Sianów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Sianów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Sianów to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu koszalińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Sianów.
 • 6 498 Liczba mieszkańców
 • 15,9 km² Powierzchnia
 • 409,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1343 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 94 Numer kierunkowy
 • ZKO Tablice rejestracyjne
 • Maciej Berlicki Burmistrz miasta
Sianów na mapie
Identyfikatory
 • 16.291654.2265 Współrzędne GPS
 • 3209074 TERYT (TERC)
 • 0950240 SIMC
Herb miasta Sianów
Sianów herb
Flaga miasta Sianów
Sianów flaga

Jak Sianów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Sianów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Sianów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Sianów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
8Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
15Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
23Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
27Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
67Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
69Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
127Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
130Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
140Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
149Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
164Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
165Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
193Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
198Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
216Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
221Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
222Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
232Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce

Sianów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
76-004Poczta Sianów

Sianów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Sianowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Koszalinie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Juliana Fałata 30
75-950 Koszalin
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
(94) 318-52-81
(94) 318-53-20
ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianów

Sianów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Sianów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 498, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 1,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Sianowa zawarli w 2022 roku 26 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  29,7% mieszkańców Sianowa jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy.

  Sianów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -19. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,91 na 1000 mieszkańców Sianowa. W 2022 roku urodziło się 54 dzieci, w tym 63,0% dziewczynek i 37,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 324 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 34,9% zgonów w Sianowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,8% zgonów w Sianowie były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Sianowa przypada 11.17 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 99 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 79 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Sianowa 20. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  59,7% mieszkańców Sianowa jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Sianowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 498 Liczba mieszkańców
 • 3 382 Kobiety
 • 3 116 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Sianowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Sianowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Sianowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Sianowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,1 lat
  Zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Sianów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Sianowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Sianów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Sianów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Sianów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,9%
  Województwo
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,5% Żonaci/Zamężne
 • Sianów
  52,5%
  Województwo
  51,0%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,5% Wdowcy/Wdowy
 • Sianów
  7,3%
  woj. zachodniopomorskie
  8,2%
  Polska
  8,5%
 • 11,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,9%
  Województwo
  9,4%
  Polska
  7,6%
 • 8,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,3% Nieustalone
 • Sianów
  2,3%
  Zachodniopomorskie
  3,7%
  Polska
  0,7%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Sianowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Sianowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,0
  Województwo
  4,1
  Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Polska
  1,6
 • 26 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Sianowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Sianowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -19 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -21 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,91 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Sianów
  -2,9
  woj. zachodniopomorskie
  -5,3
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Sianowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Sianowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Sianowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Sianowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 54 Urodzenia żywe
 • 34 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 20 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 63,0%
  37,0%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Sianów
  8,3
  woj. zachodniopomorskie
  7,1
  Kraj
  8,1
 • 26,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  26,5
  Zachodniopomorskie
  31,3
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 75 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75
 • 56 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 56
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 324 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 225 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 424 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 324 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 325 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 22 Waga 4000g - 4499g
 • 22
 • 137 Waga 3500g - 3999g
 • 137
 • 153 Waga 3000g - 3499g
 • 153
 • 67 Waga 2500g - 2999g
 • 67
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1,03 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Sianów
  1,03
  Zachodniopomorskie
  1,18
  Cała Polska
  1,26
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Sianów
  0,52
  Województwo
  0,58
  Kraj
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,57
  Województwo
  0,57
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Sianowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 73 Zgony
 • 32 Kobiety
  (Zgony)
 • 41 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,8%
  56,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,2
  woj. zachodniopomorskie
  12,4
  Cała Polska
  11,9
 • 176,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Sianów
  176,3
  woj. zachodniopomorskie
  175,3
  Kraj
  147,0
 • 9,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Sianów
  9,9
  Zachodniopomorskie
  4,4
  Kraj
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,5
  Zachodniopomorskie
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie koszalińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  34,9%
  Województwo
  36,9%
  Kraj
  36,0%
 • 24,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Sianów
  24,8%
  Zachodniopomorskie
  23,6%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,9%
  Zachodniopomorskie
  6,1%
  Polska
  6,7%
 • 48 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  26,0
  Kraj
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  75,2
  Cała Polska
  70,6
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Sianów
  266,7
  Województwo
  293,4
  Cały kraj
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  266,7
  Polska
  253,9
 • 375,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 364,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 386,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  375,1
  woj. zachodniopomorskie
  458,5
  Polska
  426,2
 • 86,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 55,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 135,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  86,9
  woj. zachodniopomorskie
  72,6
  Kraj
  62,9
 • 24,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  24,1
  woj. zachodniopomorskie
  29,8
  Cała Polska
  33,8
 • 9,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  9,0
  Województwo
  7,1
  Cały kraj
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 51 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 48 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 79 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 39 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 19 Saldo migracji
 • 12 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 20 Saldo migracji wewnętrznych
 • 12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Sianowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Sianowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Sianów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sianów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sianowie oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,84 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Sianowie to 2 303 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 353 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Sianowie to 4,58 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Sianowie to 97,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,91% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,96% mieszkań posiada łazienkę, 80,33% korzysta z centralnego ogrzewania, a 40,08% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu koszalińskiego.

  Powiat koszaliński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Sianowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 303 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 353,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  353,10
  Zachodniopomorskie
  430,70
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Sianów
  73,70 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 26,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  26,00 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,86 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,86
  woj. zachodniopomorskie
  3,70
  Cały kraj
  3,83
 • 2,83 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Sianów
  2,83
  Województwo
  2,32
  Cały kraj
  2,42
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,73
  woj. zachodniopomorskie
  0,63
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Sianowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,84 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,84
  woj. zachodniopomorskie
  6,21
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 55 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,58 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,58
  woj. zachodniopomorskie
  3,40
  Cała Polska
  3,89
 • 8,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Sianów
  8,43
  Województwo
  21,10
  Cały kraj
  24,56
 • 1 168 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 97,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  97,3 m2
  woj. zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,18 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,18 m2
  Zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Sianowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,61%
  woj. zachodniopomorskie
  98,58%
  Cały kraj
  97,75%
 • 98,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,91%
  Województwo
  97,12%
  Cały kraj
  95,18%
 • 96,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  96,96%
  Zachodniopomorskie
  96,11%
  Cały kraj
  93,75%
 • 80,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,33%
  Województwo
  87,94%
  Polska
  85,83%
 • 40,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  40,08%
  Województwo
  64,99%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Sianów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Sianowie na 1000 mieszkańców pracuje 134osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Sianowie wynosiło w 2023 roku 10,9% (10,9% wśród kobiet i 10,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sianowie wynosiło 5 601,77 PLN, co odpowiada 83.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Sianowa 735 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 298 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -437.

  17,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Sianowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,3% w przemyśle i budownictwie, a 18,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Sianowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 134 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Sianów
  134,0
  Województwo
  222,0
  Polska
  259,0
 • 14,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 17,2% Kobiety
 • 11,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  10,9%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Sianowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Sianowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Sianowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sianowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 100 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 602 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Sianowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Sianowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 735 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 298 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -437 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Sianowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,3% Przemysł i budownictwo
 • 20,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,5% Pozostałe
 • 48,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Sianowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Sianowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 876 Pracujący ogółem
 • 433 Kobiety
 • 443 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Sianowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Sianów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,5
  woj. zachodniopomorskie
  69,1
  Cały kraj
  69,0
 • 36,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  36,0
  Województwo
  40,0
  Polska
  38,2
 • 114,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  114,4
  Województwo
  137,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 63,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Sianów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Sianowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 911 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 697 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 49 nowych podmiotów, a 43 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (107) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (49) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (115) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (33) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Sianowie najwięcej (44) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (892) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (24) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,8% (244) podmiotów, a 70,6% (643) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Sianowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (22.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 911 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 24 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 244 Przemysł i budownictwo
 • 643 Pozostała działalność
 • 49 Podmioty nowo zarejestrowane w Sianowie w 2023 roku
 • 43 Podmioty wyrejestrowane w Sianowie w 2023 roku
 • 697 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 892 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 892
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 911 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 911
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 25 Spółki handlowe ogółem
 • 25
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 19  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 19
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 44 Spółki cywilne ogółem
 • 44
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 697 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 156 Budownictwo
 • 156
 • 140 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 140
 • 74 Transport i gospodarka magazynowa
 • 74
 • 68 Przetwórstwo przemysłowe
 • 68
 • 56 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 56
 • 42 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 42
 • 39 Pozostała działalność
 • 39
 • 23 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 23
 • 20 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 20
 • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18
 • 17 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 17
 • 15 Informacja i komunikacja
 • 15
 • 13 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 13
 • 12 Edukacja
 • 12
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sianów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sianowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 146 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,45 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Sianowie wynosi 76,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Sianowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,59 (wykrywalność 54%) oraz o charakterze gospodarczym - 8,77 (wykrywalność 95%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 9,10 (48%), drogowe - 2,40 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Sianowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Sianowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Sianów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 146 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 146
 • 69 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 69
 • 57 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 57
 • 16 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 16
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 59 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 59
 • 22,45 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  22,45
  woj. zachodniopomorskie
  22,28
  Cała Polska
  22,81
 • 10,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,59
  Województwo
  15,77
  Cały kraj
  12,98
 • 8,77 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Sianów
  8,77
  Województwo
  2,98
  Cała Polska
  6,99
 • 2,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,40
  Województwo
  2,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,41
  Zachodniopomorskie
  0,45
  Kraj
  0,35
 • 9,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,10
  Zachodniopomorskie
  10,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Sianów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  77%
  Zachodniopomorskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  55%
  Województwo
  63%
  Cała Polska
  63%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  95%
  Zachodniopomorskie
  83%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  86%
  woj. zachodniopomorskie
  90%
  Kraj
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Sianów
  48%
  Województwo
  50%
  Kraj
  51%

Sianów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Sianowa wyniosła w 2022 roku 87,7 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Sianowa - 21.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.4%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,5 mln złotych, czyli 22,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Sianowa wyniosła w 2022 roku 89,4 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11%). W budżecie Sianowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 922 złotych na mieszkańca (14,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 20,4 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,4%.
 • Wydatki budżetu w Sianowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Sianowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Sianów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Sianowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,3 mln

  3,6 tys(100%)

  53,1 mln

  3,9 tys(100%)

  56,2 mln

  4,1 tys(100%)

  65,5 mln

  4,7 tys(100%)

  64,1 mln

  4,6 tys(100%)

  71,1 mln

  5,1 tys(100%)

  82,6 mln

  5,9 tys(100%)

  87,7 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,6 mln

  2,0 tys(27.6%)

  14,7 mln

  2,2 tys(27.7%)

  14,5 mln

  2,2 tys(25.8%)

  14,7 mln

  2,2 tys(22.5%)

  15,6 mln

  2,4 tys(24.4%)

  15,6 mln

  2,4 tys(21.9%)

  16,4 mln

  2,5 tys(19.8%)

  18,8 mln

  2,9 tys(21.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,7 mln

  1,3 tys(17.6%)

  15,7 mln

  2,4 tys(29.5%)

  4,1 mln

  613(7.3%)

  4,4 mln

  665(6.8%)

  5,5 mln

  827(8.5%)

  6,0 mln

  910(8.4%)

  6,2 mln

  954(7.6%)

  13,5 mln

  2,1 tys(15.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  442(6%)

  3,1 mln

  473(5.9%)

  6,3 mln

  946(11.2%)

  7,6 mln

  1,1 tys(11.6%)

  4,0 mln

  605(6.3%)

  4,9 mln

  753(7%)

  6,5 mln

  989(7.8%)

  9,0 mln

  1,4 tys(10.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,9 mln

  1,5 tys(20%)

  722,6 tys

  109(1.4%)

  531,1 tys

  79,7(0.9%)

  2,0 mln

  295(3%)

  4,1 mln

  615(6.4%)

  3,8 mln

  572(5.3%)

  7,3 mln

  1,1 tys(8.8%)

  8,5 mln

  1,3 tys(9.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,8 mln

  870(11.7%)

  5,5 mln

  827(10.3%)

  5,5 mln

  820(9.7%)

  6,1 mln

  920(9.4%)

  6,3 mln

  954(9.9%)

  6,6 mln

  1,0 tys(9.3%)

  6,5 mln

  995(7.9%)

  8,2 mln

  1,3 tys(9.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  666,1 tys

  100(1.4%)

  5,1 mln

  768(9.6%)

  3,9 mln

  592(7%)

  8,1 mln

  1,2 tys(12.4%)

  3,8 mln

  567(5.9%)

  3,6 mln

  555(5.1%)

  4,2 mln

  641(5.1%)

  5,5 mln

  846(6.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,3 mln

  349(4.7%)

  2,6 mln

  398(5%)

  2,3 mln

  352(4.2%)

  2,4 mln

  357(3.6%)

  2,5 mln

  373(3.9%)

  1,9 mln

  283(2.6%)

  2,4 mln

  359(2.8%)

  2,6 mln

  398(3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  496,6 tys

  74,7(1%)

  539,9 tys

  81,4(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  771,1 tys

  116(1.2%)

  1,2 mln

  181(1.7%)

  967,5 tys

  148(1.2%)

  2,6 mln

  395(2.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  877,1 tys

  132(1.8%)

  765,2 tys

  115(1.4%)

  882,5 tys

  132(1.6%)

  964,1 tys

  145(1.5%)

  956,4 tys

  144(1.5%)

  802,6 tys

  122(1.1%)

  845,9 tys

  129(1%)

  1,5 mln

  228(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,0 mln

  295(4%)

  2,1 mln

  316(4%)

  1,3 mln

  189(2.2%)

  1,2 mln

  179(1.8%)

  1,4 mln

  205(2.1%)

  1,5 mln

  222(2.1%)

  1,8 mln

  278(2.2%)

  1,4 mln

  222(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  472,0 tys

  71,0(1%)

  470,6 tys

  70,9(0.9%)

  484,7 tys

  72,7(0.9%)

  582,4 tys

  87,4(0.9%)

  577,3 tys

  87,2(0.9%)

  2,9 mln

  447(4.1%)

  5,2 mln

  792(6.3%)

  724,0 tys

  111(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  176,3 tys

  26,5(0.4%)

  234,7 tys

  35,4(0.4%)

  323,7 tys

  48,6(0.6%)

  175,6 tys

  26,4(0.3%)

  169,7 tys

  25,6(0.3%)

  729,1 tys

  111(1%)

  153,1 tys

  23,4(0.2%)

  712,7 tys

  109(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  351,4 tys

  52,8(0.7%)

  366,2 tys

  55,2(0.7%)

  350,2 tys

  52,5(0.6%)

  376,1 tys

  56,4(0.6%)

  430,7 tys

  65,0(0.7%)

  340,2 tys

  51,9(0.5%)

  261,0 tys

  39,9(0.3%)

  652,2 tys

  100,0(0.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  29,4 tys

  4,4(0.1%)

  106,8 tys

  16,1(0.2%)

  202,9 tys

  30,4(0.4%)

  1,2 mln

  176(1.8%)

  59,7 tys

  9,0(0.1%)

  183,3 tys

  27,9(0.3%)

  283,8 tys

  43,4(0.3%)

  459,8 tys

  70,5(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  228,4 tys

  34,3(0.5%)

  279,5 tys

  42,1(0.5%)

  335,3 tys

  50,3(0.6%)

  313,5 tys

  47,0(0.5%)

  317,3 tys

  47,9(0.5%)

  194,1 tys

  29,6(0.3%)

  295,4 tys

  45,2(0.4%)

  273,8 tys

  42,0(0.3%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  15,2(0.1%)

  739,9 tys

  113(0.9%)

  127,8 tys

  19,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  739,4 tys

  111(1.5%)

  752,1 tys

  113(1.4%)

  680,9 tys

  102(1.2%)

  644,4 tys

  96,7(1%)

  602,6 tys

  91,0(0.9%)

  514,8 tys

  78,5(0.7%)

  432,1 tys

  66,1(0.5%)

  126,8 tys

  19,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  108,0 tys

  16,2(0.2%)

  13,0 tys

  2,0(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  112,4 tys

  16,9(0.2%)

  113,9 tys

  17,2(0.2%)

  93,5 tys

  14,3(0.1%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  5,9(0.1%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Sianowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Sianowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Sianów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Sianowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,3 mln

  3,7 tys(100%)

  57,4 mln

  4,2 tys(100%)

  55,7 mln

  4,0 tys(100%)

  63,5 mln

  4,6 tys(100%)

  66,9 mln

  4,8 tys(100%)

  78,5 mln

  5,6 tys(100%)

  80,0 mln

  5,7 tys(100%)

  89,4 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,3 mln

  2,3 tys(30.5%)

  17,7 mln

  2,7 tys(30.8%)

  19,2 mln

  2,9 tys(34.5%)

  21,8 mln

  3,3 tys(34.3%)

  22,1 mln

  3,3 tys(33%)

  21,8 mln

  3,3 tys(27.8%)

  23,8 mln

  3,6 tys(29.8%)

  26,1 mln

  4,0 tys(29.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,4 mln

  2,3 tys(30.7%)

  13,5 mln

  2,0 tys(23.6%)

  14,2 mln

  2,1 tys(25.4%)

  13,5 mln

  2,0 tys(21.3%)

  14,0 mln

  2,1 tys(20.9%)

  19,4 mln

  3,0 tys(24.7%)

  20,3 mln

  3,1 tys(25.4%)

  23,3 mln

  3,6 tys(26%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,8 mln

  1,0 tys(13.5%)

  13,9 mln

  2,1 tys(24.1%)

  2,3 mln

  352(4.2%)

  2,3 mln

  340(3.6%)

  2,2 mln

  337(3.3%)

  2,6 mln

  395(3.3%)

  2,5 mln

  388(3.2%)

  9,9 mln

  1,5 tys(11%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  292(3.9%)

  2,2 mln

  327(3.8%)

  1,8 mln

  271(3.2%)

  3,0 mln

  455(4.8%)

  2,9 mln

  440(4.4%)

  2,9 mln

  435(3.6%)

  3,5 mln

  528(4.3%)

  3,9 mln

  601(4.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,9 mln

  585(7.7%)

  472,7 tys

  71,3(0.8%)

  467,4 tys

  70,1(0.8%)

  1,5 mln

  222(2.3%)

  2,2 mln

  329(3.3%)

  1,3 mln

  192(1.6%)

  1,3 mln

  205(1.7%)

  3,9 mln

  597(4.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  181(2.4%)

  3,3 mln

  501(5.8%)

  906,8 tys

  136(1.6%)

  927,2 tys

  139(1.5%)

  1,3 mln

  197(1.9%)

  1,5 mln

  222(1.9%)

  4,3 mln

  664(5.4%)

  2,7 mln

  416(3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  330,3 tys

  49,7(0.7%)

  256,0 tys

  38,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  979,0 tys

  148(1.5%)

  1,4 mln

  208(1.7%)

  1,3 mln

  203(1.7%)

  2,5 mln

  381(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  189(2.5%)

  1,3 mln

  194(2.2%)

  1,3 mln

  195(2.3%)

  1,3 mln

  195(2%)

  1,4 mln

  209(2.1%)

  1,4 mln

  217(1.8%)

  1,5 mln

  231(1.9%)

  2,3 mln

  352(2.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  671,4 tys

  101(1.3%)

  794,1 tys

  120(1.4%)

  1,1 mln

  172(2.1%)

  4,4 mln

  657(6.9%)

  3,0 mln

  447(4.4%)

  1,3 mln

  202(1.7%)

  1,1 mln

  170(1.4%)

  1,6 mln

  241(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  692,0 tys

  104(1.4%)

  3,5 mln

  526(6.1%)

  172,8 tys

  25,9(0.3%)

  231,3 tys

  34,7(0.4%)

  219,3 tys

  33,1(0.3%)

  207,0 tys

  31,6(0.3%)

  178,0 tys

  27,2(0.2%)

  988,7 tys

  152(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,1 mln

  320(4.2%)

  186,1 tys

  28,1(0.3%)

  38,6 tys

  5,8(0.1%)

  89,6 tys

  13,4(0.1%)

  17,4 tys

  2,6(0%)

  56,9 tys

  8,7(0.1%)

  54,8 tys

  8,4(0.1%)

  847,8 tys

  130(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  50,0 tys

  7,5(0.1%)

  3,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  3,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  619,0 tys

  94,4(0.8%)

  866,4 tys

  132(1.1%)

  161,6 tys

  24,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  327,6 tys

  49,3(0.7%)

  302,5 tys

  45,6(0.5%)

  244,9 tys

  36,7(0.4%)

  207,0 tys

  31,1(0.3%)

  158,6 tys

  24,0(0.2%)

  103,0 tys

  15,7(0.1%)

  78,6 tys

  12,0(0.1%)

  87,6 tys

  13,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  108,0 tys

  16,2(0.2%)

  13,0 tys

  2,0(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  112,4 tys

  16,9(0.2%)

  113,9 tys

  17,2(0.2%)

  93,5 tys

  14,3(0.1%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  27,5

  0,0(0%)

  592

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  290

  0,0(0%)

  11,4 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  12,2 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 mln

  686(5.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,0 tys

  1,2(0%)

  6,2 tys

  0,9(0%)

  7,2 tys

  1,1(0%)

  63,2 tys

  9,5(0.1%)

  53,2 tys

  8,0(0.1%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  25,0 tys

  3,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  120,6 tys

  18,1(0.2%)

  210

  0,0(0%)

  15,6 tys

  2,3(0%)

  291,4 tys

  43,7(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  164

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Sianów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 508 mieszkańców Sianowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 764 kobiet oraz 744 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,3% mieszkańców Sianowa, gimnazjalnym 4,4%, natomiast 17,2% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Sianowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Sianowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,6%) oraz średnie zawodowe (19,6%).

  W roku 2022 w Sianowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 149 dzieci (83 dziewczynki oraz 66 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Sianowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 127 dzieci (72 dziewczynki oraz 55 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  19,4% mieszkańców Sianowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,3% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 009 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,16 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 28 oddziałach uczyło się 631 uczniów (308 kobiet oraz 323 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Sianowie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 558 uczniów (289 kobiet oraz 269 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 110,12.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,2% mieszkańców (17,0% wśród dziewczyn i 15,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,0% mieszkańców Sianowa w wieku potencjalnej nauki (21,5% kobiet i 22,6% mężczyzn).

 • 18,5% Wykształcenie wyższe
 • Sianów
  18,5%
  Zachodniopomorskie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 22,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  31,7%
  Województwo
  35,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,1%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Sianów
  11,2%
  Województwo
  13,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,3%
  Zachodniopomorskie
  19,1%
  Kraj
  20,0%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,3%
  Województwo
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  4,4%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  17,2%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Kraj
  12,3%
 • 18,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,9%
  Zachodniopomorskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Sianowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1009 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 009,0
  Województwo
  900,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,16 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Sianów
  1,16
  Zachodniopomorskie
  0,97
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Sianów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 149 Dzieci
 • 83 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 66 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,7%
  44,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 53 3 lata
 • 53
 • 71 4 lata
 • 71
 • 25 5 lata
 • 25
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 24 3 lata
 • 24
 • 43 4 lata
 • 43
 • 16 5 lata
 • 16
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 29 3 lata
 • 29
 • 28 4 lata
 • 28
 • 9 5 lata
 • 9
 • 158 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 11,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 11,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Sianowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sianowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Gminne
  Publiczne
  94 318-52-94
  ul. Słowackiego 3
  76-004 Sianów
  512213
 • Szkoły podstawowe w Sianowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Sianów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 631 Uczniowie
 • 308 Kobiety
  (uczniowie)
 • 323 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 85 Uczniowie w 1 klasie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 91 Absolwenci
 • 53 Kobiety
  (absolwenci)
 • 38 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  22,5
  Województwo
  17,6
  Kraj
  17,0
 •  
 • 40,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 34,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 110,12 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  110,12
  Zachodniopomorskie
  96,34
  Polska
  95,96
 • 109,60 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  109,60
  woj. zachodniopomorskie
  94,40
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sianów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sianów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Sianowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sianowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty)
  Publiczna
  94 318-52-18
  94 318-52-18
  ul. Dworcowa 26a
  76-004 Sianów
  1742934
  Szkoła Podstawowa Nr 1 (hm.Janek Bytnar)
  Publiczna
  94 318-58-34
  94 318-61-15
  ul. Armii Polskiej 33
  76-004 Sianów
  712916
 • Edukacyjne grupy wieku w Sianowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Sianów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Sianów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Sianów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sianów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Sianowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Sianowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Sianowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Sianowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Sianowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 130 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 32 (uczestnicy: 15 780)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 13 740)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 80)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 210)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 260)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 190)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 13)
  • inne: 1 (członkowie: 13)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 149)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 42)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 22)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 27)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Sianowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 138 miejscami na widowni. Odbyło się 466 seansów, na które przyszło 8 878 widzów, w tym 192 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 226 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Sianowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 371 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 673 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 27
  • dostępne dla czytelników: 25
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 25
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Sianowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 188 członków. Zarejestrowano 182 ćwiczących (mężczyźni: 68, kobiety: 114, chłopcy do lat 18: 68, dziewczęta do lat 18: 99). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Sianowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Sianowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Sianowa znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Sianowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XVII w. (ul. Kościelna 3)dnia 1955-05-23, wykaz dokumentów: 76 z 1955-05-23
  • Miasto z 1343 r.dnia 1966-02-14, wykaz dokumentów: 557 z 1966-02-14
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Tylna 7)dnia 1966-08-29, wykaz dokumentów: 603 z 1966-08-29
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Tylna 3)dnia 1966-08-29, wykaz dokumentów: 604 z 1966-08-29
  • Aleja z pocz. XX w.dnia 1980-06-06, wykaz dokumentów: 1067 z 1980-06-06
  • Park z pocz. XX w.dnia 1980-06-06, wykaz dokumentów: 1067 z 1980-06-06
  • Kaplica z 1844 r.dnia 2007-03-27, wykaz dokumentów: A-303 z 2007-03-27
 • Formy ochrony przyrody w Sianowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Sianowa znajduje się 12 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Sianowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar o niezwykłych walorach krajobrazowych w którego skład wchodzą wydmy nadmorskie tereny leśne oraz łąki z roślinnością halofilną. Na tym obszarze zachowany jest pas drzewiastej i zaroślowej roślinności wydmowej wraz z podmokłymi łąkami i trzcinowiskami na zapleczu wydm oraz z efektownymi farezami i piaszczystymi plażami na wybrzeżu. W granicach OChK znajdują się siedliska ważne dla bytowania cennych kręgowców takich jak traszka zwyczajna ropucha szara żaby: jeziorkowa trawna i moczarowa jaszczurki: żyworodna i padalec derkacz kszyk kania ruda i błotniaki: stawowy oraz łąkowy świerszczak oraz strumieniówka dzierzby nietoperze i łasicowate. Wybrzeże Bałtyku jest okresowo wykorzystywane przez foki które przed stu laty nawet tu mogły się rozradzać. Również jeszcze stosunkowo niedawno plaże Bałtyku jak i łąki nadmorskie stanowiły z pewnością biotop dla lęgów ptaków siewkowatych takich jak rycyk kulik krwawodziób biegus zmienny a być może także bekasik W pasie nadmorskim znajdują się obszary klifowe nadmorskie wydmy szare inicjalne stadia nadmorskich wydm białych lasy mieszane na wydmach nadmorskich żyzne buczyny kwaśne buczyny grąd subatlantycki kwaśne dąbrowy lasy łęgowe oraz łąki świeże użytkowane ekstensywnie i podmokłe łąki eutroficzne oraz przymorskie jezioro Jamno z mierzeją oddzielającą go od morza oraz przylegające do jeziora kompleksy lasów i bagiennych łąk., Data ustanowienia: 1975-11-17, Powierzchnia: 36229.0 ha
  • Echo - Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2006-12-30, Opis granicy: Ul. Węgorzewska; przy wiacie wypoczynkowej na brzegu łąki
  • Hubertus - Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2006-12-30, Opis granicy: Ul. Węgorzewska; przy wiacie wypoczynkowej na brzegu łąki
  • Pomnik przyrodyOpis: Cmentarz, Data ustanowienia: 1996-01-27, Opis granicy: Cmentarz
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2002-05-15, Opis granicy: ul. Mickiewicz/Kopernika Sianów; przy boisku
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2002-05-15, Opis granicy: ul. Mickiewicz/Kopernika Sianów; przy boisku
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2002-05-15, Opis granicy: Ul. Węgorzewska
  • Pomnik przyrodyOpis: Ul. Węgorzewska, Data ustanowienia: 2006-08-26, Opis granicy: ul. Łubuszan; na szczycie niewielkiej skarpy nad drogą
  • Pomnik przyrodyOpis: Ul. Węgorzewska, Data ustanowienia: 2006-08-26, Opis granicy: ul. Łubuszan; na szczycie niewielkiej skarpy nad drogą
  • Pomnik przyrodyOpis: Ul. Węgorzewska, Data ustanowienia: 2006-08-26, Opis granicy: ul. Łubuszan; na szczycie niewielkiej skarpy nad drogą
  • Pomnik przyrodyOpis: wielopniowy, Data ustanowienia: 2006-08-26, Opis granicy: ul. Łubuszan; na szczycie niewielkiej skarpy nad drogą
  • Jezioro Topiele - naturalny zbiornik wodny (użytek ekologiczny)Cel: ochrona siedlisk rzadkich roślin oraz ochrona gatunkowa, Data ustanowienia: 2003-11-29, Powierzchnia: 64.9 ha

Sianów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 20 wypadków drogowych w Sianowie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 27 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 306,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 15,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Sianowie znajdowały się 25 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 9 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 9 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu koszalińskiego.

  Powiat koszaliński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Sianowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 20 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 27 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 14 Lekko ranni
 • 13 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Sianowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 306,61 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  306,6
  Województwo
  998,0
  Polska
  1 100,9
 • 15,33 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Sianów
  15,3
  woj. zachodniopomorskie
  102,2
  Cała Polska
  104,4
 • 413,92 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  413,9
  Województwo
  1 178,3
  Cała Polska
  1 327,3
 • 5,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Sianów
  5,0
  woj. zachodniopomorskie
  10,2
  Cała Polska
  9,5
 • 135,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Sianów
  135,0
  Województwo
  118,1
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 12 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Sianowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 089,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 089,3 km
  woj. zachodniopomorskie
  542,9 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 17,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  17,8 km
  Zachodniopomorskie
  7,6 km
  Polska
  5,3 km
 • 9 Liczba licencji na taksówki
 • 9 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Sianów przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 6droga krajowa nr 6(Goleniów - Glewice - Kikorze - Olchowo - Wojcieszyn - Żabowo - Wyszogóra - Lisowo - Płoty - Wicimice - Pniewo - Skrzydłowo - Czartkowo - Rzesznikowo - Rymań - Leszczyn - Dębica - Słowenkowo - Gościnko - Karwin - Malonowo - Kozia Góra - Karlino - Żelimucha - Biesiekierz - Nowe Bielice - Stare Bielice - Koszalin - Sianów - Pękanino - Niemica - Malechowo - Karwice - Rzyszczewo - Bobrowice - Bobrowiczki - Sławno - Warszkowo - Sycewice - Reblinko - Redzikowo - Sąborze - Mianowice - Domaradz - Nowa Dąbrowa - Żochowo - Poganice - Darżyno - Potęgowo - Chlewnica - Pogorzelice - Leśnice - Lębork - Godętowo - Wielistowo - Bożepole Wielkie - Bożepole Małe - Strzebielino - Kębłowo - Gościcino - Bolszewo - Wejherowo - Reda - Rumia - Gdynia)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Sianów nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 202Linia kolejowa nr 202: Gdańsk Główny - Stargard Szczeciński [o znaczeniu państwowym] (Gdańsk Główny - Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Oliwa - Sopot - Gdynia Orłowo - Gdynia Główna - Gdynia Chylonia - Rumia - Reda - Reda Pieleszewo - Wejherowo Śmiechowo - Wejherowo Nanice - Wejherowo - Gościcino Wejherowskie - Luzino - Strzebielino Morskie - Bożepole Wielkie - Godętowo - Lębork Mosty - Lębork - Leśnice - Pogorzelice - Potęgowo - Głuszyno Pomorskie - Strzyżyno Słupskie - Damnica - Jezierzyce Słupskie - Słupsk - Reblino - Sycewice - Wrześnica - Sławno - Karwice - Wiekowo - Skibno - Koszalin - Niekłonice - Dunowo - Nosówko - Kościernica - Białogard - Czarnowęsy Pomorskie - Rąbino - Nielep - Świdwin - Klępnica - Worowo - Łobez - Lesięcin - Runowo Pomorskie - Cieszyno Łobeskie - Chociwel - Lisowo - Trąbki - Gogolewo - Ulikowo - Stargard)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Sianowie istnieje 42 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Armii Polskiej

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Dębowa

  ul. Jarzębinowa

  ul. Klonowa

  ul. Koszalińska

  ul. Kościelna

  ul. Kwiatowa

  ul. Leszczynowa

  ul. Lipowa

  ul. Lutyków

  ul. Mickiewicza

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Miła

  ul. Morska

  ul. Ogrodowa

  Park Miejski Powstańców Warszawskich

  ul. Parkowa

  ul. Piastów

  Plac Katyński

  Plac Papieski

  pl. Pod Lipami

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Przyjaciół

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Sienna

  ul. Spokojna

  ul. Spółdzielcza

  ul. Strzelecka

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Topolowa

  ul. Tylna

  ul. Węgorzewska

  ul. Zgody

  ul. Łubuszan

  ul. Łużycka