Susz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Susz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Susz to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu iławskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Susz.
 • 5 255 Liczba mieszkańców
 • 6,7 km² Powierzchnia
 • 787,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 111 m n.p.m Wysokość
 • 20 grudnia 1314 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 55 Numer kierunkowy
 • NIL Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Stefan Pietrzykowski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 19.335453.7170 Współrzędne GPS
 • 2807064 TERYT (TERC)
 • 0932979 SIMC
Herb miasta Susz
Susz herb

Jak Susz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Susz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Susz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Susz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
62Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
97Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
107Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
114Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
116Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
124Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
193Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
199Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
219Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
222Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
231Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
236Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
252Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
255Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
267Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
273Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
274Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
295Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
326Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
327Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego

Susz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
14-240Poczta Susz, ul. Słowiańska 24

Susz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Suszu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Iławie (podlega pod: ZUS Oddział w Elblągu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wiejska 1
14-202 Iława
Urząd Miejski w Suszu
(55) 278-60-15
(55) 278-62-22
ul. Wybickiego 6
14-240 Susz

Susz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Susz jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 255, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 7,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Susza zawarli w 2022 roku 18 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców Susza jest stanu wolnego, 54,4% żyje w małżeństwie, 7,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Susz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -26. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,93 na 1000 mieszkańców Susza. W 2022 roku urodziło się 35 dzieci, w tym 40,0% dziewczynek i 60,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 379 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 24,1% zgonów w Suszu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,8% zgonów w Suszu były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Susza przypada 11.56 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 62 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 67 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Susza -5. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  59,1% mieszkańców Susza jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Susza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 255 Liczba mieszkańców
 • 2 707 Kobiety
 • 2 548 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Suszu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Suszu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Suszu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Susza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Susz
  41,5 lat
  Warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Susz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Susza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Susz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Susz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Susz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Susz
  27,3%
  Województwo
  29,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,6% Kobiety
  (Panny)
 • 32,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,4% Żonaci/Zamężne
 • Susz
  54,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Kraj
  54,0%
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,4%
  Warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Polska
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,4%
  Województwo
  8,9%
  Kraj
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,5% Nieustalone
 • Miasto
  2,5%
  Warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Kraj
  0,7%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Suszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Suszu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,9
  Warmińsko-mazurskie
  1,8
  Kraj
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Suszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Suszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -26 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -17 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,93 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Susz
  -4,9
  Województwo
  -4,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Suszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Suszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Suszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Suszu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 35 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,0%
  60,0%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,6
  Województwo
  7,2
  Polska
  8,1
 • 35,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Susz
  35,2
  Warmińsko-mazurskie
  32,1
  Cały kraj
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 379 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 331 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 420 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Susz
  3 379 g
  Województwo
  3 389 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 66 Waga 4000g - 4499g
 • 66
 • 220 Waga 3500g - 3999g
 • 220
 • 278 Waga 3000g - 3499g
 • 278
 • 95 Waga 2500g - 2999g
 • 95
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  Warmińsko-mazurskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Susz
  0,61
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,71
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,61
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Suszu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61 Zgony
 • 31 Kobiety
  (Zgony)
 • 30 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,8%
  49,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,6
  Warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 141,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  141,1
  Województwo
  162,8
  Cała Polska
  147,0
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Susz
  1,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,6
  Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie iławskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  24,1%
  Województwo
  26,3%
  Kraj
  34,8%
 • 20,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  20,8%
  Województwo
  19,9%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,8%
  Warmińsko-mazurskie
  6,5%
  Cały kraj
  5,4%
 • 194 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  22,5
  Polska
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  63,0
  Polska
  74,4
 • 268,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  268,7
  Warmińsko-mazurskie
  271,1
  Kraj
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  244,1
  Kraj
  246,5
 • 311,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 300,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 323,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Susz
  311,7
  Województwo
  358,8
  Polska
  475,8
 • 39,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 54,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Susz
  39,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,6
  Kraj
  70,6
 • 26,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Susz
  26,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2
  Polska
  32,6
 • 2,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Susz
  2,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 67 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -7 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -5 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Suszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Suszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Susz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Susz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Suszu oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,33 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Suszu to 1 809 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 344 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Suszu to 4,86 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Suszu to 147,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,50% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,78% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,01% mieszkań posiada łazienkę, 78,22% korzysta z centralnego ogrzewania, a 77,44% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu iławskiego.

  Powiat iławski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Suszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 809 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 344,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  344,20
  Województwo
  396,50
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Susz
  73,10 m2
  Województwo
  69,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 25,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Susz
  25,20 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,93 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Susz
  3,93
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cała Polska
  3,83
 • 2,90 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,90
  Warmińsko-mazurskie
  2,52
  Cała Polska
  2,42
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,74
  Warmińsko-mazurskie
  0,67
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Suszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,33 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,33
  Województwo
  5,65
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 34 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,86 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,86
  Województwo
  3,77
  Polska
  3,89
 • 6,47 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Susz
  6,47
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,29
  Kraj
  24,56
 • 1 034 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 147,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  147,7 m2
  Województwo
  84,5 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,20 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Suszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,50%
  Województwo
  97,97%
  Cała Polska
  97,71%
 • 97,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Susz
  97,78%
  Warmińsko-mazurskie
  95,43%
  Kraj
  95,10%
 • 95,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Susz
  95,01%
  Warmińsko-mazurskie
  93,90%
  Cała Polska
  93,66%
 • 78,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  78,22%
  woj. warmińsko-mazurskie
  86,78%
  Kraj
  85,62%
 • 77,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  77,44%
  Województwo
  44,21%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Susz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Suszu na 1000 mieszkańców pracuje 328osób . Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Suszu wynosiło w 2022 roku 4,4% (4,4% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Suszu wynosiło 5 080,82 PLN, co odpowiada 75.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Susza 281 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 281 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 0.

  13,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Susza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 49,1% w przemyśle i budownictwie, a 14,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Suszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 328 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  328,0
  Województwo
  358,0
  Polska
  402,0
 • 4,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,4% Kobiety
 • 4,4% Mężczyźni
 • Susz
  4,4%
  Województwo
  8,7%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Suszu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Suszu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Suszu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Suszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 081 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 081 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Suszu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Suszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 281 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 281 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 0 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,00 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Suszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 49,1% Przemysł i budownictwo
 • 37,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 59,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,8% Pozostałe
 • 34,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Suszu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,1% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Susz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Susz
  69,3
  Województwo
  65,7
  Polska
  69,0
 • 38,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  38,1
  Województwo
  35,7
  Polska
  38,2
 • 121,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  121,9
  Województwo
  119,2
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Susz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Suszu w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 575 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 380 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 44 nowe podmioty, a 28 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (81) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (31) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (72) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2010 roku, najmniej (21) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Suszu najwięcej (40) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (553) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,6% (153) podmiotów, a 71,0% (408) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Suszu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (26.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 575 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 153 Przemysł i budownictwo
 • 408 Pozostała działalność
 • 44 Podmioty nowo zarejestrowane w Suszu w 2022 roku
 • 28 Podmioty wyrejestrowane w Suszu w 2022 roku
 • 380 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 553 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 553
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 575 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 575
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 23 Spółki handlowe ogółem
 • 23
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 17  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 17
 • 40 Spółki cywilne ogółem
 • 40
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 380 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 102 Budownictwo
 • 102
 • 99 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 99
 • 32 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 32
 • 29 Przetwórstwo przemysłowe
 • 29
 • 26 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 26
 • 21 Transport i gospodarka magazynowa
 • 21
 • 19 Pozostała działalność
 • 19
 • 15 Informacja i komunikacja
 • 15
 • 12 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Susz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Suszu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 118 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,38 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Suszu wynosi 77,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Susza najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 12,29 (wykrywalność 64%) oraz o charakterze kryminalnym - 11,90 (wykrywalność 74%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,67 (70%), drogowe - 2,44 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Suszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Susza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Susz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 118 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 118
 • 63 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 63
 • 35 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 35
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 65 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 65
 • 22,38 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  22,38
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,85
  Cała Polska
  22,81
 • 11,90 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,90
  Warmińsko-mazurskie
  11,34
  Kraj
  12,98
 • 6,67 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,67
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,43
  Cała Polska
  6,99
 • 2,44 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,44
  Warmińsko-mazurskie
  2,01
  Kraj
  1,82
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Susz
  0,37
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,37
  Kraj
  0,35
 • 12,29 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Susz
  12,29
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,33
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Susz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Susz
  77%
  Województwo
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  74%
  Warmińsko-mazurskie
  71%
  Polska
  63%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  70%
  Warmińsko-mazurskie
  70%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Susz
  91%
  woj. warmińsko-mazurskie
  96%
  Kraj
  88%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  65%
  woj. warmińsko-mazurskie
  60%
  Cały kraj
  51%

Susz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Susza wyniosła w 2022 roku 82,1 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Susza - 23.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (9.8%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,3 mln złotych, czyli 8,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Susza wyniosła w 2022 roku 83,6 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.9%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.4%). W budżecie Susza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 765 złotych na mieszkańca (10,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 22,7 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,1%.
 • Wydatki budżetu w Suszu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Susza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Susz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Susza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,5 mln

  3,6 tys(100%)

  58,4 mln

  4,5 tys(100%)

  62,2 mln

  4,8 tys(100%)

  69,4 mln

  5,4 tys(100%)

  69,6 mln

  5,5 tys(100%)

  73,5 mln

  6,0 tys(100%)

  76,2 mln

  6,3 tys(100%)

  82,1 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,7 mln

  2,6 tys(31.5%)

  14,5 mln

  2,6 tys(24.9%)

  14,7 mln

  2,6 tys(23.7%)

  15,5 mln

  2,8 tys(22.3%)

  16,4 mln

  2,9 tys(23.5%)

  16,7 mln

  3,0 tys(22.8%)

  18,2 mln

  3,3 tys(23.9%)

  19,2 mln

  3,6 tys(23.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,5 mln

  2,4 tys(29.1%)

  22,7 mln

  4,0 tys(38.9%)

  4,4 mln

  791(7.1%)

  4,7 mln

  843(6.8%)

  4,9 mln

  872(7%)

  5,1 mln

  926(7%)

  5,3 mln

  965(6.9%)

  8,0 mln

  1,5 tys(9.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  73,9 tys

  13,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 mln

  1,5 tys(9.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,9 mln

  686(8.3%)

  4,1 mln

  722(7%)

  4,3 mln

  769(6.9%)

  4,5 mln

  806(6.5%)

  4,8 mln

  860(6.9%)

  6,2 mln

  1,1 tys(8.4%)

  5,8 mln

  1,0 tys(7.5%)

  7,0 mln

  1,3 tys(8.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,4 mln

  596(7.2%)

  4,3 mln

  770(7.4%)

  4,3 mln

  776(7%)

  5,5 mln

  987(7.9%)

  5,3 mln

  958(7.7%)

  7,1 mln

  1,3 tys(9.6%)

  8,1 mln

  1,5 tys(10.7%)

  5,5 mln

  1,0 tys(6.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,7 mln

  305(3.7%)

  2,8 mln

  502(4.8%)

  2,6 mln

  471(4.2%)

  2,5 mln

  451(3.6%)

  2,5 mln

  452(3.6%)

  1,7 mln

  315(2.4%)

  2,2 mln

  393(2.8%)

  4,8 mln

  923(5.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,9 mln

  518(6.3%)

  3,6 mln

  639(6.2%)

  3,5 mln

  620(5.6%)

  6,3 mln

  1,1 tys(9%)

  5,9 mln

  1,1 tys(8.5%)

  5,4 mln

  978(7.4%)

  3,5 mln

  644(4.6%)

  3,4 mln

  644(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  192(2.3%)

  1,2 mln

  218(2.1%)

  3,2 mln

  577(5.2%)

  4,9 mln

  886(7.1%)

  2,7 mln

  491(3.9%)

  2,0 mln

  364(2.7%)

  2,6 mln

  466(3.3%)

  2,6 mln

  488(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  284(3.5%)

  1,6 mln

  276(2.7%)

  1,4 mln

  244(2.2%)

  1,3 mln

  241(1.9%)

  1,3 mln

  230(1.8%)

  1,1 mln

  206(1.6%)

  1,7 mln

  306(2.2%)

  1,9 mln

  371(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  255(3.1%)

  1,3 mln

  227(2.2%)

  1,4 mln

  249(2.2%)

  1,5 mln

  276(2.2%)

  1,4 mln

  247(2%)

  1,3 mln

  234(1.8%)

  3,2 mln

  578(4.2%)

  1,9 mln

  371(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  265,8 tys

  47,0(0.6%)

  250,6 tys

  44,6(0.4%)

  282,8 tys

  50,6(0.5%)

  878,5 tys

  158(1.3%)

  627,1 tys

  113(0.9%)

  785,8 tys

  142(1.1%)

  319,7 tys

  58,4(0.4%)

  1,5 mln

  282(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  407,2 tys

  72,0(0.9%)

  352,9 tys

  62,8(0.6%)

  346,1 tys

  62,0(0.6%)

  377,4 tys

  67,7(0.5%)

  529,3 tys

  95,1(0.8%)

  402,5 tys

  72,8(0.5%)

  204,2 tys

  37,3(0.3%)

  1,2 mln

  224(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  196(2.4%)

  1,1 mln

  199(1.9%)

  895,6 tys

  160(1.4%)

  801,5 tys

  144(1.2%)

  762,9 tys

  137(1.1%)

  629,7 tys

  114(0.9%)

  560,1 tys

  102(0.7%)

  334,2 tys

  63,6(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  75,4 tys

  13,3(0.2%)

  277,4 tys

  49,4(0.5%)

  180,7 tys

  32,3(0.3%)

  123,0 tys

  22,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  253,5 tys

  46,3(0.3%)

  292,0 tys

  55,6(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  181,5 tys

  32,1(0.4%)

  187,6 tys

  33,4(0.3%)

  208,7 tys

  37,4(0.3%)

  187,1 tys

  33,6(0.3%)

  202,8 tys

  36,4(0.3%)

  118,6 tys

  21,5(0.2%)

  188,3 tys

  34,4(0.2%)

  283,2 tys

  53,9(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  142,5 tys

  25,2(0.3%)

  83,2 tys

  14,8(0.1%)

  87,2 tys

  15,6(0.1%)

  119,9 tys

  21,5(0.2%)

  111,8 tys

  20,1(0.2%)

  169,2 tys

  30,6(0.2%)

  88,5 tys

  16,2(0.1%)

  150,2 tys

  28,6(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  97,1 tys

  17,2(0.2%)

  12,7 tys

  2,3(0%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  111,5 tys

  20,0(0.2%)

  109,5 tys

  19,7(0.2%)

  98,0 tys

  17,7(0.1%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Suszu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Susza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Susz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Susza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,8 mln

  3,7 tys(100%)

  58,8 mln

  4,5 tys(100%)

  62,2 mln

  4,8 tys(100%)

  63,5 mln

  4,9 tys(100%)

  69,1 mln

  5,4 tys(100%)

  77,6 mln

  6,4 tys(100%)

  77,4 mln

  6,4 tys(100%)

  83,6 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,6 mln

  2,8 tys(32.6%)

  16,0 mln

  2,8 tys(27.2%)

  15,9 mln

  2,9 tys(25.6%)

  16,5 mln

  3,0 tys(26.1%)

  18,1 mln

  3,3 tys(26.2%)

  20,3 mln

  3,7 tys(26.1%)

  22,3 mln

  4,1 tys(28.8%)

  21,9 mln

  4,2 tys(26.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,3 mln

  2,2 tys(25.7%)

  13,2 mln

  2,4 tys(22.5%)

  14,0 mln

  2,5 tys(22.5%)

  14,9 mln

  2,7 tys(23.5%)

  15,5 mln

  2,8 tys(22.4%)

  16,1 mln

  2,9 tys(20.8%)

  17,7 mln

  3,2 tys(22.8%)

  20,0 mln

  3,8 tys(23.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,9 tys

  13,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 mln

  1,5 tys(9.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,8 mln

  2,1 tys(24.6%)

  21,0 mln

  3,7 tys(35.6%)

  2,8 mln

  495(4.4%)

  2,9 mln

  518(4.5%)

  3,1 mln

  553(4.5%)

  3,2 mln

  572(4.1%)

  3,1 mln

  558(3.9%)

  5,5 mln

  1,0 tys(6.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  432(5.1%)

  2,3 mln

  406(3.9%)

  3,5 mln

  623(5.6%)

  3,6 mln

  651(5.7%)

  4,4 mln

  793(6.4%)

  7,0 mln

  1,3 tys(9.1%)

  5,2 mln

  944(6.7%)

  4,8 mln

  915(5.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  82,1 tys

  14,5(0.2%)

  91,4 tys

  16,3(0.2%)

  108,4 tys

  19,4(0.2%)

  82,8 tys

  14,9(0.1%)

  96,5 tys

  17,3(0.1%)

  150,0 tys

  27,1(0.2%)

  168,7 tys

  30,8(0.2%)

  2,9 mln

  548(3.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  248(2.9%)

  1,6 mln

  293(2.8%)

  1,6 mln

  281(2.5%)

  1,5 mln

  265(2.3%)

  1,9 mln

  335(2.7%)

  1,9 mln

  340(2.4%)

  2,3 mln

  421(3%)

  2,1 mln

  394(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  217(2.6%)

  1,3 mln

  233(2.2%)

  1,2 mln

  222(2%)

  1,2 mln

  223(2%)

  1,4 mln

  258(2.1%)

  1,4 mln

  245(1.7%)

  1,3 mln

  235(1.7%)

  1,4 mln

  260(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  225(2.7%)

  1,3 mln

  224(2.1%)

  1,1 mln

  206(1.8%)

  1,1 mln

  200(1.8%)

  988,7 tys

  178(1.4%)

  987,8 tys

  179(1.3%)

  1,1 mln

  208(1.5%)

  1,1 mln

  202(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  447,1 tys

  79,1(0.9%)

  809,7 tys

  144(1.4%)

  1,0 mln

  183(1.6%)

  698,5 tys

  125(1.1%)

  451,3 tys

  81,1(0.7%)

  190,9 tys

  34,5(0.2%)

  399,5 tys

  72,9(0.5%)

  504,2 tys

  96,0(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  696,5 tys

  123(1.5%)

  694,2 tys

  124(1.2%)

  554,9 tys

  99,3(0.9%)

  462,8 tys

  83,1(0.7%)

  426,4 tys

  76,6(0.6%)

  348,8 tys

  63,1(0.4%)

  290,5 tys

  53,0(0.4%)

  238,4 tys

  45,4(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  297,6 tys

  52,6(0.6%)

  195,3 tys

  34,7(0.3%)

  23,0 tys

  4,1(0%)

  26,2 tys

  4,7(0%)

  24,8 tys

  4,5(0%)

  94,0 tys

  17,0(0.1%)

  25,7 tys

  4,7(0%)

  67,4 tys

  12,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  42,6 tys

  7,5(0.1%)

  54,2 tys

  9,6(0.1%)

  56,1 tys

  10,0(0.1%)

  44,7 tys

  8,0(0.1%)

  46,9 tys

  8,4(0.1%)

  36,1 tys

  6,5(0%)

  62,6 tys

  11,4(0.1%)

  52,1 tys

  9,9(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  245,2 tys

  44,0(0.4%)

  50,0 tys

  9,0(0.1%)

  40,0 tys

  7,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,0 tys

  8,6(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  167,5 tys

  29,6(0.4%)

  328,2 tys

  58,4(0.6%)

  96,5 tys

  17,3(0.2%)

  96,5 tys

  17,3(0.2%)

  652,3 tys

  117(0.9%)

  1,8 mln

  334(2.4%)

  96,5 tys

  17,6(0.1%)

  35,0 tys

  6,7(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 tys

  1,0(0%)

  33,7 tys

  6,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,4 tys

  1,7(0%)

  22,9 tys

  4,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  97,1 tys

  17,2(0.2%)

  12,7 tys

  2,3(0%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  111,5 tys

  20,0(0.2%)

  109,5 tys

  19,7(0.2%)

  98,0 tys

  17,7(0.1%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  407

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,6 tys

  3,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Susz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 281 mieszkańców Susza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 616 kobiet oraz 666 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,8% mieszkańców Susza, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 18,3% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Susza mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Suszu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,7%) oraz średnie zawodowe (21,0%).

  W roku 2021 w Suszu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 205 dzieci (96 dziewczynek oraz 109 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Suszu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 197 dzieci (94 dziewczynki oraz 103 chłopców). Dostępnych było 168 miejsc.

  15,9% mieszkańców Susza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,4% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 942 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,45 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 32 oddziałach uczyło się 726 uczniów (375 kobiet oraz 351 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Suszu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 26 oddziałach uczyło się 607 uczniów (311 kobiet oraz 296 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,6% ludności (31,2% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 144,05.

  W Suszu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 6 oddziałach uczyło się 135 uczniów (44 kobiety oraz 91 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,6% mieszkańców (14,4% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków). 22,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,3% mieszkańców Susza w wieku potencjalnej nauki (24,0% kobiet i 22,6% mężczyzn).

 • 16,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,2%
  Województwo
  20,7%
  Polska
  25,2%
 • 19,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,3%
  Warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 33,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,0%
  Województwo
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 11,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Polska
  20,0%
 • 18,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Susz
  25,8%
  Województwo
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 19,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  18,3%
  Województwo
  16,5%
  Polska
  12,3%
 • 20,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Susz
  3,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Suszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 942 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  942,0
  Warmińsko-mazurskie
  820,0
  Kraj
  883,0
 • 0,45 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,45
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 335 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Susz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 205 Dzieci
 • 96 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 109 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,8%
  53,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 46 3 lata
 • 46
 • 51 4 lata
 • 51
 • 48 5 lata
 • 48
 • 58 6 lat
 • 58
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 28 4 lata
 • 28
 • 21 5 lata
 • 21
 • 26 6 lat
 • 26
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 25 3 lata
 • 25
 • 23 4 lata
 • 23
 • 27 5 lata
 • 27
 • 32 6 lat
 • 32
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 13,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Suszu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Suszu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Suszu
  Publiczne
  55 278-63-46
  55 278-63-46
  ul. Piastowska 1A
  14-240 Susz
  1023120
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 'PRZEDSZKOLAK" MARZENA MIECZKOWSKA
  Niepubliczne
  72 574-24-03
  ul. Słowiańska 3
  14-240 Susz
  ---
 • Szkoły podstawowe w Suszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Susz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 726 Uczniowie
 • 375 Kobiety
  (uczniowie)
 • 351 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,7%
  48,3%
 • 101 Uczniowie w 1 klasie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Absolwenci
 • 40 Kobiety
  (absolwenci)
 • 50 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,0
  Kraj
  16,7
 •  
 • 44,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 34,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 144,05 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  144,05
  Warmińsko-mazurskie
  91,99
  Cały kraj
  95,71
 • 143,25 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Susz
  143,25
  Województwo
  90,65
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Susz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Susz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Suszu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Suszu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu (gen. Józef Bem)
  Publiczna
  55 278-60-45
  55 278-60-45
  ul. Piastowska 5
  14-240 Susz
  2655743
 • Szkoły ponadpodstawowe w Suszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Susz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  22,5
  Warmińsko-mazurskie
  20,6
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Suszu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Suszu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  55 278-61-98
  55 278-72-32
  ul. Wiejska 1
  14-240 Susz
  6145-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  55 278-61-98
  55 278-72-32
  ul. Wiejska 1
  14-240 Susz
  386-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  55 278-61-98
  55 278-72-32
  ul. Wiejska 1
  14-240 Susz
  126-
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  55 278-61-98
  55 278-72-32
  ul. Wiejska 1
  14-240 Susz
  112-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  55 278-61-98
  55 278-72-32
  ul. Wiejska 1
  14-240 Susz
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Suszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Susz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Susz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Susz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Susz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Suszu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Suszu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Suszu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Suszu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Suszu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 80 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 87 (uczestnicy: 2 790)
  • seanse filmowe: 17 (uczestnicy: 385)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 135)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 600)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 22 (uczestnicy: 270)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 700)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 11 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 185)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 50)
  • taneczne: 2 (członkowie: 60)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 65)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 110)
  • tańca: 2 (absolwenci: 80)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 30)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Suszu działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 380 zwiedzających, co daje 720 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Suszu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 518 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 11 047 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Suszu działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 277 członków. Zarejestrowano 256 ćwiczących (mężczyźni: 214, kobiety: 42, chłopcy do lat 18: 150, dziewczęta do lat 18: 37). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Suszu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Suszu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Susza znajduje się 16 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Suszu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Susz, st.1 ze średniowieczadnia 1968-11-29, wykaz dokumentów: 50a z 1968-11-29; C-052 z brak daty
  • Miasto z XIV w.dnia 1956-09-15, wykaz dokumentów: S/2 z 1956-09-15; 5/77 z 1977-03-03; brak numeru z 2012-05-22; brak numeru z 2015-03-23
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Podmurze 6)dnia 1956-11-24, wykaz dokumentów: S/1 z 1956-11-24
  • Kościół z XIV w.dnia 1957-03-22, wykaz dokumentów: S/70 z 1957-03-22; brak numeru z 1996-09-04
  • Mur miejski z XV w.dnia 1961-03-07, wykaz dokumentów: 505 z 1961-03-07; 1161 z 1968-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1968-05-18, wykaz dokumentów: 1162 z 1968-05-18
  • Kościół z 1904 - 1905 (ul. Słowiańska 1)dnia 1993-05-11, wykaz dokumentów: 267/93 z 1993-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Stare Miasto 1)dnia 1996-10-14, wykaz dokumentów: 518/96 z 1996-10-14
  • Poczta z 1881 - 1882 (ul. Słowiańska 24)dnia 1997-02-24, wykaz dokumentów: 525/97 z 1997-02-24
  • Mur/ogrodzenie z 1881 - 1882dnia 1997-02-24, wykaz dokumentów: 525/97 z 1997-02-24
  • Synagoga z 1868 r. (ul. Wąska 7)dnia 1997-02-26, wykaz dokumentów: 524/97 z 1997-02-26
  • Wieża ciśnień z 1914 - 1915dnia 2000-02-01, wykaz dokumentów: A-1658 z 2000-02-01
  • Gazownia z 1904 r. (ul. Kajki 7)dnia 2000-06-06, wykaz dokumentów: A-1686 z 2000-06-06
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 r. (ul. Prabucka 7)dnia 2006-06-29, wykaz dokumentów: A-2267 z 2006-06-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Piastowska 13)dnia 2006-06-29, wykaz dokumentów: A-2268 z 2006-06-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1905 r. (ul. Słowiańska 12)dnia 2006-06-29, wykaz dokumentów: A-2271 z 2006-06-29
 • Formy ochrony przyrody w Suszu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Susza znajduje się 8 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Suszu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy (woj.warmińsko-mazurskie) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy obejmuje teren przyrzecza o powierzchni 9841 ha w tym użytki rolne - 36% lasy i zakrzewienia 52 6% a wody powierzchniowe 3 3%. Są to głównie tereny leśne o siedliskach lasu świeżego wilgotnego a czasem boru mieszanego. Dorzecze Liwy od źródła do wsi Kamieniec jest częścią Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego a poniżej - rzeka wpada do Bagna Bronowskiego. W okolicy Prabut Liwa wpada do jeziora Dzierzgoń a potem do jeziora Liwieniec - rezerwatu ornitologicznego chroniącego ostoję lęgową ptactwa wodno-błotnego. Następnie rzeka płynie przez tereny leśne w głęboko wciętej dolinie z licznymi zakolami., Data ustanowienia: 1985-07-10, Opis granicy: Granice obszaru przedstawia poglądowo mapa stanowiąca Załącznik Nr 2 do uchwały z 2017 r., Powierzchnia: 1942.43 ha
  • Aleje Pojezierza Iławskiego - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 377.25 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: 7 suchych gałęzi -grzyb i mech na pniu, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N-ctwo Susz L-ctwo Susz oddz. 48c
  • Pomnik przyrodyOpis: dziupla w pniu drzewa 4 konary odcięte 1 konar suchy pień w środku pusty;, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: przy szosie Iława-Susz obok zabudowań PGR Ulnowo
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa - 2 dęby szypułkowe, Data ustanowienia: 1993-12-27, Opis granicy: w parku pałacowym
  • Pomnik przyrodyOpis: 1 sucha gałąź, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: w. Ulmowo po lewej stronie szosy do Iławy 300 m za wsią
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa - 2 tulipanowce amerykańskie, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: m. Susz ul. Słowiańska przy plebanii Parafii Św. Rozalii
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 29 drzew: dąb szypułkowy – 9 szt. wiąz górski – 2 szt. jesion wyniosły – 12 szt. klon zwyczajny – 4 szt. buk purpurowy – 1 szt. grab – 1 szt; w terenie stwierdzono 2 pozostałości po drzewach i pomierzono 26 drzew: 10 dębów 2 wiązy 8 jesionów 3 k, Data ustanowienia: 2007-06-07, Opis granicy: park w Suszu na grodzisku nad jeziorem Suskim; N-ctwo Susz

Susz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 28 wypadków drogowych w Suszu odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 29 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 532,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 57,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Suszu znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu iławskiego.

  Powiat iławski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Suszu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 29 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 10 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Suszu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 532,83 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  532,8
  Województwo
  1 327,9
  Cały kraj
  1 100,9
 • 57,09 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Susz
  57,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  127,9
  Cały kraj
  104,4
 • 551,86 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Susz
  551,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  1 633,7
  Polska
  1 327,3
 • 10,71 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Susz
  10,7
  Województwo
  9,6
  Kraj
  9,5
 • 103,57 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  103,6
  Województwo
  123,0
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Suszu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 142,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  142,8 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  331,9 km
  Kraj
  624,0 km
 • 3,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,1 km
  Warmińsko-mazurskie
  5,9 km
  Polska
  5,2 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Susz przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 515droga wojewódzka nr 515( Susz - Różnowo - Kamieniec - Stary Dzierzgoń - Zakręty - Stare Miasto - Dzierzgoń - Litewki - Poliksy - Ramoty - Brzozówka - Tropy Sztumskie - Kalwa - Jurkowice - Łabuń - Grzymała - Nowa Wieś Malborska - Malbork)
  • DW 521droga wojewódzka nr 521(Kwidzyn - Górki - Rakowiec - Licze - Raniewo - Prabuty - Stańkowo - Bronowo - Susz - Ulnowo - Falknowo - Chełmżyca - Szczepkowo - Iława)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Susz przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 9Linia kolejowa nr 9: Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Praga - Warszawa Toruńska - Warszawa Żerań - Warszawa Płudy - Warszawa Choszczówka - Legionowo - Legionowo Przystanek - Chotomów - Janówek - Nowy Dwór Mazowiecki - Modlin - Pomiechówek - Brody Warszawskie - Studzianki Nowe - Nasielsk - Kątne - Jackowo Dworskie - Świercze - Kałęczyn - Gąsocin - Gołotczyzna - Ciechanów Przemysłowy - Ciechanów - Czeruchy - Krośnice Mazowieckie - Konopki - Stupsk Mazowiecki - Wyszyny - Mława Miasto - Mława - Iłowo - Narzym - Działdowo - Burkat - Turza Wielka - Gralewo - Żabiny - Tuczki - Rybno Pomorskie - Jeglia - Hartowiec - Montowo - Zajączkowo Lubawskie - Rakowice - Smolniki - Iława Główna - Iława Miasto - Ząbrowo - Redaki -Susz - Prabuty - Gdakowo - Mleczewo - Dąbrówka Malborska - Gronajny - Malbork - Malbork Kałdowo - Stogi Malborskie - Szymankowo - Lisewo - Tczew - Miłobądz - Pszczółki - Skowarcz - Różyny - Cieplewo - Pruszcz Gdański - Gdańsk Lipce - Gdańsk Orunia - Gdańsk Południowy - Gdańsk Główny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Suszu istnieje 71 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. Adama Asnyka

  ul. Akacjowa

  ul. Banachiewicza

  ul. Bałtycka

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Broniewskiego

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Dworcowa

  ul. Galla Anonima

  ul. Gdańska

  ul. Henryka Sucharskiego

  ul. Iławska

  ul. Jana Brzechwy

  ul. Jana Kochanowskiego

  os. Janusza Korczaka

  ul. Jaśminowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

  ul. Józefa Wybickiego

  ul. Kajki

  ul. Kalinowa

  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Konstytucji 3 Maja

  ul. Kopernika

  ul. Koszarowa

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  os. Leśne

  ul. Lipowa

  ul. Marii Curie-Skłodowskiej

  ul. Mickiewicza

  ul. Mikołaja Reja

  Osiedle Brzostowe

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Piastowska

  ul. Pieniężnego

  ul. Piotra Skargi

  ul. Plażowa

  ul. Podmurze

  ul. Polna

  ul. Prabucka

  ul. Pułaskiego

  ul. Rybacka

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sikorskiego

  ul. Sosnowa

  ul. Staffa

  ul. Stanisława Konarskiego

  ul. Stare Miasto

  ul. Szewska

  ul. Słoneczna

  ul. Słowiańska

  ul. Tuwima

  ul. Warmińska

  ul. Wiejska

  ul. Willowa

  ul. Wodna

  ul. Wąska

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zaciszna

  ul. Łąkowa

  ul. Świętego Floriana

  ul. Żeromskiego

  ul. Żwirki i Wigury