Piwniczna-Zdrój w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Piwniczna-Zdrój - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Piwniczna-Zdrój to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu nowosądeckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Piwniczna-Zdrój.
 • 5 418 Liczba mieszkańców
 • 38,3 km² Powierzchnia
 • 141,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 562 m n.p.m Wysokość
 • 1348 Data założenia
 • 1348 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 18 Numer kierunkowy
 • KNS Tablice rejestracyjne
 • Dariusz Chorużyk Burmistrz miasta
Piwniczna-Zdrój na mapie
Identyfikatory
 • 20.713449.4396 Współrzędne GPS
 • 1210134 TERYT (TERC)
 • 0961768 SIMC
Herb miasta Piwniczna-Zdrój
Piwniczna-Zdrój herb

Jak Piwniczna-Zdrój wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Piwniczna-Zdrój na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Piwniczna-Zdrój wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Piwniczna-Zdrój plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
41Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
44Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
48Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
93Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
119Miasta o największej powierzchni w Polsce
131Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
143Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
159Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
164Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
186Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
195Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
198Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
249Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
270Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
275Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
297Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
307Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
370Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)

Piwniczna-Zdrój - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-350Poczta Piwniczna-Zdrój, ul. Rynek 12
33-350Skrytki Pocztowe Poczta Piwniczna-Zdrój, ul. Rynek 12

Piwniczna-Zdrój - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Piwnicznej-Zdroju)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Nowym Sączu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 77
33-300 Nowy Sącz

Piwniczna-Zdrój - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Piwniczna-Zdrój jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 418, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Piwnicznej-Zdroju zawarli w 2022 roku 20 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,6% mieszkańców Piwnicznej-Zdroju jest stanu wolnego, 59,4% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,0% to wdowy/wdowcy.

  Piwniczna-Zdrój ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,55 na 1000 mieszkańców Piwnicznej-Zdroju. W 2022 roku urodziło się 60 dzieci, w tym 43,3% dziewczynek i 56,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 310 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,21 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 36,5% zgonów w Piwnicznej-Zdroju spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w Piwnicznej-Zdroju były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Piwnicznej-Zdroju przypada 11.54 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 28 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 82 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Piwnicznej-Zdroju -54. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  60,1% mieszkańców Piwnicznej-Zdroju jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 418 Liczba mieszkańców
 • 2 776 Kobiety
 • 2 642 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Piwnicznej-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Piwnicznej-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Piwnicznej-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,1 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Piwniczna-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Piwniczna-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Piwniczna-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Piwniczna-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,6%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Polska
  29,1%
 • 25,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,4%
  Małopolskie
  56,1%
  Cały kraj
  54,0%
 • 59,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,0% Wdowcy/Wdowy
 • Piwniczna-Zdrój
  6,9%
  Województwo
  7,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 11,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,9%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  Małopolskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Piwnicznej-Zdroju w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,7
  Małopolskie
  4,5
  Cała Polska
  4,1
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Piwniczna-Zdrój
  0,7
  woj. małopolskie
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 20 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Piwnicznej-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -3 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,55 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,6
  Województwo
  -1,4
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Piwnicznej-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Piwnicznej-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Piwnicznej-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Piwnicznej-Zdroju w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60 Urodzenia żywe
 • 26 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 34 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,3%
  56,7%
 • 11,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,0
  woj. małopolskie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 45,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  45,7
  Województwo
  38,0
  Kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 122 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 122
 • 98 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 98
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 12 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 12
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 310 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 240 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 374 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 310 g
  woj. małopolskie
  3 313 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 126 Waga 4000g - 4499g
 • 126
 • 673 Waga 3500g - 3999g
 • 673
 • 976 Waga 3000g - 3499g
 • 976
 • 392 Waga 2500g - 2999g
 • 392
 • 87 Waga 2000g - 2499g
 • 87
 • 27 Waga 1500g - 1999g
 • 27
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1,61 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Piwniczna-Zdrój
  1,61
  Małopolskie
  1,29
  Cały kraj
  1,26
 • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,77
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,61
 • 1,21 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Piwniczna-Zdrój
  1,21
  woj. małopolskie
  0,86
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Piwnicznej-Zdroju w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63 Zgony
 • 19 Kobiety
  (Zgony)
 • 44 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 30,2%
  69,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,5
  Małopolskie
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 82,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Piwniczna-Zdrój
  82,4
  woj. małopolskie
  115,7
  Polska
  147,0
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,7
  woj. małopolskie
  2,8
  Cała Polska
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Piwniczna-Zdrój
  2,4
  Województwo
  2,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosądeckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  36,5%
  Województwo
  41,2%
  Kraj
  36,0%
 • 24,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,5%
  Województwo
  25,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,2%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Kraj
  6,7%
 • 122 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,4
  Kraj
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  69,8
  Cały kraj
  70,6
 • 216,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Piwniczna-Zdrój
  216,6
  Małopolskie
  266,5
  Cały kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,5
  Cała Polska
  253,9
 • 323,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 327,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 318,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Piwniczna-Zdrój
  323,3
  Małopolskie
  431,8
  Cała Polska
  426,2
 • 48,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 111,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  48,7
  Województwo
  61,4
  Cały kraj
  62,9
 • 32,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  32,5
  woj. małopolskie
  34,0
  Polska
  33,8
 • 7,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  7,4
  Województwo
  6,1
  Cała Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 82 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 44 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -56 Saldo migracji
 • -29 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -27 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -54 Saldo migracji wewnętrznych
 • -29 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -25 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Piwnicznej-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Piwniczna-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piwniczna-Zdrój - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Piwnicznej-Zdroju oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,39 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Piwnicznej-Zdroju to 1 752 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 322 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Piwnicznej-Zdroju to 5,46 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Piwnicznej-Zdroju to 138,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,58% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,12% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,01% mieszkań posiada łazienkę, 68,26% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,40% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosądeckiego.

  Powiat nowosądecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 752 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 321,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  321,60
  woj. małopolskie
  385,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 88,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  88,00 m2
  Małopolskie
  80,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 28,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,30 m2
  Województwo
  31,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,41 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Piwniczna-Zdrój
  4,41
  woj. małopolskie
  3,98
  Polska
  3,83
 • 3,11 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,11
  Małopolskie
  2,60
  Polska
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,71
  woj. małopolskie
  0,65
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,39 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,39
  Małopolskie
  6,96
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,46 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,46
  Województwo
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 13,03 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  13,03
  woj. małopolskie
  28,13
  Polska
  24,56
 • 1 796 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 138,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Piwniczna-Zdrój
  138,2 m2
  woj. małopolskie
  97,5 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,33 m2
  woj. małopolskie
  0,68 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  96,58%
  Małopolskie
  97,78%
  Polska
  97,75%
 • 92,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Piwniczna-Zdrój
  92,12%
  Województwo
  96,13%
  Kraj
  95,18%
 • 88,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  88,01%
  Województwo
  95,21%
  Cały kraj
  93,75%
 • 68,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  68,26%
  Małopolskie
  86,21%
  Cały kraj
  85,83%
 • 0,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,40%
  Województwo
  67,24%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Piwniczna-Zdrój - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Piwnicznej-Zdroju na 1000 mieszkańców pracuje 130osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 58,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Piwnicznej-Zdroju wynosiło w 2023 roku 8,7% (8,7% wśród kobiet i 8,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piwnicznej-Zdroju wynosiło 5 134,07 PLN, co odpowiada 76.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Piwnicznej-Zdroju 357 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 235 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -122.

  26,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Piwnicznej-Zdroju pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,4% w przemyśle i budownictwie, a 19,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 130 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  130,0
  woj. małopolskie
  254,0
  Cały kraj
  259,0
 • 10,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,7% Kobiety
 • 7,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,7%
  woj. małopolskie
  4,2%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Piwnicznej-Zdroju w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Piwnicznej-Zdroju w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Piwnicznej-Zdroju w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 541 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Piwniczna-Zdrój
  5 134 PLN
  woj. małopolskie
  6 825 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Piwnicznej-Zdroju w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 357 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 235 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -122 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,66 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,4% Przemysł i budownictwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,8% Pozostałe
 • 38,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Piwnicznej-Zdroju w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 715 Pracujący ogółem
 • 418 Kobiety
 • 297 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Piwnicznej-Zdroju w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Piwniczna-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,4
  Małopolskie
  67,1
  Polska
  69,0
 • 34,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,4
  woj. małopolskie
  35,0
  Cały kraj
  38,2
 • 107,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Piwniczna-Zdrój
  107,9
  Województwo
  109,4
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Piwniczna-Zdrój - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Piwnicznej-Zdroju w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 703 podmioty gospodarki narodowej, z czego 585 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 60 nowych podmiotów, a 40 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (80) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (37) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (56) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (29) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Piwnicznej-Zdroju najwięcej (24) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (676) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 37,6% (264) podmiotów, a 61,0% (429) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Piwnicznej-Zdroju najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (39.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 703 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 264 Przemysł i budownictwo
 • 429 Pozostała działalność
 • 60 Podmioty nowo zarejestrowane w Piwnicznej-Zdroju w 2023 roku
 • 40 Podmioty wyrejestrowane w Piwnicznej-Zdroju w 2023 roku
 • 585 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 676 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 676
 • 25 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 25
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 703 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 703
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 27 Spółki handlowe ogółem
 • 27
 • 22  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 22
 • 24 Spółki cywilne ogółem
 • 24
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 585 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 230 Budownictwo
 • 230
 • 101 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 101
 • 44 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 44
 • 42 Transport i gospodarka magazynowa
 • 42
 • 40 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 40
 • 27 Pozostała działalność
 • 27
 • 21 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 21
 • 17 Przetwórstwo przemysłowe
 • 17
 • 15 Edukacja
 • 15
 • 15 Informacja i komunikacja
 • 15
 • 13 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 13
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piwniczna-Zdrój - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Piwnicznej-Zdroju stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 59 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,89 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Piwnicznej-Zdroju wynosi 73,90% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Piwnicznej-Zdroju najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,62 (wykrywalność 58%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,73 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,40 (65%), drogowe - 1,30 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Piwnicznej-Zdroju.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Piwniczna-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 59
 • 26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 26
 • 24 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 24
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 31 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 31
 • 10,89 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,89
  woj. małopolskie
  21,90
  Kraj
  22,81
 • 4,73 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,73
  woj. małopolskie
  12,25
  Cały kraj
  12,98
 • 4,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,40
  woj. małopolskie
  6,74
  Polska
  6,99
 • 1,30 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Piwniczna-Zdrój
  1,30
  Małopolskie
  1,39
  Cała Polska
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,18
  woj. małopolskie
  0,26
  Kraj
  0,35
 • 5,62 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,62
  Województwo
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Piwniczna-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  Województwo
  75%
  Polska
  71%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  72%
  Województwo
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Piwniczna-Zdrój
  66%
  Województwo
  72%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. małopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  woj. małopolskie
  82%
  Polska
  88%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  58%
  Małopolskie
  56%
  Cała Polska
  51%

Piwniczna-Zdrój - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Piwnicznej-Zdroju wyniosła w 2022 roku 64,7 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Piwnicznej-Zdroju - 27.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,7 mln złotych, czyli 13,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Piwnicznej-Zdroju wyniosła w 2022 roku 66,9 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.9%). W budżecie Piwnicznej-Zdroju wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 801 złotych na mieszkańca (12,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 30,4 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,4%.
 • Wydatki budżetu w Piwnicznej-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Piwnicznej-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Piwniczna-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Piwnicznej-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,7 mln

  3,4 tys(100%)

  43,2 mln

  4,1 tys(100%)

  49,1 mln

  4,6 tys(100%)

  48,3 mln

  4,5 tys(100%)

  50,6 mln

  4,7 tys(100%)

  59,4 mln

  5,8 tys(100%)

  54,2 mln

  5,4 tys(100%)

  64,7 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,4 mln

  2,3 tys(36.6%)

  13,2 mln

  2,2 tys(30.6%)

  13,9 mln

  2,3 tys(28.2%)

  13,2 mln

  2,2 tys(27.3%)

  14,4 mln

  2,5 tys(28.5%)

  15,6 mln

  2,7 tys(26.3%)

  16,5 mln

  2,9 tys(30.5%)

  17,8 mln

  3,3 tys(27.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,8 mln

  1,6 tys(13.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  483(7.8%)

  2,9 mln

  490(6.7%)

  3,7 mln

  623(7.5%)

  3,5 mln

  588(7.2%)

  3,7 mln

  634(7.3%)

  3,5 mln

  609(5.9%)

  3,8 mln

  655(7%)

  5,0 mln

  911(7.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  386(6.3%)

  4,3 mln

  719(9.8%)

  5,6 mln

  941(11.3%)

  2,3 mln

  384(4.7%)

  1,4 mln

  241(2.8%)

  4,3 mln

  745(7.3%)

  2,8 mln

  482(5.1%)

  4,3 mln

  794(6.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  498(8.1%)

  2,9 mln

  493(6.7%)

  3,4 mln

  577(7%)

  5,8 mln

  994(12.1%)

  6,2 mln

  1,1 tys(12.3%)

  3,6 mln

  626(6.1%)

  4,1 mln

  708(7.5%)

  4,3 mln

  780(6.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  440,4 tys

  74,1(1.2%)

  394,8 tys

  66,7(0.9%)

  273,9 tys

  46,2(0.6%)

  246,8 tys

  42,0(0.5%)

  366,5 tys

  62,5(0.7%)

  550,8 tys

  95,1(0.9%)

  305,7 tys

  53,0(0.6%)

  3,9 mln

  707(6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,7 mln

  1,1 tys(18.2%)

  13,5 mln

  2,3 tys(31.2%)

  2,5 mln

  422(5.1%)

  2,2 mln

  372(4.5%)

  2,0 mln

  346(4%)

  2,3 mln

  403(3.9%)

  2,4 mln

  408(4.3%)

  3,7 mln

  682(5.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  99,6 tys

  16,8(0.3%)

  111,2 tys

  18,8(0.3%)

  670,7 tys

  113(1.4%)

  2,3 mln

  396(4.8%)

  210,7 tys

  36,0(0.4%)

  48,7 tys

  8,4(0.1%)

  248,1 tys

  43,0(0.5%)

  2,3 mln

  430(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  215(3.5%)

  1,4 mln

  245(3.3%)

  1,4 mln

  228(2.7%)

  1,2 mln

  210(2.6%)

  1,2 mln

  207(2.4%)

  1,3 mln

  226(2.2%)

  1,4 mln

  237(2.5%)

  1,4 mln

  253(2.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  864,3 tys

  145(2.4%)

  754,5 tys

  127(1.7%)

  790,6 tys

  133(1.6%)

  701,9 tys

  119(1.5%)

  724,3 tys

  124(1.4%)

  555,0 tys

  95,8(0.9%)

  365,4 tys

  63,3(0.7%)

  1,2 mln

  223(1.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,5 mln

  253(4.1%)

  1,5 mln

  260(3.6%)

  1,5 mln

  256(3.1%)

  1,5 mln

  248(3%)

  1,5 mln

  252(2.9%)

  1,4 mln

  234(2.3%)

  1,5 mln

  263(2.8%)

  709,8 tys

  130(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,2 mln

  365(5.9%)

  290,5 tys

  49,1(0.7%)

  251,5 tys

  42,4(0.5%)

  199,9 tys

  34,0(0.4%)

  469,2 tys

  80,1(0.9%)

  131,8 tys

  22,7(0.2%)

  278,7 tys

  48,3(0.5%)

  594,4 tys

  109(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  135,4 tys

  22,8(0.4%)

  180,3 tys

  30,5(0.4%)

  158,2 tys

  26,7(0.3%)

  100,9 tys

  17,2(0.2%)

  277,4 tys

  47,3(0.5%)

  103,0 tys

  17,8(0.2%)

  3,4 mln

  592(6.3%)

  583,6 tys

  107(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  259,1 tys

  43,6(0.7%)

  258,3 tys

  43,6(0.6%)

  218,9 tys

  36,9(0.4%)

  224,1 tys

  38,1(0.5%)

  222,0 tys

  37,9(0.4%)

  251,1 tys

  43,3(0.4%)

  239,2 tys

  41,4(0.4%)

  410,5 tys

  75,3(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  273,7 tys

  46,1(0.7%)

  304,0 tys

  51,4(0.7%)

  71,4 tys

  12,0(0.1%)

  76,7 tys

  13,0(0.2%)

  95,7 tys

  16,3(0.2%)

  157,2 tys

  27,1(0.3%)

  129,7 tys

  22,5(0.2%)

  250,7 tys

  46,0(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  681,5 tys

  115(1.9%)

  523,1 tys

  88,4(1.2%)

  495,8 tys

  83,7(1%)

  723,3 tys

  123(1.5%)

  1,8 mln

  313(3.6%)

  8,5 mln

  1,5 tys(14.2%)

  206,7 tys

  35,8(0.4%)

  222,4 tys

  40,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  648,2 tys

  109(1.8%)

  585,9 tys

  99,0(1.4%)

  664,8 tys

  112(1.4%)

  664,2 tys

  113(1.4%)

  715,0 tys

  122(1.4%)

  723,3 tys

  125(1.2%)

  668,8 tys

  116(1.2%)

  215,3 tys

  39,5(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  7,3 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,3 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  88,7 tys

  14,9(0.2%)

  12,4 tys

  2,1(0%)

  8,4 tys

  1,4(0%)

  122,9 tys

  20,9(0.3%)

  105,3 tys

  18,0(0.2%)

  82,3 tys

  14,2(0.1%)

  11,7 tys

  2,0(0%)

  8,5 tys

  1,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  580

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  920

  0,2(0%)

  350

  0,1(0%)

  470

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  28,6 tys

  4,8(0.1%)

  9,5 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Piwnicznej-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Piwnicznej-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Piwniczna-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Piwnicznej-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,3 mln

  3,4 tys(100%)

  45,0 mln

  4,2 tys(100%)

  46,9 mln

  4,4 tys(100%)

  49,9 mln

  4,7 tys(100%)

  53,3 mln

  5,0 tys(100%)

  60,8 mln

  6,0 tys(100%)

  65,9 mln

  6,5 tys(100%)

  66,9 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,1 mln

  2,5 tys(41.6%)

  15,2 mln

  2,6 tys(33.8%)

  14,5 mln

  2,5 tys(31%)

  15,8 mln

  2,7 tys(31.7%)

  17,3 mln

  2,9 tys(32.4%)

  22,4 mln

  3,9 tys(36.8%)

  28,6 mln

  5,0 tys(43.5%)

  19,5 mln

  3,6 tys(29.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,1 mln

  1,4 tys(22.4%)

  8,7 mln

  1,5 tys(19.4%)

  9,2 mln

  1,5 tys(19.5%)

  10,0 mln

  1,7 tys(20%)

  10,9 mln

  1,9 tys(20.4%)

  10,5 mln

  1,8 tys(17.2%)

  11,6 mln

  2,0 tys(17.5%)

  14,6 mln

  2,7 tys(21.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,6 mln

  1,6 tys(12.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  896,7 tys

  151(2.5%)

  900,3 tys

  152(2%)

  1,6 mln

  269(3.4%)

  3,1 mln

  532(6.3%)

  3,1 mln

  523(5.8%)

  2,0 mln

  346(3.3%)

  2,1 mln

  371(3.2%)

  2,6 mln

  473(3.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,9 mln

  325(5.3%)

  1,8 mln

  312(4.1%)

  1,7 mln

  279(3.5%)

  1,8 mln

  303(3.6%)

  1,6 mln

  265(2.9%)

  1,3 mln

  221(2.1%)

  2,1 mln

  370(3.2%)

  2,4 mln

  445(3.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,6 mln

  934(15.3%)

  12,4 mln

  2,1 tys(27.5%)

  1,4 mln

  228(2.9%)

  1,1 mln

  195(2.3%)

  969,0 tys

  165(1.8%)

  1,2 mln

  208(2%)

  1,0 mln

  178(1.6%)

  2,3 mln

  421(3.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  40,3 tys

  6,8(0.1%)

  33,6 tys

  5,7(0.1%)

  23,5 tys

  4,0(0.1%)

  22,7 tys

  3,9(0%)

  32,1 tys

  5,5(0.1%)

  55,0 tys

  9,5(0.1%)

  500

  0,1(0%)

  2,3 mln

  417(3.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  49,7 tys

  8,4(0.1%)

  80,0 tys

  13,5(0.2%)

  77,9 tys

  13,1(0.2%)

  48,5 tys

  8,2(0.1%)

  141,4 tys

  24,1(0.3%)

  61,1 tys

  10,5(0.1%)

  131,3 tys

  22,8(0.2%)

  1,7 mln

  320(2.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  184(3%)

  826,9 tys

  140(1.8%)

  1,3 mln

  216(2.7%)

  908,6 tys

  154(1.8%)

  775,1 tys

  132(1.5%)

  1,2 mln

  202(1.9%)

  1,2 mln

  215(1.9%)

  1,1 mln

  202(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  481,9 tys

  81,1(1.3%)

  322,0 tys

  54,4(0.7%)

  410,0 tys

  69,2(0.9%)

  208,2 tys

  35,4(0.4%)

  347,5 tys

  59,3(0.7%)

  181,4 tys

  31,3(0.3%)

  173,1 tys

  30,0(0.3%)

  1,1 mln

  193(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  443,6 tys

  74,7(1.2%)

  1,3 mln

  214(2.8%)

  1,5 mln

  260(3.3%)

  474,8 tys

  80,7(1%)

  1,1 mln

  192(2.1%)

  417,9 tys

  72,1(0.7%)

  1,2 mln

  215(1.9%)

  773,8 tys

  142(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  982,9 tys

  165(2.7%)

  848,8 tys

  143(1.9%)

  363,6 tys

  61,4(0.8%)

  1,0 mln

  171(2%)

  1,3 mln

  230(2.5%)

  5,1 mln

  872(8.3%)

  1,5 mln

  257(2.2%)

  548,7 tys

  101(0.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  50,4 tys

  8,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,8 tys

  2,5(0%)

  1,7 mln

  284(3.4%)

  213,2 tys

  36,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,2 tys

  33,6(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,0 mln

  171(2.8%)

  2,3 mln

  383(5%)

  993,0 tys

  168(2.1%)

  75,3 tys

  12,8(0.2%)

  226,8 tys

  38,7(0.4%)

  16,4 tys

  2,8(0%)

  39,0 tys

  6,8(0.1%)

  125,3 tys

  23,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  357,0 tys

  60,1(1%)

  267,6 tys

  45,2(0.6%)

  265,4 tys

  44,8(0.6%)

  235,3 tys

  40,0(0.5%)

  257,4 tys

  43,9(0.5%)

  189,2 tys

  32,7(0.3%)

  127,1 tys

  22,0(0.2%)

  105,9 tys

  19,4(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  539

  0,1(0%)

  906

  0,2(0%)

  547

  0,1(0%)

  445

  0,1(0%)

  593

  0,1(0%)

  611

  0,1(0%)

  41,7 tys

  7,2(0.1%)

  46,9 tys

  8,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  18,5 tys

  3,1(0.1%)

  15,1 tys

  2,6(0%)

  14,6 tys

  2,5(0%)

  11,8 tys

  2,0(0%)

  14,3 tys

  2,4(0%)

  61,6 tys

  10,6(0.1%)

  27,2 tys

  4,7(0%)

  44,9 tys

  8,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  88,7 tys

  14,9(0.2%)

  12,4 tys

  2,1(0%)

  8,4 tys

  1,4(0%)

  122,9 tys

  20,9(0.2%)

  85,3 tys

  14,6(0.2%)

  82,3 tys

  14,2(0.1%)

  11,7 tys

  2,0(0%)

  8,5 tys

  1,6(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  50,0 tys

  8,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,0 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  580

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  920

  0,2(0%)

  350

  0,1(0%)

  470

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Piwniczna-Zdrój - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 389 mieszkańców Piwnicznej-Zdroju jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 674 kobiet oraz 715 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,7% mieszkańców Piwnicznej-Zdroju, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 12,8% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Piwnicznej-Zdroju mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Piwnicznej-Zdroju największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,0%) oraz średnie zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,6%) oraz średnie zawodowe (23,5%).

  W roku 2022 w Piwnicznej-Zdroju mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 143 dzieci (57 dziewczynek oraz 86 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Piwnicznej-Zdroju mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 142 dzieci (60 dziewczynek oraz 82 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  16,4% mieszkańców Piwnicznej-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,7% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 825 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,99 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 447 uczniów (216 kobiet oraz 231 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Piwnicznej-Zdroju placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 20 oddziałach uczyło się 431 uczniów (217 kobiet oraz 214 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,49.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (16,5% wśród dziewczyn i 17,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,3% mieszkańców Piwnicznej-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (26,7% kobiet i 23,9% mężczyzn).

 • 17,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,2%
  Województwo
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 22,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Piwniczna-Zdrój
  35,0%
  Małopolskie
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Piwniczna-Zdrój
  2,9%
  Małopolskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,0%
  Małopolskie
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Piwniczna-Zdrój
  22,1%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  27,7%
  Małopolskie
  22,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,5%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,8%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Kraj
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,8%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 825 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Piwniczna-Zdrój
  825,0
  Małopolskie
  929,0
  Polska
  927,0
 • 0,99 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Piwniczna-Zdrój
  0,99
  Województwo
  0,88
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Piwniczna-Zdrój) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 143 Dzieci
 • 57 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 86 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 39,9%
  60,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 29 3 lata
 • 29
 • 34 4 lata
 • 34
 • 46 5 lata
 • 46
 • 34 6 lat
 • 34
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 14 4 lata
 • 14
 • 16 5 lata
 • 16
 • 13 6 lat
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 20 4 lata
 • 20
 • 30 5 lata
 • 30
 • 21 6 lat
 • 21
 • 39 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Piwnicznej-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piwnicznej-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 1
  Publiczne
  18 446-41-46
  ul. Żródlana 5
  33-350 Piwniczna-Zdrój
  4868
  Przedszkole nr 3
  Publiczne
  18 446-43-18
  ul. Węgierska 118
  33-350 Piwniczna-Zdrój
  2525
  Punkt Przedszkolny Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej Zdroju
  Publiczny
  18 446-40-82
  18 446-40-82
  ul. Kosarzyska 23
  33-350 Piwniczna-Zdrój
  1153
 • Szkoły podstawowe w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Piwniczna-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 447 Uczniowie
 • 216 Kobiety
  (uczniowie)
 • 231 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Piwniczna-Zdrój
  17,9
  Województwo
  16,7
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 38,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 90,49 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  90,49
  woj. małopolskie
  95,57
  Polska
  95,96
 • 89,88 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  89,88
  woj. małopolskie
  94,75
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Piwniczna-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Piwniczna-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Piwnicznej-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piwnicznej-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju (im. Ziemi Piwniczańskiej)
  Publiczna
  18 446-40-40
  18 446-40-40
  ul. Krynicka 2
  33-350 Piwniczna-Zdrój
  14283-
  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej Zdroju
  Publiczna
  18 446-40-82
  18 446-40-82
  ul. Kosarzyska 23
  33-350 Piwniczna-Zdrój
  79714
 • Edukacyjne grupy wieku w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Piwniczna-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Piwniczna-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Piwniczna-Zdrój, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piwniczna-Zdrój - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Piwnicznej-Zdroju

 • Według danych GUS z 2022 roku w Piwnicznej-Zdroju znajdowały się 4 hotele (1 ★★★★, 3 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • schroniska: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 4
  • ośrodki kolonijne: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 568)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 12


 • Kultura i rekreacja w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Piwnicznej-Zdroju: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Piwnicznej-Zdroju 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 125 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 62 (uczestnicy: 4 710)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 300)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 25 (uczestnicy: 2 200)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 180)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 1 500)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 140)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 140)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (absolwenci: 136)
  • nauki gry na instrumentach: 10 (absolwenci: 100)
  • tańca: 1 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 132)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 40)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 70)
  • taneczne: 2 (członkowie: 22)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Piwnicznej-Zdroju działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 26 836 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 25 881 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Piwnicznej-Zdroju działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 134 członków. Zarejestrowano 201 ćwiczących (mężczyźni: 142, kobiety: 59, chłopcy do lat 18: 122, dziewczęta do lat 18: 59). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Piwnicznej-Zdroju w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Piwnicznej-Zdroju znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Piwnicznej-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pensjonat z 1897 r. (ul. Juliusza Korwina Gąsiorowskiego 2)dnia 2006-05-11, wykaz dokumentów: A-75/M z 2006-05-11
  • Studnia (data nieznana)dnia 2008-06-30, wykaz dokumentów: A-139/M z 2008-06-30
 • Formy ochrony przyrody w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Piwnicznej-Zdroju znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Piwnicznej-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Popradzki Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1987-09-11, Powierzchnia: 54392.7 ha, Powierzchnia otuliny: 21768.8 ha
  • Ostoja Popradzka - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-04-09, Powierzchnia: 57930.98 ha
  • Hanny - Pomnik przyrodyOpis: woda mineralna o typie szczawy niezagospodarowane wypływ w obrębie gruzowo-gliniastych osadów terasu rzecznego na podłożu fliszu formacji z zarzecza podjednostki krynickiej: w otoczeniu źródła wytrąca się ochra o rdzawym zabarwieniu, Data ustanowienia: 1998-07-09, Opis granicy: przy potoku Izwór ok. 1 5km powyżej jego ujścia do Wierchomlanki
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1990-02-20, Opis granicy: przy ul. Rzeszutki na starym cmentarzu

Piwniczna-Zdrój - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Piwnicznej-Zdroju odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 128,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Piwnicznej-Zdroju znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu nowosądeckiego.

  Powiat nowosądecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Piwnicznej-Zdroju
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 7 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Piwnicznej-Zdroju w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 128,49 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  128,5
  Małopolskie
  64,9
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Małopolskie
  3,0
  Polska
  5,0
 • 128,49 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  128,5
  Województwo
  76,3
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Małopolskie
  4,6
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  Małopolskie
  117,5
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Piwniczna-Zdrój przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 87droga krajowa nr 87(Nowy Sącz - Stary Sącz - Barcice - Barcice Dolne - Rytro - Sucha Struga - Obłazy Ryterskie - Młodów - Głębokie - Piwniczna-Zdrój - granica (Słowacja))
  • DW 971droga wojewódzka nr 971( Piwniczna-Zdrój - Wierchomla Wielka - Zubrzyk - Żegiestów - Żegiestów-Zdrój - Andrzejówka - Milik - Muszyna - Powroźnik - Krynica-Zdrój)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Piwniczna-Zdrój nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 96Linia kolejowa nr 96: Tarnów - Leluchów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tarnów - Tarnów Filia - Tarnów Południowy - Kłokowa - Łowczówek Pleśna - Łowczów - Tuchów - Lubaszowa - Siedliska koło Tuchowa - Chojnik - Gromnik - Bogoniowice Ciężkowice - Pławna - Bobowa - Bobowa Miasto - Jankowa - Wilczyska - Stróże - Grybów - Biała Wyżna - Ptaszkowa - Mszalnica - Kamionka Wielka - Nowy Sącz Jamnica - Nowy Sącz - Nowy Sącz Biegonice - Mostki - Stary Sącz - Barcice - Rytro - Młodów - Piwniczna Zdrój - Piwniczna - Łomnica Zdrój - Wierchomla - Wierchomla Wielka - Zubrzyk - Żegiestów - Żegiestów Zdrój - Andrzejówka - Milik - Muszyna - Muszyna Poprad - Leluchów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Piwnicznej-Zdroju istnieje 71 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  Banie

  ul. Bolesława Chrobrego

  Borownice

  Bziniaki

  Błankowa

  Cerchla

  Cichoniówka

  Duchówka

  Hale

  ul. Halna

  ul. Jana Daszyńskiego

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Marciszewskiego

  Jeziory

  ul. Juliusza Korwina Gąsiorowskiego

  Karpały

  ul. Kazimierza Wielkiego

  Kijanki

  ul. Kolejowa

  Kosarzyska

  Kosmydle

  ul. Krakowska

  ul. Krynicka

  Latawcowa

  ul. Leśna

  ul. Ludwika Rzeszutka

  Lyskowa

  Magóry

  ul. Nadbrzeżna

  Niewinna

  Obidza

  ul. Ogrodowa

  ul. Partyzantów

  Piwowary

  Podbukowiec

  Podolik

  Pola

  Polana

  ul. Radwanów

  Rewałówka

  ul. Rynek

  Skorupy

  Sucha Dolina

  ul. Szczawnicka

  Szerszeniówka

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  Tromowa

  Trześniowy Groń

  Walczaki

  Werbówki

  ul. Wilcze Doły

  Witkowskie

  Więckówka

  ul. Węgierska

  Zabanie

  Zaczerczyk

  Zagrody

  Zamakowisko

  Zapotok

  ul. Zdrojowa

  Zwór

  ul. Łaski

  Łazarkówka

  Łazy

  Łomnickie

  Śmigowskie

  Świniarki

  ul. Źródlana