Powiat wielicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wielicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 130 651 Liczba mieszkańców
 • 411 km2 Powierzchnia
 • 300 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 26,5% Stopa urbanizacji
 • Jacek Juszkiewicz Starosta
 • ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka Adres starostwa powiatowego
 • KWI Tablice rejestracyjne
Powiat wielicki na mapie
Identyfikatory
 • 1219 TERYT (TERC)
Herb powiatu wielickiego
powiat wielicki herb
Flaga powiatu wielickiego
powiat wielicki flaga

powiat wielicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce
(012)278-38-88 (012)278-62-28
(012)278-15-22
ul. Park Kingi 4
32-020 Wieliczka
Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
(012)289-12-15
(012)278-31-82
ul. Jedynaka 30a
32-020 Wieliczka
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieliczce
(012)288-04-88
(012)288-04-88
ul Stroma 11
32-020 Wieliczka
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce
(012)288-01-38
(012)289-05-00
ul. Stroma 11
32-020 Wieliczka
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce
(012)278-31-12
(012)278-15-92
ul. Słowackiego 10
32-020 Wieliczka
Starostwo Powiatowe w Wieliczce
(12) 399-98-00
(12) 399-97-01
ul. Dembowskiego
32-020 Wieliczka

Powiat wielicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat wielicki ma 130 651 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców wzrosła o 27,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wielickiego w 2050 roku wynosi 159 684, z czego 81 760 to kobiety, a 77 924 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wielickiego zawarli w 2019 roku 628 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców powiatu wielickiego jest stanu wolnego, 59,6% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wielicki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 349. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,73 na 1000 mieszkańców powiatu wielickiego. W 2019 roku urodziło się 1 401 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 353 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,19 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 46,5% zgonów w powiecie wielickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,1% zgonów w powiecie wielickim były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wielickiego przypada 8.22 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 2 792 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 224 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wielickiego 1 568. W tym samym roku 77 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 69.

  60,7% mieszkańców powiatu wielickiego jest w wieku produkcyjnym, 21,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wielickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 130 651 Liczba mieszkańców
 • 66 863 Kobiety
 • 63 788 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wielickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wielickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wielickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wielickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 159 684 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 81 760 Kobiety
 • 77 924 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wielickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wielickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wielickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wielickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 39,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,3 lat
  woj. małopolskie
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 40,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wielicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wielickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wielicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wielicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wielicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • pow. wielicki
  28,8%
  woj. małopolskie
  30,6%
  Polska
  28,8%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,6% Żonaci/Zamężne
 • powiat wielicki
  59,6%
  Województwo
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 58,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • powiat wielicki
  8,6%
  Województwo
  8,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,9%
  woj. małopolskie
  3,4%
  Polska
  5,0%
 • 3,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Powiat
  0,2%
  Województwo
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wielickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat wielicki
  4,9
  Małopolskie
  5,3
  Kraj
  4,8
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. wielicki
  1,6
  woj. małopolskie
  1,4
  Kraj
  1,7
 • 628 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wielickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 349 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 165 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 184 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,73 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,7
  woj. małopolskie
  1,2
  Cały kraj
  -0,9
 • 4,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wielickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wielickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wielickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wielickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 401 Urodzenia żywe
 • 681 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 720 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 11,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,0
  woj. małopolskie
  10,9
  Cały kraj
  9,8
 • 45,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. wielicki
  45,4
  Małopolskie
  43,4
  Polska
  39,9
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 105 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105
 • 100 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 100
 • 48 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 48
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 353 g Średnia waga noworodków
 • 3 274 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 428 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. wielicki
  3 353 g
  Województwo
  3 328 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 20 Waga 4500g - 4999g
 • 20
 • 109 Waga 4000g - 4499g
 • 109
 • 426 Waga 3500g - 3999g
 • 426
 • 632 Waga 3000g - 3499g
 • 632
 • 199 Waga 2500g - 2999g
 • 199
 • 47 Waga 2000g - 2499g
 • 47
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,53 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. wielicki
  1,53
  Małopolskie
  1,45
  Cała Polska
  1,38
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,74
  Małopolskie
  0,70
  Kraj
  0,67
 • 1,19 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat wielicki
  1,19
  Województwo
  0,91
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie wielickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 052 Zgony
 • 516 Kobiety
  (Zgony)
 • 536 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,0%
  51,0%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 60,0%
  40,0%
 • 8,2 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  8,2
  Województwo
  9,7
  Polska
  10,7
 • 75,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  75,1
  Województwo
  89,3
  Polska
  109,3
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. wielicki
  3,6
  Małopolskie
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 2,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. wielicki
  2,1
  Województwo
  2,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wielickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. wielicki
  46,5%
  woj. małopolskie
  46,1%
  Polska
  39,4%
 • 27,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  27,1%
  woj. małopolskie
  26,4%
  Polska
  26,5%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. wielicki
  5,3%
  Małopolskie
  6,9%
  Cała Polska
  6,6%
 • 5,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,7
  Cały kraj
  9,9
 • 70,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,3
  Cała Polska
  70,4
 • 222,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat wielicki
  222,7
  Małopolskie
  256,0
  Polska
  283,2
 • 237,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  237,9
  Cały kraj
  261,3
 • 382,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 419,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 342,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. wielicki
  382,1
  Małopolskie
  446,5
  Polska
  421,0
 • 41,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 5,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 78,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  41,9
  Małopolskie
  72,1
  Cały kraj
  69,5
 • 22,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  22,9
  woj. małopolskie
  32,4
  Cała Polska
  35,1
 • 9,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat wielicki
  9,2
  woj. małopolskie
  6,8
  Cała Polska
  7,9
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat wielicki
  1,2%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wielickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 52 Osoby w zamachach samobójczych
 • 15 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 37 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 36 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 41 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. wielicki
  41,0
  Małopolskie
  32,0
  Kraj
  31,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  13,0
  Województwo
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 4 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 4
 • 6 zażycie innych leków
 • 6
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 14 samookaleczenie powierzchniowe
 • 14
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 19 powieszenie się
 • 19
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 16 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 16
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 6 zawód miłosny
 • 6
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 24 nieustalona
 • 24
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 10 nieustalona
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 7 19-24 lat
 • 7
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 20 30-49 lat
 • 20
 • 14 50-60 lat
 • 14
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy14
  • pod wpływem alkoholu17
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków7
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 14 trzeźwy
 • 17 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 7 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy6
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 6 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 26 kawaler/panna
 • 26
 • 19 żonaty/zamężna
 • 19
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne7
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie5
  • wyższe1
  • nieustalony36
 • 0 podstawowe niepełne
 • 7 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 1 wyższe
 • 36 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 10 praca
 • 10
 • 7 na utrzymaniu innej osoby
 • 7
 • 1 renta
 • 1
 • 5 emerytura
 • 5
 • 10 bez stałego źródła utrzymania
 • 10
 • 19 nieustalony
 • 19
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 2 792 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 468 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 324 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 77 Zameldowania z zagranicy
 • 31 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 46 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 224 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 669 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 555 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 637 Saldo migracji
 • 823 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 814 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 568 Saldo migracji wewnętrznych
 • 799 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 769 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 69 Saldo migracji zagranicznych
 • 24 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 45 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wielickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wielicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wielicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie wielickim oddano do użytku 1 398 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 10,70 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wielickim to 40 799 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 316 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  62,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 38,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wielickim to 4,38 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie wielickim to 104,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,49% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,95% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,17% mieszkań posiada łazienkę, 80,16% korzysta z centralnego ogrzewania, a 85,77% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie wielickim 685 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 897 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 930 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 513 transakcji (mediana cen - 4 803 zł/m2, średnia - 4 735 zł/m2), a na rynku wtórnym 172 transakcje rynkowe (mediana cen - 5 787 zł/m2, średnia - 5 508 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 897 zł
 • pow. wielicki
  4 897 zł
  Województwo
  6 460 zł
  Kraj
  4 829 zł
 • 4 897 zł Ogółem
 • 4 897 zł
 • 5 219 zł do 40 m2
 • 5 219 zł
 • 4 896 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 896 zł
 • 4 783 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 783 zł
 • 3 907 zł od 80,1 m2
 • 3 907 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 930 zł
 • Tutaj
  4 930 zł
  Małopolskie
  6 498 zł
  Cały kraj
  5 202 zł
 • 4 930 zł Ogółem
 • 4 930 zł
 • 5 451 zł do 40 m2
 • 5 451 zł
 • 5 086 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 086 zł
 • 4 926 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 926 zł
 • 3 838 zł od 80,1 m2
 • 3 838 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 685
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m293
  • od 40,1 do 60 m2374
  • od 60,1 do 80 m2178
  • od 80,1 m240
 • 93 do 40 m2
 • 374 od 40,1 do 60 m2
 • 178 od 60,1 do 80 m2
 • 40 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wielickim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 803 zł
 • Tutaj
  4 803 zł
  Małopolskie
  6 501 zł
  Polska
  5 395 zł
 • 4 803 zł Ogółem
 • 4 803 zł
 • 5 153 zł do 40 m2
 • 5 153 zł
 • 4 814 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 814 zł
 • 4 701 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 701 zł
 • 3 911 zł od 80,1 m2
 • 3 911 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 735 zł
 • powiat wielicki
  4 735 zł
  Województwo
  6 681 zł
  Kraj
  5 752 zł
 • 4 735 zł Ogółem
 • 4 735 zł
 • 5 067 zł do 40 m2
 • 5 067 zł
 • 4 810 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 810 zł
 • 4 773 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 773 zł
 • 3 838 zł od 80,1 m2
 • 3 838 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 513
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m261
  • od 40,1 do 60 m2290
  • od 60,1 do 80 m2139
  • od 80,1 m223
 • 61 do 40 m2
 • 290 od 40,1 do 60 m2
 • 139 od 60,1 do 80 m2
 • 23 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 787 zł
 • Powiat
  5 787 zł
  Małopolskie
  6 356 zł
  Kraj
  4 241 zł
 • 5 787 zł Ogółem
 • 5 787 zł
 • 6 384 zł do 40 m2
 • 6 384 zł
 • 5 970 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 970 zł
 • 5 589 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 589 zł
 • 3 876 zł od 80,1 m2
 • 3 876 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 508 zł
 • Tutaj
  5 508 zł
  woj. małopolskie
  6 267 zł
  Cała Polska
  4 840 zł
 • 5 508 zł Ogółem
 • 5 508 zł
 • 6 243 zł do 40 m2
 • 6 243 zł
 • 6 076 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 076 zł
 • 5 455 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 455 zł
 • 3 839 zł od 80,1 m2
 • 3 839 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 172
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m232
  • od 40,1 do 60 m284
  • od 60,1 do 80 m239
  • od 80,1 m217
 • 32 do 40 m2
 • 84 od 40,1 do 60 m2
 • 39 od 60,1 do 80 m2
 • 17 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 40 799 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 315,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  315,90
  woj. małopolskie
  357,90
  Cała Polska
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 98,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  98,60 m2
  woj. małopolskie
  78,80 m2
  Kraj
  74,40 m2
 • 31,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. wielicki
  31,20 m2
  Małopolskie
  28,20 m2
  Kraj
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,57 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. wielicki
  4,57
  Małopolskie
  3,91
  Cały kraj
  3,82
 • 3,17 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,17
  Województwo
  2,79
  Cała Polska
  2,59
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat wielicki
  0,69
  woj. małopolskie
  0,71
  Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 398 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 10,70 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat wielicki
  10,70
  Województwo
  5,82
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 6 127 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,38 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  4,38
  Województwo
  3,86
  Polska
  3,77
 • 46,90 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  46,90
  Województwo
  22,49
  Cały kraj
  21,77
 • 145 890 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 104,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  104,4 m2
  Małopolskie
  92,3 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 1,12 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  1,12 m2
  Województwo
  0,54 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 95,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat wielicki
  95,49%
  Małopolskie
  96,99%
  Polska
  96,93%
 • 93,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat wielicki
  93,95%
  Małopolskie
  95,21%
  Kraj
  93,92%
 • 92,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,17%
  Małopolskie
  93,42%
  Cały kraj
  91,66%
 • 80,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,16%
  Małopolskie
  82,86%
  Polska
  82,84%
 • 85,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat wielicki
  85,77%
  woj. małopolskie
  63,61%
  Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat wielicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie wielickim na 1000 mieszkańców pracuje 223osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wielickim wynosiło w 2020 roku 5,4% (6,1% wśród kobiet i 4,8% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wielickim wynosiło 4 768,99 PLN, co odpowiada 92.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wielickiego 23 309 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 10 910 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -12 399.

  17,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wielickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,9% w przemyśle i budownictwie, a 19,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 223 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  223,0
  Województwo
  250,0
  Cały kraj
  255,0
 • 4,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,8% Kobiety
 • 3,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,4%
  Małopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wielickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wielickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wielickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 769 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. wielicki
  4 769 PLN
  Małopolskie
  5 098 PLN
  Kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wielickim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 23 309 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 10 910 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -12 399 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,47 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,9% Przemysł i budownictwo
 • 23,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,2% Pozostałe
 • 33,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wielickim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 28 766 Pracujący ogółem
 • 13 088 Kobiety
 • 15 678 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wielickim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 21,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wielicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 64,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  64,6
  Województwo
  66,2
  Cały kraj
  68,0
 • 29,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  29,5
  Małopolskie
  34,4
  Polska
  37,5
 • 83,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. wielicki
  83,8
  woj. małopolskie
  108,5
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wielicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie wielickim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 17 093 podmioty gospodarki narodowej, z czego 13 482 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 227 nowych podmiotów, a 512 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 420) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (1 086) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 020) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (512) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wielickim najwięcej (1 163) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (16 559) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (84) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,6% (4 372) podmiotów, a 73,9% (12 637) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wielickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.3%) oraz Budownictwo (17.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 093 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 84 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 372 Przemysł i budownictwo
 • 12 637 Pozostała działalność
 • 1 227 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wielickim w 2020 roku
 • 512 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wielickim w 2020 roku
 • 13 482 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 559 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 16 559
 • 447 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 447
 • 78 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 78
 • 9 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 9
 • 17 084 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 17 084
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 1 303 Spółki handlowe ogółem
 • 1 303
 • 112  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 112
 • 12  Spółki handlowe - akcyjne
 • 12
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1 001  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 001
 • 108    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 108
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1 163 Spółki cywilne ogółem
 • 1 163
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 482 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 141 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 141
 • 2 367 Budownictwo
 • 2 367
 • 1 530 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 530
 • 1 177 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 177
 • 1 158 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 158
 • 740 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 740
 • 684 Informacja i komunikacja
 • 684
 • 673 Pozostała działalność
 • 673
 • 525 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 525
 • 400 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 400
 • 331 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 331
 • 326 Edukacja
 • 326
 • 173 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 173
 • 159 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 159
 • 60 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60
 • 21 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 21
 • 15 Górnictwo i wydobywanie
 • 15
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wielicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie wielickim stwierdzono 2 069 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,92 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wielickim wynosi 76,80% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wielickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,13 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 6,76 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,74 (83%), drogowe - 1,47 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wielicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 069 Przestępstwa ogółem
 • 2 069
 • 1 187 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 187
 • 616 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 616
 • 191 Przestępstwa drogowe
 • 191
 • 26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 26
 • 879 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 879
 • 15,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  15,92
  Małopolskie
  20,26
  Cała Polska
  19,96
 • 9,13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat wielicki
  9,13
  woj. małopolskie
  10,99
  Cała Polska
  12,25
 • 4,74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,74
  Województwo
  7,23
  Cała Polska
  5,17
 • 1,47 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,47
  woj. małopolskie
  1,25
  Cała Polska
  1,73
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat wielicki
  0,20
  Małopolskie
  0,30
  Cały kraj
  0,37
 • 6,76 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,76
  Województwo
  7,50
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wielicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. wielicki
  77%
  Województwo
  78%
  Cały kraj
  73%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  69%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  65%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  83%
  woj. małopolskie
  86%
  Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat wielicki
  98%
  woj. małopolskie
  98%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. wielicki
  100%
  Małopolskie
  84%
  Cała Polska
  87%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. wielicki
  56%
  Województwo
  54%
  Cała Polska
  54%

Powiat wielicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wielickiego wyniosła w 2019 roku 103,6 mln złotych, co daje 810 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.9% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu wielickiego - 30.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (17.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (12.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 23,7 mln złotych, czyli 22,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wielickiego wyniosła w 2019 roku 105,6 mln złotych, co daje 825 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (44.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (10%). W budżecie powiatu wielickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 321 złotych na mieszkańca (38,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,2 złotych na mieszkańca (2,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wielickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wielickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wielicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wielickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,5 mln

  556(100%)

  61,1 mln

  519(100%)

  73,0 mln

  611(100%)

  74,5 mln

  617(100%)

  74,3 mln

  607(100%)

  90,3 mln

  727(100%)

  102,9 mln

  817(100%)

  103,6 mln

  810(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,9 mln

  145(26.2%)

  17,1 mln

  144(27.9%)

  21,5 mln

  179(29.5%)

  21,4 mln

  176(28.8%)

  20,5 mln

  166(27.6%)

  21,6 mln

  172(23.9%)

  28,3 mln

  223(27.5%)

  31,8 mln

  246(30.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,2 mln

  87,5(15.9%)

  11,4 mln

  96,1(18.7%)

  13,1 mln

  109(18%)

  12,7 mln

  105(17.1%)

  15,3 mln

  124(20.6%)

  16,8 mln

  134(18.6%)

  18,2 mln

  143(17.6%)

  18,4 mln

  143(17.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,8 mln

  127(23%)

  9,2 mln

  77,2(15%)

  14,3 mln

  119(19.6%)

  13,3 mln

  109(17.8%)

  13,3 mln

  108(17.9%)

  17,6 mln

  141(19.5%)

  24,6 mln

  194(23.9%)

  13,1 mln

  102(12.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,1 mln

  34,8(6.3%)

  4,2 mln

  35,8(6.9%)

  4,4 mln

  36,6(6%)

  4,4 mln

  35,9(5.9%)

  4,5 mln

  36,2(6%)

  5,2 mln

  41,6(5.8%)

  5,2 mln

  40,6(5%)

  7,7 mln

  59,4(7.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  118,3 tys

  1,0(0.2%)

  65,2 tys

  0,5(0.1%)

  82,8 tys

  0,7(0.1%)

  682,5 tys

  5,6(0.9%)

  826,1 tys

  6,7(1.1%)

  5,3 mln

  42,4(5.9%)

  2,8 mln

  22,3(2.7%)

  7,1 mln

  54,9(6.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  37,9(6.9%)

  4,6 mln

  39,0(7.6%)

  4,8 mln

  39,9(6.6%)

  4,8 mln

  39,5(6.4%)

  5,1 mln

  41,6(6.9%)

  5,3 mln

  42,4(5.9%)

  5,7 mln

  45,2(5.6%)

  6,1 mln

  47,5(5.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  49,4(8.9%)

  5,8 mln

  48,6(9.4%)

  6,0 mln

  49,7(8.2%)

  6,0 mln

  49,0(8%)

  6,5 mln

  52,5(8.7%)

  3,1 mln

  24,9(3.5%)

  3,8 mln

  30,1(3.7%)

  4,0 mln

  31,2(3.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,4 mln

  21,0(3.8%)

  2,6 mln

  22,0(4.3%)

  2,8 mln

  23,5(3.9%)

  3,0 mln

  25,0(4.1%)

  2,8 mln

  22,8(3.8%)

  3,1 mln

  24,4(3.4%)

  3,6 mln

  28,4(3.5%)

  3,8 mln

  29,6(3.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  11,3(2%)

  1,5 mln

  12,7(2.5%)

  989,1 tys

  8,2(1.4%)

  1,2 mln

  9,7(1.6%)

  899,5 tys

  7,3(1.2%)

  1,4 mln

  10,8(1.5%)

  1,8 mln

  14,5(1.8%)

  2,5 mln

  19,4(2.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  21,8(3.9%)

  3,0 mln

  25,6(5%)

  2,9 mln

  24,1(4%)

  2,3 mln

  18,8(3.1%)

  2,0 mln

  15,9(2.6%)

  1,7 mln

  13,6(1.9%)

  1,6 mln

  12,5(1.5%)

  1,4 mln

  10,8(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  12,1(2.2%)

  1,1 mln

  9,5(1.9%)

  988,1 tys

  8,2(1.4%)

  849,3 tys

  7,0(1.1%)

  1,0 mln

  8,2(1.4%)

  905,7 tys

  7,2(1%)

  1,1 mln

  8,5(1.1%)

  1,3 mln

  10,4(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  182,0 tys

  1,6(0.3%)

  189,1 tys

  1,6(0.3%)

  194,4 tys

  1,6(0.3%)

  818,0 tys

  6,7(1.1%)

  795,8 tys

  6,5(1.1%)

  382,6 tys

  3,1(0.4%)

  543,9 tys

  4,3(0.5%)

  507,0 tys

  3,9(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  83,3 tys

  0,7(0.1%)

  142,9 tys

  1,2(0.2%)

  192,7 tys

  1,6(0.3%)

  179,5 tys

  1,5(0.2%)

  230,0 tys

  1,9(0.3%)

  442,0 tys

  3,5(0.5%)

  430,3 tys

  3,4(0.4%)

  372,0 tys

  2,9(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,7 tys

  2,5(0.4%)

  311,7 tys

  2,5(0.3%)

  313,6 tys

  2,5(0.3%)

  324,1 tys

  2,5(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  118,8 tys

  1,0(0.2%)

  116,5 tys

  1,0(0.2%)

  115,6 tys

  1,0(0.2%)

  132,2 tys

  1,1(0.2%)

  158,3 tys

  1,3(0.2%)

  172,4 tys

  1,4(0.2%)

  119,1 tys

  0,9(0.1%)

  86,9 tys

  0,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  24,7 tys

  0,2(0%)

  24,7 tys

  0,2(0%)

  22,6 tys

  0,2(0%)

  52,4 tys

  0,4(0.1%)

  37,2 tys

  0,3(0.1%)

  25,9 tys

  0,2(0%)

  52,3 tys

  0,4(0.1%)

  57,6 tys

  0,4(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  53,8 tys

  0,4(0.1%)

  45,6 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  387,8 tys

  3,2(0.5%)

  2,7 mln

  22,4(3.7%)

  102,1 tys

  0,8(0.1%)

  2,7 mln

  21,4(3%)

  44,4 tys

  0,3(0%)

  40,6 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  25,0 tys

  0,2(0%)

  24,9 tys

  0,2(0%)

  24,5 tys

  0,2(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  21,0 tys

  0,2(0%)

  24,5 tys

  0,2(0%)

  27,0 tys

  0,2(0%)

  38,0 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,2 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  104,2 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wielickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wielickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wielicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wielickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  60,6 mln

  522(100%)

  61,7 mln

  525(100%)

  68,3 mln

  572(100%)

  73,7 mln

  610(100%)

  77,3 mln

  631(100%)

  91,3 mln

  736(100%)

  90,4 mln

  717(100%)

  105,6 mln

  825(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  21,4 mln

  183(35.4%)

  23,1 mln

  195(37.4%)

  25,4 mln

  212(37.3%)

  28,6 mln

  235(38.8%)

  31,7 mln

  257(40.9%)

  35,5 mln

  284(38.9%)

  41,1 mln

  323(45.4%)

  46,9 mln

  363(44.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,1 mln

  190(36.5%)

  20,9 mln

  176(33.9%)

  21,7 mln

  180(31.7%)

  22,2 mln

  183(30.1%)

  24,0 mln

  195(31.1%)

  23,7 mln

  189(25.9%)

  24,5 mln

  193(27.1%)

  27,5 mln

  213(26%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  19,3(3.7%)

  2,2 mln

  18,1(3.5%)

  3,7 mln

  30,4(5.3%)

  3,8 mln

  31,2(5.2%)

  4,2 mln

  33,9(5.4%)

  6,1 mln

  48,6(6.7%)

  5,0 mln

  39,4(5.5%)

  10,5 mln

  81,6(10%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,2 mln

  36,0(6.9%)

  4,5 mln

  38,0(7.3%)

  4,5 mln

  37,8(6.7%)

  4,6 mln

  37,8(6.2%)

  5,0 mln

  40,2(6.4%)

  5,0 mln

  40,3(5.5%)

  5,4 mln

  42,1(5.9%)

  5,8 mln

  44,6(5.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 mln

  15,4(3%)

  2,1 mln

  17,3(3.3%)

  2,7 mln

  22,4(3.9%)

  2,7 mln

  22,3(3.7%)

  2,6 mln

  21,1(3.4%)

  2,7 mln

  21,9(3%)

  2,8 mln

  22,0(3.1%)

  3,5 mln

  27,4(3.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  20,5(4%)

  2,4 mln

  20,5(3.9%)

  2,5 mln

  20,7(3.6%)

  2,7 mln

  22,0(3.6%)

  3,1 mln

  25,3(4%)

  1,9 mln

  14,9(2%)

  2,1 mln

  16,4(2.3%)

  2,2 mln

  16,9(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  703,9 tys

  6,0(1.2%)

  658,5 tys

  5,6(1.1%)

  573,4 tys

  4,8(0.8%)

  722,2 tys

  5,9(1%)

  2,5 mln

  20,1(3.2%)

  6,9 mln

  54,9(7.5%)

  989,2 tys

  7,8(1.1%)

  2,0 mln

  15,3(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  702,2 tys

  6,0(1.2%)

  1,1 mln

  9,7(1.9%)

  2,4 mln

  20,0(3.5%)

  1,0 mln

  8,4(1.4%)

  387,8 tys

  3,1(0.5%)

  1,3 mln

  10,2(1.4%)

  2,8 mln

  22,0(3.1%)

  1,4 mln

  11,1(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  21,6(4.2%)

  3,0 mln

  25,5(4.9%)

  2,9 mln

  23,8(4.2%)

  2,3 mln

  18,5(3.1%)

  1,9 mln

  15,7(2.5%)

  1,7 mln

  13,4(1.8%)

  1,6 mln

  12,4(1.7%)

  1,4 mln

  10,7(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  691,1 tys

  5,9(1.1%)

  846,0 tys

  7,1(1.4%)

  1,0 mln

  8,4(1.5%)

  846,1 tys

  7,0(1.1%)

  741,4 tys

  6,0(1%)

  841,1 tys

  6,7(0.9%)

  1,1 mln

  8,4(1.2%)

  1,0 mln

  7,9(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  13,1(2.5%)

  742,1 tys

  6,3(1.2%)

  656,6 tys

  5,5(1%)

  1,0 mln

  8,5(1.4%)

  638,5 tys

  5,2(0.8%)

  671,5 tys

  5,4(0.7%)

  433,8 tys

  3,4(0.5%)

  459,6 tys

  3,6(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,7 tys

  2,5(0.4%)

  311,7 tys

  2,5(0.3%)

  312,7 tys

  2,5(0.3%)

  324,1 tys

  2,5(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  185,5 tys

  1,6(0.3%)

  167,8 tys

  1,4(0.3%)

  175,1 tys

  1,5(0.3%)

  169,2 tys

  1,4(0.2%)

  159,1 tys

  1,3(0.2%)

  143,6 tys

  1,1(0.2%)

  132,6 tys

  1,0(0.1%)

  56,5 tys

  0,4(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  53,8 tys

  0,4(0.1%)

  45,6 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 tys

  0,1(0%)

  3,1 mln

  25,2(4.2%)

  129,7 tys

  1,1(0.2%)

  2,7 mln

  21,4(2.9%)

  47,7 tys

  0,4(0.1%)

  39,3 tys

  0,3(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,6 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  7,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0

  0,0(0%)

  63,0

  0,0(0%)

  211

  0,0(0%)

  92,4

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  20,3

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  115

  0,0(0%)

  131

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,0

  0,0(0%)

  29,5

  0,0(0%)

  3,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,2 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  104,2 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wielicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 32 844 mieszkańców powiatu wielickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 15 850 kobiet oraz 16 994 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,8% mieszkańców powiatu wielickiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 17,2% podstawowym ukończonym. 1,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wielickiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wielickim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (21,9%) oraz podstawowe ukończone (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,2%) oraz średnie zawodowe (18,6%).

  W roku 2018 w powiecie wielickim mieściło się 57 przedszkoli, w których do 228 oddziałów uczęszczało 4 163 dzieci (1 991 dziewczynek oraz 2 172 chłopców). Dostępnych było 4 776 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wielickim mieściły się 24 przedszkola, w których do 76 oddziałów uczęszczało 1 711 dzieci (866 dziewczynek oraz 845 chłopców). Dostępnych było 1 758 miejsc.

  19,3% mieszkańców powiatu wielickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,2% wśród dziewczynek i 19,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 959 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,88 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 59 szkół podstawowych, w których w 688 oddziałach uczyło się 11 975 uczniów (5 733 kobiety oraz 6 242 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wielickim placówkę miało 51 szkół podstawowych, w których w 412 oddziałach uczyło się 7 415 uczniów (3 669 kobiet oraz 3 746 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,4% ludności (30,5% wśród dziewczynek i 30,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,60.

  W powiecie wielickim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 44 oddziałach uczyło się 1 185 uczniów (674 kobiety oraz 511 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 315 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wielickim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 41 oddziałach uczyło się 1 190 uczniów (676 kobiet oraz 514 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 379 absolwentów.

  W powiecie wielickim znajdują się 3 Technika, w których w 37 oddziałach uczyło się 1 065 uczniów (483 kobiety oraz 582 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 251 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wielickim placówkę miały 3 Technika, w których w 34 oddziałach uczyło się 964 uczniów (557 kobiet oraz 407 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 150 absolwentów.

  W powiecie wielickim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 14 oddziałach uczyło się 324 uczniów (98 kobiet oraz 226 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,7% mieszkańców (11,4% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,9 uczniów. 23,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 28,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,9% mieszkańców powiatu wielickiego w wieku potencjalnej nauki (25,4% kobiet i 24,4% mężczyzn).

 • 16,2% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  16,2%
  Województwo
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 18,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat wielicki
  31,2%
  Województwo
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  Województwo
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,9%
  Województwo
  12,6%
  Polska
  12,4%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. wielicki
  17,0%
  woj. małopolskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. wielicki
  28,8%
  Małopolskie
  24,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 21,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. wielicki
  5,6%
  Małopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat wielicki
  17,2%
  Małopolskie
  18,1%
  Kraj
  19,3%
 • 19,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,0%
  woj. małopolskie
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 1,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 959 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  959,0
  Województwo
  883,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,88 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat wielicki
  0,88
  Małopolskie
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 57Przedszkola
 • 47 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 228 Oddziały
 • 85 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 4 776 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat wielicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 163 Dzieci
 • 1 991 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 172 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,8%
  52,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 141 2 lata i mniej
 • 141
 • 1 037 3 lata
 • 1 037
 • 1 151 4 lata
 • 1 151
 • 1 066 5 lata
 • 1 066
 • 733 6 lat
 • 733
 • 35 7 lat i więcej
 • 35
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 79 2 lata i mniej
 • 79
 • 486 3 lata
 • 486
 • 550 4 lata
 • 550
 • 514 5 lata
 • 514
 • 352 6 lat
 • 352
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 62 2 lata i mniej
 • 62
 • 551 3 lata
 • 551
 • 601 4 lata
 • 601
 • 552 5 lata
 • 552
 • 381 6 lat
 • 381
 • 25 7 lat i więcej
 • 25
 • 1 544 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 313,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 311,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 121,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 119,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8Punkty przedszkolne
 • 13 Oddziały
 • 217 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat wielicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 192 Dzieci
 • 95 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 97 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 66 3 lata
 • 66
 • 55 4 lata
 • 55
 • 49 5 lata
 • 49
 • 9 6 lat
 • 9
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 33 3 lata
 • 33
 • 25 4 lata
 • 25
 • 24 5 lata
 • 24
 • 6 6 lat
 • 6
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 33 3 lata
 • 33
 • 30 4 lata
 • 30
 • 25 5 lata
 • 25
 • 3 6 lat
 • 3
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 •  
 • 24,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 23,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wielicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 674 Oddziały
 • 11 897 Uczniowie
 • 5 702 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 195 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 1 643 Uczniowie w 1 klasie
 • 802 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 841 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 206 Absolwenci 2016
 • 599 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 607 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 14 Oddziały
 • 78 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,7%
  60,3%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,4
  woj. małopolskie
  16,8
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,4
 • 17,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,4
 • 17,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,7
 • 5,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,6
 •  
 • 977,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 800,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 176,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 29,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 14 564 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski11 883
  • niemiecki2 160
  • hiszpański365
 • 11 883 angielski
 • 2 160 niemiecki
 • 365 hiszpański
 • 113 włoski
 • 43 francuski
 • 227 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 153 niemiecki
 • 74 inny
 • 19 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 19 angielski
 •  
 • 95,60 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. wielicki
  95,60
  woj. małopolskie
  95,56
  Polska
  95,46
 • 94,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat wielicki
  94,79
  woj. małopolskie
  94,56
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wielicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wielicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wielicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 31 Oddziały
 • 847 Uczniowie
 • 522 Kobiety
  (uczniowie)
 • 325 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,6%
  38,4%
 • 302 Uczniowie w 1 klasie
 • 185 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 117 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 224 Absolwenci
 • 140 Kobiety
  (absolwenci)
 • 84 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 13 Oddziały
 • 338 Uczniowie
 • 152 Kobiety
  (uczniowie)
 • 186 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,0%
  55,0%
 • 109 Absolwenci
 • 45 Kobiety
  (absolwenci)
 • 64 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  26,9
  Małopolskie
  26,5
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 61,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 43,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat wielicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 37 Oddziały
 • 1 065 Uczniowie
 • 483 Kobiety
  (uczniowie)
 • 582 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,4%
  54,6%
 • 287 Uczniowie w 1 klasie
 • 123 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 164 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 251 Absolwenci
 • 128 Kobiety
  (absolwenci)
 • 123 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  28,8
  Województwo
  25,3
  Kraj
  23,8
 •  
 • 81,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 57,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wielicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 324 Uczniowie
 • 98 Kobiety
  (uczniowie)
 • 226 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,2%
  69,8%
 • 167 Uczniowie w 1 klasie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 116 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  23,1
  Małopolskie
  17,3
  Cała Polska
  17,9
 •  
 • 18,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 13,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 4 252 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 342
  • niemiecki1 622
  • francuski175
  • włoski93
 • 2 342 angielski
 • 1 622 niemiecki
 • 175 francuski
 • 93 włoski
 • 20 hiszpański
 • 97 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 74 niemiecki
 • 23 inny
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat wielicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 4 Oddziały
 • 71 Uczniowie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,3%
  43,7%
 • 29 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat wielicki
  17,8
  woj. małopolskie
  19,6
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17,8 Szkoły policealne ogółem
 • 17,8
 • 17,8 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17,8
 •  
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wielicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wielicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wielicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wielicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wielickim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie wielickim znajdowało się 16 hoteli (3 ★★★★, 11 ★★★, 2 ★★), 3 motele (2 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji) oraz 1 pensjonat (kategorii ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 13 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • hostele: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 14
  • drzwi automatycznie otwierane: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 16 (liczba sal: 47, liczba miejsc: 3 000)
  • z nagłośnieniem: 10
  • z projektorem multimedialnym: 15
  • z zestawem do wideokonferencji: 6
  • z obsługą techniczną: 7
  • z ekranem: 13
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 12
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 10
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 19


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie wielickim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 14, udogodnienia wewnątrz budynku: 14). W powiecie wielickim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 560 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 277 (uczestnicy: 21 484)
  • seanse filmowe: 7 (uczestnicy: 1 100)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 838)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 1 298)
  • koncerty: 36 (uczestnicy: 8 550)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 40 (uczestnicy: 3 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 17 (uczestnicy: 979)
  • konkursy: 19 (uczestnicy: 902)
  • pokazy teatralne: 28 (uczestnicy: 1 852)
  • warsztaty: 105 (uczestnicy: 2 068)
  • inne: 9 (uczestnicy: 747)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 159 (członkowie: 2 391)
  • plastyczne/techniczne: 80 (członkowie: 978)
  • taneczne: 17 (członkowie: 258)
  • muzyczne: 12 (członkowie: 141)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 4 (członkowie: 62)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 18 (członkowie: 387)
  • literackie: 1 (członkowie: 7)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 9 (członkowie: 297)
  • koło gospodyń wiejskich: 9 (członkowie: 173)
  • inne: 8 (członkowie: 78)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 15 (absolwenci: 256)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 20)
  • plastyczne: 7 (absolwenci: 73)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 155)
  • tańca: 1 (absolwenci: 8)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 9
  • muzyczne: 5
  • politechniczne: 3
  • sale baletowe/taneczne: 10
  • inne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 49 (członkowie: 1 003)
  • teatralne: 4 (członkowie: 54)
  • muzyczne - instrumentalne: 14 (członkowie: 287)
  • wokalne i chóry: 11 (członkowie: 259)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 10 (członkowie: 296)
  • taneczne: 6 (członkowie: 57)
  • inne: 4 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie wielickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 340 miejscami na widowni. Odbyło się 749 seansów, na które przyszło 7 831 widzów, w tym 105 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 352 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie wielickim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 588 895 zwiedzających, co daje 45 305 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie wielickim działało 20 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 285 879 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 56 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 273 849 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 232
  • dostępne dla czytelników: 159
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 153
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 15
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 19
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 14


 • Biblioteki naukowe w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie wielickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 24 695 wolumenów w tym ziobry specjalne: 2 260. Odnotowano 20 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 33 871 wolumenów. Odnotowano 288 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie wielickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wielickim działało 57 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 728 członków. Zarejestrowano 4 793 ćwiczących (mężczyźni: 3 347, kobiety: 1 446, chłopcy do lat 18: 2 453, dziewczęta do lat 18: 1 214). Aktywnych było 87 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (88), instruktora sportowego (87) oraz inne osoby (35).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wielickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wielicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wielicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 116 wypadków drogowych w powiecie wielickim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 141 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 88,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 6,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,5 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 137,6 rannych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie wielickim zarejestrowanych było 107 568 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 82 635 samochodów osobowych (639,9 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 12 527 samochodów ciężarowych (104,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie więcej od wartości dla całego kraju), 652 autobusów (5,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 993 ciągników siodłowych (7,7 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 625 motocykli (51,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,2 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,8 lat.


  W 2019 roku w powiecie wielickim znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 4 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 135 taksówek oraz 135 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wielickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 116 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 141 Ranni
  (rok 2020)
 • 51 Lekko ranni
 • 90 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wielickim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 88,79 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. wielicki
  88,8
  Województwo
  66,4
  Cała Polska
  61,5
 • 6,12 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat wielicki
  6,1
  Małopolskie
  4,6
  Cały kraj
  6,5
 • 107,92 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  107,9
  Województwo
  75,2
  Kraj
  69,2
 • 6,51 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • pow. wielicki
  6,5
  Małopolskie
  6,6
  Cała Polska
  9,1
 • 137,59 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Powiat
  137,6
  Województwo
  139,1
  Kraj
  110,9
 • 6,90 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. wielicki
  6,9
  Małopolskie
  6,9
  Cały kraj
  10,6
 • 121,55 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  121,6
  Małopolskie
  113,2
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 107 568 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wielickim w 2019 roku
 • 82 635 Samochody osobowe
 • 12 527 Samochody ciężarowe
 • 40 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 652 Autobusy
 • 705 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 997 Ciągniki samochodowe
 • 993   Ciągniki siodłowe
 • 3 427 Ciągniki rolnicze
 • 6 625 Motocykle
 • 2 325   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 273 Motorowery
 • 82 635Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wielickim
 • Samochody osobowe w powiecie wielickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 639,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat wielicki
  639,9
  woj. małopolskie
  598,3
  Kraj
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg19 392
  • 1400-1649 kg23 584
  • 1650-1899 kg19 784
  • 1900 kg i więcej19 875
 • 19 392 do 1399 kg
 • 23 584 1400-1649 kg
 • 19 784 1650-1899 kg
 • 19 875 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 34 087 do 1399 cm3
 • 34 087
 • 42 690 1400-1999 cm3
 • 42 690
 • 5 858 2000 i więcej cm3
 • 5 858
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wielickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna46 843
  • olej napędowy23 377
  • gaz (LPG)11 472
  • pozostałe943
 • 46 843 benzyna
 • 23 377 olej napędowy
 • 11 472 gaz (LPG)
 • 943 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 830 do 1 roku
 • 1 830
 • 1 174 2 lata
 • 1 174
 • 1 309 3 lata
 • 1 309
 • 2 906 4-5 lat
 • 2 906
 • 3 118 6-7 lat
 • 3 118
 • 4 319 8-9 lat
 • 4 319
 • 5 905 10-11 lat
 • 5 905
 • 14 515 12-15 lat
 • 14 515
 • 15 570 16-20 lat
 • 15 570
 • 8 723 21-25 lat
 • 8 723
 • 6 205 26-30 lat
 • 6 205
 • 17 061 31 lat i więcej
 • 17 061
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wielickim
 • powiat wielicki
  19,2 lat
  Województwo
  17,9 lat
  Cała Polska
  18,4 lat
 • 12 527Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wielickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wielickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 104,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  104,7
  Województwo
  94,4
  Kraj
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 438 do 999 kg
 • 6 438
 • 3 581 1000-1499 kg
 • 3 581
 • 799 1500-2999 kg
 • 799
 • 66 3000-3499 kg
 • 66
 • 197 3500-4999 kg
 • 197
 • 452 5000-6999 kg
 • 452
 • 437 7000-9999 kg
 • 437
 • 332 10000-14999 kg
 • 332
 • 225 15000 kg i więcej
 • 225
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 459
  • olej napędowy7 972
  • gaz (LPG)714
  • pozostałe1 382
 • 2 459 benzyna
 • 7 972 olej napędowy
 • 714 gaz (LPG)
 • 1 382 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 238 do 1 roku
 • 238
 • 111 2 lata
 • 111
 • 161 3 lata
 • 161
 • 503 4-5 lat
 • 503
 • 517 6-7 lat
 • 517
 • 827 8-9 lat
 • 827
 • 972 10-11 lat
 • 972
 • 1 931 12-15 lat
 • 1 931
 • 2 215 16-20 lat
 • 2 215
 • 1 396 21-25 lat
 • 1 396
 • 1 011 26-30 lat
 • 1 011
 • 2 645 31 lat i więcej
 • 2 645
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wielickim
 • powiat wielicki
  19,4 lat
  Województwo
  18,4 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 652Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wielickim
 • Autobusy w powiecie wielickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 5,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,0
  woj. małopolskie
  3,8
  Kraj
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna37
  • olej napędowy496
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe117
 • 37 benzyna
 • 496 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 117 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 24 do 1 roku
 • 24
 • 2 2 lata
 • 2
 • 7 3 lata
 • 7
 • 23 4-5 lat
 • 23
 • 15 6-7 lat
 • 15
 • 15 8-9 lat
 • 15
 • 29 10-11 lat
 • 29
 • 115 12-15 lat
 • 115
 • 149 16-20 lat
 • 149
 • 91 21-25 lat
 • 91
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 146 31 lat i więcej
 • 146
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wielickim
 • Powiat
  20,1 lat
  Małopolskie
  20,4 lat
  Cała Polska
  21,2 lat
 • 993Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wielickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wielickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 7,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. wielicki
  7,7
  Małopolskie
  8,1
  Polska
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy853
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe134
 • 5 benzyna
 • 853 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 134 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 44 do 1 roku
 • 44
 • 37 2 lata
 • 37
 • 80 3 lata
 • 80
 • 128 4-5 lat
 • 128
 • 86 6-7 lat
 • 86
 • 96 8-9 lat
 • 96
 • 93 10-11 lat
 • 93
 • 149 12-15 lat
 • 149
 • 90 16-20 lat
 • 90
 • 60 21-25 lat
 • 60
 • 48 26-30 lat
 • 48
 • 82 31 lat i więcej
 • 82
 • 12,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wielickim
 • Powiat
  12,6 lat
  Małopolskie
  12,4 lat
  Cały kraj
  12,2 lat
 • 6 625Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wielickim
 • Motocykle w powiecie wielickim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 51,3 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. wielicki
  51,3
  woj. małopolskie
  40,0
  Cała Polska
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 115 do 1 roku
 • 115
 • 69 2 lata
 • 69
 • 94 3 lata
 • 94
 • 277 4-5 lat
 • 277
 • 162 6-7 lat
 • 162
 • 214 8-9 lat
 • 214
 • 320 10-11 lat
 • 320
 • 624 12-15 lat
 • 624
 • 628 16-20 lat
 • 628
 • 432 21-25 lat
 • 432
 • 397 26-30 lat
 • 397
 • 3 293 31 lat i więcej
 • 3 293
 • 24,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wielickim
 • powiat wielicki
  24,8 lat
  Województwo
  22,7 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wielickim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 289,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat wielicki
  289,7 km
  Województwo
  419,4 km
  Cały kraj
  496,9 km
 • 0,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  0,9 km
  woj. małopolskie
  1,9 km
  Cały kraj
  4,1 km
 • 4 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 135 Liczba licencji na taksówki
 • 135 Liczba taksówek