Pilzno w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Pilzno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pilzno to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu dębickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pilzno.
 • 4 982 Liczba mieszkańców
 • 16,0 km² Powierzchnia
 • 310,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1354 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • RDE Tablice rejestracyjne
 • Ewa Marianna Gołębiowska Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 21.294949.9798 Współrzędne GPS
 • 1803064 TERYT (TERC)
 • 0982345 SIMC
Herb miasta Pilzno
Pilzno herb

Jak Pilzno wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pilzno na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pilzno wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pilzno plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
4Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
21Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
27Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
47Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
48Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
59Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
61Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
65Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
65Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
83Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
85Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
101Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
190Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
195Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
205Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
230Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
242Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
278Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
279Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
306Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
323Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
334Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
335Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce

Pilzno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
39-220Poczta Pilzno
39-220Skrytki Pocztowe Poczta Pilzno

Pilzno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pilźnie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Dębicy (podlega pod: ZUS Oddział w Jaśle)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Piłsudskiego 15
39-200 Dębica
Urząd Miejski w Pilźnie
(14) 672-10-36
(14) 672-24-91
ul. Rynek 6
39-220 Pilzno

Pilzno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Pilzno jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 982, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 16,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pilzna zawarli w 2022 roku 23 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców Pilzna jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 4,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Pilzno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,40 na 1000 mieszkańców Pilzna. W 2022 roku urodziło się 42 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 295 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 47,7% zgonów w Pilźnie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,0% zgonów w Pilźnie były nowotwory, a 6,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pilzna przypada 8.86 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 78 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 51 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pilzna 27. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  58,9% mieszkańców Pilzna jest w wieku produkcyjnym, 21,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pilzna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 982 Liczba mieszkańców
 • 2 532 Kobiety
 • 2 450 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pilźnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pilźnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pilźnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pilzna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,0 lat
  Podkarpackie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 41,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pilzno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pilzna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pilzno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pilzno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pilzno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Pilzno
  28,4%
  Podkarpackie
  29,4%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,1%
  Podkarpackie
  57,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,0%
  Podkarpackie
  8,0%
  Kraj
  8,5%
 • 13,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Pilzno
  4,0%
  woj. podkarpackie
  5,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Pilzno
  0,5%
  Podkarpackie
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pilźnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pilźnie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,6
  Podkarpackie
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,1
  Podkarpackie
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 23 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pilźnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pilźnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -2 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,40 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Pilzno
  -0,4
  Podkarpackie
  -2,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pilźnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pilźnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pilźnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pilźnie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 42 Urodzenia żywe
 • 21 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Pilzno
  8,5
  Podkarpackie
  8,1
  Cała Polska
  8,1
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,6
  Województwo
  35,1
  Cała Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 295 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 230 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 353 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 295 g
  Podkarpackie
  3 312 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 74 Waga 4000g - 4499g
 • 74
 • 300 Waga 3500g - 3999g
 • 300
 • 470 Waga 3000g - 3499g
 • 470
 • 204 Waga 2500g - 2999g
 • 204
 • 42 Waga 2000g - 2499g
 • 42
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  woj. podkarpackie
  1,25
  Kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,63
  woj. podkarpackie
  0,60
  Polska
  0,61
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Pilzno
  0,84
  Województwo
  0,77
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Pilźnie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 44 Zgony
 • 16 Kobiety
  (Zgony)
 • 28 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 36,4%
  63,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,9
  woj. podkarpackie
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 119,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  119,1
  Województwo
  130,5
  Polska
  147,0
 • 5,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Pilzno
  5,4
  Podkarpackie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,6
  Podkarpackie
  2,6
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie dębickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  47,7%
  Podkarpackie
  44,0%
  Cały kraj
  36,0%
 • 19,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  19,0%
  Województwo
  21,3%
  Cały kraj
  23,6%
 • 6,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,2%
  Podkarpackie
  6,4%
  Cała Polska
  6,7%
 • 123 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  18,0
  Polska
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  68,8
  Cała Polska
  70,6
 • 189,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  189,3
  Województwo
  224,0
  Cała Polska
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  198,8
  Cały kraj
  253,9
 • 476,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 487,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 465,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  476,4
  Podkarpackie
  463,9
  Cały kraj
  426,2
 • 84,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 93,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  84,1
  woj. podkarpackie
  72,9
  Polska
  62,9
 • 20,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  20,8
  Województwo
  25,5
  Cały kraj
  33,8
 • 8,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,9
  Województwo
  4,8
  Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Pilzno
  0,9%
  woj. podkarpackie
  0,5%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 78 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 40 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 51 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 30 Saldo migracji
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 20 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 27 Saldo migracji wewnętrznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pilźnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pilźnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pilzno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pilzno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pilźnie oddano do użytku 23 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,62 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pilźnie to 1 436 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 288 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pilźnie to 5,57 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Pilźnie to 138,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,91% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,66% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,45% mieszkań posiada łazienkę, 82,38% korzysta z centralnego ogrzewania, a 89,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dębickiego.

  Powiat dębicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pilźnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 436 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 288,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  288,40
  Województwo
  342,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 101,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  101,00 m2
  woj. podkarpackie
  84,50 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 29,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  29,10 m2
  Podkarpackie
  29,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,71 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,71
  Podkarpackie
  4,24
  Cała Polska
  3,83
 • 3,47 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Pilzno
  3,47
  Podkarpackie
  2,92
  Cała Polska
  2,42
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,74
  Województwo
  0,69
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pilźnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 23 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,62 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,62
  Podkarpackie
  5,39
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 128 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,57 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,57
  woj. podkarpackie
  4,42
  Kraj
  3,89
 • 25,70 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Pilzno
  25,70
  Podkarpackie
  23,86
  Polska
  24,56
 • 3 174 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 138,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Pilzno
  138,0 m2
  Podkarpackie
  105,7 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,64 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,64 m2
  woj. podkarpackie
  0,57 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pilźnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,91%
  Województwo
  97,52%
  Kraj
  97,75%
 • 96,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  96,66%
  Podkarpackie
  94,28%
  Polska
  95,18%
 • 93,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  93,45%
  Województwo
  92,88%
  Polska
  93,75%
 • 82,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,38%
  woj. podkarpackie
  84,55%
  Cały kraj
  85,83%
 • 89,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  89,00%
  Województwo
  78,45%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Pilzno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pilźnie na 1000 mieszkańców pracuje 431osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 35,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 64,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Pilźnie wynosiło w 2023 roku 4,7% (4,7% wśród kobiet i 4,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pilźnie wynosiło 5 507,67 PLN, co odpowiada 82.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pilzna 400 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 005 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 605.

  14,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Pilzna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,1% w przemyśle i budownictwie, a 19,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pilźnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 431 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Pilzno
  431,0
  Województwo
  224,0
  Polska
  259,0
 • 4,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,3% Kobiety
 • 2,8% Mężczyźni
 • Pilzno
  4,7%
  woj. podkarpackie
  8,6%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pilźnie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pilźnie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pilźnie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pilźnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 047 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 508 PLN
  Podkarpackie
  5 663 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pilźnie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pilźnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 400 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 005 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 605 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pilźnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 12,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,1% Przemysł i budownictwo
 • 24,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,6% Pozostałe
 • 36,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pilźnie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Pilźnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 136 Pracujący ogółem
 • 755 Kobiety
 • 1 381 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pilźnie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pilzno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  69,9
  Województwo
  64,6
  Kraj
  69,0
 • 33,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,4
  Województwo
  34,8
  Cały kraj
  38,2
 • 91,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  91,5
  Województwo
  116,6
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pilzno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Pilźnie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 538 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 423 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 42 nowe podmioty, a 21 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (51) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (27) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (38) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pilźnie najwięcej (33) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (511) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,5% (132) podmiotów, a 74,7% (402) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pilźnie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.5%) oraz Transport i gospodarka magazynowa (15.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 538 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 132 Przemysł i budownictwo
 • 402 Pozostała działalność
 • 42 Podmioty nowo zarejestrowane w Pilźnie w 2023 roku
 • 21 Podmioty wyrejestrowane w Pilźnie w 2023 roku
 • 423 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 511 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 511
 • 21 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 21
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 536 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 536
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 46 Spółki handlowe ogółem
 • 46
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 33  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 33
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 30 Spółki cywilne ogółem
 • 30
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 423 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 108 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 108
 • 64 Transport i gospodarka magazynowa
 • 64
 • 61 Budownictwo
 • 61
 • 56 Przetwórstwo przemysłowe
 • 56
 • 43 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 43
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 17
 • 14 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 14
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pilzno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pilźnie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 63 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,62 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pilźnie wynosi 62,80% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pilzna najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,83 (wykrywalność 41%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,76 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,07 (35%), drogowe - 1,34 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pilźnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pilzna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pilzno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 63
 • 39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 39
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 34 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 34
 • 12,62 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,62
  Województwo
  12,93
  Cała Polska
  22,81
 • 7,76 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Pilzno
  7,76
  Województwo
  6,81
  Cały kraj
  12,98
 • 3,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Pilzno
  3,07
  Podkarpackie
  3,93
  Cała Polska
  6,99
 • 1,34 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Pilzno
  1,34
  Województwo
  1,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Pilzno
  0,26
  woj. podkarpackie
  0,32
  Cały kraj
  0,35
 • 6,83 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,83
  Podkarpackie
  6,46
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pilzno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Pilzno
  63%
  Podkarpackie
  68%
  Cała Polska
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  66%
  Województwo
  66%
  Cały kraj
  63%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  35%
  woj. podkarpackie
  56%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  91%
  Podkarpackie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Pilzno
  41%
  Podkarpackie
  48%
  Kraj
  51%

Pilzno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Pilzna wyniosła w 2022 roku 101,8 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Pilzna - 32.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.9%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,9 mln złotych, czyli 13,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pilzna wyniosła w 2022 roku 100,1 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.1%). W budżecie Pilzna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 776 złotych na mieszkańca (14,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 41,7 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,2%.
 • Wydatki budżetu w Pilźnie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pilzna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pilzno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pilzna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  56,5 mln

  3,1 tys(100%)

  65,5 mln

  3,6 tys(100%)

  75,0 mln

  4,1 tys(100%)

  89,8 mln

  4,9 tys(100%)

  89,3 mln

  4,9 tys(100%)

  84,8 mln

  4,7 tys(100%)

  88,8 mln

  4,9 tys(100%)

  101,8 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  23,2 mln

  4,8 tys(41.1%)

  22,9 mln

  4,7 tys(34.9%)

  23,4 mln

  4,8 tys(31.3%)

  27,8 mln

  5,7 tys(31%)

  30,4 mln

  6,2 tys(34.1%)

  27,5 mln

  5,5 tys(32.4%)

  30,4 mln

  6,1 tys(34.2%)

  32,6 mln

  6,6 tys(32.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,7(0%)

  10,1 mln

  2,0 tys(9.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,1 mln

  1,1 tys(9.1%)

  6,4 mln

  1,3 tys(9.7%)

  8,9 mln

  1,8 tys(11.9%)

  5,6 mln

  1,1 tys(6.3%)

  2,9 mln

  585(3.2%)

  4,8 mln

  961(5.6%)

  5,8 mln

  1,2 tys(6.5%)

  9,3 mln

  1,9 tys(9.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,5 mln

  2,0 tys(16.8%)

  21,8 mln

  4,5 tys(33.3%)

  4,1 mln

  833(5.4%)

  6,0 mln

  1,2 tys(6.6%)

  4,5 mln

  923(5.1%)

  4,3 mln

  865(5.1%)

  5,5 mln

  1,1 tys(6.2%)

  8,4 mln

  1,7 tys(8.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  799(6.8%)

  4,1 mln

  843(6.3%)

  4,6 mln

  948(6.2%)

  4,8 mln

  981(5.4%)

  5,5 mln

  1,1 tys(6.2%)

  5,6 mln

  1,1 tys(6.6%)

  5,5 mln

  1,1 tys(6.2%)

  6,6 mln

  1,3 tys(6.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,9 mln

  1,4 tys(12.2%)

  4,0 mln

  828(6.1%)

  4,6 mln

  950(6.2%)

  13,5 mln

  2,8 tys(15%)

  8,3 mln

  1,7 tys(9.3%)

  5,6 mln

  1,1 tys(6.6%)

  5,9 mln

  1,2 tys(6.7%)

  5,4 mln

  1,1 tys(5.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  362(3.1%)

  2,1 mln

  431(3.2%)

  2,0 mln

  410(2.7%)

  4,3 mln

  879(4.8%)

  2,3 mln

  470(2.6%)

  2,2 mln

  449(2.6%)

  1,9 mln

  387(2.2%)

  4,0 mln

  799(3.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  269,0 tys

  55,9(0.5%)

  264,6 tys

  54,4(0.4%)

  360,0 tys

  73,6(0.5%)

  544,7 tys

  111(0.6%)

  638,8 tys

  130(0.7%)

  355,0 tys

  71,6(0.4%)

  516,3 tys

  104(0.6%)

  2,2 mln

  444(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  811,6 tys

  169(1.4%)

  736,3 tys

  151(1.1%)

  743,0 tys

  152(1%)

  814,1 tys

  166(0.9%)

  967,8 tys

  196(1.1%)

  680,0 tys

  137(0.8%)

  506,3 tys

  102(0.6%)

  1,9 mln

  390(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  315,9 tys

  65,6(0.6%)

  183,2 tys

  37,7(0.3%)

  790,6 tys

  162(1.1%)

  514,3 tys

  105(0.6%)

  1,3 mln

  255(1.4%)

  125,3 tys

  25,3(0.1%)

  209,6 tys

  42,1(0.2%)

  1,6 mln

  320(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  523,7 tys

  109(0.9%)

  586,7 tys

  121(0.9%)

  743,7 tys

  152(1%)

  1,2 mln

  242(1.3%)

  644,5 tys

  131(0.7%)

  1,3 mln

  255(1.5%)

  1,2 mln

  246(1.4%)

  1,1 mln

  225(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,2 mln

  454(3.9%)

  579,5 tys

  119(0.9%)

  494,2 tys

  101(0.7%)

  567,2 tys

  116(0.6%)

  4,2 mln

  849(4.7%)

  607,7 tys

  123(0.7%)

  617,6 tys

  124(0.7%)

  719,1 tys

  144(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  997,7 tys

  207(1.8%)

  1,0 mln

  210(1.6%)

  1,0 mln

  208(1.4%)

  1,0 mln

  212(1.2%)

  1,3 mln

  254(1.4%)

  1,2 mln

  239(1.4%)

  824,9 tys

  166(0.9%)

  717,4 tys

  144(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  262,5 tys

  54,5(0.5%)

  205,1 tys

  42,2(0.3%)

  365,5 tys

  74,7(0.5%)

  297,3 tys

  60,6(0.3%)

  271,1 tys

  55,0(0.3%)

  239,7 tys

  48,3(0.3%)

  318,6 tys

  64,1(0.4%)

  345,9 tys

  69,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  490,2 tys

  102(0.9%)

  487,4 tys

  100(0.7%)

  542,5 tys

  111(0.7%)

  544,9 tys

  111(0.6%)

  569,7 tys

  116(0.6%)

  560,3 tys

  113(0.7%)

  568,1 tys

  114(0.6%)

  203,1 tys

  40,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  65,3 tys

  13,6(0.1%)

  133,9 tys

  27,5(0.2%)

  102,7 tys

  21,0(0.1%)

  123,8 tys

  25,2(0.1%)

  117,2 tys

  23,8(0.1%)

  126,0 tys

  25,4(0.1%)

  143,7 tys

  28,9(0.2%)

  160,4 tys

  32,2(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  173,5 tys

  36,0(0.3%)

  19,6 tys

  4,0(0%)

  3,6 tys

  0,7(0%)

  161,4 tys

  32,9(0.2%)

  171,1 tys

  34,7(0.2%)

  165,5 tys

  33,4(0.2%)

  3,7 tys

  0,7(0%)

  3,7 tys

  0,8(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  26,6 tys

  5,5(0%)

  5,0 tys

  1,0(0%)

  16,0 tys

  3,3(0%)

  15,7 tys

  3,2(0%)

  11,5 tys

  2,3(0%)

  10,3 tys

  2,1(0%)

  15,4 tys

  3,1(0%)

  2,9 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,1 tys

  0,6(0%)

  2,6 tys

  0,5(0%)

  3,6 tys

  0,7(0%)

  3,6 tys

  0,7(0%)

  3,6 tys

  0,7(0%)

  3,6 tys

  0,7(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  2,6 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,1 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,8 tys

  5,7(0%)

  21,3 tys

  4,3(0%)

  62,6 tys

  12,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -50,0

  -0,0(-0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pilźnie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pilzna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pilzno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pilzna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  62,1 mln

  3,5 tys(100%)

  67,5 mln

  3,7 tys(100%)

  73,2 mln

  4,0 tys(100%)

  81,4 mln

  4,5 tys(100%)

  88,4 mln

  4,8 tys(100%)

  92,9 mln

  5,1 tys(100%)

  103,3 mln

  5,7 tys(100%)

  100,1 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,5 mln

  3,4 tys(26.6%)

  17,7 mln

  3,6 tys(26.2%)

  18,6 mln

  3,8 tys(25.5%)

  20,6 mln

  4,2 tys(25.3%)

  23,5 mln

  4,8 tys(26.5%)

  22,9 mln

  4,6 tys(24.6%)

  26,3 mln

  5,3 tys(25.5%)

  29,3 mln

  5,9 tys(29.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,4 mln

  4,0 tys(31.3%)

  20,8 mln

  4,3 tys(30.9%)

  20,8 mln

  4,3 tys(28.5%)

  21,4 mln

  4,4 tys(26.2%)

  23,7 mln

  4,8 tys(26.8%)

  24,9 mln

  5,0 tys(26.9%)

  35,6 mln

  7,1 tys(34.4%)

  27,8 mln

  5,6 tys(27.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,1 mln

  2,0 tys(10.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,4 mln

  1,7 tys(13.5%)

  20,4 mln

  4,2 tys(30.1%)

  1,8 mln

  369(2.5%)

  2,0 mln

  400(2.4%)

  4,7 mln

  958(5.3%)

  2,0 mln

  407(2.2%)

  2,2 mln

  442(2.1%)

  6,2 mln

  1,2 tys(6.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,0 mln

  1,0 tys(8%)

  3,4 mln

  693(5%)

  2,8 mln

  579(3.9%)

  9,7 mln

  2,0 tys(11.9%)

  6,5 mln

  1,3 tys(7.3%)

  4,1 mln

  828(4.4%)

  4,7 mln

  937(4.5%)

  5,4 mln

  1,1 tys(5.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,0 mln

  821(6.4%)

  1,2 mln

  252(1.8%)

  3,4 mln

  703(4.7%)

  1,7 mln

  342(2.1%)

  326,0 tys

  66,2(0.4%)

  2,9 mln

  592(3.2%)

  2,5 mln

  506(2.4%)

  1,1 mln

  223(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,0 mln

  621(4.8%)

  2,4 mln

  484(3.5%)

  1,5 mln

  297(2%)

  2,3 mln

  465(2.8%)

  1,9 mln

  395(2.2%)

  2,8 mln

  575(3.1%)

  1,6 mln

  322(1.6%)

  972,6 tys

  195(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  16,3 tys

  3,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  202,2 tys

  41,0(0.2%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  684,3 tys

  137(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  815,9 tys

  169(1.3%)

  888,7 tys

  183(1.3%)

  1,4 mln

  276(1.8%)

  958,9 tys

  196(1.2%)

  1,1 mln

  218(1.2%)

  730,4 tys

  147(0.8%)

  557,5 tys

  112(0.5%)

  628,2 tys

  126(0.6%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  119,1 tys

  24,7(0.2%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  547,0 tys

  110(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  162,6 tys

  33,8(0.3%)

  127,2 tys

  26,2(0.2%)

  118,4 tys

  24,2(0.2%)

  112,3 tys

  22,9(0.1%)

  99,7 tys

  20,2(0.1%)

  158,9 tys

  32,1(0.2%)

  257,3 tys

  51,7(0.2%)

  427,4 tys

  85,8(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 mln

  377(2.9%)

  314,9 tys

  64,8(0.5%)

  285,3 tys

  58,3(0.4%)

  291,2 tys

  59,4(0.4%)

  427,2 tys

  86,7(0.5%)

  2,5 mln

  494(2.6%)

  352,2 tys

  70,8(0.3%)

  426,1 tys

  85,6(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  258,7 tys

  53,7(0.4%)

  242,8 tys

  49,9(0.4%)

  240,7 tys

  49,2(0.3%)

  235,4 tys

  48,0(0.3%)

  238,3 tys

  48,4(0.3%)

  222,0 tys

  44,8(0.2%)

  206,7 tys

  41,6(0.2%)

  132,4 tys

  26,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  29,4 tys

  6,1(0%)

  46,0 tys

  9,5(0.1%)

  30,0 tys

  6,1(0%)

  30,0 tys

  6,1(0%)

  20,0 tys

  4,1(0%)

  25,0 tys

  5,0(0%)

  24,0 tys

  4,8(0%)

  44,6 tys

  9,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  206,4 tys

  42,9(0.3%)

  10,7 tys

  2,2(0%)

  87,4 tys

  17,9(0.1%)

  76,6 tys

  15,6(0.1%)

  382

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,7(0%)

  328,3 tys

  66,0(0.3%)

  13,6 tys

  2,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  447(3.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,6 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  462,2 tys

  93,8(0.5%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  84,8

  0,0(0%)

  13,6 tys

  2,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  173,5 tys

  36,0(0.3%)

  19,6 tys

  4,0(0%)

  3,6 tys

  0,7(0%)

  161,4 tys

  32,9(0.2%)

  171,1 tys

  34,7(0.2%)

  165,5 tys

  33,4(0.2%)

  3,7 tys

  0,7(0%)

  3,7 tys

  0,8(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  270

  0,1(0%)

  510

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  310

  0,1(0%)

  14,0 tys

  2,8(0%)

  3,4 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  134,5 tys

  27,9(0.2%)

  513

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,4 tys

  15,2(0.1%)

  4,4 tys

  0,9(0%)

  827

  0,2(0%)

  17,9 tys

  3,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pilzno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 229 mieszkańców Pilzna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 599 kobiet oraz 630 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,0% średnie ogólnokształcące, a 23,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Pilzna, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 13,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Pilzna mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pilźnie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz średnie zawodowe (21,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz średnie zawodowe (26,2%).

  W roku 2022 w Pilźnie mieściły się 2 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 228 dzieci (114 dziewczynek oraz 114 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pilźnie mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 153 dzieci (79 dziewczynek oraz 74 chłopców). Dostępnych było 130 miejsc.

  17,6% mieszkańców Pilzna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 046 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,86 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 29 oddziałach uczyło się 610 uczniów (296 kobiet oraz 314 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pilźnie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 369 uczniów (168 kobiet oraz 201 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 32,2% ludności (31,5% wśród dziewczynek i 32,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 121,51.

  W Pilźnie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 94 uczniów (58 kobiet oraz 36 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 36 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Pilźnie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 228 uczniów (147 kobiet oraz 81 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 74 absolwentów.

  W Pilźnie znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 252 uczniów (73 kobiety oraz 179 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,2% mieszkańców (16,9% wśród dziewczyn i 15,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 31,3 uczniów. 22,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 18,3% mieszkańców Pilzna w wieku potencjalnej nauki (17,1% kobiet i 19,4% mężczyzn).

 • 19,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  19,0%
  Województwo
  22,6%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  37,3%
  Województwo
  36,1%
  Cały kraj
  35,2%
 • 38,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,7%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,0%
  Województwo
  11,0%
  Polska
  11,9%
 • 13,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  23,6%
  Podkarpackie
  21,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 21,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Pilzno
  24,1%
  Podkarpackie
  22,5%
  Kraj
  21,2%
 • 18,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,8%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,6%
  Województwo
  12,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pilźnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1046 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 046,0
  woj. podkarpackie
  896,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,86 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,86
  Podkarpackie
  0,95
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 13 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 176 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Pilzno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 228 Dzieci
 • 114 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 114 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 46 3 lata
 • 46
 • 49 4 lata
 • 49
 • 75 5 lata
 • 75
 • 57 6 lat
 • 57
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 21 3 lata
 • 21
 • 24 4 lata
 • 24
 • 41 5 lata
 • 41
 • 27 6 lat
 • 27
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 25 3 lata
 • 25
 • 25 4 lata
 • 25
 • 34 5 lata
 • 34
 • 30 6 lat
 • 30
 • 24 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 12,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pilźnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pilźnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Pilźnie
  Publiczne
  14 672-10-65
  14 672-10-65
  ul. Węgierska 36
  39-220 Pilzno
  615413
  Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole
  Niepubliczne
  14 672-13-43
  ul. Żeromskiego 2
  39-220 Pilzno
  ---
 • Szkoły podstawowe w Pilźnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pilzno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 610 Uczniowie
 • 296 Kobiety
  (uczniowie)
 • 314 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 65 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 101 Absolwenci
 • 55 Kobiety
  (absolwenci)
 • 46 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Pilzno
  21,0
  Województwo
  15,1
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 43,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 35,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 121,51 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  121,51
  Podkarpackie
  90,63
  Kraj
  95,96
 • 121,31 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  121,31
  woj. podkarpackie
  89,99
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pilzno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pilzno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pilźnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pilźnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie (Władysław Jagiełło)
  Publiczna
  14 672-10-28
  14 672-10-28
  ul. Mickiewicza 1
  39-220 Pilzno
  1843837
 • Szkoły ponadpodstawowe w Pilźnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Pilzno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 94 Uczniowie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,7%
  38,3%
 • 38 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 16 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 31,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Pilzno
  31,3
  woj. podkarpackie
  27,1
  Polska
  26,5
 •  
 • 10,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Pilzno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  22,9
  woj. podkarpackie
  22,7
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Pilźnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pilźnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Bł. Karolina Kózkówna)
  Niepubliczna
  14 672-21-41
  14 672-21-41
  ul. Lwowska 14
  39-220 Pilzno
  922117
  Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie (Sebastian Petrycy)
  Publiczne
  14 672-10-04
  14 672-10-04
  ul. Lwowska 14
  39-220 Pilzno
  39413
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  14 672-21-41
  14 672-21-41
  ul. Lwowska 14
  39-220 Pilzno
  2607
 • Edukacyjne grupy wieku w Pilźnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 32,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pilzno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pilzno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pilzno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pilzno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pilźnie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pilźnie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Pilźnie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Pilźnie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pilźnie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 57 (uczestnicy: 6 300)
  • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 600)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 800)
  • koncerty: 11 (uczestnicy: 2 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 700)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 600)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 250)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 212)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 50)
  • taneczne: 4 (członkowie: 50)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 3 (członkowie: 16)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 86)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 20)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 31)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 5)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 8)
  • taneczne: 1 (członkowie: 18)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Pilźnie działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 7 658 zwiedzających, co daje 15 415 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Pilźnie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 25 972 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 23 199 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  Według danych z 2016 w Pilźnie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 402 członków. Zarejestrowano 503 ćwiczących (mężczyźni: 364, kobiety: 139, chłopcy do lat 18: 289, dziewczęta do lat 18: 122). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pilźnie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pilźnie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pilzna znajduje się 22 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Pilźnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Pilzno, st.6 z epoki żelazadnia 1971-12-22, wykaz dokumentów: A-675 z 1971-12-22
  • Osada Pilzno, st.3 z epoki żelazadnia 1971-12-22, wykaz dokumentów: A-676 z 1971-12-22
  • Osada Pilzno, st.1 z epoki kamieniadnia 1971-12-22, wykaz dokumentów: A-685 z 1971-12-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1778 r. (ul. Węgierska 15)dnia 1969-07-30, wykaz dokumentów: A-125 z 1969-07-30; A-1130 z 2013-04-15
  • Arsenał (data nieznana) (ul. rynek Rynek 36)dnia 1969-08-31, wykaz dokumentów: A-310 z 1969-08-31
  • Barbakan (data nieznana) (ul. Adama Mickiewicza 1)dnia 1969-08-31, wykaz dokumentów: A-310 z 1969-08-31
  • Baszta (data nieznana)dnia 1969-08-31, wykaz dokumentów: A-310 z 1969-08-31
  • Basteja (data nieznana)dnia 1969-08-31, wykaz dokumentów: A-310 z 1969-08-31
  • Brama (data nieznana)dnia 1969-08-31, wykaz dokumentów: A-310 z 1969-08-31
  • Brama (data nieznana) (ul. Karmelicka 1)dnia 1969-08-31, wykaz dokumentów: A-310 z 1969-08-31
  • Brama (data nieznana)dnia 1969-08-31, wykaz dokumentów: A-310 z 1969-08-31
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1784 r.dnia 1969-08-31, wykaz dokumentów: A-310 z 1969-08-31
  • Miasto z 1354 r.dnia 1969-08-31, wykaz dokumentów: A-310 z 1969-08-31
  • Zespół - barbakan z 1. poł. XIV w.dnia 1969-08-31, wykaz dokumentów: A-310 z 1969-08-31
  • Kościół z 1364 r.dnia 1969-08-31, wykaz dokumentów: A-310 z 1969-08-31; A-255 z 1985-08-07; A-1117 z 2013-03-12
  • Kościół z 1403 r.dnia 1969-08-31, wykaz dokumentów: A-310 z 1969-08-31; A-256 z 1985-08-07; A-1116 z 2013-03-12
  • Zespół - kościół z 1403 r.dnia 1969-08-31, wykaz dokumentów: A-310 z 1969-08-31; A-256 z 1985-08-07; A-391 z 1996-01-16; A-1116 z 2013-03-12
  • Zespół - kościół z XV - XIXdnia 1969-08-31, wykaz dokumentów: A-310 z 1969-08-31; A-256 z 1985-08-07; A-391 z 1996-01-16; brak numeru z 2003-12-23; brak numeru z 2011-08-09
  • Klasztor z 1848 r. (ul. Karmelicka 1)dnia 1969-08-31, wykaz dokumentów: A-310 z 1969-08-31; A-391 z 1996-01-16; A-1116 z 2013-03-12
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Węgierska 5)dnia 1978-07-07, wykaz dokumentów: A-158 z 1978-07-07
  • Inny budynek mieszkalny z 1882 r. (ul. Węgierska 21)dnia 1978-07-20, wykaz dokumentów: A-162 z 1978-07-20; A-1131 z 2013-04-15
  • Ratusz z 1877 - 1880 (ul. rynek Rynek 6)dnia 2011-06-28, wykaz dokumentów: A-607 z 2011-06-28
 • Formy ochrony przyrody w Pilźnie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pilzna znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pilźnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Jastrząbsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar obejmuje fragment Wysoczyzny Radgoszczańskiej. Znaczną część obszaru pokrywają kompleksy leśne budowane w północnej części przez zespół grądu oraz sosnowo-dębowego boru mieszanego a w części południowej przez bory świeże. Do najcenniejszych zbiorowisk roślinnych należą torfowiska przejściowe i bory bagienne chronione m.in. w rezerwacie "Torfy". Osobliwością florystyczną jest stanowisko pióropusznika strusiego w Podlesiu Machowskim chronione w rezerwacie "Słotwina". Wysokie wartości przyrodnicze prezentują dwa stawy śródleśne w miejscowościach Lipiny i Machowa., Data ustanowienia: 1996-01-01, Powierzchnia: 19329.0 ha
  • Pogórza Ciężkowickiego (woj. podkarpackie) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar ten wyróżnia się znacznie zróżnicowaną rzeźbą terenu. Dominują tu żyzne lasy bukowe tworzące podgórską formę buczyny karpackiej oraz grądy. Charakterystyczne jest również występowanie wielu gatunków roślin kserotermicznych. Obszar bogaty jest w zabytki kultury materialnej. O wartościach turystycznych świadczy bogata sieć szlaków turystycznych., Data ustanowienia: 1996-01-01, Powierzchnia: 11939.6 ha

Pilzno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Pilźnie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 80,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 40,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Pilźnie znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dębickiego.

  Powiat dębicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pilźnie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pilźnie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 80,32 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Pilzno
  80,3
  Województwo
  51,1
  Polska
  56,5
 • 40,16 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  40,2
  Podkarpackie
  4,2
  Cała Polska
  5,0
 • 60,24 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Pilzno
  60,2
  woj. podkarpackie
  60,8
  Kraj
  65,5
 • 50,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  50,0
  Podkarpackie
  8,3
  Kraj
  8,9
 • 75,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  75,0
  Województwo
  119,0
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pilźnie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 205,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Pilzno
  205,9 km
  Podkarpackie
  418,0 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 1,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Pilzno
  1,9 km
  woj. podkarpackie
  3,6 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pilzno przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 73droga krajowa nr 73(Wiśniówka - Dąbrowa - Kielce - Bilcza - Piaseczna Górka - Bieleckie Młyny - Morawica - Wola Morawicka - Zalesie - Lisów - Piotrkowice - Celiny - Chmielnik - Śladków Mały - Skorzów - Zwierzyniec - Mikułowice - Busko-Zdrój - Bronina - Szczaworyż - Smogorzów - Podlasek - Stopnica - Mietel - Szczeglin - Pacanów - Słupia - Żabiec - Szczucin - Zalesie - Wieżyce - Radwan - Smęgorzów - Dąbrowa Tarnowska - Żelazówka - Breń - Lisia Góra - Brzozówka - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Strzegocice - Bielowy - Jaworze Górne - Kamienica Dolna - Zawadka Brzostecka - Brzostek - Bukowa - Kołaczyce - Krajowice - Jasło)
  • DK 94droga krajowa nr 94(Zgorzelec - Żarska Wieś - Przesieczany - Strzelno - Jeleniów - Wykroty - Czerna - Zebrzydowa Wieś - Parzyce - Brzeźnik - Bolesławiec - Kruszyn - Tomaszów Bolesławiecki - Wilczy Las - Okmiany - Krzywa - Chojnów - Michów - Studnica - Gniewomirowice - Legnica - Kunice - Szczytki Małe - Spalona - Golanka Górna - Golanka Dolna - Prochowice - Kawice - Mazurowice - Rusko - Wilczków - Środa Śląska - Komorniki - Źródła - Błonie - Wróblowice - Krępice - Wrocław - Radwanice - Siechnice - Groblice - Jankowice - Marcinkowice - Stanowice - Oława - Godzikowice - Gać - Zielęcice - Skarbimierz - Brzeg - Strzelniki - Łosiów - Leśniczówka - Buszyce - Skorogoszcz - Borkowice - Skarbiszów - Karczów - Wrzoski - Opole - Walidrogi - Nakło - Izbicko - Sucha - Strzelce Opolskie - Warmątowice - Błotnica Strzelecka - Płużnica Wielka - Toszek - Paczyna - Pyskowice - Karchowice - Boniowice - Wieszowa - Zabrze - Bytom - Piekary Śląskie - Siemianowice Śląskie - Czeladź - Będzin - Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza - Sławków - Krze - Bolesław - Olkusz - Sieniczno - Zederman - Przeginia - Gotkowice - Jerzmanowice - Gościniec - Lepianka - Czajowice - Biały Kościół - Wielka Wieś - Szyce - Modlnica - Modlniczka - Rząska - Szczyglice - Kraków - Wieliczka - Sułków - Przebieczany - Bodzanów - Brzezie - Łysokanie - Grodkowice - Targowisko - Moszczenica - Łapczyca - Bochnia - Gorzków - Łazy - Brzesko - Jadowniki - Dębno - Sufczyn - Wojnicz - Łukanowice - Zgłobice - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Podgrodzie - Latoszyn - Dębica - Zawada - Lubzina - Ropczyce - Sędziszów Małopolski - Lipie - Klęczany - Trzciana - Świlcza - Rzeszów - Krasne - Tłoki - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno - Przeworsk - Mirocin - Wierzbna - Tywonia - Jarosław - Munina - Tuczempy - Ostrów - Radymno - Duńkowice - Piaski - Zaleska Wola - Korczowa - granica (Ukraina))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Pilzno nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 91Linia kolejowa nr 91: Kraków Główny Osobowy - Medyka [o znaczeniu państwowym] (Kraków Główny Osobowy - Kraków Zabłocie - Kraków Płaszów - Kraków Prokocim Osobowy - Kraków Bieżanów - Kokotów - Węgrzce Wielkie - Podłęże - Staniątki - Szarów - Kłaj - Stanisławice - Cikowice - Bochnia - Rzezawa - Jasień Brzeski - Brzesko Okocim - Sterkowiec - Biadoliny - Bogumiłowice - Tarnów Mościce - Tarnów - Wola Rzędzińska - Wałki - Czarna Tarnowska - Grabiny - Grabiny (stacja towarowa) - Dębica - Lubzina - Ropczyce - Ropczyce-Witkowice - Sędziszów Małopolski - Będziemyśl - Trzciana - Świlcza - Rudna Wielka - Rzeszów Główny - Rzeszów Załęże - Strażów - Krzemienica - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno koło Łańcuta - Grzęska - Przeworsk PK - Przeworsk - Przeworsk Towarowy - Pełkinie - Jarosław - Munina - Ostrowiecko - Radymno - Sośnica Jarosławska - Niziny - Walawa - Żurawica Rozrządowa - Żurawica - Przemyśl Zasanie - Przemyśl Główny - Hurko - Medyka Towarowa - Medyka Rozrządowa - Medyka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pilźnie istnieje 69 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bujnowskiego

  ul. Błonia

  ul. Cicha

  ul. Ducha

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Grodzka

  ul. Grottgera

  ul. Grywałdzka

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefczyka

  ul. Kapuścińskiego

  ul. Karmelicka

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Kochanowskiego

  ul. Koprowskiego

  ul. Kosynierów

  ul. Kraszewskiego

  ul. Kwiatowa

  ul. Legionów

  ul. Leśna

  ul. Lwowska

  ul. Marcjusza

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Niepodległości

  ul. Nowa

  ul. Ofiar Katynia

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedlowa

  ul. Paderewskiego

  ul. Pana Tadeusza

  ul. Partyzantów

  ul. Petrycego

  ul. Podsobnie

  ul. Podwale

  ul. Polna

  ul. Reja

  ul. Reymonta

  Rynek

  ul. Różana

  ul. Skłodowskiej

  ul. Sobieskiego

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Króla-Kaszubskiego

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stanisława Westwalewicza

  ul. Stefana Bastyra

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Traugutta

  ul. Wiaduktowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiosenna

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Węgierska

  ul. Zielona

  ul. Zygmunta Pawlusa

  ul. gen. Władysława Andersa

  ul. ks. Wilka

  ul. ks. Ściegiennego

  most Józefy Rysińskiej ps. "Ziuta II"

  ul. Środkowa

  ul. Św. Jakuba

  ul. Żołnierzy Wolnej Polski