Przysucha w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Przysucha - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Przysucha to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu przysuskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Przysucha.
 • 5 393 Liczba mieszkańców
 • 7,0 km² Powierzchnia
 • 768,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1710 - 1870 , 1958 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WPY Tablice rejestracyjne
 • Tomasz Matlakiewicz Burmistrz miasta
Przysucha na mapie
Identyfikatory
 • 20.631851.3579 Współrzędne GPS
 • 1423064 TERYT (TERC)
 • 0973777 SIMC
Herb miasta Przysucha
Przysucha herb

Jak Przysucha wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Przysucha na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Przysucha wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Przysucha plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
12Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
17Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
32Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
38Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
40Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
40Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
46Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
50Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
50Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
101Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
140Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
198Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
199Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
230Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
233Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
319Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
333Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
345Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
362Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
370Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
375Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
431Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
437Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce

Przysucha - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-400Poczta Przysucha, ul. Krakowska 26

Przysucha - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Przysusze)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Przysusze aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Przysusze
(48) 675-20-76
(48) 675-20-75
Szkolna 7
26-400 Przysucha
ZUS Inspektorat w Przysusze (podlega pod: ZUS Oddział w Radomiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Radomska 30
26-400 Przysucha
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze
48 675 20 55
48 675 20 56
ul.Targowa 3
26-400 Przysucha
Komenda Powiatowa Policji w Przysusze
48 675 42 00
48 675 42 45
ul.Plac 3 Maja 8
26-400 Przysucha
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przysusze
48 675 23 13
48 675 23 13
ul.Szkolna 7
26-400 Przysucha
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przysusze
48 675 23 37, 48 675 24 22
48 675 23 37, 48 675 24 22
ul. Szkolna 7
26-400 Przysucha
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze
48 675 28 01
48 675 28 01 wew. 20
ul.Radomska 24
26-400 Przysucha
Starostwo Powiatowe w Przysusze
(48) 675-23-52 21
(48) 675-23-52
Al. Jana Pawła II 10
26-400 Przysucha
Urząd Gminy i Miasta w Przysusze
(48) 675-22-19
(48) 675-21-06
Plac Kolberga 11
26-400 Przysucha

Przysucha - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Przysucha jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 393, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 13,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,7 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Przysuchy zawarli w 2021 roku 22 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców Przysuchy jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 3,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,9% to wdowy/wdowcy.

  Przysucha ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -42. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,56 na 1000 mieszkańców Przysuchy. W 2021 roku urodziło się 31 dzieci, w tym 29,0% dziewczynek i 71,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 437 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,52 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 40,5% zgonów w Przysusze spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 14,2% zgonów w Przysusze były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Przysuchy przypada 13.15 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 40 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 92 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Przysuchy -52. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  56,4% mieszkańców Przysuchy jest w wieku produkcyjnym, 14,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Przysuchy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 393 Liczba mieszkańców
 • 2 784 Kobiety
 • 2 609 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Przysusze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Przysusze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Przysusze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Przysuchy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  45,7 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 48,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Przysucha, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Przysuchy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Przysucha,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Przysucha,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Przysucha,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Przysucha
  28,2%
  Województwo
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 22,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,5%
  Mazowieckie
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,9% Wdowcy/Wdowy
 • Przysucha
  10,6%
  Województwo
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,5%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 3,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,2% Nieustalone
 • Miasto
  1,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Przysusze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Przysusze w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Przysucha
  4,0
  woj. mazowieckie
  4,5
  Cała Polska
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Przysucha
  1,2
  woj. mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 22 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Przysusze w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Przysusze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -42 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -22 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,56 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Przysucha
  -7,6
  Województwo
  -3,5
  Polska
  -5,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Przysusze w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Przysusze w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Przysusze w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Przysusze w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 22 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 29,0%
  71,0%
 • 5,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Przysucha
  5,6
  woj. mazowieckie
  9,8
  Kraj
  8,7
 • 33,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  33,6
  Województwo
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 3 437 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 488 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 392 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 437 g
  Województwo
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 28 Waga 4000g - 4499g
 • 28
 • 90 Waga 3500g - 3999g
 • 90
 • 110 Waga 3000g - 3499g
 • 110
 • 33 Waga 2500g - 2999g
 • 33
 • 3 Waga 2000g - 2499g
 • 3
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Przysucha
  1,22
  Mazowieckie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,57
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,52 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,52
  woj. mazowieckie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Przysusze w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73 Zgony
 • 31 Kobiety
  (Zgony)
 • 42 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,5%
  57,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,2 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,2
  Województwo
  13,3
  Polska
  13,7
 • 193,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  193,6
  Mazowieckie
  136,2
  Kraj
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,9
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,5
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przysuskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Przysucha
  40,5%
  Województwo
  30,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 14,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  14,2%
  Województwo
  18,6%
  Polska
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,1%
  Mazowieckie
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 109 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  13,8
  Cały kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Cały kraj
  74,4
 • 237,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  237,5
  woj. mazowieckie
  248,2
  Cała Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  228,1
  Cały kraj
  246,5
 • 677,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 771,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 581,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  677,2
  woj. mazowieckie
  407,0
  Kraj
  475,8
 • 84,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 139,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Przysucha
  84,8
  Województwo
  50,0
  Polska
  70,6
 • 25,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,0
  Mazowieckie
  31,1
  Cały kraj
  32,6
 • 10,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  10,0
  woj. mazowieckie
  6,7
  Kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Przysucha
  0,6%
  Mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 92 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 45 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 47 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -52 Saldo migracji
 • -23 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -29 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -52 Saldo migracji wewnętrznych
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -28 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Przysusze w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Przysusze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Przysucha, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Przysucha - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Przysusze oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,04 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Przysusze to 2 256 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 412 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Przysusze to 5,82 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Przysusze to 152,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,59% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,03% mieszkań posiada łazienkę, 88,33% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,76% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przysuskiego.

  Powiat przysuski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Przysusze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 256 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 412,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  412,00
  Województwo
  443,30
  Cała Polska
  405,20
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 71,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  71,20 m2
  woj. mazowieckie
  73,70 m2
  Polska
  75,10 m2
 • 29,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Przysucha
  29,30 m2
  woj. mazowieckie
  32,70 m2
  Kraj
  30,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3,89 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,89
  woj. mazowieckie
  3,65
  Cały kraj
  3,84
 • 2,43 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,43
  Mazowieckie
  2,26
  Polska
  2,47
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,62
  woj. mazowieckie
  0,62
  Cały kraj
  0,64
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Przysusze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,04 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,04
  Województwo
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,82 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Przysucha
  5,82
  Mazowieckie
  3,70
  Polska
  3,89
 • 11,87 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Przysucha
  11,87
  woj. mazowieckie
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 1 673 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 152,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Przysucha
  152,1 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,31 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Przysusze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  94,61%
  woj. mazowieckie
  95,14%
  Cała Polska
  95,85%
 • 93,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  93,59%
  woj. mazowieckie
  92,98%
  Kraj
  92,92%
 • 92,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,03%
  Województwo
  91,10%
  Polska
  90,72%
 • 88,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  88,33%
  Województwo
  86,43%
  Polska
  82,12%
 • 0,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,76%
  Województwo
  57,87%
  Cała Polska
  56,59%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Przysucha - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Przysusze na 1000 mieszkańców pracuje 301osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 71,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 29,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Przysusze wynosiło w 2022 roku 18,5% (18,5% wśród kobiet i 18,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Przysusze wynosiło 5 190,17 PLN, co odpowiada 86.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Przysuchy 499 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 604 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 105.

  50,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Przysuchy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,7% w przemyśle i budownictwie, a 7,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Przysusze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 301 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  301,0
  Województwo
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 17,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 18,0% Kobiety
 • 16,9% Mężczyźni
 • Przysucha
  18,5%
  Mazowieckie
  4,2%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Przysusze w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Przysusze w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Przysusze w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Przysusze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 190 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 190 PLN
  Województwo
  7 108 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Przysusze w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Przysusze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 499 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 604 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 105 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,21 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Przysusze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 50,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 57,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,7% Przemysł i budownictwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 19,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,1% Pozostałe
 • 35,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Przysusze w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Przysusze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 649 Pracujący ogółem
 • 1 171 Kobiety
 • 478 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Przysusze w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,4% W wieku produkcyjnym
 • 48,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 38,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Przysucha, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  77,3
  Województwo
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 51,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Przysucha
  51,1
  Województwo
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 195,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  195,8
  Województwo
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 56,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 44,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Przysucha - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Przysusze w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 661 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 493 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 43 nowe podmioty, a 23 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (91) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (28) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (166) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Przysusze najwięcej (29) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (623) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,8% (131) podmiotów, a 78,7% (520) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Przysusze najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.4%) oraz Budownictwo (17.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 661 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 131 Przemysł i budownictwo
 • 520 Pozostała działalność
 • 43 Podmioty nowo zarejestrowane w Przysusze w 2022 roku
 • 23 Podmioty wyrejestrowane w Przysusze w 2022 roku
 • 493 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 623 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 623
 • 34 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 34
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 661 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 661
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 20 Spółki handlowe ogółem
 • 20
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 16  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 16
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 29 Spółki cywilne ogółem
 • 29
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 493 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 145 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 145
 • 85 Budownictwo
 • 85
 • 52 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 52
 • 38 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 38
 • 28 Przetwórstwo przemysłowe
 • 28
 • 24 Transport i gospodarka magazynowa
 • 24
 • 20 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 20
 • 20 Pozostała działalność
 • 20
 • 16 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 16
 • 14 Informacja i komunikacja
 • 14
 • 13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 13
 • 13 Edukacja
 • 13
 • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 7
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Przysucha - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Przysusze stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 63 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,74 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Przysusze wynosi 64,70% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Przysuchy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,29 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 4,25 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,35 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,66 (32%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Przysusze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Przysuchy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Przysucha, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 63
 • 39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 39
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 23 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 23
 • 11,74 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Przysucha
  11,74
  Mazowieckie
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 7,29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,29
  Województwo
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 1,66 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,66
  woj. mazowieckie
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 2,35 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,35
  Województwo
  1,76
  Cała Polska
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Przysucha
  0,20
  Województwo
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 4,25 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,25
  Mazowieckie
  13,04
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Przysucha, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  65%
  Województwo
  63%
  Kraj
  71%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  61%
  Mazowieckie
  55%
  Polska
  63%
 • 32% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  32%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Przysucha
  99%
  Mazowieckie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. mazowieckie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  45%
  Mazowieckie
  42%
  Polska
  51%

Przysucha - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Przysuchy wyniosła w 2021 roku 49,7 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 3.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Przysuchy - 32.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,6 mln złotych, czyli 13,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Przysuchy wyniosła w 2021 roku 53,3 mln złotych, co daje 4,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (3%). W budżecie Przysuchy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 909 złotych na mieszkańca (19,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 45,9 złotych na mieszkańca (1,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,3%.
 • Wydatki budżetu w Przysusze według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Przysuchy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Przysucha, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Przysuchy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,0 mln

  2,8 tys(100%)

  31,3 mln

  2,6 tys(100%)

  34,5 mln

  2,8 tys(100%)

  38,9 mln

  3,2 tys(100%)

  44,2 mln

  3,7 tys(100%)

  48,3 mln

  4,1 tys(100%)

  51,7 mln

  4,6 tys(100%)

  49,7 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,7 mln

  2,7 tys(49.1%)

  12,2 mln

  2,0 tys(39.1%)

  12,8 mln

  2,1 tys(37%)

  12,6 mln

  2,1 tys(32.5%)

  13,5 mln

  2,3 tys(30.5%)

  15,5 mln

  2,7 tys(32%)

  15,0 mln

  2,6 tys(29%)

  16,1 mln

  2,8 tys(32.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  392(7%)

  3,0 mln

  501(9.7%)

  3,1 mln

  513(8.9%)

  3,3 mln

  555(8.5%)

  3,7 mln

  635(8.4%)

  5,2 mln

  897(10.8%)

  4,8 mln

  839(9.4%)

  4,7 mln

  828(9.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,8 mln

  454(8.1%)

  2,8 mln

  471(9.1%)

  3,1 mln

  521(9%)

  3,5 mln

  587(8.9%)

  3,8 mln

  646(8.6%)

  4,0 mln

  684(8.2%)

  4,2 mln

  730(8.1%)

  4,4 mln

  771(8.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,0 mln

  333(6%)

  1,3 mln

  213(4.1%)

  1,3 mln

  222(3.8%)

  1,6 mln

  276(4.2%)

  1,6 mln

  270(3.6%)

  2,2 mln

  383(4.6%)

  1,6 mln

  273(3.1%)

  2,6 mln

  462(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  830(14.8%)

  5,0 mln

  820(15.8%)

  10,9 mln

  1,8 tys(31.5%)

  2,1 mln

  351(5.4%)

  2,1 mln

  361(4.8%)

  2,3 mln

  394(4.7%)

  2,3 mln

  391(4.4%)

  2,3 mln

  403(4.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,5 mln

  413(7.4%)

  4,2 mln

  688(13.3%)

  1,2 mln

  200(3.5%)

  1,7 mln

  288(4.4%)

  3,9 mln

  665(8.8%)

  2,8 mln

  480(5.8%)

  5,3 mln

  926(10.3%)

  2,0 mln

  357(4.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  618,2 tys

  102(1.8%)

  794,0 tys

  131(2.5%)

  317,3 tys

  53,1(0.9%)

  687,1 tys

  116(1.8%)

  1,5 mln

  264(3.5%)

  977,9 tys

  169(2%)

  839,8 tys

  146(1.6%)

  1,1 mln

  203(2.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  253,0 tys

  41,7(0.7%)

  488,9 tys

  80,8(1.6%)

  305,2 tys

  51,1(0.9%)

  844,9 tys

  142(2.2%)

  1,4 mln

  232(3.1%)

  1,0 mln

  173(2.1%)

  1,6 mln

  274(3.1%)

  822,2 tys

  145(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  82,2 tys

  13,5(0.2%)

  92,2 tys

  15,2(0.3%)

  143,2 tys

  24,0(0.4%)

  226,8 tys

  38,2(0.6%)

  519,4 tys

  88,7(1.2%)

  408,6 tys

  70,4(0.8%)

  402,7 tys

  69,8(0.8%)

  393,1 tys

  69,5(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  234,2 tys

  38,6(0.7%)

  218,6 tys

  36,2(0.7%)

  263,8 tys

  44,1(0.8%)

  310,0 tys

  52,2(0.8%)

  218,7 tys

  37,4(0.5%)

  247,8 tys

  42,7(0.5%)

  286,4 tys

  49,7(0.6%)

  335,1 tys

  59,2(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  281,9 tys

  46,5(0.8%)

  212,1 tys

  35,1(0.7%)

  203,0 tys

  34,0(0.6%)

  219,6 tys

  37,0(0.6%)

  295,7 tys

  50,5(0.7%)

  364,6 tys

  62,9(0.8%)

  243,1 tys

  42,1(0.5%)

  225,0 tys

  39,8(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  204,6 tys

  33,7(0.6%)

  206,6 tys

  34,2(0.7%)

  249,0 tys

  41,6(0.7%)

  202,2 tys

  34,1(0.5%)

  221,4 tys

  37,8(0.5%)

  217,4 tys

  37,5(0.4%)

  130,0 tys

  22,5(0.3%)

  205,9 tys

  36,4(0.4%)

  Handel

  [Dział 500]

  506,4 tys

  83,5(1.5%)

  455,4 tys

  75,3(1.5%)

  471,0 tys

  78,8(1.4%)

  521,2 tys

  87,8(1.3%)

  526,2 tys

  89,9(1.2%)

  217,6 tys

  37,5(0.5%)

  144,5 tys

  25,0(0.3%)

  165,2 tys

  29,2(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  167,6 tys

  27,6(0.5%)

  218,3 tys

  36,1(0.7%)

  148,1 tys

  24,8(0.4%)

  114,4 tys

  19,3(0.3%)

  79,1 tys

  13,5(0.2%)

  61,9 tys

  10,7(0.1%)

  62,9 tys

  10,9(0.1%)

  57,6 tys

  10,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  17,9 tys

  2,9(0.1%)

  16,8 tys

  2,8(0.1%)

  59,7 tys

  10,0(0.2%)

  27,1 tys

  4,6(0.1%)

  62,1 tys

  10,6(0.1%)

  20,8 tys

  3,6(0%)

  43,9 tys

  7,6(0.1%)

  29,2 tys

  5,2(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  88,4 tys

  14,6(0.3%)

  83,6 tys

  13,8(0.3%)

  12,8 tys

  2,1(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  95,2 tys

  16,3(0.2%)

  87,5 tys

  15,1(0.2%)

  85,0 tys

  14,7(0.2%)

  2,6 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  3,9 tys

  0,6(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  117,0 tys

  19,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Przysusze według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Przysuchy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Przysucha, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Przysuchy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,4 mln

  2,6 tys(100%)

  33,0 mln

  2,7 tys(100%)

  36,7 mln

  3,0 tys(100%)

  40,8 mln

  3,4 tys(100%)

  44,0 mln

  3,7 tys(100%)

  47,3 mln

  4,0 tys(100%)

  52,3 mln

  4,7 tys(100%)

  53,3 mln

  4,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,1 mln

  2,2 tys(41.7%)

  13,4 mln

  2,2 tys(40.6%)

  13,9 mln

  2,3 tys(37.8%)

  14,9 mln

  2,5 tys(36.5%)

  16,1 mln

  2,8 tys(36.6%)

  17,5 mln

  3,0 tys(36.9%)

  16,8 mln

  2,9 tys(32.2%)

  18,5 mln

  3,3 tys(34.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,7 mln

  1,6 tys(31%)

  9,9 mln

  1,6 tys(30.1%)

  9,9 mln

  1,7 tys(27.1%)

  10,5 mln

  1,8 tys(25.7%)

  10,7 mln

  1,8 tys(24.3%)

  11,4 mln

  2,0 tys(24%)

  12,4 mln

  2,1 tys(23.6%)

  13,9 mln

  2,4 tys(26%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  611,8 tys

  101(1.9%)

  511,6 tys

  84,6(1.6%)

  590,6 tys

  98,8(1.6%)

  783,3 tys

  132(1.9%)

  1,7 mln

  292(3.9%)

  684,6 tys

  118(1.4%)

  879,1 tys

  152(1.7%)

  1,6 mln

  282(3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  755,7 tys

  125(2.4%)

  787,6 tys

  130(2.4%)

  737,5 tys

  123(2%)

  785,4 tys

  132(1.9%)

  981,1 tys

  168(2.2%)

  971,0 tys

  167(2.1%)

  1,3 mln

  221(2.4%)

  1,3 mln

  236(2.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  698(13.5%)

  4,1 mln

  682(12.5%)

  10,0 mln

  1,7 tys(27.3%)

  1,3 mln

  216(3.1%)

  1,3 mln

  215(2.9%)

  1,3 mln

  231(2.8%)

  1,3 mln

  225(2.5%)

  1,2 mln

  213(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  196,3 tys

  32,3(0.6%)

  654,0 tys

  108(2%)

  170,1 tys

  28,5(0.5%)

  261,3 tys

  44,0(0.6%)

  516,0 tys

  88,2(1.2%)

  323,2 tys

  55,7(0.7%)

  350,6 tys

  60,8(0.7%)

  1,1 mln

  189(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  623,1 tys

  103(2%)

  681,8 tys

  113(2.1%)

  670,2 tys

  112(1.8%)

  642,0 tys

  108(1.6%)

  1,1 mln

  185(2.5%)

  1,6 mln

  274(3.4%)

  1,1 mln

  189(2.1%)

  950,2 tys

  168(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  231,7 tys

  38,2(0.7%)

  593,0 tys

  98,0(1.8%)

  361,1 tys

  60,4(1%)

  372,4 tys

  62,8(0.9%)

  345,5 tys

  59,0(0.8%)

  327,6 tys

  56,5(0.7%)

  293,9 tys

  50,9(0.6%)

  241,6 tys

  42,7(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  771,0 tys

  127(2.5%)

  129,0 tys

  21,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  117,8 tys

  19,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  319,2 tys

  55,0(0.7%)

  516,8 tys

  89,6(1%)

  221,4 tys

  39,1(0.4%)

  Handel

  [Dział 500]

  354,5 tys

  58,4(1.1%)

  352,6 tys

  58,3(1.1%)

  316,8 tys

  53,0(0.9%)

  292,4 tys

  49,3(0.7%)

  287,0 tys

  49,0(0.7%)

  248,7 tys

  42,9(0.5%)

  199,8 tys

  34,6(0.4%)

  213,9 tys

  37,8(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  82,3 tys

  13,6(0.3%)

  48,4 tys

  8,0(0.1%)

  27,6 tys

  4,6(0.1%)

  25,2 tys

  4,2(0.1%)

  26,0 tys

  4,4(0.1%)

  35,7 tys

  6,1(0.1%)

  44,5 tys

  7,7(0.1%)

  60,8 tys

  10,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  353,9 tys

  58,5(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  108,5 tys

  18,5(0.2%)

  46,1 tys

  7,9(0.1%)

  33,0 tys

  5,7(0.1%)

  57,9 tys

  10,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  2,5(0%)

  177,5 tys

  30,3(0.4%)

  17,3 tys

  3,0(0%)

  20,2 tys

  3,5(0%)

  50,5 tys

  8,9(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,1 tys

  4,4(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  500,0 tys

  82,4(1.6%)

  1,4 mln

  225(4.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,9 tys

  1,5(0%)

  2,7 mln

  471(5.2%)

  17,2 tys

  3,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  88,4 tys

  14,6(0.3%)

  83,6 tys

  13,8(0.3%)

  12,8 tys

  2,1(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  95,2 tys

  16,3(0.2%)

  87,5 tys

  15,1(0.2%)

  85,0 tys

  14,7(0.2%)

  2,6 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  117,0 tys

  19,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Przysucha - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 036 mieszkańców Przysuchy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 482 kobiet oraz 555 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,5% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców Przysuchy, gimnazjalnym 2,7%, natomiast 19,0% podstawowym ukończonym. 4,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Przysuchy mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Przysusze największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,4%) oraz podstawowe ukończone (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,7%) oraz średnie zawodowe (22,7%).

  W roku 2021 w Przysusze mieściły się 3 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 221 dzieci (93 dziewczynki oraz 128 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Przysusze mieściły się 2 przedszkola, w których do 5 oddziałów uczęszczało 123 dzieci (51 dziewczynek oraz 72 chłopców). Dostępnych było 145 miejsc.

  16,7% mieszkańców Przysuchy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 922 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,78 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 40 oddziałach uczyło się 728 uczniów (346 kobiet oraz 382 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Przysusze placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 486 uczniów (240 kobiet oraz 246 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,0% ludności (29,8% wśród dziewczynek i 30,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 186,19.

  W Przysusze znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 15 oddziałach uczyło się 360 uczniów (260 kobiet oraz 100 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 72 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Przysusze placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 738 uczniów (460 kobiet oraz 278 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 270 absolwentów.

  W Przysusze znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 5 oddziałach uczyło się 127 uczniów (30 kobiet oraz 97 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,1% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 15,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,0 uczniów. 25,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,8% mieszkańców Przysuchy w wieku potencjalnej nauki (27,2% kobiet i 22,7% mężczyzn).

 • 16,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,6%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Kraj
  25,2%
 • 21,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,6%
  Mazowieckie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 32,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,5%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,9%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Przysucha
  20,2%
  Mazowieckie
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,8%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Przysucha
  2,7%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Przysucha
  19,0%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 19,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Przysucha
  4,2%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 4,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Przysusze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1922 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 922,0
  Mazowieckie
  925,0
  Polska
  883,0
 • 0,78 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,78
  Mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 219 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Przysucha) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 221 Dzieci
 • 93 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 128 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,1%
  57,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 76 3 lata
 • 76
 • 70 4 lata
 • 70
 • 71 5 lata
 • 71
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 28 3 lata
 • 28
 • 36 4 lata
 • 36
 • 28 5 lata
 • 28
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 48 3 lata
 • 48
 • 34 4 lata
 • 34
 • 43 5 lata
 • 43
 • 76 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 13,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Przysusze(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Przysusze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorzadowe Przedszkole nr 1 w Przysusze
  Publiczne
  48 675-23-30
  ul. Partyzantów 6
  26-400 Przysucha
  49810
  Samorządowe Przedszkole nr 3 w Przysusze
  Publiczne
  48 675-26-11
  ul. Skowyry 41
  26-400 Przysucha
  245-
 • Szkoły podstawowe w Przysusze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Przysucha) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 33 Oddziały
 • 705 Uczniowie
 • 337 Kobiety
  (uczniowie)
 • 368 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,8%
  52,2%
 • 86 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 69 Absolwenci
 • 34 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7 Oddziały
 • 23 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,1%
  60,9%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,2
  Województwo
  17,3
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,2
 • 18,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,2
 • 21,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,4
 • 3,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,3
 •  
 • 47,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 35,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 186,19 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  186,19
  Mazowieckie
  98,13
  Kraj
  95,71
 • 182,86 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  182,86
  woj. mazowieckie
  97,07
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Przysucha) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Przysucha) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Przysusze(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Przysusze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze
  Publiczna
  48 675-22-15
  48 675-56-17
  ul. Krakowska 76
  26-400 Przysucha
  1530032
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze
  Publiczna
  48 675-36-60
  48 675-36-60
  ul. Skowyry 41
  26-400 Przysucha
  11239-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Przysusze
  Niepubliczna
  48 375-63-93
  48 375-63-93
  ul. Przemysłowa 5
  26-400 Przysucha
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Przysusze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Przysucha) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 360 Uczniowie
 • 260 Kobiety
  (uczniowie)
 • 100 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 72,2%
  27,8%
 • 84 Uczniowie w 1 klasie
 • 69 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Absolwenci
 • 52 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  24,0
  Mazowieckie
  26,4
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 27,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 21,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Przysucha) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  25,4
  Mazowieckie
  17,7
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Przysusze(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Przysusze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Przysusze
  Publiczne
  48 675-25-70
  48 675-25-70
  ul. Al. Jana Pawła II 13
  26-400 Przysucha
  19475-
  Technikum w Przysusze
  Publiczne
  48 675-24-63
  48 675-56-67
  ul. Warszawska 28
  26-400 Przysucha
  18427-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Przysusze
  Publiczna
  48 675-24-63
  48 675-56-67
  ul. Warszawska 28
  26-400 Przysucha
  7194-
  Technikum w Przysusze
  Publiczne
  48 675-25-70
  48 675-25-70
  ul. Al. Jana Pawła II 13
  26-400 Przysucha
  367-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  48 675-24-63
  48 675-56-67
  ul. Warszawska 28
  26-400 Przysucha
  257-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Przysusze
  Publiczne
  48 675-24-63
  48 675-56-67
  ul. Warszawska 28
  26-400 Przysucha
  114-
  Liceum Profilowane w Przysusze
  Publiczne
  48 675-24-63
  48 675-56-67
  ul. Warszawska 28
  26-400 Przysucha
  ---
  Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Przysusze
  Niepubliczna
  48 375-63-93
  48 375-63-93
  ul. Przemysłowa 5
  26-400 Przysucha
  ---
  Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Przysusze (0)
  Niepubliczna
  48 675-22-15
  ul. Krakowska 76
  26-400 Przysucha
  ---
  Liceum Ogólnokształcące w Przysusze
  Publiczne
  48 675-24-63
  48 675-56-67
  ul. Warszawska 28
  26-400 Przysucha
  ---
  Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przysusze
  Niepubliczne
  44 725-19-98
  ul. Krakowska 76
  26-400 Przysucha
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Przysusze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Przysucha, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Przysucha, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Przysucha, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Przysucha - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Przysusze

 • Według danych GUS z 2022 roku w Przysusze znajdowało się 0 hoteli, 1 motel (kategorii ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • hostele: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Przysusze w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Przysusze
   (Źródło: GUS, 2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Przysusze: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Przysusze 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 220 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 8 (uczestnicy: 1 180)
   • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 900)
   • koncerty: 1 (uczestnicy: 150)
   • konkursy: 1 (uczestnicy: 130)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 3 (członkowie: 53)
   • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 12)
   • teatralne: 1 (członkowie: 15)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 26)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • plastyczne: 1
   • muzyczne: 1


   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 2 (członkowie: 35)
   • teatralne: 1 (członkowie: 15)
   • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 20)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Według danych z 2022 w Przysusze działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 2 768 zwiedzających, co daje 5 106 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Według danych z 2022 w Przysusze działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 69 857 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 33 902 wolumeny.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 26
   • dostępne dla czytelników: 11
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
   Według danych z 2016 w Przysusze działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 234 członków. Zarejestrowano 270 ćwiczących (mężczyźni: 223, kobiety: 47, chłopcy do lat 18: 169, dziewczęta do lat 18: 37). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (3).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Przysusze w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Przysusze
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Przysuchy znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Przysusze
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Kościół z 1786 r.dnia 1948-08-23, wykaz dokumentów: 448-VIII-25 z 1948-08-23; 280 z 1956-10-16; 372 z 1967-06-21; 57/A/80 z 1980-11-17
   • Synagoga z XVIII w.dnia 1949-12-31, wykaz dokumentów: 505-VIII-28 z 1949-12-31; 41 z 1967-03-01; 128/A/82 z 1982-02-12
   • Dwór z 2. poł. XIX w. (ul. Aleja Jana Pawła II 11)dnia 1962-04-16, wykaz dokumentów: 873/A z 1962-04-16; 653 z 1972-01-14; 140/A/82 z 1982-03-15
   • Lamus z XVIII w.dnia 1962-04-16, wykaz dokumentów: 873/A z 1962-04-16; 653 z 1972-01-14; 140/A/82 z 1982-03-15
   • Zespół - dwór z XIX w. (ul. Aleja Jana Pawła II 11)dnia 1962-04-16, wykaz dokumentów: 873/A z 1962-04-16; 653 z 1972-01-14; 140/A/82 z 1982-03-15; brak numeru z 1997-07-31
   • Park z XVII w.dnia 1962-04-16, wykaz dokumentów: 873/A z 1962-04-16; 653 z 1972-01-14; 140/A/82 z 1982-03-15; brak numeru z 1997-07-31
   • Cmentarz żydowski z pocz. XVIII w.dnia 1989-04-03, wykaz dokumentów: 405/A/89 z 1989-04-03
  • Formy ochrony przyrody w Przysusze
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Przysuchy znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Przysusze
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Lasy Przysusko-Szydłowieckie - obszar chronionego krajobrazuOpis: W Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie zostały włączone obszary źródliskowe rzeki Iłżanki wraz z jej doliną w górnym biegu duże i bogate kompleksy leśne sosnowo-jodłowe miejscami w wieku powyżej 100-130 lat. W składzie gatunkowym drzew dominują sosna i jodła w wieku powyżej 40 i 80 lat na siedliskach boru mieszanego świeżego boru świeżego i lasu mieszanego. W lasach tych spotykamy rośliny chronione takie jak: wawrzynek wilczełyko konwalia majowa pierwiosnka wyniosła. Wśród drzewostanów występują: sosna zwyczajna świerk pospolity jodła pospolita buk zwyczajny grab zwyczajny rzadziej dąb szypułkowy. W skład poszycia wchodzą: jeżyna fałdowana i popielica kruszyna pospolita bez czarny i koralowy malina właściwa głóg jałowiec pospolity. Runo leśne składa się z borówek turzycy orzęsionej i leśnej fiołka leśnego oraz licznych gatunków mszaków i porostów., Data ustanowienia: 1983-06-28, Opis granicy: Opis granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie na terenie woj. mazowieckiego (Załącznik do Rozporządzenia nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie) -powierzchnia 37247 ha Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko - szydłowieckie obejmuje zespół leśny i tereny z nim związane należące do kompleksu lasów Gór Świętokrzyskich które wspólnie ze staropolskim zagłębiem przemysłowym rozciągającym się w rejonie Przysuchy Chlewisk Rzucowa stanowią bardzo atrakcyjny o dużym bogactwie przyrodniczym teren turystyczno - wypoczynkowy a także naukowo - badawczy. Opis granicy: od przecięcia granicy województwa z rzeką Iłżanką -wzdłuż rzeki do Mirowa następnie drogami przez: Mirów Rogów Gąsawy Rządowe do linii PKP Radom - Skarżysko Kamienna i nią w kierunku południowym do granicy polno - leśnej miejscowości Sadek z lasem Nadleśnictwa Skarżysko na zachód wzdłuż tej granicy obok miejscowości Barak Wola Korzeniowa Nowy Książek a następnie drogami przez Wymysłów Koszorów i strumykiem do drogi Chlewiska - Niekłań i nią na północ do Chlewisk do drogi prowadzącej do zbiornika rekreacyjnego następnie tą drogą na zachód w stronę zbiornika rekreacyjnego i dalej na północny - zachód rzeką Szabasówką do granicy lasu Nadleśnictwa Przysucha na zachód wzdłuż tej granicy do rzeki Jabłonicy i nią na północny - wschód do Stefankowa następnie drogą w kierunku Chlewisk do drogi prowadzącej do Przysuchy i nią na północ a następnie na północny wschód po granicy lasu państwowego do tej samej drogi i nią przez Rzuców Ninków Borkowice Młyny Topornię dalej na zachód do granicy z lasem państwowym wzdłuż niej do miejscowości Zawada i drogami przez: Gielniów Krzyżówki Rozwady do granicy z województwem świętokrzyskim i tą granicą na wschód do punktu wyjściowego. Opis granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie na terenie woj. świetokrzyskiego (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/886/14 Sejmiku Województwa Świetokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/133/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko - Szydłowieckie)powierzchnia 4346 ha Granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie bierze swój początek od drogi relacji Końskie-Grójec w punkcie granicy województwa świętokrzyskiego wysuniętym najbardziej na północ i biegnie dalej na wschód i południowy wschód granicą województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego do granicy gmin Gowarczów i Końskie dalej tą granicą do drogi relacji Gowarczów-Baczyna. Następnie północną stroną tej drogi (z wyłączeniem pasa drogowego) na północny zachód do Gowarczowa. Stąd wschodnią stroną drogi relacji Końskie-Grójec (z wyłączeniem pasa drogowego) do punktu granicy województwa świętokrzyskiego wysuniętego najbardziej na północ gdzie rozpoczyna się opis.
   • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2008-11-29, Opis granicy: Nadleśnictwo Przysucha poddz. Nr 154 j

  Przysucha - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Przysusze odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 52,3 wypadków (mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2021 roku w Przysusze znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przysuskiego.

   Powiat przysuski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Przysusze
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 3 Wypadki drogowe
   (rok 2021)
  • 0 Ofiary śmiertelne
   (rok 2021)
  • 3 Ranni
   (rok 2021)
  • 2 Lekko ranni
  • 1 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Przysusze w latach 2010 - 2021,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
  • 52,32 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Przysucha
   52,3
   Mazowieckie
   56,9
   Cała Polska
   59,9
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Miasto
   0,0
   Mazowieckie
   6,9
   Polska
   5,9
  • 52,32 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Tutaj
   52,3
   Mazowieckie
   65,7
   Polska
   69,4
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • Tutaj
   0,0
   Województwo
   12,2
   Cały kraj
   9,8
  • 100,00 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • Miasto
   100,0
   woj. mazowieckie
   115,4
   Cały kraj
   115,8
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 2 km  Będących pod zarządem gminy
  • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Przysusze w latach 2013 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • 143,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Przysucha
   143,0 km
   Województwo
   762,1 km
   Cała Polska
   591,9 km
  • 2,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Przysucha
   2,3 km
   Mazowieckie
   4,9 km
   Polska
   4,9 km
  • 2 Liczba licencji na taksówki
  • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Przysucha przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
   • DW 727droga wojewódzka nr 727(Klwów - Kadź - Dobra Wola - Przystałowice Duże - Sady-Kolonia - Sady - Wola Więcierzowa - Gliniec - Janików - Skrzyńsko - Przysucha - Ruszkowice - Borkowice - Radestów - Ninków - Wandów - Rzuców - Chlewiska - Pawłów - Szydłowiec - Szydłówek - Śmiłów - Jastrząb - Lipienice Dolne - Lipienice Górne - Wierzbica)
   • DW 749droga wojewódzka nr 749(Końskie - Rogów - Młynek Nieświński - Nieświń - Fidor - Ruski Bród - Kuźnica - Janów - Przysucha)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Przysucha przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 22Linia kolejowa nr 22: Tomaszów Mazowiecki - Radom [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tomaszów Mazowiecki - Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi - Brzustów - Antoniów - Dęba Opoczyńska - Radzice - Radzice Przystanek - Drzewica - Bieliny Opoczyńskie - Zygmuntów - Smogorzów Przysuski -Przysucha - Skrzynno - Wieniawa - Podbór - Chronów - Wolanów - Kończyce Radomskie - Radom Krychnowice - Radom Potkanów - Radom)
  • Spis ulic
   (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Przysusze istnieje 58 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. 11 Listopada

   ul. Akacjowa

   ul. Aleja Jana Pawła II

   ul. Armii Krajowej

   ul. Blachownia

   ul. Brzozowa

   ul. Chopina

   ul. Cicha

   ul. Czermińskiego

   ul. Dembińskich

   ul. Dworcowa

   ul. Generała Sikorskiego

   ul. Grodzka

   ul. Hamernia

   ul. Jarzębinowa

   ul. Jałowcowa

   ul. Klonowa

   ul. Konopnickiej

   ul. Krakowska

   ul. Krótka

   ul. Kręta

   ul. Księdza Pajka

   ul. Księdza Ściegiennego

   ul. Kusocińskiego

   ul. Legionów Polskich

   ul. Leśna

   ul. Lubelska

   ul. Majora Hubala

   ul. Młyny

   ul. Ogrodowa

   ul. Partyzantów

   Plac 3 Maja

   Plac Kardynała Wyszyńskiego

   Plac Kolberga

   Plac Żeromskiego

   ul. Polna

   ul. Porucznika Madeja

   ul. Przemysłowa

   ul. Radomska

   Rondo im. W. Witosa

   ul. Sienkiewicza

   ul. Skarbowa

   ul. Skowyry

   ul. Sportowa

   ul. Spółdzielcza

   ul. Staszica

   ul. Szkolna

   ul. Słoneczna

   ul. Targowa

   ul. Tarnowskiej

   ul. Topornia

   ul. Warszawska

   ul. Wiejska

   ul. Wrzosowa

   ul. Zielona

   ul. Świerkowa

   ul. Świętokrzyska

   ul. Żytnia