Ciechanowiec w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Ciechanowiec - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Ciechanowiec to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu wysokomazowieckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ciechanowiec.
 • 4 388 Liczba mieszkańców
 • 19,5 km² Powierzchnia
 • 224,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIII wiek Data założenia
 • 1413 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 86 Numer kierunkowy
 • BWM Tablice rejestracyjne
 • Eugeniusz Święcki Burmistrz miasta
Ciechanowiec na mapie
Identyfikatory
 • 22.498252.6783 Współrzędne GPS
 • 2013024 TERYT (TERC)
 • 0957324 SIMC
Herb miasta Ciechanowiec
Ciechanowiec herb
Flaga miasta Ciechanowiec
Ciechanowiec flaga

Jak Ciechanowiec wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Ciechanowiec na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Ciechanowiec wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Ciechanowiec plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
63Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
71Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
73Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
77Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
86Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
100Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
159Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
167Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
174Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
187Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
241Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
242Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
259Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
316Miasta o największej powierzchni w Polsce
326Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
330Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
330Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
346Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym

Ciechanowiec - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
18-230Poczta Ciechanowiec, ul. Kościuszki 25

Ciechanowiec - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Ciechanowcu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Wysokiem Mazowieckiem (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Odrodzenia 5
18-200 Wysokie Mazowieckie
Urząd Miejski w Ciechanowcu
(86) 277-11-45 22
(86) 277-10-66
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec

Ciechanowiec - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Ciechanowiec jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 388, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Ciechanowca zawarli w 2022 roku 13 małżeństw, co odpowiada 2,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców Ciechanowca jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Ciechanowiec ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -29. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,56 na 1000 mieszkańców Ciechanowca. W 2022 roku urodziło się 27 dzieci, w tym 51,9% dziewczynek i 48,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 397 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 52,9% zgonów w Ciechanowcu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,3% zgonów w Ciechanowcu były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ciechanowca przypada 12.67 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 61 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ciechanowca -36. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,3% mieszkańców Ciechanowca jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Ciechanowca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 388 Liczba mieszkańców
 • 2 220 Kobiety
 • 2 168 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Ciechanowcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Ciechanowcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Ciechanowcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Ciechanowca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,1 lat
  Podlaskie
  42,3 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Ciechanowiec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Ciechanowca
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Ciechanowiec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Ciechanowiec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ciechanowiec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,8%
  Podlaskie
  28,6%
  Kraj
  29,1%
 • 21,1% Kobiety
  (Panny)
 • 36,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • Ciechanowiec
  56,9%
  Podlaskie
  54,2%
  Kraj
  54,0%
 • 57,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,7%
  Województwo
  9,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,6%
  Województwo
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Ciechanowiec
  0,0%
  Podlaskie
  0,7%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Ciechanowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Ciechanowcu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,9
  woj. podlaskie
  4,0
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Ciechanowiec
  1,5
  woj. podlaskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Ciechanowcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Ciechanowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -29 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,56 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Ciechanowiec
  -6,6
  Podlaskie
  -3,8
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Ciechanowcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Ciechanowcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Ciechanowcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Ciechanowcu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 27 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,9%
  48,1%
 • 6,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,1
  Podlaskie
  8,0
  Kraj
  8,1
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  37,8
  woj. podlaskie
  35,9
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 88 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 397 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 337 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 465 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Ciechanowiec
  3 397 g
  Podlaskie
  3 431 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 46 Waga 4000g - 4499g
 • 46
 • 145 Waga 3500g - 3999g
 • 145
 • 154 Waga 3000g - 3499g
 • 154
 • 57 Waga 2500g - 2999g
 • 57
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Ciechanowiec
  1,38
  woj. podlaskie
  1,27
  Polska
  1,26
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,73
  woj. podlaskie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,58
  woj. podlaskie
  0,68
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Ciechanowcu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 56 Zgony
 • 23 Kobiety
  (Zgony)
 • 33 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,1%
  58,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,7
  woj. podlaskie
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 173,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  173,0
  woj. podlaskie
  147,1
  Kraj
  147,0
 • 2,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,3
  Podlaskie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Ciechanowiec
  3,2
  woj. podlaskie
  3,0
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wysokomazowieckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  52,9%
  Podlaskie
  45,0%
  Polska
  36,0%
 • 18,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Ciechanowiec
  18,3%
  Województwo
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Ciechanowiec
  6,0%
  woj. podlaskie
  7,2%
  Polska
  6,7%
 • 27 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  14,6
  Cały kraj
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,6
  Cały kraj
  70,6
 • 249,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Ciechanowiec
  249,8
  woj. podlaskie
  257,1
  Cały kraj
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  232,8
  Cała Polska
  253,9
 • 721,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 818,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 625,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  721,6
  Podlaskie
  529,3
  Kraj
  426,2
 • 55,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 78,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  55,1
  woj. podlaskie
  52,4
  Cała Polska
  62,9
 • 26,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  26,0
  woj. podlaskie
  31,3
  Polska
  33,8
 • 3,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Ciechanowiec
  3,7
  Województwo
  8,0
  Polska
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 61 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 42 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -35 Saldo migracji
 • -31 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -36 Saldo migracji wewnętrznych
 • -31 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Ciechanowcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Ciechanowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ciechanowiec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ciechanowiec - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ciechanowcu oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,59 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Ciechanowcu to 1 781 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 405 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Ciechanowcu to 6,57 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Ciechanowcu to 163,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,85% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,05% mieszkań posiada łazienkę, 76,92% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,28% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wysokomazowieckiego.

  Powiat wysokomazowiecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Ciechanowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 781 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 404,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  404,60
  Podlaskie
  411,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 89,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  89,70 m2
  Podlaskie
  78,20 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 36,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  36,30 m2
  woj. podlaskie
  32,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,41 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,41
  woj. podlaskie
  4,04
  Kraj
  3,83
 • 2,47 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Ciechanowiec
  2,47
  Podlaskie
  2,43
  Cała Polska
  2,42
 • 0,56 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,56
  Województwo
  0,60
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Ciechanowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,59 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,59
  woj. podlaskie
  5,72
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 46 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,57 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,57
  Województwo
  4,14
  Polska
  3,89
 • 10,45 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Ciechanowiec
  10,45
  woj. podlaskie
  23,68
  Cała Polska
  24,56
 • 1 147 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 163,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  163,9 m2
  Podlaskie
  98,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,26 m2
  woj. podlaskie
  0,56 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Ciechanowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  96,97%
  woj. podlaskie
  97,54%
  Polska
  97,75%
 • 90,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  90,85%
  woj. podlaskie
  92,28%
  Polska
  95,18%
 • 89,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Ciechanowiec
  89,05%
  woj. podlaskie
  90,71%
  Cały kraj
  93,75%
 • 76,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Ciechanowiec
  76,92%
  Podlaskie
  83,62%
  Cała Polska
  85,83%
 • 0,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,28%
  woj. podlaskie
  33,39%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Ciechanowiec - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Ciechanowcu na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Ciechanowcu wynosiło w 2023 roku 6,9% (6,9% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ciechanowcu wynosiło 6 070,52 PLN, co odpowiada 90.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ciechanowca 100 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 85 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -15.

  42,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Ciechanowca pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,3% w przemyśle i budownictwie, a 11,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Ciechanowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Ciechanowiec
  0,0
  woj. podlaskie
  209,0
  Kraj
  259,0
 • 8,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,4% Kobiety
 • 8,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,9%
  Podlaskie
  7,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Ciechanowcu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Ciechanowcu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Ciechanowcu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ciechanowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 395 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Ciechanowiec
  6 071 PLN
  Województwo
  6 013 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Ciechanowcu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Ciechanowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 100 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 85 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -15 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,85 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Ciechanowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 42,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 35,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 49,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,3% Przemysł i budownictwo
 • 19,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,3% Pozostałe
 • 30,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Ciechanowcu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ciechanowiec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  68,5
  Podlaskie
  66,2
  Kraj
  69,0
 • 39,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  39,7
  woj. podlaskie
  37,0
  Polska
  38,2
 • 137,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  137,9
  Podlaskie
  126,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 57,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 42,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Ciechanowiec - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Ciechanowcu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 559 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 442 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 36 nowych podmiotów, a 18 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (55) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (28) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (41) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Ciechanowcu najwięcej (30) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (542) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,4% (153) podmiotów, a 72,3% (404) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Ciechanowcu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.3%) oraz Budownictwo (21.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 559 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 153 Przemysł i budownictwo
 • 404 Pozostała działalność
 • 36 Podmioty nowo zarejestrowane w Ciechanowcu w 2023 roku
 • 18 Podmioty wyrejestrowane w Ciechanowcu w 2023 roku
 • 442 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 542 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 542
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 559 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 559
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 21 Spółki handlowe ogółem
 • 21
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 18  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 18
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 30 Spółki cywilne ogółem
 • 30
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 442 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 125 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 125
 • 97 Budownictwo
 • 97
 • 40 Przetwórstwo przemysłowe
 • 40
 • 38 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 38
 • 32 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 32
 • 32 Pozostała działalność
 • 32
 • 16 Transport i gospodarka magazynowa
 • 16
 • 14 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 14
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ciechanowiec - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ciechanowcu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 54 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,25 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Ciechanowcu wynosi 83,30% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Ciechanowca najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,22 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 4,02 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,39 (97%), o charakterze gospodarczym - 3,05 (81%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Ciechanowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ciechanowca.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ciechanowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 54
 • 27 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 27
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 18 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 18
 • 12,25 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,25
  Województwo
  19,92
  Cały kraj
  22,81
 • 6,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,22
  Podlaskie
  8,92
  Polska
  12,98
 • 3,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Ciechanowiec
  3,05
  woj. podlaskie
  7,89
  Cała Polska
  6,99
 • 2,39 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,39
  Podlaskie
  2,21
  Polska
  1,82
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,37
  Województwo
  0,46
  Polska
  0,35
 • 4,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,02
  Województwo
  6,92
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ciechanowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  83%
  Podlaskie
  81%
  Polska
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Ciechanowiec
  77%
  Województwo
  74%
  Cała Polska
  63%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  82%
  Województwo
  82%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. podlaskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Podlaskie
  92%
  Kraj
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  56%
  woj. podlaskie
  53%
  Kraj
  51%

Ciechanowiec - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Ciechanowca wyniosła w 2022 roku 71,4 mln złotych, co daje 8,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 64.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Ciechanowca - 16.3% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (15.8%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 26,6 mln złotych, czyli 37,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Ciechanowca wyniosła w 2022 roku 54,7 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.1%). W budżecie Ciechanowca wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 842 złotych na mieszkańca (12,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,9 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,8%.
 • Wydatki budżetu w Ciechanowcu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ciechanowca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ciechanowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Ciechanowca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,1 mln

  3,9 tys(100%)

  27,1 mln

  3,1 tys(100%)

  29,1 mln

  3,3 tys(100%)

  32,3 mln

  3,7 tys(100%)

  37,6 mln

  4,4 tys(100%)

  43,1 mln

  5,2 tys(100%)

  44,0 mln

  5,4 tys(100%)

  71,4 mln

  8,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,5 mln

  954(13%)

  579,9 tys

  122(2.1%)

  1,3 mln

  289(4.6%)

  1,9 mln

  400(5.7%)

  4,3 mln

  940(11.5%)

  7,1 mln

  1,5 tys(16.5%)

  6,6 mln

  1,5 tys(14.9%)

  11,6 mln

  2,6 tys(16.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,8 mln

  1,9 tys(25.2%)

  9,0 mln

  1,9 tys(33.2%)

  9,4 mln

  2,0 tys(32.2%)

  9,5 mln

  2,1 tys(29.4%)

  10,6 mln

  2,3 tys(28.1%)

  12,7 mln

  2,8 tys(29.4%)

  10,7 mln

  2,4 tys(24.3%)

  11,3 mln

  2,6 tys(15.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,4 mln

  1,3 tys(18.2%)

  1,8 mln

  384(6.7%)

  1,6 mln

  337(5.4%)

  1,8 mln

  397(5.7%)

  3,8 mln

  814(10%)

  3,5 mln

  757(8.1%)

  4,2 mln

  939(9.6%)

  8,9 mln

  2,0 tys(12.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  10,4 tys

  2,2(0%)

  5,0 tys

  1,1(0%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  7,0 tys

  1,5(0%)

  208,3 tys

  45,2(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 mln

  1,5 tys(9.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  6,0 tys

  1,3(0%)

  41,0 tys

  8,6(0.2%)

  33,7 tys

  7,2(0.1%)

  44,6 tys

  9,6(0.1%)

  56,9 tys

  12,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,3 tys

  18,0(0.2%)

  5,3 mln

  1,2 tys(7.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  68,3 tys

  14,3(0.2%)

  266,0 tys

  56,0(1%)

  180,2 tys

  38,7(0.6%)

  506,7 tys

  109(1.6%)

  579,8 tys

  126(1.5%)

  464,2 tys

  101(1.1%)

  738,6 tys

  164(1.7%)

  5,1 mln

  1,2 tys(7.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  926(12.6%)

  8,9 mln

  1,9 tys(32.9%)

  2,3 mln

  486(7.8%)

  2,4 mln

  513(7.4%)

  2,4 mln

  510(6.2%)

  2,7 mln

  595(6.3%)

  3,3 mln

  728(7.5%)

  4,4 mln

  1,0 tys(6.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,9 mln

  1,7 tys(22.5%)

  3,2 mln

  673(11.8%)

  3,1 mln

  661(10.6%)

  3,1 mln

  667(9.6%)

  3,3 mln

  705(8.6%)

  3,0 mln

  647(6.9%)

  3,6 mln

  792(8.1%)

  4,1 mln

  922(5.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  258,4 tys

  54,2(0.7%)

  304,1 tys

  64,0(1.1%)

  294,8 tys

  63,3(1%)

  414,9 tys

  89,4(1.3%)

  471,5 tys

  102(1.3%)

  643,6 tys

  140(1.5%)

  288,8 tys

  64,0(0.7%)

  3,0 mln

  671(4.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  717,1 tys

  151(2%)

  1,0 mln

  211(3.7%)

  822,5 tys

  177(2.8%)

  784,1 tys

  169(2.4%)

  1,1 mln

  235(2.9%)

  1,1 mln

  238(2.5%)

  1,2 mln

  263(2.7%)

  1,7 mln

  391(2.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,0 mln

  219(3%)

  1,1 mln

  233(4.1%)

  1,2 mln

  266(4.3%)

  2,7 mln

  572(8.2%)

  1,1 mln

  244(3%)

  1,3 mln

  275(2.9%)

  1,0 mln

  233(2.4%)

  1,2 mln

  266(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  298,3 tys

  62,6(0.9%)

  331,7 tys

  69,8(1.2%)

  303,6 tys

  65,2(1%)

  276,7 tys

  59,7(0.9%)

  253,1 tys

  54,9(0.7%)

  135,4 tys

  29,5(0.3%)

  89,7 tys

  19,9(0.2%)

  449,9 tys

  102(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  165,5 tys

  34,7(0.5%)

  146,4 tys

  30,8(0.5%)

  152,5 tys

  32,8(0.5%)

  193,0 tys

  41,6(0.6%)

  363,9 tys

  78,9(1%)

  113,1 tys

  24,7(0.3%)

  270,6 tys

  60,0(0.6%)

  251,1 tys

  57,0(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  159,5 tys

  33,5(0.5%)

  158,0 tys

  33,3(0.6%)

  158,5 tys

  34,0(0.5%)

  224,1 tys

  48,3(0.7%)

  106,0 tys

  23,0(0.3%)

  185,8 tys

  40,5(0.4%)

  310,4 tys

  68,8(0.7%)

  211,7 tys

  48,1(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 tys

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,9 tys

  9,1(0.1%)

  79,8 tys

  18,1(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,6(0%)

  39,7 tys

  9,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  155,2 tys

  32,6(0.4%)

  14,8 tys

  3,1(0.1%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  202,5 tys

  43,6(0.6%)

  144,2 tys

  31,3(0.4%)

  137,6 tys

  30,0(0.3%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  8,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,8 tys

  10,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  151,6 tys

  31,8(0.4%)

  188,7 tys

  39,7(0.7%)

  191,1 tys

  41,1(0.7%)

  192,3 tys

  41,5(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Ciechanowcu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ciechanowca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ciechanowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Ciechanowca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,2 mln

  3,6 tys(100%)

  28,8 mln

  3,3 tys(100%)

  30,3 mln

  3,4 tys(100%)

  34,1 mln

  3,9 tys(100%)

  40,0 mln

  4,6 tys(100%)

  48,6 mln

  5,8 tys(100%)

  54,2 mln

  6,6 tys(100%)

  54,7 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,2 mln

  2,1 tys(31.8%)

  10,6 mln

  2,2 tys(36.8%)

  10,8 mln

  2,3 tys(35.7%)

  11,8 mln

  2,5 tys(34.6%)

  12,0 mln

  2,6 tys(30.1%)

  14,3 mln

  3,1 tys(29.3%)

  17,6 mln

  3,9 tys(32.5%)

  15,1 mln

  3,4 tys(27.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,7 mln

  1,4 tys(20.7%)

  7,1 mln

  1,5 tys(24.5%)

  7,6 mln

  1,6 tys(25%)

  8,3 mln

  1,8 tys(24.5%)

  8,3 mln

  1,8 tys(20.9%)

  8,1 mln

  1,8 tys(16.7%)

  10,0 mln

  2,2 tys(18.4%)

  11,7 mln

  2,7 tys(21.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,4 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  198,8 tys

  43,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,2 mln

  1,6 tys(13.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,6 mln

  756(11.2%)

  797,6 tys

  168(2.8%)

  699,8 tys

  150(2.3%)

  1,5 mln

  333(4.5%)

  2,1 mln

  446(5.1%)

  2,1 mln

  452(4.3%)

  2,3 mln

  508(4.2%)

  3,2 mln

  723(5.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  751(11.1%)

  8,0 mln

  1,7 tys(27.8%)

  1,4 mln

  301(4.6%)

  1,5 mln

  316(4.3%)

  1,6 mln

  352(4.1%)

  1,8 mln

  400(3.8%)

  1,9 mln

  429(3.6%)

  3,0 mln

  680(5.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  1,6(0%)

  14,6 tys

  3,1(0%)

  87,4 tys

  18,8(0.3%)

  183,2 tys

  39,7(0.5%)

  324,8 tys

  70,8(0.7%)

  22,2 tys

  4,9(0%)

  2,4 mln

  540(4.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  456,8 tys

  95,9(1.4%)

  456,0 tys

  96,0(1.6%)

  499,8 tys

  107(1.7%)

  1,2 mln

  257(3.5%)

  912,1 tys

  198(2.3%)

  6,1 mln

  1,3 tys(12.5%)

  1,1 mln

  240(2%)

  1,4 mln

  312(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  659,1 tys

  138(2%)

  733,5 tys

  154(2.5%)

  737,0 tys

  158(2.4%)

  742,6 tys

  160(2.2%)

  1,1 mln

  232(2.7%)

  1,1 mln

  234(2.2%)

  1,1 mln

  244(2%)

  1,3 mln

  284(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,7 mln

  562(8.3%)

  66,4 tys

  14,0(0.2%)

  74,0 tys

  15,9(0.2%)

  204,0 tys

  44,0(0.6%)

  3,6 mln

  771(8.9%)

  3,9 mln

  845(8%)

  4,9 mln

  1,1 tys(9%)

  1,0 mln

  237(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  292,3 tys

  61,3(0.9%)

  129,0 tys

  27,2(0.4%)

  104,7 tys

  22,5(0.3%)

  116,3 tys

  25,1(0.3%)

  401,6 tys

  87,1(1%)

  354,2 tys

  77,2(0.7%)

  3,7 mln

  813(6.8%)

  954,7 tys

  217(1.7%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,8(0%)

  292,4 tys

  66,4(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  135,1 tys

  28,4(0.4%)

  117,8 tys

  24,8(0.4%)

  122,2 tys

  26,2(0.4%)

  173,9 tys

  37,5(0.5%)

  313,8 tys

  68,0(0.8%)

  116,1 tys

  25,3(0.2%)

  248,7 tys

  55,1(0.5%)

  234,3 tys

  53,2(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,7 mln

  777(11.5%)

  823,2 tys

  173(2.9%)

  149,3 tys

  32,1(0.5%)

  78,5 tys

  16,9(0.2%)

  90,3 tys

  19,6(0.2%)

  127,6 tys

  27,8(0.3%)

  183,3 tys

  40,6(0.3%)

  220,9 tys

  50,2(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  627

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  3,2(0%)

  149,0 tys

  32,5(0.3%)

  17,5 tys

  3,9(0%)

  82,5 tys

  18,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  9,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,2 tys

  0,7(0%)

  3,2 tys

  0,7(0%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  3,0 tys

  0,7(0%)

  3,0 tys

  0,7(0%)

  3,2 tys

  0,7(0%)

  4,3 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  155,2 tys

  32,6(0.5%)

  14,8 tys

  3,1(0.1%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  202,5 tys

  43,6(0.6%)

  144,2 tys

  31,3(0.4%)

  137,6 tys

  30,0(0.3%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,6 tys

  5,2(0%)

  280

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  62,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ciechanowiec - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 941 mieszkańców Ciechanowca jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 448 kobiet oraz 494 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 23,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,9% mieszkańców Ciechanowca, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 18,6% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Ciechanowca mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Ciechanowcu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,1%) oraz średnie zawodowe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,7%) oraz średnie zawodowe (26,7%).

  W roku 2022 w Ciechanowcu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 160 dzieci (85 dziewczynek oraz 75 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Ciechanowcu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 48 dzieci (26 dziewczynek oraz 22 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  19,6% mieszkańców Ciechanowca w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,1% wśród dziewczynek i 20,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 111 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,27 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 438 uczniów (203 kobiety oraz 235 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Ciechanowcu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 427 uczniów (204 kobiety oraz 223 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,3% ludności (31,2% wśród dziewczynek i 29,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 24,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 118,06.

  W Ciechanowcu znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 15 oddziałach uczyło się 409 uczniów (221 kobiet oraz 188 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 78 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Ciechanowcu placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 13 oddziałach uczyło się 362 uczniów (214 kobiet oraz 148 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 119 absolwentów.

  W Ciechanowcu znajduje się 1 Technikum, w którym w 12 oddziałach uczyło się 295 uczniów (176 kobiet oraz 119 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 26 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Ciechanowcu placówkę miała 1 Technikum, w którym w 3 oddziałach uczyło się 66 uczniów (41 kobiet oraz 25 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 29 absolwentów.

  W Ciechanowcu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 56 uczniów (8 kobiet oraz 48 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,1% mieszkańców (16,9% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,3 uczniów. 18,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,3% mieszkańców Ciechanowca w wieku potencjalnej nauki (18,9% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • Ciechanowiec
  17,4%
  woj. podlaskie
  24,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Ciechanowiec
  36,2%
  Województwo
  36,5%
  Polska
  35,2%
 • 36,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,8%
  Podlaskie
  3,6%
  Kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,6%
  Województwo
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Ciechanowiec
  23,9%
  Województwo
  21,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 21,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  20,9%
  Podlaskie
  17,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 15,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Podlaskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  18,6%
  Podlaskie
  15,3%
  Kraj
  12,3%
 • 19,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,9%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Ciechanowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1111 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 111,0
  woj. podlaskie
  915,0
  Polska
  927,0
 • 1,27 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,27
  woj. podlaskie
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Ciechanowiec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 160 Dzieci
 • 85 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 75 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,1%
  46,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 47 3 lata
 • 47
 • 52 4 lata
 • 52
 • 61 5 lata
 • 61
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 30 3 lata
 • 30
 • 25 4 lata
 • 25
 • 30 5 lata
 • 30
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 27 4 lata
 • 27
 • 31 5 lata
 • 31
 • 59 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 10,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Ciechanowcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ciechanowcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Ciechanowcu
  Publiczne
  86 277-13-25
  86 277-13-25
  ul. Mickiewicza 29a
  18-230 Ciechanowiec
  3746
 • Szkoły podstawowe w Ciechanowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Ciechanowiec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 438 Uczniowie
 • 203 Kobiety
  (uczniowie)
 • 235 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,3%
  53,7%
 • 56 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Absolwenci
 • 44 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  24,3
  woj. podlaskie
  16,1
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 30,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 25,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 118,06 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Ciechanowiec
  118,06
  Podlaskie
  92,82
  Cały kraj
  95,96
 • 117,52 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  117,52
  woj. podlaskie
  91,85
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ciechanowiec) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ciechanowiec) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Ciechanowcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ciechanowcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  86 277-13-26
  86 277-16-30
  ul. 11 listopada 5
  18-230 Ciechanowiec
  2141139
 • Szkoły ponadpodstawowe w Ciechanowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Ciechanowiec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 374 Uczniowie
 • 207 Kobiety
  (uczniowie)
 • 167 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,3%
  44,7%
 • 138 Uczniowie w 1 klasie
 • 75 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Absolwenci
 • 48 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 35 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 •  
 • 27,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,3
  Województwo
  25,4
  Kraj
  26,5
 •  
 • 23,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 10,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Ciechanowiec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 295 Uczniowie
 • 176 Kobiety
  (uczniowie)
 • 119 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,7%
  40,3%
 • 103 Uczniowie w 1 klasie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  24,6
  woj. podlaskie
  22,1
  Polska
  24,9
 •  
 • 23,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 15,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Ciechanowiec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  18,7
  Województwo
  18,5
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Ciechanowcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ciechanowcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowcu
  Publiczne
  ul. Szkolna 8
  18-230 Ciechanowiec
  11261-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ciechanowcu
  Publiczna
  ul. Szkolna 8
  18-230 Ciechanowiec
  5106-
  Technikum w Ciechanowcu
  Publiczne
  ul. Szkolna 8
  18-230 Ciechanowiec
  4103-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ciechanowcu
  Publiczna
  ul. Szkolna 8
  18-230 Ciechanowiec
  398-
  Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Ciechanowcu
  Publiczna
  86 277-11-34
  86 277-11-34
  ul. Szkolna 8
  18-230 Ciechanowiec
  585-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ciechanowcu
  Publiczne
  86 277-11-34
  86 277-11-34
  ul. Szkolna 8
  18-230 Ciechanowiec
  253-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Ciechanowcu
  Publiczne
  86 277-11-34
  86 277-11-34
  ul. Szkolna 8
  18-230 Ciechanowiec
  17-
  Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu
  Niepubliczna
  86 271-05-63
  86 277-11-45
  ul. 11 Listopada 5 a
  18-230 Ciechanowiec
  ---
  Szkoła Policealna w Ciechanowcu
  Publiczna
  ul. Szkolna 8
  18-230 Ciechanowiec
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Ciechanowcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ciechanowiec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ciechanowiec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ciechanowiec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ciechanowiec - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Ciechanowcu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Ciechanowcu znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 2 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 80)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Ciechanowcu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Ciechanowcu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Ciechanowcu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 38 (uczestnicy: 2 670)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 30)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 180)
  • koncerty: 23 (uczestnicy: 2 000)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 160)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 147)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 44)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 55)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 48)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 78)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 22)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 44)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Ciechanowcu działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 39 712 zwiedzających, co daje 89 867 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Ciechanowcu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 27 281 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 422 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2022 w Ciechanowcu działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 14 261 wolumenów. Odnotowano 75 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 11 310 wolumenów. Odnotowano 169 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Ciechanowcu działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 288 członków. Zarejestrowano 253 ćwiczących (mężczyźni: 159, kobiety: 94, chłopcy do lat 18: 120, dziewczęta do lat 18: 68). Aktywnych było 14 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Ciechanowcu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Ciechanowcu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Ciechanowca znajduje się 36 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Ciechanowcu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zamek Ciechanowiec, st.6 z czasów nowożytnych dnia 1981-05-07, wykaz dokumentów: 131 z 1981-05-07
  • Lamus z XVIII w.dnia 1953-01-22, wykaz dokumentów: 27 z 1953-01-22
  • Pałac z XIX w.dnia 1953-02-09, wykaz dokumentów: 29 z 1953-02-09
  • Zespół - pałac z XIX w.dnia 1953-02-09, wykaz dokumentów: 29 z 1953-02-09; 356 z 1975-05-24; 172 z 1981-07-21; A-287 z 1987-06-05
  • Kościół z 1737 - 1739 (ul. Kościelna 2)dnia 1966-11-09, wykaz dokumentów: Kl-III-1/267/66 z 1966-11-09
  • Zespół - kościół z 1737 - 1739 (ul. Kościelna 2)dnia 1966-11-09, wykaz dokumentów: Kl-III-1/267/66 z 1966-11-09; Kl-III-1/268/66 z 1966-11-09; Kl-III-1/269/66 z 1966-11-09; A-287 z 1987-06-05
  • Dzwonnica z 1737 - 1739 (ul. Kościelna 2)dnia 1966-11-09, wykaz dokumentów: Kl-III-1/268/66 z 1966-11-09
  • Dzwonnica z 1737 - 1739 (ul. Kościelna 2)dnia 1966-11-09, wykaz dokumentów: Kl-III-1/268/66 z 1966-11-09
  • Kostnica z 1737 - 1739 (ul. Kościelna 2)dnia 1966-11-09, wykaz dokumentów: Kl-III-1/269/66 z 1966-11-09
  • Kostnica z 1737 - 1739 (ul. Kościelna 2)dnia 1966-11-09, wykaz dokumentów: Kl-III-1/269/66 z 1966-11-09
  • Kaplica z poł. XIX w.dnia 1966-11-09, wykaz dokumentów: Kl-III-1/270/66 z 1966-11-09
  • Mur/ogrodzenie z XVI w.dnia 1972-07-29, wykaz dokumentów: 336 z 1972-07-29
  • Park z 3. ćw. XIX w.dnia 1975-05-24, wykaz dokumentów: 356 z 1975-05-24
  • Aleja z 3. ćw. XIX w.dnia 1975-05-24, wykaz dokumentów: 356 z 1975-05-24
  • Aleja z 3. ćw. XIX w.dnia 1975-05-24, wykaz dokumentów: 356 z 1975-05-24
  • Lamus z 1. poł. XIX w.dnia 1979-11-21, wykaz dokumentów: 473 z 1979-11-21
  • Stajnia z 2. poł. XIX w.dnia 1981-01-16, wykaz dokumentów: 85 z 1981-01-16
  • Oficyna mieszkalna z 2. poł. XIX w.dnia 1981-01-16, wykaz dokumentów: 86 z 1981-01-16
  • Wozownia z 2. poł. XIX w.dnia 1981-01-16, wykaz dokumentów: 87 z 1981-01-16
  • Kapliczka z XIX w. (ul. Plac Księdza Krzysztofa Kluka 6)dnia 1981-04-25, wykaz dokumentów: 107 z 1981-04-25
  • Plebania z 1887 r. (ul. Plac Księdza Krzysztofa Kluka 6)dnia 1981-04-25, wykaz dokumentów: 108 z 1981-04-25
  • Szpital z 1733 r. (ul. Plac Księdza Krzysztofa Kluka 4)dnia 1981-04-28, wykaz dokumentów: 126 z 1981-04-28
  • Relikt z XVI w. (ul. Parkowa 9)dnia 1981-05-07, wykaz dokumentów: 131 z 1981-05-07
  • Synagoga z końca XIX w.dnia 1981-05-07, wykaz dokumentów: 132 z 1981-05-07; A-287 z 1987-06-05
  • Zajazd z końca XIX w. (ul. Pałacowa 4)dnia 1981-05-07, wykaz dokumentów: 133 z 1981-05-07
  • Cerkiew z 1864 r. (ul. Adama Mickiewicza 32)dnia 1981-05-11, wykaz dokumentów: 138 z 1981-05-11; A-287 z 1987-06-05
  • Spichlerz z przełomu XIX/XX w.dnia 1981-07-21, wykaz dokumentów: 172 z 1981-07-21
  • Miasto z 1429 r.dnia 1987-06-05, wykaz dokumentów: A-287 z 1987-06-05
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1987-06-08, wykaz dokumentów: 293 z 1987-06-08
  • Cmentarz ewangelicki z 1. poł. XIX w.dnia 1987-09-15, wykaz dokumentów: 331 z 1987-09-15
  • Pomnik z 1940 r.dnia 1987-09-16, wykaz dokumentów: 332 z 1987-09-16
  • Cmentarz prawosławny z poł. XIX w.dnia 1987-12-23, wykaz dokumentów: 353 z 1987-12-23
  • Cmentarz II wojna światowa z 1941 - 1944dnia 1991-12-30, wykaz dokumentów: A-427 z 1991-12-30
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 1991-12-30, wykaz dokumentów: A-450 z 1991-12-30
  • Ratusz z 1913 r.dnia 1994-12-12, wykaz dokumentów: A-530 z 1994-12-12
  • Gajówka/leśniczówka z 1932 r. (ul. Pałacowa 8B)dnia 1997-10-06, wykaz dokumentów: 834 z 1997-10-06
 • Formy ochrony przyrody w Ciechanowcu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Ciechanowca znajduje się 25 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Ciechanowcu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Bugu i Nurca - obszar chronionego krajobrazuOpis: Czynna ochrona ekosystemów Obszaru polega na zachowaniu różnorodności biologicznej dolin Bugu i Nurca o naturalnym charakterze oraz fragmentu Wysoczyzny Drohickiej odznaczających się wysokimi walorami przyrodniczymi krajobrazowymi kulturowymi i wypoczynkowymi., Data ustanowienia: 1982-01-01, Opis granicy: w województwie podlaskim w powiecie siemiatyckim na terenie gminy Perlejewo (801 78 ha) oraz w powiecie wysokomazowieckim na terenie gminy Ciechanowiec (2 115 81 ha), Powierzchnia: 2917.59 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1982-10-26, Opis granicy: Ciechanowiec Malec rosną na pastwisku P. Borkowskiego we wsi Malec w rozczłonkowanej grupie na powierzchni ok. 0 5 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1982-10-26, Opis granicy: Ciechanowiec rośnie na klombie przed biurowcem Muzeum
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1982-10-26, Opis granicy: Ciechanowiec rośnie na terenie Muzeum w odległości 10 m znajduje się ciągnik stanowiący obiekt muzealny
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1982-10-26, Opis granicy: Ciechanowiec rośnie na terenie Muzeum w odległości 10 m od drzewa znajduje się staw
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1982-10-26, Opis granicy: Ciechanowiec rośnie na terenie Muzeum w odległości 15 m znajduje się młyn (obiekt zabytkowy)
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1982-10-26, Opis granicy: Ciechanowiec rośnie na terenie Muzeum w odległości 15 m znajduje się chata kryta słomą a w odległości 8 m znajduje się budynek murowany otynkowany na biało
  • Pomnik przyrodyOpis: Klon zwyczajny (Acer platanoides) o obwodzie 465 cm na wysokości 2 m ścięty jeden konar pozostał jeden potężny konar pochylony na centralne rondo prze biurowcem Muzeum stan zdrowotny średni, Data ustanowienia: 1982-10-26, Opis granicy: Ciechanowiec rośnie na terenie Muzeum w sąsiedztwie stoi ciągnik jako obiekt muzealny
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1982-10-26, Opis granicy: położony w parku Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1982-10-26, Opis granicy: położona w Ciechanowcu przy ulicy Parkowej stanowiąca własność Jana Augustyniaka
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1983-12-31, Opis granicy: Ciechanowiec rośnie na terenie Muzeum w odległości 25 m znajduje się główny budynek Muzeum
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1983-12-31, Opis granicy: Ciechanowiec rośnie na terenie Muzeum we wschodniej części Parku w odległości 35 m znajduje się główny budynek Muzeum
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1983-12-31, Opis granicy: Ciechanowiec rośnie na terenie Muzeum w odległości 30 m znajduje się domek myśliwski
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1983-12-31, Opis granicy: Ciechanowiec rośnie na terenie Muzeum w odległości 30 m znajduje się domek myśliwski
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1983-12-31, Opis granicy: Ciechanowiec rośnie na terenie Muzeum we wschodniej części Parku - bardzo zaniedbanej w odległości 3 m znajduje się rów nie prowadzący wody w bezpośrednim sąsiedztwie stoi niewielkich rozmiarów budka drewniana w odległości 45 m znajduje się rzeka R
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1983-12-31, Opis granicy: Ciechanowiec rośnie na terenie Muzeum we wschodniej części Parku - bardzo zaniedbanej w odległości 50 m znajduje się rzeka Ralka w odległości 10 m znajduje się złomowisko
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1983-12-31, Opis granicy: Ciechanowiec rośnie na terenie Muzeum we wschodniej części Parku - bardzo zaniedbanej w odległości 60 m przepływa rzeka Ralka
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1983-12-31, Opis granicy: Ciechanowiec rośnie na terenie Muzeum w południowej części Parku nad rzeką Ralką w odległości 30 m znajduje się drewniana kładka przez rzekę (w sąsiedztwie zabytkowego młyna)
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1983-12-31, Opis granicy: Ciechanowiec rośnie na terenie Muzeum w Parku w otoczeniu innych drzew w rozwidleniu linii energetycznej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Aleja lipowa składająca się z 42 drzew, Data ustanowienia: 1983-12-31, Opis granicy: Ciechanowiec Nowodwory rosną po obu stronach drogi łączącej ul. Czyżewską z ul. Pałacową na osi pałacu w Ciechanowcu (Muzeum Rolnictwa) od strony pałacu po lewej stronie drogi rośnie 21 szt. natomiast po prawej stronie - 24 szt. po obydwu stronach
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Aleja lipowa składająca się z 49 drzew, Data ustanowienia: 1983-12-31, Opis granicy: Ciechanowiec rosną po obu stronach drogi łączącej ul. Pałacową z ul. Kozarską po lewej stronie drogi rośnie 9 szt. natomiast po prawej stronie - 42 szt.
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1992-05-27, Opis granicy: Ciechanowiec rośnie na terenie Muzeum w odległości 9 m znajduje się drewniana chata kryta słomą w odległości 16 m budynek murowany pomalowany na biało
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1992-05-27, Opis granicy: Ciechanowiec rośnie na terenie Muzeum w Parku w otoczeniu innych drzew
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 2004-05-04, Opis granicy: rośnie przy ul. Parkowej na terenie posesji nr 3
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 2004-05-04, Opis granicy: rośnie w pasie drogowym ul. Parkowej przy posesji nr 8/2

Ciechanowiec - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 28 wypadków drogowych w Ciechanowcu odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 30 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 636,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 90,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Ciechanowcu znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wysokomazowieckiego.

  Powiat wysokomazowiecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Ciechanowcu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 30 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 11 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Ciechanowcu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 636,07 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Ciechanowiec
  636,1
  Województwo
  733,0
  Cały kraj
  1 100,9
 • 90,87 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  90,9
  woj. podlaskie
  129,1
  Polska
  104,4
 • 681,51 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  681,5
  Podlaskie
  870,2
  Kraj
  1 327,3
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  14,3
  Województwo
  17,6
  Kraj
  9,5
 • 107,14 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  107,1
  woj. podlaskie
  118,7
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 10 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Ciechanowcu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 566,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  566,6 km
  Podlaskie
  409,4 km
  Polska
  633,6 km
 • 14,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  14,2 km
  Podlaskie
  7,2 km
  Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Ciechanowiec przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 681droga wojewódzka nr 681(Roszki-Wodźki - Płonka-Kozły - Płonka Kościelna - Łapy - Łapy-Kołpaki - Grochy - Gołębie - Poświętne - Józefin - Gabrysin - Wólka Pietkowska - Topczewo - Ostrówek - Moskwin - Olszewo - Oledzkie - Świrydy - Brańsk - Rudka - Koce-Piskuły - Bujenka - Antonin - Ciechanowiec)
  • DW 690droga wojewódzka nr 690(Czyżew - Białe-Szczepanowice - Białe-Figle - Drewnowo-Ziemaki - Boguty-Pianki - Nowodwory - Ciechanowiec - Malec - Podgajki - Skórzec - Moczydły-Pszczółki - Stadniki - Siemiatycze)
  • DW 694droga wojewódzka nr 694(Poręba-Kocęby - Brok - Glina - Sumiężne - Klukowo - Małkinia Górna - Zawisty Nadburzne - Rostki Wielkie - Rostki-Piotrowice - Podgórze-Gazdy - Zgleczewo Szlacheckie - Zakrzewo-Słomy - Zuzela - Nur - Żebry-Kolonia - Tymianki-Moderki - Tymianki-Szklarze - Ciechanowiec)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Ciechanowcu istnieje 55 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  pl. 3 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Armii Krajowej

  ul. Brzozowa

  ul. Czyżewska

  ul. Drohicka

  ul. Dworska

  ul. Długa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Glinki

  ul. Kazimierza Uszyńskiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kozarska

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Kuczyńska

  ul. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mickiewicza

  ul. Mogilna

  ul. Mostowa

  ul. Młyńska

  pl. Odrodzenia

  ul. Ogrodowa

  pl. Papieża Jana Pawła II

  ul. Parkowa

  ul. Pałacowa

  ul. Pińczowska

  ul. Podlaska

  ul. Polna

  ul. Polska

  ul. Przechodnia

  ul. Ralkowa

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sosnowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stadion

  ul. Staropolska

  ul. Szeroka

  ul. Szkolna

  ul. Uszyńska

  ul. Wiatraczna

  ul. Wierzbowa

  ul. Wińska

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wspólna

  ul. Wąska

  ul. dr. Pawła Olszewskiego

  pl. ks. Krzysztofa Kluka

  ul. Łomżyńska

  ul. Świerkowa

  ul. Świętojańska

  ul. Żwirki i Wigury