Powiat leżajski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat leżajski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 69 370 Liczba mieszkańców
 • 583 km2 Powierzchnia
 • 119 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 29,8% Stopa urbanizacji
 • Marek Śliż Starosta
 • ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk Adres starostwa powiatowego
 • RLE Tablice rejestracyjne
Powiat leżajski na mapie
Identyfikatory
 • 1808 TERYT (TERC)
Herb powiatu leżajskiego
powiat leżajski herb
Flaga powiatu leżajskiego
powiat leżajski flaga

powiat leżajski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku
17 242 63 90
17 242 64 70
Opalińskiego 6
37-300 Leżajsk
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku
17 240 63 99
17 240 63 19
Marii Curie-Skłodowskiej 2
37-300 Leżajsk
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku
17 242 07 37 wew. 4, 6
17 242 07 37 wew. 5
M.C. Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Leżajsk
17 242 07 54
17 242 07 54
Mickiewicza 71
37-300 Leżajsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Leżajsku
17 242 08 90
17 242 64 14
M.C-Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
(17) 240-45-00
(17) 240-45-09
ul. Kopernika
37-300 Leżajsk

Powiat leżajski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat leżajski ma 69 370 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 0,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu leżajskiego w 2050 roku wynosi 59 345, z czego 29 809 to kobiety, a 29 536 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu leżajskiego zawarli w 2019 roku 315 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców powiatu leżajskiego jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 2,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat leżajski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 31. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,45 na 1000 mieszkańców powiatu leżajskiego. W 2019 roku urodziło się 647 dzieci, w tym 48,1% dziewczynek i 51,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 337 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,05 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 41,4% zgonów w powiecie leżajskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,8% zgonów w powiecie leżajskim były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu leżajskiego przypada 8.87 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 588 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 840 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu leżajskiego -252. W tym samym roku 27 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 26 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  62,1% mieszkańców powiatu leżajskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu leżajskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 69 370 Liczba mieszkańców
 • 35 083 Kobiety
 • 34 287 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie leżajskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie leżajskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie leżajskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu leżajskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 59 345 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 29 809 Kobiety
 • 29 536 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie leżajskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie leżajskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie leżajskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu leżajskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat leżajski
  41,0 lat
  Podkarpackie
  41,2 lat
  Kraj
  41,9 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat leżajski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu leżajskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat leżajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat leżajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat leżajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • powiat leżajski
  30,7%
  woj. podkarpackie
  30,5%
  Polska
  28,8%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  57,1%
  Podkarpackie
  57,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,1%
  woj. podkarpackie
  8,7%
  Cały kraj
  9,6%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat leżajski
  2,1%
  Podkarpackie
  2,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,1% Nieustalone
 • powiat leżajski
  2,1%
  Województwo
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • 2,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie leżajskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  4,5
  Województwo
  4,8
  Cały kraj
  4,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat leżajski
  0,9
  woj. podkarpackie
  1,2
  Kraj
  1,7
 • 315 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie leżajskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 31 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 17 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,45 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  0,5
  woj. podkarpackie
  0,3
  Kraj
  -0,9
 • -0,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie leżajskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie leżajskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie leżajskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie leżajskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 647 Urodzenia żywe
 • 311 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 336 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,1%
  51,9%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,3
  Podkarpackie
  9,7
  Polska
  9,8
 • 38,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,8
  Podkarpackie
  40,5
  Kraj
  41,8
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 87 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 337 g Średnia waga noworodków
 • 3 286 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 384 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. leżajski
  3 337 g
  woj. podkarpackie
  3 339 g
  Cała Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 59 Waga 4000g - 4499g
 • 59
 • 179 Waga 3500g - 3999g
 • 179
 • 261 Waga 3000g - 3499g
 • 261
 • 103 Waga 2500g - 2999g
 • 103
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. leżajski
  1,32
  Województwo
  1,34
  Cały kraj
  1,42
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  Podkarpackie
  0,64
  Kraj
  0,69
 • 1,05 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. leżajski
  1,05
  woj. podkarpackie
  1,03
  Kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie leżajskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 616 Zgony
 • 297 Kobiety
  (Zgony)
 • 319 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,2%
  51,8%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,9
  Podkarpackie
  9,4
  Cała Polska
  10,7
 • 95,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat leżajski
  95,2
  Podkarpackie
  97,2
  Kraj
  109,3
 • 3,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,1
  woj. podkarpackie
  4,0
  Polska
  3,8
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,5
  Województwo
  2,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie leżajskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat leżajski
  41,4%
  woj. podkarpackie
  43,2%
  Polska
  40,5%
 • 25,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  25,8%
  Podkarpackie
  25,6%
  Kraj
  26,4%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,0%
  woj. podkarpackie
  6,3%
  Polska
  6,7%
 • 13,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  13,1
  Cały kraj
  9,8
 • 63,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,4
  Cały kraj
  72,2
 • 237,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. leżajski
  237,1
  woj. podkarpackie
  235,7
  Polska
  284,5
 • 210,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  210,0
  Cała Polska
  263,9
 • 380,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 403,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 357,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  380,8
  woj. podkarpackie
  398,6
  Kraj
  437,2
 • 56,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat leżajski
  56,3
  Województwo
  53,8
  Cały kraj
  71,0
 • 17,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. leżajski
  17,0
  woj. podkarpackie
  24,8
  Polska
  34,8
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. leżajski
  8,5
  woj. podkarpackie
  5,9
  Polska
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,0%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 588 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 315 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 273 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Zameldowania z zagranicy
 • 12 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 840 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 452 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 388 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Wymeldowania za granicę
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -251 Saldo migracji
 • -135 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -116 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -252 Saldo migracji wewnętrznych
 • -137 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -115 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie leżajskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat leżajski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leżajski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie leżajskim oddano do użytku 171 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,47 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie leżajskim to 19 942 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 287 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie leżajskim to 5,58 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie leżajskim to 142,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,09% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,66% mieszkań posiada łazienkę, 75,55% korzysta z centralnego ogrzewania, a 63,19% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 19 942 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 286,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  286,70
  woj. podkarpackie
  314,80
  Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 85,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  85,80 m2
  woj. podkarpackie
  82,00 m2
  Cały kraj
  74,20 m2
 • 24,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. leżajski
  24,60 m2
  Podkarpackie
  25,80 m2
  Cała Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,15 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat leżajski
  4,15
  woj. podkarpackie
  4,10
  Kraj
  3,82
 • 3,49 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. leżajski
  3,49
  Podkarpackie
  3,18
  Cała Polska
  2,63
 • 0,84 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat leżajski
  0,84
  Województwo
  0,77
  Kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 171 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 2,47 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  2,47
  woj. podkarpackie
  4,33
  Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 955 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,58 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  5,58
  Podkarpackie
  4,40
  Polska
  3,78
 • 13,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  13,77
  Województwo
  19,05
  Cała Polska
  20,42
 • 24 359 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 142,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. leżajski
  142,5 m2
  Województwo
  101,9 m2
  Kraj
  88,6 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  0,35 m2
  Podkarpackie
  0,44 m2
  Cały kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 94,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat leżajski
  94,84%
  woj. podkarpackie
  94,71%
  Cała Polska
  96,88%
 • 89,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. leżajski
  89,09%
  Podkarpackie
  91,81%
  Polska
  93,83%
 • 86,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  86,66%
  Podkarpackie
  89,69%
  Cały kraj
  91,54%
 • 75,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. leżajski
  75,55%
  Województwo
  78,15%
  Polska
  82,60%
 • 63,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  63,19%
  Podkarpackie
  73,80%
  Cały kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat leżajski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie leżajskim na 1000 mieszkańców pracuje 141osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie leżajskim wynosiło w 2019 roku 12,5% (14,2% wśród kobiet i 11,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie leżajskim wynosiło 3 843,24 PLN, co odpowiada 79.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu leżajskiego 8 166 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 805 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 361.

  50,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu leżajskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,0% w przemyśle i budownictwie, a 9,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 141 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  141,0
  Podkarpackie
  217,0
  Kraj
  251,0
 • 13,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,0% Kobiety
 • 12,2% Mężczyźni
 • powiat leżajski
  12,5%
  Podkarpackie
  7,9%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie leżajskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie leżajskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie leżajskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 843 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. leżajski
  3 843 PLN
  Podkarpackie
  4 090 PLN
  Kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie leżajskim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 166 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 805 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 361 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,71 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 50,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 50,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,0% Przemysł i budownictwo
 • 7,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,6% Pozostałe
 • 30,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie leżajskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 9 775 Pracujący ogółem
 • 5 169 Kobiety
 • 4 606 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie leżajskim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat leżajski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 61,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  61,0
  Województwo
  62,7
  Cały kraj
  66,7
 • 32,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,0
  woj. podkarpackie
  33,2
  Cała Polska
  36,5
 • 110,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  110,3
  Województwo
  112,3
  Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat leżajski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie leżajskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 709 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 705 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 451 nowych podmiotów, a 232 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (477) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (363) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (388) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (217) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie leżajskim najwięcej (218) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 537) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (67) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,9% (1 549) podmiotów, a 65,7% (3 093) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie leżajskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 709 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 67 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 549 Przemysł i budownictwo
 • 3 093 Pozostała działalność
 • 451 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie leżajskim w 2019 roku
 • 232 Podmioty wyrejestrowane w powiecie leżajskim w 2019 roku
 • 3 705 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 537 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 537
 • 128 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 128
 • 40 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 40
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 4 705 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 705
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 21 Spółdzielnie ogółem
 • 21
 • 236 Spółki handlowe ogółem
 • 236
 • 35  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 35
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 185  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 185
 • 34    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 34
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 218 Spółki cywilne ogółem
 • 218
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 705 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 936 Budownictwo
 • 936
 • 855 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 855
 • 467 Przetwórstwo przemysłowe
 • 467
 • 304 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 304
 • 259 Transport i gospodarka magazynowa
 • 259
 • 204 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 204
 • 173 Pozostała działalność
 • 173
 • 102 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 102
 • 88 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 88
 • 79 Informacja i komunikacja
 • 79
 • 76 Edukacja
 • 76
 • 59 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 59
 • 48 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 48
 • 32 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 32
 • 20 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 20
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leżajski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie leżajskim stwierdzono 653 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,40 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie leżajskim wynosi 83,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu leżajskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,72 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 3,22 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (93%), drogowe - 1,35 (98%) oraz o charakterze gospodarczym - 1,08 (73%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat leżajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 653 Przestępstwa ogółem
 • 653
 • 467 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 467
 • 75 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 75
 • 94 Przestępstwa drogowe
 • 94
 • 32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 32
 • 224 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 224
 • 9,40 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat leżajski
  9,40
  Województwo
  12,24
  Polska
  20,75
 • 6,72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,72
  Województwo
  7,34
  Cała Polska
  13,21
 • 1,08 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,08
  Podkarpackie
  2,76
  Cały kraj
  4,88
 • 1,35 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat leżajski
  1,35
  Województwo
  1,65
  Polska
  1,86
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. leżajski
  0,46
  Podkarpackie
  0,39
  Cała Polska
  0,43
 • 3,22 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. leżajski
  3,22
  Podkarpackie
  5,18
  Polska
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat leżajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  83%
  woj. podkarpackie
  77%
  Kraj
  73%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  81%
  Województwo
  72%
  Polska
  65%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  73%
  Województwo
  77%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat leżajski
  99%
  woj. podkarpackie
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. leżajski
  94%
  woj. podkarpackie
  87%
  Kraj
  86%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  62%
  Województwo
  58%
  Cały kraj
  53%

Powiat leżajski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu leżajskiego wyniosła w 2018 roku 97,0 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 8.4% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu leżajskiego - 28.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 20,6 mln złotych, czyli 21,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu leżajskiego wyniosła w 2018 roku 98,3 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.8% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (10.6%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (10.1%). W budżecie powiatu leżajskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 135 złotych na mieszkańca (9,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,2 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie leżajskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu leżajskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat leżajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu leżajskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  79,7 mln

  1,1 tys(100%)

  71,7 mln

  1,0 tys(100%)

  81,1 mln

  1,2 tys(100%)

  81,6 mln

  1,2 tys(100%)

  76,0 mln

  1,1 tys(100%)

  76,9 mln

  1,1 tys(100%)

  105,2 mln

  1,5 tys(100%)

  97,0 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  25,6 mln

  364(32.1%)

  24,7 mln

  352(34.5%)

  29,9 mln

  427(36.8%)

  27,0 mln

  386(33%)

  24,7 mln

  354(32.5%)

  24,8 mln

  356(32.2%)

  27,1 mln

  390(25.8%)

  27,9 mln

  401(28.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,0 mln

  228(20.1%)

  7,5 mln

  106(10.4%)

  9,1 mln

  131(11.3%)

  9,4 mln

  135(11.5%)

  8,9 mln

  128(11.7%)

  11,9 mln

  171(15.5%)

  28,8 mln

  413(27.4%)

  14,5 mln

  208(14.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,4 mln

  91,6(8.1%)

  6,6 mln

  94,2(9.2%)

  6,6 mln

  94,2(8.1%)

  7,0 mln

  101(8.6%)

  7,4 mln

  106(9.8%)

  6,4 mln

  91,9(8.3%)

  8,4 mln

  121(8%)

  10,7 mln

  153(11%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,4 mln

  91,5(8.1%)

  6,7 mln

  96,1(9.4%)

  7,3 mln

  104(9%)

  7,3 mln

  104(8.9%)

  6,9 mln

  98,8(9.1%)

  7,1 mln

  102(9.3%)

  7,5 mln

  107(7.1%)

  8,7 mln

  124(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,6 mln

  122(10.7%)

  9,1 mln

  130(12.7%)

  9,3 mln

  132(11.4%)

  9,2 mln

  131(11.2%)

  9,2 mln

  132(12.1%)

  9,8 mln

  141(12.8%)

  8,0 mln

  115(7.6%)

  8,6 mln

  123(8.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,4 mln

  105(9.3%)

  5,4 mln

  76,9(7.5%)

  5,6 mln

  80,3(6.9%)

  6,0 mln

  86,5(7.4%)

  6,2 mln

  89,0(8.2%)

  6,2 mln

  89,4(8.1%)

  7,0 mln

  99,9(6.6%)

  7,0 mln

  101(7.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,5 mln

  49,5(4.4%)

  3,9 mln

  56,0(5.5%)

  3,8 mln

  55,0(4.7%)

  3,8 mln

  53,9(4.6%)

  3,7 mln

  52,5(4.8%)

  3,6 mln

  51,3(4.6%)

  3,9 mln

  55,6(3.7%)

  5,8 mln

  83,1(6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,6 mln

  23,3(2.1%)

  1,6 mln

  22,2(2.2%)

  1,6 mln

  23,5(2%)

  1,3 mln

  18,3(1.6%)

  1,2 mln

  16,6(1.5%)

  2,3 mln

  33,4(3%)

  2,0 mln

  28,0(1.9%)

  4,0 mln

  57,7(4.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  38,4(3.4%)

  2,6 mln

  37,0(3.6%)

  4,0 mln

  56,5(4.9%)

  4,3 mln

  62,1(5.3%)

  3,6 mln

  51,2(4.7%)

  2,8 mln

  39,8(3.6%)

  3,6 mln

  52,4(3.5%)

  3,6 mln

  52,4(3.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  660,1 tys

  9,4(0.8%)

  606,7 tys

  8,7(0.8%)

  1,1 mln

  15,1(1.3%)

  913,5 tys

  13,1(1.1%)

  573,5 tys

  8,2(0.8%)

  645,1 tys

  9,3(0.8%)

  768,9 tys

  11,0(0.7%)

  1,5 mln

  21,6(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  51,0 tys

  0,7(0.1%)

  1,0 mln

  15,0(1.5%)

  1,3 mln

  18,8(1.6%)

  4,1 mln

  59,1(5.1%)

  1,5 mln

  21,4(2%)

  372,8 tys

  5,4(0.5%)

  2,7 mln

  39,3(2.6%)

  1,1 mln

  16,0(1.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  315,9 tys

  4,5(0.4%)

  328,0 tys

  4,7(0.5%)

  316,3 tys

  4,5(0.4%)

  364,5 tys

  5,2(0.4%)

  324,4 tys

  4,7(0.4%)

  329,4 tys

  4,7(0.4%)

  333,1 tys

  4,8(0.3%)

  405,6 tys

  5,8(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,7(0.2%)

  187,7 tys

  2,7(0.2%)

  187,8 tys

  2,7(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  201,2 tys

  2,9(0.3%)

  1,3 mln

  19,2(1.9%)

  154,6 tys

  2,2(0.2%)

  100,2 tys

  1,4(0.1%)

  125,1 tys

  1,8(0.2%)

  146,2 tys

  2,1(0.2%)

  135,0 tys

  1,9(0.1%)

  159,0 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  60,6 tys

  0,9(0.1%)

  47,3 tys

  0,7(0.1%)

  44,8 tys

  0,6(0.1%)

  83,6 tys

  1,2(0.1%)

  190,7 tys

  2,7(0.3%)

  175,9 tys

  2,5(0.2%)

  160,8 tys

  2,3(0.2%)

  135,0 tys

  1,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,7 tys

  0,0(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,6 tys

  0,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,2 tys

  0,7(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  143,6 tys

  2,0(0.2%)

  175,7 tys

  2,5(0.2%)

  92,3 tys

  1,3(0.1%)

  73,8 tys

  1,1(0.1%)

  35,8 tys

  0,5(0%)

  17,7 tys

  0,3(0%)

  10,3 tys

  0,1(0%)

  44,9 tys

  0,6(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,5 tys

  0,1(0%)

  21,3 tys

  0,3(0%)

  20,4 tys

  0,3(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  35,1 tys

  0,5(0%)

  82,2 tys

  1,2(0.1%)

  2,1 mln

  30,3(2%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  798,3 tys

  11,4(1%)

  279,2 tys

  4,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  405

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  320,7 tys

  4,6(0.4%)

  277,1 tys

  4,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  41,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  178,5 tys

  2,6(0.2%)

  14,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  980

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  14,8(1.4%)

  500

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie leżajskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu leżajskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat leżajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu leżajskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  79,4 mln

  1,1 tys(100%)

  72,7 mln

  1,0 tys(100%)

  80,8 mln

  1,2 tys(100%)

  81,8 mln

  1,2 tys(100%)

  78,4 mln

  1,1 tys(100%)

  80,0 mln

  1,1 tys(100%)

  102,0 mln

  1,5 tys(100%)

  98,3 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  36,8 mln

  524(46.3%)

  37,2 mln

  531(51.2%)

  38,1 mln

  544(47.1%)

  35,6 mln

  510(43.5%)

  37,5 mln

  539(47.9%)

  40,1 mln

  576(50.1%)

  43,0 mln

  617(42.1%)

  45,7 mln

  657(46.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,0 mln

  171(15.1%)

  5,4 mln

  76,8(7.4%)

  5,1 mln

  72,7(6.3%)

  5,7 mln

  81,7(7%)

  6,0 mln

  85,9(7.6%)

  7,8 mln

  112(9.7%)

  18,8 mln

  270(18.5%)

  10,4 mln

  149(10.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,7 mln

  81,4(7.2%)

  6,2 mln

  88,5(8.5%)

  6,4 mln

  91,7(7.9%)

  7,4 mln

  105(9%)

  7,6 mln

  109(9.7%)

  8,1 mln

  117(10.2%)

  8,6 mln

  123(8.4%)

  10,0 mln

  143(10.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,4 mln

  91,0(8%)

  6,6 mln

  94,5(9.1%)

  7,2 mln

  104(9%)

  7,3 mln

  104(8.9%)

  6,9 mln

  98,4(8.7%)

  7,1 mln

  101(8.8%)

  7,4 mln

  106(7.3%)

  8,6 mln

  123(8.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,6 mln

  94,1(8.3%)

  7,2 mln

  103(10%)

  7,4 mln

  105(9.1%)

  7,5 mln

  107(9.2%)

  7,7 mln

  111(9.9%)

  8,3 mln

  119(10.4%)

  7,5 mln

  107(7.3%)

  7,9 mln

  114(8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  17,9(1.6%)

  1,1 mln

  15,9(1.5%)

  1,1 mln

  16,0(1.4%)

  1,1 mln

  16,1(1.4%)

  1,1 mln

  15,4(1.4%)

  1,1 mln

  16,2(1.4%)

  1,5 mln

  22,2(1.5%)

  4,0 mln

  57,1(4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  37,4(3.3%)

  3,0 mln

  42,3(4.1%)

  3,4 mln

  48,5(4.2%)

  3,6 mln

  52,2(4.5%)

  3,3 mln

  47,6(4.2%)

  3,0 mln

  42,7(3.7%)

  2,9 mln

  41,9(2.9%)

  2,4 mln

  34,9(2.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  23,7(2.1%)

  1,6 mln

  22,2(2.1%)

  1,6 mln

  23,5(2%)

  1,7 mln

  24,2(2.1%)

  1,8 mln

  25,4(2.3%)

  1,7 mln

  24,0(2.1%)

  1,7 mln

  24,8(1.7%)

  1,7 mln

  24,8(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,1 mln

  58,8(5.2%)

  994,6 tys

  14,2(1.4%)

  5,1 mln

  73,1(6.3%)

  3,4 mln

  49,0(4.2%)

  1,0 mln

  14,4(1.3%)

  235,2 tys

  3,4(0.3%)

  2,2 mln

  31,1(2.1%)

  1,7 mln

  24,5(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  19,6(1.7%)

  786,0 tys

  11,2(1.1%)

  2,2 mln

  31,7(2.7%)

  2,6 mln

  37,6(3.2%)

  1,8 mln

  25,7(2.3%)

  930,9 tys

  13,4(1.2%)

  1,6 mln

  22,8(1.6%)

  1,4 mln

  20,0(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  40,3 tys

  0,6(0.1%)

  1,0 mln

  14,8(1.4%)

  1,3 mln

  18,7(1.6%)

  4,1 mln

  59,0(5%)

  1,5 mln

  21,2(1.9%)

  490,9 tys

  7,0(0.6%)

  2,7 mln

  39,2(2.7%)

  1,1 mln

  15,6(1.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  258,0 tys

  3,7(0.3%)

  208,2 tys

  3,0(0.3%)

  108,4 tys

  1,5(0.1%)

  223,9 tys

  3,2(0.3%)

  247,2 tys

  3,5(0.3%)

  219,8 tys

  3,2(0.3%)

  1,3 mln

  19,1(1.3%)

  736,4 tys

  10,6(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  288,8 tys

  4,1(0.4%)

  311,3 tys

  4,4(0.4%)

  439,4 tys

  6,3(0.5%)

  327,8 tys

  4,7(0.4%)

  420,5 tys

  6,0(0.5%)

  360,5 tys

  5,2(0.5%)

  307,9 tys

  4,4(0.3%)

  370,8 tys

  5,3(0.4%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  245,7 tys

  3,5(0.2%)

  206,9 tys

  3,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,7(0.2%)

  187,7 tys

  2,7(0.2%)

  187,8 tys

  2,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  141,6 tys

  2,0(0.2%)

  173,5 tys

  2,5(0.2%)

  144,7 tys

  2,1(0.2%)

  268,9 tys

  3,8(0.3%)

  143,2 tys

  2,1(0.2%)

  215,3 tys

  3,1(0.3%)

  289,6 tys

  4,2(0.3%)

  181,3 tys

  2,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  159,3 tys

  2,3(0.2%)

  157,2 tys

  2,2(0.2%)

  160,6 tys

  2,3(0.2%)

  162,1 tys

  2,3(0.2%)

  162,1 tys

  2,3(0.2%)

  159,7 tys

  2,3(0.2%)

  158,7 tys

  2,3(0.2%)

  160,3 tys

  2,3(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,4 tys

  0,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,2 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1 000

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,4(0%)

  235,0 tys

  3,4(0.3%)

  115,0 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  321,5 tys

  4,6(0.4%)

  277,3 tys

  4,0(0.4%)

  7,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  666,0 tys

  9,5(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  678,7 tys

  9,7(0.8%)

  178,0 tys

  2,5(0.2%)

  45,6 tys

  0,7(0.1%)

  545

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  921,5 tys

  13,2(1.2%)

  0,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat leżajski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 16 508 mieszkańców powiatu leżajskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 041 kobiet oraz 8 467 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 14,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,1% mieszkańców powiatu leżajskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 22,9% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu leżajskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie leżajskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,8%) oraz zasadnicze zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,5%) oraz podstawowe ukończone (20,8%).

  W roku 2018 w powiecie leżajskim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 70 oddziałów uczęszczało 1 562 dzieci (803 dziewczynki oraz 759 chłopców). Dostępnych było 1 668 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie leżajskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 55 oddziałów uczęszczało 1 278 dzieci (638 dziewczynek oraz 640 chłopców). Dostępne były 1 303 miejsca.

  15,3% mieszkańców powiatu leżajskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 14,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 845 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,14 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 34 szkoły podstawowe, w których w 331 oddziałach uczyło się 5 251 uczniów (2 526 kobiet oraz 2 725 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie leżajskim placówkę miały 34 szkoły podstawowe, w których w 264 oddziałach uczyło się 4 949 uczniów (2 384 kobiety oraz 2 565 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,16.

  W powiecie leżajskim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 33 oddziałach uczyło się 1 014 uczniów (723 kobiety oraz 291 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 367 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie leżajskim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 52 oddziałach uczyło się 1 531 uczniów (991 kobiet oraz 540 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 490 absolwentów.

  W powiecie leżajskim znajdują się 2 Technika, w których w 47 oddziałach uczyło się 1 451 uczniów (452 kobiety oraz 999 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 336 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie leżajskim placówkę miały 2 Technika, w których w 42 oddziałach uczyło się 1 217 uczniów (479 kobiet oraz 738 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 238 absolwentów.

  W powiecie leżajskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 238 uczniów (59 kobiet oraz 179 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30,7 uczniów. 23,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 30,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,7% mieszkańców powiatu leżajskiego w wieku potencjalnej nauki (31,0% kobiet i 32,4% mężczyzn).

 • 12,9% Wykształcenie wyższe
 • powiat leżajski
  12,9%
  Województwo
  15,7%
  Cały kraj
  17,9%
 • 15,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  28,8%
  woj. podkarpackie
  32,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 31,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • pow. leżajski
  2,7%
  Województwo
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,7%
  woj. podkarpackie
  11,5%
  Polska
  12,4%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  14,4%
  woj. podkarpackie
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  27,1%
  Podkarpackie
  23,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,3%
  Województwo
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  22,9%
  Podkarpackie
  20,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 24,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat leżajski
  2,0%
  woj. podkarpackie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 845 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. leżajski
  845,0
  woj. podkarpackie
  849,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,14 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. leżajski
  1,14
  woj. podkarpackie
  0,95
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 18Przedszkola
 • 19 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 70 Oddziały
 • 42 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 668 Miejsca
 • 10 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat leżajski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 562 Dzieci
 • 803 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 759 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,4%
  48,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 295 3 lata
 • 295
 • 362 4 lata
 • 362
 • 420 5 lata
 • 420
 • 439 6 lat
 • 439
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 148 3 lata
 • 148
 • 180 4 lata
 • 180
 • 234 5 lata
 • 234
 • 213 6 lat
 • 213
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 147 3 lata
 • 147
 • 182 4 lata
 • 182
 • 186 5 lata
 • 186
 • 226 6 lat
 • 226
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 761 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 114,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 113,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 51,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat leżajski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 322 Oddziały
 • 5 198 Uczniowie
 • 2 508 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 690 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 649 Uczniowie w 1 klasie
 • 299 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 350 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 639 Absolwenci 2016
 • 315 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 324 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9 Oddziały
 • 53 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,0%
  66,0%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. leżajski
  15,9
  Województwo
  15,5
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,9
 • 15,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,9
 • 16,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,1
 • 5,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,9
 •  
 • 461,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 363,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 97,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 6 273 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski5 023
  • niemiecki1 180
 • 5 023 angielski
 • 1 180 niemiecki
 • 49 francuski
 • 21 rosyjski
 • 36 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 36 niemiecki
 • 34 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 34 angielski
 •  
 • 90,16 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,16
  woj. podkarpackie
  93,09
  Cały kraj
  95,46
 • 89,65 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,65
  Województwo
  92,29
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat leżajski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat leżajski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat leżajski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 914 Uczniowie
 • 670 Kobiety
  (uczniowie)
 • 244 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 73,3%
  26,7%
 • 299 Uczniowie w 1 klasie
 • 214 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 315 Absolwenci
 • 233 Kobiety
  (absolwenci)
 • 82 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 100 Uczniowie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,0%
  47,0%
 • 48 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  30,7
  Podkarpackie
  27,4
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 60,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 42,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat leżajski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 47 Oddziały
 • 1 451 Uczniowie
 • 452 Kobiety
  (uczniowie)
 • 999 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,2%
  68,8%
 • 405 Uczniowie w 1 klasie
 • 140 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 265 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 336 Absolwenci
 • 102 Kobiety
  (absolwenci)
 • 234 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat leżajski
  30,9
  Województwo
  26,5
  Kraj
  23,8
 •  
 • 103,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 58,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat leżajski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 220 Uczniowie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie)
 • 167 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 24,1%
  75,9%
 • 112 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat leżajski
  23,8
  Województwo
  23,0
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 23,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 23,8
 • 27,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 27,5
 • 9,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 9,0
 •  
 • 18,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 5 075 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 714
  • niemiecki1 561
  • francuski369
  • rosyjski270
  • hiszpański161
 • 2 714 angielski
 • 1 561 niemiecki
 • 369 francuski
 • 270 rosyjski
 • 161 hiszpański
 • 23 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 23 angielski
 • 32 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 32 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat leżajski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 3 Oddziały
 • 55 Uczniowie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 80,0%
  20,0%
 • 50 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  18,3
  woj. podkarpackie
  20,5
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 18,3 Szkoły policealne ogółem
 • 18,3
 • 18,3 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 18,3
 •  
 • 2,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat leżajski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat leżajski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat leżajski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leżajski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie leżajskim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie leżajskim znajdowały się 3 hotele (2 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 335)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie leżajskim: 17 (publiczne: 17, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 11 (przystosowane wejście do budynku: 10, udogodnienia wewnątrz budynku: 10). W powiecie leżajskim 10 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 816 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 743 (uczestnicy: 125 149)
  • seanse filmowe: 16 (uczestnicy: 760)
  • wystawy: 41 (uczestnicy: 4 202)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 19 001)
  • koncerty: 127 (uczestnicy: 29 358)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 83 (uczestnicy: 4 992)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 80 (uczestnicy: 18 240)
  • konkursy: 44 (uczestnicy: 4 354)
  • pokazy teatralne: 73 (uczestnicy: 5 425)
  • interdyscyplinarne: 141 (uczestnicy: 29 310)
  • warsztaty: 74 (uczestnicy: 462)
  • inne: 53 (uczestnicy: 9 045)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 69 (członkowie: 1 291)
  • plastyczne/techniczne: 20 (członkowie: 229)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 52)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 80)
  • teatralne: 2 (członkowie: 17)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 61)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 105)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 20)
  • koło gospodyń wiejskich: 23 (członkowie: 541)
  • inne: 13 (członkowie: 174)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 12 (absolwenci: 218)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 27)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 10)
  • tańca: 4 (absolwenci: 110)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 51)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 9
  • muzyczne: 4
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 104 (członkowie: 1 522)
  • teatralne: 14 (członkowie: 192)
  • muzyczne - instrumentalne: 13 (członkowie: 263)
  • wokalne i chóry: 20 (członkowie: 211)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 24 (członkowie: 331)
  • taneczne: 33 (członkowie: 525)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie leżajskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 643 miejscami na widowni. Odbyło się 1 186 seansów, na które przyszło 47 951 widzów, w tym 398 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 19 533 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie leżajskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 9 681 zwiedzających, co daje 1 393 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie leżajskim działały 24 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 260 173 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 40 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 12 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 25 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 284 665 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 112
  • dostępne dla czytelników: 71
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 61
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 21
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 13


 • Biblioteki naukowe w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie leżajskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 23 789 wolumenów w tym ziobry specjalne: 193. Odnotowano 413 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 34 936 wolumenów. Odnotowano 895 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie leżajskim działało 49 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 732 członków. Zarejestrowano 2 740 ćwiczących (mężczyźni: 2 020, kobiety: 720, chłopcy do lat 18: 1 377, dziewczęta do lat 18: 622). Aktywnych było 89 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (39), instruktora sportowego (86) oraz inne osoby (22).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie leżajskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leżajski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat leżajski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 17 wypadków drogowych w powiecie leżajskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 24,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 8,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 32,0 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie leżajskim zarejestrowanych było 46 912 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 31 588 samochodów osobowych (454,1 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 3 824 samochodów ciężarowych (60,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 186 autobusów (2,7 - wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 406 ciągników siodłowych (5,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 666 motocykli (67,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,1 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,8 lat.


  W 2018 roku w powiecie leżajskim znajdowało się 20 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
 • 6 Ofiary śmiertelne
 • 15 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie leżajskim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 24,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. leżajski
  24,4
  Podkarpackie
  69,6
  Cała Polska
  82,5
 • 8,62 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat leżajski
  8,6
  Województwo
  5,9
  Kraj
  7,5
 • 12,79 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. leżajski
  12,8
  Podkarpackie
  7,8
  Cała Polska
  9,3
 • 31,97 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat leżajski
  32,0
  Województwo
  110,0
  Polska
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 46 912 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie leżajskim w 2018 roku
 • 31 588 Samochody osobowe
 • 3 824 Samochody ciężarowe
 • 30 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 186 Autobusy
 • 265 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 407 Ciągniki samochodowe
 • 406   Ciągniki siodłowe
 • 5 976 Ciągniki rolnicze
 • 4 666 Motocykle
 • 1 876   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 710 Motorowery
 • 31 588Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie leżajskim
 • Samochody osobowe w powiecie leżajskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 454,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  454,1
  Województwo
  555,1
  Cały kraj
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 973
  • 1400-1649 kg8 945
  • 1650-1899 kg8 712
  • 1900 kg i więcej7 958
 • 5 973 do 1399 kg
 • 8 945 1400-1649 kg
 • 8 712 1650-1899 kg
 • 7 958 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 12 439 do 1399 cm3
 • 12 439
 • 17 103 1400-1999 cm3
 • 17 103
 • 2 046 2000 i więcej cm3
 • 2 046
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie leżajskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16 192
  • olej napędowy9 864
  • gaz (LPG)5 451
  • pozostałe81
 • 16 192 benzyna
 • 9 864 olej napędowy
 • 5 451 gaz (LPG)
 • 81 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 462 do 1 roku
 • 462
 • 281 2 lata
 • 281
 • 303 3 lata
 • 303
 • 803 4-5 lat
 • 803
 • 1 212 6-7 lat
 • 1 212
 • 1 677 8-9 lat
 • 1 677
 • 2 778 10-11 lat
 • 2 778
 • 6 824 12-15 lat
 • 6 824
 • 9 205 16-20 lat
 • 9 205
 • 3 678 21-25 lat
 • 3 678
 • 1 504 26-30 lat
 • 1 504
 • 2 861 31 lat i więcej
 • 2 861
 • 17,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie leżajskim
 • Powiat
  17,1 lat
  woj. podkarpackie
  18,3 lat
  Kraj
  18,3 lat
 • 3 824Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie leżajskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie leżajskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 60,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  60,8
  Województwo
  82,2
  Kraj
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 994 do 999 kg
 • 1 994
 • 1 074 1000-1499 kg
 • 1 074
 • 292 1500-2999 kg
 • 292
 • 19 3000-3499 kg
 • 19
 • 59 3500-4999 kg
 • 59
 • 161 5000-6999 kg
 • 161
 • 106 7000-9999 kg
 • 106
 • 66 10000-14999 kg
 • 66
 • 53 15000 kg i więcej
 • 53
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna682
  • olej napędowy2 701
  • gaz (LPG)156
  • pozostałe285
 • 682 benzyna
 • 2 701 olej napędowy
 • 156 gaz (LPG)
 • 285 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 25 do 1 roku
 • 25
 • 14 2 lata
 • 14
 • 33 3 lata
 • 33
 • 119 4-5 lat
 • 119
 • 177 6-7 lat
 • 177
 • 292 8-9 lat
 • 292
 • 341 10-11 lat
 • 341
 • 759 12-15 lat
 • 759
 • 825 16-20 lat
 • 825
 • 327 21-25 lat
 • 327
 • 253 26-30 lat
 • 253
 • 659 31 lat i więcej
 • 659
 • 18,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie leżajskim
 • pow. leżajski
  18,5 lat
  Województwo
  18,7 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 186Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie leżajskim
 • Autobusy w powiecie leżajskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 2,7 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat leżajski
  2,7
  Podkarpackie
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy143
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe41
 • 2 benzyna
 • 143 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 41 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 34 12-15 lat
 • 34
 • 47 16-20 lat
 • 47
 • 27 21-25 lat
 • 27
 • 20 26-30 lat
 • 20
 • 43 31 lat i więcej
 • 43
 • 22,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie leżajskim
 • pow. leżajski
  22,2 lat
  Województwo
  20,5 lat
  Polska
  21,0 lat
 • 406Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie leżajskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie leżajskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 5,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat leżajski
  5,8
  Podkarpackie
  7,2
  Cała Polska
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy355
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe49
 • 1 benzyna
 • 355 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 49 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 1 2 lata
 • 1
 • 12 3 lata
 • 12
 • 36 4-5 lat
 • 36
 • 43 6-7 lat
 • 43
 • 26 8-9 lat
 • 26
 • 67 10-11 lat
 • 67
 • 71 12-15 lat
 • 71
 • 67 16-20 lat
 • 67
 • 39 21-25 lat
 • 39
 • 23 26-30 lat
 • 23
 • 16 31 lat i więcej
 • 16
 • 14,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie leżajskim
 • Powiat
  14,0 lat
  Województwo
  12,9 lat
  Polska
  12,0 lat
 • 4 666Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie leżajskim
 • Motocykle w powiecie leżajskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 67,1 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat leżajski
  67,1
  Województwo
  55,1
  Kraj
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 18 do 1 roku
 • 18
 • 28 2 lata
 • 28
 • 65 3 lata
 • 65
 • 49 4-5 lat
 • 49
 • 92 6-7 lat
 • 92
 • 142 8-9 lat
 • 142
 • 223 10-11 lat
 • 223
 • 388 12-15 lat
 • 388
 • 377 16-20 lat
 • 377
 • 216 21-25 lat
 • 216
 • 583 26-30 lat
 • 583
 • 2 485 31 lat i więcej
 • 2 485
 • 26,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie leżajskim
 • Tutaj
  26,8 lat
  Województwo
  25,8 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 20 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 16 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie leżajskim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 349,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  349,5 km
  woj. podkarpackie
  345,1 km
  Cały kraj
  444,7 km
 • 2,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. leżajski
  2,9 km
  Podkarpackie
  2,9 km
  Kraj
  3,6 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba taksówek