Powiat myślenicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat myślenicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 127 600 Liczba mieszkańców
 • 673 km2 Powierzchnia
 • 187 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 26,1% Stopa urbanizacji
 • Józef Tomal Starosta
 • ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice Adres starostwa powiatowego
 • KMY Tablice rejestracyjne
Powiat myślenicki na mapie
Identyfikatory
 • 1209 TERYT (TERC)
Herb powiatu myślenickiego
powiat myślenicki herb
Flaga powiatu myślenickiego
powiat myślenicki flaga

powiat myślenicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach
(012)372-92-00
(012)372-92-51
ul. Jagiellońska 1
32-400 Myślenice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myślenicach
(012)272-28-38
(012)274-13-68
ul. Pardyka 2
32-400 Myślenice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myślenicach
(012)272-06-06
(012)272-06-06
ul.Słowackiego 106
32-400 Myślenice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myślenicach
(012)272-08-19
(012)272-08-19
ul. Sobieskiego 34
32-400 Myślenice
Starostwo Powiatowe w Myślenicach
(12) 274-97-40
(12) 274-97-42
ul. Mikołaja Reja
32-400 Myślenice

Powiat myślenicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat myślenicki ma 127 600 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 11,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu myślenickiego w 2050 roku wynosi 136 742, z czego 68 894 to kobiety, a 67 848 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu myślenickiego zawarli w 2019 roku 672 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,3% mieszkańców powiatu myślenickiego jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 1,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat myślenicki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 360. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,83 na 1000 mieszkańców powiatu myślenickiego. W 2019 roku urodziło się 1 503 dzieci, w tym 50,8% dziewczynek i 49,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 338 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,32 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 46,3% zgonów w powiecie myślenickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,1% zgonów w powiecie myślenickim były nowotwory, a 8,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu myślenickiego przypada 8.98 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 1 373 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 137 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu myślenickiego 236. W tym samym roku 59 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 35 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 24.

  61,7% mieszkańców powiatu myślenickiego jest w wieku produkcyjnym, 21,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu myślenickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 127 600 Liczba mieszkańców
 • 64 374 Kobiety
 • 63 226 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie myślenickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie myślenickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie myślenickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu myślenickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 136 742 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 68 894 Kobiety
 • 67 848 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie myślenickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie myślenickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie myślenickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu myślenickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 38,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. myślenicki
  38,7 lat
  woj. małopolskie
  40,9 lat
  Polska
  41,9 lat
 • 39,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat myślenicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu myślenickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat myślenicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat myślenicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat myślenicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  32,3%
  Województwo
  30,6%
  Cała Polska
  28,8%
 • 26,7% Kobiety
  (Panny)
 • 38,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,8%
  woj. małopolskie
  56,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 57,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • pow. myślenicki
  7,9%
  Małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. myślenicki
  1,8%
  Małopolskie
  3,4%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Małopolskie
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie myślenickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  5,3
  Małopolskie
  5,3
  Cała Polska
  4,8
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  1,0
  woj. małopolskie
  1,4
  Cała Polska
  1,7
 • 672 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie myślenickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 360 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 225 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 135 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,83 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  2,8
  Małopolskie
  1,2
  Cały kraj
  -0,9
 • 1,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 3,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie myślenickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie myślenickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie myślenickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie myślenickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 503 Urodzenia żywe
 • 763 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 740 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,8%
  49,2%
 • 11,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat myślenicki
  11,8
  Małopolskie
  10,9
  Kraj
  9,8
 • 48,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat myślenicki
  48,3
  woj. małopolskie
  45,1
  Cały kraj
  41,8
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 121 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 121
 • 93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 93
 • 43 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 43
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 338 g Średnia waga noworodków
 • 3 259 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 420 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. myślenicki
  3 338 g
  Małopolskie
  3 322 g
  Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 108 Waga 4000g - 4499g
 • 108
 • 450 Waga 3500g - 3999g
 • 450
 • 610 Waga 3000g - 3499g
 • 610
 • 249 Waga 2500g - 2999g
 • 249
 • 54 Waga 2000g - 2499g
 • 54
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,58 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,58
  woj. małopolskie
  1,49
  Kraj
  1,42
 • 0,80 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat myślenicki
  0,80
  Województwo
  0,73
  Cały kraj
  0,69
 • 1,32 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,32
  Województwo
  1,12
  Cała Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie myślenickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 143 Zgony
 • 538 Kobiety
  (Zgony)
 • 605 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,1%
  52,9%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 9,0 Zgony na 1000 ludności
 • pow. myślenicki
  9,0
  Województwo
  9,7
  Kraj
  10,7
 • 76,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  76,0
  Małopolskie
  89,3
  Cała Polska
  109,3
 • 2,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat myślenicki
  2,0
  Województwo
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,6
  Województwo
  2,5
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie myślenickim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  46,3%
  woj. małopolskie
  47,2%
  Cały kraj
  40,5%
 • 26,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat myślenicki
  26,1%
  Województwo
  26,9%
  Polska
  26,4%
 • 8,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat myślenicki
  8,7%
  Województwo
  6,4%
  Cały kraj
  6,7%
 • 7,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  7,2
  Polska
  9,8
 • 70,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  70,8
  Kraj
  72,2
 • 212,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. myślenicki
  212,3
  Małopolskie
  256,9
  Cała Polska
  284,5
 • 237,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  237,9
  Polska
  263,9
 • 375,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 378,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 372,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat myślenicki
  375,7
  Województwo
  451,4
  Cała Polska
  437,2
 • 57,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat myślenicki
  57,4
  Małopolskie
  69,4
  Polska
  71,0
 • 25,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,1
  woj. małopolskie
  31,7
  Cały kraj
  34,8
 • 6,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. myślenicki
  6,3
  Małopolskie
  6,0
  Cały kraj
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 373 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 715 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 658 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 59 Zameldowania z zagranicy
 • 26 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 33 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 137 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 601 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 536 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Wymeldowania za granicę
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 260 Saldo migracji
 • 129 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 131 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 236 Saldo migracji wewnętrznych
 • 114 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 122 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 24 Saldo migracji zagranicznych
 • 15 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie myślenickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat myślenicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat myślenicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie myślenickim oddano do użytku 501 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,93 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie myślenickim to 34 999 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 276 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  91,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 8,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie myślenickim to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie myślenickim to 159,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,09% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,48% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,53% mieszkań posiada łazienkę, 77,11% korzysta z centralnego ogrzewania, a 57,29% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 34 999 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 275,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. myślenicki
  275,50
  Małopolskie
  352,80
  Cała Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 97,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  97,10 m2
  woj. małopolskie
  78,70 m2
  Cała Polska
  74,20 m2
 • 26,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,70 m2
  Województwo
  27,70 m2
  Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,51 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,51
  woj. małopolskie
  3,92
  Cała Polska
  3,82
 • 3,63 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. myślenicki
  3,63
  woj. małopolskie
  2,83
  Cały kraj
  2,63
 • 0,80 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. myślenicki
  0,80
  Małopolskie
  0,72
  Cały kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 501 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 3,93 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  3,93
  Województwo
  6,38
  Cała Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 2 757 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat myślenicki
  5,50
  Województwo
  3,67
  Cała Polska
  3,78
 • 21,61 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  21,61
  Województwo
  23,41
  Kraj
  20,42
 • 79 963 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 159,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. myślenicki
  159,6 m2
  Małopolskie
  88,3 m2
  Cała Polska
  88,6 m2
 • 0,63 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  0,63 m2
  Małopolskie
  0,56 m2
  Kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 96,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. myślenicki
  96,09%
  woj. małopolskie
  96,93%
  Cały kraj
  96,88%
 • 94,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat myślenicki
  94,48%
  Małopolskie
  95,12%
  Kraj
  93,83%
 • 91,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. myślenicki
  91,53%
  woj. małopolskie
  93,31%
  Cały kraj
  91,54%
 • 77,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. myślenicki
  77,11%
  woj. małopolskie
  82,55%
  Cały kraj
  82,60%
 • 57,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  57,29%
  Województwo
  63,50%
  Cała Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat myślenicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie myślenickim na 1000 mieszkańców pracuje 166osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie myślenickim wynosiło w 2019 roku 2,4% (2,8% wśród kobiet i 2,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie myślenickim wynosiło 4 015,38 PLN, co odpowiada 83.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu myślenickiego 18 326 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 13 720 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 606.

  39,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu myślenickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,8% w przemyśle i budownictwie, a 13,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 166 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. myślenicki
  166,0
  woj. małopolskie
  244,0
  Kraj
  251,0
 • 2,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,2% Kobiety
 • 2,3% Mężczyźni
 • Powiat
  2,4%
  Województwo
  4,1%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie myślenickim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie myślenickim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie myślenickim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 015 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 015 PLN
  Małopolskie
  4 679 PLN
  Cały kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie myślenickim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 18 326 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 13 720 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 606 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,75 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 39,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 38,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 41,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,8% Przemysł i budownictwo
 • 19,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,6% Pozostałe
 • 27,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie myślenickim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 21 118 Pracujący ogółem
 • 11 809 Kobiety
 • 9 309 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie myślenickim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 21,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,7% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat myślenicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 62,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  62,1
  woj. małopolskie
  65,1
  Kraj
  66,7
 • 27,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  27,4
  Małopolskie
  33,7
  Kraj
  36,5
 • 78,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat myślenicki
  78,8
  Województwo
  107,3
  Kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 64,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat myślenicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie myślenickim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 14 026 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 11 481 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 284 nowe podmioty, a 517 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 318) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (942) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (881) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (517) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie myślenickim najwięcej (854) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (13 589) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (126) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,5% (4 983) podmiotów, a 63,6% (8 917) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie myślenickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14 026 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 126 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 983 Przemysł i budownictwo
 • 8 917 Pozostała działalność
 • 1 284 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie myślenickim w 2019 roku
 • 517 Podmioty wyrejestrowane w powiecie myślenickim w 2019 roku
 • 11 481 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 589 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 13 589
 • 371 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 371
 • 61 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 61
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 14 021 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 14 021
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 25 Spółdzielnie ogółem
 • 25
 • 714 Spółki handlowe ogółem
 • 714
 • 32  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 32
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 521  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 521
 • 28    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 28
 • 854 Spółki cywilne ogółem
 • 854
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 481 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 797 Budownictwo
 • 2 797
 • 2 618 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 618
 • 1 667 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 667
 • 911 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 911
 • 703 Transport i gospodarka magazynowa
 • 703
 • 603 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 603
 • 494 Pozostała działalność
 • 494
 • 340 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 340
 • 317 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 317
 • 293 Informacja i komunikacja
 • 293
 • 214 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 214
 • 198 Edukacja
 • 198
 • 129 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 129
 • 103 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 103
 • 75 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 75
 • 12 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 12
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat myślenicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie myślenickim stwierdzono 1 502 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,80 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie myślenickim wynosi 77,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu myślenickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,30 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 3,60 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,52 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,56 (45%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,19 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat myślenicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 502 Przestępstwa ogółem
 • 1 502
 • 1 056 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 056
 • 199 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 199
 • 193 Przestępstwa drogowe
 • 193
 • 24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 24
 • 458 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 458
 • 11,80 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,80
  Województwo
  23,50
  Kraj
  20,75
 • 8,30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. myślenicki
  8,30
  Małopolskie
  12,31
  Polska
  13,21
 • 1,56 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,56
  Małopolskie
  9,02
  Kraj
  4,88
 • 1,52 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. myślenicki
  1,52
  woj. małopolskie
  1,44
  Cała Polska
  1,86
 • 0,19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,19
  Województwo
  0,38
  Cały kraj
  0,43
 • 3,60 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,60
  Małopolskie
  11,04
  Cała Polska
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat myślenicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  78%
  Województwo
  79%
  Polska
  73%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  79%
  woj. małopolskie
  69%
  Kraj
  65%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. myślenicki
  45%
  Małopolskie
  89%
  Cała Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Małopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  88%
  Małopolskie
  84%
  Kraj
  86%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  44%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  53%

Powiat myślenicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu myślenickiego wyniosła w 2018 roku 118,4 mln złotych, co daje 935 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.6% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu myślenickiego - 32.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18.7%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 23,4 mln złotych, czyli 19,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu myślenickiego wyniosła w 2018 roku 115,4 mln złotych, co daje 911 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.1% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.3%). W budżecie powiatu myślenickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 202 złotych na mieszkańca (22,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,6 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie myślenickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu myślenickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat myślenicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu myślenickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  96,5 mln

  791(100%)

  102,8 mln

  836(100%)

  104,3 mln

  843(100%)

  109,0 mln

  877(100%)

  94,7 mln

  759(100%)

  96,8 mln

  773(100%)

  111,5 mln

  886(100%)

  118,4 mln

  935(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  36,7 mln

  299(38%)

  38,3 mln

  311(37.3%)

  36,8 mln

  297(35.3%)

  39,0 mln

  313(35.8%)

  36,9 mln

  295(39%)

  37,0 mln

  294(38.2%)

  37,5 mln

  296(33.6%)

  38,0 mln

  299(32.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,3 mln

  133(16.9%)

  18,8 mln

  152(18.3%)

  21,4 mln

  172(20.5%)

  21,7 mln

  174(19.9%)

  12,0 mln

  96,0(12.7%)

  14,3 mln

  114(14.8%)

  23,5 mln

  186(21.1%)

  22,1 mln

  174(18.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,8 mln

  104(13.2%)

  12,0 mln

  97,5(11.7%)

  12,1 mln

  97,7(11.6%)

  12,3 mln

  99,1(11.3%)

  12,3 mln

  98,4(13%)

  13,6 mln

  108(14.1%)

  12,8 mln

  101(11.5%)

  14,1 mln

  111(11.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,2 mln

  67,1(8.5%)

  8,1 mln

  65,3(7.8%)

  8,6 mln

  69,2(8.2%)

  9,0 mln

  72,3(8.3%)

  9,6 mln

  76,8(10.1%)

  9,7 mln

  77,0(10%)

  10,0 mln

  79,3(9%)

  10,7 mln

  84,4(9.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,8 mln

  47,7(6.1%)

  6,0 mln

  48,6(5.8%)

  6,1 mln

  49,1(5.8%)

  6,7 mln

  53,8(6.1%)

  7,1 mln

  56,7(7.5%)

  7,2 mln

  57,0(7.4%)

  7,3 mln

  58,1(6.6%)

  7,6 mln

  59,9(6.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,8 mln

  47,1(6%)

  5,6 mln

  45,3(5.4%)

  8,9 mln

  72,0(8.6%)

  6,2 mln

  49,5(5.7%)

  4,3 mln

  34,1(4.5%)

  3,2 mln

  25,5(3.3%)

  3,0 mln

  23,9(2.7%)

  7,2 mln

  56,6(6.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,8 mln

  38,9(4.9%)

  4,7 mln

  37,8(4.5%)

  5,0 mln

  40,6(4.8%)

  5,5 mln

  43,8(5%)

  6,9 mln

  55,3(7.3%)

  5,4 mln

  42,7(5.5%)

  5,8 mln

  46,0(5.2%)

  6,2 mln

  49,2(5.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,0 mln

  24,6(3.1%)

  2,6 mln

  21,0(2.5%)

  2,6 mln

  21,0(2.5%)

  3,3 mln

  26,7(3.1%)

  3,1 mln

  24,8(3.3%)

  3,0 mln

  24,1(3.1%)

  3,8 mln

  30,4(3.4%)

  3,7 mln

  29,1(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  968,5 tys

  7,9(1%)

  3,8 mln

  30,8(3.7%)

  758,7 tys

  6,1(0.7%)

  932,0 tys

  7,5(0.9%)

  890,8 tys

  7,1(0.9%)

  1,7 mln

  13,7(1.8%)

  2,1 mln

  16,8(1.9%)

  2,3 mln

  18,4(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  578,6 tys

  4,7(0.6%)

  1,3 mln

  10,6(1.3%)

  706,0 tys

  5,7(0.7%)

  683,5 tys

  5,5(0.6%)

  526,6 tys

  4,2(0.6%)

  413,6 tys

  3,3(0.4%)

  1,3 mln

  10,6(1.2%)

  1,0 mln

  8,0(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  68,1 tys

  0,6(0.1%)

  66,1 tys

  0,5(0.1%)

  65,2 tys

  0,5(0.1%)

  73,3 tys

  0,6(0.1%)

  68,3 tys

  0,5(0.1%)

  76,3 tys

  0,6(0.1%)

  82,3 tys

  0,7(0.1%)

  534,3 tys

  4,2(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,0 mln

  8,4(1.1%)

  1,1 mln

  9,2(1.1%)

  762,0 tys

  6,1(0.7%)

  589,4 tys

  4,7(0.5%)

  524,0 tys

  4,2(0.6%)

  453,4 tys

  3,6(0.5%)

  445,7 tys

  3,5(0.4%)

  509,0 tys

  4,0(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  40,0 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 mln

  19,5(2.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  14,9 tys

  0,1(0%)

  386,8 tys

  3,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  304,4 tys

  2,4(0.3%)

  305,6 tys

  2,4(0.3%)

  304,3 tys

  2,4(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  184,7 tys

  1,5(0.2%)

  207,7 tys

  1,7(0.2%)

  230,5 tys

  1,9(0.2%)

  238,3 tys

  1,9(0.2%)

  261,1 tys

  2,1(0.3%)

  243,4 tys

  1,9(0.3%)

  269,1 tys

  2,1(0.2%)

  295,5 tys

  2,3(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  196,5 tys

  1,6(0.2%)

  212,1 tys

  1,7(0.2%)

  211,9 tys

  1,7(0.2%)

  220,5 tys

  1,8(0.2%)

  228,9 tys

  1,8(0.2%)

  248,0 tys

  2,0(0.3%)

  238,5 tys

  1,9(0.2%)

  240,6 tys

  1,9(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,5 tys

  0,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  20,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  21,3 tys

  0,2(0%)

  18,2 tys

  0,1(0%)

  62,2 tys

  0,5(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  51,6 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,0 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,1 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  9,6 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie myślenickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu myślenickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat myślenicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu myślenickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  97,2 mln

  797(100%)

  101,5 mln

  825(100%)

  106,5 mln

  862(100%)

  104,2 mln

  838(100%)

  95,8 mln

  768(100%)

  98,8 mln

  789(100%)

  107,1 mln

  851(100%)

  115,4 mln

  911(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  48,3 mln

  394(49.7%)

  47,1 mln

  382(46.4%)

  46,7 mln

  377(43.9%)

  44,7 mln

  359(42.9%)

  45,2 mln

  362(47.2%)

  46,5 mln

  370(47%)

  46,3 mln

  367(43.2%)

  48,3 mln

  380(41.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,5 mln

  143(18%)

  18,3 mln

  149(18.1%)

  21,1 mln

  170(19.8%)

  20,5 mln

  165(19.7%)

  22,5 mln

  180(23.5%)

  24,7 mln

  196(24.9%)

  26,8 mln

  212(25%)

  31,2 mln

  245(27%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,0 mln

  65,1(8.2%)

  8,1 mln

  65,9(8%)

  8,0 mln

  64,8(7.5%)

  8,6 mln

  68,8(8.2%)

  8,8 mln

  70,1(9.1%)

  9,7 mln

  76,9(9.8%)

  10,9 mln

  86,1(10.2%)

  11,9 mln

  93,8(10.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,7 mln

  38,1(4.8%)

  4,6 mln

  37,0(4.5%)

  4,8 mln

  39,1(4.5%)

  5,1 mln

  41,3(4.9%)

  6,7 mln

  53,8(7%)

  5,2 mln

  41,5(5.3%)

  5,5 mln

  43,8(5.2%)

  6,1 mln

  47,7(5.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,8 mln

  38,9(4.9%)

  7,7 mln

  62,3(7.6%)

  9,5 mln

  77,0(9%)

  10,0 mln

  80,2(9.6%)

  1,5 mln

  11,7(1.5%)

  3,0 mln

  23,5(3%)

  7,8 mln

  61,8(7.3%)

  5,3 mln

  42,0(4.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,6 mln

  29,0(3.7%)

  4,0 mln

  32,4(3.9%)

  7,8 mln

  62,7(7.3%)

  3,7 mln

  29,6(3.5%)

  3,1 mln

  24,4(3.2%)

  1,9 mln

  14,7(1.9%)

  1,3 mln

  10,2(1.2%)

  3,2 mln

  25,3(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,9 mln

  39,7(5%)

  4,3 mln

  34,7(4.2%)

  4,2 mln

  34,2(4%)

  4,0 mln

  32,5(3.9%)

  3,6 mln

  28,6(3.7%)

  4,3 mln

  34,0(4.3%)

  2,5 mln

  19,9(2.3%)

  2,9 mln

  22,6(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  9,1(1.1%)

  2,1 mln

  16,6(2%)

  1,5 mln

  11,8(1.4%)

  2,1 mln

  17,2(2.1%)

  1,8 mln

  14,3(1.9%)

  606,8 tys

  4,8(0.6%)

  1,5 mln

  12,0(1.4%)

  1,8 mln

  14,0(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  11,5(1.5%)

  2,9 mln

  23,2(2.8%)

  872,9 tys

  7,0(0.8%)

  615,7 tys

  4,9(0.6%)

  679,0 tys

  5,4(0.7%)

  949,7 tys

  7,6(1%)

  1,1 mln

  8,9(1%)

  1,4 mln

  11,0(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  12,5(1.6%)

  1,1 mln

  8,7(1.1%)

  1,1 mln

  8,8(1%)

  1,6 mln

  12,9(1.5%)

  1,4 mln

  10,8(1.4%)

  1,3 mln

  10,6(1.3%)

  1,7 mln

  13,6(1.6%)

  1,2 mln

  9,8(1.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  304,4 tys

  2,4(0.3%)

  305,6 tys

  2,4(0.3%)

  304,3 tys

  2,4(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  995,5 tys

  8,1(1%)

  1,0 mln

  8,2(1%)

  647,5 tys

  5,2(0.6%)

  526,4 tys

  4,2(0.5%)

  389,0 tys

  3,1(0.4%)

  318,1 tys

  2,5(0.3%)

  333,2 tys

  2,6(0.3%)

  258,1 tys

  2,0(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  40,0 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  326

  0,0(0%)

  2,4 mln

  19,3(2.3%)

  217

  0,0(0%)

  217

  0,0(0%)

  109

  0,0(0%)

  222,8 tys

  1,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  351,7 tys

  2,9(0.4%)

  340,1 tys

  2,8(0.3%)

  111,1 tys

  0,9(0.1%)

  227,8 tys

  1,8(0.2%)

  225,1 tys

  1,8(0.2%)

  210,7 tys

  1,7(0.2%)

  191,2 tys

  1,5(0.2%)

  200,8 tys

  1,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  194,5 tys

  1,5(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,5 tys

  0,5(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  51,6 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,8 tys

  0,1(0%)

  5,6 tys

  0,0(0%)

  5,8 tys

  0,0(0%)

  5,8 tys

  0,0(0%)

  5,8 tys

  0,0(0%)

  5,8 tys

  0,0(0%)

  5,8 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  119,8 tys

  1,0(0.1%)

  69,7 tys

  0,6(0.1%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat myślenicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 33 746 mieszkańców powiatu myślenickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 16 609 kobiet oraz 17 137 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 15,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,8% mieszkańców powiatu myślenickiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 21,1% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu myślenickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie myślenickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,6%) oraz zasadnicze zawodowe (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,4%) oraz podstawowe ukończone (19,6%).

  W roku 2018 w powiecie myślenickim mieściło się 50 przedszkoli, w których do 190 oddziałów uczęszczało 4 197 dzieci (2 057 dziewczynek oraz 2 140 chłopców). Dostępne były 4 393 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie myślenickim mieściło się 41 przedszkoli, w których do 124 oddziałów uczęszczało 2 923 dzieci (1 459 dziewczynek oraz 1 464 chłopców). Dostępnych było 2 957 miejsc.

  18,0% mieszkańców powiatu myślenickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 846 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,96 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 62 szkoły podstawowe, w których w 709 oddziałach uczyło się 12 027 uczniów (5 892 kobiety oraz 6 135 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie myślenickim placówkę miało 61 szkół podstawowych, w których w 492 oddziałach uczyło się 9 080 uczniów (4 460 kobiet oraz 4 620 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 28,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,71.

  W powiecie myślenickim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 45 oddziałach uczyło się 1 291 uczniów (834 kobiety oraz 457 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 443 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie myślenickim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 66 oddziałach uczyło się 2 120 uczniów (1 332 kobiety oraz 788 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 684 absolwentów.

  W powiecie myślenickim znajduje się 7 Technik, w których w 91 oddziałach uczyło się 2 396 uczniów (1 062 kobiety oraz 1 334 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 582 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie myślenickim placówkę miało 7 Technik, w których w 102 oddziałach uczyło się 2 797 uczniów (1 244 kobiety oraz 1 553 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 563 absolwentów.

  W powiecie myślenickim znajduje się 6 Branżowych szkół I stopnia, w których w 20 oddziałach uczyło się 545 uczniów (144 kobiety oraz 401 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,7 uczniów. 27,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,4% mieszkańców powiatu myślenickiego w wieku potencjalnej nauki (28,6% kobiet i 28,3% mężczyzn).

 • 12,6% Wykształcenie wyższe
 • powiat myślenicki
  12,6%
  woj. małopolskie
  18,2%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. myślenicki
  28,9%
  Województwo
  33,0%
  Kraj
  33,3%
 • 32,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  1,6%
  woj. małopolskie
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 0,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,5%
  Małopolskie
  12,6%
  Kraj
  12,4%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  15,8%
  woj. małopolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. myślenicki
  29,8%
  Małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 21,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,2%
  Małopolskie
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  21,1%
  Województwo
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 22,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. myślenicki
  1,4%
  Małopolskie
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 846 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat myślenicki
  846,0
  Małopolskie
  883,0
  Kraj
  873,0
 • 0,96 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  0,96
  woj. małopolskie
  0,88
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 50Przedszkola
 • 25 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 190 Oddziały
 • 43 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 4 393 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat myślenicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 197 Dzieci
 • 2 057 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 140 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 98 2 lata i mniej
 • 98
 • 926 3 lata
 • 926
 • 1 027 4 lata
 • 1 027
 • 1 085 5 lata
 • 1 085
 • 1 050 6 lat
 • 1 050
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 48 2 lata i mniej
 • 48
 • 475 3 lata
 • 475
 • 497 4 lata
 • 497
 • 519 5 lata
 • 519
 • 514 6 lat
 • 514
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 50 2 lata i mniej
 • 50
 • 451 3 lata
 • 451
 • 530 4 lata
 • 530
 • 566 5 lata
 • 566
 • 536 6 lat
 • 536
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • 903 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 294,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 291,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 59,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 58,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 10 Oddziały
 • 240 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat myślenicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 230 Dzieci
 • 117 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 113 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,9%
  49,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 67 3 lata
 • 67
 • 74 4 lata
 • 74
 • 60 5 lata
 • 60
 • 20 6 lat
 • 20
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 35 3 lata
 • 35
 • 37 4 lata
 • 37
 • 32 5 lata
 • 32
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 32 3 lata
 • 32
 • 37 4 lata
 • 37
 • 28 5 lata
 • 28
 • 14 6 lat
 • 14
 •  
 • 15,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 15,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat myślenicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 701 Oddziały
 • 11 981 Uczniowie
 • 5 874 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 107 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 1 566 Uczniowie w 1 klasie
 • 769 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 797 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 406 Absolwenci 2016
 • 715 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 691 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8 Oddziały
 • 46 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,1%
  60,9%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,0
  Małopolskie
  16,8
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,0
 • 17,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,0
 • 17,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,1
 • 5,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,8
 •  
 • 986,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 817,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 168,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 14 309 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 11 929 angielski
 • 2 380 niemiecki
 • 1 478 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 1 478 niemiecki
 • 23 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 23 angielski
 •  
 • 96,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  96,71
  Województwo
  95,56
  Polska
  95,46
 • 96,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. myślenicki
  96,18
  Małopolskie
  94,56
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat myślenicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat myślenicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat myślenicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 40 Oddziały
 • 1 150 Uczniowie
 • 769 Kobiety
  (uczniowie)
 • 381 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,9%
  33,1%
 • 375 Uczniowie w 1 klasie
 • 257 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 118 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 391 Absolwenci
 • 260 Kobiety
  (absolwenci)
 • 131 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 141 Uczniowie
 • 65 Kobiety
  (uczniowie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,1%
  53,9%
 • 96 Absolwenci
 • 42 Kobiety
  (absolwenci)
 • 54 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. myślenicki
  28,7
  woj. małopolskie
  26,5
  Polska
  26,2
 •  
 • 78,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 61,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat myślenicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 91 Oddziały
 • 2 396 Uczniowie
 • 1 062 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 334 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,3%
  55,7%
 • 601 Uczniowie w 1 klasie
 • 278 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 323 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 582 Absolwenci
 • 295 Kobiety
  (absolwenci)
 • 287 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat myślenicki
  26,3
  Województwo
  25,3
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 200,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 139,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 61,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat myślenicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 538 Uczniowie
 • 139 Kobiety
  (uczniowie)
 • 399 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,8%
  74,2%
 • 266 Uczniowie w 1 klasie
 • 75 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 191 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 7 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,4%
  28,6%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 27,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat myślenicki
  27,3
  woj. małopolskie
  17,3
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 27,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 27,3
 • 28,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 28,3
 • 7,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,0
 •  
 • 32,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 16,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 7 857 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski3 684
  • niemiecki3 125
  • rosyjski476
  • francuski354
  • hiszpański183
 • 3 684 angielski
 • 3 125 niemiecki
 • 476 rosyjski
 • 354 francuski
 • 183 hiszpański
 • 35 łaciński
 • 7 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 7 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat myślenicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 2 Oddziały
 • 40 Uczniowie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 90,0%
  10,0%
 • 11 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  20,0
  Województwo
  19,6
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20,0 Szkoły policealne ogółem
 • 20,0
 • 20,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20,0
 •  
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat myślenicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat myślenicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat myślenicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat myślenicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie myślenickim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie myślenickim znajdowało się 9 hoteli (2 ★★★★, 6 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 9 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • schroniska: 1
  • ośrodki wczasowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2 (całoroczne: 1)
  • pokoje gościnne: 3
  • kwatery agroturystyczne: 4
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 11
  • drzwi automatycznie otwierane: 5
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 15 (liczba sal: 30, liczba miejsc: 1 640)
  • z nagłośnieniem: 12
  • z projektorem multimedialnym: 12
  • z zestawem do wideokonferencji: 6
  • z obsługą techniczną: 7
  • z ekranem: 13
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 14
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 11
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 21


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie myślenickim: 12 (publiczne: 12, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 9 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 8). W powiecie myślenickim 9 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 718 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 720 (uczestnicy: 116 084)
  • seanse filmowe: 36 (uczestnicy: 5 500)
  • wystawy: 41 (uczestnicy: 5 800)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 36 (uczestnicy: 19 550)
  • koncerty: 93 (uczestnicy: 26 965)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 67 (uczestnicy: 5 184)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 158 (uczestnicy: 21 760)
  • konkursy: 55 (uczestnicy: 3 990)
  • pokazy teatralne: 45 (uczestnicy: 11 050)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 150)
  • interdyscyplinarne: 66 (uczestnicy: 10 080)
  • warsztaty: 102 (uczestnicy: 3 915)
  • inne: 19 (uczestnicy: 2 140)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 105 (członkowie: 2 273)
  • plastyczne/techniczne: 31 (członkowie: 532)
  • taneczne: 10 (członkowie: 189)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 142)
  • informatyczne: 5 (członkowie: 96)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 32)
  • teatralne: 2 (członkowie: 30)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 15 (członkowie: 587)
  • literackie: 1 (członkowie: 16)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 240)
  • koło gospodyń wiejskich: 16 (członkowie: 209)
  • inne: 9 (członkowie: 200)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 14 (absolwenci: 181)
  • języków obcych: 5 (absolwenci: 60)
  • plastyczne: 3 (absolwenci: 60)
  • nauki gry na instrumentach: 5 (absolwenci: 51)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 10
  • muzyczne: 8
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 6
  • sale baletowe/taneczne: 9
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 84 (członkowie: 2 322)
  • teatralne: 12 (członkowie: 201)
  • muzyczne - instrumentalne: 20 (członkowie: 671)
  • wokalne i chóry: 14 (członkowie: 320)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 29 (członkowie: 951)
  • taneczne: 9 (członkowie: 179)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie myślenickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 392 miejscami na widowni. Odbyło się 1 120 seansów, na które przyszło 21 263 widzów, w tym 296 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 7 500 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie myślenickim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 40 671 zwiedzających, co daje 3 196 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie myślenickim działało 20 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 312 556 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 54 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 24 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 244 994 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 119
  • dostępne dla czytelników: 62
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 62
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie myślenickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 42 312 wolumenów w tym ziobry specjalne: 337. Odnotowano 506 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 41 106 wolumenów. Odnotowano 2 139 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w powiecie myślenickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie myślenickim działało 71 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 064 członków. Zarejestrowano 5 304 ćwiczących (mężczyźni: 4 060, kobiety: 1 244, chłopcy do lat 18: 3 049, dziewczęta do lat 18: 1 110). Aktywnych było 126 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (112), instruktora sportowego (87) oraz inne osoby (35).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie myślenickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat myślenicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat myślenicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 203 wypadków drogowych w powiecie myślenickim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 249 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 160,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 5,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 239,2 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie myślenickim zarejestrowanych było 104 117 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 77 085 samochodów osobowych (606,8 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 12 532 samochodów ciężarowych (104,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla całego kraju), 688 autobusów (5,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 762 ciągników siodłowych (6,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 147 motocykli (48,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,0 lat.


  W 2018 roku w powiecie myślenickim znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 74 taksówki oraz 74 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 203 Wypadki drogowe
 • 7 Ofiary śmiertelne
 • 249 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie myślenickim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 160,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. myślenicki
  160,2
  Małopolskie
  100,2
  Cały kraj
  82,5
 • 5,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  5,5
  woj. małopolskie
  6,6
  Cały kraj
  7,5
 • 6,72 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  6,7
  Małopolskie
  8,7
  Cały kraj
  9,3
 • 239,15 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  239,2
  woj. małopolskie
  156,0
  Polska
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 104 117 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie myślenickim w 2018 roku
 • 77 085 Samochody osobowe
 • 12 532 Samochody ciężarowe
 • 61 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 688 Autobusy
 • 642 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 779 Ciągniki samochodowe
 • 762   Ciągniki siodłowe
 • 6 244 Ciągniki rolnicze
 • 6 147 Motocykle
 • 2 183   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 074 Motorowery
 • 77 085Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie myślenickim
 • Samochody osobowe w powiecie myślenickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 606,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  606,8
  Małopolskie
  576,2
  Cała Polska
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg18 733
  • 1400-1649 kg21 485
  • 1650-1899 kg18 428
  • 1900 kg i więcej18 439
 • 18 733 do 1399 kg
 • 21 485 1400-1649 kg
 • 18 428 1650-1899 kg
 • 18 439 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 30 848 do 1399 cm3
 • 30 848
 • 41 002 1400-1999 cm3
 • 41 002
 • 5 235 2000 i więcej cm3
 • 5 235
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie myślenickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna41 385
  • olej napędowy25 077
  • gaz (LPG)10 275
  • pozostałe348
 • 41 385 benzyna
 • 25 077 olej napędowy
 • 10 275 gaz (LPG)
 • 348 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 198 do 1 roku
 • 1 198
 • 702 2 lata
 • 702
 • 840 3 lata
 • 840
 • 2 031 4-5 lat
 • 2 031
 • 2 741 6-7 lat
 • 2 741
 • 3 764 8-9 lat
 • 3 764
 • 6 091 10-11 lat
 • 6 091
 • 13 737 12-15 lat
 • 13 737
 • 16 723 16-20 lat
 • 16 723
 • 8 821 21-25 lat
 • 8 821
 • 6 362 26-30 lat
 • 6 362
 • 14 075 31 lat i więcej
 • 14 075
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie myślenickim
 • Powiat
  19,3 lat
  Województwo
  17,8 lat
  Cały kraj
  18,3 lat
 • 12 532Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie myślenickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie myślenickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 104,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. myślenicki
  104,7
  Małopolskie
  91,4
  Polska
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 964 do 999 kg
 • 5 964
 • 3 826 1000-1499 kg
 • 3 826
 • 870 1500-2999 kg
 • 870
 • 94 3000-3499 kg
 • 94
 • 201 3500-4999 kg
 • 201
 • 530 5000-6999 kg
 • 530
 • 424 7000-9999 kg
 • 424
 • 414 10000-14999 kg
 • 414
 • 209 15000 kg i więcej
 • 209
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 617
  • olej napędowy7 956
  • gaz (LPG)573
  • pozostałe1 386
 • 2 617 benzyna
 • 7 956 olej napędowy
 • 573 gaz (LPG)
 • 1 386 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 116 do 1 roku
 • 116
 • 113 2 lata
 • 113
 • 169 3 lata
 • 169
 • 378 4-5 lat
 • 378
 • 477 6-7 lat
 • 477
 • 777 8-9 lat
 • 777
 • 945 10-11 lat
 • 945
 • 1 859 12-15 lat
 • 1 859
 • 2 358 16-20 lat
 • 2 358
 • 1 346 21-25 lat
 • 1 346
 • 985 26-30 lat
 • 985
 • 3 009 31 lat i więcej
 • 3 009
 • 20,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie myślenickim
 • Powiat
  20,2 lat
  Małopolskie
  18,2 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 688Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie myślenickim
 • Autobusy w powiecie myślenickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 5,4 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat myślenicki
  5,4
  Małopolskie
  3,8
  Cały kraj
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21
  • olej napędowy527
  • gaz (LPG)7
  • pozostałe133
 • 21 benzyna
 • 527 olej napędowy
 • 7 gaz (LPG)
 • 133 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 10 4-5 lat
 • 10
 • 14 6-7 lat
 • 14
 • 26 8-9 lat
 • 26
 • 29 10-11 lat
 • 29
 • 144 12-15 lat
 • 144
 • 163 16-20 lat
 • 163
 • 99 21-25 lat
 • 99
 • 53 26-30 lat
 • 53
 • 143 31 lat i więcej
 • 143
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie myślenickim
 • Powiat
  20,8 lat
  Małopolskie
  20,0 lat
  Cały kraj
  21,0 lat
 • 762Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie myślenickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie myślenickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 6,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,0
  Małopolskie
  7,6
  Cała Polska
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy644
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe115
 • 2 benzyna
 • 644 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 115 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 3 2 lata
 • 3
 • 10 3 lata
 • 10
 • 40 4-5 lat
 • 40
 • 69 6-7 lat
 • 69
 • 31 8-9 lat
 • 31
 • 118 10-11 lat
 • 118
 • 160 12-15 lat
 • 160
 • 140 16-20 lat
 • 140
 • 68 21-25 lat
 • 68
 • 56 26-30 lat
 • 56
 • 66 31 lat i więcej
 • 66
 • 16,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie myślenickim
 • powiat myślenicki
  16,1 lat
  Województwo
  12,2 lat
  Kraj
  12,0 lat
 • 6 147Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie myślenickim
 • Motocykle w powiecie myślenickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 48,4 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. myślenicki
  48,4
  woj. małopolskie
  37,5
  Kraj
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 64 do 1 roku
 • 64
 • 54 2 lata
 • 54
 • 126 3 lata
 • 126
 • 110 4-5 lat
 • 110
 • 130 6-7 lat
 • 130
 • 167 8-9 lat
 • 167
 • 271 10-11 lat
 • 271
 • 466 12-15 lat
 • 466
 • 602 16-20 lat
 • 602
 • 391 21-25 lat
 • 391
 • 567 26-30 lat
 • 567
 • 3 199 31 lat i więcej
 • 3 199
 • 26,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie myślenickim
 • Powiat
  26,0 lat
  woj. małopolskie
  22,8 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie myślenickim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 66,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  66,9 km
  Małopolskie
  356,9 km
  Cały kraj
  444,7 km
 • 0,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat myślenicki
  0,4 km
  Małopolskie
  1,6 km
  Cały kraj
  3,6 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 74 Liczba licencji na taksówki
 • 74 Liczba taksówek