Miłakowo w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Miłakowo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Miłakowo to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu ostródzkiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Miłakowo.
 • 2 412 Liczba mieszkańców
 • 8,8 km² Powierzchnia
 • 275,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 88 m n.p.m Wysokość
 • przed 1315 Data założenia
 • ponownie 01.01.1998 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOS Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Dariusz Szulborski Burmistrz miasta
Miłakowo na mapie
Identyfikatory
 • 20.070654.0086 Współrzędne GPS
 • 2815064 TERYT (TERC)
 • 0481761 SIMC
Herb miasta Miłakowo
Miłakowo herb

Jak Miłakowo wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Miłakowo na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Miłakowo wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Miłakowo plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
15Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
34Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
91Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
104Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
108Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
110Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
122Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
123Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
129Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
159Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
200Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
229Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
236Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
273Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
308Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
309Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
312Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce

Miłakowo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
14-310Poczta Miłakowo, ul. Daszyńskiego 10

Miłakowo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Miłakowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Ostródzie (podlega pod: ZUS Oddział w Elblągu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Czarnieckiego 50
14-100 Ostróda
Urząd Miejski w Miłakowie
(89) 757-83-00
(89) 757-83-21
ul. Olsztyńska 16
14-310 Miłakowo

Miłakowo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Miłakowo jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 412, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 9,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Miłakowa zawarli w 2022 roku 15 małżeństw, co odpowiada 6,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców Miłakowa jest stanu wolnego, 51,3% żyje w małżeństwie, 8,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Miłakowo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -22. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,00 na 1000 mieszkańców Miłakowa. W 2022 roku urodziło się 16 dzieci, w tym 37,5% dziewczynek i 62,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 386 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 31,6% zgonów w Miłakowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,1% zgonów w Miłakowie były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Miłakowa przypada 15.55 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 12 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 30 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Miłakowa -18. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  60,5% mieszkańców Miłakowa jest w wieku produkcyjnym, 15,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Miłakowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 412 Liczba mieszkańców
 • 1 225 Kobiety
 • 1 187 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Miłakowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Miłakowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Miłakowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Miłakowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,9 lat
  Warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Miłakowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Miłakowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Miłakowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Miłakowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Miłakowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Miłakowo
  28,1%
  Województwo
  29,2%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,3% Żonaci/Zamężne
 • Miłakowo
  51,4%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Polska
  54,0%
 • 50,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Kraj
  8,5%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Kraj
  7,6%
 • 9,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,8% Nieustalone
 • Miasto
  2,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Cały kraj
  0,7%
 • 2,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Miłakowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miłakowo
  6,1
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  Warmińsko-mazurskie
  1,8
  Polska
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Miłakowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -22 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -9,0
  Warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Miłakowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Miłakowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Miłakowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Miłakowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 37,5%
  62,5%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,6
  Województwo
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 32,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miłakowo
  32,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  32,1
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 386 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 358 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miłakowo
  3 386 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 57 Waga 4000g - 4499g
 • 57
 • 266 Waga 3500g - 3999g
 • 266
 • 257 Waga 3000g - 3499g
 • 257
 • 94 Waga 2500g - 2999g
 • 94
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,24
  Warmińsko-mazurskie
  1,21
  Polska
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,56
  Województwo
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,59
  Warmińsko-mazurskie
  0,61
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Miłakowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 38 Zgony
 • 21 Kobiety
  (Zgony)
 • 17 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 55,3%
  44,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,6 Zgony na 1000 ludności
 • Miłakowo
  15,6
  Województwo
  11,8
  Cały kraj
  11,9
 • 168,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  168,9
  Województwo
  162,8
  Kraj
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miłakowo
  2,7
  Województwo
  4,6
  Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miłakowo
  3,6
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostródzkim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  31,6%
  Województwo
  30,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 25,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  25,1%
  Warmińsko-mazurskie
  23,4%
  Kraj
  23,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,9%
  Województwo
  6,4%
  Kraj
  6,7%
 • 83 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  20,1
  Polska
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,1
  Cała Polska
  70,6
 • 308,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miłakowo
  308,5
  Warmińsko-mazurskie
  276,2
  Cały kraj
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  249,7
  Cała Polska
  253,9
 • 388,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 397,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 379,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  388,4
  Warmińsko-mazurskie
  355,1
  Cały kraj
  426,2
 • 71,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 120,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miłakowo
  71,0
  Województwo
  50,1
  Cała Polska
  62,9
 • 33,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  33,4
  Województwo
  28,5
  Cały kraj
  33,8
 • 17,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  17,7
  Województwo
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 1,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,6%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 30 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -21 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -18 Saldo migracji wewnętrznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Miłakowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Miłakowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Miłakowo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Miłakowie oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,07 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Miłakowie to 939 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 388 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Miłakowie to 3,80 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Miłakowie to 114,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,47% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,04% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,04% mieszkań posiada łazienkę, 74,65% korzysta z centralnego ogrzewania, a 44,20% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostródzkiego.

  Powiat ostródzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 939 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 388,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  388,20
  woj. warmińsko-mazurskie
  396,50
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 68,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miłakowo
  68,20 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 26,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,50 m2
  Warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,83 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,83
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cała Polska
  3,83
 • 2,58 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,58
  Województwo
  2,52
  Cały kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,67
  Województwo
  0,67
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,07 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miłakowo
  2,07
  Warmińsko-mazurskie
  5,65
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 19 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,80
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,77
  Cały kraj
  3,89
 • 7,85 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  7,85
  Województwo
  21,29
  Kraj
  24,56
 • 572 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 114,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miłakowo
  114,4 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,24 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miłakowo
  99,47%
  Województwo
  97,99%
  Cała Polska
  97,75%
 • 99,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,04%
  woj. warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Cały kraj
  95,18%
 • 99,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  99,04%
  Województwo
  93,98%
  Kraj
  93,75%
 • 74,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miłakowo
  74,65%
  Warmińsko-mazurskie
  86,97%
  Cały kraj
  85,83%
 • 44,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  44,20%
  Województwo
  44,04%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Miłakowo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Miłakowie na 1000 mieszkańców pracuje 216osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 71,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 28,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Miłakowie wynosiło w 2023 roku 8,5% (8,5% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Miłakowie wynosiło 5 403,55 PLN, co odpowiada 80.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Miłakowa 106 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 220 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 114.

  11,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Miłakowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,9% w przemyśle i budownictwie, a 14,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 216 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  216,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  206,0
  Kraj
  259,0
 • 15,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 21,9% Kobiety
 • 11,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,5%
  Warmińsko-mazurskie
  8,3%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Miłakowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Miłakowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Miłakowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 851 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 404 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Miłakowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 106 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 220 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 114 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,08 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,9% Przemysł i budownictwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 58,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,2% Pozostałe
 • 42,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Miłakowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 532 Pracujący ogółem
 • 381 Kobiety
 • 151 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Miłakowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Miłakowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  65,3
  Województwo
  65,7
  Cały kraj
  69,0
 • 39,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miłakowo
  39,0
  Województwo
  35,7
  Cała Polska
  38,2
 • 148,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miłakowo
  148,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  119,2
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Miłakowo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Miłakowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 290 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 184 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 28 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (31) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (11) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (25) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Miłakowie najwięcej (10) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (279) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,4% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,3% (85) podmiotów, a 67,2% (195) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Miłakowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (31.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 290 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 85 Przemysł i budownictwo
 • 195 Pozostała działalność
 • 28 Podmioty nowo zarejestrowane w Miłakowie w 2023 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Miłakowie w 2023 roku
 • 184 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 279 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 279
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 289 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 289
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 184 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 58 Budownictwo
 • 58
 • 43 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 43
 • 18 Przetwórstwo przemysłowe
 • 18
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 7 Transport i gospodarka magazynowa
 • 7
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Miłakowo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Miłakowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 48 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,89 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Miłakowie wynosi 69,90% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Miłakowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,04 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 9,76 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,26 (48%), drogowe - 2,20 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Miłakowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Miłakowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 48
 • 32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 32
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 19,89 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,89
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,85
  Cała Polska
  22,81
 • 13,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miłakowo
  13,04
  Województwo
  11,34
  Cały kraj
  12,98
 • 3,26 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miłakowo
  3,26
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,43
  Cała Polska
  6,99
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miłakowo
  2,20
  Warmińsko-mazurskie
  2,01
  Polska
  1,82
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,42
  Warmińsko-mazurskie
  0,37
  Cała Polska
  0,35
 • 9,76 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,76
  Warmińsko-mazurskie
  10,33
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Miłakowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  70%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Kraj
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  71%
  Polska
  63%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miłakowo
  48%
  Warmińsko-mazurskie
  70%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  Województwo
  96%
  Cała Polska
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  52%
  woj. warmińsko-mazurskie
  60%
  Polska
  51%

Miłakowo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Miłakowa wyniosła w 2022 roku 39,0 mln złotych, co daje 7,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Miłakowa - 27.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,8 mln złotych, czyli 12,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Miłakowa wyniosła w 2022 roku 36,2 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.1%). W budżecie Miłakowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (14,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,3 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,0%.
 • Wydatki budżetu w Miłakowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Miłakowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Miłakowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Miłakowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,2 mln

  3,6 tys(100%)

  23,8 mln

  4,2 tys(100%)

  26,8 mln

  4,8 tys(100%)

  28,8 mln

  5,2 tys(100%)

  31,1 mln

  5,7 tys(100%)

  33,5 mln

  6,5 tys(100%)

  31,8 mln

  6,2 tys(100%)

  39,0 mln

  7,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,2 mln

  2,7 tys(35.8%)

  7,5 mln

  2,9 tys(31.6%)

  8,5 mln

  3,3 tys(31.8%)

  8,7 mln

  3,4 tys(30.2%)

  8,8 mln

  3,4 tys(28.1%)

  9,1 mln

  3,6 tys(27.1%)

  9,4 mln

  3,7 tys(29.4%)

  10,8 mln

  4,5 tys(27.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  2,2 tys(28.6%)

  9,1 mln

  3,5 tys(38.1%)

  2,5 mln

  944(9.2%)

  2,4 mln

  918(8.2%)

  2,5 mln

  989(8.1%)

  2,6 mln

  1,0 tys(7.6%)

  2,5 mln

  1,0 tys(8%)

  6,4 mln

  2,7 tys(16.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,8 mln

  1,1 tys(13.9%)

  2,8 mln

  1,1 tys(11.8%)

  3,1 mln

  1,2 tys(11.7%)

  3,5 mln

  1,4 tys(12.1%)

  3,7 mln

  1,4 tys(11.8%)

  3,8 mln

  1,5 tys(11.5%)

  3,9 mln

  1,6 tys(12.3%)

  4,4 mln

  1,8 tys(11.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  420(5.5%)

  1,3 mln

  520(5.7%)

  1,0 mln

  386(3.8%)

  1,9 mln

  736(6.5%)

  2,9 mln

  1,1 tys(9.2%)

  2,4 mln

  945(7.2%)

  1,4 mln

  539(4.3%)

  3,7 mln

  1,5 tys(9.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  243,7 tys

  92,6(1.2%)

  402,8 tys

  155(1.7%)

  1,4 mln

  552(5.4%)

  947,3 tys

  370(3.3%)

  1,4 mln

  551(4.5%)

  2,0 mln

  800(6.1%)

  2,2 mln

  880(7%)

  3,4 mln

  1,4 tys(8.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  209,5 tys

  79,6(1%)

  249,8 tys

  96,2(1.1%)

  288,6 tys

  111(1.1%)

  239,3 tys

  93,5(0.8%)

  369,0 tys

  145(1.2%)

  440,9 tys

  174(1.3%)

  367,0 tys

  146(1.2%)

  1,1 mln

  445(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  514,0 tys

  195(2.5%)

  565,5 tys

  218(2.4%)

  566,1 tys

  217(2.1%)

  585,1 tys

  229(2%)

  670,2 tys

  264(2.2%)

  702,5 tys

  277(2.1%)

  696,2 tys

  277(2.2%)

  1,0 mln

  419(2.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  613,8 tys

  233(3%)

  551,7 tys

  213(2.3%)

  646,9 tys

  248(2.4%)

  2,2 mln

  868(7.7%)

  931,5 tys

  367(3%)

  1,8 mln

  698(5.3%)

  826,4 tys

  329(2.6%)

  900,1 tys

  372(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,7 tys

  9,7(0.1%)

  264,2 tys

  104(0.8%)

  277,0 tys

  109(0.8%)

  118,2 tys

  47,0(0.4%)

  532,4 tys

  220(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  146,8 tys

  55,8(0.7%)

  114,2 tys

  44,0(0.5%)

  249,8 tys

  95,7(0.9%)

  168,8 tys

  65,9(0.6%)

  178,5 tys

  70,3(0.6%)

  166,6 tys

  65,6(0.5%)

  150,1 tys

  59,7(0.5%)

  222,0 tys

  91,8(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  361,9 tys

  138(1.8%)

  188,3 tys

  72,5(0.8%)

  292,3 tys

  112(1.1%)

  210,6 tys

  82,3(0.7%)

  315,3 tys

  124(1%)

  229,5 tys

  90,4(0.7%)

  171,6 tys

  68,3(0.5%)

  194,6 tys

  80,4(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  889,2 tys

  338(4.4%)

  798,7 tys

  308(3.4%)

  792,2 tys

  304(3%)

  755,0 tys

  295(2.6%)

  824,7 tys

  325(2.7%)

  838,4 tys

  330(2.5%)

  646,0 tys

  257(2%)

  139,3 tys

  57,6(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  78,8 tys

  29,9(0.4%)

  91,9 tys

  35,4(0.4%)

  75,9 tys

  29,1(0.3%)

  85,2 tys

  33,3(0.3%)

  76,8 tys

  30,2(0.2%)

  77,4 tys

  30,5(0.2%)

  88,9 tys

  35,4(0.3%)

  95,9 tys

  39,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  34,3 tys

  13,1(0.2%)

  35,5 tys

  13,7(0.1%)

  89,6 tys

  34,3(0.3%)

  43,5 tys

  17,0(0.2%)

  77,5 tys

  30,5(0.2%)

  35,2 tys

  13,9(0.1%)

  82,7 tys

  32,9(0.3%)

  91,6 tys

  37,9(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  70,6 tys

  26,8(0.3%)

  32,1 tys

  12,4(0.1%)

  18,1 tys

  6,9(0.1%)

  26,8 tys

  10,5(0.1%)

  284,3 tys

  112(0.9%)

  32,9 tys

  12,9(0.1%)

  464,9 tys

  185(1.5%)

  62,5 tys

  25,8(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,7 tys

  7,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,6 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  1,4(0%)

  3,5 tys

  1,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  47,2 tys

  17,9(0.2%)

  5,9 tys

  2,3(0%)

  4,2 tys

  1,6(0%)

  86,3 tys

  33,7(0.3%)

  51,4 tys

  20,2(0.2%)

  50,9 tys

  20,0(0.2%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  71,7 tys

  27,3(0.4%)

  16,2 tys

  6,2(0.1%)

  15,3 tys

  5,9(0.1%)

  14,2 tys

  5,5(0%)

  14,0 tys

  5,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Miłakowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Miłakowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Miłakowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Miłakowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,0 mln

  3,6 tys(100%)

  24,3 mln

  4,3 tys(100%)

  26,3 mln

  4,7 tys(100%)

  27,2 mln

  4,9 tys(100%)

  29,5 mln

  5,4 tys(100%)

  30,5 mln

  5,9 tys(100%)

  34,8 mln

  6,8 tys(100%)

  36,2 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,9 mln

  1,9 tys(24.5%)

  5,2 mln

  2,0 tys(21.5%)

  5,2 mln

  2,0 tys(19.8%)

  5,7 mln

  2,2 tys(21.2%)

  6,2 mln

  2,4 tys(21.1%)

  6,3 mln

  2,5 tys(20.5%)

  6,8 mln

  2,7 tys(19.6%)

  10,0 mln

  4,1 tys(27.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,8 mln

  3,0 tys(39.2%)

  8,7 mln

  3,3 tys(35.8%)

  9,1 mln

  3,5 tys(34.7%)

  8,6 mln

  3,4 tys(31.8%)

  9,4 mln

  3,7 tys(31.8%)

  10,9 mln

  4,3 tys(35.6%)

  13,9 mln

  5,5 tys(39.8%)

  9,9 mln

  4,1 tys(27.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  1,8 tys(23.7%)

  8,0 mln

  3,1 tys(32.9%)

  1,4 mln

  532(5.3%)

  1,1 mln

  442(4.2%)

  1,1 mln

  426(3.7%)

  1,1 mln

  419(3.5%)

  924,1 tys

  368(2.7%)

  4,7 mln

  2,0 tys(13.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  528,2 tys

  201(2.6%)

  749,4 tys

  289(3.1%)

  2,0 mln

  750(7.4%)

  1,3 mln

  517(4.9%)

  1,2 mln

  490(4.2%)

  982,9 tys

  387(3.2%)

  1,0 mln

  402(2.9%)

  1,7 mln

  715(4.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  19,0 tys

  7,2(0.1%)

  19,0 tys

  7,3(0.1%)

  22,0 tys

  8,4(0.1%)

  573,7 tys

  224(2.1%)

  478,9 tys

  189(1.6%)

  30,7 tys

  12,1(0.1%)

  1,5 mln

  609(4.4%)

  1,2 mln

  515(3.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,7 tys

  9,7(0.1%)

  470,5 tys

  185(1.6%)

  154,7 tys

  60,9(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  874,7 tys

  362(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  840,5 tys

  319(4.2%)

  541,6 tys

  209(2.2%)

  545,2 tys

  209(2.1%)

  563,1 tys

  220(2.1%)

  627,7 tys

  247(2.1%)

  667,3 tys

  263(2.2%)

  644,0 tys

  256(1.8%)

  810,8 tys

  335(2.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  219,0 tys

  83,2(1.1%)

  283,7 tys

  109(1.2%)

  105,1 tys

  40,3(0.4%)

  191,0 tys

  74,6(0.7%)

  316,7 tys

  125(1.1%)

  147,5 tys

  58,1(0.5%)

  220,8 tys

  87,9(0.6%)

  339,1 tys

  140(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  390,7 tys

  148(2%)

  330,5 tys

  127(1.4%)

  408,9 tys

  157(1.6%)

  439,8 tys

  172(1.6%)

  356,8 tys

  140(1.2%)

  442,5 tys

  174(1.4%)

  259,5 tys

  103(0.7%)

  326,5 tys

  135(0.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  166,8 tys

  63,4(0.8%)

  160,7 tys

  61,9(0.7%)

  28,9 tys

  11,1(0.1%)

  99,8 tys

  39,0(0.4%)

  1,1 mln

  438(3.8%)

  630,0 tys

  248(2.1%)

  100,1 tys

  39,8(0.3%)

  136,8 tys

  56,6(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  245,0 tys

  93,1(1.2%)

  245,3 tys

  94,5(1%)

  234,2 tys

  89,7(0.9%)

  196,3 tys

  76,7(0.7%)

  227,7 tys

  89,6(0.8%)

  163,2 tys

  64,2(0.5%)

  135,9 tys

  54,1(0.4%)

  126,5 tys

  52,3(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  452(4.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  165,1 tys

  65,0(0.5%)

  592,0 tys

  236(1.7%)

  44,0 tys

  18,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,0 tys

  2,3(0%)

  5,3 tys

  2,1(0%)

  5,2 tys

  2,0(0%)

  5,2 tys

  2,0(0%)

  5,4 tys

  2,1(0%)

  5,9 tys

  2,3(0%)

  5,9 tys

  2,4(0%)

  11,4 tys

  4,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  47,2 tys

  17,9(0.2%)

  5,9 tys

  2,3(0%)

  4,2 tys

  1,6(0%)

  86,3 tys

  33,7(0.3%)

  51,4 tys

  20,2(0.2%)

  50,9 tys

  20,0(0.2%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,5 tys

  45,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,2 tys

  14,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,0 tys

  13,0(0.1%)

  18,6 tys

  7,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  3,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  61,5 tys

  23,4(0.3%)

  17,1 tys

  6,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 tys

  0,6(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  23,5 tys

  9,0(0.1%)

  1 000

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Miłakowo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 545 mieszkańców Miłakowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 256 kobiet oraz 288 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 19,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,1% mieszkańców Miłakowa, gimnazjalnym 4,0%, natomiast 19,3% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Miłakowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Miłakowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,5%) oraz wyższe (19,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,5%) oraz średnie zawodowe (20,4%).

  W roku 2022 w Miłakowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 136 dzieci (71 dziewczynek oraz 65 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Miłakowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 105 dzieci (49 dziewczynek oraz 56 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  14,0% mieszkańców Miłakowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,5% wśród dziewczynek i 14,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 724 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,39 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 381 uczniów (178 kobiet oraz 203 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Miłakowie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 20 oddziałach uczyło się 361 uczniów (150 kobiet oraz 211 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,2% ludności (23,9% wśród dziewczynek i 24,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 215,25.

  W Miłakowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 29 uczniów (10 kobiet oraz 19 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,9% mieszkańców (18,3% wśród dziewczyn i 21,2% wśród chłopaków). 9,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,5% mieszkańców Miłakowa w wieku potencjalnej nauki (24,7% kobiet i 24,4% mężczyzn).

 • 15,9% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  15,9%
  Województwo
  20,7%
  Polska
  25,2%
 • 19,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,8%
  Województwo
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miłakowo
  2,9%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miłakowo
  19,6%
  Warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miłakowo
  23,1%
  Województwo
  21,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  4,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  19,3%
  Warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Kraj
  12,3%
 • 20,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,8%
  Warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1724 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 724,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  857,0
  Kraj
  927,0
 • 0,39 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miłakowo
  0,39
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Miłakowo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 136 Dzieci
 • 71 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 65 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,2%
  47,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 17 3 lata
 • 17
 • 43 4 lata
 • 43
 • 40 5 lata
 • 40
 • 28 6 lat
 • 28
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 11 3 lata
 • 11
 • 26 4 lata
 • 26
 • 16 5 lata
 • 16
 • 16 6 lat
 • 16
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 6 3 lata
 • 6
 • 17 4 lata
 • 17
 • 24 5 lata
 • 24
 • 12 6 lat
 • 12
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Miłakowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Miłakowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE
  Publiczne
  89 758-74-03
  89 758-74-76
  ul. OLSZTYŃSKA 9A
  14-310 Miłakowo
  6137-
  Przedszkole Specjalne
  Publiczne
  89 758-74-06
  89 758-74-06
  ul. Olsztyńska 9a
  14-310 Miłakowo
  ---
 • Szkoły podstawowe w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Miłakowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 350 Uczniowie
 • 167 Kobiety
  (uczniowie)
 • 183 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,7%
  52,3%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Absolwenci
 • 48 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8 Oddziały
 • 31 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,5%
  64,5%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miłakowo
  15,2
  Warmińsko-mazurskie
  15,9
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,2
 • 15,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,2
 • 20,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,6
 • 3,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,9
 •  
 • 28,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 215,25 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miłakowo
  215,25
  Warmińsko-mazurskie
  90,81
  Polska
  95,96
 • 207,91 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miłakowo
  207,91
  Województwo
  89,35
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Miłakowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Miłakowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Miłakowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Miłakowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA
  Publiczna
  89 758-74-76
  89 758-74-76
  ul. OLSZTYŃSKA 9A
  14-310 Miłakowo
  17346-
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  89 758-74-06
  89 758-74-06
  ul. Olsztyńska 9a
  14-310 Miłakowo
  25-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Miłakowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 29 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,5%
  65,5%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 9,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miłakowo
  9,7
  Warmińsko-mazurskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Miłakowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Miłakowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Zawodowa Szkoła Specjalna
  Publiczna
  89 758-74-06
  89 758-74-06
  ul. Olsztyńska 9a
  14-310 Miłakowo
  334-
  Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  89 758-74-06
  89 758-74-06
  ul. Olsztyńska 9a
  14-310 Miłakowo
  210-
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne
  Publiczne
  89 758-74-06
  89 758-74-06
  ul. Olsztyńska 9a
  14-310 Miłakowo
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłakowie
  Niepubliczne
  89 758-74-76
  89 758-74-76
  ul. Olsztyńska 9A
  14-310 Miłakowo
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 14,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Miłakowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Miłakowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Miłakowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Miłakowo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Miłakowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • pokoje gościnne: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Miłakowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Miłakowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Miłakowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Miłakowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 12 (uczestnicy: 755)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 30)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 50)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 30)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 500)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 45)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 14)
  • inne: 1 (członkowie: 14)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)


  Według danych z 2022 w Miłakowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 277 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 23 511 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Miłakowie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 95 członków. Zarejestrowano 80 ćwiczących (mężczyźni: 46, kobiety: 34, chłopcy do lat 18: 46, dziewczęta do lat 18: 34). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Miłakowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Miłakowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Miłakowa znajduje się 37 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Miłakowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Miłakowo, st.1 (chronologia niemożliwa do uzyskania)dnia 1992-11-05, wykaz dokumentów: A-A133 z 1992-11-05; C-170 z brak daty
  • Kościół z 1320 - 1350 (ul. Kościelna 2)dnia 1957-03-13, wykaz dokumentów: M/33 z 1957-03-13; A-584 z 1960-09-09
  • Mur miejski z XIV w.dnia 1959-05-04, wykaz dokumentów: M/32 z 1959-05-04; A-584 z 1960-09-09
  • Miasto z pocz. XIV w.dnia 1960-09-09, wykaz dokumentów: A-584 z 1960-09-09
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Kościelna 4)dnia 1960-09-09, wykaz dokumentów: A-584 z 1960-09-09; A-3129 z 1987-03-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Katowicka 3)dnia 1960-09-09, wykaz dokumentów: A-584 z 1960-09-09; A-3131 z 1987-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Katowicka 5)dnia 1960-09-09, wykaz dokumentów: A-584 z 1960-09-09; A-3132 z 1987-03-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Katowicka 2)dnia 1960-09-09, wykaz dokumentów: A-584 z 1960-09-09; A-3133 z 1987-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Morąska 6)dnia 1960-09-09, wykaz dokumentów: A-584 z 1960-09-09; A-3137 z 1987-03-10
  • Kamienica z XIX w. (ul. gen. Świerczewskiego 6)dnia 1960-09-09, wykaz dokumentów: A-584 z 1960-09-09; brak numeru z 1968-05-20
  • Zamek z 1354 r.dnia 1961-06-27, wykaz dokumentów: A-596 z 1961-06-27; A-1187 z 1968-05-20
  • Kościół z 2. poł. XIX w. (ul. Mikołaja Kopernika 3)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3128 z 1987-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Katowicka 9)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3134 z 1987-03-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Morąska 8)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3138 z 1987-03-10
  • Willa z pocz. XX w. (ul. o. Władysława Włodyki 5)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3139 z 1987-03-10
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. o. Władysława Włodyki 17)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3140 z 1987-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. o. Władysława Włodyki 25)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3141 z 1987-03-10
  • Kamienica (data nieznana) (ul. o. Władysława Włodyki 26)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3142 z 1987-03-10
  • Kamienica (data nieznana) (ul. o. Władysława Włodyki 14)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3754 z 1987-03-10
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. o. Władysława Włodyki 16)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3755 z 1987-03-10
  • Budynek śluzy z pocz. XIX w. (ul. o. Władysława Włodyki 7)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3756 z 1987-03-10
  • Wieża ciśnień z 1919 r. (ul. Mikołaja Kopernika 21)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3757 z 1987-03-10
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. gen. Bema 1)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3758 z 1987-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Okrężna 5)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3759 z 1987-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Okrężna 9)dnia 1987-03-10, wykaz dokumentów: A-3760 z 1987-03-10
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XIX w.dnia 1988-04-20, wykaz dokumentów: A3668 z 1988-04-20
  • Cmentarz żydowski z XIX w.dnia 1988-04-20, wykaz dokumentów: A3966 z 1988-04-20
  • Cmentarz ewangelicki z XIX w.dnia 1988-04-20, wykaz dokumentów: A3967 z 1988-04-20
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. gen. Świerczewskiego 18)dnia 1991-12-16, wykaz dokumentów: A-4210 z 1991-12-16
  • Młyn (data nieznana)dnia 1997-02-25, wykaz dokumentów: A-4336 z 1997-02-25; brak numeru z 1997-05-05; A-3960 z 2009-03-05
  • Magazyn (data nieznana)dnia 1997-02-25, wykaz dokumentów: A-4336 z 1997-02-25; brak numeru z 1997-05-05; A-3960 z 2009-03-05
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 1997-02-25, wykaz dokumentów: A-4336 z 1997-02-25; brak numeru z 1997-05-05; A-3960 z 2009-03-05
  • Magazyn z XVIII w.dnia 1997-02-25, wykaz dokumentów: A-4336 z 1997-02-25; brak numeru z 1997-05-05; A-3960 z 2009-03-05
  • Stajnia (data nieznana)dnia 1997-02-25, wykaz dokumentów: A-4336 z 1997-02-25; brak numeru z 1997-05-05; A-3960 z 2009-03-05
  • Trafostacja (data nieznana)dnia 1997-02-25, wykaz dokumentów: A-4336 z 1997-02-25; brak numeru z 1997-05-05; A-3960 z 2009-03-05
  • Inne urządzenie hydrotechniczne (data nieznana)dnia 1997-02-25, wykaz dokumentów: A-4336 z 1997-02-25; brak numeru z 1997-05-05; A-3960 z 2009-03-05
  • Zespół - młyn z 1904 r. (ul. Młyńska 5)dnia 1997-02-25, wykaz dokumentów: A-4336 z 1997-02-25; brak numeru z 1997-05-05; A-3960 z 2009-03-05
 • Formy ochrony przyrody w Miłakowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Miłakowa znajduje się 18 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Miłakowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Pasłęki - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Opis granicy: Mapa poglądowa Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały z 2017 r., Powierzchnia: 43420.82 ha
  • Narieński - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 7984.4 ha
  • Czarci Dąb - Pomnik przyrodyOpis: 3 gałęzie odcięte uszkodzony pień, Data ustanowienia: 1987-05-30, Opis granicy: 1 5 km E od fermy ZR Głodówko; N-ctwo Dobrocin
  • Dąb Butelkowy - Pomnik przyrodyOpis: drzewo usychające; wyłom po konarze uszkodzony pień, Data ustanowienia: 1987-05-30, Opis granicy: na polu między oddz. 28 i 29; N-ctwo Dobrocin L-ctwo Miłakowo
  • Dąb przy Altanie - Pomnik przyrodyOpis: drzewo suche, Data ustanowienia: 1986-12-30, Opis granicy: N-ctwo Dobrocin L-ctwo Miłakowo oddz. 31
  • Dęby na Kurhanie - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 dębów szypułkowych, Data ustanowienia: 1987-05-30, Opis granicy: 1 6 km E od fermy ZR Głodówko; N-ctwo Dobrocin
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 22 dębów szypułkowych (początkowo w 1952 r. 26 dębów) w wieku ok. 220 lat; w terenie stwierdzono 18 dębów oraz 2 pnie 2 drzew nie odnaleziono, Data ustanowienia: 1952-12-29, Opis granicy: na gruntach prywatnych - p. Sierginisa - 11 szt. p. Stasiaka - 2 szt. p. Kosacza - 9 szt.; N-ctwo Podony (1952) Dobrocin (1984)
  • Pomnik przyrodyOpis: suche gałęzie od dołu, Data ustanowienia: 1986-12-30, Opis granicy: skarpa traktu Miłakowo- Henrykowo; N-ctwo Dobrocin L-ctwo Miłakowo oddz. 36
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo z tabliczką upamiętniającą rozstrzelanych partyzantów; 2 suche konary uszkodzony pień, Data ustanowienia: 1986-12-30, Opis granicy: przy drodze wzdłuż oddz. 29; N-ctwo Dobrocin L-ctwo Miłakowo oddz. 31
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 dębów szypułkowych, Data ustanowienia: 1986-12-30, Opis granicy: E skraj oddz. 6; N-ctwo Dobrocin L-ctwo Miłakowo oddz. 6
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-05-30, Opis granicy: 1 7 km E od fermy ZR Głodówko; N-ctwo Dobrocin
  • Pomnik przyrodyOpis: uszkodzony pień złamany konar, Data ustanowienia: 1987-05-30, Opis granicy: pole ZR Głodówko w pobliżu oddz. 8; N-ctwo Dobrocin
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 dębów szypułkowych, Data ustanowienia: 1987-05-30, Opis granicy: 1 2 km NE od fermy ZR Głodówko; N-ctwo Dobrocin
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 12 dębów - w terenie pomierzono 8 4 drzew nie odnaleziono, Data ustanowienia: 1992-05-01, Opis granicy: przy drodze wzdłuż parku; N-ctwo Dobrocin
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 143 lip (pierwotnie 145 1 lipa zniesiona w 1999 r. 1 lipa w 2001 r.); w terenie stwierdzono 132 drzewa i 5 pni 6 lip nie odnaleziono, Data ustanowienia: 1992-05-01, Opis granicy: przedłużenie ul. Mazowieckiej do "Lasu Gminnego"; N-ctwo Dobrocin
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 2 lip drobnolistnych, Data ustanowienia: 1992-12-26, Opis granicy: naprzeciw podanego oddziału leśnego; N-ctwo Dobrocin L-ctwo Roje oddz. 69
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 8 drzew - 5 lip 3 klony; w terenie stwierdzono 5 lip i 2 klony 1 klon ścięty, Data ustanowienia: 1992-12-26, Opis granicy: przy drodze koło starego cmentarza PPGR w Miłakowie; N-ctwo Nowe Ramuki
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-11-27, Opis granicy: AWRSP - ZR Różnowo; N-ctwo Dobrocin

Miłakowo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 18 wypadków drogowych w Miłakowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 22 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 744,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Miłakowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostródzkiego.

  Powiat ostródzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Miłakowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 18 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 22 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 10 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Miłakowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 744,11 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miłakowo
  744,1
  Warmińsko-mazurskie
  1 327,9
  Polska
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  127,9
  Cały kraj
  104,4
 • 909,47 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  909,5
  Województwo
  1 633,7
  Kraj
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  9,6
  Kraj
  9,5
 • 122,22 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miłakowo
  122,2
  Warmińsko-mazurskie
  123,0
  Kraj
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Miłakowo przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 528droga wojewódzka nr 528(Orneta - Głodówko - Miłakowo - Warny - Stare Bolity - Niebrzydowo Wielkie - Jurki - Plebania Wólka - Morąg)
  • DW 593droga wojewódzka nr 593( Miłakowo - Pityny - Kasztanowo - Ełdyty Wielkie - Wilczkowo - Łęgno - Nowa Wieś Mała - Dobre Miasto - Międzylesie - Orzechowo - Radostowo - Studnica - Wójtówko - Jeziorany - Olszewnik - Żardeniki - Kikity - Lutry - Wójtowo - Ryn Reszelski - Kominki - Zawidy - Mnichowo - Robawy - Reszel)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Miłakowie istnieje 34 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Daszyńskiego

  ul. Dworcowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Hugona Kołłątaja

  ul. Kaszubska

  ul. Katowicka

  ul. Kilińskiego

  ul. Kolonia

  ul. Kościelna

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mazowiecka

  ul. Michała Kajki

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Morąska

  ul. Mostowa

  ul. Młyńska

  ul. Okrężna

  ul. Olsztyńska

  ul. Osiedle Kolorowe

  ul. Poznańska

  ul. Przemysłowa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczny Stok

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Topolowa

  ul. Warszawska

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. gen. Bema

  ul. o. Władysława Włodyki