Halinów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Halinów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Halinów to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu mińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Halinów.
 • 3 756 Liczba mieszkańców
 • 2,8 km² Powierzchnia
 • 1 322,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1 stycznia 2001 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WM Tablice rejestracyjne
 • Adam Ciszkowski Burmistrz miasta
Halinów na mapie
Identyfikatory
 • 21.355152.2283 Współrzędne GPS
 • 1412074 TERYT (TERC)
 • 0002766 SIMC
Herb miasta Halinów
Halinów herb

Jak Halinów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Halinów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Halinów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Halinów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
14Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
22Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
26Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
59Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
72Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
76Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
84Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
85Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
87Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
89Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
89Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
113Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
115Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
122Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
155Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
156Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
182Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
195Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
211Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
229Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
238Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
258Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2

Halinów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-074Poczta Halinów, ul. Jana Pawła II 30

Halinów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Halinowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Mińsku Mazowieckim (podlega pod: ZUS Oddział w Siedlcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 8.00-16.00, Wt: 8.00-16.00, Śr: 8.00-16.00, Cz: 8.00-16.00, Pt: 8.00-16.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Warszawska 84
05-300 Mińsk Mazowiecki
Urząd Miejski w Halinowie
(22) 783-60-20
(22) 783-61-07
ul. Spółdzielcza 1
05-074 Halinów

Halinów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Halinów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 756, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 20,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Halinowa zawarli w 2022 roku 20 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców Halinowa jest stanu wolnego, 57,4% żyje w małżeństwie, 6,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Halinów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,53 na 1000 mieszkańców Halinowa. W 2022 roku urodziło się 36 dzieci, w tym 55,6% dziewczynek i 44,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 422 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 25,7% zgonów w Halinowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,5% zgonów w Halinowie były nowotwory, a 10,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Halinowa przypada 10.07 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 30 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 28 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Halinowa 2. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,2% mieszkańców Halinowa jest w wieku produkcyjnym, 20,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Halinowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 756 Liczba mieszkańców
 • 1 922 Kobiety
 • 1 834 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Halinowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Halinowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Halinowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Halinowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,0 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Halinów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Halinowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Halinów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Halinów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Halinów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,3%
  Województwo
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 32,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,4% Żonaci/Zamężne
 • Halinów
  57,5%
  Województwo
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,6%
  Mazowieckie
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,6%
  Mazowieckie
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 7,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Halinów
  0,1%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Halinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Halinowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Halinów
  5,3
  woj. mazowieckie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,8
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 20 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Halinowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Halinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -2 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,53 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,5
  Mazowieckie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Halinowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Halinowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Halinowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Halinowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 36 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,6%
  44,4%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  9,5
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 39,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,3
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 94 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 94
 • 44 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 422 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 366 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 422 g
  Województwo
  3 386 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 18 Waga 4500g - 4999g
 • 18
 • 164 Waga 4000g - 4499g
 • 164
 • 491 Waga 3500g - 3999g
 • 491
 • 525 Waga 3000g - 3499g
 • 525
 • 177 Waga 2500g - 2999g
 • 177
 • 42 Waga 2000g - 2499g
 • 42
 • 19 Waga 1500g - 1999g
 • 19
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,45 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,45
  woj. mazowieckie
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Halinów
  0,73
  woj. mazowieckie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,83
  Województwo
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Halinowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 38 Zgony
 • 17 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,7%
  55,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,1 Zgony na 1000 ludności
 • Halinów
  10,1
  Województwo
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 120,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  120,6
  Województwo
  124,6
  Kraj
  147,0
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Halinów
  3,5
  Województwo
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,9
  Mazowieckie
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  25,7%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  36,0%
 • 23,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,5%
  Mazowieckie
  23,5%
  Kraj
  23,6%
 • 10,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  10,1%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 135 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  16,6
  Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,3
  Polska
  70,6
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  257,4
  Mazowieckie
  266,8
  Polska
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  240,9
  Cały kraj
  253,9
 • 282,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 300,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 263,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Halinów
  282,6
  Województwo
  326,2
  Polska
  426,2
 • 50,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  50,7
  woj. mazowieckie
  46,3
  Polska
  62,9
 • 17,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  17,2
  Województwo
  33,8
  Cała Polska
  33,8
 • 4,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,9
  Województwo
  6,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Mazowieckie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 30 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 28 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Halinowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Halinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Halinów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Halinów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Halinowie oddano do użytku 22 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,86 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Halinowie to 1 295 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 345 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  81,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 18,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Halinowie to 5,27 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Halinowie to 180,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,98% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,75% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,75% mieszkań posiada łazienkę, 71,58% korzysta z centralnego ogrzewania, a 72,51% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mińskiego.

  Powiat miński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Halinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 295 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 345,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  345,10
  woj. mazowieckie
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 108,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  108,10 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 37,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Halinów
  37,30 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,92 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,92
  Mazowieckie
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,90 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,90
  Mazowieckie
  2,22
  Kraj
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,59
  Województwo
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Halinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 22 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,86 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Halinów
  5,86
  woj. mazowieckie
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 116 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,27 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Halinów
  5,27
  Mazowieckie
  3,70
  Polska
  3,89
 • 30,92 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  30,92
  Województwo
  29,00
  Polska
  24,56
 • 3 963 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 180,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Halinów
  180,1 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 1,06 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,06 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Halinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Halinów
  94,98%
  woj. mazowieckie
  97,23%
  Cała Polska
  97,75%
 • 94,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,75%
  Mazowieckie
  95,03%
  Kraj
  95,18%
 • 94,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,75%
  Mazowieckie
  93,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 71,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  71,58%
  Mazowieckie
  88,35%
  Cały kraj
  85,83%
 • 72,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  72,51%
  woj. mazowieckie
  59,27%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Halinów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Halinowie na 1000 mieszkańców pracuje 167osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 59,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Halinowie wynosiło w 2023 roku 4,5% (4,5% wśród kobiet i 4,5% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Halinowie wynosiło 5 785,24 PLN, co odpowiada 86.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Halinowa 423 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 179 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -244.

  14,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Halinowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,9% w przemyśle i budownictwie, a 23,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Halinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 167 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  167,0
  woj. mazowieckie
  318,0
  Polska
  259,0
 • 4,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,3% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • Miasto
  4,5%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Halinowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Halinowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Halinowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Halinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 091 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 785 PLN
  woj. mazowieckie
  7 913 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Halinowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Halinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 423 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 179 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -244 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Halinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,9% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 24,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,2% Pozostałe
 • 44,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Halinowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Halinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 628 Pracujący ogółem
 • 374 Kobiety
 • 254 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Halinowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Halinów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Halinów
  68,8
  Mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 35,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,0
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 103,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  103,6
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 55,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 44,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Halinów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Halinowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 511 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 411 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 48 nowych podmiotów, a 32 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (50) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (28) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (40) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (17) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Halinowie najwięcej (33) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (493) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,8% (96) podmiotów, a 80,8% (413) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Halinowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.7%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (15.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 511 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 96 Przemysł i budownictwo
 • 413 Pozostała działalność
 • 48 Podmioty nowo zarejestrowane w Halinowie w 2023 roku
 • 32 Podmioty wyrejestrowane w Halinowie w 2023 roku
 • 411 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 493 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 493
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 511 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 511
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 35 Spółki handlowe ogółem
 • 35
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 29  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 29
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 33 Spółki cywilne ogółem
 • 33
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 411 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 77 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 77
 • 65 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 65
 • 59 Budownictwo
 • 59
 • 43 Informacja i komunikacja
 • 43
 • 29 Pozostała działalność
 • 29
 • 27 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 27
 • 23 Przetwórstwo przemysłowe
 • 23
 • 20 Edukacja
 • 20
 • 17 Transport i gospodarka magazynowa
 • 17
 • 15 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 15
 • 13 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 13
 • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 8
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Halinów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Halinowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 49 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Halinowie wynosi 68,40% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Halinowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,24 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 5,68 (wykrywalność 35%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,71 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,28 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Halinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Halinowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Halinów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 49
 • 31 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 31
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 21 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 21
 • 13,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,10
  Mazowieckie
  23,30
  Kraj
  22,81
 • 8,24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,24
  Województwo
  14,84
  Cała Polska
  12,98
 • 2,28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,28
  woj. mazowieckie
  5,93
  Cały kraj
  6,99
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,71
  woj. mazowieckie
  1,76
  Cały kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,30
  Województwo
  0,29
  Cała Polska
  0,35
 • 5,68 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Halinów
  5,68
  Mazowieckie
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Halinów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  68%
  Mazowieckie
  63%
  Kraj
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  64%
  woj. mazowieckie
  55%
  Polska
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Halinów
  52%
  Województwo
  69%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  94%
  woj. mazowieckie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  35%
  woj. mazowieckie
  42%
  Cały kraj
  51%

Halinów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Halinowa wyniosła w 2022 roku 126,9 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Halinowa - 30.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 30,7 mln złotych, czyli 24,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Halinowa wyniosła w 2022 roku 113,8 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.8%). W budżecie Halinowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (23,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 28,0 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,7%.
 • Wydatki budżetu w Halinowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Halinowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Halinów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Halinowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,3 mln

  3,2 tys(100%)

  54,8 mln

  3,5 tys(100%)

  68,4 mln

  4,3 tys(100%)

  86,8 mln

  5,4 tys(100%)

  103,0 mln

  6,3 tys(100%)

  103,4 mln

  5,8 tys(100%)

  108,4 mln

  6,1 tys(100%)

  126,9 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,3 mln

  5,8 tys(43.2%)

  19,7 mln

  5,3 tys(36%)

  22,3 mln

  6,0 tys(32.6%)

  22,4 mln

  6,0 tys(25.7%)

  24,1 mln

  6,4 tys(23.4%)

  26,2 mln

  7,0 tys(25.3%)

  29,0 mln

  7,8 tys(26.8%)

  38,7 mln

  10,3 tys(30.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,8 mln

  1,6 tys(11.7%)

  4,0 mln

  1,1 tys(7.2%)

  5,5 mln

  1,5 tys(8.1%)

  14,1 mln

  3,8 tys(16.2%)

  27,8 mln

  7,4 tys(27%)

  24,5 mln

  6,6 tys(23.7%)

  19,0 mln

  5,1 tys(17.5%)

  20,4 mln

  5,4 tys(16.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,0 mln

  1,6 tys(12.1%)

  6,3 mln

  1,7 tys(11.5%)

  6,3 mln

  1,7 tys(9.2%)

  6,7 mln

  1,8 tys(7.8%)

  7,2 mln

  1,9 tys(7%)

  7,5 mln

  2,0 tys(7.3%)

  8,1 mln

  2,2 tys(7.5%)

  11,1 mln

  3,0 tys(8.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,4 mln

  1,2 tys(9%)

  4,6 mln

  1,2 tys(8.4%)

  8,8 mln

  2,4 tys(12.9%)

  11,8 mln

  3,2 tys(13.6%)

  8,1 mln

  2,2 tys(7.9%)

  5,3 mln

  1,4 tys(5.1%)

  6,4 mln

  1,7 tys(5.9%)

  9,9 mln

  2,6 tys(7.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,8 mln

  2,3 tys(6.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  886,1 tys

  240(1.8%)

  564,4 tys

  152(1%)

  586,4 tys

  158(0.9%)

  677,7 tys

  181(0.8%)

  1,6 mln

  426(1.6%)

  1,0 mln

  272(1%)

  4,4 mln

  1,2 tys(4.1%)

  4,2 mln

  1,1 tys(3.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  1,4 tys(10.7%)

  16,0 mln

  4,3 tys(29.1%)

  2,1 mln

  553(3%)

  2,4 mln

  653(2.8%)

  2,3 mln

  624(2.3%)

  2,7 mln

  726(2.6%)

  2,5 mln

  683(2.3%)

  3,8 mln

  1,0 tys(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  280,1 tys

  75,9(0.6%)

  224,0 tys

  60,3(0.4%)

  264,7 tys

  71,2(0.4%)

  459,9 tys

  123(0.5%)

  453,1 tys

  121(0.4%)

  847,0 tys

  228(0.8%)

  353,0 tys

  94,7(0.3%)

  2,9 mln

  764(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  595(4.4%)

  1,6 mln

  436(3%)

  2,0 mln

  531(2.9%)

  2,3 mln

  622(2.7%)

  2,4 mln

  651(2.4%)

  2,2 mln

  590(2.1%)

  5,0 mln

  1,3 tys(4.6%)

  2,7 mln

  725(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  199,8 tys

  54,2(0.4%)

  225,7 tys

  60,8(0.4%)

  744,7 tys

  200(1.1%)

  308,8 tys

  82,6(0.4%)

  424,9 tys

  113(0.4%)

  295,5 tys

  79,6(0.3%)

  769,3 tys

  206(0.7%)

  1,9 mln

  509(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  794,8 tys

  216(1.6%)

  409,9 tys

  110(0.7%)

  353,0 tys

  94,9(0.5%)

  332,8 tys

  89,0(0.4%)

  540,5 tys

  144(0.5%)

  333,5 tys

  89,8(0.3%)

  130,2 tys

  34,9(0.1%)

  1,5 mln

  400(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  415,6 tys

  113(0.8%)

  219,5 tys

  59,1(0.4%)

  469,1 tys

  126(0.7%)

  489,2 tys

  131(0.6%)

  591,1 tys

  158(0.6%)

  434,0 tys

  117(0.4%)

  664,5 tys

  178(0.6%)

  1,3 mln

  355(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  489,8 tys

  133(1%)

  54,2 tys

  14,6(0.1%)

  184,0 tys

  49,5(0.3%)

  217,6 tys

  58,2(0.3%)

  214,5 tys

  57,3(0.2%)

  130,7 tys

  35,2(0.1%)

  246,2 tys

  66,0(0.2%)

  523,9 tys

  140(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  181,0 tys

  49,1(0.4%)

  173,8 tys

  46,8(0.3%)

  202,9 tys

  54,6(0.3%)

  298,8 tys

  79,9(0.3%)

  561,5 tys

  150(0.5%)

  238,2 tys

  64,1(0.2%)

  446,2 tys

  120(0.4%)

  342,0 tys

  91,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  653,1 tys

  177(1.3%)

  651,4 tys

  175(1.2%)

  743,5 tys

  200(1.1%)

  699,4 tys

  187(0.8%)

  747,0 tys

  199(0.7%)

  586,2 tys

  158(0.6%)

  730,2 tys

  196(0.7%)

  136,3 tys

  36,3(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  6,7 tys

  1,8(0%)

  5,4 tys

  1,4(0%)

  14,2 tys

  3,8(0%)

  6,0 tys

  1,6(0%)

  14,9 tys

  4,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  94,0 tys

  25,5(0.2%)

  12,3 tys

  3,3(0%)

  4,1 tys

  1,1(0%)

  106,2 tys

  28,4(0.1%)

  107,8 tys

  28,8(0.1%)

  102,1 tys

  27,5(0.1%)

  6,6 tys

  1,8(0%)

  3,2 tys

  0,8(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,7(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  8,6 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  10,8 tys

  2,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  328,5 tys

  89,1(0.7%)

  84,8 tys

  22,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,6 tys

  2,3(0%)

  8,7 tys

  2,3(0%)

  8,7 tys

  2,3(0%)

  9,0 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Halinowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Halinowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Halinów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Halinowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,8 mln

  3,2 tys(100%)

  63,5 mln

  4,1 tys(100%)

  68,3 mln

  4,3 tys(100%)

  81,7 mln

  5,1 tys(100%)

  101,4 mln

  6,2 tys(100%)

  123,5 mln

  7,0 tys(100%)

  121,8 mln

  6,8 tys(100%)

  113,8 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  23,5 mln

  6,4 tys(48.1%)

  24,9 mln

  6,7 tys(39.2%)

  27,6 mln

  7,4 tys(40.5%)

  31,4 mln

  8,4 tys(38.4%)

  35,5 mln

  9,5 tys(35%)

  37,3 mln

  10,0 tys(30.2%)

  43,2 mln

  11,6 tys(35.4%)

  43,0 mln

  11,5 tys(37.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,8 mln

  4,0 tys(30.3%)

  13,9 mln

  3,7 tys(21.9%)

  14,8 mln

  4,0 tys(21.6%)

  15,6 mln

  4,2 tys(19.1%)

  17,3 mln

  4,6 tys(17%)

  29,8 mln

  8,0 tys(24.1%)

  30,3 mln

  8,1 tys(24.8%)

  22,4 mln

  6,0 tys(19.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  869(6.6%)

  1,8 mln

  483(2.8%)

  1,7 mln

  466(2.5%)

  7,3 mln

  1,9 tys(8.9%)

  14,4 mln

  3,9 tys(14.2%)

  22,4 mln

  6,0 tys(18.1%)

  11,4 mln

  3,1 tys(9.4%)

  12,3 mln

  3,3 tys(10.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,5 mln

  2,5 tys(8.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  342(2.6%)

  7,2 mln

  1,9 tys(11.3%)

  1,7 mln

  446(2.4%)

  1,7 mln

  447(2%)

  1,9 mln

  520(1.9%)

  1,6 mln

  432(1.3%)

  2,2 mln

  596(1.8%)

  3,9 mln

  1,0 tys(3.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,8 tys

  6,4(0%)

  62,9 tys

  16,8(0.1%)

  105,1 tys

  28,3(0.1%)

  24,6 tys

  6,6(0%)

  2,3 mln

  614(2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  1,1 tys(8.2%)

  14,5 mln

  3,9 tys(22.8%)

  708,9 tys

  191(1%)

  888,8 tys

  238(1.1%)

  1,1 mln

  303(1.1%)

  846,0 tys

  228(0.7%)

  747,4 tys

  200(0.6%)

  1,7 mln

  466(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  188,9 tys

  51,2(0.4%)

  192,5 tys

  51,8(0.3%)

  341,7 tys

  91,9(0.5%)

  190,2 tys

  50,9(0.2%)

  313,8 tys

  83,8(0.3%)

  173,1 tys

  46,6(0.1%)

  195,9 tys

  52,5(0.2%)

  1,5 mln

  392(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  908,7 tys

  246(1.9%)

  801,2 tys

  216(1.3%)

  407,3 tys

  110(0.6%)

  453,9 tys

  121(0.6%)

  1,9 mln

  500(1.8%)

  592,7 tys

  160(0.5%)

  2,0 mln

  542(1.7%)

  473,1 tys

  126(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  107,5 tys

  29,2(0.2%)

  38,7 tys

  10,4(0.1%)

  189,9 tys

  51,1(0.3%)

  91,9 tys

  24,6(0.1%)

  127,9 tys

  34,2(0.1%)

  137,7 tys

  37,1(0.1%)

  87,8 tys

  23,6(0.1%)

  340,3 tys

  90,7(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  281,2 tys

  75,2(0.3%)

  10,0 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  26,8(0.1%)

  231,6 tys

  61,7(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  346,9 tys

  94,1(0.7%)

  122,4 tys

  33,0(0.2%)

  202,0 tys

  54,3(0.3%)

  324,2 tys

  86,7(0.4%)

  148,8 tys

  39,7(0.1%)

  340,2 tys

  91,6(0.3%)

  465,5 tys

  125(0.4%)

  70,2 tys

  18,7(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,2 tys

  6,5(0%)

  31,1 tys

  8,4(0%)

  66,0 tys

  17,7(0.1%)

  44,8 tys

  11,9(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  327,4 tys

  88,8(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 mln

  796(4.3%)

  2,8 mln

  757(3.5%)

  3,6 mln

  969(3.6%)

  13,1 tys

  3,5(0%)

  1,1 mln

  304(0.9%)

  36,2 tys

  9,7(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  47,9 tys

  13,0(0.1%)

  18,6 tys

  5,0(0%)

  19,3 tys

  5,2(0%)

  20,2 tys

  5,4(0%)

  24,3 tys

  6,5(0%)

  16,5 tys

  4,4(0%)

  13,9 tys

  3,7(0%)

  13,2 tys

  3,5(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,1 tys

  2,2(0%)

  12,6 tys

  3,4(0%)

  10,1 tys

  2,7(0%)

  10,5 tys

  2,8(0%)

  10,3 tys

  2,7(0%)

  4,2 tys

  1,1(0%)

  4,2 tys

  1,1(0%)

  4,2 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  94,0 tys

  25,5(0.2%)

  12,3 tys

  3,3(0%)

  4,1 tys

  1,1(0%)

  106,2 tys

  28,4(0.1%)

  107,8 tys

  28,8(0.1%)

  102,1 tys

  27,5(0.1%)

  6,6 tys

  1,8(0%)

  3,2 tys

  0,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  5,1 tys

  1,4(0%)

  3,2 tys

  0,8(0%)

  19,6 tys

  5,3(0%)

  5,9 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Halinów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 913 mieszkańców Halinowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 433 kobiet oraz 480 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców Halinowa, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 11,6% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Halinowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Halinowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (31,2%) oraz średnie zawodowe (16,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,2%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2022 w Halinowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 122 dzieci (69 dziewczynek oraz 53 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Halinowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 51 dzieci (23 dziewczynki oraz 28 chłopców). Dostępnych było 51 miejsc.

  16,8% mieszkańców Halinowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,2% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 564 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,77 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 40 oddziałach uczyło się 944 uczniów (449 kobiet oraz 495 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Halinowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 24 oddziałach uczyło się 582 uczniów (275 kobiet oraz 307 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (25,6% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 23,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 276,02.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (18,1% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,2% mieszkańców Halinowa w wieku potencjalnej nauki (24,0% kobiet i 20,5% mężczyzn).

 • 25,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  25,6%
  Mazowieckie
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 31,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,4%
  Mazowieckie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,6%
  Mazowieckie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Halinów
  12,9%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,9%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Halinów
  19,8%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 14,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  11,6%
  Województwo
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 12,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Halinów
  3,5%
  Mazowieckie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Halinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2564 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  2 564,0
  woj. mazowieckie
  970,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,77 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,77
  Mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 13 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Halinów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 122 Dzieci
 • 69 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 53 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 56,6%
  43,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 91 3 lata
 • 91
 • 31 4 lata
 • 31
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 51 3 lata
 • 51
 • 18 4 lata
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 40 3 lata
 • 40
 • 13 4 lata
 • 13
 • 313 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 17,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 17,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Halinowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Halinowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE
  Publiczne
  22 783-80-85
  22 760-43-16
  ul. OKUNIEWSKA 115
  05-074 Halinów
  6150-
  Wesoły Maluch
  Niepubliczny
  79 150-11-79
  ul. Paderewskiego 2
  05-074 Halinów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Halinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Halinów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 40 Oddziały
 • 944 Uczniowie
 • 449 Kobiety
  (uczniowie)
 • 495 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,6%
  52,4%
 • 112 Uczniowie w 1 klasie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 150 Absolwenci
 • 73 Kobiety
  (absolwenci)
 • 77 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  23,6
  Mazowieckie
  17,8
  Kraj
  17,0
 •  
 • 52,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 47,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 276,02 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Halinów
  276,02
  Mazowieckie
  99,83
  Cała Polska
  95,96
 • 275,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  275,73
  Mazowieckie
  98,60
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Halinów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Halinów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Halinowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Halinowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA (im.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO)
  Publiczna
  22 783-60-90
  22 760-43-16
  ul. OKUNIEWSKA 115
  05-074 Halinów
  32742-
 • Edukacyjne grupy wieku w Halinowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Halinów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Halinów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Halinów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Halinów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Halinowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Halinowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Halinowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Halinowie działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2016 w Halinowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 171 członków. Zarejestrowano 136 ćwiczących (mężczyźni: 96, kobiety: 40, chłopcy do lat 18: 75, dziewczęta do lat 18: 40). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Halinowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Formy ochrony przyrody w Halinowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Halinowa znajduje się 18 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Halinowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Warszawski - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 148409.1 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1972-10-09, Opis granicy: Cisie ul. Cisowy Dwór
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1980-12-06, Opis granicy: Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego 83
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1980-12-06, Opis granicy: Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego 83
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1980-12-06, Opis granicy: Długa Kościelna
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1980-12-06, Opis granicy: Długa Kościelna
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1982-10-20, Opis granicy: Halinów ul. Kolejowa 5
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1982-10-20, Opis granicy: Halinów ul. Kolejowa 5
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-04-06
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: Cisie ul. Cisowy Dwór
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego 83
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego 83
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: Halinów ul. Okuniewska 95
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: Cisie ul. Cisowy Dwór i ul. Pod Dębami
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: Cisie ul. Cisowy Dwór i ul. Pod Dębami
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: Cisie ul. Cisowy Dwór i ul. Pod Dębami
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego 83
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego 83

Halinów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Halinowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 26,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Halinowie znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mińskiego.

  Powiat miński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Halinowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Halinowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 26,65 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  26,7
  Województwo
  52,6
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Halinów
  0,0
  Województwo
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 53,30 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Halinów
  53,3
  Województwo
  61,7
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  10,0
  Cały kraj
  8,9
 • 200,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  200,0
  Województwo
  117,3
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Halinowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 918,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 918,2 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 6,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  6,7 km
  Mazowieckie
  5,1 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Halinów nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 17droga krajowa nr 17(Warszawa - Zakręt - Majdan - Góraszka - Wiązowna - Otwock - Wola Ducka - Ostrów - Ostrowik - Bocian - Nowa Wieś - Kołbiel - Puznówka - Lipówki - Mętne - Garwolin - Aleksandrów - Gończyce - Żabianka - Niwa Babicka - Stara Dąbia - Ryki - Moszczanka - Strzyżowice - Żyrzyn - Sielce - Piaski - Kolonia Siedliszczki - Fajsławice - Łopiennik Górny - Łopiennik Nadrzeczny - Zakręcie - Krasnystaw - Wólka Orłowska - Izbica - Podkrasne - Wierzba - Chomęciska Małe - Sitaniec - Zamość - Wólka Panieńska - Jatutów - Łabunie - Wólka Łabuńska - Majdan Krynicki - Krynice - Budy - Tarnawatka - Tarnawatka-Tartak - Dąbrowa Tomaszowska - Tomaszów Lubelski - Jeziernia - Bełżec - Lubycza Królewska - Potoki - Hrebenne - granica (Ukraina))
  • DK 2droga krajowa nr 2(Warszawa - Wesoła - Zakręt - Nowy Konik - Stary Kornik - Brzeziny - Wielgolas Brzeziński - Wielgolas Duchnowski - Dębe Wielkie - Choszczówka Stojecka - Kałuszyn - Marysin - Bojmie - Mingosy - Polaki - Broszków - Gręzów - Nowe Opole - Nowe Iganie - Stare Iganie - Żelków-Kolonia - Siedlce - Grabianów - Białki - Ujrzanów - Zbuczyn - Tchórzew-Plewki - Wólka Kamienna - Zawady - Krzesk-Królowa Niwa - Krzewica - Tłuściec - Żabce - Międzyrzec Podlaski - Wysokie - Rogoźniczka - Nowy Sławacinek - Stary Sławacinek - Biała Podlaska - Zalesie - Wólka Dobryńska - Małaszewicze Duże - Małaszewicze Małe - Terespol - granica (Białoruś))
  • DW 637droga wojewódzka nr 637(Warszawa - Sulejówek - Okuniew - Zagórze - Michałow - Pustelnik - Mały Stanisławów - Stanisławów - Osęczyzna - Poręby Nowe - Dobre - Walentów - Świdrów - Zakrzew - Pniewnik - Roguszyn - Liw - Węgrów)
  • DW 638droga wojewódzka nr 638(Sulejówek - Wesoła)
  • DW 721droga wojewódzka nr 721(Nadarzyn - Sękocin Las - Magdalenka - Lesznowola - Stara Iwiczna - Piaseczno - Chyliczki - Konstancin-Jeziorna - Habdzin - Opacz - Ciszyca - Józefów - Wiązowna - Boryszew - Duchnów - Brzeziny)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Halinów nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 13Linia kolejowa nr 13: Krusze - Pilawa [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Dąbrowica - Pustelnik - Grzebowilk - Sufczyn - Pilawa)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Halinowie istnieje 44 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Baśniowa

  ul. Bema

  ul. Cicha

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Graniczna

  ul. Jana Pawła II

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Kubusia Puchatka

  ul. Malinowa

  ul. Mała

  ul. Mickiewicza

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Nad Stawami

  ul. Okrzei

  ul. Okuniewska

  ul. Olszowa

  ul. Paderewskiego

  ul. Parkowa

  ul. Partyzancka

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Powstania Styczniowego

  ul. Prusa

  ul. Przygraniczna

  ul. Pułaskiego

  ul. Północna

  ul. Sienkiewicza

  ul. Spółdzielcza

  ul. Starej Baśni

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Warszawska

  ul. Wschodnia

  ul. Zachodnia

  ul. Zielona