Grybów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Grybów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Grybów to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Grybów.
 • 6 089 Liczba mieszkańców
 • 17,0 km² Powierzchnia
 • 359,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 360 m n.p.m Wysokość
 • 1340 Data założenia
 • 1340 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 18 Numer kierunkowy
 • KNS Tablice rejestracyjne
 • Paweł Marek Fyda Burmistrz miasta
Grybów na mapie
Identyfikatory
 • 20.947949.6241 Współrzędne GPS
 • 1210011 TERYT (TERC)
 • 0960042 SIMC
Herb miasta Grybów
Grybów herb

Grybów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-330Poczta Grybów
33-330Skrytki Pocztowe Poczta Grybów

Grybów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Grybowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Nowym Sączu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 77
33-300 Nowy Sącz
Urząd Miejski w Grybowie
(18) 444-05-31
(18) 444-05-46
Rynek 12
33-330 Grybów

Grybów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Grybów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 089, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 28 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  33,8% mieszkańców Grybowa jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 1,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy.

  Grybów ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 23. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,79 na 1000 mieszkańców Grybowa. W 2017 roku urodziło się 78 dzieci, w tym 51,3% dziewczynek i 48,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 318 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 42,9% zgonów w Grybowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,3% zgonów w Grybowie były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Grybowa przypada 9.89 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 55 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 89 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Grybowa -34. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,7% mieszkańców Grybowa jest w wieku produkcyjnym, 20,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Grybowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 089 Liczba mieszkańców
 • 3 152 Kobiety
 • 2 937 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Grybowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Grybowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Grybowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Grybowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  39,3 lat
  Małopolskie
  40,5 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 40,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Grybów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Grybowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Grybów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Grybów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Grybów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  34,0%
  Województwo
  30,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 28,6% Kobiety
  (Panny)
 • 39,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Grybów
  57,2%
  Małopolskie
  56,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  7,3%
  woj. małopolskie
  8,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  1,3%
  woj. małopolskie
  3,4%
  Cała Polska
  5,0%
 • 1,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Grybów
  0,2%
  Województwo
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Grybowie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  4,6
  Województwo
  5,4
  Cały kraj
  5,0
 • 0,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Grybów
  0,6
  Województwo
  1,3
  Polska
  1,7
 • 28 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Grybowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 23 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 3,79 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  3,8
  Małopolskie
  1,9
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Grybowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Grybowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Grybowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Grybowie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 78 Urodzenia żywe
 • 40 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 38 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,3%
  48,7%
 • 12,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,8
  woj. małopolskie
  11,3
  Polska
  10,5
 • 51,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Grybów
  51,5
  Małopolskie
  46,2
  Cały kraj
  44,2
 • 6.49 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.49
 • 61.21 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 61.21
 • 118.48 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 118.48
 • 93.99 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 93.99
 • 48.33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 48.33
 • 9.62 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.62
 • 0.87 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.87
 • 3 318 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 276 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 359 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 318 g
  Województwo
  3 333 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 22 Waga 4500g - 4999g
 • 22
 • 189 Waga 4000g - 4499g
 • 189
 • 834 Waga 3500g - 3999g
 • 834
 • 1 097 Waga 3000g - 3499g
 • 1 097
 • 447 Waga 2500g - 2999g
 • 447
 • 127 Waga 2000g - 2499g
 • 127
 • 34 Waga 1500g - 1999g
 • 34
 • 19 Waga 1000g - 1499g
 • 19
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,69 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,69
  Województwo
  1,49
  Cały kraj
  1,45
 • 0,84 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Grybów
  0,84
  Województwo
  0,72
  Cały kraj
  0,71
 • 1,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,71
  Małopolskie
  1,20
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Grybowie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60 Zgony
 • 35 Kobiety
  (Zgony)
 • 25 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 58,3%
  41,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,9 Zgony na 1000 ludności
 • Grybów
  9,9
  Małopolskie
  9,1
  Cała Polska
  10,1
 • 61,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  61,6
  Małopolskie
  84,5
  Polska
  101,5
 • 6,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,8
  Małopolskie
  3,4
  Cały kraj
  4,0
 • 2,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,2
  Małopolskie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,2
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Grybów
  45,2%
  Małopolskie
  50,2%
  Cała Polska
  45,7%
 • 26,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,8%
  Województwo
  28,1%
  Polska
  26,7%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Grybów
  5,9%
  woj. małopolskie
  4,6%
  Kraj
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  5,3
  Kraj
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  72,9
  Kraj
  74,3
 • 189,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  189,9
  Województwo
  261,6
  Cały kraj
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,4
  Cały kraj
  261,6
 • 320,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 335,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 305,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  320,5
  Województwo
  467,3
  Kraj
  469,0
 • 51,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 85,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Grybów
  51,3
  woj. małopolskie
  72,0
  Cały kraj
  87,7
 • 14,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Grybów
  14,1
  woj. małopolskie
  31,1
  Cały kraj
  31,8
 • 11,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  11,3
  Województwo
  7,3
  Kraj
  8,0
 • 1,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,7%
  woj. małopolskie
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 55 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 89 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 49 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -34 Saldo migracji
 • -23 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -34 Saldo migracji wewnętrznych
 • -23 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Grybowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Grybów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Grybów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Grybowie oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,99 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Grybowie to 1 889 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 311 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Grybowie to 6,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Grybowie to 149,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,17% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,89% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,46% mieszkań posiada łazienkę, 73,43% korzysta z centralnego ogrzewania, a 73,48% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 889 Liczba nieruchomości w 2016 roku
 • 311,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  311,00
  woj. małopolskie
  343,80
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 74,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  74,00 m2
  Małopolskie
  78,20 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 23,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Grybów
  23,00 m2
  woj. małopolskie
  26,90 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,89 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,89
  Województwo
  3,92
  Polska
  3,82
 • 3,22 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,22
  Małopolskie
  2,91
  Cały kraj
  2,69
 • 0,83 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,83
  Województwo
  0,74
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 0,99 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Grybów
  0,99
  woj. małopolskie
  5,14
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 39 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 6,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Grybów
  6,50
  woj. małopolskie
  3,93
  Kraj
  3,96
 • 6,42 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  6,42
  woj. małopolskie
  20,17
  Kraj
  16,85
 • 894 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 149,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  149,0 m2
  woj. małopolskie
  95,3 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  0,15 m2
  woj. małopolskie
  0,49 m2
  Cała Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  92,17%
  Województwo
  96,82%
  Kraj
  96,79%
 • 90,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Grybów
  90,89%
  Małopolskie
  94,95%
  Cała Polska
  93,66%
 • 88,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,46%
  woj. małopolskie
  93,08%
  Polska
  91,31%
 • 73,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Grybów
  73,43%
  Małopolskie
  81,97%
  Polska
  82,12%
 • 73,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  73,48%
  Województwo
  63,94%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Grybów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Grybowie na 1000 mieszkańców pracuje 213 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Grybowie wynosiło w 2017 roku 9,2% (14,0% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Grybowie wynosiło 3 396,14 PLN, co odpowiada 75.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Grybowa 720 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 387 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -333.

  51,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Grybowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 213 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  213,0
  Województwo
  238,0
  Cała Polska
  247,0
 • 9,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,0% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • Grybów
  9,2%
  Województwo
  5,4%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Grybowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Grybowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Grybowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 396 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 396 PLN
  Województwo
  4 347 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Grybowie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 720 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 387 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -333 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,54 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 51,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 50,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,7% Przemysł i budownictwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,7% Pozostałe
 • 26,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Grybowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 298 Pracujący ogółem
 • 648 Kobiety
 • 650 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Grybowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Grybów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Grybów
  64,7
  woj. małopolskie
  62,6
  Cała Polska
  63,4
 • 30,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  30,8
  Małopolskie
  31,8
  Kraj
  34,0
 • 91,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  91,1
  Województwo
  103,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Grybów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Grybowie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 456 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 342 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 48 nowych podmiotów, a 54 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (76) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (48) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (64) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (23) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Grybowie najwięcej (31) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (431) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 39,9% (182) podmiotów, a 59,2% (270) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Grybowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (35.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 456 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 182 Przemysł i budownictwo
 • 270 Pozostała działalność
 • 48 Podmioty nowo zarejestrowane w Grybowie w 2017 roku
 • 54 Podmioty wyrejestrowane w Grybowie w 2017 roku
 • 342 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 431 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 431
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 456 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 456
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 34 Spółki handlowe ogółem
 • 34
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 31  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 31
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 19 Spółki cywilne ogółem
 • 19
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 342 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 122 Budownictwo
 • 122
 • 80 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 80
 • 35 Przetwórstwo przemysłowe
 • 35
 • 27 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 27
 • 14 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 14
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 8 Transport i gospodarka magazynowa
 • 8
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Grybów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Grybowie stwierdzono szacunkowo 141 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,29 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Grybowie wynosi 91,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Grybowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 18,10 (wykrywalność 90%) oraz o charakterze gospodarczym - 15,92 (wykrywalność 98%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 5,51 (70%), drogowe - 1,36 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Grybowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Grybów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 141 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 141
 • 33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 33
 • 97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 97
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 110 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 110
 • 23,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  23,29
  Małopolskie
  24,34
  Polska
  19,62
 • 5,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,51
  Małopolskie
  12,99
  Kraj
  12,07
 • 15,92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,92
  woj. małopolskie
  9,11
  Kraj
  4,94
 • 1,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,36
  woj. małopolskie
  1,46
  Cała Polska
  1,78
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  Małopolskie
  0,40
  Cały kraj
  0,49
 • 18,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Grybów
  18,10
  Województwo
  9,56
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Grybów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Grybów
  92%
  woj. małopolskie
  79%
  Polska
  72%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  67%
  Kraj
  60%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  98%
  Małopolskie
  93%
  Cała Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Małopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. małopolskie
  83%
  Polska
  84%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  91%
  Województwo
  58%
  Cały kraj
  52%

Grybów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Grybowa wyniosła w 2016 roku 21,5 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Grybowa - 36.7% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (33.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 530,2 tys złotych, czyli 2,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Grybowa wyniosła w 2016 roku 22,9 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (30.7%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.7%). W budżecie Grybowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 452 złotych na mieszkańca (12,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,6 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,5%.
 • Wydatki budżetu w Grybowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Grybowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Grybów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Grybowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,4 mln

  2,6 tys(100%)

  20,7 mln

  3,3 tys(100%)

  23,3 mln

  3,7 tys(100%)

  27,9 mln

  4,5 tys(100%)

  19,7 mln

  3,2 tys(100%)

  17,4 mln

  2,9 tys(100%)

  18,0 mln

  3,0 tys(100%)

  21,5 mln

  3,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  514(20%)

  3,6 mln

  612(17.6%)

  3,6 mln

  582(15.6%)

  3,7 mln

  597(13.2%)

  3,8 mln

  628(19.4%)

  3,9 mln

  644(22.5%)

  4,0 mln

  656(22.1%)

  7,9 mln

  1,3 tys(36.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,2 mln

  1,0 tys(40.1%)

  7,7 mln

  1,3 tys(37%)

  6,6 mln

  1,1 tys(28.5%)

  6,9 mln

  1,1 tys(24.6%)

  7,0 mln

  1,1 tys(35.5%)

  7,2 mln

  1,2 tys(41.5%)

  8,3 mln

  1,4 tys(46.2%)

  7,2 mln

  1,2 tys(33.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  308(12%)

  2,0 mln

  337(9.7%)

  2,1 mln

  339(9.1%)

  2,1 mln

  337(7.5%)

  1,9 mln

  319(9.8%)

  2,1 mln

  352(12.3%)

  2,3 mln

  378(12.7%)

  2,5 mln

  406(11.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  170(6.6%)

  1,9 mln

  321(9.2%)

  6,7 mln

  1,1 tys(28.6%)

  6,3 mln

  1,0 tys(22.6%)

  2,6 mln

  427(13.2%)

  1,5 mln

  242(8.4%)

  1,5 mln

  249(8.4%)

  1,6 mln

  268(7.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  238(9.2%)

  3,4 mln

  564(16.2%)

  2,0 mln

  321(8.6%)

  6,6 mln

  1,1 tys(23.6%)

  1,4 mln

  232(7.2%)

  1,1 mln

  178(6.2%)

  541,9 tys

  89,6(3%)

  881,9 tys

  145(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  289,0 tys

  48,3(1.9%)

  286,0 tys

  48,1(1.4%)

  1,3 mln

  203(5.4%)

  927,3 tys

  150(3.3%)

  1,6 mln

  270(8.3%)

  195,6 tys

  32,3(1.1%)

  204,0 tys

  33,7(1.1%)

  230,0 tys

  37,9(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  51,3 tys

  8,6(0.3%)

  173,1 tys

  29,1(0.8%)

  58,8 tys

  9,5(0.3%)

  138,2 tys

  22,4(0.5%)

  124,6 tys

  20,5(0.6%)

  148,4 tys

  24,5(0.9%)

  127,2 tys

  21,0(0.7%)

  204,5 tys

  33,7(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  212,8 tys

  35,6(1.4%)

  220,8 tys

  37,1(1.1%)

  215,0 tys

  34,6(0.9%)

  322,3 tys

  52,2(1.2%)

  401,3 tys

  65,9(2%)

  309,8 tys

  51,1(1.8%)

  219,6 tys

  36,3(1.2%)

  203,4 tys

  33,5(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  173,9 tys

  29,1(1.1%)

  205,8 tys

  34,6(1%)

  172,2 tys

  27,7(0.7%)

  179,0 tys

  29,0(0.6%)

  189,5 tys

  31,1(1%)

  222,8 tys

  36,7(1.3%)

  205,5 tys

  34,0(1.1%)

  197,0 tys

  32,4(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  97,5 tys

  16,3(0.6%)

  140,3 tys

  23,6(0.7%)

  171,5 tys

  27,6(0.7%)

  241,0 tys

  39,0(0.9%)

  184,0 tys

  30,2(0.9%)

  153,7 tys

  25,4(0.9%)

  97,0 tys

  16,0(0.5%)

  151,5 tys

  24,9(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  512,6 tys

  85,7(3.3%)

  256,6 tys

  43,1(1.2%)

  142,3 tys

  22,9(0.6%)

  137,2 tys

  22,2(0.5%)

  167,8 tys

  27,6(0.9%)

  163,1 tys

  26,9(0.9%)

  150,8 tys

  24,9(0.8%)

  137,4 tys

  22,6(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  142,8 tys

  23,9(0.9%)

  303,0 tys

  50,9(1.5%)

  97,1 tys

  15,6(0.4%)

  76,9 tys

  12,4(0.3%)

  85,8 tys

  14,1(0.4%)

  96,8 tys

  16,0(0.6%)

  99,3 tys

  16,4(0.6%)

  96,6 tys

  15,9(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  18,3 tys

  3,1(0.1%)

  11,1 tys

  1,9(0.1%)

  19,8 tys

  3,2(0.1%)

  158,7 tys

  25,7(0.6%)

  45,7 tys

  7,5(0.2%)

  41,3 tys

  6,8(0.2%)

  80,5 tys

  13,3(0.4%)

  67,8 tys

  11,2(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  97,4 tys

  16,3(0.6%)

  411,2 tys

  69,1(2%)

  39,1 tys

  6,3(0.2%)

  157,0 tys

  25,4(0.6%)

  49,0 tys

  8,0(0.2%)

  57,4 tys

  9,5(0.3%)

  56,7 tys

  9,4(0.3%)

  35,6 tys

  5,9(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  211,0 tys

  35,3(1.4%)

  18,4 tys

  3,1(0.1%)

  25,9 tys

  4,2(0.1%)

  19,6 tys

  3,2(0.1%)

  24,8 tys

  4,1(0.1%)

  105,4 tys

  17,4(0.6%)

  44,4 tys

  7,3(0.2%)

  21,1 tys

  3,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,5 tys

  2,1(0.1%)

  11,9 tys

  2,0(0.1%)

  15,1 tys

  2,4(0.1%)

  15,3 tys

  2,5(0.1%)

  17,4 tys

  2,9(0.1%)

  16,9 tys

  2,8(0.1%)

  15,3 tys

  2,5(0.1%)

  17,8 tys

  2,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  15,4 tys

  2,6(0.1%)

  44,5 tys

  7,5(0.2%)

  13,4 tys

  2,2(0.1%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  54,6 tys

  9,0(0.3%)

  51,8 tys

  8,6(0.3%)

  6,3 tys

  1,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  690

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  720

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,8 tys

  0,5(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  5,3 tys

  0,9(0%)

  5,0 tys

  0,8(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  29,7 tys

  5,0(0.2%)

  29,3 tys

  4,9(0.1%)

  28,3 tys

  4,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Grybowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Grybowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Grybów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Grybowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,8 mln

  2,5 tys(100%)

  21,1 mln

  3,3 tys(100%)

  21,5 mln

  3,4 tys(100%)

  26,1 mln

  4,2 tys(100%)

  17,8 mln

  2,9 tys(100%)

  19,1 mln

  3,1 tys(100%)

  18,6 mln

  3,1 tys(100%)

  22,9 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,8 mln

  1,1 tys(45.8%)

  7,7 mln

  1,3 tys(36.5%)

  7,2 mln

  1,2 tys(33.6%)

  6,8 mln

  1,1 tys(26.1%)

  7,2 mln

  1,2 tys(40.6%)

  7,6 mln

  1,3 tys(40%)

  7,5 mln

  1,2 tys(40.5%)

  7,7 mln

  1,3 tys(33.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  439(17.8%)

  3,1 mln

  522(14.7%)

  3,0 mln

  488(14.1%)

  3,1 mln

  500(11.8%)

  3,1 mln

  511(17.4%)

  3,1 mln

  514(16.3%)

  3,1 mln

  515(16.7%)

  7,0 mln

  1,2 tys(30.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,4 mln

  568(23%)

  4,1 mln

  689(19.4%)

  4,2 mln

  677(19.6%)

  4,3 mln

  692(16.4%)

  4,1 mln

  680(23.2%)

  4,8 mln

  793(25.2%)

  4,7 mln

  785(25.5%)

  4,7 mln

  782(20.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  33,4 tys

  5,6(0.2%)

  1,6 mln

  276(7.8%)

  102,3 tys

  16,5(0.5%)

  213,0 tys

  34,5(0.8%)

  216,7 tys

  35,6(1.2%)

  415,9 tys

  68,6(2.2%)

  935,5 tys

  155(5%)

  1,1 mln

  181(4.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  30,0 tys

  5,0(0.2%)

  536,3 tys

  90,1(2.5%)

  3,9 mln

  628(18.1%)

  4,0 mln

  652(15.4%)

  697,7 tys

  115(3.9%)

  955,4 tys

  158(5%)

  757,8 tys

  125(4.1%)

  752,6 tys

  124(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  355,8 tys

  59,5(2.4%)

  368,4 tys

  61,9(1.7%)

  599,4 tys

  96,5(2.8%)

  721,3 tys

  117(2.8%)

  656,2 tys

  108(3.7%)

  1,1 mln

  183(5.8%)

  677,2 tys

  112(3.6%)

  682,4 tys

  112(3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  928,1 tys

  155(6.3%)

  2,6 mln

  442(12.5%)

  1,5 mln

  236(6.8%)

  6,2 mln

  1,0 tys(23.7%)

  1,2 mln

  195(6.7%)

  471,4 tys

  77,8(2.5%)

  358,1 tys

  59,2(1.9%)

  396,9 tys

  65,3(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  120,1 tys

  20,1(0.8%)

  130,6 tys

  21,9(0.6%)

  171,6 tys

  27,6(0.8%)

  219,1 tys

  35,5(0.8%)

  157,4 tys

  25,9(0.9%)

  112,5 tys

  18,6(0.6%)

  118,7 tys

  19,6(0.6%)

  152,3 tys

  25,1(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  87,2 tys

  14,6(0.6%)

  120,7 tys

  20,3(0.6%)

  147,5 tys

  23,7(0.7%)

  222,2 tys

  36,0(0.9%)

  162,2 tys

  26,6(0.9%)

  133,4 tys

  22,0(0.7%)

  84,1 tys

  13,9(0.5%)

  125,1 tys

  20,6(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  17,0 tys

  2,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,2 tys

  6,8(0.2%)

  48,9 tys

  8,0(0.3%)

  63,4 tys

  10,5(0.3%)

  118,0 tys

  19,5(0.6%)

  103,3 tys

  17,0(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  116,0 tys

  19,4(0.8%)

  136,4 tys

  22,9(0.6%)

  101,9 tys

  16,4(0.5%)

  109,1 tys

  17,7(0.4%)

  120,1 tys

  19,7(0.7%)

  132,6 tys

  21,9(0.7%)

  92,2 tys

  15,2(0.5%)

  81,4 tys

  13,4(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,9 tys

  2,2(0.1%)

  12,8 tys

  2,1(0.1%)

  14,9 tys

  2,4(0.1%)

  17,0 tys

  2,8(0.1%)

  17,0 tys

  2,8(0.1%)

  17,9 tys

  3,0(0.1%)

  15,0 tys

  2,5(0.1%)

  18,7 tys

  3,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  12,8 tys

  2,1(0.1%)

  200,1 tys

  33,6(0.9%)

  9,5 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,6 tys

  1,4(0%)

  8,1 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  15,4 tys

  2,6(0.1%)

  44,5 tys

  7,5(0.2%)

  13,4 tys

  2,2(0.1%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  54,6 tys

  9,0(0.3%)

  51,8 tys

  8,6(0.3%)

  6,3 tys

  1,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  12,9 tys

  2,1(0.1%)

  282,8 tys

  47,5(1.3%)

  250

  0,0(0%)

  33,7 tys

  5,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,1(0%)

  3,6 tys

  0,6(0%)

  500

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  690

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  720

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  188,9 tys

  31,6(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,6 tys

  9,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  501,7 tys

  80,7(2.3%)

  168,2 tys

  27,2(0.6%)

  77,9 tys

  12,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  50,0 tys

  8,4(0.3%)

  76,2 tys

  12,8(0.4%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Grybów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 547 mieszkańców Grybowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 775 kobiet oraz 772 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców Grybowa, gimnazjalnym 7,0%, natomiast 21,7% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Grybowa mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Grybowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,9%) oraz podstawowe ukończone (20,4%).

  19,1% mieszkańców Grybowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 19,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 836 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,12 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,4% ludności (26,1% wśród dziewczynek i 22,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 123,02.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 11,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 124,14.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,7% mieszkańców (18,6% wśród dziewczyn i 18,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 29 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,9% mieszkańców Grybowa w wieku potencjalnej nauki (24,5% kobiet i 27,3% mężczyzn).

 • 10,0% Wykształcenie wyższe
 • Grybów
  10,0%
  woj. małopolskie
  18,2%
  Cały kraj
  17,9%
 • 12,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  30,5%
  woj. małopolskie
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Grybów
  2,3%
  Małopolskie
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,8%
  Małopolskie
  12,6%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,3%
  woj. małopolskie
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Grybów
  28,7%
  Małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 20,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  7,0%
  Województwo
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 6,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Grybów
  21,7%
  woj. małopolskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 23,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,1%
  Małopolskie
  1,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 836 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  836,0
  Małopolskie
  820,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,12 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Grybów
  1,12
  Małopolskie
  0,99
  Kraj
  1,01
 •  
 • 14,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Grybowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Grybowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorzadowe "Pod Topolą" w Grybowie
  Publiczne
  18 445-01-01
  ul. Leszczynowa 1
  33-330 Grybów
  3758
  Akademia Przedszkolaka w Grybowie
  Niepubliczny
  60 841-01-12
  ul. Moniuszki 17
  33-330 Grybów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 123,02 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Grybów
  123,02
  Województwo
  96,08
  Cała Polska
  96,62
 • 121,69 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  121,69
  woj. małopolskie
  93,17
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Grybów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Grybów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  Województwo
  17,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 • 35,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 29,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Grybowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Grybowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Grybowie (Kazimierz Wielki)
  Publiczna
  18 445-03-31
  18 445-03-31
  ul. Szkolna 1
  33-330 Grybów
  2452039
  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grybowie os. Biała Wyżna
  Publiczna
  18 445-06-60
  ul. Biała Wyzna 48
  33-330 Grybów
  710215
 • Szkoły gimnazjalne w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 124,14 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  124,14
  Województwo
  98,59
  Cały kraj
  100,01
 • 116,26 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Grybów
  116,26
  woj. małopolskie
  93,36
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Grybów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Grybów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  23,0
  woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 •  
 • 20,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 15,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Grybowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Grybowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Grybowie (Ks. Stanisław Konarski)
  Publiczne
  18 445-01-32
  ul. Węgierska 6
  33-330 Grybów
  1328528
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Grybowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  24,0
  woj. małopolskie
  27,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 24
 • 20,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 13,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Grybów
  29,0
  woj. małopolskie
  24,0
  Polska
  24,0
 • 29 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 29
 • 29 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 29
 • 21,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 15,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Grybowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Grybowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technika po gimnazjum (Stanisław Staszic)
  Publiczne
  18 445-03-53
  18 445-03-53
  ul. Armii Krajowej 19
  33-330 Grybów
  12343-
  Liceum Ogólnokształcące (Artur Grottger)
  Publiczne
  18 445-03-24
  18 445-03-24
  ul. Rynek 4
  33-330 Grybów
  1231630
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Stanisław Staszic)
  Publiczna
  18 445-03-53
  18 445-03-53
  ul. Armii Krajowej 19
  33-330 Grybów
  7182-
 • Edukacyjne grupy wieku w Grybowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 19,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Grybów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Grybów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Grybów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Grybów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Grybowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Grybowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Grybowie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Grybowie: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Grybowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 223 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 19 (uczestnicy: 7 295)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 500)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 5 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 100)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 55)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 80)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 40)
  • inne: 1 (uczestnicy: 220)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 17)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 1 (członkowie: 7)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 47)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 32)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Grybowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 43 422 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 42 686 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Grybowie działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 371 członków. Zarejestrowano 336 ćwiczących (mężczyźni: 238, kobiety: 98, chłopcy do lat 18: 170, dziewczęta do lat 18: 81). Aktywnych było 11 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Grybowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Grybowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Grybowa znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Grybowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Plebania z 1600 r. (ul. Topolowa 5)dnia 1970-12-22, wykaz dokumentów: A-213 z 1970-12-22
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 1989-12-22, wykaz dokumentów: Kś.A-608 z 1989-12-22
  • Synagoga z 1909 r.dnia 1993-12-27, wykaz dokumentów: Ks.A.721 z 1993-12-27
  • Kościół z 1909 - 1914dnia 1995-12-29, wykaz dokumentów: Ks.A.791 z 1995-12-29
  • Ratusz z 1902 r. (ul. Rynek 12)dnia 1995-12-29, wykaz dokumentów: Ks.A.792 z 1995-12-29
  • Budynek klubu sportowego z 1906 - 1910 (ul. Kościuszki 7)dnia 2008-09-02, wykaz dokumentów: A-157/M z 2008-09-02
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 2013-12-16, wykaz dokumentów: A-1370/M z 2013-12-16
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 2013-12-16, wykaz dokumentów: A-1370/M z 2013-12-16
 • Formy ochrony przyrody w Grybowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Grybowa znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Grybowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Biała Tarnowska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 957.46 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1947-11-23, Opis granicy: przy ul. Kościuszki

Grybów - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Grybowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 taksówek oraz 5 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosądeckiego.

  Powiat nowosądecki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Grybów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 28droga krajowa nr 28(Zator - Rudze - Graboszyce - Radocza - Tomice - Wadowice - Gorzeń Dolny - Gorzeń Górny - Świnna Poręba - Skawce - Tarnawa Dolna - Zembrzyce - Sucha Beskidzka - Maków Podhalański - Białka - Juszczyn - Kojszówka - Baranówka - Osielec - Jordanów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Raba Niżna - Mszana Dolna - Fornale - Gruszowiec - Dobra - Tymbark - Zamieście - Limanowa - Kanina - Wysokie - Biczyce Górne - Biczyce Dolne - Nowy Sącz - Paszyn - Cieniawa - Grybów - Szymbark - Ropica Polska - Gorlice - Klęczany - Korczyna - Biecz - Siepietnica - Lisówek - Skołyszyn - Siedliska Sławęcińskie - Przysieki - Jasło - Warzyce - Zimna Woda - Szebnie - Jaszczew - Potok - Krosno - Miejsce Piastowe - Iwonicz - Klimkówka - Rymanów - Sieniawa - Besko - Zarszyn - Długie - Nowosielce - Pisarowce - Sanok - Bykowce - Załuż - Tyrawa Wołoska - Kuźmina - Leszczawa Dolna - Bircza - Korzeniec - Boguszówka - Olszany - Śliwnica - Krasiczyn - Dybawka - Prałkowce - Przemyśl - Medyka - granica (Ukraina))
  • DW 981droga wojewódzka nr 981(Zborowice - Pławna - Bobowa - Wilczyska - Stróże - Biała Niżna - Grybów - Kąclowa - Florynka - Polany - Berest - Krzyżówka - Krynica-Zdrój)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Grybów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 96Linia kolejowa nr 96: Tarnów - Leluchów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tarnów - Tarnów Filia - Tarnów Południowy - Kłokowa - Łowczówek Pleśna - Łowczów - Tuchów - Lubaszowa - Siedliska koło Tuchowa - Chojnik - Gromnik - Bogoniowice Ciężkowice - Pławna - Bobowa - Bobowa Miasto - Jankowa - Wilczyska - Stróże -Grybów - Biała Wyżna - Ptaszkowa - Mszalnica - Kamionka Wielka - Nowy Sącz Jamnica - Nowy Sącz - Nowy Sącz Biegonice - Mostki - Stary Sącz - Barcice - Rytro - Młodów - Piwniczna Zdrój - Piwniczna - Łomnica Zdrój - Wierchomla - Wierchomla Wielka - Zubrzyk - Żegiestów - Żegiestów Zdrój - Andrzejówka - Milik - Muszyna - Muszyna Poprad - Leluchów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Grybowie istnieje 51 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 600-lecia

  ul. Akacjowa

  ul. Anielewicza

  ul. Armii Krajowej

  os. Biała Wyżna

  ul. Chłodna

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Czerwona Góra

  ul. Dolna

  ul. Dębowa

  ul. Generała Bema

  ul. Grottgera

  ul. Grunwaldzka

  ul. Górki

  ul. Jakubowskiego

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kochanowskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Leszczynowa

  ul. Mała

  ul. Moniuszki

  ul. Na Skarpie

  ul. Na Stoku

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Pocztowa

  ul. Przedmieście

  ul. Rynek

  ul. Rzeźnicka

  ul. Równie

  ul. Sośnie Dolne

  ul. Sośnie Górne

  ul. Spokojna

  ul. Strzylawki

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Topolowa

  ul. Turystyczna

  ul. Wiejska

  ul. Wyspiańskiego

  ul. Wąska

  ul. Węgierska

  ul. Zacisze

  ul. Zdrojowa

  ul. Zielona