Grybów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Grybów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Grybów to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Grybów.
 • 5 953 Liczba mieszkańców
 • 17,0 km² Powierzchnia
 • 351,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 360 m n.p.m Wysokość
 • 1340 Data założenia
 • 1340 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 18 Numer kierunkowy
 • KNS Tablice rejestracyjne
 • Paweł Marek Fyda Burmistrz miasta
Grybów na mapie
Identyfikatory
 • 20.947949.6241 Współrzędne GPS
 • 1210011 TERYT (TERC)
 • 0960042 SIMC
Herb miasta Grybów
Grybów herb

Jak Grybów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Grybów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Grybów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Grybów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
29Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
47Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
50Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
58Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
77Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
88Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
94Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
118Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
127Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
154Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
180Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
199Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
232Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
242Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
243Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
262Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
293Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
297Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
317Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
322Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
342Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego

Grybów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-330Poczta Grybów
33-330Skrytki Pocztowe Poczta Grybów

Grybów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Grybowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Nowym Sączu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 77
33-300 Nowy Sącz
Urząd Miejski w Grybowie
(18) 444-05-31
(18) 444-05-46
Rynek 12
33-330 Grybów

Grybów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Grybów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 953, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 4,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Grybowa zawarli w 2022 roku 34 małżeństw, co odpowiada 5,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców Grybowa jest stanu wolnego, 59,4% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,1% to wdowy/wdowcy.

  Grybów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -17. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,85 na 1000 mieszkańców Grybowa. W 2022 roku urodziło się 54 dzieci, w tym 37,0% dziewczynek i 63,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 310 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,21 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,7% zgonów w Grybowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w Grybowie były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Grybowa przypada 11.9 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 62 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 86 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Grybowa -24. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  57,7% mieszkańców Grybowa jest w wieku produkcyjnym, 20,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Grybowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 953 Liczba mieszkańców
 • 3 098 Kobiety
 • 2 855 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Grybowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Grybowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Grybowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Grybowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Grybów
  40,6 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Grybów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Grybowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Grybów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Grybów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Grybów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,6%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 25,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,4%
  woj. małopolskie
  56,1%
  Cała Polska
  54,0%
 • 59,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,1% Wdowcy/Wdowy
 • Grybów
  6,9%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  8,5%
 • 11,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  2,9%
  Województwo
  5,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Grybów
  0,1%
  Województwo
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Grybowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  5,7
  Małopolskie
  4,5
  Polska
  4,1
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,7
  woj. małopolskie
  1,2
  Polska
  1,6
 • 34 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Grybowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -17 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,85 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Grybów
  -2,9
  Małopolskie
  -1,4
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Grybowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Grybowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Grybowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Grybowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 54 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 34 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 37,0%
  63,0%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  9,1
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 45,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  45,7
  Województwo
  38,0
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 122 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 122
 • 98 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 98
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 12 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 12
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 310 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 240 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 374 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Grybów
  3 310 g
  Województwo
  3 313 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 126 Waga 4000g - 4499g
 • 126
 • 673 Waga 3500g - 3999g
 • 673
 • 976 Waga 3000g - 3499g
 • 976
 • 392 Waga 2500g - 2999g
 • 392
 • 87 Waga 2000g - 2499g
 • 87
 • 27 Waga 1500g - 1999g
 • 27
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1,61 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,61
  Małopolskie
  1,29
  Polska
  1,26
 • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Grybów
  0,77
  Małopolskie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 1,21 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,21
  Małopolskie
  0,86
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Grybowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 71 Zgony
 • 32 Kobiety
  (Zgony)
 • 39 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,1%
  54,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,9
  Małopolskie
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 82,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  82,4
  Małopolskie
  115,7
  Polska
  147,0
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,7
  Małopolskie
  2,8
  Polska
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Grybów
  2,4
  Województwo
  2,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Grybów
  36,7%
  woj. małopolskie
  38,1%
  Kraj
  34,8%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  19,2%
  Małopolskie
  21,2%
  Kraj
  19,6%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,1%
  woj. małopolskie
  5,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • 361 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,8
  Cały kraj
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,4
  Kraj
  74,4
 • 193,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  193,3
  woj. małopolskie
  251,3
  Polska
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  231,7
  Cały kraj
  246,5
 • 369,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 397,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 342,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Grybów
  369,8
  woj. małopolskie
  452,3
  Cały kraj
  475,8
 • 46,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 73,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  46,4
  Województwo
  60,9
  Kraj
  70,6
 • 22,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  22,3
  woj. małopolskie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 6,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  6,5
  woj. małopolskie
  6,6
  Kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Małopolskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 86 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 45 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -22 Saldo migracji
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -24 Saldo migracji wewnętrznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Grybowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Grybów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Grybów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Grybowie oddano do użytku 17 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,86 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Grybowie to 1 939 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 326 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Grybowie to 5,76 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Grybowie to 147,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,90% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,65% mieszkań posiada łazienkę, 82,22% korzysta z centralnego ogrzewania, a 80,61% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosądeckiego.

  Powiat nowosądecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 939 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 325,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Grybów
  325,70
  woj. małopolskie
  385,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 80,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  80,80 m2
  Województwo
  80,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 26,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  26,30 m2
  Małopolskie
  31,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,13
  Województwo
  3,98
  Cały kraj
  3,83
 • 3,07 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Grybów
  3,07
  woj. małopolskie
  2,60
  Cała Polska
  2,42
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Grybów
  0,74
  woj. małopolskie
  0,65
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 17 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,86 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,86
  woj. małopolskie
  6,96
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 98 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,76 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,76
  woj. małopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 16,46 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  16,46
  woj. małopolskie
  28,13
  Cała Polska
  24,56
 • 2 508 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 147,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  147,5 m2
  Województwo
  97,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Grybów
  0,42 m2
  Małopolskie
  0,68 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,84%
  woj. małopolskie
  97,75%
  Polska
  97,71%
 • 92,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Grybów
  92,90%
  Małopolskie
  96,06%
  Polska
  95,10%
 • 91,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  91,65%
  Województwo
  95,13%
  Kraj
  93,66%
 • 82,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  82,22%
  Województwo
  85,98%
  Cała Polska
  85,62%
 • 80,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Grybów
  80,61%
  Województwo
  66,60%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Grybów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Grybowie na 1000 mieszkańców pracuje 354osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Grybowie wynosiło w 2022 roku 9,7% (9,7% wśród kobiet i 9,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Grybowie wynosiło 5 134,07 PLN, co odpowiada 76.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Grybowa 720 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 387 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -333.

  26,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Grybowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,4% w przemyśle i budownictwie, a 19,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 354 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  354,0
  Województwo
  419,0
  Polska
  402,0
 • 9,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,7% Kobiety
 • 9,7% Mężczyźni
 • Grybów
  9,7%
  woj. małopolskie
  4,5%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Grybowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Grybowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Grybowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 134 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 134 PLN
  Małopolskie
  6 825 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Grybowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 720 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 387 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -333 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,54 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,4% Przemysł i budownictwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,8% Pozostałe
 • 38,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Grybowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,7% W wieku produkcyjnym
 • 52,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Grybów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 73,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,3
  Województwo
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,4
  Małopolskie
  35,0
  Polska
  38,2
 • 104,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  104,2
  Małopolskie
  109,4
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Grybów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Grybowie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 546 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 428 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 56 nowych podmiotów, a 29 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (76) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (36) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (64) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (21) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Grybowie najwięcej (28) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (523) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 42,7% (233) podmiotów, a 56,6% (309) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Grybowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (40.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 546 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 233 Przemysł i budownictwo
 • 309 Pozostała działalność
 • 56 Podmioty nowo zarejestrowane w Grybowie w 2022 roku
 • 29 Podmioty wyrejestrowane w Grybowie w 2022 roku
 • 428 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 523 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 523
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 546 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 546
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 34 Spółki handlowe ogółem
 • 34
 • 28  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 28
 • 19 Spółki cywilne ogółem
 • 19
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 428 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 171 Budownictwo
 • 171
 • 75 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 75
 • 39 Przetwórstwo przemysłowe
 • 39
 • 37 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 37
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 18 Informacja i komunikacja
 • 18
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Grybów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Grybowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 65 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,89 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Grybowie wynosi 73,90% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Grybowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,62 (wykrywalność 58%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,73 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,40 (65%), drogowe - 1,30 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Grybowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Grybów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 65
 • 28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 28
 • 26 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 26
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 33 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 33
 • 10,89 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,89
  woj. małopolskie
  21,90
  Kraj
  22,81
 • 4,73 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,73
  woj. małopolskie
  12,25
  Cała Polska
  12,98
 • 4,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,40
  Małopolskie
  6,74
  Cały kraj
  6,99
 • 1,30 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Grybów
  1,30
  Województwo
  1,39
  Polska
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Grybów
  0,18
  woj. małopolskie
  0,26
  Polska
  0,35
 • 5,62 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,62
  Województwo
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Grybów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  Małopolskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  72%
  Małopolskie
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  66%
  woj. małopolskie
  72%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Grybów
  95%
  woj. małopolskie
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  58%
  woj. małopolskie
  56%
  Polska
  51%

Grybów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Grybowa wyniosła w 2022 roku 45,0 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Grybowa - 31.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,9 mln złotych, czyli 24,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Grybowa wyniosła w 2022 roku 42,9 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.3%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (8.5%). W budżecie Grybowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (15,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 45,3 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,2%.
 • Wydatki budżetu w Grybowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Grybowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Grybów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Grybowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,0 mln

  3,0 tys(100%)

  21,5 mln

  3,5 tys(100%)

  26,0 mln

  4,3 tys(100%)

  30,0 mln

  4,9 tys(100%)

  33,6 mln

  5,6 tys(100%)

  34,0 mln

  5,6 tys(100%)

  36,8 mln

  6,1 tys(100%)

  45,0 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,3 mln

  1,4 tys(46.2%)

  7,2 mln

  1,2 tys(33.8%)

  8,3 mln

  1,4 tys(32%)

  11,1 mln

  1,8 tys(37%)

  9,6 mln

  1,6 tys(28.4%)

  9,9 mln

  1,7 tys(29.2%)

  12,7 mln

  2,1 tys(34.5%)

  14,1 mln

  2,4 tys(31.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  541,9 tys

  89,6(3%)

  881,9 tys

  145(4.1%)

  826,1 tys

  136(3.2%)

  1,5 mln

  255(5.1%)

  1,1 mln

  177(3.2%)

  344,9 tys

  57,6(1%)

  1,2 mln

  198(3.2%)

  6,5 mln

  1,1 tys(14.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  378(12.7%)

  2,5 mln

  406(11.5%)

  2,7 mln

  450(10.6%)

  3,0 mln

  502(10.1%)

  3,5 mln

  587(10.5%)

  3,6 mln

  598(10.5%)

  3,9 mln

  659(10.6%)

  4,8 mln

  804(10.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  249(8.4%)

  1,6 mln

  268(7.6%)

  1,6 mln

  261(6.1%)

  2,2 mln

  358(7.2%)

  3,6 mln

  600(10.7%)

  2,4 mln

  395(7%)

  3,9 mln

  660(10.6%)

  3,9 mln

  663(8.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  97,0 tys

  16,0(0.5%)

  151,5 tys

  24,9(0.7%)

  170,6 tys

  28,0(0.7%)

  237,4 tys

  39,3(0.8%)

  249,2 tys

  41,4(0.7%)

  503,9 tys

  84,2(1.5%)

  436,7 tys

  73,6(1.2%)

  2,8 mln

  473(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  656(22.1%)

  7,9 mln

  1,3 tys(36.7%)

  1,6 mln

  258(6.1%)

  1,7 mln

  279(5.6%)

  1,6 mln

  273(4.9%)

  1,6 mln

  260(4.6%)

  3,0 mln

  498(8%)

  2,6 mln

  430(5.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  204,0 tys

  33,7(1.1%)

  230,0 tys

  37,9(1.1%)

  538,6 tys

  88,5(2.1%)

  490,0 tys

  81,2(1.6%)

  1,8 mln

  294(5.3%)

  4,1 mln

  686(12.1%)

  480,0 tys

  80,9(1.3%)

  2,4 mln

  408(5.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  99,3 tys

  16,4(0.6%)

  96,6 tys

  15,9(0.5%)

  75,1 tys

  12,3(0.3%)

  473,3 tys

  78,4(1.6%)

  1,8 mln

  307(5.5%)

  206,9 tys

  34,6(0.6%)

  350,0 tys

  59,0(1%)

  453,9 tys

  76,2(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  219,6 tys

  36,3(1.2%)

  203,4 tys

  33,5(0.9%)

  183,7 tys

  30,2(0.7%)

  183,9 tys

  30,5(0.6%)

  219,2 tys

  36,4(0.7%)

  185,4 tys

  31,0(0.5%)

  160,9 tys

  27,1(0.4%)

  443,4 tys

  74,5(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  56,7 tys

  9,4(0.3%)

  35,6 tys

  5,9(0.2%)

  770,7 tys

  127(3%)

  52,2 tys

  8,7(0.2%)

  74,1 tys

  12,3(0.2%)

  77,1 tys

  12,9(0.2%)

  52,6 tys

  8,9(0.1%)

  407,8 tys

  68,5(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  150,8 tys

  24,9(0.8%)

  137,4 tys

  22,6(0.6%)

  154,2 tys

  25,3(0.6%)

  209,5 tys

  34,7(0.7%)

  185,1 tys

  30,7(0.6%)

  189,4 tys

  31,6(0.6%)

  212,7 tys

  35,8(0.6%)

  327,9 tys

  55,1(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  127,2 tys

  21,0(0.7%)

  204,5 tys

  33,7(1%)

  817,8 tys

  134(3.1%)

  235,6 tys

  39,0(0.8%)

  163,1 tys

  27,1(0.5%)

  136,1 tys

  22,7(0.4%)

  196,6 tys

  33,1(0.5%)

  261,7 tys

  44,0(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  80,5 tys

  13,3(0.4%)

  67,8 tys

  11,2(0.3%)

  55,2 tys

  9,1(0.2%)

  51,9 tys

  8,6(0.2%)

  114,8 tys

  19,1(0.3%)

  41,9 tys

  7,0(0.1%)

  161,3 tys

  27,2(0.4%)

  163,5 tys

  27,5(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  205,5 tys

  34,0(1.1%)

  197,0 tys

  32,4(0.9%)

  185,8 tys

  30,5(0.7%)

  193,9 tys

  32,1(0.6%)

  259,3 tys

  43,0(0.8%)

  308,8 tys

  51,6(0.9%)

  268,8 tys

  45,3(0.7%)

  101,9 tys

  17,1(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  15,3 tys

  2,5(0.1%)

  17,8 tys

  2,9(0.1%)

  17,3 tys

  2,8(0.1%)

  19,2 tys

  3,2(0.1%)

  25,9 tys

  4,3(0.1%)

  27,8 tys

  4,6(0.1%)

  26,6 tys

  4,5(0.1%)

  31,6 tys

  5,3(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  44,4 tys

  7,3(0.2%)

  21,1 tys

  3,5(0.1%)

  600

  0,1(0%)

  16,1 tys

  2,7(0.1%)

  9,3 tys

  1,5(0%)

  14,2 tys

  2,4(0%)

  7,3 tys

  1,2(0%)

  16,4 tys

  2,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,8 tys

  8,6(0.3%)

  6,3 tys

  1,0(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  53,1 tys

  8,8(0.2%)

  45,4 tys

  7,5(0.1%)

  42,3 tys

  7,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,8 tys

  9,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  920

  0,2(0%)

  350

  0,1(0%)

  470

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Grybowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Grybowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Grybów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Grybowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,6 mln

  3,1 tys(100%)

  22,9 mln

  3,8 tys(100%)

  26,2 mln

  4,3 tys(100%)

  28,7 mln

  4,7 tys(100%)

  31,4 mln

  5,2 tys(100%)

  38,8 mln

  6,4 tys(100%)

  42,1 mln

  7,0 tys(100%)

  42,9 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,5 mln

  1,2 tys(40.5%)

  7,7 mln

  1,3 tys(33.7%)

  8,1 mln

  1,3 tys(30.9%)

  8,4 mln

  1,4 tys(29.3%)

  9,0 mln

  1,5 tys(28.7%)

  13,5 mln

  2,3 tys(34.7%)

  16,1 mln

  2,7 tys(38.2%)

  16,6 mln

  2,8 tys(38.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,7 mln

  785(25.5%)

  4,7 mln

  782(20.7%)

  5,2 mln

  857(19.9%)

  5,7 mln

  940(19.8%)

  6,2 mln

  1,0 tys(19.6%)

  6,5 mln

  1,1 tys(16.8%)

  7,0 mln

  1,2 tys(16.6%)

  9,6 mln

  1,6 tys(22.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  677,2 tys

  112(3.6%)

  682,4 tys

  112(3%)

  807,1 tys

  133(3.1%)

  784,1 tys

  130(2.7%)

  667,6 tys

  111(2.1%)

  607,7 tys

  102(1.6%)

  879,0 tys

  148(2.1%)

  3,7 mln

  614(8.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  935,5 tys

  155(5%)

  1,1 mln

  181(4.8%)

  1,2 mln

  194(4.5%)

  2,1 mln

  341(7.2%)

  1,0 mln

  168(3.2%)

  1,7 mln

  276(4.3%)

  2,6 mln

  445(6.3%)

  2,2 mln

  376(5.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  757,8 tys

  125(4.1%)

  752,6 tys

  124(3.3%)

  820,4 tys

  135(3.1%)

  1,1 mln

  182(3.8%)

  2,4 mln

  398(7.6%)

  1,3 mln

  216(3.3%)

  1,5 mln

  252(3.6%)

  2,0 mln

  336(4.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  515(16.7%)

  7,0 mln

  1,2 tys(30.7%)

  703,2 tys

  115(2.7%)

  663,8 tys

  110(2.3%)

  642,6 tys

  107(2%)

  608,3 tys

  102(1.6%)

  1,6 mln

  272(3.8%)

  1,2 mln

  206(2.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  358,1 tys

  59,2(1.9%)

  396,9 tys

  65,3(1.7%)

  498,7 tys

  81,9(1.9%)

  960,5 tys

  159(3.4%)

  706,2 tys

  117(2.3%)

  92,8 tys

  15,5(0.2%)

  367,1 tys

  61,8(0.9%)

  543,6 tys

  91,3(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  84,1 tys

  13,9(0.5%)

  125,1 tys

  20,6(0.5%)

  198,6 tys

  32,6(0.8%)

  183,0 tys

  30,3(0.6%)

  399,2 tys

  66,2(1.3%)

  508,5 tys

  84,9(1.3%)

  179,5 tys

  30,2(0.4%)

  414,1 tys

  69,6(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  118,7 tys

  19,6(0.6%)

  152,3 tys

  25,1(0.7%)

  259,7 tys

  42,6(1%)

  216,8 tys

  35,9(0.8%)

  363,0 tys

  60,2(1.2%)

  280,2 tys

  46,8(0.7%)

  306,4 tys

  51,6(0.7%)

  368,8 tys

  62,0(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 tys

  0,6(0%)

  500

  0,1(0%)

  315,8 tys

  51,9(1.2%)

  5,6 tys

  0,9(0%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  282,3 tys

  47,4(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  8,6 tys

  1,4(0%)

  8,1 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  530,5 tys

  88,0(1.7%)

  277,1 tys

  46,3(0.7%)

  23,3 tys

  3,9(0.1%)

  133,8 tys

  22,5(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  118,0 tys

  19,5(0.6%)

  103,3 tys

  17,0(0.5%)

  51,0 tys

  8,4(0.2%)

  46,7 tys

  7,7(0.2%)

  58,6 tys

  9,7(0.2%)

  71,6 tys

  12,0(0.2%)

  91,7 tys

  15,4(0.2%)

  85,7 tys

  14,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  92,2 tys

  15,2(0.5%)

  81,4 tys

  13,4(0.4%)

  60,1 tys

  9,9(0.2%)

  58,0 tys

  9,6(0.2%)

  100,9 tys

  16,7(0.3%)

  101,0 tys

  16,9(0.3%)

  90,1 tys

  15,2(0.2%)

  80,4 tys

  13,5(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  15,0 tys

  2,5(0.1%)

  18,7 tys

  3,1(0.1%)

  18,8 tys

  3,1(0.1%)

  20,0 tys

  3,3(0.1%)

  26,5 tys

  4,4(0.1%)

  28,5 tys

  4,8(0.1%)

  27,6 tys

  4,7(0.1%)

  32,7 tys

  5,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,9

  0,0(0%)

  215,2 tys

  35,6(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 mln

  478(7.4%)

  1,5 mln

  245(3.5%)

  10,0 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,8 tys

  8,6(0.3%)

  6,3 tys

  1,0(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  53,1 tys

  8,8(0.2%)

  45,4 tys

  7,5(0.1%)

  42,3 tys

  7,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,7 tys

  6,0(0.1%)

  119

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  920

  0,2(0%)

  350

  0,1(0%)

  470

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Grybów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 511 mieszkańców Grybowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 765 kobiet oraz 746 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,7% mieszkańców Grybowa, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 12,8% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Grybowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Grybowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,0%) oraz średnie zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,6%) oraz średnie zawodowe (23,5%).

  W roku 2021 w Grybowie mieściły się 3 przedszkola, w których do 17 oddziałów uczęszczało 413 dzieci (209 dziewczynek oraz 204 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Grybowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 74 dzieci (44 dziewczynki oraz 30 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  19,4% mieszkańców Grybowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,6% wśród dziewczynek i 19,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 473 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,64 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 36 oddziałach uczyło się 688 uczniów (342 kobiety oraz 346 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Grybowie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 27 oddziałach uczyło się 577 uczniów (282 kobiety oraz 295 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 119,03.

  W Grybowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 15 oddziałach uczyło się 345 uczniów (240 kobiet oraz 105 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 85 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Grybowie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 17 oddziałach uczyło się 488 uczniów (322 kobiety oraz 166 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 152 absolwentów.

  W Grybowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 8 oddziałach uczyło się 199 uczniów (54 kobiety oraz 145 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,5% mieszkańców (16,0% wśród dziewczyn i 15,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,0 uczniów. 24,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,1% mieszkańców Grybowa w wieku potencjalnej nauki (23,1% kobiet i 23,2% mężczyzn).

 • 17,2% Wykształcenie wyższe
 • Grybów
  17,2%
  Małopolskie
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 22,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,0%
  Małopolskie
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Grybów
  10,0%
  Małopolskie
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,1%
  Województwo
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Grybów
  27,7%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 19,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,5%
  Małopolskie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,8%
  Małopolskie
  11,0%
  Cały kraj
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Grybów
  3,8%
  Małopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1473 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Grybów
  1 473,0
  Województwo
  886,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,64 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,64
  woj. małopolskie
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 17 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 338 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Grybów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 413 Dzieci
 • 209 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 204 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,6%
  49,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 93 3 lata
 • 93
 • 109 4 lata
 • 109
 • 115 5 lata
 • 115
 • 84 6 lat
 • 84
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 43 3 lata
 • 43
 • 60 4 lata
 • 60
 • 65 5 lata
 • 65
 • 36 6 lat
 • 36
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 50 3 lata
 • 50
 • 49 4 lata
 • 49
 • 50 5 lata
 • 50
 • 48 6 lat
 • 48
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 32 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 20,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 20,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Grybowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Grybowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorzadowe "Pod Topolą" w Grybowie
  Publiczne
  18 445-01-01
  ul. Leszczynowa 1
  33-330 Grybów
  3758
  Akademia Przedszkolaka w Grybowie
  Niepubliczny
  60 841-01-12
  ul. Moniuszki 17
  33-330 Grybów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Grybów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 688 Uczniowie
 • 342 Kobiety
  (uczniowie)
 • 346 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,7%
  50,3%
 • 75 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,1
  Województwo
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 51,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 40,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 119,03 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  119,03
  Województwo
  95,49
  Cały kraj
  95,71
 • 118,69 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Grybów
  118,69
  woj. małopolskie
  94,78
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Grybów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Grybów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Grybowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Grybowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Grybowie (Kazimierz Wielki)
  Publiczna
  18 445-03-31
  18 445-03-31
  ul. Szkolna 1
  33-330 Grybów
  2452039
  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grybowie os. Biała Wyżna
  Publiczna
  18 445-06-60
  ul. Biała Wyzna 48
  33-330 Grybów
  710215
 • Szkoły ponadpodstawowe w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Grybów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 345 Uczniowie
 • 240 Kobiety
  (uczniowie)
 • 105 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,6%
  30,4%
 • 54 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Absolwenci
 • 59 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  23,0
  woj. małopolskie
  26,8
  Polska
  26,3
 •  
 • 26,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 17,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Grybów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  24,9
  woj. małopolskie
  20,9
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Grybowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Grybowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technika po gimnazjum (Stanisław Staszic)
  Publiczne
  18 445-03-53
  18 445-03-53
  ul. Armii Krajowej 19
  33-330 Grybów
  12343-
  Liceum Ogólnokształcące (Artur Grottger)
  Publiczne
  18 445-03-24
  18 445-03-24
  ul. Rynek 4
  33-330 Grybów
  1231630
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Stanisław Staszic)
  Publiczna
  18 445-03-53
  18 445-03-53
  ul. Armii Krajowej 19
  33-330 Grybów
  7182-
 • Edukacyjne grupy wieku w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 19,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Grybów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Grybów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Grybów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Grybów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Grybowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Grybowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Grybowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Grybowie: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Grybowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 161 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 35 (uczestnicy: 10 425)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 30)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 230)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 1 200)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 1 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 710)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 900)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 245)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 680)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 200)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 4 300)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 150)
  • inne: 9 (uczestnicy: 780)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Grybowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 41 748 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 42 686 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Grybowie działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 371 członków. Zarejestrowano 336 ćwiczących (mężczyźni: 238, kobiety: 98, chłopcy do lat 18: 170, dziewczęta do lat 18: 81). Aktywnych było 11 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Grybowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Grybowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Grybowa znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Grybowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Plebania z 1600 r. (ul. Topolowa 5)dnia 1970-12-22, wykaz dokumentów: A-213 z 1970-12-22
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 1989-12-22, wykaz dokumentów: Kś.A-608 z 1989-12-22
  • Synagoga z 1909 r.dnia 1993-12-27, wykaz dokumentów: Ks.A.721 z 1993-12-27
  • Kościół z 1909 - 1914dnia 1995-12-29, wykaz dokumentów: Ks.A.791 z 1995-12-29
  • Ratusz z 1902 r. (ul. Rynek 12)dnia 1995-12-29, wykaz dokumentów: Ks.A.792 z 1995-12-29
  • Budynek klubu sportowego z 1906 - 1910 (ul. Kościuszki 7)dnia 2008-09-02, wykaz dokumentów: A-157/M z 2008-09-02
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 2013-12-16, wykaz dokumentów: A-1370/M z 2013-12-16
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 2013-12-16, wykaz dokumentów: A-1370/M z 2013-12-16
 • Formy ochrony przyrody w Grybowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Grybowa znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Grybowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Biała Tarnowska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 957.46 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1947-11-23, Opis granicy: przy ul. Kościuszki

Grybów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 24 wypadków drogowych w Grybowie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 29 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 403,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 16,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Grybowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosądeckiego.

  Powiat nowosądecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Grybowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 24 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 29 Ranni
  (rok 2022)
 • 13 Lekko ranni
 • 16 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Grybowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 403,16 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Grybów
  403,2
  woj. małopolskie
  64,9
  Polska
  56,5
 • 16,80 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Grybów
  16,8
  Małopolskie
  3,0
  Kraj
  5,0
 • 487,15 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  487,1
  Województwo
  76,3
  Cała Polska
  65,5
 • 4,17 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Grybów
  4,2
  Małopolskie
  4,6
  Cały kraj
  8,9
 • 120,83 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  120,8
  Małopolskie
  117,5
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Grybów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 28droga krajowa nr 28(Zator - Rudze - Graboszyce - Radocza - Tomice - Wadowice - Gorzeń Dolny - Gorzeń Górny - Świnna Poręba - Skawce - Tarnawa Dolna - Zembrzyce - Sucha Beskidzka - Maków Podhalański - Białka - Juszczyn - Kojszówka - Baranówka - Osielec - Jordanów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Raba Niżna - Mszana Dolna - Fornale - Gruszowiec - Dobra - Tymbark - Zamieście - Limanowa - Kanina - Wysokie - Biczyce Górne - Biczyce Dolne - Nowy Sącz - Paszyn - Cieniawa - Grybów - Szymbark - Ropica Polska - Gorlice - Klęczany - Korczyna - Biecz - Siepietnica - Lisówek - Skołyszyn - Siedliska Sławęcińskie - Przysieki - Jasło - Warzyce - Zimna Woda - Szebnie - Jaszczew - Potok - Krosno - Miejsce Piastowe - Iwonicz - Klimkówka - Rymanów - Sieniawa - Besko - Zarszyn - Długie - Nowosielce - Pisarowce - Sanok - Bykowce - Załuż - Tyrawa Wołoska - Kuźmina - Leszczawa Dolna - Bircza - Korzeniec - Boguszówka - Olszany - Śliwnica - Krasiczyn - Dybawka - Prałkowce - Przemyśl - Medyka - granica (Ukraina))
  • DW 981droga wojewódzka nr 981(Zborowice - Pławna - Bobowa - Wilczyska - Stróże - Biała Niżna - Grybów - Kąclowa - Florynka - Polany - Berest - Krzyżówka - Krynica-Zdrój)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Grybów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 96Linia kolejowa nr 96: Tarnów - Leluchów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tarnów - Tarnów Filia - Tarnów Południowy - Kłokowa - Łowczówek Pleśna - Łowczów - Tuchów - Lubaszowa - Siedliska koło Tuchowa - Chojnik - Gromnik - Bogoniowice Ciężkowice - Pławna - Bobowa - Bobowa Miasto - Jankowa - Wilczyska - Stróże -Grybów - Biała Wyżna - Ptaszkowa - Mszalnica - Kamionka Wielka - Nowy Sącz Jamnica - Nowy Sącz - Nowy Sącz Biegonice - Mostki - Stary Sącz - Barcice - Rytro - Młodów - Piwniczna Zdrój - Piwniczna - Łomnica Zdrój - Wierchomla - Wierchomla Wielka - Zubrzyk - Żegiestów - Żegiestów Zdrój - Andrzejówka - Milik - Muszyna - Muszyna Poprad - Leluchów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Grybowie istnieje 51 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 600-lecia

  ul. Akacjowa

  ul. Anielewicza

  ul. Armii Krajowej

  os. Biała Wyżna

  ul. Chłodna

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Czerwona Góra

  ul. Dolna

  ul. Dębowa

  ul. Generała Bema

  ul. Grottgera

  ul. Grunwaldzka

  ul. Górki

  ul. Jakubowskiego

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kochanowskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Leszczynowa

  ul. Mała

  ul. Moniuszki

  ul. Na Skarpie

  ul. Na Stoku

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Pocztowa

  ul. Przedmieście

  ul. Rynek

  ul. Rzeźnicka

  ul. Równie

  ul. Sośnie Dolne

  ul. Sośnie Górne

  ul. Spokojna

  ul. Strzylawki

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Topolowa

  ul. Turystyczna

  ul. Wiejska

  ul. Wyspiańskiego

  ul. Wąska

  ul. Węgierska

  ul. Zacisze

  ul. Zdrojowa

  ul. Zielona