
  ---
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "TEREFERE"
  Niepubliczne
  46 837-20-04
  46 837-20-04
  ul. 3 Maja 3/5
  99-400 Łowicz
  ---
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE DIECEZJI ŁOWICKIEJ (IM. BŁ. BOLESŁAWA LAMENT)
  Niepubliczne
  46 837-62-18
  43 837-62-18
  ul. SEMINARYJNA 6 B
  99-400 Łowicz
  ---
 • Szkoły podstawowe w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Łowicz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 124 Oddziały
 • 2 488 Uczniowie
 • 1 218 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 270 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 282 Uczniowie w 1 klasie
 • 144 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 138 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 288 Absolwenci
 • 134 Kobiety
  (absolwenci)
 • 154 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22 Oddziały
 • 51 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,4
  Województwo
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,4
 • 17,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,4
 • 20,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,1
 • 2,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,3
 •  
 • 198,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 161,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 119,20 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  119,20
  łódzkie
  96,76
  Cały kraj
  95,71
 • 118,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  118,08
  Województwo
  95,70
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łowicz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łowicz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łowiczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łowiczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  46 837-37-85
  46 837-37-85
  ul. Kaliska 12
  99-400 Łowicz
  2147834
  Szkoła Podstawowa nr 2 im.Adama Mickiewicza w Łowiczu (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  46 837-57-04
  46 837-57-04
  ul. Adama Mickiewicza 1
  99-400 Łowicz
  1941435
  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łowiczu (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  46 837-36-94
  46 837-36-94
  ul. Stanisławskiego 31a
  99-400 Łowicz
  1431731
  Szkoła Podstawowa nr 3 im. kard. Karola Wojtyły - Papieża Polaka w Łowiczu (Karol Wojtyła)
  Publiczna
  46 837-37-03
  46 837-34-68
  ul. Grunwaldzka 9
  99-400 Łowicz
  13248-
  Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Łowiczu (Jan Paweł II)
  Publiczna
  46 837-73-87
  46 837-73-87
  ul. Młodzieżowa 15
  99-400 Łowicz
  12208-
  Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju
  Publiczna
  46 837-66-10
  46 837-66-10
  ul. Pijarska 2
  99-400 Łowicz
  718628
  SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA
  Publiczna
  46 837-57-12
  46 837-57-12
  ul. POWSTAŃCÓW 1863 12G-H
  99-400 Łowicz
  543-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Łowicz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 46 Oddziały
 • 1 172 Uczniowie
 • 758 Kobiety
  (uczniowie)
 • 414 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,7%
  35,3%
 • 291 Uczniowie w 1 klasie
 • 179 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 313 Absolwenci
 • 227 Kobiety
  (absolwenci)
 • 86 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 45 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 21 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,4
  łódzkie
  26,0
  Kraj
  26,3
 •  
 • 91,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 68,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Łowicz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 111 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 22 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,5%
  54,5%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Łowicz
  18,0
  Województwo
  19,3
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,0
 • 21,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 21,6
 • 5,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,5
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Łowiczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łowiczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T Kościuszki (T Kościuszko)
  Publiczne
  46 837-37-05
  46 837-37-05
  ul. Blich 10
  99-400 Łowicz
  22542-
  II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu (Mikołaj Kopernik)
  Publiczne
  46 830-08-98
  46 830-08-98
  ul. Ułańska 2
  99-400 Łowicz
  1335536
  I Liceum Ogólnokształcące (Józef Chełmoński)
  Publiczne
  46 837-42-00
  46 837-42-00
  ul. Bonifraterska 3
  99-400 Łowicz
  1232833
  Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu
  Publiczne
  46 837-05-87
  46 837-05-87
  ul. Powstańców 1863 r 12 D
  99-400 Łowicz
  14321-
  IV LO (WŁADYSŁAW GRABSKI)
  Publiczne
  46 837-49-49
  46 837-49-49
  ul. KALISKA 5A
  99-400 Łowicz
  10304-
  TECHNIKUM NR 4 (WŁADYSŁAW GRABSKI)
  Publiczne
  46 837-49-49
  46 837-49-49
  ul. KALISKA 5A
  99-400 Łowicz
  10284-
  Technikum nr 1
  Publiczne
  46 837-42-01
  46 837-42-01
  ul. Podrzeczna 30
  99-400 Łowicz
  11219-
  Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu
  Publiczne
  46 837-66-10
  46 837-66-10
  ul. Pijarska 2
  99-400 Łowicz
  916332
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr1
  Publiczna
  46 837-42-01
  46 837-42-01
  ul. Podrzeczna 30
  99-400 Łowicz
  6143-
  Łowicka Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Łowiczu
  Publiczna
  46 837-58-85
  46 837-50-27
  ul. UŁAŃSKA 2
  99-400 Łowicz
  4104-
  Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
  Publiczna
  46 837-58-85
  46 837-50-27
  ul. UŁAŃSKA 2
  99-400 Łowicz
  497-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T Kościuszki (T Kościuszko)
  Publiczna
  46 837-37-05
  46 837-37-05
  ul. Blich 10
  99-400 Łowicz
  362-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (T Kościuszko)
  Publiczna
  46 837-37-05
  46 837-37-05
  ul. Blich 10
  99-400 Łowicz
  358-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu
  Publiczna
  46 837-05-87
  46 837-05-87
  ul. Powstańców 1863 r. 12 D
  99-400 Łowicz
  344-
  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (T Kościuszko)
  Publiczne
  46 837-37-05
  46 837-37-05
  ul. Blich 10
  99-400 Łowicz
  235-
 • Edukacyjne grupy wieku w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łowicz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łowicz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łowicz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łowicz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, Pomniki Historii, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Łowiczu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Łowiczu znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 30)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Łowiczu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Łowiczu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Łowiczu: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 81 (uczestnicy: 8 480)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 237)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 1 000)
  • koncerty: 21 (uczestnicy: 4 104)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 163)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 2 300)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 438)
  • warsztaty: 20 (uczestnicy: 138)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 65)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 35)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 100)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 80)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Łowiczu działało 1 kino posiadające 2 sale z 185 miejscami na widowni. Odbyło się 1 313 seansów, na które przyszło 23 572 widzów, w tym 525 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 11 379 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Łowiczu działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 44 899 zwiedzających, co daje 17 012 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Łowiczu działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 59 277 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 15 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 76 314 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 40
  • dostępne dla czytelników: 15
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3
  Według danych z 2022 w Łowiczu działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 30 176 wolumenów w tym ziobry specjalne: 376. Odnotowano 987 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 54 647 wolumenów. Odnotowano 1 565 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Łowiczu działało 14 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 600 członków. Zarejestrowano 847 ćwiczących (mężczyźni: 691, kobiety: 156, chłopcy do lat 18: 550, dziewczęta do lat 18: 145). Aktywnych było 21 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (28), instruktora sportowego (17).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Łowiczu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Łowiczu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Łowicza znajduje się 112 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Łowiczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zespół sakralny i sepulkralny Łowicz - Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pannydnia 2012-10-22
  • Zamek Łowicz, st.21 ze średniowieczadnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 574 z 1967-08-19
  • Kościół z 1. poł. XVII w. (ul. aleja Henryka Sienkiewicza 1)dnia 1946-06-02, wykaz dokumentów: 103-VI-12 z 1946-06-02; KL.III-52/32/61 z 1961-03-16; 127 z 1967-08-18
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 34)dnia 1946-06-02, wykaz dokumentów: 104-VI-13 z 1946-06-02; KL.III-52/31/61 z 1961-03-16; 138 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XVII w. (ul. Zduńska 42)dnia 1946-06-02, wykaz dokumentów: 105-VI-14 z 1946-06-02; KL.III-52/30/61 z 1961-03-17; 141 z 1967-08-18
  • Klasztor z poł. XVII w. (ul. aleja Henryka Sienkiewicza 17)dnia 1946-06-02, wykaz dokumentów: 107-VI-16 z 1946-06-02; KL.III-52/28/61 z 1961-03-17; 129 z 1967-08-18
  • Klasztor z XVII w. (ul. plac Stary Rynek 5/7)dnia 1946-06-02, wykaz dokumentów: 108-VI-17 z 1946-06-02; KL.III-52/27/61 z 1961-03-17; 144 z 1967-08-18
  • Kościół z XV w.dnia 1946-06-02, wykaz dokumentów: 110-VI-19 z 1946-06-02; KL.III-52/21/61 z 1961-03-18; 123 z 1967-07-18
  • Kościół z 2. poł. XVII w. (ul. Zduńska 1)dnia 1946-06-02, wykaz dokumentów: 6/18 z 1946-06-02; KL.III-52/26/61 z 1961-03-17; 130 z 1967-08-18
  • Kościół z poł. XVII w. (ul. aleja Henryka Sienkiewicza 13/15)dnia 1946-06-15, wykaz dokumentów: 106-VI-15 z 1946-06-15; KL.III-52/29/61 z 1961-03-17; 128 z 1967-08-18
  • Ratusz z 1825 - 1828 (ul. plac Stary Rynek 1)dnia 1947-03-05, wykaz dokumentów: 536-VI-34 z 1947-03-05; 131 z 1967-08-18
  • Klasztor z końca XV w. (ul. Stanisława Stanisławskiego 31)dnia 1947-03-06, wykaz dokumentów: 111-VI-20 z 1947-03-06; KL.III-52/24/61 z 1961-03-18; 568 z 1967-08-18
  • Dzwonnica z XVIII w. (ul. plac Stary Rynek 21/23)dnia 1947-03-06, wykaz dokumentów: 112-VI-21 z 1947-03-06; KL.III-52/22/61 z 1961-03-18; 124 z 1967-08-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XVIII w. (ul. plac Stary Rynek 24/30C)dnia 1947-03-06, wykaz dokumentów: 113-VI-22 z 1947-03-06; KL.III-52/23/61 z 1961-02-18; 135 z 1967-08-18
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 13)dnia 1947-03-06, wykaz dokumentów: 114-VI-23 z 1947-03-06; KL.III-52/25/61 z 1961-03-18; 136 z 1967-08-21
  • Kanonia z XVI w. (ul. plac Stary Rynek 18)dnia 1947-03-06, wykaz dokumentów: 115-VI-24 z 1947-03-06; KL.III-52/20/61 z 1961-03-18; 134 z 1967-08-21
  • Kościół z 2. poł. XVI w. (ul. Stanisława Stanisławskiego 31)dnia 1947-03-06, wykaz dokumentów: 542-VI-40 z 1947-03-06; KL.III-52/24/61 z 1961-03-18; 126 z 1967-08-18
  • Pałac z 1822 - 1824 (ul. Pałacowa 6)dnia 1947-03-06, wykaz dokumentów: 543-VI-41 z 1947-03-06; 133 z 1967-08-19
  • Park z 1822 - 1824dnia 1948-11-08, wykaz dokumentów: 207/P-VI-5 z 1948-11-08; 471 z 1978-09-16; 794A z 1990-05-09
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. plac Przy Rynek 17)dnia 1952-03-22, wykaz dokumentów: 572-VI-49 z 1952-03-22; 142 z 1967-08-24
  • Kamienica z pocz. XIX w. (ul. Podrzeczna 5)dnia 1952-03-22, wykaz dokumentów: 573-VI-50 z 1952-03-22
  • Kościół z pocz. XV w. (ul. Długa 1)dnia 1961-03-16, wykaz dokumentów: 102-VI-11 z 1961-03-16; KL.III-52/33/61 z 1961-03-16; 125 z 1967-08-18
  • Poczta z 1829 r. (ul. 3 Maja 13)dnia 1967-08-18, wykaz dokumentów: 132 z 1967-08-18
  • Zespół - poczta z 1829 r. (ul. 3 Maja 13)dnia 1967-08-18, wykaz dokumentów: 132 z 1967-08-18; 698 z 1967-09-28; 699 z 1967-09-28
  • Brama z poł. XVII w.dnia 1967-08-18, wykaz dokumentów: 567 z 1967-08-18
  • Kościół z 2. poł. XVII w. (ul. Podrzeczna 18)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 569 z 1967-08-19
  • Klasztor z 2. poł. XVII w.dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 570 z 1967-08-19
  • Kaplica z 1848 r. (ul. Tuszewska 2)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 571 z 1967-08-19
  • Kościół z 1838 - 1839 (ul. Podrzeczna 17)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 572 z 1967-08-19
  • Dzwonnica z 1. poł. XIX w.dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 573 z 1967-08-19
  • Zamek z 2. poł. XIV w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 574 z 1967-08-19
  • Wieża obronna z 1822 - 1824dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 575 z 1967-08-19
  • Kaplica z 1822 - 1824 (ul. Pałacowa 6)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 576 z 1967-08-19
  • Domek dozorcy z 1822 - 1824 (ul. Pałacowa 6)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 577 z 1967-08-19
  • Szpital z 1827 r. (ul. Stanisława Stanisławskiego 30a)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 578 z 1967-08-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. plac Stary Rynek 2)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 579 z 1967-08-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. plac Stary Rynek 3)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 580 z 1967-08-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. plac Stary Rynek 12)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 581 z 1967-08-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVI/XVII w. (ul. plac Stary Rynek 14)dnia 1967-08-19, wykaz dokumentów: 582 z 1967-08-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVI/XVII w. (ul. plac Stary Rynek 15)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 583 z 1967-08-21
  • Kanonia z 1. poł. XVII w. (ul. plac Stary Rynek 19)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 584 z 1967-08-21
  • Kanonia z 1. poł. XVII w. (ul. plac Stary Rynek 19)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 585 z 1967-08-21
  • Kanonia z 1. poł. XVII w. (ul. plac Stary Rynek 20)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 586 z 1967-08-21
  • Kanonia z XVI w. (ul. plac Stary Rynek 20)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 587 z 1967-08-21
  • Kanonia z końca XVII w. (ul. plac Stary Rynek 24/30A)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 589 z 1967-08-21
  • Kanonia z 1. poł. XVII w. (ul. plac Stary Rynek 24/30E)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 590 z 1967-08-21
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 1)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 591 z 1967-08-21
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 2)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 592 z 1967-08-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 3)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 593 z 1967-08-21
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 6)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 594 z 1967-08-21
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 9)dnia 1967-08-21, wykaz dokumentów: 595 z 1967-08-21
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 33)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 137 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 35)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 139 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 36)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 140 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Zduńska 41)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 143 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. plac Nowy Rynek 17)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 596 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 25)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 597 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. plac Nowy Rynek 30)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 598 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. plac Nowy Rynek 32)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 599 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Zduńska 22)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 601 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Zduńska 27)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 602 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Zduńska 29)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 603 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Zduńska 34)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 604 z 1967-08-22
  • Oficyna mieszkalna z XIX w. (ul. Zduńska 34)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 605 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Zduńska 56)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 606 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Podrzeczna 14)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 607 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Podrzeczna 18)dnia 1967-08-22, wykaz dokumentów: 608 z 1967-08-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Podrzeczna 22)dnia 1967-08-24, wykaz dokumentów: 609 z 1967-08-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Świętojańska 1/3)dnia 1967-08-24, wykaz dokumentów: 610 z 1967-08-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Świętojańska 5/7)dnia 1967-08-24, wykaz dokumentów: 611 z 1967-08-24
  • Wozownia z pocz. XIX w. (ul. 3 Maja 13)dnia 1967-09-28, wykaz dokumentów: 698 z 1967-09-28
  • Stajnia z pocz. XIX w. (ul. 3 Maja 13)dnia 1967-09-28, wykaz dokumentów: 699 z 1967-09-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. aleja Henryka Sienkiewicza 27)dnia 1972-04-12, wykaz dokumentów: 1094 z 1972-04-12
  • Park (data nieznana)dnia 1974-06-14, wykaz dokumentów: 1158 z 1974-06-14; brak numeru z 1995-09-25
  • Skwer z 1924 - 1925dnia 1978-09-16, wykaz dokumentów: 472 z 1978-09-16
  • Ogród z 1886 r.dnia 1978-09-16, wykaz dokumentów: 473 z 1978-09-16; brak numeru z 2012-06-05; brak numeru z 2013-02-05
  • Park z 1932 r.dnia 1978-09-16, wykaz dokumentów: 474 z 1978-09-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1908 r. (ul. Zduńska 4)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 622 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Zduńska 12)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 623 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Zduńska 14)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 624 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Zduńska 18)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 625 z 1983-09-29; brak numeru z 2013-08-30
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Zduńska 23)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 626 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1872 r. (ul. Zduńska 25)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 627 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Zduńska 24)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 628 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1827 r. (ul. Zduńska 28)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 629 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Zduńska 32)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 630 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Zduńska 35)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 631 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Zduńska 36)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 632 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Ciemna 9)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 633 z 1983-09-29
  • Magazyn z 1925 r. (ul. Blich 10)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 634 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Blich 10)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 634 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1925 r. (ul. Blich 10)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 634 z 1983-09-29
  • Obora z 1925 r. (ul. Blich 10)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 634 z 1983-09-29
  • Stajnia z 1925 r. (ul. Blich 10)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 634 z 1983-09-29; brak numeru z 2012-07-25
  • Zespół - szkoła z 1925 r. (ul. Blich 10)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 634 z 1983-09-29; brak numeru z 2012-07-25
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 10)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 635 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. plac Nowy Rynek 19)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 636 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. plac Nowy Rynek 12)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 637 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XVII w. (ul. plac Stary Rynek 10)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 638 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XVII w. (ul. plac Stary Rynek 11)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 639 z 1983-09-29
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVIII w. (ul. plac Stary Rynek 13)dnia 1983-09-29, wykaz dokumentów: 640 z 1983-09-29
  • Hotel z końca XVIII w. (ul. 3 Maja 12)dnia 1988-02-27, wykaz dokumentów: 787A z 1988-02-27
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1823 r.dnia 1991-11-20, wykaz dokumentów: 803A z 1991-11-20
  • Cmentarz ewangelicki z 1841 r.dnia 1991-11-20, wykaz dokumentów: 808A z 1991-11-20
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1843 r.dnia 1991-11-22, wykaz dokumentów: 809A z 1991-11-22
  • Cmentarz żydowski z 1. poł. XIX w.dnia 1992-03-20, wykaz dokumentów: 875A z 1992-03-20
  • Miasto z XII - XXdnia 1993-05-20, wykaz dokumentów: 933A z 1993-05-20
  • Piwnica z XVII w.dnia 1993-10-25, wykaz dokumentów: 934A z 1993-10-25
  • Ogród z XVII w.dnia 1993-10-25, wykaz dokumentów: 934A z 1993-10-25
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1404 r.dnia 1995-08-24, wykaz dokumentów: 996A z 1995-08-24
  • Kamienica z poł. XIX w. (ul. Podrzeczna 2)dnia 1998-09-23, wykaz dokumentów: 1006A z 1998-09-23
  • Kościół z 1907 - 1910 (ul. aleja Henryka Sienkiewicza 3)dnia 2002-04-15, wykaz dokumentów: A/3 z 2002-04-15
 • Formy ochrony przyrody w Łowiczu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Łowicza znajduje się 9 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Łowiczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Warszawsko-Berlińska zajmuje powierzchnię 36 650 ha. Przedmiotem ochrony Obszaru jest zachowanie walorów przyrodniczych części pradoliny powstałej w okresie plejstoceńskim łączącej dolinę Wisły z doliną Warty. Wyznaczony Obszar wchodzi w skład sieci obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych. Obszar Chronionego Krajobrazu został wyznaczony na terenach już istniejących Obszarów: - Bolimowsko Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki (dot. gm. Bolimów Nieborów) oraz Doliny Bzury (gm. Bielawy Domaniewice Zduny Łowicz) które wyznaczył Wojewoda Skierniewicki rozporządzeniem Nr 36 z dnia 28 lipca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 18 poz. 113) - Pradolina Warszawsko Berlińska – rozporządzenie Nr 16/98 Wojewody Płockiego z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie dostosowania uchwały Nr 163/XXV/88 wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku w sprawie ochrony krajobrazu w województwie płockim do wymagań ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody ( gm: Łęczyca Witonia Góra Św. Małgorzaty Krzyżanów Piątek Bedlno m. Łęczyca). W celu uzyskania ciągłości obszarów chronionych postanowiono dodatkowo objąć ochroną część Pradoliny na wschód od Łowicza do granicy z województwem mazowieckim oraz w zachodniej części (obszary położone na terenie gmin: Wartkowice Świnice Warckie Grabów i Uniejów)., Data ustanowienia: 1988-01-01, Powierzchnia: 36650.0 ha
  • Pradolina Bzury-Neru - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 21886.17 ha
  • Pradolina Warszawsko-Berlińska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 23412.42 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-11-01, Opis granicy: Rośnie na terenie cmentarza przy ul. Blich 8
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-11-01, Opis granicy: Rośnie na terenie cmentarza przy ul. Topolowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-11-01, Opis granicy: Rośnie na terenie cmentarza przy ul. Listopadowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-03-26, Opis granicy: Rośnie przy ul. Blich 10 a na terenie ZSP Nr 2 RCKU im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu dz. Nr 1376
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-03-26, Opis granicy: ul. Starzyńskiego dz. Nr 2335/21
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-03-26, Opis granicy: rośnie 50 m na zachód od mostu na ul. Mostowej przy wale w kierunku obwodnicyul. Starzyńskiego dz. Nr 2335/21

Łowicz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 22 wypadków drogowych w Łowiczu odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 28 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 83,8 wypadków (mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 11,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Łowiczu znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 25 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 25 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łowickiego.

  Powiat łowicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Łowiczu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 22 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 28 Ranni
  (rok 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 22 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Łowiczu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 83,82 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Łowicz
  83,8
  woj. łódzkie
  92,9
  Cały kraj
  56,5
 • 11,43 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  11,4
  woj. łódzkie
  6,9
  Kraj
  5,0
 • 106,68 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Łowicz
  106,7
  Województwo
  110,7
  Kraj
  65,5
 • 13,64 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Łowicz
  13,6
  łódzkie
  7,4
  Kraj
  8,9
 • 127,27 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Łowicz
  127,3
  woj. łódzkie
  119,2
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Łowiczu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5 849,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Łowicz
  5 849,7 km
  łódzkie
  624,9 km
  Kraj
  624,0 km
 • 5,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Łowicz
  5,2 km
  woj. łódzkie
  4,8 km
  Kraj
  5,2 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 25 Liczba licencji na taksówki
 • 25 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Łowicz przechodzi 6 dróg publicznych zaliczanych do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A2autostrada A2(Słubice - Rzepin - Torzym - Jordanowo - Trzciel - Nowy Tomyśl - Buk - Głuchowo - Poznań - Września - Słupca - Sługocin - Modła Królewska - Konin - Koło - Dąbie - Wartkowice - Emilia - Zgierz - Stryków - Łyszkowice - Łowicz - Skierniewice - Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki - Pruszków - Warszawa - Choszczówka Stojecka - Mińsk Mazowiecki - Jakubów - Kałuszyn)
  • DK 14droga krajowa nr 14( Łowicz - Jamno - Krępa - Domaniewice - Kadzielin - Głowno - Bratoszewice - Stryków - Sosnowiec Dolny - Łódź - Ksawerów - Pabianice)
  • DK 70droga krajowa nr 70( Łowicz - Bełchów - Mokra Prawa - Skierniewice - Pamiętna - Kamion - Wycześniak - Stary Łajszczew - Wola Pękoszewska - Zawady - Huta Zawadzka)
  • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
  • DW 584droga wojewódzka nr 584(Sanniki - Osmolin - Kiernozia - Czerniew - Karsznice Duże - Mastki - Marianka Duża - Goleńsko - Łowicz)
  • DW 703droga wojewódzka nr 703(Porczyny - Wyłazów - Truskawiec - Praga - Poddębice - Sworawa - Tur - Wartkowice - Chodów - Karkosy - Janków - Zduny - Wichrów - Wilczkowice Nad Szosą - Łęczyca - Marynki - Witaszewiczki - Nowy Gaj - Stawy - Piątek - Oszkowice - Brzozów - Bielawy - Piotrowice - Chruślin - Otolice - Łowicz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Łowicz przechodzi 5 linii kolejowych wykorzystywanych do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 3Linia kolejowa nr 3: Warszawa Zachodnia - Kunowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Warszawa Ursus Północny - Warszawa Gołąbki - Ożarów Mazowiecki - Płochocin - Błonie - Witanów - Boża Wola - Seroki - Teresin Niepokalanów - Piasecznica - Sochaczew - Kornelin - Leonów - Kęszyce - Jasionna Łowicka - Bednary - Mysłaków -Łowicz Główny - Niedźwiada Łowicka - Jackowice - Zosinów - Żychlin - Złotniki Kutnowskie - Stara Wieś - Sklęczki - Kutno - Nowe Kutnowskie - Krzewie - Turzynów - Kłodawa - Barłogi - Koło - Budki Nowe - Kramsk - Konin - Konin Zachód - Kawnice - Spławie - Cienin Kościelny - Cienin - Słupca - Strzałkowo - Wólka - Otoczna - Gutowo Wielkopolskie - Podstolice - Nekla - Gułtowy - Kostrzyn Wielkopolski - Paczkowo - Swarzędz - Poznań Antoninek - Poznań Wschód - Poznań Garbary - Poznań Główny - Poznań Górczyn - Poznań Junikowo - Palędzie - Dopiewo - Otusz - Buk - Wojnowice Wielkopolskie - Opalenica - Porażyn - Sątopy - Nowy Tomyśl - Jastrzębsko - Chrośnica - Zbąszyń - Zbąszynek - Szczaniec - Kupienino - Świebodzin - Wilkowo Świebodzińskie - Mostki - Toporów - Drzewce - Torzym - Boczów - Rzepin - Kunowice - Słubice)
  • LK 11Linia kolejowa nr 11: Skierniewice - Łowicz Główny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Skierniewice - Mokra - Sierakowice Skierniewickie - Bełchów - Bobrowniki -Łowicz Główny)
  • LK 15Linia kolejowa nr 15: Bednary - Łódź Kaliska [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Bednary -Łowicz Przedmieście - Grudze - Domaniewice - Domaniewice Centrum - Kamień Łowicki - Głowno - Bratoszewice - Stryków - Swędów - Glinnik - Glinnik Wieś - Smardzew - Zgierz - Łódź Radogoszcz Zachód - Łódź Żabieniec - Łódź Kaliska)
  • LK 531Linia kolejowa nr 531: Łowicz Główny ŁG1 - Łowicz Przedmieście [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łowicz Przedmieście)
  • LK 532Linia kolejowa nr 532: Łowicz Główny - Łowicz Przedmieście [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łowicz Główny -Łowicz Przedmieście)