Kamieńsk w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Kamieńsk - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kamieńsk to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu radomszczańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kamieńsk.
 • 2 608 Liczba mieszkańców
 • 12,0 km² Powierzchnia
 • 217,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1374–1870, 1993 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 44 Numer kierunkowy
 • ERA Tablice rejestracyjne
 • Bogdan Pawłowski Burmistrz miasta
Kamieńsk na mapie
Identyfikatory
 • 19.498951.2049 Współrzędne GPS
 • 1012054 TERYT (TERC)
 • 0541180 SIMC
Herb miasta Kamieńsk
Kamieńsk herb

Jak Kamieńsk wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kamieńsk na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kamieńsk wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kamieńsk plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
9Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
10Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
30Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
44Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
71Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
131Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
131Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
141Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
148Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
184Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
199Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
212Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
230Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
238Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
243Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
269Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
271Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
286Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
302Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
331Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
332Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
337Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań

Kamieńsk - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
97-360Poczta Kamieńsk

Kamieńsk - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kamieńsku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Kamieńsku aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Radomsku (podlega pod: ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Piastowska 24 a
97-500 Radomsko
Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńsku
506 037 387
ul. Głowackiego 5
97-360 Kamieńsk
Komisariat Policji w Kamieńsku
(44) 681-75-07
ul. Ludowa 24
97-360 Kamieńsk
Urząd Miejski w Kamieńsku
(44) 681-71-23
(44) 681-71-53
ul. Wieluńska 50
97-360 Kamieńsk

Kamieńsk - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Kamieńsk jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 608, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 7,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kamieńska zawarli w 2021 roku 15 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,1% mieszkańców Kamieńska jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 6,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,9% to wdowy/wdowcy.

  Kamieńsk ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,48 na 1000 mieszkańców Kamieńska. W 2021 roku urodziło się 16 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 353 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,47 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 28,3% zgonów w Kamieńsku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,1% zgonów w Kamieńsku były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kamieńska przypada 10.46 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 33 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 41 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kamieńska -8. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,5% mieszkańców Kamieńska jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kamieńska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 608 Liczba mieszkańców
 • 1 339 Kobiety
 • 1 269 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kamieńsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kamieńsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kamieńsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kamieńska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Kamieńsk
  42,2 lat
  woj. łódzkie
  43,4 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kamieńsk, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kamieńska
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kamieńsk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kamieńsk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kamieńsk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,1% Kawalerowie/Panny
 • Kamieńsk
  26,2%
  Województwo
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 19,9% Kobiety
  (Panny)
 • 32,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,4%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Cały kraj
  54,0%
 • 54,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,8%
  Województwo
  10,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 17,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,8%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kamieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kamieńsku w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  5,6
  Województwo
  4,3
  Polska
  4,4
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,0
  woj. łódzkie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kamieńsku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kamieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -12 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,48 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Kamieńsk
  -4,5
  woj. łódzkie
  -7,7
  Cała Polska
  -5,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kamieńsku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kamieńsku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kamieńsku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kamieńsku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 6,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,0
  Województwo
  8,1
  Cała Polska
  8,7
 • 33,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,8
  Województwo
  34,6
  Kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 353 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 278 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 427 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 353 g
  woj. łódzkie
  3 354 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 68 Waga 4000g - 4499g
 • 68
 • 226 Waga 3500g - 3999g
 • 226
 • 324 Waga 3000g - 3499g
 • 324
 • 118 Waga 2500g - 2999g
 • 118
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Kamieńsk
  1,27
  Województwo
  1,28
  Kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,63
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,47 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,47
  woj. łódzkie
  0,54
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kamieńsku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 28 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 14 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  10,5
  łódzkie
  15,8
  Cała Polska
  13,7
 • 203,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Kamieńsk
  203,7
  łódzkie
  194,3
  Polska
  156,7
 • 7,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  7,1
  Województwo
  3,6
  Cała Polska
  3,9
 • 4,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,6
  Województwo
  4,3
  Kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie radomszczańskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Kamieńsk
  28,3%
  łódzkie
  29,3%
  Cały kraj
  34,8%
 • 17,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  17,1%
  Województwo
  18,5%
  Polska
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,1%
  woj. łódzkie
  6,3%
  Kraj
  5,4%
 • 308 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,0
  Kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  75,7
  Cała Polska
  74,4
 • 270,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Kamieńsk
  270,2
  woj. łódzkie
  293,1
  Kraj
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,5
  Cały kraj
  246,5
 • 447,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 454,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 439,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kamieńsk
  447,1
  Województwo
  463,6
  Cała Polska
  475,8
 • 58,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 85,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kamieńsk
  58,8
  woj. łódzkie
  63,6
  Cały kraj
  70,6
 • 35,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  35,9
  woj. łódzkie
  36,5
  Cała Polska
  32,6
 • 10,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Kamieńsk
  10,8
  Województwo
  7,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Kamieńsk
  0,7%
  woj. łódzkie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 33 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 41 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kamieńsku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kamieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kamieńsk, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kamieńsk - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kamieńsku oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,60 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kamieńsku to 1 088 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 412 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kamieńsku to 5,17 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kamieńsku to 131,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,46% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,30% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 76,29% mieszkań posiada łazienkę, 75,28% korzysta z centralnego ogrzewania, a 31,64% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu radomszczańskiego.

  Powiat radomszczański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kamieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 088 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 411,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Kamieńsk
  411,80
  łódzkie
  437,90
  Polska
  405,20
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 91,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  91,80 m2
  łódzkie
  71,60 m2
  Cała Polska
  75,10 m2
 • 37,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  37,80 m2
  łódzkie
  31,30 m2
  Cały kraj
  30,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,42 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,42
  woj. łódzkie
  3,68
  Kraj
  3,84
 • 2,43 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,43
  Województwo
  2,28
  Polska
  2,47
 • 0,55 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Kamieńsk
  0,55
  łódzkie
  0,62
  Cały kraj
  0,64
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kamieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,60 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,60
  łódzkie
  5,58
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 62 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,17 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,17
  Województwo
  3,80
  Cała Polska
  3,89
 • 23,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  23,77
  woj. łódzkie
  21,24
  Polska
  24,56
 • 1 573 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 131,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  131,1 m2
  Województwo
  93,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,60 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,60 m2
  Województwo
  0,52 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kamieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Kamieńsk
  94,46%
  Województwo
  95,15%
  Kraj
  95,85%
 • 83,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  83,30%
  woj. łódzkie
  90,13%
  Cały kraj
  92,92%
 • 76,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Kamieńsk
  76,29%
  łódzkie
  86,23%
  Cały kraj
  90,72%
 • 75,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Kamieńsk
  75,28%
  Województwo
  78,17%
  Cały kraj
  82,12%
 • 31,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  31,64%
  woj. łódzkie
  45,38%
  Cała Polska
  56,59%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Kamieńsk - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kamieńsku na 1000 mieszkańców pracuje 192osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 58,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kamieńsku wynosiło w 2022 roku 5,0% (5,0% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kamieńsku wynosiło 4 807,65 PLN, co odpowiada 80.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kamieńska 424 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 234 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -190.

  18,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Kamieńska pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,7% w przemyśle i budownictwie, a 17,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kamieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 192 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  192,0
  łódzkie
  258,0
  Kraj
  259,0
 • 4,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,8% Kobiety
 • 3,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,0%
  łódzkie
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kamieńsku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kamieńsku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kamieńsku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kamieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 808 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 808 PLN
  woj. łódzkie
  5 622 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kamieńsku w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kamieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 424 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 234 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -190 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,55 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kamieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,7% Przemysł i budownictwo
 • 24,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,7% Pozostałe
 • 39,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kamieńsku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kamieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 506 Pracujący ogółem
 • 296 Kobiety
 • 210 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kamieńsku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kamieńsk, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kamieńsk
  68,0
  woj. łódzkie
  72,7
  Cały kraj
  69,0
 • 38,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kamieńsk
  38,5
  łódzkie
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 130,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Kamieńsk
  130,9
  łódzkie
  145,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kamieńsk - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Kamieńsku w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 262 podmioty gospodarki narodowej, z czego 188 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 28 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (28) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (6) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (34) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kamieńsku najwięcej (15) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (250) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  24,8% (65) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało przemysł i budownictwo, natomiast 75,2% (197) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kamieńsku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.3%) oraz Budownictwo (17.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 262 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 65 Przemysł i budownictwo
 • 197 Pozostała działalność
 • 28 Podmioty nowo zarejestrowane w Kamieńsku w 2022 roku
 • 5 Podmioty wyrejestrowane w Kamieńsku w 2022 roku
 • 188 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 250 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 250
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 262 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 262
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 19 Spółki handlowe ogółem
 • 19
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 188 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 55 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 55
 • 33 Budownictwo
 • 33
 • 22 Przetwórstwo przemysłowe
 • 22
 • 18 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 18
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kamieńsk - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kamieńsku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 42 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,99 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kamieńsku wynosi 77,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kamieńska najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,99 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 7,44 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,06 (71%), drogowe - 2,36 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kamieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kamieńska.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kamieńsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 42
 • 24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 24
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 19 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 19
 • 15,99 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Kamieńsk
  15,99
  Województwo
  19,38
  Cała Polska
  22,81
 • 8,99 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Kamieńsk
  8,99
  łódzkie
  11,45
  Cała Polska
  12,98
 • 4,06 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Kamieńsk
  4,06
  łódzkie
  5,35
  Polska
  6,99
 • 2,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,36
  łódzkie
  1,94
  Cały kraj
  1,82
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,44
  Województwo
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 7,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,44
  łódzkie
  10,36
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kamieńsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Kamieńsk
  77%
  łódzkie
  65%
  Kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  74%
  łódzkie
  57%
  Cała Polska
  63%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Kamieńsk
  72%
  woj. łódzkie
  67%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  łódzkie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Kamieńsk
  100%
  Województwo
  86%
  Cała Polska
  88%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  59%
  Województwo
  44%
  Cała Polska
  51%

Kamieńsk - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Kamieńska wyniosła w 2021 roku 61,6 mln złotych, co daje 10,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 49.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Kamieńska - 34.1% została przeznaczona na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (24.7%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (8.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,8 mln złotych, czyli 27,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kamieńska wyniosła w 2021 roku 66,2 mln złotych, co daje 11,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 32.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (25%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.4%). W budżecie Kamieńska wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (9,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 213 złotych na mieszkańca (1,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,1%.
 • Wydatki budżetu w Kamieńsku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kamieńska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kamieńsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kamieńska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,7 mln

  3,9 tys(100%)

  22,8 mln

  3,7 tys(100%)

  25,4 mln

  4,2 tys(100%)

  32,9 mln

  5,5 tys(100%)

  33,7 mln

  5,7 tys(100%)

  36,6 mln

  6,2 tys(100%)

  41,4 mln

  7,2 tys(100%)

  61,6 mln

  10,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,2 mln

  1,5 tys(17.9%)

  3,3 mln

  1,1 tys(14.3%)

  3,0 mln

  1,1 tys(12%)

  6,6 mln

  2,3 tys(19.9%)

  5,6 mln

  2,0 tys(16.6%)

  7,0 mln

  2,5 tys(19.1%)

  11,3 mln

  4,2 tys(27.4%)

  21,0 mln

  7,9 tys(34.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,1 mln

  3,5 tys(42.7%)

  10,1 mln

  3,5 tys(44.5%)

  10,1 mln

  3,6 tys(39.7%)

  10,1 mln

  3,6 tys(30.6%)

  10,6 mln

  3,8 tys(31.4%)

  11,0 mln

  4,0 tys(30%)

  12,2 mln

  4,5 tys(29.6%)

  15,2 mln

  5,7 tys(24.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  617(7.5%)

  1,9 mln

  665(8.3%)

  1,7 mln

  605(6.7%)

  3,8 mln

  1,3 tys(11.4%)

  5,0 mln

  1,8 tys(14.9%)

  3,0 mln

  1,1 tys(8.3%)

  2,7 mln

  1,0 tys(6.6%)

  5,3 mln

  2,0 tys(8.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  755(9.1%)

  2,3 mln

  794(10%)

  2,4 mln

  834(9.3%)

  2,8 mln

  980(8.4%)

  3,1 mln

  1,1 tys(9.1%)

  3,2 mln

  1,2 tys(8.7%)

  3,1 mln

  1,1 tys(7.4%)

  4,1 mln

  1,5 tys(6.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  429,2 tys

  149(1.8%)

  721,0 tys

  252(3.2%)

  434,5 tys

  154(1.7%)

  406,7 tys

  145(1.2%)

  761,2 tys

  274(2.3%)

  1,5 mln

  533(4%)

  364,3 tys

  135(0.9%)

  2,3 mln

  857(3.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  597,5 tys

  208(2.5%)

  294,2 tys

  103(1.3%)

  352,5 tys

  125(1.4%)

  441,7 tys

  157(1.3%)

  267,6 tys

  96,2(0.8%)

  389,8 tys

  142(1.1%)

  440,7 tys

  163(1.1%)

  1,8 mln

  686(3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  881(10.7%)

  2,7 mln

  961(12.1%)

  6,0 mln

  2,1 tys(23.5%)

  1,1 mln

  383(3.3%)

  1,1 mln

  385(3.2%)

  1,1 mln

  408(3.1%)

  1,1 mln

  420(2.7%)

  1,1 mln

  424(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  239,3 tys

  83,2(1%)

  281,7 tys

  98,6(1.2%)

  186,0 tys

  65,9(0.7%)

  899,3 tys

  320(2.7%)

  245,0 tys

  88,1(0.7%)

  612,8 tys

  223(1.7%)

  154,2 tys

  57,0(0.4%)

  821,8 tys

  308(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  813,3 tys

  283(3.4%)

  406,8 tys

  142(1.8%)

  371,2 tys

  132(1.5%)

  365,5 tys

  130(1.1%)

  393,8 tys

  142(1.2%)

  746,5 tys

  271(2%)

  418,5 tys

  155(1%)

  450,7 tys

  169(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  144,3 tys

  50,2(0.6%)

  133,0 tys

  46,5(0.6%)

  179,4 tys

  63,6(0.7%)

  141,6 tys

  50,3(0.4%)

  242,6 tys

  87,2(0.7%)

  356,3 tys

  129(1%)

  236,1 tys

  87,3(0.6%)

  435,2 tys

  163(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  288,4 tys

  100(1.2%)

  237,0 tys

  82,9(1%)

  357,0 tys

  127(1.4%)

  351,6 tys

  125(1.1%)

  358,6 tys

  129(1.1%)

  321,2 tys

  117(0.9%)

  348,8 tys

  129(0.8%)

  338,0 tys

  127(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  191,8 tys

  66,7(0.8%)

  177,6 tys

  62,2(0.8%)

  227,9 tys

  80,8(0.9%)

  235,5 tys

  83,7(0.7%)

  288,6 tys

  104(0.9%)

  312,8 tys

  114(0.9%)

  762,5 tys

  282(1.8%)

  316,2 tys

  118(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  87,1 tys

  30,3(0.4%)

  81,7 tys

  28,6(0.4%)

  44,9 tys

  15,9(0.2%)

  26,3 tys

  9,3(0.1%)

  36,1 tys

  13,0(0.1%)

  36,3 tys

  13,2(0.1%)

  53,3 tys

  19,7(0.1%)

  72,5 tys

  27,1(0.1%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  32,6 tys

  11,4(0.1%)

  44,0 tys

  15,4(0.2%)

  44,6 tys

  15,8(0.2%)

  38,4 tys

  13,7(0.1%)

  35,3 tys

  12,7(0.1%)

  37,8 tys

  13,7(0.1%)

  29,0 tys

  10,7(0.1%)

  54,2 tys

  20,3(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,2 tys

  10,6(0.1%)

  7,9 tys

  2,9(0%)

  38,1 tys

  14,3(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,7 tys

  5,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  150,7 tys

  54,8(0.4%)

  7,9 tys

  2,9(0%)

  9,5 tys

  3,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  59,4 tys

  20,7(0.3%)

  50,2 tys

  17,6(0.2%)

  5,9 tys

  2,1(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  89,2 tys

  32,1(0.3%)

  53,1 tys

  19,3(0.1%)

  47,6 tys

  17,6(0.1%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  10,3 tys

  3,6(0%)

  42,4 tys

  14,8(0.2%)

  18,3 tys

  6,5(0.1%)

  6,6 tys

  2,3(0%)

  3,5 tys

  1,2(0%)

  19,6 tys

  7,1(0.1%)

  1,8 tys

  0,7(0%)

  487

  0,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  959

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kamieńsku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kamieńska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kamieńsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kamieńska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,0 mln

  4,1 tys(100%)

  23,7 mln

  3,9 tys(100%)

  30,8 mln

  5,1 tys(100%)

  34,5 mln

  5,8 tys(100%)

  34,4 mln

  5,8 tys(100%)

  40,9 mln

  6,9 tys(100%)

  50,3 mln

  8,8 tys(100%)

  66,2 mln

  11,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,9 mln

  3,8 tys(43.8%)

  11,0 mln

  3,9 tys(46.5%)

  11,7 mln

  4,1 tys(37.9%)

  16,8 mln

  6,0 tys(48.7%)

  15,8 mln

  5,7 tys(45.9%)

  17,7 mln

  6,4 tys(43.3%)

  18,2 mln

  6,7 tys(36.2%)

  26,4 mln

  9,9 tys(39.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  800(9.2%)

  1,6 mln

  558(6.7%)

  5,5 mln

  1,9 tys(17.8%)

  3,0 mln

  1,1 tys(8.6%)

  4,1 mln

  1,5 tys(11.8%)

  7,3 mln

  2,6 tys(17.8%)

  12,9 mln

  4,8 tys(25.7%)

  16,6 mln

  6,2 tys(25%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,2 mln

  2,9 tys(33%)

  7,1 mln

  2,5 tys(30%)

  6,8 mln

  2,4 tys(22.1%)

  6,8 mln

  2,4 tys(19.8%)

  7,0 mln

  2,5 tys(20.3%)

  6,7 mln

  2,4 tys(16.3%)

  7,7 mln

  2,8 tys(15.3%)

  10,9 mln

  4,1 tys(16.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  39,2 tys

  13,6(0.2%)

  60,8 tys

  21,3(0.3%)

  68,3 tys

  24,2(0.2%)

  49,7 tys

  17,7(0.1%)

  53,1 tys

  19,1(0.2%)

  186,6 tys

  67,8(0.5%)

  1,1 mln

  412(2.2%)

  1,1 mln

  415(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  507,0 tys

  176(2%)

  652,7 tys

  228(2.8%)

  492,8 tys

  175(1.6%)

  675,3 tys

  240(2%)

  458,2 tys

  165(1.3%)

  990,0 tys

  360(2.4%)

  1,1 mln

  408(2.2%)

  1,0 mln

  377(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  113,2 tys

  39,4(0.5%)

  107,7 tys

  37,7(0.5%)

  135,9 tys

  48,2(0.4%)

  149,1 tys

  53,0(0.4%)

  132,5 tys

  47,6(0.4%)

  163,6 tys

  59,4(0.4%)

  229,1 tys

  84,8(0.5%)

  846,8 tys

  317(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  489,6 tys

  170(2%)

  544,4 tys

  190(2.3%)

  527,4 tys

  187(1.7%)

  501,4 tys

  178(1.5%)

  576,1 tys

  207(1.7%)

  587,4 tys

  213(1.4%)

  435,9 tys

  161(0.9%)

  777,0 tys

  291(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  655(7.5%)

  2,0 mln

  716(8.7%)

  5,3 mln

  1,9 tys(17.3%)

  439,4 tys

  156(1.3%)

  425,5 tys

  153(1.2%)

  385,6 tys

  140(0.9%)

  377,7 tys

  140(0.8%)

  392,7 tys

  147(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  119,7 tys

  41,6(0.5%)

  65,1 tys

  22,8(0.3%)

  76,6 tys

  27,2(0.2%)

  102,3 tys

  36,4(0.3%)

  93,1 tys

  33,4(0.3%)

  145,0 tys

  52,7(0.4%)

  200,7 tys

  74,2(0.4%)

  105,9 tys

  39,7(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  28,5 tys

  9,9(0.1%)

  43,0 tys

  15,1(0.2%)

  30,8 tys

  10,9(0.1%)

  37,3 tys

  13,3(0.1%)

  44,2 tys

  15,9(0.1%)

  32,0 tys

  11,6(0.1%)

  23,1 tys

  8,6(0%)

  66,3 tys

  24,8(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,2 tys

  10,6(0.1%)

  7,9 tys

  2,9(0%)

  38,1 tys

  14,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  79,3 tys

  27,6(0.3%)

  65,6 tys

  22,9(0.3%)

  43,1 tys

  15,3(0.1%)

  37,9 tys

  13,5(0.1%)

  43,0 tys

  15,4(0.1%)

  41,4 tys

  15,0(0.1%)

  47,4 tys

  17,5(0.1%)

  23,2 tys

  8,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  120,0 tys

  41,8(0.5%)

  113,9 tys

  39,8(0.5%)

  116,6 tys

  41,3(0.4%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  384

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,0 tys

  4,8(0%)

  21,7 tys

  8,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,1 tys

  0,7(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  7,5 tys

  2,7(0%)

  35,0 tys

  12,6(0.1%)

  40,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  18,0 tys

  6,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  59,4 tys

  20,7(0.2%)

  50,2 tys

  17,6(0.2%)

  5,9 tys

  2,1(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  89,2 tys

  32,1(0.3%)

  53,1 tys

  19,3(0.1%)

  47,6 tys

  17,6(0.1%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  59,9 tys

  20,8(0.2%)

  195,3 tys

  68,3(0.8%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  354

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  517

  0,2(0%)

  6,8 tys

  2,4(0%)

  979

  0,3(0%)

  115,9 tys

  41,2(0.3%)

  57,7 tys

  20,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,2 tys

  11,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kamieńsk - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 598 mieszkańców Kamieńska jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 290 kobiet oraz 309 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 21,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,5% mieszkańców Kamieńska, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,7% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Kamieńska mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kamieńsku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz średnie zawodowe (18,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,9%) oraz średnie zawodowe (24,4%).

  W roku 2021 w Kamieńsku mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 158 dzieci (79 dziewczynek oraz 79 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kamieńsku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 120 dzieci (59 dziewczynek oraz 61 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  15,5% mieszkańców Kamieńska w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 13,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 515 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,28 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 23 oddziałach uczyło się 420 uczniów (194 kobiety oraz 226 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kamieńsku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 371 uczniów (188 kobiet oraz 183 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,7% ludności (25,6% wśród dziewczynek i 33,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 175,73.

  W Kamieńsku znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 77 uczniów (48 kobiet oraz 29 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 16 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kamieńsku placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 104 uczniów (77 kobiet oraz 27 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 31 absolwentów.

  W Kamieńsku znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 18 uczniów (0 kobiet oraz 18 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,9% mieszkańców (16,4% wśród dziewczyn i 15,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,3 uczniów. 9,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,2% mieszkańców Kamieńska w wieku potencjalnej nauki (26,6% kobiet i 21,7% mężczyzn).

 • 17,9% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,9%
  łódzkie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Kamieńsk
  34,7%
  woj. łódzkie
  36,4%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Kamieńsk
  2,7%
  łódzkie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,5%
  Województwo
  12,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,4%
  Województwo
  20,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Kamieńsk
  24,5%
  Województwo
  20,1%
  Kraj
  21,2%
 • 17,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,1%
  łódzkie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,7%
  Województwo
  14,2%
  Kraj
  12,3%
 • 18,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,2%
  łódzkie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kamieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1515 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 515,0
  woj. łódzkie
  895,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,28 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,28
  Województwo
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 210 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kamieńsk) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 158 Dzieci
 • 79 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 79 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 33 3 lata
 • 33
 • 33 4 lata
 • 33
 • 37 5 lata
 • 37
 • 46 6 lat
 • 46
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 11 3 lata
 • 11
 • 19 4 lata
 • 19
 • 18 5 lata
 • 18
 • 22 6 lat
 • 22
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 22 3 lata
 • 22
 • 14 4 lata
 • 14
 • 19 5 lata
 • 19
 • 24 6 lat
 • 24
 •  
 • 12,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kamieńsku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kamieńsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole
  Publiczne
  44 681-71-39
  ul. Mickiewicza 21
  97-360 Kamieńsk
  7168-
 • Szkoły podstawowe w Kamieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kamieńsk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 420 Uczniowie
 • 194 Kobiety
  (uczniowie)
 • 226 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,2%
  53,8%
 • 36 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,3
  Województwo
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 38,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 33,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 175,73 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  175,73
  łódzkie
  96,76
  Kraj
  95,71
 • 174,48 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Kamieńsk
  174,48
  łódzkie
  95,70
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kamieńsk) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kamieńsk) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kamieńsku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kamieńsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa (Jan Paweł II)
  Publiczna
  ul. Sportowa 8
  97-360 Kamieńsk
  16295-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kamieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Kamieńsk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 77 Uczniowie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,3%
  37,7%
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Kamieńsk
  19,3
  Województwo
  26,0
  Polska
  26,3
 •  
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Kamieńsk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 9,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Kamieńsk
  9,0
  łódzkie
  19,3
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kamieńsku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kamieńsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  44 681-75-26
  44 681-75-26
  ul. Szkolna 4
  97-360 Kamieńsk
  463-
  Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki (Tadeusza Kościuszki)
  Publiczne
  44 681-75-26
  44 681-75-26
  ul. Szkolna 4
  97-360 Kamieńsk
  117-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  44 681-75-26
  44 681-75-26
  ul. Szkolna 4
  97-360 Kamieńsk
  18-
 • Edukacyjne grupy wieku w Kamieńsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 15,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 33,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kamieńsk, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kamieńsk, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kamieńsk, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kamieńsk - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Kamieńsku

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kamieńsku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kamieńsku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Kamieńsku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 885 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 12 773 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Kamieńsku działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 50 członków. Zarejestrowano 111 ćwiczących (mężczyźni: 86, kobiety: 25, chłopcy do lat 18: 39, dziewczęta do lat 18: 22). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kamieńsku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kamieńsku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kamieńska znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kamieńsku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1899 - 1903 (ul. Plac Wolności 10)dnia 1993-09-01, wykaz dokumentów: 432 z 1993-09-01

Kamieńsk - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Kamieńsku odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 258,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 37,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Kamieńsku znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu radomszczańskiego.

  Powiat radomszczański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kamieńsku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 7 Ranni
  (rok 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kamieńsku w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 258,88 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  258,9
  Województwo
  95,4
  Kraj
  59,9
 • 36,98 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  37,0
  Województwo
  7,9
  Cały kraj
  5,9
 • 258,88 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Kamieńsk
  258,9
  łódzkie
  114,3
  Cała Polska
  69,4
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  14,3
  woj. łódzkie
  8,3
  Polska
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  119,8
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kamieńsku w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 31,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Kamieńsk
  31,1 km
  Województwo
  573,4 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 0,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,5 km
  woj. łódzkie
  4,4 km
  Kraj
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kamieńsk przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 1droga krajowa nr 1(Sosnowiec Dolny - Łódź - Starowa Góra - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Piotrków Trybunalski - Gąski - Siomki - Kamieńsk - Stobiecko Szlacheckie - Radomsko - Wiłków - Kruszyna - Mykanów - Częstochowa - Wrzosowa - Nowa Wieś - Poczesna - Romanów - Koziegłowy - Rzeniszów - Brudzowice - Siewierz - Podwarpie - Wojkowice Kościelne - Dąbrowa Górnicza - Tychy - Kobiór - Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój - Czechowice-Dziedzice - Bielsko-Biała - Przybędza - Węgierska Górka - Milówka)
  • DK 91droga krajowa nr 91(Gdańsk - Pruszcz Gdański - Rusocin - Łęgowo - Różyny - Skowarcz - Pszczółki - Kolnik - Miłobądz - Tczew - Czarlin - Wielgłowy - Subkowy - Gręblin - Rudno - Młynik - Lignowy Szlacheckie - Szprudowo - Cierzpice - Gniew - Nicponia - Piaseczno - Jeleń - Rakowiec - Mała Karczma - Stary Młyn - Kolonia Ostrowicka - Półwieś - Pieniążkowo - Bochlin - Nowe - Morgi - Zdrojewo - Kurzajewo - Warlubie - Bzowo - Fletnowo - Dolna Grupa - Górna Grupa - Nowe Marzy - Wiąg - Morsk - Świecie - Głogówko Królewskie - Chełmno - Grubno - Stolno - Jeleniec - Żygląd - Falęcin - Kończewice - Grzywna - Ostaszewo - Łysomice - Toruń - Brzoza - Otłoczyn - Nowy Ciechocinek - Ciechocinek - Michalin - Stary Zbrachlin - Probostowo - Włocławek - Kowal - Dąbrówka - Charchocin - Unisławice - Modlibórz - Kaczawka - Lubień Kujawski - Kamienna - Bzówki - Nowa Wieś - Kajew - Krośniewice - Krzewie - Zalesie - Miłosna - Daszyna - Chrząstówek - Topola Królewska - Łęczyca - Borki - Sierpów - Wróblew - Ozorków - Słowik - Emilia - Zgierz - Łódź - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Longinówka - Janówka - Ignaców - Rozprza - Kęszyn - Białocin - Niechcice - Czerno - Ochocice - Kamieńsk - Gomunice - Kletnia - Blok Dobryszyce - Radomsko - Borki - Lipcze - Kłomnice - Witkowice - Chorzenice - Michałów Rudnicki - Rudniki - Rędziny - Częstochowa)
  • DW 484droga wojewódzka nr 484(Buczek - Bachorzyn - Zelów - Łobudzice - Podwody - Wola Mikorska - Bełchatów - Wólka Łękawska - Łękawa - Kalisko - Nowe Gałkowice - Ozga - Szpinalów - Kamieńsk)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kamieńsk przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 1Linia kolejowa nr 1: Warszawa Zachodnia – Katowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki - Jaktorów - Międzyborów - Żyrardów - Sucha Żyrardowska - Jesionka - Radziwiłłów Mazowiecki - Skierniewice Rawka - Skierniewice - Dąbrowice Skierniewickie - Maków - Płyćwia - Lipce Reymontowskie - Krosnowa - Przyłęk Duży - Rogów - Wągry - Koluszki - Chrusty Nowe - Rokiciny - Łaznów - Wolbórka - Baby - Moszczenica - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Piotrków Trybunalski Towarowy - Milejów - Rozprza - Luciążanka - Wilkoszewice - Gorzkowice - Gorzędów -Kamieńsk - Gomunice - Dobryszyce koło Radomska - Radomsko - Bobry - Widzów Teklinów - Jacków - Kłomnice - Rzerzęczyce - Rudniki koło Częstochowy - Częstochowa Aniołów - Częstochowa Osobowa - Częstochowa Towarowa - Częstochowa Raków - Korwinów - Poraj - Masłońskie Natalin - Żarki Letnisko - Myszków Nowa Wieś - Myszków - Myszków Światowit - Myszków Mrzygłód - Zawiercie Borowe Pole - Zawiercie - Łazy - Wiesiółka - Chruszczobród - Dąbrowa Górnicza Sikorka - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza Pogoria - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza - Będzin Ksawera - Będzin Miasto - Będzin - Sosnowiec Główny - Katowice Szopienice Południowe - Katowice Zawodzie - Katowice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kamieńsku istnieje 56 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Antoniego Śliwińskiego

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Cmentarna

  ul. Dolna

  ul. Dębowa

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Generała Juliana Filipowicza

  ul. Górnicza

  ul. Harcerska

  ul. Hubala

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Nowaka

  ul. Janusza Kusocińskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kolejowa

  ul. Krótka

  ul. Księdza Biskupa Stanisława Zdzitowieckiego

  ul. Księdza Ignacego Jankowskiego

  ul. Księdza Michała Fiszera

  ul. Kwiatowa

  ul. Legionistów

  ul. Ludowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mieczysława Kotarbińskiego

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Przerębskiego

  ul. Piotrkowska

  ul. Porucznika Teodora Gajewskiego

  ul. Rajska

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Szarych Szeregów

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wieluńska

  ul. Wojska Polskiego

  pl. Wolności

  ul. Wołyńskiej Brygady Kawalerii

  ul. Wrzosowa

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Zaciszna

  ul. Zjednoczenia

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. kpt. Jana Łuczyńskiego

  ul. mjr. Antoniego Maszewskiego

  ul. mjr. Henryka Sucharskiego

  ul. mjr. Włodzimierza Łączyńskiego

  ul. prof. Kazimierza Secomskiego

  ul. płk. Józefa Mularczyka

  ul. Żołnierzy Września