Powiat wrocławski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wrocławski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 184 738 Liczba mieszkańców
 • 1 118 km2 Powierzchnia
 • 165 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 14,9% Stopa urbanizacji
 • Roman Potocki Starosta
 • ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław Adres starostwa powiatowego
 • DWR Tablice rejestracyjne
Powiat wrocławski na mapie
Identyfikatory
 • 0223 TERYT (TERC)
Herb powiatu wrocławskiego
powiat wrocławski herb
Flaga powiatu wrocławskiego
powiat wrocławski flaga

Powiat wrocławski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat wrocławski ma 184 738 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 90,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,3 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wrocławskiego w 2050 roku wynosi 211 077, z czego 108 621 to kobiety, a 102 456 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wrocławskiego zawarli w 2022 roku 803 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców powiatu wrocławskiego jest stanu wolnego, 59,8% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 5,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wrocławski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 523. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,89 na 1000 mieszkańców powiatu wrocławskiego. W 2022 roku urodziło się 1 855 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 393 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,39 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,9% zgonów w powiecie wrocławskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,0% zgonów w powiecie wrocławskim były nowotwory, a 10,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wrocławskiego przypada 7.36 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 5 210 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 815 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wrocławskiego 3 395. W tym samym roku 94 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 57 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 37.

  60,3% mieszkańców powiatu wrocławskiego jest w wieku produkcyjnym, 23,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wrocławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 184 738 Liczba mieszkańców
 • 94 039 Kobiety
 • 90 699 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wrocławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wrocławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wrocławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wrocławskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 211 077 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 108 621 Kobiety
 • 102 456 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wrocławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wrocławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wrocławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wrocławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  38,3 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 39,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wrocławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wrocławskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wrocławski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wrocławski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wrocławski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,1%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 30,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,8% Żonaci/Zamężne
 • powiat wrocławski
  59,8%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Kraj
  54,0%
 • 59,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 5,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  5,5%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 9,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 1,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. wrocławski
  7,1%
  Województwo
  9,5%
  Kraj
  7,6%
 • 7,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  Dolnośląskie
  0,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wrocławskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,4
  Dolnośląskie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,4
  woj. dolnośląskie
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 803 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wrocławskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 523 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 254 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 269 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,89 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,9
  Województwo
  -4,6
  Polska
  -3,8
 • 1,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 3,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wrocławskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wrocławskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wrocławskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wrocławskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 855 Urodzenia żywe
 • 900 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 955 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 10,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,2
  Województwo
  7,9
  Cały kraj
  8,1
 • 40,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,1
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 25 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 25
 • 112 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 112
 • 98 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 98
 • 44 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 393 g Średnia waga noworodków
 • 3 316 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 467 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat wrocławski
  3 393 g
  woj. dolnośląskie
  3 335 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 29 Waga 4500g - 4999g
 • 29
 • 159 Waga 4000g - 4499g
 • 159
 • 625 Waga 3500g - 3999g
 • 625
 • 690 Waga 3000g - 3499g
 • 690
 • 268 Waga 2500g - 2999g
 • 268
 • 49 Waga 2000g - 2499g
 • 49
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 16 Waga 1000g - 1499g
 • 16
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,45 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat wrocławski
  1,45
  Dolnośląskie
  1,20
  Cała Polska
  1,26
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. wrocławski
  0,70
  woj. dolnośląskie
  0,58
  Kraj
  0,61
 • 1,39 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,39
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie wrocławskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 332 Zgony
 • 646 Kobiety
  (Zgony)
 • 686 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,5%
  51,5%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 20,0%
  80,0%
 • 7,4 Zgony na 1000 ludności
 • pow. wrocławski
  7,4
  woj. dolnośląskie
  12,5
  Cała Polska
  11,9
 • 71,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  71,8
  woj. dolnośląskie
  158,8
  Cała Polska
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,7
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 2,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,2
  woj. dolnośląskie
  3,3
  Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  0,8
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wrocławskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  41,9%
  Województwo
  44,6%
  Cała Polska
  36,0%
 • 29,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  29,0%
  Dolnośląskie
  23,6%
  Kraj
  23,6%
 • 10,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat wrocławski
  10,4%
  Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 77 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,9
  Polska
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  85,1
  Cały kraj
  70,6
 • 213,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  213,2
  Dolnośląskie
  294,0
  Cała Polska
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  272,2
  Cały kraj
  253,9
 • 308,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 328,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 286,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  308,2
  Dolnośląskie
  556,8
  Kraj
  426,2
 • 72,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 73,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  72,0
  Dolnośląskie
  96,5
  Cały kraj
  62,9
 • 19,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  19,5
  Województwo
  33,7
  Cała Polska
  33,8
 • 2,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat wrocławski
  2,2
  Dolnośląskie
  8,3
  Cały kraj
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. wrocławski
  0,3%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wrocławskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 303 Osoby w zamachach samobójczych
 • 117 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 186 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 268 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 35 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 103 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 22 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 81 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 88 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 167 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. wrocławski
  167,0
  Dolnośląskie
  35,0
  Polska
  38,0
 • 57 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  57,0
  woj. dolnośląskie
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 8 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 8
 • 24 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 24
 • 32 zażycie innych leków
 • 32
 • 14 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 14
 • 39 samookaleczenie powierzchniowe
 • 39
 • 44 rzucenie się z wysokości
 • 44
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 82 powieszenie się
 • 82
 • 11 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 11
 • 5 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 5
 • 5 uduszenie się
 • 5
 • 36 inny
 • 36
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 2 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 2
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 12 rzucenie się z wysokości
 • 12
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 59 powieszenie się
 • 59
 • 7 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 7
 • 4 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 4
 • 4 uduszenie się
 • 4
 • 4 inny
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 84 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 84
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 19 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 19
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 34 zawód miłosny
 • 34
 • 9 problemy w szkole lub pracy
 • 9
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 7 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 7
 • 5 śmierć bliskiej osoby
 • 5
 • 2 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 2
 • 4 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 4
 • 8 inna nie wymieniona
 • 8
 • 134 nieustalona
 • 134
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 27 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 27
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 3
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 59 nieustalona
 • 59
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 12 lat i mniej
 • 3
 • 36 13-18 lat
 • 36
 • 41 19-24 lat
 • 41
 • 47 25-29 lat
 • 47
 • 115 30-49 lat
 • 115
 • 41 50-60 lat
 • 41
 • 19 70 lat i więcej
 • 19
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 8 19-24 lat
 • 8
 • 14 25-29 lat
 • 14
 • 41 30-49 lat
 • 41
 • 23 50-60 lat
 • 23
 • 14 70 lat i więcej
 • 14
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy61
  • pod wpływem alkoholu70
  • pod wpływem środków odurzających6
  • pod wpływem leków30
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony145
 • 61 trzeźwy
 • 70 pod wpływem alkoholu
 • 6 pod wpływem środków odurzających
 • 30 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 145 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy6
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających2
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony90
 • 6 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 2 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 90 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 123 kawaler/panna
 • 123
 • 56 żonaty/zamężna
 • 56
 • 10 konkubinat
 • 10
 • 7 wdowiec/wdowa
 • 7
 • 11 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 11
 • 96 nieustalony
 • 96
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 27 kawaler/panna
 • 27
 • 28 żonaty/zamężna
 • 28
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 6 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 6
 • 36 nieustalony
 • 36
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne5
  • podstawowe i gimnazjalne14
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie17
  • wyższe6
  • nieustalony256
 • 5 podstawowe niepełne
 • 14 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 17 średnie
 • 6 wyższe
 • 256 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie6
  • wyższe2
  • nieustalony91
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 6 średnie
 • 2 wyższe
 • 91 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 30 praca
 • 30
 • 33 na utrzymaniu innej osoby
 • 33
 • 11 emerytura
 • 11
 • 10 bez stałego źródła utrzymania
 • 10
 • 219 nieustalony
 • 219
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 11 praca
 • 11
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 8 emerytura
 • 8
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 79 nieustalony
 • 79
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 210 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 757 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 453 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 94 Zameldowania z zagranicy
 • 51 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 43 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 815 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 956 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 859 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 57 Wymeldowania za granicę
 • 26 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 432 Saldo migracji
 • 1 826 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 606 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 3 395 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 801 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 594 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 37 Saldo migracji zagranicznych
 • 25 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wrocławskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wrocławski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wrocławski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie wrocławskim oddano do użytku 3 466 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 18,96 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wrocławskim to 70 540 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 386 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  69,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 30,9% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wrocławskim to 4,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie wrocławskim to 108,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,91% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,21% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,68% mieszkań posiada łazienkę, 88,31% korzysta z centralnego ogrzewania, a 55,03% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie wrocławskim 1 541 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 6 257 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 6 028 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 1 030 transakcji (mediana cen - 6 080 zł/m2, średnia - 5 749 zł/m2), a na rynku wtórnym 511 transakcji rynkowych (mediana cen - 7 245 zł/m2, średnia - 6 758 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 257 zł
 • Powiat
  6 257 zł
  Województwo
  6 936 zł
  Polska
  6 617 zł
 • 6 257 zł Ogółem
 • 6 257 zł
 • 6 881 zł do 40 m2
 • 6 881 zł
 • 6 636 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 636 zł
 • 6 416 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 416 zł
 • 5 402 zł od 80,1 m2
 • 5 402 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 028 zł
 • powiat wrocławski
  6 028 zł
  woj. dolnośląskie
  6 928 zł
  Cała Polska
  7 224 zł
 • 6 028 zł Ogółem
 • 6 028 zł
 • 6 910 zł do 40 m2
 • 6 910 zł
 • 6 582 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 582 zł
 • 6 562 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 562 zł
 • 5 378 zł od 80,1 m2
 • 5 378 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 541
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2221
  • od 40,1 do 60 m2566
  • od 60,1 do 80 m2305
  • od 80,1 m2449
 • 221 do 40 m2
 • 566 od 40,1 do 60 m2
 • 305 od 60,1 do 80 m2
 • 449 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wrocławskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 080 zł
 • Tutaj
  6 080 zł
  Województwo
  7 706 zł
  Cała Polska
  6 947 zł
 • 6 080 zł Ogółem
 • 6 080 zł
 • 6 880 zł do 40 m2
 • 6 880 zł
 • 6 446 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 446 zł
 • 6 149 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 149 zł
 • 5 352 zł od 80,1 m2
 • 5 352 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 749 zł
 • powiat wrocławski
  5 749 zł
  woj. dolnośląskie
  7 857 zł
  Cała Polska
  7 466 zł
 • 5 749 zł Ogółem
 • 5 749 zł
 • 6 861 zł do 40 m2
 • 6 861 zł
 • 6 373 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 373 zł
 • 6 118 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 118 zł
 • 5 306 zł od 80,1 m2
 • 5 306 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 030
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2118
  • od 40,1 do 60 m2346
  • od 60,1 do 80 m2179
  • od 80,1 m2387
 • 118 do 40 m2
 • 346 od 40,1 do 60 m2
 • 179 od 60,1 do 80 m2
 • 387 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 7 245 zł
 • pow. wrocławski
  7 245 zł
  Województwo
  5 637 zł
  Kraj
  6 140 zł
 • 7 245 zł Ogółem
 • 7 245 zł
 • 6 881 zł do 40 m2
 • 6 881 zł
 • 7 676 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 676 zł
 • 7 611 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 611 zł
 • 6 422 zł od 80,1 m2
 • 6 422 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 758 zł
 • pow. wrocławski
  6 758 zł
  woj. dolnośląskie
  6 129 zł
  Cały kraj
  6 984 zł
 • 6 758 zł Ogółem
 • 6 758 zł
 • 6 969 zł do 40 m2
 • 6 969 zł
 • 6 910 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 910 zł
 • 7 187 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 187 zł
 • 5 855 zł od 80,1 m2
 • 5 855 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 511
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2103
  • od 40,1 do 60 m2220
  • od 60,1 do 80 m2126
  • od 80,1 m262
 • 103 do 40 m2
 • 220 od 40,1 do 60 m2
 • 126 od 60,1 do 80 m2
 • 62 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 70 540 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 385,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  385,90
  Dolnośląskie
  448,20
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 103,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  103,50 m2
  Województwo
  70,80 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 40,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  40,00 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,54 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,54
  Województwo
  3,67
  Kraj
  3,83
 • 2,59 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat wrocławski
  2,59
  Województwo
  2,23
  Cały kraj
  2,42
 • 0,57 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,57
  Dolnośląskie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 466 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 18,96 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat wrocławski
  18,96
  Województwo
  7,66
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 14 717 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. wrocławski
  4,25
  Dolnośląskie
  3,62
  Cała Polska
  3,89
 • 80,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  80,52
  Województwo
  27,76
  Cała Polska
  24,56
 • 376 808 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 108,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat wrocławski
  108,7 m2
  Dolnośląskie
  86,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 2,06 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. wrocławski
  2,06 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. wrocławski
  96,91%
  woj. dolnośląskie
  98,22%
  Cały kraj
  97,75%
 • 96,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. wrocławski
  96,21%
  woj. dolnośląskie
  95,37%
  Cały kraj
  95,18%
 • 95,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. wrocławski
  95,68%
  Województwo
  93,95%
  Kraj
  93,75%
 • 88,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  88,31%
  woj. dolnośląskie
  85,03%
  Polska
  85,83%
 • 55,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  55,03%
  woj. dolnośląskie
  64,57%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat wrocławski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wrocławskim na 1000 mieszkańców pracuje 335osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 43,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wrocławskim wynosiło w 2023 roku 1,4% (1,4% wśród kobiet i 1,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wrocławskim wynosiło 7 161,33 PLN, co odpowiada 106.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wrocławskiego 12 128 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 068 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 060.

  4,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wrocławskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,3% w przemyśle i budownictwie, a 34,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 335 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  335,0
  woj. dolnośląskie
  279,0
  Cały kraj
  259,0
 • 1,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 2,1% Kobiety
 • 1,5% Mężczyźni
 • pow. wrocławski
  1,4%
  woj. dolnośląskie
  4,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wrocławskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wrocławskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wrocławskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 489 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. wrocławski
  7 161 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wrocławskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 12 128 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 068 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 060 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,75 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 5,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 40,3% Przemysł i budownictwo
 • 31,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 34,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 33,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 35,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,3% Pozostałe
 • 29,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wrocławskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59 993 Pracujący ogółem
 • 25 797 Kobiety
 • 34 196 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wrocławskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 23,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 20,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wrocławski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  65,7
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 26,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. wrocławski
  26,9
  Województwo
  40,7
  Cała Polska
  38,2
 • 69,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  69,3
  Województwo
  137,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 64,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wrocławski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie wrocławskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 30 551 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 23 923 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 2 524 nowe podmioty, a 1 197 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (2 524) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (1 252) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 276) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (648) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wrocławskim najwięcej (3 344) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (29 882) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (241) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,4% (6 239) podmiotów, a 78,8% (24 071) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wrocławskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (17.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 30 551 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 241 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6 239 Przemysł i budownictwo
 • 24 071 Pozostała działalność
 • 2 524 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wrocławskim w 2023 roku
 • 1 197 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wrocławskim w 2023 roku
 • 23 923 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 882 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 29 882
 • 557 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 557
 • 97 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 97
 • 12 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 12
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 3
 • 30 536 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 30 536
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 28 Spółdzielnie ogółem
 • 28
 • 3 907 Spółki handlowe ogółem
 • 3 907
 • 505  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 505
 • 43  Spółki handlowe - akcyjne
 • 43
 • 8    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 3 344  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3 344
 • 480    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 480
 • 859 Spółki cywilne ogółem
 • 859
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 23 923 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 4 068 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 4 068
 • 4 052 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 4 052
 • 3 320 Budownictwo
 • 3 320
 • 2 589 Informacja i komunikacja
 • 2 589
 • 2 010 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 2 010
 • 1 405 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 405
 • 1 262 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 262
 • 1 082 Pozostała działalność
 • 1 082
 • 1 040 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1 040
 • 923 Edukacja
 • 923
 • 616 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 616
 • 541 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 541
 • 516 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 516
 • 262 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 262
 • 160 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 160
 • 58 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 58
 • 11 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 11
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wrocławski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie wrocławskim stwierdzono 3 164 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,47 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wrocławskim wynosi 52,00% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wrocławskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 10,66 (wykrywalność 28%) oraz o charakterze kryminalnym - 10,96 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,89 (50%), drogowe - 1,84 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wrocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 164 Przestępstwa ogółem
 • 3 164
 • 1 984 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 984
 • 704 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 704
 • 333 Przestępstwa drogowe
 • 333
 • 32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 32
 • 1 930 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 930
 • 17,47 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,47
  Dolnośląskie
  29,03
  Polska
  22,81
 • 10,96 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat wrocławski
  10,96
  woj. dolnośląskie
  19,57
  Cały kraj
  12,98
 • 3,89 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. wrocławski
  3,89
  woj. dolnośląskie
  5,59
  Kraj
  6,99
 • 1,84 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,84
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Polska
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,18
  Województwo
  0,40
  Kraj
  0,35
 • 10,66 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,66
  Dolnośląskie
  16,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wrocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  52%
  Województwo
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. wrocławski
  42%
  Dolnośląskie
  57%
  Kraj
  63%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  50%
  woj. dolnośląskie
  62%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Cała Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  91%
  Dolnośląskie
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 29% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat wrocławski
  29%
  Dolnośląskie
  43%
  Cały kraj
  51%

Powiat wrocławski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wrocławskiego wyniosła w 2022 roku 227,8 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu wrocławskiego - 27.2% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (25.5%) oraz na Dział 758 - Różne rozliczenia (12.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 70,6 mln złotych, czyli 31,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wrocławskiego wyniosła w 2022 roku 256,8 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 34% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (27.9%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.1%). W budżecie powiatu wrocławskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 490 złotych na mieszkańca (34,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 31,2 złotych na mieszkańca (2,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wrocławskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wrocławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wrocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wrocławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  103,5 mln

  780(100%)

  99,3 mln

  731(100%)

  103,9 mln

  746(100%)

  153,4 mln

  1,1 tys(100%)

  139,3 mln

  937(100%)

  148,7 mln

  865(100%)

  183,6 mln

  1,0 tys(100%)

  227,8 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  28,9 mln

  216(28%)

  27,3 mln

  199(27.5%)

  22,0 mln

  155(21.1%)

  55,9 mln

  383(36.4%)

  34,8 mln

  230(25%)

  38,3 mln

  245(25.7%)

  43,8 mln

  272(23.8%)

  62,0 mln

  339(27.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  14,0 mln

  105(13.6%)

  16,3 mln

  119(16.4%)

  18,8 mln

  133(18.1%)

  26,2 mln

  179(17.1%)

  29,3 mln

  193(21%)

  29,4 mln

  188(19.8%)

  47,7 mln

  297(26%)

  58,1 mln

  318(25.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,8 mln

  43,3(5.6%)

  3,6 mln

  26,1(3.6%)

  7,6 mln

  54,0(7.3%)

  10,6 mln

  72,8(6.9%)

  14,1 mln

  92,9(10.1%)

  16,8 mln

  108(11.3%)

  19,5 mln

  121(10.6%)

  27,5 mln

  150(12.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,0 mln

  105(13.6%)

  13,6 mln

  99,3(13.7%)

  15,3 mln

  109(14.8%)

  16,5 mln

  113(10.7%)

  16,0 mln

  106(11.5%)

  17,5 mln

  112(11.8%)

  20,9 mln

  130(11.4%)

  21,5 mln

  118(9.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  9,3 mln

  69,0(9%)

  10,1 mln

  73,2(10.1%)

  11,8 mln

  83,6(11.4%)

  12,9 mln

  88,6(8.4%)

  9,8 mln

  64,9(7.1%)

  10,1 mln

  64,6(6.8%)

  10,5 mln

  65,3(5.7%)

  11,6 mln

  63,7(5.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,3 mln

  46,7(6.1%)

  6,2 mln

  45,0(6.2%)

  6,5 mln

  45,9(6.2%)

  7,7 mln

  52,7(5%)

  7,5 mln

  49,2(5.3%)

  8,6 mln

  54,8(5.8%)

  9,5 mln

  58,9(5.2%)

  11,4 mln

  62,6(5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  9,4 mln

  69,7(9%)

  8,2 mln

  59,7(8.3%)

  7,0 mln

  49,6(6.7%)

  5,5 mln

  37,4(3.6%)

  5,2 mln

  34,1(3.7%)

  7,2 mln

  46,3(4.9%)

  10,4 mln

  64,9(5.7%)

  8,0 mln

  43,7(3.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  13,2(1.7%)

  2,0 mln

  14,6(2%)

  2,4 mln

  16,6(2.3%)

  2,7 mln

  18,6(1.8%)

  3,3 mln

  21,9(2.4%)

  3,7 mln

  23,5(2.5%)

  4,0 mln

  25,0(2.2%)

  5,0 mln

  27,3(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,3 mln

  54,3(7%)

  8,0 mln

  58,6(8.1%)

  1,6 mln

  11,1(1.5%)

  4,1 mln

  27,9(2.7%)

  3,6 mln

  24,0(2.6%)

  4,0 mln

  25,5(2.7%)

  4,0 mln

  24,6(2.2%)

  4,4 mln

  23,9(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  131,1 tys

  1,0(0.1%)

  96,0 tys

  0,7(0.1%)

  161,9 tys

  1,1(0.2%)

  149,5 tys

  1,0(0.1%)

  202,3 tys

  1,3(0.1%)

  301,8 tys

  1,9(0.2%)

  499,2 tys

  3,1(0.3%)

  4,2 mln

  22,7(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  865,9 tys

  6,5(0.8%)

  734,8 tys

  5,3(0.7%)

  821,7 tys

  5,8(0.8%)

  923,7 tys

  6,3(0.6%)

  1,1 mln

  7,5(0.8%)

  1,5 mln

  9,3(1%)

  2,1 mln

  13,2(1.2%)

  2,1 mln

  11,4(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  10,4(1.3%)

  1,4 mln

  10,5(1.5%)

  1,6 mln

  11,0(1.5%)

  1,4 mln

  9,7(0.9%)

  1,3 mln

  8,3(0.9%)

  754,0 tys

  4,8(0.5%)

  411,9 tys

  2,6(0.2%)

  1,5 mln

  8,1(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,6 mln

  26,5(3.4%)

  749,9 tys

  5,5(0.8%)

  530,3 tys

  3,8(0.5%)

  616,3 tys

  4,2(0.4%)

  941,6 tys

  6,2(0.7%)

  699,5 tys

  4,5(0.5%)

  836,5 tys

  5,2(0.5%)

  1,2 mln

  6,4(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  267,9 tys

  2,0(0.3%)

  162,0 tys

  1,2(0.2%)

  127,6 tys

  0,9(0.1%)

  124,4 tys

  0,9(0.1%)

  241,0 tys

  1,6(0.2%)

  433,3 tys

  2,8(0.3%)

  745,9 tys

  4,6(0.4%)

  794,9 tys

  4,3(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  277,9 tys

  2,1(0.3%)

  326,4 tys

  2,4(0.3%)

  338,5 tys

  2,4(0.3%)

  413,9 tys

  2,8(0.3%)

  481,8 tys

  3,2(0.3%)

  494,9 tys

  3,2(0.3%)

  494,9 tys

  3,1(0.3%)

  540,5 tys

  3,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  307,4 tys

  2,2(0.3%)

  311,4 tys

  2,2(0.3%)

  311,8 tys

  2,1(0.2%)

  376,1 tys

  2,5(0.3%)

  393,1 tys

  2,5(0.3%)

  392,9 tys

  2,4(0.2%)

  392,8 tys

  2,1(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  63,2 tys

  0,5(0.1%)

  67,6 tys

  0,5(0.1%)

  66,1 tys

  0,5(0.1%)

  71,4 tys

  0,5(0%)

  77,4 tys

  0,5(0.1%)

  46,8 tys

  0,3(0%)

  122,5 tys

  0,8(0.1%)

  349,5 tys

  1,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  116,5 tys

  0,9(0.1%)

  66,6 tys

  0,5(0.1%)

  65,0 tys

  0,5(0.1%)

  85,1 tys

  0,6(0.1%)

  60,3 tys

  0,4(0%)

  58,1 tys

  0,4(0%)

  59,3 tys

  0,4(0%)

  64,6 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  17,1 tys

  0,1(0%)

  22,0 tys

  0,2(0%)

  21,8 tys

  0,2(0%)

  21,8 tys

  0,1(0%)

  35,3 tys

  0,2(0%)

  16,8 tys

  0,1(0%)

  51,5 tys

  0,3(0%)

  48,6 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,6 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wrocławskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wrocławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wrocławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wrocławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  100,7 mln

  759(100%)

  105,9 mln

  779(100%)

  116,6 mln

  837(100%)

  137,7 mln

  958(100%)

  158,4 mln

  1,1 tys(100%)

  211,9 mln

  1,2 tys(100%)

  187,1 mln

  1,1 tys(100%)

  256,8 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  45,5 mln

  339(45.2%)

  52,4 mln

  381(49.5%)

  60,6 mln

  429(52%)

  70,8 mln

  485(51.4%)

  81,1 mln

  536(51.2%)

  82,4 mln

  527(38.9%)

  100,1 mln

  622(53.5%)

  100,7 mln

  551(39.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,6 mln

  41,5(5.5%)

  2,0 mln

  14,9(1.9%)

  1,8 mln

  13,0(1.6%)

  3,8 mln

  26,0(2.8%)

  3,2 mln

  21,2(2%)

  53,7 mln

  343(25.3%)

  4,5 mln

  28,0(2.4%)

  71,6 mln

  392(27.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  27,3 mln

  203(27.1%)

  27,4 mln

  199(25.9%)

  31,1 mln

  220(26.7%)

  32,6 mln

  223(23.7%)

  34,3 mln

  226(21.6%)

  47,7 mln

  305(22.5%)

  53,1 mln

  330(28.4%)

  46,5 mln

  254(18.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  397,9 tys

  3,0(0.4%)

  569,0 tys

  4,1(0.5%)

  1,1 mln

  8,0(1%)

  1,7 mln

  11,6(1.2%)

  7,9 mln

  52,5(5%)

  1,9 mln

  12,2(0.9%)

  359,2 tys

  2,2(0.2%)

  8,2 mln

  44,7(3.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  9,4 mln

  69,7(9.3%)

  8,2 mln

  59,7(7.8%)

  7,0 mln

  49,6(6%)

  5,5 mln

  37,4(4%)

  5,2 mln

  34,1(3.3%)

  6,3 mln

  40,6(3%)

  10,4 mln

  64,6(5.6%)

  7,9 mln

  43,0(3.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,4 mln

  40,5(5.4%)

  6,2 mln

  45,0(5.8%)

  2,8 mln

  19,8(2.4%)

  7,8 mln

  53,4(5.7%)

  11,6 mln

  76,9(7.3%)

  4,0 mln

  25,6(1.9%)

  4,0 mln

  24,7(2.1%)

  6,9 mln

  37,9(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,9 mln

  28,8(3.8%)

  3,9 mln

  28,3(3.7%)

  3,9 mln

  27,4(3.3%)

  4,7 mln

  32,1(3.4%)

  4,4 mln

  29,4(2.8%)

  4,7 mln

  30,1(2.2%)

  5,4 mln

  33,7(2.9%)

  5,1 mln

  28,1(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  515,2 tys

  3,8(0.5%)

  902,1 tys

  6,6(0.9%)

  1,6 mln

  11,5(1.4%)

  3,2 mln

  21,9(2.3%)

  2,1 mln

  13,6(1.3%)

  1,2 mln

  7,6(0.6%)

  2,1 mln

  12,9(1.1%)

  2,2 mln

  12,3(0.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,6 mln

  12,2(1.6%)

  2,8 mln

  20,5(2.7%)

  107,3 tys

  0,8(0.1%)

  1,0 mln

  7,0(0.7%)

  1,0 mln

  6,6(0.6%)

  1,2 mln

  7,4(0.5%)

  784,4 tys

  4,9(0.4%)

  901,1 tys

  4,9(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  30,1 tys

  0,2(0%)

  60,9 tys

  0,4(0.1%)

  115,8 tys

  0,8(0.1%)

  224,6 tys

  1,5(0.2%)

  248,5 tys

  1,6(0.2%)

  317,6 tys

  2,0(0.1%)

  610,2 tys

  3,8(0.3%)

  635,6 tys

  3,5(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  195,2 tys

  1,5(0.2%)

  257,2 tys

  1,9(0.2%)

  237,8 tys

  1,7(0.2%)

  301,8 tys

  2,1(0.2%)

  313,0 tys

  2,1(0.2%)

  346,4 tys

  2,2(0.2%)

  471,2 tys

  2,9(0.3%)

  501,2 tys

  2,7(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  307,4 tys

  2,2(0.3%)

  311,4 tys

  2,2(0.3%)

  311,8 tys

  2,1(0.2%)

  376,1 tys

  2,5(0.2%)

  393,1 tys

  2,5(0.2%)

  392,9 tys

  2,4(0.2%)

  392,8 tys

  2,1(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  470,2 tys

  3,5(0.5%)

  499,9 tys

  3,6(0.5%)

  515,8 tys

  3,6(0.4%)

  511,0 tys

  3,5(0.4%)

  248,1 tys

  1,6(0.2%)

  269,2 tys

  1,7(0.1%)

  220,0 tys

  1,4(0.1%)

  335,2 tys

  1,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  316,3 tys

  2,4(0.3%)

  216,1 tys

  1,6(0.2%)

  1,8 mln

  12,7(1.5%)

  1,3 mln

  9,1(1%)

  1,2 mln

  7,8(0.7%)

  229,2 tys

  1,5(0.1%)

  146,0 tys

  0,9(0.1%)

  287,1 tys

  1,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  77,9 tys

  0,6(0.1%)

  96,4 tys

  0,7(0.1%)

  88,5 tys

  0,6(0.1%)

  133,9 tys

  0,9(0.1%)

  131,8 tys

  0,9(0.1%)

  174,9 tys

  1,1(0.1%)

  174,9 tys

  1,1(0.1%)

  190,5 tys

  1,0(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  13,0 tys

  0,1(0%)

  14,2 tys

  0,1(0%)

  14,2 tys

  0,1(0%)

  14,2 tys

  0,1(0%)

  15,4 tys

  0,1(0%)

  16,1 tys

  0,1(0%)

  14,9 tys

  0,1(0%)

  97,2 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  48,4 tys

  0,4(0%)

  43,5 tys

  0,3(0%)

  41,9 tys

  0,3(0%)

  50,2 tys

  0,3(0%)

  30,6 tys

  0,2(0%)

  32,3 tys

  0,2(0%)

  33,4 tys

  0,2(0%)

  35,1 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  6,8

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  102

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  772

  0,0(0%)

  964

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  497

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,6 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wrocławski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 41 231 mieszkańców powiatu wrocławskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 20 194 kobiet oraz 21 039 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 36,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 15,2% mieszkańców powiatu wrocławskiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 9,4% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wrocławskiego mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wrocławskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (41,1%) oraz średnie zawodowe (14,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (32,0%) oraz średnie zawodowe (19,3%).

  W roku 2022 w powiecie wrocławskim mieściło się 78 przedszkoli, w których do 365 oddziałów uczęszczało 8 096 dzieci (3 925 dziewczynek oraz 4 171 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wrocławskim mieściło się 16 przedszkoli, w których do 68 oddziałów uczęszczało 1 682 dzieci (806 dziewczynek oraz 876 chłopców). Dostępnych było 1 650 miejsc.

  21,7% mieszkańców powiatu wrocławskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,7% wśród dziewczynek i 21,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 848 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,83 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 52 szkoły podstawowe, w których w 953 oddziałach uczyło się 18 880 uczniów (9 242 kobiety oraz 9 638 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wrocławskim placówkę miało 50 szkół podstawowych, w których w 390 oddziałach uczyło się 6 887 uczniów (3 277 kobiet oraz 3 610 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,4% ludności (31,4% wśród dziewczynek i 31,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,08.

  W powiecie wrocławskim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 14 oddziałach uczyło się 331 uczniów (197 kobiet oraz 134 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 50 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wrocławskim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 14 oddziałach uczyło się 266 uczniów (159 kobiet oraz 107 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 40 absolwentów.

  W powiecie wrocławskim znajdują się 2 Technika, w których w 23 oddziałach uczyło się 479 uczniów (272 kobiety oraz 207 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 55 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wrocławskim placówkę miała 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 243 uczniów (148 kobiet oraz 95 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 31 absolwentów.

  W powiecie wrocławskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 4 oddziałach uczyło się 24 uczniów (20 kobiet oraz 4 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,1% mieszkańców (11,3% wśród dziewczyn i 10,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,6 uczniów. 6,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 20,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,0% mieszkańców powiatu wrocławskiego w wieku potencjalnej nauki (20,9% kobiet i 21,2% mężczyzn).

 • 36,8% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  36,8%
  Dolnośląskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 41,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 32,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,0%
  Dolnośląskie
  36,0%
  Cały kraj
  35,2%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • pow. wrocławski
  3,4%
  woj. dolnośląskie
  3,7%
  Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. wrocławski
  11,6%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Kraj
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,0%
  woj. dolnośląskie
  20,3%
  Cały kraj
  20,0%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 15,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat wrocławski
  15,2%
  woj. dolnośląskie
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 11,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  2,9%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  9,4%
  Województwo
  11,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 10,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. wrocławski
  3,7%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 848 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat wrocławski
  848,0
  Dolnośląskie
  946,0
  Polska
  927,0
 • 0,83 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,83
  woj. dolnośląskie
  0,85
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 78Przedszkola
 • 29 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 365 Oddziały
 • 65 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 5 940 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat wrocławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8 096 Dzieci
 • 3 925 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 4 171 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 91 2 lata i mniej
 • 91
 • 1 875 3 lata
 • 1 875
 • 2 118 4 lata
 • 2 118
 • 2 284 5 lata
 • 2 284
 • 1 705 6 lat
 • 1 705
 • 23 7 lat i więcej
 • 23
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 45 2 lata i mniej
 • 45
 • 872 3 lata
 • 872
 • 1 002 4 lata
 • 1 002
 • 1 138 5 lata
 • 1 138
 • 862 6 lat
 • 862
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 46 2 lata i mniej
 • 46
 • 1 003 3 lata
 • 1 003
 • 1 116 4 lata
 • 1 116
 • 1 146 5 lata
 • 1 146
 • 843 6 lat
 • 843
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • 1 392 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 497,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 493,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 89,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 88,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16Punkty przedszkolne
 • 16 Oddziały
 • 488 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat wrocławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 290 Dzieci
 • 141 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 149 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,6%
  51,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 94 3 lata
 • 94
 • 109 4 lata
 • 109
 • 59 5 lata
 • 59
 • 9 6 lat
 • 9
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 44 3 lata
 • 44
 • 56 4 lata
 • 56
 • 28 5 lata
 • 28
 • 3 6 lat
 • 3
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 50 3 lata
 • 50
 • 53 4 lata
 • 53
 • 31 5 lata
 • 31
 • 6 6 lat
 • 6
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 20,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 19,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wrocławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 901 Oddziały
 • 18 707 Uczniowie
 • 9 162 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 545 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 2 745 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 381 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 364 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 384 Absolwenci
 • 1 206 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 178 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 52 Oddziały
 • 173 Uczniowie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie)
 • 93 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,2%
  53,8%
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat wrocławski
  19,8
  Dolnośląskie
  18,1
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,8
 • 19,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,8
 • 20,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,8
 • 3,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,3
 •  
 • 1 269,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 1 087,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 182,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 47,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 41,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 89,08 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. wrocławski
  89,08
  Województwo
  98,48
  Kraj
  95,96
 • 88,17 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,17
  Województwo
  96,90
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wrocławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wrocławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wrocławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 331 Uczniowie
 • 197 Kobiety
  (uczniowie)
 • 134 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,5%
  40,5%
 • 103 Uczniowie w 1 klasie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat wrocławski
  23,6
  woj. dolnośląskie
  26,4
  Polska
  26,5
 •  
 • 25,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat wrocławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 479 Uczniowie
 • 272 Kobiety
  (uczniowie)
 • 207 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,8%
  43,2%
 • 181 Uczniowie w 1 klasie
 • 100 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 81 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Absolwenci
 • 46 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. wrocławski
  20,8
  Województwo
  24,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 42,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 27,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wrocławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 83,3%
  16,7%
 • 14 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 6,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. wrocławski
  6,0
  woj. dolnośląskie
  20,9
  Polska
  21,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 10,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wrocławski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wrocławski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wrocławski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wrocławski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wrocławskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie wrocławskim znajdowało się 10 hoteli (1 ★★★★, 7 ★★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 1 motel (kategorii w trakcie kategoryzacji) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 9 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5
  • schroniska: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • kempingi: 1
  • pokoje gościnne: 2
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 8 (liczba sal: 19, liczba miejsc: 812)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 8
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 19


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie wrocławskim: 16 (publiczne: 16, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie wrocławskim 9 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 437 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 816 (uczestnicy: 44 903)
  • seanse filmowe: 18 (uczestnicy: 1 076)
  • wystawy: 20 (uczestnicy: 1 239)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 1 250)
  • koncerty: 88 (uczestnicy: 18 241)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 162 (uczestnicy: 6 464)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 43 (uczestnicy: 3 360)
  • konkursy: 20 (uczestnicy: 495)
  • pokazy teatralne: 46 (uczestnicy: 3 331)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 210)
  • warsztaty: 396 (uczestnicy: 5 965)
  • inne: 17 (uczestnicy: 3 272)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 281 (członkowie: 4 169)
  • plastyczne/techniczne: 64 (członkowie: 977)
  • taneczne: 52 (członkowie: 927)
  • muzyczne: 47 (członkowie: 463)
  • informatyczne: 4 (członkowie: 45)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 7)
  • teatralne: 12 (członkowie: 131)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 36 (członkowie: 782)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 8 (członkowie: 186)
  • inne: 57 (członkowie: 651)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 27)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 15)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 12
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 8
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 57 (członkowie: 1 003)
  • teatralne: 8 (członkowie: 297)
  • muzyczne - instrumentalne: 16 (członkowie: 149)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 95)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 140)
  • taneczne: 15 (członkowie: 308)
  • inne: 1 (członkowie: 14)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wrocławskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 372 miejscami na widowni. Odbyło się 209 seansów, na które przyszło 4 125 widzów, w tym 74 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 526 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wrocławskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 6 446 zwiedzających, co daje 356 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wrocławskim działało 38 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 424 147 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 51 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 39 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 478 831 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 178
  • dostępne dla czytelników: 90
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 88
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 29
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 31
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 32
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 23


 • Kluby sportowe w powiecie wrocławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wrocławskim działało 90 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 509 członków. Zarejestrowano 4 619 ćwiczących (mężczyźni: 3 900, kobiety: 719, chłopcy do lat 18: 2 393, dziewczęta do lat 18: 555). Aktywnych było 109 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (140), instruktora sportowego (87) oraz inne osoby (30).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wrocławskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wrocławski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wrocławski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 224 wypadków drogowych w powiecie wrocławskim odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 279 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 122,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 6,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 183,7 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie wrocławskim zarejestrowanych było 151 916 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 115 513 samochodów osobowych (632,0 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 17 410 samochodów ciężarowych (111,9 - więcej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 861 autobusów (4,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 3 049 ciągników siodłowych (16,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 7 662 motocykli (41,9 - więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 15,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 11,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 20,6 lat.


  W 2022 roku w powiecie wrocławskim znajdowało się 79 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 16 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 13 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wrocławskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 224 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 11 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 279 Ranni
  (rok 2022)
 • 73 Lekko ranni
 • 206 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wrocławskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 122,55 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. wrocławski
  122,6
  Województwo
  64,7
  Cała Polska
  56,5
 • 6,02 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat wrocławski
  6,0
  Dolnośląskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 152,64 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  152,6
  Województwo
  76,2
  Cały kraj
  65,5
 • 7,24 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat wrocławski
  7,2
  Dolnośląskie
  5,3
  Cała Polska
  5,4
 • 183,65 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  183,7
  Województwo
  84,9
  Polska
  71,0
 • 4,91 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  4,9
  Województwo
  7,4
  Cały kraj
  8,9
 • 124,55 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  124,6
  Województwo
  117,8
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 151 916 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wrocławskim w 2022 roku
 • 115 513 Samochody osobowe
 • 17 410 Samochody ciężarowe
 • 304 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 861 Autobusy
 • 1 275 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 3 049 Ciągniki samochodowe
 • 3 049   Ciągniki siodłowe
 • 6 146 Ciągniki rolnicze
 • 7 662 Motocykle
 • 2 358   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 945 Motorowery
 • 115 513Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wrocławskim
 • Samochody osobowe w powiecie wrocławskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 632,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  632,0
  woj. dolnośląskie
  718,3
  Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg21 287
  • 1400-1649 kg24 950
  • 1650-1899 kg28 977
  • 1900 kg i więcej40 299
 • 21 287 do 1399 kg
 • 24 950 1400-1649 kg
 • 28 977 1650-1899 kg
 • 40 299 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 38 656 do 1399 cm3
 • 38 656
 • 65 048 1400-1999 cm3
 • 65 048
 • 11 809 2000 i więcej cm3
 • 11 809
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wrocławskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna60 315
  • olej napędowy39 408
  • gaz (LPG)11 385
  • pozostałe4 405
 • 60 315 benzyna
 • 39 408 olej napędowy
 • 11 385 gaz (LPG)
 • 4 405 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 3 348 do 1 roku
 • 3 348
 • 2 035 2 lata
 • 2 035
 • 2 569 3 lata
 • 2 569
 • 6 222 4-5 lat
 • 6 222
 • 6 085 6-7 lat
 • 6 085
 • 5 702 8-9 lat
 • 5 702
 • 6 442 10-11 lat
 • 6 442
 • 16 857 12-15 lat
 • 16 857
 • 21 159 16-20 lat
 • 21 159
 • 15 336 21-25 lat
 • 15 336
 • 10 042 26-30 lat
 • 10 042
 • 19 716 31 lat i więcej
 • 19 716
 • 18,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wrocławskim
 • Tutaj
  18,4 lat
  woj. dolnośląskie
  19,9 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 17 410Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wrocławskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wrocławskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 111,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  111,9
  Dolnośląskie
  104,2
  Cały kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 8 056 do 999 kg
 • 8 056
 • 5 691 1000-1499 kg
 • 5 691
 • 1 070 1500-2999 kg
 • 1 070
 • 104 3000-3499 kg
 • 104
 • 286 3500-4999 kg
 • 286
 • 621 5000-6999 kg
 • 621
 • 581 7000-9999 kg
 • 581
 • 598 10000-14999 kg
 • 598
 • 403 15000 kg i więcej
 • 403
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 464
  • olej napędowy13 645
  • gaz (LPG)472
  • pozostałe829
 • 2 464 benzyna
 • 13 645 olej napędowy
 • 472 gaz (LPG)
 • 829 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 594 do 1 roku
 • 594
 • 210 2 lata
 • 210
 • 283 3 lata
 • 283
 • 727 4-5 lat
 • 727
 • 872 6-7 lat
 • 872
 • 858 8-9 lat
 • 858
 • 971 10-11 lat
 • 971
 • 2 721 12-15 lat
 • 2 721
 • 2 707 16-20 lat
 • 2 707
 • 2 244 21-25 lat
 • 2 244
 • 1 302 26-30 lat
 • 1 302
 • 3 921 31 lat i więcej
 • 3 921
 • 19,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wrocławskim
 • Powiat
  19,5 lat
  Dolnośląskie
  20,0 lat
  Cały kraj
  20,0 lat
 • 861Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wrocławskim
 • Autobusy w powiecie wrocławskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,7 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. wrocławski
  4,7
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Cały kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy844
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe14
 • 3 benzyna
 • 844 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 14 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 35 do 1 roku
 • 35
 • 42 2 lata
 • 42
 • 51 3 lata
 • 51
 • 36 4-5 lat
 • 36
 • 48 6-7 lat
 • 48
 • 104 8-9 lat
 • 104
 • 35 10-11 lat
 • 35
 • 124 12-15 lat
 • 124
 • 152 16-20 lat
 • 152
 • 100 21-25 lat
 • 100
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 98 31 lat i więcej
 • 98
 • 15,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wrocławskim
 • Tutaj
  15,3 lat
  Województwo
  22,5 lat
  Polska
  22,4 lat
 • 3 049Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wrocławskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wrocławskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 16,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,7
  woj. dolnośląskie
  9,1
  Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy2 934
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe114
 • 1 benzyna
 • 2 934 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 114 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 308 do 1 roku
 • 308
 • 95 2 lata
 • 95
 • 157 3 lata
 • 157
 • 387 4-5 lat
 • 387
 • 386 6-7 lat
 • 386
 • 273 8-9 lat
 • 273
 • 255 10-11 lat
 • 255
 • 344 12-15 lat
 • 344
 • 288 16-20 lat
 • 288
 • 250 21-25 lat
 • 250
 • 97 26-30 lat
 • 97
 • 209 31 lat i więcej
 • 209
 • 11,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wrocławskim
 • Tutaj
  11,8 lat
  Województwo
  14,6 lat
  Kraj
  12,7 lat
 • 7 662Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wrocławskim
 • Motocykle w powiecie wrocławskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 41,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  41,9
  Województwo
  39,2
  Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 291 do 1 roku
 • 291
 • 230 2 lata
 • 230
 • 187 3 lata
 • 187
 • 307 4-5 lat
 • 307
 • 441 6-7 lat
 • 441
 • 257 8-9 lat
 • 257
 • 313 10-11 lat
 • 313
 • 835 12-15 lat
 • 835
 • 1 031 16-20 lat
 • 1 031
 • 987 21-25 lat
 • 987
 • 480 26-30 lat
 • 480
 • 2 303 31 lat i więcej
 • 2 303
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wrocławskim
 • Powiat
  20,6 lat
  Województwo
  23,1 lat
  Kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 79 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 30 km  Będących pod zarządem gminy
 • 24 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 25 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wrocławskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 705,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  705,8 km
  Dolnośląskie
  616,8 km
  Kraj
  633,6 km
 • 4,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,3 km
  woj. dolnośląskie
  4,3 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 13 Liczba licencji na taksówki
 • 16 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami