Piwniczna-Zdrój w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Piwniczna-Zdrój - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Piwniczna-Zdrój to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Piwniczna-Zdrój.
 • 5 925 Liczba mieszkańców
 • 38,3 km² Powierzchnia
 • 154,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 562 m n.p.m Wysokość
 • 1348 Data założenia
 • 1348 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 18 Numer kierunkowy
 • KNS Tablice rejestracyjne
 • Dariusz Chorużyk Burmistrz miasta
Piwniczna-Zdrój na mapie
Identyfikatory
 • 20.713449.4396 Współrzędne GPS
 • 1210134 TERYT (TERC)
 • 0961768 SIMC
Herb miasta Piwniczna-Zdrój
Piwniczna-Zdrój herb

Piwniczna-Zdrój - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-350Poczta Piwniczna-Zdrój, ul. Rynek 12
33-350Skrytki Pocztowe Poczta Piwniczna-Zdrój, ul. Rynek 12

Piwniczna-Zdrój - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Piwnicznej-Zdroju)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Nowym Sączu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 77
33-300 Nowy Sącz

Piwniczna-Zdrój - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Piwniczna-Zdrój jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 925, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 2,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 37 małżeństw, co odpowiada 6,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  33,9% mieszkańców Piwnicznej-Zdroju jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 1,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,3% to wdowy/wdowcy.

  Piwniczna-Zdrój ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 8. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,35 na 1000 mieszkańców Piwnicznej-Zdroju. W 2017 roku urodziło się 61 dzieci, w tym 37,7% dziewczynek i 62,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 318 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 42,9% zgonów w Piwnicznej-Zdroju spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,3% zgonów w Piwnicznej-Zdroju były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Piwnicznej-Zdroju przypada 10.95 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 38 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 50 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Piwnicznej-Zdroju -12. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  63,8% mieszkańców Piwnicznej-Zdroju jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 925 Liczba mieszkańców
 • 2 979 Kobiety
 • 2 946 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Piwnicznej-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Piwnicznej-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Piwnicznej-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  39,3 lat
  Województwo
  40,5 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 40,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Piwniczna-Zdrój, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Piwniczna-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Piwniczna-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Piwniczna-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  34,0%
  Województwo
  30,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 28,6% Kobiety
  (Panny)
 • 39,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,2%
  Województwo
  56,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,3%
  woj. małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  1,3%
  Małopolskie
  3,4%
  Cały kraj
  5,0%
 • 1,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Piwniczna-Zdrój
  0,2%
  Województwo
  0,4%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Piwnicznej-Zdroju w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  6,2
  woj. małopolskie
  5,4
  Cały kraj
  5,0
 • 0,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  0,6
  Małopolskie
  1,3
  Polska
  1,7
 • 37 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Piwnicznej-Zdroju w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,35 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  1,4
  Małopolskie
  1,9
  Cała Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Piwnicznej-Zdroju w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Piwnicznej-Zdroju w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Piwnicznej-Zdroju w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Piwnicznej-Zdroju w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61 Urodzenia żywe
 • 23 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 38 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 37,7%
  62,3%
 • 10,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Piwniczna-Zdrój
  10,3
  woj. małopolskie
  11,3
  Kraj
  10,5
 • 51,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  51,5
  Województwo
  46,2
  Kraj
  44,2
 • 6.49 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.49
 • 61.21 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 61.21
 • 118.48 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 118.48
 • 93.99 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 93.99
 • 48.33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 48.33
 • 9.62 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.62
 • 0.87 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.87
 • 3 318 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 276 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 359 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 318 g
  woj. małopolskie
  3 333 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 22 Waga 4500g - 4999g
 • 22
 • 189 Waga 4000g - 4499g
 • 189
 • 834 Waga 3500g - 3999g
 • 834
 • 1 097 Waga 3000g - 3499g
 • 1 097
 • 447 Waga 2500g - 2999g
 • 447
 • 127 Waga 2000g - 2499g
 • 127
 • 34 Waga 1500g - 1999g
 • 34
 • 19 Waga 1000g - 1499g
 • 19
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,69 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,69
  Województwo
  1,49
  Kraj
  1,45
 • 0,84 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,84
  woj. małopolskie
  0,72
  Cała Polska
  0,71
 • 1,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Piwniczna-Zdrój
  1,71
  Małopolskie
  1,20
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Piwnicznej-Zdroju w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 65 Zgony
 • 28 Kobiety
  (Zgony)
 • 37 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,1%
  56,9%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,0
  Województwo
  9,1
  Polska
  10,1
 • 61,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Piwniczna-Zdrój
  61,6
  woj. małopolskie
  84,5
  Polska
  101,5
 • 6,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,8
  Małopolskie
  3,4
  Cały kraj
  4,0
 • 2,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Piwniczna-Zdrój
  2,2
  woj. małopolskie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  45,2%
  Małopolskie
  50,2%
  Cała Polska
  45,7%
 • 26,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Piwniczna-Zdrój
  26,8%
  woj. małopolskie
  28,1%
  Kraj
  26,7%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,9%
  Województwo
  4,6%
  Kraj
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,3
  Cały kraj
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  72,9
  Cała Polska
  74,3
 • 189,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  189,9
  woj. małopolskie
  261,6
  Cały kraj
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,4
  Kraj
  261,6
 • 320,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 335,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 305,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  320,5
  Małopolskie
  467,3
  Polska
  469,0
 • 51,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 85,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  51,3
  Małopolskie
  72,0
  Cała Polska
  87,7
 • 14,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Piwniczna-Zdrój
  14,1
  Małopolskie
  31,1
  Cała Polska
  31,8
 • 11,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  11,3
  Województwo
  7,3
  Cały kraj
  8,0
 • 1,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,7%
  woj. małopolskie
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 38 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 50 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -9 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -12 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Piwnicznej-Zdroju w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Piwniczna-Zdrój, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piwniczna-Zdrój - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Piwnicznej-Zdroju oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,51 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Piwnicznej-Zdroju to 1 654 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 279 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Piwnicznej-Zdroju to 6,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Piwnicznej-Zdroju to 176,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,40% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,75% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,10% mieszkań posiada łazienkę, 60,94% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,24% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 654 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 279,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  279,40
  Województwo
  343,80
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 81,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  81,90 m2
  Województwo
  78,20 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 22,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  22,90 m2
  woj. małopolskie
  26,90 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,27 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,27
  Małopolskie
  3,92
  Kraj
  3,82
 • 3,58 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,58
  Województwo
  2,91
  Polska
  2,69
 • 0,84 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Piwniczna-Zdrój
  0,84
  woj. małopolskie
  0,74
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,51 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,51
  Małopolskie
  5,89
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 8 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 19 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  6,33
  woj. małopolskie
  3,92
  Cały kraj
  3,91
 • 3,21 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  3,21
  Małopolskie
  23,09
  Kraj
  18,14
 • 528 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 176,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  176,0 m2
  Województwo
  93,4 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,09 m2
  woj. małopolskie
  0,55 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Piwniczna-Zdrój
  97,40%
  woj. małopolskie
  96,82%
  Polska
  96,79%
 • 90,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  90,75%
  woj. małopolskie
  94,95%
  Kraj
  93,66%
 • 84,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  84,10%
  Małopolskie
  93,08%
  Polska
  91,31%
 • 60,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Piwniczna-Zdrój
  60,94%
  Województwo
  81,97%
  Kraj
  82,12%
 • 0,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,24%
  Województwo
  63,94%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Piwniczna-Zdrój - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Piwnicznej-Zdroju na 1000 mieszkańców pracuje 126 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Piwnicznej-Zdroju wynosiło w 2017 roku 10,1% (13,6% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piwnicznej-Zdroju wynosiło 3 396,14 PLN, co odpowiada 75.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Piwnicznej-Zdroju 357 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 235 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -122.

  51,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Piwnicznej-Zdroju pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 126 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  126,0
  Małopolskie
  238,0
  Cały kraj
  247,0
 • 10,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 13,6% Kobiety
 • 6,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  10,1%
  Województwo
  5,4%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Piwnicznej-Zdroju w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Piwnicznej-Zdroju w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Piwnicznej-Zdroju w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 396 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 396 PLN
  woj. małopolskie
  4 347 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Piwnicznej-Zdroju w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 357 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 235 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -122 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,66 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 51,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 50,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,7% Przemysł i budownictwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,7% Pozostałe
 • 26,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Piwnicznej-Zdroju w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 746 Pracujący ogółem
 • 425 Kobiety
 • 321 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Piwnicznej-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,8% W wieku produkcyjnym
 • 58,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Piwniczna-Zdrój, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  56,7
  woj. małopolskie
  62,6
  Cały kraj
  63,4
 • 26,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Piwniczna-Zdrój
  26,7
  woj. małopolskie
  31,8
  Cały kraj
  34,0
 • 89,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  89,3
  Małopolskie
  103,2
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Piwniczna-Zdrój - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Piwnicznej-Zdroju w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 567 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 459 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 53 nowe podmioty, a 40 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (80) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (37) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (56) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (37) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Piwnicznej-Zdroju najwięcej (28) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (536) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,0% (187) podmiotów, a 65,6% (372) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Piwnicznej-Zdroju najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (32.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 567 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 187 Przemysł i budownictwo
 • 372 Pozostała działalność
 • 53 Podmioty nowo zarejestrowane w Piwnicznej-Zdroju w 2017 roku
 • 40 Podmioty wyrejestrowane w Piwnicznej-Zdroju w 2017 roku
 • 459 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 536 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 536
 • 29 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 29
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 567 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 567
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 19 Spółki handlowe ogółem
 • 19
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 14  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 28 Spółki cywilne ogółem
 • 28
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 459 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 151 Budownictwo
 • 151
 • 97 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 97
 • 38 Transport i gospodarka magazynowa
 • 38
 • 35 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 35
 • 34 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 34
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 19 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 19
 • 19 Pozostała działalność
 • 19
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piwniczna-Zdrój - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Piwnicznej-Zdroju stwierdzono szacunkowo 138 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,29 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Piwnicznej-Zdroju wynosi 91,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Piwnicznej-Zdroju najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 18,10 (wykrywalność 90%) oraz o charakterze gospodarczym - 15,92 (wykrywalność 98%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 5,51 (70%), drogowe - 1,36 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Piwnicznej-Zdroju.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Piwniczna-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 138 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 138
 • 33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 33
 • 94 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 94
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 107 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 107
 • 23,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  23,29
  woj. małopolskie
  24,34
  Cały kraj
  19,62
 • 5,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Piwniczna-Zdrój
  5,51
  Województwo
  12,99
  Cała Polska
  12,07
 • 15,92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,92
  woj. małopolskie
  9,11
  Kraj
  4,94
 • 1,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,36
  woj. małopolskie
  1,46
  Cały kraj
  1,78
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  woj. małopolskie
  0,40
  Polska
  0,49
 • 18,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Piwniczna-Zdrój
  18,10
  Małopolskie
  9,56
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Piwniczna-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  92%
  woj. małopolskie
  79%
  Kraj
  72%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  67%
  Kraj
  60%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  93%
  Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Piwniczna-Zdrój
  100%
  Województwo
  83%
  Kraj
  84%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  91%
  woj. małopolskie
  58%
  Polska
  52%

Piwniczna-Zdrój - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Piwnicznej-Zdroju wyniosła w 2016 roku 43,2 mln złotych, co daje 4,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Piwnicznej-Zdroju - 31.2% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (30.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,4 mln złotych, czyli 12,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Piwnicznej-Zdroju wyniosła w 2016 roku 45,0 mln złotych, co daje 4,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 24% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (27.5%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.4%). W budżecie Piwnicznej-Zdroju wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 338 złotych na mieszkańca (8,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 21,0 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,0%.
 • Wydatki budżetu w Piwnicznej-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Piwnicznej-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Piwniczna-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Piwnicznej-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,1 mln

  2,6 tys(100%)

  39,7 mln

  3,7 tys(100%)

  40,3 mln

  3,8 tys(100%)

  47,1 mln

  4,4 tys(100%)

  39,0 mln

  3,6 tys(100%)

  42,9 mln

  4,0 tys(100%)

  36,7 mln

  3,4 tys(100%)

  43,2 mln

  4,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  969(20.9%)

  6,9 mln

  1,2 tys(17.3%)

  6,7 mln

  1,1 tys(16.6%)

  6,9 mln

  1,1 tys(14.6%)

  6,7 mln

  1,1 tys(17%)

  6,9 mln

  1,2 tys(16.2%)

  6,7 mln

  1,1 tys(18.2%)

  13,5 mln

  2,3 tys(31.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,9 mln

  1,7 tys(36.7%)

  11,7 mln

  2,0 tys(29.4%)

  12,0 mln

  2,0 tys(29.8%)

  13,1 mln

  2,2 tys(27.8%)

  12,4 mln

  2,1 tys(31.7%)

  12,2 mln

  2,0 tys(28.4%)

  13,4 mln

  2,3 tys(36.6%)

  13,2 mln

  2,2 tys(30.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,8 mln

  658(14.2%)

  5,3 mln

  915(13.4%)

  4,2 mln

  702(10.5%)

  3,6 mln

  597(7.6%)

  7,9 mln

  1,3 tys(20.4%)

  4,0 mln

  676(9.4%)

  2,3 mln

  386(6.3%)

  4,3 mln

  719(9.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  239(5.1%)

  1,8 mln

  303(4.4%)

  2,1 mln

  354(5.3%)

  1,8 mln

  308(3.9%)

  1,9 mln

  314(4.8%)

  2,6 mln

  428(6%)

  3,0 mln

  498(8.1%)

  2,9 mln

  493(6.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  422(9.1%)

  2,6 mln

  454(6.6%)

  2,5 mln

  408(6.1%)

  2,5 mln

  414(5.3%)

  2,5 mln

  415(6.4%)

  2,8 mln

  462(6.4%)

  2,9 mln

  483(7.8%)

  2,9 mln

  490(6.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,2 mln

  210(4.5%)

  1,3 mln

  229(3.3%)

  1,3 mln

  220(3.3%)

  1,4 mln

  241(3.1%)

  1,3 mln

  217(3.3%)

  1,6 mln

  275(3.8%)

  1,5 mln

  253(4.1%)

  1,5 mln

  260(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  818,2 tys

  140(3%)

  1,3 mln

  227(3.3%)

  1,8 mln

  297(4.4%)

  4,0 mln

  673(8.6%)

  1,0 mln

  172(2.6%)

  1,2 mln

  208(2.9%)

  1,3 mln

  215(3.5%)

  1,4 mln

  245(3.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  53,0 tys

  9,1(0.2%)

  104,5 tys

  18,0(0.3%)

  317,2 tys

  52,8(0.8%)

  1,1 mln

  176(2.2%)

  1,1 mln

  176(2.7%)

  754,4 tys

  126(1.8%)

  864,3 tys

  145(2.4%)

  754,5 tys

  127(1.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  480,4 tys

  82,3(1.8%)

  779,4 tys

  134(2%)

  726,0 tys

  121(1.8%)

  685,8 tys

  114(1.5%)

  810,6 tys

  136(2.1%)

  767,7 tys

  129(1.8%)

  648,2 tys

  109(1.8%)

  585,9 tys

  99,0(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  283,5 tys

  48,6(1%)

  622,7 tys

  107(1.6%)

  3,0 mln

  502(7.5%)

  5,1 mln

  858(10.9%)

  375,2 tys

  62,7(1%)

  431,0 tys

  72,2(1%)

  681,5 tys

  115(1.9%)

  523,1 tys

  88,4(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  386,3 tys

  66,2(1.4%)

  736,8 tys

  127(1.9%)

  415,0 tys

  69,1(1%)

  410,9 tys

  68,6(0.9%)

  387,5 tys

  64,8(1%)

  402,2 tys

  67,4(0.9%)

  440,4 tys

  74,1(1.2%)

  394,8 tys

  66,7(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  69,4 tys

  11,9(0.3%)

  98,3 tys

  16,9(0.2%)

  520,2 tys

  86,6(1.3%)

  91,2 tys

  15,2(0.2%)

  47,9 tys

  8,0(0.1%)

  208,5 tys

  34,9(0.5%)

  273,7 tys

  46,1(0.7%)

  304,0 tys

  51,4(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  89,0 tys

  15,3(0.3%)

  94,6 tys

  16,3(0.2%)

  103,4 tys

  17,2(0.3%)

  170,6 tys

  28,5(0.4%)

  460,9 tys

  77,1(1.2%)

  7,8 mln

  1,3 tys(18.1%)

  2,2 mln

  365(5.9%)

  290,5 tys

  49,1(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  174,3 tys

  29,9(0.6%)

  172,8 tys

  29,8(0.4%)

  375,0 tys

  62,5(0.9%)

  336,0 tys

  56,1(0.7%)

  211,7 tys

  35,4(0.5%)

  216,4 tys

  36,3(0.5%)

  259,1 tys

  43,6(0.7%)

  258,3 tys

  43,6(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  78,0 tys

  13,4(0.3%)

  6,0 mln

  1,0 tys(15.2%)

  3,4 mln

  562(8.4%)

  109,7 tys

  18,3(0.2%)

  54,1 tys

  9,0(0.1%)

  92,7 tys

  15,5(0.2%)

  135,4 tys

  22,8(0.4%)

  180,3 tys

  30,5(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  19,0 tys

  3,3(0.1%)

  42,6 tys

  7,3(0.1%)

  697,0 tys

  116(1.7%)

  5,7 mln

  948(12.1%)

  1,9 mln

  325(5%)

  779,3 tys

  131(1.8%)

  99,6 tys

  16,8(0.3%)

  111,2 tys

  18,8(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  18,1 tys

  3,1(0.1%)

  55,9 tys

  9,6(0.1%)

  26,2 tys

  4,4(0.1%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  86,2 tys

  14,4(0.2%)

  88,7 tys

  14,9(0.2%)

  12,4 tys

  2,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,3 tys

  3,9(0.1%)

  28,6 tys

  4,8(0.1%)

  9,5 tys

  1,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,3 tys

  1,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  580

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,5 tys

  3,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  72,7 tys

  12,5(0.3%)

  66,9 tys

  11,5(0.2%)

  83,4 tys

  13,9(0.2%)

  87,5 tys

  14,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  31,0 tys

  5,3(0.1%)

  31,0 tys

  5,3(0.1%)

  83,7 tys

  13,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Piwnicznej-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Piwnicznej-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Piwniczna-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Piwnicznej-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,9 mln

  2,7 tys(100%)

  32,2 mln

  3,0 tys(100%)

  37,0 mln

  3,5 tys(100%)

  40,3 mln

  3,8 tys(100%)

  37,9 mln

  3,5 tys(100%)

  36,9 mln

  3,5 tys(100%)

  36,3 mln

  3,4 tys(100%)

  45,0 mln

  4,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,3 mln

  2,1 tys(43.9%)

  13,5 mln

  2,3 tys(41.9%)

  12,7 mln

  2,1 tys(34.4%)

  13,2 mln

  2,2 tys(32.6%)

  14,1 mln

  2,4 tys(37.2%)

  14,6 mln

  2,4 tys(39.4%)

  15,1 mln

  2,5 tys(41.6%)

  15,2 mln

  2,6 tys(33.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  793(16.6%)

  5,7 mln

  980(17.7%)

  5,5 mln

  917(14.9%)

  5,6 mln

  931(13.8%)

  5,6 mln

  933(14.7%)

  5,8 mln

  968(15.7%)

  5,6 mln

  934(15.3%)

  12,4 mln

  2,1 tys(27.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,0 mln

  1,0 tys(21.4%)

  5,9 mln

  1,0 tys(18.4%)

  6,2 mln

  1,0 tys(16.7%)

  6,5 mln

  1,1 tys(16%)

  7,2 mln

  1,2 tys(19.1%)

  7,5 mln

  1,3 tys(20.3%)

  8,1 mln

  1,4 tys(22.4%)

  8,7 mln

  1,5 tys(19.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  34,3 tys

  5,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,7(0%)

  3,6 tys

  0,6(0%)

  885,2 tys

  148(2.4%)

  1,0 mln

  171(2.8%)

  2,3 mln

  383(5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,4 mln

  242(5.1%)

  1,4 mln

  244(4.4%)

  1,9 mln

  311(5.1%)

  1,7 mln

  291(4.3%)

  1,7 mln

  285(4.5%)

  2,0 mln

  329(5.3%)

  1,9 mln

  325(5.3%)

  1,8 mln

  312(4.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  320(6.7%)

  2,4 mln

  420(7.6%)

  1,5 mln

  252(4.1%)

  2,1 mln

  350(5.2%)

  4,1 mln

  688(10.9%)

  1,2 mln

  209(3.4%)

  443,6 tys

  74,7(1.2%)

  1,3 mln

  214(2.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  144,7 tys

  24,8(0.5%)

  24,7 tys

  4,2(0.1%)

  11,0 tys

  1,8(0%)

  60,8 tys

  10,1(0.2%)

  413,7 tys

  69,2(1.1%)

  942,5 tys

  158(2.6%)

  896,7 tys

  151(2.5%)

  900,3 tys

  152(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  699,6 tys

  120(2.5%)

  810,0 tys

  140(2.5%)

  3,2 mln

  532(8.6%)

  3,7 mln

  618(9.2%)

  905,7 tys

  151(2.4%)

  1,1 mln

  189(3.1%)

  982,9 tys

  165(2.7%)

  848,8 tys

  143(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  306,5 tys

  52,5(1.1%)

  370,6 tys

  63,8(1.1%)

  861,9 tys

  144(2.3%)

  943,7 tys

  157(2.3%)

  793,9 tys

  133(2.1%)

  748,0 tys

  125(2%)

  1,1 mln

  184(3%)

  826,9 tys

  140(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  134,1 tys

  23,0(0.5%)

  123,5 tys

  21,3(0.4%)

  113,9 tys

  19,0(0.3%)

  115,8 tys

  19,3(0.3%)

  231,9 tys

  38,8(0.6%)

  123,3 tys

  20,7(0.3%)

  481,9 tys

  81,1(1.3%)

  322,0 tys

  54,4(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  319,2 tys

  54,7(1.1%)

  506,5 tys

  87,2(1.6%)

  423,1 tys

  70,5(1.1%)

  404,8 tys

  67,5(1%)

  499,7 tys

  83,5(1.3%)

  441,1 tys

  73,9(1.2%)

  357,0 tys

  60,1(1%)

  267,6 tys

  45,2(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  8,6 tys

  1,5(0%)

  990,6 tys

  171(3.1%)

  3,7 mln

  609(9.9%)

  1,2 mln

  198(2.9%)

  31,9 tys

  5,3(0.1%)

  54,2 tys

  9,1(0.1%)

  49,7 tys

  8,4(0.1%)

  80,0 tys

  13,5(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  300

  0,1(0%)

  260,9 tys

  44,9(0.8%)

  38,6 tys

  6,4(0.1%)

  35,2 tys

  5,9(0.1%)

  39,5 tys

  6,6(0.1%)

  80,4 tys

  13,5(0.2%)

  40,3 tys

  6,8(0.1%)

  33,6 tys

  5,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  19,9 tys

  3,4(0.1%)

  36,8 tys

  6,3(0.1%)

  217,3 tys

  36,2(0.6%)

  25,1 tys

  4,2(0.1%)

  15,4 tys

  2,6(0%)

  14,7 tys

  2,5(0%)

  18,5 tys

  3,1(0.1%)

  15,1 tys

  2,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  18,1 tys

  3,1(0.1%)

  55,9 tys

  9,6(0.2%)

  26,2 tys

  4,4(0.1%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  86,2 tys

  14,4(0.2%)

  88,7 tys

  14,9(0.2%)

  12,4 tys

  2,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  500

  0,1(0%)

  308

  0,1(0%)

  23,3 tys

  3,9(0.1%)

  218,2 tys

  36,4(0.5%)

  308

  0,1(0%)

  924

  0,2(0%)

  539

  0,1(0%)

  906

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  580

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,5 tys

  3,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  72,7 tys

  12,5(0.3%)

  66,9 tys

  11,5(0.2%)

  83,4 tys

  13,9(0.2%)

  87,5 tys

  14,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500,3 tys

  83,3(1.4%)

  277,0 tys

  46,2(0.7%)

  523,0 tys

  87,5(1.4%)

  680,7 tys

  114(1.8%)

  50,0 tys

  8,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,7 tys

  4,3(0.1%)

  4,2 mln

  707(10.5%)

  1,6 mln

  276(4.4%)

  697,8 tys

  117(1.9%)

  50,4 tys

  8,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Piwniczna-Zdrój - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 498 mieszkańców Piwnicznej-Zdroju jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 756 kobiet oraz 742 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców Piwnicznej-Zdroju, gimnazjalnym 7,0%, natomiast 21,7% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Piwnicznej-Zdroju mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Piwnicznej-Zdroju największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,9%) oraz podstawowe ukończone (20,4%).

  15,4% mieszkańców Piwnicznej-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 13,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 710 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,02 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (26,1% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,02.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 112,71.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,4% mieszkańców (19,7% wśród dziewczyn i 19,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,0% mieszkańców Piwnicznej-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (25,1% kobiet i 27,0% mężczyzn).

 • 10,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  10,0%
  woj. małopolskie
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 12,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,5%
  Małopolskie
  33,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,3%
  Województwo
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Piwniczna-Zdrój
  10,8%
  Małopolskie
  12,6%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Piwniczna-Zdrój
  17,3%
  Małopolskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  28,7%
  Małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 20,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Piwniczna-Zdrój
  7,0%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 6,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  21,7%
  Małopolskie
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,1%
  Województwo
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 710 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  710,0
  woj. małopolskie
  820,0
  Kraj
  811,0
 • 1,02 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  1,02
  woj. małopolskie
  0,99
  Cały kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Piwnicznej-Zdroju

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piwnicznej-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 1
  Publiczne
  18 446-41-46
  ul. Żródlana 5
  33-350 Piwniczna-Zdrój
  4868
  Przedszkole nr 3
  Publiczne
  18 446-43-18
  ul. Węgierska 118
  33-350 Piwniczna-Zdrój
  2525
  Punkt Przedszkolny Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej Zdroju
  Publiczny
  18 446-40-82
  18 446-40-82
  ul. Kosarzyska 23
  33-350 Piwniczna-Zdrój
  1153
 • Szkoły podstawowe w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,02 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Piwniczna-Zdrój
  92,02
  Małopolskie
  96,08
  Polska
  96,62
 • 88,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Piwniczna-Zdrój
  88,78
  Województwo
  93,17
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Piwniczna-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Piwniczna-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Piwniczna-Zdrój
  18,0
  Województwo
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Piwnicznej-Zdroju

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piwnicznej-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju (im. Ziemi Piwniczańskiej)
  Publiczna
  18 446-40-40
  18 446-40-40
  ul. Krynicka 2
  33-350 Piwniczna-Zdrój
  14283-
  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej Zdroju
  Publiczna
  18 446-40-82
  18 446-40-82
  ul. Kosarzyska 23
  33-350 Piwniczna-Zdrój
  79714
 • Szkoły gimnazjalne w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 112,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  112,71
  woj. małopolskie
  98,59
  Polska
  100,01
 • 109,94 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  109,94
  woj. małopolskie
  93,36
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Piwniczna-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Piwniczna-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  23,0
  Małopolskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Piwnicznej-Zdroju

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piwnicznej-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju
  Publiczne
  18 446-53-88
  18 446-53-88
  ul. Krynicka 2
  33-350 Piwniczna-Zdrój
  11268-
 • Edukacyjne grupy wieku w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Piwniczna-Zdrój, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Piwniczna-Zdrój, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Piwniczna-Zdrój, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piwniczna-Zdrój - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Piwnicznej-Zdroju

 • Według danych GUS z 2017 roku w Piwnicznej-Zdroju znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • schroniska: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 5
  • ośrodki kolonijne: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 660)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Kultura i rekreacja w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Piwnicznej-Zdroju: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Piwnicznej-Zdroju 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 160 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 107 (uczestnicy: 30 070)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 60)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 6 000)
  • koncerty: 70 (uczestnicy: 16 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 4 500)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 850)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 200)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 2 000)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 160)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 180)
  • nauki gry na instrumentach: 7 (absolwenci: 180)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 398)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 120)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 210)
  • taneczne: 3 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Piwnicznej-Zdroju działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 29 583 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 25 881 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Piwnicznej-Zdroju działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 134 członków. Zarejestrowano 201 ćwiczących (mężczyźni: 142, kobiety: 59, chłopcy do lat 18: 122, dziewczęta do lat 18: 59). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Piwnicznej-Zdroju w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Piwnicznej-Zdroju znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Piwnicznej-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pensjonat z 1897 r. (ul. Juliusza Korwina Gąsiorowskiego 2)dnia 2006-05-11, wykaz dokumentów: A-75/M z 2006-05-11
  • Studnia (data nieznana)dnia 2008-06-30, wykaz dokumentów: A-139/M z 2008-06-30
 • Formy ochrony przyrody w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Piwnicznej-Zdroju znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Piwnicznej-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Popradzki Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1987-09-11, Powierzchnia: 54392.7 ha, Powierzchnia otuliny: 21768.8 ha
  • Ostoja Popradzka - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-04-09, Powierzchnia: 57930.98 ha
  • Hanny - Pomnik przyrodyOpis: woda mineralna o typie szczawy niezagospodarowane wypływ w obrębie gruzowo-gliniastych osadów terasu rzecznego na podłożu fliszu formacji z zarzecza podjednostki krynickiej: w otoczeniu źródła wytrąca się ochra o rdzawym zabarwieniu, Data ustanowienia: 1998-07-09, Opis granicy: przy potoku Izwór ok. 1 5km powyżej jego ujścia do Wierchomlanki
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1990-02-20, Opis granicy: przy ul. Rzeszutki na starym cmentarzu

Piwniczna-Zdrój - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Piwnicznej-Zdroju znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 taksówki oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosądeckiego.

  Powiat nowosądecki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Piwniczna-Zdrój przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 87droga krajowa nr 87(Nowy Sącz - Stary Sącz - Barcice - Barcice Dolne - Rytro - Sucha Struga - Obłazy Ryterskie - Młodów - Głębokie - Piwniczna-Zdrój - granica (Słowacja))
  • DW 971droga wojewódzka nr 971( Piwniczna-Zdrój - Wierchomla Wielka - Zubrzyk - Żegiestów - Żegiestów-Zdrój - Andrzejówka - Milik - Muszyna - Powroźnik - Krynica-Zdrój)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Piwniczna-Zdrój nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 96Linia kolejowa nr 96: Tarnów - Leluchów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tarnów - Tarnów Filia - Tarnów Południowy - Kłokowa - Łowczówek Pleśna - Łowczów - Tuchów - Lubaszowa - Siedliska koło Tuchowa - Chojnik - Gromnik - Bogoniowice Ciężkowice - Pławna - Bobowa - Bobowa Miasto - Jankowa - Wilczyska - Stróże - Grybów - Biała Wyżna - Ptaszkowa - Mszalnica - Kamionka Wielka - Nowy Sącz Jamnica - Nowy Sącz - Nowy Sącz Biegonice - Mostki - Stary Sącz - Barcice - Rytro - Młodów - Piwniczna Zdrój - Piwniczna - Łomnica Zdrój - Wierchomla - Wierchomla Wielka - Zubrzyk - Żegiestów - Żegiestów Zdrój - Andrzejówka - Milik - Muszyna - Muszyna Poprad - Leluchów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Piwnicznej-Zdroju istnieje 71 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  Banie

  ul. Bolesława Chrobrego

  Borownice

  Bziniaki

  Błankowa

  Cerchla

  Cichoniówka

  Duchówka

  Hale

  ul. Halna

  ul. Jana Daszyńskiego

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Marciszewskiego

  Jeziory

  ul. Juliusza Korwina Gąsiorowskiego

  Karpały

  ul. Kazimierza Wielkiego

  Kijanki

  ul. Kolejowa

  Kosarzyska

  Kosmydle

  ul. Krakowska

  ul. Krynicka

  Latawcowa

  ul. Leśna

  ul. Ludwika Rzeszutka

  Lyskowa

  Magóry

  ul. Nadbrzeżna

  Niewinna

  Obidza

  ul. Ogrodowa

  ul. Partyzantów

  Piwowary

  Podbukowiec

  Podolik

  Pola

  Polana

  ul. Radwanów

  Rewałówka

  ul. Rynek

  Skorupy

  Sucha Dolina

  ul. Szczawnicka

  Szerszeniówka

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  Tromowa

  Trześniowy Groń

  Walczaki

  Werbówki

  ul. Wilcze Doły

  Witkowskie

  Więckówka

  ul. Węgierska

  Zabanie

  Zaczerczyk

  Zagrody

  Zamakowisko

  Zapotok

  ul. Zdrojowa

  Zwór

  ul. Łaski

  Łazarkówka

  Łazy

  Łomnickie

  Śmigowskie

  Świniarki

  ul. Źródlana