Powiat leżajski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat leżajski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 69 641 Liczba mieszkańców
 • 583 km2 Powierzchnia
 • 119 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 29,8% Stopa urbanizacji
 • Marek Śliż Starosta
 • ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk Adres starostwa powiatowego
 • RLE Tablice rejestracyjne
Powiat leżajski na mapie
Identyfikatory
 • 1808 TERYT (TERC)
Herb powiatu leżajskiego
powiat leżajski herb
Flaga powiatu leżajskiego
powiat leżajski flaga

powiat leżajski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku
17 242 63 90
17 242 64 70
Opalińskiego 6
37-300 Leżajsk
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku
17 240 63 99
17 240 63 19
Marii Curie-Skłodowskiej 2
37-300 Leżajsk
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku
17 242 07 37 wew. 4, 6
17 242 07 37 wew. 5
M.C. Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Leżajsk
17 242 07 54
17 242 07 54
Mickiewicza 71
37-300 Leżajsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Leżajsku
17 242 08 90
17 242 64 14
M.C-Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
(17) 240-45-00
(17) 240-45-09
ul. Kopernika
37-300 Leżajsk

Powiat leżajski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat leżajski ma 69 641 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 0,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu leżajskiego w 2050 roku wynosi 59 345, z czego 29 809 to kobiety, a 29 536 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu leżajskiego zawarli w 2017 roku 336 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców powiatu leżajskiego jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 2,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat leżajski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 93. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,34 na 1000 mieszkańców powiatu leżajskiego. W 2017 roku urodziło się 684 dzieci, w tym 44,3% dziewczynek i 55,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 323 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,16 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 46,9% zgonów w powiecie leżajskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,0% zgonów w powiecie leżajskim były nowotwory, a 3,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu leżajskiego przypada 8.68 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 455 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 659 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu leżajskiego -204. W tym samym roku 33 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 29 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  62,9% mieszkańców powiatu leżajskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu leżajskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 69 641 Liczba mieszkańców
 • 35 204 Kobiety
 • 34 437 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie leżajskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie leżajskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie leżajskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu leżajskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59 345 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 29 809 Kobiety
 • 29 536 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie leżajskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie leżajskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie leżajskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu leżajskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  40,4 lat
  Podkarpackie
  40,6 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 41,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat leżajski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu leżajskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat leżajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat leżajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat leżajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,7%
  woj. podkarpackie
  30,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • powiat leżajski
  57,1%
  Podkarpackie
  57,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • powiat leżajski
  8,1%
  Województwo
  8,7%
  Cała Polska
  9,6%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,1%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,1% Nieustalone
 • powiat leżajski
  2,1%
  woj. podkarpackie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • 2,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie leżajskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,8
  woj. podkarpackie
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  0,7
  Podkarpackie
  1,2
  Polska
  1,7
 • 336 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie leżajskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 93 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 31 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 62 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  1,3
  Podkarpackie
  1,2
  Kraj
  -0,0
 • 0,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie leżajskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie leżajskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie leżajskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie leżajskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 684 Urodzenia żywe
 • 303 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 381 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,3%
  55,7%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. leżajski
  9,8
  woj. podkarpackie
  10,3
  Cała Polska
  10,5
 • 40,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. leżajski
  40,2
  Województwo
  42,4
  Cały kraj
  44,2
 • 8.49 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.49
 • 50.9 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50.9
 • 95.79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95.79
 • 71.48 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.48
 • 33.51 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.51
 • 8.08 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.08
 • 0.43 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.43
 • 3 323 g Średnia waga noworodków
 • 3 267 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 367 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 323 g
  Podkarpackie
  3 345 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 213 Waga 3500g - 3999g
 • 213
 • 252 Waga 3000g - 3499g
 • 252
 • 117 Waga 2500g - 2999g
 • 117
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. leżajski
  1,34
  woj. podkarpackie
  1,37
  Kraj
  1,45
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  Podkarpackie
  0,66
  Cała Polska
  0,71
 • 1,16 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat leżajski
  1,16
  Podkarpackie
  1,13
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie leżajskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 604 Zgony
 • 267 Kobiety
  (Zgony)
 • 337 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,2%
  55,8%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,7
  woj. podkarpackie
  9,0
  Polska
  10,1
 • 95,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  95,7
  Województwo
  94,3
  Cały kraj
  101,5
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. leżajski
  3,2
  woj. podkarpackie
  4,5
  Polska
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,5
  Podkarpackie
  2,5
  Cała Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,6
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie leżajskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  51,0%
  woj. podkarpackie
  53,4%
  Polska
  45,7%
 • 26,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat leżajski
  26,3%
  Województwo
  23,5%
  Cały kraj
  26,7%
 • 2,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  2,5%
  Podkarpackie
  4,2%
  Kraj
  6,1%
 • 0,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  0,0
  Cała Polska
  5,9
 • 70,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,2
  Cały kraj
  74,3
 • 241,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. leżajski
  241,0
  woj. podkarpackie
  214,7
  Polska
  274,3
 • 211,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  211,1
  Cały kraj
  261,6
 • 467,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 511,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 423,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. leżajski
  467,6
  woj. podkarpackie
  487,3
  Polska
  469,0
 • 80,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 130,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. leżajski
  80,3
  woj. podkarpackie
  83,0
  Polska
  87,7
 • 22,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  22,7
  Województwo
  24,2
  Cały kraj
  31,8
 • 5,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,7
  woj. podkarpackie
  5,3
  Polska
  8,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 455 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 240 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 215 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Zameldowania z zagranicy
 • 18 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 659 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 352 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 307 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Wymeldowania za granicę
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -200 Saldo migracji
 • -112 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -88 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -204 Saldo migracji wewnętrznych
 • -112 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -92 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie leżajskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat leżajski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leżajski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie leżajskim oddano do użytku 128 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,84 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie leżajskim to 19 725 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 283 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie leżajskim to 5,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie leżajskim to 134,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,76% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,92% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,45% mieszkań posiada łazienkę, 75,22% korzysta z centralnego ogrzewania, a 62,90% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19 725 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 283,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. leżajski
  283,10
  Podkarpackie
  308,20
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 85,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat leżajski
  85,10 m2
  woj. podkarpackie
  81,40 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 24,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. leżajski
  24,10 m2
  Podkarpackie
  25,10 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,14 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat leżajski
  4,14
  Województwo
  4,09
  Kraj
  3,82
 • 3,53 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,53
  woj. podkarpackie
  3,24
  Polska
  2,69
 • 0,85 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,85
  Podkarpackie
  0,79
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 128 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,84 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  1,84
  Województwo
  3,82
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 147 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 736 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. leżajski
  5,75
  Województwo
  4,63
  Kraj
  3,91
 • 10,57 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  10,57
  Podkarpackie
  17,67
  Cały kraj
  18,14
 • 17 178 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 134,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat leżajski
  134,2 m2
  woj. podkarpackie
  106,5 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. leżajski
  0,25 m2
  Podkarpackie
  0,41 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  94,76%
  Podkarpackie
  94,57%
  Cały kraj
  96,79%
 • 88,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. leżajski
  88,92%
  Województwo
  91,58%
  Polska
  93,66%
 • 86,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  86,45%
  Podkarpackie
  89,42%
  Cały kraj
  91,31%
 • 75,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  75,22%
  Podkarpackie
  77,61%
  Kraj
  82,12%
 • 62,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat leżajski
  62,90%
  Podkarpackie
  73,50%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat leżajski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie leżajskim na 1000 mieszkańców pracuje 138 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie leżajskim wynosiło w 2017 roku 14,4% (15,7% wśród kobiet i 13,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie leżajskim wynosiło 3 606,75 PLN, co odpowiada 79.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu leżajskiego 8 166 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 805 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 361.

  50,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu leżajskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,8% w przemyśle i budownictwie, a 9,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 138 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. leżajski
  138,0
  Podkarpackie
  213,0
  Kraj
  247,0
 • 14,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,7% Kobiety
 • 13,3% Mężczyźni
 • Powiat
  14,4%
  Województwo
  9,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie leżajskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie leżajskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie leżajskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 607 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 607 PLN
  woj. podkarpackie
  3 837 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie leżajskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 166 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 805 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 361 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,71 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 50,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 49,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,8% Przemysł i budownictwo
 • 7,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,7% Pozostałe
 • 29,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie leżajskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 587 Pracujący ogółem
 • 5 014 Kobiety
 • 4 573 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie leżajskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,9% W wieku produkcyjnym
 • 57,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat leżajski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  58,9
  Województwo
  60,2
  Polska
  63,4
 • 29,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat leżajski
  29,7
  Województwo
  30,9
  Polska
  34,0
 • 101,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  101,9
  Województwo
  105,6
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat leżajski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie leżajskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 351 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 346 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 366 nowych podmiotów, a 314 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (458) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (363) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (388) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (217) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie leżajskim najwięcej (217) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 171) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (67) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,5% (1 326) podmiotów, a 68,0% (2 958) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie leżajskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.3%) oraz Budownictwo (22.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 351 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 67 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 326 Przemysł i budownictwo
 • 2 958 Pozostała działalność
 • 366 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie leżajskim w 2017 roku
 • 314 Podmioty wyrejestrowane w powiecie leżajskim w 2017 roku
 • 3 346 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 171 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 171
 • 137 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 137
 • 39 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 39
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 4 347 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 347
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 30 Spółdzielnie ogółem
 • 30
 • 235 Spółki handlowe ogółem
 • 235
 • 44  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 44
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 184  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 184
 • 41    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 41
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 217 Spółki cywilne ogółem
 • 217
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 346 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 848 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 848
 • 765 Budownictwo
 • 765
 • 415 Przetwórstwo przemysłowe
 • 415
 • 265 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 265
 • 254 Transport i gospodarka magazynowa
 • 254
 • 182 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 182
 • 154 Pozostała działalność
 • 154
 • 92 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 92
 • 74 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 74
 • 70 Informacja i komunikacja
 • 70
 • 64 Edukacja
 • 64
 • 59 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 59
 • 44 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44
 • 34 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 34
 • 22 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 22
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leżajski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie leżajskim stwierdzono 666 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,57 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie leżajskim wynosi 80,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu leżajskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,63 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 4,07 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,57 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,01 (77%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (78%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat leżajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 666 Przestępstwa ogółem
 • 666
 • 461 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 461
 • 70 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 70
 • 109 Przestępstwa drogowe
 • 109
 • 18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 18
 • 283 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 283
 • 9,57 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,57
  Podkarpackie
  13,97
  Cały kraj
  19,62
 • 6,63 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat leżajski
  6,63
  Województwo
  6,34
  Polska
  12,07
 • 1,01 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. leżajski
  1,01
  Podkarpackie
  5,46
  Cała Polska
  4,94
 • 1,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. leżajski
  1,57
  Podkarpackie
  1,62
  Polska
  1,78
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,26
  woj. podkarpackie
  0,39
  Kraj
  0,49
 • 4,07 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,07
  Województwo
  7,56
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat leżajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  80%
  Województwo
  80%
  Kraj
  72%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat leżajski
  76%
  woj. podkarpackie
  63%
  Kraj
  60%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. leżajski
  77%
  woj. podkarpackie
  93%
  Kraj
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat leżajski
  79%
  Województwo
  85%
  Cały kraj
  84%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  62%
  woj. podkarpackie
  70%
  Cała Polska
  52%

Powiat leżajski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu leżajskiego wyniosła w 2016 roku 76,9 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu leżajskiego - 32.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,1 mln złotych, czyli 13,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu leżajskiego wyniosła w 2016 roku 80,0 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.4%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (10.2%). W budżecie powiatu leżajskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 112 złotych na mieszkańca (9,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,2 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie leżajskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu leżajskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat leżajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu leżajskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  70,7 mln

  1,0 tys(100%)

  81,8 mln

  1,2 tys(100%)

  79,7 mln

  1,1 tys(100%)

  71,7 mln

  1,0 tys(100%)

  81,1 mln

  1,2 tys(100%)

  81,6 mln

  1,2 tys(100%)

  76,0 mln

  1,1 tys(100%)

  76,9 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,5 mln

  325(31.8%)

  23,7 mln

  344(29%)

  25,6 mln

  364(32.1%)

  24,7 mln

  352(34.5%)

  29,9 mln

  427(36.8%)

  27,0 mln

  386(33%)

  24,7 mln

  354(32.5%)

  24,8 mln

  356(32.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,3 mln

  192(18.8%)

  17,1 mln

  248(20.9%)

  16,0 mln

  228(20.1%)

  7,5 mln

  106(10.4%)

  9,1 mln

  131(11.3%)

  9,4 mln

  135(11.5%)

  8,9 mln

  128(11.7%)

  11,9 mln

  171(15.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,4 mln

  122(11.9%)

  11,2 mln

  163(13.8%)

  8,6 mln

  122(10.7%)

  9,1 mln

  130(12.7%)

  9,3 mln

  132(11.4%)

  9,2 mln

  131(11.2%)

  9,2 mln

  132(12.1%)

  9,8 mln

  141(12.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,4 mln

  92,3(9%)

  7,2 mln

  105(8.9%)

  6,4 mln

  91,5(8.1%)

  6,7 mln

  96,1(9.4%)

  7,3 mln

  104(9%)

  7,3 mln

  104(8.9%)

  6,9 mln

  98,8(9.1%)

  7,1 mln

  102(9.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,2 mln

  75,7(7.4%)

  6,0 mln

  86,8(7.3%)

  6,4 mln

  91,6(8.1%)

  6,6 mln

  94,2(9.2%)

  6,6 mln

  94,2(8.1%)

  7,0 mln

  101(8.6%)

  7,4 mln

  106(9.8%)

  6,4 mln

  91,9(8.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,3 mln

  91,4(8.9%)

  6,9 mln

  100(8.4%)

  7,4 mln

  105(9.3%)

  5,4 mln

  76,9(7.5%)

  5,6 mln

  80,3(6.9%)

  6,0 mln

  86,5(7.4%)

  6,2 mln

  89,0(8.2%)

  6,2 mln

  89,4(8.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  42,2(4.1%)

  3,2 mln

  47,0(4%)

  3,5 mln

  49,5(4.4%)

  3,9 mln

  56,0(5.5%)

  3,8 mln

  55,0(4.7%)

  3,8 mln

  53,9(4.6%)

  3,7 mln

  52,5(4.8%)

  3,6 mln

  51,3(4.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  38,7(3.8%)

  3,0 mln

  44,0(3.7%)

  2,7 mln

  38,4(3.4%)

  2,6 mln

  37,0(3.6%)

  4,0 mln

  56,5(4.9%)

  4,3 mln

  62,1(5.3%)

  3,6 mln

  51,2(4.7%)

  2,8 mln

  39,8(3.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  18,9(1.8%)

  1,3 mln

  19,3(1.6%)

  1,6 mln

  23,3(2.1%)

  1,6 mln

  22,2(2.2%)

  1,6 mln

  23,5(2%)

  1,3 mln

  18,3(1.6%)

  1,2 mln

  16,6(1.5%)

  2,3 mln

  33,4(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  664,2 tys

  9,6(0.9%)

  1,1 mln

  16,0(1.4%)

  660,1 tys

  9,4(0.8%)

  606,7 tys

  8,7(0.8%)

  1,1 mln

  15,1(1.3%)

  913,5 tys

  13,1(1.1%)

  573,5 tys

  8,2(0.8%)

  645,1 tys

  9,3(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  288,9 tys

  4,2(0.4%)

  116,7 tys

  1,7(0.1%)

  51,0 tys

  0,7(0.1%)

  1,0 mln

  15,0(1.5%)

  1,3 mln

  18,8(1.6%)

  4,1 mln

  59,1(5.1%)

  1,5 mln

  21,4(2%)

  372,8 tys

  5,4(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  291,3 tys

  4,2(0.4%)

  322,0 tys

  4,7(0.4%)

  315,9 tys

  4,5(0.4%)

  328,0 tys

  4,7(0.5%)

  316,3 tys

  4,5(0.4%)

  364,5 tys

  5,2(0.4%)

  324,4 tys

  4,7(0.4%)

  329,4 tys

  4,7(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,7(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  53,3 tys

  0,8(0.1%)

  65,3 tys

  0,9(0.1%)

  60,6 tys

  0,9(0.1%)

  47,3 tys

  0,7(0.1%)

  44,8 tys

  0,6(0.1%)

  83,6 tys

  1,2(0.1%)

  190,7 tys

  2,7(0.3%)

  175,9 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  152,3 tys

  2,2(0.2%)

  199,3 tys

  2,9(0.2%)

  201,2 tys

  2,9(0.3%)

  1,3 mln

  19,2(1.9%)

  154,6 tys

  2,2(0.2%)

  100,2 tys

  1,4(0.1%)

  125,1 tys

  1,8(0.2%)

  146,2 tys

  2,1(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  21,3 tys

  0,3(0%)

  20,4 tys

  0,3(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  35,1 tys

  0,5(0%)

  82,2 tys

  1,2(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  204,3 tys

  3,0(0.3%)

  110,4 tys

  1,6(0.1%)

  143,6 tys

  2,0(0.2%)

  175,7 tys

  2,5(0.2%)

  92,3 tys

  1,3(0.1%)

  73,8 tys

  1,1(0.1%)

  35,8 tys

  0,5(0%)

  17,7 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  178,5 tys

  2,6(0.2%)

  14,9 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  500

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  980

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  14,8(1.4%)

  500

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  320,7 tys

  4,6(0.4%)

  277,1 tys

  4,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  14,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  9,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  798,3 tys

  11,4(1%)

  279,2 tys

  4,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie leżajskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu leżajskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat leżajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu leżajskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  69,7 mln

  1,0 tys(100%)

  80,9 mln

  1,2 tys(100%)

  79,4 mln

  1,1 tys(100%)

  72,7 mln

  1,0 tys(100%)

  80,8 mln

  1,2 tys(100%)

  81,8 mln

  1,2 tys(100%)

  78,4 mln

  1,1 tys(100%)

  80,0 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  33,8 mln

  489(48.5%)

  35,6 mln

  516(44%)

  36,8 mln

  524(46.3%)

  37,2 mln

  531(51.2%)

  38,1 mln

  544(47.1%)

  35,6 mln

  510(43.5%)

  37,5 mln

  539(47.9%)

  40,1 mln

  576(50.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  86,7(8.6%)

  9,2 mln

  133(11.4%)

  6,6 mln

  94,1(8.3%)

  7,2 mln

  103(10%)

  7,4 mln

  105(9.1%)

  7,5 mln

  107(9.2%)

  7,7 mln

  111(9.9%)

  8,3 mln

  119(10.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,4 mln

  77,6(7.7%)

  4,7 mln

  67,7(5.8%)

  5,7 mln

  81,4(7.2%)

  6,2 mln

  88,5(8.5%)

  6,4 mln

  91,7(7.9%)

  7,4 mln

  105(9%)

  7,6 mln

  109(9.7%)

  8,1 mln

  117(10.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,3 mln

  134(13.3%)

  12,9 mln

  187(16%)

  12,0 mln

  171(15.1%)

  5,4 mln

  76,8(7.4%)

  5,1 mln

  72,7(6.3%)

  5,7 mln

  81,7(7%)

  6,0 mln

  85,9(7.6%)

  7,8 mln

  112(9.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,2 mln

  89,5(8.9%)

  7,0 mln

  101(8.6%)

  6,4 mln

  91,0(8%)

  6,6 mln

  94,5(9.1%)

  7,2 mln

  104(9%)

  7,3 mln

  104(8.9%)

  6,9 mln

  98,4(8.7%)

  7,1 mln

  101(8.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,4 mln

  34,3(3.4%)

  2,9 mln

  41,5(3.5%)

  2,6 mln

  37,4(3.3%)

  3,0 mln

  42,3(4.1%)

  3,4 mln

  48,5(4.2%)

  3,6 mln

  52,2(4.5%)

  3,3 mln

  47,6(4.2%)

  3,0 mln

  42,7(3.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,4 mln

  19,8(2%)

  1,6 mln

  23,6(2%)

  1,7 mln

  23,7(2.1%)

  1,6 mln

  22,2(2.1%)

  1,6 mln

  23,5(2%)

  1,7 mln

  24,2(2.1%)

  1,8 mln

  25,4(2.3%)

  1,7 mln

  24,0(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  651,0 tys

  9,4(0.9%)

  572,8 tys

  8,3(0.7%)

  1,3 mln

  17,9(1.6%)

  1,1 mln

  15,9(1.5%)

  1,1 mln

  16,0(1.4%)

  1,1 mln

  16,1(1.4%)

  1,1 mln

  15,4(1.4%)

  1,1 mln

  16,2(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  16,7(1.7%)

  1,4 mln

  20,9(1.8%)

  1,4 mln

  19,6(1.7%)

  786,0 tys

  11,2(1.1%)

  2,2 mln

  31,7(2.7%)

  2,6 mln

  37,6(3.2%)

  1,8 mln

  25,7(2.3%)

  930,9 tys

  13,4(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  289,3 tys

  4,2(0.4%)

  108,4 tys

  1,6(0.1%)

  40,3 tys

  0,6(0.1%)

  1,0 mln

  14,8(1.4%)

  1,3 mln

  18,7(1.6%)

  4,1 mln

  59,0(5%)

  1,5 mln

  21,2(1.9%)

  490,9 tys

  7,0(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  345,0 tys

  5,0(0.5%)

  305,3 tys

  4,4(0.4%)

  288,8 tys

  4,1(0.4%)

  311,3 tys

  4,4(0.4%)

  439,4 tys

  6,3(0.5%)

  327,8 tys

  4,7(0.4%)

  420,5 tys

  6,0(0.5%)

  360,5 tys

  5,2(0.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  30,9(3.1%)

  3,9 mln

  55,9(4.8%)

  4,1 mln

  58,8(5.2%)

  994,6 tys

  14,2(1.4%)

  5,1 mln

  73,1(6.3%)

  3,4 mln

  49,0(4.2%)

  1,0 mln

  14,4(1.3%)

  235,2 tys

  3,4(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  259,9 tys

  3,8(0.3%)

  258,0 tys

  3,7(0.3%)

  208,2 tys

  3,0(0.3%)

  108,4 tys

  1,5(0.1%)

  223,9 tys

  3,2(0.3%)

  247,2 tys

  3,5(0.3%)

  219,8 tys

  3,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  516,3 tys

  7,5(0.7%)

  266,4 tys

  3,9(0.3%)

  141,6 tys

  2,0(0.2%)

  173,5 tys

  2,5(0.2%)

  144,7 tys

  2,1(0.2%)

  268,9 tys

  3,8(0.3%)

  143,2 tys

  2,1(0.2%)

  215,3 tys

  3,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  154,5 tys

  2,2(0.2%)

  159,9 tys

  2,3(0.2%)

  159,3 tys

  2,3(0.2%)

  157,2 tys

  2,2(0.2%)

  160,6 tys

  2,3(0.2%)

  162,1 tys

  2,3(0.2%)

  162,1 tys

  2,3(0.2%)

  159,7 tys

  2,3(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  51,0 tys

  0,7(0.1%)

  35,0 tys

  0,5(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,4(0%)

  235,0 tys

  3,4(0.3%)

  115,0 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  666,0 tys

  9,5(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  7,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  678,7 tys

  9,7(0.8%)

  178,0 tys

  2,5(0.2%)

  45,6 tys

  0,7(0.1%)

  545

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  321,5 tys

  4,6(0.4%)

  277,3 tys

  4,0(0.4%)

  7,2

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  921,5 tys

  13,2(1.2%)

  0,4

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  14,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat leżajski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17 226 mieszkańców powiatu leżajskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 316 kobiet oraz 8 910 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 14,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,1% mieszkańców powiatu leżajskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 22,9% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu leżajskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie leżajskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,8%) oraz zasadnicze zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,5%) oraz podstawowe ukończone (20,8%).

  15,2% mieszkańców powiatu leżajskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 14,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 750 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,27 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,7% ludności (25,6% wśród dziewczynek i 25,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,90.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,8% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 90,65.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,0% mieszkańców (14,3% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 31 uczniów. 30 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,3% mieszkańców powiatu leżajskiego w wieku potencjalnej nauki (31,6% kobiet i 32,9% mężczyzn).

 • 12,9% Wykształcenie wyższe
 • pow. leżajski
  12,9%
  Województwo
  15,7%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 23,2% W miastach
  (wyższe)
 • 8,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  28,8%
  woj. podkarpackie
  32,8%
  Polska
  33,3%
 • 31,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  woj. podkarpackie
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,2% W miastach
  (policealne)
 • 2,1% Na wsi
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,7%
  Podkarpackie
  11,5%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  14,4%
  Województwo
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,1%
  Podkarpackie
  23,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 20,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat leżajski
  6,3%
  woj. podkarpackie
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. leżajski
  22,9%
  woj. podkarpackie
  20,6%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 12,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. leżajski
  2,0%
  woj. podkarpackie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 750 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. leżajski
  750,0
  Województwo
  773,0
  Kraj
  811,0
 • 1,27 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,27
  woj. podkarpackie
  1,12
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 108,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 108,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 40,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88,90 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,90
  Województwo
  92,92
  Kraj
  96,62
 • 87,75 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,75
  Podkarpackie
  90,73
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat leżajski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat leżajski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat leżajski
  16,0
  Województwo
  16,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 325,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 264,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 61,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90,65 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat leżajski
  90,65
  Województwo
  96,07
  Cały kraj
  100,01
 • 88,13 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  88,13
  woj. podkarpackie
  91,31
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat leżajski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat leżajski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. leżajski
  20,0
  Podkarpackie
  20,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 187,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 140,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie leżajskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 31 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat leżajski
  31,0
  Województwo
  27,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 31 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 31
 • 31 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 31
 • 27 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 27
 • 65,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 45,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. leżajski
  30,0
  Podkarpackie
  26,0
  Cała Polska
  24,0
 • 30 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 30
 • 30 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 30
 • 95,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 57,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat leżajski
  15,0
  Województwo
  22,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 15 Szkoły policealne ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 15
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat leżajski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat leżajski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat leżajski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leżajski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie leżajskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie leżajskim znajdowały się 3 hotele (2 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 335)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie leżajskim: 17 (publiczne: 17, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 11 (przystosowane wejście do budynku: 10, udogodnienia wewnątrz budynku: 11). W powiecie leżajskim 10 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 816 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 779 (uczestnicy: 122 427)
  • seanse filmowe: 16 (uczestnicy: 1 516)
  • wystawy: 42 (uczestnicy: 4 130)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 22 (uczestnicy: 26 035)
  • koncerty: 174 (uczestnicy: 18 652)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 51 (uczestnicy: 3 247)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 113 (uczestnicy: 17 654)
  • konkursy: 58 (uczestnicy: 3 220)
  • pokazy teatralne: 90 (uczestnicy: 18 360)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 260)
  • interdyscyplinarne: 134 (uczestnicy: 27 625)
  • warsztaty: 69 (uczestnicy: 1 678)
  • inne: 6 (uczestnicy: 50)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 58 (członkowie: 953)
  • plastyczne/techniczne: 16 (członkowie: 199)
  • taneczne: 3 (członkowie: 45)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 13)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 100)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 18)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 104)
  • koło gospodyń wiejskich: 23 (członkowie: 349)
  • inne: 8 (członkowie: 84)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 9 (absolwenci: 98)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 35)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 21)
  • tańca: 2 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 4
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 107 (członkowie: 1 837)
  • teatralne: 13 (członkowie: 195)
  • muzyczne - instrumentalne: 15 (członkowie: 255)
  • wokalne i chóry: 18 (członkowie: 207)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 26 (członkowie: 452)
  • taneczne: 33 (członkowie: 693)
  • inne: 2 (członkowie: 35)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie leżajskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 643 miejscami na widowni. Odbyły się 1 323 seanse, na które przyszło 34 503 widzów, w tym 305 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 11 647 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie leżajskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 13 238 zwiedzających, co daje 1 903 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie leżajskim działały 24 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 262 622 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 46 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 10 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 8 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 25 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 284 665 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 112
  • dostępne dla czytelników: 71
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 71
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 11
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 7
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 19
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie leżajskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 26 145 wolumenów w tym ziobry specjalne: 342. Odnotowano 436 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 34 936 wolumenów. Odnotowano 895 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie leżajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie leżajskim działało 49 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 732 członków. Zarejestrowano 2 740 ćwiczących (mężczyźni: 2 020, kobiety: 720, chłopcy do lat 18: 1 377, dziewczęta do lat 18: 622). Aktywnych było 89 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (39), instruktora sportowego (86) oraz inne osoby (22).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie leżajskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat leżajski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat leżajski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 15 wypadków drogowych w powiecie leżajskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 13 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 21,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,1 ofiar śmiertelnych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 29,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie leżajskim zarejestrowanych było 44 035 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 29 425 samochodów osobowych (422,4 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 3 662 samochodów ciężarowych (57,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 184 autobusów (2,6 - wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 350 ciągników siodłowych (5,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 204 motocykli (60,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 16,8 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,9 lat.


  W 2017 roku w powiecie leżajskim znajdowało się 18 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
 • 4 Ofiary śmiertelne
 • 13 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie leżajskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 21,50 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  21,5
  Województwo
  79,1
  Cały kraj
  87,6
 • 5,75 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  5,8
  woj. podkarpackie
  6,6
  Kraj
  7,9
 • 9,08 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  9,1
  Województwo
  9,5
  Kraj
  10,6
 • 29,52 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. leżajski
  29,5
  Województwo
  136,2
  Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 44 035 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie leżajskim w 2016 roku
 • 29 425 Samochody osobowe
 • 3 662 Samochody ciężarowe
 • 233 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 184 Autobusy
 • 233 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 351 Ciągniki samochodowe
 • 350   Ciągniki siodłowe
 • 5 974 Ciągniki rolnicze
 • 4 204 Motocykle
 • 1 669   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 599 Motorowery
 • 29 425Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie leżajskim
 • Samochody osobowe w powiecie leżajskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 422,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat leżajski
  422,4
  Podkarpackie
  507,5
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 592
  • 1400-1649 kg9 016
  • 1650-1899 kg7 652
  • 1900 kg i więcej6 165
 • 6 592 do 1399 kg
 • 9 016 1400-1649 kg
 • 7 652 1650-1899 kg
 • 6 165 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 12 225 do 1399 cm3
 • 12 225
 • 15 458 1400-1999 cm3
 • 15 458
 • 1 742 2000 i więcej cm3
 • 1 742
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie leżajskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15 780
  • olej napędowy8 723
  • gaz (LPG)4 881
  • pozostałe41
 • 15 780 benzyna
 • 8 723 olej napędowy
 • 4 881 gaz (LPG)
 • 41 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 298 do 1 roku
 • 298
 • 240 2 lata
 • 240
 • 234 3 lata
 • 234
 • 851 4-5 lat
 • 851
 • 1 092 6-7 lat
 • 1 092
 • 2 111 8-9 lat
 • 2 111
 • 2 518 10-11 lat
 • 2 518
 • 6 282 12-15 lat
 • 6 282
 • 9 142 16-20 lat
 • 9 142
 • 2 925 21-25 lat
 • 2 925
 • 1 329 26-30 lat
 • 1 329
 • 2 403 31 lat i więcej
 • 2 403
 • 16,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie leżajskim
 • pow. leżajski
  16,8 lat
  Województwo
  18,0 lat
  Polska
  17,9 lat
 • 3 662Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie leżajskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie leżajskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 57,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat leżajski
  57,6
  Podkarpackie
  76,8
  Cała Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 952 do 999 kg
 • 1 952
 • 980 1000-1499 kg
 • 980
 • 286 1500-2999 kg
 • 286
 • 20 3000-3499 kg
 • 20
 • 63 3500-4999 kg
 • 63
 • 162 5000-6999 kg
 • 162
 • 94 7000-9999 kg
 • 94
 • 59 10000-14999 kg
 • 59
 • 46 15000 kg i więcej
 • 46
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna717
  • olej napędowy2 756
  • gaz (LPG)163
  • pozostałe26
 • 717 benzyna
 • 2 756 olej napędowy
 • 163 gaz (LPG)
 • 26 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 25 do 1 roku
 • 25
 • 36 2 lata
 • 36
 • 31 3 lata
 • 31
 • 114 4-5 lat
 • 114
 • 235 6-7 lat
 • 235
 • 276 8-9 lat
 • 276
 • 294 10-11 lat
 • 294
 • 736 12-15 lat
 • 736
 • 786 16-20 lat
 • 786
 • 299 21-25 lat
 • 299
 • 253 26-30 lat
 • 253
 • 577 31 lat i więcej
 • 577
 • 18,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie leżajskim
 • Powiat
  18,0 lat
  Województwo
  18,3 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 184Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie leżajskim
 • Autobusy w powiecie leżajskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat leżajski
  2,6
  Województwo
  2,7
  Kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy181
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe1
 • 2 benzyna
 • 181 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 11 8-9 lat
 • 11
 • 16 10-11 lat
 • 16
 • 24 12-15 lat
 • 24
 • 43 16-20 lat
 • 43
 • 24 21-25 lat
 • 24
 • 23 26-30 lat
 • 23
 • 39 31 lat i więcej
 • 39
 • 21,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie leżajskim
 • Tutaj
  21,4 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 350Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie leżajskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie leżajskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 5,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,0
  woj. podkarpackie
  6,2
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy343
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe5
 • 1 benzyna
 • 343 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 5 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 3 2 lata
 • 3
 • 2 3 lata
 • 2
 • 35 4-5 lat
 • 35
 • 16 6-7 lat
 • 16
 • 63 8-9 lat
 • 63
 • 49 10-11 lat
 • 49
 • 53 12-15 lat
 • 53
 • 69 16-20 lat
 • 69
 • 27 21-25 lat
 • 27
 • 20 26-30 lat
 • 20
 • 10 31 lat i więcej
 • 10
 • 13,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie leżajskim
 • pow. leżajski
  13,8 lat
  Podkarpackie
  12,6 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 4 204Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie leżajskim
 • Motocykle w powiecie leżajskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 60,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  60,3
  Podkarpackie
  49,6
  Kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 45 do 1 roku
 • 45
 • 22 2 lata
 • 22
 • 8 3 lata
 • 8
 • 67 4-5 lat
 • 67
 • 100 6-7 lat
 • 100
 • 182 8-9 lat
 • 182
 • 178 10-11 lat
 • 178
 • 277 12-15 lat
 • 277
 • 245 16-20 lat
 • 245
 • 185 21-25 lat
 • 185
 • 744 26-30 lat
 • 744
 • 2 151 31 lat i więcej
 • 2 151
 • 26,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie leżajskim
 • pow. leżajski
  26,9 lat
  Województwo
  25,9 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 12 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie leżajskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 311,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. leżajski
  311,8 km
  Województwo
  331,2 km
  Kraj
  388,2 km
 • 2,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  2,6 km
  Podkarpackie
  2,8 km
  Kraj
  3,2 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba taksówek