Powiat wielicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wielicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 132 366 Liczba mieszkańców
 • 411 km2 Powierzchnia
 • 346 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 26,5% Stopa urbanizacji
 • Jacek Juszkiewicz Starosta
 • ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka Adres starostwa powiatowego
 • KWI Tablice rejestracyjne
Powiat wielicki na mapie
Identyfikatory
 • 1219 TERYT (TERC)
Herb powiatu wielickiego
powiat wielicki herb
Flaga powiatu wielickiego
powiat wielicki flaga

powiat wielicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce
(012)278-38-88 (012)278-62-28
(012)278-15-22
ul. Park Kingi 4
32-020 Wieliczka
Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
(012)289-12-15
(012)278-31-82
ul. Jedynaka 30a
32-020 Wieliczka
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce
(012)288-04-88
(012)288-04-88
ul Stroma 11
32-020 Wieliczka
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce
(012)288-01-38
(012)289-05-00
ul. Stroma 11
32-020 Wieliczka
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce
(012)278-31-12
(012)278-15-92
ul. Słowackiego 10
32-020 Wieliczka
Starostwo Powiatowe w Wieliczce
(12) 399-98-00
(12) 399-97-01
ul. Dembowskiego
32-020 Wieliczka

Powiat wielicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat wielicki ma 132 366 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 29,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wielickiego w 2050 roku wynosi 159 684, z czego 81 760 to kobiety, a 77 924 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wielickiego zawarli w 2021 roku 585 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,4% mieszkańców powiatu wielickiego jest stanu wolnego, 60,1% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wielicki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 126. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,90 na 1000 mieszkańców powiatu wielickiego. W 2021 roku urodziło się 1 441 dzieci, w tym 49,2% dziewczynek i 50,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 321 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,11 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,3% zgonów w powiecie wielickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,2% zgonów w powiecie wielickim były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wielickiego przypada 9.43 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 2 817 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 208 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wielickiego 1 609. W tym samym roku 73 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 19 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 54.

  60,4% mieszkańców powiatu wielickiego jest w wieku produkcyjnym, 21,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wielickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 132 366 Liczba mieszkańców
 • 67 728 Kobiety
 • 64 638 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wielickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wielickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wielickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wielickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 159 684 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 81 760 Kobiety
 • 77 924 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wielickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wielickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wielickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wielickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat wielicki
  39,6 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 41,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wielicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wielickiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wielicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wielicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wielicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,4%
  Małopolskie
  30,2%
  Kraj
  29,1%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  60,1%
  woj. małopolskie
  56,1%
  Cała Polska
  54,0%
 • 59,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,9% Wdowcy/Wdowy
 • pow. wielicki
  6,9%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Polska
  8,5%
 • 11,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat wielicki
  5,7%
  Województwo
  5,7%
  Polska
  7,6%
 • 6,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • powiat wielicki
  0,0%
  Województwo
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wielickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,2
  woj. małopolskie
  4,9
  Polska
  4,4
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  1,0
  Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,6
 • 585 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wielickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 126 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 73 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 53 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,90 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat wielicki
  0,9
  Małopolskie
  -2,2
  Kraj
  -5,0
 • 3,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wielickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wielickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wielickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wielickim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 441 Urodzenia żywe
 • 709 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 732 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,2%
  50,8%
 • 10,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. wielicki
  10,3
  woj. małopolskie
  9,7
  Kraj
  8,7
 • 39,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,2
  woj. małopolskie
  38,0
  Cały kraj
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 103 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 103
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 321 g Średnia waga noworodków
 • 3 247 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 393 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 321 g
  woj. małopolskie
  3 313 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 92 Waga 4000g - 4499g
 • 92
 • 401 Waga 3500g - 3999g
 • 401
 • 550 Waga 3000g - 3499g
 • 550
 • 215 Waga 2500g - 2999g
 • 215
 • 52 Waga 2000g - 2499g
 • 52
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. wielicki
  1,38
  Małopolskie
  1,29
  Polska
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. wielicki
  0,68
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 1,11 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. wielicki
  1,11
  Małopolskie
  0,86
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie wielickim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 315 Zgony
 • 636 Kobiety
  (Zgony)
 • 679 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,4%
  51,6%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 80,0%
  20,0%
 • 9,4 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  9,4
  Małopolskie
  11,9
  Kraj
  13,7
 • 91,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat wielicki
  91,3
  Województwo
  122,4
  Cały kraj
  156,7
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  3,5
  Województwo
  3,0
  Polska
  3,9
 • 2,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,3
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,6
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wielickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  36,3%
  woj. małopolskie
  38,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 25,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,2%
  Małopolskie
  21,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. wielicki
  5,0%
  woj. małopolskie
  5,0%
  Polska
  5,4%
 • 178 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  8,8
  Kraj
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  70,4
  Kraj
  74,4
 • 237,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. wielicki
  237,4
  woj. małopolskie
  251,3
  Cały kraj
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  231,7
  Cały kraj
  246,5
 • 342,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 370,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 312,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  342,2
  Małopolskie
  452,3
  Polska
  475,8
 • 44,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 11,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 76,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat wielicki
  44,4
  Województwo
  60,9
  Cały kraj
  70,6
 • 32,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. wielicki
  32,4
  Małopolskie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 7,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  7,0
  Małopolskie
  6,6
  Cały kraj
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,8%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wielickim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62 Osoby w zamachach samobójczych
 • 25 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 37 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 41 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 16 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 44 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat wielicki
  44,0
  woj. małopolskie
  35,0
  Cała Polska
  36,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat wielicki
  13,0
  Województwo
  12,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 11 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 11
 • 13 zażycie innych leków
 • 13
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 7 samookaleczenie powierzchniowe
 • 7
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 19 powieszenie się
 • 19
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 16 powieszenie się
 • 16
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 19 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 19
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 26 nieustalona
 • 26
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 12 nieustalona
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 8 13-18 lat
 • 8
 • 6 19-24 lat
 • 6
 • 5 25-29 lat
 • 5
 • 16 30-49 lat
 • 16
 • 21 50-60 lat
 • 21
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 9 50-60 lat
 • 9
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy7
  • pod wpływem alkoholu20
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków12
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony22
 • 7 trzeźwy
 • 20 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 12 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 22 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 1 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 31 kawaler/panna
 • 31
 • 20 żonaty/zamężna
 • 20
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne8
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie7
  • wyższe0
  • nieustalony42
 • 1 podstawowe niepełne
 • 8 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 7 średnie
 • 0 wyższe
 • 42 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie4
  • wyższe0
  • nieustalony13
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 0 wyższe
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 15 praca
 • 15
 • 11 na utrzymaniu innej osoby
 • 11
 • 1 renta
 • 1
 • 7 emerytura
 • 7
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 23 nieustalony
 • 23
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 817 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 471 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 346 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 73 Zameldowania z zagranicy
 • 29 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 44 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 208 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 642 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 566 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 663 Saldo migracji
 • 851 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 812 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 609 Saldo migracji wewnętrznych
 • 829 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 780 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 54 Saldo migracji zagranicznych
 • 22 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 32 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wielickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wielicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wielicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie wielickim oddano do użytku 1 805 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 12,71 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wielickim to 47 578 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 339 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  62,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 37,6% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wielickim to 4,45 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie wielickim to 104,30 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 86,71% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,35% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,79% mieszkań posiada łazienkę, 73,23% korzysta z centralnego ogrzewania, a 79,58% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie wielickim 1 146 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 952 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 857 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 816 transakcji (mediana cen - 5 798 zł/m2, średnia - 5 633 zł/m2), a na rynku wtórnym 330 transakcji rynkowych (mediana cen - 6 880 zł/m2, średnia - 6 411 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 952 zł
 • pow. wielicki
  5 952 zł
  Małopolskie
  8 032 zł
  Kraj
  5 877 zł
 • 5 952 zł Ogółem
 • 5 952 zł
 • 6 951 zł do 40 m2
 • 6 951 zł
 • 6 222 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 222 zł
 • 5 743 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 743 zł
 • 4 811 zł od 80,1 m2
 • 4 811 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 857 zł
 • Tutaj
  5 857 zł
  Województwo
  8 036 zł
  Cały kraj
  6 334 zł
 • 5 857 zł Ogółem
 • 5 857 zł
 • 6 983 zł do 40 m2
 • 6 983 zł
 • 6 320 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 320 zł
 • 5 840 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 840 zł
 • 4 458 zł od 80,1 m2
 • 4 458 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 1 146
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2127
  • od 40,1 do 60 m2591
  • od 60,1 do 80 m2301
  • od 80,1 m2127
 • 127 do 40 m2
 • 591 od 40,1 do 60 m2
 • 301 od 60,1 do 80 m2
 • 127 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wielickim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 798 zł
 • pow. wielicki
  5 798 zł
  Województwo
  7 904 zł
  Kraj
  6 412 zł
 • 5 798 zł Ogółem
 • 5 798 zł
 • 6 715 zł do 40 m2
 • 6 715 zł
 • 5 969 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 969 zł
 • 5 743 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 743 zł
 • 4 790 zł od 80,1 m2
 • 4 790 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 633 zł
 • Tutaj
  5 633 zł
  Małopolskie
  8 123 zł
  Cały kraj
  6 899 zł
 • 5 633 zł Ogółem
 • 5 633 zł
 • 6 656 zł do 40 m2
 • 6 656 zł
 • 6 023 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 023 zł
 • 5 680 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 680 zł
 • 4 395 zł od 80,1 m2
 • 4 395 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 816
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m290
  • od 40,1 do 60 m2420
  • od 60,1 do 80 m2212
  • od 80,1 m294
 • 90 do 40 m2
 • 420 od 40,1 do 60 m2
 • 212 od 60,1 do 80 m2
 • 94 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 880 zł
 • Tutaj
  6 880 zł
  Małopolskie
  8 249 zł
  Polska
  5 254 zł
 • 6 880 zł Ogółem
 • 6 880 zł
 • 7 975 zł do 40 m2
 • 7 975 zł
 • 7 209 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 209 zł
 • 5 882 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 882 zł
 • 4 813 zł od 80,1 m2
 • 4 813 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 411 zł
 • powiat wielicki
  6 411 zł
  Województwo
  7 931 zł
  Kraj
  5 903 zł
 • 6 411 zł Ogółem
 • 6 411 zł
 • 7 767 zł do 40 m2
 • 7 767 zł
 • 7 036 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 036 zł
 • 6 228 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 228 zł
 • 4 633 zł od 80,1 m2
 • 4 633 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 330
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m237
  • od 40,1 do 60 m2171
  • od 60,1 do 80 m289
  • od 80,1 m233
 • 37 do 40 m2
 • 171 od 40,1 do 60 m2
 • 89 od 60,1 do 80 m2
 • 33 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 47 578 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 339,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  339,10
  Małopolskie
  378,80
  Kraj
  405,20
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 98,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  98,70 m2
  woj. małopolskie
  80,40 m2
  Cała Polska
  75,10 m2
 • 33,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,50 m2
  woj. małopolskie
  30,50 m2
  Cała Polska
  30,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,63 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,63
  woj. małopolskie
  3,99
  Kraj
  3,84
 • 2,95 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. wielicki
  2,95
  Małopolskie
  2,64
  Kraj
  2,47
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. wielicki
  0,64
  Małopolskie
  0,66
  Cały kraj
  0,64
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 805 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 12,71 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  12,71
  Województwo
  6,96
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 8 028 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,45 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat wielicki
  4,45
  woj. małopolskie
  4,04
  Polska
  3,89
 • 56,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat wielicki
  56,52
  Województwo
  28,13
  Cała Polska
  24,56
 • 188 172 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 104,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  104,3 m2
  Województwo
  97,5 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 1,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  1,32 m2
  Województwo
  0,68 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 86,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  86,71%
  Małopolskie
  93,62%
  Cały kraj
  95,85%
 • 85,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  85,35%
  Województwo
  91,93%
  Polska
  92,92%
 • 83,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat wielicki
  83,79%
  Małopolskie
  90,23%
  Polska
  90,72%
 • 73,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat wielicki
  73,23%
  Małopolskie
  80,19%
  Kraj
  82,12%
 • 79,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  79,58%
  Małopolskie
  62,37%
  Cały kraj
  56,59%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat wielicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wielickim na 1000 mieszkańców pracuje 225osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wielickim wynosiło w 2022 roku 3,6% (3,6% wśród kobiet i 3,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wielickim wynosiło 5 369,27 PLN, co odpowiada 89.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wielickiego 23 309 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 10 910 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -12 399.

  7,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wielickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,1% w przemyśle i budownictwie, a 25,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 225 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  225,0
  Małopolskie
  254,0
  Polska
  259,0
 • 4,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,1% Kobiety
 • 4,0% Mężczyźni
 • powiat wielicki
  3,6%
  woj. małopolskie
  4,5%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wielickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wielickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wielickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 369 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 369 PLN
  Województwo
  6 047 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wielickim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 23 309 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 10 910 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -12 399 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,47 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,1% Przemysł i budownictwo
 • 29,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 25,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 26,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 24,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,2% Pozostałe
 • 35,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wielickim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 31 506 Pracujący ogółem
 • 14 295 Kobiety
 • 17 211 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wielickim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wielicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,7
  Małopolskie
  67,1
  Cała Polska
  69,0
 • 29,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. wielicki
  29,9
  Małopolskie
  35,0
  Kraj
  38,2
 • 83,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  83,8
  Województwo
  109,4
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wielicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie wielickim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 19 293 podmioty gospodarki narodowej, z czego 15 208 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 543 nowe podmioty, a 716 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (1 543) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (1 086) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 020) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (512) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wielickim najwięcej (1 331) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (18 759) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (82) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,8% (4 783) podmiotów, a 74,8% (14 428) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wielickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.6%) oraz Budownictwo (17.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 293 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 82 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 783 Przemysł i budownictwo
 • 14 428 Pozostała działalność
 • 1 543 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wielickim w 2022 roku
 • 716 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wielickim w 2022 roku
 • 15 208 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 759 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 18 759
 • 442 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 442
 • 83 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 83
 • 9 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 9
 • 19 284 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 19 284
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 1 627 Spółki handlowe ogółem
 • 1 627
 • 146  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 146
 • 12  Spółki handlowe - akcyjne
 • 12
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1 331  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 331
 • 143    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 143
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1 200 Spółki cywilne ogółem
 • 1 200
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 208 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 280 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 280
 • 2 623 Budownictwo
 • 2 623
 • 1 790 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 790
 • 1 255 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 255
 • 1 255 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 255
 • 1 053 Informacja i komunikacja
 • 1 053
 • 873 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 873
 • 766 Pozostała działalność
 • 766
 • 642 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 642
 • 441 Edukacja
 • 441
 • 412 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 412
 • 340 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 340
 • 195 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 195
 • 182 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 182
 • 59 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 59
 • 22 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 22
 • 19 Górnictwo i wydobywanie
 • 19
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wielicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie wielickim stwierdzono 2 303 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,31 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wielickim wynosi 77,30% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wielickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,44 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 8,61 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,82 (58%), drogowe - 1,42 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wielicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 303 Przestępstwa ogółem
 • 2 303
 • 1 615 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 615
 • 398 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 398
 • 200 Przestępstwa drogowe
 • 200
 • 26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 26
 • 1 216 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 216
 • 16,31 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  16,31
  Małopolskie
  21,90
  Polska
  22,81
 • 11,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. wielicki
  11,44
  woj. małopolskie
  12,25
  Cały kraj
  12,98
 • 2,82 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,82
  Małopolskie
  6,74
  Cała Polska
  6,99
 • 1,42 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat wielicki
  1,42
  woj. małopolskie
  1,39
  Cała Polska
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,18
  Województwo
  0,26
  Cała Polska
  0,35
 • 8,61 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,61
  woj. małopolskie
  10,41
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wielicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat wielicki
  77%
  Małopolskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  79%
  Województwo
  71%
  Cała Polska
  63%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. wielicki
  58%
  Województwo
  72%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  woj. małopolskie
  82%
  Polska
  88%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat wielicki
  64%
  woj. małopolskie
  56%
  Polska
  51%

Powiat wielicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wielickiego wyniosła w 2021 roku 109,8 mln złotych, co daje 788 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu wielickiego - 32.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (16.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (13.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,0 mln złotych, czyli 19,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wielickiego wyniosła w 2021 roku 130,5 mln złotych, co daje 936 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (41.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (34.4%) oraz z Dział 710 - Działalność usługowa (5.3%). W budżecie powiatu wielickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 347 złotych na mieszkańca (37,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,4 złotych na mieszkańca (1,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wielickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wielickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wielicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wielickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  73,0 mln

  611(100%)

  74,5 mln

  617(100%)

  74,3 mln

  607(100%)

  90,3 mln

  727(100%)

  102,9 mln

  817(100%)

  103,6 mln

  810(100%)

  104,0 mln

  754(100%)

  109,8 mln

  788(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,5 mln

  179(29.5%)

  21,4 mln

  176(28.8%)

  20,5 mln

  166(27.6%)

  21,6 mln

  172(23.9%)

  28,3 mln

  223(27.5%)

  31,8 mln

  246(30.7%)

  29,7 mln

  227(28.5%)

  35,9 mln

  271(32.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  13,1 mln

  109(18%)

  12,7 mln

  105(17.1%)

  15,3 mln

  124(20.6%)

  16,8 mln

  134(18.6%)

  18,2 mln

  143(17.6%)

  18,4 mln

  143(17.8%)

  17,2 mln

  131(16.5%)

  18,5 mln

  140(16.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,3 mln

  119(19.6%)

  13,3 mln

  109(17.8%)

  13,3 mln

  108(17.9%)

  17,6 mln

  141(19.5%)

  24,6 mln

  194(23.9%)

  13,1 mln

  102(12.7%)

  16,7 mln

  128(16.1%)

  14,9 mln

  113(13.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,8 mln

  39,9(6.6%)

  4,8 mln

  39,5(6.4%)

  5,1 mln

  41,6(6.9%)

  5,3 mln

  42,4(5.9%)

  5,7 mln

  45,2(5.6%)

  6,1 mln

  47,5(5.9%)

  7,1 mln

  54,3(6.8%)

  9,1 mln

  68,5(8.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  989,1 tys

  8,2(1.4%)

  1,2 mln

  9,7(1.6%)

  899,5 tys

  7,3(1.2%)

  1,4 mln

  10,8(1.5%)

  1,8 mln

  14,5(1.8%)

  2,5 mln

  19,4(2.4%)

  3,0 mln

  23,2(2.9%)

  6,0 mln

  45,2(5.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,4 mln

  36,6(6%)

  4,4 mln

  35,9(5.9%)

  4,5 mln

  36,2(6%)

  5,2 mln

  41,6(5.8%)

  5,2 mln

  40,6(5%)

  7,7 mln

  59,4(7.4%)

  5,7 mln

  43,5(5.5%)

  5,7 mln

  43,3(5.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  49,7(8.2%)

  6,0 mln

  49,0(8%)

  6,5 mln

  52,5(8.7%)

  3,1 mln

  24,9(3.5%)

  3,8 mln

  30,1(3.7%)

  4,0 mln

  31,2(3.9%)

  4,4 mln

  33,9(4.3%)

  5,1 mln

  38,6(4.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,8 mln

  23,5(3.9%)

  3,0 mln

  25,0(4.1%)

  2,8 mln

  22,8(3.8%)

  3,1 mln

  24,4(3.4%)

  3,6 mln

  28,4(3.5%)

  3,8 mln

  29,6(3.7%)

  3,9 mln

  30,0(3.8%)

  4,1 mln

  30,9(3.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  24,1(4%)

  2,3 mln

  18,8(3.1%)

  2,0 mln

  15,9(2.6%)

  1,7 mln

  13,6(1.9%)

  1,6 mln

  12,5(1.5%)

  1,4 mln

  10,8(1.3%)

  2,7 mln

  20,8(2.6%)

  3,4 mln

  25,5(3.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  988,1 tys

  8,2(1.4%)

  849,3 tys

  7,0(1.1%)

  1,0 mln

  8,2(1.4%)

  905,7 tys

  7,2(1%)

  1,1 mln

  8,5(1.1%)

  1,3 mln

  10,4(1.3%)

  1,2 mln

  8,9(1.1%)

  665,3 tys

  5,0(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  82,8 tys

  0,7(0.1%)

  682,5 tys

  5,6(0.9%)

  826,1 tys

  6,7(1.1%)

  5,3 mln

  42,4(5.9%)

  2,8 mln

  22,3(2.7%)

  7,1 mln

  54,9(6.8%)

  6,4 mln

  48,9(6.1%)

  634,9 tys

  4,8(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  194,4 tys

  1,6(0.3%)

  818,0 tys

  6,7(1.1%)

  795,8 tys

  6,5(1.1%)

  382,6 tys

  3,1(0.4%)

  543,9 tys

  4,3(0.5%)

  507,0 tys

  3,9(0.5%)

  206,3 tys

  1,6(0.2%)

  366,7 tys

  2,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,7 tys

  2,5(0.4%)

  311,7 tys

  2,5(0.3%)

  313,6 tys

  2,5(0.3%)

  324,1 tys

  2,5(0.3%)

  323,4 tys

  2,5(0.3%)

  332,2 tys

  2,5(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  192,7 tys

  1,6(0.3%)

  179,5 tys

  1,5(0.2%)

  230,0 tys

  1,9(0.3%)

  442,0 tys

  3,5(0.5%)

  430,3 tys

  3,4(0.4%)

  372,0 tys

  2,9(0.4%)

  208,0 tys

  1,6(0.2%)

  240,1 tys

  1,8(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  387,8 tys

  3,2(0.5%)

  2,7 mln

  22,4(3.7%)

  102,1 tys

  0,8(0.1%)

  2,7 mln

  21,4(3%)

  44,4 tys

  0,3(0%)

  40,6 tys

  0,3(0%)

  77,1 tys

  0,6(0.1%)

  56,8 tys

  0,4(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  115,6 tys

  1,0(0.2%)

  132,2 tys

  1,1(0.2%)

  158,3 tys

  1,3(0.2%)

  172,4 tys

  1,4(0.2%)

  119,1 tys

  0,9(0.1%)

  86,9 tys

  0,7(0.1%)

  41,4 tys

  0,3(0%)

  53,1 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  22,6 tys

  0,2(0%)

  52,4 tys

  0,4(0.1%)

  37,2 tys

  0,3(0.1%)

  25,9 tys

  0,2(0%)

  52,3 tys

  0,4(0.1%)

  57,6 tys

  0,4(0.1%)

  44,0 tys

  0,3(0%)

  37,5 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  24,5 tys

  0,2(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  21,0 tys

  0,2(0%)

  24,5 tys

  0,2(0%)

  27,0 tys

  0,2(0%)

  38,0 tys

  0,3(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,7 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  53,8 tys

  0,4(0.1%)

  45,6 tys

  0,4(0%)

  41,9 tys

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  100,2 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  104,2 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wielickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wielickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wielicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wielickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,3 mln

  572(100%)

  73,7 mln

  610(100%)

  77,3 mln

  631(100%)

  91,3 mln

  736(100%)

  90,4 mln

  717(100%)

  105,6 mln

  825(100%)

  117,7 mln

  854(100%)

  130,5 mln

  936(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  25,4 mln

  212(37.3%)

  28,6 mln

  235(38.8%)

  31,7 mln

  257(40.9%)

  35,5 mln

  284(38.9%)

  41,1 mln

  323(45.4%)

  46,9 mln

  363(44.4%)

  47,8 mln

  366(40.6%)

  54,4 mln

  411(41.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,7 mln

  180(31.7%)

  22,2 mln

  183(30.1%)

  24,0 mln

  195(31.1%)

  23,7 mln

  189(25.9%)

  24,5 mln

  193(27.1%)

  27,5 mln

  213(26%)

  43,9 mln

  336(37.3%)

  44,9 mln

  339(34.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,7 mln

  22,4(3.9%)

  2,7 mln

  22,3(3.7%)

  2,6 mln

  21,1(3.4%)

  2,7 mln

  21,9(3%)

  2,8 mln

  22,0(3.1%)

  3,5 mln

  27,4(3.3%)

  4,7 mln

  36,1(4%)

  6,9 mln

  52,4(5.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,5 mln

  37,8(6.7%)

  4,6 mln

  37,8(6.2%)

  5,0 mln

  40,2(6.4%)

  5,0 mln

  40,3(5.5%)

  5,4 mln

  42,1(5.9%)

  5,8 mln

  44,6(5.5%)

  6,5 mln

  49,9(5.5%)

  6,8 mln

  51,0(5.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,7 mln

  30,4(5.3%)

  3,8 mln

  31,2(5.2%)

  4,2 mln

  33,9(5.4%)

  6,1 mln

  48,6(6.7%)

  5,0 mln

  39,4(5.5%)

  10,5 mln

  81,6(10%)

  2,3 mln

  17,6(2%)

  4,2 mln

  32,1(3.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  23,8(4.2%)

  2,3 mln

  18,5(3.1%)

  1,9 mln

  15,7(2.5%)

  1,7 mln

  13,4(1.8%)

  1,6 mln

  12,4(1.7%)

  1,4 mln

  10,7(1.3%)

  1,7 mln

  13,0(1.4%)

  3,3 mln

  25,2(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  20,7(3.6%)

  2,7 mln

  22,0(3.6%)

  3,1 mln

  25,3(4%)

  1,9 mln

  14,9(2%)

  2,1 mln

  16,4(2.3%)

  2,2 mln

  16,9(2.1%)

  2,4 mln

  18,6(2.1%)

  3,1 mln

  23,5(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,0 mln

  8,4(1.5%)

  846,1 tys

  7,0(1.1%)

  741,4 tys

  6,0(1%)

  841,1 tys

  6,7(0.9%)

  1,1 mln

  8,4(1.2%)

  1,0 mln

  7,9(1%)

  1,4 mln

  10,3(1.1%)

  1,4 mln

  10,8(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,4 mln

  20,0(3.5%)

  1,0 mln

  8,4(1.4%)

  387,8 tys

  3,1(0.5%)

  1,3 mln

  10,2(1.4%)

  2,8 mln

  22,0(3.1%)

  1,4 mln

  11,1(1.4%)

  2,4 mln

  18,6(2.1%)

  1,4 mln

  10,6(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  573,4 tys

  4,8(0.8%)

  722,2 tys

  5,9(1%)

  2,5 mln

  20,1(3.2%)

  6,9 mln

  54,9(7.5%)

  989,2 tys

  7,8(1.1%)

  2,0 mln

  15,3(1.9%)

  1,0 mln

  7,9(0.9%)

  1,1 mln

  8,3(0.8%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,7 tys

  2,5(0.4%)

  311,7 tys

  2,5(0.3%)

  312,7 tys

  2,5(0.3%)

  324,1 tys

  2,5(0.3%)

  323,4 tys

  2,5(0.3%)

  331,5 tys

  2,5(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  656,6 tys

  5,5(1%)

  1,0 mln

  8,5(1.4%)

  638,5 tys

  5,2(0.8%)

  671,5 tys

  5,4(0.7%)

  433,8 tys

  3,4(0.5%)

  459,6 tys

  3,6(0.4%)

  391,6 tys

  3,0(0.3%)

  310,5 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  175,1 tys

  1,5(0.3%)

  169,2 tys

  1,4(0.2%)

  159,1 tys

  1,3(0.2%)

  143,6 tys

  1,1(0.2%)

  132,6 tys

  1,0(0.1%)

  56,5 tys

  0,4(0.1%)

  64,6 tys

  0,5(0.1%)

  147,2 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  11,1 tys

  0,1(0%)

  3,1 mln

  25,2(4.2%)

  129,7 tys

  1,1(0.2%)

  2,7 mln

  21,4(2.9%)

  47,7 tys

  0,4(0.1%)

  39,3 tys

  0,3(0%)

  76,3 tys

  0,6(0.1%)

  56,2 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,7 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  53,8 tys

  0,4(0.1%)

  45,6 tys

  0,4(0%)

  41,9 tys

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,0

  0,0(0%)

  63,0

  0,0(0%)

  211

  0,0(0%)

  92,4

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  20,3

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  883

  0,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,0 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  323,6 tys

  2,5(0.3%)

  790

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  131

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,0

  0,0(0%)

  29,5

  0,0(0%)

  3,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  100,2 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  104,2 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wielicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 33 315 mieszkańców powiatu wielickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 16 030 kobiet oraz 17 288 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 27,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,5% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 19,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,9% mieszkańców powiatu wielickiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 9,5% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wielickiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wielickim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (32,2%) oraz zasadnicze zawodowe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,6%) oraz wyższe (22,3%).

  W roku 2021 w powiecie wielickim mieściło się 75 przedszkoli, w których do 283 oddziałów uczęszczało 5 208 dzieci (2 528 dziewczynek oraz 2 680 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wielickim mieściły się 24 przedszkola, w których do 76 oddziałów uczęszczało 1 711 dzieci (866 dziewczynek oraz 845 chłopców). Dostępnych było 1 758 miejsc.

  19,7% mieszkańców powiatu wielickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,7% wśród dziewczynek i 19,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 882 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,88 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 61 szkół podstawowych, w których w 794 oddziałach uczyło się 13 432 uczniów (6 474 kobiety oraz 6 958 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wielickim placówkę miało 51 szkół podstawowych, w których w 412 oddziałach uczyło się 7 415 uczniów (3 669 kobiet oraz 3 746 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,6% ludności (29,4% wśród dziewczynek i 29,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,32.

  W powiecie wielickim znajduje się 9 licea ogólnokształcące, w których w 51 oddziałach uczyło się 1 423 uczniów (832 kobiety oraz 591 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 431 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wielickim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 41 oddziałach uczyło się 1 190 uczniów (676 kobiet oraz 514 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 379 absolwentów.

  W powiecie wielickim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 30 oddziałach uczyło się 673 uczniów (210 kobiet oraz 463 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (11,8% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,9 uczniów. 22,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,3% mieszkańców powiatu wielickiego w wieku potencjalnej nauki (24,6% kobiet i 23,9% mężczyzn).

 • 27,5% Wykształcenie wyższe
 • pow. wielicki
  27,5%
  Małopolskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 32,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. wielicki
  33,8%
  Województwo
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,5% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,5%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat wielicki
  11,3%
  Województwo
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,0%
  Województwo
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,9%
  Województwo
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 17,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. wielicki
  3,0%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. wielicki
  9,5%
  Małopolskie
  11,0%
  Cały kraj
  12,3%
 • 10,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. wielicki
  3,2%
  Małopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 882 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat wielicki
  882,0
  Małopolskie
  886,0
  Kraj
  883,0
 • 0,88 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,88
  woj. małopolskie
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 75Przedszkola
 • 45 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 283 Oddziały
 • 85 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 4 776 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat wielicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 208 Dzieci
 • 2 528 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 680 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 135 2 lata i mniej
 • 135
 • 1 327 3 lata
 • 1 327
 • 1 394 4 lata
 • 1 394
 • 1 347 5 lata
 • 1 347
 • 975 6 lat
 • 975
 • 30 7 lat i więcej
 • 30
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 75 2 lata i mniej
 • 75
 • 606 3 lata
 • 606
 • 689 4 lata
 • 689
 • 665 5 lata
 • 665
 • 482 6 lat
 • 482
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 60 2 lata i mniej
 • 60
 • 721 3 lata
 • 721
 • 705 4 lata
 • 705
 • 682 5 lata
 • 682
 • 493 6 lat
 • 493
 • 19 7 lat i więcej
 • 19
 • 1 553 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 346,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 344,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 127,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 125,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10Punkty przedszkolne
 • 13 Oddziały
 • 217 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat wielicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 177 Dzieci
 • 79 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 98 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,6%
  55,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 32 3 lata
 • 32
 • 48 4 lata
 • 48
 • 56 5 lata
 • 56
 • 33 6 lat
 • 33
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 18 3 lata
 • 18
 • 21 4 lata
 • 21
 • 27 5 lata
 • 27
 • 11 6 lat
 • 11
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 27 4 lata
 • 27
 • 29 5 lata
 • 29
 • 22 6 lat
 • 22
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 •  
 • 22,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 22,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wielicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 764 Oddziały
 • 13 354 Uczniowie
 • 6 447 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 907 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 1 767 Uczniowie w 1 klasie
 • 834 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 933 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 296 Absolwenci
 • 589 Kobiety
  (absolwenci)
 • 707 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 30 Oddziały
 • 78 Uczniowie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,6%
  65,4%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,9
  Województwo
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,9
 • 16,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,9
 • 17,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,5
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 1 054,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 863,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 191,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 30,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 92,32 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat wielicki
  92,32
  Małopolskie
  95,49
  Kraj
  95,71
 • 91,69 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,69
  woj. małopolskie
  94,78
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wielicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wielicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wielicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 44 Oddziały
 • 1 218 Uczniowie
 • 754 Kobiety
  (uczniowie)
 • 464 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,9%
  38,1%
 • 304 Uczniowie w 1 klasie
 • 184 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 120 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 292 Absolwenci
 • 180 Kobiety
  (absolwenci)
 • 112 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 205 Uczniowie
 • 78 Kobiety
  (uczniowie)
 • 127 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,0%
  62,0%
 • 139 Absolwenci
 • 60 Kobiety
  (absolwenci)
 • 79 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. wielicki
  27,9
  woj. małopolskie
  26,8
  Polska
  26,3
 •  
 • 90,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 66,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wielicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 172 Uczniowie w 1 klasie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 124 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat wielicki
  22,4
  woj. małopolskie
  20,9
  Cały kraj
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wielicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wielicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wielicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wielicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wielickim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie wielickim znajdowało się 18 hoteli (3 ★★★★, 10 ★★★, 3 ★★, 2 w trakcie kategoryzacji), 2 motele (kategorii ★★) oraz 1 pensjonat (kategorii ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 14 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • hostele: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 5
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 13 (liczba sal: 21, liczba miejsc: 1 271)
  • z nagłośnieniem: 11
  • z projektorem multimedialnym: 10
  • z zestawem do wideokonferencji: 5
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 12
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 12


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie wielickim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie wielickim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 540 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 577 (uczestnicy: 59 125)
  • seanse filmowe: 13 (uczestnicy: 300)
  • wystawy: 19 (uczestnicy: 2 570)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 2 800)
  • koncerty: 91 (uczestnicy: 29 081)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 119 (uczestnicy: 6 973)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 52 (uczestnicy: 4 986)
  • konkursy: 16 (uczestnicy: 890)
  • pokazy teatralne: 63 (uczestnicy: 5 930)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 80)
  • warsztaty: 191 (uczestnicy: 4 765)
  • inne: 5 (uczestnicy: 750)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 150 (członkowie: 2 437)
  • plastyczne/techniczne: 49 (członkowie: 705)
  • taneczne: 16 (członkowie: 359)
  • muzyczne: 19 (członkowie: 120)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 11)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 6)
  • teatralne: 4 (członkowie: 63)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 34 (członkowie: 641)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 18 (członkowie: 419)
  • inne: 7 (członkowie: 103)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 36 (absolwenci: 407)
  • języków obcych: 10 (absolwenci: 109)
  • plastyczne: 10 (absolwenci: 62)
  • nauki gry na instrumentach: 11 (absolwenci: 182)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 15)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 11
  • muzyczne: 6
  • politechniczne: 3
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 11
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 48 (członkowie: 1 015)
  • teatralne: 2 (członkowie: 16)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 199)
  • wokalne i chóry: 13 (członkowie: 295)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 11 (członkowie: 296)
  • taneczne: 11 (członkowie: 184)
  • inne: 2 (członkowie: 25)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wielickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 49 miejscami na widowni. Odbyło się 971 seansów, na które przyszło 10 971 widzów, w tym 335 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 754 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wielickim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 1 171 450 zwiedzających, co daje 82 957 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wielickim działało 20 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 293 963 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 50 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 273 849 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 237
  • dostępne dla czytelników: 162
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 157
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 13
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 15
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 19
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 14


 • Biblioteki naukowe w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wielickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 25 014 wolumenów w tym ziobry specjalne: 2 427. Odnotowano 19 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 33 871 wolumenów. Odnotowano 288 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wielickim działało 57 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 728 członków. Zarejestrowano 4 793 ćwiczących (mężczyźni: 3 347, kobiety: 1 446, chłopcy do lat 18: 2 453, dziewczęta do lat 18: 1 214). Aktywnych było 87 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (88), instruktora sportowego (87) oraz inne osoby (35).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wielickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wielicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wielicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 107 wypadków drogowych w powiecie wielickim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 114 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 80,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 6,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 97,1 rannych (więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie wielickim zarejestrowanych było 117 404 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 89 722 samochodów osobowych (639,5 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 13 244 samochodów ciężarowych (102,6 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 637 autobusów (4,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 148 ciągników siodłowych (8,7 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 8 245 motocykli (58,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,5 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,9 lat.


  W 2021 roku w powiecie wielickim znajdowało się 13 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 9 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 150 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 150 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wielickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 107 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 9 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 114 Ranni
  (rok 2021)
 • 44 Lekko ranni
 • 70 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wielickim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 80,84 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  80,8
  Małopolskie
  65,7
  Cały kraj
  59,9
 • 6,80 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  6,8
  Województwo
  4,2
  Kraj
  5,9
 • 86,12 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  86,1
  Małopolskie
  76,0
  Cała Polska
  69,4
 • 7,67 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat wielicki
  7,7
  woj. małopolskie
  5,0
  Kraj
  6,6
 • 97,10 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. wielicki
  97,1
  Województwo
  90,6
  Cała Polska
  77,6
 • 8,41 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat wielicki
  8,4
  Małopolskie
  6,4
  Cały kraj
  9,8
 • 106,54 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  106,5
  Województwo
  115,7
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 117 404 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wielickim w 2021 roku
 • 89 722 Samochody osobowe
 • 13 244 Samochody ciężarowe
 • 37 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 637 Autobusy
 • 800 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 152 Ciągniki samochodowe
 • 1 148   Ciągniki siodłowe
 • 3 604 Ciągniki rolnicze
 • 8 245 Motocykle
 • 2 877   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 408 Motorowery
 • 89 722Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wielickim
 • Samochody osobowe w powiecie wielickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 639,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. wielicki
  639,5
  Małopolskie
  634,7
  Cała Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg19 517
  • 1400-1649 kg24 472
  • 1650-1899 kg21 916
  • 1900 kg i więcej23 817
 • 19 517 do 1399 kg
 • 24 472 1400-1649 kg
 • 21 916 1650-1899 kg
 • 23 817 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 36 519 do 1399 cm3
 • 36 519
 • 46 618 1400-1999 cm3
 • 46 618
 • 6 585 2000 i więcej cm3
 • 6 585
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wielickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna50 655
  • olej napędowy25 660
  • gaz (LPG)11 950
  • pozostałe1 457
 • 50 655 benzyna
 • 25 660 olej napędowy
 • 11 950 gaz (LPG)
 • 1 457 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 310 do 1 roku
 • 1 310
 • 1 273 2 lata
 • 1 273
 • 1 610 3 lata
 • 1 610
 • 3 862 4-5 lat
 • 3 862
 • 3 808 6-7 lat
 • 3 808
 • 4 028 8-9 lat
 • 4 028
 • 5 364 10-11 lat
 • 5 364
 • 15 110 12-15 lat
 • 15 110
 • 16 937 16-20 lat
 • 16 937
 • 10 680 21-25 lat
 • 10 680
 • 6 124 26-30 lat
 • 6 124
 • 19 616 31 lat i więcej
 • 19 616
 • 19,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wielickim
 • Powiat
  19,5 lat
  Województwo
  18,4 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 13 244Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wielickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wielickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 102,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. wielicki
  102,6
  Małopolskie
  100,2
  Cały kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 711 do 999 kg
 • 6 711
 • 3 912 1000-1499 kg
 • 3 912
 • 820 1500-2999 kg
 • 820
 • 67 3000-3499 kg
 • 67
 • 209 3500-4999 kg
 • 209
 • 456 5000-6999 kg
 • 456
 • 461 7000-9999 kg
 • 461
 • 360 10000-14999 kg
 • 360
 • 248 15000 kg i więcej
 • 248
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 437
  • olej napędowy8 681
  • gaz (LPG)721
  • pozostałe1 405
 • 2 437 benzyna
 • 8 681 olej napędowy
 • 721 gaz (LPG)
 • 1 405 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 138 do 1 roku
 • 138
 • 124 2 lata
 • 124
 • 192 3 lata
 • 192
 • 471 4-5 lat
 • 471
 • 661 6-7 lat
 • 661
 • 623 8-9 lat
 • 623
 • 969 10-11 lat
 • 969
 • 2 104 12-15 lat
 • 2 104
 • 2 237 16-20 lat
 • 2 237
 • 1 642 21-25 lat
 • 1 642
 • 1 021 26-30 lat
 • 1 021
 • 3 062 31 lat i więcej
 • 3 062
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wielickim
 • Tutaj
  20,0 lat
  Małopolskie
  19,0 lat
  Kraj
  19,6 lat
 • 637Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wielickim
 • Autobusy w powiecie wielickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,8 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat wielicki
  4,8
  woj. małopolskie
  3,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna37
  • olej napędowy478
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe119
 • 37 benzyna
 • 478 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 119 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 18 2 lata
 • 18
 • 9 3 lata
 • 9
 • 19 4-5 lat
 • 19
 • 31 6-7 lat
 • 31
 • 16 8-9 lat
 • 16
 • 20 10-11 lat
 • 20
 • 70 12-15 lat
 • 70
 • 123 16-20 lat
 • 123
 • 133 21-25 lat
 • 133
 • 30 26-30 lat
 • 30
 • 166 31 lat i więcej
 • 166
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wielickim
 • powiat wielicki
  21,3 lat
  Województwo
  21,7 lat
  Cała Polska
  22,0 lat
 • 1 148Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wielickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wielickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 8,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,7
  Województwo
  9,2
  Kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy1 013
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe129
 • 5 benzyna
 • 1 013 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 129 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 73 do 1 roku
 • 73
 • 11 2 lata
 • 11
 • 52 3 lata
 • 52
 • 175 4-5 lat
 • 175
 • 138 6-7 lat
 • 138
 • 100 8-9 lat
 • 100
 • 91 10-11 lat
 • 91
 • 205 12-15 lat
 • 205
 • 85 16-20 lat
 • 85
 • 67 21-25 lat
 • 67
 • 49 26-30 lat
 • 49
 • 102 31 lat i więcej
 • 102
 • 12,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wielickim
 • powiat wielicki
  12,6 lat
  Województwo
  12,7 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 8 245Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wielickim
 • Motocykle w powiecie wielickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 58,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  58,8
  woj. małopolskie
  44,8
  Kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 218 do 1 roku
 • 218
 • 148 2 lata
 • 148
 • 149 3 lata
 • 149
 • 307 4-5 lat
 • 307
 • 377 6-7 lat
 • 377
 • 265 8-9 lat
 • 265
 • 335 10-11 lat
 • 335
 • 1 032 12-15 lat
 • 1 032
 • 873 16-20 lat
 • 873
 • 650 21-25 lat
 • 650
 • 335 26-30 lat
 • 335
 • 3 556 31 lat i więcej
 • 3 556
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wielickim
 • Powiat
  22,9 lat
  Małopolskie
  22,6 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 11 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wielickim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 326,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. wielicki
  326,2 km
  Małopolskie
  551,4 km
  Polska
  591,9 km
 • 1,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  1,0 km
  Małopolskie
  2,4 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 9 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 150 Liczba licencji na taksówki
 • 150 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami