Powiat wrocławski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wrocławski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 160 852 Liczba mieszkańców
 • 1 118 km2 Powierzchnia
 • 144 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 14,9% Stopa urbanizacji
 • Roman Potocki Starosta
 • ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław Adres starostwa powiatowego
 • DWR Tablice rejestracyjne
Powiat wrocławski na mapie
Identyfikatory
 • 0223 TERYT (TERC)
Herb powiatu wrocławskiego
powiat wrocławski herb
Flaga powiatu wrocławskiego
powiat wrocławski flaga

Powiat wrocławski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat wrocławski ma 160 852 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 66,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,1 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wrocławskiego w 2050 roku wynosi 211 077, z czego 108 621 to kobiety, a 102 456 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wrocławskiego zawarli w 2021 roku 800 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców powiatu wrocławskiego jest stanu wolnego, 59,8% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 5,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wrocławski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 614. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,87 na 1000 mieszkańców powiatu wrocławskiego. W 2021 roku urodziło się 2 070 dzieci, w tym 46,6% dziewczynek i 53,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 404 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,42 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 43,8% zgonów w powiecie wrocławskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,7% zgonów w powiecie wrocławskim były nowotwory, a 8,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wrocławskiego przypada 9.17 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 5 751 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 928 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wrocławskiego 3 823. W tym samym roku 117 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 33 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 84.

  60,3% mieszkańców powiatu wrocławskiego jest w wieku produkcyjnym, 23,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wrocławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 160 852 Liczba mieszkańców
 • 82 127 Kobiety
 • 78 725 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wrocławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wrocławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wrocławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wrocławskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 211 077 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 108 621 Kobiety
 • 102 456 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wrocławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wrocławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wrocławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wrocławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  38,1 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 39,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wrocławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wrocławskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wrocławski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wrocławski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wrocławski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • powiat wrocławski
  27,1%
  Województwo
  31,1%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 30,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,8%
  Dolnośląskie
  50,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 59,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 5,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  5,5%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 9,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 1,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,1%
  Dolnośląskie
  9,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • powiat wrocławski
  0,5%
  woj. dolnośląskie
  0,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wrocławskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  5,0
  Dolnośląskie
  4,4
  Cały kraj
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. wrocławski
  1,6
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 800 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wrocławskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 614 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 273 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 341 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 3,87 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,9
  Dolnośląskie
  -5,5
  Cały kraj
  -4,9
 • 4,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 3,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wrocławskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wrocławskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wrocławskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wrocławskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 070 Urodzenia żywe
 • 965 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 105 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,6%
  53,4%
 • 13,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,0
  Dolnośląskie
  8,5
  Kraj
  8,7
 • 51,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  51,3
  woj. dolnośląskie
  36,7
  Cała Polska
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 123 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 123
 • 134 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 134
 • 52 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 52
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 404 g Średnia waga noworodków
 • 3 366 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 438 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 404 g
  Województwo
  3 341 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 20 Waga 4500g - 4999g
 • 20
 • 199 Waga 4000g - 4499g
 • 199
 • 727 Waga 3500g - 3999g
 • 727
 • 760 Waga 3000g - 3499g
 • 760
 • 265 Waga 2500g - 2999g
 • 265
 • 67 Waga 2000g - 2499g
 • 67
 • 19 Waga 1500g - 1999g
 • 19
 • 12 Waga 1000g - 1499g
 • 12
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 4 Waga poniżej 600g
 • 4
 • 1,79 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,79
  Województwo
  1,30
  Cały kraj
  1,32
 • 0,83 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,83
  woj. dolnośląskie
  0,63
  Kraj
  0,64
 • 1,42 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat wrocławski
  1,42
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie wrocławskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 456 Zgony
 • 692 Kobiety
  (Zgony)
 • 764 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,5%
  52,5%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,2 Zgony na 1000 ludności
 • powiat wrocławski
  9,2
  Dolnośląskie
  14,0
  Cała Polska
  13,6
 • 70,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. wrocławski
  70,3
  woj. dolnośląskie
  165,2
  Kraj
  156,7
 • 2,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,4
  Województwo
  4,5
  Kraj
  3,9
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. wrocławski
  2,5
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Cała Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wrocławskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  43,8%
  woj. dolnośląskie
  43,0%
  Kraj
  34,8%
 • 20,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat wrocławski
  20,7%
  Województwo
  19,7%
  Kraj
  19,6%
 • 8,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat wrocławski
  8,6%
  Dolnośląskie
  6,2%
  Polska
  5,4%
 • 216 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,3
  Cały kraj
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  87,1
  Cały kraj
  74,4
 • 170,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. wrocławski
  170,3
  Dolnośląskie
  273,5
  Polska
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  256,8
  Cała Polska
  246,5
 • 360,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 371,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 350,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. wrocławski
  360,9
  Dolnośląskie
  597,6
  Kraj
  475,8
 • 73,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 114,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  73,5
  Województwo
  108,7
  Polska
  70,6
 • 16,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  16,7
  woj. dolnośląskie
  29,9
  Cały kraj
  32,6
 • 5,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  5,6
  Dolnośląskie
  6,0
  Kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wrocławskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 342 Osoby w zamachach samobójczych
 • 134 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 208 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 320 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 22 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 114 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 22 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 92 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 102 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 215 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  215,0
  Województwo
  36,0
  Cała Polska
  36,0
 • 72 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat wrocławski
  72,0
  Dolnośląskie
  14,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 4 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 4
 • 28 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 28
 • 38 zażycie innych leków
 • 38
 • 13 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 13
 • 52 samookaleczenie powierzchniowe
 • 52
 • 51 rzucenie się z wysokości
 • 51
 • 10 utonięcie / utopienie się
 • 10
 • 84 powieszenie się
 • 84
 • 10 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 10
 • 4 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 4
 • 2 uduszenie się
 • 2
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 44 inny
 • 44
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 3 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 3
 • 4 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 4
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 22 rzucenie się z wysokości
 • 22
 • 3 utonięcie / utopienie się
 • 3
 • 65 powieszenie się
 • 65
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 • 3 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 3
 • 2 uduszenie się
 • 2
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 85 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 85
 • 7 choroba fizyczna
 • 7
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 18 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 18
 • 3 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 3
 • 29 zawód miłosny
 • 29
 • 6 problemy w szkole lub pracy
 • 6
 • 8 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 8
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 6 śmierć bliskiej osoby
 • 6
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 4 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 4
 • 15 inna nie wymieniona
 • 15
 • 163 nieustalona
 • 163
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 21 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 21
 • 6 choroba fizyczna
 • 6
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 4 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 4
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 3 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 3
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 70 nieustalona
 • 70
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 12 lat i mniej
 • 3
 • 44 13-18 lat
 • 44
 • 58 19-24 lat
 • 58
 • 47 25-29 lat
 • 47
 • 119 30-49 lat
 • 119
 • 44 50-60 lat
 • 44
 • 25 70 lat i więcej
 • 25
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 6 19-24 lat
 • 6
 • 11 25-29 lat
 • 11
 • 46 30-49 lat
 • 46
 • 27 50-60 lat
 • 27
 • 18 70 lat i więcej
 • 18
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy71
  • pod wpływem alkoholu90
  • pod wpływem środków odurzających4
  • pod wpływem leków28
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony151
 • 71 trzeźwy
 • 90 pod wpływem alkoholu
 • 4 pod wpływem środków odurzających
 • 28 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 151 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy10
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony95
 • 10 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 95 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 160 kawaler/panna
 • 160
 • 53 żonaty/zamężna
 • 53
 • 8 konkubinat
 • 8
 • 10 wdowiec/wdowa
 • 10
 • 12 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 12
 • 99 nieustalony
 • 99
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 33 kawaler/panna
 • 33
 • 28 żonaty/zamężna
 • 28
 • 6 konkubinat
 • 6
 • 8 wdowiec/wdowa
 • 8
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 34 nieustalony
 • 34
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne5
  • podstawowe i gimnazjalne23
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie28
  • wyższe9
  • nieustalony276
 • 5 podstawowe niepełne
 • 23 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 28 średnie
 • 9 wyższe
 • 276 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie6
  • wyższe4
  • nieustalony101
 • 1 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 6 średnie
 • 4 wyższe
 • 101 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 33 praca
 • 33
 • 44 na utrzymaniu innej osoby
 • 44
 • 1 renta
 • 1
 • 19 emerytura
 • 19
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 11 bez stałego źródła utrzymania
 • 11
 • 233 nieustalony
 • 233
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 15 praca
 • 15
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 1 renta
 • 1
 • 13 emerytura
 • 13
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 76 nieustalony
 • 76
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 751 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 992 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 759 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 117 Zameldowania z zagranicy
 • 56 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 61 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 928 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 019 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 909 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Wymeldowania za granicę
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 907 Saldo migracji
 • 2 015 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 892 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 3 823 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 973 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 850 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 84 Saldo migracji zagranicznych
 • 42 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 42 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wrocławskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wrocławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wrocławski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie wrocławskim oddano do użytku 3 688 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 22,93 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wrocławskim to 61 245 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 392 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  68,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 31,4% na cele indywidualne, 0,2% jako mieszkania komunalne, mieszkania spółdzielcze (0,0%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wrocławskim to 4,16 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie wrocławskim to 102,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,83% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,42% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,10% mieszkań posiada łazienkę, 90,74% korzysta z centralnego ogrzewania, a 62,77% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie wrocławskim 1 894 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 112 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 961 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 1 155 transakcji (mediana cen - 5 105 zł/m2, średnia - 4 863 zł/m2), a na rynku wtórnym 739 transakcji rynkowych (mediana cen - 5 221 zł/m2, średnia - 5 109 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 112 zł
 • pow. wrocławski
  5 112 zł
  Województwo
  4 720 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 5 112 zł Ogółem
 • 5 112 zł
 • 5 562 zł do 40 m2
 • 5 562 zł
 • 5 414 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 414 zł
 • 4 886 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 886 zł
 • 4 257 zł od 80,1 m2
 • 4 257 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 961 zł
 • pow. wrocławski
  4 961 zł
  Dolnośląskie
  4 827 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 4 961 zł Ogółem
 • 4 961 zł
 • 5 610 zł do 40 m2
 • 5 610 zł
 • 5 447 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 447 zł
 • 5 099 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 099 zł
 • 4 411 zł od 80,1 m2
 • 4 411 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 894
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2222
  • od 40,1 do 60 m2707
  • od 60,1 do 80 m2506
  • od 80,1 m2459
 • 222 do 40 m2
 • 707 od 40,1 do 60 m2
 • 506 od 60,1 do 80 m2
 • 459 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wrocławskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 105 zł
 • Tutaj
  5 105 zł
  woj. dolnośląskie
  5 781 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 5 105 zł Ogółem
 • 5 105 zł
 • 5 562 zł do 40 m2
 • 5 562 zł
 • 5 321 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 321 zł
 • 4 777 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 777 zł
 • 4 170 zł od 80,1 m2
 • 4 170 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 863 zł
 • Powiat
  4 863 zł
  Województwo
  5 806 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 863 zł Ogółem
 • 4 863 zł
 • 5 746 zł do 40 m2
 • 5 746 zł
 • 5 364 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 364 zł
 • 4 844 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 844 zł
 • 4 279 zł od 80,1 m2
 • 4 279 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 155
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2141
  • od 40,1 do 60 m2474
  • od 60,1 do 80 m2286
  • od 80,1 m2254
 • 141 do 40 m2
 • 474 od 40,1 do 60 m2
 • 286 od 60,1 do 80 m2
 • 254 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 221 zł
 • powiat wrocławski
  5 221 zł
  woj. dolnośląskie
  4 006 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 5 221 zł Ogółem
 • 5 221 zł
 • 5 357 zł do 40 m2
 • 5 357 zł
 • 6 047 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 047 zł
 • 5 262 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 262 zł
 • 4 405 zł od 80,1 m2
 • 4 405 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 109 zł
 • Tutaj
  5 109 zł
  Województwo
  4 356 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 5 109 zł Ogółem
 • 5 109 zł
 • 5 347 zł do 40 m2
 • 5 347 zł
 • 5 625 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 625 zł
 • 5 430 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 430 zł
 • 4 582 zł od 80,1 m2
 • 4 582 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 739
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m281
  • od 40,1 do 60 m2233
  • od 60,1 do 80 m2220
  • od 80,1 m2205
 • 81 do 40 m2
 • 233 od 40,1 do 60 m2
 • 220 od 60,1 do 80 m2
 • 205 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61 245 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 391,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat wrocławski
  391,80
  woj. dolnośląskie
  424,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 104,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. wrocławski
  104,30 m2
  Województwo
  72,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 40,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. wrocławski
  40,90 m2
  woj. dolnośląskie
  30,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,66 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,66
  Dolnośląskie
  3,81
  Polska
  3,82
 • 2,55 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,55
  Województwo
  2,35
  Kraj
  2,55
 • 0,55 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,55
  Województwo
  0,62
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 688 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 22,93 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  22,93
  Województwo
  8,67
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 15 352 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,16 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat wrocławski
  4,16
  Województwo
  3,56
  Cały kraj
  3,90
 • 95,44 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  95,44
  Dolnośląskie
  30,86
  Cały kraj
  24,07
 • 378 823 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 102,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat wrocławski
  102,7 m2
  Województwo
  83,3 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 2,36 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. wrocławski
  2,36 m2
  Dolnośląskie
  0,72 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,83%
  Województwo
  98,69%
  Cała Polska
  96,97%
 • 97,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat wrocławski
  97,42%
  Dolnośląskie
  95,19%
  Cała Polska
  94,01%
 • 96,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. wrocławski
  96,10%
  Województwo
  93,09%
  Polska
  91,78%
 • 90,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. wrocławski
  90,74%
  woj. dolnośląskie
  82,55%
  Cały kraj
  83,08%
 • 62,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. wrocławski
  62,77%
  woj. dolnośląskie
  66,02%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat wrocławski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wrocławskim na 1000 mieszkańców pracuje 373osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 43,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wrocławskim wynosiło w 2021 roku 1,8% (2,1% wśród kobiet i 1,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wrocławskim wynosiło 6 489,25 PLN, co odpowiada 108.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wrocławskiego 12 128 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 068 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 060.

  9,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wrocławskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,6% w przemyśle i budownictwie, a 33,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 373 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. wrocławski
  373,0
  Województwo
  281,0
  Kraj
  257,0
 • 1,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 2,1% Kobiety
 • 1,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  1,8%
  woj. dolnośląskie
  4,8%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wrocławskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wrocławskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wrocławskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 489 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  6 489 PLN
  woj. dolnośląskie
  6 243 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wrocławskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 12 128 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 068 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 060 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,75 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 9,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,6% Przemysł i budownictwo
 • 27,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 33,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 31,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 35,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,3% Pozostałe
 • 30,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wrocławskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59 993 Pracujący ogółem
 • 25 797 Kobiety
 • 34 196 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wrocławskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 23,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 20,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wrocławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  65,7
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Cały kraj
  69,0
 • 26,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. wrocławski
  26,9
  woj. dolnośląskie
  40,7
  Cała Polska
  38,2
 • 69,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. wrocławski
  69,3
  Dolnośląskie
  137,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wrocławski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wrocławskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 26 547 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 20 585 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 2 341 nowych podmiotów, a 908 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (2 341) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (1 252) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 276) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (648) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wrocławskim najwięcej (2 860) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (25 875) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (229) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,1% (5 592) podmiotów, a 78,1% (20 726) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wrocławskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.7%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (16.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 26 547 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 229 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5 592 Przemysł i budownictwo
 • 20 726 Pozostała działalność
 • 2 341 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wrocławskim w 2021 roku
 • 908 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wrocławskim w 2021 roku
 • 20 585 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 25 875 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 25 875
 • 553 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 553
 • 102 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 102
 • 14 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 14
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 3
 • 26 530 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 26 530
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 Spółdzielnie ogółem
 • 29
 • 3 448 Spółki handlowe ogółem
 • 3 448
 • 489  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 489
 • 40  Spółki handlowe - akcyjne
 • 40
 • 9    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 2 860  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2 860
 • 459    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 459
 • 842 Spółki cywilne ogółem
 • 842
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 585 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 853 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 853
 • 3 451 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 3 451
 • 2 946 Budownictwo
 • 2 946
 • 1 713 Informacja i komunikacja
 • 1 713
 • 1 626 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 626
 • 1 269 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 269
 • 1 221 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 221
 • 882 Pozostała działalność
 • 882
 • 845 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 845
 • 725 Edukacja
 • 725
 • 557 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 557
 • 527 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 527
 • 499 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 499
 • 245 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 245
 • 154 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 154
 • 55 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 55
 • 10 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 10
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wrocławski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie wrocławskim stwierdzono 3 318 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,90 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wrocławskim wynosi 58,40% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wrocławskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,42 (wykrywalność 53%) oraz przeciwko mieniu - 12,50 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,51 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,04 (39%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wrocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 318 Przestępstwa ogółem
 • 3 318
 • 2 289 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 289
 • 482 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 482
 • 398 Przestępstwa drogowe
 • 398
 • 44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 44
 • 1 985 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 985
 • 20,90 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  20,90
  woj. dolnośląskie
  28,36
  Cała Polska
  21,51
 • 14,42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. wrocławski
  14,42
  Województwo
  19,16
  Cała Polska
  12,82
 • 3,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,04
  Województwo
  5,14
  Kraj
  5,89
 • 2,51 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,51
  Dolnośląskie
  2,39
  Polska
  1,85
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat wrocławski
  0,28
  woj. dolnośląskie
  0,41
  Cały kraj
  0,35
 • 12,50 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. wrocławski
  12,50
  woj. dolnośląskie
  15,90
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wrocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  58%
  woj. dolnośląskie
  65%
  Polska
  71%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  53%
  Województwo
  60%
  Kraj
  64%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  40%
  Dolnośląskie
  61%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Województwo
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. wrocławski
  84%
  Dolnośląskie
  88%
  Kraj
  89%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  38%
  woj. dolnośląskie
  46%
  Cały kraj
  53%

Powiat wrocławski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wrocławskiego wyniosła w 2021 roku 183,6 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu wrocławskiego - 26% została przeznaczona na Dział 750 - Administracja publiczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (23.8%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 50,2 mln złotych, czyli 27,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wrocławskiego wyniosła w 2021 roku 187,1 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 16.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (53.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (28.4%) oraz z Dział 851 - Ochrona zdrowia (5.6%). W budżecie powiatu wrocławskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 543 złotych na mieszkańca (46,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 43,1 złotych na mieszkańca (3,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wrocławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wrocławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wrocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wrocławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  105,7 mln

  816(100%)

  103,5 mln

  780(100%)

  99,3 mln

  731(100%)

  103,9 mln

  746(100%)

  153,4 mln

  1,1 tys(100%)

  139,3 mln

  937(100%)

  148,7 mln

  966(100%)

  183,6 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,9 mln

  98,2(12.2%)

  14,0 mln

  105(13.6%)

  16,3 mln

  119(16.4%)

  18,8 mln

  133(18.1%)

  26,2 mln

  179(17.1%)

  29,3 mln

  193(21%)

  29,4 mln

  188(19.8%)

  47,7 mln

  297(26%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  33,5 mln

  256(31.7%)

  28,9 mln

  216(28%)

  27,3 mln

  199(27.5%)

  22,0 mln

  155(21.1%)

  55,9 mln

  383(36.4%)

  34,8 mln

  230(25%)

  38,3 mln

  245(25.7%)

  43,8 mln

  272(23.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,1 mln

  108(13.3%)

  14,0 mln

  105(13.6%)

  13,6 mln

  99,3(13.7%)

  15,3 mln

  109(14.8%)

  16,5 mln

  113(10.7%)

  16,0 mln

  106(11.5%)

  17,5 mln

  112(11.8%)

  20,9 mln

  130(11.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,2 mln

  31,7(3.9%)

  5,8 mln

  43,3(5.6%)

  3,6 mln

  26,1(3.6%)

  7,6 mln

  54,0(7.3%)

  10,6 mln

  72,8(6.9%)

  14,1 mln

  92,9(10.1%)

  16,8 mln

  108(11.3%)

  19,5 mln

  121(10.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  9,4 mln

  71,6(8.9%)

  9,3 mln

  69,0(9%)

  10,1 mln

  73,2(10.1%)

  11,8 mln

  83,6(11.4%)

  12,9 mln

  88,6(8.4%)

  9,8 mln

  64,9(7.1%)

  10,1 mln

  64,6(6.8%)

  10,5 mln

  65,3(5.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  12,8 mln

  97,8(12.1%)

  9,4 mln

  69,7(9%)

  8,2 mln

  59,7(8.3%)

  7,0 mln

  49,6(6.7%)

  5,5 mln

  37,4(3.6%)

  5,2 mln

  34,1(3.7%)

  7,2 mln

  46,3(4.9%)

  10,4 mln

  64,9(5.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  7,1 mln

  54,6(6.8%)

  6,3 mln

  46,7(6.1%)

  6,2 mln

  45,0(6.2%)

  6,5 mln

  45,9(6.2%)

  7,7 mln

  52,7(5%)

  7,5 mln

  49,2(5.3%)

  8,6 mln

  54,8(5.8%)

  9,5 mln

  58,9(5.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  13,0(1.6%)

  1,8 mln

  13,2(1.7%)

  2,0 mln

  14,6(2%)

  2,4 mln

  16,6(2.3%)

  2,7 mln

  18,6(1.8%)

  3,3 mln

  21,9(2.4%)

  3,7 mln

  23,5(2.5%)

  4,0 mln

  25,0(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  53,2(6.6%)

  7,3 mln

  54,3(7%)

  8,0 mln

  58,6(8.1%)

  1,6 mln

  11,1(1.5%)

  4,1 mln

  27,9(2.7%)

  3,6 mln

  24,0(2.6%)

  4,0 mln

  25,5(2.7%)

  4,0 mln

  24,6(2.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  728,5 tys

  5,6(0.7%)

  865,9 tys

  6,5(0.8%)

  734,8 tys

  5,3(0.7%)

  821,7 tys

  5,8(0.8%)

  923,7 tys

  6,3(0.6%)

  1,1 mln

  7,5(0.8%)

  1,5 mln

  9,3(1%)

  2,1 mln

  13,2(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  284,3 tys

  2,2(0.3%)

  3,6 mln

  26,5(3.4%)

  749,9 tys

  5,5(0.8%)

  530,3 tys

  3,8(0.5%)

  616,3 tys

  4,2(0.4%)

  941,6 tys

  6,2(0.7%)

  699,5 tys

  4,5(0.5%)

  836,5 tys

  5,2(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  241,9 tys

  1,8(0.2%)

  267,9 tys

  2,0(0.3%)

  162,0 tys

  1,2(0.2%)

  127,6 tys

  0,9(0.1%)

  124,4 tys

  0,9(0.1%)

  241,0 tys

  1,6(0.2%)

  433,3 tys

  2,8(0.3%)

  745,9 tys

  4,6(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  108,5 tys

  0,8(0.1%)

  131,1 tys

  1,0(0.1%)

  96,0 tys

  0,7(0.1%)

  161,9 tys

  1,1(0.2%)

  149,5 tys

  1,0(0.1%)

  202,3 tys

  1,3(0.1%)

  301,8 tys

  1,9(0.2%)

  499,2 tys

  3,1(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  209,8 tys

  1,6(0.2%)

  277,9 tys

  2,1(0.3%)

  326,4 tys

  2,4(0.3%)

  338,5 tys

  2,4(0.3%)

  413,9 tys

  2,8(0.3%)

  481,8 tys

  3,2(0.3%)

  494,9 tys

  3,2(0.3%)

  494,9 tys

  3,1(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,2 mln

  9,2(1.1%)

  1,4 mln

  10,4(1.3%)

  1,4 mln

  10,5(1.5%)

  1,6 mln

  11,0(1.5%)

  1,4 mln

  9,7(0.9%)

  1,3 mln

  8,3(0.9%)

  754,0 tys

  4,8(0.5%)

  411,9 tys

  2,6(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  307,4 tys

  2,2(0.3%)

  311,4 tys

  2,2(0.3%)

  311,8 tys

  2,1(0.2%)

  376,1 tys

  2,5(0.3%)

  393,1 tys

  2,5(0.3%)

  392,9 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  117,9 tys

  0,9(0.1%)

  63,2 tys

  0,5(0.1%)

  67,6 tys

  0,5(0.1%)

  66,1 tys

  0,5(0.1%)

  71,4 tys

  0,5(0%)

  77,4 tys

  0,5(0.1%)

  46,8 tys

  0,3(0%)

  122,5 tys

  0,8(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  71,4 tys

  0,5(0.1%)

  116,5 tys

  0,9(0.1%)

  66,6 tys

  0,5(0.1%)

  65,0 tys

  0,5(0.1%)

  85,1 tys

  0,6(0.1%)

  60,3 tys

  0,4(0%)

  58,1 tys

  0,4(0%)

  59,3 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  21,0 tys

  0,2(0%)

  17,1 tys

  0,1(0%)

  22,0 tys

  0,2(0%)

  21,8 tys

  0,2(0%)

  21,8 tys

  0,1(0%)

  35,3 tys

  0,2(0%)

  16,8 tys

  0,1(0%)

  51,5 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  110,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,6 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wrocławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wrocławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wrocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wrocławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  95,5 mln

  737(100%)

  100,7 mln

  759(100%)

  105,9 mln

  779(100%)

  116,6 mln

  837(100%)

  137,7 mln

  958(100%)

  158,4 mln

  1,1 tys(100%)

  211,9 mln

  1,4 tys(100%)

  187,1 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  38,0 mln

  290(39.8%)

  45,5 mln

  339(45.2%)

  52,4 mln

  381(49.5%)

  60,6 mln

  429(52%)

  70,8 mln

  485(51.4%)

  81,1 mln

  536(51.2%)

  82,4 mln

  527(38.9%)

  100,1 mln

  622(53.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  27,1 mln

  207(28.4%)

  27,3 mln

  203(27.1%)

  27,4 mln

  199(25.9%)

  31,1 mln

  220(26.7%)

  32,6 mln

  223(23.7%)

  34,3 mln

  226(21.6%)

  47,7 mln

  305(22.5%)

  53,1 mln

  330(28.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  12,8 mln

  97,8(13.4%)

  9,4 mln

  69,7(9.3%)

  8,2 mln

  59,7(7.8%)

  7,0 mln

  49,6(6%)

  5,5 mln

  37,4(4%)

  5,2 mln

  34,1(3.3%)

  6,3 mln

  40,6(3%)

  10,4 mln

  64,6(5.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,5 mln

  34,1(4.7%)

  3,9 mln

  28,8(3.8%)

  3,9 mln

  28,3(3.7%)

  3,9 mln

  27,4(3.3%)

  4,7 mln

  32,1(3.4%)

  4,4 mln

  29,4(2.8%)

  4,7 mln

  30,1(2.2%)

  5,4 mln

  33,7(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,6 mln

  35,1(4.8%)

  5,6 mln

  41,5(5.5%)

  2,0 mln

  14,9(1.9%)

  1,8 mln

  13,0(1.6%)

  3,8 mln

  26,0(2.8%)

  3,2 mln

  21,2(2%)

  53,7 mln

  343(25.3%)

  4,5 mln

  28,0(2.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,0 mln

  30,6(4.2%)

  5,4 mln

  40,5(5.4%)

  6,2 mln

  45,0(5.8%)

  2,8 mln

  19,8(2.4%)

  7,8 mln

  53,4(5.7%)

  11,6 mln

  76,9(7.3%)

  4,0 mln

  25,6(1.9%)

  4,0 mln

  24,7(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  9,2(1.3%)

  515,2 tys

  3,8(0.5%)

  902,1 tys

  6,6(0.9%)

  1,6 mln

  11,5(1.4%)

  3,2 mln

  21,9(2.3%)

  2,1 mln

  13,6(1.3%)

  1,2 mln

  7,6(0.6%)

  2,1 mln

  12,9(1.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  11,1(1.5%)

  1,6 mln

  12,2(1.6%)

  2,8 mln

  20,5(2.7%)

  107,3 tys

  0,8(0.1%)

  1,0 mln

  7,0(0.7%)

  1,0 mln

  6,6(0.6%)

  1,2 mln

  7,4(0.5%)

  784,4 tys

  4,9(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  9,8 tys

  0,1(0%)

  30,1 tys

  0,2(0%)

  60,9 tys

  0,4(0.1%)

  115,8 tys

  0,8(0.1%)

  224,6 tys

  1,5(0.2%)

  248,5 tys

  1,6(0.2%)

  317,6 tys

  2,0(0.1%)

  610,2 tys

  3,8(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  129,9 tys

  1,0(0.1%)

  195,2 tys

  1,5(0.2%)

  257,2 tys

  1,9(0.2%)

  237,8 tys

  1,7(0.2%)

  301,8 tys

  2,1(0.2%)

  313,0 tys

  2,1(0.2%)

  346,4 tys

  2,2(0.2%)

  471,2 tys

  2,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  307,4 tys

  2,2(0.3%)

  311,4 tys

  2,2(0.3%)

  311,8 tys

  2,1(0.2%)

  376,1 tys

  2,5(0.2%)

  393,1 tys

  2,5(0.2%)

  392,9 tys

  2,4(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  847,2 tys

  6,5(0.9%)

  397,9 tys

  3,0(0.4%)

  569,0 tys

  4,1(0.5%)

  1,1 mln

  8,0(1%)

  1,7 mln

  11,6(1.2%)

  7,9 mln

  52,5(5%)

  1,9 mln

  12,2(0.9%)

  359,2 tys

  2,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  493,9 tys

  3,8(0.5%)

  470,2 tys

  3,5(0.5%)

  499,9 tys

  3,6(0.5%)

  515,8 tys

  3,6(0.4%)

  511,0 tys

  3,5(0.4%)

  248,1 tys

  1,6(0.2%)

  269,2 tys

  1,7(0.1%)

  220,0 tys

  1,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,8 tys

  0,1(0%)

  77,9 tys

  0,6(0.1%)

  96,4 tys

  0,7(0.1%)

  88,5 tys

  0,6(0.1%)

  133,9 tys

  0,9(0.1%)

  131,8 tys

  0,9(0.1%)

  174,9 tys

  1,1(0.1%)

  174,9 tys

  1,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  188,0 tys

  1,4(0.2%)

  316,3 tys

  2,4(0.3%)

  216,1 tys

  1,6(0.2%)

  1,8 mln

  12,7(1.5%)

  1,3 mln

  9,1(1%)

  1,2 mln

  7,8(0.7%)

  229,2 tys

  1,5(0.1%)

  146,0 tys

  0,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  48,4 tys

  0,4(0.1%)

  48,4 tys

  0,4(0%)

  43,5 tys

  0,3(0%)

  41,9 tys

  0,3(0%)

  50,2 tys

  0,3(0%)

  30,6 tys

  0,2(0%)

  32,3 tys

  0,2(0%)

  33,4 tys

  0,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  13,0 tys

  0,1(0%)

  14,2 tys

  0,1(0%)

  14,2 tys

  0,1(0%)

  14,2 tys

  0,1(0%)

  15,4 tys

  0,1(0%)

  16,1 tys

  0,1(0%)

  14,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  149

  0,0(0%)

  6,8

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  102

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  772

  0,0(0%)

  964

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  110,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,6 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wrocławski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41 323 mieszkańców powiatu wrocławskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 20 258 kobiet oraz 21 065 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 36,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 15,2% mieszkańców powiatu wrocławskiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 9,4% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wrocławskiego mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wrocławskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (41,1%) oraz średnie zawodowe (14,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (32,0%) oraz średnie zawodowe (19,3%).

  W roku 2021 w powiecie wrocławskim mieściły się 73 przedszkola, w których do 354 oddziałów uczęszczało 7 614 dzieci (3 757 dziewczynek oraz 3 857 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wrocławskim mieściło się 16 przedszkoli, w których do 68 oddziałów uczęszczało 1 682 dzieci (806 dziewczynek oraz 876 chłopców). Dostępnych było 1 650 miejsc.

  21,7% mieszkańców powiatu wrocławskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,7% wśród dziewczynek i 21,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 967 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,83 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 52 szkoły podstawowe, w których w 931 oddziałach uczyło się 17 656 uczniów (8 650 kobiet oraz 9 006 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wrocławskim placówkę miało 50 szkół podstawowych, w których w 390 oddziałach uczyło się 6 887 uczniów (3 277 kobiet oraz 3 610 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,4% ludności (31,4% wśród dziewczynek i 31,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,0 uczniów.

  W powiecie wrocławskim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 13 oddziałach uczyło się 291 uczniów (179 kobiet oraz 112 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 65 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wrocławskim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 14 oddziałach uczyło się 266 uczniów (159 kobiet oraz 107 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 40 absolwentów.

  W powiecie wrocławskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 5 oddziałach uczyło się 29 uczniów (14 kobiet oraz 15 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,1% mieszkańców (11,3% wśród dziewczyn i 10,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,4 uczniów. 5,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,0% mieszkańców powiatu wrocławskiego w wieku potencjalnej nauki (20,9% kobiet i 21,2% mężczyzn).

 • 36,8% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  36,8%
  woj. dolnośląskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 41,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 32,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  32,0%
  Dolnośląskie
  36,0%
  Cały kraj
  35,2%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • powiat wrocławski
  3,4%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,6%
  Dolnośląskie
  12,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,0%
  Dolnośląskie
  20,3%
  Cały kraj
  20,0%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 15,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. wrocławski
  15,2%
  woj. dolnośląskie
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 11,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. wrocławski
  2,9%
  woj. dolnośląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  9,4%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 10,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat wrocławski
  3,7%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 967 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  967,0
  Województwo
  905,0
  Polska
  896,0
 • 0,83 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,83
  Województwo
  0,85
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 73Przedszkola
 • 28 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 354 Oddziały
 • 61 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 5 940 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat wrocławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7 614 Dzieci
 • 3 757 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 3 857 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,3%
  50,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 98 2 lata i mniej
 • 98
 • 1 823 3 lata
 • 1 823
 • 2 136 4 lata
 • 2 136
 • 2 024 5 lata
 • 2 024
 • 1 513 6 lat
 • 1 513
 • 20 7 lat i więcej
 • 20
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 36 2 lata i mniej
 • 36
 • 873 3 lata
 • 873
 • 1 077 4 lata
 • 1 077
 • 1 023 5 lata
 • 1 023
 • 743 6 lat
 • 743
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 62 2 lata i mniej
 • 62
 • 950 3 lata
 • 950
 • 1 059 4 lata
 • 1 059
 • 1 001 5 lata
 • 1 001
 • 770 6 lat
 • 770
 • 15 7 lat i więcej
 • 15
 • 1 247 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 451,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 445,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 86,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 85,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16Punkty przedszkolne
 • 24 Oddziały
 • 488 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat wrocławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 307 Dzieci
 • 152 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 155 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 91 3 lata
 • 91
 • 83 4 lata
 • 83
 • 70 5 lata
 • 70
 • 41 6 lat
 • 41
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 50 3 lata
 • 50
 • 44 4 lata
 • 44
 • 33 5 lata
 • 33
 • 15 6 lat
 • 15
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 41 3 lata
 • 41
 • 39 4 lata
 • 39
 • 37 5 lata
 • 37
 • 26 6 lat
 • 26
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 •  
 • 25,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 24,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wrocławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 878 Oddziały
 • 17 495 Uczniowie
 • 8 571 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 924 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 2 581 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 284 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 297 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 652 Absolwenci
 • 804 Kobiety
  (absolwenci)
 • 848 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 53 Oddziały
 • 161 Uczniowie
 • 79 Kobiety
  (uczniowie)
 • 82 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. wrocławski
  19,0
  Dolnośląskie
  17,5
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,0
 • 19,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,0
 • 19,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,9
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 1 216,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 037,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 179,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 44,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wrocławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 291 Uczniowie
 • 179 Kobiety
  (uczniowie)
 • 112 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,5%
  38,5%
 • 84 Uczniowie w 1 klasie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Absolwenci
 • 38 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat wrocławski
  22,4
  Dolnośląskie
  26,0
  Polska
  26,3
 •  
 • 23,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 15,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wrocławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 15 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 80,0%
  20,0%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 5,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  5,8
  woj. dolnośląskie
  18,5
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 5,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 5,8
 • 14,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 14,0
 • 3,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,8
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 10,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wrocławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wrocławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wrocławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wrocławski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wrocławskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie wrocławskim znajdowało się 11 hoteli (1 ★★★★, 8 ★★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 9 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5
  • schroniska: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • kempingi: 1
  • pokoje gościnne: 2
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 8 (liczba sal: 19, liczba miejsc: 812)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 8
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 19


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie wrocławskim: 14 (publiczne: 14, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie wrocławskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 337 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 394 (uczestnicy: 45 115)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 435)
  • wystawy: 18 (uczestnicy: 2 744)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 412)
  • koncerty: 47 (uczestnicy: 13 010)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 26 (uczestnicy: 1 031)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 23 (uczestnicy: 2 440)
  • konkursy: 34 (uczestnicy: 1 345)
  • pokazy teatralne: 24 (uczestnicy: 3 811)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 1 200)
  • warsztaty: 179 (uczestnicy: 14 177)
  • inne: 34 (uczestnicy: 4 510)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 205 (członkowie: 2 315)
  • plastyczne/techniczne: 43 (członkowie: 517)
  • taneczne: 30 (członkowie: 442)
  • muzyczne: 30 (członkowie: 297)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 36)
  • teatralne: 8 (członkowie: 75)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 18 (członkowie: 206)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 140)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 6 (członkowie: 37)
  • inne: 62 (członkowie: 565)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 40)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 22)
  • tańca: 1 (absolwenci: 18)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 13
  • muzyczne: 7
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 10
  • sale baletowe/taneczne: 10
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 56 (członkowie: 790)
  • teatralne: 3 (członkowie: 19)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 39)
  • wokalne i chóry: 19 (członkowie: 199)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 11 (członkowie: 197)
  • taneczne: 16 (członkowie: 268)
  • inne: 4 (członkowie: 68)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wrocławskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 372 miejscami na widowni. Odbyło się 149 seansów, na które przyszło 2 707 widzów, w tym 43 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 507 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wrocławskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 3 933 zwiedzających, co daje 248 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wrocławskim działało 38 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 417 328 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 56 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 39 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 478 831 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 198
  • dostępne dla czytelników: 108
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 108
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 25
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 28
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 32
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 23


 • Kluby sportowe w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wrocławskim działało 90 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 509 członków. Zarejestrowano 4 619 ćwiczących (mężczyźni: 3 900, kobiety: 719, chłopcy do lat 18: 2 393, dziewczęta do lat 18: 555). Aktywnych było 109 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (140), instruktora sportowego (87) oraz inne osoby (30).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wrocławskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wrocławski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wrocławski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 221 wypadków drogowych w powiecie wrocławskim odnotowano 15 ofiar śmiertelnych oraz 280 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 137,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 9,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 125,0 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie wrocławskim zarejestrowanych było 138 359 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 105 412 samochodów osobowych (674,3 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 15 972 samochodów ciężarowych (119,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 750 autobusów (4,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 2 634 ciągników siodłowych (16,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 6 613 motocykli (42,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 13,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 11,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 20,5 lat.


  W 2021 roku w powiecie wrocławskim znajdowało się 52 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 12 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 12 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wrocławskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 221 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 15 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 280 Ranni
  (rok 2021)
 • 82 Lekko ranni
 • 198 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wrocławskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 137,39 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat wrocławski
  137,4
  Dolnośląskie
  60,1
  Cały kraj
  59,9
 • 9,33 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. wrocławski
  9,3
  Województwo
  6,2
  Kraj
  5,9
 • 174,07 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  174,1
  Województwo
  70,1
  Polska
  69,4
 • 11,56 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat wrocławski
  11,6
  woj. dolnośląskie
  6,7
  Polska
  7,6
 • 125,04 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. wrocławski
  125,0
  Województwo
  73,3
  Polska
  80,2
 • 6,79 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. wrocławski
  6,8
  woj. dolnośląskie
  10,3
  Polska
  9,8
 • 126,70 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. wrocławski
  126,7
  Województwo
  116,6
  Cała Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 138 359 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wrocławskim w 2020 roku
 • 105 412 Samochody osobowe
 • 15 972 Samochody ciężarowe
 • 305 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 750 Autobusy
 • 1 067 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 2 634 Ciągniki samochodowe
 • 2 634   Ciągniki siodłowe
 • 5 911 Ciągniki rolnicze
 • 6 613 Motocykle
 • 1 976   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 712 Motorowery
 • 105 412Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wrocławskim
 • Samochody osobowe w powiecie wrocławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 674,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat wrocławski
  674,3
  Dolnośląskie
  679,0
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg21 150
  • 1400-1649 kg24 051
  • 1650-1899 kg26 598
  • 1900 kg i więcej33 613
 • 21 150 do 1399 kg
 • 24 051 1400-1649 kg
 • 26 598 1650-1899 kg
 • 33 613 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 36 003 do 1399 cm3
 • 36 003
 • 59 130 1400-1999 cm3
 • 59 130
 • 10 279 2000 i więcej cm3
 • 10 279
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wrocławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna55 458
  • olej napędowy36 236
  • gaz (LPG)10 955
  • pozostałe2 763
 • 55 458 benzyna
 • 36 236 olej napędowy
 • 10 955 gaz (LPG)
 • 2 763 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 3 969 do 1 roku
 • 3 969
 • 1 975 2 lata
 • 1 975
 • 2 466 3 lata
 • 2 466
 • 4 803 4-5 lat
 • 4 803
 • 4 747 6-7 lat
 • 4 747
 • 5 320 8-9 lat
 • 5 320
 • 6 375 10-11 lat
 • 6 375
 • 16 882 12-15 lat
 • 16 882
 • 19 209 16-20 lat
 • 19 209
 • 14 579 21-25 lat
 • 14 579
 • 8 679 26-30 lat
 • 8 679
 • 16 408 31 lat i więcej
 • 16 408
 • 18,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wrocławskim
 • Powiat
  18,1 lat
  Województwo
  19,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 15 972Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wrocławskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wrocławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 119,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat wrocławski
  119,0
  Dolnośląskie
  98,2
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 7 492 do 999 kg
 • 7 492
 • 5 067 1000-1499 kg
 • 5 067
 • 1 008 1500-2999 kg
 • 1 008
 • 93 3000-3499 kg
 • 93
 • 269 3500-4999 kg
 • 269
 • 600 5000-6999 kg
 • 600
 • 532 7000-9999 kg
 • 532
 • 553 10000-14999 kg
 • 553
 • 358 15000 kg i więcej
 • 358
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 480
  • olej napędowy12 271
  • gaz (LPG)458
  • pozostałe763
 • 2 480 benzyna
 • 12 271 olej napędowy
 • 458 gaz (LPG)
 • 763 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 443 do 1 roku
 • 443
 • 241 2 lata
 • 241
 • 265 3 lata
 • 265
 • 675 4-5 lat
 • 675
 • 737 6-7 lat
 • 737
 • 854 8-9 lat
 • 854
 • 1 152 10-11 lat
 • 1 152
 • 2 448 12-15 lat
 • 2 448
 • 2 584 16-20 lat
 • 2 584
 • 1 978 21-25 lat
 • 1 978
 • 1 010 26-30 lat
 • 1 010
 • 3 585 31 lat i więcej
 • 3 585
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wrocławskim
 • Tutaj
  19,3 lat
  Województwo
  19,4 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 750Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wrocławskim
 • Autobusy w powiecie wrocławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,8 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,8
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy738
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe10
 • 2 benzyna
 • 738 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 10 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 90 do 1 roku
 • 90
 • 13 2 lata
 • 13
 • 24 3 lata
 • 24
 • 39 4-5 lat
 • 39
 • 92 6-7 lat
 • 92
 • 23 8-9 lat
 • 23
 • 44 10-11 lat
 • 44
 • 150 12-15 lat
 • 150
 • 126 16-20 lat
 • 126
 • 48 21-25 lat
 • 48
 • 16 26-30 lat
 • 16
 • 85 31 lat i więcej
 • 85
 • 13,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wrocławskim
 • Powiat
  13,9 lat
  Województwo
  21,5 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 2 634Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wrocławskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wrocławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 16,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,8
  woj. dolnośląskie
  8,2
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy2 537
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe97
 • 0 benzyna
 • 2 537 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 97 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 265 do 1 roku
 • 265
 • 132 2 lata
 • 132
 • 111 3 lata
 • 111
 • 316 4-5 lat
 • 316
 • 316 6-7 lat
 • 316
 • 274 8-9 lat
 • 274
 • 92 10-11 lat
 • 92
 • 437 12-15 lat
 • 437
 • 222 16-20 lat
 • 222
 • 206 21-25 lat
 • 206
 • 128 26-30 lat
 • 128
 • 135 31 lat i więcej
 • 135
 • 11,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wrocławskim
 • Tutaj
  11,6 lat
  woj. dolnośląskie
  14,3 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 6 613Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wrocławskim
 • Motocykle w powiecie wrocławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 42,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  42,3
  Dolnośląskie
  35,4
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 325 do 1 roku
 • 325
 • 120 2 lata
 • 120
 • 98 3 lata
 • 98
 • 395 4-5 lat
 • 395
 • 237 6-7 lat
 • 237
 • 257 8-9 lat
 • 257
 • 284 10-11 lat
 • 284
 • 871 12-15 lat
 • 871
 • 846 16-20 lat
 • 846
 • 725 21-25 lat
 • 725
 • 449 26-30 lat
 • 449
 • 2 006 31 lat i więcej
 • 2 006
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wrocławskim
 • Powiat
  20,5 lat
  Dolnośląskie
  23,0 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 52 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 21 km  Będących pod zarządem gminy
 • 17 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 14 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wrocławskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 460,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. wrocławski
  460,8 km
  woj. dolnośląskie
  542,7 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 3,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,2 km
  Województwo
  3,8 km
  Polska
  4,9 km
 • 12 Liczba licencji na taksówki
 • 12 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami