Powiat leżajski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat leżajski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 68 529 Liczba mieszkańców
 • 584 km2 Powierzchnia
 • 117 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 29,8% Stopa urbanizacji
 • Marek Śliż Starosta
 • ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk Adres starostwa powiatowego
 • RLE Tablice rejestracyjne
Powiat leżajski na mapie
Identyfikatory
 • 1808 TERYT (TERC)
Herb powiatu leżajskiego
powiat leżajski herb
Flaga powiatu leżajskiego
powiat leżajski flaga

powiat leżajski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku
17 242 63 90
17 242 64 70
Opalińskiego 6
37-300 Leżajsk
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku
17 240 63 99
17 240 63 19
Marii Curie-Skłodowskiej 2
37-300 Leżajsk
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku
17 242 07 37 wew. 4, 6
17 242 07 37 wew. 5
M.C. Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Leżajsk
17 242 07 54
17 242 07 54
Mickiewicza 71
37-300 Leżajsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Leżajsku
17 242 08 90
17 242 64 14
M.C-Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
(17) 240-45-00
(17) 240-45-09
ul. Kopernika
37-300 Leżajsk

Powiat leżajski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat leżajski ma 68 529 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu leżajskiego w 2050 roku wynosi 59 345, z czego 29 809 to kobiety, a 29 536 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu leżajskiego zawarli w 2021 roku 295 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,5% mieszkańców powiatu leżajskiego jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 4,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat leżajski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -319. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,64 na 1000 mieszkańców powiatu leżajskiego. W 2021 roku urodziło się 582 dzieci, w tym 47,4% dziewczynek i 52,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 342 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,7% zgonów w powiecie leżajskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w powiecie leżajskim były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu leżajskiego przypada 13.11 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 518 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 725 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu leżajskiego -207. W tym samym roku 31 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 39 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -8.

  61,6% mieszkańców powiatu leżajskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu leżajskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68 529 Liczba mieszkańców
 • 34 642 Kobiety
 • 33 887 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie leżajskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie leżajskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie leżajskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu leżajskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59 345 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 29 809 Kobiety
 • 29 536 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie leżajskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie leżajskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie leżajskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu leżajskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat leżajski
  41,5 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat leżajski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu leżajskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat leżajski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat leżajski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat leżajski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,5%
  Województwo
  29,4%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • powiat leżajski
  57,5%
  woj. podkarpackie
  57,0%
  Kraj
  54,0%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,9%
  woj. podkarpackie
  8,0%
  Kraj
  8,5%
 • 13,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,0%
  Podkarpackie
  5,0%
  Polska
  7,6%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,0% Nieustalone
 • Tutaj
  1,0%
  Podkarpackie
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 1,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie leżajskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. leżajski
  4,3
  woj. podkarpackie
  4,4
  Cała Polska
  4,4
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. leżajski
  0,8
  Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 295 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie leżajskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -319 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -165 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -154 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,64 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,6
  Podkarpackie
  -4,1
  Kraj
  -4,9
 • -6,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie leżajskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie leżajskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie leżajskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie leżajskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 582 Urodzenia żywe
 • 276 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 306 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,4%
  52,6%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. leżajski
  8,5
  woj. podkarpackie
  8,5
  Kraj
  8,7
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,9
  Podkarpackie
  35,9
  Cała Polska
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 81 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 81
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 342 g Średnia waga noworodków
 • 3 327 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 355 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat leżajski
  3 342 g
  Podkarpackie
  3 325 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 50 Waga 4000g - 4499g
 • 50
 • 178 Waga 3500g - 3999g
 • 178
 • 221 Waga 3000g - 3499g
 • 221
 • 85 Waga 2500g - 2999g
 • 85
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,23 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,23
  woj. podkarpackie
  1,22
  Polska
  1,32
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,58
  Województwo
  0,59
  Cały kraj
  0,64
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. leżajski
  0,65
  woj. podkarpackie
  0,68
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie leżajskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 901 Zgony
 • 441 Kobiety
  (Zgony)
 • 460 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,9%
  51,1%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 13,1 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  13,1
  Podkarpackie
  12,5
  Cała Polska
  13,6
 • 154,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. leżajski
  154,8
  woj. podkarpackie
  147,8
  Cały kraj
  156,7
 • 5,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  5,2
  Podkarpackie
  4,1
  Polska
  3,9
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  Województwo
  3,1
  Cały kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie leżajskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat leżajski
  30,7%
  woj. podkarpackie
  33,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,4%
  woj. podkarpackie
  18,0%
  Kraj
  19,6%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat leżajski
  4,7%
  Województwo
  6,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 163 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  14,6
  Kraj
  13,3
 • 65,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  65,3
  Kraj
  74,4
 • 245,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. leżajski
  245,4
  Podkarpackie
  228,6
  Cała Polska
  268,1
 • 205,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  205,4
  Cały kraj
  246,5
 • 409,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 409,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 410,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  409,5
  woj. podkarpackie
  424,1
  Polska
  475,8
 • 44,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 66,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  44,6
  woj. podkarpackie
  51,4
  Cały kraj
  70,6
 • 29,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. leżajski
  29,2
  Podkarpackie
  27,6
  Cała Polska
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat leżajski
  0,0
  woj. podkarpackie
  5,8
  Kraj
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. leżajski
  0,0%
  Podkarpackie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie leżajskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 19 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 31 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat leżajski
  31,0
  Województwo
  30,0
  Kraj
  36,0
 • 16 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  16,0
  woj. podkarpackie
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 6 samookaleczenie powierzchniowe
 • 6
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 11 powieszenie się
 • 11
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 9 nieustalona
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 9 nieustalona
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 5 50-60 lat
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu6
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 4 trzeźwy
 • 6 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 12 kawaler/panna
 • 12
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne6
  • zasadnicze zawodowe6
  • średnie4
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 6 podstawowe i gimnazjalne
 • 6 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony3
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 518 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 267 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 251 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Zameldowania z zagranicy
 • 12 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 725 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 406 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 319 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Wymeldowania za granicę
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -215 Saldo migracji
 • -144 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -71 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -207 Saldo migracji wewnętrznych
 • -139 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -68 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie leżajskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat leżajski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leżajski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie leżajskim oddano do użytku 153 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,23 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie leżajskim to 20 164 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 292 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie leżajskim to 5,39 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie leżajskim to 141,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,95% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,30% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,90% mieszkań posiada łazienkę, 75,97% korzysta z centralnego ogrzewania, a 65,54% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie leżajskim 35 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 228 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 300 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 228 zł
 • Tutaj
  2 228 zł
  Podkarpackie
  4 988 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 2 228 zł Ogółem
 • 2 228 zł
 • 2 228 zł do 40 m2
 • 2 228 zł
 • 2 479 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 479 zł
 • 2 198 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 198 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 300 zł
 • Tutaj
  2 300 zł
  Województwo
  4 799 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 2 300 zł Ogółem
 • 2 300 zł
 • 2 414 zł do 40 m2
 • 2 414 zł
 • 2 384 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 384 zł
 • 2 250 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 250 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 35
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m211
  • od 40,1 do 60 m218
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m20
 • 11 do 40 m2
 • 18 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie leżajskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 228 zł
 • pow. leżajski
  2 228 zł
  Województwo
  4 436 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 2 228 zł Ogółem
 • 2 228 zł
 • 2 228 zł do 40 m2
 • 2 228 zł
 • 2 479 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 479 zł
 • 2 198 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 198 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 300 zł
 • Powiat
  2 300 zł
  Podkarpackie
  4 469 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 2 300 zł Ogółem
 • 2 300 zł
 • 2 414 zł do 40 m2
 • 2 414 zł
 • 2 384 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 384 zł
 • 2 250 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 250 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 35
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m211
  • od 40,1 do 60 m218
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m20
 • 11 do 40 m2
 • 18 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 20 164 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 292,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat leżajski
  292,20
  woj. podkarpackie
  324,10
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 86,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. leżajski
  86,50 m2
  Podkarpackie
  82,40 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 25,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  25,30 m2
  Podkarpackie
  26,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,17 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. leżajski
  4,17
  Województwo
  4,11
  Polska
  3,82
 • 3,42 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,42
  Podkarpackie
  3,09
  Cały kraj
  2,55
 • 0,82 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,82
  Podkarpackie
  0,75
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 153 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,23 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat leżajski
  2,23
  Podkarpackie
  4,69
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 824 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,39 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. leżajski
  5,39
  Podkarpackie
  4,60
  Kraj
  3,90
 • 12,02 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  12,02
  Województwo
  21,59
  Cały kraj
  24,07
 • 21 658 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 141,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  141,6 m2
  woj. podkarpackie
  110,5 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  0,32 m2
  Województwo
  0,52 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat leżajski
  94,95%
  Województwo
  94,86%
  Polska
  96,97%
 • 89,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  89,30%
  Województwo
  92,04%
  Cała Polska
  94,01%
 • 86,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  86,90%
  Podkarpackie
  89,99%
  Cały kraj
  91,78%
 • 75,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat leżajski
  75,97%
  Województwo
  78,75%
  Polska
  83,08%
 • 65,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. leżajski
  65,54%
  Podkarpackie
  75,14%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat leżajski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie leżajskim na 1000 mieszkańców pracuje 148osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie leżajskim wynosiło w 2021 roku 13,4% (15,1% wśród kobiet i 11,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie leżajskim wynosiło 4 829,48 PLN, co odpowiada 80.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu leżajskiego 8 166 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 805 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 361.

  51,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu leżajskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,1% w przemyśle i budownictwie, a 10,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 148 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. leżajski
  148,0
  Podkarpackie
  221,0
  Polska
  257,0
 • 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,1% Kobiety
 • 11,9% Mężczyźni
 • Powiat
  13,4%
  woj. podkarpackie
  8,2%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie leżajskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie leżajskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie leżajskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 829 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 829 PLN
  Województwo
  5 172 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie leżajskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 166 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 805 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 361 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,71 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 51,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 50,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 52,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,1% Przemysł i budownictwo
 • 7,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,0% Pozostałe
 • 30,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie leżajskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 142 Pracujący ogółem
 • 5 273 Kobiety
 • 4 869 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie leżajskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,6% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat leżajski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  62,4
  Województwo
  64,6
  Kraj
  69,0
 • 33,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat leżajski
  33,4
  woj. podkarpackie
  34,8
  Kraj
  38,2
 • 115,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. leżajski
  115,4
  woj. podkarpackie
  116,6
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat leżajski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie leżajskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 091 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 041 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 438 nowych podmiotów, a 212 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (477) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (363) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (388) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (189) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie leżajskim najwięcej (230) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 922) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (62) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,5% (1 806) podmiotów, a 63,3% (3 223) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie leżajskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 091 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 62 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 806 Przemysł i budownictwo
 • 3 223 Pozostała działalność
 • 438 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie leżajskim w 2021 roku
 • 212 Podmioty wyrejestrowane w powiecie leżajskim w 2021 roku
 • 4 041 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 922 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 922
 • 125 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 125
 • 40 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 40
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 5 087 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 087
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 24 Spółdzielnie ogółem
 • 24
 • 274 Spółki handlowe ogółem
 • 274
 • 35  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 35
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 216  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 216
 • 34    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 34
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 230 Spółki cywilne ogółem
 • 230
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 041 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 109 Budownictwo
 • 1 109
 • 850 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 850
 • 528 Przetwórstwo przemysłowe
 • 528
 • 339 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 339
 • 256 Transport i gospodarka magazynowa
 • 256
 • 215 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 215
 • 191 Pozostała działalność
 • 191
 • 108 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 108
 • 97 Informacja i komunikacja
 • 97
 • 86 Edukacja
 • 86
 • 86 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 86
 • 65 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 65
 • 44 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44
 • 40 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 40
 • 23 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 23
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leżajski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie leżajskim stwierdzono 662 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,63 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie leżajskim wynosi 79,80% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu leżajskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,82 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 3,67 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,57 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,67 (50%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat leżajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 662 Przestępstwa ogółem
 • 662
 • 400 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 400
 • 115 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 115
 • 108 Przestępstwa drogowe
 • 108
 • 21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 21
 • 252 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 252
 • 9,63 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,63
  Województwo
  13,75
  Cały kraj
  21,51
 • 5,82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat leżajski
  5,82
  Województwo
  6,80
  Cały kraj
  12,82
 • 1,67 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,67
  woj. podkarpackie
  4,84
  Cała Polska
  5,89
 • 1,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. leżajski
  1,57
  Województwo
  1,58
  Cała Polska
  1,85
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,31
  woj. podkarpackie
  0,29
  Polska
  0,35
 • 3,67 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,67
  woj. podkarpackie
  7,04
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat leżajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  80%
  Podkarpackie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  82%
  Województwo
  71%
  Cała Polska
  64%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  50%
  Podkarpackie
  72%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat leżajski
  100%
  woj. podkarpackie
  99%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. leżajski
  91%
  woj. podkarpackie
  91%
  Cała Polska
  89%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. leżajski
  57%
  woj. podkarpackie
  61%
  Cała Polska
  53%

Powiat leżajski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu leżajskiego wyniosła w 2021 roku 113,1 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 16% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu leżajskiego - 39.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (11.3%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,9 mln złotych, czyli 14,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu leżajskiego wyniosła w 2021 roku 118,0 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 13.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (56.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10.8%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (10.3%). W budżecie powiatu leżajskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 163 złotych na mieszkańca (9,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,5 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie leżajskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu leżajskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat leżajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu leżajskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  81,6 mln

  1,2 tys(100%)

  76,0 mln

  1,1 tys(100%)

  76,9 mln

  1,1 tys(100%)

  105,2 mln

  1,5 tys(100%)

  97,0 mln

  1,4 tys(100%)

  96,6 mln

  1,4 tys(100%)

  132,1 mln

  1,9 tys(100%)

  113,1 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  27,0 mln

  386(33%)

  24,7 mln

  354(32.5%)

  24,8 mln

  356(32.2%)

  27,1 mln

  390(25.8%)

  27,9 mln

  401(28.7%)

  32,7 mln

  472(33.9%)

  37,8 mln

  547(28.6%)

  44,2 mln

  645(39.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,3 mln

  104(8.9%)

  6,9 mln

  98,8(9.1%)

  7,1 mln

  102(9.3%)

  7,5 mln

  107(7.1%)

  8,7 mln

  124(8.9%)

  9,4 mln

  135(9.7%)

  10,5 mln

  152(7.9%)

  12,8 mln

  186(11.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,2 mln

  131(11.2%)

  9,2 mln

  132(12.1%)

  9,8 mln

  141(12.8%)

  8,0 mln

  115(7.6%)

  8,6 mln

  123(8.8%)

  9,3 mln

  134(9.6%)

  11,4 mln

  165(8.6%)

  11,2 mln

  163(9.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,0 mln

  101(8.6%)

  7,4 mln

  106(9.8%)

  6,4 mln

  91,9(8.3%)

  8,4 mln

  121(8%)

  10,7 mln

  153(11%)

  9,8 mln

  142(10.2%)

  12,1 mln

  176(9.2%)

  10,7 mln

  157(9.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,4 mln

  135(11.5%)

  8,9 mln

  128(11.7%)

  11,9 mln

  171(15.5%)

  28,8 mln

  413(27.4%)

  14,5 mln

  208(14.9%)

  8,6 mln

  125(8.9%)

  24,1 mln

  349(18.3%)

  9,1 mln

  133(8.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,0 mln

  86,5(7.4%)

  6,2 mln

  89,0(8.2%)

  6,2 mln

  89,4(8.1%)

  7,0 mln

  99,9(6.6%)

  7,0 mln

  101(7.3%)

  7,9 mln

  114(8.2%)

  8,9 mln

  129(6.8%)

  8,8 mln

  128(7.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,3 mln

  62,1(5.3%)

  3,6 mln

  51,2(4.7%)

  2,8 mln

  39,8(3.6%)

  3,6 mln

  52,4(3.5%)

  3,6 mln

  52,4(3.8%)

  5,1 mln

  73,5(5.3%)

  3,7 mln

  53,6(2.8%)

  3,9 mln

  56,6(3.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,8 mln

  53,9(4.6%)

  3,7 mln

  52,5(4.8%)

  3,6 mln

  51,3(4.6%)

  3,9 mln

  55,6(3.7%)

  5,8 mln

  83,1(6%)

  3,2 mln

  46,8(3.4%)

  3,0 mln

  43,0(2.2%)

  3,5 mln

  51,1(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,1 mln

  59,1(5.1%)

  1,5 mln

  21,4(2%)

  372,8 tys

  5,4(0.5%)

  2,7 mln

  39,3(2.6%)

  1,1 mln

  16,0(1.1%)

  1,8 mln

  25,8(1.9%)

  2,3 mln

  33,4(1.7%)

  2,3 mln

  33,5(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  913,5 tys

  13,1(1.1%)

  573,5 tys

  8,2(0.8%)

  645,1 tys

  9,3(0.8%)

  768,9 tys

  11,0(0.7%)

  1,5 mln

  21,6(1.5%)

  3,6 mln

  51,6(3.7%)

  1,1 mln

  16,4(0.9%)

  1,6 mln

  22,6(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  18,3(1.6%)

  1,2 mln

  16,6(1.5%)

  2,3 mln

  33,4(3%)

  2,0 mln

  28,0(1.9%)

  4,0 mln

  57,7(4.1%)

  1,3 mln

  18,9(1.4%)

  1,3 mln

  19,1(1%)

  1,5 mln

  22,1(1.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  178,5 tys

  2,6(0.2%)

  14,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 mln

  155(8.1%)

  339,4 tys

  5,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,7(0.2%)

  187,7 tys

  2,7(0.2%)

  187,8 tys

  2,7(0.2%)

  198,0 tys

  2,9(0.2%)

  200,0 tys

  2,9(0.2%)

  198,0 tys

  2,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  364,5 tys

  5,2(0.4%)

  324,4 tys

  4,7(0.4%)

  329,4 tys

  4,7(0.4%)

  333,1 tys

  4,8(0.3%)

  405,6 tys

  5,8(0.4%)

  346,6 tys

  5,0(0.4%)

  392,7 tys

  5,7(0.3%)

  197,7 tys

  2,9(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  83,6 tys

  1,2(0.1%)

  190,7 tys

  2,7(0.3%)

  175,9 tys

  2,5(0.2%)

  160,8 tys

  2,3(0.2%)

  135,0 tys

  1,9(0.1%)

  180,0 tys

  2,6(0.2%)

  254,8 tys

  3,7(0.2%)

  187,2 tys

  2,7(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  100,2 tys

  1,4(0.1%)

  125,1 tys

  1,8(0.2%)

  146,2 tys

  2,1(0.2%)

  135,0 tys

  1,9(0.1%)

  159,0 tys

  2,3(0.2%)

  245,7 tys

  3,5(0.3%)

  118,1 tys

  1,7(0.1%)

  117,4 tys

  1,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 tys

  0,0(0%)

  35,1 tys

  0,5(0%)

  82,2 tys

  1,2(0.1%)

  2,1 mln

  30,3(2%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  969

  0,0(0%)

  20,7 tys

  0,3(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  279,2 tys

  4,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  405

  0,0(0%)

  60,6 tys

  0,9(0.1%)

  1,3 mln

  19,4(1%)

  17,3 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  14,8(1.4%)

  500

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  73,8 tys

  1,1(0.1%)

  35,8 tys

  0,5(0%)

  17,7 tys

  0,3(0%)

  10,3 tys

  0,1(0%)

  44,9 tys

  0,6(0%)

  27,4 tys

  0,4(0%)

  15,1 tys

  0,2(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  15,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,6 tys

  0,9(0.1%)

  69,5 tys

  1,0(0.1%)

  65,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  320,7 tys

  4,6(0.4%)

  277,1 tys

  4,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  66,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie leżajskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu leżajskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat leżajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu leżajskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  81,8 mln

  1,2 tys(100%)

  78,4 mln

  1,1 tys(100%)

  80,0 mln

  1,1 tys(100%)

  102,0 mln

  1,5 tys(100%)

  98,3 mln

  1,4 tys(100%)

  108,7 mln

  1,6 tys(100%)

  134,9 mln

  1,9 tys(100%)

  118,0 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  35,6 mln

  510(43.5%)

  37,5 mln

  539(47.9%)

  40,1 mln

  576(50.1%)

  43,0 mln

  617(42.1%)

  45,7 mln

  657(46.5%)

  54,2 mln

  781(49.9%)

  77,7 mln

  1,1 tys(57.6%)

  67,0 mln

  978(56.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,3 mln

  104(8.9%)

  6,9 mln

  98,4(8.7%)

  7,1 mln

  101(8.8%)

  7,4 mln

  106(7.3%)

  8,6 mln

  123(8.7%)

  9,3 mln

  135(8.6%)

  10,4 mln

  151(7.7%)

  12,8 mln

  186(10.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,4 mln

  105(9%)

  7,6 mln

  109(9.7%)

  8,1 mln

  117(10.2%)

  8,6 mln

  123(8.4%)

  10,0 mln

  143(10.1%)

  11,1 mln

  160(10.2%)

  11,0 mln

  159(8.1%)

  12,2 mln

  177(10.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,5 mln

  107(9.2%)

  7,7 mln

  111(9.9%)

  8,3 mln

  119(10.4%)

  7,5 mln

  107(7.3%)

  7,9 mln

  114(8%)

  8,6 mln

  124(7.9%)

  10,2 mln

  148(7.6%)

  9,8 mln

  143(8.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,6 mln

  52,2(4.5%)

  3,3 mln

  47,6(4.2%)

  3,0 mln

  42,7(3.7%)

  2,9 mln

  41,9(2.9%)

  2,4 mln

  34,9(2.5%)

  2,2 mln

  31,0(2%)

  2,7 mln

  39,2(2%)

  3,3 mln

  48,5(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,1 mln

  59,0(5%)

  1,5 mln

  21,2(1.9%)

  490,9 tys

  7,0(0.6%)

  2,7 mln

  39,2(2.7%)

  1,1 mln

  15,6(1.1%)

  1,8 mln

  25,7(1.6%)

  2,3 mln

  33,3(1.7%)

  2,2 mln

  32,7(1.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,7 mln

  81,7(7%)

  6,0 mln

  85,9(7.6%)

  7,8 mln

  112(9.7%)

  18,8 mln

  270(18.5%)

  10,4 mln

  149(10.6%)

  11,2 mln

  162(10.3%)

  9,6 mln

  139(7.1%)

  2,2 mln

  31,8(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  24,2(2.1%)

  1,8 mln

  25,4(2.3%)

  1,7 mln

  24,0(2.1%)

  1,7 mln

  24,8(1.7%)

  1,7 mln

  24,8(1.8%)

  1,8 mln

  25,3(1.6%)

  1,7 mln

  24,1(1.2%)

  1,8 mln

  26,9(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,4 mln

  49,0(4.2%)

  1,0 mln

  14,4(1.3%)

  235,2 tys

  3,4(0.3%)

  2,2 mln

  31,1(2.1%)

  1,7 mln

  24,5(1.7%)

  1,6 mln

  22,7(1.4%)

  2,8 mln

  41,1(2.1%)

  1,5 mln

  22,4(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  16,1(1.4%)

  1,1 mln

  15,4(1.4%)

  1,1 mln

  16,2(1.4%)

  1,5 mln

  22,2(1.5%)

  4,0 mln

  57,1(4%)

  1,0 mln

  15,0(1%)

  1,2 mln

  17,9(0.9%)

  1,4 mln

  20,3(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 mln

  37,6(3.2%)

  1,8 mln

  25,7(2.3%)

  930,9 tys

  13,4(1.2%)

  1,6 mln

  22,8(1.6%)

  1,4 mln

  20,0(1.4%)

  2,5 mln

  36,5(2.3%)

  1,1 mln

  15,3(0.8%)

  1,1 mln

  16,6(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  327,8 tys

  4,7(0.4%)

  420,5 tys

  6,0(0.5%)

  360,5 tys

  5,2(0.5%)

  307,9 tys

  4,4(0.3%)

  370,8 tys

  5,3(0.4%)

  421,5 tys

  6,1(0.4%)

  567,6 tys

  8,2(0.4%)

  542,0 tys

  7,9(0.5%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  245,7 tys

  3,5(0.2%)

  206,9 tys

  3,0(0.2%)

  187,8 tys

  2,7(0.2%)

  179,2 tys

  2,6(0.1%)

  203,0 tys

  3,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,7(0.2%)

  187,7 tys

  2,7(0.2%)

  187,8 tys

  2,7(0.2%)

  198,0 tys

  2,9(0.2%)

  198,0 tys

  2,9(0.1%)

  198,0 tys

  2,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  162,1 tys

  2,3(0.2%)

  162,1 tys

  2,3(0.2%)

  159,7 tys

  2,3(0.2%)

  158,7 tys

  2,3(0.2%)

  160,3 tys

  2,3(0.2%)

  156,7 tys

  2,3(0.1%)

  171,2 tys

  2,5(0.1%)

  170,7 tys

  2,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  268,9 tys

  3,8(0.3%)

  143,2 tys

  2,1(0.2%)

  215,3 tys

  3,1(0.3%)

  289,6 tys

  4,2(0.3%)

  181,3 tys

  2,6(0.2%)

  224,3 tys

  3,2(0.2%)

  84,9 tys

  1,2(0.1%)

  148,1 tys

  2,2(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  223,9 tys

  3,2(0.3%)

  247,2 tys

  3,5(0.3%)

  219,8 tys

  3,2(0.3%)

  1,3 mln

  19,1(1.3%)

  736,4 tys

  10,6(0.7%)

  82,2 tys

  1,2(0.1%)

  66,2 tys

  1,0(0%)

  55,6 tys

  0,8(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  115,0 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  480,3 tys

  6,9(0.4%)

  172,8 tys

  2,5(0.1%)

  45,0 tys

  0,7(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  178,0 tys

  2,5(0.2%)

  45,6 tys

  0,7(0.1%)

  545

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,5 tys

  0,7(0%)

  1,1 mln

  16,5(0.8%)

  14,7 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  15,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,4 tys

  0,9(0.1%)

  69,5 tys

  1,0(0.1%)

  65,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  321,5 tys

  4,6(0.4%)

  277,3 tys

  4,0(0.4%)

  7,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  921,5 tys

  13,2(1.2%)

  0,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  66,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat leżajski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 049 mieszkańców powiatu leżajskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 848 kobiet oraz 8 201 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 19,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,8% mieszkańców powiatu leżajskiego, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu leżajskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie leżajskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,2%) oraz zasadnicze zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,6%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2021 w powiecie leżajskim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 74 oddziałów uczęszczało 1 624 dzieci (785 dziewczynek oraz 839 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie leżajskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 55 oddziałów uczęszczało 1 278 dzieci (638 dziewczynek oraz 640 chłopców). Dostępne były 1 303 miejsca.

  16,6% mieszkańców powiatu leżajskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 862 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,14 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 31 szkół podstawowych, w których w 348 oddziałach uczyło się 5 266 uczniów (2 599 kobiet oraz 2 667 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie leżajskim placówkę miały 34 szkoły podstawowe, w których w 264 oddziałach uczyło się 4 949 uczniów (2 384 kobiety oraz 2 565 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,4% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 25,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,1 uczniów.

  W powiecie leżajskim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 45 oddziałach uczyło się 1 248 uczniów (894 kobiety oraz 354 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 331 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie leżajskim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 52 oddziałach uczyło się 1 531 uczniów (991 kobiet oraz 540 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 490 absolwentów.

  W powiecie leżajskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 22 oddziałach uczyło się 473 uczniów (126 kobiet oraz 347 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,7 uczniów. 21,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,7% mieszkańców powiatu leżajskiego w wieku potencjalnej nauki (30,4% kobiet i 30,9% mężczyzn).

 • 18,8% Wykształcenie wyższe
 • pow. leżajski
  18,8%
  Województwo
  22,6%
  Kraj
  25,2%
 • 23,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,3%
  woj. podkarpackie
  36,1%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,6%
  Podkarpackie
  11,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat leżajski
  19,3%
  Województwo
  21,9%
  Kraj
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat leżajski
  26,8%
  Województwo
  22,5%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,8%
  woj. podkarpackie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. leżajski
  13,7%
  Podkarpackie
  12,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat leżajski
  3,6%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 862 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. leżajski
  862,0
  Podkarpackie
  894,0
  Cała Polska
  896,0
 • 1,14 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat leżajski
  1,14
  Województwo
  0,95
  Polska
  0,89
 •  
 • 18Przedszkola
 • 18 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 74 Oddziały
 • 48 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 668 Miejsca
  (rok 2018)
 • 10 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat leżajski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 624 Dzieci
 • 785 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 839 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,3%
  51,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 30 2 lata i mniej
 • 30
 • 348 3 lata
 • 348
 • 426 4 lata
 • 426
 • 410 5 lata
 • 410
 • 407 6 lat
 • 407
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 165 3 lata
 • 165
 • 186 4 lata
 • 186
 • 220 5 lata
 • 220
 • 200 6 lat
 • 200
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 183 3 lata
 • 183
 • 240 4 lata
 • 240
 • 190 5 lata
 • 190
 • 207 6 lat
 • 207
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 806 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 115,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 114,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 57,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat leżajski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 322 Oddziały
 • 5 192 Uczniowie
 • 2 570 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 622 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,5%
  50,5%
 • 581 Uczniowie w 1 klasie
 • 297 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 284 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 589 Absolwenci
 • 281 Kobiety
  (absolwenci)
 • 308 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 26 Oddziały
 • 74 Uczniowie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,2%
  60,8%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,1
  Województwo
  15,1
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,1
 • 15,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,1
 • 16,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,1
 • 2,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,8
 •  
 • 466,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 367,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 99,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 19,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat leżajski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 45 Oddziały
 • 1 248 Uczniowie
 • 894 Kobiety
  (uczniowie)
 • 354 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,6%
  28,4%
 • 344 Uczniowie w 1 klasie
 • 219 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 125 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 302 Absolwenci
 • 221 Kobiety
  (absolwenci)
 • 81 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 29 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  27,7
  woj. podkarpackie
  26,8
  Kraj
  26,3
 •  
 • 85,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 57,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat leżajski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 119 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 96 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 26 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,5%
  61,5%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  21,5
  Województwo
  22,3
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 21,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 21,5
 • 26,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,3
 • 5,2 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,2
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat leżajski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat leżajski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat leżajski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leżajski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie leżajskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie leżajskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 240)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie leżajskim: 17 (publiczne: 17, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie leżajskim 11 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 936 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 416 (uczestnicy: 42 224)
  • seanse filmowe: 27 (uczestnicy: 1 090)
  • wystawy: 25 (uczestnicy: 2 780)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 2 710)
  • koncerty: 32 (uczestnicy: 5 070)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 21 (uczestnicy: 1 125)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 48 (uczestnicy: 4 066)
  • konkursy: 25 (uczestnicy: 1 606)
  • pokazy teatralne: 26 (uczestnicy: 5 375)
  • konferencje: 6 (uczestnicy: 290)
  • interdyscyplinarne: 96 (uczestnicy: 11 777)
  • warsztaty: 49 (uczestnicy: 813)
  • inne: 54 (uczestnicy: 5 522)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 38 (członkowie: 569)
  • plastyczne/techniczne: 23 (członkowie: 225)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 50)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 59)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 40)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 95)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 11)
  • inne: 5 (członkowie: 89)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 99)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 46)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 12)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 26)
  • tańca: 1 (absolwenci: 15)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 3
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 69 (członkowie: 1 033)
  • teatralne: 8 (członkowie: 128)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 176)
  • wokalne i chóry: 15 (członkowie: 166)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 19 (członkowie: 272)
  • taneczne: 14 (członkowie: 226)
  • inne: 5 (członkowie: 65)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie leżajskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 643 miejscami na widowni. Odbyły się 684 seanse, na które przyszło 15 060 widzów, w tym 213 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 912 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie leżajskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 5 496 zwiedzających, co daje 800 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie leżajskim działały 24 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 259 868 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 38 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 25 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 284 665 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 107
  • dostępne dla czytelników: 64
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 63
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 10
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 20
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 12


 • Biblioteki naukowe w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie leżajskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 24 608 wolumenów w tym ziobry specjalne: 193. Odnotowano 787 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 34 936 wolumenów. Odnotowano 895 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie leżajskim działało 49 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 732 członków. Zarejestrowano 2 740 ćwiczących (mężczyźni: 2 020, kobiety: 720, chłopcy do lat 18: 1 377, dziewczęta do lat 18: 622). Aktywnych było 89 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (39), instruktora sportowego (86) oraz inne osoby (22).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie leżajskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leżajski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat leżajski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 25 wypadków drogowych w powiecie leżajskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 25 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 36,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 17,8 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie leżajskim zarejestrowanych było 50 653 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 34 127 samochodów osobowych (494,6 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 4 174 samochodów ciężarowych (67,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 194 autobusów (2,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 496 ciągników siodłowych (7,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 138 motocykli (74,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,8 lat.


  W 2021 roku w powiecie leżajskim znajdowało się 20 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie leżajskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 25 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 25 Ranni
  (rok 2021)
 • 5 Lekko ranni
 • 20 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie leżajskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 36,48 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. leżajski
  36,5
  Województwo
  57,9
  Polska
  59,9
 • 7,30 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat leżajski
  7,3
  Podkarpackie
  4,5
  Cały kraj
  5,9
 • 36,48 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. leżajski
  36,5
  Województwo
  68,4
  Polska
  69,4
 • 11,85 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat leżajski
  11,9
  Podkarpackie
  7,7
  Cała Polska
  7,6
 • 17,77 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  17,8
  Województwo
  72,0
  Polska
  80,2
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat leżajski
  20,0
  Województwo
  7,8
  Kraj
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  118,2
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 50 653 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie leżajskim w 2020 roku
 • 34 127 Samochody osobowe
 • 4 174 Samochody ciężarowe
 • 36 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 194 Autobusy
 • 290 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 498 Ciągniki samochodowe
 • 496   Ciągniki siodłowe
 • 6 232 Ciągniki rolnicze
 • 5 138 Motocykle
 • 2 067   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 805 Motorowery
 • 34 127Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie leżajskim
 • Samochody osobowe w powiecie leżajskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 494,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  494,6
  woj. podkarpackie
  592,7
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 546
  • 1400-1649 kg9 053
  • 1650-1899 kg9 685
  • 1900 kg i więcej9 843
 • 5 546 do 1399 kg
 • 9 053 1400-1649 kg
 • 9 685 1650-1899 kg
 • 9 843 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 12 878 do 1399 cm3
 • 12 878
 • 18 804 1400-1999 cm3
 • 18 804
 • 2 445 2000 i więcej cm3
 • 2 445
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie leżajskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 055
  • olej napędowy11 032
  • gaz (LPG)5 799
  • pozostałe241
 • 17 055 benzyna
 • 11 032 olej napędowy
 • 5 799 gaz (LPG)
 • 241 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 373 do 1 roku
 • 373
 • 343 2 lata
 • 343
 • 458 3 lata
 • 458
 • 1 012 4-5 lat
 • 1 012
 • 1 125 6-7 lat
 • 1 125
 • 1 650 8-9 lat
 • 1 650
 • 2 205 10-11 lat
 • 2 205
 • 7 076 12-15 lat
 • 7 076
 • 9 298 16-20 lat
 • 9 298
 • 5 629 21-25 lat
 • 5 629
 • 1 594 26-30 lat
 • 1 594
 • 3 364 31 lat i więcej
 • 3 364
 • 17,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie leżajskim
 • pow. leżajski
  17,8 lat
  Podkarpackie
  18,9 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 4 174Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie leżajskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie leżajskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 67,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  67,7
  Podkarpackie
  88,9
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 136 do 999 kg
 • 2 136
 • 1 227 1000-1499 kg
 • 1 227
 • 325 1500-2999 kg
 • 325
 • 16 3000-3499 kg
 • 16
 • 63 3500-4999 kg
 • 63
 • 156 5000-6999 kg
 • 156
 • 120 7000-9999 kg
 • 120
 • 75 10000-14999 kg
 • 75
 • 56 15000 kg i więcej
 • 56
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna687
  • olej napędowy3 035
  • gaz (LPG)152
  • pozostałe300
 • 687 benzyna
 • 3 035 olej napędowy
 • 152 gaz (LPG)
 • 300 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 31 do 1 roku
 • 31
 • 19 2 lata
 • 19
 • 33 3 lata
 • 33
 • 100 4-5 lat
 • 100
 • 169 6-7 lat
 • 169
 • 238 8-9 lat
 • 238
 • 344 10-11 lat
 • 344
 • 797 12-15 lat
 • 797
 • 956 16-20 lat
 • 956
 • 499 21-25 lat
 • 499
 • 227 26-30 lat
 • 227
 • 761 31 lat i więcej
 • 761
 • 19,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie leżajskim
 • pow. leżajski
  19,1 lat
  Województwo
  19,3 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 194Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie leżajskim
 • Autobusy w powiecie leżajskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,8 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. leżajski
  2,8
  Województwo
  2,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy151
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe41
 • 2 benzyna
 • 151 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 41 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 35 12-15 lat
 • 35
 • 42 16-20 lat
 • 42
 • 39 21-25 lat
 • 39
 • 18 26-30 lat
 • 18
 • 52 31 lat i więcej
 • 52
 • 23,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie leżajskim
 • Powiat
  23,2 lat
  Podkarpackie
  20,9 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 496Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie leżajskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie leżajskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,2
  Podkarpackie
  8,4
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy434
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe58
 • 3 benzyna
 • 434 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 58 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 2 lata
 • 2
 • 7 3 lata
 • 7
 • 57 4-5 lat
 • 57
 • 62 6-7 lat
 • 62
 • 54 8-9 lat
 • 54
 • 34 10-11 lat
 • 34
 • 109 12-15 lat
 • 109
 • 67 16-20 lat
 • 67
 • 56 21-25 lat
 • 56
 • 23 26-30 lat
 • 23
 • 24 31 lat i więcej
 • 24
 • 14,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie leżajskim
 • Powiat
  14,0 lat
  Województwo
  13,4 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 5 138Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie leżajskim
 • Motocykle w powiecie leżajskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 74,5 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat leżajski
  74,5
  woj. podkarpackie
  61,3
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 31 do 1 roku
 • 31
 • 22 2 lata
 • 22
 • 24 3 lata
 • 24
 • 127 4-5 lat
 • 127
 • 73 6-7 lat
 • 73
 • 119 8-9 lat
 • 119
 • 171 10-11 lat
 • 171
 • 547 12-15 lat
 • 547
 • 471 16-20 lat
 • 471
 • 336 21-25 lat
 • 336
 • 325 26-30 lat
 • 325
 • 2 892 31 lat i więcej
 • 2 892
 • 26,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie leżajskim
 • Tutaj
  26,8 lat
  Podkarpackie
  25,8 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 16 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie leżajskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 349,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat leżajski
  349,5 km
  Podkarpackie
  403,1 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 3,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat leżajski
  3,0 km
  woj. podkarpackie
  3,4 km
  Kraj
  4,9 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami