Tuchów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Tuchów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Tuchów to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Tuchów.
 • 6 438 Liczba mieszkańców
 • 18,1 km² Powierzchnia
 • 355,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 220 m n.p.m Wysokość
 • 1105 Data założenia
 • 1340 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KTA Tablice rejestracyjne
 • Magdalena Marszałek Burmistrz miasta
Tuchów na mapie
Identyfikatory
 • 21.054249.8948 Współrzędne GPS
 • 1216104 TERYT (TERC)
 • 0982457 SIMC
Herb miasta Tuchów
Tuchów herb
Flaga miasta Tuchów
Tuchów flaga

Tuchów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-170Poczta Tuchów
33-170Skrytki Pocztowe Poczta Tuchów

Tuchów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Tuchowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Tarnowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów
Urząd Miejski w Tuchowie
(14) 652-51-76
(14) 652-51-09
ul. Rynek 1
33-170 Tuchów

Tuchów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Tuchów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 438, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Tuchowa zawarli w 2021 roku 17 małżeństw, co odpowiada 2,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,9% mieszkańców Tuchowa jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,8% to wdowy/wdowcy.

  Tuchów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -14. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,17 na 1000 mieszkańców Tuchowa. W 2021 roku urodziło się 50 dzieci, w tym 64,0% dziewczynek i 36,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 267 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,0% zgonów w Tuchowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,3% zgonów w Tuchowie były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Tuchowa przypada 9.9 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 52 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 71 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Tuchowa -19. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 20 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -12.

  59,6% mieszkańców Tuchowa jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Tuchowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 438 Liczba mieszkańców
 • 3 272 Kobiety
 • 3 166 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Tuchowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Tuchowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Tuchowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Tuchowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tuchów
  41,1 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Tuchów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Tuchowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Tuchów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Tuchów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Tuchów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • Tuchów
  30,0%
  Województwo
  30,2%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Tuchów
  58,4%
  Województwo
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tuchów
  7,8%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Polska
  8,5%
 • 13,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,7%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 3,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,1%
  Województwo
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Tuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Tuchowie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  2,6
  woj. małopolskie
  4,9
  Cały kraj
  4,4
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tuchów
  0,9
  Województwo
  1,3
  Kraj
  1,6
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Tuchowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Tuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -14 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,17 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -2,2
  Małopolskie
  -2,2
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Tuchowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Tuchowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Tuchowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Tuchowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 50 Urodzenia żywe
 • 32 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 64,0%
  36,0%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,7
  woj. małopolskie
  9,8
  Polska
  8,7
 • 36,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  36,7
  woj. małopolskie
  41,1
  Polska
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 30 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 30
 • 81 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 81
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 267 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 223 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 311 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tuchów
  3 267 g
  Województwo
  3 319 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 109 Waga 4000g - 4499g
 • 109
 • 471 Waga 3500g - 3999g
 • 471
 • 740 Waga 3000g - 3499g
 • 740
 • 306 Waga 2500g - 2999g
 • 306
 • 91 Waga 2000g - 2499g
 • 91
 • 30 Waga 1500g - 1999g
 • 30
 • 14 Waga 1000g - 1499g
 • 14
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,22
  woj. małopolskie
  1,39
  Kraj
  1,32
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tuchów
  0,60
  woj. małopolskie
  0,68
  Kraj
  0,64
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,78
  woj. małopolskie
  0,82
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Tuchowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64 Zgony
 • 31 Kobiety
  (Zgony)
 • 33 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,4%
  51,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tuchów
  9,9
  Małopolskie
  12,0
  Cała Polska
  13,6
 • 128,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  128,1
  Województwo
  122,4
  Kraj
  156,7
 • 3,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tuchów
  3,4
  Małopolskie
  3,0
  Cały kraj
  3,9
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,6
  woj. małopolskie
  2,9
  Kraj
  3,6
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,0%
  woj. małopolskie
  38,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 19,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tuchów
  19,3%
  Małopolskie
  21,2%
  Kraj
  19,6%
 • 4,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,5%
  woj. małopolskie
  5,0%
  Kraj
  5,4%
 • 376 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  8,8
  Cały kraj
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,4
  Cała Polska
  74,4
 • 221,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tuchów
  221,4
  woj. małopolskie
  251,3
  Cały kraj
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  231,7
  Kraj
  246,5
 • 424,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 472,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 375,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  424,2
  Małopolskie
  452,3
  Cała Polska
  475,8
 • 49,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 9,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 87,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tuchów
  49,7
  woj. małopolskie
  60,9
  Kraj
  70,6
 • 29,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  29,0
  Województwo
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 10,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  10,0
  Małopolskie
  6,6
  Cała Polska
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  Małopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 52 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 71 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Wymeldowania za granicę
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -31 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -19 Saldo migracji wewnętrznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -12 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Tuchowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Tuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Tuchów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tuchów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Tuchowie oddano do użytku 27 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,19 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Tuchowie to 1 951 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 300 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Tuchowie to 6,11 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Tuchowie to 139,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,16% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,28% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,64% mieszkań posiada łazienkę, 77,34% korzysta z centralnego ogrzewania, a 57,71% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnowskiego.

  Powiat tarnowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Tuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 951 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 299,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tuchów
  299,70
  Województwo
  363,30
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 90,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  90,80 m2
  Województwo
  79,00 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 27,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,20 m2
  woj. małopolskie
  28,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,46 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tuchów
  4,46
  woj. małopolskie
  3,91
  Cały kraj
  3,82
 • 3,34 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tuchów
  3,34
  woj. małopolskie
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tuchów
  0,75
  woj. małopolskie
  0,70
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Tuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 27 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,19 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,19
  Województwo
  6,43
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 165 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,11 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  6,11
  Województwo
  4,02
  Polska
  3,90
 • 25,63 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tuchów
  25,63
  Województwo
  25,89
  Cała Polska
  24,07
 • 3 778 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 139,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  139,9 m2
  Małopolskie
  98,4 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,59 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,59 m2
  Małopolskie
  0,63 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Tuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tuchów
  96,16%
  Małopolskie
  97,03%
  Cały kraj
  96,97%
 • 95,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  95,28%
  Województwo
  95,28%
  Polska
  94,01%
 • 93,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  93,64%
  woj. małopolskie
  93,52%
  Cała Polska
  91,78%
 • 77,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  77,34%
  Województwo
  83,12%
  Kraj
  83,08%
 • 57,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  57,71%
  woj. małopolskie
  64,65%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Tuchów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Tuchowie na 1000 mieszkańców pracuje 275osób . Jest to więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. 51,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Tuchowie wynosiło w 2021 roku 5,8% (7,7% wśród kobiet i 4,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tuchowie wynosiło 4 516,68 PLN, co odpowiada 75.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Tuchowa 464 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 422 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -42.

  57,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Tuchowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,9% w przemyśle i budownictwie, a 12,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Tuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 275 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tuchów
  275,0
  Małopolskie
  255,0
  Kraj
  257,0
 • 5,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,7% Kobiety
 • 4,2% Mężczyźni
 • Miasto
  5,8%
  Małopolskie
  4,5%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Tuchowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Tuchowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Tuchowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 517 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 517 PLN
  woj. małopolskie
  6 047 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Tuchowie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Tuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 464 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 422 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -42 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,91 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Tuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 57,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 59,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 55,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,9% Przemysł i budownictwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,4% Pozostałe
 • 20,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Tuchowie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Tuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 768 Pracujący ogółem
 • 901 Kobiety
 • 867 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Tuchowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,6% W wieku produkcyjnym
 • 53,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Tuchów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,9
  Województwo
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 36,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tuchów
  36,4
  Małopolskie
  35,0
  Kraj
  38,2
 • 115,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  115,5
  woj. małopolskie
  109,4
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Tuchów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Tuchowie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 677 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 535 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 58 nowych podmiotów, a 24 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (68) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (41) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (53) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (23) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Tuchowie najwięcej (37) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (646) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,8% (215) podmiotów, a 67,1% (454) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Tuchowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.8%) oraz Budownictwo (20.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 677 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 215 Przemysł i budownictwo
 • 454 Pozostała działalność
 • 58 Podmioty nowo zarejestrowane w Tuchowie w 2021 roku
 • 24 Podmioty wyrejestrowane w Tuchowie w 2021 roku
 • 535 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 646 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 646
 • 25 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 25
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 677 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 677
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 40 Spółki handlowe ogółem
 • 40
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 26  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 26
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 37 Spółki cywilne ogółem
 • 37
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 535 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 122 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 122
 • 110 Budownictwo
 • 110
 • 88 Przetwórstwo przemysłowe
 • 88
 • 47 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 47
 • 33 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 33
 • 26 Transport i gospodarka magazynowa
 • 26
 • 22 Pozostała działalność
 • 22
 • 18 Informacja i komunikacja
 • 18
 • 16 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 16
 • 14 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 14
 • 12 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12
 • 11 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 11
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tuchów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Tuchowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 102 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Tuchowie wynosi 83,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Tuchowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,46 (wykrywalność 75%) oraz o charakterze gospodarczym - 8,02 (wykrywalność 85%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 5,28 (72%), drogowe - 1,22 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,14 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Tuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Tuchowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Tuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 102 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 102
 • 34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 34
 • 52 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 52
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 54 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 54
 • 15,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tuchów
  15,83
  Małopolskie
  20,48
  Kraj
  21,51
 • 5,28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,28
  Małopolskie
  10,79
  Polska
  12,82
 • 8,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,02
  Województwo
  7,08
  Kraj
  5,89
 • 1,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,22
  Małopolskie
  1,29
  Polska
  1,85
 • 0,14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,14
  Małopolskie
  0,25
  Polska
  0,35
 • 8,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tuchów
  8,46
  woj. małopolskie
  9,25
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Tuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tuchów
  83%
  woj. małopolskie
  76%
  Kraj
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  73%
  Małopolskie
  70%
  Cały kraj
  64%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  86%
  Województwo
  76%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. małopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tuchów
  93%
  woj. małopolskie
  83%
  Kraj
  89%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  75%
  Małopolskie
  57%
  Polska
  53%

Tuchów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Tuchowa wyniosła w 2021 roku 95,9 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Tuchowa - 30.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (6.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,1 mln złotych, czyli 10,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Tuchowa wyniosła w 2021 roku 102,2 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.2%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.8%). W budżecie Tuchowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 695 złotych na mieszkańca (12,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,4 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,3%.
 • Wydatki budżetu w Tuchowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Tuchowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Tuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Tuchowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,9 mln

  2,9 tys(100%)

  51,0 mln

  2,8 tys(100%)

  60,3 mln

  3,3 tys(100%)

  66,2 mln

  3,7 tys(100%)

  72,8 mln

  4,0 tys(100%)

  81,6 mln

  4,5 tys(100%)

  84,8 mln

  4,7 tys(100%)

  95,9 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  19,8 mln

  2,9 tys(37.4%)

  20,9 mln

  3,1 tys(41%)

  21,4 mln

  3,2 tys(35.5%)

  22,1 mln

  3,3 tys(33.4%)

  22,5 mln

  3,4 tys(30.9%)

  24,4 mln

  3,7 tys(29.9%)

  26,5 mln

  4,1 tys(31.2%)

  29,7 mln

  4,6 tys(30.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,4 mln

  656(8.3%)

  4,5 mln

  676(8.9%)

  4,9 mln

  731(8.1%)

  4,9 mln

  735(7.4%)

  6,5 mln

  969(8.9%)

  7,7 mln

  1,2 tys(9.4%)

  7,9 mln

  1,2 tys(9.3%)

  10,5 mln

  1,6 tys(10.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,6 mln

  688(8.7%)

  5,1 mln

  758(10%)

  4,7 mln

  702(7.8%)

  5,0 mln

  752(7.6%)

  5,3 mln

  789(7.2%)

  5,3 mln

  803(6.5%)

  5,4 mln

  822(6.3%)

  6,3 mln

  976(6.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,4 mln

  648(8.2%)

  2,1 mln

  315(4.2%)

  2,1 mln

  316(3.5%)

  2,3 mln

  339(3.4%)

  4,7 mln

  704(6.5%)

  3,1 mln

  468(3.8%)

  2,2 mln

  338(2.6%)

  5,8 mln

  906(6.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,4 mln

  797(10.1%)

  3,2 mln

  471(6.2%)

  2,1 mln

  312(3.5%)

  2,1 mln

  320(3.2%)

  1,1 mln

  160(1.5%)

  6,1 mln

  931(7.5%)

  5,1 mln

  790(6.1%)

  5,6 mln

  869(5.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,3 mln

  1,2 tys(15.7%)

  8,4 mln

  1,3 tys(16.5%)

  19,9 mln

  3,0 tys(33.1%)

  3,1 mln

  464(4.7%)

  3,2 mln

  480(4.4%)

  3,3 mln

  505(4.1%)

  3,3 mln

  511(3.9%)

  3,4 mln

  523(3.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  949,9 tys

  141(1.8%)

  1,7 mln

  254(3.3%)

  324,9 tys

  48,6(0.5%)

  324,4 tys

  48,5(0.5%)

  388,3 tys

  58,2(0.5%)

  343,6 tys

  52,1(0.4%)

  333,3 tys

  51,2(0.4%)

  2,2 mln

  340(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,5 mln

  221(2.8%)

  1,6 mln

  235(3.1%)

  1,6 mln

  239(2.6%)

  1,8 mln

  270(2.7%)

  3,8 mln

  565(5.2%)

  2,0 mln

  296(2.4%)

  1,8 mln

  283(2.2%)

  2,1 mln

  333(2.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  790,9 tys

  118(1.5%)

  817,7 tys

  122(1.6%)

  834,5 tys

  125(1.4%)

  900,1 tys

  134(1.4%)

  1,1 mln

  165(1.5%)

  1,4 mln

  214(1.7%)

  1,1 mln

  174(1.3%)

  1,6 mln

  246(1.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  511,0 tys

  76,0(1%)

  525,9 tys

  78,4(1%)

  512,6 tys

  76,8(0.8%)

  972,0 tys

  145(1.5%)

  1,2 mln

  174(1.6%)

  1,3 mln

  194(1.6%)

  1,4 mln

  214(1.6%)

  1,4 mln

  223(1.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  644,2 tys

  95,8(1.2%)

  678,8 tys

  101(1.3%)

  682,6 tys

  102(1.1%)

  611,0 tys

  91,3(0.9%)

  740,1 tys

  111(1%)

  835,4 tys

  127(1%)

  801,6 tys

  123(0.9%)

  569,0 tys

  88,4(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  469,0 tys

  69,8(0.9%)

  331,2 tys

  49,4(0.6%)

  301,9 tys

  45,2(0.5%)

  392,7 tys

  58,7(0.6%)

  582,2 tys

  87,3(0.8%)

  695,1 tys

  105(0.9%)

  739,8 tys

  114(0.9%)

  424,3 tys

  65,9(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  155,7 tys

  23,2(0.3%)

  167,9 tys

  25,0(0.3%)

  160,2 tys

  24,0(0.3%)

  131,3 tys

  19,6(0.2%)

  130,9 tys

  19,6(0.2%)

  171,1 tys

  26,0(0.2%)

  231,6 tys

  35,6(0.3%)

  307,9 tys

  47,8(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  252,7 tys

  37,6(0.5%)

  227,0 tys

  33,8(0.4%)

  227,5 tys

  34,1(0.4%)

  259,6 tys

  38,8(0.4%)

  401,8 tys

  60,2(0.6%)

  268,2 tys

  40,7(0.3%)

  171,6 tys

  26,4(0.2%)

  285,5 tys

  44,3(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  666,6 tys

  99,1(1.3%)

  568,1 tys

  84,7(1.1%)

  532,8 tys

  79,8(0.9%)

  495,3 tys

  74,0(0.7%)

  477,0 tys

  71,5(0.7%)

  550,6 tys

  83,5(0.7%)

  403,7 tys

  62,0(0.5%)

  274,9 tys

  42,7(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  11,3 tys

  1,7(0%)

  13,3 tys

  2,0(0%)

  41,8 tys

  6,3(0.1%)

  62,7 tys

  9,4(0.1%)

  50,0 tys

  7,5(0.1%)

  58,5 tys

  8,9(0.1%)

  44,0 tys

  6,8(0.1%)

  32,9 tys

  5,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,1(0%)

  420

  0,1(0%)

  350

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,5(0%)

  400

  0,1(0%)

  8,7 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  154,2 tys

  22,9(0.3%)

  157,7 tys

  23,5(0.3%)

  18,7 tys

  2,8(0%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  215,7 tys

  32,3(0.3%)

  167,1 tys

  25,3(0.2%)

  144,6 tys

  22,2(0.2%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  861

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  5,8 tys

  0,9(0%)

  601

  0,1(0%)

  36,5 tys

  5,5(0.1%)

  202,0 tys

  30,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Tuchowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Tuchowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Tuchów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Tuchowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,8 mln

  2,7 tys(100%)

  51,5 mln

  2,8 tys(100%)

  62,0 mln

  3,4 tys(100%)

  68,2 mln

  3,8 tys(100%)

  72,5 mln

  4,0 tys(100%)

  79,0 mln

  4,4 tys(100%)

  92,0 mln

  5,1 tys(100%)

  102,2 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  24,4 mln

  3,6 tys(49%)

  25,9 mln

  3,9 tys(50.2%)

  26,1 mln

  3,9 tys(42.1%)

  27,0 mln

  4,0 tys(39.6%)

  27,7 mln

  4,1 tys(38.2%)

  29,2 mln

  4,4 tys(36.9%)

  35,1 mln

  5,4 tys(38.2%)

  38,4 mln

  6,0 tys(37.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,7 mln

  1,6 tys(21.5%)

  11,8 mln

  1,8 tys(22.9%)

  12,2 mln

  1,8 tys(19.6%)

  13,2 mln

  2,0 tys(19.3%)

  14,4 mln

  2,2 tys(19.8%)

  16,1 mln

  2,4 tys(20.3%)

  16,0 mln

  2,5 tys(17.4%)

  18,6 mln

  2,9 tys(18.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  212(2.9%)

  1,5 mln

  219(2.9%)

  1,5 mln

  224(2.4%)

  1,4 mln

  213(2.1%)

  2,5 mln

  371(3.4%)

  3,6 mln

  540(4.5%)

  3,6 mln

  550(3.9%)

  8,0 mln

  1,2 tys(7.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  324(4.4%)

  2,2 mln

  321(4.2%)

  1,4 mln

  204(2.2%)

  1,5 mln

  231(2.3%)

  1,3 mln

  194(1.8%)

  1,4 mln

  214(1.8%)

  5,1 mln

  783(5.5%)

  5,6 mln

  871(5.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  287(3.9%)

  1,2 mln

  185(2.4%)

  1,4 mln

  209(2.3%)

  1,3 mln

  195(1.9%)

  1,2 mln

  178(1.6%)

  1,2 mln

  181(1.5%)

  1,9 mln

  285(2%)

  2,2 mln

  342(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,4 mln

  958(12.9%)

  6,5 mln

  971(12.7%)

  17,9 mln

  2,7 tys(28.9%)

  1,0 mln

  156(1.5%)

  1,0 mln

  157(1.4%)

  1,1 mln

  168(1.4%)

  1,1 mln

  166(1.2%)

  1,0 mln

  163(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  297,1 tys

  44,2(0.6%)

  1,2 mln

  183(2.4%)

  282,3 tys

  42,3(0.5%)

  313,6 tys

  46,9(0.5%)

  361,4 tys

  54,2(0.5%)

  329,0 tys

  49,9(0.4%)

  390,6 tys

  60,0(0.4%)

  972,0 tys

  151(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  218(2.9%)

  338,2 tys

  50,4(0.7%)

  568,5 tys

  85,1(0.9%)

  721,9 tys

  108(1.1%)

  1,7 mln

  260(2.4%)

  1,1 mln

  167(1.4%)

  418,7 tys

  64,3(0.5%)

  878,6 tys

  136(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  328,9 tys

  48,9(0.7%)

  297,2 tys

  44,3(0.6%)

  377,0 tys

  56,5(0.6%)

  626,8 tys

  93,7(0.9%)

  351,1 tys

  52,6(0.5%)

  519,7 tys

  78,8(0.7%)

  456,2 tys

  70,1(0.5%)

  573,1 tys

  89,0(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  46,9 tys

  7,0(0.1%)

  58,0 tys

  8,6(0.1%)

  59,5 tys

  8,9(0.1%)

  48,7 tys

  7,3(0.1%)

  70,9 tys

  10,6(0.1%)

  211,8 tys

  32,1(0.3%)

  197,2 tys

  30,3(0.2%)

  173,1 tys

  26,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  294,1 tys

  43,7(0.6%)

  203,8 tys

  30,4(0.4%)

  192,8 tys

  28,9(0.3%)

  169,1 tys

  25,3(0.2%)

  154,2 tys

  23,1(0.2%)

  120,7 tys

  18,3(0.2%)

  152,4 tys

  23,4(0.2%)

  155,6 tys

  24,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  27,4 tys

  4,1(0.1%)

  52,3 tys

  7,8(0.1%)

  18,2 tys

  2,7(0%)

  17,7 tys

  2,6(0%)

  18,8 tys

  2,8(0%)

  20,0 tys

  3,0(0%)

  36,0 tys

  5,5(0%)

  96,5 tys

  15,0(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  58,1 tys

  8,6(0.1%)

  39,6 tys

  5,9(0.1%)

  40,3 tys

  6,0(0.1%)

  68,5 tys

  10,2(0.1%)

  62,5 tys

  9,4(0.1%)

  61,8 tys

  9,4(0.1%)

  61,2 tys

  9,4(0.1%)

  73,4 tys

  11,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  800

  0,1(0%)

  43,0 tys

  6,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,6 tys

  2,3(0%)

  34,8 tys

  5,2(0%)

  37,9 tys

  5,7(0%)

  296,9 tys

  45,6(0.3%)

  23,0 tys

  3,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  11,2 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,2 tys

  3,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  64,9 tys

  9,6(0.1%)

  31,0 tys

  4,6(0.1%)

  36,0 tys

  5,4(0.1%)

  210,8 tys

  31,5(0.3%)

  1,1 mln

  167(1.5%)

  200,1 tys

  30,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  1,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,1(0%)

  420

  0,1(0%)

  350

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,5(0%)

  400

  0,1(0%)

  8,7 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  154,2 tys

  22,9(0.3%)

  157,7 tys

  23,5(0.3%)

  18,7 tys

  2,8(0%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  215,7 tys

  32,3(0.3%)

  167,1 tys

  25,3(0.2%)

  144,6 tys

  22,2(0.2%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,6 tys

  5,2(0.1%)

  28,7 tys

  4,3(0%)

  30,7 tys

  4,7(0%)

  5,4 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  138,7 tys

  20,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Tuchów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 600 mieszkańców Tuchowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 769 kobiet oraz 831 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 20,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,5% mieszkańców Tuchowa, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Tuchowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Tuchowie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,0%) oraz wyższe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,2%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2021 w Tuchowie mieściły się 4 przedszkola, w których do 16 oddziałów uczęszczało 279 dzieci (139 dziewczynek oraz 140 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Tuchowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 147 dzieci (72 dziewczynki oraz 75 chłopców). Dostępnych było 145 miejsc.

  16,6% mieszkańców Tuchowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,7% wśród dziewczynek i 14,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 036 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,56 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 26 oddziałach uczyło się 582 uczniów (275 kobiet oraz 307 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Tuchowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 19 oddziałach uczyło się 476 uczniów (224 kobiety oraz 252 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,3% ludności (22,9% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,4 uczniów.

  W Tuchowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 11 oddziałach uczyło się 291 uczniów (210 kobiet oraz 81 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 53 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Tuchowie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 18 oddziałach uczyło się 475 uczniów (315 kobiet oraz 160 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 146 absolwentów.

  W Tuchowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 5 oddziałach uczyło się 139 uczniów (34 kobiety oraz 105 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,4% mieszkańców (19,5% wśród dziewczyn i 19,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,5 uczniów. 27,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,8% mieszkańców Tuchowa w wieku potencjalnej nauki (23,9% kobiet i 25,5% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,8%
  Województwo
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 21,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,1%
  Małopolskie
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tuchów
  2,6%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,0%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Kraj
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tuchów
  20,6%
  Województwo
  19,7%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  30,5%
  Województwo
  22,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 23,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tuchów
  13,2%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tuchów
  3,4%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Tuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1036 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 036,0
  Małopolskie
  901,0
  Kraj
  896,0
 • 0,56 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tuchów
  0,56
  Małopolskie
  0,88
  Polska
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 16 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 324 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Tuchów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 279 Dzieci
 • 139 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 140 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,8%
  50,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 60 3 lata
 • 60
 • 78 4 lata
 • 78
 • 66 5 lata
 • 66
 • 68 6 lat
 • 68
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 24 3 lata
 • 24
 • 41 4 lata
 • 41
 • 37 5 lata
 • 37
 • 35 6 lat
 • 35
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 36 3 lata
 • 36
 • 37 4 lata
 • 37
 • 29 5 lata
 • 29
 • 33 6 lat
 • 33
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 29,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 29,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Tuchowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tuchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Tuchowie
  Publiczne
  14 652-53-87
  14 652-53-87
  ul. Szpitalna 2
  33-170 Tuchów
  613112
  Niepubliczne Integracyjne Przedszkole w Tuchowie
  Niepubliczne
  14 692-00-76
  14 692-00-37
  ul. Kazimierza Wielkiego 16
  33-170 Tuchów
  ---
  Ochronka Zgromadzenai Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole
  Niepubliczne
  14 622-58-31
  ul. Zielona 10
  33-170 Tuchów
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa
  Niepubliczne
  14 652-54-59
  ul. Św. Józefa 9
  33-170 Tuchów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Tuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Tuchów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 582 Uczniowie
 • 275 Kobiety
  (uczniowie)
 • 307 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,3%
  52,7%
 • 72 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Absolwenci
 • 37 Kobiety
  (absolwenci)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tuchów
  22,4
  Małopolskie
  16,5
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 42,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 34,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Tuchowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tuchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Stanisław Staszic)
  Publiczna
  14 652-52-20
  14 652-52-20
  ul. Jana Pawła II 6
  33-170 Tuchów
  19443-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Tuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Tuchów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 291 Uczniowie
 • 210 Kobiety
  (uczniowie)
 • 81 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 72,2%
  27,8%
 • 74 Uczniowie w 1 klasie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Absolwenci
 • 34 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  26,5
  woj. małopolskie
  26,8
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 22,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Tuchów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 27,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tuchów
  27,8
  Województwo
  20,9
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Tuchowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tuchowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  ul. Reymonta 19
  33-170 Tuchów
  11332-
  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie (Mikołaj Kopernik)
  Publiczne
  14 652-54-14
  14 652-31-83
  ul. Jana Pawła II 10
  33-170 Tuchów
  1030626
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. Reymonta 19
  33-170 Tuchów
  4138-
  Szkoła Muzyczna I stopnia w Tuchowie
  Publiczna
  14 652-03-07
  ul. CHOPINA 10
  33-170 Tuchów
  -10514
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  ul. Reymonta 19
  33-170 Tuchów
  115-
  Technikum uzupełniające
  Publiczne
  ul. Reymonta 19
  33-170 Tuchów
  113-
 • Edukacyjne grupy wieku w Tuchowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Tuchów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Tuchów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Tuchów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tuchów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Tuchowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Tuchowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Tuchowie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Tuchowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Tuchowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 188 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 43 (uczestnicy: 6 758)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 105)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 310)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 390)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 50)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 120)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 265)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 3 380)
  • inne: 12 (uczestnicy: 2 138)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 68)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 44)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 6)
  • inne: 2 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 124)
  • teatralne: 1 (członkowie: 9)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 6)
  • taneczne: 2 (członkowie: 47)
  • inne: 6 (członkowie: 62)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Tuchowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 188 miejscami na widowni. Odbyło się 767 seansów, na które przyszło 8 220 widzów, w tym 167 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 574 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Tuchowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 54 687 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 39 586 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 31
  • dostępne dla czytelników: 23
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 23
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Tuchowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 227 członków. Zarejestrowano 220 ćwiczących (mężczyźni: 177, kobiety: 43, chłopcy do lat 18: 139, dziewczęta do lat 18: 33). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Tuchowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Tuchowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Tuchowa znajduje się 19 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Tuchowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1794 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 8A)dnia 1970-04-25, wykaz dokumentów: 188 z 1970-04-25
  • Kościół z 1682 r. (ul. Wysoka 1)dnia 1970-04-25, wykaz dokumentów: 189 z 1970-04-25
  • Mur/ogrodzenie z 1682 r. (ul. Wysoka 1)dnia 1970-04-25, wykaz dokumentów: 189 z 1970-04-25
  • Miasto (data nieznana)dnia 1978-03-07, wykaz dokumentów: A-149 z 1978-03-07
  • Budynek klubu sportowego z 1911 r. (ul. Fryderyka Chopina 5)dnia 1983-09-15, wykaz dokumentów: A-245 z 1983-09-15
  • Ratusz z pocz. XIX w. (ul. Rynek 1)dnia 1985-05-06, wykaz dokumentów: A-249 z 1985-05-06
  • Mur/ogrodzenie z 1915 - 1916dnia 2006-01-13, wykaz dokumentów: A-39/M z 2006-01-13
  • Cmentarz I wojna światowa z 1915 - 1916dnia 2006-01-13, wykaz dokumentów: A-39/M z 2006-01-13
  • Cmentarz I wojna światowa z 1915 r.dnia 2006-05-09, wykaz dokumentów: A-55/M z 2006-05-09
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1825 r.dnia 2008-01-22, wykaz dokumentów: A-130/M z 2008-01-22
  • Cmentarz I wojna światowa z 1915 - 1918dnia 2008-01-22, wykaz dokumentów: A-130/M z 2008-01-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1905 r. (ul. Jana III Sobieskiego 20)dnia 2011-09-23, wykaz dokumentów: A-1259/M z 2011-09-23
  • Mauzoleum z 1904 r.dnia 2013-02-12, wykaz dokumentów: A-1336/M z 2013-02-12
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 2013-06-12, wykaz dokumentów: A-1340/M z 2013-06-12
  • Pomnik (data nieznana)dnia 2013-06-12, wykaz dokumentów: A-1340/M z 2013-06-12
  • Cmentarz II wojna światowa z 1914 - 1915dnia 2013-06-12, wykaz dokumentów: A-1340/M z 2013-06-12
  • Pomnik (data nieznana)dnia 2014-08-28, wykaz dokumentów: A-1406/M z 2014-08-28
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 2014-08-28, wykaz dokumentów: A-1406/M z 2014-08-28
  • Cmentarz I wojna światowa z 1916 - 1917dnia 2014-08-28, wykaz dokumentów: A-1406/M z 2014-08-28
 • Formy ochrony przyrody w Tuchowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Tuchowa znajduje się 18 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Tuchowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar ten wyróżnia się znacznie zróżnicowaną rzeźbą terenu> Dominują tu żyzne lasy bukowe tworzące podgórską formę buczyny karpackiej oraz grądy. Charakterystyczne jest również występowanie wielu gatunków roślin kserotermicznych. Obszar bogaty jest w zabytki kultury materialnej. O wartościach turystycznych świadczy bogata sieć szlaków turystycznych., Data ustanowienia: 1996-01-01, Powierzchnia: 50991.0 ha
  • Biała Tarnowska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 957.46 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1953-07-06, Opis granicy: koło plebani
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1953-07-06, Opis granicy: na skarpie przy drodze Tuchów – Pleśna
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja jesionowa i inne gatunki drzew, Data ustanowienia: 1964-03-17, Opis granicy: wzdłuż drogi lokalnej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1964-03-18, Opis granicy: po północnej stronie muru otaczającego kościół pw. św. Jakuba
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1964-04-06, Opis granicy: na terenie dawnego parku miejskiego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1964-05-11, Opis granicy: obok kapliczki z krzyżem 200m od skrzyżowania z drogą Tarnów – Tuchów
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1964-05-14, Opis granicy: Buchcice 5 na skarpie przydrożnej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1964-05-14, Opis granicy: przy drodze do Lichwina Buchcice 6
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1964-05-30, Opis granicy: w parku podworskim
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1964-05-30, Opis granicy: przy dawnym dworze
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1969-05-12, Opis granicy: po prawej stronie drogi Tuchów - Buchcice przy kapliczce
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1995-06-28, Opis granicy: na terenie Klasztoru OO Redemptorystów
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-28, Opis granicy: ul. Graniczna 19a
  • Pomnik przyrodyOpis: lipa sześciopniowa, Data ustanowienia: 1995-06-28, Opis granicy: ul. Wysoka 20
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-28, Opis granicy: ul. Daleka 16
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-06-28

Tuchów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Tuchowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 30,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Tuchowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 13 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 13 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnowskiego.

  Powiat tarnowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Tuchowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 2 Ranni
  (rok 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Tuchowie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 30,93 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tuchów
  30,9
  Małopolskie
  65,7
  Polska
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tuchów
  0,0
  woj. małopolskie
  4,2
  Cała Polska
  5,9
 • 30,93 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  30,9
  woj. małopolskie
  76,0
  Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  woj. małopolskie
  6,4
  Kraj
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  100,0
  Województwo
  115,7
  Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 13 Liczba licencji na taksówki
 • 13 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Tuchów przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 977droga wojewódzka nr 977(Tarnów - Tarnowiec - Nowodworze - Poręba Radlna - Zabłędza - Tuchów - Dąbrówka Tuchowska - Siedliska - Chojnik - Gromnik - Bogonowice - Ciężkowice - Zborowice - Sędziszowa - Siedliska - Górki - Łużna - Moszczenica - Stróżówka - Gorlice - Siary - Sękowa - Ropica Górna - Małastów - Gładyszów - Zdynia - Konieczna - granica (Słowacja))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Tuchów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 96Linia kolejowa nr 96: Tarnów - Leluchów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tarnów - Tarnów Filia - Tarnów Południowy - Kłokowa - Łowczówek Pleśna - Łowczów -Tuchów - Lubaszowa - Siedliska koło Tuchowa - Chojnik - Gromnik - Bogoniowice Ciężkowice - Pławna - Bobowa - Bobowa Miasto - Jankowa - Wilczyska - Stróże - Grybów - Biała Wyżna - Ptaszkowa - Mszalnica - Kamionka Wielka - Nowy Sącz Jamnica - Nowy Sącz - Nowy Sącz Biegonice - Mostki - Stary Sącz - Barcice - Rytro - Młodów - Piwniczna Zdrój - Piwniczna - Łomnica Zdrój - Wierchomla - Wierchomla Wielka - Zubrzyk - Żegiestów - Żegiestów Zdrój - Andrzejówka - Milik - Muszyna - Muszyna Poprad - Leluchów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Tuchowie istnieje 76 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 650-lecia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozówki

  os. Centrum

  ul. Daleka

  ul. Działkowiczów

  ul. Długa

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Graniczna

  ul. Górna

  ul. Głęboka

  ul. Ignacego Daszyńskiego

  ul. Ignacego Jana Paderewskiego

  ul. Jana Dzierżona

  ul. Jana Florkowskiego

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jasna

  ul. Józefa Bema

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kolejowa

  ul. Krótka

  ul. Księżycowa

  ul. Kąpielowa

  ul. Leśna

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mikołaja Kopernika

  Most im. Mariana Stylińskiego

  ul. Nadziei

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Okólna

  ul. Owocowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piotrowskiego

  ul. Podwale

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Promienna

  ul. Przedmieście Górne

  ul. Przemysłowa

  ul. Rolnicza

  ul. Rozwadowskich

  ul. Ryglicka

  ul. Rynek

  ul. Rzeczna

  ul. Sikorskiego

  Skwer Rodziny Ulatowskich

  Skwer benedyktyński

  Skwer o. Marcina Melaniusza

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Stroma

  ul. Strzelecka

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tarnowska

  ul. Warzywna

  ul. Widok

  ul. Wołowa

  ul. Wróblewskiego

  ul. Wspólna

  ul. Wysoka

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Władysława Szafera

  ul. Zielona

  ul. Ziołowa

  ul. bp. Leona Wałęgi

  ul. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. kpt. Antoniego Stawarza

  ul. mjr. Władysława Drelicharza

  ul. prof. Stanisława Grochmala

  ul. płk. Józefa Młyńca

  ul. Łowiecka

  ul. św. Józefa