Zdzieszowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Zdzieszowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zdzieszowice to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu krapkowickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Zdzieszowice.
 • 10 211 Liczba mieszkańców
 • 12,4 km² Powierzchnia
 • 826,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OKR Tablice rejestracyjne
 • Sybila Antonina Zimerman Burmistrz miasta
Zdzieszowice na mapie
Identyfikatory
 • 18.124850.4242 Współrzędne GPS
 • 1605054 TERYT (TERC)
 • 0966040 SIMC
Herb miasta Zdzieszowice
Zdzieszowice herb
Flaga miasta Zdzieszowice
Zdzieszowice flaga

Jak Zdzieszowice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Zdzieszowice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Zdzieszowice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Zdzieszowice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
6Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
8Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
11Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
41Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
41Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
42Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
69Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
88Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
150Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
221Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
257Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
264Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
265Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
270Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
275Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
307Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
321Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
356Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
370Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
384Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
388Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców

Zdzieszowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
47-330Poczta Zdzieszowice, ul. Filarskiego 5
47-330Skrytki Pocztowe Poczta Zdzieszowice, ul. Filarskiego 5

Zdzieszowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zdzieszowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Strzelcach Opolskich (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. K. Miarki 2 a
47-100 Strzelce Opolskie
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
(77) 406-44-00
(77) 406-44-44
ul. Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice

Zdzieszowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Zdzieszowice jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 10 211, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 25,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Zdzieszowic zawarli w 2022 roku 35 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców Zdzieszowic jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Zdzieszowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -45. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,38 na 1000 mieszkańców Zdzieszowic. W 2022 roku urodziło się 56 dzieci, w tym 42,9% dziewczynek i 57,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 295 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 38,6% zgonów w Zdzieszowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w Zdzieszowicach były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zdzieszowic przypada 9.84 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 60 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 103 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zdzieszowic -43. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  61,0% mieszkańców Zdzieszowic jest w wieku produkcyjnym, 15,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zdzieszowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 10 211 Liczba mieszkańców
 • 5 246 Kobiety
 • 4 965 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zdzieszowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zdzieszowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zdzieszowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zdzieszowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,4 lat
  Województwo
  43,3 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zdzieszowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zdzieszowic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zdzieszowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zdzieszowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zdzieszowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,1%
  Opolskie
  27,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 32,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • Zdzieszowice
  56,3%
  woj. opolskie
  54,6%
  Polska
  54,0%
 • 55,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Zdzieszowice
  9,0%
  Województwo
  8,8%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Zdzieszowice
  6,7%
  woj. opolskie
  7,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Tutaj
  1,0%
  Województwo
  1,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zdzieszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zdzieszowicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,4
  Opolskie
  3,7
  Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Zdzieszowice
  1,2
  Opolskie
  1,5
  Cały kraj
  1,6
 • 35 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zdzieszowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zdzieszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -45 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -26 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -19 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,38 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,4
  Województwo
  -5,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zdzieszowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zdzieszowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zdzieszowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zdzieszowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56 Urodzenia żywe
 • 24 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 32 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,9%
  57,1%
 • 5,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Zdzieszowice
  5,5
  woj. opolskie
  7,2
  Cała Polska
  8,1
 • 30,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  30,4
  Opolskie
  32,0
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 66 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 3 295 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 195 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 389 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Zdzieszowice
  3 295 g
  Opolskie
  3 355 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 28 Waga 4000g - 4499g
 • 28
 • 132 Waga 3500g - 3999g
 • 132
 • 140 Waga 3000g - 3499g
 • 140
 • 77 Waga 2500g - 2999g
 • 77
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,15
  woj. opolskie
  1,20
  Cała Polska
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,56
  woj. opolskie
  0,57
  Cała Polska
  0,61
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,59
  Województwo
  0,58
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Zdzieszowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 101 Zgony
 • 50 Kobiety
  (Zgony)
 • 51 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,5%
  50,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,8
  Opolskie
  12,4
  Kraj
  11,9
 • 169,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  169,6
  woj. opolskie
  173,0
  Cały kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  woj. opolskie
  2,4
  Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Zdzieszowice
  3,2
  woj. opolskie
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krapkowickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  38,6%
  woj. opolskie
  35,2%
  Polska
  36,0%
 • 22,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,5%
  Opolskie
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Zdzieszowice
  5,1%
  woj. opolskie
  6,0%
  Polska
  6,7%
 • 43 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  29,4
  Cała Polska
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  73,8
  Cała Polska
  70,6
 • 263,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  263,0
  woj. opolskie
  300,6
  Kraj
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  273,1
  Kraj
  253,9
 • 451,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 437,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 465,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  451,1
  Opolskie
  437,7
  Cały kraj
  426,2
 • 53,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 88,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  53,2
  woj. opolskie
  60,6
  Cały kraj
  62,9
 • 38,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  38,6
  woj. opolskie
  34,0
  Polska
  33,8
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,6
  Województwo
  8,4
  Cała Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 38 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 103 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 51 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 52 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -47 Saldo migracji
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -32 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -43 Saldo migracji wewnętrznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -30 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zdzieszowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zdzieszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zdzieszowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zdzieszowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zdzieszowicach oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,78 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Zdzieszowicach to 3 863 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 376 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zdzieszowicach to 6,13 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Zdzieszowicach to 192,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,90% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,35% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,02% mieszkań posiada łazienkę, 93,84% korzysta z centralnego ogrzewania, a 87,47% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krapkowickiego.

  Powiat krapkowicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Zdzieszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 863 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 376,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  376,30
  Województwo
  388,00
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 68,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  68,20 m2
  woj. opolskie
  82,00 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 25,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Zdzieszowice
  25,70 m2
  Województwo
  31,80 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,02 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,02
  Opolskie
  4,18
  Kraj
  3,83
 • 2,66 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Zdzieszowice
  2,66
  Województwo
  2,58
  Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,66
  woj. opolskie
  0,62
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zdzieszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,78 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,78
  Opolskie
  3,50
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 49 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,13 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,13
  Województwo
  4,34
  Polska
  3,89
 • 4,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,77
  Województwo
  15,18
  Kraj
  24,56
 • 1 542 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 192,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Zdzieszowice
  192,8 m2
  woj. opolskie
  106,0 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,15 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Zdzieszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,90%
  Opolskie
  98,44%
  Kraj
  97,75%
 • 99,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Zdzieszowice
  99,35%
  Województwo
  97,49%
  Kraj
  95,18%
 • 99,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  99,02%
  Województwo
  95,94%
  Cała Polska
  93,75%
 • 93,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Zdzieszowice
  93,84%
  woj. opolskie
  85,05%
  Polska
  85,83%
 • 87,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  87,47%
  woj. opolskie
  50,68%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Zdzieszowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Zdzieszowicach na 1000 mieszkańców pracuje 311osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 29,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 70,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Zdzieszowicach wynosiło w 2023 roku 5,1% (5,1% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zdzieszowicach wynosiło 6 424,68 PLN, co odpowiada 95.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zdzieszowic 29 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 331 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 302.

  5,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Zdzieszowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 61,5% w przemyśle i budownictwie, a 13,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zdzieszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 311 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  311,0
  woj. opolskie
  229,0
  Cała Polska
  259,0
 • 5,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,9% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • Miasto
  5,1%
  Województwo
  5,9%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zdzieszowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zdzieszowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zdzieszowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zdzieszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 787 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 425 PLN
  Województwo
  6 134 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zdzieszowicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zdzieszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 29 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 331 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 302 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 11,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zdzieszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 5,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 4,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 61,5% Przemysł i budownictwo
 • 27,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 79,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,0% Pozostałe
 • 43,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zdzieszowicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Zdzieszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 210 Pracujący ogółem
 • 951 Kobiety
 • 2 259 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Zdzieszowicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zdzieszowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  63,9
  Województwo
  66,0
  Cały kraj
  69,0
 • 38,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  38,8
  Opolskie
  39,3
  Cały kraj
  38,2
 • 154,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Zdzieszowice
  154,9
  woj. opolskie
  147,3
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zdzieszowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Zdzieszowicach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 847 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 592 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 66 nowych podmiotów, a 32 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (66) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (36) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (97) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (23) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Zdzieszowicach najwięcej (61) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (813) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,3% (206) podmiotów, a 75,3% (638) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Zdzieszowicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (22.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 847 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 206 Przemysł i budownictwo
 • 638 Pozostała działalność
 • 66 Podmioty nowo zarejestrowane w Zdzieszowicach w 2023 roku
 • 32 Podmioty wyrejestrowane w Zdzieszowicach w 2023 roku
 • 592 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 813 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 813
 • 28 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 28
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 847 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 847
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 56 Spółki handlowe ogółem
 • 56
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 52  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 52
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 61 Spółki cywilne ogółem
 • 61
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 592 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 132 Budownictwo
 • 132
 • 124 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 124
 • 52 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 52
 • 43 Przetwórstwo przemysłowe
 • 43
 • 38 Pozostała działalność
 • 38
 • 35 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 35
 • 30 Transport i gospodarka magazynowa
 • 30
 • 30 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 30
 • 29 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 29
 • 24 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 24
 • 22 Informacja i komunikacja
 • 22
 • 15 Edukacja
 • 15
 • 11 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 11
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zdzieszowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zdzieszowicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 152 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,80 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zdzieszowicach wynosi 64,50% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zdzieszowic najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,16 (wykrywalność 46%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,69 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,71 (54%), drogowe - 1,78 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zdzieszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zdzieszowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zdzieszowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 152 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 152
 • 89 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 89
 • 38 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 38
 • 18 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 18
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 84 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 84
 • 14,80 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,80
  woj. opolskie
  17,34
  Kraj
  22,81
 • 8,69 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,69
  woj. opolskie
  10,21
  Kraj
  12,98
 • 3,71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,71
  Województwo
  4,50
  Cały kraj
  6,99
 • 1,78 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Zdzieszowice
  1,78
  Opolskie
  1,77
  Kraj
  1,82
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,42
  woj. opolskie
  0,36
  Polska
  0,35
 • 8,16 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,16
  Opolskie
  9,23
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zdzieszowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Zdzieszowice
  65%
  woj. opolskie
  69%
  Polska
  71%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  60%
  Opolskie
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Zdzieszowice
  54%
  Opolskie
  60%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Zdzieszowice
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Zdzieszowice
  92%
  Opolskie
  87%
  Kraj
  88%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  47%
  Województwo
  50%
  Polska
  51%

Zdzieszowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Zdzieszowic wyniosła w 2022 roku 74,3 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Zdzieszowic - 42.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (12%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,7 mln złotych, czyli 13,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zdzieszowic wyniosła w 2022 roku 70,3 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 8.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (53.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.9%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (7.3%). W budżecie Zdzieszowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (22,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 68,6 złotych na mieszkańca (1,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 29,1%.
 • Wydatki budżetu w Zdzieszowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zdzieszowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zdzieszowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zdzieszowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,8 mln

  2,9 tys(100%)

  50,7 mln

  3,2 tys(100%)

  55,5 mln

  3,5 tys(100%)

  57,9 mln

  3,7 tys(100%)

  65,6 mln

  4,2 tys(100%)

  65,7 mln

  4,5 tys(100%)

  66,7 mln

  4,7 tys(100%)

  74,3 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,6 mln

  1,8 tys(47.2%)

  22,9 mln

  2,0 tys(45.2%)

  22,1 mln

  1,9 tys(39.8%)

  23,0 mln

  2,0 tys(39.7%)

  26,2 mln

  2,3 tys(40%)

  26,1 mln

  2,3 tys(39.7%)

  25,3 mln

  2,3 tys(38%)

  31,6 mln

  3,1 tys(42.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,8 mln

  409(10.5%)

  4,9 mln

  421(9.7%)

  5,8 mln

  498(10.4%)

  6,3 mln

  546(10.8%)

  6,8 mln

  591(10.3%)

  6,8 mln

  603(10.3%)

  7,3 mln

  653(10.9%)

  8,9 mln

  866(12%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  189(4.9%)

  1,7 mln

  147(3.4%)

  40,0 tys

  3,4(0.1%)

  40,0 tys

  3,5(0.1%)

  40,0 tys

  3,5(0.1%)

  40,0 tys

  3,6(0.1%)

  45,0 tys

  4,0(0.1%)

  5,2 mln

  504(7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,2 mln

  442(11.4%)

  4,0 mln

  339(7.8%)

  3,6 mln

  308(6.5%)

  3,9 mln

  342(6.8%)

  4,5 mln

  390(6.8%)

  3,0 mln

  263(4.5%)

  3,4 mln

  302(5.1%)

  4,4 mln

  426(5.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  409(10.5%)

  10,1 mln

  866(20%)

  2,7 mln

  231(4.9%)

  2,9 mln

  249(4.9%)

  3,0 mln

  262(4.6%)

  3,0 mln

  266(4.6%)

  3,3 mln

  299(5%)

  4,3 mln

  417(5.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  142(3.7%)

  1,8 mln

  152(3.5%)

  2,0 mln

  168(3.5%)

  1,9 mln

  168(3.3%)

  2,0 mln

  178(3.1%)

  1,7 mln

  154(2.6%)

  2,0 mln

  177(3%)

  2,0 mln

  195(2.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,7 mln

  148(3.8%)

  1,7 mln

  146(3.4%)

  1,7 mln

  144(3%)

  1,6 mln

  143(2.8%)

  1,8 mln

  155(2.7%)

  1,5 mln

  131(2.2%)

  1,9 mln

  170(2.8%)

  1,8 mln

  178(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  135(3.5%)

  1,4 mln

  123(2.8%)

  2,9 mln

  247(5.2%)

  4,8 mln

  417(8.3%)

  3,4 mln

  295(5.2%)

  1,1 mln

  98,7(1.7%)

  3,4 mln

  304(5.1%)

  1,6 mln

  153(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  86,2(2.2%)

  1,0 mln

  85,7(2%)

  992,6 tys

  85,3(1.8%)

  900,0 tys

  78,5(1.6%)

  1,4 mln

  122(2.1%)

  3,4 mln

  302(5.2%)

  1,5 mln

  136(2.3%)

  1,5 mln

  147(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  336,3 tys

  28,5(0.7%)

  508,1 tys

  43,5(1%)

  2,2 mln

  188(3.9%)

  550,4 tys

  48,0(1%)

  1,2 mln

  102(1.8%)

  362,1 tys

  32,2(0.6%)

  478,5 tys

  42,9(0.7%)

  1,3 mln

  129(1.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  279,1 tys

  23,6(0.6%)

  300,9 tys

  25,8(0.6%)

  305,4 tys

  26,3(0.6%)

  322,5 tys

  28,1(0.6%)

  379,5 tys

  33,1(0.6%)

  461,3 tys

  41,0(0.7%)

  373,4 tys

  33,5(0.6%)

  394,8 tys

  38,4(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  259,5 tys

  22,0(0.6%)

  247,8 tys

  21,2(0.5%)

  338,8 tys

  29,1(0.6%)

  245,2 tys

  21,4(0.4%)

  302,7 tys

  26,4(0.5%)

  326,6 tys

  29,0(0.5%)

  377,4 tys

  33,8(0.6%)

  364,6 tys

  35,5(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,5 tys

  0,7(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  64,3 tys

  5,5(0.1%)

  6,4 tys

  0,6(0%)

  12,8 tys

  1,1(0%)

  90,8 tys

  8,1(0.1%)

  21,1 tys

  1,9(0%)

  67,4 tys

  6,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  83,2 tys

  7,0(0.2%)

  57,7 tys

  4,9(0.1%)

  67,9 tys

  5,8(0.1%)

  63,7 tys

  5,5(0.1%)

  66,9 tys

  5,8(0.1%)

  57,1 tys

  5,1(0.1%)

  46,6 tys

  4,2(0.1%)

  34,9 tys

  3,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  101,8 tys

  8,6(0.2%)

  12,2 tys

  1,0(0%)

  13,1 tys

  1,1(0%)

  107,0 tys

  9,3(0.2%)

  105,4 tys

  9,2(0.2%)

  101,6 tys

  9,0(0.2%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,6 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  950

  0,1(0%)

  642

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,1 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  5,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zdzieszowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zdzieszowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zdzieszowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zdzieszowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,8 mln

  2,9 tys(100%)

  52,1 mln

  3,3 tys(100%)

  53,4 mln

  3,4 tys(100%)

  58,8 mln

  3,7 tys(100%)

  66,1 mln

  4,2 tys(100%)

  66,9 mln

  4,6 tys(100%)

  76,9 mln

  5,4 tys(100%)

  70,3 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  27,2 mln

  2,3 tys(59.3%)

  28,0 mln

  2,4 tys(53.8%)

  28,6 mln

  2,5 tys(53.6%)

  32,4 mln

  2,8 tys(55.1%)

  34,0 mln

  3,0 tys(51.4%)

  32,0 mln

  2,8 tys(47.8%)

  40,4 mln

  3,6 tys(52.5%)

  37,4 mln

  3,6 tys(53.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,6 mln

  899(23.1%)

  11,1 mln

  953(21.4%)

  10,8 mln

  931(20.3%)

  11,5 mln

  999(19.5%)

  12,0 mln

  1,0 tys(18.1%)

  12,5 mln

  1,1 tys(18.7%)

  13,3 mln

  1,2 tys(17.3%)

  12,6 mln

  1,2 tys(17.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  155,9 tys

  13,2(0.3%)

  166,6 tys

  14,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,2 mln

  503(7.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  110(2.8%)

  1,3 mln

  112(2.5%)

  1,3 mln

  111(2.4%)

  1,4 mln

  118(2.3%)

  1,3 mln

  114(2%)

  2,9 mln

  258(4.3%)

  1,7 mln

  151(2.2%)

  1,7 mln

  170(2.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  247(6.4%)

  8,1 mln

  695(15.6%)

  745,5 tys

  64,1(1.4%)

  755,2 tys

  65,8(1.3%)

  666,6 tys

  58,2(1%)

  633,9 tys

  56,4(0.9%)

  620,1 tys

  55,6(0.8%)

  1,5 mln

  147(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  90,4(2.3%)

  1,1 mln

  93,2(2.1%)

  712,8 tys

  61,3(1.3%)

  1,2 mln

  101(2%)

  2,5 mln

  215(3.7%)

  958,4 tys

  85,2(1.4%)

  1,2 mln

  103(1.5%)

  828,8 tys

  80,7(1.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  939,8 tys

  79,6(2%)

  806,0 tys

  69,0(1.5%)

  731,4 tys

  62,9(1.4%)

  717,5 tys

  62,5(1.2%)

  478,5 tys

  41,8(0.7%)

  461,7 tys

  41,1(0.7%)

  407,2 tys

  36,5(0.5%)

  731,8 tys

  71,3(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  201,3 tys

  17,1(0.4%)

  213,6 tys

  18,3(0.4%)

  152,0 tys

  13,1(0.3%)

  134,2 tys

  11,7(0.2%)

  135,1 tys

  11,8(0.2%)

  220,6 tys

  19,6(0.3%)

  185,2 tys

  16,6(0.2%)

  502,8 tys

  49,0(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  184,7 tys

  15,6(0.4%)

  199,8 tys

  17,1(0.4%)

  196,8 tys

  16,9(0.4%)

  197,0 tys

  17,2(0.3%)

  243,5 tys

  21,3(0.4%)

  258,1 tys

  22,9(0.4%)

  262,3 tys

  23,5(0.3%)

  313,5 tys

  30,5(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  279,3 tys

  23,7(0.6%)

  294,9 tys

  25,3(0.6%)

  293,7 tys

  25,2(0.6%)

  291,4 tys

  25,4(0.5%)

  284,0 tys

  24,8(0.4%)

  285,1 tys

  25,4(0.4%)

  1,3 mln

  117(1.7%)

  292,5 tys

  28,5(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  28,9 tys

  2,4(0.1%)

  4,2 tys

  0,4(0%)

  15,3 tys

  1,3(0%)

  46,1 tys

  4,0(0.1%)

  15,1 tys

  1,3(0%)

  30,9 tys

  2,8(0%)

  10,0 tys

  0,9(0%)

  34,7 tys

  3,4(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  470,8 tys

  39,9(1%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,2(0%)

  1,0 mln

  88,0(1.5%)

  59,6 tys

  5,3(0.1%)

  1,7 mln

  156(2.3%)

  15,5 tys

  1,5(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  816

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,9 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  1,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  68,7 tys

  5,8(0.1%)

  46,5 tys

  4,0(0.1%)

  35,4 tys

  3,0(0.1%)

  33,5 tys

  2,9(0.1%)

  31,8 tys

  2,8(0%)

  24,8 tys

  2,2(0%)

  16,2 tys

  1,5(0%)

  10,7 tys

  1,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  315,8 tys

  26,8(0.7%)

  679,9 tys

  58,2(1.3%)

  9,5 tys

  0,8(0%)

  34,3 tys

  3,0(0.1%)

  18,7 tys

  1,6(0%)

  48,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  101,8 tys

  8,6(0.2%)

  12,2 tys

  1,0(0%)

  13,1 tys

  1,1(0%)

  107,0 tys

  9,3(0.2%)

  105,4 tys

  9,2(0.2%)

  101,6 tys

  9,0(0.2%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,3 tys

  0,1(0%)

  14,9 tys

  1,3(0%)

  15,0 tys

  1,3(0%)

  22,3 tys

  1,9(0%)

  24,5 tys

  2,1(0%)

  8,9 tys

  0,8(0%)

  14,4 tys

  1,3(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  790

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  800

  0,1(0%)

  950

  0,1(0%)

  642

  0,1(0%)

  500

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zdzieszowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 193 mieszkańców Zdzieszowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 080 kobiet oraz 1 113 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 9,8% średnie ogólnokształcące, a 18,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,0% mieszkańców Zdzieszowic, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,5% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Zdzieszowic mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zdzieszowicach największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,2%) oraz wyższe (21,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,4%) oraz średnie zawodowe (19,5%).

  W roku 2022 w Zdzieszowicach mieściło się 5 przedszkoli, w których do 20 oddziałów uczęszczało 403 dzieci (193 dziewczynki oraz 210 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Zdzieszowicach mieściły się 4 przedszkola, w których do 16 oddziałów uczęszczało 378 dzieci (185 dziewczynek oraz 193 chłopców). Dostępne były 423 miejsca.

  15,7% mieszkańców Zdzieszowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 304 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,61 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 40 oddziałach uczyło się 837 uczniów (390 kobiet oraz 447 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Zdzieszowicach placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 33 oddziałach uczyło się 677 uczniów (339 kobiet oraz 338 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (25,9% wśród dziewczynek i 30,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 108,42.

  W Zdzieszowicach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 20 uczniów (8 kobiet oraz 12 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Zdzieszowicach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 23 uczniów (6 kobiet oraz 17 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Zdzieszowicach znajduje się 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 143 uczniów (50 kobiet oraz 93 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 13 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Zdzieszowicach placówkę miała 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 96 uczniów (35 kobiet oraz 61 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Zdzieszowicach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 73 uczniów (25 kobiet oraz 48 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,5% mieszkańców (18,6% wśród dziewczyn i 20,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,0 uczniów. 24,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,7% mieszkańców Zdzieszowic w wieku potencjalnej nauki (24,2% kobiet i 21,2% mężczyzn).

 • 17,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,8%
  Opolskie
  21,2%
  Polska
  25,2%
 • 21,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Zdzieszowice
  30,6%
  Województwo
  34,9%
  Cały kraj
  35,2%
 • 32,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Zdzieszowice
  9,8%
  Województwo
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,2%
  woj. opolskie
  20,9%
  Kraj
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Zdzieszowice
  31,0%
  woj. opolskie
  25,7%
  Kraj
  21,2%
 • 23,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  woj. opolskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  14,5%
  Opolskie
  12,3%
  Cały kraj
  12,3%
 • 17,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,0%
  woj. opolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zdzieszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1304 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 304,0
  Opolskie
  953,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,61 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,61
  Województwo
  0,79
  Kraj
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 20 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 470 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Zdzieszowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 403 Dzieci
 • 193 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 210 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,9%
  52,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 87 3 lata
 • 87
 • 81 4 lata
 • 81
 • 115 5 lata
 • 115
 • 111 6 lat
 • 111
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 38 3 lata
 • 38
 • 40 4 lata
 • 40
 • 58 5 lata
 • 58
 • 53 6 lat
 • 53
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 49 3 lata
 • 49
 • 41 4 lata
 • 41
 • 57 5 lata
 • 57
 • 58 6 lat
 • 58
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 34,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 33,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zdzieszowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zdzieszowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach (Jan Brzechwa)
  Publiczne
  77 484-21-92
  77 484-21-92
  ul. Piastów 6
  47-330 Zdzieszowice
  512314
  Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach (Pszczółka Maja)
  Publiczne
  77 484-42-29
  77 484-42-29
  ul. Zielona 19a
  47-330 Zdzieszowice
  511017
  Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
  Publiczne
  77 484-41-21
  77 484-41-21
  ul. Zielona 19
  47-330 Zdzieszowice
  48914
  Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka (Kubuś Puchatek)
  Publiczne
  77 484-44-45
  77 484-44-45
  ul. pl. 1 Maja 11
  47-330 Zdzieszowice
  2488
  Katolickie Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" (bł. Edmund Bojanowski)
  Niepubliczne
  51 899-39-01
  ul. Dworcowa 4a
  47-330 Zdzieszowice
  ---
 • Szkoły podstawowe w Zdzieszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Zdzieszowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 40 Oddziały
 • 837 Uczniowie
 • 390 Kobiety
  (uczniowie)
 • 447 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,6%
  53,4%
 • 97 Uczniowie w 1 klasie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 147 Absolwenci
 • 79 Kobiety
  (absolwenci)
 • 68 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Zdzieszowice
  20,9
  Województwo
  15,9
  Polska
  17,0
 •  
 • 65,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 51,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 108,42 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Zdzieszowice
  108,42
  Opolskie
  94,54
  Cała Polska
  95,96
 • 107,38 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  107,38
  Opolskie
  93,41
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zdzieszowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zdzieszowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zdzieszowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zdzieszowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach (Janusz Korczak)
  Publiczna
  77 484-42-87
  77 484-42-87
  ul. B. Chrobrego 36
  47-330 Zdzieszowice
  1225628
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach (Władysław Sikorski)
  Publiczna
  77 484-52-30
  77 484-52-30
  ul. NOWA 3
  47-330 Zdzieszowice
  1224447
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach (Artur Gadziński)
  Publiczna
  77 484-43-76
  77 484-43-76
  ul. Plac 1 Maja 1
  47-330 Zdzieszowice
  917622
 • Szkoły ponadpodstawowe w Zdzieszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Zdzieszowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Zdzieszowice
  20,0
  Województwo
  25,9
  Polska
  26,5
 •  
 • 0,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Zdzieszowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 143 Uczniowie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie)
 • 93 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,0%
  65,0%
 • 47 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Zdzieszowice
  23,8
  woj. opolskie
  25,5
  Polska
  24,9
 •  
 • 12,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 9,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Zdzieszowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  24,3
  woj. opolskie
  19,6
  Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Zdzieszowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zdzieszowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Jan Paweł II)
  Publiczna
  77 484-49-97
  77 484-49-97
  ul. Góry św. Anny 21A
  47-330 Zdzieszowice
  481-
  Technikum (Jan Paweł II)
  Publiczne
  77 484-49-97
  77 484-49-97
  ul. Góry św. Anny 21A
  47-330 Zdzieszowice
  474-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Jan Paweł II)
  Publiczne
  77 484-49-97
  77 484-49-97
  ul. Góry św. Anny 21A
  47-330 Zdzieszowice
  134-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych (Jan Paweł II)
  Publiczna
  77 484-49-97
  77 484-49-97
  ul. Góry św. Anny 21 A
  47-330 Zdzieszowice
  15-
 • Edukacyjne grupy wieku w Zdzieszowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zdzieszowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zdzieszowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zdzieszowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zdzieszowice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Zdzieszowicach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zdzieszowicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Zdzieszowicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Zdzieszowicach: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Zdzieszowicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 357 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 85 (uczestnicy: 2 866)
  • seanse filmowe: 18 (uczestnicy: 362)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 1 560)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 160)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 84)
  • warsztaty: 56 (uczestnicy: 700)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 114)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 29)
  • taneczne: 6 (członkowie: 85)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 24)
  • teatralne: 1 (członkowie: 6)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 18)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Zdzieszowicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 44 759 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 44 494 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Zdzieszowicach działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 480 członków. Zarejestrowano 444 ćwiczących (mężczyźni: 359, kobiety: 85, chłopcy do lat 18: 197, dziewczęta do lat 18: 76). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (7) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Zdzieszowicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Zdzieszowicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zdzieszowic znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Zdzieszowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Zdzieszowice, st.6 z epoki kamieniadnia 1984-01-27, wykaz dokumentów: A-612/84 z 1984-01-27
  • Obozowisko Zdzieszowice, st.9 z epoki kamieniadnia 1984-01-31, wykaz dokumentów: A-616/84 z 1984-01-31
  • Cmentarz powstania śląskie z 1919 - 1921dnia 1987-09-17, wykaz dokumentów: 162/87 z 1987-09-17
  • Park z 4. ćw. XIX w.dnia 1988-11-07, wykaz dokumentów: 188/88 z 1988-11-07
 • Formy ochrony przyrody w Zdzieszowicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Zdzieszowic znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Zdzieszowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Łęg Zdzieszowicki - obszar chronionego krajobrazuOpis: Unikatowy las łęgowy przechodzący w grąd., Data ustanowienia: 1989-01-01, Opis granicy: Położenie obszaru chronionego krajobrazu określa mapa w skali 1:150 000 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały., Powierzchnia: 609.4 ha
  • Łęg Zdzieszowicki - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 619.9 ha

Zdzieszowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Zdzieszowicach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 68,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Zdzieszowicach znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krapkowickiego.

  Powiat krapkowicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Zdzieszowicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 7 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Zdzieszowicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 68,18 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  68,2
  woj. opolskie
  46,5
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  6,8
  Cały kraj
  5,0
 • 68,18 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Zdzieszowice
  68,2
  Opolskie
  54,4
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Zdzieszowice
  0,0
  Opolskie
  14,6
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  Opolskie
  117,1
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Zdzieszowicach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 741,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Zdzieszowice
  1 741,6 km
  Opolskie
  681,6 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 7,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  7,0 km
  Opolskie
  6,8 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zdzieszowice przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 423droga wojewódzka nr 423(Opole - Przywory - Kąty Opolskie - Chorula - Malnia - Odrowąż - Gogolin - Krapkowice - Obrowiec - Krępna - Rozwadza - Zdzieszowice - Wielmierzowice - Januszkowice - Kędzierzyn-Koźle)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Zdzieszowice przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 136Linia kolejowa nr 136: Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice [o znaczeniu państwowym] (Kędzierzyn Koźle - Raszowa -Zdzieszowice - Jasiona - Gogolin - Górażdże - Przywory Opolskie - Opole Grotowice - Opole Groszowice)
  • LK 891Linia kolejowa nr 891: Raszowa - Zdzieszowice [o znaczenia miejscowym] (Raszowa -Zdzieszowice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Zdzieszowicach istnieje 60 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • pl. 1 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Brzozowa

  ul. Chopina

  ul. Cicha

  ul. Dunikowskiego

  ul. Dworcowa

  ul. Fabryczna

  ul. Filarskiego

  ul. Friedricha

  ul. Graniczna

  ul. Górna

  ul. Góry Świętej Anny

  ul. Harcerska

  ul. Katowicka

  ul. Kolejowa

  ul. Kopernika

  ul. Korfantego

  ul. Kozielska

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Miarki

  ul. Mickiewicza

  ul. Myśliwca

  ul. Nowa

  ul. Odrzańska

  ul. Ogrodowa

  ul. Opolska

  ul. Orzeszkowej

  ul. Osadników

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Piastów

  ul. Pionierów

  ul. Pokoju

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Prusa

  ul. Roosevelta

  ul. Rozwadzka

  ul. Sienkiewicza

  ul. Skrajna

  ul. Solownia

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strzelecka

  ul. Słowackiego

  ul. Wigury

  ul. Wolności

  ul. Wschodnia

  ul. Za Odrą

  ul. Zielona

  ul. Zuchów

  ul. Żwirki

  ul. Żyrowska