Lubawa w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Lubawa - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Lubawa to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu iławskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Lubawa.
 • 10 619 Liczba mieszkańców
 • 16,8 km² Powierzchnia
 • 630,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 145 m n.p.m Wysokość
 • 1216 Data założenia
 • 1311 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NIL Tablice rejestracyjne
 • Maciej Radtke Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 19.752053.5032 Współrzędne GPS
 • 2807021 TERYT (TERC)
 • 0964749 SIMC
Herb miasta Lubawa
Lubawa herb
Flaga miasta Lubawa
Lubawa flaga

Jak Lubawa wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Lubawa na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Lubawa wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Lubawa plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
19Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
29Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
35Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
52Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
56Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
62Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
64Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
85Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
92Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
97Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
104Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
116Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
120Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
124Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
125Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
151Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
152Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
179Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
193Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
199Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
222Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
231Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności

Lubawa - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
14-260Poczta Lubawa, ul. Gdańska 13

Lubawa - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Lubawie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Iławie (podlega pod: ZUS Oddział w Elblągu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wiejska 1
14-202 Iława
Urząd Miasta Lubawa
(89) 645-53-00
(89) 645-25-58
ul. Rzepnikowskiego 9a
14-260 Lubawa

Lubawa - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Lubawa jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 10 619, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 16,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,6 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Lubawy zawarli w 2022 roku 57 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców Lubawy jest stanu wolnego, 54,4% żyje w małżeństwie, 7,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Lubawa ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,66 na 1000 mieszkańców Lubawy. W 2022 roku urodziło się 110 dzieci, w tym 45,5% dziewczynek i 54,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 379 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 24,1% zgonów w Lubawie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,8% zgonów w Lubawie były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Lubawy przypada 9.7 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 118 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 112 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Lubawy 6. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,7% mieszkańców Lubawy jest w wieku produkcyjnym, 22,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Lubawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 619 Liczba mieszkańców
 • 5 448 Kobiety
 • 5 171 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Lubawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Lubawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Lubawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Lubawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Lubawa
  38,6 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 40,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Lubawa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Lubawy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Lubawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Lubawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Lubawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Polska
  29,1%
 • 22,6% Kobiety
  (Panny)
 • 32,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,4% Żonaci/Zamężne
 • Lubawa
  54,4%
  Województwo
  51,4%
  Polska
  54,0%
 • 53,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,4%
  Województwo
  8,4%
  Polska
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,4%
  Warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,5% Nieustalone
 • Lubawa
  2,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Lubawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Lubawie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  5,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 57 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Lubawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Lubawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,66 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  0,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Lubawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Lubawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Lubawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Lubawie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 110 Urodzenia żywe
 • 50 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 60 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,5%
  54,5%
 • 10,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Lubawa
  10,4
  Województwo
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 35,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  35,2
  Warmińsko-mazurskie
  32,1
  Cała Polska
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 379 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 331 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 420 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 379 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 66 Waga 4000g - 4499g
 • 66
 • 220 Waga 3500g - 3999g
 • 220
 • 278 Waga 3000g - 3499g
 • 278
 • 95 Waga 2500g - 2999g
 • 95
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Lubawa
  0,61
  Warmińsko-mazurskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,71
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Lubawie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 103 Zgony
 • 45 Kobiety
  (Zgony)
 • 58 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,7%
  56,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cały kraj
  11,9
 • 141,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  141,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  162,8
  Cały kraj
  147,0
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,4
  Województwo
  4,6
  Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Lubawa
  3,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie iławskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  24,1%
  Warmińsko-mazurskie
  26,3%
  Cały kraj
  34,8%
 • 20,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,9%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,8%
  Województwo
  6,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • 194 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  22,5
  Cały kraj
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  63,0
  Cały kraj
  74,4
 • 268,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  268,7
  Warmińsko-mazurskie
  271,1
  Cały kraj
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  244,1
  Kraj
  246,5
 • 311,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 300,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 323,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Lubawa
  311,7
  Warmińsko-mazurskie
  358,8
  Cały kraj
  475,8
 • 39,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 54,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Lubawa
  39,7
  Województwo
  54,6
  Cały kraj
  70,6
 • 26,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  26,1
  Województwo
  29,2
  Cały kraj
  32,6
 • 2,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  2,2
  Województwo
  7,2
  Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,2%
  Warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 118 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 67 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 51 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 112 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 69 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 6 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Lubawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Lubawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Lubawa, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lubawa - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lubawie oddano do użytku 161 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 15,16 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Lubawie to 4 394 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 414 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  91,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 8,7% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Lubawie to 3,04 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Lubawie to 57,80 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,58% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,04% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,15% mieszkań posiada łazienkę, 91,33% korzysta z centralnego ogrzewania, a 6,19% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu iławskiego.

  Powiat iławski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Lubawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 394 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 413,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Lubawa
  413,80
  Warmińsko-mazurskie
  396,50
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 70,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Lubawa
  70,50 m2
  Warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 29,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  29,20 m2
  Warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,69 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,69
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cały kraj
  3,83
 • 2,42 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,42
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,52
  Cała Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Lubawa
  0,66
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,67
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Lubawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 161 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 15,16 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  15,16
  Warmińsko-mazurskie
  5,65
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 490 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,04 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Lubawa
  3,04
  Warmińsko-mazurskie
  3,77
  Cały kraj
  3,89
 • 46,14 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  46,14
  Warmińsko-mazurskie
  21,29
  Cały kraj
  24,56
 • 9 300 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 57,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  57,8 m2
  Województwo
  84,5 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,88 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,88 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Lubawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,58%
  Województwo
  97,97%
  Polska
  97,71%
 • 98,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Lubawa
  98,04%
  Województwo
  95,43%
  Polska
  95,10%
 • 96,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Lubawa
  96,15%
  Województwo
  93,90%
  Polska
  93,66%
 • 91,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  91,33%
  woj. warmińsko-mazurskie
  86,78%
  Cały kraj
  85,62%
 • 6,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Lubawa
  6,19%
  Warmińsko-mazurskie
  44,21%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Lubawa - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Lubawie na 1000 mieszkańców pracuje 427osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Lubawie wynosiło w 2022 roku 4,4% (4,4% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lubawie wynosiło 5 080,82 PLN, co odpowiada 75.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Lubawy 366 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 376 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 2 010.

  13,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Lubawy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 49,1% w przemyśle i budownictwie, a 14,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Lubawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 427 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Lubawa
  427,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  358,0
  Kraj
  402,0
 • 4,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,4% Kobiety
 • 4,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,4%
  Warmińsko-mazurskie
  8,7%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Lubawie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Lubawie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Lubawie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lubawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 081 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 081 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Lubawie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Lubawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 366 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 376 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 2 010 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 6,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Lubawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 49,1% Przemysł i budownictwo
 • 37,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 59,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,8% Pozostałe
 • 34,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Lubawie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Lubawa, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  67,6
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Cały kraj
  69,0
 • 30,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Lubawa
  30,7
  Województwo
  35,7
  Cały kraj
  38,2
 • 83,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  83,3
  Województwo
  119,2
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 64,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Lubawa - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Lubawie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 025 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 772 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 80 nowych podmiotów, a 44 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (92) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (64) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (75) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (29) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Lubawie najwięcej (45) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (983) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (28) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,8% (264) podmiotów, a 71,5% (733) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Lubawie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.9%) oraz Budownictwo (18.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 025 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 28 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 264 Przemysł i budownictwo
 • 733 Pozostała działalność
 • 80 Podmioty nowo zarejestrowane w Lubawie w 2022 roku
 • 44 Podmioty wyrejestrowane w Lubawie w 2022 roku
 • 772 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 983 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 983
 • 30 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 30
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 1 024 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 024
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 44 Spółki handlowe ogółem
 • 44
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 37  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 37
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 45 Spółki cywilne ogółem
 • 45
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 772 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 200 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 200
 • 139 Budownictwo
 • 139
 • 90 Przetwórstwo przemysłowe
 • 90
 • 68 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 68
 • 57 Transport i gospodarka magazynowa
 • 57
 • 43 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 43
 • 43 Pozostała działalność
 • 43
 • 23 Informacja i komunikacja
 • 23
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21
 • 21 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 21
 • 16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 16
 • 15 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 15
 • 14 Edukacja
 • 14
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lubawa - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lubawie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 238 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,38 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Lubawie wynosi 77,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Lubawy najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 12,29 (wykrywalność 64%) oraz o charakterze kryminalnym - 11,90 (wykrywalność 74%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,67 (70%), drogowe - 2,44 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Lubawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Lubawy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Lubawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 238 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 238
 • 127 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 127
 • 71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 71
 • 26 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 26
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 131 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 131
 • 22,38 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  22,38
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,85
  Polska
  22,81
 • 11,90 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,90
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,34
  Kraj
  12,98
 • 6,67 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,67
  Województwo
  5,43
  Kraj
  6,99
 • 2,44 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Lubawa
  2,44
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,01
  Kraj
  1,82
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,37
  Województwo
  0,37
  Cały kraj
  0,35
 • 12,29 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,29
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,33
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Lubawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  Warmińsko-mazurskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  74%
  Warmińsko-mazurskie
  71%
  Kraj
  63%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Lubawa
  70%
  woj. warmińsko-mazurskie
  70%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Lubawa
  98%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  91%
  woj. warmińsko-mazurskie
  96%
  Cała Polska
  88%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  65%
  Województwo
  60%
  Polska
  51%

Lubawa - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Lubawy wyniosła w 2022 roku 67,1 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Lubawy - 26.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (8.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,3 mln złotych, czyli 16,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Lubawy wyniosła w 2022 roku 66,0 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (47.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.1%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (12.1%). W budżecie Lubawy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (18,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 87,9 złotych na mieszkańca (1,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 22,3%.
 • Wydatki budżetu w Lubawie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Lubawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Lubawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Lubawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,8 mln

  3,2 tys(100%)

  42,4 mln

  4,2 tys(100%)

  48,4 mln

  4,7 tys(100%)

  57,6 mln

  5,6 tys(100%)

  60,1 mln

  5,8 tys(100%)

  65,8 mln

  6,2 tys(100%)

  58,0 mln

  5,5 tys(100%)

  67,1 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,8 mln

  1,2 tys(35.8%)

  12,1 mln

  1,2 tys(28.4%)

  14,4 mln

  1,4 tys(29.7%)

  12,8 mln

  1,2 tys(22.2%)

  13,8 mln

  1,3 tys(23%)

  14,4 mln

  1,4 tys(21.8%)

  14,7 mln

  1,4 tys(25.3%)

  17,7 mln

  1,7 tys(26.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,7 mln

  662(20.3%)

  12,8 mln

  1,3 tys(30.2%)

  3,3 mln

  318(6.8%)

  3,5 mln

  340(6.1%)

  3,6 mln

  349(6%)

  4,0 mln

  383(6%)

  5,1 mln

  496(8.9%)

  10,7 mln

  1,0 tys(16%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,5 mln

  249(7.6%)

  4,1 mln

  407(9.8%)

  3,3 mln

  317(6.7%)

  11,9 mln

  1,1 tys(20.6%)

  3,5 mln

  340(5.9%)

  2,9 mln

  278(4.4%)

  3,4 mln

  328(5.9%)

  5,7 mln

  534(8.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  348(10.7%)

  3,5 mln

  348(8.4%)

  3,8 mln

  373(7.9%)

  6,2 mln

  596(10.7%)

  13,0 mln

  1,3 tys(21.6%)

  14,6 mln

  1,4 tys(22.2%)

  4,0 mln

  383(6.9%)

  5,6 mln

  525(8.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9 mln

  193(5.9%)

  3,3 mln

  327(7.9%)

  2,4 mln

  232(4.9%)

  2,4 mln

  230(4.1%)

  2,5 mln

  241(4.2%)

  2,6 mln

  249(3.9%)

  3,8 mln

  369(6.6%)

  4,9 mln

  463(7.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  264(8.1%)

  1,7 mln

  163(3.9%)

  2,5 mln

  244(5.2%)

  2,0 mln

  197(3.6%)

  3,0 mln

  292(5%)

  4,1 mln

  398(6.3%)

  3,5 mln

  335(6%)

  4,1 mln

  386(6.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  123(3.8%)

  1,3 mln

  131(3.1%)

  2,8 mln

  275(5.8%)

  1,9 mln

  182(3.3%)

  1,6 mln

  154(2.7%)

  1,3 mln

  130(2%)

  1,7 mln

  163(2.9%)

  2,3 mln

  215(3.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  440,1 tys

  43,6(1.3%)

  327,7 tys

  32,1(0.8%)

  1,1 mln

  110(2.3%)

  1,2 mln

  114(2.1%)

  321,7 tys

  31,0(0.5%)

  407,6 tys

  39,3(0.6%)

  268,4 tys

  25,9(0.5%)

  1,2 mln

  118(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  374,4 tys

  37,1(1.1%)

  289,3 tys

  28,4(0.7%)

  279,1 tys

  27,2(0.6%)

  320,0 tys

  30,8(0.6%)

  400,9 tys

  38,6(0.7%)

  289,3 tys

  27,9(0.4%)

  161,6 tys

  15,6(0.3%)

  927,1 tys

  87,3(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  311,8 tys

  30,9(0.9%)

  283,4 tys

  27,8(0.7%)

  352,1 tys

  34,3(0.7%)

  420,7 tys

  40,5(0.7%)

  618,1 tys

  59,5(1%)

  691,5 tys

  66,7(1.1%)

  814,0 tys

  78,5(1.4%)

  926,9 tys

  87,3(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  115(2.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,8 tys

  2,6(0%)

  248,7 tys

  23,9(0.4%)

  289,8 tys

  27,9(0.4%)

  83,1 tys

  8,0(0.1%)

  849,4 tys

  80,0(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  607,6 tys

  60,3(1.9%)

  780,0 tys

  76,5(1.8%)

  1,1 mln

  108(2.3%)

  1,4 mln

  133(2.4%)

  652,3 tys

  62,8(1.1%)

  513,7 tys

  49,5(0.8%)

  642,3 tys

  61,9(1.1%)

  740,7 tys

  69,8(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  205,4 tys

  20,4(0.6%)

  150,8 tys

  14,8(0.4%)

  171,9 tys

  16,7(0.4%)

  213,9 tys

  20,6(0.4%)

  164,7 tys

  15,9(0.3%)

  119,3 tys

  11,5(0.2%)

  144,8 tys

  14,0(0.2%)

  220,9 tys

  20,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  456,9 tys

  45,3(1.4%)

  435,3 tys

  42,7(1%)

  393,8 tys

  38,3(0.8%)

  408,1 tys

  39,3(0.7%)

  385,9 tys

  37,2(0.6%)

  328,6 tys

  31,7(0.5%)

  380,4 tys

  36,7(0.7%)

  123,7 tys

  11,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  67,0 tys

  6,6(0.2%)

  64,1 tys

  6,3(0.2%)

  68,1 tys

  6,6(0.1%)

  72,9 tys

  7,0(0.1%)

  85,8 tys

  8,3(0.1%)

  82,0 tys

  7,9(0.1%)

  83,6 tys

  8,1(0.1%)

  83,7 tys

  7,9(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,1 tys

  0,2(0%)

  7,3 tys

  0,7(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  6,0 tys

  0,6(0%)

  8,2 tys

  0,8(0%)

  28,1 tys

  2,7(0%)

  54,8 tys

  5,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  47,6 tys

  4,7(0.1%)

  5,2 tys

  0,5(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  57,0 tys

  5,5(0.1%)

  49,8 tys

  4,8(0.1%)

  48,3 tys

  4,7(0.1%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  79,7 tys

  7,7(0.1%)

  54,3 tys

  5,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Lubawie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Lubawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Lubawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Lubawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,0 mln

  3,5 tys(100%)

  42,6 mln

  4,2 tys(100%)

  45,9 mln

  4,5 tys(100%)

  56,3 mln

  5,5 tys(100%)

  60,7 mln

  5,8 tys(100%)

  67,0 mln

  6,3 tys(100%)

  62,7 mln

  5,9 tys(100%)

  66,0 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,2 mln

  1,8 tys(52.2%)

  19,0 mln

  1,9 tys(44.5%)

  19,9 mln

  1,9 tys(43.4%)

  21,2 mln

  2,0 tys(37.6%)

  23,7 mln

  2,3 tys(38.9%)

  23,2 mln

  2,2 tys(34.7%)

  25,2 mln

  2,4 tys(40.3%)

  31,6 mln

  3,0 tys(47.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,1 mln

  509(14.7%)

  11,2 mln

  1,1 tys(26.2%)

  1,6 mln

  152(3.4%)

  1,6 mln

  159(2.9%)

  1,8 mln

  175(3%)

  2,0 mln

  188(2.9%)

  2,8 mln

  270(4.5%)

  8,0 mln

  750(12.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,3 mln

  726(20.9%)

  7,3 mln

  717(17.2%)

  7,4 mln

  716(16%)

  6,9 mln

  668(12.3%)

  7,5 mln

  722(12.3%)

  7,4 mln

  713(11%)

  9,0 mln

  870(14.4%)

  8,0 mln

  749(12.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  127(3.7%)

  1,5 mln

  145(3.5%)

  1,3 mln

  123(2.8%)

  2,5 mln

  238(4.4%)

  1,4 mln

  131(2.2%)

  4,6 mln

  448(6.9%)

  1,9 mln

  180(3%)

  3,4 mln

  325(5.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  525,7 tys

  51,5(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  207,0 tys

  19,9(0.3%)

  243,5 tys

  23,5(0.4%)

  61,5 tys

  5,9(0.1%)

  1,0 mln

  98,5(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  115(3.3%)

  1,2 mln

  113(2.7%)

  1,8 mln

  176(3.9%)

  1,0 mln

  97,6(1.8%)

  1,3 mln

  126(2.2%)

  1,8 mln

  175(2.7%)

  1,2 mln

  113(1.9%)

  959,2 tys

  90,3(1.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  43,8 tys

  4,3(0.1%)

  97,6 tys

  9,6(0.2%)

  1,2 mln

  112(2.5%)

  8,2 tys

  0,8(0%)

  20,1 tys

  1,9(0%)

  712

  0,1(0%)

  992,9 tys

  95,7(1.6%)

  932,4 tys

  87,8(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  61,9 tys

  6,1(0.2%)

  633

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  16,9 tys

  1,6(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  478

  0,0(0%)

  899,6 tys

  84,7(1.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  107(3.1%)

  92,4 tys

  9,1(0.2%)

  573,9 tys

  55,9(1.2%)

  76,9 tys

  7,4(0.1%)

  486,7 tys

  46,9(0.8%)

  1,1 mln

  103(1.6%)

  1,0 mln

  99,5(1.6%)

  318,0 tys

  29,9(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  259,2 tys

  25,7(0.7%)

  1,5 mln

  142(3.4%)

  166,6 tys

  16,2(0.4%)

  8,2 mln

  792(14.6%)

  1,5 mln

  145(2.5%)

  897,9 tys

  86,6(1.3%)

  1,6 mln

  155(2.6%)

  233,7 tys

  22,0(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  70,9 tys

  7,0(0.2%)

  94,1 tys

  9,2(0.2%)

  83,6 tys

  8,1(0.2%)

  2,2 mln

  216(4%)

  7,3 mln

  699(12%)

  7,0 mln

  672(10.4%)

  149,4 tys

  14,4(0.2%)

  190,2 tys

  17,9(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  63,7 tys

  6,3(0.2%)

  61,1 tys

  6,0(0.1%)

  65,2 tys

  6,3(0.1%)

  70,2 tys

  6,8(0.1%)

  82,7 tys

  8,0(0.1%)

  78,9 tys

  7,6(0.1%)

  80,3 tys

  7,7(0.1%)

  80,3 tys

  7,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  169,7 tys

  16,8(0.5%)

  143,2 tys

  14,0(0.3%)

  120,0 tys

  11,7(0.3%)

  124,7 tys

  12,0(0.2%)

  116,8 tys

  11,2(0.2%)

  84,6 tys

  8,2(0.1%)

  98,9 tys

  9,5(0.2%)

  76,6 tys

  7,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  46,3 tys

  4,6(0.1%)

  42,5 tys

  4,2(0.1%)

  44,2 tys

  4,3(0.1%)

  26,7 tys

  2,6(0%)

  32,5 tys

  3,1(0.1%)

  37,9 tys

  3,7(0.1%)

  53,5 tys

  5,2(0.1%)

  40,5 tys

  3,8(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  120

  0,0(0%)

  877

  0,1(0%)

  229

  0,0(0%)

  574

  0,1(0%)

  432

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  15,2 tys

  1,5(0%)

  6,0 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  47,6 tys

  4,7(0.1%)

  5,2 tys

  0,5(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  57,0 tys

  5,5(0.1%)

  49,8 tys

  4,8(0.1%)

  48,3 tys

  4,7(0.1%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  16,7 tys

  1,6(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  22,5 tys

  2,2(0%)

  3,5 tys

  0,3(0%)

  270

  0,0(0%)

  7,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,0 tys

  11,6(0.2%)

  0,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Lubawa - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 712 mieszkańców Lubawy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 328 kobiet oraz 1 383 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,8% mieszkańców Lubawy, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 18,3% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Lubawy mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Lubawie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,7%) oraz średnie zawodowe (21,0%).

  W roku 2021 w Lubawie mieściły się 3 przedszkola, w których do 24 oddziałów uczęszczało 527 dzieci (259 dziewczynek oraz 268 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Lubawie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 195 dzieci (94 dziewczynki oraz 101 chłopców). Dostępnych było 195 miejsc.

  20,1% mieszkańców Lubawy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,8% wśród dziewczynek i 20,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 897 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,61 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 44 oddziałach uczyło się 881 uczniów (405 kobiet oraz 476 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Lubawie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 32 oddziałach uczyło się 721 uczniów (343 kobiety oraz 378 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 29,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 83,35.

  W Lubawie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 13 oddziałach uczyło się 302 uczniów (204 kobiety oraz 98 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 87 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Lubawie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 14 oddziałach uczyło się 365 uczniów (226 kobiet oraz 139 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 96 absolwentów.

  W Lubawie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 13 oddziałach uczyło się 376 uczniów (118 kobiet oraz 258 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,4% mieszkańców (16,6% wśród dziewczyn i 14,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,2 uczniów. 28,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,5% mieszkańców Lubawy w wieku potencjalnej nauki (22,0% kobiet i 21,0% mężczyzn).

 • 16,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,2%
  Województwo
  20,7%
  Kraj
  25,2%
 • 19,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,3%
  Województwo
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 33,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,4%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 11,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,9%
  Województwo
  19,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Lubawa
  18,3%
  Województwo
  16,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 20,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,8%
  Województwo
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Lubawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 897 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  897,0
  Warmińsko-mazurskie
  820,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,61 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,61
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 24 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 600 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Lubawa) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 527 Dzieci
 • 259 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 268 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 123 3 lata
 • 123
 • 122 4 lata
 • 122
 • 130 5 lata
 • 130
 • 133 6 lat
 • 133
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 65 3 lata
 • 65
 • 65 4 lata
 • 65
 • 56 5 lata
 • 56
 • 63 6 lat
 • 63
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 58 3 lata
 • 58
 • 57 4 lata
 • 57
 • 74 5 lata
 • 74
 • 70 6 lat
 • 70
 •  
 • 17,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 17,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Lubawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lubawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Lubawie
  Publiczne
  89 645-46-52
  89 645-46-52
  ul. Rzepnikowskiego 9
  14-260 Lubawa
  1228519
  Przedszkole Niepubliczne "Smerfolandia"
  Niepubliczne
  ul. Rzepnikowskiego 26
  14-260 Lubawa
  ---
 • Szkoły podstawowe w Lubawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Lubawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 44 Oddziały
 • 881 Uczniowie
 • 405 Kobiety
  (uczniowie)
 • 476 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,0%
  54,0%
 • 100 Uczniowie w 1 klasie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 117 Absolwenci
 • 55 Kobiety
  (absolwenci)
 • 62 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Lubawa
  20,0
  Województwo
  16,0
  Kraj
  16,7
 •  
 • 57,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 43,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 83,35 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Lubawa
  83,35
  Województwo
  91,99
  Cały kraj
  95,71
 • 83,07 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  83,07
  Województwo
  90,65
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lubawa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lubawa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Lubawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lubawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  89 645-23-26
  89 645-23-26
  ul. Rzeonikowskiego 7
  14-260 Lubawa
  3474651
 • Szkoły ponadpodstawowe w Lubawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Lubawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 244 Uczniowie
 • 178 Kobiety
  (uczniowie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 73,0%
  27,0%
 • 64 Uczniowie w 1 klasie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Absolwenci
 • 42 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 58 Uczniowie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,8%
  55,2%
 • 28 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Lubawa
  23,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 15,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Lubawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 28,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  28,9
  Warmińsko-mazurskie
  20,6
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Lubawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lubawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  89 645-26-31
  89 645-26-37
  ul. Gdańska 25
  14-260 Lubawa
  13329-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  89 645-26-31
  89 645-26-37
  ul. Gdańska 25
  14-260 Lubawa
  11322-
  Liceum Ogólnokształcące (Władysław Broniewski)
  Publiczne
  89 645-26-31
  89 645-26-37
  ul. Gdańska 25
  14-260 Lubawa
  9263-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  89 645-26-31
  89 645-26-37
  ul. Gdańska 25
  14-260 Lubawa
  251-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  Publiczna
  89 645-26-31
  89 645-26-37
  ul. Gdańska 25
  14-260 Lubawa
  16-
  Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia MUSICA LUBAVIENSIS
  Niepubliczna
  ul. RZEPNIKOWSKIEGO 7
  14-260 Lubawa
  ---
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Lubawie
  Niepubliczne
  89 645-23-78
  89 645-23-78
  ul. Rzepnikowskiego 33/28
  14-260 Lubawa
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lubawie
  Niepubliczna
  89 645-23-78
  89 645-23-78
  ul. Rzepnikowskiego 33/28
  14-260 Lubawa
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubawie
  Niepubliczne
  89 645-23-78
  89 645-23-78
  ul. Rzepnikowskiego 33/28
  14-260 Lubawa
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Lubawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 20,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Lubawa, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Lubawa, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Lubawa, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lubawa - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Lubawie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Lubawie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 50)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Lubawie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Lubawie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Lubawie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Lubawie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 89 (uczestnicy: 35 548)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 960)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 680)
  • koncerty: 14 (uczestnicy: 30 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 250)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 800)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 28)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 400)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 80)
  • warsztaty: 18 (uczestnicy: 550)
  • inne: 26 (uczestnicy: 1 800)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 141)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 7)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 14)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 120)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 115)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 18)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 9)
  • taneczne: 2 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Lubawie działało 1 kino posiadające 1 salę z 147 miejscami na widowni. Odbyło się 781 seansów, na które przyszło 12 164 widzów, w tym 285 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 5 744 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Lubawie działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Lubawie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 885 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 31 403 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Lubawie działało 9 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 204 członków. Zarejestrowano 834 ćwiczących (mężczyźni: 623, kobiety: 211, chłopcy do lat 18: 554, dziewczęta do lat 18: 196). Aktywnych było 18 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (22) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Lubawie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Lubawie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Lubawy znajduje się 31 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Lubawie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko stożkowate Lubawa, st.1 ze średniowieczadnia 1969-06-12, wykaz dokumentów: 58A z 1969-06-12; 58A z 1988-04-15; C-065 z brak daty
  • Miasto Lubawa, st.2,3 ze średniowieczadnia 1992-05-18, wykaz dokumentów: A-A117 z 1992-05-18; C-152 z brak daty
  • Kościół z 1673 r. (ul. Grunwaldzka 9)dnia 1953-09-28, wykaz dokumentów: A-89 z 1953-09-28
  • Miasto z 1270 r.dnia 1953-12-31, wykaz dokumentów: A-88 z 1953-12-31
  • Mur miejski z XIV w.dnia 1953-12-31, wykaz dokumentów: A-88 z 1953-12-31; L/88 z 1957-08-01; A-1145 z 1968-05-02
  • Kościół z 1330 r. (ul. Kościelna 5)dnia 1957-03-20, wykaz dokumentów: A-265 z 1957-03-20
  • Kościół z 1502 r. (ul. Kupnera 20)dnia 1957-03-22, wykaz dokumentów: L50 z 1957-03-22; brak numeru z 2015-05-20
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Kilińskiego 4)dnia 1957-08-01, wykaz dokumentów: L/63 z 1957-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Kilińskiego 6)dnia 1957-08-01, wykaz dokumentów: L/64 z 1957-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Bankowa 1)dnia 1957-08-01, wykaz dokumentów: L/65 z 1957-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Pomorska 7)dnia 1957-08-01, wykaz dokumentów: L/68 z 1957-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Pomorska 11)dnia 1957-08-01, wykaz dokumentów: L/71 z 1957-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Pomorska 21)dnia 1957-08-01, wykaz dokumentów: L/74 z 1957-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Pomorska 25)dnia 1957-08-01, wykaz dokumentów: L/76 z 1957-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Pomorska 9)dnia 1957-08-01, wykaz dokumentów: L/80 z 1957-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Zamkowa 14)dnia 1957-08-01, wykaz dokumentów: L/86 z 1957-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Zamkowa 27)dnia 1957-08-01, wykaz dokumentów: L/87 z 1957-08-01; A-1199 z 1968-05-21
  • Inny budynek mieszkalny z XVI w. (ul. Pod Murami 30)dnia 1957-08-03, wykaz dokumentów: L/83 z 1957-08-03
  • Zamek z 1363 - 1385dnia 1957-08-04, wykaz dokumentów: L/11 z 1957-08-04
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Kościelna 20)dnia 1957-08-04, wykaz dokumentów: L/90 z 1957-08-04; A-914 z 1968-08-04
  • Klasztor z XVII - XVIII (ul. Kupnera 22)dnia 1957-08-04, wykaz dokumentów: L49 z 1957-08-04
  • Inny budynek mieszkalny z XIX - XX (ul. Pod Murami 28)dnia 1968-05-21, wykaz dokumentów: A-1200 z 1968-05-21
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Plac 700-lecia 9)dnia 1968-08-03, wykaz dokumentów: A-915 z 1968-08-03
  • Kościół z 1861 r. (ul. Pielgrzyma 2)dnia 1968-08-03, wykaz dokumentów: A-916 z 1968-08-03
  • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1968-08-03, wykaz dokumentów: A-916 z 1968-08-03
  • Szpital z poł. XIX w. (ul. Grunwaldzka 11a)dnia 2003-09-08, wykaz dokumentów: A-2502 z 2003-09-08
  • Kaplica z poł. XIX w. (ul. Grunwaldzka 13)dnia 2003-09-08, wykaz dokumentów: A-2502 z 2003-09-08
  • Klasztor z poł. XIX w. (ul. św. Barbary 2)dnia 2003-09-08, wykaz dokumentów: A-2502 z 2003-09-08
  • Mur/ogrodzenie z poł. XIX w.dnia 2003-09-08, wykaz dokumentów: A-2502 z 2003-09-08
  • Zespół - szpital z poł. XIX w. (ul. św. Barbary 2)dnia 2003-09-08, wykaz dokumentów: A-2502 z 2003-09-08
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Kupnera 17)dnia 2012-02-13, wykaz dokumentów: A-4589 z 2012-02-13
 • Formy ochrony przyrody w Lubawie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Lubawy znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Lubawie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-03-06, Opis granicy: w ruinach zamku w Lubawie; N-ctwo Iława

Lubawa - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 22 wypadków drogowych w Lubawie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 28 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 207,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 18,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Lubawie znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu iławskiego.

  Powiat iławski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Lubawie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 22 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 28 Ranni
  (rok 2022)
 • 14 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Lubawie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 207,18 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Lubawa
  207,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  60,7
  Kraj
  56,5
 • 18,83 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Lubawa
  18,8
  Województwo
  6,1
  Kraj
  5,0
 • 263,68 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  263,7
  Warmińsko-mazurskie
  67,9
  Kraj
  65,5
 • 9,09 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Lubawa
  9,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,1
  Cała Polska
  8,9
 • 127,27 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  127,3
  Warmińsko-mazurskie
  111,8
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Lubawie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 6 353,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Lubawa
  6 353,9 km
  Województwo
  331,9 km
  Kraj
  624,0 km
 • 10,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Lubawa
  10,1 km
  Warmińsko-mazurskie
  5,9 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Lubawa przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 15droga krajowa nr 15(Trzebnica - Księgnice - Kobylice - Ligota - Jaźwiny - Blizocin - Skoroszów - Lasowice - Miłochowice - Milicz - Wszewilki - Dziadkowo - Rakłowice - Cieszków - Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice - Czarny Sad - Lipowiec - Koźmin Wielkopolski - Chełkówko - Wałków - Golina - Jarocin - Cielcza - Mieszków - Wolica Pusta - Klęka - Nowe Miasto nad Wartą - Lubrze - Miąskowo - Czarne Piątkowo - Białe Piątkowo - Miłosław - Kębłowo - Skotniki - Obłaczkowo - Września - Sokołowo - Gulczewo - Czeluścin - Żydowo - Gniezno - Trzemeszno - Lubiń - Wylatowo - Żabienko - Kwieciszewo - Goryszewo - Jeziorki - Strzelno - Markowice - Krusza Duchowna - Tupadły - Inowrocław - Latkowo - Szadłowice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń - Grębocin - Rogówko - Brzeźno - Gronowo - Wielka Łąka - Elzanowo - Szychowo - Kowalewo Pomorskie - Frydrychowo - Pluskowęsy - Kiełpiny - Lipnica - Karczewo - Wrocki - Pląchoty - Małki - Szabda - Brodnica - Tama Brodzka - Jajkowo - Wielki Głęboczek - Brzozie Lubawskie - Nielbark - Kurzętnik - Nowe Miasto Lubawskie - Bratian - Rakowice - Łążek - Sampława - Lubawa - Byszwałd - Rożental - Lipowo - Bałcyny - Smykówko - Morliny - Ostróda)
  • DW 537droga wojewódzka nr 537( Lubawa - Napromek - Wygoda - Marwałd - Tułodziad - Marcinkowo - Frygnowo - Stębark - Zybułtowo - Mielno - Dębowa Góra - Pawłowo)
  • DW 541droga wojewódzka nr 541( Lubawa - Górne Tuszewo - Tuszewo - Dolne Tuszewo - Montowo - Katlewo - Ostaszewo - Kiełpiny - Lidzbark - Nowy Zieluń - Zieluń - Lubowidz - Brudnice - Żuromin - Franciszkowo - Chamsk - Karniszyn - Bieżuń - Lipniki - Rościszewo - Sierpc - Piaski - Zglenice Duże - Żółtowo - Mochowo - Tłuchówek - Tłuchowo - Kamień Kotowy - Turza Wilcza - Chalin - Dobrzyń nad Wisłą)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Lubawa nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 9Linia kolejowa nr 9: Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Praga - Warszawa Toruńska - Warszawa Żerań - Warszawa Płudy - Warszawa Choszczówka - Legionowo - Legionowo Przystanek - Chotomów - Janówek - Nowy Dwór Mazowiecki - Modlin - Pomiechówek - Brody Warszawskie - Studzianki Nowe - Nasielsk - Kątne - Jackowo Dworskie - Świercze - Kałęczyn - Gąsocin - Gołotczyzna - Ciechanów Przemysłowy - Ciechanów - Czeruchy - Krośnice Mazowieckie - Konopki - Stupsk Mazowiecki - Wyszyny - Mława Miasto - Mława - Iłowo - Narzym - Działdowo - Burkat - Turza Wielka - Gralewo - Żabiny - Tuczki - Rybno Pomorskie - Jeglia - Hartowiec - Montowo - Zajączkowo Lubawskie - Rakowice - Smolniki - Iława Główna - Iława Miasto - Ząbrowo - Redaki - Susz - Prabuty - Gdakowo - Mleczewo - Dąbrówka Malborska - Gronajny - Malbork - Malbork Kałdowo - Stogi Malborskie - Szymankowo - Lisewo - Tczew - Miłobądz - Pszczółki - Skowarcz - Różyny - Cieplewo - Pruszcz Gdański - Gdańsk Lipce - Gdańsk Orunia - Gdańsk Południowy - Gdańsk Główny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Lubawie istnieje 92 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 19 Stycznia

  ul. Bankowa

  ul. Biblii Gutenberga

  ul. Biskupa Chrystiana

  ul. Biskupa Mikołaja Chrapickiego

  ul. Biskupia

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Borek

  ul. Bronisława Grzymowicza

  ul. Browarowa

  ul. Budowlana

  ul. Dworcowa

  ul. Franciszka Patera

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Gdańska

  rondo Generała Józefa Hallera

  ul. Grunwaldzka

  ul. Jabłoniowa

  ul. Jagiellońska

  ul. Jodłowa

  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Kopernika

  ul. Kowalska

  ul. Kościelna

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  rondo Kseni Magdaleny Mortęskiej

  ul. Księcia Surwabuno

  ul. Kupnera

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Matejki

  ul. Mickiewicza

  ul. Mieszka I

  ul. Nad Jesionką

  ul. Narzędziowa

  ul. Nowa

  ul. Ogniowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Olsztyńska

  ul. Orla

  ul. Papieża Jana Pawła II

  ul. Pawia

  ul. Piaskowa

  ul. Pielgrzyma

  Plac Zamkowy

  ul. Pod Murami

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Pomorska

  ul. Poznańska

  ul. Przemysłowa

  ul. Ratuszowa

  ul. Reja

  ul. Reymonta

  ul. Rolna

  ul. Rynek

  ul. Rzepnikowskiego

  ul. Sadowa

  ul. Siostry Antoniny Schneider

  ul. Składowa

  ul. Spichlerzowa

  ul. Stanisława Wolskiego

  ul. Sądowa

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Teofila Ruczyńskiego

  ul. Toruńska

  ul. Towarowa

  ul. Unii Europejskiej

  ul. Warszawska

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiśniowa

  al. Wojska Polskiego

  ul. Wyzwolenia

  ul. Wąska

  ul. Władysława Asta

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Lamparskiego

  ul. Zamkowa

  ul. Zbożowa

  ul. Zygmunta Krasińskiego

  ul. mjr. Sucharskiego

  ul. Łazienna

  ul. Łącznikowa

  ul. Łąkowa

  ul. św. Barbary

  ul. Żeromskiego