Pasłęk w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Pasłęk - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pasłęk to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu elbląskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pasłęk.
 • 11 820 Liczba mieszkańców
 • 10,6 km² Powierzchnia
 • 1 110,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 42 m n.p.m Wysokość
 • 1297 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 55 Numer kierunkowy
 • NEB Tablice rejestracyjne
 • Wiesław Grzegorz Śniecikowski Burmistrz miasta
Pasłęk na mapie
Identyfikatory
 • 19.664154.0619 Współrzędne GPS
 • 2804074 TERYT (TERC)
 • 0932927 SIMC
Herb miasta Pasłęk
Pasłęk herb
Flaga miasta Pasłęk
Pasłęk flaga

Jak Pasłęk wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pasłęk na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pasłęk wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pasłęk plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
6Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
8Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
28Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
59Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
81Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
90Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
98Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
100Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
103Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
155Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
164Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
168Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
229Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
265Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
287Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
289Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
294Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
314Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
321Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami

Pasłęk - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
14-400Poczta Pasłęk 001, ul. Władysława Jagiełły 13
14-401Poczta Pasłęk 003, ul. Ogrodowa 13 a

Pasłęk - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pasłęku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Elblągu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Teatralna 4
82-300 Elbląg
Urząd Miejski w Pasłęku
(55) 248-20-01
(55) 248-31-80
Pl. Św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk

Pasłęk - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Pasłęk jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 11 820, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 2,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pasłęka zawarli w 2022 roku 36 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,5% mieszkańców Pasłęka jest stanu wolnego, 51,1% żyje w małżeństwie, 8,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Pasłęk ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -70. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,85 na 1000 mieszkańców Pasłęka. W 2022 roku urodziło się 75 dzieci, w tym 53,3% dziewczynek i 46,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 353 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 29,7% zgonów w Pasłęku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,3% zgonów w Pasłęku były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pasłęka przypada 12.12 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 103 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 96 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pasłęka 7. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 31 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -30.

  57,8% mieszkańców Pasłęka jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pasłęka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11 820 Liczba mieszkańców
 • 6 169 Kobiety
 • 5 651 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pasłęku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pasłęku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pasłęku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pasłęka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,5 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pasłęk, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pasłęka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pasłęk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pasłęk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pasłęk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,5% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Kraj
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,1% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  51,1%
  Województwo
  51,4%
  Kraj
  54,0%
 • 52,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,9% Nieustalone
 • Miasto
  1,9%
  Województwo
  2,1%
  Kraj
  0,7%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pasłęku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pasłęku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Pasłęk
  3,0
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,5
  Warmińsko-mazurskie
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 36 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pasłęku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pasłęku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -70 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -27 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -43 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,85 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pasłęku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pasłęku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pasłęku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pasłęku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 75 Urodzenia żywe
 • 40 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 35 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,3%
  46,7%
 • 6,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Polska
  8,1
 • 28,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  28,8
  Województwo
  32,1
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 43 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 43
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 353 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 269 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 437 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 353 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 37 Waga 4000g - 4499g
 • 37
 • 106 Waga 3500g - 3999g
 • 106
 • 126 Waga 3000g - 3499g
 • 126
 • 55 Waga 2500g - 2999g
 • 55
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,11
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Pasłęk
  0,56
  Województwo
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,57
  Województwo
  0,61
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Pasłęku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 145 Zgony
 • 67 Kobiety
  (Zgony)
 • 78 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,1
  Województwo
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 176,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Pasłęk
  176,2
  Województwo
  162,8
  Polska
  147,0
 • 8,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Pasłęk
  8,5
  Warmińsko-mazurskie
  4,6
  Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,8
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie elbląskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  29,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  30,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 24,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,3%
  Województwo
  23,4%
  Polska
  23,6%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,8%
  Warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Cały kraj
  6,7%
 • 49 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  20,1
  Polska
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  63,1
  Cały kraj
  70,6
 • 275,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Pasłęk
  275,8
  Warmińsko-mazurskie
  276,2
  Cały kraj
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  249,7
  Cały kraj
  253,9
 • 337,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 322,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 352,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Pasłęk
  337,9
  Województwo
  355,1
  Polska
  426,2
 • 61,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 50,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 92,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  61,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  50,1
  Polska
  62,9
 • 18,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  18,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,5
  Cały kraj
  33,8
 • 7,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,3
  Warmińsko-mazurskie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 103 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 56 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 47 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 96 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 46 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 50 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Wymeldowania za granicę
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -23 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 7 Saldo migracji wewnętrznych
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -30 Saldo migracji zagranicznych
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pasłęku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pasłęku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pasłęk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pasłęk - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pasłęku oddano do użytku 50 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,21 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pasłęku to 4 802 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 404 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  60,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 40,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pasłęku to 4,20 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Pasłęku to 90,00 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,83% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,83% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,33% mieszkań posiada łazienkę, 90,46% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,17% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu elbląskiego.

  Powiat elbląski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pasłęku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 802 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 404,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Pasłęk
  404,20
  woj. warmińsko-mazurskie
  396,50
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 68,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Pasłęk
  68,60 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 27,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Pasłęk
  27,70 m2
  Warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Pasłęk
  3,79
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Polska
  3,83
 • 2,47 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Pasłęk
  2,47
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,52
  Cały kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,67
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pasłęku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 50 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,21 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,21
  Warmińsko-mazurskie
  5,65
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 210 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,20 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,20
  Województwo
  3,77
  Cała Polska
  3,89
 • 17,68 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  17,68
  Województwo
  21,29
  Cały kraj
  24,56
 • 4 501 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 90,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Pasłęk
  90,0 m2
  Warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Pasłęk
  0,38 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pasłęku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,83%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,99%
  Cała Polska
  97,75%
 • 98,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,83%
  Województwo
  95,49%
  Kraj
  95,18%
 • 96,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,33%
  Województwo
  93,98%
  Kraj
  93,75%
 • 90,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  90,46%
  woj. warmińsko-mazurskie
  86,97%
  Kraj
  85,83%
 • 0,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,17%
  woj. warmińsko-mazurskie
  44,04%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Pasłęk - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pasłęku na 1000 mieszkańców pracuje 234osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 53,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Pasłęku wynosiło w 2023 roku 12,5% (12,5% wśród kobiet i 12,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pasłęku wynosiło 5 206,08 PLN, co odpowiada 77.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pasłęka 514 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 447 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -67.

  19,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Pasłęka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,9% w przemyśle i budownictwie, a 16,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pasłęku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 234 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Pasłęk
  234,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  206,0
  Cała Polska
  259,0
 • 16,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 22,5% Kobiety
 • 11,4% Mężczyźni
 • Miasto
  12,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,3%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pasłęku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pasłęku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pasłęku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pasłęku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 691 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 206 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pasłęku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pasłęku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 514 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 447 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -67 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,87 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pasłęku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,9% Przemysł i budownictwo
 • 28,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,5% Pozostałe
 • 32,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pasłęku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Pasłęku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 805 Pracujący ogółem
 • 1 493 Kobiety
 • 1 312 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pasłęku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,8% W wieku produkcyjnym
 • 51,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pasłęk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  73,0
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Kraj
  69,0
 • 41,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Pasłęk
  41,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Kraj
  38,2
 • 132,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  132,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  119,2
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pasłęk - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Pasłęku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 202 podmioty gospodarki narodowej, z czego 940 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 90 nowych podmiotów, a 72 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (117) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (83) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (147) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (48) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pasłęku najwięcej (66) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 149) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (29) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,5% (307) podmiotów, a 72,0% (866) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pasłęku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.7%) oraz Budownictwo (20.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 202 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 29 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 307 Przemysł i budownictwo
 • 866 Pozostała działalność
 • 90 Podmioty nowo zarejestrowane w Pasłęku w 2023 roku
 • 72 Podmioty wyrejestrowane w Pasłęku w 2023 roku
 • 940 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 149 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 149
 • 42 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 42
 • 10 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 10
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 201 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 201
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 Spółdzielnie ogółem
 • 19
 • 76 Spółki handlowe ogółem
 • 76
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 66  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 66
 • 10    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 42 Spółki cywilne ogółem
 • 42
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 940 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 204 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 204
 • 191 Budownictwo
 • 191
 • 107 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 107
 • 89 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 89
 • 77 Pozostała działalność
 • 77
 • 72 Przetwórstwo przemysłowe
 • 72
 • 35 Transport i gospodarka magazynowa
 • 35
 • 28 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 28
 • 26 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 26
 • 24 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 24
 • 24 Informacja i komunikacja
 • 24
 • 23 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23
 • 16 Edukacja
 • 16
 • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 8
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 5 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 5
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pasłęk - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pasłęku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 180 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,12 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pasłęku wynosi 70,10% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pasłęka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,93 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 6,79 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,10 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,47 (53%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pasłęku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pasłęka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pasłęk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 180 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 180
 • 106 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 106
 • 29 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 29
 • 25 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 25
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 81 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 81
 • 15,12 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,12
  Województwo
  19,85
  Kraj
  22,81
 • 8,93 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,93
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,34
  Polska
  12,98
 • 2,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,47
  Województwo
  5,43
  Polska
  6,99
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,10
  Warmińsko-mazurskie
  2,01
  Cały kraj
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,24
  Warmińsko-mazurskie
  0,37
  Cały kraj
  0,35
 • 6,79 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,79
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,33
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pasłęk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  70%
  Warmińsko-mazurskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  64%
  Województwo
  71%
  Polska
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  54%
  Województwo
  70%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Pasłęk
  100%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  Warmińsko-mazurskie
  96%
  Cały kraj
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Pasłęk
  46%
  Warmińsko-mazurskie
  60%
  Cała Polska
  51%

Pasłęk - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Pasłęka wyniosła w 2022 roku 113,7 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Pasłęka - 23.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,2 mln złotych, czyli 11,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pasłęka wyniosła w 2022 roku 117,6 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (16.2%). W budżecie Pasłęka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 816 złotych na mieszkańca (12,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 29,0 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,1%.
 • Wydatki budżetu w Pasłęku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pasłęka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pasłęk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pasłęka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  63,2 mln

  3,2 tys(100%)

  75,5 mln

  3,9 tys(100%)

  80,4 mln

  4,1 tys(100%)

  86,3 mln

  4,4 tys(100%)

  100,6 mln

  5,2 tys(100%)

  96,4 mln

  5,1 tys(100%)

  99,9 mln

  5,3 tys(100%)

  113,7 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,3 mln

  1,6 tys(32.2%)

  20,4 mln

  1,7 tys(27%)

  21,6 mln

  1,8 tys(26.9%)

  22,8 mln

  1,9 tys(26.5%)

  23,1 mln

  1,9 tys(23%)

  23,7 mln

  2,0 tys(24.6%)

  25,9 mln

  2,2 tys(25.9%)

  26,9 mln

  2,3 tys(23.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  17,0 mln

  1,4 tys(27%)

  28,4 mln

  2,3 tys(37.6%)

  8,3 mln

  678(10.4%)

  8,1 mln

  660(9.3%)

  7,8 mln

  644(7.8%)

  7,7 mln

  633(8%)

  7,6 mln

  628(7.6%)

  19,8 mln

  1,7 tys(17.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,1 mln

  409(8%)

  4,9 mln

  397(6.5%)

  5,4 mln

  436(6.7%)

  6,8 mln

  558(7.9%)

  6,2 mln

  505(6.1%)

  6,6 mln

  542(6.8%)

  6,8 mln

  568(6.8%)

  10,8 mln

  905(9.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,6 mln

  455(8.9%)

  6,3 mln

  511(8.3%)

  6,7 mln

  548(8.4%)

  9,3 mln

  761(10.8%)

  10,9 mln

  897(10.9%)

  10,4 mln

  861(10.8%)

  9,5 mln

  786(9.5%)

  9,8 mln

  825(8.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  128(2.5%)

  1,6 mln

  131(2.1%)

  2,7 mln

  221(3.4%)

  2,1 mln

  169(2.4%)

  5,9 mln

  481(5.8%)

  4,7 mln

  387(4.9%)

  9,6 mln

  800(9.6%)

  7,5 mln

  631(6.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,0 mln

  404(7.9%)

  6,1 mln

  500(8.1%)

  5,1 mln

  413(6.3%)

  5,9 mln

  483(6.8%)

  8,4 mln

  687(8.3%)

  4,1 mln

  341(4.3%)

  3,6 mln

  297(3.6%)

  5,9 mln

  493(5.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  98,2(1.9%)

  1,1 mln

  91,1(1.5%)

  1,3 mln

  108(1.6%)

  2,2 mln

  178(2.5%)

  1,9 mln

  160(1.9%)

  1,8 mln

  145(1.8%)

  1,3 mln

  105(1.3%)

  4,6 mln

  390(4.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  113(2.2%)

  1,2 mln

  100(1.6%)

  1,3 mln

  102(1.6%)

  1,4 mln

  117(1.7%)

  1,5 mln

  122(1.5%)

  1,7 mln

  140(1.8%)

  1,4 mln

  113(1.4%)

  2,2 mln

  187(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,6 mln

  214(4.2%)

  2,6 mln

  215(3.5%)

  2,3 mln

  188(2.9%)

  2,0 mln

  167(2.4%)

  5,3 mln

  433(5.2%)

  2,3 mln

  193(2.4%)

  1,7 mln

  139(1.7%)

  2,0 mln

  169(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  633,7 tys

  51,2(1%)

  524,0 tys

  42,6(0.7%)

  451,5 tys

  36,7(0.6%)

  461,7 tys

  37,8(0.5%)

  535,8 tys

  44,0(0.5%)

  405,9 tys

  33,5(0.4%)

  303,3 tys

  25,2(0.3%)

  1,5 mln

  128(1.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,5 tys

  2,9(0%)

  1,5 mln

  123(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  479,1 tys

  38,7(0.8%)

  430,4 tys

  35,0(0.6%)

  477,5 tys

  38,8(0.6%)

  586,1 tys

  48,0(0.7%)

  365,4 tys

  30,0(0.4%)

  693,3 tys

  57,3(0.7%)

  400,9 tys

  33,3(0.4%)

  645,1 tys

  54,3(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  662,8 tys

  53,6(1%)

  550,4 tys

  44,8(0.7%)

  582,6 tys

  47,4(0.7%)

  649,5 tys

  53,2(0.8%)

  716,9 tys

  58,9(0.7%)

  396,5 tys

  32,7(0.4%)

  387,5 tys

  32,2(0.4%)

  493,2 tys

  41,5(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  282,1 tys

  22,8(0.4%)

  281,5 tys

  22,9(0.4%)

  299,3 tys

  24,3(0.4%)

  348,4 tys

  28,5(0.4%)

  368,7 tys

  30,3(0.4%)

  279,5 tys

  23,1(0.3%)

  397,6 tys

  33,1(0.4%)

  460,4 tys

  38,8(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  953,6 tys

  77,1(1.5%)

  863,4 tys

  70,2(1.1%)

  854,8 tys

  69,5(1.1%)

  755,6 tys

  61,9(0.9%)

  748,6 tys

  61,5(0.7%)

  721,8 tys

  59,6(0.7%)

  682,5 tys

  56,7(0.7%)

  351,8 tys

  29,6(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,3 tys

  3,4(0.1%)

  46,9 tys

  3,8(0.1%)

  49,2 tys

  4,0(0%)

  26,9 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  338,1 tys

  28,5(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  126,6 tys

  10,2(0.2%)

  115,8 tys

  9,4(0.2%)

  129,0 tys

  10,5(0.2%)

  171,1 tys

  14,0(0.2%)

  263,2 tys

  21,6(0.3%)

  127,8 tys

  10,6(0.1%)

  515,9 tys

  42,9(0.5%)

  208,8 tys

  17,6(0.2%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  9,2 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  148,4 tys

  12,0(0.2%)

  15,5 tys

  1,3(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  146,0 tys

  12,0(0.2%)

  159,3 tys

  13,1(0.2%)

  127,4 tys

  10,5(0.1%)

  7,5 tys

  0,6(0%)

  3,3 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  371

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pasłęku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pasłęka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pasłęk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pasłęka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  65,9 mln

  3,4 tys(100%)

  77,2 mln

  3,9 tys(100%)

  80,5 mln

  4,1 tys(100%)

  84,5 mln

  4,4 tys(100%)

  91,6 mln

  4,7 tys(100%)

  100,2 mln

  5,3 tys(100%)

  105,5 mln

  5,6 tys(100%)

  117,6 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,9 mln

  1,6 tys(30.2%)

  21,1 mln

  1,7 tys(27.4%)

  21,9 mln

  1,8 tys(27.1%)

  23,9 mln

  2,0 tys(28.3%)

  24,7 mln

  2,0 tys(27%)

  24,5 mln

  2,0 tys(24.5%)

  28,6 mln

  2,4 tys(27.1%)

  32,1 mln

  2,7 tys(27.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,1 mln

  1,5 tys(29%)

  19,6 mln

  1,6 tys(25.4%)

  21,3 mln

  1,7 tys(26.5%)

  20,3 mln

  1,7 tys(24%)

  22,3 mln

  1,8 tys(24.3%)

  26,4 mln

  2,2 tys(26.3%)

  27,3 mln

  2,3 tys(25.9%)

  26,7 mln

  2,2 tys(22.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,8 mln

  1,2 tys(22.4%)

  25,9 mln

  2,1 tys(33.6%)

  6,3 mln

  511(7.8%)

  5,6 mln

  457(6.6%)

  5,3 mln

  432(5.7%)

  5,1 mln

  419(5.1%)

  4,8 mln

  402(4.6%)

  19,0 mln

  1,6 tys(16.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  184(3.5%)

  2,2 mln

  182(2.9%)

  2,7 mln

  217(3.3%)

  3,1 mln

  256(3.7%)

  5,0 mln

  413(5.5%)

  3,6 mln

  296(3.6%)

  3,8 mln

  313(3.6%)

  4,8 mln

  406(4.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  106(2%)

  1,8 mln

  144(2.3%)

  1,2 mln

  95,0(1.5%)

  2,7 mln

  224(3.2%)

  2,3 mln

  186(2.5%)

  2,5 mln

  204(2.5%)

  2,6 mln

  220(2.5%)

  4,4 mln

  367(3.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  498,3 tys

  40,3(0.8%)

  659,6 tys

  53,7(0.9%)

  317,1 tys

  25,8(0.4%)

  190,6 tys

  15,6(0.2%)

  338,2 tys

  27,8(0.4%)

  239,0 tys

  19,7(0.2%)

  330,8 tys

  27,5(0.3%)

  3,1 mln

  261(2.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  25,0 tys

  2,0(0%)

  1,2 mln

  97,5(1.6%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  294,5 tys

  24,1(0.3%)

  152,2 tys

  12,5(0.2%)

  2,5 mln

  209(2.5%)

  4,2 mln

  345(3.9%)

  2,5 mln

  210(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  91,7(1.7%)

  1,3 mln

  104(1.7%)

  2,4 mln

  199(3%)

  2,3 mln

  190(2.7%)

  2,0 mln

  163(2.2%)

  2,0 mln

  163(2%)

  2,3 mln

  193(2.2%)

  2,0 mln

  166(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,6 mln

  288(5.4%)

  1,1 mln

  92,2(1.5%)

  1,2 mln

  99,7(1.5%)

  1,2 mln

  100(1.4%)

  1,4 mln

  115(1.5%)

  1,5 mln

  122(1.5%)

  1,5 mln

  124(1.4%)

  1,6 mln

  135(1.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  131(1.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,5 mln

  200(3.8%)

  207,4 tys

  16,9(0.3%)

  75,7 tys

  6,2(0.1%)

  2,0 mln

  161(2.3%)

  1,5 mln

  123(1.6%)

  1,0 mln

  85,3(1%)

  18,3 tys

  1,5(0%)

  599,3 tys

  50,4(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,3 tys

  3,4(0.1%)

  46,9 tys

  3,8(0.1%)

  49,2 tys

  4,0(0.1%)

  26,9 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  514,0 tys

  43,3(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  493,4 tys

  39,9(0.7%)

  439,7 tys

  35,8(0.6%)

  382,2 tys

  31,1(0.5%)

  294,6 tys

  24,1(0.3%)

  249,9 tys

  20,5(0.3%)

  225,4 tys

  18,6(0.2%)

  194,9 tys

  16,2(0.2%)

  280,6 tys

  23,6(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  35,9 tys

  2,9(0.1%)

  38,4 tys

  3,1(0%)

  49,7 tys

  4,0(0.1%)

  48,1 tys

  3,9(0.1%)

  75,1 tys

  6,2(0.1%)

  43,1 tys

  3,6(0%)

  125,3 tys

  10,4(0.1%)

  157,2 tys

  13,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  103,6 tys

  8,4(0.2%)

  120,3 tys

  9,8(0.2%)

  92,3 tys

  7,5(0.1%)

  95,4 tys

  7,8(0.1%)

  107,3 tys

  8,8(0.1%)

  127,0 tys

  10,5(0.1%)

  197,6 tys

  16,4(0.2%)

  141,9 tys

  11,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  36,5 tys

  3,0(0.1%)

  1,3 mln

  108(1.7%)

  12,1 tys

  1,0(0%)

  506

  0,0(0%)

  11,3 tys

  0,9(0%)

  7,9 tys

  0,7(0%)

  12,5 tys

  1,0(0%)

  47,2 tys

  4,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,7 tys

  0,7(0%)

  8,1 tys

  0,7(0%)

  7,2 tys

  0,6(0%)

  7,2 tys

  0,6(0%)

  7,5 tys

  0,6(0%)

  8,7 tys

  0,7(0%)

  10,0 tys

  0,8(0%)

  10,4 tys

  0,9(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,2 tys

  0,7(0%)

  8,0 tys

  0,6(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  42,2 tys

  3,5(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  101,7 tys

  8,4(0.1%)

  33,1 tys

  2,8(0%)

  9,6 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  148,4 tys

  12,0(0.2%)

  15,5 tys

  1,3(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  146,0 tys

  12,0(0.2%)

  159,3 tys

  13,1(0.2%)

  127,4 tys

  10,5(0.1%)

  7,5 tys

  0,6(0%)

  3,3 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,8 tys

  2,1(0%)

  3,3 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  371

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  49,2 tys

  4,0(0.1%)

  36,8 tys

  3,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pasłęk - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 645 mieszkańców Pasłęka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 281 kobiet oraz 1 364 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 14,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,2% mieszkańców Pasłęka, gimnazjalnym 4,3%, natomiast 19,0% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Pasłęka mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pasłęku największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,5%) oraz zasadnicze zawodowe (20,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz średnie zawodowe (19,4%).

  W roku 2022 w Pasłęku mieściły się 2 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 340 dzieci (161 dziewczynek oraz 179 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pasłęku mieściły się 2 przedszkola, w których do 11 oddziałów uczęszczało 263 dzieci (115 dziewczynek oraz 148 chłopców). Dostępnych było 275 miejsc.

  18,5% mieszkańców Pasłęka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 19,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 255 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,98 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 61 oddziałach uczyło się 1 259 uczniów (622 kobiety oraz 637 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pasłęku placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 40 oddziałach uczyło się 1 006 uczniów (464 kobiety oraz 542 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 125,15.

  W Pasłęku znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 15 oddziałach uczyło się 402 uczniów (230 kobiet oraz 172 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 80 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Pasłęku placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 15 oddziałach uczyło się 460 uczniów (264 kobiety oraz 196 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 186 absolwentów.

  W Pasłęku znajdują się 2 Technika, w których w 18 oddziałach uczyło się 430 uczniów (235 kobiet oraz 195 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 78 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Pasłęku placówkę miały 4 Technika, w których w 17 oddziałach uczyło się 338 uczniów (168 kobiet oraz 170 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 96 absolwentów.

  W Pasłęku znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 252 uczniów (88 kobiet oraz 164 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,4% mieszkańców (17,0% wśród dziewczyn i 17,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,8 uczniów. 25,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,2% mieszkańców Pasłęka w wieku potencjalnej nauki (20,8% kobiet i 21,6% mężczyzn).

 • 14,2% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  14,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Cały kraj
  25,2%
 • 17,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Pasłęk
  31,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Pasłęk
  10,1%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 11,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Polska
  20,0%
 • 18,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  27,2%
  Warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Polska
  21,2%
 • 20,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  19,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Polska
  12,3%
 • 20,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,7%
  Warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pasłęku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1255 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 255,0
  Województwo
  857,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,98 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,98
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 15 Oddziały
 • 12 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 367 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Pasłęk) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 340 Dzieci
 • 161 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 179 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,4%
  52,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 58 3 lata
 • 58
 • 90 4 lata
 • 90
 • 91 5 lata
 • 91
 • 99 6 lat
 • 99
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 25 3 lata
 • 25
 • 44 4 lata
 • 44
 • 44 5 lata
 • 44
 • 46 6 lat
 • 46
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 33 3 lata
 • 33
 • 46 4 lata
 • 46
 • 47 5 lata
 • 47
 • 53 6 lat
 • 53
 • 265 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 23,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 23,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 17,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pasłęku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pasłęku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłęku
  Publiczne
  55 248-31-74
  55 248-31-74
  ul. 11-Listopada 8
  14-400 Pasłęk
  921518
  Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku (Ludwika Wawrzyńska)
  Publiczne
  55 248-30-13
  55 248-30-13
  ul. Gdańska 17
  14-400 Pasłęk
  717512
 • Szkoły podstawowe w Pasłęku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pasłęk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 61 Oddziały
 • 1 259 Uczniowie
 • 622 Kobiety
  (uczniowie)
 • 637 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 163 Uczniowie w 1 klasie
 • 87 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 145 Absolwenci
 • 83 Kobiety
  (absolwenci)
 • 62 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,9
  Kraj
  17,0
 •  
 • 83,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 70,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 125,15 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  125,15
  woj. warmińsko-mazurskie
  90,81
  Cała Polska
  95,96
 • 123,76 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  123,76
  woj. warmińsko-mazurskie
  89,35
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pasłęk) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pasłęk) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pasłęku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pasłęku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku (mjr Henryk Sucharski)
  Publiczna
  55 248-24-17
  55 248-24-17
  ul. 3 Maja 21
  14-400 Pasłęk
  26599-
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  55 248-22-33
  ul. Sprzymierzonych 9
  14-400 Pasłęk
  2147839
 • Szkoły ponadpodstawowe w Pasłęku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Pasłęk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 402 Uczniowie
 • 230 Kobiety
  (uczniowie)
 • 172 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,2%
  42,8%
 • 114 Uczniowie w 1 klasie
 • 61 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 80 Absolwenci
 • 45 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  26,8
  Warmińsko-mazurskie
  25,6
  Kraj
  26,5
 •  
 • 27,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 20,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Pasłęk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 430 Uczniowie
 • 235 Kobiety
  (uczniowie)
 • 195 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,7%
  45,3%
 • 116 Uczniowie w 1 klasie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 43 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  23,9
  Województwo
  24,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 34,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 24,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Pasłęk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 108 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  25,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Pasłęku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pasłęku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (Bohaterów Grunwaldu)
  Publiczne
  ul. Zwycięstwa 28
  14-400 Pasłęk
  11285-
  ZSZ Nr 2
  Publiczna
  ul. Wojska Polskiego 36
  14-400 Pasłęk
  10145-
  TECH Nr 2
  Publiczne
  55 248-31-29
  55 649-50-00
  ul. Wojska Polskiego 36
  14-400 Pasłęk
  10125-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. Zwycięstwa 28
  14-400 Pasłęk
  5114-
  II LO
  Publiczne
  ul. Wojska Polskiego 36
  14-400 Pasłęk
  4101-
  Technikum
  Publiczne
  55 248-10-61
  ul. Zwycięstwa 28
  14-400 Pasłęk
  495-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  ul. Zwycięstwa 28
  14-400 Pasłęk
  111-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  55 248-48-66
  55 248-48-66
  ul. Westerplatte 20
  14-400 Pasłęk
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Pasłęku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pasłęk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pasłęk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pasłęk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pasłęk - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pasłęku

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pasłęku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Pasłęku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Pasłęku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pasłęku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 220 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 46 (uczestnicy: 4 440)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 2 200)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 1 400)
  • warsztaty: 24 (uczestnicy: 240)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 61)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 16)
  • taneczne: 1 (członkowie: 30)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 5)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 70)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 5)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 25)
  • taneczne: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Pasłęku działało 1 kino posiadające 1 salę z 220 miejscami na widowni. Odbyły się 303 seanse, na które przyszło 10 634 widzów, w tym 107 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 157 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Pasłęku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 47 019 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 69 351 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 26
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Pasłęku działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 457 członków. Zarejestrowano 467 ćwiczących (mężczyźni: 371, kobiety: 96, chłopcy do lat 18: 300, dziewczęta do lat 18: 82). Aktywnych było 20 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (7) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pasłęku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pasłęku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pasłęka znajduje się 32 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Pasłęku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z końca XVI w. (ul. Bohaterów Westerplatte 11a)dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: P/38 z 1956-10-10; P/39 z 1956-10-10; A-174 z 2009-11-26
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: P/39 z 1956-10-10
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: P/39 z 1956-10-10
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: P/39 z 1956-10-10
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: P/39 z 1956-10-10
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: P/39 z 1956-10-10
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: P/39 z 1956-10-10
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w.dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: P/39 z 1956-10-10
  • Miasto z 1297 r.dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: P/39 z 1956-10-10
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Bolesława Chrobrego 2)dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: P/39 z 1956-10-10; 605/69 z 1968-03-08
  • Kamienica z 1820 r. (ul. Franciszka Osińskiego 9)dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: P/39 z 1956-10-10; 607/69 z 1968-03-02
  • Kamienica z 1820 r. (ul. Franciszka Osińskiego 10)dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: P/39 z 1956-10-10; 608/69 z 1968-03-02
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Franciszka Osińskiego 11)dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: P/39 z 1956-10-10; 609/68 z 1968-03-02
  • Kamienica z 1820 r. (ul. Franciszka Osińskiego 12)dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: P/39 z 1956-10-10; 610/69 z 1968-03-02
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 3)dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: P/39 z 1956-10-10; 645/69 z 1968-03-08
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Bolesława Chrobrego 1)dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: P/39 z 1956-10-10; A-4541 z 2010-02-12
  • Kościół z XIV w.dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: P/39 z 1956-10-10; P/40 z 1956-10-10
  • Zamek z 1318 r. (ul. Wojciecha 5)dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: P/39 z 1956-10-10; P/41 z 1956-10-10; P/41 z 1961-10-10
  • Ratusz z XV w. (ul. Bolesława Chrobrego 7)dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: P/39 z 1956-10-10; P/42 z 1956-10-10
  • Mur obronny z XIV w.dnia 1956-10-10, wykaz dokumentów: P/39 z 1956-10-10; P/43 z 1956-10-10
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 2)dnia 1968-03-08, wykaz dokumentów: 602/69 z 1968-03-08
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 4)dnia 1968-03-08, wykaz dokumentów: 603/69 z 1968-03-08
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 5)dnia 1968-03-08, wykaz dokumentów: 604/69 z 1968-03-08
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 6)dnia 1968-03-08, wykaz dokumentów: 605/69_2 z 1968-03-08
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Augustyna Steffena 2)dnia 1986-02-11, wykaz dokumentów: 85/86 z 1986-02-11
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Augustyna Steffena 2)dnia 1986-02-11, wykaz dokumentów: 85/86 z 1986-02-11
  • Zajazd z końca XVIII w. (ul. Kopernika 23)dnia 1989-05-31, wykaz dokumentów: 118/89 z 1989-05-31
  • Cmentarz żydowski z 1800 r.dnia 1990-01-10, wykaz dokumentów: 137/90 z 1990-01-10
  • Kościół z 1855 r.dnia 1992-10-01, wykaz dokumentów: 230/92 z 1992-10-01
  • Wieża ciśnień z 1910 r.dnia 1994-03-21, wykaz dokumentów: 347/94 z 1994-03-21
  • Zieleń towarzysząca (data nieznana)dnia 1994-03-21, wykaz dokumentów: 347/94 z 1994-03-21
  • Magazyn z poł. XIX w.dnia 1994-04-12, wykaz dokumentów: 348/94 z 1994-04-12
 • Formy ochrony przyrody w Pasłęku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pasłęka znajduje się 14 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pasłęku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Rzeki Wąskiej - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej obejmuje teren przyrzecza dolnego odcinka rzeki Wąskiej oraz teren przyrzecza jej lewego dopływu jakim jest ciek wodny Sała. Jego powierzchnia wynosi 6084 ha w tym użytki rolne - 41 3% lasy i zakrzewienia - 50 3% a wody powierzchniowe - 2 2%. Elementami krajobrazotwórczymi są: - dolina rzeki Wąskiej na odcinku od m. Pasłęka do okolic wsi Cieszyniec; - kompleksy lasu mieszanego świeżego leżącego przy drodze Pasłęk-Orneta oraz w okolicy wsi Surowe i Kwitajny gm. Pasłęk; - rozcięcia erozyjne terenu wysoczyznowego przez cieki wodne: Sała Olszynka i inne rozmieszczone wzdłuż zboczy doliny rzeki Wąskiej w poblizu m. Pasłęka; W pobliżu miejscowości Kwitajny znajduje się rezerwat leśny "Dęby w Krukach Pasłęckich" chroniący dwupiętrowy las liściasty i pomnikowe dęby. Tereny przyrzecza dolnego odcinka rzeki Wąskiej mają charakter długiego parowu którego północne zbocza pokrywa las mieszany świeży natomiast zbocza południowe stanowią tereny się umiarkowaną falistością., Data ustanowienia: 1985-07-01, Powierzchnia: 8019.5 ha
  • Murawy koło Pasłęka - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 642.7 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-27, Opis granicy: na skarpie przy ul. Osińskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-27, Opis granicy: na skwerze przy ul. Osińskiego koło kina "Znicz"
  • Pomnik przyrodyOpis: tylce po konarach pochylone martwe konary i gałęzie rozpoławianie się pni, Data ustanowienia: 1993-12-27, Opis granicy: na skwerze przy ul. Zamkowej
  • Pomnik przyrodyOpis: pochylone martwe gałęzie i konary, Data ustanowienia: 1993-12-27, Opis granicy: na skwerze przy ul. Zamkowej
  • Pomnik przyrodyOpis: martwe gałęzie, Data ustanowienia: 1993-12-27, Opis granicy: na skwerze przy ul. Jagiełły
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-27, Opis granicy: na skwerze przy ul. Westerplatte obok Banku Spółdzielczego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 9 jesionów, Data ustanowienia: 1993-12-27, Opis granicy: przy drodze prowadzącej do kościoła na ul. Osińskiego nad jezioro koło internatu
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Aleja 141 drzew - 110 dębów 24 jesiony 7 lip; w terenie odnaleziono 128 stojących drzew ( 103 dęby 20 jesionów 5 lip) i 13 obiektów nie odnaleziono, Data ustanowienia: 1993-12-27, Opis granicy: przy ul. Dworcowej- od przejazdu kolejowego do trasy Gdańsk- Warszawa
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-27, Opis granicy: przy ul. Wojska Polskiego 10
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-27, Opis granicy: ul. Przemysłowa 5 w ogrodzie
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-27, Opis granicy: w parku przy ul. Westerplatte obok kościoła Ewangelickiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-12-27, Opis granicy: w parku przy ul. Westerplatte obok kościoła Ewangelickiego

Pasłęk - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Pasłęku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 33,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Pasłęku znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu elbląskiego.

  Powiat elbląski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pasłęku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pasłęku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 33,67 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  33,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  60,7
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Pasłęk
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  6,1
  Cała Polska
  5,0
 • 33,67 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Pasłęk
  33,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  67,9
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  10,1
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Pasłęk
  100,0
  Województwo
  111,8
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pasłęku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 325,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Pasłęk
  325,8 km
  Warmińsko-mazurskie
  331,9 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 4,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  4,7 km
  Warmińsko-mazurskie
  5,9 km
  Polska
  5,3 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pasłęk przechodzi 5 dróg publicznych zaliczanych do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S7droga ekspresowa S7(Straszyn - Gdańsk - Przejazdowo - Koszwały - Elbląg - Bogaczewo - Pasłęk - Marzewo - Małdyty - Miłomłyn - Ostróda - Rychnowo - Olsztynek - Pawłowo - Waplewo - Rączki - Załuski - Nidzica - Powierz - Napierki - Płońsk - Siedlin - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Kazuń Nowy - Czosnów - Głuchów - Grójec - Skurów - Juzefów - Broniszew - Falęcice - Białobrzegi - Kamień - Stary Gózd - Kępiny - Radom - Szydłowiec - Skarżysko-Kamienna - Suchedniów - Zalezianka - Barcza - Wiśniówka - Kielce - Chęciny - Jędrzejów - Łączyn - Mierzawa - Wodzisław - Rząska - Balice - Kraków - Myślenice - Stróża - Pcim - Lubień)
  • DW 505droga wojewódzka nr 505(Frombork - Baranówka - Jędrychowo - Włóczyska - Błudowo - Płonne - Młynary - Sąpy - Stegny - Pasłęk)
  • DW 513droga wojewódzka nr 513( Pasłęk - Kopina - Bielica - Burdajny - Godkowo - Swędkowo - Krykajny - Olkowo - Drwęczno - Orneta - Mingajny - Miłkowo - Babiak - Runowo - Ignalin - Lauda - Lidzbark Warmiński - Kierwiny - Kiwity - Wozławki)
  • DW 526droga wojewódzka nr 526( Pasłęk - Krasin - Śliwice - Kąty - Lepno - Dziśnity - Gołutowo - Skolwity - Myślice - Pronie - Milikowo - Przezmark)
  • DW 527droga wojewódzka nr 527(Dzierzgoń - Pachoły - Sójki - Protowo - Krupin - Kwietniewo - Dymnik - Rychliki - Marwica - Jelonki - Nowe Kusy - Krosno - Pasłęk - Rogajny - Surowe - Kwitajny - Kalnik - Kępa Kalnicka - Łączno - Morąg - Silin - Bramka - Zawroty - Florczaki - Łukta - Pelnik - Stękiny - Wrzesina - Giedajty - Warkały - Gutkowo - Olsztyn)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Pasłęk przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 220Linia kolejowa nr 220: Olsztyn Główny - Bogaczewo [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Olsztyn Główny - Olsztyn Zachodni - Gutkowo - Jonkowo - Godki - Wołowno - Gamerki Wielkie - Kozia Góra - Żabi Róg - Morąg Kolonia - Morąg - Dobrocin - Małdyty - Zielonka Pasłęcka - Nowa Wieś Cierpkie -Pasłęk - Bogaczewo)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pasłęku istnieje 102 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • pl. 1000-lecia

  ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Apteczna

  ul. Augustyna Steffena

  ul. Bankowa

  ul. Biskupa Ignacego Krasickiego

  ul. Bohaterów Westerplatte

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Brzozowa

  ul. Chodkiewicza

  ul. Chopina

  ul. Cicha

  ul. Dolinka

  ul. Dolna

  ul. Drzymały

  ul. Dworcowa

  ul. Działka

  ul. Dębowa

  ul. Długa

  park Ekologiczny im. Stanisława Pankalli

  ul. Elbląska

  ul. Firleja

  ul. Firmowa

  ul. Gdańska

  ul. Generała Władysława Andersa

  ul. Geodetów

  pl. Grunwaldzki

  ul. Gwiezdna

  ul. Jana Henryka Dąbrowskiego

  ul. Jana Heweliusza

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jaśminowa

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kochanowskiego

  ul. Kolonia Robotnicza

  ul. Kolonia Zdroje

  ul. Kopernika

  ul. Kościuszki

  ul. Kraszewskiego

  ul. Kresowa

  ul. Krzywa

  ul. Księdza Bazylego Hrynyka

  ul. Księdza Franciszka Osińskiego

  ul. Księdza Kazimierza Cyganka

  ul. Kusocińskiego

  ul. Kwiatowa

  ul. Lanca

  ul. Leśna

  ul. Limanowskiego

  ul. Lwowska

  ul. Malinowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mickiewicza

  ul. Morąska

  ul. Nowowiejskiego

  ul. Ogrodowa

  ul. Ostry Róg

  ul. Paderewskiego

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piękna

  ul. Polna

  ul. Południowa

  ul. Przedszkolna

  ul. Przemysłowa

  ul. Rataja

  pl. Rondo Bogusława Stankiewicza

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Różana

  ul. Sadowa

  ul. Sienkiewicza

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sprzymierzonych

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stefana Czarnieckiego

  ul. Strażacka

  ul. Sybiraków

  ul. Szeroka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Topolowa

  ul. Traugutta

  ul. Widokowa

  ul. Wileńska

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiosenna

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wschodnia

  ul. Wspólna

  ul. Wąwozowa

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zacisze

  ul. Zamkowa

  ul. Zawiszy Czarnego

  ul. Zielona

  ul. Zwycięstwa

  pl. św. Wojciecha