Czeladź w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Czeladź - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Czeladź to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu będzińskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Czeladź.
 • 30 165 Liczba mieszkańców
 • 16,4 km² Powierzchnia
 • 1 841,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1228 Data założenia
 • 1262 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SBE Tablice rejestracyjne
 • Zbigniew Marian Szaleniec Burmistrz miasta
Czeladź na mapie
Identyfikatory
 • 19.070450.3173 Współrzędne GPS
 • 2401021 TERYT (TERC)
 • 0939349 SIMC
Herb miasta Czeladź
Czeladź herb
Flaga miasta Czeladź
Czeladź flaga

Jak Czeladź wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Czeladź na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Czeladź wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Czeladź plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
15Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
20Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
24Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
34Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
48Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
57Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
61Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
62Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
65Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
75Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
76Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
76Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
78Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
94Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
97Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
102Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
103Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
108Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
116Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
127Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
129Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
146Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
153Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Czeladź - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
41-250Poczta Czeladź 001, ul. 1 Maja 29
41-250Skrytki Pocztowe Poczta Czeladź 001, ul. 1 Maja 29
41-253Poczta Czeladź 003, ul. Spacerowa 4
41-253Skrytki Pocztowe Poczta Czeladź 003, ul. Spacerowa 4
41-254Poczta Czeladź 004, ul. Tuwima Juliana 41

Czeladź - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Czeladzi)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Sosnowcu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Partyzantów 1
41-200 Sosnowiec
Urząd Miasta Czeladź
(32) 763-79-00
(32) 763-36-94
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź

Czeladź - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Czeladź jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 30 165, z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 13,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,0 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Czeladzi zawarli w 2022 roku 112 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  24,6% mieszkańców Czeladzi jest stanu wolnego, 55,9% żyje w małżeństwie, 9,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Czeladź ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -338. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,15 na 1000 mieszkańców Czeladzi. W 2022 roku urodziło się 170 dzieci, w tym 41,8% dziewczynek i 58,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 274 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,42 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,7% zgonów w Czeladzi spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,6% zgonów w Czeladzi były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Czeladzi przypada 16.76 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 297 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 311 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Czeladzi -14. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  56,4% mieszkańców Czeladzi jest w wieku produkcyjnym, 15,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Czeladzi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 30 165 Liczba mieszkańców
 • 15 862 Kobiety
 • 14 303 Mężczyźni
 • 52,6%
  47,4%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Czeladzi w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Czeladzi w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Czeladzi w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Czeladzi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  45,0 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 47,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Czeladź, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Czeladzi
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Czeladź,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Czeladź,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Czeladź,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  24,7%
  Województwo
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 20,0% Kobiety
  (Panny)
 • 29,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  55,9%
  Województwo
  55,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 54,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,2%
  śląskie
  9,2%
  Kraj
  8,5%
 • 16,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  9,0%
  Województwo
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  śląskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Czeladzi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Czeladzi w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,7
  woj. śląskie
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,9
  śląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 112 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Czeladzi w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Czeladzi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -338 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -183 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -155 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,15 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -11,2
  woj. śląskie
  -5,8
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Czeladzi w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Czeladzi w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Czeladzi w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Czeladzi w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 170 Urodzenia żywe
 • 71 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 99 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,8%
  58,2%
 • 5,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  5,6
  śląskie
  7,3
  Cały kraj
  8,1
 • 28,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  28,9
  Województwo
  32,5
  Cała Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 274 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 221 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 318 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 274 g
  śląskie
  3 296 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 68 Waga 4000g - 4499g
 • 68
 • 246 Waga 3500g - 3999g
 • 246
 • 364 Waga 3000g - 3499g
 • 364
 • 165 Waga 2500g - 2999g
 • 165
 • 48 Waga 2000g - 2499g
 • 48
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,17 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,17
  śląskie
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,54
  śląskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,42 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Czeladź
  0,42
  Województwo
  0,56
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Czeladzi w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 508 Zgony
 • 254 Kobiety
  (Zgony)
 • 254 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,8 Zgony na 1000 ludności
 • Czeladź
  16,8
  Województwo
  13,0
  Cały kraj
  11,9
 • 235,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Czeladź
  235,5
  Województwo
  179,4
  Polska
  147,0
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,2
  woj. śląskie
  4,8
  Polska
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,0
  Województwo
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie będzińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  35,7%
  Województwo
  35,1%
  Polska
  34,8%
 • 19,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Czeladź
  19,6%
  Województwo
  20,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,8%
  Województwo
  3,8%
  Kraj
  5,4%
 • 410 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,9
  Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,3
  Kraj
  74,4
 • 322,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  322,8
  śląskie
  304,2
  Polska
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  279,8
  Polska
  246,5
 • 587,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 600,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 572,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  587,0
  woj. śląskie
  529,0
  Cały kraj
  475,8
 • 103,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 55,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 151,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  103,5
  śląskie
  81,3
  Kraj
  70,6
 • 33,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  33,9
  śląskie
  39,9
  Polska
  32,6
 • 3,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Czeladź
  3,9
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Czeladź
  0,3%
  śląskie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 297 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 148 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 149 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 311 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 175 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 136 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -16 Saldo migracji
 • -26 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -14 Saldo migracji wewnętrznych
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Czeladzi w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Czeladzi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Czeladź, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czeladź - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Czeladzi oddano do użytku 93 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,08 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Czeladzi to 14 703 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 487 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  58,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 41,9% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Czeladzi to 3,83 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Czeladzi to 103,50 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,45% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,30% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,44% mieszkań posiada łazienkę, 79,37% korzysta z centralnego ogrzewania, a 75,65% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu będzińskiego.

  Powiat będziński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Czeladzi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 703 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 487,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  487,40
  Województwo
  423,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 59,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  59,70 m2
  śląskie
  72,70 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 29,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  29,10 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,38 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,38
  Województwo
  3,79
  Polska
  3,83
 • 2,05 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,05
  Województwo
  2,36
  Polska
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,61
  woj. śląskie
  0,62
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Czeladzi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 93 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,08 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Czeladź
  3,08
  Województwo
  4,31
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 356 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Czeladź
  3,83
  woj. śląskie
  4,13
  Kraj
  3,89
 • 11,80 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  11,80
  woj. śląskie
  17,79
  Cała Polska
  24,56
 • 9 626 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 103,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  103,5 m2
  śląskie
  101,8 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,32 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Czeladzi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,45%
  woj. śląskie
  99,05%
  Kraj
  97,71%
 • 98,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,30%
  woj. śląskie
  96,66%
  Polska
  95,10%
 • 97,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  97,44%
  woj. śląskie
  95,69%
  Cały kraj
  93,66%
 • 79,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  79,37%
  woj. śląskie
  84,31%
  Cała Polska
  85,62%
 • 75,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  75,65%
  Województwo
  68,18%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Czeladź - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Czeladzi na 1000 mieszkańców pracuje 382osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Czeladzi wynosiło w 2022 roku 6,2% (6,2% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czeladzi wynosiło 5 671,96 PLN, co odpowiada 84.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Czeladzi 5 052 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 611 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 441.

  3,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Czeladzi pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,5% w przemyśle i budownictwie, a 30,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Czeladzi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 382 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  382,0
  woj. śląskie
  393,0
  Cały kraj
  402,0
 • 6,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,2% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • Miasto
  6,2%
  śląskie
  3,7%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Czeladzi w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Czeladzi w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Czeladzi w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czeladzi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 672 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 672 PLN
  Województwo
  6 728 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Czeladzi w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Czeladzi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 052 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 611 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -3 441 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,32 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Czeladzi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 3,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,5% Przemysł i budownictwo
 • 20,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 30,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 28,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 33,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,4% Pozostałe
 • 44,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Czeladzi w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,4% W wieku produkcyjnym
 • 49,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 36,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Czeladź, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 77,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  77,5
  Województwo
  70,5
  Kraj
  69,0
 • 50,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Czeladź
  50,2
  śląskie
  41,1
  Cały kraj
  38,2
 • 184,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Czeladź
  184,6
  woj. śląskie
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Czeladź - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Czeladzi w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 455 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 438 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 238 nowych podmiotów, a 157 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (385) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (190) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (519) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (128) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Czeladzi najwięcej (321) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 326) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,2% (665) podmiotów, a 80,3% (2 774) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Czeladzi najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.5%) oraz Budownictwo (12.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 455 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 665 Przemysł i budownictwo
 • 2 774 Pozostała działalność
 • 238 Podmioty nowo zarejestrowane w Czeladzi w 2022 roku
 • 157 Podmioty wyrejestrowane w Czeladzi w 2022 roku
 • 2 438 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 326 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 326
 • 109 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 109
 • 18 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 18
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 3 453 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 453
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 386 Spółki handlowe ogółem
 • 386
 • 37  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 37
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 321  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 321
 • 36    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 36
 • 293 Spółki cywilne ogółem
 • 293
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 438 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 647 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 647
 • 306 Budownictwo
 • 306
 • 267 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 267
 • 247 Transport i gospodarka magazynowa
 • 247
 • 200 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 200
 • 161 Przetwórstwo przemysłowe
 • 161
 • 136 Pozostała działalność
 • 136
 • 111 Informacja i komunikacja
 • 111
 • 82 Edukacja
 • 82
 • 82 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 82
 • 73 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 73
 • 45 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 45
 • 37 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 37
 • 23 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 23
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czeladź - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Czeladzi stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 1 241 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 41,02 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Czeladzi wynosi 80,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Czeladzi najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 18,70 (wykrywalność 66%) oraz o charakterze gospodarczym - 19,03 (wykrywalność 91%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 13,89 (51%), drogowe - 2,01 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,64 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Czeladzi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Czeladzi.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Czeladź, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 241 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 1 241
 • 566 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 566
 • 576 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 576
 • 61 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 61
 • 19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 19
 • 420 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 420
 • 41,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  41,02
  woj. śląskie
  35,08
  Kraj
  22,81
 • 18,70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,70
  woj. śląskie
  14,39
  Kraj
  12,98
 • 19,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,03
  Województwo
  17,79
  Polska
  6,99
 • 2,01 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Czeladź
  2,01
  woj. śląskie
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,64 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,64
  woj. śląskie
  0,44
  Kraj
  0,35
 • 13,89 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Czeladź
  13,89
  śląskie
  14,31
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Czeladź, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  81%
  Województwo
  80%
  Kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  67%
  śląskie
  67%
  Cała Polska
  63%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  91%
  Województwo
  88%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  93%
  śląskie
  89%
  Polska
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Czeladź
  52%
  Województwo
  60%
  Kraj
  51%

Czeladź - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Czeladzi wyniosła w 2022 roku 202,7 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 2.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Czeladzi - 22.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.4%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (11.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 46,6 mln złotych, czyli 23,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Czeladzi wyniosła w 2022 roku 174,4 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 20.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (46.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (12.4%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (8.3%). W budżecie Czeladzi wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (25,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 70,5 złotych na mieszkańca (1,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 18,9%.
 • Wydatki budżetu w Czeladzi według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Czeladzi według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Czeladź, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Czeladzi według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  110,3 mln

  3,4 tys(100%)

  128,0 mln

  4,0 tys(100%)

  132,8 mln

  4,2 tys(100%)

  143,3 mln

  4,5 tys(100%)

  162,4 mln

  5,1 tys(100%)

  179,7 mln

  5,8 tys(100%)

  209,4 mln

  6,8 tys(100%)

  202,7 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  27,5 mln

  850(25%)

  30,0 mln

  935(23.4%)

  30,8 mln

  965(23.2%)

  33,8 mln

  1,1 tys(23.6%)

  35,1 mln

  1,1 tys(21.6%)

  36,1 mln

  1,2 tys(20.1%)

  42,0 mln

  1,4 tys(20%)

  46,1 mln

  1,5 tys(22.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  12,4 mln

  384(11.3%)

  14,2 mln

  441(11.1%)

  20,2 mln

  634(15.2%)

  27,5 mln

  867(19.2%)

  16,2 mln

  517(10%)

  18,1 mln

  583(10.1%)

  19,5 mln

  634(9.3%)

  25,0 mln

  830(12.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  11,2 mln

  345(10.1%)

  16,6 mln

  519(13%)

  8,7 mln

  272(6.5%)

  2,2 mln

  70,1(1.5%)

  6,1 mln

  193(3.7%)

  8,3 mln

  268(4.6%)

  29,5 mln

  960(14.1%)

  22,5 mln

  746(11.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  22,1 mln

  683(20%)

  33,6 mln

  1,0 tys(26.2%)

  16,0 mln

  501(12%)

  15,9 mln

  503(11.1%)

  16,1 mln

  511(9.9%)

  15,6 mln

  503(8.7%)

  17,3 mln

  562(8.3%)

  19,2 mln

  635(9.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,5 mln

  261(7.7%)

  10,0 mln

  311(7.8%)

  9,9 mln

  310(7.4%)

  13,3 mln

  420(9.3%)

  23,3 mln

  743(14.4%)

  35,9 mln

  1,2 tys(20%)

  26,8 mln

  871(12.8%)

  18,9 mln

  625(9.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  16,7 mln

  515(15.1%)

  10,2 mln

  317(7.9%)

  10,9 mln

  342(8.2%)

  11,8 mln

  372(8.2%)

  11,8 mln

  377(7.3%)

  11,5 mln

  369(6.4%)

  13,2 mln

  430(6.3%)

  14,1 mln

  466(6.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,9 mln

  88,9(2.6%)

  3,1 mln

  95,4(2.4%)

  2,8 mln

  87,0(2.1%)

  3,1 mln

  97,8(2.2%)

  4,8 mln

  152(2.9%)

  5,5 mln

  179(3.1%)

  11,9 mln

  386(5.7%)

  12,4 mln

  411(6.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  779,8 tys

  24,1(0.7%)

  1,5 mln

  45,3(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,4 mln

  312(4.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,9 mln

  89,0(2.6%)

  3,8 mln

  120(3%)

  5,4 mln

  170(4.1%)

  6,1 mln

  194(4.3%)

  12,0 mln

  381(7.4%)

  4,4 mln

  143(2.5%)

  5,1 mln

  167(2.4%)

  6,4 mln

  211(3.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,1 mln

  64,2(1.9%)

  1,7 mln

  54,3(1.4%)

  1,9 mln

  59,1(1.4%)

  1,9 mln

  61,1(1.3%)

  2,3 mln

  72,0(1.4%)

  1,9 mln

  60,3(1%)

  2,4 mln

  79,3(1.2%)

  2,6 mln

  85,3(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  609,9 tys

  18,8(0.6%)

  673,2 tys

  21,0(0.5%)

  726,9 tys

  22,8(0.5%)

  791,5 tys

  25,0(0.6%)

  861,7 tys

  27,4(0.5%)

  679,3 tys

  21,9(0.4%)

  378,6 tys

  12,3(0.2%)

  1,6 mln

  52,8(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  662,3 tys

  20,4(0.6%)

  843,6 tys

  26,3(0.7%)

  832,7 tys

  26,1(0.6%)

  1,1 mln

  34,5(0.8%)

  783,9 tys

  25,0(0.5%)

  969,1 tys

  31,2(0.5%)

  1,2 mln

  38,6(0.6%)

  1,3 mln

  41,6(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  229,5 tys

  7,1(0.2%)

  289,4 tys

  9,0(0.2%)

  307,8 tys

  9,6(0.2%)

  249,5 tys

  7,9(0.2%)

  224,7 tys

  7,2(0.1%)

  247,5 tys

  8,0(0.1%)

  240,5 tys

  7,8(0.1%)

  297,5 tys

  9,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,5 mln

  47,2(1.4%)

  1,5 mln

  47,8(1.2%)

  1,6 mln

  51,6(1.2%)

  1,5 mln

  46,4(1%)

  1,4 mln

  44,5(0.9%)

  1,3 mln

  40,5(0.7%)

  1,5 mln

  49,3(0.7%)

  238,2 tys

  7,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  23,7 tys

  0,7(0%)

  13,5 tys

  0,4(0%)

  12,8 tys

  0,4(0%)

  12,5 tys

  0,4(0%)

  16,5 tys

  0,5(0%)

  15,3 tys

  0,5(0%)

  15,0 tys

  0,5(0%)

  15,9 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  219,1 tys

  6,8(0.2%)

  32,5 tys

  1,0(0%)

  20,6 tys

  0,6(0%)

  204,4 tys

  6,5(0.1%)

  230,7 tys

  7,3(0.1%)

  230,2 tys

  7,4(0.1%)

  6,3 tys

  0,2(0%)

  6,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  259

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  335

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Czeladzi według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Czeladzi według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Czeladź, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Czeladzi według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  109,0 mln

  3,4 tys(100%)

  126,7 mln

  3,9 tys(100%)

  128,8 mln

  4,0 tys(100%)

  147,1 mln

  4,6 tys(100%)

  172,1 mln

  5,5 tys(100%)

  184,8 mln

  6,0 tys(100%)

  212,6 mln

  6,9 tys(100%)

  174,4 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  54,1 mln

  1,7 tys(49.7%)

  54,9 mln

  1,7 tys(43.3%)

  58,1 mln

  1,8 tys(45.1%)

  71,6 mln

  2,3 tys(48.6%)

  65,2 mln

  2,1 tys(37.9%)

  64,8 mln

  2,1 tys(35.1%)

  92,1 mln

  3,0 tys(43.3%)

  81,5 mln

  2,7 tys(46.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,0 mln

  495(14.7%)

  16,6 mln

  518(13.1%)

  16,8 mln

  526(13%)

  17,4 mln

  548(11.8%)

  17,8 mln

  567(10.4%)

  26,6 mln

  856(14.4%)

  24,6 mln

  799(11.5%)

  21,7 mln

  720(12.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  18,2 mln

  562(16.7%)

  19,2 mln

  599(15.2%)

  16,5 mln

  517(12.8%)

  14,6 mln

  462(9.9%)

  29,5 mln

  939(17.1%)

  20,7 mln

  668(11.2%)

  33,2 mln

  1,1 tys(15.6%)

  14,5 mln

  481(8.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,8 mln

  116(3.4%)

  5,9 mln

  183(4.6%)

  5,7 mln

  178(4.4%)

  7,5 mln

  238(5.1%)

  8,0 mln

  254(4.6%)

  8,2 mln

  266(4.5%)

  8,5 mln

  276(4%)

  11,6 mln

  385(6.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  172,4 tys

  5,3(0.2%)

  500,7 tys

  15,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,4 mln

  313(5.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,6 mln

  357(10.6%)

  22,9 mln

  714(18.1%)

  5,0 mln

  155(3.8%)

  4,9 mln

  154(3.3%)

  5,0 mln

  159(2.9%)

  5,0 mln

  160(2.7%)

  4,7 mln

  153(2.2%)

  5,8 mln

  192(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,4 mln

  106(3.2%)

  4,4 mln

  138(3.5%)

  4,0 mln

  126(3.1%)

  4,2 mln

  131(2.8%)

  4,1 mln

  131(2.4%)

  3,1 mln

  101(1.7%)

  3,9 mln

  127(1.8%)

  4,4 mln

  147(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  305,0 tys

  9,4(0.3%)

  943,2 tys

  29,4(0.7%)

  179,6 tys

  5,6(0.1%)

  2,9 mln

  90,4(1.9%)

  10,0 mln

  320(5.8%)

  17,9 mln

  575(9.7%)

  4,2 mln

  137(2%)

  2,6 mln

  86,9(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  365,0 tys

  11,3(0.3%)

  407,0 tys

  12,7(0.3%)

  427,0 tys

  13,4(0.3%)

  469,3 tys

  14,8(0.3%)

  631,7 tys

  20,1(0.4%)

  1,1 mln

  33,9(0.6%)

  641,5 tys

  20,9(0.3%)

  812,1 tys

  26,9(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  107,3 tys

  3,3(0.1%)

  220,2 tys

  6,9(0.2%)

  98,3 tys

  3,1(0.1%)

  102,1 tys

  3,2(0.1%)

  103,2 tys

  3,3(0.1%)

  291,8 tys

  9,4(0.2%)

  3,3 mln

  108(1.6%)

  730,8 tys

  24,2(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  19,0 tys

  0,6(0%)

  18,6 tys

  0,6(0%)

  8,6 tys

  0,3(0%)

  8,4 tys

  0,3(0%)

  11,6 tys

  0,4(0%)

  16,2 tys

  0,5(0%)

  16,4 tys

  0,5(0%)

  631,8 tys

  20,9(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  211,4 tys

  6,5(0.2%)

  194,7 tys

  6,1(0.2%)

  227,7 tys

  7,1(0.2%)

  216,1 tys

  6,8(0.1%)

  245,5 tys

  7,8(0.1%)

  230,3 tys

  7,4(0.1%)

  259,5 tys

  8,4(0.1%)

  255,0 tys

  8,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  458,8 tys

  14,2(0.4%)

  411,7 tys

  12,8(0.3%)

  518,0 tys

  16,2(0.4%)

  382,2 tys

  12,1(0.3%)

  156,9 tys

  5,0(0.1%)

  14,9 tys

  0,5(0%)

  38,0 tys

  1,2(0%)

  233,0 tys

  7,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  14,6 tys

  0,4(0%)

  11,3 tys

  0,4(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  741,6 tys

  23,4(0.5%)

  1,7 mln

  54,9(1%)

  12,9 tys

  0,4(0%)

  1,2 mln

  37,5(0.5%)

  32,0 tys

  1,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,2 tys

  0,4(0%)

  12,1 tys

  0,4(0%)

  11,3 tys

  0,4(0%)

  11,2 tys

  0,4(0%)

  15,3 tys

  0,5(0%)

  14,2 tys

  0,5(0%)

  13,5 tys

  0,4(0%)

  14,3 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,7 tys

  0,2(0%)

  9,2 tys

  0,3(0%)

  7,6 tys

  0,2(0%)

  10,3 tys

  0,3(0%)

  8,8 tys

  0,3(0%)

  7,8 tys

  0,3(0%)

  55,2 tys

  1,8(0%)

  8,9 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  219,1 tys

  6,8(0.2%)

  32,5 tys

  1,0(0%)

  20,6 tys

  0,6(0%)

  204,4 tys

  6,5(0.1%)

  230,7 tys

  7,3(0.1%)

  230,2 tys

  7,4(0.1%)

  6,3 tys

  0,2(0%)

  6,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  259

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  335

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Czeladź - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 751 mieszkańców Czeladzi jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 793 kobiet oraz 2 960 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 23,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,7% mieszkańców Czeladzi, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 10,4% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Czeladzi mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Czeladzi największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,8%) oraz średnie zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (27,5%) oraz zasadnicze zawodowe (24,8%).

  W roku 2021 w Czeladzi mieściło się 9 przedszkoli, w których do 44 oddziałów uczęszczało 923 dzieci (460 dziewczynek oraz 463 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Czeladzi mieściło się 7 przedszkoli, w których do 35 oddziałów uczęszczało 828 dzieci (391 dziewczynek oraz 437 chłopców). Dostępnych było 830 miejsc.

  18,5% mieszkańców Czeladzi w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,9% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 855 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,77 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 7 szkół podstawowych, w których w 111 oddziałach uczyło się 2 022 uczniów (969 kobiet oraz 1 053 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Czeladzi placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 66 oddziałach uczyło się 1 532 uczniów (722 kobiety oraz 810 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 29,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,70.

  W Czeladzi znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 26 uczniów (17 kobiet oraz 9 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Czeladzi placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 193 uczniów (99 kobiet oraz 94 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 80 absolwentów.

  W Czeladzi znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 11 uczniów (6 kobiet oraz 5 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (16,1% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,0 uczniów. 2,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,6% mieszkańców Czeladzi w wieku potencjalnej nauki (22,0% kobiet i 21,2% mężczyzn).

 • 25,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  25,4%
  Województwo
  23,3%
  Polska
  25,2%
 • 28,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  39,0%
  Województwo
  36,2%
  Polska
  35,2%
 • 39,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,6%
  śląskie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,8%
  woj. śląskie
  11,3%
  Polska
  11,9%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  23,5%
  Województwo
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  19,7%
  śląskie
  24,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 15,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,6%
  śląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  10,4%
  Województwo
  10,6%
  Cały kraj
  12,3%
 • 12,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Czeladzi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 855 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Czeladź
  855,0
  Województwo
  906,0
  Kraj
  883,0
 • 0,77 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,77
  woj. śląskie
  0,81
  Polska
  0,89
 •  
 • 9Przedszkola
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 44 Oddziały
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 008 Miejsca
  (rok 2018)
 • 10 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Czeladź) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 923 Dzieci
 • 460 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 463 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,8%
  50,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 191 3 lata
 • 191
 • 231 4 lata
 • 231
 • 248 5 lata
 • 248
 • 234 6 lat
 • 234
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 87 3 lata
 • 87
 • 128 4 lata
 • 128
 • 126 5 lata
 • 126
 • 110 6 lat
 • 110
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 104 3 lata
 • 104
 • 103 4 lata
 • 103
 • 122 5 lata
 • 122
 • 124 6 lat
 • 124
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 58,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 57,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Czeladzi(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czeladzi aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 im"Baśniowej Krainy"
  Publiczne
  32 265-30-04
  32 265-30-04
  ul. 35-LECIA 8
  41-250 Czeladź
  715116
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 IM. PRZYJACIÓŁ BAJEK DISNEYA
  Publiczne
  32 265-38-77
  32 265-38-77
  ul. ŻEROMSKIEGO 19
  41-253 Czeladź
  615012
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 / PP5 (imienia Przyjaciół Jeżyka Tuptusia)
  Publiczne
  32 265-38-35
  32 265-38-35
  ul. KRÓTKA 1
  41-253 Czeladź
  614310
  przedszkole publiczne nr 1
  Publiczne
  32 265-33-78
  ul. CZECZOTTA 4
  41-250 Czeladź
  512210
  Przedszkpole Publiczne Nr 11 im. Kolorów Tęczy
  Publiczne
  32 265-13-25
  ul. Kombatantów 2
  41-250 Czeladź
  51119
  Przedszkole Nr 4 im.Słonecznego uśmiechu w Czeladzi (im.Słonecznego uśmiechu)
  Publiczne
  32 265-26-41
  ul. Miasta Auby 14
  41-250 Czeladź
  4967
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 W CZELADZI
  Publiczne
  32 265-17-70
  32 265-17-70
  ul. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 19
  41-250 Czeladź
  49210
  Przedszkole Specjalne
  Publiczne
  32 265-15-15
  32 265-15-15
  ul. Szpitalna 85
  41-250 Czeladź
  12-
  Niepubliczne Przedszkole Bajka
  Niepubliczne
  50 525-65-35
  ul. lwowska 2
  41-253 Czeladź
  ---
  Prywatne Przedszkole im.Papy Smerfa
  Niepubliczne
  ul. Reymonta 68
  41-250 Czeladź
  ---
 • Szkoły podstawowe w Czeladzi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Czeladź) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 92 Oddziały
 • 1 959 Uczniowie
 • 950 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 009 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 234 Uczniowie w 1 klasie
 • 114 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 120 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 239 Absolwenci
 • 111 Kobiety
  (absolwenci)
 • 128 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19 Oddziały
 • 63 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,2%
  69,8%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,2
  śląskie
  17,2
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,2
 • 18,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,2
 • 21,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,3
 • 3,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,3
 •  
 • 146,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 121,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 91,70 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Czeladź
  91,70
  woj. śląskie
  97,17
  Polska
  95,71
 • 90,57 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Czeladź
  90,57
  woj. śląskie
  95,97
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czeladź) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czeladź) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Czeladzi(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czeladzi aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi
  Publiczna
  32 265-35-03
  32 265-35-03
  ul. Spacerowa 2
  41-253 Czeladź
  2251337
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Maria Koniopnicka)
  Publiczna
  32 265-85-69
  32 265-18-53
  ul. Szkolna 6
  41-250 Czeladź
  19446-
  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi (Janusz Korczak)
  Publiczna
  32 265-22-90
  32 265-22-90
  ul. Staszica 47
  41-250 Czeladź
  1431237
  Szkoła Podstawowa nr 1 (Stanisława Łakomik)
  Publiczna
  32 265-15-57
  32 265-15-57
  ul. Reymonta 80
  41-250 Czeladź
  1430433
  Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im.prof. M. Grzegorzewskiej (Maria Grzegorzewska)
  Publiczna
  32 265-15-15
  ul. Szpitalna 85
  41-250 Czeladź
  524-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Czeladzi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Czeladź) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 26 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,4%
  34,6%
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  26,0
  woj. śląskie
  26,5
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Czeladź) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 11 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,5%
  45,5%
 •  
 • 2,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  2,8
  Województwo
  17,9
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Czeladzi(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czeladzi aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
  Publiczne
  32 265-36-11
  32 265-36-11
  ul. GRODZIECKA 29
  41-250 Czeladź
  7169-
  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
  Publiczne
  32 265-36-11
  32 265-36-11
  ul. GRODZIECKA 29
  41-250 Czeladź
  377-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  Publiczna
  32 265-15-15
  ul. Szpitalna 85
  41-250 Czeladź
  112-
  I Liceum Profilowane
  Publiczne
  32 265-36-11
  32 265-36-11
  ul. GRODZIECKA 29
  41-250 Czeladź
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  32 265-36-11
  32 265-36-11
  ul. GRODZIECKA 29
  41-250 Czeladź
  ---
  Szkoła policealna
  Publiczna
  32 265-36-11
  32 265-36-11
  ul. Grodziecka 29
  41-250 Czeladź
  ---
  Policealna Szkoła Centrum Edukacji "Siódemka"
  Niepubliczna
  32 307-88-00
  ul. TUWIMA 14A
  41-250 Czeladź
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka"
  Niepubliczne
  32 307-88-00
  ul. TUWIMA 14A
  41-250 Czeladź
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Czeladzi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Czeladź, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Czeladź, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Czeladź, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czeladź - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Czeladzi

 • Według danych GUS z 2022 roku w Czeladzi znajdowały się 3 hotele (1 ★★★★, 2 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 1 050)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Czeladzi w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Czeladzi
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Czeladzi: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Czeladzi 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 14 (uczestnicy: 1 492)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 13 (uczestnicy: 1 392)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 43)
  • teatralne: 1 (członkowie: 14)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 29)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Czeladzi działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 10 721 zwiedzających, co daje 3 536 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Czeladzi działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 140 299 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 15 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 6 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 201 523 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 54
  • dostępne dla czytelników: 13
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3
  Według danych z 2016 w Czeladzi działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 487 członków. Zarejestrowano 477 ćwiczących (mężczyźni: 376, kobiety: 101, chłopcy do lat 18: 314, dziewczęta do lat 18: 99). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (16), instruktora sportowego (7) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Czeladzi w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Czeladzi
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Czeladzi znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Czeladzi
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Kościelna 3)dnia 1951-10-10, wykaz dokumentów: 335/51 z 1951-10-10
  • Miasto z 1240 r.dnia 1953-03-14, wykaz dokumentów: R/384/53 z 1953-03-14; 1182/72 z 1972-05-05
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w.dnia 1960-02-23, wykaz dokumentów: 6/60 z 1960-02-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XVII w. (ul. Kacza 18)dnia 1960-02-23, wykaz dokumentów: 7/60 z 1960-02-23
  • Kościół z 1906 - 1912dnia 1981-12-10, wykaz dokumentów: A-1269/81 z 1981-12-10
  • Osiedle z 1920 - 1930dnia 1992-08-04, wykaz dokumentów: A/1479/92 z 1992-08-04
  • Remiza z 1924 - 1929dnia 2012-12-20, wykaz dokumentów: A/395/12 z 2012-12-20

Czeladź - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Czeladzi odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 16,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,3 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Czeladzi znajdowało się 20 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 3 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 226 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 71 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu będzińskiego.

  Powiat będziński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Czeladzi
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Czeladzi w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 16,58 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  16,6
  śląskie
  45,6
  Kraj
  56,5
 • 3,32 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Czeladź
  3,3
  Województwo
  3,6
  Kraj
  5,0
 • 13,26 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  13,3
  śląskie
  52,1
  Cały kraj
  65,5
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Czeladź
  20,0
  Województwo
  7,8
  Cały kraj
  8,9
 • 80,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  80,0
  Województwo
  114,1
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 20 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Czeladzi w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 12 408,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  12 408,3 km
  śląskie
  1 123,1 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 6,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Czeladź
  6,7 km
  śląskie
  3,2 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 3 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 71 Liczba licencji na taksówki
 • 226 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Czeladź przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 94droga krajowa nr 94(Zgorzelec - Żarska Wieś - Przesieczany - Strzelno - Jeleniów - Wykroty - Czerna - Zebrzydowa Wieś - Parzyce - Brzeźnik - Bolesławiec - Kruszyn - Tomaszów Bolesławiecki - Wilczy Las - Okmiany - Krzywa - Chojnów - Michów - Studnica - Gniewomirowice - Legnica - Kunice - Szczytki Małe - Spalona - Golanka Górna - Golanka Dolna - Prochowice - Kawice - Mazurowice - Rusko - Wilczków - Środa Śląska - Komorniki - Źródła - Błonie - Wróblowice - Krępice - Wrocław - Radwanice - Siechnice - Groblice - Jankowice - Marcinkowice - Stanowice - Oława - Godzikowice - Gać - Zielęcice - Skarbimierz - Brzeg - Strzelniki - Łosiów - Leśniczówka - Buszyce - Skorogoszcz - Borkowice - Skarbiszów - Karczów - Wrzoski - Opole - Walidrogi - Nakło - Izbicko - Sucha - Strzelce Opolskie - Warmątowice - Błotnica Strzelecka - Płużnica Wielka - Toszek - Paczyna - Pyskowice - Karchowice - Boniowice - Wieszowa - Zabrze - Bytom - Piekary Śląskie - Siemianowice Śląskie - Czeladź - Będzin - Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza - Sławków - Krze - Bolesław - Olkusz - Sieniczno - Zederman - Przeginia - Gotkowice - Jerzmanowice - Gościniec - Lepianka - Czajowice - Biały Kościół - Wielka Wieś - Szyce - Modlnica - Modlniczka - Rząska - Szczyglice - Kraków - Wieliczka - Sułków - Przebieczany - Bodzanów - Brzezie - Łysokanie - Grodkowice - Targowisko - Moszczenica - Łapczyca - Bochnia - Gorzków - Łazy - Brzesko - Jadowniki - Dębno - Sufczyn - Wojnicz - Łukanowice - Zgłobice - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Podgrodzie - Latoszyn - Dębica - Zawada - Lubzina - Ropczyce - Sędziszów Małopolski - Lipie - Klęczany - Trzciana - Świlcza - Rzeszów - Krasne - Tłoki - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno - Przeworsk - Mirocin - Wierzbna - Tywonia - Jarosław - Munina - Tuczempy - Ostrów - Radymno - Duńkowice - Piaski - Zaleska Wola - Korczowa - granica (Ukraina))