Miłomłyn w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Miłomłyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Miłomłyn to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu ostródzkiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Miłomłyn.
 • 2 419 Liczba mieszkańców
 • 12,4 km² Powierzchnia
 • 195,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 102 m n.p.m Wysokość
 • 1335 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOS Tablice rejestracyjne
 • Stanisław Henryk Siwkowski Burmistrz miasta
Miłomłyn na mapie
Identyfikatory
 • 19.838153.7643 Współrzędne GPS
 • 2815074 TERYT (TERC)
 • 0482192 SIMC
Herb miasta Miłomłyn
Miłomłyn herb

Jak Miłomłyn wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Miłomłyn na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Miłomłyn wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Miłomłyn plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
11Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
34Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
58Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
91Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
101Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
110Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
123Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
134Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
159Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
178Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
200Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
231Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
236Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
262Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
268Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
273Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
278Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
308Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
309Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Miłomłyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
14-140Poczta Miłomłyn, ul. Twarda 3

Miłomłyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Miłomłynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Ostródzie (podlega pod: ZUS Oddział w Elblągu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Czarnieckiego 50
14-100 Ostróda
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
(89) 642-58-01
(89) 642-58-02
ul. Twarda 12
14-140 Miłomłyn

Miłomłyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Miłomłyn jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 419, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 8,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Miłomłyna zawarli w 2022 roku 15 małżeństw, co odpowiada 6,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców Miłomłyna jest stanu wolnego, 51,3% żyje w małżeństwie, 8,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Miłomłyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,30 na 1000 mieszkańców Miłomłyna. W 2022 roku urodziło się 11 dzieci, w tym 27,3% dziewczynek i 72,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 386 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 31,6% zgonów w Miłomłynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,1% zgonów w Miłomłynie były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Miłomłyna przypada 7.85 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 41 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 30 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Miłomłyna 11. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,2% mieszkańców Miłomłyna jest w wieku produkcyjnym, 20,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Miłomłyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 419 Liczba mieszkańców
 • 1 221 Kobiety
 • 1 198 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Miłomłynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Miłomłynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Miłomłynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Miłomłyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  39,9 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Miłomłyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Miłomłyna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Miłomłyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Miłomłyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Miłomłyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,3% Żonaci/Zamężne
 • Miłomłyn
  51,4%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Polska
  54,0%
 • 50,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,9%
  Województwo
  8,4%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,8%
  Województwo
  8,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,8% Nieustalone
 • Miłomłyn
  2,8%
  Województwo
  2,1%
  Kraj
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Miłomłynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Miłomłynie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  6,2
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miłomłyn
  1,7
  Warmińsko-mazurskie
  1,8
  Kraj
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Miłomłynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Miłomłynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -8 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,30 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -3,3
  Województwo
  -4,5
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Miłomłynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Miłomłynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Miłomłynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Miłomłynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11 Urodzenia żywe
 • 3 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 27,3%
  72,7%
 • 4,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  4,5
  Województwo
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 32,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  32,8
  Województwo
  32,1
  Cała Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 386 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 358 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miłomłyn
  3 386 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 57 Waga 4000g - 4499g
 • 57
 • 266 Waga 3500g - 3999g
 • 266
 • 257 Waga 3000g - 3499g
 • 257
 • 94 Waga 2500g - 2999g
 • 94
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,24
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miłomłyn
  0,56
  Warmińsko-mazurskie
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,59
  Warmińsko-mazurskie
  0,61
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Miłomłynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 7 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 63,2%
  36,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,9
  Województwo
  11,8
  Kraj
  11,9
 • 168,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  168,9
  Województwo
  162,8
  Cała Polska
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miłomłyn
  2,7
  Warmińsko-mazurskie
  4,6
  Cała Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miłomłyn
  3,6
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostródzkim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miłomłyn
  31,6%
  Warmińsko-mazurskie
  30,2%
  Kraj
  36,0%
 • 25,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  25,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,4%
  Polska
  23,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,9%
  Warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Cała Polska
  6,7%
 • 83 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  20,1
  Cały kraj
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,1
  Kraj
  70,6
 • 308,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  308,5
  Województwo
  276,2
  Polska
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  249,7
  Polska
  253,9
 • 388,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 397,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 379,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  388,4
  Warmińsko-mazurskie
  355,1
  Cała Polska
  426,2
 • 71,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 120,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  71,0
  Warmińsko-mazurskie
  50,1
  Polska
  62,9
 • 33,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miłomłyn
  33,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,5
  Polska
  33,8
 • 17,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  17,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,0
  Polska
  7,0
 • 1,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,6%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 41 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 30 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 11 Saldo migracji wewnętrznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Miłomłynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Miłomłynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Miłomłyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Miłomłyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Miłomłynie oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,89 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Miłomłynie to 870 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 359 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Miłomłynie to 5,86 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Miłomłynie to 132,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,60% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,64% mieszkań posiada łazienkę, 81,49% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,34% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostródzkiego.

  Powiat ostródzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Miłomłynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 870 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 358,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  358,60
  Warmińsko-mazurskie
  396,50
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 82,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miłomłyn
  82,90 m2
  Warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 29,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,70 m2
  Województwo
  27,60 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,20 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miłomłyn
  4,20
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Polska
  3,83
 • 2,79 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miłomłyn
  2,79
  Warmińsko-mazurskie
  2,52
  Kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,66
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,67
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Miłomłynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,89 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,89
  Województwo
  5,65
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 41 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,86 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,86
  Województwo
  3,77
  Cały kraj
  3,89
 • 16,90 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miłomłyn
  16,90
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,29
  Polska
  24,56
 • 929 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 132,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  132,7 m2
  Województwo
  84,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miłomłyn
  0,38 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Miłomłynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miłomłyn
  98,97%
  Województwo
  97,99%
  Cały kraj
  97,75%
 • 94,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  94,60%
  Warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Cały kraj
  95,18%
 • 92,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miłomłyn
  92,64%
  woj. warmińsko-mazurskie
  93,98%
  Cała Polska
  93,75%
 • 81,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  81,49%
  Województwo
  86,97%
  Kraj
  85,83%
 • 0,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miłomłyn
  0,34%
  Województwo
  44,04%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Miłomłyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Miłomłynie na 1000 mieszkańców pracuje 148osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 39,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 60,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Miłomłynie wynosiło w 2023 roku 8,5% (8,5% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Miłomłynie wynosiło 5 403,55 PLN, co odpowiada 80.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Miłomłyna 170 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 110 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -60.

  11,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Miłomłyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,9% w przemyśle i budownictwie, a 14,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Miłomłynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 148 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miłomłyn
  148,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  206,0
  Cała Polska
  259,0
 • 9,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,5% Kobiety
 • 5,3% Mężczyźni
 • Miasto
  8,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,3%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Miłomłynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Miłomłynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Miłomłynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Miłomłynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 851 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miłomłyn
  5 404 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Miłomłynie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Miłomłynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 170 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 110 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -60 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,65 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Miłomłynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,9% Przemysł i budownictwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 58,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,2% Pozostałe
 • 42,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Miłomłynie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Miłomłynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 358 Pracujący ogółem
 • 142 Kobiety
 • 216 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Miłomłynie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Miłomłyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,2
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Cały kraj
  69,0
 • 32,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  32,3
  Województwo
  35,7
  Cały kraj
  38,2
 • 95,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  95,1
  Warmińsko-mazurskie
  119,2
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Miłomłyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Miłomłynie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 237 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 191 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 29 nowych podmiotów, a 21 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (29) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (10) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (28) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Miłomłynie najwięcej (9) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (229) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 37,1% (88) podmiotów, a 60,8% (144) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Miłomłynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 237 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 88 Przemysł i budownictwo
 • 144 Pozostała działalność
 • 29 Podmioty nowo zarejestrowane w Miłomłynie w 2023 roku
 • 21 Podmioty wyrejestrowane w Miłomłynie w 2023 roku
 • 191 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 229 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 229
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 237 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 237
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 4 Spółki cywilne ogółem
 • 4
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 191 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 52 Budownictwo
 • 52
 • 35 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 35
 • 28 Przetwórstwo przemysłowe
 • 28
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 12 Transport i gospodarka magazynowa
 • 12
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Miłomłyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Miłomłynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 48 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,89 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Miłomłynie wynosi 69,90% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Miłomłyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,04 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 9,76 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,26 (48%), drogowe - 2,20 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Miłomłynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Miłomłyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Miłomłyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 48
 • 32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 32
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 19,89 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miłomłyn
  19,89
  Warmińsko-mazurskie
  19,85
  Polska
  22,81
 • 13,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miłomłyn
  13,04
  Warmińsko-mazurskie
  11,34
  Kraj
  12,98
 • 3,26 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,26
  Województwo
  5,43
  Cała Polska
  6,99
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,20
  Województwo
  2,01
  Polska
  1,82
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,42
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,37
  Polska
  0,35
 • 9,76 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miłomłyn
  9,76
  Warmińsko-mazurskie
  10,33
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Miłomłyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  70%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miłomłyn
  68%
  woj. warmińsko-mazurskie
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  48%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  woj. warmińsko-mazurskie
  96%
  Cała Polska
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  52%
  Warmińsko-mazurskie
  60%
  Polska
  51%

Miłomłyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Miłomłyna wyniosła w 2022 roku 34,8 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Miłomłyna - 24.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (11.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,8 mln złotych, czyli 16,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Miłomłyna wyniosła w 2022 roku 36,5 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.1%). W budżecie Miłomłyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (15,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,2 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,9%.
 • Wydatki budżetu w Miłomłynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Miłomłyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Miłomłyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Miłomłyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,3 mln

  3,4 tys(100%)

  21,2 mln

  4,2 tys(100%)

  29,0 mln

  5,8 tys(100%)

  22,0 mln

  4,4 tys(100%)

  28,4 mln

  5,7 tys(100%)

  28,2 mln

  5,8 tys(100%)

  35,4 mln

  7,3 tys(100%)

  34,8 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,0 mln

  2,5 tys(34.9%)

  6,0 mln

  2,4 tys(28.1%)

  6,7 mln

  2,7 tys(23%)

  6,5 mln

  2,7 tys(29.4%)

  7,2 mln

  3,0 tys(25.3%)

  7,5 mln

  3,1 tys(26.5%)

  7,8 mln

  3,2 tys(21.9%)

  8,6 mln

  3,5 tys(24.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  518,5 tys

  213(3%)

  361,0 tys

  148(1.7%)

  617,8 tys

  252(2.1%)

  808,8 tys

  331(3.7%)

  1,4 mln

  597(5.1%)

  3,6 mln

  1,5 tys(12.9%)

  422,1 tys

  175(1.2%)

  4,1 mln

  1,7 tys(11.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  907(12.7%)

  2,5 mln

  1,0 tys(11.7%)

  2,2 mln

  880(7.4%)

  2,7 mln

  1,1 tys(12.2%)

  3,4 mln

  1,4 tys(12%)

  2,7 mln

  1,1 tys(9.4%)

  4,2 mln

  1,8 tys(12%)

  4,1 mln

  1,7 tys(11.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  453,3 tys

  186(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  282,2 tys

  115(1%)

  138,2 tys

  56,6(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  4,0 mln

  1,6 tys(11.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  2,1 tys(29.9%)

  8,3 mln

  3,4 tys(39.1%)

  3,3 mln

  1,3 tys(11.3%)

  2,7 mln

  1,1 tys(12%)

  2,8 mln

  1,1 tys(9.7%)

  3,0 mln

  1,2 tys(10.6%)

  2,7 mln

  1,1 tys(7.7%)

  3,6 mln

  1,5 tys(10.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  743,7 tys

  306(4.3%)

  1,4 mln

  564(6.5%)

  5,1 mln

  2,1 tys(17.5%)

  361,8 tys

  148(1.6%)

  1,9 mln

  767(6.5%)

  414,9 tys

  171(1.5%)

  5,4 mln

  2,2 tys(15.2%)

  1,2 mln

  493(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  338,7 tys

  139(2%)

  422,0 tys

  173(2%)

  416,5 tys

  170(1.4%)

  468,6 tys

  192(2.1%)

  1,3 mln

  551(4.7%)

  438,4 tys

  181(1.6%)

  494,2 tys

  205(1.4%)

  888,4 tys

  366(2.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  105,9 tys

  43,5(0.6%)

  162,0 tys

  66,3(0.8%)

  186,1 tys

  76,0(0.6%)

  303,0 tys

  124(1.4%)

  251,9 tys

  104(0.9%)

  213,3 tys

  88,1(0.8%)

  118,2 tys

  49,0(0.3%)

  866,0 tys

  357(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  312,1 tys

  128(1.8%)

  870,9 tys

  356(4.1%)

  2,7 mln

  1,1 tys(9.4%)

  533,5 tys

  218(2.4%)

  426,9 tys

  176(1.5%)

  787,0 tys

  325(2.8%)

  452,7 tys

  188(1.3%)

  460,6 tys

  190(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  188,1 tys

  77,3(1.1%)

  274,7 tys

  112(1.3%)

  130,2 tys

  53,1(0.4%)

  157,7 tys

  64,6(0.7%)

  261,5 tys

  108(0.9%)

  234,7 tys

  97,0(0.8%)

  241,7 tys

  100(0.7%)

  396,3 tys

  163(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  90,0 tys

  37,0(0.5%)

  103,7 tys

  42,4(0.5%)

  136,8 tys

  55,9(0.5%)

  111,1 tys

  45,5(0.5%)

  214,6 tys

  88,4(0.8%)

  383,8 tys

  159(1.4%)

  4,4 mln

  1,8 tys(12.5%)

  338,8 tys

  140(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  273,0 tys

  112(1.6%)

  257,4 tys

  105(1.2%)

  37,5 tys

  15,3(0.1%)

  31,9 tys

  13,1(0.1%)

  69,2 tys

  28,5(0.2%)

  65,3 tys

  27,0(0.2%)

  133,9 tys

  55,5(0.4%)

  335,5 tys

  138(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  269,7 tys

  111(1.6%)

  77,1 tys

  31,5(0.4%)

  69,3 tys

  28,3(0.2%)

  122,8 tys

  50,3(0.6%)

  217,1 tys

  89,4(0.8%)

  81,2 tys

  33,6(0.3%)

  89,6 tys

  37,2(0.3%)

  154,7 tys

  63,8(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  455,4 tys

  187(2.6%)

  472,5 tys

  193(2.2%)

  394,4 tys

  161(1.4%)

  362,7 tys

  149(1.6%)

  436,8 tys

  180(1.5%)

  418,9 tys

  173(1.5%)

  413,6 tys

  171(1.2%)

  109,7 tys

  45,2(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  97,6 tys

  40,1(0.6%)

  68,8 tys

  28,1(0.3%)

  72,0 tys

  29,4(0.2%)

  101,7 tys

  41,6(0.5%)

  86,9 tys

  35,8(0.3%)

  69,5 tys

  28,7(0.2%)

  40,6 tys

  16,8(0.1%)

  77,7 tys

  32,0(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  10,9 tys

  4,5(0.1%)

  11,7 tys

  4,8(0.1%)

  25,4 tys

  10,4(0.1%)

  14,1 tys

  5,8(0.1%)

  1,2 mln

  475(4%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  5,8 tys

  2,4(0%)

  42,5 tys

  17,5(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,6 tys

  7,3(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  798

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  1,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  44,5 tys

  18,3(0.3%)

  5,8 tys

  2,4(0%)

  4,1 tys

  1,7(0%)

  62,0 tys

  25,4(0.3%)

  50,9 tys

  21,0(0.2%)

  46,1 tys

  19,0(0.2%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Miłomłynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Miłomłyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Miłomłyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Miłomłyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,2 mln

  3,6 tys(100%)

  22,1 mln

  4,4 tys(100%)

  26,5 mln

  5,3 tys(100%)

  23,8 mln

  4,8 tys(100%)

  27,4 mln

  5,5 tys(100%)

  27,9 mln

  5,7 tys(100%)

  37,8 mln

  7,8 tys(100%)

  36,5 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,0 mln

  2,1 tys(27.6%)

  5,6 mln

  2,3 tys(25.2%)

  6,1 mln

  2,5 tys(23.1%)

  6,4 mln

  2,6 tys(26.8%)

  6,8 mln

  2,8 tys(24.9%)

  6,4 mln

  2,6 tys(22.9%)

  7,2 mln

  3,0 tys(19%)

  10,6 mln

  4,4 tys(29%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,5 mln

  2,7 tys(35.9%)

  6,4 mln

  2,6 tys(29.1%)

  6,5 mln

  2,7 tys(24.6%)

  6,7 mln

  2,7 tys(28.1%)

  6,9 mln

  2,8 tys(25.3%)

  8,1 mln

  3,3 tys(28.9%)

  8,1 mln

  3,3 tys(21.3%)

  8,5 mln

  3,5 tys(23.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  258,5 tys

  106(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  301,8 tys

  123(1.1%)

  89,4 tys

  36,6(0.4%)

  4,2 tys

  1,7(0%)

  16,1 tys

  6,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 mln

  1,7 tys(11.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  1,9 tys(25%)

  7,6 mln

  3,1 tys(34.5%)

  2,6 mln

  1,0 tys(9.6%)

  1,9 mln

  780(8%)

  1,8 mln

  758(6.7%)

  1,9 mln

  802(7%)

  1,7 mln

  719(4.6%)

  2,5 mln

  1,0 tys(6.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  228,2 tys

  94,3(0.8%)

  2,0 mln

  814(5.2%)

  1,7 mln

  710(4.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  85,9 tys

  35,3(0.5%)

  93,0 tys

  38,0(0.4%)

  918,7 tys

  375(3.5%)

  90,7 tys

  37,1(0.4%)

  77,5 tys

  31,9(0.3%)

  112,2 tys

  46,4(0.4%)

  1,4 mln

  563(3.6%)

  1,3 mln

  516(3.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  555,9 tys

  228(3.1%)

  620,0 tys

  254(2.8%)

  2,1 mln

  870(8%)

  604,5 tys

  248(2.5%)

  444,6 tys

  183(1.6%)

  516,8 tys

  213(1.9%)

  885,0 tys

  367(2.3%)

  1,2 mln

  495(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  415,0 tys

  171(2.3%)

  398,8 tys

  163(1.8%)

  752,7 tys

  307(2.8%)

  777,0 tys

  318(3.3%)

  438,4 tys

  181(1.6%)

  476,2 tys

  197(1.7%)

  532,4 tys

  221(1.4%)

  489,5 tys

  202(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  379,2 tys

  156(2.1%)

  701,3 tys

  287(3.2%)

  195,1 tys

  79,7(0.7%)

  188,7 tys

  77,3(0.8%)

  176,2 tys

  72,6(0.6%)

  168,1 tys

  69,4(0.6%)

  201,3 tys

  83,5(0.5%)

  254,4 tys

  105(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  96,4 tys

  39,6(0.5%)

  102,6 tys

  42,0(0.5%)

  103,3 tys

  42,2(0.4%)

  161,4 tys

  66,1(0.7%)

  1,2 mln

  500(4.4%)

  990,9 tys

  409(3.6%)

  2,2 mln

  922(5.9%)

  202,1 tys

  83,3(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  84,6 tys

  34,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,3 tys

  20,3(0.2%)

  45,0 tys

  18,6(0.2%)

  40,0 tys

  16,6(0.1%)

  162,8 tys

  67,1(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,9 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  1,8(0%)

  113,9 tys

  46,6(0.5%)

  24,0 tys

  9,9(0.1%)

  65,7 tys

  27,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  95,0 tys

  39,2(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  30,8 tys

  12,7(0.2%)

  48,1 tys

  19,7(0.2%)

  46,7 tys

  19,1(0.2%)

  19,1 tys

  7,8(0.1%)

  1,1 mln

  455(4%)

  34,8 tys

  14,4(0.1%)

  5,2 mln

  2,2 tys(13.8%)

  84,5 tys

  34,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  135,9 tys

  55,8(0.7%)

  130,3 tys

  53,3(0.6%)

  128,3 tys

  52,4(0.5%)

  136,1 tys

  55,7(0.6%)

  128,3 tys

  52,9(0.5%)

  112,9 tys

  46,6(0.4%)

  101,0 tys

  41,9(0.3%)

  82,5 tys

  34,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,8 tys

  1,6(0%)

  3,2 tys

  1,3(0%)

  4,0 tys

  1,6(0%)

  6,3 tys

  2,6(0%)

  6,6 tys

  2,7(0%)

  6,9 tys

  2,9(0%)

  7,1 tys

  2,9(0%)

  28,9 tys

  11,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  861,4 tys

  355(3.1%)

  7,2 tys

  3,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,8 tys

  4,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  943

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  1,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  400

  0,2(0%)

  225

  0,1(0%)

  34,3 tys

  14,0(0.1%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  8,1 tys

  3,3(0%)

  427,7 tys

  177(1.5%)

  5,8 tys

  2,4(0%)

  1,8 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  44,5 tys

  18,3(0.2%)

  5,8 tys

  2,4(0%)

  4,1 tys

  1,7(0%)

  62,0 tys

  25,4(0.3%)

  50,9 tys

  21,0(0.2%)

  46,1 tys

  19,0(0.2%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  80,6 tys

  33,1(0.4%)

  277,7 tys

  114(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0

  0,0(0%)

  -40,0

  -0,0(-0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Miłomłyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 598 mieszkańców Miłomłyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 275 kobiet oraz 322 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 19,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,1% mieszkańców Miłomłyna, gimnazjalnym 4,0%, natomiast 19,3% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Miłomłyna mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Miłomłynie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,5%) oraz wyższe (19,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,5%) oraz średnie zawodowe (20,4%).

  18,5% mieszkańców Miłomłyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,8% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 707 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,32 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W roku 2022 w Miłomłynie placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 325 uczniów (145 kobiet oraz 180 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Miłomłynie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 190 uczniów (90 kobiet oraz 100 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,7% ludności (28,8% wśród dziewczynek i 30,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 134,30.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (14,6% wśród dziewczyn i 18,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,7% mieszkańców Miłomłyna w wieku potencjalnej nauki (20,4% kobiet i 19,0% mężczyzn).

 • 15,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Kraj
  25,2%
 • 19,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  Warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miłomłyn
  11,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,6%
  Warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  23,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miłomłyn
  4,0%
  Województwo
  3,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  19,3%
  Warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 20,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Miłomłynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 707 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  707,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  857,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,32 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  1,32
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 44 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Miłomłyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40 Dzieci
 • 24 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 16 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 60,0%
  40,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 16 4 lata
 • 16
 • 20 5 lata
 • 20
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 10 4 lata
 • 10
 • 10 5 lata
 • 10
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 4 lata
 • 6
 • 10 5 lata
 • 10
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Miłomłynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Miłomłynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt przedszkolny "Jaś i Małgosia"
  Publiczny
  89 641-31-23
  89 641-31-23
  ul. Pasłęcka 15/2
  14-140 Miłomłyn
  1241
 • Szkoły podstawowe w Miłomłynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Miłomłyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 325 Uczniowie
 • 145 Kobiety
  (uczniowie)
 • 180 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,6%
  55,4%
 • 38 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miłomłyn
  21,7
  Województwo
  15,9
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 22,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 15,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 134,30 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  134,30
  woj. warmińsko-mazurskie
  90,81
  Polska
  95,96
 • 131,40 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  131,40
  Województwo
  89,35
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Miłomłyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Miłomłyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Miłomłynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Miłomłynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie (I Dywizja Tadeusza Kościuszki)
  Publiczna
  89 641-31-23
  89 641-31-23
  ul. Pasłęcka 15
  14-140 Miłomłyn
  1430430
 • Edukacyjne grupy wieku w Miłomłynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Miłomłyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Miłomłyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Miłomłyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Miłomłyn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Miłomłynie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Miłomłynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Miłomłynie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Miłomłynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 5 (uczestnicy: 540)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 540)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Miłomłynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 527 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 884 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Miłomłynie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 139 członków. Zarejestrowano 129 ćwiczących (mężczyźni: 114, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 94, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Miłomłynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Miłomłynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Miłomłyna znajduje się 23 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Miłomłynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Miłomłyn, st.59 (chronologia niemożliwa do uzyskania)dnia 1993-02-15, wykaz dokumentów: A-A139 z 1993-02-15; C-175 z brak daty
  • Zamek Miłomłyn, st.61 ze średniowieczadnia 2006-12-22, wykaz dokumentów: C-276 z 2006-12-22
  • Miasto z 1335 r.dnia 1959-07-01, wykaz dokumentów: M/143 z 1959-07-01; brak numeru z 1968-06-12
  • Dzwonnica z XIV w.dnia 1959-07-01, wykaz dokumentów: M/60 z 1959-07-01; A-1230 z 1968-06-12
  • Mur/ogrodzenie z XIV w.dnia 1968-06-12, wykaz dokumentów: A-1227 z 1968-06-12
  • Kościół z 1300 r. (ul. Pasłęcka 13)dnia 1968-06-12, wykaz dokumentów: A-1229 z 1968-06-12
  • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1968-06-12, wykaz dokumentów: A-1229 z 1968-06-12
  • Cmentarz ewangelicki z XVIII w.dnia 1987-03-02, wykaz dokumentów: A3773 z 1987-03-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynkowa 12)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: 3160 z 1987-11-09; brak numeru z 1987-11-09
  • Brama z przełomu XIX/XX w.dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: 3855 z 1987-11-09
  • Kaplica z końca XIX w. (ul. Twarda 22)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3150 z 1987-11-09
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Kościelna 3)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3151 z 1987-11-09
  • Kaplica z przełomu XIX/XX w.dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3152 z 1987-11-09
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Kościelna 25)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3154 z 1987-11-09
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Nadleśna 1)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3156 z 1987-11-09
  • Kamienica z 1913 r. (ul. Ostródzka 12)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3157 z 1987-11-09
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynkowa 18)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3162 z 1987-11-09
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w.dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3163 z 1987-11-09
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynkowa 26)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3164 z 1987-11-09
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Twarda 12)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3166 z 1987-11-09
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Zaułek Nadleśny 1)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3167 z 1987-11-09
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Twarda 3)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3858 z 1987-11-09
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Kościelna 19)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A_3154 z 1987-11-09
 • Formy ochrony przyrody w Miłomłynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Miłomłyna znajduje się 8 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Miłomłynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kanału Elbląskiego - obszar chronionego krajobrazuOpis: Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych Obszaru: 1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; niedopuszczanie do ich nadmiernego użytkowania; 2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe odnowienia naturalne - stosowanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze czy też modyfikowanych genetycznie; 3) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych z tych gatunków; 4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym przestojów drzew dziuplastych oraz części drzew obumarłych aż do całkowitego ich rozkładu; 5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów drzewostanami w szczególności na terenach porolnych tam gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej; tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków; 6) utrzymywanie a w razie potrzeby podwyższanie poziomu wód gruntowych w szczególności na siedliskach wilgotnych i bagiennych tj. w borach bagiennych olsach i łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników wielofunkcyjnych w szczególności podwyższających różnorodność biologiczną w lasach; 7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków mokradeł polan torfowisk wrzosowisk oraz muraw napiaskowych; niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania dla celów produkcji roślinnej lub sukcesji; 8) zwalczanie szkodników owadzich i patogenów grzybowych a także ograniczanie szkód łowieckich poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub biologicznych; stosowanie metod chemicznego zwalczania dopuszcza się tylko przy braku innych alternatywnych metod; 9) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia chyba że zaleca się ich stosowanie w ramach przyjętych zasad hodowli lasu; 10) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo (stanowiska rzadkich i chronionych roślin zwierząt grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów) wnioskowanie do właściwego organu o ich ochronę; 11) kształtowanie właściwej struktury populacji zwierząt roślin i grzybów stanowiących komponent ekosystemu leśnego; 12) opracowanie i wdrażanie programów czynnej ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich zagrożonych; 13) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem; 14) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej w szczególności poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych. 2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych Obszaru: 1) przeciwdziałanie zarastaniu łąk pastwisk i torfowisk poprzez koszenie i wypas a także mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych a w razie konieczności także karczowanie z usunięciem biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów; 2) propagowanie wśród rolników działań zmierzających do utrzymania trwałych użytków zielonych w ramach zwykłej dobrej praktyki rolniczej a także Krajowego Programu Rolno środowiskowego - zgodnie z wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie dominacji gospodarstw prowadzących produkcję mieszaną w tym preferowanie hodowli bydła opartej o naturalny wypas metodą pastwiskową; zalecana jest ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie agroturystyki i rolnictwa ekologicznego; 3) maksymalne ograniczanie zmiany użytków zielonych na grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania użytków zielonych; propagowanie powrotu do użytkowania łąkowego gruntów wykorzystywanych dotychczas jako rolne wzdłuż rowów i lokalnych obniżeń terenowych; 4) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi; 5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień zakrzewień parków wiejskich oraz kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych; 6) zachowanie śródpolnych torfowisk zabagnień podmokłości oraz oczek wodnych; 7) zachowanie zbiorowisk wydmowych śródpolnych muraw napiaskowych wrzosowisk i psiar; 8) melioracje odwadniające w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów dopuszczalne tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej jednak z bezwzględnym zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów podmokłych w tym torfowisk i obszarów wodnobłotnych oraz obszarów źródliskowych cieków; 9) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców mineralnych oraz rekultywacja terenów powyrobiskowych; w szczególnych przypadkach gdy w wyrobisku ukształtowały się właściwe biocenozy wzbogacające lokalną różnorodność biologiczną przeprowadzenie rekultywacji nie jest wskazane zalecane jest podjęcie działań ochronnych w celu ich zachowania; 10) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych; 11) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej m.in. poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami otwartymi do warunków środowiskowych; 12) melioracje nawadniające zalecane są w przypadku stwierdzonego niekorzystnego dla racjonalnej gospodarki rolnej obniżenia poziomu wód gruntowych. 3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów wodnych Obszaru: 1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej poza rowami melioracyjnymi; 2) wyznaczenie lokalizacji nowych wałów przeciwpowodziowych w oparciu o rzeczywistą konieczność ochrony człowieka i jego mienia przed powodzią; w miarę możliwości wały należy lokalizować jak najdalej od koryta rzeki wykorzystując naturalną rzeźbę terenu; 3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień celem ograniczenia spływu substancji biogennych i zwiększenia różnorodności biologicznej; 4) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych rzek tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej; 5) ograniczanie zabudowy na krawędziach wysoczyznowych w celu zachowania ciągłości przyrodniczokrajobrazowej oraz ochrony krawędzi tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi; 6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt których rozwój związany jest bezpośrednio ze środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz podejmowanie działań w celu ich ochrony; 7) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach rowach i kanałach (retencja korytowa) poprzedzane analizą bilansu wodnego zlewni; 8) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych budowlach piętrzących; 9) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów wokół zbiorników wodnych w szczególności starorzeczy i oczek wodnych jako bariery ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie lub tworzenie pasów zakrzewień lub zadrzewień wzdłuż cieków jako naturalnej obudowy biologicznej ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych; 10) ograniczenie działań powodujących obniżenie zwierciadła wód podziemnych w szczególności budowy urządzeń drenarskich i rowów odwadniających na gruntach ornych łąkach i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi tarasów zalewowych i wysoczyzn; 11) opracowanie i wdrożenie programów reintrodukcji restytucji czynnej ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt roślin i grzybów bezpośrednio związanych z ekosystemami wodnymi; 12) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą; 13) zwiększanie retencji wodnej przy czym zbiorniki małej retencji winny dodatkowo wzbogacać różnorodność biologiczną terenu uwzględniając starorzecza i lokalne obniżenia terenu; w miarę możliwości technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych; w miarę możliwości należy zachowywać lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające dużą rolę w utrzymaniu lokalnej różnorodności biologicznej; 14) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do wykorzystania w myśl właściwych przepisów o rybactwie śródlądowym; gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych powinna wspomagać ochronę gatunków krytycznie zagrożonych i zagrożonych oraz promować gatunki o pochodzeniu lokalnym prowadząc do uzyskania struktury gatunkowej i wiekowej ryb właściwej dla danego typu wód., Data ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 30143.4 ha
  • Lasów Taborskich - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 29941.7 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: dwa buki pospolite; Drzewa ok. 15 metrów od siebie stan bardzo dobry, Data ustanowienia: 1978-06-02, Opis granicy: 2 km SW od Wińca nad jez. Sopla; N-ctwo Miłomłyn (1978-2012) L-ctwo Przemysławów (1978) Śródjezierze (2012) oddz. 106 d (1978) 206 c (2012)
  • Pomnik przyrodyOpis: stan: w 2008 r. podczas wichury obłamana została korona drzewa obecnie pień o wys. 3 m z odroślami, Data ustanowienia: 1992-05-01, Opis granicy: 150 m od drogi Tarda-Miłomłyn; N-ctwo Miłomłyn (1992-2012) L-ctwo Ziemaki (1992) Tarda (2012) oddz. 160 a (2012)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 3 dębów szypułkowych, Data ustanowienia: 1996-12-30, Opis granicy: Przy drodze gruntowej S od Zatoki
  • Pomnik przyrodyOpis: stan bardzo dobry, Data ustanowienia: 1998-01-02, Opis granicy: w lesie wodochronnym na brzegu Kanału Elbląskiego; N-ctwo Miłomłyn (1997-2012) L-ctwo Bagieńsko (1997-2012) oddz. 278 w (1997) 278 r (2012)
  • Pomnik przyrodyOpis: suche gałęzie, Data ustanowienia: 1998-01-02, Opis granicy: w lesie wodochronnym; N-ctwo Miłomłyn (1997-2012) L-ctwo Bagieńsko (1997-2012) oddz. 278 w (1997) 278 r (2012)
  • Pomnik przyrodyOpis: suche gałęzie, Data ustanowienia: 1998-01-02, Opis granicy: w lesie wodochronnym; N-ctwo Miłomłyn (1997-2012) L-ctwo Bagieńsko (1997-2012) oddz. 278 w (1997) 278 r (2012)

Miłomłyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 24 wypadków drogowych w Miłomłynie odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 29 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 989,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 123,7 ofiar śmiertelnych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Miłomłynie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostródzkiego.

  Powiat ostródzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Miłomłynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 24 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 29 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 16 Lekko ranni
 • 13 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Miłomłynie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 989,28 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  989,3
  Warmińsko-mazurskie
  1 327,9
  Cały kraj
  1 100,9
 • 123,66 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  123,7
  Województwo
  127,9
  Polska
  104,4
 • 1 195,38 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 195,4
  Warmińsko-mazurskie
  1 633,7
  Kraj
  1 327,3
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  12,5
  Województwo
  9,6
  Cała Polska
  9,5
 • 120,83 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miłomłyn
  120,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  123,0
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Miłomłynie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  0,0 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  331,9 km
  Polska
  633,6 km
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,0 km
  Województwo
  5,9 km
  Kraj
  5,3 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Miłomłyn przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S7droga ekspresowa S7(Straszyn - Gdańsk - Przejazdowo - Koszwały - Elbląg - Bogaczewo - Pasłęk - Marzewo - Małdyty - Miłomłyn - Ostróda - Rychnowo - Olsztynek - Pawłowo - Waplewo - Rączki - Załuski - Nidzica - Powierz - Napierki - Płońsk - Siedlin - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Kazuń Nowy - Czosnów - Głuchów - Grójec - Skurów - Juzefów - Broniszew - Falęcice - Białobrzegi - Kamień - Stary Gózd - Kępiny - Radom - Szydłowiec - Skarżysko-Kamienna - Suchedniów - Zalezianka - Barcza - Wiśniówka - Kielce - Chęciny - Jędrzejów - Łączyn - Mierzawa - Wodzisław - Rząska - Balice - Kraków - Myślenice - Stróża - Pcim - Lubień)
  • DK 7droga krajowa nr 7(Żukowo - Lniska - Leźno - Gdańsk - Koszwały - Cedry Małe - Kiezmark - Dworek - Stare Babki - Nowy Dwór Gdański - Kmiecin - Rakowe Pole - Solnica - Jazowa - Kazimierzowo - Elbląg - Miłomłyn - Piławki - Ostróda - Grabin - Szyldak - Rychnowo - Olsztynek - Załuski - Litwinki - Nidzica - Kanigowo - Powierz - Napierki - Kuklin - Uniszki Zawadzkie - Mława - Modła - Wiśniewo - Żurominek - Dalnia - Mdzewo - Strzegowo - Unierzyż - Kowalewko - Glinojeck - Kondrajec Szlachecki - Rybitwy - Polesie - Wola Dłużniewska - Szymaki - Ćwiklinek - Cieciórki - Płońsk - Siedlin - Szczytniki - Szczytno - Przyborowice Górne - Michałówek - Załuski - Niepiekła - Sobole - Kroczewo - Zakroczym - Czosnów - Łomna - Palmiry - Nowy Dziekanów - Dziekanów Leśny - Łomianki - Warszawa - Raszyn - Janki - Sękocin Nowy - Słomin - Sękocin Las - Łazy - Marysin - Jabłonowo - Mroków - Wola Mrokowska - Grzędy - Tarczyn - Rembertów - Głuchów - Kępiny - Jedlińsk - Wsola - Wielogóra - Radom - Augustów - Młodocin - Orońsko - Dobrut - Wałsnów - Chustki - Świerczek - Szydłowiec - Barak - Skarżysko-Kamienna - Chęciny - Wrzosy - Podzamcze - Tokarnia - Brzegi - Kajtanów - Lipówka - Mnichów - Ignacówka - Podchojny - Jędrzejów - Łączyn - Diament - Mierzawa - Klemencice - Wodzisław - Świątniki - Książ Wielki - Cisia Wola - Antolka - Miechów - Poradów - Wielki Dół - Szczepanowice - Wężerów - Ojrzanów - Słomniki - Wesoła - Domiarki - Stary Poskwitów - Widoma - Firlejów - Zerwana - Michałowice - Węgrzyce - Rząska - Balice - Kraków - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Lubień - Tenczyn - Krzeczów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Spytkowice - Podwilk - Kuligowa - Orawka - Jabłonka - Chyżne - granica (Słowacja))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Miłomłyn nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 353Linia kolejowa nr 353: Poznań Wschód - Skandawa [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Poznań Wschód - Ligowiec - Kobylnica - Biskupice Wielkopolskie - Promno - Pobiedziska Letnisko - Pobiedziska - Lednogóra - Fałkowo - Pierzyska - Mnichówko - Gniezno - Jankowo Dolne - Trzemeszno - Wydartowo - Mogilno - Kołodziejewo - Janikowo - Inowrocław - Więcławice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń Główny - Toruń Miasto - Toruń Wschodni - Papowo Toruńskie - Turzno - Kamionki Jezioro - Rychnowo Wielkie - Kowalewo Pomorskie - Zieleń - Wąbrzeźno - Książki - Jabłonowo Pomorskie - Ostrowite koło Jabłonowa - Lipinki - Biskupiec Pomorski - Jamielnik - Iława Główna - Rudzienice Suskie - Pikus - Samborowo - Ostróda - Lubajny - Stare Jabłonki - Biesal - Unieszewo - Naterki - Olsztyn Zachodni - Olsztyn Główny - Łęgajny - Barczewo - Wipsowo - Czerwonka - Górowo - Sątopy-Samulewo - Łankiejmy - Korsze - Parys - Drogosze - Modgarby - Skandawa)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Miłomłynie istnieje 48 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. A. K. Czartoryskiego

  ul. Cicha

  ul. H. Kołłątaja

  ul. Hotelowa

  ul. Ignacego Potockiego

  ul. Ilińska

  ul. Iławska

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jeziorna

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Kwiatów Polnych

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mazurska

  ul. Miła

  ul. Nadleśna

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Ostródzka

  ul. Pasłęcka

  ul. Plażowa

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Prosta

  ul. Przejazdowa

  ul. Rejtana

  ul. Rynkowa

  ul. Różana

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Małachowskiego

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Słoneczna

  ul. Tartaczna

  ul. Topolowa

  ul. Twarda

  ul. Tęczowa

  ul. Warmińska

  ul. Wichrowe Wzgórze

  ul. Wąska

  ul. Zatokowa

  ul. Zaułek Nadleśny

  ul. Zielona

  ul. Łąkowa